Østerrike BNP Siste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2.1 1.9 2.2 2.3 1.4
BNP 417 424 448 448 448 464
Bnp Faste Priser 82727 86966 83685 84547 84629 89770
Brutto Nasjonal Produkt 369 377 376 377 378 389
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19908 21959 17454 20346 20366 22667
Bnp Per Innbygger 49129 49800 50600 50600 50600 51500
Bnp Per Innbygger Ppp 45437 46058 43949 43949 46110 46773
[+]