Baxter International | Netto Kontantstrøm Fra Operasjonelle Aktiviteter

Last Quarter:

-333M USD

Siste År:

1.64B USD