Belgia - BNP - Forventning



Belgia BNP Siste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 1.7 1.4 1.4 1.5 1.6
BNP 493 495 498 498 498 500
Bnp Faste Priser 107213 108282 108277 108714 108821 111555
Brutto Nasjonal Produkt 110889 112088 112442 112442 112553 115476
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 25349 25458 25477 25704 25729 26227
Bnp Per Innbygger 46079 46200 46900 46900 46900 47000
Bnp Per Innbygger Ppp 42659 42900 43300 43300 43300 43500
Bnp Fra Landbruk 764 483 549 775 775 498
Bnp Fra Construction 5276 5366 4886 5350 5355 5528
Bnp Fra Manufacturing 15563 16077 15694 15781 15796 16563
Bnp Fra Forvaltningsloven 14516 15197 14162 14719 14734 15656
Bnp Fra Tjenester 18712 18895 18313 18974 18993 19466
[+]