Bulgaria - Arbeidsledige - ForventningBulgaria Arbeidskraft Siste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 5.7 7.2 7 7 6 6.5
Sysselsatte 3157 3206 3154 3094 3144 3143
Arbeidsledige 186 184 188 190 190 189
Langtids arbeidsledighet 3 2.67 2.6 2.49 2.38 1.82
Arbeidsledighet for unge 11.1 11.57 11.26 10.97 11.03 10.43
Lønnskostnader 142 133 133 160 148 141
Ledige Stillinger 20801 20625 20113 23229 21433 21448
Lønn 1119 1140 1230 1200 1091 1400
Minstelønn 261 261 261 295 295 340
Befolkning 7.05 7.05 7.05 7 7.02 6.97
Pensjonsalder Kvinner 61.17 61.17 61.17 61.33 61 61.5
Pensjonsalder Menn 64.08 64.08 64.08 64.17 64 64.25
Yrkesdeltakelse 55.5 56.22 55.46 54.64 55.34 55.57
Levelønn Family 1060 1060 1060 1113 1060 1060
Lønn Å Leve Av Individuell 675 696 696 696 696 695
Deltid Sysselsettingen 57.5 60.28 59.67 58.88 57.9 58.57
Produktivitet 115 116 116 116 116 116
Lønn Høy Dyktige 1260 1360 1360 1360 997 1400
Lønninger innen produksjon 1007 990 1010 1030 1086 1150
Lønn Lav Dyktige 657 680 680 680 559 700
Full Jobb 3021 3074 3028 2973 3021 3029
Arbeidsledighetsrate -0.2 0.11 0.23 0.37 0.2 0.28
Sysselsetting 52.5 53.33 52.5 51.72 52.57 52.74
[+]