Bulgaria - Arbeidsledige - Forventning


Bulgaria Unemployed Persons
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.


Bulgaria Arbeidskraft Siste Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Arbeidsledighet 6.93 8 7.9 7.2 8 7.5
Sysselsatte 3225 3109 3178 3195 3126 3089
Arbeidsledige 228 244 252 259 265 299
Langtids arbeidsledighet 3.5 3.44 3.52 3.68 3.88 5.68
Arbeidsledighet for unge 12.6 12.98 13.25 13.37 13.53 14.79
Lønnskostnader 126 136 136 129 128 129
Ledige Stillinger 18908 19509 19161 18889 18799 18763
Lønn 1064 1061 1060 1060 1059 1053
Minstelønn 235 243 251 251 230 230
Befolkning 7.1 7.06 7.06 7.06 7.06 6.97
Pensjonsalder Kvinner 61 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 64 64 64 63 63 63
Yrkesdeltakelse 56.5 53.87 55.2 55.85 54.83 54.78
Levelønn Family 1060 1097 1097 1097 1097 1113
Lønn Å Leve Av Individuell 675 696 696 696 696 692
Deltid Sysselsettingen 73.2 64.82 67.26 65.6 64.21 64.77
Produktivitet 126 103 111 126 131 130
Lønn Høy Dyktige 1260 968 986 1003 1020 964
Lønninger innen produksjon 952 955 955 954 954 948
Lønn Lav Dyktige 657 541 551 561 571 539
Full Jobb 3020 2959 3030 3018 2951 2915
Arbeidsledighetsrate 0.1 0.14 0.19 0.07 0.1 0.04
Sysselsetting 53.2 51.83 52.92 53.25 52.23 51.67
[+]