BVPSI

BVPSBVPS

461

Daglig Endre:

0.77 0.17%

Årlig Endring:

5.31%

BVPSBVPS BVPSI | Lagerpris

Verdi Pris Lager Diagram Historisk Inntjening Utbytte Yield - BVPSBVPS BVPSI Lagerpris - 10/19/2018.