BVPSI

BVPSBVPS

453

Daglig Endre:

-0.69 -0.15%

Årlig Endring:

2.30%

BVPSBVPS BVPSI | Lagerpris

Verdi Pris Lager Diagram Historisk Inntjening Utbytte Yield - BVPSBVPS BVPSI Lagerpris - 12/11/2018.