Chile - Lønn - ForventningTrading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar and to subscribe to updates.

Interested? Click here to contact us


Chile Arbeidskraft Siste Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Arbeidsledighet 6.6 6.7 6.6 6.4 7.1 6.9
Sysselsatte 8258 8289 8278 8267 8258 8182
Arbeidsledige 587 535 550 540 575 550
Sysselsetting 55.56 55.62 55.54 55.47 55.41 55.15
Yrkesdeltakelse 59.51 59.46 59.43 59.4 59.38 59.34
Ledige Stillinger 33.1 33.27 34.51 35.75 36.94 46.09
Lønn 4052 4033 4024 4030 4035 4040
Lønninger innen produksjon 154 154 154 154 154 151
Minstelønn 265000 276000 267451 271080 274708 295000
Befolkning 18.19 18.2 18.2 18.2 18.5 18.88
Pensjonsalder Kvinner 60 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 65 65 65 65 65 65
Levelønn Family 521765 532169 532169 532170 532170 532170
Lønn Å Leve Av Individuell 407760 414333 414467 414420 414437 414432
Lønn Lav Dyktige 383200 345472 343148 341351 339961 335693
Lønn Høy Dyktige 1210400 1177260 1175714 1174593 1173781 1171760
[+]