CHINA FORECASTS - DATA - ØKONOMISKE INDIKATORER

China Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 1.80 1.3 1.3 1.4 1.7 1.1
Arbeidsledighet 3.83 4 4 4.2 4.2 4
Inflasjon 2.50 2.3 2.4 2.5 2.4 2.6
Rentesats 4.35 4.35 4.5 4.5 4.5 5.5
Handelsbalanse 316.93 260 150 210 190 130
Regjeringens gjeld mot BNP 47.60 48.2 48.7 48.7 48.7 50.2
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 6.93
6.92 6.95 6.98 7.01 7.14
Aksjemarkedet 2561.61
2783 2745 2708 2671 2529
10-årig statsobligasjon 3.60
3.68 3.72 3.75 3.79 3.94
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 1.80
1.3 1.3 1.4 1.7 1.1
Bnp Årlig Vekstrate 6.70
6.6 6.5 6.5 6.4 5.8
BNP 12237.70
12700 13200 13200 13200 13900
Brutto Nasjonal Produkt 824828.40
879267 878442 878442 814001 988871
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 346440.80
369306 368959 368959 349610 415341
Bnp Per Innbygger 7329.09
7400 7950 7950 7950 8330
Bnp Per Innbygger Ppp 15308.71
16100 16800 16800 16800 18450
Bnp Fra Landbruk 22087.00
67033 9483 23523 45315 71372
Bnp Fra Construction 25169.20
59364 10206 26805 40958 66764
Bnp Fra Manufacturing 144656.40
298477 72545 154059 221730 335683
Bnp Fra Tjenester 227575.60
455216 119736 242368 345067 511961
Bnp Fra Transport 19042.10
39232 9437 20280 29860 44122
Bnp Faste Priser 418961.00
826000 211597 446193 652090 890000
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 3.83
4 4 4.2 4.2 4
Sysselsatte 77640.00
77690 77740 77740 77688 77820
Arbeidsledige 969.00
967 967 967 968 968
Lønnskostnader 104.60
102 105 105 105 103
Lønn 74318.00
79500 84100 84100 84100 88300
Lønninger innen produksjon 64452.00
69600 74500 74500 74500 79500
Minstelønn 2420.00
2420 2540 2540 2540 2630
Befolkning 1390.08
1398 1407 1407 1404 1415
Pensjonsalder Kvinner 50.00
50 50 50 50 50
Pensjonsalder Menn 60.00
60 60 60 60 60
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 2.50
2.3 2.4 2.5 2.4 2.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.70
0.3 0.21 0.18 0.18 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 102.50
104 105 104 105 110
Kjerne Konsumprisindeks 101.70
104 104 103 103 108
KjerneInflasjon 1.70
2.2 1.55 1.53 1.53 1.8
Bnp-Deflatoren 630.75
628 634 634 634 640
Produsentpriser 103.60
109 107 109 108 119
produsentprisene endring 3.60
3.5 3.9 4.2 4 5.5
Eksportpriser 101.00
101 101 101 101 101
Importprisene 106.90
109 110 110 110 110
MatInflasjon 3.60
1.7 2 2.2 2.2 2
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 4.35
4.35 4.5 4.5 4.5 5.5
Kontanter - Reserve - Ratio 14.50
14.5 14.5 14 14 13
Internbankrente 3.02
3.02 3.17 3.17 3.17 4.17
Pengemengde 7130.00
7032 7029 7014 6999 6866
Pengemengden M1 53860.00
54662 55324 55965 56585 61316
Pengemengden M2 180170.00
183630 187140 190651 194154 225231
Sentralbankers balanse 362616.86
366785 369283 371690 374007 391391
Bankenes balanse 1380.00
1350 1290 1291 1291 1291
Valutareserver 3087025.00
3064306 3046661 3032122 3019363 2840000
Lån Til Privat Sektor 22100.00
16178 15287 15692 15821 15820
Innskudd Rente 0.35
0.35 0.5 0.5 0.5 1.5
Lånevekst 13.20
13 12.5 12.4 13.1 11.7
Lån Til Banker 1313906.80
1364125 1402295 1440491 1478586 1818102
Reverse Reporenten 2.55
2.6 2.65 2.65 2.65 3.5
Fast Asset Investment 5.30
6.4 6.4 6.5 6.32 6.2
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse 316.93
260 150 210 190 130
Eksport 2266.88
2100 1950 1960 2010 2130
Import 1949.95
1840 1800 1750 1820 2000
Nåværende situasjon 53.29
330 -159 55.2 76.45 42.41
Nåværende situasjon mot BNP 1.30
1 0.8 0.8 0.8 1
Utenlandsgjeld 17106.00
17800 18500 18500 16581 19000
Kjøpsbetingelser 94.48
91.75 91.56 91.49 91.4 91.38
Utenlandske Direkte Investeringer 865.00
1300 747 1000 664 1500
Kapitalstrømmer 60.00
510 389 217 259 620
Turistankomster 2917.00
2961 3050 3050 2978 3100
Gullreserver 1842.60
1843 1843 1843 1843 1843
Råoljeproduksjon 3857.00
3662 3827 3828 3828 3576
Terrorisme - Hovedsiden 5.54
5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
Våpen Salg 1131.00
1872 1840 1809 1777 1735
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 47.60
48.2 48.7 48.7 48.7 50.2
Offentlige Budsjetter -3.50
-4.2 -3.8 -3.8 -3.8 -3.4
Regjeringens budsjetter verdi -167.50
-359 -273 -60 -558 -496
Offentlige Utgifter 203330.00
216750 216546 216546 206458 243769
Statens Inntekter 11077.00
11500 15000 18600 16441 13000
Fiscal Utgifter 15137.00
25000 22500 28800 18503 26800
Militære Utgifter 228173.00
256000 280000 280000 244916 300000
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forretningstillit 50.80
51.4 51.6 52 51.3 51
Produksjon PMI 50.00
51.2 51.6 50.9 50.8 50.1
Ikke - Manufacturing - Pmi 54.90
54.6 53 52.6 54.2 52
Service PMI 53.10
52.2 52.3 53 52.37 52
Industriell Produksjon 6.10
6.2 6.2 6 6.5 5.2
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.52
0.3 0.49 0.1 0.2 0.3
Industriproduksjonen 6.10
6 6.1 6.2 5.9 5.5
Nye ordere 52.00
52.38 52.32 52.35 52.34 52.34
Lagerendringer 14186.00
13495 13353 13212 13070 14565
Totalt Vehicle Sales 2394100.00
2400714 2315606 2316327 2325808 2324327
Bil Produksjon 2024800.00
2033708 1968249 1969830 1975743 1974179
Bilregistreringer 2060500.00
2079885 1975220 1973840 1992565 1988903
Internett-hastighet 7583.32
10629 11021 11404 11778 14747
IP-adresser 98862937.00
72038908 68739509 65559121 62493452 39428876
Gruvedrift Produksjon 2.00
1.5 -0.5 -0.4 1.19 1.2
Stål~~pos=trunc 80326.00
80336 80218 80098 80113 80133
Kapasitetsutnyttelsen 76.80
77 77.3 77.4 77.5 77.5
Konkurranseevne Index 5.00
5 5 5 5 5
Konkurranseevne Rank 27.00
27 27 27 27 27
Sammensatt Pmi 52.10
52.3 51.4 52.4 52.2 52.4
Sementproduksjon 20018.00
19754 19802 19766 19771 19772
Bedriftens Fortjeneste 4424870.00
7700000 1720000 3800000 4010714 8250000
Enkle Å Gjøre Forretninger 78.00
79 78 78 78 77
Elektrisitets~~pos=trunc 640500.00
594409 588557 589466 589375 589346
Korrupsjon Index 41.00
41 41 41 41 41
Korrupsjon Rank 77.00
77 77 77 77 77
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forbrukertillit 118.60
116 115 114 114 105
Butikkhandel (Månedlig) 0.65
0.5 0.7 0.4 0.2 0.5
Butikkhandel (Årlig) 9.00
8.4 8.5 8.1 7.7 8
Forbruk 317509.70
340000 380000 380000 322527 411000
Disponibel personlig inntekt 36396.00
39103 39709 40315 40921 45968
Privat sparing 0.35
0.35 0.3 0.3 0.3 1.1
Bankenes Utlånsrente 4.35
4.35 4.5 4.5 4.5 5.5
Konsumerkreditt 350646.49
370644 385226 399073 412165 495266
Bensinpriser 0.94
0.82 0.77 0.73 0.68 0.58
Husholdninger Gjeld Til Bnp 49.30
49.6 50 51 51 55
Bolig Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Boligpriser 7.00
7 7.2 7 6.8 4
Hjem Eierskap Rate 90.00
90 90 90 90 90
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 25.00
25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00
45 45 45 45 45
Salgsskatt 17.00
17 17 17 17 17
Sosial sikkerhetsrate 48.00
48 48 48 48 48
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 37.00
37 37 37 37 37
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00
11 11 11 11 11
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatur -5.24
0.1 -4.26 17.58 10.66 6.78
nedbør 17.59
20.21 17.24 47.56 46.91 48.95