Estonia Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 1.40 0.6 0.8 0.7 0.9 0.4
Arbeidsledighet 5.20 6 5.8 5.7 5.9 5.5
Inflasjon 4.40 2.9 2.5 2.4 2.8 2.9
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalanse -76.00 -210 -210 -170 -124 -70
Regjeringens gjeld mot BNP 9.00 8.9 8.5 8.5 8.5 8.3
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 1.14
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
Aksjemarkedet 1188.74
1210 1202 1193 1185 1153
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 1.40
0.6 0.8 0.7 0.9 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 3.70
3.4 3.6 3.3 2.9 2.6
BNP 25.92
26 26.2 26.2 26.2 26.9
Bnp Faste Priser 5078.95
5134 4696 5247 5226 5384
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1302.22
1367 1007 1345 1340 1434
Bnp Per Innbygger 18977.39
18984 18994 18994 18994 19200
Bnp Per Innbygger Ppp 29481.25
29499 29512 29512 29512 30050
Bnp Fra Landbruk 1.44
161 72.01 1.49 1.49 169
Bnp Fra Construction 382.75
292 242 395 394 306
Bnp Fra Manufacturing 808.11
696 679 835 832 730
Bnp Fra Mining 67.62
79.27 82.57 69.85 69.58 83.12
Bnp Fra Tjenester 57.60
60.26 55.12 59.5 59.27 63.19
Bnp Fra Transport 414.76
324 337 428 427 340
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 5.20
6 5.8 5.7 5.9 5.5
Sysselsatte 666.60
662 656 664 664 661
Arbeidsledige 29.76
29.95 30.45 30.45 30.37 30.36
Langtids arbeidsledighet 1.80
1.6 1.62 1.66 1.58 1.6
Arbeidsledighet for unge 16.70
16.3 16.85 16.77 16.78 16.79
Lønnskostnader 133.88
132 135 135 134 135
Ledige Stillinger 4.56
4.57 4.74 4.71 4.72 4.72
Lønn 1321.00
1350 1330 1373 1331 1500
Lønninger innen produksjon 1266.00
1240 1220 1266 1230 1450
Lønnsveksten 6.30
5.09 4.24 4.14 4.28 5.06
Minstelønn 500.00
500 540 526 526 590
Befolkning 1.32
1.32 1.32 1.32 1.32 1.33
Pensjonsalder Kvinner 63.50
63.5 63.75 63.5 63.5 64
Pensjonsalder Menn 63.50
63.5 63.75 63.5 63.5 64
Yrkesdeltakelse 72.00
71.9 71.63 71.84 71.94 71.82
Deltid Sysselsettingen 69.90
63.07 64.54 65.97 65.42 64.81
Produktivitet 116.10
116 111 117 117 117
Arbeidsledighetsrate 1.30
0.5 0.36 0.26 -0.18 0.5
Sysselsetting 68.20
68.83 68.16 68.95 69.5 69.38
Full Jobb 560.80
569 559 565 571 567
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 4.40
2.9 2.5 2.4 2.8 2.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.50
0.3 0.3 0.4 0.4 0.6
Harmoniserte Konsumprisindeks 109.86
108 109 111 112 114
Konsumprisindeksen Kpi 212.08
209 212 215 217 220
Kjerne Konsumprisindeks 106.89
107 108 110 111 118
KjerneInflasjon 3.20
3.51 4.18 4.54 4.76 5.1
Bnp-Deflatoren 126.79
129 131 132 133 143
Produsentpriser 114.31
115 115 116 117 120
produsentprisene endring 2.90
3.3 2.5 2.4 2.6 2
Eksportpriser 340.99
343 343 343 343 343
Importprisene 147.59
148 148 148 148 148
KPI Housing Utilities 339.69
339 338 338 338 338
Kpi Transport 198.60
191 190 196 197 201
MatInflasjon 2.80
4 4.3 4.17 4.47 5
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 0.00
0 0 0 0.25 0.75
Pengemengden M1 12792.00
13100 13272 13457 13632 14935
Pengemengden M2 15354.00
15763 15969 16208 16436 18279
Bankenes balanse 25447.50
25729 25920 26096 26259 27278
Lån Til Privat Sektor 7220.20
7228 7238 7248 7257 7310
Privat gjeld til BNP 184.53
185 185 184 184 183
Sentralbankers balanse 7793569.80
8674779 8510919 8753266 8995328 10601144
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse -76.00
-210 -210 -170 -124 -70
Eksport 1241.20
1150 1340 1320 1228 1540
Import 1317.60
1360 1550 1490 1352 1610
Nåværende situasjon 117.80
171 18.98 97.14 134 109
Nåværende situasjon mot BNP 3.20
2.5 1.2 1.2 1.2 -0.1
Utenlandsgjeld 19847.90
20166 20306 20486 20629 21334
Kapitalstrømmer 73.80
270 64.82 99.91 107 130
Utenlandske Direkte Investeringer 907.80
431 255 346 323 343
Pengeoverføringer 71.30
102 90.74 76.18 85.69 92.48
Gullreserver 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Terrorisme - Hovedsiden 0.46
0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 9.00
8.9 8.5 8.5 8.5 8.3
Offentlige Budsjetter -0.30
1 1.2 1.2 1.2 1.5
Regjeringens budsjetter verdi -20.54
40.01 14.13 31.04 24.23 26.85
Offentlige Utgifter 892.11
1001 852 922 918 1050
Statens Utgifter Til Bnp 40.20
40.2 40.2 40.2 40.2 40.2
Statens Inntekter 782.27
839 802 819 812 815
Fiscal Utgifter 802.81
787 788 788 788 788
Militære Utgifter 509.04
512 512 512 512 521
Asylsøknader 30.00
11.51 11.6 11.66 11.63 11.63
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forretningstillit 103.60
103 103 103 103 103
Industriell Produksjon 2.30
2.5 2.2 2.1 3.16 2.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.10
1.5 0.8 -0.6 1.1 0.7
Industriproduksjonen 2.50
3.07 2.85 2.75 2.71 2.64
Kapasitetsutnyttelsen 73.00
74.85 72.99 72.52 72.41 73.17
Lagerendringer 100.87
133 284 123 240 140
Bilregistreringer 1777.00
1757 2038 2025 2000 2005
Internett-hastighet 11556.01
13249 13449 13642 13829 15283
IP-adresser 539972.00
545703 538139 543889 549470 550318
Gruvedrift Produksjon -16.70
-9.5 -8.55 -9.18 -9.06 -9.06
Sementproduksjon 49.10
38.49 42.88 48.16 45.75 44.93
Konkurranseevne Index 70.75
71.25 71.25 71.25 71.25 73.75
Konkurranseevne Rank 32.00
32 32 32 32 32
Enkle Å Gjøre Forretninger 16.00
18 16 14 13 12
Elektrisitets~~pos=trunc 960.00
1003 1015 1016 1016 1015
Bedriftens Fortjeneste 726446.00
620556 611736 691449 675146 626907
Korrupsjon Index 71.00
71 71 71 71 71
Korrupsjon Rank 21.00
21 21 21 21 21
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forbrukertillit -5.10
-4.86 -5.25 -5.54 -5.72 -5.98
Butikkhandel (Månedlig) -5.00
15 12 16 -3 10
Butikkhandel (Årlig) 3.00
1 4 4 2 2
Forbruk 2613.10
2616 2556 2699 2689 2743
Privat sparing 11.28
11.95 11.85 11.75 11.65 12.07
Konsumerkreditt 8620.30
8751 8876 8995 9108 9912
Bankenes Utlånsrente 3.72
3.59 3.59 3.59 3.84 4.34
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 69.50
67.89 67.82 67.75 67.68 66.47
Bensinpriser 1.54
1.52 1.49 1.46 1.44 1.33
Bolig Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Boligpriser 116.43
118 118 118 119 119
Bygningstillatelser 1673.00
1995 1632 1765 1689 1789
Konstruksjonsflyt ut 21.90
24.23 21.33 24.26 22.5 23.12
Hjem Eierskap Rate 81.80
81.85 81.86 81.87 81.88 81.93
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 20.00
20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 20.00
20 20 20 20 20
Salgsskatt 20.00
20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 35.40
35.4 35.4 35.4 35.4 35.4
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 33.80
33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.60
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
nedbør 59.97
55.08 34.77 56.54 56.54 53.61
Temperatur 2.29
0.27 -5.35 8.32 7.04 4.96ESTONIA FORECASTS - DATA - ØKONOMISKE INDIKATORER