ESTONIA FORECASTS - DATA - ØKONOMISKE INDIKATORER

Estonia Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer


Oversikt Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 1.40 0.7 0.6 0.6 0.6 0.4
Arbeidsledighet 5.10 6.9 6 7.2 7.1 5.5
Inflasjon 3.60 3.2 2.9 2.5 2.4 2.1
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.75
Handelsbalanse -137.05 -70 -210 -210 -170 -70
Regjeringens gjeld mot BNP 9.00 8.9 8.9 8.5 8.5 8.3
Markeder Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 1.18
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
Aksjemarkedet 1214.75
1212 1204 1195 1187 1153
BNP Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 1.40
0.7 0.6 0.6 0.6 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 3.70
4.1 3.8 3.2 2.5 2.6
BNP 25.92
26 26 26.2 26.2 26.9
Bnp Faste Priser 5078.95
4784 5154 4678 5206 5431
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1302.22
1121 1373 1003 1335 1446
Bnp Per Innbygger 18977.39
18984 18984 18994 18994 19200
Bnp Per Innbygger Ppp 29481.25
29499 29499 29512 29512 30050
Bnp Fra Landbruk 1.44
151 162 71.73 1.48 170
Bnp Fra Construction 382.75
320 293 242 392 309
Bnp Fra Manufacturing 808.11
678 699 676 828 737
Bnp Fra Mining 67.62
101 79.58 82.25 69.31 83.85
Bnp Fra Tjenester 57.60
66.79 60.49 54.91 59.04 63.74
Bnp Fra Transport 414.76
354 326 336 425 343
Arbeidskraft Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 5.10
6.9 6 7.2 7.1 5.5
Sysselsatte 666.60
660 659 650 651 652
Arbeidsledige 29.86
28.83 29.34 29.57 29.53 29.48
Langtids arbeidsledighet 1.60
1.59 1.55 1.56 1.59 1.53
Arbeidsledighet for unge 10.00
9.42 10.01 9.76 9.87 9.84
Lønnskostnader 133.88
132 132 135 135 135
Ledige Stillinger 5.56
5.08 5.35 5.29 5.3 5.3
Lønn 1321.00
1300 1350 1330 1373 1500
Lønninger innen produksjon 1266.00
1200 1240 1220 1266 1450
Lønnsveksten 6.30
5.52 5.09 4.24 4.14 5.06
Minstelønn 500.00
500 500 540 526 590
Befolkning 1.32
1.32 1.32 1.32 1.32 1.33
Pensjonsalder Kvinner 63.50
63.5 63.5 63.75 64 64
Pensjonsalder Menn 63.50
63.5 63.5 63.75 64 64
Yrkesdeltakelse 71.90
72.29 72.1 71.8 72.08 72.07
Deltid Sysselsettingen 68.10
61.52 61.57 63.47 63.75 62.74
Produktivitet 116.10
116 116 111 117 117
Arbeidsledighetsrate 1.30
-0.2 0.5 0.36 0.26 0.5
Sysselsetting 68.20
69.28 68.83 68.16 68.95 69.38
Full Jobb 551.10
561 560 549 549 552
Prisene Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflasjon 3.60
3.2 2.9 2.5 2.4 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.50
0.2 0.3 0.3 0.3 0.6
Harmoniserte Konsumprisindeks 109.55
109 108 109 111 114
Konsumprisindeksen Kpi 210.96
210 209 212 215 220
Kjerne Konsumprisindeks 106.86
106 104 104 107 107
KjerneInflasjon 2.20
1.24 1.21 1.21 1.21 1.21
Bnp-Deflatoren 126.79
129 129 131 132 143
Produsentpriser 114.83
115 115 115 116 120
produsentprisene endring 3.40
3.4 3.3 2.5 2.4 2
Eksportpriser 340.71
336 336 336 336 336
Importprisene 146.99
147 147 147 147 147
KPI Housing Utilities 341.69
344 347 350 353 384
Kpi Transport 193.27
188 191 190 196 200
MatInflasjon 1.90
4.5 4 4.3 4.17 5
Penger Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Rentesats 0.00
0 0 0 0 0.75
Pengemengden M1 12848.00
13087 13394 13664 13922 16052
Pengemengden M2 15472.00
15694 16047 16368 16678 19476
Bankenes balanse 25347.60
25538 25741 25934 26113 27316
Lån Til Privat Sektor 7171.00
7168 7151 7138 7125 7051
Privat gjeld til BNP 184.53
186 185 185 184 183
Sentralbankers balanse 7793569.80
8184098 8674779 8510919 8753266 10601144
Handel Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalanse -137.05
-70 -210 -210 -170 -70
Eksport 1187.71
1220 1150 1340 1320 1540
Import 1324.77
1290 1360 1550 1490 1610
Nåværende situasjon 117.80
190 189 51.92 110 133
Nåværende situasjon mot BNP 3.20
1.4 1.4 1.2 1.2 1
Utenlandsgjeld 19847.90
20036 20166 20306 20486 21334
Kapitalstrømmer 73.80
109 270 64.82 99.91 130
Utenlandske Direkte Investeringer 21.70
158 182 164 157 158
Pengeoverføringer 92.90
96.47 110 96.63 99.4 104
Gullreserver 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Terrorisme - Hovedsiden 0.46
0.25 0.18 0.16 0.14 0.22
Regjeringen Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 9.00
8.9 8.9 8.5 8.5 8.3
Offentlige Budsjetter -0.30
1 1 0.17 0.24 1.5
Regjeringens budsjetter verdi 28.74
35.92 54.84 33.22 46.37 42.68
Offentlige Utgifter 892.11
787 1005 848 914 1059
Statens Utgifter Til Bnp 40.20
40.19 40.35 40.31 40.27 40
Statens Inntekter 788.31
820 860 826 840 836
Fiscal Utgifter 759.57
784 794 793 793 793
Militære Utgifter 509.04
512 512 512 512 521
Asylsøknader 30.00
9.08 8.97 9.06 9.04 9.04
Virksomhet Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Forretningstillit 104.20
104 104 103 103 103
Industriell Produksjon 3.70
2.9 2.5 2.2 2.1 2.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.30
1.5 1.5 0.8 -0.6 0.7
Industriproduksjonen 2.20
2.06 1.53 1.23 1.05 0.75
Kapasitetsutnyttelsen 75.20
73.9 73.46 73.3 73.24 73.64
Lagerendringer 100.87
221 133 284 123 140
Bilregistreringer 2726.00
2453 2452 2478 2488 2486
Internett-hastighet 11556.01
13041 13249 13449 13642 15283
IP-adresser 539972.00
544478 545703 538139 543889 550318
Gruvedrift Produksjon -2.50
3.37 2.06 2.83 2.78 2.78
Sementproduksjon 58.50
49.86 39.24 43.03 48.23 45.2
Konkurranseevne Index 4.85
4.8 4.8 4.84 4.85 4.83
Konkurranseevne Rank 29.00
29 29 29 29 29
Enkle Å Gjøre Forretninger 12.00
18 20 19 19 15
Elektrisitets~~pos=trunc 955.00
927 1014 1028 1016 1012
Bedriftens Fortjeneste 726446.00
698152 620556 611736 691449 626907
Korrupsjon Index 71.00
71 71 71 71 71
Korrupsjon Rank 21.00
22 22 21 21 21
Forbruker Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Forbrukertillit -2.40
-2.15 -2.1 -2.14 -2.17 -2.21
Butikkhandel (Månedlig) 3.00
-4 15 12 16 10
Butikkhandel (Årlig) 2.00
2 1 4 4 2
Forbruk 2613.10
2539 2626 2546 2678 2767
Privat sparing 11.28
11.59 11.95 11.85 11.75 12.07
Konsumerkreditt 8530.60
8629 8770 8904 9032 10020
Bankenes Utlånsrente 3.51
3.51 3.51 3.51 3.51 4.26
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 69.65
71.67 71.92 72.63 73.33 81.74
Bensinpriser 1.54
1.57 1.48 1.4 1.32 1.04
Bolig Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Boligpriser 115.17
117 118 118 118 119
Bygningstillatelser 1676.00
1631 1974 1614 1754 1769
Konstruksjonsflyt ut 21.90
23.85 24.23 21.33 24.26 23.12
Hjem Eierskap Rate 81.80
81.73 81.85 81.86 81.87 81.93
Skatter Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bedriftens Skattesats 20.00
20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 20.00
20 20 20 20 20
Salgsskatt 20.00
20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 35.40
35.4 35.4 36 36 36
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 33.80
33.87 33.87 34.2 34.31 34.39
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.60
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Klima Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
nedbør 59.97
72.59 55.08 34.77 56.54 53.61
Temperatur 2.29
14.97 0.27 -5.35 8.32 4.96