Finland Penger Siste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 0 0 0 0 0.25 0.75
Internbankrente -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
Pengemengde 20236 20435 20619 20802 20981 22475
Pengemengden M1 136696 138555 140838 143169 145495 166038
Pengemengden M2 153456 153997 154990 156080 157183 166763
Pengemengden M3 170645 170482 170389 170377 170380 170389
Valutareserver 8748 8740 8739 8739 8739 8739
Bankenes balanse 146340 150367 152104 151644 152288 152165
Lån Til Privat Sektor 84015 84078 84130 84145 84150 84153
Privat gjeld til BNP 211 207 201 201 201 195
Sentralbankers balanse 646 528 533 535 536 537
[+]