Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
Aksjemarkedet 5192.28 4939 4880 4822 4764 4651
10-årig statsobligasjon 0.53 0.58 0.6 0.63 0.66 0.72
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.90 1.2 1.2 1.4 1.3 1.6
Arbeidsledighet 8.80 8.9 8.6 8.5 8.1 7.2
Inflasjon 1.20 1.4 1.5 1.6 1.7 2
Inflasjonen (Månedlig) -0.40 0.5 0.3 -0.3 0.5 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalanse -4653.00 -5200 -4800 -4900 -4140 -3350
Nåværende situasjon -1117.00 -2200 -2100 -1720 -590 -550
Nåværende situasjon mot BNP -0.80 -1 -1 -1 -1 -0.9
Regjeringens gjeld mot BNP 97.00 98.6 98.6 98.6 98.6 98
Offentlige Budsjetter -2.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Forretningstillit 103.00 101 99 98 100 105
Produksjon PMI 51.40 50.9 51 51.5 52 53.6
Service PMI 49.80 50.1 50.6 51.2 52 54
Forbrukertillit 91.00 89 87 88 91 95
Butikkhandel (Månedlig) -0.10 0.5 -0.3 0.7 0.5 0.4
Bedriftens Skattesats 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.90 1.2 1.2 1.4 1.3 1.6
BNP 2582.50 2890 2890 2890 2890 2920
Bnp Faste Priser 572804.00 577398 580018 581554 582542 595358
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 132317.00 131609 133068 134380 134566 137527
Bnp Per Innbygger 42567.74 43200 43200 43200 43200 43600
Bnp Per Innbygger Ppp 38605.67 39700 39700 39700 39700 40400
Bnp Fra Landbruk 7826.00 7945 7965 7955 7959 8134
Bnp Fra Construction 27883.00 28334 28506 28416 28357 28981
Bnp Fra Manufacturing 58059.00 58640 58826 58996 59046 60345
Bnp Fra Tjenester 292309.00 293407 295048 296330 297278 303818
Bnp Fra Transport 22873.00 23124 23001 23341 23262 23774
Bnp Fra Verktøy 12573.00 12923 12792 12724 12711 12991
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 8.80 8.9 8.6 8.5 8.1 7.2
Sysselsatte 28184.20 28450 28550 28620 28700 29100
Arbeidsledige 3419.20 3369 3362 3348 3340 3290
Sysselsetting 66.10 65.7 65.8 65.9 66.1 66.6
Langtids arbeidsledighet 3.40 3.2 3.2 3.2 3 3
Arbeidsledighet for unge 21.10 19 18.6 18.2 18 17.6
Lønnskostnader 108.20 109 109 110 110 112
Produktivitet 118.72 121 122 123 124 127
Ledige Stillinger 202.50 334 342 326 232 241
Lønn 2998.00 3440 3440 3440 3440 3520
Lønninger innen produksjon 102.00 119 119 120 121 123
Minstelønn 1521.22 1521 1521 1521 1521 1650
Lønnsveksten 0.40 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6
Befolkning 67.19 67.55 67.55 67.55 67.43 67.67
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Nye arbeidsledige 8.40 17.9 -7.6 -46.2 -4.4 -6
Yrkesdeltakelse 72.30 72.6 72.5 72.5 72.6 72.8
Produksjons Payrolls 2772.80 2850 2870 2880 2900 2950
Levelønn Family 1790.00 1840 1840 1840 1840 1890
Lønn Å Leve Av Individuell 1080.00 1190 1190 1190 1190 1250
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25173.60 25280 25340 25400 25450 25640
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19403.90 19530 19580 19610 19650 19790
Deltid Sysselsettingen 4711.00 4880 4880 4890 4890 4930
Arbeidsledighetsrate 0.10 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5
Regjerings Payrolls 5781.30 5750 5750 5790 5800 5850
Full Jobb 22172.40 22500 22600 22650 22700 22900
Lønn Lav Dyktige 1610.00 1750 1750 1750 1750 1830
Lønn Høy Dyktige 3120.00 3270 3270 3270 3270 3360
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 1.20 1.4 1.5 1.6 1.7 2
Inflasjonen (Månedlig) -0.40 0.5 0.3 -0.3 0.5 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 103.01 104 105 105 105 107
Harmoniserte Konsumprisindeks 103.52 109 105 106 116 121
Kjerne Konsumprisindeks 102.52 103 103 103 104 105
KjerneInflasjon 0.70 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8
Produsentpriser 103.20 108 104 106 112 118
produsentprisene endring 1.20 2.2 1.9 2.1 2.4 2.3
Eksportpriser 116.00 116 117 117 118 120
Importprisene 100.60 103 104 105 105 107
MatInflasjon 2.70 2.2 2.4 2.3 2.2 2.5
KPI Housing Utilities 104.59 105 105 106 107 109
Kpi Transport 105.18 106 108 108 108 110
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Internbankrente -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
Pengemengden M1 1297180.00 1360000 1390000 1420000 1440000 1590000
Pengemengden M2 2158923.00 2220000 2250000 2290000 2320000 2420000
Pengemengden M3 2542106.00 2620000 2660000 2690000 2740000 2850000
Bankenes balanse 8809519.00 9450000 9550000 9610000 9650000 9780000
Lån Til Privat Sektor 2468806.00 2540000 2580000 2600000 2620000 2860000
Lånevekst 6.54 4 3.6 3.4 3.2 3.2
Privat gjeld til BNP 257.13 221 221 221 221 217
Sentralbankers balanse 1092055.00 1320000 1370000 1400000 1450000 1750000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse -4653.00 -5200 -4800 -4900 -4140 -3350
Nåværende situasjon -1117.00 -2200 -2100 -1720 -590 -550
Nåværende situasjon mot BNP -0.80 -1 -1 -1 -1 -0.9
Import 47105.00 46800 47400 48140 48500 50500
Eksport 42452.00 41600 42600 43240 44360 47150
Utenlandsgjeld 5157170.00 5110000 5150000 5170000 5190000 5250000
Kjøpsbetingelser 115.31 113 112 111 112 112
Utenlandske Direkte Investeringer 5192.00 4950 1500 3460 3720 4330
Kapitalstrømmer 24896.00 -18700 2500 -2200 19100 15100
Pengeoverføringer 43.00 45 45 45 45 45
Gullreserver 2436.00 2436 2436 2436 2436 2436
Turisme Inntekter 3418.00 2620 4950 4790 2680 2750
Turistankomster 82600.00 85700 85700 85700 85700 86200
Råoljeproduksjon 16.00 15 15 15 15 15
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 97.00 98.6 98.6 98.6 98.6 98
Offentlige Budsjetter -2.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Regjeringens budsjetter verdi -76.05 -26.8 -58 -73 -64.9 -61.8
Offentlige Utgifter 136541.00 137473 138234 138513 138862 141917
Statens Utgifter Til Bnp 56.50 55.7 55.7 55.7 55.7 55.4
Statens Inntekter 313.82 85 170 247 322 327
Statsgjeld 2322.30 2380 2400 2410 2410 2470
Fiscal Utgifter 390.69 112 228 320 387 389
Asylsøknader 8620.00 7150 5900 6250 7400 5100
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Sosial sikkerhetsrate 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45.00 45 45 45 45 45
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit 103.00 101 99 98 100 105
Produksjon PMI 51.40 50.9 51 51.5 52 53.6
Service PMI 49.80 50.1 50.6 51.2 52 54
Sammensatt Pmi 49.90 50.2 50.8 51.5 52 53.8
Industriell Produksjon -1.40 2.5 2.9 2.5 2.2 2.3
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.80 0.5 -0.2 0.2 0.6 0.4
Industriproduksjonen -1.00 2.4 2.5 2.2 1.9 2.2
Kapasitetsutnyttelsen 85.00 85.7 85.7 85.9 85.9 86
Nye ordere -12.60 -6 -4 -7 -8 -10
Konkurser 407.00 312 310 295 330 340
ZEW økonomisk sentiment -23.70 4.4 11.5 15.7 19 22
Bilregistreringer 173435.00 192000 186500 191500 195100 199400
Gruvedrift Produksjon -0.40 3 2.7 2.6 2.5 2.2
Stål~~pos=trunc 1132.45 1450 1500 1400 1300 1380
Lagerendringer 2577.00 6900 6000 7500 5100 4500
Elektrisitets~~pos=trunc 56085.00 52700 41500 41500 56200 56800
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 91.00 89 87 88 91 95
Butikkhandel (Månedlig) -0.10 0.5 -0.3 0.7 0.5 0.4
Butikkhandel (Årlig) 3.80 4.6 4.2 3.8 3.6 2.7
Forbruk 308716.00 312350 312981 314260 313964 320871
Disponibel personlig inntekt 358295.00 366000 368000 371000 375000 389000
Privat sparing 14.41 14.7 14.7 14.8 14.8 15.1
Husholdninger Gjeld Til Bnp 59.10 56 56 56 56 52
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.29 84.6 84.6 84.6 84.6 83.5
Personlige Utgifter -1.50 -0.4 -0.3 0.5 0.7 0.6
Bankenes Utlånsrente 1.70 1.67 1.67 1.72 1.77 1.77
Konsumerkreditt 1398540.00 1490000 1520000 1550000 1590000 1780000
Bensinpriser 1.69 1.67 1.62 1.58 1.54 1.55
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konstruksjonsflyt ut 0.50 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1
Boligpriser 108.68 108 109 110 111 115
Nyestartede boliger 35500.00 39100 37100 37400 47800 50300
Hjem Eierskap Rate 64.40 63.2 63.2 63.2 63.2 63
Nyboligsalg 31625.00 32900 34800 32400 38500 40200
Bygg Pmi 49.50 49.4 52.5 53.4 54.2 54
Bygningstillatelser 36900.00 47500 46400 49900 50200 55100


France Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer