India Arbeidskraft Siste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 3.52 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6
Sysselsatte 29650 30126 30155 30183 30212 32200
Arbeidsledige 44.85 43.15 42.95 42.75 42.54 44.2
Yrkesdeltakelse 52.5 53.54 51.46 51.79 52.13 55.32
Befolkning 1284 1320 1300 1303 1306 1340
Pensjonsalder Kvinner 60 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60 60 60 60 60 60
Levelønn Family 19400 18500 19800 17400 17400 19800
Lønn Å Leve Av Individuell 10300 14000 10986 10984 10982 18000
Lønn 272 362 386 386 386 400
Lønn Høy Dyktige 43200 65500 45500 45489 45396 46500
Lønninger innen produksjon 347 450 470 470 470 500
Lønn Lav Dyktige 10900 16000 17000 11833 11849 18000
Arbeidsledighet for unge 12.9 15.2 15.5 15.5 15.5 13.5
[+]