IRAN FORECASTS - DATA - ØKONOMISKE INDIKATORER

Iran Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer


Oversikt Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 12.10 12.3 12.5 12.7 12.5 11.5
Inflasjon 18.00 19 17 18 19 15
Rentesats 18.00 18 18 20 20 18
Handelsbalanse 6227.00 5858 4545 2101 790 1454
Regjeringens gjeld mot BNP 32.10 38 38 35 35 30
Markeder Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 42000.00
42340 42685 43029 43378 44800
BNP Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Årlig Vekstrate 2.70
1.5 0.5 2.2 2 3.5
BNP 439.51
400 400 410 410 451
Bnp Faste Priser 1703000.00
1932560 1702860 1740466 1737060 1797709
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 369000.00
352205 272700 377118 376380 287889
Bnp Per Innbygger 6946.86
6700 6700 6800 6800 7000
Bnp Per Innbygger Ppp 19082.62
19300 19300 19400 19400 19500
Bnp Fra Landbruk 16000.00
231420 113120 16352 16320 119421
Bnp Fra Mining 443000.00
450660 405010 452746 451860 427569
Bnp Fra Tjenester 926000.00
880005 842340 946372 944520 889258
Arbeidskraft Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 12.10
12.3 12.5 12.7 12.5 11.5
Sysselsatte 24064690.00
24311759 23862934 23759660 24379584 25235541
Arbeidsledighet for unge 28.40
29.44 28.48 28.76 28.78 28.88
Befolkning 80.90
81.59 81.92 82.18 82.43 84.82
Prisene Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflasjon 18.00
19 17 18 19 15
Konsumprisindeksen Kpi 133.80
129 131 135 146 178
Produsentpriser 144.20
261 253 245 245 245
MatInflasjon 35.90
16.5 16.2 17 15.5 8.5
Inflasjonen (Månedlig) 5.52
3.32 3.84 3.63 3.5 1.43
KPI Housing Utilities 118.60
128 130 133 138 176
Kpi Transport 143.10
126 127 131 146 172
Penger Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Rentesats 18.00
18 18 20 20 18
Innskudd Rente 12.80
12.8 12.8 14.8 14.8 12.8
Handel Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalanse 6227.00
5858 4545 2101 790 1454
Eksport 29064.00
20953 18738 16601 15000 23687
Import 22836.00
15095 14193 14500 14210 22233
Nåværende situasjon 4902.00
4545 5034 5003 5167 5082
Nåværende situasjon mot BNP 4.26
6.1 6.1 5.9 5.9 6.5
Råoljeproduksjon 3806.00
3802 3803 3803 3803 3803
Terrorisme - Hovedsiden 3.71
3.63 3.56 3.52 3.48 3.11
Våpen Salg 10.00
14.42 12.62 11.26 9.9 8.57
Utenlandske Direkte Investeringer 1969.20
1500 1500 1100 1100 1200
Regjeringen Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 32.10
38 38 35 35 30
Offentlige Budsjetter -2.20
-2.01 -2.06 -2.1 -2.14 -2.36
Regjeringens budsjetter verdi -610301.10
-671094 -708956 -694950 -708956 -888741
Statens Inntekter 1459875.40
1541789 1618941 1674350 1729759 2154204
Fiscal Utgifter 2070176.50
2212882 2299886 2369300 2438715 3042945
Militære Utgifter 14085.76
14449 14910 15016 15121 15221
Offentlige Utgifter 227000.00
176610 153520 231994 231540 162071
Virksomhet Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Industriell Produksjon 5.70
2.2 2.5 3.5 3.5 7.12
Internett-hastighet 4703.97
4935 4823 4782 4724 3948
IP-adresser 6878918.00
6785769 6720134 6694836 6691598 6512647
Stål~~pos=trunc 1980.70
1900 1900 1750 1750 1800
Enkle Å Gjøre Forretninger 124.00
126 127 127 127 131
Korrupsjon Index 30.00
30 30 30 30 30
Korrupsjon Rank 130.00
130 130 131 131 131
Bil Produksjon 958339.00
750000 750000 700000 700000 800000
Konkurranseevne Index 4.27
4.23 4.23 4.19 4.18 4.04
Konkurranseevne Rank 69.00
70 70 61 58 81
Forbruker Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Forbruk 704000.00
717605 677710 719488 718080 715458
Skatter Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Salgsskatt 9.00
9 9 9 9 8
Klima Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
nedbør 32.77
3.04 18.39 35.49 17.62 19.18
Temperatur 6.54
27.38 12.56 8.11 28.37 18.04