Iran Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 12.10 12.5 12.7 12.5 12.2 11.5
Inflasjon 31.40 30 28 25 20.5 15
Rentesats 18.00 18 20 20 20 18
Handelsbalanse 12983.00 4545 2101 790 1408 6869
Regjeringens gjeld mot BNP 32.10 38 35 35 35 30
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 42000.00
42340 42685 43029 43378 44800
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Årlig Vekstrate 1.80
-0.5 -2 -2 -2.5 3.5
BNP 439.51
400 410 410 410 451
Bnp Faste Priser 1677000.00
1677570 1668940 1668940 1660425 1684196
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 197000.00
268650 361620 361620 359775 269711
Bnp Per Innbygger 6946.86
6700 5800 5800 5800 6300
Bnp Per Innbygger Ppp 19082.62
18300 16400 16400 16400 17500
Bnp Fra Landbruk 103000.00
111440 15680 15680 15600 111880
Bnp Fra Mining 370000.00
398995 434140 434140 431925 400571
Bnp Fra Tjenester 844000.00
829830 907480 907480 902850 833108
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 12.10
12.5 12.7 12.5 12.2 11.5
Sysselsatte 24064690.00
23862934 23759660 24379584 24656076 25235541
Arbeidsledighet for unge 28.30
28.12 28.65 28.48 28.14 28.58
Befolkning 80.90
81.92 82.18 82.43 82.68 84.82
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 31.40
30 28 25 20.5 15
Konsumprisindeksen Kpi 141.90
145 147 153 171 197
Produsentpriser 157.80
253 245 245 245 245
MatInflasjon 46.50
36.2 32 28.5 24 10.5
Inflasjonen (Månedlig) 6.05
3.84 3.63 3.5 2.42 5.66
KPI Housing Utilities 120.40
144 145 144 145 196
Kpi Transport 164.00
141 142 153 198 191
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 18.00
18 20 20 20 18
Innskudd Rente 12.80
12.8 14.8 14.8 14.8 12.8
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse 12983.00
4545 2101 790 1408 6869
Eksport 29336.00
18738 16601 15000 16469 24500
Import 16353.00
14193 14500 14210 15061 17631
Nåværende situasjon 11061.00
3200 3000 2500 2500 2500
Nåværende situasjon mot BNP 4.26
1.5 0.5 0.5 0.5 -0.8
Råoljeproduksjon 3755.00
3600 3300 3100 3000 3300
Terrorisme - Hovedsiden 3.71
3.71 3.71 3.71 3.71 3.71
Våpen Salg 10.00
12.62 11.26 9.9 8.54 8.57
Utenlandske Direkte Investeringer 1969.20
1500 1100 1100 1100 1200
Utenlandsgjeld 10910.00
10761 10992 11224 11455 12193
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 32.10
38 35 35 35 30
Offentlige Budsjetter -2.20
-2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Regjeringens budsjetter verdi -610301.10
-708956 -694950 -708956 -722962 -888741
Statens Inntekter 1459875.40
1618941 1674350 1729759 1785168 2154204
Fiscal Utgifter 2070176.50
2299886 2369300 2438715 2508129 3042945
Militære Utgifter 14085.76
14910 15016 15121 15227 15221
Offentlige Utgifter 149000.00
151240 222460 222460 221325 151837
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Industriell Produksjon -0.50
2.5 3.5 3.5 4 0.56
Internett-hastighet 4703.97
4823 4782 4724 4627 3948
IP-adresser 6878918.00
6720134 6694836 6691598 6661757 6512647
Stål~~pos=trunc 2000.00
1900 1750 1750 1750 1800
Enkle Å Gjøre Forretninger 128.00
131 126 123 121 120
Korrupsjon Index 30.00
30 30 30 30 30
Korrupsjon Rank 130.00
130 130 130 130 130
Bil Produksjon 958339.00
750000 700000 700000 700000 800000
Konkurranseevne Index 54.85
55.35 55.35 55.35 55.35 57.85
Konkurranseevne Rank 89.00
89 89 89 89 89
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forbruk 706000.00
667645 689920 689920 686400 670282
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Salgsskatt 9.00
9 9 9 9 9
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
nedbør 32.77
18.39 35.49 17.62 17.61 19.18
Temperatur 6.54
12.56 8.11 28.37 23.17 18.04IRAN FORECASTS - DATA - ØKONOMISKE INDIKATORER