Japan - BNP vekst Annualisert - ForventningJapan BNP Siste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 0.7 0.3 0.7 0.3 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1 1.5 2.1 2 1.9 1.7
Bnp Vekst Annualisert 3 1 1.7 1.8 1.9 2.9
BNP 4872 4900 4900 5110 5110 5400
Bnp Faste Priser 537599 541632 546029 544319 547814 564196
Brutto Nasjonal Produkt 562569 569306 572629 568181 573258 591682
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 129862 129000 130000 130000 132000 135000
Bnp Per Innbygger 48557 49500 49500 50100 50100 51000
Bnp Per Innbygger Ppp 39002 40000 40000 41500 41500 43000
Bnp Fra Landbruk 4272 4336 4362 4358 4353 4507
Bnp Fra Construction 28365 28791 28961 28933 28904 29925
Bnp Fra Manufacturing 107760 109376 110023 109915 109807 113683
Bnp Fra Mining 214 217 218 218 218 226
Bnp Fra Forvaltningsloven 26248 26642 26799 26773 26747 27691
Bnp Fra Tjenester 21865 22193 22324 22302 22280 23067
Bnp Fra Transport 24251 24614 24760 24736 24711 25584
Bnp Fra Verktøy 8743 8874 8927 8918 8909 9224
[+]