Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 4.13 4.09 4.1 4.11 4.12 4.14
Aksjemarkedet 1622.07 1629 1615 1600 1586 1558
10-årig statsobligasjon 3.93 3.79 3.81 3.83 3.85 3.89
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 1.40 0.5 1.5 1.5 1.3 1.6
Bnp Årlig Vekstrate 4.70 4.1 3.8 4.4 4.1 4.7
Arbeidsledighet 3.30 3.1 3.1 3 3.2 3.4
Inflasjon -0.40 0.7 1 1.4 1.4 1.9
Rentesats 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5
Handelsbalanse 11061.72 6600 12200 12000 16500 11200
Nåværende situasjon 10834.00 11800 11500 11300 62000 13200
Nåværende situasjon mot BNP 2.30 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 50.90 55 55 55 53 53
Offentlige Budsjetter -3.70 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6 -2.6
Forretningstillit 95.30 105 104 106 107 112
Forbrukertillit 98.00 118 120 115 110 113
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 1.40 0.5 1.5 1.5 1.3 1.6
Bnp Årlig Vekstrate 4.70 4.1 3.8 4.4 4.1 4.7
BNP 314.71 348 348 348 364 364
Bnp Faste Priser 322596.00 306241 317626 336790 335822 352619
Brutto Nasjonal Produkt 313.30 297 306 327 326 342
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 72420.00 80800 78279 75606 75389 79160
Bnp Per Innbygger 11521.45 12001 12001 12001 12227 12227
Bnp Per Innbygger Ppp 26808.16 27225 27225 27225 27956 27956
Bnp Fra Landbruk 25482.00 22398 26197 26603 26527 27854
Bnp Fra Construction 13695.00 13807 14793 14298 14256 14970
Bnp Fra Manufacturing 73565.00 72296 72946 76802 76581 80412
Bnp Fra Mining 25461.00 24321 23060 26581 26505 27831
Bnp Fra Tjenester 180577.00 169432 177752 188522 187981 197383
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 3.30 3.1 3.1 3 3.2 3.4
Arbeidsledige 516.40 509 510 510 500 511
Yrkesdeltakelse 68.50 69.1 69.2 69.4 69.4 70.7
Ledige Stillinger 275496.00 349000 347500 345000 345000 357000
Minstelønn 1100.00 1100 1100 1100 1100 1100
Lønninger innen produksjon 3706.00 3790 3820 3800 3940 4100
Befolkning 32.05 32.9 32.9 32.4 32.75 32.75
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Lønn 2880.00 3200 3200 3200 3400 3400
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon -0.40 0.7 1 1.4 1.4 1.9
Konsumprisindeksen Kpi 120.80 120 122 123 122 125
Produsentpriser 105.00 108 110 106 107 108
Importprisene 116.40 118 118 119 119 121
MatInflasjon 1.00 3.6 3.8 4 3.8 4.1
produsentprisene endring -1.60 1.3 1.6 1.9 2.2 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 -0.3 0.5 0.8 0.6 0.3
KjerneInflasjon 0.30 1.5 1.9 2.3 2.2 2.5
Eksportpriser 114.00 115 116 116 116 118
KPI Housing Utilities 120.70 119 121 122 122 124
Kpi Transport 111.20 118 118 119 113 121
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5
Pengemengden M1 422238.70 419100 421000 423500 423500 437000
Internbankrente 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65
Pengemengden M2 1855162.44 1840000 1870000 1890000 1890000 1960000
Valutareserver 104678.93 105100 105800 106200 106200 108700
Bankenes balanse 2657519.06 2630000 2639000 2670000 2670000 2850000
Lån Til Privat Sektor 1864845.14 1849000 1855000 1862000 1862000 1885000
Innskudd Rente 2.90 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
Sentralbankers balanse 451070.83 479000 481500 485000 485000 512000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse 11061.72 6600 12200 12000 16500 11200
Nåværende situasjon 10834.00 11800 11500 11300 62000 13200
Nåværende situasjon mot BNP 2.30 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2
Import 55543.07 72400 71800 72500 71500 75800
Eksport 66604.80 79000 84000 84500 88000 87000
Utenlandsgjeld 924887.22 947000 953000 957500 957500 968000
Kjøpsbetingelser 98.00 98.05 97.97 97.32 97.32 97.11
Turisme Inntekter 84135.20 83800 83800 83800 84100 84100
Turistankomster 2352422.00 2650000 2440000 2370000 2250000 2250000
Gullreserver 38.90 37.4 37.4 37.4 37.4 37.8
Råoljeproduksjon 650.00 657 666 672 672 667
Utenlandske Direkte Investeringer 12882.00 9800 7500 14100 12000 15900
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 50.90 55 55 55 53 53
Offentlige Budsjetter -3.70 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6 -2.6
Regjeringens budsjetter verdi 3868.30 -5600 -500 1300 1300 2800
Offentlige Utgifter 49985.00 37367 38079 52184 52034 54637
Statens Inntekter 58919.60 54500 60800 61500 61500 66000
Fiscal Utgifter 55051.30 60100 61300 60200 60200 63200
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit 95.30 105 104 106 107 112
Industriell Produksjon 1.70 3.8 2.7 3.6 3.5 4.8
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.00 1.8 3.2 1.7 1.5 1.1
Industriproduksjonen 3.70 5.2 5.5 5.7 5.2 6.9
Lagerendringer -2065.00 -3700 1500 -590 -590 -4610
Bil Produksjon 37201.00 35000 32000 39900 45000 42800
Bilregistreringer 114600.00 115000 80000 95000 105000 100000
Ledende økonomisk indeks 1.30 0.3 -0.9 0.4 0.5 1.8
Gruvedrift Produksjon -5.00 1.2 1.4 1.5 1.5 1.6
Produksjon PMI 47.20 49.1 49.8 49.9 52 49.2
Sementproduksjon 1185.00 1530 1490 1450 1450 1900
Sammenfallende-Hovedsiden 138.00 137 137 138 138 139
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit 98.00 118 120 115 110 113
Forbruk 174550.00 169194 182746 182230 181707 190795
Bankenes Utlånsrente 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02
Butikkhandel (Månedlig) -3.00 1.3 0.7 3.1 2.2 2.7
Butikkhandel (Årlig) 8.50 8.2 8.5 7.3 6.5 6.9
Bensinpriser 0.51 0.47 0.46 0.45 0.44 0.44
Husholdninger Gjeld Til Bnp 67.00 66.4 66.3 66.1 66.1 65.7
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Boligpriser 1.10 1.5 1.6 2 2 3.7
Konstruksjonsflyt ut 4.10 3.6 4.5 5 4.3 5


Malaysia Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer