Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.2
Aksjemarkedet 1693.69 1653 1638 1623 1608 1579
10-årig statsobligasjon 4.08 4.09 4.11 4.13 4.15 4.19
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 1.60 1.4 0.5 1.5 1.5 1.6
Bnp Årlig Vekstrate 4.40 4.2 4.1 3.8 3.7 3.2
Arbeidsledighet 3.30 3.2 3.1 3.1 3 3.4
Inflasjon 0.20 1 1.2 1.1 1.4 1.9
Rentesats 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handelsbalanse 7554.24 5100 5850 4475 7000 5000
Nåværende situasjon 3784.00 12700 11800 11500 11300 13200
Nåværende situasjon mot BNP 1.30 2.3 2.3 2.3 2.3 1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 50.90 55 55 55 55 53
Offentlige Budsjetter -3.00 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6
Forretningstillit 108.80 106 105 104 106 112
Forbrukertillit 107.50 112 118 120 115 113
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 1.60 1.4 0.5 1.5 1.5 1.6
Bnp Årlig Vekstrate 4.40 4.2 4.1 3.8 3.7 3.2
BNP 314.50 348 348 348 348 364
Bnp Faste Priser 311704.00 301932 307741 318873 325731 337457
Brutto Nasjonal Produkt 300.10 293 299 307 314 325
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 76819.00 76047 81196 78586 80276 83166
Bnp Per Innbygger 11521.45 12001 12001 12001 12001 12227
Bnp Per Innbygger Ppp 26808.16 27225 27225 27225 27225 27956
Bnp Fra Landbruk 25709.00 22910 22508 26300 26866 27833
Bnp Fra Construction 14517.00 14727 14220 15185 15170 15716
Bnp Fra Manufacturing 71586.00 68857 72651 73232 74807 77500
Bnp Fra Mining 22630.00 26175 25047 23671 23648 24500
Bnp Fra Tjenester 174438.00 165558 170262 178450 182288 188850
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 3.30 3.2 3.1 3.1 3 3.4
Sysselsatte 14941.30 14950 14980 15010 15100 15500
Arbeidsledige 516.20 509 509 510 510 511
Yrkesdeltakelse 68.40 68.8 69.1 69.2 69.4 70.7
Ledige Stillinger 269075.00 352000 349000 347500 345000 357000
Minstelønn 1100.00 1100 1100 1100 1100 1100
Lønninger innen produksjon 3575.00 3690 3790 3820 3800 4100
Befolkning 32.05 32.9 32.9 32.9 32.9 33.2
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Lønn 2880.00 3200 3200 3200 3200 3400
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 0.20 1 1.2 1.1 1.4 1.9
Konsumprisindeksen Kpi 121.10 124 122 123 124 127
Bnp-Deflatoren 116.00 118 119 122 126 132
Produsentpriser 105.20 109 108 110 107 110
Importprisene 120.00 118 118 118 119 121
MatInflasjon 0.70 3.1 3.6 3.8 4 4.1
produsentprisene endring -2.90 2.5 1.3 1.6 1.9 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.8 -0.3 0.5 0.8 0.3
KjerneInflasjon 0.50 0.9 1.5 1.9 2.3 2.5
Eksportpriser 116.20 115 115 116 116 118
KPI Housing Utilities 120.10 121 121 122 123 126
Kpi Transport 117.10 120 119 119 121 123
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Pengemengde 93171.00 99000 100700 101500 102900 105500
Pengemengden M1 418351.51 417500 419100 421000 423500 437000
Internbankrente 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65
Pengemengden M2 1850513.84 1820000 1840000 1870000 1890000 1960000
Pengemengden M3 1860566.40 1830000 1850000 1870000 1910000 2040000
Valutareserver 101400.00 104700 105100 105800 106200 108700
Bankenes balanse 2639431.06 2610000 2630000 2639000 2670000 2850000
Lån Til Privat Sektor 1844278.95 1843000 1849000 1855000 1862000 1885000
Innskudd Rente 3.00 3 3 3 3 3
Sentralbankers balanse 445903.80 477000 479000 481500 485000 512000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 7554.24 5100 5850 4475 7000 5000
Nåværende situasjon 3784.00 12700 11800 11500 11300 13200
Nåværende situasjon mot BNP 1.30 2.3 2.3 2.3 2.3 1.5
Import 77237.42 73200 71400 73800 75500 76800
Eksport 84791.70 83400 83100 82750 82500 87000
Utenlandsgjeld 947877.65 941000 947000 953000 957500 968000
Kjøpsbetingelser 96.90 97.71 98.05 97.97 97.32 97.11
Turisme Inntekter 82200.00 83800 83800 83800 83800 84100
Turistankomster 2092378.00 2520000 2650000 2440000 2370000 2250000
Gullreserver 38.90 37.6 37.4 37.4 37.4 37.8
Råoljeproduksjon 606.00 661 657 666 672 667
Kapitalstrømmer 164.26 -7400 -12000 -5300 4900 7800
Utenlandske Direkte Investeringer 3949.00 13700 9800 7500 14100 15900
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 50.90 55 55 55 55 53
Offentlige Budsjetter -3.00 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6
Regjeringens budsjetter verdi 3868.30 -3200 -5600 -500 1300 2800
Offentlige Utgifter 37369.00 35343 38483 39088 39051 40456
Statens Inntekter 58919.60 56100 54500 60800 61500 66000
Fiscal Utgifter 55051.30 59300 60100 61300 60200 63200
Militære Utgifter 3505.40 3750 3750 3750 3750 3870
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit 108.80 106 105 104 106 112
Industriell Produksjon 2.50 4.2 3.8 2.7 3.6 4.8
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.70 -0.7 1.8 3.2 1.7 1.1
Industriproduksjonen 3.60 4.9 5.2 5.5 5.7 6.9
Lagerendringer -6454.00 2300 -3700 1500 -590 -4610
Bil Produksjon 47114.00 41948 41943 40003 39900 42800
Bilregistreringer 102366.00 111000 115000 119000 125000 146000
Ledende økonomisk indeks 0.30 0.4 -0.3 -0.9 0.4 1.8
Gruvedrift Produksjon -0.70 0.8 1.2 1.4 1.5 1.6
Produksjon PMI 46.80 50 50 49.8 49.9 49.2
Sementproduksjon 1414.00 1580 1530 1490 1450 1900
Sammenfallende-Hovedsiden 136.90 136 137 137 138 139
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 107.50 112 118 120 115 113
Forbruk 179339.00 166225 170023 183464 187409 194156
Bankenes Utlånsrente 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98
Butikkhandel (Månedlig) 2.10 2.1 1.3 0.7 3.1 2.7
Butikkhandel (Årlig) 12.60 7.7 8.2 8.5 7.3 6.9
Bensinpriser 0.53 0.5 0.49 0.48 0.46 0.46
Husholdninger Gjeld Til Bnp 67.00 66.6 66.4 66.3 66.1 65.7
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Boligpriser 1.70 7.8 7.3 6.9 6.7 7.7
Konstruksjonsflyt ut 5.20 11.3 10.7 10.1 9.9 13


Malaysia Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer