Malaysia Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 1.60 1.4 1.4 0.5 1.5 1.6
Arbeidsledighet 3.30 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1
Inflasjon 0.30 1.9 2.2 1.9 1.7 2.1
Rentesats 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5
Handelsbalanse 15300.00 8000 10200 11700 8950 10200
Regjeringens gjeld mot BNP 50.90 56 55 55 55 53
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 4.19
4.15 4.16 4.18 4.19 4.24
Aksjemarkedet 1710.71
1778 1763 1749 1734 1678
10-årig statsobligasjon 4.16
4.12 4.14 4.17 4.19 4.29
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 1.60
1.4 1.4 0.5 1.5 1.6
Bnp Årlig Vekstrate 4.40
4.7 4.5 5.1 4.6 3.6
BNP 314.50
332 348 348 348 364
Bnp Faste Priser 311704.00
322558 308576 315394 326042 349207
Brutto Nasjonal Produkt 300.10
315 300 306 314 341
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 76819.00
75630 77721 83215 80353 81879
Bnp Per Innbygger 11521.45
11762 12001 12001 12001 12227
Bnp Per Innbygger Ppp 26808.16
26901 27225 27225 27225 27956
Bnp Fra Landbruk 25709.00
26800 23414 23067 26892 29014
Bnp Fra Construction 14517.00
13980 14727 14220 15185 15135
Bnp Fra Manufacturing 71586.00
73531 70372 74457 74879 79606
Bnp Fra Mining 22630.00
26534 26175 25047 23671 28726
Bnp Fra Tjenester 174438.00
176885 169201 174495 182462 191500
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 3.30
3.2 3.2 3.1 3.1 3.1
Sysselsatte 14926.50
14930 14950 14980 15010 15500
Arbeidsledige 516.40
509 509 509 510 511
Yrkesdeltakelse 68.50
68.7 68.8 69.1 69.2 70.7
Ledige Stillinger 246628.00
288000 352000 349000 347500 357000
Minstelønn 1000.00
1000 1100 1100 1100 1100
Lønninger innen produksjon 3604.00
3650 3690 3790 3820 4100
Befolkning 32.05
32.6 32.9 32.9 32.9 33.2
Pensjonsalder Kvinner 60.00
60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00
60 60 60 60 60
Lønn 2880.00
3020 3200 3200 3200 3400
Levelønn Family 1970.00
1973 1988 1995 2002 1994
Lønn Å Leve Av Individuell 1150.00
1150 1153 1155 1157 1155
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 0.30
1.9 2.2 1.9 1.7 2.1
Konsumprisindeksen Kpi 120.50
123 124 122 123 129
Bnp-Deflatoren 116.00
123 118 119 122 132
Produsentpriser 107.90
110 109 108 110 115
Importprisene 120.20
119 118 118 118 121
MatInflasjon 0.50
2.8 3.1 3.6 3.8 4.1
produsentprisene endring -0.20
2.3 2.5 1.3 1.6 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.40
0.9 0.8 -0.3 0.5 0.3
KjerneInflasjon 0.30
1.1 0.9 1.5 1.9 2.5
Eksportpriser 116.00
115 115 115 116 118
KPI Housing Utilities 119.80
120 121 121 122 126
Kpi Transport 117.20
122 120 119 119 127
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 3.25
3.25 3.5 3.5 3.5 3.5
Internbankrente 3.65
3.65 3.9 3.9 3.9 3.9
Pengemengde 93837.40
97000 99000 100700 101500 105500
Pengemengden M1 414426.80
416000 417500 419100 421000 437000
Pengemengden M2 1795131.31
1805000 1820000 1840000 1870000 1960000
Pengemengden M3 1804889.01
1810000 1830000 1850000 1870000 2040000
Valutareserver 105271.49
104300 104700 105100 105800 108700
Bankenes balanse 2607539.61
2597000 2610000 2630000 2639000 2850000
Lån Til Privat Sektor 1824311.40
1837000 1843000 1849000 1855000 1885000
Innskudd Rente 3.00
3 3.25 3.25 3.25 3.25
Kontanter - Reserve - Ratio 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Sentralbankers balanse 450151.41
474000 477000 479000 481500 512000
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse 15300.00
8000 10200 11700 8950 10200
Eksport 83049.00
82900 83400 83100 82750 87000
Import 67800.00
74900 73200 71400 73800 76800
Nåværende situasjon 3784.00
12100 12700 11800 11500 13200
Nåværende situasjon mot BNP 1.30
3 2.3 2.3 2.3 1.5
Utenlandsgjeld 947877.65
938000 941000 947000 953000 968000
Kjøpsbetingelser 96.50
96.8 97.71 98.05 97.97 97.11
Turisme Inntekter 82200.00
83300 83800 83800 83800 84100
Turistankomster 2253534.00
2350000 2520000 2650000 2440000 2250000
Gullreserver 37.60
37.6 37.6 37.4 37.4 37.8
Råoljeproduksjon 675.00
668 661 657 666 667
Terrorisme - Hovedsiden 3.33
3.1 3.3 3.3 3.3 2.9
Kapitalstrømmer 164.26
-2700 -7400 -12000 -5300 7800
Utenlandske Direkte Investeringer 3949.00
12500 13700 9800 7500 15900
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 50.90
56 55 55 55 53
Offentlige Budsjetter -3.00
-2.9 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6
Regjeringens budsjetter verdi -10433.10
-6400 -3200 -5600 -500 2800
Offentlige Utgifter 37369.00
50326 35343 38483 39088 54484
Statens Inntekter 52470.10
61000 56100 54500 60800 66000
Fiscal Utgifter 62903.20
52400 59300 60100 61300 63200
Militære Utgifter 3505.40
3600 3750 3750 3750 3870
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forretningstillit 116.30
108 106 105 104 112
Industriell Produksjon 2.30
5.1 4.2 3.8 2.7 4.8
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.40
-2.1 -0.7 1.8 3.2 1.1
Industriproduksjonen 4.80
6.4 4.9 5.2 5.5 6.9
Lagerendringer -6454.00
-900 2300 -3700 1500 -4610
Bil Produksjon 33436.00
35700 41948 41943 40003 42800
Bilregistreringer 129954.00
106000 111000 115000 119000 146000
Ledende økonomisk indeks 0.30
1 0.4 -0.3 -0.9 1.8
Internett-hastighet 8945.38
12500 12900 13300 14100 16200
IP-adresser 1704176.00
1640000 1690000 1660000 1610000 1840000
Gruvedrift Produksjon -6.20
1.4 0.8 1.2 1.4 1.6
Produksjon PMI 49.20
50.2 50.7 51.3 51.5 49.2
Sementproduksjon 1483.00
1600 1580 1530 1490 1900
Sammenfallende-Hovedsiden 136.70
136 136 137 137 139
Konkurranseevne Index 74.38
74.88 74.88 74.88 74.88 77.38
Konkurranseevne Rank 25.00
25 25 25 25 25
Enkle Å Gjøre Forretninger 15.00
22 21 21 21 24
Korrupsjon Index 47.00
47 47 47 47 47
Korrupsjon Rank 62.00
62 62 62 62 62
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forbrukertillit 132.90
117 112 118 120 113
Forbruk 179339.00
168389 169883 174251 187589 182301
Bankenes Utlånsrente 4.93
4.93 5.18 5.18 5.18 5.18
Butikkhandel (Månedlig) -5.30
2.9 2.1 1.3 0.7 2.7
Butikkhandel (Årlig) 10.50
7.1 7.7 8.2 8.5 6.9
Bensinpriser 0.53
0.52 0.51 0.5 0.49 0.46
Husholdninger Gjeld Til Bnp 67.10
66.8 66.6 66.4 66.3 65.7
Bolig Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Boligpriser 1.70
6.2 7.8 7.3 6.9 7.7
Konstruksjonsflyt ut 5.20
12 11.3 10.7 10.1 13
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 24.00
24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 28.00
28 28 28 28 28
Salgsskatt 10.00
10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 20.00
20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.00
12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00
8 8 8 8 8
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
nedbør 306.58
332 237 260 260 261
Temperatur 25.98
25.42 25.67 26.14 26.14 26.43MALAYSIA FORECASTS - DATA - ØKONOMISKE INDIKATORER