NIGER TERMS-OF-TRADE NO.TRADINGECONOMICS.COM NIGER TERMS-OF-TRADE FORECAST - DATA - ØKONOMISKE INDIKATORER

Niger Terms-of-trade No.tradingeconomics.com Niger Terms-of-trade Forecast - Data - Økonomiske Indikatorer


Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 563.45
569 575 581 587 612
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Årlig Vekstrate 5.00
5.2 5.5 5.4 5.72 5.85
BNP 8.12
8.5 9 9 9 9.5
Bnp Per Innbygger 395.94
400 410 410 410 425
Bnp Per Innbygger Ppp 926.00
937 933 933 942 954
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 0.40
0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
Befolkning 21.60
21.57 21.57 21.56 21.56 21.51
Levelønn Family 308000.00
308000 308000 308000 308000 308000
Lønn Å Leve Av Individuell 97700.00
97700 97700 97700 97700 97700
Lønn Høy Dyktige 98900.00
99900 99900 98900 98900 100900
Lønn Lav Dyktige 79700.00
78900 78900 79700 79700 79700
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 5.00
3.8 2.7 2.5 2.5 2
MatInflasjon 2.10
1.88 1.88 1.9 1.89 1.89
Inflasjonen (Månedlig) 0.30
0.22 0.16 0.15 0.16 0.16
Importprisene 90.90
101 99.74 99.92 100 100
Eksportpriser 62.50
61.04 61.24 61.18 61.19 61.19
Konsumprisindeksen Kpi 115.80
115 116 116 116 116
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Pengemengde 506.70
509 509 509 509 509
Innskudd Rente 6.49
6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
Pengemengden M2 1112.10
1119 1119 1121 1121 1121
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse -282834.00
-182966 -199847 -183428 -171161 -190630
Eksport 60633.00
95043 71318 81629 84207 83242
Import 343467.00
289547 271165 265057 255368 273872
Nåværende situasjon -665.30
-496 -504 -512 -520 -575
Nåværende situasjon mot BNP -14.40
-20 -17 -17 -17 -16
Kapitalstrømmer -182.30
-419 -367 -316 -264 -236
Råoljeproduksjon 9.00
8.99 8.99 8.99 8.99 8.99
Kjøpsbetingelser 68.80
62.19 63.58 63.02 63.15 63.16
Terrorisme - Hovedsiden 6.32
6.32 6.32 6.32 6.32 6.32
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 29.70
32.2 34.4 33.8 33 32.5
Offentlige Budsjetter -5.70
-5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
Militære Utgifter 198.20
205 209 213 217 230
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Industriell Produksjon 6.90
1.82 2.41 4.14 1.93 3.04
Internett-hastighet 831.00
1071 1088 1088 1120 1275
IP-adresser 4785.00
4808 4989 4808 4989 4808
Ledende økonomisk indeks 3.50
3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
Kapasitetsutnyttelsen 50.40
54.15 53.28 53.63 53.62 53.55
Enkle Å Gjøre Forretninger 144.00
140 139 138 137 131
Korrupsjon Index 33.00
33 33 33 33 33
Korrupsjon Rank 112.00
112 112 112 112 112
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Butikkhandel (Årlig) 9.50
10.66 8.61 7.24 6.05 6.6
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Salgsskatt 19.00
19 19 19 19 19
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatur 29.70
24.51 22.63 28.18 28.18 28.13