Nigeria Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 2.90 5 -13.1 2 3 4.5
Arbeidsledighet 18.80 17 17.2 17.3 17.4 15
Inflasjon 11.28 10.5 11.4 12 12.5 11.2
Rentesats 0.00 14 -3 13.75 13.5 12
Handelsbalanse 887641.12 -37000 787497 787656 787742 -17600
Regjeringens gjeld mot BNP 21.30 21 23 23 23 25
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 305.70
317 330 343 356 416
Aksjemarkedet 32222.24
32370 31977 31590 31210 29727
10-årig statsobligasjon 15.70
15.36 15.53 15.69 15.86 16.54
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 2.90
5 -13.1 2 3 4.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.50
1.8 2 3 3.2 3.5
BNP 375.77
411 500 500 500 690
Bnp Faste Priser 16580508.10
18932832 16428870 17077923 17111084 20183346
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2494431.00
2539331 2544320 2569264 2574253 2707054
Bnp Per Innbygger 2412.41
2461 2550 2550 2550 2690
Bnp Per Innbygger Ppp 5338.45
5400 5510 5510 5510 5600
Bnp Fra Landbruk 3789720.12
4946907 3557059 3903412 3910991 5273650
Bnp Fra Construction 747860.30
660825 663783 770296 771792 704473
Bnp Fra Manufacturing 1539566.75
1677340 1627475 1585754 1588833 1788129
Bnp Fra Mining 1418073.13
1390845 1578061 1460615 1463451 1482710
Bnp Fra Forvaltningsloven 380006.76
436643 365666 391407 392167 465483
Bnp Fra Tjenester 6067614.53
7063387 6188967 6249643 6261778 7529924
Bnp Fra Transport 216351.50
257885 246365 222842 223275 274919
Bnp Fra Verktøy 111806.01
128595 62248 115160 115384 137088
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 18.80
17 17.2 17.3 17.4 15
Befolkning 190.89
193 198 198 198 200
Levelønn Family 137600.00
138700 139900 139900 139900 139900
Lønn Å Leve Av Individuell 43200.00
40100 40100 40100 40100 40100
Sysselsatte 69090.00
70418 68939 68939 68939 74705
Arbeidsledighetsrate 187226.00
110000 319332 312693 302504 200000
Sysselsetting 81.20
86.7 75.81 76.29 76.99 87.6
Arbeidsledige 15998.00
12885 20585 20043 19291 12465
Lønn Høy Dyktige 57200.00
57600 57600 57600 57600 58700
Lønn Lav Dyktige 25500.00
27500 27500 25500 27500 28500
Arbeidsledighet for unge 33.10
20.8 37.14 36.28 35.17 18.9
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 11.28
10.5 11.4 12 12.5 11.2
Konsumprisindeksen Kpi 268.40
272 281 292 302 340
Kjerne Konsumprisindeks 251.65
255 263 271 277 297
KjerneInflasjon 9.80
9.1 10.09 10.08 10.05 7.2
MatInflasjon 13.31
11.8 10.5 12 12.5 8.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.80
1.2 0.99 0.99 0.99 0.7
Bnp-Deflatoren 185.15
151 190 196 196 164
KPI Housing Utilities 269.20
272 273 274 274 274
Kpi Transport 250.10
256 266 274 281 320
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 0.00
14 -3 13.75 13.5 12
Kontanter - Reserve - Ratio 22.50
22.5 22.5 22.5 22.5 20
Pengemengde 1956009.42
1771520 1907031 1948845 1910493 1811767
Pengemengden M1 11130260.91
11042841 11044720 11051578 11048110 11049333
Pengemengden M2 25713707.60
25934987 26370829 26799201 27225639 30978051
Valutareserver 42128.00
55300 41525 41078 40790 57000
Innskudd Rente 9.44
9.44 -7.56 9.19 8.94 7.44
Utlånsrente 16.65
16.65 -0.35 16.4 16.15 14.65
Pengemengden M3 33607642.22
34614839 35350214 36080111 36806405 43190514
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse 887641.12
-37000 787497 787656 787742 -17600
Eksport 1482223.15
400000 1501446 1501446 1501446 451000
Import 594582.03
437000 713949 713790 713704 627000
Nåværende situasjon 5735.86
2560 4091 3646 4224 3041
Nåværende situasjon mot BNP 2.00
2.2 3.2 3.2 3.2 4.4
Kjøpsbetingelser 109.20
102 98.74 98.74 98.74 107
Utenlandske Direkte Investeringer 435.64
948 709 794 724 1160
Kapitalstrømmer 1792.62
-1730 -554 -570 108 2945
Gullreserver 21.40
21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Råoljeproduksjon 1772.00
1760 1800 1800 1820 1900
Utenlandsgjeld 22083.44
24539 25699 26816 27891 35934
Terrorisme - Hovedsiden 9.01
9.2 9.01 9.1 9.1 8.9
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 21.30
21 23 23 23 25
Offentlige Budsjetter -5.10
-3.1 -2.6 -2.6 -2.6 -2.3
Statens Inntekter 680.13
1039 875 801 803 1235
Offentlige Utgifter 795880.30
810206 811798 819757 821348 863720
Regjeringens budsjetter verdi -397.17
-105 -457 -770 -708 -487
Fiscal Utgifter 1077.29
1145 1332 1571 1511 1722
Militære Utgifter 1650.80
2132 1721 1728 1736 2486
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forretningstillit 24.80
28 32.87 34.64 34.91 15
Industriell Produksjon -3.30
-0.7 -0.65 1 1.5 3.5
Industriproduksjonen 3.40
2.7 -0.09 -0.12 -0.13 3.7
Internett-hastighet 3853.93
3856 3856 3856 3856 3856
IP-adresser 209207.00
177142 183808 174870 181781 174520
Produksjon PMI 56.80
56.3 56.96 56.75 56.76 51.3
Enkle Å Gjøre Forretninger 146.00
144 136 136 135 155
Korrupsjon Index 27.00
27 27 27 27 27
Korrupsjon Rank 148.00
148 148 148 148 148
Lagerendringer 159351.20
141000 142375 144399 142719 161800
Konkurranseevne Index 47.53
48.03 48.03 48.03 48.03 50.53
Konkurranseevne Rank 115.00
115 115 115 115 115
Sammensatt Pmi 54.40
56 54.98 54.96 54.95 53
Kapasitetsutnyttelsen 54.50
54 55.4 56.06 55.48 59
Service PMI 57.00
57.3 56.94 56.96 56.96 52.75
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forbrukertillit 1.50
-5 4.68 -8 -6 3.23
Forbruk 11018143.01
11216470 11238506 11348687 11370724 11957317
Disponibel personlig inntekt 19838426.72
19497106 19612688 19642636 19690522 21904999
Privat-Sektor-Kreditt 22723726.11
24769687 22939101 22988896 23010096 31091401
Bensinpriser 0.47
0.46 0.45 0.45 0.44 0.41
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 30.00
30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 24.00
24 24 24 24 24
Salgsskatt 5.00
5 5 5 5 5
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatur 25.14
25.81 26.88 27.37 27.37 27.39NIGERIA FORECASTS - DATA - ØKONOMISKE INDIKATORER