Norge - Arbeidsledighet - ForventningNorge Arbeidskraft Siste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 3.8 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7
Sysselsatte 2686 2702 2713 2723 2731 2784
Arbeidsledige 83931 79280 78420 77250 76200 74250
Yrkesdeltakelse 70.4 70.02 71.6 69.73 70.46 72.1
Langtids arbeidsledighet 1 1.02 0.99 0.98 0.96 0.87
Arbeidsledighet for unge 9.7 8.95 8.97 8.96 8.96 8.96
Produktivitet 123 122 122 123 122 123
Lønnskostnader 121 120 123 123 129 127
Ledige Stillinger 68400 64889 63949 70788 74025 68165
Lønnsveksten 4.68 7.5 6.08 5.04 5.92 5.88
Lønninger innen produksjon 159 158 154 156 162 160
Befolkning 5.3 5.3 5.3 5.36 5.36 5.41
Pensjonsalder Kvinner 62 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62 62 62 62 62 62
Deltid Sysselsettingen 663 644 651 661 656 653
Lønn 44310 45200 45200 46000 45842 46600
Arbeidsledighetsrate 0.5 0.42 0.41 0.38 0.37 0.33
Sysselsetting 67.6 67.58 67.22 67.33 68 68.01
Full Jobb 1889 1930 1909 1900 1921 1919
[+]