Norge - Arbeidsledighet - ForventningNorge Arbeidskraft Siste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 4 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7
Sysselsatte 2693 2708 2715 2723 2729 2766
Arbeidsledige 81039 78420 77250 76200 75900 74250
Yrkesdeltakelse 70.4 69.6 69.7 70.6 69.9 70.9
Langtids arbeidsledighet 1 0.99 0.98 0.96 0.95 0.87
Arbeidsledighet for unge 10.2 9.92 9.93 9.93 9.93 9.93
Produktivitet 120 121 121 120 120 119
Lønnskostnader 134 124 125 135 124 132
Ledige Stillinger 68400 63949 70788 74025 67824 68165
Lønnsveksten 2.7 2.5 2.6 2.6 2.8 3.4
Lønninger innen produksjon 107 154 156 107 107 160
Befolkning 5.3 5.3 5.36 5.36 5.36 5.41
Pensjonsalder Kvinner 62 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62 62 62 62 62 62
Deltid Sysselsettingen 663 651 661 656 648 653
Lønn 45570 45200 46000 46000 46000 46600
Arbeidsledighetsrate 0.3 0.39 0.34 0.34 0.35 0.32
Sysselsetting 67.6 67.22 67.33 68 67.96 68.01
Full Jobb 1889 1909 1900 1921 1933 1919
[+]