Markeder Siste Referanse
Valuta 3.64 2020-02
Aksjemarkedet 9709 2020-02
10-årig statsobligasjon 2.36 2020-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.9 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate -1.4 2019-06
Arbeidsledighet 0.1 2019-06
Inflasjon -0.33 2019-12
Rentesats 4.25 2019-12
Handelsbalanse 14301 2019-12
Nåværende situasjon 1877 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 8.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 2.2 2018-12
Bedriftens Skattesats 10 2020-12
Personalinntekt skattesats 0 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.9 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate -1.4 2019-06
BNP 192 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 71809 2019-03
Bnp Per Innbygger 63222 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 112532 2018-12
Bnp Faste Priser 200205 2019-06
Bnp Fra Landbruk 308 2019-06
Bnp Fra Construction 21450 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 20446 2019-06
Bnp Fra Mining 95278 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 11128 2019-06
Bnp Fra Tjenester 14419 2019-06
Bnp Fra Transport 4871 2019-06
Bnp Fra Verktøy 1122 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 0.1 2019-06
Befolkning 2.67 2018-12
Sysselsatte 2049387 2019-06
Minstelønn 750 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.33 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 108 2019-12
Bnp-Deflatoren 75.1 2017-12
KPI Housing Utilities 104 2019-12
Kpi Transport 126 2019-12
MatInflasjon 1 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.46 2019-12
Produsentpriser 64.1 2019-12
produsentprisene endring -6.6 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.25 2019-12
Pengemengde 72057 2019-12
Pengemengden M1 124703 2019-12
Pengemengden M2 578004 2019-12
Bankenes balanse 1549554 2019-12
Valutareserver 198367 2019-12
Innskudd Rente 2 2020-01
Sentralbankers balanse 233136 2019-12
Lånevekst 12.1 2019-12
Reverse Reporenten 2 2020-02
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 14301 2019-12
Nåværende situasjon 1877 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 8.7 2018-12
Eksport 23588 2019-12
Import 9287 2019-12
Kapitalstrømmer 12780 2019-06
Gullreserver 42.21 2019-12
Råoljeproduksjon 1520 2019-10
Utenlandske Direkte Investeringer 1137 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.03 2018-12
Turistankomster 1819 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 2.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 15080 2018-12
Offentlige Utgifter 110645 2018-12
Statens Inntekter 207915 2018-12
Fiscal Utgifter 192835 2018-12
Kreditt-Rating 85 2020-02
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2020-12
Personalinntekt skattesats 0 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 0 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 271 2017-12
Internett-hastighet 13710 2017-03
IP-adresser 327042 2017-03
Forretningstillit 23.2 2018-09
Bilregistreringer 5690 2019-11
Konkurranseevne Index 72.87 2019-12
Konkurranseevne Rank 29 2019-12
Korrupsjon Index 62 2019-12
Korrupsjon Rank 30 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 77 2019-12
Industriell Produksjon -3.8 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.5 2019-11
Produksjon PMI 48.7 2020-01
Industriproduksjonen 6.9 2017-12
Gruvedrift Produksjon -0.4 2017-12
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 153620 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 646708 2019-12
Forbrukertillit 184 2019-03
Bensinpriser 0.48 2020-01
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 673 2019-11
Boligpriser 226 2019-12