Markeder Siste Referanse
Valuta 3.64 2019-10
Aksjemarkedet 10411 2019-10
10-årig statsobligasjon 2.58 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.9 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate -1.4 2019-06
Arbeidsledighet 0.1 2019-03
Inflasjon 0 2019-08
Rentesats 4.5 2019-09
Handelsbalanse 12155 2019-08
Nåværende situasjon 6200 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 8.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 2.2 2018-12
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.9 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate -1.4 2019-06
BNP 192 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 78618 2018-12
Bnp Per Innbygger 63222 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 112532 2018-12
Bnp Faste Priser 200205 2019-06
Bnp Fra Landbruk 308 2019-06
Bnp Fra Construction 21450 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 20446 2019-06
Bnp Fra Mining 95278 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 11128 2019-06
Bnp Fra Tjenester 14419 2019-06
Bnp Fra Transport 4871 2019-06
Bnp Fra Verktøy 1122 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 0.1 2019-03
Befolkning 2.67 2018-12
Sysselsatte 2148505 2019-03
Minstelønn 750 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 109 2019-08
Bnp-Deflatoren 75.1 2017-12
KPI Housing Utilities 105 2019-08
Kpi Transport 132 2019-08
MatInflasjon 1.9 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 1.2 2019-08
Produsentpriser 61.1 2019-08
produsentprisene endring -16.5 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.5 2019-09
Pengemengde 74608 2019-08
Pengemengden M1 125033 2019-08
Pengemengden M2 551532 2019-08
Bankenes balanse 1448590 2019-07
Valutareserver 196169 2019-07
Innskudd Rente 2.25 2019-09
Sentralbankers balanse 234052 2019-07
Lånevekst 8.3 2019-08
Reverse Reporenten 2.5 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 12155 2019-08
Nåværende situasjon 6200 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 8.7 2018-12
Eksport 21211 2019-08
Import 9096 2019-08
Kapitalstrømmer 12780 2019-06
Gullreserver 39.1 2019-09
Råoljeproduksjon 1520 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 1137 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.06 2017-12
Turistankomster 2256 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 2.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 15080 2018-12
Offentlige Utgifter 110645 2018-12
Statens Inntekter 207915 2018-12
Fiscal Utgifter 192835 2018-12
Kreditt-Rating 87.42
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 0 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 271 2017-12
Internett-hastighet 13710 2017-03
IP-adresser 327042 2017-03
Forretningstillit 23.2 2018-09
Bilregistreringer 5161 2019-07
Konkurranseevne Index 72.87 2019-12
Konkurranseevne Rank 29 2019-12
Korrupsjon Index 62 2018-12
Korrupsjon Rank 33 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 83 2018-12
Industriell Produksjon 1.9 2019-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.8 2019-07
Produksjon PMI 49 2019-09
Industriproduksjonen 6.9 2017-12
Gruvedrift Produksjon -0.4 2017-12
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 153620 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 612533 2019-07
Forbrukertillit 184 2019-03
Bensinpriser 0.47 2019-09
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 698 2019-07
Boligpriser 239 2019-06