Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.36 1.35 1.36 1.36 1.37 1.37
Aksjemarkedet 3239.74 3154 3118 3083 3049 2980
10-årig statsobligasjon 2.12 2.18 2.21 2.25 2.29 2.36
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 1.40 1.1 4.7 4.7 3.2 3.7
Bnp Årlig Vekstrate 1.90 2.5 2.3 2.4 2.2 1.7
Arbeidsledighet 2.20 2.2 2.2 2.2 2.1 2.4
Inflasjon 0.50 0.9 1.1 1 1.2 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.2 0.1 0.5 0.4 0.5
Rentesats 1.90 2 1.9 1.9 1.8 1.5
Handelsbalanse 1943.12 5400 3200 5250 6200 6800
Nåværende situasjon 17796.10 23000 26700 26000 23500 24000
Nåværende situasjon mot BNP 19.50 19.3 19.3 19.3 19.3 18.7
Regjeringens gjeld mot BNP 110.60 106 106 106 106 108
Offentlige Budsjetter 0.30 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4
Forretningstillit -14.00 6 7 8 6 7
Produksjon PMI 50.70 51.4 50.5 51 51.7 50.2
Butikkhandel (Månedlig) -3.40 0.2 -0.3 -2.9 -1.2 -0.5
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 22 23
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 1.40 1.1 4.7 4.7 3.2 3.7
Bnp Årlig Vekstrate 1.90 2.5 2.3 2.4 2.2 1.7
BNP 323.91 343 343 343 343 352
Bnp Faste Priser 111108.10 109350 109587 110287 112220 114913
Brutto Nasjonal Produkt 454012.90 435548 435401 434970 442592 453215
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 29998.80 25936 28383 26168 26626 27265
Bnp Per Innbygger 55235.51 55900 55900 55900 55900 56240
Bnp Per Innbygger Ppp 85535.38 87000 87000 87000 87000 90000
Bnp Fra Construction 4234.40 4634 4453 4495 4499 4607
Bnp Fra Manufacturing 21376.50 21479 21647 21787 22169 22701
Bnp Fra Tjenester 20169.30 19633 19868 20029 20380 20869
Bnp Fra Transport 8365.00 8287 8227 8397 8545 8750
Bnp Fra Verktøy 1359.10 1356 1371 1352 1376 1409
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 2.20 2.2 2.2 2.2 2.1 2.4
Sysselsatte 3715.80 3750 3750 3750 3750 3800
Arbeidsledige 100.20 111 111 111 111 113
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 45.00 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
Yrkesdeltakelse 67.70 71 71 71 71 71.5
Lønnskostnader 117.00 122 108 110 120 122
Produktivitet 117.00 122 108 110 120 122
Ledige Stillinger 63300.00 54400 54290 55900 57100 58810
Lønn 4962.00 5850 5400 5150 5760 5920
Befolkning 5.61 5.66 5.66 5.66 5.62 5.63
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Arbeidsledighetsrate 16.90 7.9 8.5 -1.5 2.4 12.2
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 0.50 0.9 1.1 1 1.2 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.2 0.1 0.5 0.4 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 100.20 101 101 102 102 104
Kjerne Konsumprisindeks 105.30 105 105 107 107 110
KjerneInflasjon 1.90 1.2 1.5 1.8 2.1 2.2
Bnp-Deflatoren 111.74 107 106 109 110 112
Produsentpriser 80.60 88.43 93.65 94.27 90.74 101
Eksportpriser 86.70 91.3 89.2 89.2 87 88
Importprisene 83.40 91.4 91.2 88.9 89.7 107
MatInflasjon 1.40 1.4 1.2 1.3 1.6 1.7
produsentprisene endring -0.40 10.4 8.9 7 6.5 11.5
KPI Housing Utilities 89.50 90.32 90.3 91.15 91.21 93.22
Kpi Transport 97.10 99.43 99.63 99.47 99.05 101
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 1.90 2 1.9 1.9 1.8 1.5
Pengemengde 45292.20 44873 45192 45640 45970 47644
Pengemengden M1 184488.50 196050 196290 196800 198800 217000
Internbankrente 1.94 1.62 1.72 1.52 1.32 1.32
Pengemengden M2 602433.00 607000 611000 612500 614000 625000
Pengemengden M3 614996.60 613100 616000 620500 622000 623500
Valutareserver 395033.70 398000 398600 399000 400000 410000
Bankenes balanse 1272375.50 1321500 1322900 1329000 1335000 1410000
Lån Til Privat Sektor 671735.30 692000 699000 705000 710000 715000
Innskudd Rente 0.14 0.39 0.49 0.29 0.7 1
Sentralbankers balanse 403843.10 417000 419500 421000 423000 429000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 1943.12 5400 3200 5250 6200 6800
Nåværende situasjon 17796.10 23000 26700 26000 23500 24000
Nåværende situasjon mot BNP 19.50 19.3 19.3 19.3 19.3 18.7
Import 41848.70 44900 45000 43200 41900 43000
Eksport 43791.82 47750 48200 48450 48900 50300
Utenlandsgjeld 1981146.00 2155000 2290000 2422000 2550000 2735000
Kjøpsbetingelser 103.88 99.84 97.81 100 96.99 82.24
Kapitalstrømmer 21311.40 19020 19300 19500 20900 21500
Turistankomster 1601924.00 1472000 1460000 1490000 1520000 1560000
Våpen Salg 47.00 52 52 52 52 56
Utenlandske Direkte Investeringer 32853.80 23000 23600 24500 25000 27700
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 110.60 106 106 106 106 108
Offentlige Budsjetter 0.30 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4
Regjeringens budsjetter verdi -2211.70 1630 1620 1485 1400 1800
Offentlige Utgifter 10699.80 11329 10991 10942 10952 11215
Statens Inntekter 4621.30 7530 7570 7585 7800 9500
Fiscal Utgifter 6833.00 5900 5950 6100 6400 7700
Militære Utgifter 10122.00 10360 10400 10440 10530 10570
Statsgjeld 535829.00 555000 564000 572000 611000 636000
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 22 23
Salgsskatt 7.00 7 7 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17.00 17 17 17 17 17
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.00 20 20 20 20 20
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit -14.00 6 7 8 6 7
Produksjon PMI 50.70 51.4 50.5 51 51.7 50.2
Industriell Produksjon 2.70 4.5 6.8 7.6 10 13
Industriell Produksjon (Månedlig) -5.60 1.1 0.7 1 1.4 1.6
Lagerendringer 3416.80 2020 2450 1730 2090 1920
Konkurser 119.00 168 142 137 190 180
Bilregistreringer 11782.00 12000 12200 10400 14500 15000
Ledende økonomisk indeks 112.00 111 110 110 107 104
Sammensatt Pmi 50.10 53.1 53 52.8 52.2 53.1
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Butikkhandel (Månedlig) -3.40 0.2 -0.3 -2.9 -1.2 -0.5
Butikkhandel (Årlig) -6.00 -1.7 1.6 0.3 4.1 3
Forbruk 38550.50 36569 37776 38694 39372 40317
Privat-Sektor-Kreditt 598743.60 601000 603500 607000 612000 634000
Bankenes Utlånsrente 5.33 5.06 5.16 4.96 4.76 4.76
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.90 58.9 59.5 59.4 59.2 60
Bensinpriser 1.59 1.57 1.53 1.49 1.45 1.45
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Boligpriser 149.60 153 154 154 -0.1 156
Nyboligsalg 1198.00 596 530 587 590 560
Hjem Eierskap Rate 90.70 91.5 91.5 91.5 91.5 91.7


Singapore Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer