SINGAPORE FORECASTS - DATA - ØKONOMISKE INDIKATORER

Singapore Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 4.70 2.4 1.1 5.8 4.7 3.7
Arbeidsledighet 2.10 2.2 2.2 2.2 2.2 2
Inflasjon 0.70 1 1.2 1.4 1.5 2.2
Rentesats 1.06 1.8 1.7 1.8 1.6 1
Handelsbalanse 3685.26 6600 2850 3200 5250 7300
Regjeringens gjeld mot BNP 110.60 104 106 106 106 108
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 1.37
1.38 1.38 1.39 1.39 1.41
Aksjemarkedet 3074.22
3224 3193 3162 3131 3011
10-årig statsobligasjon 2.59
2.55 2.6 2.64 2.68 2.86
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 4.70
2.4 1.1 5.8 4.7 3.7
Bnp Årlig Vekstrate 2.60
2 2.9 2.8 2.5 2.4
BNP 323.91
334 343 343 343 350
Bnp Faste Priser 108395.10
109811 111255 111430 111105 115370
Brutto Nasjonal Produkt 431376.50
440004 443886 443455 442161 462279
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 28187.50
28808 26897 28977 28892 30266
Bnp Per Innbygger 55235.51
55600 55900 55900 55900 56240
Bnp Per Innbygger Ppp 85535.38
86460 87000 87000 87000 90000
Bnp Fra Construction 4312.90
4578 4638 4434 4421 4810
Bnp Fra Manufacturing 21356.60
20460 21697 21955 21891 21496
Bnp Fra Tjenester 19683.70
20509 20085 20235 20176 21548
Bnp Fra Transport 8151.60
8463 8452 8380 8355 8892
Bnp Fra Verktøy 1359.50
1386 1384 1398 1393 1456
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 2.10
2.2 2.2 2.2 2.2 2
Sysselsatte 3669.50
3700 3750 3750 3750 3800
Arbeidsledige 106.90
109 111 111 111 113
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 45.00
45 44.8 44.8 44.8 44.8
Yrkesdeltakelse 67.70
69 71 71 71 71.5
Lønnskostnader 107.90
119 122 108 110 122
Produktivitet 107.90
119 122 108 110 122
Ledige Stillinger 58300.00
55640 54400 54290 55900 58810
Lønn 5119.00
5750 5850 5400 5150 6200
Befolkning 5.61
5.64 5.66 5.66 5.66 5.72
Pensjonsalder Kvinner 62.00
62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00
62 62 62 62 62
Arbeidsledighetsrate 7.00
3.3 7.9 8.5 -1.5 12.2
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 0.70
1 1.2 1.4 1.5 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.40
0.3 0.2 0.1 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 100.30
103 101 102 103 110
Kjerne Konsumprisindeks 104.00
109 105 106 107 118
KjerneInflasjon 1.90
1.9 1.2 1.5 1.8 2.2
Bnp-Deflatoren 105.44
107 107 106 109 112
Produsentpriser 87.20
92.18 88.43 93.65 96.38 109
Eksportpriser 90.70
91 91.3 89.2 89.2 88
Importprisene 88.60
90.3 91.4 91.2 88.9 107
MatInflasjon 1.70
1.5 1.4 1.2 1.3 1.7
produsentprisene endring 12.70
13.8 10.4 8.9 7 11.5
KPI Housing Utilities 89.90
90.36 90.35 92.19 91.92 93.94
Kpi Transport 98.20
109 99.68 100 103 117
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 1.06
1.8 1.7 1.8 1.6 1
Internbankrente 1.64
2.38 2.28 2.38 2.18 1.58
Pengemengde 44298.70
44298 44873 45192 45640 47644
Pengemengden M1 186061.30
193800 196050 196290 196800 217000
Pengemengden M2 598030.40
598800 607000 611000 612500 625000
Pengemengden M3 610761.00
609100 613100 616000 620500 623500
Valutareserver 398061.40
394500 398000 398600 399000 410000
Bankenes balanse 1260990.40
1310000 1321500 1322900 1329000 1410000
Lån Til Privat Sektor 669943.90
669000 692000 699000 705000 715000
Innskudd Rente 0.14
0.5 0.78 0.88 0.68 1
Sentralbankers balanse 409159.80
415000 417000 419500 421000 429000
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse 3685.26
6600 2850 3200 5250 7300
Eksport 47408.20
47600 47750 48200 48450 50300
Import 43722.94
41000 44900 45000 43200 43000
Nåværende situasjon 22832.40
22000 23000 26700 26000 24000
Nåværende situasjon mot BNP 19.50
19.7 19.3 19.3 19.3 18.7
Utenlandsgjeld 2029398.90
1994000 2155000 2290000 2422000 2735000
Kjøpsbetingelser 102.36
101 99.89 97.81 100 82.24
Kapitalstrømmer 14096.30
18000 19020 19300 19500 21500
Turistankomster 1681306.00
1480000 1472000 1460000 1490000 1560000
Gullreserver 127.40
127 127 127 127 127
Terrorisme - Hovedsiden 0.00
0 0 0 0 0
Våpen Salg 47.00
49 52 52 52 56
Utenlandske Direkte Investeringer 25531.70
22050 23000 23600 24500 27700
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 110.60
104 106 106 106 108
Offentlige Budsjetter 0.30
-0.2 0.1 0.1 0.1 0.4
Regjeringens budsjetter verdi 2069.10
1900 1630 1620 1485 1800
Offentlige Utgifter 10663.00
10498 11458 10962 10930 11030
Statens Inntekter 7209.50
7200 7530 7570 7585 9500
Fiscal Utgifter 5140.40
5300 5900 5950 6100 7700
Militære Utgifter 10122.00
10600 10360 10400 10440 10570
Statsgjeld 527981.20
540000 555000 564000 572000 636000
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forretningstillit 7.00
4 6 7 8 7
Produksjon PMI 52.40
52.2 51.4 53 52.6 50.2
Industriell Produksjon 3.30
15 7 6.8 7.6 13
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.00
0.8 1.1 0.7 1 1.6
Lagerendringer 3040.50
3570 2020 2450 1730 1920
Konkurser 149.00
200 168 142 137 180
Bilregistreringer 8533.00
15000 12000 12200 10400 15000
Ledende økonomisk indeks 112.10
110 111 110 110 104
Internett-hastighet 20345.58
22500 24100 26050 27150 28790
IP-adresser 1595352.00
1608000 1613000 1617000 1621000 1652000
Konkurranseevne Index 5.71
5.71 5.71 5.71 5.71 5.71
Konkurranseevne Rank 3.00
3 3 3 3 3
Sammensatt Pmi 49.60
52 53.1 53 52.8 53.1
Enkle Å Gjøre Forretninger 2.00
2 2 2 2 2
Korrupsjon Index 84.00
84 84 84 84 84
Korrupsjon Rank 6.00
6 6 6 6 6
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Butikkhandel (Månedlig) 2.50
1.5 0.2 -0.3 -2.9 -0.5
Butikkhandel (Årlig) -0.40
3.5 -1.7 1.6 -0.39 3
Forbruk 37426.60
38347 37269 38475 38362 40288
Privat-Sektor-Kreditt 593843.50
590000 601000 603500 607000 634000
Bankenes Utlånsrente 5.33
4.25 5.97 6.07 5.87 3.25
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.40
58.2 58.9 59.5 59.4 60
Bensinpriser 1.70
1.58 1.53 1.39 1.29 1.36
Bolig Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Boligpriser 149.70
152 153 154 154 156
Nyboligsalg 616.00
550 596 530 587 560
Hjem Eierskap Rate 90.70
91.2 91.5 91.5 91.5 91.7
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 17.00
17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 22.00
22 22 22 22 23
Salgsskatt 7.00
7 7 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate 37.00
37 37 37 37 37
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17.00
17 17 17 17 17
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.00
20 20 20 20 20
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
nedbør 263.74
265 218 212 212 211
Temperatur 27.69
26.16 26.33 27.85 27.85 27.19