Singapore - Befolkning - ForventningSingapore Arbeidskraft Siste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.5
Sysselsatte 3670 3700 3700 3750 3750 3800
Arbeidsledige 107 109 109 111 111 113
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 45 45 45 44.8 44.8 44.8
Yrkesdeltakelse 67.7 69 69 71 71 71.5
Lønnskostnader 108 108 119 122 108 122
Produktivitet 108 108 119 122 108 122
Ledige Stillinger 58300 55200 55640 54400 54290 58810
Lønn 5119 4820 5750 5850 5400 6200
Befolkning 5.61 5.64 5.64 5.66 5.66 5.72
Pensjonsalder Kvinner 62 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62 62 62 62 62 62
Arbeidsledighetsrate 7 -4.5 3.3 7.9 8.5 12.2
[+]