Slovenia - Lønninger innen produksjon - ForventningSlovenia Arbeidskraft Siste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 8.1 8.3 8 7.7 7.5 6.5
Sysselsatte 874566 874364 879061 881758 884733 897776
Arbeidsledige 74988 76183 77624 77408 77140 77261
Langtids arbeidsledighet 2.6 2.39 2.32 2.27 2.21 2.03
Arbeidsledighet for unge 10 10.38 10.4 10.4 10.4 10.4
Lønnskostnader 111 114 115 116 117 125
Ledige Stillinger 13452 13019 12899 12896 12897 12896
Lønn 1654 1660 1750 1710 1663 1850
Lønninger innen produksjon 1598 1565 1770 1660 1635 1850
Lønnsveksten 3.23 3.23 3.27 3.28 3.29 3.29
Minstelønn 843 843 843 880 855 925
Befolkning 2.07 2.07 2.07 2.08 2.08 2.08
Pensjonsalder Kvinner 59.67 59.67 59.67 59.67 60 59.67
Pensjonsalder Menn 60 60 60 60 60 60
Yrkesdeltakelse 58.3 58.95 58.8 58.5 58.56 58.7
Produktivitet 102 115 106 102 107 107
Deltid Sysselsettingen 99.3 98.65 98.55 98.52 98.56 98.55
Arbeidsledighetsrate 0.7 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
Sysselsetting 69.7 71.42 71.15 70.71 71.19 71.6
Full Jobb 845 868 867 855 861 871
[+]