Slovenia Arbeidskraft Siste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 8 7.8 7.7 7.5 7.3 6.5
Sysselsatte 872448 880102 882564 885819 888093 899530
Arbeidsledige 73781 72672 73216 73592 73553 73559
Langtids arbeidsledighet 2.3 2.12 2.01 1.94 1.89 1.66
Arbeidsledighet for unge 8.5 8.59 8.57 8.57 8.57 8.57
Lønnskostnader 112 115 115 116 117 124
Ledige Stillinger 14476 14129 14088 14085 14085 14084
Lønn 1670 1750 1710 1662 1662 1850
Lønninger innen produksjon 1650 1770 1660 1630 1630 1850
Lønnsveksten 3.46 3.42 3.44 3.45 3.45 3.45
Minstelønn 843 843 880 880 880 925
Befolkning 2.07 2.07 2.08 2.08 2.08 2.08
Pensjonsalder Kvinner 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
Pensjonsalder Menn 60 60 60 60 60 60
Yrkesdeltakelse 59.1 59.15 58.82 59.14 59.38 59.18
Produktivitet 111 108 104 112 118 111
Deltid Sysselsettingen 100 99.91 99.73 99.78 99.8 99.8
Arbeidsledighetsrate 0.7 0.74 0.73 0.75 0.74 0.74
Sysselsetting 71.1 71.55 71.15 71.91 72.47 72.4
Full Jobb 863 873 860 871 881 881
[+]