Sri-Lanka BNP Siste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 1.4 5.5 2.5 2.7 2.7 5.2
Bnp Årlig Vekstrate 3.7 3.9 4.7 5.1 5.4 5.2
BNP 87.17 90.6 94.8 94.8 94.8 96.1
Bnp Faste Priser 2264445 2734804 2328377 2379932 2386725 3006479
Brutto Nasjonal Produkt 12928685 13432904 13536333 13588048 13626834 14767328
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3502124 3638707 3666724 3680732 3691239 4000176
Bnp Per Innbygger 3842 4000 4230 4230 4230 4350
Bnp Per Innbygger Ppp 11669 11907 12150 12150 12150 12303
Bnp Fra Landbruk 160674 185217 162187 168868 169350 203617
Bnp Fra Construction 161305 197800 171889 169532 170015 217449
Bnp Fra Manufacturing 312734 359688 459142 328683 329622 395420
Bnp Fra Mining 55848 70794 61953 58696 58864 77827
Bnp Fra Forvaltningsloven 100979 129024 100461 106129 106432 141841
Bnp Fra Tjenester 1370120 1460170 1328884 1439996 1444106 1605223
Bnp Fra Transport 197160 315598 233199 207215 207807 346950
Bnp Fra Verktøy 24361 24767 26146 25603 25676 27227
[+]