UNITED-STATES FORECASTS - DATA - ØKONOMISKE INDIKATORER

United-states Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer


Oversikt Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 4.20 2.6 2.8 2.7 2.6 2
Arbeidsledighet 3.90 3.9 3.9 3.8 3.8 4.5
Inflasjon 2.70 3 3 2.9 3 2.5
Rentesats 2.00 2.25 2.5 2.5 2.75 3
Handelsbalanse -50082.00 -51450 -55000 -52000 -47000 -53000
Regjeringens gjeld mot BNP 105.40 108 108 108 108 109
Markeder Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 94.11
93.86 94.78 95.7 96 96
Aksjemarkedet 26562.05
25777 25482 25193 24906 23790
10-årig statsobligasjon 3.08
2.93 2.98 3.03 3.09 3.3
BNP Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 4.20
2.6 2.8 2.7 2.6 2
Bnp Årlig Vekstrate 2.90
2.5 2.7 2.5 2.6 1.6
BNP 19390.60
19800 19800 20220 20220 20700
Bnp Faste Priser 18514.60
18574 18716 18782 18996 19491
Brutto Nasjonal Produkt 18767.67
17787 17941 17991 19256 18684
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3320.71
3240 3296 3353 3407 3432
Bnp Per Innbygger 53128.54
53500 53500 54100 54100 54800
Bnp Per Innbygger Ppp 54225.45
55220 55220 56900 56900 58500
Bnp Fra Landbruk 149.90
156 156 154 154 162
Bnp Fra Construction 666.90
663 678 684 684 706
Bnp Fra Manufacturing 2000.40
2007 2037 2050 2052 2121
Bnp Fra Mining 392.50
388 398 402 403 414
Bnp Fra Forvaltningsloven 2083.90
2139 2143 2136 2138 2232
Bnp Fra Tjenester 11785.60
11958 12048 12080 12092 12547
Bnp Fra Transport 485.70
484 491 498 498 511
Bnp Fra Verktøy 278.70
284 291 286 286 303
Arbeidskraft Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 3.90
3.9 3.9 3.8 3.8 4.5
Arbeidsdeltagelse uten bønder 201.00
195 165 193 182 170
Regjerings Payrolls -3.00
5 12 1 15 11
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 204.00
190 160 188 178 161
Produksjons Payrolls -3.00
20 10 12 1 -2
Nye arbeidsledige 201.00
208 208 208 208 208
Nye ledigmeldte 1645.00
1685 1651 1636 1630 1625
Forandring i ADP arbeidsledighet 163.00
193 160 178 177 150
Sysselsatte 155542.00
155730 155964 156189 156390 154000
Arbeidsledige 6234.00
6188 6103 6023 5959 5722
Gjennomsnittlig timeslønn 0.40
0.2 0.2 0.22 0.23 0.23
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.50
34.4 34.4 34.52 34.5 34.4
Yrkesdeltakelse 62.70
62.8 62.8 62.7 62.7 62.9
Langtids arbeidsledighet 0.82
0.8 0.8 0.8 0.7 0.4
Arbeidsledighet for unge 8.40
8.7 8.6 8.6 8.6 8.4
Produktivitet 105.08
105 106 106 106 108
Lønnskostnader 109.33
110 110 110 111 114
Ledige Stillinger 7313.00
6687 6674 6717 6732 6717
Ledige Stillinger 6939.00
6913 6919 6917 6915 6911
Challenger Nedbemanning 38472.00
38727 62300 37080 36800 63500
Lønn 22.73
22.85 23.25 23.65 24.05 25.9
Lønninger innen produksjon 21.42
21.49 21.85 22.05 22.45 24
Lønnsveksten 4.83
4.85 4.85 4.85 4.85 4.85
Minstelønn 7.25
7.25 7.25 7.5 7.5 7.5
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.60
0.65 0.67 0.65 0.65 0.65
Befolkning 325.72
328 328 329 329 335
Pensjonsalder Kvinner 66.00
66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00
66 66 66 66 66
Lønn Lav Dyktige 2090.00
2150 2150 2150 2150 2200
Lønn Høy Dyktige 4290.00
4500 4500 4500 4550 4550
Sysselsetting 60.30
60.4 60.3 60.3 60.3 60.3
Full Jobb 128577.00
128738 128999 129244 129452 130382
Levelønn Family 2240.00
2300 2300 2380 2380 2380
Lønn Å Leve Av Individuell 1540.00
1485 1492 1488 1484 1469
Deltid Sysselsettingen 26913.00
26982 27002 26997 26998 26998
Prisene Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflasjon 2.70
3 3 2.9 3 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.20
0.3 0.3 0.12 0.12 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 251.85
254 255 257 258 269
Kjerne Konsumprisindeks 258.14
259 260 262 263 272
KjerneInflasjon 2.20
2.5 2.3 2.3 2.3 2.2
Bnp-Deflatoren 110.25
115 116 116 117 124
Produsentpriser 116.30
117 118 119 120 125
produsentprisene endring 2.80
3 3 2.8 3.1 3.2
Eksportpriser 127.30
129 129 129 129 119
Importprisene 127.40
127 126 126 126 126
MatInflasjon 1.40
1.7 1.8 2.2 2.1 2.1
Kjerne Pce Price Index 110.12
110 111 111 112 120
Kjerneprodusentpriser 115.30
116 117 117 118 124
KPI Housing Utilities 259.88
261 261 264 266 276
Kpi Transport 213.48
211 209 214 221 220
Pce - Pris - Hovedsiden 108.31
109 117 109 110 121
Inflasjonsforventning 3.00
2.89 2.89 2.89 2.89 2.89
Penger Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Rentesats 2.00
2.25 2.5 2.5 2.75 3
Internbankrente 2.37
2.62 2.87 2.87 3.12 3.37
Pengemengde 3584502.00
3614937 3606586 3604350 3603872 3603682
Pengemengden M1 3702.80
3691 3729 3767 3804 4141
Pengemengden M2 14217.00
14258 14416 14575 14734 16297
Valutareserver 124694.00
125061 124904 124871 124870 124872
Sentralbankers balanse 4170556.00
4360790 4358306 4352601 4350218 4200000
Bankenes balanse 16794750.00
16774321 16777591 16778386 16778594 16778668
Lån Til Privat Sektor 2217.37
2276 2337 2389 2434 2653
Privat gjeld til BNP 202.80
198 198 195 195 191
Investing i utenlandske obligasjoner 18938.00
5411 6303 6326 6333 6333
Handel Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalanse -50082.00
-51450 -55000 -52000 -47000 -53000
Eksport 211077.00
206000 205000 207000 210000 206000
Import 261159.00
257000 260000 259000 257000 259000
Nåværende situasjon -101460.00
-105000 -102000 -109000 -103000 -125000
Nåværende situasjon mot BNP -2.40
-2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -3
Utenlandsgjeld 19180854.00
-7980634 -7977962 -7966377 -7965937 -7954592
Kjøpsbetingelser 106.98
102 102 102 102 94.09
Kapitalstrømmer 52174.00
-4018 25781 35123 40113 40167
Utenlandske Direkte Investeringer 47253.00
46873 47709 46901 47375 47284
Langsiktig Tic flyt 74804.00
49236 49879 49649 49620 49625
Gullreserver 8134.00
8134 8134 8134 8134 8134
Råoljeproduksjon 10674.00
9806 9980 9809 10030 11500
Terrorisme - Hovedsiden 5.43
5.2 5.2 5.6 5.6 5.8
Turisme Inntekter 21491.00
21452 21477 21460 21472 21467
Turistankomster 6145476.00
6572800 6594500 6591200 6587400 6588300
Våpen Salg 12394.00
11923 12283 12241 12200 11141
Regjeringen Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 105.40
108 108 108 108 109
Offentlige Budsjetter -3.50
-3.9 -5 -5 -5 -6
Regjeringens budsjetter verdi -214148.00
-47267 -58790 -59598 -59958 -60423
Offentlige Utgifter 3170.56
3200 3225 3231 3253 3358
Statens Inntekter 219115.00
316273 299086 295111 294542 294258
Statsgjeld 21458850.00
21548969 21796964 22054794 22309049 24718189
Fiscal Utgifter 433263.00
363540 356324 354709 354501 354681
Asylsøknader 6901.00
6929 6963 6978 6982 6981
Militære Utgifter 597177.90
600321 752325 599577 599947 771394
Statens Utgifter Til Bnp 37.80
37.89 38.06 38.09 38.11 37.73
Virksomhet Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Forretningstillit 61.30
55 54 53 55 52
Produksjon PMI 55.60
53.8 53 52.1 52.8 53
Ikke - Manufacturing - Pmi 58.50
54 54.6 54 54.2 52
Service PMI 52.90
52.9 53.4 53.1 54 54.8
Sammensatt Pmi 53.40
53.8 53.3 55.2 55.4 55.1
Industriell Produksjon 4.90
3.5 3 2.9 3 1.1
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.40
0.3 0.4 0.3 0.4 0.2
Industriproduksjonen 3.10
2.8 2.1 1.8 1.81 1.9
Kapasitetsutnyttelsen 78.08
78.2 78.3 78.5 78.6 78
Varige Forbruksvarer Bestillinger -1.70
0.34 -0.3 0.33 0.33 0.4
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense -1.00
0.44 0.38 0.33 0.32 0.32
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.20
0.21 0.24 0.25 0.25 0.1
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.20
0.27 0.26 0.26 0.27 0.27
Fabrikkordre -0.80
0.3 0.1 0.26 0.27 0.2
Nye ordere 497754.00
499257 498692 498551 498516 498502
Forretninger Varelager 0.60
0.3 -0.2 0.4 0.31 0.2
Lagerendringer -26.93
19.5 69 -23.3 -6.55 75
Engros Varelager 0.60
0.5 0.5 0.3 0.4 0.2
Konkurser 22245.00
23013 22896 22926 22911 22907
Bedriftens Fortjeneste 2012.60
2042 2064 2079 2094 2225
Nfib Forretninger Optimisme Index 108.80
102 103 107 105 97
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 22.90
21 21 25 10.17 16
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 24.00
20 5 10 8.49 3
Ism New York-Indeksen 76.50
56.8 55 56 53.9 55.9
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 19.00
18 21 19 17 10
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 28.10
31.4 27.9 20.1 32 12
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.18
0.15 0.9 0.7 0.19 0.05
Chicago-Pmi 63.60
59 59.1 61 58 56
Totalt Vehicle Sales 16.72
16.88 19.4 16.89 16.88 18.7
Bil Produksjon 2.45
2.98 2.97 3.1 3.2 3.54
Bilregistreringer 445.58
455 476 481 474 481
Råoljelagrene Change -2.06
-0.58 -2 0.06 0.06 0.1
Bensin Aksjer Endre -1719.00
-500 1000 17.19 17.19 500
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 86.00
67.12 69.77 69.88 69.89 69.89
Ledende økonomisk indeks 123.61
124 125 126 126 132
Internett-hastighet 18747.58
22628 23553 24392 24867 29875
IP-adresser 128949703.00
129480480 129684171 129654649 129670238 129691461
Råolje Rigs 866.00
859 855 854 854 853
API for råoljeaksjer 1.25
-0.29 0.15 0.17 0.17 0.3
Stål~~pos=trunc 7275.00
7283 6870 7330 7280 7150
Konkurranseevne Index 5.85
5.85 5.85 5.9 5.9 5.85
Konkurranseevne Rank 2.00
3 3 2 2 3
Korrupsjon Index 75.00
74 74 75 75 76
Korrupsjon Rank 16.00
17 16 16 16 16
Enkle Å Gjøre Forretninger 6.00
7 6 7 7 6
Gruvedrift Produksjon 14.10
12.5 11 9 11 4
Forbruker Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Forbrukertillit 100.80
100 93 95 96 86.7
Butikkhandel (Månedlig) 0.10
0.3 0.33 0.33 0.33 0.4
Butikkhandel (Årlig) 6.60
5.2 4 4.2 6.49 4
Detaljomsetningen Ex Autos 0.30
0.42 0.35 0.34 0.34 0.4
Forbruk 12841.20
12900 13049 13041 13175 13590
Disponibel personlig inntekt 15566.48
15731 15776 15784 15782 15745
Personlige Utgifter 0.40
0.36 0.7 0.34 0.34 0.5
Personalinntekt 0.30
0.33 0.4 0.33 0.33 0.33
Privat sparing 6.70
6.5 6.6 6.7 6.81 5.2
Konsumerkreditt 16.60
15.52 15.05 15.05 15.04 15.04
Privat-Sektor-Kreditt 9383.23
9406 9451 9495 9536 9843
Bankenes Utlånsrente 5.00
5.25 5.5 5.5 5.75 6
Økonomisk optimismeindeks 55.70
52.9 52.3 52 51.3 50
Redbook - Hovedsiden 5.40
5.73 5.79 5.79 5.79 5.79
Chain Store Salget 3782.00
4641 4563 4586 4581 4582
Bensinpriser 0.75
0.76 0.72 0.68 0.64 0.51
Husholdninger Gjeld Til Bnp 77.30
78.68 81.2 78.76 78.79 82.6
Bolig Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bygningstillatelser 1229.00
1230 1230 1320 1277 1315
Nyestartede boliger 1282.00
1250 1330 1300 1239 1280
Nyboligsalg 627.00
580 600 615 635 590
Ikke bekreftede boligsalg -2.30
-1.4 0.1 1.1 1.3 1.2
Boligsalg 5340.00
5500 5600 5500 5375 5000
Kostnader konstruksjon 0.10
0.3 1 0.41 0.41 0.4
Boligpriser 0.20
0.5 0.4 0.3 0.37 0.5
NAHB boligprisindeks 67.00
70 68 66 68.28 53
Boliglånsrente 4.88
4.79 4.79 4.79 4.79 6.5
Boliglån Applications 1.60
0.42 0.39 0.39 0.39 0.39
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 213.07
212 213 215 218 230
Hjem Eierskap Rate 64.30
64.42 64.56 64.58 64.63 64.99
Skatter Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bedriftens Skattesats 21.00
21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 37.00
37 37 37 37 35
Salgsskatt 0.00
0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 15.30
15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65
7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65
7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Klima Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatur -1.42
19.24 3.01 -1.15 18.73 8.8
nedbør 75.78
63.34 48.58 46.48 56.22 55.37