Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 96.11 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Aksjemarkedet 24210.80 22667 22327 21993 21662 21016
10-årig statsobligasjon 2.74 2.69 2.74 2.78 2.82 2.91
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 3.40 2.9 2.8 2.7 2.5 2
Bnp Årlig Vekstrate 3.00 2.5 2.8 2.7 2.5 1.7
Arbeidsledighet 3.90 3.8 3.8 3.7 3.7 4.5
Arbeidsdeltagelse uten bønder 312.00 193 182 179 150 170
Inflasjon 1.90 2 1.8 1.7 2.5 2.3
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
Rentesats 2.50 2.5 2.75 2.75 3 3.5
Handelsbalanse -55488.00 -52000 -44000 -56000 -60000 -53000
Nåværende situasjon -124817.00 -109000 -103000 -101000 -101000 -125000
Nåværende situasjon mot BNP -2.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 105.40 108 108 108 108 109
Offentlige Budsjetter -3.50 -5 -5 -5 -5 -6
Forretningstillit 54.10 53 55 57 53 52
Produksjon PMI 53.80 52.1 52.8 53.2 52 51
Ikke - Manufacturing - Pmi 57.60 54 54.2 56 53 52
Service PMI 54.40 53.1 54 55.3 53.2 54.8
Forbrukertillit 98.30 95 96 97 92 86.7
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
Bygningstillatelser 1328.00 1320 1246 1241 1240 1315
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 35
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 3.40 2.9 2.8 2.7 2.5 2
Bnp Årlig Vekstrate 3.00 2.5 2.8 2.7 2.5 1.7
BNP 19390.60 20220 20220 20220 20220 20700
Bnp Faste Priser 18664.97 18782 19030 19169 19132 19457
Brutto Nasjonal Produkt 18908.02 17991 19292 19419 19381 19710
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3331.79 3353 3415 3422 3415 3473
Bnp Per Innbygger 53128.54 54100 54100 54100 54100 54800
Bnp Per Innbygger Ppp 54225.45 56900 56900 56900 56900 58500
Bnp Fra Landbruk 216.90 218 223 223 222 226
Bnp Fra Construction 641.40 653 659 659 657 669
Bnp Fra Manufacturing 2125.80 2167 2185 2183 2179 2216
Bnp Fra Mining 429.80 429 442 441 441 448
Bnp Fra Forvaltningsloven 2175.50 2227 2236 2234 2230 2268
Bnp Fra Tjenester 12700.80 12869 13056 13044 13018 13240
Bnp Fra Transport 542.40 556 558 557 556 565
Bnp Fra Verktøy 284.30 279 292 292 291 296
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 3.90 3.8 3.8 3.7 3.7 4.5
Arbeidsdeltagelse uten bønder 312.00 193 182 179 150 170
Regjerings Payrolls 11.00 1 15 6.87 10 11
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 301.00 188 178 166 142 161
Produksjons Payrolls 32.00 12 1 6 15 -2
Nye arbeidsledige 216.00 215 209 201 209 238
Nye ledigmeldte 1722.00 1626 1610 1630 1650 1700
Forandring i ADP arbeidsledighet 271.00 220 219 219 145 150
Sysselsatte 156945.00 156189 156389 156566 155190 154000
Gjennomsnittlig timeslønn 0.40 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.50 34.5 34.5 34.5 34.4 34.4
Yrkesdeltakelse 63.10 62.7 62.7 62.7 63 62.9
Langtids arbeidsledighet 0.77 0.8 0.9 0.9 0.9 1.1
Ledige Stillinger 6540.00 5900 6732 6300 5500 5200
Ledige Stillinger 6888.00 6300 6700 6600 5818 5800
Challenger Nedbemanning 43884.00 55080 36000 42000 34000 31000
Lønn 23.05 23.65 24.05 24.55 24.8 25.9
Lønninger innen produksjon 21.91 21.9 21.45 21.75 21.8 22.4
Minstelønn 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.80 0.8 0.6 0.7 0.8 0.6
Befolkning 325.72 326 326 326 326 326
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Lønn Lav Dyktige 1960.00 2150 2150 2150 2150 2200
Lønn Høy Dyktige 4520.00 4500 4550 4550 4500 4550
Levelønn Family 2380.00 2380 2380 2380 2300 2380
Deltid Sysselsettingen 26994.00 26990 26700 26800 27000 2750
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 1.90 2 1.8 1.7 2.5 2.3
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 252.73 255 257 258 259 265
Kjerne Konsumprisindeks 260.03 262 263 264 265 271
KjerneInflasjon 2.20 2.3 2.3 2.2 2.3 2.2
Bnp-Deflatoren 110.68 116 117 113 118 124
Produsentpriser 117.10 121 120 120 125 130
produsentprisene endring 2.50 2.8 3.1 3.2 2.9 3.2
MatInflasjon 1.60 1.5 1.7 1.9 1.8 2.1
KPI Housing Utilities 261.36 262 265 266 267 273
Kpi Transport 204.54 213 220 217 215 220
Inflasjonsforventning 3.00 3.1 3.1 3 3 3.2
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 2.50 2.5 2.75 2.75 3 3.5
Internbankrente 2.77 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79
Sentralbankers balanse 4102109.00 4352601 4350218 4036945 4305838 4200000
Privat gjeld til BNP 202.80 195 195 205 195 191
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse -55488.00 -52000 -44000 -56000 -60000 -53000
Nåværende situasjon -124817.00 -109000 -103000 -101000 -101000 -125000
Nåværende situasjon mot BNP -2.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5
Import 266534.00 259000 257000 269000 258000 259000
Eksport 211046.00 207000 213000 213000 198000 206000
Kjøpsbetingelser 106.98 99.45 99.65 99.74 99.74 92.43
Langsiktig Tic flyt 31281.00 50201 49156 49370 49413 49404
Råoljeproduksjon 11537.00 12500 12730 12800 13000 12500
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 105.40 108 108 108 108 109
Offentlige Budsjetter -3.50 -5 -5 -5 -5 -6
Regjeringens budsjetter verdi -205000.00 -45667 -58601 -62101 -62737 -62500
Offentlige Utgifter 3192.01 3231 3261 3278 3272 3327
Statens Utgifter Til Bnp 37.70 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 35
Salgsskatt 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit 54.10 53 55 57 53 52
Produksjon PMI 53.80 52.1 52.8 53.2 52 51
Ikke - Manufacturing - Pmi 57.60 54 54.2 56 53 52
Service PMI 54.40 53.1 54 55.3 53.2 54.8
Sammensatt Pmi 54.40 55.2 55.4 54.2 55 55.1
Industriell Produksjon 3.90 2.9 3 2.6 2 1.1
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.60 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2
Industriproduksjonen 2.00 1.8 2.38 2.31 2 1.9
Kapasitetsutnyttelsen 78.50 78.5 78.6 78.82 79 78
Varige Forbruksvarer Bestillinger 0.80 -1.5 2.2 1.5 2.5 2.4
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense -0.10 -0.8 1.8 1.2 2 1.3
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport -0.30 0.3 0.5 0.3 0.7 0.1
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.30 0.3 1.2 0.5 0.8 1
Fabrikkordre -2.10 -0.9 2.2 1.8 1.5 0.8
Forretninger Varelager 0.60 0.4 0.3 0.5 0.3 0.2
Engros Varelager 0.80 0.3 0.4 0.68 -0.2 0.2
Bedriftens Fortjeneste 2076.82 2114 2131 2145 2159 2213
Nfib Forretninger Optimisme Index 104.40 107 105 102 97 97
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 9.40 25 9.41 10 18 16
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden -8.00 10 11 7 2 3
Ism New York-Indeksen 65.40 56 53.9 60 57 55.9
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 3.90 19 17 22 15 10
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden -5.10 20.1 28.6 19.36 15 12
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.22 0.7 0.22 0.21 0.38 0.05
Chicago-Pmi 65.40 61 58 56 54 56
Totalt Vehicle Sales 17.55 16.9 17 18 17 17.3
Bil Produksjon 2.71 3.1 3.2 3.1 3.05 3.54
Råoljelagrene Change -2.68 2.5 4.5 3.8 2.7 2.6
Bensin Aksjer Endre 7503.00 2200 -1600 -1200 500 2000
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre -91.00 -55 75 55 -170 -200
API for råoljeaksjer -0.56 4.8 -3.2 5.2 -3.2 2
Gruvedrift Produksjon 13.20 9 11 13.88 8.5 4
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 98.30 95 96 97 92 86.7
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
Butikkhandel (Årlig) 4.20 4.2 4 5.2 3.9 4
Detaljomsetningen Ex Autos 0.20 0.5 0.2 0.7 0.6 0.4
Forbruk 12953.29 13041 13202 13303 13277 13503
Personlige Utgifter 0.40 0.5 0.3 0.35 0.5 0.5
Personalinntekt 0.20 0.2 0.5 0.1 0.4 0.3
Privat sparing 6.00 6.7 6.8 7 6 5.2
Konsumerkreditt 22.15 13 14 10.5 10 8
Bankenes Utlånsrente 5.35 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Økonomisk optimismeindeks 52.30 52 51.3 53.9 51 50
Redbook - Hovedsiden 6.70 5.2 4.8 4 4.5 4
Chain Store Salget 3959.00 4200 4000 4050 9150 9200
Bensinpriser 0.60 0.63 0.62 0.6 0.59 0.59
Husholdninger Gjeld Til Bnp 76.60 78 78 78 78 79
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bygningstillatelser 1328.00 1320 1246 1241 1240 1315
Nyestartede boliger 1256.00 1300 1218 1215 1210 1280
Nyboligsalg 544.00 615 635 595 585 590
Ikke bekreftede boligsalg -7.70 1.1 1.3 -5.31 1.6 1.2
Boligsalg 5320.00 5500 5250 5251 5300 5000
Kostnader konstruksjon -0.10 0.4 -0.3 0.8 1.1 0.4
Boligpriser 0.30 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5
NAHB boligprisindeks 58.00 66 65.3 65 59 53
Boliglånsrente 4.74 4.84 4.84 4.84 4.84 6.5
Boliglån Applications 13.50 3.4 -0.8 3.5 2.7 0.9
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 213.89 215 218 221 220 230
Hjem Eierskap Rate 64.40 64.6 65 64.8 64.8 64.5


United-states Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer