Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 97.37 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Aksjemarkedet 26511.05 25584 25244 24907 24578 23929
10-årig statsobligasjon 2.59 2.45 2.49 2.53 2.58 2.66
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 2.20 2.4 2.2 2.1 1.8 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 3.00 2.6 2.4 2.3 1.9 1.7
Arbeidsledighet 3.80 3.8 3.7 3.7 4 3.8
Arbeidsdeltagelse uten bønder 196.00 182 179 150 180 170
Inflasjon 1.90 1.8 1.7 1.9 1.8 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.1 0.1 0.2 -0.2 0.1
Rentesats 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Handelsbalanse -49382.00 -49000 -56000 -60000 -55000 -62000
Nåværende situasjon -134377.00 -123000 -131000 -134000 -129000 -125000
Nåværende situasjon mot BNP -2.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5 -2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 105.40 108 108 108 109 109
Offentlige Budsjetter -3.80 -5 -5 -5 -4.8 -4.8
Forretningstillit 55.30 55 51 53 51 52
Produksjon PMI 52.40 52.8 51.1 51 51 50.4
Ikke - Manufacturing - Pmi 56.10 54.2 56 53 52 52
Service PMI 52.90 53 52.4 52.2 52.1 50.8
Forbrukertillit 96.90 96 94 92 88 86.7
Butikkhandel (Månedlig) 1.60 0.4 0.3 0.3 -0.2 0.4
Bygningstillatelser 1269.00 1250 1240 1210 1150 1115
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 35 35
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 2.20 2.4 2.2 2.1 1.8 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 3.00 2.6 2.4 2.3 1.9 1.7
BNP 19390.60 20220 20220 20220 20700 20700
Bnp Faste Priser 18765.26 18993 19113 19197 19122 19523
Brutto Nasjonal Produkt 19007.61 19254 19362 19445 19369 19775
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3357.50 3409 3412 3435 3421 3493
Bnp Per Innbygger 53128.54 54100 54100 54100 54800 54800
Bnp Per Innbygger Ppp 54225.45 56900 56900 56900 58500 58500
Bnp Fra Landbruk 213.70 223 217 217 216 221
Bnp Fra Construction 642.70 658 662 661 658 672
Bnp Fra Manufacturing 2154.90 2181 2191 2189 2180 2226
Bnp Fra Mining 465.80 441 440 440 438 447
Bnp Fra Forvaltningsloven 2179.80 2232 2233 2231 2222 2269
Bnp Fra Tjenester 12887.20 13031 13130 13117 13065 13340
Bnp Fra Transport 543.50 556 559 558 556 568
Bnp Fra Verktøy 281.30 292 288 287 286 292
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 3.80 3.8 3.7 3.7 4 3.8
Arbeidsdeltagelse uten bønder 196.00 182 179 150 180 170
Regjerings Payrolls 14.00 0 13 8 10 9
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 182.00 178 166 142 170 161
Produksjons Payrolls -6.00 1 6 15 12 -2
Nye arbeidsledige 192.00 209 201 209 216 238
Nye ledigmeldte 1653.00 1610 1630 1650 1650 1700
Forandring i ADP arbeidsledighet 129.00 190 160 145 180 150
Sysselsatte 156748.00 156950 157000 157000 157100 154000
Arbeidsledige 6211.00 6200 6200 6150 6400 6280
Gjennomsnittlig timeslønn 0.10 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.50 34.5 34.5 34.4 34.5 34.4
Yrkesdeltakelse 63.00 63 63 62.9 62.8 62.9
Langtids arbeidsledighet 0.80 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1
Produktivitet 106.10 107 107 107 17.3 108
Ledige Stillinger 6708.00 6730 6300 5500 5800 5200
Ledige Stillinger 7087.00 6700 6600 5818 5818 5800
Challenger Nedbemanning 60587.00 36000 42000 34000 62100 51000
Lønn 23.24 23.72 23.91 24.15 24.31 25.26
Lønninger innen produksjon 21.93 22.38 22.62 22.95 22.94 24
Minstelønn 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.70 0.6 0.7 0.8 0.8 0.6
Befolkning 325.72 326 326 326 326 326
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Lønn Lav Dyktige 1960.00 1841 1841 2050 2050 2144
Lønn Høy Dyktige 4520.00 4530 4529 4728 4728 4945
Full Jobb 129969.00 130179 130449 130679 130679 131302
Levelønn Family 2380.00 2375 2374 2489 2489 2604
Deltid Sysselsettingen 26938.00 26700 26800 27000 2690 2750
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 1.90 1.8 1.7 1.9 1.8 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.1 0.1 0.2 -0.2 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 254.15 256 256 258 257 263
Kjerne Konsumprisindeks 261.37 263 264 265 267 271
KjerneInflasjon 2.00 2.1 2 2 2.1 2
Bnp-Deflatoren 111.19 117 113 118 118 124
Produsentpriser 117.90 119 119 119 120 122
produsentprisene endring 2.20 2.1 2 1.9 1.7 2.2
MatInflasjon 2.10 1.7 1.9 1.8 1.6 1.9
KPI Housing Utilities 263.89 263 264 266 268 272
Kpi Transport 208.84 219 216 208 208 213
Inflasjonsforventning 2.82 2.8 2.7 2.9 2.6 2.5
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Internbankrente 2.58 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Sentralbankers balanse 3952113.00 4350218 4036945 4305838 4305838 4200000
Privat gjeld til BNP 202.80 195 205 195 191 191
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse -49382.00 -49000 -56000 -60000 -55000 -62000
Nåværende situasjon -134377.00 -123000 -131000 -134000 -129000 -125000
Nåværende situasjon mot BNP -2.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5 -2.5
Import 259073.00 262000 269000 258000 255000 268000
Eksport 209690.00 213000 213000 198000 200000 206000
Kjøpsbetingelser 106.43 99.65 99.74 99.74 99.74 92.43
Langsiktig Tic flyt 51884.00 49156 49370 49413 49413 49404
Råoljeproduksjon 11871.00 12730 12800 13000 12900 12500
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 105.40 108 108 108 109 109
Offentlige Budsjetter -3.80 -5 -5 -5 -4.8 -4.8
Regjeringens budsjetter verdi -146945.00 -58601 -62101 -62737 -62737 -62500
Offentlige Utgifter 3188.70 3254 3269 3262 3249 3317
Statens Utgifter Til Bnp 38.00 38.6 38.6 38.6 38.9 38.9
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 35 35
Salgsskatt 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit 55.30 55 51 53 51 52
Produksjon PMI 52.40 52.8 51.1 51 51 50.4
Ikke - Manufacturing - Pmi 56.10 54.2 56 53 52 52
Service PMI 52.90 53 52.4 52.2 52.1 50.8
Sammensatt Pmi 52.80 54.3 52.2 52 51.9 51.1
Industriell Produksjon 2.80 3 1.6 1.9 1.5 1.1
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.10 0.4 0.2 0.1 -0.5 0.2
Industriproduksjonen 1.00 2 1.4 1.8 1.4 0.9
Kapasitetsutnyttelsen 78.80 79 79.1 79 78.8 78.6
Varige Forbruksvarer Bestillinger -1.60 2.2 1.5 -0.5 0.2 1.4
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense -1.90 1.8 1.1 -0.3 0.1 1.3
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.10 0.5 0.3 -0.2 0.4 1.1
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.30 1.1 0.5 -0.8 0.4 1
Fabrikkordre -0.50 2.2 1.8 -0.5 0.1 0.8
Forretninger Varelager 0.30 0.3 0.5 0.3 0.1 0.2
Engros Varelager 0.20 0.4 0.1 -0.2 -0.4 0.2
Bedriftens Fortjeneste 2076.20 2131 2145 2159 2159 2213
Nfib Forretninger Optimisme Index 101.80 105 102 97 94 93
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 8.50 9.41 10 18 18 16
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 10.00 11 7 2 -10 -3
Ism New York-Indeksen 66.90 53.9 60 57 52 55.9
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 10.10 7 5.2 15 8 10
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 8.30 11 9.4 8 4 2
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden -0.15 0.22 0.21 -0.3 -0.15 0.05
Chicago-Pmi 58.70 53 52 51 50 54
Totalt Vehicle Sales 17.45 17 18 17 17 17.3
Bil Produksjon 2.46 2.5 2.5 2.7 2.8 2.5
Råoljelagrene Change -1.40 4.5 3.8 2.7 5 2.6
Bensin Aksjer Endre -1174.00 -1600 -1200 500 500 2000
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 92.00 75 55 -170 -170 -200
API for råoljeaksjer -3.10 -3.2 5.2 -3.2 -3.2 2
Gruvedrift Produksjon 10.50 11 10 8.5 7 4
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit 96.90 96 94 92 88 86.7
Butikkhandel (Månedlig) 1.60 0.4 0.3 0.3 -0.2 0.4
Butikkhandel (Årlig) 3.60 3 4.2 2.9 2 2
Detaljomsetningen Ex Autos 1.20 0.2 0.4 0.6 -0.5 0.4
Forbruk 13032.30 13176 13264 13332 13280 13559
Personlige Utgifter 0.10 0.3 0.35 0.5 0.5 0.5
Personalinntekt 0.20 0.5 0.1 0.4 0.4 0.3
Privat sparing 7.50 6.8 7 6 6 5.2
Konsumerkreditt 15.19 4.3 14.39 14.45 15.48 14.7
Bankenes Utlånsrente 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Økonomisk optimismeindeks 54.20 51.3 53.9 51 50 49
Redbook - Hovedsiden 5.00 4.8 4 4.5 4.5 4
Chain Store Salget 3232.00 4000 4050 9150 9150 9200
Bensinpriser 0.66 0.61 0.6 0.58 0.57 0.57
Husholdninger Gjeld Til Bnp 76.40 78 78 78 78 79
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bygningstillatelser 1269.00 1250 1240 1210 1150 1115
Nyestartede boliger 1139.00 1218 1215 1210 1150 1180
Nyboligsalg 667.00 540 490 485 510 490
Ikke bekreftede boligsalg -4.90 1.3 2 2.6 0.7 1.2
Boligsalg 5210.00 5150 0.01 4800 4900 4600
Kostnader konstruksjon 1.00 -0.3 0.8 1.1 -0.5 0.4
Boligpriser 0.60 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2
NAHB boligprisindeks 63.00 59 55 54 53 50
Boliglånsrente 4.44 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45
Boliglån Applications -3.50 -0.8 3.5 2.7 2.7 0.9
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 212.41 218 221 220 216 225
Hjem Eierskap Rate 64.80 65 64.8 64.8 64.8 64.5


United-states Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer