United-states Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 3.50 2.8 2.9 2.8 2.7 2
Arbeidsledighet 3.70 3.7 3.8 3.8 3.7 4.5
Inflasjon 2.30 2.4 2.3 2.6 2.4 2.3
Rentesats 2.25 2.5 2.5 2.75 3 3.5
Handelsbalanse -54019.00 -45000 -52000 -44000 -56000 -53000
Regjeringens gjeld mot BNP 105.40 108 108 108 108 109
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 97.52
96.06 96.48 96.91 97.33 99.06
Aksjemarkedet 25387.18
26407 26103 25804 25507 24354
10-årig statsobligasjon 3.17
3.1 3.15 3.21 3.26 3.47
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 3.50
2.8 2.9 2.8 2.7 2
Bnp Årlig Vekstrate 3.00
2.9 2.5 2.8 2.7 1.7
BNP 19390.60
19800 20220 20220 20220 20700
Bnp Faste Priser 18671.50
18752 18782 19030 19176 19548
Brutto Nasjonal Produkt 18766.40
17976 17991 19292 19273 18738
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3320.14
3302 3353 3415 3410 3442
Bnp Per Innbygger 53128.54
53500 54100 54100 54100 54800
Bnp Per Innbygger Ppp 54225.45
55220 56900 56900 56900 58500
Bnp Fra Landbruk 216.90
156 154 154 154 163
Bnp Fra Construction 641.40
680 684 686 685 708
Bnp Fra Manufacturing 2125.80
2041 2050 2056 2054 2128
Bnp Fra Mining 429.80
399 402 403 403 416
Bnp Fra Forvaltningsloven 2175.50
2147 2136 2142 2140 2238
Bnp Fra Tjenester 12700.80
12072 12080 12116 12104 12584
Bnp Fra Transport 542.40
492 498 499 499 513
Bnp Fra Verktøy 284.30
292 286 286 286 304
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 3.70
3.7 3.8 3.8 3.7 4.5
Arbeidsdeltagelse uten bønder 250.00
165 193 182 179 170
Regjerings Payrolls 4.00
12 1 15 6.87 11
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 246.00
160 188 178 166 161
Produksjons Payrolls 32.00
10 12 1 6 -2
Nye arbeidsledige 214.00
210 215 220 230 240
Nye ledigmeldte 1623.00
1600 1626 1610 1630 1700
Forandring i ADP arbeidsledighet 227.00
160 220 219 219 150
Sysselsatte 156562.00
155964 156189 156389 156566 154000
Arbeidsledige 6075.00
5970 5848 5756 5682 5417
Gjennomsnittlig timeslønn 0.20
0.28 0.3 0.2 0.3 0.3
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.50
34.4 34.5 34.5 34.5 34.4
Yrkesdeltakelse 62.90
62.8 62.7 62.7 62.7 62.9
Langtids arbeidsledighet 0.84
0.8 0.8 0.9 0.9 1.1
Arbeidsledighet for unge 8.30
8.3 8.2 8.1 8 7.7
Produktivitet 105.67
106 106 107 107 109
Lønnskostnader 109.66
110 110 111 111 113
Ledige Stillinger 7070.00
5450 5900 6732 6300 5200
Ledige Stillinger 7009.00
5818 6300 6700 6600 5800
Challenger Nedbemanning 75644.00
33300 55080 36000 42000 31000
Lønn 22.89
23.25 23.65 24.05 24.55 25.9
Lønninger innen produksjon 21.68
21.65 21.9 21.45 21.75 22.4
Lønnsveksten 4.79
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Minstelønn 7.25
7.25 7.5 7.5 7.5 7.5
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.80
0.6 0.8 0.6 0.7 0.6
Befolkning 325.72
328 329 329 330 335
Pensjonsalder Kvinner 66.00
66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00
66 66 66 66 66
Lønn Lav Dyktige 1960.00
2150 2150 2150 2150 2200
Lønn Høy Dyktige 4520.00
4500 4500 4550 4550 4550
Sysselsetting 60.60
60.6 60.7 60.8 60.8 61
Full Jobb 129212.00
129484 129861 130179 130449 131628
Levelønn Family 2380.00
2300 2380 2380 2380 2380
Lønn Å Leve Av Individuell 1660.00
1555 1583 1598 1612 1569
Deltid Sysselsettingen 27297.00
27002 26990 26700 26800 2750
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 2.30
2.4 2.3 2.6 2.4 2.3
Inflasjonen (Månedlig) 0.10
0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 251.99
254 255 257 258 266
Kjerne Konsumprisindeks 258.44
260 262 263 264 272
KjerneInflasjon 2.20
2.3 2.3 2.3 2.2 2.2
Bnp-Deflatoren 110.65
116 116 117 113 124
Produsentpriser 117.20
118 119 120 120 125
produsentprisene endring 2.90
3 2.8 3.1 3.2 3.2
Eksportpriser 127.20
127 127 127 127 119
Importprisene 128.20
129 129 129 129 129
MatInflasjon 1.40
1.6 1.5 1.7 1.9 2.1
Kjerne Pce Price Index 110.37
111 111 112 112 120
Kjerneprodusentpriser 116.10
116 117 118 118 123
KPI Housing Utilities 259.94
260 262 265 266 273
Kpi Transport 212.41
208 213 220 218 218
Pce - Pris - Hovedsiden 108.60
117 109 110 110 121
Inflasjonsforventning 3.00
2.9 3.1 3.1 3 3.2
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 2.25
2.5 2.5 2.75 3 3.5
Internbankrente 2.62
2.62 2.62 2.87 3.12 3.62
Pengemengde 3520960.00
3494439 3478880 3475540 3474523 3474254
Pengemengden M1 3731.10
3782 3831 3879 3926 4324
Pengemengden M2 14253.70
14405 14561 14718 14875 16266
Valutareserver 123729.00
123171 123186 123197 123199 123199
Sentralbankers balanse 4170556.00
4358306 4352601 4350218 4164249 4200000
Bankenes balanse 16794750.00
16805455 16809419 16810463 16810738 16810836
Lån Til Privat Sektor 2236.67
2250 2272 2289 2305 2373
Privat gjeld til BNP 202.80
198 195 195 205 191
Investing i utenlandske obligasjoner 63131.00
7354 11102 11072 11121 11116
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse -54019.00
-45000 -52000 -44000 -56000 -53000
Eksport 212565.00
215000 207000 213000 213000 206000
Import 266584.00
260000 259000 257000 269000 259000
Nåværende situasjon -101460.00
-102000 -109000 -103000 -101000 -125000
Nåværende situasjon mot BNP -2.40
-2.3 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5
Utenlandsgjeld 19306582.00
19639250 19814326 19990976 20168568 21763606
Kjøpsbetingelser 106.98
98.72 98.66 98.79 98.83 92.5
Kapitalstrømmer 108188.00
90963 80725 74376 72936 75040
Utenlandske Direkte Investeringer 47253.00
47576 46773 47180 47032 47123
Langsiktig Tic flyt 131823.00
60337 53271 52948 53163 53164
Gullreserver 8133.46
8134 8133 8133 8133 8134
Råoljeproduksjon 11346.00
12000 12500 12730 12800 12500
Terrorisme - Hovedsiden 5.43
5.2 5.6 5.6 5.6 5.8
Turisme Inntekter 21283.00
21274 21254 21269 21259 21263
Turistankomster 6734056.00
6791500 6764000 6755000 6759100 6760100
Våpen Salg 12394.00
12283 12241 12200 12158 11141
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 105.40
108 108 108 108 109
Offentlige Budsjetter -3.50
-5 -5 -5 -5 -6
Regjeringens budsjetter verdi 119116.00
-41580 -53537 -62122 -64460 -64248
Offentlige Utgifter 3197.46
3231 3231 3261 3284 3368
Statens Inntekter 343559.00
286859 280197 279970 279286 279041
Statsgjeld 21702370.00
21886629 22155110 22426134 22694427 24997174
Fiscal Utgifter 224443.00
305364 333734 342092 343746 343289
Asylsøknader 6901.00
6966 6975 6983 6984 6982
Militære Utgifter 597177.90
752325 599577 599947 600317 771394
Statens Utgifter Til Bnp 37.80
37.8 37.8 37.8 37.8 37.8
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forretningstillit 57.70
56 53 55 57 52
Produksjon PMI 55.70
53 52.1 52.8 53.2 51
Ikke - Manufacturing - Pmi 60.30
54.6 54 54.2 56 52
Service PMI 54.80
53.4 53.1 54 55.3 54.8
Sammensatt Pmi 54.90
53.3 55.2 55.4 54.2 55.1
Industriell Produksjon 5.10
3 2.9 3 2.6 1.1
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.30
0.4 0.3 0.4 0.2 0.2
Industriproduksjonen 3.50
2.1 1.8 5.01 5.15 1.9
Kapasitetsutnyttelsen 78.10
78.3 78.5 78.6 78.52 78
Varige Forbruksvarer Bestillinger 0.80
2.5 -1.5 2.2 1.5 2.4
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense -0.60
2 -0.8 1.8 1.2 1.3
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.10
0.7 0.3 0.5 0.3 0.1
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.40
0.8 0.3 1.2 0.5 1
Fabrikkordre 0.70
1.5 -0.9 2.2 1.8 0.8
Nye ordere 515334.00
519608 521513 522309 522632 522844
Forretninger Varelager 0.50
0.2 0.4 0.3 0.5 0.2
Lagerendringer 76.33
69 52.68 74.01 47.79 75
Engros Varelager 0.40
0.5 0.3 0.4 0.55 0.2
Konkurser 22103.00
21769 21569 21575 21436 21498
Bedriftens Fortjeneste 2007.53
2058 2074 2088 2102 2219
Nfib Forretninger Optimisme Index 107.90
105 107 105 102 97
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 22.20
21 25 11.74 10 16
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 15.00
5 10 11 7 3
Ism New York-Indeksen 69.80
55 56 53.9 60 55.9
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 21.10
21 19 17 22 10
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 29.40
27.9 20.1 28.6 29.16 12
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.17
0.9 0.7 0.25 0.23 0.05
Chicago-Pmi 58.40
59.1 61 58 56 56
Totalt Vehicle Sales 17.57
17.4 16.9 17 18 17.3
Bil Produksjon 2.78
2.97 3.1 3.2 3.1 3.54
Bilregistreringer 443.14
466 484 469 463 471
Råoljelagrene Change 5.78
-2 2.5 4.5 3.8 2.6
Bensin Aksjer Endre 1852.00
1000 2200 -1600 -1200 2000
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 65.00
-180 -55 75 55 -200
Ledende økonomisk indeks 124.26
125 126 127 128 134
Internett-hastighet 18747.58
23553 24392 24867 25327 29875
IP-adresser 128949703.00
129684171 129654649 129670238 129654406 129691461
Råolje Rigs 886.00
903 917 921 923 923
API for råoljeaksjer 7.83
6.2 4.8 -3.2 5.2 2
Stål~~pos=trunc 7251.00
6870 7352 7279 7285 7150
Konkurranseevne Index 85.64
86.14 86.14 86.14 86.14 88.64
Konkurranseevne Rank 1.00
1 1 1 1 1
Korrupsjon Index 75.00
75 75 75 75 75
Korrupsjon Rank 16.00
16 16 16 16 16
Enkle Å Gjøre Forretninger 8.00
6 7 8 8 6
Gruvedrift Produksjon 13.40
11 9 11 13.89 4
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forbrukertillit 98.30
93 95 96 97 86.7
Butikkhandel (Månedlig) 0.10
0.5 0.3 0.4 0.3 0.4
Butikkhandel (Årlig) 4.70
4 4.2 4 5.2 4
Detaljomsetningen Ex Autos -0.10
0.3 0.5 0.2 0.7 0.4
Forbruk 12968.54
13075 13041 13202 13319 13630
Disponibel personlig inntekt 15650.96
15674 15676 15673 15670 15637
Personlige Utgifter 0.40
0.3 0.5 0.3 0.35 0.5
Personalinntekt 0.20
0.4 0.2 0.5 0.1 0.3
Privat sparing 6.20
6.6 6.7 6.8 7 5.2
Konsumerkreditt 10.92
15.1 13 14 10.5 8
Privat-Sektor-Kreditt 9446.76
9487 9537 9586 9632 9952
Bankenes Utlånsrente 5.25
5.25 5.25 5.5 5.75 6.25
Økonomisk optimismeindeks 56.40
52.3 52 51.3 53.9 50
Redbook - Hovedsiden 6.10
5.8 5.2 4.8 4 4
Chain Store Salget 3979.00
9100 4200 4000 4050 9200
Bensinpriser 0.74
0.65 0.61 0.58 0.54 0.46
Husholdninger Gjeld Til Bnp 77.30
77.5 78 78 78 79
Bolig Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bygningstillatelser 1241.00
1230 1320 1202 1192 1315
Nyestartede boliger 1201.00
1330 1300 1195 1190 1280
Nyboligsalg 553.00
600 615 635 595 590
Ikke bekreftede boligsalg -1.00
0.1 1.1 1.3 -1.4 1.2
Boligsalg 5150.00
5600 5500 5196 5197 5000
Kostnader konstruksjon 0.00
1 0.4 -0.3 0.8 0.4
Boligpriser 0.30
0.4 0.3 0.2 0.3 0.5
NAHB boligprisindeks 68.00
68 66 65.3 65 53
Boliglånsrente 5.15
5.15 5.15 5.4 5.65 6.15
Boliglån Applications -4.00
1.2 3.4 -0.8 3.5 0.9
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 213.72
213 215 218 221 230
Hjem Eierskap Rate 64.40
64.5 64.6 65 64.8 64.5
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 21.00
21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 37.00
37 37 37 37 35
Salgsskatt 0.00
0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 15.30
15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65
7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65
7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatur -1.42
3.01 -1.15 18.73 13.63 8.8
nedbør 75.78
48.58 46.48 56.22 56.22 55.37UNITED-STATES FORECASTS - DATA - ØKONOMISKE INDIKATORER