Volkswagen | Resultat Per Aksje Inkludert Ekstraordinære Poster

Last Quarter:

-3.16 EUR

Siste År:

21.87 EUR


Forecast Data Chart