Jemen - Import - ForventningJemen Handel Siste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse -6967 -9771 -9381 -9771 -10162 -7478
Eksport 501 235 663 1091 1519 3643
Import 7177 9225 10044 10863 11681 11121
Nåværende situasjon -1920 -2133 -2002 -1871 -1741 -1688
Nåværende situasjon mot BNP -5.6 -9 -7 -7 -7 -5
Kapitalstrømmer -14 690 514 338 162 -14
Gullreserver 1.6 1.59 1.6 1.59 1.6 1.59
Terrorisme - Hovedsiden 7.88 7.88 7.88 7.88 7.88 7.88
Utenlandske Direkte Investeringer -561 -157 -220 -283 -346 -654
Råoljeproduksjon 16 16 16.32 16.18 16.22 16.21
[+]