Amazon | Netto Kontantstrøm Fra Operasjonelle Aktiviteter

Last Quarter:

10.6B USD

Siste År:

11.9B USD