Markeder Siste Referanse
Valuta 69.27 2019-06
Aksjemarkedet 39123 2019-06
10-årig statsobligasjon 6.85 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 5.8 2019-03
Arbeidsledighet 3.53 2018-12
Inflasjon 3.05 2019-05
Rentesats 5.75 2019-06
Kontanter - Reserve - Ratio 4 2019-06
Handelsbalanse -15360 2019-05
Nåværende situasjon -16900 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 68.7 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.42 2018-12
Forretningstillit 114 2019-06
Produksjon PMI 52.7 2019-05
Service PMI 50.2 2019-05
Forbrukertillit 105 2019-06
Bedriftens Skattesats 35 2019-12
Personalinntekt skattesats 35.88 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 5.8 2019-03
BNP 2601 2017-12
Bnp Faste Priser 37198 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 13954956 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 11422 2019-03
Bnp Per Innbygger 1964 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 6427 2017-12
Bnp Fra Landbruk 4861 2019-03
Bnp Fra Construction 2586 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 6167 2019-03
Bnp Fra Mining 1140 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 4610 2019-03
Bnp Fra Verktøy 692 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.53 2018-12
Sysselsatte 29579 2012-12
Arbeidsledige 44.85 2016-12
Yrkesdeltakelse 50.3 2014-12
Befolkning 1284 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Levelønn Family 19400 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 10300 2018-12
Minstelønn 176 2017-12
Lønn 272 2014-12
Lønn Høy Dyktige 43200 2018-12
Lønninger innen produksjon 347 2014-12
Lønn Lav Dyktige 10900 2018-12
Arbeidsledighet for unge 12.9 2013-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.05 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 142 2019-05
Bnp-Deflatoren 135 2019-12
Produsentpriser 121 2019-05
produsentprisene endring 2.45 2019-05
Eksportpriser 376 2018-12
Importprisene 513 2018-12
MatInflasjon 1.83 2019-05
KPI Housing Utilities 150 2019-05
Kpi Transport 125 2019-05
Inflasjonsforventning 8.1 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.57 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 5.75 2019-06
Kontanter - Reserve - Ratio 4 2019-06
Internbankrente 5.94 2019-06
Pengemengden M1 35861 2019-04
Pengemengden M2 37068 2019-05
Pengemengden M3 154782 2019-06
Sentralbankers balanse 18245 2019-05
Valutareserver 422200 2019-06
Lånevekst 12.3 2019-06
Reverse Reporenten 5.5 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -15360 2019-05
Nåværende situasjon -16900 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.3 2018-12
Eksport 29990 2019-05
Import 45350 2019-05
Utenlandsgjeld 521200 2018-12
Kjøpsbetingelser 73.3 2018-12
Kapitalstrømmer -76.35 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 4381 2019-04
Pengeoverføringer 12589 2018-12
Turistankomster 610590 2019-05
Gullreserver 607 2019-03
Råoljeproduksjon 683 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 7.57 2017-12
Våpen Salg 46 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 68.7 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.42 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1570 2019-04
Offentlige Utgifter 3687 2019-03
Statens Inntekter 976 2019-04
Fiscal Utgifter 2547 2019-04
Kreditt-Rating 47.56
Statens Utgifter Til Bnp 13.04 2018-12
Militære Utgifter 66578 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 35 2019-12
Personalinntekt skattesats 35.88 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 24 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 114 2019-06
Produksjon PMI 52.7 2019-05
Service PMI 50.2 2019-05
Industriell Produksjon 3.4 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) -9.9 2019-04
Industriproduksjonen 2.8 2019-04
Lagerendringer 418 2019-03
Bil Produksjon 217200 2019-05
Bilregistreringer 210462 2019-05
Internett-hastighet 6492 2017-03
IP-adresser 9378846 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 75.9 2018-12
Sementproduksjon 28727 2019-04
Konkurranseevne Index 62.02 2018-12
Konkurranseevne Rank 58 2018-12
Sammensatt Pmi 51.7 2019-05
Korrupsjon Index 41 2018-12
Korrupsjon Rank 78 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 77 2018-12
Gruvedrift Produksjon 5.1 2019-04
Stål~~pos=trunc 8785 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 105 2019-06
Forbruk 21111 2019-03
Disponibel personlig inntekt 192817450 2018-12
Privat sparing 26099 2016-12
Bankenes Utlånsrente 9.4 2019-06
Bensinpriser 1.02 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 11.3 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 107 2018-09
Konstruksjonsflyt ut 2.6 2019-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: India - Økonomiske indikatorer.