Markeder Siste Referanse
Valuta 97.38 2020-06
Aksjemarkedet 26027 2020-06
10-årig statsobligasjon 0.72 2020-06

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -5 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.23 2020-03
Arbeidsledighet 14.7 2020-04
Arbeidsdeltagelse uten bønder -20537 2020-04
Inflasjon 0.3 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) -0.8 2020-04
Rentesats 0.25 2020-04
Handelsbalanse -44415 2020-03
Nåværende situasjon -109800 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.3 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 107 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2019-12
Forretningstillit 43.1 2020-05
Produksjon PMI 39.8 2020-05
Ikke - Manufacturing - Pmi 45.4 2020-05
Service PMI 37.5 2020-05
Forbrukertillit 72.3 2020-05
Butikkhandel (Månedlig) -16.4 2020-04
Bygningstillatelser 1066 2020-04
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 37 2020-12
Coronavirus tilfeller 1783638 2020-06
Coronavirus dødsfall 104247 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 430711 2020-06
Sykehussenger 2.77 2016-12
sykehus 17.11 2016-12
Medisinske leger 2.74 2017-12
sykepleiere 11.74 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -5 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.23 2020-03
BNP 21200 2019-12
Bnp Faste Priser 18975 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 19212 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3305 2020-03
Bnp Per Innbygger 54579 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 55719 2018-12
Bnp Fra Landbruk 245 2019-12
Bnp Fra Construction 654 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 2185 2019-12
Bnp Fra Mining 546 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 2227 2019-12
Bnp Fra Tjenester 13286 2019-12
Bnp Fra Transport 561 2019-12
Bnp Fra Verktøy 298 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 14.7 2020-04
Arbeidsdeltagelse uten bønder -20537 2020-04
Regjerings Payrolls -980 2020-04
Arbeidsdeltagelse uten bønder private -19557 2020-04
Produksjons Payrolls -1330 2020-04
Nye arbeidsledige 2123 2020-05
Nye ledigmeldte 21052 2020-05
Forandring i ADP arbeidsledighet -2760 2020-05
Sysselsatte 133403 2020-04
Arbeidsledige 23078 2020-04
Gjennomsnittlig timeslønn 4.7 2020-04
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.2 2020-04
Yrkesdeltakelse 60.2 2020-04
Langtids arbeidsledighet 0.6 2020-04
Arbeidsledighet for unge 27.4 2020-04
Lønnskostnader 113 2020-03
Produktivitet 108 2020-03
Ledige Stillinger 6060 2020-03
Ledige Stillinger 6191 2020-03
Challenger Nedbemanning 671129 2020-04
Lønn 25.12 2020-04
Minstelønn 7.25 2020-12
Lønnsveksten -8.53 2020-04
Lønninger innen produksjon 22.8 2020-04
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.8 2020-03
Befolkning 329 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2019-12
Pensjonsalder Menn 66 2019-12
Sysselsetting 51.3 2020-04
Full Jobb 114322 2020-04
Arbeidsløse krav 4-ukers gjennomsnitt 2608 2020-05
Levelønn Family 2380 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1660 2018-12
Deltid Sysselsettingen 19106 2020-04
Lønn Høy Dyktige 4520 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1960 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.3 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) -0.8 2020-04
Konsumprisindeksen Kpi 256 2020-04
Kjerne Konsumprisindeks 266 2020-04
KjerneInflasjon 1.4 2020-04
Bnp-Deflatoren 113 2020-03
Produsentpriser 117 2020-04
produsentprisene endring -1.2 2020-04
Eksportpriser 118 2020-04
Importprisene 118 2020-04
MatInflasjon 3.5 2020-04
Kjerne Pce Price Index 112 2020-04
Kjerneprodusentpriser 118 2020-04
KPI Housing Utilities 270 2020-04
Kpi Transport 194 2020-04
Inflasjonsforventning 2.62 2020-04
Pce - Pris - Hovedsiden 110 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2020-04
Internbankrente 0.34 2020-06
Pengemengde 4844940 2020-04
Pengemengden M1 4817 2020-04
Pengemengden M2 17176 2020-04
Bankenes balanse 19729125 2020-04
Sentralbankers balanse 6196020 2020-04
Valutareserver 128802 2020-04
Lån Til Privat Sektor 2958 2020-04
Investing i utenlandske obligasjoner -299300 2020-03
Privat gjeld til BNP 197 2018-12
Reporenten 0.13 2020-05

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -44415 2020-03
Nåværende situasjon -109800 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.3 2019-12
Eksport 187745 2020-03
Import 232160 2020-03
Utenlandsgjeld 20412714 2019-12
Kjøpsbetingelser 105 2020-03
Kapitalstrømmer 349900 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 51575 2019-12
Langsiktig Tic flyt -112639 2020-03
Gullreserver 8134 2020-03
Råoljeproduksjon 12716 2020-03
Varer Handelsbalanse -69675 2020-04
Oil Exports 5180 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 5.69 2018-12
Turisme Inntekter 19723 2020-02
Turistankomster 5796272 2020-01
Våpen Salg 10508 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 107 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -737851 2020-04
Offentlige Utgifter 3338 2020-03
Statens Inntekter 242000 2020-04
Statsgjeld 24974172 2020-04
Fiscal Utgifter 979714 2020-04
Asylsøknader 7267 2018-09
Kreditt-Rating 98 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 37.8 2018-12
Militære Utgifter 633565 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 37 2020-12
Salgsskatt 0 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 15.3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 43.1 2020-05
Produksjon PMI 39.8 2020-05
Ikke - Manufacturing - Pmi 45.4 2020-05
Service PMI 37.5 2020-05
Sammensatt Pmi 37 2020-05
Industriell Produksjon -15 2020-04
Industriell Produksjon (Månedlig) -11.2 2020-04
Industriproduksjonen -18 2020-04
Kapasitetsutnyttelsen 64.89 2020-04
Varige Forbruksvarer Bestillinger -17.2 2020-04
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense -16.2 2020-04
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport -7.4 2020-04
Fabrikk Bestillinger Ex Transport -8.5 2020-04
Fabrikkordre -13 2020-04
Nye ordere 445827 2020-03
Forretninger Varelager -0.2 2020-03
Lagerendringer -67.15 2020-03
Engros Varelager 0.4 2020-04
Konkurser 23114 2020-03
Bedriftens Fortjeneste 1637 2020-03
Nfib Forretninger Optimisme Index 90.9 2020-04
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden -16.74 2020-04
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden -49.2 2020-05
Ism New York-Indeksen 19.5 2020-05
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden -48.5 2020-05
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden -43.1 2020-05
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden -27 2020-05
Chicago-Pmi 32.3 2020-05
Bil Produksjon 0.01 2020-04
Bilregistreringer 254 2020-03
Totalt Vehicle Sales 12.2 2020-05
Råoljelagrene Change 7.93 2020-05
Bensin Aksjer Endre -724 2020-05
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 109 2020-05
Ledende økonomisk indeks 112 2020-04
API for råoljeaksjer -0.5 2020-05
Råolje Rigs 222 2020-05
Internett-hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
Konkurranseevne Index 83.67 2019-12
Konkurranseevne Rank 2 2019-12
Korrupsjon Index 69 2019-12
Korrupsjon Rank 23 2019-12
KORTE OLJEINPORTER 2066 2020-05
Dempende råoljebeholdninger -3395 2020-05
Destillert drivstoffproduksjon -24 2020-05
DESTILLAT - AKSJER 5494 2020-05
Enkle Å Gjøre Forretninger 6 2019-12
Bensin - Produksjon 5 2020-05
Oppvarming - Olje - aksjer 107 2020-05
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks -25 2020-05
Gruvedrift Produksjon -7.5 2020-04
Raffineri råoljeløp 88 2020-05
Stål~~pos=trunc 4968 2020-04

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 72.3 2020-05
Butikkhandel (Månedlig) -16.4 2020-04
Detaljomsetningen Ex Autos -17.2 2020-04
Butikkhandel (Årlig) -21.6 2020-04
Forbruk 13181 2020-03
Disponibel personlig inntekt 18660 2020-04
Personlige Utgifter -13.6 2020-04
Personalinntekt 10.5 2020-04
Privat sparing 33 2020-04
Konsumerkreditt -12.04 2020-03
Privat-Sektor-Kreditt 10817 2020-04
Bankenes Utlånsrente 3.25 2020-04
Økonomisk optimismeindeks 49.7 2020-05
Redbook - Hovedsiden -7.2 2020-05
Chain Store Salget 1177 2020-03
Bensinpriser 0.49 2020-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 75.4 2019-12

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1066 2020-04
Nyestartede boliger 891 2020-04
Nyboligsalg 623 2020-04
Ikke bekreftede boligsalg -33.8 2020-04
Boligsalg 4330 2020-04
Kostnader konstruksjon -2.9 2020-04
Boligpriser 0.1 2020-03
NAHB boligprisindeks 37 2020-05
Boliglånsrente 3.37 2020-05
Boliglån Applications -3.9 2020-05
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 222 2020-03
Hjem Eierskap Rate 65.3 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1783638 2020-06
Coronavirus dødsfall 104247 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 430711 2020-06
Sykehussenger 2.77 2016-12
sykehus 17.11 2016-12
Medisinske leger 2.74 2017-12
sykepleiere 11.74 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.