Markeder Siste Referanse
Valuta 92.74 2020-10
Aksjemarkedet 28141 2020-10
10-årig statsobligasjon 0.84 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -31.4 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -9 2020-06
Arbeidsledighet 7.9 2020-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder 661 2020-09
Inflasjon 1.4 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-09
Rentesats 0.25 2020-09
Handelsbalanse -67102 2020-08
Nåværende situasjon -170541 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.3 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 107 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2019-12
Forretningstillit 55.4 2020-09
Produksjon PMI 53.3 2020-10
Ikke - Manufacturing - Pmi 57.8 2020-09
Service PMI 56 2020-10
Forbrukertillit 81.2 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) 1.9 2020-09
Bygningstillatelser 1553 2020-09
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 37 2020-12
Coronavirus tilfeller 8528383 2020-10
Coronavirus dødsfall 223226 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 3773036 2020-10
Sykehussenger 2.77 2016-12
sykehus 17.11 2016-12
Medisinske leger 2.74 2017-12
sykepleiere 11.74 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -31.4 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -9 2020-06
BNP 21428 2019-12
Bnp Faste Priser 17302 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 17443 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3096 2020-06
Bnp Per Innbygger 55809 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 62683 2019-12
Bnp Fra Landbruk 236 2020-06
Bnp Fra Construction 616 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 1963 2020-06
Bnp Fra Mining 438 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 2134 2020-06
Bnp Fra Tjenester 11847 2020-06
Bnp Fra Transport 439 2020-06
Bnp Fra Verktøy 296 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.9 2020-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder 661 2020-09
Regjerings Payrolls -216 2020-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 877 2020-09
Produksjons Payrolls 66 2020-09
Nye arbeidsledige 787 2020-10
Nye ledigmeldte 8373 2020-10
Forandring i ADP arbeidsledighet 749 2020-09
Sysselsatte 147563 2020-09
Arbeidsledige 12580 2020-09
Gjennomsnittlig timeslønn 0.1 2020-09
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.7 2020-09
Yrkesdeltakelse 61.4 2020-09
Langtids arbeidsledighet 0.94 2020-07
Arbeidsledighet for unge 14.7 2020-08
Lønnskostnader 117 2020-06
Produktivitet 111 2020-06
Ledige Stillinger 6645 2020-08
Ledige Stillinger 6493 2020-08
Challenger Nedbemanning 118804 2020-09
Lønn 24.79 2020-09
Minstelønn 7.25 2020-12
Lønnsveksten -0.45 2020-08
Lønninger innen produksjon 22.95 2020-09
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.5 2020-06
Befolkning 329 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2019-12
Pensjonsalder Menn 66 2019-12
Sysselsetting 56.6 2020-09
Full Jobb 122423 2020-09
Arbeidsløse krav 4-ukers gjennomsnitt 811 2020-10
Deltid Sysselsettingen 25161 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 260 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 269 2020-09
KjerneInflasjon 1.7 2020-09
Bnp-Deflatoren 113 2020-06
Produsentpriser 119 2020-09
produsentprisene endring 0.4 2020-09
Eksportpriser 123 2020-09
Importprisene 124 2020-09
MatInflasjon 3.9 2020-09
Kjerne Pce Price Index 114 2020-08
Kjerneprodusentpriser 119 2020-09
KPI Housing Utilities 273 2020-09
Kpi Transport 203 2020-09
Inflasjonsforventning 2.98 2020-09
Pce - Pris - Hovedsiden 112 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2020-09
Internbankrente 0.21 2020-10
Pengemengde 4880400 2020-09
Pengemengden M1 5512 2020-09
Pengemengden M2 18658 2020-09
Bankenes balanse 20128100 2020-10
Sentralbankers balanse 7110865 2020-10
Valutareserver 140388 2020-08
Lån Til Privat Sektor 2770 2020-09
Investing i utenlandske obligasjoner -33055 2020-08
Privat gjeld til BNP 220 2019-12
Reporenten 0.11 2020-10

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -67102 2020-08
Nåværende situasjon -170541 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.3 2019-12
Eksport 171935 2020-08
Import 239038 2020-08
Utenlandsgjeld 21310649 2020-06
Kjøpsbetingelser 103 2020-06
Kapitalstrømmer 86348 2020-08
Utenlandske Direkte Investeringer 26661 2020-06
Langsiktig Tic flyt 27823 2020-08
Gullreserver 8134 2020-06
Råoljeproduksjon 10984 2020-07
Varer Handelsbalanse -83113 2020-08
Oljeeksport 4204 2020-08
Terrorisme - Hovedsiden 5.69 2018-12
Turisme Inntekter 4557 2020-06
Turistankomster 272506 2020-05
Våpen Salg 10752 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 107 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -124611 2020-09
Offentlige Utgifter 3369 2020-06
Statens Inntekter 373169 2020-09
Statsgjeld 26945391 2020-09
Fiscal Utgifter 497780 2020-09
Asylsøknader 7267 2018-09
Kreditt-Rating 98 2020-10
Statens Utgifter Til Bnp 37.8 2018-12
Militære Utgifter 633565 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 37 2020-12
Salgsskatt 0 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 15.3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 55.4 2020-09
Produksjon PMI 53.3 2020-10
Ikke - Manufacturing - Pmi 57.8 2020-09
Service PMI 56 2020-10
Sammensatt Pmi 55.5 2020-10
Industriell Produksjon -7.3 2020-09
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.6 2020-09
Industriproduksjonen -6 2020-09
Kapasitetsutnyttelsen 71.54 2020-09
Varige Forbruksvarer Bestillinger 0.4 2020-08
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 0.7 2020-08
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.4 2020-08
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.7 2020-08
Fabrikkordre 0.7 2020-08
Nye ordere 470135 2020-08
Forretninger Varelager 0.3 2020-08
Lagerendringer -287 2020-06
Engros Varelager 0.4 2020-08
Konkurser 22482 2020-06
Bedriftens Fortjeneste 1589 2020-06
Nfib Forretninger Optimisme Index 104 2020-09
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.79 2020-08
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 13.6 2020-09
Ism New York-Indeksen 56.1 2020-09
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 10.5 2020-10
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 32.3 2020-10
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 21 2020-09
Chicago-Pmi 62.4 2020-09
Bil Produksjon 2.32 2020-09
Bilregistreringer 313 2020-08
Totalt Vehicle Sales 15.7 2020-09
Råoljelagrene Change -1 2020-10
Bensin Aksjer Endre 1895 2020-10
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 49 2020-10
Ledende økonomisk indeks 124 2020-09
API for råoljeaksjer 0.58 2020-10
Råolje Rigs 211 2020-10
Internett-hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
API råimport 0.07 2020-10
API råoljer -0.2 2020-10
BRANN - Cushing - Antall 1.17 2020-10
API-destillataksjer -5.98 2020-10
API bensin aksjer -1.62 2020-10
API varmeolje 0.17 2020-10
API-produktimport -0.32 2020-10
Konkurranseevne Index 83.67 2019-12
Konkurranseevne Rank 2 2019-12
Korrupsjon Index 69 2019-12
Korrupsjon Rank 23 2019-12
KORTE OLJEINPORTER -1069 2020-10
Dempende råoljebeholdninger 975 2020-10
Destillert drivstoffproduksjon -138 2020-10
DESTILLAT - AKSJER -3832 2020-10
Enkle Å Gjøre Forretninger 6 2019-12
Bensin - Produksjon -307 2020-10
Oppvarming - Olje - aksjer 350 2020-10
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks 23 2020-10
Gruvedrift Produksjon -14.8 2020-09
Raffineri råoljeløp -551 2020-10
Stål~~pos=trunc 5709 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 81.2 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) 1.9 2020-09
Detaljomsetningen Ex Autos 1.5 2020-09
Butikkhandel (Årlig) 5.4 2020-09
Forbruk 11860 2020-06
Disponibel personlig inntekt 17303 2020-08
Personlige Utgifter 1 2020-08
Personalinntekt -2.7 2020-08
Privat sparing 14.1 2020-08
Konsumerkreditt -7.22 2020-08
Privat-Sektor-Kreditt 10521 2020-09
Bankenes Utlånsrente 3.25 2020-09
Økonomisk optimismeindeks 55.2 2020-10
Redbook - Hovedsiden 2.5 2020-10
Chain Store Salget 1798 2020-08
Bensinpriser 0.58 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 75.2 2020-03

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1553 2020-09
Nyestartede boliger 1415 2020-09
Nyboligsalg 1011 2020-08
Ikke bekreftede boligsalg 24.2 2020-08
Boligsalg 6540 2020-09
Kostnader konstruksjon 1.4 2020-08
Boligpriser 1 2020-07
NAHB boligprisindeks 85 2020-10
Boliglånsrente 3.02 2020-10
Boliglån Applications -0.6 2020-10
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 227 2020-07
Hjem Eierskap Rate 67.9 2020-06

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 8528383 2020-10
Coronavirus dødsfall 223226 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 3773036 2020-10
Sykehussenger 2.77 2016-12
sykehus 17.11 2016-12
Medisinske leger 2.74 2017-12
sykepleiere 11.74 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.