Siste Forrige
Valuta 95.24 95.17
Aksjemarkedet 35953 35912 Poeng
Bnp Vekstrate 2.3 6.7 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 12.2 Prosent
Arbeidsledighet 3.9 4.2 Prosent
Arbeidsdeltagelse uten bønder 199 249 Tusen
Inflasjon 7 6.8 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 0.8 Prosent
Rentesats 0.25 0.25 Prosent
Handelsbalanse -80200 -67158 Usd Million
Nåværende situasjon -214774 -198319 Usd Million
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 -2.2 Prosent Av Bnp
Regjeringens gjeld mot BNP 128 107 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -14.9 -4.6 Prosent Av Bnp
Forretningstillit 58.7 61.1 Poeng
Produksjon PMI 57.7 58.3 Poeng
Ikke - Manufacturing - Pmi 62 69.1 Poeng
Service PMI 57.6 58 Poeng
Forbrukertillit 68.8 70.6 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) -1.9 0.2 Prosent
Bygningstillatelser 1712 1653 Tusen
Bedriftens Skattesats 21 21 Prosent
Personalinntekt skattesats 37 37 Prosent
Siste Forrige
Bnp Vekstrate 2.3 6.7 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 12.2 Prosent
BNP 20937 21433 Usd Billion
Bnp Faste Priser 19479 19368 Usd Billion
Brutto Nasjonal Produkt 19707 19568 Usd Billion
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3585 3593 Usd Billion
Bnp Per Innbygger 58510 60837 USD
Bnp Per Innbygger Ppp 60236 62631 USD
BNP-salg QoQ 0.1 8.1 Prosent
Fast Consumer Tilbringe 2 12 Prosent
Bnp Fra Landbruk 237 243 Usd Billion
Bnp Fra Construction 665 691 Usd Billion
Bnp Fra Manufacturing 2320 2329 Usd Billion
Bnp Fra Mining 408 416 Usd Billion
Bnp Fra Forvaltningsloven 2246 2218 Usd Billion
Bnp Fra Tjenester 13507 13379 Usd Billion
Bnp Fra Transport 505 491 Usd Billion
Bnp Fra Verktøy 278 290 Usd Billion
Siste Forrige
Arbeidsledighet 3.9 4.2 Prosent
Arbeidsdeltagelse uten bønder 199 249 Tusen
Regjerings Payrolls -12 -21 Tusen
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 211 270 Tusen
Produksjons Payrolls 26 35 Tusen
Nye arbeidsledige 230 207 Tusen
Nye ledigmeldte 1559 1753 Tusen
Forandring i ADP arbeidsledighet 807 505 Tusen
Sysselsatte 155975 155324 Tusen
Arbeidsledige 6319 6802 Tusen
Gjennomsnittlig timeslønn 0.6 0.4 Prosent
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.7 34.7 Timer
Yrkesdeltakelse 61.9 61.9 Prosent
Langtids arbeidsledighet 1.24 1.35 Prosent
Arbeidsledighet for unge 8.2 8.4 Prosent
Lønnskostnader 123 120 Poeng
Produktivitet 111 113 Poeng
Ledige Stillinger 9912 11476 Tusen
Ledige Stillinger 10562 11033 Tusen
Challenger Nedbemanning 19052 14875 Personer
Lønn 26.61 26.4 Usd / Time
Minstelønn 7.25 7.25 Usd / Time
Lønnsveksten 9.77 10.97 Prosent
Lønninger innen produksjon 24.42 24.27 Usd / Time
Sysselsetting Kostnadsindeks 1.3 0.7 Prosent
Befolkning 329 328 Million
Pensjonsalder Kvinner 66.17 66
Pensjonsalder Menn 66.17 66
Gjennomsnittlig Timefortjeneste (Årlig) 4.7 5.1 Prosent
Ansettelseskostnadsindeks fordeler 0.9 0.4 Prosent
Ansettelseskostnadsindeks Lønn 1.5 0.9 Prosent
Annonseringsplaner 89984 6527 Personer
Jobben slutter 4527 4157 Tusen
Frekvens for fratredelser 3 2.8 Prosent
Sysselsetting 59.5 59.3 Prosent
Full Jobb 130191 129260 Tusen
Arbeidsløse krav 4-ukers gjennomsnitt 211 204 Tusen
Krav om arbeidsledighetsassistanse for pandemi 0.9 1.55 Tusen
Deltid Sysselsettingen 25681 25948 Tusen
Siste Forrige
Inflasjon 7 6.8 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 0.8 Prosent
Konsumprisindeksen Kpi 280 279 Poeng
Kjerne Konsumprisindeks 285 283 Poeng
KjerneInflasjon 5.5 4.9 Prosent
Bnp-Deflatoren 119 117 Poeng
Produsentpriser 131 131 Poeng
produsentprisene endring 9.7 9.8 Prosent
Eksportpriser 144 147 Poeng
Importprisene 138 138 Poeng
MatInflasjon 6.3 6.1 Prosent
Kjerne Pce Qoq Priser 4.6 6.1 Prosent
Kjerneprodusentpriser (månedlig) 0.5 0.9 Prosent
Kjerneprodusentpriser (årlig) 8.3 7.9 Prosent
Michigan 5-års inflasjonsforventninger 3.1 2.9 Prosent
Michigan Inflasjonsforventninger 4.9 4.8 Prosent
Pce Prisene Kvartal Over Kvartal 5.3 6.5 Prosent
Produsentprisvekst (månedlig) 0.2 1 Prosent
Kjerne Pce Price Index 119 119 Poeng
Kjerneprodusentpriser 130 129 Poeng
KPI kjernekjerne 4.5 4.1 Prosent
KPI Housing Utilities 288 286 Poeng
KPI median 3.83 3.5 Prosent
Kpi Transport 246 246 Poeng
KPI trimmet-gjennomsnitt 4.83 4.6 Prosent
Inflasjonsforventning 6 6 Prosent
Pce - Pris - Hovedsiden 118 117 Poeng
Siste Forrige
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 159 158 doser per 100 personer
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 526898876 526898874 doser
Coronavirus tilfeller 65699947 65445397 Personer
Coronavirus dødsfall 850605 850060 Personer
Sykehussenger 2.83 2.87 per 1000 personer
sykehus 18.81 19.11 per - en - million - mennesker
Medisinske leger 2.77 2.74 per 1000 personer
sykepleiere 11.79 11.98 per 1000 personer
Siste Forrige
Rentesats 0.25 0.25 Prosent
Internbankrente 0.24 0.24 Prosent
Pengemengde 6394800 6331000 Usd Million
Pengemengden M1 20345 20083 Usd Billion
Pengemengden M2 21437 21187 Usd Billion
Bankenes balanse 22787 22852 Usd Billion
Sentralbankers balanse 8765721 8757460 Usd Million
Valutareserver 40816 41276 Usd Million
Lån Til Privat Sektor 2496 2444 Usd Billion
Sikret finansiering over natten 0.05 0.05 Prosent
Investing i utenlandske obligasjoner -43500 1400 Usd Million
Privat gjeld til BNP 236 218 Prosent
Reporenten 0.05 0.04
Siste Forrige
Handelsbalanse -80200 -67158 Usd Million
Nåværende situasjon -214774 -198319 Usd Million
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 -2.2 Prosent Av Bnp
Eksport 224215 223856 Usd Million
Import 304388 291014 Usd Million
Utenlandsgjeld 22824293 22595448 Usd Million
Kjøpsbetingelser 113 111 Poeng
Kapitalstrømmer 143000 -27300 Usd Million
Utenlandske Direkte Investeringer 74515 66844 Usd Million
Netto Langsiktig Tic Flows 7100 26700 Usd Million
Gullreserver 8133 8133 Tonn
Råoljeproduksjon 11473 10809 BBL/D/1K
Varer Handelsbalanse -97780 -83196 Usd Million
Oljeeksport 6942 6548 Usd Million
Terrorisme - Hovedsiden 5.26 5.69
Turisme Inntekter 6169 6409 Usd Million
Turistankomster 2002051 1733232
Våpen Salg 9372 10788 SIPRI - TIV - Million
Siste Forrige
Regjeringens gjeld mot BNP 128 107 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -14.9 -4.6 Prosent Av Bnp
Regjeringens budsjetter verdi -21303 -191335 Usd Million
Offentlige Utgifter 3382 3374 Usd Billion
Statens Inntekter 486738 281208 Usd Million
Statsgjeld 29617215 28907987 Usd Million
Fiscal Utgifter 508041 472543 Usd Million
Asylsøknader 191367 214249 Personer
Kreditt-Rating 98
Statens Utgifter Til Bnp 44 35.68 Prosent Av Bnp
Militære Utgifter 766583 734344 Usd Million
Siste Forrige
Bedriftens Skattesats 21 21 Prosent
Personalinntekt skattesats 37 37 Prosent
Salgsskatt 0 0 Prosent
Sosial sikkerhetsrate 15.3 15.3 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 7.65 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 7.65 Prosent
Siste Forrige
Forretningstillit 58.7 61.1 Poeng
Produksjon PMI 57.7 58.3 Poeng
Ikke - Manufacturing - Pmi 62 69.1 Poeng
Service PMI 57.6 58 Poeng
Sammensatt Pmi 57 57.2 Poeng
Industriell Produksjon 3.7 5 Prosent
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.1 0.7 Prosent
Industriproduksjonen 3.5 4.5 Prosent
Kapasitetsutnyttelsen 76.5 76.6 Prosent
Varige Forbruksvarer Bestillinger 2.5 0.1 Prosent
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 2 1.3 Prosent
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.8 0.3 Prosent
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.8 1.5 Prosent
Fabrikkordre 1.6 1.2 Prosent
Nye ordere 531836 522138 Usd Million
Forretninger Varelager 1.3 1.3 Prosent
Lagerendringer -66.77 -169 Usd Billion
Engros Varelager 1.4 2.5 Prosent
Konkurser 16140 18511 Selskaper
Bedriftens Fortjeneste 2523 2441 Usd Billion
Nfib Forretninger Optimisme Index 98.9 98.4 Poeng
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.37 0.75 Poeng
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 8.1 11.8 Poeng
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 31.9 30.9 Poeng
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 15.4 39 Poeng
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 16 12 Poeng
Chicago-Pmi 63.1 61.8 Poeng
Bil Produksjon 1.78 1.42 Millioner - Enheter
Bilregistreringer 215 249 Tusen
Totalt Vehicle Sales 12.44 12.86 Million
Råoljelagrene Change -4.55 -2.14 Bbl / 1million
Bensin Aksjer Endre 7961 10128 Tusen fat
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre -179 -31 Billion - Jfr
Ledende økonomisk indeks 131 131 Poeng
API for råoljeaksjer -1.08 -6.43 Bbl / 1million
CFNAI sysselsettingsindeks 0.18 0.24 Poeng
CFNAI personlig forbruk og boligindeks -0.05 0.03 Poeng
CFNAI produksjonsindeks 0.21 0.44 Prosent
CFNAI salgsordrer og varelagerindeks 0.03 0.05 Prosent
Råolje Rigs 492 481
Dallas - Fed - Produksjon - Arbeid - Indeks 30.9 28.5 Poeng
Dallas - Fed - Produksjon - Ny - Ordrene - Indeks 18.1 19.6 Poeng
Dallas - Fed - Produksjon - Priser - Betalt - Indeks 66.2 82.1 Poeng
Dallas - Fed - Produksjon - Produksjon - Indeks 26.7 27.4 Poeng
Dallas - Fed - Produksjon - Forsendelser - Indeks 19.1 24.3 Poeng
Dallas - Fed - Tjenester - Indeks 12.9 22.7 Poeng
Dallas Fed Services inntektsindeks 20.4 25.4 Poeng
Internett-hastighet 18748 17236 KBps
IP-adresser 128949703 127873899 IP
Ism Manufacturing Sysselsetting 54.2 53.3 Poeng
Ism Manufacturing Nye Bestillinger 60.4 61.5 Poeng
Ism Manufacturing Prisene 68.2 82.4 Poeng
ER M - Ikke - Produksjon - Virksomhet - Aktivitet 67.6 74.6 Poeng
ER M - Ikke - Produksjon - Arbeid 54.9 56.5 Poeng
ER M - Ikke - Produksjon - Ny - Ordrene 61.5 69.7 Poeng
ISM Non Manufacturing Priser 82.5 82.3 Poeng
Kansas - Fed - Sammensatte - Indeks 24 24 Poeng
Kansas - Fed - Arbeid - Indeks 18 27 Poeng
Kansas Feds nye ordreindeks 27 -4 Poeng
Kansas Fed Price Paid Index 73 77 Poeng
Kansas - Fed - Forsendelser - Indeks 20 2 Poeng
Industriproduksjonen (Månedlig) -0.3 0.6 Prosent
Ikke-forsvarsbestillinger av kapitalvarer fra fly -0.1 0.9 Prosent
NY - Imperium - Stat - Arbeid - Indeks 21.4 26 Poeng
NY - Imperium - Stat - Ny - Ordrene - Indeks 27.1 28.8 Poeng
NY Empire State Price Paid Index 80.2 83 Poeng
NY - Imperium - Stat - Forsendelser - Indeks 27.1 28.2 Poeng
Forretningsvilkår for Philly Fed 19 28.5 Poeng
Philly Fed CAPEX Index 20 31.1 Poeng
Philly Fed Employment 33.9 27.2 Poeng
Philly matet nye ordrer 13.7 47.4 Poeng
Philly Fed betalte priser 66.1 80 Poeng
Detaljhandelslager Eks biler 1.3 0.7 Prosent
Richmond - Fed - Produksjon - Forsendelser 12 0 Poeng
Richmond - Fed - Tjenester - Indeks 12 8 Poeng
Totalt rigger 601 588
API råimport 0.37 -0.4 Bbl / 1million
API råoljer -0.34 0.24 Bbl / 1million
BRANN - Cushing - Antall -3.66 2.27 Bbl / 1million
API-destillataksjer 3.04 4.38 Bbl / 1million
API bensin aksjer 10.86 7.06 Bbl / 1million
API varmeolje 0.28 -0.54 Bbl / 1million
API-produktimport -0.02 -0.21 Bbl / 1million
Konkurranseevne Index 83.67 85.64 Poeng
Konkurranseevne Rank 2 1
Korrupsjon Index 67 69 Poeng
Korrupsjon Rank 25 23
KORTE OLJEINPORTER 784 -500 Tusen fat
Dempende råoljebeholdninger -2468 2577 Tusen fat
Destillert drivstoffproduksjon -177 30 Tusen fat
DESTILLAT - AKSJER 2537 4418 Tusen fat
Enkle Å Gjøre Forretninger 6 8
Bensin - Produksjon 68 -1607 Tusen fat
Kornlager Mais 11.65 1.24 Milliard - skjepper
Kornlager Soya 3.15 0.26 Milliard - skjepper
Kornlager Hvete 1.39 1.78 Milliard - skjepper
Oppvarming - Olje - aksjer -166 -349 Tusen fat
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks 10 17 Poeng
LMI Lagerkostnader 84 87.6 Poeng
LMI - Logistikk - Ledere - Indeks - Nåværende 70.1 73.4 Poeng
LMI - Logistikk - Ledere - Indeks - Framtid 72.9 71.2 Poeng
LMI transportpriser 87.6 93.2 Poeng
LMI lagerpriser 82.1 90.3 Poeng
Gruvedrift Produksjon 11 8.9 Prosent
Raffineri råoljeløp -294 164 Tusen fat
Stål~~pos=trunc 7200 7500 Tusen Tonn
Siste Forrige
Forbrukertillit 68.8 70.6 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) -1.9 0.2 Prosent
Detaljomsetningen Ex Autos -2.3 0.1 Prosent
Butikkhandel (Årlig) 16.9 18.2 Prosent
Forbruk 13724 13666 Usd Billion
Disponibel personlig inntekt 18169 18108 Usd Billion
Personlige Utgifter 0.6 1.4 Prosent
Personalinntekt 0.4 0.5 Prosent
Privat sparing 6.9 7.1 Prosent
Konsumerkreditt 39.99 16 Usd Billion
Privat-Sektor-Kreditt 10716 10591 Usd Billion
Bankenes Utlånsrente 3.25 3.25 Prosent
Økonomisk optimismeindeks 44.7 48.4
Redbook - Hovedsiden 14.4 18.8 Prosent
Michigan forbrukerforventninger 65.9 68.3 Poeng
Michigan nåværende økonomiske forhold 73.2 74.2 Poeng
Detaljsalg fra gass og biler (månedlig) -2.5 -0.1 Prosent
Chain Store Salget 4222 3211 Usd Million
Bensinpriser 0.87 0.9 Usd / Liter
Husholdninger Gjeld Til Bnp 79 80 Prosent Av Bnp
Siste Forrige
Bygningstillatelser 1712 1653 Tusen
Nyestartede boliger 1679 1502 Tusen Enheter
Nyboligsalg 744 662 Tusen Enheter
Ikke bekreftede boligsalg -2.7 -1.4 Prosent
Boligsalg 6460 6340 Tusen
Kostnader konstruksjon 0.4 0.4 Prosent
Boligpriser 358 354 Poeng
NAHB boligprisindeks 84 83
Boliglånsrente 3.52 3.33 Prosent
Boliglån Applications 1.4 -5.6 Prosent
Byggetillatelser (Månedlig) 3.6 4.2 Prosent
Case Shiller Home Price Index (månedlig) 0.8 0.8 Prosent
Case Shiller Home Price Index (årlig) 18.4 19.1 Prosent
Eksisterende Home Sales (Månedlig) 1.9 0.8 Prosent
Boligprisindeksen (Månedlig) 1.1 0.9 Prosent
Boligprisindeksen (Årlig) 17.4 17.7 Prosent
Housing Starts (Månedlig) 11.8 -3.1 Prosent
MBA boliglånsmarkedsindeks 581 573 Poeng
MBA Refinance Index for boliglån 2350 2351 Poeng
MBA-kjøpsindeks 283 277 Poeng
New Home Sales (Månedlig) 12.4 -8.4 Prosent
Pending Home Sales (Månedlig) -2.2 7.5 Prosent
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 280 277 Poeng
Hjem Eierskap Rate 65.4 65.4 Prosent
Enfamiliehuspriser 353900 352700 USD


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.