Markeder Siste Referanse
Valuta 92.1 2021-07
Aksjemarkedet 34976 2021-07
10-årig statsobligasjon 1.23 2021-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 6.5 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 12.2 2021-06
Arbeidsledighet 5.9 2021-06
Arbeidsdeltagelse uten bønder 850 2021-06
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 103 2021-07
Inflasjon 5.4 2021-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2021-06
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 344071595 2021-07
Rentesats 0.25 2021-07
Handelsbalanse -71240 2021-05
Nåværende situasjon -195739 2021-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 108 2020-12
Offentlige Budsjetter -14.9 2020-12
Forretningstillit 60.6 2021-06
Produksjon PMI 63.1 2021-07
Ikke - Manufacturing - Pmi 60.1 2021-06
Service PMI 59.8 2021-07
Forbrukertillit 81.2 2021-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2021-06
Bygningstillatelser 1594 2021-06
Bedriftens Skattesats 21 2021-12
Personalinntekt skattesats 37 2021-12
Coronavirus tilfeller 34672690 2021-07
Coronavirus dødsfall 611801 2021-07
Coronavirus gjenopprettet 16306656 2021-07
Sykehussenger 2.77 2016-12
sykehus 17.11 2016-12
Medisinske leger 2.74 2017-12
sykepleiere 11.74 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 6.5 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 12.2 2021-06
BNP 20937 2020-12
Bnp Faste Priser 19358 2021-06
Brutto Nasjonal Produkt 19262 2021-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3591 2021-06
Bnp Per Innbygger 53749 2020-12
Bnp Per Innbygger Ppp 60236 2020-12
Bnp Fra Landbruk 258 2021-03
Bnp Fra Construction 684 2021-03
Bnp Fra Manufacturing 2270 2021-03
Bnp Fra Mining 434 2021-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 2181 2021-03
Bnp Fra Tjenester 13168 2021-03
Bnp Fra Transport 510 2021-03
Bnp Fra Verktøy 287 2021-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.9 2021-06
Arbeidsdeltagelse uten bønder 850 2021-06
Regjerings Payrolls 188 2021-06
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 662 2021-06
Produksjons Payrolls 15 2021-06
Nye arbeidsledige 400 2021-07
Nye ledigmeldte 3269 2021-07
Forandring i ADP arbeidsledighet 692 2021-06
Sysselsatte 151602 2021-06
Arbeidsledige 9484 2021-06
Gjennomsnittlig timeslønn 0.3 2021-06
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.7 2021-06
Yrkesdeltakelse 61.6 2021-06
Langtids arbeidsledighet 2.47 2021-06
Arbeidsledighet for unge 9.3 2021-06
Lønnskostnader 119 2021-03
Produktivitet 113 2021-03
Ledige Stillinger 9478 2021-05
Ledige Stillinger 9209 2021-05
Challenger Nedbemanning 20476 2021-06
Lønn 25.68 2021-06
Minstelønn 7.25 2020-12
Lønnsveksten 10.1 2021-06
Lønninger innen produksjon 23.71 2021-06
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.7 2021-06
Befolkning 329 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2020-12
Pensjonsalder Menn 66 2020-12
Sysselsetting 58 2021-06
Full Jobb 126201 2021-06
Arbeidsløse krav 4-ukers gjennomsnitt 394 2021-07
Krav om arbeidsledighetsassistanse for pandemi 95.17 2021-07
Deltid Sysselsettingen 25610 2021-06

Helse Siste Referanse
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 103 2021-07
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 344071595 2021-07
Coronavirus tilfeller 34672690 2021-07
Coronavirus dødsfall 611801 2021-07
Coronavirus gjenopprettet 16306656 2021-07
Sykehussenger 2.77 2016-12
sykehus 17.11 2016-12
Medisinske leger 2.74 2017-12
sykepleiere 11.74 2017-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.4 2021-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2021-06
Konsumprisindeksen Kpi 271 2021-06
Kjerne Konsumprisindeks 278 2021-06
KjerneInflasjon 4.5 2021-06
Bnp-Deflatoren 117 2021-06
Produsentpriser 126 2021-06
produsentprisene endring 7.3 2021-06
Eksportpriser 140 2021-06
Importprisene 134 2021-06
MatInflasjon 2.4 2021-06
Kjerne Pce Price Index 117 2021-06
Kjerneprodusentpriser 125 2021-06
KPI Housing Utilities 280 2021-06
Kpi Transport 238 2021-06
Inflasjonsforventning 4.8 2021-06
Pce - Pris - Hovedsiden 115 2021-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2021-07
Internbankrente 0.13 2021-07
Pengemengde 6027100 2021-06
Pengemengden M1 19268 2021-06
Pengemengden M2 20389 2021-06
Bankenes balanse 21675 2021-07
Sentralbankers balanse 8240530 2021-07
Valutareserver 140185 2021-06
Lån Til Privat Sektor 2488 2021-06
Investing i utenlandske obligasjoner -93400 2021-05
Privat gjeld til BNP 236 2020-12
Reporenten 0.05 2021-07

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -71240 2021-05
Nåværende situasjon -195739 2021-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2020-12
Eksport 206018 2021-05
Import 277259 2021-05
Utenlandsgjeld 21764799 2021-03
Kjøpsbetingelser 111 2021-06
Kapitalstrømmer 105300 2021-05
Utenlandske Direkte Investeringer 53916 2021-03
Langsiktig Tic flyt -30190 2021-05
Gullreserver 8133 2021-03
Råoljeproduksjon 11231 2021-05
Varer Handelsbalanse -91210 2021-06
Oljeeksport 5154 2021-05
Terrorisme - Hovedsiden 5.26 2019-12
Turisme Inntekter 5480 2021-04
Turistankomster 1064726 2021-03
Våpen Salg 9372 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 108 2020-12
Offentlige Budsjetter -14.9 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi -174161 2021-06
Offentlige Utgifter 3378 2021-06
Statens Inntekter 449000 2021-06
Statsgjeld 28529436 2021-06
Fiscal Utgifter 623359 2021-06
Asylsøknader 191367 2020-12
Kreditt-Rating 98 2021-07
Statens Utgifter Til Bnp 44 2020-12
Militære Utgifter 766583 2020-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2021-12
Personalinntekt skattesats 37 2021-12
Salgsskatt 0 2021-12
Sosial sikkerhetsrate 15.3 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 2021-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 60.6 2021-06
Produksjon PMI 63.1 2021-07
Ikke - Manufacturing - Pmi 60.1 2021-06
Service PMI 59.8 2021-07
Sammensatt Pmi 59.7 2021-07
Industriell Produksjon 9.8 2021-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.4 2021-06
Industriproduksjonen 9.8 2021-06
Kapasitetsutnyttelsen 75.4 2021-06
Varige Forbruksvarer Bestillinger 0.8 2021-06
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 1 2021-06
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.3 2021-06
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.7 2021-05
Fabrikkordre 1.7 2021-05
Nye ordere 495536 2021-05
Forretninger Varelager 0.5 2021-05
Lagerendringer -166 2021-06
Engros Varelager 0.8 2021-06
Konkurser 19911 2021-03
Bedriftens Fortjeneste 1984 2021-03
Nfib Forretninger Optimisme Index 102 2021-06
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.09 2021-06
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 27.3 2021-07
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 43 2021-07
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 21.9 2021-07
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 27 2021-07
Chicago-Pmi 73.4 2021-07
Bil Produksjon 1.41 2021-06
Bilregistreringer 405 2021-05
Totalt Vehicle Sales 15.36 2021-06
Råoljelagrene Change -4.09 2021-07
Bensin Aksjer Endre -2253 2021-07
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 36 2021-07
Ledende økonomisk indeks 128 2021-06
API for råoljeaksjer -4.73 2021-07
Råolje Rigs 385 2021-07
Internett-hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
API råimport 0.16 2021-07
API råoljer 0.18 2021-07
BRANN - Cushing - Antall -0.13 2021-07
API-destillataksjer -1.88 2021-07
API bensin aksjer -6.23 2021-07
API varmeolje 0.37 2021-07
API-produktimport 0.14 2021-07
Konkurranseevne Index 83.67 2019-12
Konkurranseevne Rank 2 2019-12
Korrupsjon Index 67 2020-12
Korrupsjon Rank 25 2020-12
KORTE OLJEINPORTER -616 2021-07
Dempende råoljebeholdninger -1268 2021-07
Destillert drivstoffproduksjon -163 2021-07
DESTILLAT - AKSJER -3088 2021-07
Enkle Å Gjøre Forretninger 6 2019-12
Bensin - Produksjon 649 2021-07
Kornlager Mais 4.11 2021-06
Kornlager Soya 0.77 2021-06
Kornlager Hvete 0.84 2021-06
Oppvarming - Olje - aksjer 108 2021-07
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks 41 2021-07
LMI Lagerkostnader 89.4 2021-06
LMI - Logistikk - Ledere - Indeks - Nåværende 75 2021-06
LMI - Logistikk - Ledere - Indeks - Framtid 69.7 2021-06
LMI transportpriser 87.3 2021-06
LMI lagerpriser 85.4 2021-06
Gruvedrift Produksjon 17.8 2021-06
Raffineri råoljeløp -132 2021-07
Stål~~pos=trunc 7100 2021-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 81.2 2021-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2021-06
Detaljomsetningen Ex Autos 1.3 2021-06
Butikkhandel (Årlig) 18 2021-06
Forbruk 13659 2021-06
Disponibel personlig inntekt 17955 2021-06
Personlige Utgifter 1 2021-06
Personalinntekt 0.1 2021-06
Privat sparing 9.4 2021-06
Konsumerkreditt 35.28 2021-05
Privat-Sektor-Kreditt 10350 2021-06
Bankenes Utlånsrente 3.25 2021-06
Økonomisk optimismeindeks 54.3 2021-07
Redbook - Hovedsiden 16 2021-07
Chain Store Salget 2646 2021-05
Bensinpriser 0.83 2021-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 79.5 2020-12

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1594 2021-06
Nyestartede boliger 1643 2021-06
Nyboligsalg 676 2021-06
Ikke bekreftede boligsalg -1.9 2021-06
Boligsalg 5860 2021-06
Kostnader konstruksjon -0.3 2021-05
Boligpriser 1.7 2021-05
NAHB boligprisindeks 80 2021-07
Boliglånsrente 3.01 2021-07
Boliglån Applications 5.7 2021-07
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 263 2021-05
Hjem Eierskap Rate 65.4 2021-06
Enfamiliehuspriser 363300 2021-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.