USA - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.1 2018-06
Arbeidsledighet 3.9 2018-07
Inflasjon 2.9 2018-07
Rentesats 2 2018-08
Handelsbalanse -46348 2018-06
Regjeringens gjeld mot BNP 105 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 96.18 2018-08
Aksjemarkedet 25669 Poeng 2018-08
10-årig statsobligasjon 2.86 % 2018-08
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.1 % 2018-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.8 % 2018-06
BNP 19391 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 18507 Usd Billion 2018-06
Brutto Nasjonal Produkt 17552 Usd Billion 2018-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3315 Usd Billion 2018-06
Bnp Per Innbygger 53129 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 54225 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 150 Usd Billion 2018-03
Bnp Fra Construction 667 Usd Billion 2018-03
Bnp Fra Manufacturing 2000 Usd Billion 2018-03
Bnp Fra Mining 392 Usd Billion 2018-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 2084 Usd Billion 2018-03
Bnp Fra Tjenester 11786 Usd Billion 2018-03
Bnp Fra Transport 486 Usd Billion 2018-03
Bnp Fra Verktøy 279 Usd Billion 2018-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.9 % 2018-07
Arbeidsdeltagelse uten bønder 157 Tusen 2018-07
Regjerings Payrolls -13 Tusen 2018-07
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 170 Tusen 2018-07
Produksjons Payrolls 37 Tusen 2018-07
Nye arbeidsledige 212 Tusen 2018-08
Nye ledigmeldte 1721 Tusen 2018-08
Forandring i ADP arbeidsledighet 219 Tusen 2018-07
Sysselsatte 155965 Tusen 2018-07
Arbeidsledige 6280 Tusen 2018-07
Gjennomsnittlig timeslønn 0.3 % 2018-07
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.5 Timer 2018-07
Yrkesdeltakelse 62.9 % 2018-07
Langtids arbeidsledighet 0.74 % 2018-05
Arbeidsledighet for unge 8.6 % 2018-07
Lønnskostnader 109 Indekspoeng 2018-06
Produktivitet 105 Indekspoeng 2018-06
Ledige Stillinger 6653 Tusen 2018-06
Ledige Stillinger 6662 Tusen 2018-06
Challenger Nedbemanning 27122 Personer 2018-07
Lønn 22.65 Usd / Time 2018-07
Minstelønn 7.25 Usd / Time 2018-12
Lønnsveksten 4.89 % 2018-05
Lønninger innen produksjon 21.43 Usd / Time 2018-07
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.6 % 2018-06
Befolkning 326 Million 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Sysselsetting 60.5 % 2018-07
Full Jobb 129021 Tusen 2018-07
Levelønn Family 2240 Usd / Måned 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1540 Usd / Måned 2017-12
Deltid Sysselsettingen 26992 Tusen 2018-07
Lønn Høy Dyktige 4290 Usd / Måned 2017-12
Lønn Lav Dyktige 2090 Usd / Måned 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.9 % 2018-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 % 2018-07
Konsumprisindeksen Kpi 251 Indekspoeng 2018-07
Kjerne Konsumprisindeks 258 Indekspoeng 2018-07
KjerneInflasjon 2.4 % 2018-07
Bnp-Deflatoren 110 Indekspoeng 2018-06
Produsentpriser 116 Indekspoeng 2018-07
produsentprisene endring 3.3 % 2018-07
Eksportpriser 127 Indekspoeng 2018-07
Importprisene 128 Indekspoeng 2018-07
MatInflasjon 1.4 % 2018-07
Kjerne Pce Price Index 110 Indekspoeng 2018-06
Kjerneprodusentpriser 115 Indekspoeng 2018-07
KPI Housing Utilities 259 Indekspoeng 2018-07
Kpi Transport 214 Indekspoeng 2018-07
Inflasjonsforventning 2.98 % 2018-07
Pce - Pris - Hovedsiden 108 Indekspoeng 2018-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 2 % 2018-08
Internbankrente 2.32 % 2018-08
Pengemengde 3618339 Usd Million 2018-07
Pengemengden M1 3668 Usd Billion 2018-07
Pengemengden M2 14147 Usd Billion 2018-07
Bankenes balanse 16739100 Usd Million 2018-06
Sentralbankers balanse 4259935 Usd Million 2018-07
Valutareserver 125099 Usd Million 2018-06
Lån Til Privat Sektor 2227 Usd Billion 2018-07
Investing i utenlandske obligasjoner -48573 Usd Million 2018-06
Privat gjeld til BNP 203 % 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -46348 Usd Million 2018-06
Eksport 213810 Usd Million 2018-06
Import 260158 Usd Million 2018-06
Nåværende situasjon -124105 Usd Million 2018-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 % 2017-12
Utenlandsgjeld -7888082 Usd Million 2018-03
Kjøpsbetingelser 107 Indekspoeng 2018-06
Kapitalstrømmer 114468 Usd Million 2018-06
Utenlandske Direkte Investeringer 45701 Usd Million 2018-03
Langsiktig Tic flyt -36459 Usd Million 2018-06
Gullreserver 8134 Tonn 2018-06
Råoljeproduksjon 10442 BBL/D/1K 2018-05
Terrorisme - Hovedsiden 5.43 2016-12
Turisme Inntekter 21547 Usd Million 2018-05
Turistankomster 6145476 2017-09
Våpen Salg 12394 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 105 % 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.5 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -76865 Usd Million 2018-07
Offentlige Utgifter 3169 Usd Billion 2018-06
Statens Inntekter 225266 Usd Million 2018-07
Statsgjeld 21313061 Usd Million 2018-07
Fiscal Utgifter 302131 Usd Million 2018-07
Asylsøknader 6901 Personer 2018-04
Kreditt-Rating 97
Statens Utgifter Til Bnp 37.8 % 2016-12
Militære Utgifter 597178 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 58.1 Indekspoeng 2018-07
Produksjon PMI 55.3 2018-07
Ikke - Manufacturing - Pmi 55.7 2018-07
Service PMI 56 Indekspoeng 2018-07
Sammensatt Pmi 55.7 Indekspoeng 2018-07
Industriell Produksjon 4.2 % 2018-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.1 % 2018-07
Industriproduksjonen 2.8 % 2018-07
Kapasitetsutnyttelsen 78.1 % 2018-07
Varige Forbruksvarer Bestillinger 1 % 2018-06
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 1.5 % 2018-06
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.4 % 2018-06
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.4 % 2018-06
Fabrikkordre 0.7 % 2018-06
Nye ordere 501718 Usd Million 2018-06
Forretninger Varelager 0.1 % 2018-06
Lagerendringer -27.92 Usd Billion 2018-06
Engros Varelager 0.1 % 2018-06
Konkurser 22245 Selskaper 2018-06
Bedriftens Fortjeneste 1920 Usd Billion 2018-03
Nfib Forretninger Optimisme Index 108 Indekspoeng 2018-07
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.43 2018-06
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 32.3 Indekspoeng 2018-07
Ism New York-Indeksen 75 % 2018-07
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 25.6 Indekspoeng 2018-08
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 11.9 Indekspoeng 2018-08
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 20 Indekspoeng 2018-07
Chicago-Pmi 65.5 Indekspoeng 2018-07
Bil Produksjon 3 Millioner - Enheter 2018-07
Bilregistreringer 525 Tusen 2018-05
Totalt Vehicle Sales 16.77 Million 2018-07
Råoljelagrene Change 6.81 Bbl / 1million 2018-08
Bensin Aksjer Endre -740 Tusen fat 2018-08
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 33 Billion - Jfr 2018-08
Ledende økonomisk indeks 123 Indekspoeng 2018-06
API for råoljeaksjer 3.66 Bbl / 1million 2018-08
Råolje Rigs 869 2018-08
Internett-hastighet 18748 KBps 2017-03
IP-adresser 128949703 IP 2017-03
Konkurranseevne Index 5.85 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 2 2018-12
Korrupsjon Index 75 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 16 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 6 2017-12
Gruvedrift Produksjon 12.9 % 2018-07
Stål~~pos=trunc 6847 Tusen Tonn 2018-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 95.3 Indekspoeng 2018-08
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 % 2018-07
Detaljomsetningen Ex Autos 0.6 % 2018-07
Butikkhandel (Årlig) 6.4 % 2018-07
Forbruk 12848 Usd Billion 2018-06
Disponibel personlig inntekt 15520 Usd Billion 2018-06
Personlige Utgifter 0.4 % 2018-06
Personalinntekt 0.4 % 2018-06
Privat sparing 6.8 % 2018-06
Konsumerkreditt 10.2 Usd Billion 2018-06
Privat-Sektor-Kreditt 9381 Usd Billion 2018-07
Bankenes Utlånsrente 5 % 2018-07
Økonomisk optimismeindeks 58 2018-08
Redbook - Hovedsiden 4.5 % 2018-08
Chain Store Salget 3961 Usd Million 2018-06
Bensinpriser 0.75 Usd / Liter 2018-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 78.7 % of GDP 2017-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1311 Tusen 2018-07
Nyestartede boliger 1168 Tusen Enheter 2018-07
Nyboligsalg 631 Tusen 2018-06
Ikke bekreftede boligsalg -2.5 % 2018-06
Boligsalg 5380 Tusen 2018-06
Kostnader konstruksjon -1.1 % 2018-06
Boligpriser 0.2 % 2018-05
NAHB boligprisindeks 67 2018-08
Boliglånsrente 4.81 % 2018-08
Boliglån Applications -2 % 2018-08
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 212 Indekspoeng 2018-05
Hjem Eierskap Rate 64.3 % 2018-06
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 37 % 2018-12
Salgsskatt 0 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 15.3 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 75.78 mm 2015-12
Temperatur -1.42 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.