Markeder Siste Referanse
Valuta 93.41 2020-08
Aksjemarkedet 27987 2020-08
10-årig statsobligasjon 0.68 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -32.9 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -9.5 2020-06
Arbeidsledighet 10.2 2020-07
Arbeidsdeltagelse uten bønder 1763 2020-07
Inflasjon 1 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-07
Rentesats 0.25 2020-07
Handelsbalanse -50695 2020-06
Nåværende situasjon -104204 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.3 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 107 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2019-12
Forretningstillit 54.2 2020-07
Produksjon PMI 50.9 2020-07
Ikke - Manufacturing - Pmi 58.1 2020-07
Service PMI 50 2020-07
Forbrukertillit 72.5 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 7.5 2020-06
Bygningstillatelser 1258 2020-06
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 37 2020-12
Coronavirus tilfeller 5141208 2020-08
Coronavirus dødsfall 164537 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 1872551 2020-08
Sykehussenger 2.77 2016-12
sykehus 17.11 2016-12
Medisinske leger 2.74 2017-12
sykepleiere 11.74 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -32.9 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -9.5 2020-06
BNP 21428 2019-12
Bnp Faste Priser 17206 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 19212 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3089 2020-06
Bnp Per Innbygger 55809 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 62683 2019-12
Bnp Fra Landbruk 254 2020-03
Bnp Fra Construction 655 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 2158 2020-03
Bnp Fra Mining 541 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 2211 2020-03
Bnp Fra Tjenester 13084 2020-03
Bnp Fra Transport 548 2020-03
Bnp Fra Verktøy 301 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 10.2 2020-07
Arbeidsdeltagelse uten bønder 1763 2020-07
Regjerings Payrolls 301 2020-07
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 1462 2020-07
Produksjons Payrolls 26 2020-07
Nye arbeidsledige 1186 2020-08
Nye ledigmeldte 16107 2020-07
Forandring i ADP arbeidsledighet 167 2020-07
Sysselsatte 143532 2020-07
Arbeidsledige 16338 2020-07
Gjennomsnittlig timeslønn 0.2 2020-07
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.5 2020-07
Yrkesdeltakelse 61.4 2020-07
Langtids arbeidsledighet 0.94 2020-07
Arbeidsledighet for unge 18.6 2020-07
Lønnskostnader 113 2020-03
Produktivitet 108 2020-03
Ledige Stillinger 5266 2020-05
Ledige Stillinger 5889 2020-06
Challenger Nedbemanning 262649 2020-07
Lønn 24.63 2020-07
Minstelønn 7.25 2020-12
Lønnsveksten -2.42 2020-06
Lønninger innen produksjon 22.83 2020-07
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.5 2020-06
Befolkning 329 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2019-12
Pensjonsalder Menn 66 2019-12
Sysselsetting 55.1 2020-07
Full Jobb 119532 2020-07
Arbeidsløse krav 4-ukers gjennomsnitt 1338 2020-08
Deltid Sysselsettingen 23982 2020-07

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-07
Konsumprisindeksen Kpi 259 2020-07
Kjerne Konsumprisindeks 268 2020-07
KjerneInflasjon 1.6 2020-07
Bnp-Deflatoren 113 2020-06
Produsentpriser 118 2020-07
produsentprisene endring -0.4 2020-07
Eksportpriser 120 2020-06
Importprisene 121 2020-06
MatInflasjon 4.1 2020-07
Kjerne Pce Price Index 113 2020-06
Kjerneprodusentpriser 118 2020-07
KPI Housing Utilities 272 2020-07
Kpi Transport 201 2020-07
Inflasjonsforventning 2.9 2020-07
Pce - Pris - Hovedsiden 111 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2020-07
Internbankrente 0.26 2020-08
Pengemengde 5001978 2020-06
Pengemengden M1 5250 2020-06
Pengemengden M2 18357 2020-06
Bankenes balanse 20042900 2020-07
Sentralbankers balanse 6912159 2020-07
Valutareserver 133890 2020-06
Lån Til Privat Sektor 2900 2020-06
Investing i utenlandske obligasjoner -27700 2020-05
Privat gjeld til BNP 220 2019-12
Reporenten 0.14 2020-08

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -50695 2020-06
Nåværende situasjon -104204 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.3 2019-12
Eksport 158253 2020-06
Import 208949 2020-06
Utenlandsgjeld 21234497 2020-03
Kjøpsbetingelser 103 2020-06
Kapitalstrømmer -4500 2020-05
Utenlandske Direkte Investeringer 34578 2020-03
Langsiktig Tic flyt 127046 2020-05
Gullreserver 8134 2020-03
Råoljeproduksjon 10001 2020-05
Varer Handelsbalanse -70985 2020-06
Oljeeksport 2913 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 5.69 2018-12
Turisme Inntekter 4484 2020-05
Turistankomster 249143 2020-04
Våpen Salg 10752 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 107 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -864074 2020-06
Offentlige Utgifter 3370 2020-06
Statens Inntekter 240829 2020-06
Statsgjeld 26524953 2020-07
Fiscal Utgifter 1104903 2020-06
Asylsøknader 7267 2018-09
Kreditt-Rating 98 2020-08
Statens Utgifter Til Bnp 37.8 2018-12
Militære Utgifter 633565 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 37 2020-12
Salgsskatt 0 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 15.3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 54.2 2020-07
Produksjon PMI 50.9 2020-07
Ikke - Manufacturing - Pmi 58.1 2020-07
Service PMI 50 2020-07
Sammensatt Pmi 50.3 2020-07
Industriell Produksjon -10.8 2020-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 5.4 2020-06
Industriproduksjonen -11.2 2020-06
Kapasitetsutnyttelsen 68.63 2020-06
Varige Forbruksvarer Bestillinger 7.3 2020-06
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 9.2 2020-06
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 3.3 2020-06
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 4.4 2020-06
Fabrikkordre 6.2 2020-06
Nye ordere 437213 2020-06
Forretninger Varelager -2.3 2020-05
Lagerendringer -316 2020-06
Engros Varelager -1.4 2020-06
Konkurser 22482 2020-06
Bedriftens Fortjeneste 1672 2020-03
Nfib Forretninger Optimisme Index 98.8 2020-07
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 4.11 2020-06
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden -3 2020-07
Ism New York-Indeksen 53.5 2020-07
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 17.2 2020-07
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 24.1 2020-07
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 10 2020-07
Chicago-Pmi 51.9 2020-07
Bil Produksjon 1.72 2020-06
Bilregistreringer 265 2020-05
Totalt Vehicle Sales 14.52 2020-07
Råoljelagrene Change -7.37 2020-07
Bensin Aksjer Endre 419 2020-07
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 33 2020-07
Ledende økonomisk indeks 123 2020-06
API for råoljeaksjer -4.4 2020-08
Råolje Rigs 176 2020-08
Internett-hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
API råimport -0.06 2020-08
API råoljer 0.08 2020-08
BRANN - Cushing - Antall 1.07 2020-08
API-destillataksjer -2.95 2020-08
API bensin aksjer -1.31 2020-08
API varmeolje -0.43 2020-08
API-produktimport -0.09 2020-08
Konkurranseevne Index 83.67 2019-12
Konkurranseevne Rank 2 2019-12
Korrupsjon Index 69 2019-12
Korrupsjon Rank 23 2019-12
KORTE OLJEINPORTER 1256 2020-07
Dempende råoljebeholdninger 532 2020-07
Destillert drivstoffproduksjon 126 2020-07
DESTILLAT - AKSJER 1592 2020-07
Enkle Å Gjøre Forretninger 6 2019-12
Bensin - Produksjon 142 2020-07
Oppvarming - Olje - aksjer 44 2020-07
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks 7 2020-07
Gruvedrift Produksjon -16.9 2020-06
Raffineri råoljeløp 42 2020-07
Stål~~pos=trunc 4746 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 72.5 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 7.5 2020-06
Detaljomsetningen Ex Autos 7.3 2020-06
Butikkhandel (Årlig) 1.1 2020-06
Forbruk 11797 2020-06
Disponibel personlig inntekt 17738 2020-06
Personlige Utgifter 5.6 2020-06
Personalinntekt -1.1 2020-06
Privat sparing 19 2020-06
Konsumerkreditt 8.95 2020-06
Privat-Sektor-Kreditt 10663 2020-06
Bankenes Utlånsrente 3.25 2020-07
Økonomisk optimismeindeks 46.8 2020-08
Redbook - Hovedsiden 2.5 2020-08
Chain Store Salget 1098 2020-05
Bensinpriser 0.58 2020-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 75.4 2019-12

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1258 2020-06
Nyestartede boliger 1186 2020-06
Nyboligsalg 776 2020-06
Ikke bekreftede boligsalg 6.3 2020-06
Boligsalg 4720 2020-06
Kostnader konstruksjon -0.7 2020-06
Boligpriser -0.3 2020-05
NAHB boligprisindeks 72 2020-07
Boliglånsrente 3.06 2020-08
Boliglån Applications 6.8 2020-08
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 225 2020-05
Hjem Eierskap Rate 67.9 2020-06

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 5141208 2020-08
Coronavirus dødsfall 164537 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 1872551 2020-08
Sykehussenger 2.77 2016-12
sykehus 17.11 2016-12
Medisinske leger 2.74 2017-12
sykepleiere 11.74 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.