Markeder Siste Referanse
Valuta 98.31 2020-03
Aksjemarkedet 21637 2020-03
10-årig statsobligasjon 0.68 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-12
Arbeidsledighet 3.5 2020-02
Arbeidsdeltagelse uten bønder 273 2020-02
Inflasjon 2.3 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-02
Rentesats 0.25 2020-03
Handelsbalanse -45338 2020-01
Nåværende situasjon -109800 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.3 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 107 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2019-12
Forretningstillit 50.1 2020-02
Produksjon PMI 49.2 2020-03
Ikke - Manufacturing - Pmi 57.3 2020-02
Service PMI 39.1 2020-03
Forbrukertillit 89.1 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.5 2020-02
Bygningstillatelser 1452 2020-02
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 37 2020-12
Coronavirus tilfeller 116448 2020-03
Coronavirus dødsfall 1943 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 3224 2020-03
Sykehussenger 2.77 2016-12
sykehus 17.11 2016-12
Medisinske leger 2.74 2017-12
sykepleiere 11.74 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-12
BNP 21200 2019-12
Bnp Faste Priser 19222 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 19515 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3326 2019-12
Bnp Per Innbygger 54542 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 55681 2018-12
Bnp Fra Landbruk 243 2019-09
Bnp Fra Construction 651 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 2190 2019-09
Bnp Fra Mining 549 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 2212 2019-09
Bnp Fra Tjenester 13201 2019-09
Bnp Fra Transport 559 2019-09
Bnp Fra Verktøy 283 2019-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.5 2020-02
Arbeidsdeltagelse uten bønder 273 2020-02
Regjerings Payrolls 45 2020-02
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 228 2020-02
Produksjons Payrolls 15 2020-02
Nye arbeidsledige 3283 2020-03
Nye ledigmeldte 1803 2020-03
Forandring i ADP arbeidsledighet 183 2020-02
Sysselsatte 158759 2020-02
Arbeidsledige 5787 2020-02
Gjennomsnittlig timeslønn 0.3 2020-02
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.4 2020-02
Yrkesdeltakelse 63.4 2020-02
Langtids arbeidsledighet 0.67 2020-02
Arbeidsledighet for unge 7.7 2020-02
Lønnskostnader 112 2019-12
Produktivitet 108 2019-12
Ledige Stillinger 6864 2020-01
Ledige Stillinger 6963 2020-01
Challenger Nedbemanning 56660 2020-02
Lønn 23.96 2020-02
Minstelønn 7.25 2020-12
Lønnsveksten 3.3 2020-02
Lønninger innen produksjon 22.53 2020-02
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.7 2019-12
Befolkning 329 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Sysselsetting 61.1 2020-02
Full Jobb 131109 2020-02
Levelønn Family 2380 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1660 2018-12
Deltid Sysselsettingen 27726 2020-02
Lønn Høy Dyktige 4520 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1960 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.3 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 259 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 267 2020-02
KjerneInflasjon 2.4 2020-02
Bnp-Deflatoren 113 2019-12
Produsentpriser 119 2020-02
produsentprisene endring 1.3 2020-02
Eksportpriser 124 2020-02
Importprisene 124 2020-02
MatInflasjon 1.8 2020-02
Kjerne Pce Price Index 113 2020-02
Kjerneprodusentpriser 118 2020-02
KPI Housing Utilities 270 2020-02
Kpi Transport 208 2020-02
Inflasjonsforventning 2.54 2020-02
Pce - Pris - Hovedsiden 111 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2020-03
Internbankrente 1.27 2020-03
Pengemengde 3454507 2020-02
Pengemengden M1 4019 2020-02
Pengemengden M2 15535 2020-02
Bankenes balanse 17816501 2020-01
Sentralbankers balanse 4119939 2020-02
Valutareserver 128425 2020-02
Lån Til Privat Sektor 2358 2020-02
Investing i utenlandske obligasjoner 25574 2020-01
Privat gjeld til BNP 197 2018-12
Reporenten 0.02 2020-03

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -45338 2020-01
Nåværende situasjon -109800 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.3 2019-12
Eksport 208569 2020-01
Import 253906 2020-01
Utenlandsgjeld 20421273 2019-09
Kjøpsbetingelser 107 2019-12
Kapitalstrømmer 122883 2020-01
Utenlandske Direkte Investeringer 51575 2019-12
Langsiktig Tic flyt 20918 2020-01
Gullreserver 8133 2019-12
Råoljeproduksjon 12779 2019-12
Varer Handelsbalanse -59890 2020-02
Terrorisme - Hovedsiden 5.69 2018-12
Turisme Inntekter 21148 2019-11
Turistankomster 6712574 2019-09
Våpen Salg 10508 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 107 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -235335 2020-02
Offentlige Utgifter 3331 2019-12
Statens Inntekter 187951 2020-02
Statsgjeld 23409959 2020-02
Fiscal Utgifter 423286 2020-02
Asylsøknader 7267 2018-09
Kreditt-Rating 98 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 37.8 2018-12
Militære Utgifter 633565 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 37 2020-12
Salgsskatt 0 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 15.3 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 50.1 2020-02
Produksjon PMI 49.2 2020-03
Ikke - Manufacturing - Pmi 57.3 2020-02
Service PMI 39.1 2020-03
Sammensatt Pmi 40.5 2020-03
Industriell Produksjon 0 2020-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.6 2020-02
Industriproduksjonen -0.4 2020-02
Kapasitetsutnyttelsen 77 2020-02
Varige Forbruksvarer Bestillinger 1.2 2020-02
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 0.1 2020-02
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport -0.6 2020-02
Fabrikk Bestillinger Ex Transport -0.1 2020-01
Fabrikkordre -0.5 2020-01
Nye ordere 497909 2020-01
Forretninger Varelager -0.1 2020-01
Lagerendringer 13.07 2019-12
Engros Varelager -0.5 2020-02
Konkurser 22780 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 1908 2019-12
Nfib Forretninger Optimisme Index 104 2020-02
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.16 2020-02
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 1.2 2020-02
Ism New York-Indeksen 51.9 2020-02
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden -21.5 2020-03
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden -12.7 2020-03
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 2 2020-03
Chicago-Pmi 49 2020-02
Bil Produksjon 2.62 2020-02
Bilregistreringer 356 2020-01
Totalt Vehicle Sales 17.04 2020-02
Råoljelagrene Change 1.62 2020-03
Bensin Aksjer Endre -1537 2020-03
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre -29 2020-03
Ledende økonomisk indeks 130 2019-12
API for råoljeaksjer -1.25 2020-03
Råolje Rigs 624 2020-03
Internett-hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
Konkurranseevne Index 83.67 2019-12
Konkurranseevne Rank 2 2019-12
Korrupsjon Index 69 2019-12
Korrupsjon Rank 23 2019-12
KORTE OLJEINPORTER 106 2020-03
Dempende råoljebeholdninger 858 2020-03
Destillert drivstoffproduksjon 152 2020-03
DESTILLAT - AKSJER -679 2020-03
Enkle Å Gjøre Forretninger 6 2019-12
Bensin - Produksjon -1016 2020-03
Oppvarming - Olje - aksjer 395 2020-03
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks -18 2020-03
Gruvedrift Produksjon 2.1 2020-02
Raffineri råoljeløp 18 2020-03
Stål~~pos=trunc 7168 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 89.1 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.5 2020-02
Detaljomsetningen Ex Autos -0.4 2020-02
Butikkhandel (Årlig) 4.3 2020-02
Forbruk 13414 2019-12
Disponibel personlig inntekt 16854 2020-02
Personlige Utgifter 0.2 2020-02
Personalinntekt 0.6 2020-02
Privat sparing 8.2 2020-02
Konsumerkreditt 12.02 2020-01
Privat-Sektor-Kreditt 10073 2020-02
Bankenes Utlånsrente 4.75 2020-02
Økonomisk optimismeindeks 53.9 2020-03
Redbook - Hovedsiden 9.1 2020-03
Chain Store Salget 2294 2020-01
Bensinpriser 0.64 2020-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 75.2 2019-09

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1452 2020-02
Nyestartede boliger 1599 2020-02
Nyboligsalg 765 2020-02
Ikke bekreftede boligsalg 5.7 2020-01
Boligsalg 5770 2020-02
Kostnader konstruksjon 1.8 2020-01
Boligpriser 0.3 2020-01
NAHB boligprisindeks 72 2020-03
Boliglånsrente 3.82 2020-03
Boliglån Applications -29.4 2020-03
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 219 2019-12
Hjem Eierskap Rate 65.1 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 116448 2020-03
Coronavirus dødsfall 1943 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 3224 2020-03
Sykehussenger 2.77 2016-12
sykehus 17.11 2016-12
Medisinske leger 2.74 2017-12
sykepleiere 11.74 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.