Markeder Siste Referanse
Valuta 96.8 2019-02
Aksjemarkedet 25883 2019-02
10-årig statsobligasjon 2.66 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 3.4 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 3 2018-09
Arbeidsledighet 4 2019-01
Arbeidsdeltagelse uten bønder 304 2019-01
Inflasjon 1.6 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-01
Rentesats 2.5 2019-01
Handelsbalanse -49313 2018-11
Nåværende situasjon -124817 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 105 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2017-12
Forretningstillit 56.6 2019-01
Produksjon PMI 54.9 2019-01
Ikke - Manufacturing - Pmi 56.7 2019-01
Service PMI 54.2 2019-01
Forbrukertillit 95.5 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) -1.2 2018-12
Bygningstillatelser 1322 2018-11
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 37 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 3.4 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 3 2018-09
BNP 19391 2017-12
Bnp Faste Priser 18665 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 18908 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3332 2018-09
Bnp Per Innbygger 53129 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 54225 2017-12
Bnp Fra Landbruk 217 2018-06
Bnp Fra Construction 641 2018-06
Bnp Fra Manufacturing 2126 2018-06
Bnp Fra Mining 430 2018-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 2176 2018-06
Bnp Fra Tjenester 12701 2018-06
Bnp Fra Transport 542 2018-06
Bnp Fra Verktøy 284 2018-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4 2019-01
Arbeidsdeltagelse uten bønder 304 2019-01
Regjerings Payrolls 8 2019-01
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 296 2019-01
Produksjons Payrolls 13 2019-01
Nye arbeidsledige 239 2019-02
Nye ledigmeldte 1773 2019-02
Forandring i ADP arbeidsledighet 213 2019-01
Sysselsatte 156694 2019-01
Arbeidsledige 6535 2019-01
Gjennomsnittlig timeslønn 0.1 2019-01
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.5 2019-01
Yrkesdeltakelse 63.2 2019-01
Langtids arbeidsledighet 0.8 2018-12
Arbeidsledighet for unge 9.1 2019-01
Lønnskostnader 109 2018-09
Produktivitet 106 2018-09
Ledige Stillinger 6890 2018-12
Ledige Stillinger 7335 2018-12
Challenger Nedbemanning 52988 2019-01
Lønn 23.12 2019-01
Minstelønn 7.25 2019-12
Lønnsveksten 4.2 2018-11
Lønninger innen produksjon 21.86 2019-01
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.7 2018-12
Befolkning 326 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Sysselsetting 60.7 2019-01
Full Jobb 129837 2019-01
Levelønn Family 2380 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1660 2018-12
Deltid Sysselsettingen 26752 2019-01
Lønn Høy Dyktige 4520 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1960 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.6 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 253 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 261 2019-01
KjerneInflasjon 2.2 2019-01
Bnp-Deflatoren 111 2018-09
Produsentpriser 117 2019-01
produsentprisene endring 2 2019-01
Eksportpriser 125 2019-01
Importprisene 124 2019-01
MatInflasjon 1.6 2019-01
Kjerne Pce Price Index 111 2018-11
Kjerneprodusentpriser 117 2019-01
KPI Housing Utilities 262 2019-01
Kpi Transport 203 2019-01
Inflasjonsforventning 2.97 2019-01
Pce - Pris - Hovedsiden 109 2018-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2019-01
Internbankrente 2.68 2019-02
Pengemengde 3346896 2019-01
Pengemengden M1 3737 2019-01
Pengemengden M2 14467 2019-01
Bankenes balanse 16821077 2018-10
Sentralbankers balanse 4102109 2018-11
Valutareserver 125798 2018-12
Lån Til Privat Sektor 2343 2019-01
Investing i utenlandske obligasjoner -77351 2018-12
Privat gjeld til BNP 203 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -49313 2018-11
Nåværende situasjon -124817 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2017-12
Eksport 209873 2018-11
Import 259186 2018-11
Utenlandsgjeld 19556588 2018-09
Kjøpsbetingelser 107 2018-06
Kapitalstrømmer -33062 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 51938 2018-09
Langsiktig Tic flyt -48313 2018-12
Gullreserver 8134 2019-03
Råoljeproduksjon 11900 2018-11
Terrorisme - Hovedsiden 6.07 2017-12
Turisme Inntekter 21289 2018-10
Turistankomster 6734056 2018-05
Våpen Salg 12394 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 105 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -13539 2018-12
Offentlige Utgifter 3192 2018-09
Statens Inntekter 312584 2018-12
Statsgjeld 21982423 2019-01
Fiscal Utgifter 326123 2018-12
Asylsøknader 6901 2018-04
Kreditt-Rating 97
Statens Utgifter Til Bnp 37.7 2016-12
Militære Utgifter 597178 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 37 2018-12
Salgsskatt 0 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 15.3 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 56.6 2019-01
Produksjon PMI 54.9 2019-01
Ikke - Manufacturing - Pmi 56.7 2019-01
Service PMI 54.2 2019-01
Sammensatt Pmi 54.4 2019-01
Industriell Produksjon 3.8 2019-01
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.6 2019-01
Industriproduksjonen 2.9 2019-01
Kapasitetsutnyttelsen 78.22 2019-01
Varige Forbruksvarer Bestillinger 0.8 2018-11
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense -0.1 2018-11
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport -0.3 2018-11
Fabrikk Bestillinger Ex Transport -1.3 2018-11
Fabrikkordre -0.6 2018-11
Nye ordere 499194 2018-11
Forretninger Varelager -0.1 2018-11
Lagerendringer 89.77 2018-09
Engros Varelager 0.3 2018-11
Konkurser 22232 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 2077 2018-09
Nfib Forretninger Optimisme Index 101 2019-01
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.27 2018-12
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 1 2019-01
Ism New York-Indeksen 63.4 2019-01
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 8.8 2019-02
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 17 2019-01
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden -2 2019-01
Chicago-Pmi 56.7 2019-01
Bil Produksjon 2.61 2019-01
Bilregistreringer 446 2018-12
Totalt Vehicle Sales 16.7 2019-01
Råoljelagrene Change 3.63 2019-02
Bensin Aksjer Endre 408 2019-02
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre -78 2019-02
Ledende økonomisk indeks 125 2018-12
API for råoljeaksjer -1 2019-02
Råolje Rigs 857 2019-02
Internett-hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
Konkurranseevne Index 85.64 2018-12
Konkurranseevne Rank 1 2018-12
Korrupsjon Index 71 2018-12
Korrupsjon Rank 22 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 8 2018-12
Gruvedrift Produksjon 15.3 2019-01
Stål~~pos=trunc 7568 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 95.5 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) -1.2 2018-12
Detaljomsetningen Ex Autos -1.8 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 2.3 2018-12
Forbruk 12953 2018-09
Disponibel personlig inntekt 15743 2018-11
Personlige Utgifter 0.4 2018-11
Personalinntekt 0.2 2018-11
Privat sparing 6 2018-11
Konsumerkreditt 16.55 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 9631 2019-01
Bankenes Utlånsrente 5.5 2019-01
Økonomisk optimismeindeks 50.3 2019-02
Redbook - Hovedsiden 4.6 2019-02
Chain Store Salget 5637 2018-11
Bensinpriser 0.59 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 76.6 2018-06
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1322 2018-11
Nyestartede boliger 1256 2018-11
Nyboligsalg 657 2018-11
Ikke bekreftede boligsalg -9.8 2018-12
Boligsalg 4990 2018-12
Kostnader konstruksjon 0.8 2018-11
Boligpriser 0.4 2018-11
NAHB boligprisindeks 58 2019-01
Boliglånsrente 4.65 2019-02
Boliglån Applications -3.7 2019-02
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 214 2018-11
Hjem Eierskap Rate 64.4 2018-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.