Markeder Siste Referanse
Valuta 97.41 2019-04
Aksjemarkedet 26560 2019-04
10-årig statsobligasjon 2.56 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3 2018-12
Arbeidsledighet 3.8 2019-03
Arbeidsdeltagelse uten bønder 196 2019-03
Inflasjon 1.9 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-03
Rentesats 2.5 2019-03
Handelsbalanse -49382 2019-02
Nåværende situasjon -134377 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 105 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Forretningstillit 55.3 2019-03
Produksjon PMI 52.4 2019-04
Ikke - Manufacturing - Pmi 56.1 2019-03
Service PMI 52.9 2019-04
Forbrukertillit 96.9 2019-04
Butikkhandel (Månedlig) 1.6 2019-03
Bygningstillatelser 1291 2019-02
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 37 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3 2018-12
BNP 19391 2017-12
Bnp Faste Priser 18765 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 19008 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3358 2018-12
Bnp Per Innbygger 53129 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 54225 2017-12
Bnp Fra Landbruk 212 2018-09
Bnp Fra Construction 646 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 2140 2018-09
Bnp Fra Mining 430 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 2181 2018-09
Bnp Fra Tjenester 12822 2018-09
Bnp Fra Transport 546 2018-09
Bnp Fra Verktøy 281 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2019-03
Arbeidsdeltagelse uten bønder 196 2019-03
Regjerings Payrolls 14 2019-03
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 182 2019-03
Produksjons Payrolls -6 2019-03
Nye arbeidsledige 192 2019-04
Nye ledigmeldte 1653 2019-04
Forandring i ADP arbeidsledighet 129 2019-03
Sysselsatte 156748 2019-03
Arbeidsledige 6211 2019-03
Gjennomsnittlig timeslønn 0.1 2019-03
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.5 2019-03
Yrkesdeltakelse 63 2019-03
Langtids arbeidsledighet 0.8 2019-03
Arbeidsledighet for unge 8.8 2019-03
Lønnskostnader 110 2018-12
Produktivitet 106 2018-12
Ledige Stillinger 6708 2019-02
Ledige Stillinger 7087 2019-02
Challenger Nedbemanning 60587 2019-03
Lønn 23.24 2019-03
Minstelønn 7.25 2019-12
Lønnsveksten 4.2 2019-02
Lønninger innen produksjon 21.93 2019-03
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.7 2018-12
Befolkning 326 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Sysselsetting 60.6 2019-03
Full Jobb 129969 2019-03
Levelønn Family 2380 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1660 2018-12
Deltid Sysselsettingen 26938 2019-03
Lønn Høy Dyktige 4520 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1960 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.9 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 254 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 261 2019-03
KjerneInflasjon 2 2019-03
Bnp-Deflatoren 111 2018-12
Produsentpriser 118 2019-03
produsentprisene endring 2.2 2019-03
Eksportpriser 127 2019-03
Importprisene 126 2019-03
MatInflasjon 2.1 2019-03
Kjerne Pce Price Index 111 2019-01
Kjerneprodusentpriser 117 2019-03
KPI Housing Utilities 264 2019-03
Kpi Transport 209 2019-03
Inflasjonsforventning 2.82 2019-03
Pce - Pris - Hovedsiden 109 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2019-03
Internbankrente 2.59 2019-04
Pengemengde 3381470 2019-03
Pengemengden M1 3722 2019-03
Pengemengden M2 14509 2019-03
Bankenes balanse 17088467 2019-02
Sentralbankers balanse 3952113 2019-02
Valutareserver 125827 2019-02
Lån Til Privat Sektor 2347 2019-03
Investing i utenlandske obligasjoner 19910 2019-02
Privat gjeld til BNP 203 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -49382 2019-02
Nåværende situasjon -134377 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Eksport 209690 2019-02
Import 259073 2019-02
Utenlandsgjeld 19765887 2018-12
Kjøpsbetingelser 106 2018-12
Kapitalstrømmer -21640 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 50955 2018-12
Langsiktig Tic flyt 51884 2019-02
Gullreserver 8134 2019-03
Råoljeproduksjon 11871 2019-01
Terrorisme - Hovedsiden 6.07 2017-12
Turisme Inntekter 21448 2019-01
Turistankomster 6772971 2018-10
Våpen Salg 12394 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 105 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -146945 2019-03
Offentlige Utgifter 3189 2018-12
Statens Inntekter 228811 2019-03
Statsgjeld 22027880 2019-03
Fiscal Utgifter 375756 2019-03
Asylsøknader 7267 2018-09
Kreditt-Rating 97
Statens Utgifter Til Bnp 38 2017-12
Militære Utgifter 597178 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 37 2018-12
Salgsskatt 0 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 15.3 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 55.3 2019-03
Produksjon PMI 52.4 2019-04
Ikke - Manufacturing - Pmi 56.1 2019-03
Service PMI 52.9 2019-04
Sammensatt Pmi 52.8 2019-04
Industriell Produksjon 2.8 2019-03
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.1 2019-03
Industriproduksjonen 1 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 78.8 2019-03
Varige Forbruksvarer Bestillinger -1.6 2019-02
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense -1.9 2019-02
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.1 2019-02
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.3 2019-02
Fabrikkordre -0.5 2019-02
Nye ordere 497474 2019-02
Forretninger Varelager 0.3 2019-02
Lagerendringer 96.8 2018-12
Engros Varelager 0.2 2019-02
Konkurser 22232 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 2076 2018-12
Nfib Forretninger Optimisme Index 102 2019-03
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden -0.29 2019-02
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 8.3 2019-03
Ism New York-Indeksen 66.9 2019-03
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 10.1 2019-04
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 8.5 2019-04
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 10 2019-03
Chicago-Pmi 58.7 2019-03
Bil Produksjon 2.64 2019-02
Bilregistreringer 390 2019-01
Totalt Vehicle Sales 17.45 2019-03
Råoljelagrene Change -1.4 2019-04
Bensin Aksjer Endre -1174 2019-04
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 92 2019-04
Ledende økonomisk indeks 126 2019-02
API for råoljeaksjer -3.1 2019-04
Råolje Rigs 825 2019-04
Internett-hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
Konkurranseevne Index 85.64 2018-12
Konkurranseevne Rank 1 2018-12
Korrupsjon Index 71 2018-12
Korrupsjon Rank 22 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 8 2018-12
Gruvedrift Produksjon 10.5 2019-03
Stål~~pos=trunc 6896 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 96.9 2019-04
Butikkhandel (Månedlig) 1.6 2019-03
Detaljomsetningen Ex Autos 1.2 2019-03
Butikkhandel (Årlig) 3.6 2019-03
Forbruk 13032 2018-12
Disponibel personlig inntekt 15945 2019-02
Personlige Utgifter 0.1 2019-01
Personalinntekt 0.2 2019-02
Privat sparing 7.5 2019-01
Konsumerkreditt 15.19 2019-02
Privat-Sektor-Kreditt 9710 2019-03
Bankenes Utlånsrente 5.5 2019-03
Økonomisk optimismeindeks 54.2 2019-04
Redbook - Hovedsiden 5 2019-04
Chain Store Salget 2890 2019-01
Bensinpriser 0.66 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 76.4 2018-09
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1291 2019-02
Nyestartede boliger 1162 2019-02
Nyboligsalg 667 2019-02
Ikke bekreftede boligsalg -4.9 2019-02
Boligsalg 5510 2019-02
Kostnader konstruksjon 1 2019-02
Boligpriser 0.6 2019-01
NAHB boligprisindeks 63 2019-04
Boliglånsrente 4.44 2019-04
Boliglån Applications -3.5 2019-04
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 212 2019-01
Hjem Eierskap Rate 64.8 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.