Markeder Siste Referanse
Valuta 93.96 2021-10
Aksjemarkedet 35316 2021-10
10-årig statsobligasjon 1.57 2021-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 6.7 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 12.2 2021-06
Arbeidsledighet 4.8 2021-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder 194 2021-09
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 121 2021-10
Inflasjon 5.4 2021-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2021-09
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 405444558 2021-10
Rentesats 0.25 2021-09
Handelsbalanse -73252 2021-08
Nåværende situasjon -190282 2021-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 108 2020-12
Offentlige Budsjetter -14.9 2020-12
Forretningstillit 61.1 2021-09
Produksjon PMI 60.7 2021-09
Ikke - Manufacturing - Pmi 61.9 2021-09
Service PMI 54.9 2021-09
Forbrukertillit 71.4 2021-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2021-09
Bygningstillatelser 1721 2021-08
Bedriftens Skattesats 21 2021-12
Personalinntekt skattesats 37 2021-12
Coronavirus tilfeller 44683014 2021-10
Coronavirus dødsfall 719525 2021-10
Coronavirus gjenopprettet 16306656 2021-10
Sykehussenger 2.77 2016-12
sykehus 17.11 2016-12
Medisinske leger 2.74 2017-12
sykepleiere 11.74 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 6.7 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 12.2 2021-06
BNP 20937 2020-12
Bnp Faste Priser 19368 2021-06
Brutto Nasjonal Produkt 19573 2021-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3593 2021-06
Bnp Per Innbygger 53749 2020-12
Bnp Per Innbygger Ppp 60236 2020-12
Bnp Fra Landbruk 243 2021-06
Bnp Fra Construction 691 2021-06
Bnp Fra Manufacturing 2329 2021-06
Bnp Fra Mining 416 2021-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 2218 2021-06
Bnp Fra Tjenester 13379 2021-06
Bnp Fra Transport 491 2021-06
Bnp Fra Verktøy 290 2021-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.8 2021-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder 194 2021-09
Regjerings Payrolls -123 2021-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 317 2021-09
Produksjons Payrolls 26 2021-09
Nye arbeidsledige 293 2021-10
Nye ledigmeldte 2593 2021-10
Forandring i ADP arbeidsledighet 568 2021-09
Sysselsatte 153680 2021-09
Arbeidsledige 7674 2021-09
Gjennomsnittlig timeslønn 0.6 2021-09
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.8 2021-09
Yrkesdeltakelse 61.6 2021-09
Langtids arbeidsledighet 1.66 2021-09
Arbeidsledighet for unge 9 2021-09
Lønnskostnader 119 2021-06
Produktivitet 113 2021-06
Ledige Stillinger 10679 2021-08
Ledige Stillinger 10439 2021-08
Challenger Nedbemanning 17895 2021-09
Lønn 26.15 2021-09
Minstelønn 7.25 2021-12
Lønnsveksten 9.49 2021-08
Lønninger innen produksjon 24.24 2021-09
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.7 2021-06
Befolkning 329 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 66.17 2021-12
Pensjonsalder Menn 66.17 2021-12
Sysselsetting 58.7 2021-09
Full Jobb 128027 2021-09
Arbeidsløse krav 4-ukers gjennomsnitt 334 2021-10
Krav om arbeidsledighetsassistanse for pandemi 21.62 2021-10
Deltid Sysselsettingen 25747 2021-09

Helse Siste Referanse
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 121 2021-10
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 405444558 2021-10
Coronavirus tilfeller 44683014 2021-10
Coronavirus dødsfall 719525 2021-10
Coronavirus gjenopprettet 16306656 2021-10
Sykehussenger 2.77 2016-12
sykehus 17.11 2016-12
Medisinske leger 2.74 2017-12
sykepleiere 11.74 2017-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.4 2021-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2021-09
Konsumprisindeksen Kpi 274 2021-09
Kjerne Konsumprisindeks 280 2021-09
KjerneInflasjon 4 2021-09
Bnp-Deflatoren 117 2021-06
Produsentpriser 129 2021-09
produsentprisene endring 8.6 2021-09
Eksportpriser 143 2021-09
Importprisene 135 2021-09
MatInflasjon 4.6 2021-09
Kjerne Pce Price Index 118 2021-08
Kjerneprodusentpriser 127 2021-09
Cpi Core Core 3.4 2021-09
KPI Housing Utilities 284 2021-09
Cpi Median 2.4 2021-08
Kpi Transport 236 2021-09
Cpi Trimmed-mean 3.2 2021-08
Inflasjonsforventning 5.3 2021-09
Pce - Pris - Hovedsiden 116 2021-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2021-09
Internbankrente 0.12 2021-10
Pengemengde 6328800 2021-08
Pengemengden M1 19678 2021-08
Pengemengden M2 20797 2021-08
Bankenes balanse 22122 2021-09
Sentralbankers balanse 8464032 2021-10
Valutareserver 42419 2021-08
Lån Til Privat Sektor 2432 2021-08
Investing i utenlandske obligasjoner 10192 2021-07
Privat gjeld til BNP 236 2020-12
Reporenten 0.05 2021-10

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -73252 2021-08
Nåværende situasjon -190282 2021-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2020-12
Eksport 213740 2021-08
Import 286991 2021-08
Utenlandsgjeld 22595448 2021-06
Kjøpsbetingelser 111 2021-06
Kapitalstrømmer 126041 2021-07
Utenlandske Direkte Investeringer 66844 2021-06
Langsiktig Tic flyt 1965 2021-07
Gullreserver 8133 2021-06
Råoljeproduksjon 11072 2021-08
Varer Handelsbalanse -87600 2021-08
Oljeeksport 6322 2021-08
Terrorisme - Hovedsiden 5.26 2019-12
Turisme Inntekter 6169 2021-08
Turistankomster 2002051 2021-07
Våpen Salg 9372 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 108 2020-12
Offentlige Budsjetter -14.9 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi -170635 2021-08
Offentlige Utgifter 3374 2021-06
Statens Inntekter 268378 2021-08
Statsgjeld 28428919 2021-09
Fiscal Utgifter 439013 2021-08
Asylsøknader 191367 2020-12
Kreditt-Rating 98 2021-10
Statens Utgifter Til Bnp 44 2020-12
Militære Utgifter 766583 2020-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2021-12
Personalinntekt skattesats 37 2021-12
Salgsskatt 0 2021-12
Sosial sikkerhetsrate 15.3 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 2021-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 61.1 2021-09
Produksjon PMI 60.7 2021-09
Ikke - Manufacturing - Pmi 61.9 2021-09
Service PMI 54.9 2021-09
Sammensatt Pmi 55 2021-09
Industriell Produksjon 5.9 2021-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.4 2021-08
Industriproduksjonen 5.9 2021-08
Kapasitetsutnyttelsen 76.4 2021-08
Varige Forbruksvarer Bestillinger 1.8 2021-08
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 2.4 2021-08
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.2 2021-08
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.5 2021-08
Fabrikkordre 1.2 2021-08
Nye ordere 515721 2021-08
Forretninger Varelager 0.6 2021-08
Lagerendringer -169 2021-06
Engros Varelager 1.2 2021-08
Konkurser 18511 2021-06
Bedriftens Fortjeneste 2441 2021-06
Nfib Forretninger Optimisme Index 99.1 2021-09
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.29 2021-08
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 4.6 2021-09
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 19.8 2021-10
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 30.7 2021-09
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden -3 2021-09
Chicago-Pmi 64.7 2021-09
Bil Produksjon 1.81 2021-08
Bilregistreringer 325 2021-07
Totalt Vehicle Sales 9.66 2021-09
Råoljelagrene Change 6.09 2021-10
Bensin Aksjer Endre -1958 2021-10
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 81 2021-10
Ledende økonomisk indeks 129 2021-08
API for råoljeaksjer 5.21 2021-10
Råolje Rigs 445 2021-10
Internett-hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
API råimport -0.18 2021-10
API råoljer -0.56 2021-10
BRANN - Cushing - Antall -2.28 2021-10
API-destillataksjer -2.71 2021-10
API bensin aksjer -4.58 2021-10
API varmeolje 0.1 2021-10
API-produktimport -0.06 2021-10
Konkurranseevne Index 83.67 2019-12
Konkurranseevne Rank 2 2019-12
Korrupsjon Index 67 2020-12
Korrupsjon Rank 25 2020-12
KORTE OLJEINPORTER -1441 2021-10
Dempende råoljebeholdninger -1968 2021-10
Destillert drivstoffproduksjon -72 2021-10
DESTILLAT - AKSJER -24 2021-10
Enkle Å Gjøre Forretninger 6 2019-12
Bensin - Produksjon 239 2021-10
Kornlager Mais 1.24 2021-09
Kornlager Soya 0.26 2021-09
Kornlager Hvete 1.78 2021-09
Oppvarming - Olje - aksjer 267 2021-10
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks 10 2021-09
LMI Lagerkostnader 86.6 2021-09
LMI - Logistikk - Ledere - Indeks - Nåværende 72.2 2021-09
LMI - Logistikk - Ledere - Indeks - Framtid 72.6 2021-09
LMI transportpriser 92.4 2021-09
LMI lagerpriser 89.3 2021-09
Gruvedrift Produksjon 10.3 2021-08
Raffineri råoljeløp -683 2021-10
Stål~~pos=trunc 7500 2021-08

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 71.4 2021-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2021-09
Detaljomsetningen Ex Autos 0.8 2021-09
Butikkhandel (Årlig) 13.9 2021-09
Forbruk 13666 2021-06
Disponibel personlig inntekt 18124 2021-08
Personlige Utgifter 0.8 2021-08
Personalinntekt 0.2 2021-08
Privat sparing 9.4 2021-08
Konsumerkreditt 14.38 2021-08
Privat-Sektor-Kreditt 10432 2021-08
Bankenes Utlånsrente 3.25 2021-09
Økonomisk optimismeindeks 46.8 2021-10
Redbook - Hovedsiden 14.8 2021-10
Chain Store Salget 3034 2021-07
Bensinpriser 0.84 2021-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 80 2021-03

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1721 2021-08
Nyestartede boliger 1615 2021-08
Nyboligsalg 740 2021-08
Ikke bekreftede boligsalg -8.3 2021-08
Boligsalg 5880 2021-08
Kostnader konstruksjon 0 2021-08
Boligpriser 1.4 2021-07
NAHB boligprisindeks 76 2021-09
Boliglånsrente 3.18 2021-10
Boliglån Applications 0.2 2021-10
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 272 2021-07
Hjem Eierskap Rate 65.4 2021-06
Enfamiliehuspriser 356700 2021-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.