Markeder Siste Referanse
Valuta 97.57 2019-06
Aksjemarkedet 26090 2019-06
10-årig statsobligasjon 2.09 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 3.1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-03
Arbeidsledighet 3.6 2019-05
Arbeidsdeltagelse uten bønder 75 2019-05
Inflasjon 1.8 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-05
Rentesats 2.5 2019-05
Handelsbalanse -50791 2019-04
Nåværende situasjon -134377 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 105 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Forretningstillit 52.1 2019-05
Produksjon PMI 50.5 2019-05
Ikke - Manufacturing - Pmi 56.9 2019-05
Service PMI 50.9 2019-05
Forbrukertillit 97.9 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-05
Bygningstillatelser 1290 2019-04
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 37 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 3.1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-03
BNP 19391 2017-12
Bnp Faste Priser 18908 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 19133 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3366 2019-03
Bnp Per Innbygger 53129 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 54225 2017-12
Bnp Fra Landbruk 214 2018-12
Bnp Fra Construction 643 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 2155 2018-12
Bnp Fra Mining 466 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 2180 2018-12
Bnp Fra Tjenester 12887 2018-12
Bnp Fra Transport 544 2018-12
Bnp Fra Verktøy 281 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.6 2019-05
Arbeidsdeltagelse uten bønder 75 2019-05
Regjerings Payrolls -15 2019-05
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 90 2019-05
Produksjons Payrolls 3 2019-05
Nye arbeidsledige 222 2019-06
Nye ledigmeldte 1695 2019-06
Forandring i ADP arbeidsledighet 27 2019-05
Sysselsatte 156758 2019-05
Arbeidsledige 5888 2019-05
Gjennomsnittlig timeslønn 0.2 2019-05
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.4 2019-05
Yrkesdeltakelse 62.8 2019-05
Langtids arbeidsledighet 0.8 2019-05
Arbeidsledighet for unge 8.5 2019-05
Lønnskostnader 109 2019-03
Produktivitet 107 2019-03
Ledige Stillinger 7858 2019-04
Ledige Stillinger 7449 2019-04
Challenger Nedbemanning 58577 2019-05
Lønn 23.38 2019-05
Minstelønn 7.25 2019-12
Lønnsveksten 4.19 2019-03
Lønninger innen produksjon 22.04 2019-05
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.7 2019-03
Befolkning 326 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Sysselsetting 60.6 2019-05
Full Jobb 129695 2019-05
Levelønn Family 2380 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1660 2018-12
Deltid Sysselsettingen 26981 2019-05
Lønn Høy Dyktige 4520 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1960 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.8 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 255 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 262 2019-05
KjerneInflasjon 2 2019-05
Bnp-Deflatoren 111 2019-03
Produsentpriser 118 2019-05
produsentprisene endring 1.8 2019-05
Eksportpriser 127 2019-05
Importprisene 126 2019-05
MatInflasjon 2 2019-05
Kjerne Pce Price Index 111 2019-04
Kjerneprodusentpriser 118 2019-05
KPI Housing Utilities 265 2019-05
Kpi Transport 215 2019-05
Inflasjonsforventning 2.45 2019-05
Pce - Pris - Hovedsiden 110 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2019-05
Internbankrente 2.41 2019-06
Pengemengde 3244515 2019-05
Pengemengden M1 3792 2019-05
Pengemengden M2 14612 2019-05
Bankenes balanse 17215637 2019-05
Sentralbankers balanse 3808157 2019-06
Valutareserver 127264 2019-04
Lån Til Privat Sektor 2347 2019-05
Investing i utenlandske obligasjoner -12526 2019-03
Privat gjeld til BNP 203 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -50791 2019-04
Nåværende situasjon -134377 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Eksport 206847 2019-04
Import 257638 2019-04
Utenlandsgjeld 19765887 2018-12
Kjøpsbetingelser 106 2019-03
Kapitalstrømmer -8061 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 50955 2018-12
Langsiktig Tic flyt -28403 2019-03
Gullreserver 8134 2019-06
Råoljeproduksjon 11905 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 6.07 2017-12
Turisme Inntekter 21490 2019-02
Turistankomster 6079693 2018-11
Våpen Salg 10508 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 105 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -207768 2019-05
Offentlige Utgifter 3208 2019-03
Statens Inntekter 232064 2019-05
Statsgjeld 22026424 2019-05
Fiscal Utgifter 439833 2019-05
Asylsøknader 7267 2018-09
Kreditt-Rating 97
Statens Utgifter Til Bnp 38 2017-12
Militære Utgifter 633565 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 37 2018-12
Salgsskatt 0 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 15.3 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 52.1 2019-05
Produksjon PMI 50.5 2019-05
Ikke - Manufacturing - Pmi 56.9 2019-05
Service PMI 50.9 2019-05
Sammensatt Pmi 50.9 2019-05
Industriell Produksjon 2 2019-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.4 2019-05
Industriproduksjonen 0.7 2019-05
Kapasitetsutnyttelsen 78.07 2019-05
Varige Forbruksvarer Bestillinger -2.1 2019-04
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense -2.5 2019-04
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0 2019-04
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.3 2019-04
Fabrikkordre -0.8 2019-04
Nye ordere 499273 2019-04
Forretninger Varelager 0.5 2019-04
Lagerendringer 126 2019-03
Engros Varelager 0.8 2019-04
Konkurser 22157 2019-03
Bedriftens Fortjeneste 2003 2019-03
Nfib Forretninger Optimisme Index 105 2019-05
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden -0.45 2019-04
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden -5.3 2019-05
Ism New York-Indeksen 48.6 2019-05
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 17.8 2019-05
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 16.6 2019-05
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 5 2019-05
Chicago-Pmi 54.2 2019-05
Bil Produksjon 2.56 2019-05
Bilregistreringer 465 2019-03
Totalt Vehicle Sales 17.3 2019-05
Råoljelagrene Change 2.21 2019-06
Bensin Aksjer Endre 764 2019-06
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 102 2019-06
Ledende økonomisk indeks 128 2019-04
API for råoljeaksjer 4.85 2019-06
Råolje Rigs 788 2019-06
Internett-hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
Konkurranseevne Index 85.64 2018-12
Konkurranseevne Rank 1 2018-12
Korrupsjon Index 71 2018-12
Korrupsjon Rank 22 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 8 2018-12
Gruvedrift Produksjon 10 2019-05
Stål~~pos=trunc 7428 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 97.9 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-05
Detaljomsetningen Ex Autos 0.5 2019-05
Butikkhandel (Årlig) 3.2 2019-05
Forbruk 13075 2019-03
Disponibel personlig inntekt 15959 2019-04
Personlige Utgifter 0.3 2019-04
Personalinntekt 0.5 2019-04
Privat sparing 6.2 2019-04
Konsumerkreditt 17.5 2019-04
Privat-Sektor-Kreditt 9764 2019-05
Bankenes Utlånsrente 5.5 2019-05
Økonomisk optimismeindeks 53.2 2019-06
Redbook - Hovedsiden 5 2019-06
Chain Store Salget 3736 2019-04
Bensinpriser 0.75 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 76.3 2018-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1290 2019-04
Nyestartede boliger 1235 2019-04
Nyboligsalg 673 2019-04
Ikke bekreftede boligsalg -2 2019-04
Boligsalg 5190 2019-04
Kostnader konstruksjon 0 2019-04
Boligpriser 0.1 2019-03
NAHB boligprisindeks 66 2019-05
Boliglånsrente 4.12 2019-06
Boliglån Applications 26.8 2019-06
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 214 2019-03
Hjem Eierskap Rate 64.2 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.