Markeder Siste Referanse
Valuta 98.14 2019-08
Aksjemarkedet 25886 2019-08
10-årig statsobligasjon 1.54 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-06
Arbeidsledighet 3.7 2019-07
Arbeidsdeltagelse uten bønder 164 2019-07
Inflasjon 1.8 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-07
Rentesats 2.25 2019-07
Handelsbalanse -55154 2019-06
Nåværende situasjon -130400 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 106 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Forretningstillit 51.2 2019-07
Produksjon PMI 50.4 2019-07
Ikke - Manufacturing - Pmi 53.7 2019-07
Service PMI 53 2019-07
Forbrukertillit 92.1 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2019-07
Bygningstillatelser 1336 2019-07
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 37 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-06
BNP 20494 2018-12
Bnp Faste Priser 19024 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 19156 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3343 2019-06
Bnp Per Innbygger 54542 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 55681 2018-12
Bnp Fra Landbruk 212 2019-03
Bnp Fra Construction 643 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 2178 2019-03
Bnp Fra Mining 494 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 2174 2019-03
Bnp Fra Tjenester 12995 2019-03
Bnp Fra Transport 542 2019-03
Bnp Fra Verktøy 282 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.7 2019-07
Arbeidsdeltagelse uten bønder 164 2019-07
Regjerings Payrolls 16 2019-07
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 148 2019-07
Produksjons Payrolls 16 2019-07
Nye arbeidsledige 220 2019-08
Nye ledigmeldte 1726 2019-08
Forandring i ADP arbeidsledighet 156 2019-07
Sysselsatte 157288 2019-07
Arbeidsledige 6063 2019-07
Gjennomsnittlig timeslønn 0.3 2019-07
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.3 2019-07
Yrkesdeltakelse 63 2019-07
Langtids arbeidsledighet 0.71 2019-07
Arbeidsledighet for unge 8.5 2019-07
Lønnskostnader 112 2019-06
Produktivitet 108 2019-06
Ledige Stillinger 7225 2019-06
Ledige Stillinger 7348 2019-06
Challenger Nedbemanning 38845 2019-07
Lønn 23.46 2019-07
Minstelønn 7.25 2019-12
Lønnsveksten 5.48 2019-06
Lønninger innen produksjon 22.13 2019-07
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.6 2019-06
Befolkning 327 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Sysselsetting 60.7 2019-07
Full Jobb 130429 2019-07
Levelønn Family 2380 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1660 2018-12
Deltid Sysselsettingen 26861 2019-07
Lønn Høy Dyktige 4520 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1960 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.8 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 256 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 264 2019-07
KjerneInflasjon 2.2 2019-07
Bnp-Deflatoren 112 2019-06
Produsentpriser 118 2019-07
produsentprisene endring 1.7 2019-07
Eksportpriser 126 2019-07
Importprisene 126 2019-07
MatInflasjon 1.8 2019-07
Kjerne Pce Price Index 112 2019-06
Kjerneprodusentpriser 118 2019-07
KPI Housing Utilities 267 2019-07
Kpi Transport 213 2019-07
Inflasjonsforventning 2.59 2019-07
Pce - Pris - Hovedsiden 110 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2019-07
Internbankrente 2.12 2019-08
Pengemengde 3260366 2019-07
Pengemengden M1 3852 2019-07
Pengemengden M2 14872 2019-07
Bankenes balanse 17215637 2019-05
Sentralbankers balanse 3773459 2019-07
Valutareserver 128338 2019-06
Lån Til Privat Sektor 2356 2019-07
Investing i utenlandske obligasjoner -7710 2019-06
Privat gjeld til BNP 197 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -55154 2019-06
Nåværende situasjon -130400 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Eksport 206300 2019-06
Import 261454 2019-06
Utenlandsgjeld 20006050 2019-03
Kjøpsbetingelser 106 2019-06
Kapitalstrømmer 1652 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 52432 2019-07
Langsiktig Tic flyt 99054 2019-06
Gullreserver 8134 2019-06
Råoljeproduksjon 12108 2019-05
Varer Handelsbalanse -74161 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 6.07 2017-12
Turisme Inntekter 21547 2019-05
Turistankomster 6227283 2019-03
Våpen Salg 10508 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 106 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -119696 2019-07
Offentlige Utgifter 3298 2019-06
Statens Inntekter 251348 2019-07
Statsgjeld 22022369 2019-07
Fiscal Utgifter 371044 2019-07
Asylsøknader 7267 2018-09
Kreditt-Rating 97
Statens Utgifter Til Bnp 38 2017-12
Militære Utgifter 633565 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 37 2018-12
Salgsskatt 0 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 15.3 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 51.2 2019-07
Produksjon PMI 50.4 2019-07
Ikke - Manufacturing - Pmi 53.7 2019-07
Service PMI 53 2019-07
Sammensatt Pmi 52.6 2019-07
Industriell Produksjon 0.5 2019-07
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.2 2019-07
Industriproduksjonen -0.5 2019-07
Kapasitetsutnyttelsen 77.5 2019-07
Varige Forbruksvarer Bestillinger 2 2019-06
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 3.1 2019-06
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 1.2 2019-06
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.1 2019-06
Fabrikkordre 0.6 2019-06
Nye ordere 493817 2019-06
Forretninger Varelager 0 2019-06
Lagerendringer 71.73 2019-06
Engros Varelager 0 2019-06
Konkurser 22483 2019-06
Bedriftens Fortjeneste 2012 2019-03
Nfib Forretninger Optimisme Index 105 2019-07
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden -0.02 2019-06
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden -6.3 2019-07
Ism New York-Indeksen 43.5 2019-07
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 4.8 2019-08
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 16.8 2019-08
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden -12 2019-07
Chicago-Pmi 44.4 2019-07
Bil Produksjon 2.67 2019-07
Bilregistreringer 466 2019-05
Totalt Vehicle Sales 17.3 2019-06
Råoljelagrene Change 1.58 2019-08
Bensin Aksjer Endre -1412 2019-08
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 49 2019-08
Ledende økonomisk indeks 128 2019-06
API for råoljeaksjer -2.19 2019-08
Råolje Rigs 770 2019-08
Internett-hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
Konkurranseevne Index 85.64 2018-12
Konkurranseevne Rank 1 2018-12
Korrupsjon Index 71 2018-12
Korrupsjon Rank 22 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 8 2018-12
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks -6 2019-07
Gruvedrift Produksjon 5.5 2019-07
Stål~~pos=trunc 7276 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 92.1 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2019-07
Detaljomsetningen Ex Autos 1 2019-07
Butikkhandel (Årlig) 3.4 2019-07
Forbruk 13241 2019-06
Disponibel personlig inntekt 16454 2019-06
Personlige Utgifter 0.3 2019-06
Personalinntekt 0.4 2019-06
Privat sparing 8.1 2019-06
Konsumerkreditt 14.6 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 9828 2019-07
Bankenes Utlånsrente 5.5 2019-07
Økonomisk optimismeindeks 55.1 2019-08
Redbook - Hovedsiden 4.4 2019-08
Chain Store Salget 3201 2019-06
Bensinpriser 0.72 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 76.3 2018-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1336 2019-07
Nyestartede boliger 1191 2019-07
Nyboligsalg 646 2019-06
Ikke bekreftede boligsalg 1.6 2019-06
Boligsalg 5270 2019-06
Kostnader konstruksjon -1.3 2019-06
Boligpriser 0.1 2019-05
NAHB boligprisindeks 66 2019-08
Boliglånsrente 3.93 2019-08
Boliglån Applications 21.7 2019-08
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 217 2019-05
Hjem Eierskap Rate 64.1 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.