Markeder Siste Referanse
Valuta 91.54 2021-04
Aksjemarkedet 34163 2021-04
10-årig statsobligasjon 1.58 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.3 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -2.4 2020-12
Arbeidsledighet 6 2021-03
Arbeidsdeltagelse uten bønder 916 2021-03
Inflasjon 2.6 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2021-03
Rentesats 0.25 2021-03
Handelsbalanse -71078 2021-02
Nåværende situasjon -188484 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 108 2020-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2019-12
Forretningstillit 64.7 2021-03
Produksjon PMI 59.1 2021-03
Ikke - Manufacturing - Pmi 63.7 2021-03
Service PMI 60.4 2021-03
Forbrukertillit 86.5 2021-04
Butikkhandel (Månedlig) 9.8 2021-03
Bygningstillatelser 1766 2021-03
Bedriftens Skattesats 21 2021-12
Personalinntekt skattesats 37 2020-12
Coronavirus tilfeller 31495652 2021-04
Coronavirus dødsfall 565289 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 14879196 2021-04
Sykehussenger 2.77 2016-12
sykehus 17.11 2016-12
Medisinske leger 2.74 2017-12
sykepleiere 11.74 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.3 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -2.4 2020-12
BNP 21433 2019-12
Bnp Faste Priser 18794 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 18984 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3459 2020-12
Bnp Per Innbygger 55809 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 62683 2019-12
Bnp Fra Landbruk 266 2020-12
Bnp Fra Construction 673 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 2234 2020-12
Bnp Fra Mining 428 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 2180 2020-12
Bnp Fra Tjenester 12925 2020-12
Bnp Fra Transport 502 2020-12
Bnp Fra Verktøy 289 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6 2021-03
Arbeidsdeltagelse uten bønder 916 2021-03
Regjerings Payrolls 136 2021-03
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 780 2021-03
Produksjons Payrolls 53 2021-03
Nye arbeidsledige 576 2021-04
Nye ledigmeldte 3731 2021-04
Forandring i ADP arbeidsledighet 517 2021-03
Sysselsatte 150848 2021-03
Arbeidsledige 9710 2021-03
Gjennomsnittlig timeslønn -0.1 2021-03
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.9 2021-03
Yrkesdeltakelse 61.5 2021-03
Langtids arbeidsledighet 2.59 2021-02
Arbeidsledighet for unge 11.1 2021-03
Lønnskostnader 116 2020-12
Produktivitet 111 2020-12
Ledige Stillinger 7151 2021-02
Ledige Stillinger 7367 2021-02
Challenger Nedbemanning 30603 2021-03
Lønn 25.21 2021-03
Minstelønn 7.25 2020-12
Lønnsveksten -0.01 2021-02
Lønninger innen produksjon 23.29 2021-03
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.7 2020-12
Befolkning 329 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2020-12
Pensjonsalder Menn 66 2020-12
Sysselsetting 57.8 2021-03
Full Jobb 125803 2021-03
Arbeidsløse krav 4-ukers gjennomsnitt 683 2021-04
Krav om arbeidsledighetsassistanse for pandemi 132 2021-04
Deltid Sysselsettingen 25078 2021-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.6 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2021-03
Konsumprisindeksen Kpi 265 2021-03
Kjerne Konsumprisindeks 271 2021-03
KjerneInflasjon 1.6 2021-03
Bnp-Deflatoren 114 2020-12
Produsentpriser 123 2021-03
produsentprisene endring 4.2 2021-03
Eksportpriser 134 2021-03
Importprisene 130 2021-03
MatInflasjon 3.6 2021-02
Kjerne Pce Price Index 115 2021-02
Kjerneprodusentpriser 122 2021-03
KPI Housing Utilities 276 2021-03
Kpi Transport 216 2021-03
Inflasjonsforventning 3.2 2021-03
Pce - Pris - Hovedsiden 113 2021-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2021-03
Internbankrente 0.18 2021-04
Pengemengde 5446900 2021-02
Pengemengden M1 18412 2021-02
Pengemengden M2 19670 2021-02
Bankenes balanse 21042 2021-03
Sentralbankers balanse 7692317 2021-04
Valutareserver 143407 2021-02
Lån Til Privat Sektor 2605 2021-03
Investing i utenlandske obligasjoner -65464 2021-02
Privat gjeld til BNP 220 2019-12
Reporenten 0.02 2021-04

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -71078 2021-02
Nåværende situasjon -188484 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2020-12
Eksport 187250 2021-02
Import 258329 2021-02
Utenlandsgjeld 21358343 2020-12
Kjøpsbetingelser 105 2020-12
Kapitalstrømmer 72638 2021-02
Utenlandske Direkte Investeringer 45262 2020-12
Langsiktig Tic flyt 4214 2021-02
Gullreserver 8133 2020-12
Råoljeproduksjon 11080 2021-01
Varer Handelsbalanse -86720 2021-02
Oljeeksport 3918 2021-02
Terrorisme - Hovedsiden 5.26 2019-12
Turisme Inntekter 4881 2021-02
Turistankomster 1046703 2021-01
Våpen Salg 9372 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 108 2020-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -660000 2021-03
Offentlige Utgifter 3320 2020-12
Statens Inntekter 267614 2021-03
Statsgjeld 28132570 2021-03
Fiscal Utgifter 927206 2021-03
Asylsøknader 191367 2020-12
Kreditt-Rating 98 2021-04
Statens Utgifter Til Bnp 44 2020-12
Militære Utgifter 718689 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2021-12
Personalinntekt skattesats 37 2020-12
Salgsskatt 0 2021-12
Sosial sikkerhetsrate 15.3 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 64.7 2021-03
Produksjon PMI 59.1 2021-03
Ikke - Manufacturing - Pmi 63.7 2021-03
Service PMI 60.4 2021-03
Sammensatt Pmi 59.7 2021-03
Industriell Produksjon 1 2021-03
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.4 2021-03
Industriproduksjonen 3.1 2021-03
Kapasitetsutnyttelsen 74.39 2021-03
Varige Forbruksvarer Bestillinger -1.1 2021-02
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense -0.7 2021-02
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport -0.9 2021-02
Fabrikk Bestillinger Ex Transport -0.6 2021-02
Fabrikkordre -0.8 2021-02
Nye ordere 505680 2021-02
Forretninger Varelager 0.5 2021-02
Lagerendringer 62.1 2020-12
Engros Varelager 0.6 2021-02
Konkurser 21655 2020-12
Bedriftens Fortjeneste 1951 2020-12
Nfib Forretninger Optimisme Index 98.2 2021-03
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden -1.09 2021-02
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 28.9 2021-03
Ism New York-Indeksen 37.2 2021-03
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 26.3 2021-04
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 50.2 2021-04
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 17 2021-03
Chicago-Pmi 66.3 2021-03
Bil Produksjon 1.42 2021-03
Bilregistreringer 287 2021-01
Totalt Vehicle Sales 17.7 2021-03
Råoljelagrene Change -5.89 2021-04
Bensin Aksjer Endre 309 2021-04
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 61 2021-04
Ledende økonomisk indeks 125 2021-02
API for råoljeaksjer -3.61 2021-04
Råolje Rigs 344 2021-04
Internett-hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
API råimport -0.33 2021-04
API råoljer -0.06 2021-04
BRANN - Cushing - Antall 0.92 2021-04
API-destillataksjer -3.01 2021-04
API bensin aksjer 5.57 2021-04
API varmeolje -0.15 2021-04
API-produktimport -0.15 2021-04
Konkurranseevne Index 83.67 2019-12
Konkurranseevne Rank 2 2019-12
Korrupsjon Index 67 2020-12
Korrupsjon Rank 25 2020-12
KORTE OLJEINPORTER 443 2021-04
Dempende råoljebeholdninger 346 2021-04
Destillert drivstoffproduksjon 4 2021-04
DESTILLAT - AKSJER -2083 2021-04
Enkle Å Gjøre Forretninger 6 2019-12
Bensin - Produksjon 336 2021-04
Kornlager Mais 7.7 2021-03
Kornlager Soya 1.56 2021-03
Kornlager Hvete 1.31 2021-03
Oppvarming - Olje - aksjer -28 2021-04
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks 23 2021-03
Gruvedrift Produksjon -8.8 2021-03
Raffineri råoljeløp 7 2021-04
Stål~~pos=trunc 6300 2021-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 86.5 2021-04
Butikkhandel (Månedlig) 9.8 2021-03
Detaljomsetningen Ex Autos 8.4 2021-03
Butikkhandel (Årlig) 27.7 2021-03
Forbruk 12999 2020-12
Disponibel personlig inntekt 17678 2021-02
Personlige Utgifter -1 2021-02
Personalinntekt -7.1 2021-02
Privat sparing 13.6 2021-02
Konsumerkreditt 27.58 2021-02
Privat-Sektor-Kreditt 10375 2021-03
Bankenes Utlånsrente 3.25 2021-03
Økonomisk optimismeindeks 56.4 2021-04
Redbook - Hovedsiden 10.6 2021-04
Chain Store Salget 1579 2021-02
Bensinpriser 0.74 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 78 2020-09

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1766 2021-03
Nyestartede boliger 1739 2021-03
Nyboligsalg 775 2021-02
Ikke bekreftede boligsalg -0.5 2021-02
Boligsalg 6220 2021-02
Kostnader konstruksjon -0.8 2021-02
Boligpriser 1 2021-01
NAHB boligprisindeks 83 2021-04
Boliglånsrente 3.27 2021-04
Boliglån Applications -3.7 2021-04
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 243 2021-01
Hjem Eierskap Rate 65.8 2020-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 31495652 2021-04
Coronavirus dødsfall 565289 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 14879196 2021-04
Sykehussenger 2.77 2016-12
sykehus 17.11 2016-12
Medisinske leger 2.74 2017-12
sykepleiere 11.74 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.