Markeder Siste Referanse
Valuta 97.4 2019-12
Aksjemarkedet 27665 2019-12
10-årig statsobligasjon 1.81 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2019-09
Arbeidsledighet 3.6 2019-10
Arbeidsdeltagelse uten bønder 128 2019-10
Inflasjon 1.8 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-10
Rentesats 1.75 2019-11
Handelsbalanse -47199 2019-10
Nåværende situasjon -128188 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 106 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Forretningstillit 48.1 2019-11
Produksjon PMI 52.6 2019-11
Ikke - Manufacturing - Pmi 53.9 2019-11
Service PMI 51.6 2019-11
Forbrukertillit 96.8 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-10
Bygningstillatelser 1461 2019-10
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 37 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2019-09
BNP 20494 2018-12
Bnp Faste Priser 19122 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 19410 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3329 2019-09
Bnp Per Innbygger 54542 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 55681 2018-12
Bnp Fra Landbruk 238 2019-06
Bnp Fra Construction 655 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 2167 2019-06
Bnp Fra Mining 539 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 2212 2019-06
Bnp Fra Tjenester 13132 2019-06
Bnp Fra Transport 560 2019-06
Bnp Fra Verktøy 295 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.6 2019-10
Arbeidsdeltagelse uten bønder 128 2019-10
Regjerings Payrolls -3 2019-10
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 131 2019-10
Produksjons Payrolls -36 2019-10
Nye arbeidsledige 203 2019-11
Nye ledigmeldte 1693 2019-11
Forandring i ADP arbeidsledighet 67 2019-11
Sysselsatte 158510 2019-10
Arbeidsledige 5855 2019-10
Gjennomsnittlig timeslønn 0.2 2019-10
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.4 2019-10
Yrkesdeltakelse 63.3 2019-10
Langtids arbeidsledighet 0.77 2019-10
Arbeidsledighet for unge 7.9 2019-10
Lønnskostnader 113 2019-09
Produktivitet 108 2019-09
Ledige Stillinger 7095 2019-09
Ledige Stillinger 7024 2019-09
Challenger Nedbemanning 44569 2019-11
Lønn 23.7 2019-10
Minstelønn 7.25 2019-12
Lønnsveksten 4.89 2019-10
Lønninger innen produksjon 22.27 2019-10
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.7 2019-09
Befolkning 327 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Sysselsetting 61 2019-10
Full Jobb 131545 2019-10
Levelønn Family 2380 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1660 2018-12
Deltid Sysselsettingen 27021 2019-10
Lønn Høy Dyktige 4520 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1960 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.8 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 257 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 265 2019-10
KjerneInflasjon 2.3 2019-10
Bnp-Deflatoren 113 2019-09
Produsentpriser 119 2019-10
produsentprisene endring 1.1 2019-10
Eksportpriser 125 2019-10
Importprisene 124 2019-10
MatInflasjon 2.1 2019-10
Kjerne Pce Price Index 112 2019-10
Kjerneprodusentpriser 118 2019-10
KPI Housing Utilities 268 2019-10
Kpi Transport 210 2019-10
Inflasjonsforventning 2.33 2019-10
Pce - Pris - Hovedsiden 110 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2019-11
Internbankrente 1.89 2019-12
Pengemengde 3252830 2019-10
Pengemengden M1 3934 2019-10
Pengemengden M2 15197 2019-10
Bankenes balanse 17642592 2019-11
Sentralbankers balanse 4006351 2019-11
Valutareserver 128812 2019-10
Lån Til Privat Sektor 2343 2019-10
Investing i utenlandske obligasjoner -34324 2019-09
Privat gjeld til BNP 197 2018-12
Reporenten 1.76 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -47199 2019-10
Nåværende situasjon -128188 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Eksport 207120 2019-10
Import 254319 2019-10
Utenlandsgjeld 20263768 2019-06
Kjøpsbetingelser 106 2019-09
Kapitalstrømmer -37587 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 51113 2019-06
Langsiktig Tic flyt 49474 2019-09
Gullreserver 8133 2019-12
Råoljeproduksjon 12463 2019-09
Varer Handelsbalanse -66799 2019-10
Terrorisme - Hovedsiden 5.69 2018-12
Turisme Inntekter 20901 2019-09
Turistankomster 6712574 2019-09
Våpen Salg 10508 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 106 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -134468 2019-10
Offentlige Utgifter 3310 2019-09
Statens Inntekter 245520 2019-10
Statsgjeld 23008410 2019-10
Fiscal Utgifter 379988 2019-10
Asylsøknader 7267 2018-09
Kreditt-Rating 98 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 38 2017-12
Militære Utgifter 633565 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 37 2018-12
Salgsskatt 0 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 15.3 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 48.1 2019-11
Produksjon PMI 52.6 2019-11
Ikke - Manufacturing - Pmi 53.9 2019-11
Service PMI 51.6 2019-11
Sammensatt Pmi 52 2019-11
Industriell Produksjon -1.1 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.8 2019-10
Industriproduksjonen -1.5 2019-10
Kapasitetsutnyttelsen 76.7 2019-10
Varige Forbruksvarer Bestillinger 0.6 2019-10
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 0.1 2019-10
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.6 2019-10
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.2 2019-10
Fabrikkordre 0.3 2019-10
Nye ordere 496651 2019-09
Forretninger Varelager 0 2019-09
Lagerendringer 79.78 2019-09
Engros Varelager 0.2 2019-10
Konkurser 22910 2019-09
Bedriftens Fortjeneste 1881 2019-09
Nfib Forretninger Optimisme Index 102 2019-10
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden -0.71 2019-10
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden -1.3 2019-11
Ism New York-Indeksen 50.4 2019-11
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 2.9 2019-11
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 10.4 2019-11
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden -1 2019-11
Chicago-Pmi 46.3 2019-11
Bil Produksjon 2.2 2019-10
Bilregistreringer 386 2019-09
Totalt Vehicle Sales 17.2 2019-09
Råoljelagrene Change -4.86 2019-11
Bensin Aksjer Endre 3385 2019-11
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre -19 2019-11
Ledende økonomisk indeks 129 2019-10
API for råoljeaksjer -3.72 2019-11
Råolje Rigs 668 2019-11
Internett-hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
Konkurranseevne Index 83.67 2019-12
Konkurranseevne Rank 2 2019-12
Korrupsjon Index 71 2018-12
Korrupsjon Rank 22 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 6 2019-12
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks -5 2019-11
Gruvedrift Produksjon 2.7 2019-10
Stål~~pos=trunc 7407 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 96.8 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-10
Detaljomsetningen Ex Autos 0.2 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 3.1 2019-10
Forbruk 13346 2019-09
Disponibel personlig inntekt 16592 2019-10
Personlige Utgifter 0.3 2019-10
Personalinntekt 0 2019-10
Privat sparing 7.8 2019-10
Konsumerkreditt 9.51 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 9931 2019-10
Bankenes Utlånsrente 4.99 2019-10
Økonomisk optimismeindeks 52.9 2019-11
Redbook - Hovedsiden 7.9 2019-11
Chain Store Salget 3032 2019-09
Bensinpriser 0.69 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 75 2019-03
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1461 2019-10
Nyestartede boliger 1314 2019-10
Nyboligsalg 733 2019-10
Ikke bekreftede boligsalg 4.4 2019-10
Boligsalg 5460 2019-10
Kostnader konstruksjon -0.8 2019-10
Boligpriser 0.6 2019-09
NAHB boligprisindeks 70 2019-11
Boliglånsrente 3.97 2019-11
Boliglån Applications -9.2 2019-11
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 218 2019-09
Hjem Eierskap Rate 64.8 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.