Siste Forrige
Valuta 107 107
Aksjemarkedet 31049 30968 Poeng
Bnp Vekstrate -1.6 6.9 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 3.5 5.5 Prosent
Arbeidsledighet 3.6 3.6 Prosent
Arbeidsdeltagelse uten bønder 390 436 Tusen
Inflasjon 8.6 8.3 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 1 0.3 Prosent
Rentesats 1.75 1 Prosent
Handelsbalanse -87077 -107651 Usd Million
Nåværende situasjon -291418 -224837 Usd Million
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 -2.9 Prosent Av Bnp
Regjeringens gjeld mot BNP 137 128 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -16.7 -14.9 Prosent Av Bnp
Forretningstillit 53 56.1 Poeng
Produksjon PMI 52.7 57 Poeng
Ikke - Manufacturing - Pmi 55.3 55.9 Poeng
Service PMI 52.7 53.4 Poeng
Forbrukertillit 50 58.4 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 0.7 Prosent
Bygningstillatelser 1695 1823 Tusen
Bedriftens Skattesats 21 21 Prosent
Personalinntekt skattesats 37 37 Prosent
Siste Forrige
Bnp Vekstrate -1.6 6.9 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 3.5 5.5 Prosent
BNP 22996 20894 Usd Billion
Bnp Faste Priser 19728 19806 Usd Billion
Brutto Nasjonal Produkt 19944 20039 Usd Billion
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3674 3609 Usd Billion
Bnp Per Innbygger 58510 60837 USD
Bnp Per Innbygger Ppp 60236 62631 USD
Hele året BNP-vekst 5.7 -3.4 Prosent
BNP-salg QoQ -1.2 1.5 Prosent
Fast Consumer Tilbringe 1.8 2.5 Prosent
Bnp Fra Landbruk 238 239 Usd Billion
Bnp Fra Construction 650 649 Usd Billion
Bnp Fra Manufacturing 2333 2381 Usd Billion
Bnp Fra Mining 392 420 Usd Billion
Bnp Fra Forvaltningsloven 2257 2246 Usd Billion
Bnp Fra Tjenester 13758 13786 Usd Billion
Bnp Fra Transport 504 516 Usd Billion
Bnp Fra Verktøy 282 272 Usd Billion
Siste Forrige
Arbeidsledighet 3.6 3.6 Prosent
Arbeidsdeltagelse uten bønder 390 436 Tusen
Regjerings Payrolls 57 31 Tusen
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 333 405 Tusen
Produksjons Payrolls 18 61 Tusen
Nye arbeidsledige 231 233 Tusen
Nye ledigmeldte 1328 1331 Tusen
Forandring i ADP arbeidsledighet 128 202 Tusen
Sysselsatte 158426 158105 Tusen
Arbeidsledige 5950 5941 Tusen
Gjennomsnittlig timeslønn 0.3 0.3 Prosent
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.6 34.6 Timer
Yrkesdeltakelse 62.3 62.2 Prosent
Langtids arbeidsledighet 1.07 1.03 Prosent
Arbeidsledighet for unge 7.8 7.9 Prosent
Lønnskostnader 128 124 Poeng
Produktivitet 111 113 Poeng
Ledige Stillinger 11981 11737 Tusen
Ledige Stillinger 11254 11681 Tusen
Challenger Nedbemanning 20712 24286 Personer
Lønn 27.33 27.12 Usd / Time
Minstelønn 7.25 7.25 Usd / Time
Lønnsveksten 11 11.67 Prosent
Lønninger innen produksjon 24.93 24.82 Usd / Time
Sysselsetting Kostnadsindeks 1.4 1 Prosent
Befolkning 332 329 Million
Pensjonsalder Kvinner 66.17 66
Pensjonsalder Menn 66.17 66
Gjennomsnittlig Timefortjeneste (Årlig) 5.2 5.5 Prosent
Ansettelseskostnadsindeks fordeler 1.8 0.9 Prosent
Ansettelseskostnadsindeks Lønn 1.2 1 Prosent
Annonseringsplaner 126083 88622 Personer
Jobben slutter 4270 4327 Tusen
Frekvens for fratredelser 2.9 2.9 Prosent
Sysselsetting 60.1 60 Prosent
Full Jobb 132800 132067 Tusen
Arbeidsløse krav 4-ukers gjennomsnitt 232 224 Tusen
Krav om arbeidsledighetsassistanse for pandemi 0.9 1.55 Tusen
Deltid Sysselsettingen 25766 26091 Tusen
Siste Forrige
Inflasjon 8.6 8.3 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 1 0.3 Prosent
Konsumprisindeksen Kpi 292 289 Poeng
Kjerne Konsumprisindeks 292 290 Poeng
KjerneInflasjon 6 6.2 Prosent
Bnp-Deflatoren 124 121 Poeng
Produsentpriser 139 138 Poeng
produsentprisene endring 10.8 10.9 Prosent
Eksportpriser 165 161 Poeng
Importprisene 148 148 Poeng
MatInflasjon 10.1 9.4 Prosent
Kjerne PCE Prisindeks Årlig endring 4.7 4.9 Prosent
Kjerne Pce Qoq Priser 5.2 5 Prosent
Kjerneprodusentpriser (månedlig) 0.5 0.2 Prosent
Kjerneprodusentpriser (årlig) 8.3 8.6 Prosent
Energiinflasjon 34.6 30.27 Prosent
Michigan 5-års inflasjonsforventninger 3.1 3 Prosent
Michigan Inflasjonsforventninger 5.3 5.3 Prosent
PCE Prisindeks Årlig endring 6.3 6.3 Prosent
Pce Prisene Kvartal Over Kvartal 7.1 6.4 Prosent
Produsentprisvekst (månedlig) 0.8 0.4 Prosent
Husleie inflasjon 5.45 5.14 Prosent
Tjenester Inflasjon 5.74 5.37 Prosent
Kjerne Pce Price Index 122 122 Poeng
Kjerneprodusentpriser 134 134 Poeng
KPI kjernekjerne 5.76 5.83 Prosent
KPI Housing Utilities 298 295 Poeng
KPI median 5.53 5.23 Prosent
Kpi Transport 274 267 Poeng
KPI trimmet-gjennomsnitt 6.53 6.16 Prosent
Inflasjonsforventning 6.6 6.3 Prosent
Pce - Pris - Hovedsiden 122 121 Poeng
Siste Forrige
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 180 180 doser per 100 personer
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 596233489 596213687 doser
Coronavirus tilfeller 80155397 80150811 Personer
Coronavirus dødsfall 982565 982533 Personer
Sykehussenger 2.83 2.87 per 1000 personer
sykehus 18.81 19.11 per - en - million - mennesker
Medisinske leger 2.77 2.74 per 1000 personer
sykepleiere 11.79 11.98 per 1000 personer
Siste Forrige
Rentesats 1.75 1 Prosent
Internbankrente 2.32 2.32 Prosent
Pengemengde 5591600 5885200 Usd Million
Pengemengden M1 20633 20620 Usd Billion
Pengemengden M2 21754 21728 Usd Billion
Bankenes balanse 22654 22720 Usd Billion
Sentralbankers balanse 8913553 8934346 Usd Million
Valutareserver 37610 37054 Usd Million
Lån Til Privat Sektor 2599 2561 Usd Billion
Sikret finansiering over natten 1.5 1.5 Prosent
Investing i utenlandske obligasjoner -1200 48795 Usd Million
Privat gjeld til BNP 236 218 Prosent
Reporenten 1.55 1.55
Siste Forrige
Handelsbalanse -87077 -107651 Usd Million
Nåværende situasjon -291418 -224837 Usd Million
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 -2.9 Prosent Av Bnp
Eksport 252621 244112 Usd Million
Import 339697 351763 Usd Million
Utenlandsgjeld 23930437 23370708 Usd Million
Kjøpsbetingelser 115 113 Poeng
Kapitalstrømmer 1300 108700 Usd Million
Utenlandske Direkte Investeringer 70681 74700 Usd Million
Netto Langsiktig Tic Flows 87697 23057 Usd Million
Gullreserver 8133 8133 Tonn
Råoljeproduksjon 11655 11312 BBL/D/1K
Varer Handelsbalanse -104310 -106701 Usd Million
Oljeeksport 9298 9102 Usd Million
Terrorisme - Hovedsiden 5.26 5.69
Turisme Inntekter 10110 9398 Usd Million
Turistankomster 2269089 2508236
Våpen Salg 9372 10788 SIPRI - TIV - Million
Siste Forrige
Regjeringens gjeld mot BNP 137 128 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -16.7 -14.9 Prosent Av Bnp
Regjeringens budsjetter verdi -66000 308000 Usd Million
Offentlige Utgifter 3334 3359 Usd Billion
Statens Inntekter 388993 863649 Usd Million
Statsgjeld 30499619 30374155 Usd Million
Fiscal Utgifter 455216 555434 Usd Million
Asylsøknader 191367 214249 Personer
Kreditt-Rating 98
Statens Utgifter Til Bnp 44 35.68 Prosent Av Bnp
Militære Utgifter 766583 734344 Usd Million
Siste Forrige
Bedriftens Skattesats 21 21 Prosent
Personalinntekt skattesats 37 37 Prosent
Salgsskatt 0 0 Prosent
Sosial sikkerhetsrate 15.3 15.3 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 7.65 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 7.65 Prosent
Siste Forrige
Forretningstillit 53 56.1 Poeng
Produksjon PMI 52.7 57 Poeng
Ikke - Manufacturing - Pmi 55.3 55.9 Poeng
Service PMI 52.7 53.4 Poeng
Sammensatt Pmi 52.3 53.6 Poeng
Industriell Produksjon 5.4 6.1 Prosent
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.1 1.3 Prosent
Industriproduksjonen 4.7 5.8 Prosent
Kapasitetsutnyttelsen 80.8 80.9 Prosent
Varige Forbruksvarer Bestillinger 0.7 0.4 Prosent
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 0.6 0.2 Prosent
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.7 0.2 Prosent
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 1.7 0.6 Prosent
Fabrikkordre 1.6 0.7 Prosent
Nye ordere 533188 557321 Usd Million
Forretninger Varelager 1.2 2.4 Prosent
Lagerendringer 188 193 Usd Billion
Engros Varelager 2 2.3 Prosent
Konkurser 13160 14347 Selskaper
Bedriftens Fortjeneste 2403 2527 Usd Billion
Nfib Forretninger Optimisme Index 93.1 93.2 Poeng
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.01 0.4 Poeng
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden -17.7 -7.3 Poeng
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden -1.2 -11.6 Poeng
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden -3.3 2.6 Poeng
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden -11 -9 Poeng
Chicago-Pmi 56 60.3 Poeng
Bil Produksjon 1.83 1.84 Millioner - Enheter
Bilregistreringer 266 279 Tusen
Totalt Vehicle Sales 13 12.7 Million
Råoljelagrene Change -2.76 -0.39 Bbl / 1million
Bensin Aksjer Endre 2645 1489 Tusen fat
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 82 74 milliarder - kubikk - fot
Ledende økonomisk indeks 134 133 Poeng
API for råoljeaksjer -3.8 5.61 Bbl / 1million
CFNAI sysselsettingsindeks 0.08 0.1 Poeng
CFNAI personlig forbruk og boligindeks -0.11 0.08 Poeng
CFNAI produksjonsindeks -0.01 0.26 Prosent
CFNAI salgsordrer og varelagerindeks 0.05 0.04 Prosent
Råolje Rigs 595 594
Dallas - Fed - Produksjon - Arbeid - Indeks 15.2 20.9 Poeng
Dallas - Fed - Produksjon - Ny - Ordrene - Indeks -7.3 3.2 Poeng
Dallas - Fed - Produksjon - Priser - Betalt - Indeks 57.5 61.8 Poeng
Dallas - Fed - Produksjon - Produksjon - Indeks 2.3 18.8 Poeng
Dallas - Fed - Produksjon - Forsendelser - Indeks 1.2 13.1 Poeng
Dallas - Fed - Tjenester - Indeks -12.4 1.5 Poeng
Dallas Fed Services inntektsindeks 9.4 6.3 Poeng
Internett-hastighet 18748 17236 KBps
IP-adresser 128949703 127873899 IP
Ism Manufacturing Sysselsetting 47.3 49.6 Poeng
Ism Manufacturing Nye Bestillinger 49.2 55.1 Poeng
Ism Manufacturing Prisene 78.5 82.2 Poeng
ER M - Ikke - Produksjon - Virksomhet - Aktivitet 56.1 54.5 Poeng
ER M - Ikke - Produksjon - Arbeid 47.4 50.2 Poeng
ER M - Ikke - Produksjon - Ny - Ordrene 55.6 57.6 Poeng
ISM Non Manufacturing Priser 80.1 82.1 Poeng
Kansas - Fed - Sammensatte - Indeks 12 23 Poeng
Kansas - Fed - Arbeid - Indeks 18 34 Poeng
Kansas Feds nye ordreindeks -8 15 Poeng
Kansas Fed Price Paid Index 71 72 Poeng
Kansas - Fed - Forsendelser - Indeks -3 17 Poeng
Industriproduksjonen (Månedlig) -0.2 0.9 Prosent
Ikke-forsvarsbestillinger av kapitalvarer fra fly 0.5 0.3 Prosent
NY - Imperium - Stat - Arbeid - Indeks 19 14 Poeng
NY - Imperium - Stat - Ny - Ordrene - Indeks 5.3 -8.8 Poeng
NY Empire State Price Paid Index 78.6 73.7 Poeng
NY - Imperium - Stat - Forsendelser - Indeks 4 -15.4 Poeng
Forretningsvilkår for Philly Fed -6.8 2.5 Poeng
Philly Fed CAPEX Index 11.7 9.6 Poeng
Philly Fed Employment 28.1 25.5 Poeng
Philly matet nye ordrer -12.4 22.1 Poeng
Philly Fed betalte priser 64.5 78.9 Poeng
Detaljhandelslager Eks biler 0.8 1.7 Prosent
Richmond - Fed - Produksjon - Forsendelser -15 -14 Poeng
Richmond - Fed - Tjenester - Indeks 0 8 Poeng
Totalt rigger 750 753
API råimport -0.48 -0.14 Bbl / 1million
API råoljer 0.17 0.03 Bbl / 1million
BRANN - Cushing - Antall -0.65 -0.39 Bbl / 1million
API-destillataksjer 2.61 -1.66 Bbl / 1million
API bensin aksjer 2.85 1.22 Bbl / 1million
API varmeolje -0.63 0.05 Bbl / 1million
API-produktimport 0.51 -0.03 Bbl / 1million
Konkurranseevne Index 83.67 85.64 Poeng
Konkurranseevne Rank 2 1
Korrupsjon Index 67 67 Poeng
Korrupsjon Rank 27 25
KORTE OLJEINPORTER -36 -606 Tusen fat
Dempende råoljebeholdninger -782 -572 Tusen fat
Destillert drivstoffproduksjon 85 107 Tusen fat
DESTILLAT - AKSJER 2559 133 Tusen fat
Enkle Å Gjøre Forretninger 6 8
Bensin - Produksjon 143 -665 Tusen fat
Kornlager Mais 4.35 7.85 Milliard - skjepper
Kornlager Soya 0.97 1.93 Milliard - skjepper
Kornlager Hvete 0.66 1.03 Milliard - skjepper
Oppvarming - Olje - aksjer -51 -267 Tusen fat
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks -1 19 Poeng
LMI Lagerkostnader 83.8 88.1 Poeng
LMI - Logistikk - Ledere - Indeks - Nåværende 65 67.1 Poeng
LMI - Logistikk - Ledere - Indeks - Framtid 60.4 66 Poeng
LMI transportpriser 61.3 65.3 Poeng
LMI lagerpriser 78.4 87.5 Poeng
Gruvedrift Produksjon 7.6 8.1 Prosent
Raffineri råoljeløp 403 -57 Tusen fat
Stål~~pos=trunc 7200 6900 Tusen Tonn
Siste Forrige
Forbrukertillit 50 58.4 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 0.7 Prosent
Detaljomsetningen Ex Autos 0.5 0.4 Prosent
Butikkhandel (Årlig) 8.09 7.82 Prosent
Forbruk 13881 13818 Usd Billion
Disponibel personlig inntekt 18481 18381 Usd Billion
Personlige Utgifter 0.2 0.6 Prosent
Personalinntekt 0.5 0.5 Prosent
Privat sparing 5.4 5.2 Prosent
Konsumerkreditt 38.07 47.34 Usd Billion
Privat-Sektor-Kreditt 11203 11086 Usd Billion
Bankenes Utlånsrente 4.38 3.94 Prosent
Økonomisk optimismeindeks 38.1 41.2
Redbook - Hovedsiden 13.1 11.7 Prosent
Kredittkortkontoer 537 532 MILLIONER
Gjeld Balanse Billån 1.47 1.46 Trillioner - USD
Kredittkort med gjeldssaldo 0.84 0.86 Trillioner - USD
Gjeld Balanse Boliglån 11.18 10.93 Trillioner - USD
Gjeldssaldo studielån 1.59 1.58 Trillioner - USD
Gjeldssaldo Sum 15.84 15.58 Trillioner - USD
Michigan forbrukerforventninger 47.5 55.2 Poeng
Michigan nåværende økonomiske forhold 53.8 63.3 Poeng
Detaljsalg fra gass og biler (månedlig) 0.1 0.8 Prosent
Chain Store Salget 2628 2513 Usd Million
Bensinpriser 1.3 1.17 Usd / Liter
Husholdninger Gjeld Til Bnp 78.5 79 Prosent Av Bnp
Siste Forrige
Bygningstillatelser 1695 1823 Tusen
Nyestartede boliger 1549 1810 Tusen Enheter
Nyboligsalg 696 629 Tusen Enheter
Ikke bekreftede boligsalg -13.58 -9.24 Prosent
Boligsalg 5410 5600 Tusen
Kostnader konstruksjon -0.1 0.8 Prosent
Boligpriser 393 387 Poeng
NAHB boligprisindeks 67 69
Boliglånsrente 5.74 5.84 Prosent
Boliglån Applications -5.4 0.7 Prosent
Gjennomsnittlig boliglånsstørrelse 414 422 Tusen Usd
Byggetillatelser (Månedlig) -7 -3 Prosent
Case Shiller Home Price Index (månedlig) 2.3 3.1 Prosent
Case Shiller Home Price Index (årlig) 21.2 21.1 Prosent
Eksisterende Home Sales (Månedlig) -3.4 -2.6 Prosent
Boligprisindeksen (Månedlig) 1.6 1.6 Prosent
Boligprisindeksen (Årlig) 18.8 19.1 Prosent
Housing Starts (Månedlig) -14.4 5.5 Prosent
MBA boliglånsmarkedsindeks 305 323 Poeng
MBA Refinance Index for boliglån 670 726 Poeng
MBA-kjøpsindeks 233 243 Poeng
New Home Sales (Månedlig) 10.7 -12 Prosent
Pending Home Sales (Månedlig) 0.7 -4 Prosent
Totalt boliginventar 1160 1030 Tusenvis
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 313 306 Poeng
Hjem Eierskap Rate 65.4 65.5 Prosent
Enfamiliehuspriser 407600 391200 USD
Pris til leieforhold 139 135


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.