USA - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.2 2018-06
Arbeidsledighet 3.7 2018-09
Inflasjon 2.3 2018-09
Rentesats 2.25 2018-09
Handelsbalanse -53237 2018-08
Regjeringens gjeld mot BNP 105 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 95.88 2018-10
Aksjemarkedet 24993 Poeng 2018-10
10-årig statsobligasjon 3.12 % 2018-10
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.2 % 2018-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 % 2018-06
BNP 19391 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 18512 Usd Billion 2018-06
Brutto Nasjonal Produkt 18766 Usd Billion 2018-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3322 Usd Billion 2018-06
Bnp Per Innbygger 53129 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 54225 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 150 Usd Billion 2018-03
Bnp Fra Construction 667 Usd Billion 2018-03
Bnp Fra Manufacturing 2000 Usd Billion 2018-03
Bnp Fra Mining 392 Usd Billion 2018-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 2084 Usd Billion 2018-03
Bnp Fra Tjenester 11786 Usd Billion 2018-03
Bnp Fra Transport 486 Usd Billion 2018-03
Bnp Fra Verktøy 279 Usd Billion 2018-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.7 % 2018-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder 134 Tusen 2018-09
Regjerings Payrolls 13 Tusen 2018-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 121 Tusen 2018-09
Produksjons Payrolls 18 Tusen 2018-09
Nye arbeidsledige 210 Tusen 2018-10
Nye ledigmeldte 1640 Tusen 2018-10
Forandring i ADP arbeidsledighet 230 Tusen 2018-09
Sysselsatte 155962 Tusen 2018-09
Arbeidsledige 5964 Tusen 2018-09
Gjennomsnittlig timeslønn 0.3 % 2018-09
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.5 Timer 2018-09
Yrkesdeltakelse 62.7 % 2018-09
Langtids arbeidsledighet 0.82 % 2018-08
Arbeidsledighet for unge 8.5 % 2018-09
Lønnskostnader 109 Indekspoeng 2018-06
Produktivitet 105 Indekspoeng 2018-06
Ledige Stillinger 7291 Tusen 2018-08
Ledige Stillinger 7136 Tusen 2018-08
Challenger Nedbemanning 55285 Personer 2018-09
Lønn 22.81 Usd / Time 2018-09
Minstelønn 7.25 Usd / Time 2018-12
Lønnsveksten 4.79 % 2018-08
Lønninger innen produksjon 21.6 Usd / Time 2018-09
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.6 % 2018-06
Befolkning 326 Million 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Sysselsetting 60.4 % 2018-09
Full Jobb 128894 Tusen 2018-09
Levelønn Family 2240 Usd / Måned 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1540 Usd / Måned 2017-12
Deltid Sysselsettingen 27055 Tusen 2018-09
Lønn Høy Dyktige 4290 Usd / Måned 2017-12
Lønn Lav Dyktige 2090 Usd / Måned 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.3 % 2018-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 % 2018-09
Konsumprisindeksen Kpi 252 Indekspoeng 2018-09
Kjerne Konsumprisindeks 258 Indekspoeng 2018-09
KjerneInflasjon 2.2 % 2018-09
Bnp-Deflatoren 110 Indekspoeng 2018-06
Produsentpriser 116 Indekspoeng 2018-09
produsentprisene endring 2.6 % 2018-09
Eksportpriser 127 Indekspoeng 2018-09
Importprisene 128 Indekspoeng 2018-09
MatInflasjon 1.4 % 2018-09
Kjerne Pce Price Index 110 Indekspoeng 2018-08
Kjerneprodusentpriser 116 Indekspoeng 2018-09
KPI Housing Utilities 260 Indekspoeng 2018-09
Kpi Transport 212 Indekspoeng 2018-09
Inflasjonsforventning 3 % 2018-09
Pce - Pris - Hovedsiden 108 Indekspoeng 2018-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 % 2018-09
Internbankrente 2.49 % 2018-10
Pengemengde 3559894 Usd Million 2018-09
Pengemengden M1 3731 Usd Billion 2018-09
Pengemengden M2 14254 Usd Billion 2018-09
Bankenes balanse 16794750 Usd Million 2018-09
Sentralbankers balanse 4170556 Usd Million 2018-09
Valutareserver 124529 Usd Million 2018-08
Lån Til Privat Sektor 2220 Usd Billion 2018-09
Investing i utenlandske obligasjoner 63131 Usd Million 2018-08
Privat gjeld til BNP 203 % 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -53237 Usd Million 2018-08
Eksport 209433 Usd Million 2018-08
Import 262670 Usd Million 2018-08
Nåværende situasjon -101460 Usd Million 2018-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 % 2017-12
Utenlandsgjeld 19306582 Usd Million 2018-06
Kjøpsbetingelser 107 Indekspoeng 2018-06
Kapitalstrømmer 108188 Usd Million 2018-08
Utenlandske Direkte Investeringer 47253 Usd Million 2018-06
Langsiktig Tic flyt 131823 Usd Million 2018-08
Gullreserver 8133 Tonn 2018-09
Råoljeproduksjon 10964 BBL/D/1K 2018-07
Terrorisme - Hovedsiden 5.43 2016-12
Turisme Inntekter 21359 Usd Million 2018-07
Turistankomster 6907642 2018-04
Våpen Salg 12394 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 105 % 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.5 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 119116 Usd Million 2018-09
Offentlige Utgifter 3172 Usd Billion 2018-06
Statens Inntekter 343559 Usd Million 2018-09
Statsgjeld 21516058 Usd Million 2018-09
Fiscal Utgifter 224443 Usd Million 2018-09
Asylsøknader 6901 Personer 2018-04
Kreditt-Rating 97
Statens Utgifter Til Bnp 37.8 % 2016-12
Militære Utgifter 597178 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 59.8 Indekspoeng 2018-09
Produksjon PMI 55.6 2018-09
Ikke - Manufacturing - Pmi 61.6 2018-09
Service PMI 53.5 Indekspoeng 2018-09
Sammensatt Pmi 53.9 Indekspoeng 2018-09
Industriell Produksjon 5.1 % 2018-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.3 % 2018-09
Industriproduksjonen 3.5 % 2018-09
Kapasitetsutnyttelsen 78.1 % 2018-09
Varige Forbruksvarer Bestillinger 4.5 % 2018-08
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 2.6 % 2018-08
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.1 % 2018-08
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.1 % 2018-08
Fabrikkordre 2.3 % 2018-08
Nye ordere 510466 Usd Million 2018-08
Forretninger Varelager 0.5 % 2018-08
Lagerendringer -36.81 Usd Billion 2018-06
Engros Varelager 1 % 2018-08
Konkurser 22245 Selskaper 2018-06
Bedriftens Fortjeneste 2008 Usd Billion 2018-06
Nfib Forretninger Optimisme Index 108 Indekspoeng 2018-09
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.17 2018-09
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 28.1 Indekspoeng 2018-09
Ism New York-Indeksen 72.5 % 2018-09
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 21.1 Indekspoeng 2018-10
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 22.2 Indekspoeng 2018-10
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 15 Indekspoeng 2018-10
Chicago-Pmi 60.4 Indekspoeng 2018-09
Bil Produksjon 2.78 Millioner - Enheter 2018-09
Bilregistreringer 446 Tusen 2018-07
Totalt Vehicle Sales 17.44 Million 2018-09
Råoljelagrene Change 6.49 Bbl / 1million 2018-10
Bensin Aksjer Endre -2016 Tusen fat 2018-10
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 81 Billion - Jfr 2018-10
Ledende økonomisk indeks 124 Indekspoeng 2018-08
API for råoljeaksjer -2.1 Bbl / 1million 2018-10
Råolje Rigs 873 2018-10
Internett-hastighet 18748 KBps 2017-03
IP-adresser 128949703 IP 2017-03
Konkurranseevne Index 85.64 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 1 2018-12
Korrupsjon Index 75 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 16 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 6 2017-12
Gruvedrift Produksjon 13.4 % 2018-09
Stål~~pos=trunc 7461 Tusen Tonn 2018-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 99 Indekspoeng 2018-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 % 2018-09
Detaljomsetningen Ex Autos -0.1 % 2018-09
Butikkhandel (Årlig) 4.7 % 2018-09
Forbruk 12842 Usd Billion 2018-06
Disponibel personlig inntekt 15617 Usd Billion 2018-08
Personlige Utgifter 0.3 % 2018-08
Personalinntekt 0.3 % 2018-08
Privat sparing 6.6 % 2018-08
Konsumerkreditt 20.08 Usd Billion 2018-08
Privat-Sektor-Kreditt 9412 Usd Billion 2018-09
Bankenes Utlånsrente 5.03 % 2018-09
Økonomisk optimismeindeks 57.8 2018-10
Redbook - Hovedsiden 5.5 % 2018-10
Chain Store Salget 3979 Usd Million 2018-08
Bensinpriser 0.75 Usd / Liter 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 77.3 % of GDP 2018-03
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1241 Tusen 2018-09
Nyestartede boliger 1201 Tusen Enheter 2018-09
Nyboligsalg 629 Tusen 2018-08
Ikke bekreftede boligsalg -2.3 % 2018-08
Boligsalg 5150 Tusen 2018-09
Kostnader konstruksjon 0.1 % 2018-08
Boligpriser 0.2 % 2018-07
NAHB boligprisindeks 68 2018-10
Boliglånsrente 5.1 % 2018-10
Boliglån Applications -7.1 % 2018-10
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 214 Indekspoeng 2018-07
Hjem Eierskap Rate 64.3 % 2018-06
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 37 % 2018-12
Salgsskatt 0 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 15.3 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 75.78 mm 2015-12
Temperatur -1.42 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.