Markeder Siste Referanse
Valuta 90.46 2021-01
Aksjemarkedet 31006 2021-01
10-årig statsobligasjon 1.1 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 33.4 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -2.8 2020-09
Arbeidsledighet 6.7 2020-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder -140 2020-12
Inflasjon 1.4 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-12
Rentesats 0.25 2020-12
Handelsbalanse -68142 2020-11
Nåværende situasjon -178513 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.3 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 107 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2019-12
Forretningstillit 60.7 2020-12
Produksjon PMI 57.1 2020-12
Ikke - Manufacturing - Pmi 57.2 2020-12
Service PMI 54.8 2020-12
Forbrukertillit 79.2 2021-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.7 2020-12
Bygningstillatelser 1635 2020-11
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 37 2020-12
Coronavirus tilfeller 24078772 2021-01
Coronavirus dødsfall 399003 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 10518991 2021-01
Sykehussenger 2.77 2016-12
sykehus 17.11 2016-12
Medisinske leger 2.74 2017-12
sykepleiere 11.74 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 33.4 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -2.8 2020-09
BNP 21428 2019-12
Bnp Faste Priser 18596 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 18755 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3315 2020-09
Bnp Per Innbygger 55809 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 62683 2019-12
Bnp Fra Landbruk 262 2020-09
Bnp Fra Construction 654 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 2213 2020-09
Bnp Fra Mining 422 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 2186 2020-09
Bnp Fra Tjenester 12772 2020-09
Bnp Fra Transport 498 2020-09
Bnp Fra Verktøy 296 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.7 2020-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder -140 2020-12
Regjerings Payrolls -45 2020-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder private -95 2020-12
Produksjons Payrolls 38 2020-12
Nye arbeidsledige 965 2021-01
Nye ledigmeldte 5271 2021-01
Forandring i ADP arbeidsledighet -123 2020-12
Sysselsatte 149830 2020-12
Arbeidsledige 10736 2020-12
Gjennomsnittlig timeslønn 0.8 2020-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.7 2020-12
Yrkesdeltakelse 61.5 2020-12
Langtids arbeidsledighet 2.46 2020-12
Arbeidsledighet for unge 12.5 2020-12
Lønnskostnader 116 2020-09
Produktivitet 112 2020-09
Ledige Stillinger 6301 2020-11
Ledige Stillinger 6527 2020-11
Challenger Nedbemanning 77030 2020-12
Lønn 25.09 2020-12
Minstelønn 7.25 2020-12
Lønnsveksten 2.11 2020-10
Lønninger innen produksjon 23.22 2020-12
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.5 2020-09
Befolkning 329 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2019-12
Pensjonsalder Menn 66 2019-12
Sysselsetting 57.4 2020-12
Full Jobb 124689 2020-12
Arbeidsløse krav 4-ukers gjennomsnitt 834 2021-01
Krav om arbeidsledighetsassistanse for pandemi 284 2021-01
Deltid Sysselsettingen 24917 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 262 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 270 2020-12
KjerneInflasjon 1.6 2020-12
Bnp-Deflatoren 114 2020-09
Produsentpriser 120 2020-12
produsentprisene endring 0.8 2020-12
Eksportpriser 125 2020-12
Importprisene 125 2020-12
MatInflasjon 3.9 2020-12
Kjerne Pce Price Index 114 2020-11
Kjerneprodusentpriser 120 2020-12
KPI Housing Utilities 274 2020-12
Kpi Transport 204 2020-12
Inflasjonsforventning 3 2020-12
Pce - Pris - Hovedsiden 112 2020-11

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2020-12
Internbankrente 0.22 2021-01
Pengemengde 5206600 2020-12
Pengemengden M1 6619 2020-12
Pengemengden M2 19187 2020-12
Bankenes balanse 20598756 2020-12
Sentralbankers balanse 7252103 2020-12
Valutareserver 141191 2020-11
Lån Til Privat Sektor 2616 2020-12
Investing i utenlandske obligasjoner 9600 2020-11
Privat gjeld til BNP 220 2019-12
Reporenten 0.11 2021-01

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -68142 2020-11
Nåværende situasjon -178513 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.3 2019-12
Eksport 184174 2020-11
Import 252316 2020-11
Utenlandsgjeld 21314655 2020-09
Kjøpsbetingelser 104 2020-09
Kapitalstrømmer 214100 2020-11
Utenlandske Direkte Investeringer 40052 2020-09
Langsiktig Tic flyt 51869 2020-10
Gullreserver 8133 2020-09
Råoljeproduksjon 10419 2020-10
Varer Handelsbalanse -84820 2020-11
Oljeeksport 3384 2020-11
Terrorisme - Hovedsiden 5.26 2019-12
Turisme Inntekter 4119 2020-09
Turistankomster 734036 2020-08
Våpen Salg 10752 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 107 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -144000 2020-12
Offentlige Utgifter 3327 2020-09
Statens Inntekter 346119 2020-12
Statsgjeld 27747798 2020-12
Fiscal Utgifter 489682 2020-12
Asylsøknader 7267 2018-09
Kreditt-Rating 98 2021-01
Statens Utgifter Til Bnp 37.8 2018-12
Militære Utgifter 633565 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 37 2020-12
Salgsskatt 0 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 15.3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 60.7 2020-12
Produksjon PMI 57.1 2020-12
Ikke - Manufacturing - Pmi 57.2 2020-12
Service PMI 54.8 2020-12
Sammensatt Pmi 55.3 2020-12
Industriell Produksjon -3.6 2020-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.6 2020-12
Industriproduksjonen -2.8 2020-12
Kapasitetsutnyttelsen 74.5 2020-12
Varige Forbruksvarer Bestillinger 0.9 2020-11
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 0.7 2020-11
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.4 2020-11
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.8 2020-11
Fabrikkordre 1 2020-11
Nye ordere 487240 2020-11
Forretninger Varelager 0.5 2020-11
Lagerendringer -3.74 2020-09
Engros Varelager 0 2020-11
Konkurser 22391 2020-09
Bedriftens Fortjeneste 2018 2020-09
Nfib Forretninger Optimisme Index 95.9 2020-12
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.27 2020-11
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 9.7 2020-12
Ism New York-Indeksen 61.3 2020-12
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 3.5 2021-01
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 11.1 2020-12
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 19 2020-12
Chicago-Pmi 59.5 2020-12
Bil Produksjon 2.03 2020-12
Bilregistreringer 313 2020-10
Totalt Vehicle Sales 16.3 2020-12
Råoljelagrene Change -3.25 2021-01
Bensin Aksjer Endre 4395 2021-01
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre -134 2021-01
Ledende økonomisk indeks 124 2020-11
API for råoljeaksjer -5.82 2021-01
Råolje Rigs 287 2021-01
Internett-hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
API råimport 0.09 2021-01
API råoljer 0.11 2021-01
BRANN - Cushing - Antall -0.23 2021-01
API-destillataksjer 4.43 2021-01
API bensin aksjer 1.88 2021-01
API varmeolje -0.09 2021-01
API-produktimport 0.24 2021-01
Konkurranseevne Index 83.67 2019-12
Konkurranseevne Rank 2 2019-12
Korrupsjon Index 69 2019-12
Korrupsjon Rank 23 2019-12
KORTE OLJEINPORTER 1491 2021-01
Dempende råoljebeholdninger -1975 2021-01
Destillert drivstoffproduksjon -124 2021-01
DESTILLAT - AKSJER 4786 2021-01
Enkle Å Gjøre Forretninger 6 2019-12
Bensin - Produksjon -498 2021-01
Oppvarming - Olje - aksjer -390 2021-01
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks 12 2020-12
Gruvedrift Produksjon -12.3 2020-12
Raffineri råoljeløp 274 2021-01
Stål~~pos=trunc 6120 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 79.2 2021-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.7 2020-12
Detaljomsetningen Ex Autos -1.4 2020-12
Butikkhandel (Årlig) 2.9 2020-12
Forbruk 12925 2020-09
Disponibel personlig inntekt 17278 2020-11
Personlige Utgifter -0.4 2020-11
Personalinntekt -1.1 2020-11
Privat sparing 12.9 2020-11
Konsumerkreditt 15.27 2020-11
Privat-Sektor-Kreditt 10378 2020-12
Bankenes Utlånsrente 3.25 2020-12
Økonomisk optimismeindeks 50.1 2021-01
Redbook - Hovedsiden 2.1 2021-01
Chain Store Salget 2584 2020-11
Bensinpriser 0.58 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 76.2 2020-06

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1635 2020-11
Nyestartede boliger 1547 2020-11
Nyboligsalg 841 2020-11
Ikke bekreftede boligsalg 16.4 2020-11
Boligsalg 6690 2020-11
Kostnader konstruksjon 0.9 2020-11
Boligpriser 1.5 2020-10
NAHB boligprisindeks 86 2020-12
Boliglånsrente 2.88 2021-01
Boliglån Applications 16.7 2021-01
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 236 2020-10
Hjem Eierskap Rate 67.4 2020-09

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 24078772 2021-01
Coronavirus dødsfall 399003 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 10518991 2021-01
Sykehussenger 2.77 2016-12
sykehus 17.11 2016-12
Medisinske leger 2.74 2017-12
sykepleiere 11.74 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.