Markeder Siste Referanse
Valuta 97.7 2020-01
Aksjemarkedet 29163 2020-01
10-årig statsobligasjon 1.73 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2019-09
Arbeidsledighet 3.5 2019-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 145 2019-12
Inflasjon 2.3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-12
Rentesats 1.75 2019-12
Handelsbalanse -43086 2019-11
Nåværende situasjon -124094 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 106 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Forretningstillit 47.2 2019-12
Produksjon PMI 52.4 2019-12
Ikke - Manufacturing - Pmi 55 2019-12
Service PMI 52.8 2019-12
Forbrukertillit 99.1 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-12
Bygningstillatelser 1416 2019-12
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 37 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2019-09
BNP 20494 2018-12
Bnp Faste Priser 19121 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 19410 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3330 2019-09
Bnp Per Innbygger 54542 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 55681 2018-12
Bnp Fra Landbruk 243 2019-09
Bnp Fra Construction 651 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 2190 2019-09
Bnp Fra Mining 549 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 2212 2019-09
Bnp Fra Tjenester 13201 2019-09
Bnp Fra Transport 559 2019-09
Bnp Fra Verktøy 283 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.5 2019-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 145 2019-12
Regjerings Payrolls 6 2019-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 139 2019-12
Produksjons Payrolls -12 2019-12
Nye arbeidsledige 211 2020-01
Nye ledigmeldte 1731 2020-01
Forandring i ADP arbeidsledighet 202 2019-12
Sysselsatte 158803 2019-12
Arbeidsledige 5753 2019-12
Gjennomsnittlig timeslønn 0.1 2019-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.3 2019-12
Yrkesdeltakelse 63.2 2019-12
Langtids arbeidsledighet 0.72 2019-12
Arbeidsledighet for unge 8.1 2019-12
Lønnskostnader 112 2019-09
Produktivitet 108 2019-09
Ledige Stillinger 6465 2019-11
Ledige Stillinger 6800 2019-11
Challenger Nedbemanning 32843 2019-12
Lønn 23.79 2019-12
Minstelønn 7.25 2019-12
Lønnsveksten 5.34 2019-11
Lønninger innen produksjon 22.57 2019-12
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.7 2019-09
Befolkning 327 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Sysselsetting 61 2019-12
Full Jobb 131755 2019-12
Levelønn Family 2380 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1660 2018-12
Deltid Sysselsettingen 26992 2019-12
Lønn Høy Dyktige 4520 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1960 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 258 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 266 2019-12
KjerneInflasjon 2.3 2019-12
Bnp-Deflatoren 113 2019-09
Produsentpriser 119 2019-12
produsentprisene endring 1.3 2019-12
Eksportpriser 125 2019-12
Importprisene 125 2019-12
MatInflasjon 1.8 2019-12
Kjerne Pce Price Index 112 2019-11
Kjerneprodusentpriser 118 2019-12
KPI Housing Utilities 268 2019-12
Kpi Transport 208 2019-12
Inflasjonsforventning 2.53 2019-12
Pce - Pris - Hovedsiden 110 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2019-12
Internbankrente 1.81 2020-01
Pengemengde 3426515 2019-12
Pengemengden M1 4005 2019-12
Pengemengden M2 15402 2019-12
Bankenes balanse 17642592 2019-11
Sentralbankers balanse 4121396 2020-01
Valutareserver 127938 2019-11
Lån Til Privat Sektor 2350 2019-12
Investing i utenlandske obligasjoner -41528 2019-11
Privat gjeld til BNP 197 2018-12
Reporenten 1.58 2020-01
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -43086 2019-11
Nåværende situasjon -124094 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Eksport 208630 2019-11
Import 251716 2019-11
Utenlandsgjeld 20421273 2019-09
Kjøpsbetingelser 106 2019-09
Kapitalstrømmer 73136 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 50582 2019-09
Langsiktig Tic flyt 22871 2019-11
Gullreserver 8133 2019-12
Råoljeproduksjon 12655 2019-10
Varer Handelsbalanse -62988 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 5.69 2018-12
Turisme Inntekter 20901 2019-09
Turistankomster 6712574 2019-09
Våpen Salg 10508 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 106 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -13273 2019-12
Offentlige Utgifter 3310 2019-09
Statens Inntekter 335805 2019-12
Statsgjeld 23201380 2019-12
Fiscal Utgifter 349078 2019-12
Asylsøknader 7267 2018-09
Kreditt-Rating 98 2020-01
Statens Utgifter Til Bnp 38 2017-12
Militære Utgifter 633565 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 37 2018-12
Salgsskatt 0 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 15.3 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 47.2 2019-12
Produksjon PMI 52.4 2019-12
Ikke - Manufacturing - Pmi 55 2019-12
Service PMI 52.8 2019-12
Sammensatt Pmi 52.7 2019-12
Industriell Produksjon -1 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.3 2019-12
Industriproduksjonen -1.3 2019-12
Kapasitetsutnyttelsen 77.02 2019-12
Varige Forbruksvarer Bestillinger -2 2019-11
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 0.8 2019-11
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0 2019-11
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.3 2019-11
Fabrikkordre -0.7 2019-11
Nye ordere 493029 2019-11
Forretninger Varelager -0.2 2019-11
Lagerendringer 69.44 2019-09
Engros Varelager -0.1 2019-11
Konkurser 22910 2019-09
Bedriftens Fortjeneste 1869 2019-09
Nfib Forretninger Optimisme Index 103 2019-12
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden -0.35 2019-12
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden -3.2 2019-12
Ism New York-Indeksen 39.1 2019-12
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 4.8 2020-01
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 17 2020-01
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden -5 2019-12
Chicago-Pmi 48.9 2019-12
Bil Produksjon 2.53 2019-12
Bilregistreringer 373 2019-10
Totalt Vehicle Sales 17.1 2019-11
Råoljelagrene Change -0.41 2020-01
Bensin Aksjer Endre 1745 2020-01
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre -92 2020-01
Ledende økonomisk indeks 130 2019-11
API for råoljeaksjer 1.6 2020-01
Råolje Rigs 673 2020-01
Internett-hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
Konkurranseevne Index 83.67 2019-12
Konkurranseevne Rank 2 2019-12
Korrupsjon Index 69 2019-12
Korrupsjon Rank 23 2019-12
Crude Oil Imports -53 2020-01
Cushing Crude Oil Stocks -961 2020-01
Distillate Fuel Production -251 2020-01
Distillate Stocks -1185 2020-01
Enkle Å Gjøre Forretninger 6 2019-12
Gasoline Production 254 2020-01
Heating Oil Stocks 142 2020-01
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks -4 2020-01
Gruvedrift Produksjon 1.4 2019-12
Refinery Crude Runs 76 2020-01
Stål~~pos=trunc 7233 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 99.1 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-12
Detaljomsetningen Ex Autos 0.7 2019-12
Butikkhandel (Årlig) 5.8 2019-12
Forbruk 13353 2019-09
Disponibel personlig inntekt 16703 2019-11
Personlige Utgifter 0.4 2019-11
Personalinntekt 0.5 2019-11
Privat sparing 7.9 2019-11
Konsumerkreditt 12.51 2019-11
Privat-Sektor-Kreditt 9996 2019-12
Bankenes Utlånsrente 4.75 2019-12
Økonomisk optimismeindeks 57.4 2020-01
Redbook - Hovedsiden 5.3 2020-01
Chain Store Salget 4386 2019-11
Bensinpriser 0.67 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 75 2019-06
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1416 2019-12
Nyestartede boliger 1608 2019-12
Nyboligsalg 719 2019-11
Ikke bekreftede boligsalg 7.4 2019-11
Boligsalg 5540 2019-12
Kostnader konstruksjon 0.6 2019-11
Boligpriser 0.2 2019-11
NAHB boligprisindeks 75 2020-01
Boliglånsrente 3.87 2020-01
Boliglån Applications -1.2 2020-01
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 218 2019-10
Hjem Eierskap Rate 64.8 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.