Markeder Siste Referanse
Valuta 97.46 2019-10
Aksjemarkedet 26834 2019-10
10-årig statsobligasjon 1.77 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-06
Arbeidsledighet 3.5 2019-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder 136 2019-09
Inflasjon 1.7 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-09
Rentesats 2 2019-09
Handelsbalanse -54896 2019-08
Nåværende situasjon -128188 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 106 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Forretningstillit 47.8 2019-09
Produksjon PMI 51.1 2019-09
Ikke - Manufacturing - Pmi 52.6 2019-09
Service PMI 50.9 2019-09
Forbrukertillit 96 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-09
Bygningstillatelser 1387 2019-09
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 37 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-06
BNP 20494 2018-12
Bnp Faste Priser 19023 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 19324 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3340 2019-06
Bnp Per Innbygger 54542 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 55681 2018-12
Bnp Fra Landbruk 212 2019-03
Bnp Fra Construction 643 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 2178 2019-03
Bnp Fra Mining 494 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 2174 2019-03
Bnp Fra Tjenester 12995 2019-03
Bnp Fra Transport 542 2019-03
Bnp Fra Verktøy 282 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.5 2019-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder 136 2019-09
Regjerings Payrolls 22 2019-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 114 2019-09
Produksjons Payrolls -2 2019-09
Nye arbeidsledige 214 2019-10
Nye ledigmeldte 1679 2019-10
Forandring i ADP arbeidsledighet 135 2019-09
Sysselsatte 158269 2019-09
Arbeidsledige 5769 2019-09
Gjennomsnittlig timeslønn 0 2019-09
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.4 2019-09
Yrkesdeltakelse 63.2 2019-09
Langtids arbeidsledighet 0.71 2019-07
Arbeidsledighet for unge 8 2019-09
Lønnskostnader 112 2019-06
Produktivitet 108 2019-06
Ledige Stillinger 7034 2019-08
Ledige Stillinger 7051 2019-08
Challenger Nedbemanning 41557 2019-09
Lønn 23.65 2019-09
Minstelønn 7.25 2019-12
Lønnsveksten 5.34 2019-08
Lønninger innen produksjon 22.25 2019-09
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.6 2019-06
Befolkning 327 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Sysselsetting 61 2019-09
Full Jobb 131094 2019-09
Levelønn Family 2380 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1660 2018-12
Deltid Sysselsettingen 27095 2019-09
Lønn Høy Dyktige 4520 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1960 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 256 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 265 2019-09
KjerneInflasjon 2.4 2019-09
Bnp-Deflatoren 112 2019-06
Produsentpriser 118 2019-09
produsentprisene endring 1.4 2019-09
Eksportpriser 125 2019-09
Importprisene 126 2019-09
MatInflasjon 1.8 2019-09
Kjerne Pce Price Index 112 2019-08
Kjerneprodusentpriser 118 2019-09
KPI Housing Utilities 268 2019-09
Kpi Transport 209 2019-09
Inflasjonsforventning 2.48 2019-09
Pce - Pris - Hovedsiden 110 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 2 2019-09
Internbankrente 1.93 2019-10
Pengemengde 3202694 2019-09
Pengemengden M1 3901 2019-09
Pengemengden M2 15061 2019-09
Bankenes balanse 17537731 2019-10
Sentralbankers balanse 3892425 2019-10
Valutareserver 128526 2019-08
Lån Til Privat Sektor 2354 2019-09
Investing i utenlandske obligasjoner -30500 2019-08
Privat gjeld til BNP 197 2018-12
Reporenten 1.95 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -54896 2019-08
Nåværende situasjon -128188 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Eksport 207866 2019-08
Import 262763 2019-08
Utenlandsgjeld 20263768 2019-06
Kjøpsbetingelser 106 2019-06
Kapitalstrømmer 70549 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 51113 2019-06
Langsiktig Tic flyt -41104 2019-08
Gullreserver 8133 2019-09
Råoljeproduksjon 11806 2019-07
Varer Handelsbalanse -73055 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 6.07 2017-12
Turisme Inntekter 21073 2019-07
Turistankomster 6343310 2019-06
Våpen Salg 10508 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 106 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -200344 2019-08
Offentlige Utgifter 3294 2019-06
Statens Inntekter 227965 2019-08
Statsgjeld 22719402 2019-09
Fiscal Utgifter 428309 2019-08
Asylsøknader 7267 2018-09
Kreditt-Rating 97
Statens Utgifter Til Bnp 38 2017-12
Militære Utgifter 633565 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 37 2018-12
Salgsskatt 0 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 15.3 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 47.8 2019-09
Produksjon PMI 51.1 2019-09
Ikke - Manufacturing - Pmi 52.6 2019-09
Service PMI 50.9 2019-09
Sammensatt Pmi 51 2019-09
Industriell Produksjon -0.1 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.4 2019-09
Industriproduksjonen -0.9 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 77.5 2019-09
Varige Forbruksvarer Bestillinger 0.2 2019-08
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense -0.6 2019-08
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.5 2019-08
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0 2019-08
Fabrikkordre -0.1 2019-08
Nye ordere 499765 2019-08
Forretninger Varelager 0 2019-08
Lagerendringer 69.03 2019-06
Engros Varelager 0.2 2019-08
Konkurser 22483 2019-06
Bedriftens Fortjeneste 1858 2019-06
Nfib Forretninger Optimisme Index 102 2019-09
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.1 2019-08
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 1.5 2019-09
Ism New York-Indeksen 42.8 2019-09
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 4 2019-10
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 5.6 2019-10
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 8 2019-10
Chicago-Pmi 47.1 2019-09
Bil Produksjon 2.57 2019-09
Bilregistreringer 422 2019-08
Totalt Vehicle Sales 17.2 2019-09
Råoljelagrene Change -1.7 2019-10
Bensin Aksjer Endre -3107 2019-10
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 104 2019-10
Ledende økonomisk indeks 129 2019-08
API for råoljeaksjer 4.45 2019-10
Råolje Rigs 713 2019-10
Internett-hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
Konkurranseevne Index 83.67 2019-12
Konkurranseevne Rank 2 2019-12
Korrupsjon Index 71 2018-12
Korrupsjon Rank 22 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 8 2018-12
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks 11 2019-09
Gruvedrift Produksjon 2.6 2019-09
Stål~~pos=trunc 7497 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 96 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-09
Detaljomsetningen Ex Autos -0.1 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 4.1 2019-09
Forbruk 13253 2019-06
Disponibel personlig inntekt 16573 2019-08
Personlige Utgifter 0.1 2019-08
Personalinntekt 0.4 2019-08
Privat sparing 8.1 2019-08
Konsumerkreditt 17.9 2019-08
Privat-Sektor-Kreditt 9901 2019-09
Bankenes Utlånsrente 5.15 2019-09
Økonomisk optimismeindeks 52.6 2019-10
Redbook - Hovedsiden 4.3 2019-10
Chain Store Salget 3255 2019-08
Bensinpriser 0.68 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 75 2019-03
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1387 2019-09
Nyestartede boliger 1256 2019-09
Nyboligsalg 713 2019-08
Ikke bekreftede boligsalg 2.5 2019-08
Boligsalg 5380 2019-09
Kostnader konstruksjon 0.1 2019-08
Boligpriser 0.2 2019-08
NAHB boligprisindeks 71 2019-10
Boliglånsrente 4.02 2019-10
Boliglån Applications -11.9 2019-10
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 218 2019-07
Hjem Eierskap Rate 64.1 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: USA - Økonomiske indikatorer.