Markeder


Penger
Rentesats
Internbankrente
Lån Til Privat Sektor
Bankenes Utlånsrente
Gullreserver
Pengemengde
Pengemengden M1
Pengemengden M2
Pengemengden M3


Regjeringen
Offentlige Budsjetter
Regjeringens budsjetter verdi
Regjeringens gjeld mot BNP
Offentlige Utgifter
Kreditt-Rating


Forbruker
Forbrukertillit
Forbruk
Disponibel personlig inntekt
Privat sparing
Butikkhandel (Månedlig)
Butikkhandel (Årlig)
Konsumerkreditt
Husholdninger Gjeld Til Inntekt
Husholdninger Gjeld Til Bnp
Privat gjeld til BNP


BNP
BNP
Bnp Årlig Vekstrate
Bnp Vekstrate
Bnp Per Innbygger
Bnp Per Innbygger Ppp
Bnp Faste Priser
Brutto Nasjonal Produkt
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital


Arbeidskraft
Arbeidsledighet
Arbeidsledighet for unge
Langtids arbeidsledighet
Yrkesdeltakelse
Sysselsetting
Sysselsatte
Ledige Stillinger
Lønnskostnader
Befolkning
Produktivitet
Arbeidsledige
Pensjonsalder Menn
Pensjonsalder Kvinner

Lønn
Lønn
Minstelønn
Lønnsveksten
Lønninger innen produksjon
Lønn Lav Dyktige
Lønn Høy Dyktige
Lønn Å Leve Av Individuell
Levelønn Family


Prisene
Inflasjon
Konsumprisindeksen Kpi
Kjerne Konsumprisindeks
KjerneInflasjon
Eksportpriser
Bnp-Deflatoren
Importprisene
Produsentpriser
MatInflasjon
Bensinpriser
Kpi Transport


Handel
Handelsbalanse
Kapitalstrømmer
Nåværende situasjon
Nåværende situasjon mot BNP
Eksport
Utenlandsgjeld
Import
Kjøpsbetingelser
Valutareserver
Utenlandske Direkte Investeringer
Pengeoverføringer
Turistankomster
Terrorisme - Hovedsiden
Våpen Salg


Bolig
Boligpriser
Nyestartede boliger
Hjem Eierskap Rate
Konstruksjonsflyt ut


Virksomhet
Forretningstillit
Service PMI
Produksjon PMI
Konkurser
Bedriftens Fortjeneste
Kapasitetsutnyttelsen
Bilregistreringer
Car Sales
Lagerendringer
Nye ordere
Industriproduksjonen
Ledende økonomisk indeks
Liten - Forretnings - Feeling
Konkurranseevne Rank
Konkurranseevne Index
Korrupsjon Rank
Korrupsjon Index
Enkle Å Gjøre Forretninger
Internett-hastighet
IP-adresser


Produksjon
Råoljeproduksjon
Industriell Produksjon
Gruvedrift Produksjon
Elektrisitets~~pos=trunc
Stål~~pos=trunc
Sementproduksjon


Skatter
Bedriftens Skattesats
Personalinntekt skattesats
Salgsskatt
Sosial sikkerhetsrate
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter
Sosial sikkerhetsrate for ansatte
Klima
Temperatur
nedbør
Mer
Økonomisk Kalender