Markeder Siste Referanse
Valuta 7.01 2019-11
Aksjemarkedet 2915 2019-11
10-årig statsobligasjon 3.26 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.5 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 6 2019-09
Arbeidsledighet 3.61 2019-09
Inflasjon 3.8 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2019-10
Rentesats 4.2 2019-11
Kontanter - Reserve - Ratio 13 2019-11
Handelsbalanse 428 2019-10
Nåværende situasjon 549 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 50.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.2 2018-12
Forretningstillit 49.3 2019-10
Produksjon PMI 51.7 2019-10
Ikke - Manufacturing - Pmi 52.8 2019-10
Service PMI 51.1 2019-10
Forbrukertillit 124 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2019-09
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.5 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 6 2019-09
BNP 13608 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 896916 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 380772 2018-12
Bnp Per Innbygger 7755 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16187 2018-12
Bnp Faste Priser 697798 2019-09
Bnp Fra Landbruk 43005 2019-09
Bnp Fra Construction 45134 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 233457 2019-09
Bnp Fra Tjenester 376925 2019-09
Bnp Fra Transport 31894 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.61 2019-09
Sysselsatte 77586 2018-12
Arbeidsledige 947 2019-06
Lønnskostnader 104 2019-09
Lønn 82461 2018-12
Minstelønn 2480 2019-04
Lønninger innen produksjon 72088 2018-12
Befolkning 1395 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 50 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.8 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 1.5 2019-10
KjerneInflasjon 1.5 2019-10
Bnp-Deflatoren 874 2018-12
Produsentpriser 98.4 2019-10
produsentprisene endring -1.6 2019-10
Eksportpriser 103 2019-08
Importprisene 100 2019-08
MatInflasjon 15.5 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.2 2019-11
Kontanter - Reserve - Ratio 13 2019-11
Internbankrente 3.83 2019-11
Pengemengde 7340 2019-10
Pengemengden M1 55810 2019-10
Pengemengden M2 194560 2019-10
Bankenes balanse 661 2019-10
Sentralbankers balanse 361967 2019-09
Valutareserver 3105000 2019-10
Lån Til Privat Sektor 6189 2019-10
Innskudd Rente 0.35 2019-10
Lånevekst 12.4 2019-10
Fast Asset Investment 5.4 2019-09
Utlånsrente 4.35 2019-10
Lån Til Banker 1494009 2019-09
Reverse Reporenten 2.55 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 428 2019-10
Nåværende situasjon 549 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Eksport 2129 2019-10
Import 1701 2019-10
Utenlandsgjeld 19652 2018-12
Kjøpsbetingelser 102 2019-08
Kapitalstrømmer -549 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 1008 2019-09
Turistankomster 3054 2018-12
Gullreserver 1948 2019-12
Råoljeproduksjon 3835 2019-07
Terrorisme - Hovedsiden 5.11 2017-12
Turisme Inntekter 5.97 2018-12
Våpen Salg 1040 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 50.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -192 2019-09
Offentlige Utgifter 220906 2018-12
Statens Inntekter 13617 2019-09
Fiscal Utgifter 25543 2019-09
Kreditt-Rating 79.57
Militære Utgifter 239223 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 13 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 48 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 37 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 49.3 2019-10
Produksjon PMI 51.7 2019-10
Ikke - Manufacturing - Pmi 52.8 2019-10
Service PMI 51.1 2019-10
Industriell Produksjon 5.8 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.72 2019-09
Industriproduksjonen 5.6 2019-09
Nye ordere 49.6 2019-10
Lagerendringer 15873 2018-12
Bil Produksjon 1864725 2019-09
Bilregistreringer 1930637 2019-09
Totalt Vehicle Sales 2298299 2019-10
Internett-hastighet 7583 2017-03
IP-adresser 98862937 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 76.4 2019-09
Sementproduksjon 21765 2019-09
Konkurranseevne Index 73.9 2019-12
Konkurranseevne Rank 28 2019-12
Sammensatt Pmi 52 2019-10
Bedriftens Fortjeneste 4593350 2019-09
Korrupsjon Index 39 2018-12
Korrupsjon Rank 87 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 31 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 590800 2019-09
Gruvedrift Produksjon 8.1 2019-09
Stål~~pos=trunc 82773 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 124 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 7.8 2019-09
Forbruk 348210 2018-12
Disponibel personlig inntekt 39251 2018-12
Privat sparing 36.1 2016-12
Bankenes Utlånsrente 3.25 2019-11
Konsumerkreditt 417455 2019-09
Bensinpriser 0.71 2019-10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 53.6 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 8.4 2019-09
Nyboligsalg 97497 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kina - Økonomiske indikatorer.