Markeder Siste Referanse
Valuta 6.73 2019-04
Aksjemarkedet 3190 2019-04
10-årig statsobligasjon 3.43 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 6.4 2019-03
Arbeidsledighet 3.8 2018-12
Inflasjon 2.3 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2019-03
Rentesats 4.35 2019-03
Kontanter - Reserve - Ratio 13.5 2019-04
Handelsbalanse 327 2019-03
Nåværende situasjon 546 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 47.6 2017-12
Offentlige Budsjetter -4.2 2018-12
Forretningstillit 50.5 2019-03
Produksjon PMI 50.8 2019-03
Ikke - Manufacturing - Pmi 54.8 2019-03
Service PMI 54.4 2019-03
Forbrukertillit 126 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) 0.91 2019-03
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 6.4 2019-03
BNP 12238 2017-12
Brutto Nasjonal Produkt 896915 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 346441 2017-12
Bnp Per Innbygger 7329 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 15309 2017-12
Bnp Faste Priser 213433 2019-03
Bnp Fra Landbruk 8769 2019-03
Bnp Fra Construction 10529 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 72040 2019-03
Bnp Fra Tjenester 122317 2019-03
Bnp Fra Transport 9553 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2018-12
Sysselsatte 77586 2018-12
Arbeidsledige 968 2018-09
Lønnskostnader 104 2019-03
Lønn 74318 2017-12
Minstelønn 2480 2019-04
Lønninger innen produksjon 64452 2017-12
Befolkning 1395 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 50 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.3 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-03
KjerneInflasjon 1.8 2019-03
Bnp-Deflatoren 656 2017-12
Produsentpriser 100 2019-03
produsentprisene endring 0.4 2019-03
Eksportpriser 110 2019-02
Importprisene 105 2019-02
MatInflasjon 4.1 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.35 2019-03
Kontanter - Reserve - Ratio 13.5 2019-04
Internbankrente 3.09 2019-04
Pengemengde 7490 2019-03
Pengemengden M1 54760 2019-03
Pengemengden M2 188940 2019-03
Bankenes balanse 1690 2019-03
Sentralbankers balanse 348553 2019-03
Valutareserver 3098761 2019-03
Lån Til Privat Sektor 28600 2019-03
Innskudd Rente 0.35 2019-03
Lånevekst 13.7 2019-03
Fast Asset Investment 6.3 2019-03
Lån Til Banker 1415914 2019-03
Reverse Reporenten 2.55 2019-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 327 2019-03
Nåværende situasjon 546 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Eksport 1987 2019-03
Import 1660 2019-03
Utenlandsgjeld 19652 2018-12
Kjøpsbetingelser 104 2019-02
Kapitalstrømmer -546 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 36.19 2019-03
Turistankomster 3054 2018-12
Gullreserver 1864 2019-03
Råoljeproduksjon 3845 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.11 2017-12
Turisme Inntekter 5.97 2018-12
Våpen Salg 1131 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 47.6 2017-12
Offentlige Budsjetter -4.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -30 2019-02
Offentlige Utgifter 220906 2018-12
Statens Inntekter 14552 2019-03
Fiscal Utgifter 25315 2019-03
Kreditt-Rating 79.57
Militære Utgifter 228173 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 13 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 48 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 37 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 50.5 2019-03
Produksjon PMI 50.8 2019-03
Ikke - Manufacturing - Pmi 54.8 2019-03
Service PMI 54.4 2019-03
Industriell Produksjon 8.5 2019-03
Industriell Produksjon (Månedlig) 1 2019-03
Industriproduksjonen 9 2019-03
Nye ordere 51.6 2019-03
Lagerendringer 14186 2017-12
Bil Produksjon 2089800 2019-03
Bilregistreringer 2019400 2019-03
Totalt Vehicle Sales 2520000 2019-03
Internett-hastighet 7583 2017-03
IP-adresser 98862937 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 75.9 2019-03
Sementproduksjon 17971 2019-03
Konkurranseevne Index 72.61 2018-12
Konkurranseevne Rank 28 2018-12
Sammensatt Pmi 52.9 2019-03
Bedriftens Fortjeneste 708010 2019-02
Korrupsjon Index 39 2018-12
Korrupsjon Rank 87 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 46 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 620000 2018-12
Gruvedrift Produksjon 4.6 2019-03
Stål~~pos=trunc 70988 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 126 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) 0.91 2019-03
Butikkhandel (Årlig) 8.7 2019-03
Forbruk 317510 2017-12
Disponibel personlig inntekt 39251 2018-12
Privat sparing 37.1 2015-12
Bankenes Utlånsrente 4.35 2019-03
Konsumerkreditt 386041 2019-03
Bensinpriser 0.77 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 51.5 2018-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 10.6 2019-03
Hjem Eierskap Rate 90 2014-12
Nyboligsalg 23239 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kina - Økonomiske indikatorer.