Markeder Siste Referanse
Valuta 6.98 2020-01
Aksjemarkedet 2977 2020-01
10-årig statsobligasjon 3.07 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.5 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 6 2019-12
Arbeidsledighet 3.62 2019-12
Inflasjon 4.5 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-12
Rentesats 4.15 2020-01
Kontanter - Reserve - Ratio 13 2020-01
Handelsbalanse 472 2019-12
Nåværende situasjon 492 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 50.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.2 2018-12
Forretningstillit 50.2 2019-12
Produksjon PMI 51.5 2019-12
Ikke - Manufacturing - Pmi 53.5 2019-12
Service PMI 52.5 2019-12
Forbrukertillit 125 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.53 2019-12
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.5 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 6 2019-12
BNP 13608 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 896916 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 380772 2018-12
Bnp Per Innbygger 7755 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16187 2018-12
Bnp Faste Priser 990865 2019-12
Bnp Fra Landbruk 70467 2019-12
Bnp Fra Construction 70904 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 317109 2019-12
Bnp Fra Tjenester 534233 2019-12
Bnp Fra Transport 42802 2019-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.62 2019-12
Sysselsatte 77471 2019-12
Arbeidsledige 948 2019-09
Lønnskostnader 103 2019-12
Lønn 82461 2018-12
Minstelønn 2480 2019-04
Lønninger innen produksjon 72088 2018-12
Befolkning 1400 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 50 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.5 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 101 2019-12
KjerneInflasjon 1.4 2019-12
Bnp-Deflatoren 685 2018-12
Produsentpriser 99.5 2019-12
produsentprisene endring -0.5 2019-12
Eksportpriser 101 2019-11
Importprisene 96.1 2019-11
MatInflasjon 17.4 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.15 2020-01
Kontanter - Reserve - Ratio 13 2020-01
Internbankrente 3.17 2020-01
Pengemengde 7720 2019-12
Pengemengden M1 57600 2019-12
Pengemengden M2 198650 2019-12
Bankenes balanse 1140 2019-12
Sentralbankers balanse 371130 2019-12
Valutareserver 3108000 2019-12
Lån Til Privat Sektor 21030 2019-12
Innskudd Rente 0.35 2019-12
Lånevekst 12.3 2019-12
Fast Asset Investment 5.4 2019-12
Utlånsrente 4.35 2019-12
Lån Til Banker 1525755 2019-12
Reverse Reporenten 2.5 2020-01
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 472 2019-12
Nåværende situasjon 492 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Eksport 2383 2019-12
Import 1911 2019-12
Utenlandsgjeld 19652 2018-12
Kjøpsbetingelser 106 2019-11
Kapitalstrømmer -97.6 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 1367 2019-12
Turistankomster 3054 2018-12
Gullreserver 1948 2019-12
Råoljeproduksjon 3806 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 4.47 2018-12
Turisme Inntekter 5.97 2018-12
Våpen Salg 1040 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 50.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -13.8 2019-10
Offentlige Utgifter 220904 2018-12
Statens Inntekter 11263 2019-11
Fiscal Utgifter 15876 2019-11
Kreditt-Rating 80 2020-01
Militære Utgifter 239223 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 13 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 48 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 37 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 50.2 2019-12
Produksjon PMI 51.5 2019-12
Ikke - Manufacturing - Pmi 53.5 2019-12
Service PMI 52.5 2019-12
Industriell Produksjon 6.9 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.58 2019-12
Industriproduksjonen 7 2019-12
Nye ordere 51.2 2019-12
Lagerendringer 15873 2018-12
Bil Produksjon 2185380 2019-12
Bilregistreringer 2213089 2019-12
Totalt Vehicle Sales 2659000 2019-12
Internett-hastighet 7583 2017-03
IP-adresser 98862937 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 77.5 2019-12
Sementproduksjon 19935 2019-12
Konkurranseevne Index 73.9 2019-12
Konkurranseevne Rank 28 2019-12
Sammensatt Pmi 52.6 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 5610070 2019-11
Korrupsjon Index 41 2019-12
Korrupsjon Rank 80 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 31 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 654400 2019-12
Gruvedrift Produksjon 5.6 2019-12
Stål~~pos=trunc 80287 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 125 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.53 2019-12
Butikkhandel (Årlig) 8 2019-12
Forbruk 348210 2018-12
Disponibel personlig inntekt 42359 2019-12
Privat sparing 36.1 2016-12
Bankenes Utlånsrente 3.25 2020-01
Konsumerkreditt 432954 2019-12
Bensinpriser 0.73 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54.6 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 99.9 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 6.6 2019-12
Nyboligsalg 139440 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kina - Økonomiske indikatorer.