Markeder Siste Referanse
Valuta 6.77 2019-02
Aksjemarkedet 2682 2019-02
10-årig statsobligasjon 3.1 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 6.4 2018-12
Arbeidsledighet 3.8 2018-12
Inflasjon 1.7 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-01
Rentesats 4.35 2019-01
Kontanter - Reserve - Ratio 13.5 2019-02
Handelsbalanse 392 2019-01
Nåværende situasjon 546 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.3 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 47.6 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2017-12
Forretningstillit 49.5 2019-01
Produksjon PMI 48.3 2019-01
Ikke - Manufacturing - Pmi 54.7 2019-01
Service PMI 53.6 2019-01
Forbrukertillit 123 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.55 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 6.4 2018-12
BNP 12238 2017-12
Brutto Nasjonal Produkt 824828 2017-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 346441 2017-12
Bnp Per Innbygger 7329 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 15309 2017-12
Bnp Faste Priser 900309 2018-12
Bnp Fra Landbruk 64734 2018-12
Bnp Fra Construction 61808 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 305160 2018-12
Bnp Fra Tjenester 469575 2018-12
Bnp Fra Transport 40550 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2018-12
Sysselsatte 77586 2018-12
Arbeidsledige 968 2018-09
Lønnskostnader 105 2018-12
Lønn 74318 2017-12
Minstelønn 2420 2018-04
Lønninger innen produksjon 64452 2017-12
Befolkning 1390 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 50 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-01
KjerneInflasjon 1.9 2019-01
Bnp-Deflatoren 656 2017-12
Produsentpriser 100 2019-01
produsentprisene endring 0.1 2019-01
Eksportpriser 105 2018-12
Importprisene 113 2018-12
MatInflasjon 1.9 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.35 2019-01
Kontanter - Reserve - Ratio 13.5 2019-02
Internbankrente 2.92 2019-02
Pengemengde 8750 2019-01
Pengemengden M1 54560 2019-01
Pengemengden M2 186590 2019-01
Bankenes balanse 3230 2019-01
Sentralbankers balanse 372492 2018-12
Valutareserver 3087924 2019-01
Lån Til Privat Sektor 46400 2019-01
Innskudd Rente 0.35 2019-01
Lånevekst 13.4 2019-01
Fast Asset Investment 5.9 2018-12
Lån Til Banker 1357891 2018-12
Reverse Reporenten 2.55 2019-02
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 392 2019-01
Nåværende situasjon 546 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.3 2017-12
Eksport 2176 2019-01
Import 1784 2019-01
Utenlandsgjeld 17106 2017-12
Kjøpsbetingelser 93.52 2018-12
Kapitalstrømmer -546 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 124 2019-01
Turistankomster 2917 2017-12
Gullreserver 1852 2019-03
Råoljeproduksjon 3789 2018-10
Terrorisme - Hovedsiden 5.11 2017-12
Turisme Inntekter 5.97 2018-12
Våpen Salg 1131 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 47.6 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -286 2018-11
Offentlige Utgifter 203330 2017-12
Statens Inntekter 11019 2018-12
Fiscal Utgifter 29154 2018-12
Kreditt-Rating 79.57
Militære Utgifter 228173 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 48 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 37 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 49.5 2019-01
Produksjon PMI 48.3 2019-01
Ikke - Manufacturing - Pmi 54.7 2019-01
Service PMI 53.6 2019-01
Industriell Produksjon 5.7 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.54 2018-12
Industriproduksjonen 5.5 2018-12
Nye ordere 49.6 2019-01
Lagerendringer 14186 2017-12
Bil Produksjon 2054600 2018-12
Bilregistreringer 2233100 2018-12
Totalt Vehicle Sales 2661500 2018-12
Internett-hastighet 7583 2017-03
IP-adresser 98862937 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 76 2018-12
Sementproduksjon 18394 2018-12
Konkurranseevne Index 72.61 2018-12
Konkurranseevne Rank 28 2018-12
Sammensatt Pmi 50.9 2019-01
Bedriftens Fortjeneste 6635140 2018-12
Korrupsjon Index 39 2018-12
Korrupsjon Rank 87 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 46 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 620000 2018-12
Gruvedrift Produksjon 3.6 2018-12
Stål~~pos=trunc 76121 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 123 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.55 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 8.2 2018-12
Forbruk 317510 2017-12
Disponibel personlig inntekt 36396 2017-12
Privat sparing 37.1 2015-12
Bankenes Utlånsrente 4.35 2019-01
Konsumerkreditt 371852 2018-12
Bensinpriser 0.77 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 50.3 2018-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 9.7 2018-12
Hjem Eierskap Rate 90 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kina - Økonomiske indikatorer.