Markeder Siste Referanse
Valuta 7.07 2019-10
Aksjemarkedet 2989 2019-10
10-årig statsobligasjon 3.18 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 6.2 2019-06
Arbeidsledighet 3.61 2019-06
Inflasjon 3 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2019-09
Rentesats 4.2 2019-10
Kontanter - Reserve - Ratio 13 2019-10
Handelsbalanse 396 2019-09
Nåværende situasjon 462 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 50.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.2 2018-12
Forretningstillit 49.8 2019-09
Produksjon PMI 51.4 2019-09
Ikke - Manufacturing - Pmi 53.7 2019-09
Service PMI 51.3 2019-09
Forbrukertillit 122 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 0.66 2019-08
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 6.2 2019-06
BNP 13608 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 896916 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 380772 2018-12
Bnp Per Innbygger 7755 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16187 2018-12
Bnp Faste Priser 450933 2019-06
Bnp Fra Landbruk 23207 2019-06
Bnp Fra Construction 27466 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 152994 2019-06
Bnp Fra Tjenester 247743 2019-06
Bnp Fra Transport 20495 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.61 2019-06
Sysselsatte 77586 2018-12
Arbeidsledige 947 2019-06
Lønnskostnader 104 2019-06
Lønn 82461 2018-12
Minstelønn 2480 2019-04
Lønninger innen produksjon 72088 2018-12
Befolkning 1395 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 50 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-09
KjerneInflasjon 1.5 2019-08
Bnp-Deflatoren 646 2017-12
Produsentpriser 99.2 2019-08
produsentprisene endring -1.2 2019-09
Eksportpriser 104 2019-07
Importprisene 103 2019-07
MatInflasjon 11.2 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.2 2019-10
Kontanter - Reserve - Ratio 13 2019-10
Internbankrente 3.18 2019-10
Pengemengde 7320 2019-08
Pengemengden M1 55680 2019-08
Pengemengden M2 193550 2019-08
Bankenes balanse 1210 2019-08
Sentralbankers balanse 360353 2019-08
Valutareserver 3092431 2019-09
Lån Til Privat Sektor 19800 2019-08
Innskudd Rente 0.35 2019-09
Lånevekst 12.4 2019-08
Fast Asset Investment 5.5 2019-08
Utlånsrente 4.35 2019-09
Lån Til Banker 1477067 2019-08
Reverse Reporenten 2.55 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 396 2019-09
Nåværende situasjon 462 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Eksport 2181 2019-09
Import 1785 2019-09
Utenlandsgjeld 19652 2018-12
Kjøpsbetingelser 101 2019-07
Kapitalstrømmer 214 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 893 2019-08
Turistankomster 3054 2018-12
Gullreserver 1936 2019-09
Råoljeproduksjon 3918 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 5.11 2017-12
Turisme Inntekter 5.97 2018-12
Våpen Salg 1040 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 50.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -257 2019-08
Offentlige Utgifter 220906 2018-12
Statens Inntekter 11438 2019-08
Fiscal Utgifter 15106 2019-08
Kreditt-Rating 79.57
Militære Utgifter 239223 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 13 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 48 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 37 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 49.8 2019-09
Produksjon PMI 51.4 2019-09
Ikke - Manufacturing - Pmi 53.7 2019-09
Service PMI 51.3 2019-09
Industriell Produksjon 4.4 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.32 2019-08
Industriproduksjonen 4.3 2019-08
Nye ordere 50.5 2019-09
Lagerendringer 15873 2018-12
Bil Produksjon 1693000 2019-08
Bilregistreringer 1653000 2019-08
Totalt Vehicle Sales 2271000 2019-09
Internett-hastighet 7583 2017-03
IP-adresser 98862937 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 76.4 2019-06
Sementproduksjon 21018 2019-08
Konkurranseevne Index 73.9 2019-12
Konkurranseevne Rank 28 2019-12
Sammensatt Pmi 51.9 2019-09
Bedriftens Fortjeneste 4016350 2019-08
Korrupsjon Index 39 2018-12
Korrupsjon Rank 87 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 46 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 668200 2019-08
Gruvedrift Produksjon 3.7 2019-08
Stål~~pos=trunc 87251 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 122 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 0.66 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 7.5 2019-08
Forbruk 348210 2018-12
Disponibel personlig inntekt 39251 2018-12
Privat sparing 36.1 2016-12
Bankenes Utlånsrente 4.35 2019-09
Konsumerkreditt 411664 2019-08
Bensinpriser 0.7 2019-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 53.6 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 8.8 2019-08
Hjem Eierskap Rate 90 2014-12
Nyboligsalg 83317 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kina - Økonomiske indikatorer.