Markeder Siste Referanse
Valuta 104 2021-01
Aksjemarkedet 28519 2021-01
10-årig statsobligasjon 0.04 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 5.3 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -5.8 2020-09
Bnp Vekst Annualisert 22.9 2020-09
Arbeidsledighet 2.9 2020-11
Inflasjon -0.9 2020-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2020-11
Rentesats -0.1 2020-12
Handelsbalanse 367 2020-11
Nåværende situasjon 1878 2020-11
Nåværende situasjon mot BNP 3.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 237 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Forretningstillit -10 2020-12
Produksjon PMI 50 2020-12
Service PMI 47.7 2020-12
Forbrukertillit 31.8 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -2 2020-11
Bedriftens Skattesats 30.62 2020-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2019-12
Coronavirus tilfeller 322296 2021-01
Coronavirus dødsfall 4489 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 239126 2021-01
Sykehussenger 13.05 2017-12
sykehus 66.39 2017-12
Medisinske leger 2.5 2016-12
sykepleiere 12 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 5.3 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -5.8 2020-09
Bnp Vekst Annualisert 22.9 2020-09
BNP 5082 2019-12
Bnp Faste Priser 507616 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 533804 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 118938 2020-09
Bnp Per Innbygger 49188 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 41429 2019-12
Bnp Fra Landbruk 4883 2019-12
Bnp Fra Construction 28935 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 117923 2019-12
Bnp Fra Mining 381 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 27095 2019-12
Bnp Fra Tjenester 22059 2019-12
Bnp Fra Transport 22885 2019-12
Bnp Fra Verktøy 16498 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.9 2020-11
Sysselsatte 67010 2021-11
Arbeidsledige 1980 2020-11
Full Jobb 22022 2020-11
Deltid Sysselsettingen 7598 2020-11
Sysselsetting 60.6 2020-11
Yrkesdeltakelse 62.3 2020-11
Arbeidsledighet for unge 4.8 2020-11
Produktivitet 96.7 2020-10
Ledige Stillinger 780 2020-11
Lønn 314090 2020-11
Minstelønn 902 2020-10
Lønnsveksten -2.2 2020-11
Lønninger innen produksjon 358193 2020-11
Befolkning 126 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2019-12
Pensjonsalder Menn 63 2019-12
Jobber til applikasjonsforhold 1.06 2020-11

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.9 2020-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2020-11
Konsumprisindeksen Kpi 101 2020-11
Kjerne Konsumprisindeks 101 2020-11
KjerneInflasjon -0.9 2020-11
Bnp-Deflatoren 100 2020-09
Produsentpriser 100 2020-12
Eksportpriser 90.8 2020-12
Importprisene 84.3 2020-12
MatInflasjon -0.2 2020-11
KPI Housing Utilities 100 2020-11
Kpi Transport 98.3 2020-11
produsentprisene endring -2 2020-12
Tokyo KPI 101 2020-12

Penger Siste Referanse
Rentesats -0.1 2020-12
Internbankrente -0.08 2021-01
Pengemengde 110247 2020-12
Pengemengden M1 931654 2020-12
Pengemengden M2 1137027 2020-12
Pengemengden M3 1479242 2020-12
Sentralbankers balanse 702582 2020-12
Valutareserver 1394700 2020-12
Lån Til Privat Sektor 501897 2020-12
Innskudd Rente -0.17 2021-01
Utenlandske - Lager - Investering 581 2021-01
Investing i utenlandske obligasjoner 731 2021-01
Lånevekst 6.2 2020-12
Privat gjeld til BNP 224 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 367 2020-11
Nåværende situasjon 1878 2020-11
Nåværende situasjon mot BNP 3.6 2019-12
Eksport 6114 2020-11
Import 5747 2020-11
Utenlandsgjeld 501500 2020-09
Kjøpsbetingelser 108 2020-12
Kapitalstrømmer 15954 2020-11
Utenlandske Direkte Investeringer 4498 2020-11
Turisme Inntekter 695000 2020-10
Turistankomster 56700 2020-11
Gullreserver 765 2020-09
Råoljeproduksjon 5 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 2.01 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 237 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -131556 2020-09
Offentlige Utgifter 114509 2020-09
Kreditt-Rating 77 2021-01
Statens Utgifter Til Bnp 38.9 2018-12
Militære Utgifter 45362 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30.62 2020-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2019-12
Salgsskatt 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 29.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.45 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -10 2020-12
Produksjon PMI 50 2020-12
Service PMI 47.7 2020-12
Industriell Produksjon -3.4 2020-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 0 2020-11
Industriproduksjonen -3.1 2020-10
Kapasitetsutnyttelsen 95.4 2020-10
Nye ordere 923 2020-11
Maskiner Bestillinger 1.5 2020-11
Lagerendringer 1837 2020-09
Konkurser 558 2020-12
Bedriftens Fortjeneste 12398 2020-09
Sammenfallende-Hovedsiden 89.1 2020-11
Økonomi-følgere undersøkelse 35.5 2020-12
Bil Produksjon 730653 2020-10
Bilregistreringer 210696 2020-12
Ledende økonomisk indeks 96.6 2020-11
Liten - Forretnings - Feeling -27 2020-12
Internett-hastighet 20172 2017-03
IP-adresser 43689566 2017-03
Alle - Industri - Aktivitet - Hovedsiden 95.1 2020-07
Sementproduksjon 5140 2020-11
Konkurranseevne Index 82.27 2019-12
Konkurranseevne Rank 6 2019-12
Sammensatt Pmi 48.5 2020-12
Korrupsjon Index 73 2019-12
Korrupsjon Rank 20 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 29 2019-12
Maskinverktøy Ordre 97975 2020-12
Gruvedrift Produksjon -2.9 2020-10
Ikke - Manufacturing - Pmi -5 2020-12
Privat investering -10.6 2020-09
Reuters - Tankan - Indeks -9 2020-12
Stål~~pos=trunc 7264 2020-11
tertiær - Industri - Hovedsiden 98.2 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 31.8 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -2 2020-11
Butikkhandel (Årlig) 0.7 2020-11
Husholdningenes Utgifter 1.1 2021-11
Forbruk 280784 2020-09
Disponibel personlig inntekt 384 2020-11
Privat sparing 16.8 2020-11
Bankenes Utlånsrente 1 2021-01
Konsumerkreditt 429339 2020-09
Bensinpriser 1.31 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 63.7 2020-06

Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger -3.7 2020-11
Byggbestillinger -4.7 2020-11
Boligpriser 115 2020-09
Konstruksjonsflyt ut -6.9 2020-07
Hjem Eierskap Rate 61.7 2013-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 322296 2021-01
Coronavirus dødsfall 4489 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 239126 2021-01
Sykehussenger 13.05 2017-12
sykehus 66.39 2017-12
Medisinske leger 2.5 2016-12
sykepleiere 12 2016-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Japan - Økonomiske indikatorer.