Siste Forrige
Valuta 144 145
Aksjemarkedet 26579 26430 Poeng
Bnp Vekstrate 0.9 0.1 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 0.6 Prosent
Bnp Vekst Annualisert 3.5 0.2 Prosent
Arbeidsledighet 2.6 2.6 Prosent
Inflasjon 3 2.6 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 0.4 Prosent
Rentesats -0.1 -0.1 Prosent
Handelsbalanse -2817 -1434 Jpy - Milliarder
Nåværende situasjon 229 -132 Jpy - Milliarder
Nåværende situasjon mot BNP 3.2 3.6 Prosent Av Bnp
Regjeringens gjeld mot BNP 266 238 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -12.6 -3.1 Prosent Av Bnp
Forretningstillit 9 14 Poeng
Produksjon PMI 51 51.5 Poeng
Service PMI 51.9 49.5 Poeng
Forbrukertillit 32.5 30.2 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 -1.3 Prosent
Bedriftens Skattesats 30.62 30.62 Prosent
Personalinntekt skattesats 55.97 55.95 Prosent
Siste Forrige
Bnp Vekstrate 0.9 0.1 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 0.6 Prosent
Bnp Vekst Annualisert 3.5 0.2 Prosent
BNP 4937 5040 Usd Billion
Bnp Faste Priser 544022 539376 Jpy - Milliarder
Brutto Nasjonal Produkt 552858 552028 Jpy - Milliarder
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 128948 127400 Jpy - Milliarder
Bnp Per Innbygger 35278 34556 USD
Bnp Per Innbygger Ppp 40770 39935 USD
Hele året BNP-vekst 1.7 -4.5 Prosent
BNP Bidrag til ekstern etterspørsel 0.1 -0.5 Prosentpoeng
Bnp Fra Landbruk 4689 4883 Jpy - Milliarder
Bnp Fra Construction 30154 28935 Jpy - Milliarder
Bnp Fra Manufacturing 108094 117923 Jpy - Milliarder
Bnp Fra Mining 365 381 Jpy - Milliarder
Bnp Fra Forvaltningsloven 27259 27095 Jpy - Milliarder
Bnp Fra Tjenester 19513 22059 Jpy - Milliarder
Bnp Fra Transport 24330 22885 Jpy - Milliarder
Bnp Fra Verktøy 16349 16498 Jpy - Milliarder
Siste Forrige
Arbeidsledighet 2.6 2.6 Prosent
Sysselsatte 67340 67360 Tusen
Arbeidsledige 1760 1800 Tusen
Full Jobb 22296 22358 Tusen
Deltid Sysselsettingen 7164 7100 Tusen
Sysselsetting 61.3 61.3 Prosent
Yrkesdeltakelse 62.9 63 Prosent
Arbeidsledighet for unge 4.4 3.8 Prosent
Produktivitet 98.9 96.2 Poeng
Ledige Stillinger 892 865 Tusen
Lønn 440780 563246 JPY/måned
Minstelønn 930 902 JPY / time
Lønnsveksten 1.8 2 Prosent
Lønninger innen produksjon 590275 566005 JPY/måned
Befolkning 125 126 Million
Pensjonsalder Kvinner 64 63
Pensjonsalder Menn 64 63
Overtidsbetaling (årlig) 4.7 5.8 Prosent
Jobber til applikasjonsforhold 1.29 1.27
Siste Forrige
Inflasjon 3 2.6 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 0.4 Prosent
Konsumprisindeksen Kpi 103 102 Poeng
Kjerne Konsumprisindeks 102 102 Poeng
KjerneInflasjon 2.8 2.4 Prosent
Bnp-Deflatoren 102 99.6 Poeng
Produsentpriser 115 115 Poeng
Eksportpriser 128 131 Poeng
Importprisene 179 182 Poeng
MatInflasjon 4.7 4.4 Prosent
Produsentprisvekst (månedlig) 0.2 0.7 Prosent
Tokyo kjerne-KPI 102 102 Poeng
Tokyo - KPI - Eks - Mat - og - Energi 100 100 Poeng
KPI kjernekjerne 1.6 1.2 Prosent
KPI Housing Utilities 101 101 Poeng
Kpi Transport 94.3 94.3 Poeng
Inflasjonsforventning 2.4 1.8 Prosent
produsentprisene endring 9 9 Prosent
Tokyo KPI 103 102 Poeng
Siste Forrige
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 259 259 doser per 100 personer
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 322820432 322634403 doser
Coronavirus tilfeller 20918843 20840785 Personer
Coronavirus dødsfall 31547 31514 Personer
Sykehussenger 12.84 12.98 per 1000 personer
sykehus 65.79 66.21 per - en - million - mennesker
Medisinske leger 2.57 2.5 per 1000 personer
sykepleiere 12.46 12 per 1000 personer
Siste Forrige
Rentesats -0.1 -0.1 Prosent
Internbankrente -0.02 -0.02 Prosent
Pengemengde 114679 114498 Jpy - Milliarder
Pengemengden M1 1029203 1028459 Jpy - Milliarder
Pengemengden M2 1209076 1208589 Jpy - Milliarder
Pengemengden M3 1563216 1559266 Jpy - Milliarder
Sentralbankers balanse 709249 725357 Jpy - Milliarder
Valutareserver 1292100 1323000 Usd Million
Lån Til Privat Sektor 511584 511899 Jpy - Milliarder
Innskudd Rente -0.09 -0.2 Prosent
Utenlandske - Lager - Investering -610 -704 Jpy - Milliarder
Investing i utenlandske obligasjoner -141 145 Jpy - Milliarder
Lånevekst 1.9 1.7 Prosent
Privat gjeld til BNP 246 240 Prosent
Siste Forrige
Handelsbalanse -2817 -1434 Jpy - Milliarder
Nåværende situasjon 229 -132 Jpy - Milliarder
Nåværende situasjon mot BNP 3.2 3.6 Prosent Av Bnp
Eksport 8062 8755 Jpy - Milliarder
Import 10879 10189 Jpy - Milliarder
Utenlandsgjeld 591755 559569 Jpy - Milliarder
Kjøpsbetingelser 71.6 71.9 Poeng
Kapitalstrømmer -7113 -4497 JPY CML
Utenlandske Direkte Investeringer 7111 16386 JPY CML
Turisme Inntekter 1524000 1720000 Jpy - Tusen
Turistankomster 169800 144500
Gullreserver 846 846 Tonn
Eksport (Årlig) 22.1 19 Prosent
Import (Årlig) 49.9 47.2 Prosent
Råoljeproduksjon 3 3 BBL/D/1K
Terrorisme - Hovedsiden 1.46 1.98
Våpen Salg 3 2 SIPRI - TIV - Million
Siste Forrige
Regjeringens gjeld mot BNP 266 238 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -12.6 -3.1 Prosent Av Bnp
Regjeringens budsjetter verdi -144564 -73003 JPY CML
Offentlige Utgifter 117145 116714 Jpy - Milliarder
Kreditt-Rating 77
Statens Utgifter Til Bnp 47.25 38.9 Prosent Av Bnp
Militære Utgifter 48160 47609 Usd Million
Siste Forrige
Bedriftens Skattesats 30.62 30.62 Prosent
Personalinntekt skattesats 55.97 55.95 Prosent
Salgsskatt 10 10 Prosent
Sosial sikkerhetsrate 31.52 30.68 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.24 15.49 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15.28 15.19 Prosent
Siste Forrige
Forretningstillit 9 14 Poeng
Produksjon PMI 51 51.5 Poeng
Service PMI 51.9 49.5 Poeng
Industriell Produksjon -2 -2.8 Prosent
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.8 9.2 Prosent
Industriproduksjonen -1.8 -3.05 Prosent
Kapasitetsutnyttelsen 94.5 92.3 Poeng
Nye ordere 1069 1062 Jpy - Milliarder
Maskiner Bestillinger 5.3 0.9 Prosent
Lagerendringer 1542 3042 Jpy - Milliarder
Konkurser 492 494 Selskaper
Bedriftens Fortjeneste 28318 22832 Jpy - Milliarder
Sammenfallende-Hovedsiden 101 99.2
Økonomi-følgere undersøkelse 45.5 43.8 Poeng
Bil Produksjon 559949 358202 Enheter
Bilregistreringer 154316 186711
Ledende økonomisk indeks 99.6 100 Poeng
Liten - Forretnings - Feeling -4 -4
Business Survey Index Store produksjonsbedrifter 1.7 -9.9 Prosent
Økonomi - Overvåkere - undersøkelse - Outlook 49.4 42.8 Poeng
Internett-hastighet 20172 19575 KBps
IP-adresser 43689566 43995715 IP
Tankan Large All Industri Capex 18.6 2.2 Prosent
Tankan - Stor - Produksjon - Outlook 10 9 Poeng
Tankan - Gjør Ikke - Manufacturing - Outlook 13 7 Poeng
Sementproduksjon 4223 4541 Tusenvis Av Tonnes
Konkurranseevne Index 82.27 82.47 Poeng
Konkurranseevne Rank 6 5
Sammensatt Pmi 50.9 49.4 Poeng
Korrupsjon Index 73 74 Poeng
Korrupsjon Rank 18 19
Enkle Å Gjøre Forretninger 29 39
Maskinverktøy Ordre 139390 142412 Jpy - Million
Gruvedrift Produksjon -6.82 0.24 Prosent
Ikke - Manufacturing - Pmi 13 9 Poeng
Privat investering 4.6 3 Prosent
Reuters - Tankan - Indeks 10 13 Poeng
Stål~~pos=trunc 7300 7300 Tusen Tonn
tertiær - Industri - Hovedsiden 99.2 99.8 Poeng
Siste Forrige
Forbrukertillit 32.5 30.2 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 -1.3 Prosent
Butikkhandel (Årlig) 2.4 1.5 Prosent
Husholdningenes Utgifter 3.4 3.5 Prosent
Forbruk 297335 293885 Jpy - Milliarder
Disponibel personlig inntekt 527 736 Jpy - Tusen
Privat sparing 37.7 55.3 Prosent
Bankenes Utlånsrente 1.25 1.2 Prosent
Husholdningenes Forbruk (Månedlig) -1.4 1.5 Prosent
Konsumerkreditt 480255 473827 Jpy - Milliarder
Bensinpriser 1.21 1.28 Usd / Liter
Husholdninger Gjeld Til Bnp 68.9 67.6 Prosent Av Bnp
Siste Forrige
Nyestartede boliger -5.4 -2.2 Prosent
Byggbestillinger 2.8 15.5 Prosent
Boligpriser 132 133 Poeng
Hjem Eierskap Rate 61.2 61.7 Prosent
Pris til leieforhold 115 112


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Japan - Økonomiske indikatorer.