Markeder Siste Referanse
Valuta 110 2020-01
Aksjemarkedet 23795 2020-01
10-årig statsobligasjon -0.01 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-09
Bnp Vekst Annualisert 1.8 2019-09
Arbeidsledighet 2.2 2019-11
Inflasjon 0.5 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-11
Rentesats -0.1 2020-01
Handelsbalanse -152 2019-12
Nåværende situasjon 1437 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 238 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Forretningstillit 0 2019-12
Produksjon PMI 48.4 2019-12
Service PMI 49.4 2019-12
Forbrukertillit 39.1 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 4.5 2019-11
Bedriftens Skattesats 30.86 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-09
Bnp Vekst Annualisert 1.8 2019-09
BNP 4971 2018-12
Bnp Faste Priser 541466 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 564586 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 130983 2019-09
Bnp Per Innbygger 48920 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39294 2018-12
Bnp Fra Landbruk 4685 2018-12
Bnp Fra Construction 29225 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 112295 2018-12
Bnp Fra Mining 225 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 26309 2018-12
Bnp Fra Tjenester 21745 2018-12
Bnp Fra Transport 25280 2018-12
Bnp Fra Verktøy 9761 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.2 2019-11
Sysselsatte 67690 2019-11
Arbeidsledige 1510 2019-11
Full Jobb 22090 2019-11
Deltid Sysselsettingen 7546 2019-11
Sysselsetting 60.9 2019-11
Yrkesdeltakelse 62.3 2019-11
Arbeidsledighet for unge 3.8 2019-11
Produktivitet 99.5 2019-10
Ledige Stillinger 921 2019-11
Lønn 322356 2019-11
Minstelønn 901 2019-10
Lønnsveksten -0.2 2019-11
Lønninger innen produksjon 373009 2019-11
Befolkning 126 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Jobber til applikasjonsforhold 1.57 2019-11
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.5 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-11
KjerneInflasjon 0.5 2019-11
Bnp-Deflatoren 102 2019-09
Produsentpriser 102 2019-12
Eksportpriser 92.3 2019-12
Importprisene 93.3 2019-12
MatInflasjon 1.5 2019-11
KPI Housing Utilities 100 2019-11
Kpi Transport 99.5 2019-11
produsentprisene endring 0.9 2019-12
Tokyo KPI 102 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.1 2020-01
Internbankrente -0.05 2020-01
Pengemengde 104317 2019-12
Pengemengden M1 818012 2019-12
Pengemengden M2 1041624 2019-12
Pengemengden M3 1374471 2019-12
Sentralbankers balanse 573053 2019-12
Valutareserver 1323750 2019-12
Lån Til Privat Sektor 474138 2019-12
Innskudd Rente -0.17 2020-01
Utenlandske - Lager - Investering 264 2020-01
Investing i utenlandske obligasjoner 175 2020-01
Lånevekst 1.8 2019-12
Privat gjeld til BNP 221 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -152 2019-12
Nåværende situasjon 1437 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 2018-12
Eksport 6577 2019-12
Import 6730 2019-12
Utenlandsgjeld 467002 2019-09
Kjøpsbetingelser 98.9 2019-12
Kapitalstrømmer 5507 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 12899 2019-11
Turisme Inntekter 22426000 2019-11
Turistankomster 2526400 2019-12
Gullreserver 765 2019-12
Råoljeproduksjon 4 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 2.29 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 238 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -66259 2019-09
Offentlige Utgifter 109854 2019-09
Asylsøknader 709 2018-06
Kreditt-Rating 77 2020-01
Statens Utgifter Til Bnp 38.9 2017-12
Militære Utgifter 45362 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30.86 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2018-12
Salgsskatt 10 2019-10
Sosial sikkerhetsrate 29.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.45 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0 2019-12
Produksjon PMI 48.4 2019-12
Service PMI 49.4 2019-12
Industriell Produksjon -8.2 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -1 2019-11
Industriproduksjonen -8.1 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 95.5 2019-11
Nye ordere 1154 2019-11
Maskiner Bestillinger 18 2019-11
Lagerendringer 871 2019-09
Konkurser 704 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 17323 2019-09
Sammenfallende-Hovedsiden 94.7 2019-11
Økonomi-følgere undersøkelse 39.8 2019-12
Bil Produksjon 667462 2019-10
Bilregistreringer 194765 2019-12
Ledende økonomisk indeks 90.8 2019-11
Liten - Forretnings - Feeling -9 2019-12
Internett-hastighet 20172 2017-03
IP-adresser 43689566 2017-03
Alle - Industri - Aktivitet - Hovedsiden 104 2019-11
Sementproduksjon 5198 2019-11
Konkurranseevne Index 82.27 2019-12
Konkurranseevne Rank 6 2019-12
Sammensatt Pmi 48.6 2019-12
Korrupsjon Index 73 2019-12
Korrupsjon Rank 20 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 29 2019-12
Maskinverktøy Ordre 89969 2019-12
Gruvedrift Produksjon -9.8 2019-11
Ikke - Manufacturing - Pmi 20 2019-12
Privat investering 7.1 2019-09
Reuters - Tankan - Indeks -6 2020-01
Stål~~pos=trunc 7743 2019-11
tertiær - Industri - Hovedsiden 105 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 39.1 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 4.5 2019-11
Butikkhandel (Årlig) -2.1 2019-11
Husholdningenes Utgifter -2 2020-11
Forbruk 303045 2019-09
Disponibel personlig inntekt 390 2019-11
Privat sparing 25.1 2019-11
Bankenes Utlånsrente 0.95 2019-11
Konsumerkreditt 322298 2019-09
Bensinpriser 1.37 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.7 2019-06
Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger -12.7 2019-11
Byggbestillinger -1.2 2019-11
Boligpriser 113 2019-09
Konstruksjonsflyt ut -1 2019-11
Hjem Eierskap Rate 61.7 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Japan - Økonomiske indikatorer.