Markeder Siste Referanse
Valuta 106 2019-08
Aksjemarkedet 20628 2019-08
10-årig statsobligasjon -0.24 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-06
Bnp Vekst Annualisert 1.8 2019-06
Arbeidsledighet 2.3 2019-06
Inflasjon 0.7 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-06
Rentesats -0.1 2019-08
Handelsbalanse -250 2019-07
Nåværende situasjon 1211 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 238 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Forretningstillit 7 2019-06
Produksjon PMI 49.5 2019-08
Service PMI 53.4 2019-08
Forbrukertillit 37.8 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-06
Bedriftens Skattesats 30.86 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-06
Bnp Vekst Annualisert 1.8 2019-06
BNP 4971 2018-12
Bnp Faste Priser 541476 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 564532 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 130219 2019-06
Bnp Per Innbygger 48920 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39294 2018-12
Bnp Fra Landbruk 4481 2017-12
Bnp Fra Construction 29714 2017-12
Bnp Fra Manufacturing 109204 2017-12
Bnp Fra Mining 232 2017-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 26260 2017-12
Bnp Fra Tjenester 21996 2017-12
Bnp Fra Transport 25234 2017-12
Bnp Fra Verktøy 9567 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.3 2019-06
Sysselsatte 67010 2019-06
Arbeidsledige 1610 2019-06
Full Jobb 22252 2019-06
Deltid Sysselsettingen 7352 2019-06
Sysselsetting 60.8 2019-06
Yrkesdeltakelse 62.3 2019-06
Arbeidsledighet for unge 3.8 2019-06
Produktivitet 103 2019-05
Ledige Stillinger 973 2019-06
Lønn 560430 2019-06
Minstelønn 874 2018-10
Lønnsveksten 0.4 2019-06
Lønninger innen produksjon 571547 2019-06
Befolkning 126 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Jobber til applikasjonsforhold 1.61 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-06
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-06
KjerneInflasjon 0.6 2019-06
Bnp-Deflatoren 104 2019-06
Produsentpriser 101 2019-07
Eksportpriser 92.8 2019-07
Importprisene 93.5 2019-07
MatInflasjon 1.4 2019-06
KPI Housing Utilities 99.7 2019-06
Kpi Transport 98.3 2019-06
produsentprisene endring -0.6 2019-07
Tokyo KPI 102 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.1 2019-08
Internbankrente -0.1 2019-08
Pengemengde 102110 2019-07
Pengemengden M1 797798 2019-07
Pengemengden M2 1030975 2019-07
Pengemengden M3 1361659 2019-07
Sentralbankers balanse 568314 2019-07
Valutareserver 1316452 2019-07
Lån Til Privat Sektor 469263 2019-07
Innskudd Rente -0.26 2019-08
Utenlandske - Lager - Investering -360 2019-08
Investing i utenlandske obligasjoner 500 2019-08
Lånevekst 2.3 2019-07
Privat gjeld til BNP 221 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -250 2019-07
Nåværende situasjon 1211 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 2018-12
Eksport 6643 2019-07
Import 6893 2019-07
Utenlandsgjeld 462696 2019-03
Kjøpsbetingelser 99.3 2019-07
Kapitalstrømmer 37129 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 14726 2019-06
Turisme Inntekter 19930000 2019-06
Turistankomster 2880000 2019-06
Gullreserver 765 2019-06
Råoljeproduksjon 3 2019-04
Terrorisme - Hovedsiden 2.93 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 238 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 72556 2019-03
Offentlige Utgifter 108826 2019-06
Asylsøknader 709 2018-06
Kreditt-Rating 77.62
Statens Utgifter Til Bnp 38.9 2017-12
Militære Utgifter 45362 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30.86 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2018-12
Salgsskatt 8 2019-01
Sosial sikkerhetsrate 29.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.45 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 7 2019-06
Produksjon PMI 49.5 2019-08
Service PMI 53.4 2019-08
Industriell Produksjon -3.8 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.3 2019-06
Industriproduksjonen -3.8 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 101 2019-06
Nye ordere 1123 2019-06
Maskiner Bestillinger 13.9 2019-06
Lagerendringer 2191 2019-03
Konkurser 802 2019-07
Bedriftens Fortjeneste 22244 2019-03
Sammenfallende-Hovedsiden 100 2019-06
Økonomi-følgere undersøkelse 41.2 2019-07
Bil Produksjon 676431 2019-05
Bilregistreringer 258150 2019-07
Ledende økonomisk indeks 93.3 2019-06
Liten - Forretnings - Feeling -1 2019-06
Internett-hastighet 20172 2017-03
IP-adresser 43689566 2017-03
Alle - Industri - Aktivitet - Hovedsiden 106 2019-06
Sementproduksjon 4694 2019-06
Konkurranseevne Index 82.47 2018-12
Konkurranseevne Rank 5 2018-12
Sammensatt Pmi 51.7 2019-08
Korrupsjon Index 73 2018-12
Korrupsjon Rank 18 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 39 2018-12
Maskinverktøy Ordre 101268 2019-07
Gruvedrift Produksjon -7.6 2019-06
Ikke - Manufacturing - Pmi 23 2019-06
Privat investering 6.1 2019-03
Reuters - Tankan - Indeks -4 2019-08
Stål~~pos=trunc 8789 2019-06
tertiær - Industri - Hovedsiden 107 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 37.8 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 0.5 2019-06
Husholdningenes Utgifter 2.7 2019-06
Forbruk 302858 2019-06
Disponibel personlig inntekt 709 2019-06
Privat sparing 55 2019-06
Bankenes Utlånsrente 1 2019-06
Konsumerkreditt 331784 2019-03
Bensinpriser 1.34 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.1 2018-12
Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger 0.3 2019-06
Byggbestillinger -4.2 2019-06
Boligpriser 115 2019-04
Hjem Eierskap Rate 61.7 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Japan - Økonomiske indikatorer.