Markeder Siste Referanse
Valuta 112 2019-04
Aksjemarkedet 22260 2019-04
10-årig statsobligasjon -0.03 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.3 2018-12
Bnp Vekst Annualisert 1.9 2018-12
Arbeidsledighet 2.3 2019-02
Inflasjon 0.5 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-03
Rentesats -0.1 2019-03
Handelsbalanse 528 2019-03
Nåværende situasjon 2677 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP 4.02 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 253 2017-12
Offentlige Budsjetter -4.5 2017-12
Forretningstillit 12 2019-03
Produksjon PMI 49.5 2019-04
Service PMI 52 2019-03
Forbrukertillit 40.5 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-02
Bedriftens Skattesats 30.86 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.3 2018-12
Bnp Vekst Annualisert 1.9 2018-12
BNP 4872 2017-12
Bnp Faste Priser 535333 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 556854 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 127703 2018-12
Bnp Per Innbygger 48557 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39002 2017-12
Bnp Fra Landbruk 4481 2017-12
Bnp Fra Construction 29714 2017-12
Bnp Fra Manufacturing 109204 2017-12
Bnp Fra Mining 232 2017-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 26260 2017-12
Bnp Fra Tjenester 21996 2017-12
Bnp Fra Transport 25234 2017-12
Bnp Fra Verktøy 9567 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.3 2019-02
Sysselsatte 67140 2019-02
Arbeidsledige 1600 2019-02
Full Jobb 21774 2019-02
Deltid Sysselsettingen 7413 2019-02
Sysselsetting 60 2019-02
Yrkesdeltakelse 61.4 2019-02
Arbeidsledighet for unge 3.4 2019-02
Produktivitet 107 2019-01
Ledige Stillinger 997 2019-02
Lønn 296402 2019-02
Minstelønn 874 2018-10
Lønnsveksten -0.8 2019-02
Lønninger innen produksjon 330527 2019-02
Befolkning 127 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.5 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-03
KjerneInflasjon 0.8 2019-03
Bnp-Deflatoren 104 2018-12
Produsentpriser 102 2019-03
Eksportpriser 95.4 2019-03
Importprisene 97.3 2019-03
MatInflasjon -0.3 2019-03
KPI Housing Utilities 99.6 2019-03
Kpi Transport 99.2 2019-03
produsentprisene endring 1.3 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.1 2019-03
Internbankrente -0.07 2019-04
Pengemengde 102119 2019-03
Pengemengden M1 781408 2019-03
Pengemengden M2 1012747 2019-03
Pengemengden M3 1351006 2019-03
Sentralbankers balanse 557034 2019-03
Valutareserver 1291813 2019-03
Lån Til Privat Sektor 465930 2019-03
Innskudd Rente 0.32 2017-12
Utenlandske - Lager - Investering 528 2019-04
Investing i utenlandske obligasjoner 591 2019-04
Lånevekst 2.4 2019-03
Privat gjeld til BNP 229 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 528 2019-03
Nåværende situasjon 2677 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP 4.02 2017-12
Eksport 7201 2019-03
Import 6673 2019-03
Utenlandsgjeld 442747 2018-12
Kjøpsbetingelser 98 2019-03
Kapitalstrømmer 25305 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 10506 2019-02
Turisme Inntekter 15787000 2019-02
Turistankomster 2760100 2019-03
Gullreserver 765 2019-03
Råoljeproduksjon 3 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 2.93 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 253 2017-12
Offentlige Budsjetter -4.5 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -41094 2018-12
Offentlige Utgifter 107892 2018-12
Asylsøknader 709 2018-06
Kreditt-Rating 77.62
Statens Utgifter Til Bnp 39.05 2016-12
Militære Utgifter 46556 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30.86 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2018-12
Salgsskatt 8 2019-01
Sosial sikkerhetsrate 29.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.45 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 12 2019-03
Produksjon PMI 49.5 2019-04
Service PMI 52 2019-03
Industriell Produksjon -1.1 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.7 2019-02
Industriproduksjonen -1.1 2019-02
Kapasitetsutnyttelsen 101 2019-02
Nye ordere 984 2019-02
Maskiner Bestillinger 1.8 2019-02
Lagerendringer 1600 2018-12
Konkurser 662 2019-03
Bedriftens Fortjeneste 19476 2018-12
Sammenfallende-Hovedsiden 98.8 2019-02
Økonomi-følgere undersøkelse 44.8 2019-03
Bil Produksjon 677024 2019-01
Bilregistreringer 357254 2019-03
Ledende økonomisk indeks 97.4 2019-02
Liten - Forretnings - Feeling 6 2019-03
Internett-hastighet 20172 2017-03
IP-adresser 43689566 2017-03
Sementproduksjon 4796 2019-02
Konkurranseevne Index 82.47 2018-12
Konkurranseevne Rank 5 2018-12
Sammensatt Pmi 50.4 2019-03
Korrupsjon Index 73 2018-12
Korrupsjon Rank 18 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 39 2018-12
Gruvedrift Produksjon -1.4 2019-02
Ikke - Manufacturing - Pmi 21 2019-03
Privat investering 5.7 2018-12
Stål~~pos=trunc 7743 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 40.5 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 0.4 2019-02
Husholdningenes Utgifter 1.7 2019-02
Forbruk 300990 2018-12
Disponibel personlig inntekt 436 2019-02
Privat sparing 25.8 2019-02
Bankenes Utlånsrente 1 2019-02
Konsumerkreditt 332103 2018-12
Bensinpriser 1.31 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.7 2018-09
Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger 4.2 2019-02
Byggbestillinger -3.4 2019-02
Boligpriser 111 2018-12
Hjem Eierskap Rate 61.7 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Japan - Økonomiske indikatorer.