Markeder Siste Referanse
Valuta 108 2019-10
Aksjemarkedet 22161 2019-10
10-årig statsobligasjon -0.2 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-06
Bnp Vekst Annualisert 1.3 2019-06
Arbeidsledighet 2.2 2019-08
Inflasjon 0.3 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-08
Rentesats -0.1 2019-09
Handelsbalanse -136 2019-08
Nåværende situasjon 2158 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 238 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Forretningstillit 5 2019-09
Produksjon PMI 48.9 2019-09
Service PMI 52.8 2019-09
Forbrukertillit 35.6 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 4.8 2019-08
Bedriftens Skattesats 30.86 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-06
Bnp Vekst Annualisert 1.3 2019-06
BNP 4971 2018-12
Bnp Faste Priser 540233 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 564532 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 128976 2019-06
Bnp Per Innbygger 48920 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39294 2018-12
Bnp Fra Landbruk 4481 2017-12
Bnp Fra Construction 29714 2017-12
Bnp Fra Manufacturing 109204 2017-12
Bnp Fra Mining 232 2017-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 26260 2017-12
Bnp Fra Tjenester 21996 2017-12
Bnp Fra Transport 25234 2017-12
Bnp Fra Verktøy 9567 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.2 2019-08
Sysselsatte 67350 2019-08
Arbeidsledige 1540 2019-08
Full Jobb 22068 2019-08
Deltid Sysselsettingen 7532 2019-08
Sysselsetting 60.9 2019-08
Yrkesdeltakelse 62.3 2019-08
Arbeidsledighet for unge 3.7 2019-08
Produktivitet 102 2019-07
Ledige Stillinger 963 2019-08
Lønn 305988 2019-08
Minstelønn 901 2019-10
Lønnsveksten -0.2 2019-08
Lønninger innen produksjon 342888 2019-08
Befolkning 126 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Jobber til applikasjonsforhold 1.59 2019-08
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.3 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-08
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-08
KjerneInflasjon 0.5 2019-08
Bnp-Deflatoren 104 2019-06
Produsentpriser 101 2019-09
Eksportpriser 91.6 2019-09
Importprisene 92.3 2019-09
MatInflasjon 0.1 2019-08
KPI Housing Utilities 99.8 2019-08
Kpi Transport 98.9 2019-08
produsentprisene endring -1.1 2019-09
Tokyo KPI 102 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.1 2019-09
Internbankrente -0.11 2019-10
Pengemengde 101997 2019-09
Pengemengden M1 800142 2019-09
Pengemengden M2 1030880 2019-09
Pengemengden M3 1367021 2019-09
Sentralbankers balanse 569758 2019-09
Valutareserver 1322581 2019-09
Lån Til Privat Sektor 469775 2019-09
Innskudd Rente -0.13 2019-10
Utenlandske - Lager - Investering 1072 2019-10
Investing i utenlandske obligasjoner -428 2019-10
Lånevekst 2 2019-09
Privat gjeld til BNP 221 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -136 2019-08
Nåværende situasjon 2158 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 2018-12
Eksport 6141 2019-08
Import 6277 2019-08
Utenlandsgjeld 456947 2019-06
Kjøpsbetingelser 99.2 2019-09
Kapitalstrømmer 15281 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 20214 2019-08
Turisme Inntekter 19057000 2019-08
Turistankomster 2520100 2019-08
Gullreserver 765 2019-09
Råoljeproduksjon 4 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.93 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 238 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -117024 2019-06
Offentlige Utgifter 109084 2019-06
Asylsøknader 709 2018-06
Kreditt-Rating 77.62
Statens Utgifter Til Bnp 38.9 2017-12
Militære Utgifter 45362 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30.86 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2018-12
Salgsskatt 10 2019-10
Sosial sikkerhetsrate 29.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.45 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 5 2019-09
Produksjon PMI 48.9 2019-09
Service PMI 52.8 2019-09
Industriell Produksjon -4.7 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.2 2019-08
Industriproduksjonen -4.7 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 102 2019-07
Nye ordere 1171 2019-08
Maskiner Bestillinger -2.4 2019-08
Lagerendringer 2008 2019-06
Konkurser 702 2019-09
Bedriftens Fortjeneste 23232 2019-06
Sammenfallende-Hovedsiden 99.3 2019-08
Økonomi-følgere undersøkelse 46.7 2019-09
Bil Produksjon 774265 2019-07
Bilregistreringer 300280 2019-09
Ledende økonomisk indeks 91.7 2019-08
Liten - Forretnings - Feeling -4 2019-09
Internett-hastighet 20172 2017-03
IP-adresser 43689566 2017-03
Alle - Industri - Aktivitet - Hovedsiden 106 2019-07
Sementproduksjon 4654 2019-08
Konkurranseevne Index 82.27 2019-12
Konkurranseevne Rank 6 2019-12
Sammensatt Pmi 51.5 2019-09
Korrupsjon Index 73 2018-12
Korrupsjon Rank 18 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 39 2018-12
Maskinverktøy Ordre 98956 2019-09
Gruvedrift Produksjon -8.9 2019-08
Ikke - Manufacturing - Pmi 21 2019-09
Privat investering 1.9 2019-06
Reuters - Tankan - Indeks -5 2019-10
Stål~~pos=trunc 8116 2019-08
tertiær - Industri - Hovedsiden 107 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 35.6 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 4.8 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 2 2019-08
Husholdningenes Utgifter 1 2019-08
Forbruk 302426 2019-06
Disponibel personlig inntekt 432 2019-08
Privat sparing 23.7 2019-08
Bankenes Utlånsrente 0.95 2019-08
Konsumerkreditt 320489 2019-06
Bensinpriser 1.36 2019-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.2 2019-03
Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger -7.1 2019-08
Byggbestillinger -25.9 2019-08
Boligpriser 114 2019-06
Hjem Eierskap Rate 61.7 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Japan - Økonomiske indikatorer.