Markeder Siste Referanse
Valuta 109 2021-04
Aksjemarkedet 29683 2021-04
10-årig statsobligasjon 0.09 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.8 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -1.4 2020-12
Bnp Vekst Annualisert 11.7 2020-12
Arbeidsledighet 2.9 2021-02
Inflasjon -0.4 2021-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2021-02
Rentesats -0.1 2021-03
Handelsbalanse 217 2021-02
Nåværende situasjon 2917 2021-02
Nåværende situasjon mot BNP 3.2 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 237 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.4 2019-12
Forretningstillit 5 2021-03
Produksjon PMI 52.7 2021-03
Service PMI 48.3 2021-03
Forbrukertillit 36.1 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) 3.1 2021-02
Bedriftens Skattesats 30.62 2021-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2019-12
Coronavirus tilfeller 516121 2021-04
Coronavirus dødsfall 9546 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 474229 2021-04
Sykehussenger 13.05 2017-12
sykehus 66.39 2017-12
Medisinske leger 2.5 2016-12
sykepleiere 12 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.8 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -1.4 2020-12
Bnp Vekst Annualisert 11.7 2020-12
BNP 5082 2019-12
Bnp Faste Priser 542688 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 567220 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 134112 2020-12
Bnp Per Innbygger 49188 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 41429 2019-12
Bnp Fra Landbruk 4883 2019-12
Bnp Fra Construction 28935 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 117923 2019-12
Bnp Fra Mining 381 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 27095 2019-12
Bnp Fra Tjenester 22059 2019-12
Bnp Fra Transport 22885 2019-12
Bnp Fra Verktøy 16498 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.9 2021-02
Sysselsatte 66970 2021-02
Arbeidsledige 2030 2021-02
Full Jobb 22038 2021-02
Deltid Sysselsettingen 7426 2021-02
Sysselsetting 60.1 2021-02
Yrkesdeltakelse 61.9 2021-02
Arbeidsledighet for unge 4.9 2021-02
Produktivitet 99.6 2021-01
Ledige Stillinger 716 2021-02
Lønn 298312 2021-02
Minstelønn 902 2020-10
Lønnsveksten -0.2 2021-02
Lønninger innen produksjon 327957 2021-02
Befolkning 126 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2020-12
Pensjonsalder Menn 65 2020-12
Jobber til applikasjonsforhold 1.09 2021-02

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.4 2021-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2021-02
Konsumprisindeksen Kpi 102 2021-02
Kjerne Konsumprisindeks 102 2021-02
KjerneInflasjon -0.4 2021-02
Bnp-Deflatoren 104 2020-12
Produsentpriser 102 2021-03
Eksportpriser 92.8 2021-02
Importprisene 90.7 2021-02
MatInflasjon 0 2021-02
KPI Housing Utilities 101 2021-02
Kpi Transport 98.8 2021-02
produsentprisene endring 1 2021-03
Tokyo KPI 102 2021-03

Penger Siste Referanse
Rentesats -0.1 2021-03
Internbankrente -0.07 2021-04
Pengemengde 109927 2021-02
Pengemengden M1 938955 2021-02
Pengemengden M2 1139687 2021-02
Pengemengden M3 1494847 2021-02
Sentralbankers balanse 714230 2021-03
Valutareserver 1368500 2021-03
Lån Til Privat Sektor 502251 2021-02
Innskudd Rente -0.13 2021-04
Utenlandske - Lager - Investering 641 2021-04
Investing i utenlandske obligasjoner 1714 2021-04
Lånevekst 6.3 2021-03
Privat gjeld til BNP 224 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 217 2021-02
Nåværende situasjon 2917 2021-02
Nåværende situasjon mot BNP 3.2 2020-12
Eksport 6038 2021-02
Import 5821 2021-02
Utenlandsgjeld 495234 2020-12
Kjøpsbetingelser 102 2021-02
Kapitalstrømmer 16063 2021-02
Utenlandske Direkte Investeringer 11738 2021-02
Turisme Inntekter 242000 2021-02
Turistankomster 7400 2021-02
Gullreserver 765 2020-12
Råoljeproduksjon 4 2020-12
Terrorisme - Hovedsiden 2.01 2019-12
Våpen Salg 3 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 237 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.4 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -98404 2020-12
Offentlige Utgifter 116726 2020-12
Kreditt-Rating 77 2021-04
Statens Utgifter Til Bnp 38.9 2018-12
Militære Utgifter 46562 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30.62 2021-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2019-12
Salgsskatt 10 2021-12
Sosial sikkerhetsrate 29.2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.45 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 5 2021-03
Produksjon PMI 52.7 2021-03
Service PMI 48.3 2021-03
Industriell Produksjon -2.6 2021-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.1 2021-02
Industriproduksjonen -2.7 2021-02
Kapasitetsutnyttelsen 97.7 2021-01
Nye ordere 827 2021-02
Maskiner Bestillinger -8.5 2021-02
Lagerendringer -1291 2020-12
Konkurser 634 2021-03
Bedriftens Fortjeneste 18451 2020-12
Sammenfallende-Hovedsiden 89 2021-02
Økonomi-følgere undersøkelse 49 2021-03
Bil Produksjon 587946 2021-01
Bilregistreringer 329239 2021-03
Ledende økonomisk indeks 99.7 2021-02
Liten - Forretnings - Feeling -13 2021-03
Internett-hastighet 20172 2017-03
IP-adresser 43689566 2017-03
Sementproduksjon 4330 2021-02
Konkurranseevne Index 82.27 2019-12
Konkurranseevne Rank 6 2019-12
Sammensatt Pmi 49.9 2021-03
Korrupsjon Index 74 2020-12
Korrupsjon Rank 19 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 29 2019-12
Maskinverktøy Ordre 127823 2021-03
Gruvedrift Produksjon -7.9 2021-02
Ikke - Manufacturing - Pmi -1 2021-03
Privat investering -4.8 2020-12
Reuters - Tankan - Indeks 13 2021-04
Stål~~pos=trunc 7500 2021-02
tertiær - Industri - Hovedsiden 96.1 2021-01

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 36.1 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) 3.1 2021-02
Butikkhandel (Årlig) -1.5 2021-02
Husholdningenes Utgifter -6.6 2021-02
Forbruk 289264 2020-12
Disponibel personlig inntekt 445 2021-02
Privat sparing 34.7 2021-02
Bankenes Utlånsrente 1 2021-04
Konsumerkreditt 430484 2020-12
Bensinpriser 1.34 2021-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 64.3 2020-09

Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger -3.7 2021-02
Byggbestillinger 2.5 2021-02
Boligpriser 116 2020-12
Hjem Eierskap Rate 61.7 2013-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 516121 2021-04
Coronavirus dødsfall 9546 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 474229 2021-04
Sykehussenger 13.05 2017-12
sykehus 66.39 2017-12
Medisinske leger 2.5 2016-12
sykepleiere 12 2016-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Japan - Økonomiske indikatorer.