Siste Forrige
Valuta 128 128
Aksjemarkedet 26912 27002 Poeng
Bnp Vekstrate -0.2 0.9 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 0.2 0.4 Prosent
Bnp Vekst Annualisert -1 3.8 Prosent
Arbeidsledighet 2.6 2.7 Prosent
Inflasjon 2.5 1.2 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 0.4 Prosent
Rentesats -0.1 -0.1 Prosent
Handelsbalanse -839 -414 Jpy - Milliarder
Nåværende situasjon 2549 1648 Jpy - Milliarder
Nåværende situasjon mot BNP 3.2 3.6 Prosent Av Bnp
Regjeringens gjeld mot BNP 266 238 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -12.6 -3.1 Prosent Av Bnp
Forretningstillit 14 18 Poeng
Produksjon PMI 53.2 53.5 Poeng
Service PMI 51.7 50.7 Poeng
Forbrukertillit 33 32.8 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 2 -0.9 Prosent
Bedriftens Skattesats 30.62 30.62 Prosent
Personalinntekt skattesats 55.97 55.95 Prosent
Siste Forrige
Bnp Vekstrate -0.2 0.9 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 0.2 0.4 Prosent
Bnp Vekst Annualisert -1 3.8 Prosent
BNP 4975 5149 Usd Billion
Bnp Faste Priser 537916 539248 Jpy - Milliarder
Brutto Nasjonal Produkt 549661 551314 Jpy - Milliarder
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 128388 129166 Jpy - Milliarder
Bnp Per Innbygger 34366 36362 USD
Bnp Per Innbygger Ppp 41380 41182 USD
Hele året BNP-vekst 1.7 -4.5 Prosent
BNP Bidrag til ekstern etterspørsel -0.4 0.1 Prosentpoeng
Bnp Fra Landbruk 4689 4883 Jpy - Milliarder
Bnp Fra Construction 30154 28935 Jpy - Milliarder
Bnp Fra Manufacturing 108094 117923 Jpy - Milliarder
Bnp Fra Mining 365 381 Jpy - Milliarder
Bnp Fra Forvaltningsloven 27259 27095 Jpy - Milliarder
Bnp Fra Tjenester 19513 22059 Jpy - Milliarder
Bnp Fra Transport 24330 22885 Jpy - Milliarder
Bnp Fra Verktøy 16349 16498 Jpy - Milliarder
Siste Forrige
Arbeidsledighet 2.6 2.7 Prosent
Sysselsatte 67110 66930 Tusen
Arbeidsledige 1790 1880 Tusen
Full Jobb 21963 22087 Tusen
Deltid Sysselsettingen 6916 7000 Tusen
Sysselsetting 60.5 60.2 Prosent
Yrkesdeltakelse 62.1 61.8 Prosent
Arbeidsledighet for unge 3.8 4.8 Prosent
Produktivitet 98.6 101 Poeng
Ledige Stillinger 855 819 Tusen
Lønn 327938 305271 JPY/måned
Minstelønn 930 902 JPY / time
Lønnsveksten 1.2 1.2 Prosent
Lønninger innen produksjon 345136 329153 JPY/måned
Befolkning 126 126 Million
Pensjonsalder Kvinner 65 63
Pensjonsalder Menn 65 63
Overtidsbetaling (årlig) 2.5 5.8 Prosent
Jobber til applikasjonsforhold 1.22 1.21
Siste Forrige
Inflasjon 2.5 1.2 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 0.4 Prosent
Konsumprisindeksen Kpi 102 101 Poeng
Kjerne Konsumprisindeks 101 101 Poeng
KjerneInflasjon 2.1 0.8 Prosent
Bnp-Deflatoren 99.6 102 Poeng
Produsentpriser 114 112 Poeng
Eksportpriser 114 108 Poeng
Importprisene 141 126 Poeng
MatInflasjon 4 3.4 Prosent
Produsentprisvekst (månedlig) 1.2 0.8 Prosent
Tokyo kjerne-KPI 101 101 Poeng
Tokyo - KPI - Eks - Mat - og - Energi 99.7 99.3 Poeng
KPI kjernekjerne 0.8 -0.7 Prosent
KPI Housing Utilities 101 101 Poeng
Kpi Transport 93 93.2 Poeng
Inflasjonsforventning 1.8 1.1 Prosent
produsentprisene endring 10 9.5 Prosent
Tokyo KPI 102 101 Poeng
Siste Forrige
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 221 220 doser per 100 personer
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 278300970 277526349 doser
Coronavirus tilfeller 8561791 8524359 Personer
Coronavirus dødsfall 30273 30229 Personer
Sykehussenger 12.84 12.98 per 1000 personer
sykehus 65.79 66.21 per - en - million - mennesker
Medisinske leger 2.57 2.5 per 1000 personer
sykepleiere 12.46 12 per 1000 personer
Siste Forrige
Rentesats -0.1 -0.1 Prosent
Internbankrente -0.02 -0.02 Prosent
Pengemengde 114485 113767 Jpy - Milliarder
Pengemengden M1 1025196 1006116 Jpy - Milliarder
Pengemengden M2 1203489 1183708 Jpy - Milliarder
Pengemengden M3 1550685 1545157 Jpy - Milliarder
Sentralbankers balanse 738692 735820 Jpy - Milliarder
Valutareserver 1322200 1356100 Usd Million
Lån Til Privat Sektor 508306 506326 Jpy - Milliarder
Innskudd Rente -0.11 -0.2 Prosent
Utenlandske - Lager - Investering -343 78.8 Jpy - Milliarder
Investing i utenlandske obligasjoner 371 -820 Jpy - Milliarder
Lånevekst 0.9 0.5 Prosent
Privat gjeld til BNP 239 221 Prosent
Siste Forrige
Handelsbalanse -839 -414 Jpy - Milliarder
Nåværende situasjon 2549 1648 Jpy - Milliarder
Nåværende situasjon mot BNP 3.2 3.6 Prosent Av Bnp
Eksport 8076 8461 Jpy - Milliarder
Import 8915 8873 Jpy - Milliarder
Utenlandsgjeld 530973 529795 Jpy - Milliarder
Kjøpsbetingelser 81 85.3 Poeng
Kapitalstrømmer 14764 10608 JPY CML
Utenlandske Direkte Investeringer 1125 5009 JPY CML
Turisme Inntekter 507000 350000 Jpy - Tusen
Turistankomster 139500 66100
Gullreserver 846 846 Tonn
Eksport (Årlig) 12.5 14.7 Prosent
Import (Årlig) 28.2 31.2 Prosent
Råoljeproduksjon 3.6 3.6 BBL/D/1K
Terrorisme - Hovedsiden 2.01 2.29
Våpen Salg 3 2 SIPRI - TIV - Million
Siste Forrige
Regjeringens gjeld mot BNP 266 238 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -12.6 -3.1 Prosent Av Bnp
Regjeringens budsjetter verdi -96080 -80531 JPY CML
Offentlige Utgifter 116714 116018 Jpy - Milliarder
Kreditt-Rating 77
Statens Utgifter Til Bnp 38.7 38.3 Prosent Av Bnp
Militære Utgifter 48160 47609 Usd Million
Siste Forrige
Bedriftens Skattesats 30.62 30.62 Prosent
Personalinntekt skattesats 55.97 55.95 Prosent
Salgsskatt 10 10 Prosent
Sosial sikkerhetsrate 31.52 30.68 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.24 15.49 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15.28 15.19 Prosent
Siste Forrige
Forretningstillit 14 18 Poeng
Produksjon PMI 53.2 53.5 Poeng
Service PMI 51.7 50.7 Poeng
Industriell Produksjon -1.7 0.5 Prosent
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.3 2 Prosent
Industriproduksjonen -1.56 0.5 Prosent
Kapasitetsutnyttelsen 92.7 94.2 Poeng
Nye ordere 932 948 Jpy - Milliarder
Maskiner Bestillinger 7.1 -9.8 Prosent
Lagerendringer -411 334 Jpy - Milliarder
Konkurser 486 593 Selskaper
Bedriftens Fortjeneste 23015 16751 Jpy - Milliarder
Sammenfallende-Hovedsiden 97 96.8
Økonomi-følgere undersøkelse 50.4 47.8 Poeng
Bil Produksjon 581918 461687 Enheter
Bilregistreringer 153509 284544
Ledende økonomisk indeks 101 100 Poeng
Liten - Forretnings - Feeling -4 -1
Business Survey Index Store produksjonsbedrifter -7.6 7.9 Prosent
Økonomi - Overvåkere - undersøkelse - Outlook 50.3 50.1 Poeng
Internett-hastighet 20172 19575 KBps
IP-adresser 43689566 43995715 IP
Tankan Large All Industri Capex 2.2 9.3 Prosent
Tankan - Stor - Produksjon - Outlook 9 9 Poeng
Tankan - Gjør Ikke - Manufacturing - Outlook 7 8 Poeng
Sementproduksjon 4876 4530 Tusenvis Av Tonnes
Konkurranseevne Index 82.27 82.47 Poeng
Konkurranseevne Rank 6 5
Sammensatt Pmi 51.4 51.1 Poeng
Korrupsjon Index 73 74 Poeng
Korrupsjon Rank 18 19
Enkle Å Gjøre Forretninger 29 39
Maskinverktøy Ordre 154991 166263 Jpy - Million
Gruvedrift Produksjon -4.93 -0.83 Prosent
Ikke - Manufacturing - Pmi 9 9 Poeng
Privat investering 4.3 1.2 Prosent
Reuters - Tankan - Indeks 5 11 Poeng
Stål~~pos=trunc 8000 7300 Tusen Tonn
tertiær - Industri - Hovedsiden 97.6 96.3 Poeng
Siste Forrige
Forbrukertillit 33 32.8 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 2 -0.9 Prosent
Butikkhandel (Årlig) 0.9 -0.9 Prosent
Husholdningenes Utgifter -2.3 1.1 Prosent
Forbruk 292968 293059 Jpy - Milliarder
Disponibel personlig inntekt 413 451 Jpy - Tusen
Privat sparing 20.4 29.9 Prosent
Bankenes Utlånsrente 1.1 1.1 Prosent
Husholdningenes Forbruk (Månedlig) 4.1 -2.8 Prosent
Konsumerkreditt 477075 473239 Jpy - Milliarder
Bensinpriser 1.33 1.43 Usd / Liter
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.9 66.5 Prosent Av Bnp
Siste Forrige
Nyestartede boliger 6 6.3 Prosent
Byggbestillinger -21.2 -2.3 Prosent
Boligpriser 129 123 Poeng
Hjem Eierskap Rate 61.2 61.7 Prosent


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Japan - Økonomiske indikatorer.