Markeder Siste Referanse
Valuta 108 2020-04
Aksjemarkedet 19467 2020-04
10-årig statsobligasjon 0.01 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.8 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate -0.7 2019-12
Bnp Vekst Annualisert -7.1 2019-12
Arbeidsledighet 2.4 2020-02
Inflasjon 0.4 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-02
Rentesats -0.1 2020-03
Handelsbalanse 1110 2020-02
Nåværende situasjon 3169 2020-02
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 238 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Forretningstillit -8 2020-03
Produksjon PMI 44.2 2020-03
Service PMI 33.8 2020-03
Forbrukertillit 30.9 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2020-02
Bedriftens Skattesats 30.62 2020-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2018-12
Coronavirus tilfeller 4667 2020-04
Coronavirus dødsfall 94 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 632 2020-04
Sykehussenger 13.05 2017-12
sykehus 66.39 2017-12
Medisinske leger 2.5 2016-12
sykepleiere 12 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.8 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate -0.7 2019-12
Bnp Vekst Annualisert -7.1 2019-12
BNP 5110 2019-12
Bnp Faste Priser 529883 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 553288 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 125604 2019-12
Bnp Per Innbygger 48920 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39294 2018-12
Bnp Fra Landbruk 4685 2018-12
Bnp Fra Construction 29225 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 112295 2018-12
Bnp Fra Mining 225 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 26309 2018-12
Bnp Fra Tjenester 21745 2018-12
Bnp Fra Transport 25280 2018-12
Bnp Fra Verktøy 9761 2018-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.4 2020-02
Sysselsatte 67430 2020-02
Arbeidsledige 1660 2020-02
Full Jobb 21996 2020-01
Deltid Sysselsettingen 7604 2020-01
Sysselsetting 60.4 2020-02
Yrkesdeltakelse 61.8 2020-02
Arbeidsledighet for unge 4.2 2020-02
Produktivitet 99.2 2019-12
Ledige Stillinger 876 2020-02
Lønn 309170 2020-01
Minstelønn 901 2019-10
Lønnsveksten 1 2020-02
Lønninger innen produksjon 338088 2020-01
Befolkning 126 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Jobber til applikasjonsforhold 1.45 2020-02

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 102 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 102 2020-02
KjerneInflasjon 0.6 2020-02
Bnp-Deflatoren 105 2019-12
Produsentpriser 102 2020-02
Eksportpriser 92.6 2020-02
Importprisene 94.1 2020-02
MatInflasjon 1.2 2020-02
KPI Housing Utilities 100 2020-02
Kpi Transport 100 2020-02
produsentprisene endring -0.4 2020-03
Tokyo KPI 102 2020-03

Penger Siste Referanse
Rentesats -0.1 2020-03
Internbankrente -0.01 2020-04
Pengemengde 103542 2020-02
Pengemengden M1 819689 2020-02
Pengemengden M2 1039844 2020-02
Pengemengden M3 1381664 2020-02
Sentralbankers balanse 584921 2020-02
Valutareserver 1366200 2020-03
Lån Til Privat Sektor 474788 2020-02
Innskudd Rente -0.12 2020-04
Utenlandske - Lager - Investering 423 2020-04
Investing i utenlandske obligasjoner -1056 2020-04
Lånevekst 2 2020-03
Privat gjeld til BNP 221 2017-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1110 2020-02
Nåværende situasjon 3169 2020-02
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 2018-12
Eksport 6322 2020-02
Import 5212 2020-02
Utenlandsgjeld 460580 2019-12
Kjøpsbetingelser 98.4 2020-02
Kapitalstrømmer 25837 2020-02
Utenlandske Direkte Investeringer 12143 2020-02
Turisme Inntekter 12567000 2020-01
Turistankomster 1085100 2020-02
Gullreserver 765 2019-12
Råoljeproduksjon 4 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 2.29 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 238 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -27633 2019-12
Offentlige Utgifter 110253 2019-12
Kreditt-Rating 77 2020-04
Statens Utgifter Til Bnp 38.9 2017-12
Militære Utgifter 45362 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30.62 2020-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2018-12
Salgsskatt 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 29.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.45 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -8 2020-03
Produksjon PMI 44.2 2020-03
Service PMI 33.8 2020-03
Industriell Produksjon -4.7 2020-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.4 2020-02
Industriproduksjonen -4.7 2020-02
Kapasitetsutnyttelsen 96.1 2020-01
Nye ordere 982 2020-01
Maskiner Bestillinger 2.3 2020-02
Lagerendringer 748 2019-12
Konkurser 651 2020-02
Bedriftens Fortjeneste 18576 2019-12
Sammenfallende-Hovedsiden 95.8 2020-02
Økonomi-følgere undersøkelse 14.2 2020-03
Bil Produksjon 659155 2020-01
Bilregistreringer 321865 2020-03
Ledende økonomisk indeks 92.1 2020-02
Liten - Forretnings - Feeling -15 2020-03
Internett-hastighet 20172 2017-03
IP-adresser 43689566 2017-03
Alle - Industri - Aktivitet - Hovedsiden 105 2020-01
Sementproduksjon 4758 2020-02
Konkurranseevne Index 82.27 2019-12
Konkurranseevne Rank 6 2019-12
Sammensatt Pmi 36.2 2020-03
Korrupsjon Index 73 2019-12
Korrupsjon Rank 20 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 29 2019-12
Maskinverktøy Ordre 77355 2020-03
Gruvedrift Produksjon -1 2020-02
Ikke - Manufacturing - Pmi 8 2020-03
Privat investering -3.5 2019-12
Reuters - Tankan - Indeks -20 2020-03
Stål~~pos=trunc 7916 2020-02
tertiær - Industri - Hovedsiden 106 2020-01

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 30.9 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2020-02
Butikkhandel (Årlig) 1.7 2020-02
Husholdningenes Utgifter -0.3 2020-02
Forbruk 294318 2019-12
Disponibel personlig inntekt 396 2020-01
Privat sparing 18.9 2020-01
Bankenes Utlånsrente 0.95 2020-02
Konsumerkreditt 322072 2019-12
Bensinpriser 1.27 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.6 2019-09

Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger -12.3 2020-02
Byggbestillinger 0.7 2020-02
Boligpriser 112 2019-12
Konstruksjonsflyt ut -2.5 2020-01
Hjem Eierskap Rate 61.7 2013-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 4667 2020-04
Coronavirus dødsfall 94 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 632 2020-04
Sykehussenger 13.05 2017-12
sykehus 66.39 2017-12
Medisinske leger 2.5 2016-12
sykepleiere 12 2016-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Japan - Økonomiske indikatorer.