Markeder Siste Referanse
Valuta 111 2019-02
Aksjemarkedet 21464 2019-02
10-årig statsobligasjon -0.04 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 0 2018-12
Bnp Vekst Annualisert 1.4 2018-12
Arbeidsledighet 2.4 2018-12
Inflasjon 0.2 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-01
Rentesats -0.1 2019-01
Handelsbalanse -1415 2019-01
Nåværende situasjon 453 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 4.02 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 253 2017-12
Offentlige Budsjetter -4.5 2017-12
Forretningstillit 19 2018-12
Produksjon PMI 48.5 2019-02
Service PMI 51.6 2019-01
Forbrukertillit 41.9 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2018-12
Bedriftens Skattesats 30.86 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 0 2018-12
Bnp Vekst Annualisert 1.4 2018-12
BNP 4872 2017-12
Bnp Faste Priser 534337 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 555909 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 127536 2018-12
Bnp Per Innbygger 48557 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39002 2017-12
Bnp Fra Landbruk 4481 2017-12
Bnp Fra Construction 29714 2017-12
Bnp Fra Manufacturing 109204 2017-12
Bnp Fra Mining 232 2017-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 26248 2016-12
Bnp Fra Tjenester 21996 2017-12
Bnp Fra Transport 25234 2017-12
Bnp Fra Verktøy 9567 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.4 2018-12
Sysselsatte 66680 2018-12
Arbeidsledige 1670 2018-12
Full Jobb 21973 2018-12
Deltid Sysselsettingen 7305 2018-12
Sysselsetting 60 2018-12
Yrkesdeltakelse 61.4 2018-12
Arbeidsledighet for unge 3.3 2018-12
Produktivitet 98.9 2018-11
Ledige Stillinger 980 2018-12
Lønn 692030 2018-12
Minstelønn 874 2018-10
Lønnsveksten 1.8 2018-12
Lønninger innen produksjon 839280 2018-12
Befolkning 127 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.2 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 102 2018-12
Kjerne Konsumprisindeks 101 2018-12
KjerneInflasjon 0.8 2019-01
Bnp-Deflatoren 104 2018-12
Produsentpriser 101 2019-01
Eksportpriser 93.9 2019-01
Importprisene 95.2 2019-01
MatInflasjon -1.1 2018-12
KPI Housing Utilities 99.6 2018-12
Kpi Transport 99.1 2018-12
produsentprisene endring 0.6 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.1 2019-01
Internbankrente -0.08 2019-02
Pengemengde 102488 2019-01
Pengemengden M1 775954 2019-01
Pengemengden M2 1015093 2019-01
Pengemengden M3 1345722 2019-01
Sentralbankers balanse 556918 2019-01
Valutareserver 1279297 2019-01
Lån Til Privat Sektor 465922 2019-01
Innskudd Rente 0.32 2017-12
Utenlandske - Lager - Investering -52.9 2019-02
Investing i utenlandske obligasjoner 194 2019-02
Lånevekst 2.4 2019-01
Privat gjeld til BNP 229 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1415 2019-01
Nåværende situasjon 453 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 4.02 2017-12
Eksport 5574 2019-01
Import 6989 2019-01
Utenlandsgjeld 446531 2018-09
Kjøpsbetingelser 98.6 2019-01
Kapitalstrømmer 1839 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 10091 2018-12
Turisme Inntekter 18906000 2018-12
Turistankomster 2631800 2018-12
Gullreserver 765 2019-03
Råoljeproduksjon 3 2018-08
Terrorisme - Hovedsiden 2.93 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 253 2017-12
Offentlige Budsjetter -4.5 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -60963 2018-09
Offentlige Utgifter 107932 2018-12
Asylsøknader 759 2018-02
Kreditt-Rating 77.62
Statens Utgifter Til Bnp 39.05 2016-12
Militære Utgifter 46556 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30.86 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2018-12
Salgsskatt 8 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 29.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.45 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 19 2018-12
Produksjon PMI 48.5 2019-02
Service PMI 51.6 2019-01
Industriell Produksjon -1.9 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.1 2018-12
Industriproduksjonen -1.9 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 104 2018-12
Nye ordere 1025 2018-11
Maskiner Bestillinger -0.1 2018-12
Lagerendringer 1157 2018-09
Konkurser 666 2019-01
Bedriftens Fortjeneste 18285 2018-09
Sammenfallende-Hovedsiden 102 2018-12
Økonomi-følgere undersøkelse 45.6 2019-01
Bil Produksjon 763078 2018-11
Bilregistreringer 217762 2019-01
Ledende økonomisk indeks 97.9 2018-12
Liten - Forretnings - Feeling 14 2018-12
Internett-hastighet 20172 2017-03
IP-adresser 43689566 2017-03
Sementproduksjon 5425 2018-12
Konkurranseevne Index 82.47 2018-12
Konkurranseevne Rank 5 2018-12
Sammensatt Pmi 50.9 2019-01
Korrupsjon Index 73 2018-12
Korrupsjon Rank 18 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 39 2018-12
Gruvedrift Produksjon -6.4 2018-12
Ikke - Manufacturing - Pmi 24 2018-12
Privat investering 4.5 2018-09
Stål~~pos=trunc 8467 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 41.9 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 1.3 2018-12
Husholdningenes Utgifter 0.1 2018-12
Forbruk 301522 2018-12
Disponibel personlig inntekt 850 2018-12
Privat sparing 54.3 2018-12
Bankenes Utlånsrente 1 2018-12
Konsumerkreditt 332525 2018-09
Bensinpriser 1.3 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.4 2018-06
Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger 2.1 2018-12
Byggbestillinger -3.7 2018-12
Boligpriser 110 2018-09
Hjem Eierskap Rate 61.7 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Japan - Økonomiske indikatorer.