Markeder Siste Referanse
Valuta 107 2019-06
Aksjemarkedet 21286 2019-06
10-årig statsobligasjon -0.16 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.9 2019-03
Bnp Vekst Annualisert 2.2 2019-03
Arbeidsledighet 2.4 2019-04
Inflasjon 0.7 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-05
Rentesats -0.1 2019-06
Handelsbalanse -967 2019-05
Nåværende situasjon 1707 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 253 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Forretningstillit 12 2019-03
Produksjon PMI 49.5 2019-06
Service PMI 51.7 2019-05
Forbrukertillit 39.4 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-04
Bedriftens Skattesats 30.86 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.9 2019-03
Bnp Vekst Annualisert 2.2 2019-03
BNP 4872 2017-12
Bnp Faste Priser 538162 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 560558 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 128483 2019-03
Bnp Per Innbygger 48557 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39002 2017-12
Bnp Fra Landbruk 4481 2017-12
Bnp Fra Construction 29714 2017-12
Bnp Fra Manufacturing 109204 2017-12
Bnp Fra Mining 232 2017-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 26260 2017-12
Bnp Fra Tjenester 21996 2017-12
Bnp Fra Transport 25234 2017-12
Bnp Fra Verktøy 9567 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.4 2019-04
Sysselsatte 67020 2019-04
Arbeidsledige 1680 2019-04
Full Jobb 22202 2019-04
Deltid Sysselsettingen 7392 2019-04
Sysselsetting 60.5 2019-04
Yrkesdeltakelse 62.1 2019-04
Arbeidsledighet for unge 3.9 2019-04
Produktivitet 111 2019-03
Ledige Stillinger 970 2019-04
Lønn 312362 2019-04
Minstelønn 874 2018-10
Lønnsveksten -0.1 2019-04
Lønninger innen produksjon 342743 2019-04
Befolkning 127 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-05
KjerneInflasjon 0.8 2019-05
Bnp-Deflatoren 102 2019-03
Produsentpriser 102 2019-05
Eksportpriser 94.3 2019-05
Importprisene 97.4 2019-05
MatInflasjon 0.8 2019-05
KPI Housing Utilities 99.7 2019-05
Kpi Transport 99.2 2019-05
produsentprisene endring 0.7 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.1 2019-06
Internbankrente -0.07 2019-06
Pengemengde 102637 2019-05
Pengemengden M1 801664 2019-05
Pengemengden M2 1029768 2019-05
Pengemengden M3 1359787 2019-05
Sentralbankers balanse 567156 2019-05
Valutareserver 1307975 2019-05
Lån Til Privat Sektor 467617 2019-05
Innskudd Rente -0.21 2019-06
Utenlandske - Lager - Investering -95.4 2019-06
Investing i utenlandske obligasjoner 327 2019-06
Lånevekst 2.6 2019-05
Privat gjeld til BNP 229 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -967 2019-05
Nåværende situasjon 1707 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 2018-12
Eksport 5835 2019-05
Import 6802 2019-05
Utenlandsgjeld 462696 2019-03
Kjøpsbetingelser 96.8 2019-05
Kapitalstrømmer -12709 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 17485 2019-04
Turisme Inntekter 28213000 2019-04
Turistankomster 2773100 2019-05
Gullreserver 765 2019-06
Råoljeproduksjon 3 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 2.93 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 253 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -41094 2018-12
Offentlige Utgifter 107734 2019-03
Asylsøknader 709 2018-06
Kreditt-Rating 77.62
Statens Utgifter Til Bnp 38.9 2017-12
Militære Utgifter 45362 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30.86 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2018-12
Salgsskatt 8 2019-01
Sosial sikkerhetsrate 29.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.45 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 12 2019-03
Produksjon PMI 49.5 2019-06
Service PMI 51.7 2019-05
Industriell Produksjon -1.1 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.6 2019-04
Industriproduksjonen -1.1 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 102 2019-04
Nye ordere 1072 2019-04
Maskiner Bestillinger 5.2 2019-04
Lagerendringer 2191 2019-03
Konkurser 695 2019-05
Bedriftens Fortjeneste 22244 2019-03
Sammenfallende-Hovedsiden 102 2019-04
Økonomi-følgere undersøkelse 44.1 2019-05
Bil Produksjon 780165 2019-03
Bilregistreringer 212636 2019-05
Ledende økonomisk indeks 95.9 2019-04
Liten - Forretnings - Feeling 6 2019-03
Internett-hastighet 20172 2017-03
IP-adresser 43689566 2017-03
Sementproduksjon 4775 2019-05
Konkurranseevne Index 82.47 2018-12
Konkurranseevne Rank 5 2018-12
Sammensatt Pmi 50.7 2019-05
Korrupsjon Index 73 2018-12
Korrupsjon Rank 18 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 39 2018-12
Gruvedrift Produksjon -3.2 2019-04
Ikke - Manufacturing - Pmi 21 2019-03
Privat investering 6.1 2019-03
Stål~~pos=trunc 8647 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 39.4 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 0.5 2019-04
Husholdningenes Utgifter 1.3 2019-04
Forbruk 300366 2019-03
Disponibel personlig inntekt 431 2019-04
Privat sparing 21.5 2019-04
Bankenes Utlånsrente 1 2019-05
Konsumerkreditt 332103 2018-12
Bensinpriser 1.39 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.1 2018-12
Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger -5.7 2019-04
Byggbestillinger -19.9 2019-04
Boligpriser 114 2019-02
Hjem Eierskap Rate 61.7 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Japan - Økonomiske indikatorer.