Markeder Siste Referanse
Valuta 109 2019-12
Aksjemarkedet 23466 2019-12
10-årig statsobligasjon 0 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-09
Bnp Vekst Annualisert 1.8 2019-09
Arbeidsledighet 2.4 2019-10
Inflasjon 0.2 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-10
Rentesats -0.1 2019-10
Handelsbalanse 15.66 2019-10
Nåværende situasjon 1817 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 238 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Forretningstillit 5 2019-09
Produksjon PMI 48.9 2019-11
Service PMI 50.3 2019-11
Forbrukertillit 38.7 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -14.4 2019-10
Bedriftens Skattesats 30.86 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-09
Bnp Vekst Annualisert 1.8 2019-09
BNP 4971 2018-12
Bnp Faste Priser 541466 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 564586 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 130983 2019-09
Bnp Per Innbygger 48920 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39294 2018-12
Bnp Fra Landbruk 4481 2017-12
Bnp Fra Construction 29714 2017-12
Bnp Fra Manufacturing 109204 2017-12
Bnp Fra Mining 232 2017-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 26260 2017-12
Bnp Fra Tjenester 21996 2017-12
Bnp Fra Transport 25234 2017-12
Bnp Fra Verktøy 9567 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.4 2019-10
Sysselsatte 67580 2019-10
Arbeidsledige 1660 2019-10
Full Jobb 22226 2019-10
Deltid Sysselsettingen 7383 2019-10
Sysselsetting 61.2 2019-10
Yrkesdeltakelse 62.6 2019-10
Arbeidsledighet for unge 5 2019-10
Produktivitet 104 2019-09
Ledige Stillinger 962 2019-10
Lønn 307480 2019-10
Minstelønn 901 2019-10
Lønnsveksten 0.5 2019-10
Lønninger innen produksjon 338394 2019-10
Befolkning 126 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Jobber til applikasjonsforhold 1.57 2019-10
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.2 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-10
KjerneInflasjon 0.4 2019-10
Bnp-Deflatoren 102 2019-09
Produsentpriser 102 2019-11
Eksportpriser 91.8 2019-10
Importprisene 92.6 2019-10
MatInflasjon 0.9 2019-10
KPI Housing Utilities 100 2019-10
Kpi Transport 99.4 2019-10
produsentprisene endring 0.1 2019-11
Tokyo KPI 102 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.1 2019-10
Internbankrente -0.07 2019-12
Pengemengde 102054 2019-10
Pengemengden M1 803053 2019-10
Pengemengden M2 1032131 2019-10
Pengemengden M3 1369275 2019-10
Sentralbankers balanse 578532 2019-11
Valutareserver 1317322 2019-11
Lån Til Privat Sektor 470378 2019-10
Innskudd Rente -0.33 2019-12
Utenlandske - Lager - Investering -200 2019-12
Investing i utenlandske obligasjoner 236 2019-12
Lånevekst 2.1 2019-11
Privat gjeld til BNP 221 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 15.66 2019-10
Nåværende situasjon 1817 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 2018-12
Eksport 6577 2019-10
Import 6561 2019-10
Utenlandsgjeld 456947 2019-06
Kjøpsbetingelser 99.1 2019-10
Kapitalstrømmer 8345 2019-10
Utenlandske Direkte Investeringer 10460 2019-10
Turisme Inntekter 23659000 2019-09
Turistankomster 2496600 2019-10
Gullreserver 765 2019-12
Råoljeproduksjon 4 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 2.29 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 238 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -117024 2019-06
Offentlige Utgifter 109854 2019-09
Asylsøknader 709 2018-06
Kreditt-Rating 77 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 38.9 2017-12
Militære Utgifter 45362 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30.86 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2018-12
Salgsskatt 10 2019-10
Sosial sikkerhetsrate 29.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.45 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 5 2019-09
Produksjon PMI 48.9 2019-11
Service PMI 50.3 2019-11
Industriell Produksjon -7.4 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) -4.2 2019-10
Industriproduksjonen 1.3 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 100 2019-09
Nye ordere 966 2019-09
Maskiner Bestillinger -6 2019-10
Lagerendringer 871 2019-09
Konkurser 780 2019-10
Bedriftens Fortjeneste 17323 2019-09
Sammenfallende-Hovedsiden 94.8 2019-10
Økonomi-følgere undersøkelse 39.4 2019-11
Bil Produksjon 714844 2019-09
Bilregistreringer 205814 2019-11
Ledende økonomisk indeks 91.8 2019-10
Liten - Forretnings - Feeling -4 2019-09
Internett-hastighet 20172 2017-03
IP-adresser 43689566 2017-03
Alle - Industri - Aktivitet - Hovedsiden 108 2019-09
Sementproduksjon 5076 2019-10
Konkurranseevne Index 82.27 2019-12
Konkurranseevne Rank 6 2019-12
Sammensatt Pmi 49.8 2019-11
Korrupsjon Index 73 2018-12
Korrupsjon Rank 18 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 29 2019-12
Maskinverktøy Ordre 81701 2019-11
Gruvedrift Produksjon -6.6 2019-09
Ikke - Manufacturing - Pmi 21 2019-09
Privat investering 7.1 2019-09
Reuters - Tankan - Indeks -6 2019-12
Stål~~pos=trunc 8157 2019-10
tertiær - Industri - Hovedsiden 109 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 38.7 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -14.4 2019-10
Butikkhandel (Årlig) -7.1 2019-10
Husholdningenes Utgifter -5.1 2019-10
Forbruk 303045 2019-09
Disponibel personlig inntekt 446 2019-10
Privat sparing 29.3 2019-10
Bankenes Utlånsrente 0.95 2019-10
Konsumerkreditt 320489 2019-06
Bensinpriser 1.35 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.2 2019-03
Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger -7.4 2019-10
Byggbestillinger 6.4 2019-10
Boligpriser 113 2019-08
Hjem Eierskap Rate 61.7 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Japan - Økonomiske indikatorer.