Markeder Siste Referanse
Valuta 105 2020-09
Aksjemarkedet 23512 2020-09
10-årig statsobligasjon 0.02 2020-09

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -7.9 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -9.9 2020-06
Bnp Vekst Annualisert -28.1 2020-06
Arbeidsledighet 2.9 2020-07
Inflasjon 0.2 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-08
Rentesats -0.1 2020-09
Handelsbalanse 248 2020-08
Nåværende situasjon 1468 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 3.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 237 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Forretningstillit -34 2020-06
Produksjon PMI 47.3 2020-09
Service PMI 45.6 2020-09
Forbrukertillit 29.3 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) -3.3 2020-07
Bedriftens Skattesats 30.62 2020-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2019-12
Coronavirus tilfeller 81690 2020-09
Coronavirus dødsfall 1560 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 74149 2020-09
Sykehussenger 13.05 2017-12
sykehus 66.39 2017-12
Medisinske leger 2.5 2016-12
sykepleiere 12 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -7.9 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -9.9 2020-06
Bnp Vekst Annualisert -28.1 2020-06
BNP 5082 2019-12
Bnp Faste Priser 484838 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 511806 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 122558 2020-06
Bnp Per Innbygger 49188 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 41429 2019-12
Bnp Fra Landbruk 4685 2018-12
Bnp Fra Construction 29225 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 112295 2018-12
Bnp Fra Mining 225 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 26309 2018-12
Bnp Fra Tjenester 21745 2018-12
Bnp Fra Transport 25280 2018-12
Bnp Fra Verktøy 9761 2018-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.9 2020-07
Sysselsatte 66480 2020-07
Arbeidsledige 1960 2020-07
Full Jobb 22293 2020-07
Deltid Sysselsettingen 7367 2020-07
Sysselsetting 60 2020-07
Yrkesdeltakelse 61.8 2020-07
Arbeidsledighet for unge 4 2020-06
Produktivitet 86.8 2020-06
Ledige Stillinger 706 2020-07
Lønn 419970 2020-07
Minstelønn 901 2019-10
Lønnsveksten -1.3 2020-07
Lønninger innen produksjon 564463 2020-07
Befolkning 126 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2019-12
Pensjonsalder Menn 63 2019-12
Jobber til applikasjonsforhold 1.08 2020-07

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.2 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-08
Konsumprisindeksen Kpi 102 2020-08
Kjerne Konsumprisindeks 101 2020-08
KjerneInflasjon -0.4 2020-08
Bnp-Deflatoren 106 2020-06
Produsentpriser 100 2020-08
Eksportpriser 90 2020-08
Importprisene 82.5 2020-08
MatInflasjon 2.9 2020-08
KPI Housing Utilities 100 2020-08
Kpi Transport 99.1 2020-08
produsentprisene endring -0.5 2020-08
Tokyo KPI 102 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats -0.1 2020-09
Internbankrente -0.1 2020-09
Pengemengde 107933 2020-08
Pengemengden M1 909223 2020-08
Pengemengden M2 1118268 2020-08
Pengemengden M3 1460778 2020-08
Sentralbankers balanse 682899 2020-08
Valutareserver 1398500 2020-08
Lån Til Privat Sektor 499344 2020-08
Innskudd Rente -0.17 2020-09
Utenlandske - Lager - Investering -896 2020-09
Investing i utenlandske obligasjoner 300 2020-09
Lånevekst 6.7 2020-08
Privat gjeld til BNP 224 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 248 2020-08
Nåværende situasjon 1468 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 3.6 2019-12
Eksport 5233 2020-08
Import 4984 2020-08
Utenlandsgjeld 499826 2020-06
Kjøpsbetingelser 109 2020-08
Kapitalstrømmer 20680 2020-07
Utenlandske Direkte Investeringer 19807 2020-07
Turisme Inntekter 956000 2020-07
Turistankomster 8700 2020-08
Gullreserver 765 2020-06
Råoljeproduksjon 4 2020-05
Terrorisme - Hovedsiden 2.29 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 237 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -308414 2020-06
Offentlige Utgifter 109609 2020-06
Kreditt-Rating 77 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 38.9 2018-12
Militære Utgifter 45362 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30.62 2020-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2019-12
Salgsskatt 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 29.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.45 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -34 2020-06
Produksjon PMI 47.3 2020-09
Service PMI 45.6 2020-09
Industriell Produksjon -15.5 2020-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 8.7 2020-07
Industriproduksjonen -15.5 2020-07
Kapasitetsutnyttelsen 82.2 2020-07
Nye ordere 919 2020-07
Maskiner Bestillinger 6.3 2020-07
Lagerendringer 2122 2020-06
Konkurser 667 2020-08
Bedriftens Fortjeneste 12414 2020-06
Sammenfallende-Hovedsiden 76.2 2020-07
Økonomi-følgere undersøkelse 43.9 2020-08
Bil Produksjon 438986 2020-06
Bilregistreringer 169341 2020-08
Ledende økonomisk indeks 86.9 2020-07
Liten - Forretnings - Feeling -45 2020-06
Internett-hastighet 20172 2017-03
IP-adresser 43689566 2017-03
Alle - Industri - Aktivitet - Hovedsiden 95.1 2020-07
Sementproduksjon 4740 2020-07
Konkurranseevne Index 82.27 2019-12
Konkurranseevne Rank 6 2019-12
Sammensatt Pmi 45.5 2020-09
Korrupsjon Index 73 2019-12
Korrupsjon Rank 20 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 29 2019-12
Maskinverktøy Ordre 67891 2020-08
Gruvedrift Produksjon -13.7 2020-07
Ikke - Manufacturing - Pmi -17 2020-06
Privat investering -11.3 2020-06
Reuters - Tankan - Indeks -29 2020-09
Stål~~pos=trunc 6446 2020-08
tertiær - Industri - Hovedsiden 93.7 2020-07

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 29.3 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) -3.3 2020-07
Butikkhandel (Årlig) -2.8 2020-07
Husholdningenes Utgifter -7.6 2020-07
Forbruk 268662 2020-06
Disponibel personlig inntekt 562 2020-07
Privat sparing 42.4 2020-07
Bankenes Utlånsrente 1 2020-09
Konsumerkreditt 434386 2020-06
Bensinpriser 1.28 2020-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 59.3 2020-03

Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger -11.4 2020-07
Byggbestillinger -22.9 2020-07
Boligpriser 115 2020-05
Konstruksjonsflyt ut -6.9 2020-07
Hjem Eierskap Rate 61.7 2013-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 81690 2020-09
Coronavirus dødsfall 1560 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 74149 2020-09
Sykehussenger 13.05 2017-12
sykehus 66.39 2017-12
Medisinske leger 2.5 2016-12
sykepleiere 12 2016-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Japan - Økonomiske indikatorer.