Markeder Siste Referanse
Valuta 107 2020-07
Aksjemarkedet 22355 2020-07
10-årig statsobligasjon 0.01 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.6 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.7 2020-03
Bnp Vekst Annualisert -2.2 2020-03
Arbeidsledighet 2.9 2020-05
Inflasjon 0.1 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-05
Rentesats -0.1 2020-06
Handelsbalanse -833 2020-05
Nåværende situasjon 1177 2020-05
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 238 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Forretningstillit -34 2020-06
Produksjon PMI 40.1 2020-06
Service PMI 45 2020-06
Forbrukertillit 28.4 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 2.1 2020-05
Bedriftens Skattesats 30.62 2020-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2019-12
Coronavirus tilfeller 20371 2020-07
Coronavirus dødsfall 995 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 17989 2020-07
Sykehussenger 13.05 2017-12
sykehus 66.39 2017-12
Medisinske leger 2.5 2016-12
sykepleiere 12 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.6 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.7 2020-03
Bnp Vekst Annualisert -2.2 2020-03
BNP 5082 2019-12
Bnp Faste Priser 526426 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 549604 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 126254 2020-03
Bnp Per Innbygger 49188 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 41429 2019-12
Bnp Fra Landbruk 4685 2018-12
Bnp Fra Construction 29225 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 112295 2018-12
Bnp Fra Mining 225 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 26309 2018-12
Bnp Fra Tjenester 21745 2018-12
Bnp Fra Transport 25280 2018-12
Bnp Fra Verktøy 9761 2018-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.9 2020-05
Sysselsatte 66290 2020-05
Arbeidsledige 1970 2020-05
Full Jobb 22474 2020-04
Deltid Sysselsettingen 7333 2020-04
Sysselsetting 60.1 2020-05
Yrkesdeltakelse 61.8 2020-05
Arbeidsledighet for unge 3.8 2020-03
Produktivitet 83.7 2020-04
Ledige Stillinger 686 2020-05
Lønn 307921 2020-04
Minstelønn 901 2019-10
Lønnsveksten -2.1 2020-05
Lønninger innen produksjon 333210 2020-04
Befolkning 126 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2019-12
Pensjonsalder Menn 63 2019-12
Jobber til applikasjonsforhold 1.2 2020-05

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.1 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 102 2020-05
Kjerne Konsumprisindeks 102 2020-05
KjerneInflasjon -0.2 2020-05
Bnp-Deflatoren 102 2020-03
Produsentpriser 99.1 2020-05
Eksportpriser 88.3 2020-05
Importprisene 79.8 2020-05
MatInflasjon 2.1 2020-05
KPI Housing Utilities 100 2020-05
Kpi Transport 97.5 2020-05
produsentprisene endring -1.6 2020-06
Tokyo KPI 102 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats -0.1 2020-06
Internbankrente -0.05 2020-07
Pengemengde 105105 2020-05
Pengemengden M1 875094 2020-05
Pengemengden M2 1082233 2020-05
Pengemengden M3 1413984 2020-05
Sentralbankers balanse 648946 2020-06
Valutareserver 1383164 2020-06
Lån Til Privat Sektor 491468 2020-05
Innskudd Rente -0.12 2020-07
Utenlandske - Lager - Investering -77 2020-07
Investing i utenlandske obligasjoner -523 2020-07
Lånevekst 6.2 2020-06
Privat gjeld til BNP 224 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -833 2020-05
Nåværende situasjon 1177 2020-05
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 2018-12
Eksport 4185 2020-05
Import 5018 2020-05
Utenlandsgjeld 512403 2020-03
Kjøpsbetingelser 111 2020-05
Kapitalstrømmer -9604 2020-04
Utenlandske Direkte Investeringer 15886 2020-04
Turisme Inntekter 502000 2020-04
Turistankomster 1700 2020-05
Gullreserver 765 2020-03
Råoljeproduksjon 4 2020-02
Terrorisme - Hovedsiden 2.29 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 238 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 41553 2020-03
Offentlige Utgifter 110232 2020-03
Kreditt-Rating 77 2020-07
Statens Utgifter Til Bnp 38.9 2018-12
Militære Utgifter 45362 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30.62 2020-12
Personalinntekt skattesats 55.95 2019-12
Salgsskatt 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 29.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.45 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -34 2020-06
Produksjon PMI 40.1 2020-06
Service PMI 45 2020-06
Industriell Produksjon -25.9 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) -8.4 2020-05
Industriproduksjonen -5.2 2020-03
Kapasitetsutnyttelsen 79.9 2020-04
Nye ordere 1009 2020-04
Maskiner Bestillinger 1.7 2020-05
Lagerendringer 299 2020-03
Konkurser 314 2020-05
Bedriftens Fortjeneste 15136 2020-03
Sammenfallende-Hovedsiden 74.6 2020-05
Økonomi-følgere undersøkelse 38.8 2020-06
Bil Produksjon 359403 2020-04
Bilregistreringer 182128 2020-06
Ledende økonomisk indeks 79.3 2020-05
Liten - Forretnings - Feeling -45 2020-06
Internett-hastighet 20172 2017-03
IP-adresser 43689566 2017-03
Alle - Industri - Aktivitet - Hovedsiden 93.5 2020-04
Sementproduksjon 4300 2020-05
Konkurranseevne Index 82.27 2019-12
Konkurranseevne Rank 6 2019-12
Sammensatt Pmi 40.8 2020-06
Korrupsjon Index 73 2019-12
Korrupsjon Rank 20 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 29 2019-12
Maskinverktøy Ordre 67234 2020-06
Gruvedrift Produksjon -4.6 2020-03
Ikke - Manufacturing - Pmi -17 2020-06
Privat investering 4.3 2020-03
Reuters - Tankan - Indeks -46 2020-06
Stål~~pos=trunc 5916 2020-05
tertiær - Industri - Hovedsiden 91.6 2020-04

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 28.4 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 2.1 2020-05
Butikkhandel (Årlig) -12.3 2020-05
Husholdningenes Utgifter -16.2 2020-05
Forbruk 291687 2020-03
Disponibel personlig inntekt 428 2020-04
Privat sparing 25.9 2020-04
Bankenes Utlånsrente 1.05 2020-06
Konsumerkreditt 318095 2020-03
Bensinpriser 1.21 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 59 2019-12

Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger -12.3 2020-05
Byggbestillinger -6.1 2020-05
Boligpriser 116 2020-03
Konstruksjonsflyt ut -3.2 2020-04
Hjem Eierskap Rate 61.7 2013-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 20371 2020-07
Coronavirus dødsfall 995 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 17989 2020-07
Sykehussenger 13.05 2017-12
sykehus 66.39 2017-12
Medisinske leger 2.5 2016-12
sykepleiere 12 2016-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Japan - Økonomiske indikatorer.