Markeder Siste Referanse
Valuta 1.32 2019-12
Aksjemarkedet 7229 2019-12
10-årig statsobligasjon 0.77 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-09
Arbeidsledighet 3.8 2019-09
Inflasjon 1.5 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-10
Rentesats 0.75 2019-11
Handelsbalanse -3360 2019-09
Nåværende situasjon -25200 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -4.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 81.7 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2019-12
Forretningstillit -44 2019-12
Produksjon PMI 48.9 2019-11
Service PMI 49.3 2019-11
Forbrukertillit -14 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.1 2019-10
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-09
BNP 2825 2018-12
Bnp Faste Priser 522247 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 544804 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 87044 2019-09
Bnp Per Innbygger 42986 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40158 2018-12
Indeks for økonomisk aktivitet 0.9 2019-09
Bnp Fra Landbruk 3003 2019-09
Bnp Fra Construction 29262 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 45925 2019-09
Bnp Fra Mining 3004 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 22489 2019-09
Bnp Fra Tjenester 374073 2019-09
Bnp Fra Transport 19432 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2019-09
Sysselsatte 32753 2019-08
Arbeidsledige 1218 2019-10
Full Jobb 24213 2019-08
Deltid Sysselsettingen 8540 2019-08
Klimatiske forandringer 33 2019-10
Sysselsetting 76 2019-08
Yrkesdeltakelse 79.2 2019-08
Langtids arbeidsledighet 1 2019-06
Arbeidsledighet for unge 11.7 2019-08
Lønnskostnader 108 2019-06
Produktivitet 101 2019-09
Ledige Stillinger 800 2019-09
Lønn 542 2019-09
Minstelønn 8.21 2019-04
Lønnsveksten 3.6 2019-09
Lønninger innen produksjon 617 2019-09
Befolkning 66.19 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.5 2019-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.1 2019-08
Arbeidsledighetsrate -58 2019-08
Levelønn Family 1300 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 895 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2330 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1320 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.5 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 108 2019-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 108 2019-10
KjerneInflasjon 1.7 2019-10
Bnp-Deflatoren 106 2019-09
produsentprisene endring 0.8 2019-10
MatInflasjon 1.3 2019-10
Kjerneprodusentpriser 115 2019-10
KPI Housing Utilities 106 2019-10
Kpi Transport 112 2019-10
Inflasjonsforventning 2.6 2019-11
Produsentpriser 116 2019-10
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 2.1 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.75 2019-11
Internbankrente 0.78 2019-12
Pengemengde 82893 2019-11
Pengemengden M1 1793196 2019-10
Pengemengden M2 2440606 2019-10
Pengemengden M3 2864283 2019-10
Bankenes balanse 3949005 2019-10
Sentralbankers balanse 586063 2019-12
Valutareserver 177334 2019-11
Lån Til Privat Sektor 2530428 2019-09
Innskudd Rente 0.5 2019-11
Utlånsrente 1 2019-11
Privat gjeld til BNP 224 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3360 2019-09
Nåværende situasjon -25200 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -4.3 2018-12
Eksport 55587 2019-09
Import 58947 2019-09
Utenlandsgjeld 6692718 2019-06
Kapitalstrømmer 20873 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 25425 2019-06
Gullreserver 310 2019-12
Råoljeproduksjon 960 2019-07
Varer Handelsbalanse -12541 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 5.41 2018-12
Turisme Inntekter 3120 2019-08
Turistankomster 4120 2019-08
Våpen Salg 741 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 81.7 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -5260 2019-10
Offentlige Utgifter 99745 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 39.9 2019-12
Statsgjeld -10509 2019-10
Asylsøknader 3670 2019-08
Kreditt-Rating 92 2019-12
Statens Inntekter 61729 2019-10
Militære Utgifter 46883 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -44 2019-12
Produksjon PMI 48.9 2019-11
Service PMI 49.3 2019-11
Industriell Produksjon -1.4 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.3 2019-09
Industriproduksjonen -1.8 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 81.5 2019-12
Fabrikkordre -26 2019-11
Nye ordere 10922 2019-06
Lagerendringer -5309 2019-09
Konkurser 4355 2019-09
Bedriftens Fortjeneste 114104 2019-09
ZEW økonomisk sentiment -47.2 2019-11
Bil Produksjon 134752 2019-10
Bilregistreringer 156621 2019-11
Liten - Forretnings - Feeling -34 2019-12
Internett-hastighet 16921 2017-03
IP-adresser 27493519 2017-03
Konkurranseevne Index 81.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 9 2019-12
Sammensatt Pmi 49.3 2019-11
Korrupsjon Index 80 2018-12
Korrupsjon Rank 11 2018-12
Råolje Rigs 13 2019-11
Enkle Å Gjøre Forretninger 8 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 24791 2019-08
Ledende økonomisk indeks 0.3 2019-09
Gruvedrift Produksjon -2.7 2019-09
Privat investering 0 2019-09
Stål~~pos=trunc 621 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -14 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.1 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 3.1 2019-10
Forbruk 341829 2019-09
Disponibel personlig inntekt 356111 2019-06
Privat sparing 6.8 2019-06
Bankenes Utlånsrente 1.75 2019-11
Cbi Varehandelen -3 2019-11
Konsumerkreditt 1326 2019-10
Bensinpriser 1.62 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 86.6 2019-03
Detaljhandel eksklusive brensel -0.3 2019-10
Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger 37220 2019-06
Konstruksjonsflyt ut 0.5 2019-09
Boligpriser 405 2019-11
Boliglån Godkjenninger 64.6 2019-10
Byggbestillinger -4.7 2019-06
Bygg Pmi 45.3 2019-11
Hjem-Lån 4321 2019-10
Hjem Eierskap Rate 65 2017-12
Boliglån Applications 41219 2019-10
Landsomfattende boligpriser 430 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Storbritannia - Økonomiske indikatorer.