Markeder Siste Referanse
Valuta 1.29 2019-02
Aksjemarkedet 7237 2019-02
10-årig statsobligasjon 1.16 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2018-12
Arbeidsledighet 4 2018-11
Inflasjon 1.8 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.8 2019-01
Rentesats 0.75 2019-02
Handelsbalanse -3229 2018-12
Nåværende situasjon -26522 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -4.1 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 85.3 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.3 2017-12
Forretningstillit -23 2019-03
Produksjon PMI 52.8 2019-01
Service PMI 50.1 2019-01
Forbrukertillit -14 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 1 2019-01
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2018-12
BNP 2622 2017-12
Bnp Faste Priser 511175 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 521840 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 85462 2018-12
Bnp Per Innbygger 42514 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39753 2017-12
Bnp Fra Landbruk 2875 2018-12
Bnp Fra Construction 28470 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 45190 2018-12
Bnp Fra Mining 4665 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 20832 2018-12
Bnp Fra Tjenester 365436 2018-12
Bnp Fra Transport 19855 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4 2018-11
Sysselsatte 32535 2018-10
Arbeidsledige 1016 2018-12
Full Jobb 24021 2018-10
Deltid Sysselsettingen 8514 2018-10
Klimatiske forandringer 20.8 2018-12
Sysselsetting 75.8 2018-10
Yrkesdeltakelse 79 2018-10
Langtids arbeidsledighet 1.1 2018-09
Arbeidsledighet for unge 11.5 2018-10
Lønnskostnader 105 2018-09
Produktivitet 101 2018-09
Ledige Stillinger 853 2018-11
Lønn 527 2018-11
Minstelønn 8.21 2019-04
Lønnsveksten 3.4 2018-11
Lønninger innen produksjon 603 2018-11
Befolkning 66.19 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.5 2019-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32 2018-10
Arbeidsledighetsrate 141 2018-10
Levelønn Family 1300 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 895 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2330 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1320 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.8 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.8 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-01
KjerneInflasjon 1.9 2019-01
Bnp-Deflatoren 105 2018-12
produsentprisene endring 2.1 2019-01
MatInflasjon 0.9 2019-01
Kjerneprodusentpriser 114 2019-01
KPI Housing Utilities 104 2019-01
Kpi Transport 110 2019-01
Inflasjonsforventning 3.2 2018-12
Produsentpriser 115 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.75 2019-02
Internbankrente 0.87 2019-02
Pengemengde 81931 2019-01
Pengemengden M1 1772360 2018-12
Pengemengden M2 2412358 2018-12
Pengemengden M3 2915272 2018-12
Bankenes balanse 3785769 2018-12
Sentralbankers balanse 592313 2019-01
Valutareserver 180845 2019-01
Lån Til Privat Sektor 2439096 2018-09
Innskudd Rente 0.5 2019-01
Utlånsrente 1 2019-01
Privat gjeld til BNP 229 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3229 2018-12
Nåværende situasjon -26522 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -4.1 2017-12
Eksport 52623 2018-12
Import 55852 2018-12
Utenlandsgjeld 6301189 2018-09
Kapitalstrømmer 33427 2018-09
Utenlandske Direkte Investeringer 8525 2018-09
Gullreserver 310 2019-03
Råoljeproduksjon 842 2018-08
Terrorisme - Hovedsiden 5.61 2017-12
Turisme Inntekter 1973 2018-09
Turistankomster 3055 2018-09
Våpen Salg 1214 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 85.3 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.3 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 1596 2018-12
Offentlige Utgifter 92768 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 41.1 2017-12
Statsgjeld -2112 2018-12
Asylsøknader 2925 2018-06
Kreditt-Rating 94.83
Statens Inntekter 59800 2018-12
Militære Utgifter 48383 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -23 2019-03
Produksjon PMI 52.8 2019-01
Service PMI 50.1 2019-01
Industriell Produksjon -0.9 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.5 2018-12
Industriproduksjonen -2.1 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 81.3 2019-03
Fabrikkordre -1 2019-01
Nye ordere 11075 2018-09
Lagerendringer 2734 2018-12
Konkurser 4725 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 112291 2018-12
ZEW økonomisk sentiment -68.7 2019-01
Bil Produksjon 78106 2018-12
Bilregistreringer 161013 2019-01
Liten - Forretnings - Feeling -31 2019-03
Internett-hastighet 16921 2017-03
IP-adresser 27493519 2017-03
Konkurranseevne Index 81.99 2018-12
Konkurranseevne Rank 8 2018-12
Sammensatt Pmi 50.3 2019-01
Korrupsjon Index 80 2018-12
Korrupsjon Rank 11 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 9 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 29548 2018-11
Ledende økonomisk indeks 0.2 2018-12
Gruvedrift Produksjon 20.4 2018-12
Privat investering -1.4 2018-12
Stål~~pos=trunc 800 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -14 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 1 2019-01
Butikkhandel (Årlig) 4.2 2019-01
Forbruk 337646 2018-12
Disponibel personlig inntekt 340827 2018-09
Privat sparing 4.3 2018-09
Bankenes Utlånsrente 1.75 2019-02
Konsumerkreditt 687 2018-12
Bensinpriser 1.58 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 86.3 2018-06
Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger 46930 2018-09
Konstruksjonsflyt ut -2.4 2018-12
Boligpriser 724 2019-01
Boliglån Godkjenninger 63.79 2018-12
Byggbestillinger -30.7 2018-09
Bygg Pmi 50.6 2019-01
Hjem Eierskap Rate 63.4 2016-12
Boliglån Applications 38779 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Storbritannia - Økonomiske indikatorer.