Markeder Siste Referanse
Valuta 1.24 2020-04
Aksjemarkedet 5464 2020-04
10-årig statsobligasjon 0.34 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2019-12
Arbeidsledighet 3.9 2020-01
Inflasjon 1.7 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-02
Rentesats 0.1 2020-03
Handelsbalanse 4212 2020-01
Nåværende situasjon -5551 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 80.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2019-12
Forretningstillit 23 2020-03
Produksjon PMI 47.8 2020-03
Service PMI 35.7 2020-03
Forbrukertillit -9 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2020-02
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 33718 2020-04
Coronavirus dødsfall 2921 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 135 2020-04
Sykehussenger 2.54 2017-12
sykehus 28.82 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2019-12
BNP 2910 2019-12
Bnp Faste Priser 523617 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 550397 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 86917 2019-12
Bnp Per Innbygger 42986 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40158 2018-12
Indeks for økonomisk aktivitet 0.6 2020-01
Bnp Fra Landbruk 3057 2019-12
Bnp Fra Construction 29507 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 45202 2019-12
Bnp Fra Mining 3034 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 22740 2019-12
Bnp Fra Tjenester 375147 2019-12
Bnp Fra Transport 19688 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.9 2020-01
Sysselsatte 32985 2019-12
Arbeidsledige 1246 2020-02
Full Jobb 24463 2019-12
Deltid Sysselsettingen 8522 2019-12
Klimatiske forandringer 17.3 2020-02
Sysselsetting 76.5 2019-12
Yrkesdeltakelse 79.6 2019-12
Langtids arbeidsledighet 0.9 2019-09
Arbeidsledighet for unge 11.2 2019-12
Lønnskostnader 109 2019-09
Produktivitet 102 2019-12
Ledige Stillinger 817 2020-01
Lønn 547 2020-01
Minstelønn 8.21 2019-04
Lønnsveksten 3.1 2020-01
Lønninger innen produksjon 619 2020-01
Befolkning 66.65 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.5 2019-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 31.9 2019-12
Arbeidsledighetsrate 184 2019-12
Levelønn Family 1300 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 895 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2330 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1320 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 109 2020-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 109 2020-02
KjerneInflasjon 1.7 2020-02
Bnp-Deflatoren 106 2019-12
produsentprisene endring 0.4 2020-02
MatInflasjon 1.2 2020-02
Kjerneprodusentpriser 114 2020-02
KPI Housing Utilities 106 2020-02
Kpi Transport 112 2020-02
Inflasjonsforventning 2.3 2020-02
Produsentpriser 116 2020-02
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 2.5 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.1 2020-03
Internbankrente 0.56 2020-03
Pengemengde 82598 2020-02
Pengemengden M1 1814637 2020-01
Pengemengden M2 2471137 2020-01
Pengemengden M3 2889575 2020-01
Bankenes balanse 4019148 2020-01
Sentralbankers balanse 580694 2020-01
Valutareserver 172497 2020-02
Lån Til Privat Sektor 2530428 2019-09
Innskudd Rente -0.15 2020-03
Utlånsrente 0.35 2020-03
Privat gjeld til BNP 224 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4212 2020-01
Nåværende situasjon -5551 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2019-12
Eksport 62485 2020-01
Import 58273 2020-01
Utenlandsgjeld 6940251 2019-09
Kapitalstrømmer 35873 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 15164 2019-09
Gullreserver 310 2019-12
Råoljeproduksjon 1019 2019-09
Auto Eksporter 94999 2020-02
Varer Handelsbalanse -3720 2020-01
Terrorisme - Hovedsiden 5.41 2018-12
Turisme Inntekter 2310 2019-12
Turistankomster 3210 2019-12
Våpen Salg 741 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 80.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 5756 2020-02
Offentlige Utgifter 100767 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 39.3 2019-12
Statsgjeld 394 2020-02
Asylsøknader 3935 2019-11
Kreditt-Rating 92 2020-03
Statens Inntekter 66402 2020-02
Militære Utgifter 46883 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 25.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 23 2020-03
Produksjon PMI 47.8 2020-03
Service PMI 35.7 2020-03
Industriell Produksjon -2.9 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.1 2020-01
Industriproduksjonen -3.6 2020-01
Kapasitetsutnyttelsen 79.2 2020-03
Fabrikkordre -29 2020-03
Nye ordere 11353 2019-12
Lagerendringer -3161 2019-12
Konkurser 4284 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 113724 2019-12
ZEW økonomisk sentiment -58.5 2020-03
Bil Produksjon 122171 2020-02
Bilregistreringer 79594 2020-02
Liten - Forretnings - Feeling 36 2020-03
Internett-hastighet 16921 2017-03
IP-adresser 27493519 2017-03
Konkurranseevne Index 81.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 9 2019-12
Sammensatt Pmi 37.1 2020-03
Korrupsjon Index 77 2019-12
Korrupsjon Rank 12 2019-12
Råolje Rigs 7 2020-02
Enkle Å Gjøre Forretninger 8 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 29731 2019-12
Ledende økonomisk indeks 0 2020-01
Gruvedrift Produksjon 0.8 2020-01
Privat investering -0.5 2019-12
Stål~~pos=trunc 586 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -9 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2020-02
Butikkhandel (Årlig) 0 2020-02
Forbruk 341502 2019-12
Disponibel personlig inntekt 356697 2019-12
Privat sparing 6.2 2019-12
Bankenes Utlånsrente 1.25 2020-03
Cbi Varehandelen -3 2020-03
Konsumerkreditt 877 2020-02
Bensinpriser 1.47 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 83.9 2019-09
Detaljhandel eksklusive brensel -0.5 2020-02

Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger 34260 2019-12
Konstruksjonsflyt ut 1.6 2020-01
Boligpriser 415 2020-02
Boliglån Godkjenninger 73.55 2020-02
Byggbestillinger -0.4 2019-12
Bygg Pmi 52.6 2020-02
Hjem-Lån 3997 2020-02
Hjem Eierskap Rate 65.1 2018-12
Boliglån Applications 46815 2019-12
Landsomfattende boligpriser 438 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 33718 2020-04
Coronavirus dødsfall 2921 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 135 2020-04
Sykehussenger 2.54 2017-12
sykehus 28.82 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Storbritannia - Økonomiske indikatorer.