Markeder Siste Referanse
Valuta 1.23 2019-08
Aksjemarkedet 7128 2019-08
10-årig statsobligasjon 0.52 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-06
Arbeidsledighet 3.9 2019-06
Inflasjon 2.1 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-07
Rentesats 0.75 2019-08
Handelsbalanse 1779 2019-06
Nåværende situasjon -30045 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 84.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Forretningstillit -32 2019-09
Produksjon PMI 48 2019-07
Service PMI 51.4 2019-07
Forbrukertillit -11 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-07
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-06
BNP 2825 2018-12
Bnp Faste Priser 513029 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 537794 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 85921 2019-06
Bnp Per Innbygger 42986 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40158 2018-12
Indeks for økonomisk aktivitet 1 2019-06
Bnp Fra Landbruk 2832 2019-06
Bnp Fra Construction 28324 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 45071 2019-06
Bnp Fra Mining 4815 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 20825 2019-06
Bnp Fra Tjenester 367577 2019-06
Bnp Fra Transport 20081 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.9 2019-06
Sysselsatte 32811 2019-05
Arbeidsledige 1163 2019-07
Full Jobb 24107 2019-05
Deltid Sysselsettingen 8704 2019-05
Klimatiske forandringer 28 2019-07
Sysselsetting 76.1 2019-05
Yrkesdeltakelse 79.3 2019-05
Langtids arbeidsledighet 1 2019-03
Arbeidsledighet for unge 11.3 2019-05
Lønnskostnader 106 2019-03
Produktivitet 101 2019-06
Ledige Stillinger 820 2019-06
Lønn 538 2019-06
Minstelønn 8.21 2019-04
Lønnsveksten 3.7 2019-06
Lønninger innen produksjon 612 2019-06
Befolkning 66.19 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.5 2019-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.1 2019-05
Arbeidsledighetsrate 115 2019-05
Levelønn Family 1300 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 895 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2330 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1320 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.1 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 108 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 108 2019-07
KjerneInflasjon 1.9 2019-07
Bnp-Deflatoren 106 2019-06
produsentprisene endring 1.8 2019-07
MatInflasjon 1.4 2019-07
Kjerneprodusentpriser 115 2019-07
KPI Housing Utilities 107 2019-07
Kpi Transport 113 2019-07
Inflasjonsforventning 2.8 2019-07
Produsentpriser 116 2019-07
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 2.8 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.75 2019-08
Internbankrente 0.76 2019-08
Pengemengde 82819 2019-07
Pengemengden M1 1764751 2019-06
Pengemengden M2 2437574 2019-06
Pengemengden M3 2882785 2019-06
Bankenes balanse 3878267 2019-06
Sentralbankers balanse 592355 2019-07
Valutareserver 173887 2019-07
Lån Til Privat Sektor 2488339 2019-06
Innskudd Rente 0.5 2019-08
Utlånsrente 1 2019-08
Privat gjeld til BNP 224 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1779 2019-06
Nåværende situasjon -30045 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.9 2018-12
Eksport 55409 2019-06
Import 53630 2019-06
Utenlandsgjeld 6432146 2019-03
Kapitalstrømmer 16784 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer -15010 2019-03
Gullreserver 310 2019-06
Råoljeproduksjon 1082 2019-04
Varer Handelsbalanse -7009 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 5.61 2017-12
Turisme Inntekter 1650 2019-03
Turistankomster 2940 2019-03
Våpen Salg 741 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 84.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2652 2019-07
Offentlige Utgifter 94259 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 38.5 2018-12
Statsgjeld 1971 2019-07
Asylsøknader 3425 2019-04
Kreditt-Rating 94.83
Statens Inntekter 67887 2019-07
Militære Utgifter 46883 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -32 2019-09
Produksjon PMI 48 2019-07
Service PMI 51.4 2019-07
Industriell Produksjon -0.6 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.1 2019-06
Industriproduksjonen -1.4 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 79 2019-09
Fabrikkordre -13 2019-08
Nye ordere 11975 2019-03
Lagerendringer -3989 2019-06
Konkurser 4320 2019-06
Bedriftens Fortjeneste 111745 2019-06
ZEW økonomisk sentiment -80.6 2019-08
Bil Produksjon 109226 2019-06
Bilregistreringer 157198 2019-07
Liten - Forretnings - Feeling -24 2019-09
Internett-hastighet 16921 2017-03
IP-adresser 27493519 2017-03
Konkurranseevne Index 81.99 2018-12
Konkurranseevne Rank 8 2018-12
Sammensatt Pmi 50.7 2019-07
Korrupsjon Index 80 2018-12
Korrupsjon Rank 11 2018-12
Råolje Rigs 14 2019-07
Enkle Å Gjøre Forretninger 9 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 24572 2019-05
Ledende økonomisk indeks -0.2 2019-06
Gruvedrift Produksjon 2.8 2019-06
Privat investering -0.5 2019-06
Stål~~pos=trunc 618 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -11 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-07
Butikkhandel (Årlig) 3.3 2019-07
Forbruk 340546 2019-06
Disponibel personlig inntekt 346349 2019-03
Privat sparing 4.4 2019-03
Bankenes Utlånsrente 1.75 2019-08
Cbi Varehandelen -49 2019-08
Konsumerkreditt 1046 2019-06
Bensinpriser 1.57 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 87.1 2018-12
Detaljhandel eksklusive brensel 0.2 2019-07
Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger 36630 2019-03
Konstruksjonsflyt ut -0.2 2019-06
Boligpriser 764 2019-07
Boliglån Godkjenninger 66.44 2019-06
Byggbestillinger 6.6 2019-03
Bygg Pmi 45.3 2019-07
Hjem-Lån 3731 2019-06
Hjem Eierskap Rate 65 2017-12
Boliglån Applications 42653 2019-06
Landsomfattende boligpriser 434 2019-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Storbritannia - Økonomiske indikatorer.