Markeder Siste Referanse
Valuta 1.31 2020-08
Aksjemarkedet 6036 2020-08
10-årig statsobligasjon 0.08 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.2 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.7 2020-03
Arbeidsledighet 3.9 2020-05
Inflasjon 0.6 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-06
Rentesats 0.1 2020-06
Handelsbalanse 4296 2020-05
Nåværende situasjon -21146 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 80.7 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2019-12
Forretningstillit -1 2020-09
Produksjon PMI 53.3 2020-07
Service PMI 56.6 2020-07
Forbrukertillit -27 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 13.9 2020-06
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 305623 2020-08
Coronavirus dødsfall 46210 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 344 2020-08
Sykehussenger 2.54 2017-12
sykehus 28.82 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.2 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.7 2020-03
BNP 2827 2019-12
Bnp Faste Priser 512458 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 537361 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 85928 2020-03
Bnp Per Innbygger 43688 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46699 2019-12
Indeks for økonomisk aktivitet -24 2020-05
Bnp Fra Landbruk 3054 2020-03
Bnp Fra Construction 28694 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 44760 2020-03
Bnp Fra Mining 3024 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 22710 2020-03
Bnp Fra Tjenester 366378 2020-03
Bnp Fra Transport 18775 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.9 2020-05
Sysselsatte 32948 2020-04
Arbeidsledige 2631 2020-06
Full Jobb 24492 2020-04
Deltid Sysselsettingen 8456 2020-04
Klimatiske forandringer -28.1 2020-06
Sysselsetting 76.4 2020-04
Yrkesdeltakelse 79.6 2020-04
Langtids arbeidsledighet 0.9 2020-03
Arbeidsledighet for unge 12.4 2020-04
Lønnskostnader 114 2020-03
Produktivitet 101 2020-03
Ledige Stillinger 333 2020-05
Lønn 530 2020-05
Minstelønn 8.72 2020-04
Lønnsveksten -0.3 2020-05
Lønninger innen produksjon 595 2020-05
Befolkning 66.65 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2020-12
Pensjonsalder Menn 66 2020-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 26.6 2020-04
Arbeidsledighetsrate -126 2020-04

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.6 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 109 2020-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 109 2020-06
KjerneInflasjon 1.4 2020-06
Bnp-Deflatoren 108 2020-03
produsentprisene endring -0.8 2020-06
MatInflasjon 1.1 2020-06
Kjerneprodusentpriser 115 2020-06
KPI Housing Utilities 106 2020-06
Kpi Transport 111 2020-06
Inflasjonsforventning 3.2 2020-07
Produsentpriser 115 2020-06
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 1.1 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.1 2020-06
Internbankrente 0.08 2020-08
Pengemengde 85897 2020-06
Pengemengden M1 2033533 2020-06
Pengemengden M2 2691344 2020-06
Pengemengden M3 3178900 2020-06
Bankenes balanse 4284959 2020-06
Sentralbankers balanse 788014 2020-07
Valutareserver 177643 2020-06
Lån Til Privat Sektor 2642975 2020-03
Innskudd Rente 0 2020-06
Utlånsrente 0.35 2020-06
Privat gjeld til BNP 224 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4296 2020-05
Nåværende situasjon -21146 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2019-12
Eksport 40536 2020-05
Import 36240 2020-05
Utenlandsgjeld 7206055 2020-03
Kapitalstrømmer -5388 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer -17870 2020-03
Gullreserver 310 2020-03
Råoljeproduksjon 997 2020-04
Auto Eksporter 49924 2020-06
Varer Handelsbalanse -2805 2020-05
Terrorisme - Hovedsiden 5.41 2018-12
Turisme Inntekter 780 2020-03
Turistankomster 1446 2020-03
Våpen Salg 741 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 80.7 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -31061 2020-06
Offentlige Utgifter 96136 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 39.3 2019-12
Statsgjeld -34801 2020-06
Asylsøknader 1175 2020-04
Kreditt-Rating 91 2020-08
Statens Inntekter 49371 2020-06
Militære Utgifter 46883 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 27.8 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.8 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -1 2020-09
Produksjon PMI 53.3 2020-07
Service PMI 56.6 2020-07
Industriell Produksjon -20 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 6 2020-05
Industriproduksjonen -22.8 2020-05
Kapasitetsutnyttelsen 64.5 2020-09
Fabrikkordre -46 2020-07
Nye ordere 12972 2020-03
Lagerendringer -346 2020-03
Konkurser 2974 2020-06
Bedriftens Fortjeneste 109555 2020-03
ZEW økonomisk sentiment 38.4 2020-07
Bil Produksjon 56594 2020-06
Bilregistreringer 145377 2020-06
Liten - Forretnings - Feeling -84 2020-06
Internett-hastighet 16921 2017-03
IP-adresser 27493519 2017-03
Konkurranseevne Index 81.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 9 2019-12
Sammensatt Pmi 57.1 2020-07
Korrupsjon Index 77 2019-12
Korrupsjon Rank 12 2019-12
Råolje Rigs 4 2020-06
Enkle Å Gjøre Forretninger 8 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 29731 2019-12
Ledende økonomisk indeks -19.1 2020-05
Gruvedrift Produksjon -11.7 2020-05
Privat investering -0.3 2020-03
Stål~~pos=trunc 507 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -27 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 13.9 2020-06
Butikkhandel (Årlig) -1.6 2020-06
Forbruk 330817 2020-03
Disponibel personlig inntekt 354826 2020-03
Privat sparing 8.6 2020-03
Bankenes Utlånsrente 1.1 2020-07
Cbi Varehandelen 4 2020-07
Konsumerkreditt -86 2020-06
Bensinpriser 1.49 2020-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 83.8 2019-12
Detaljhandel eksklusive brensel 13.5 2020-06

Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger 34260 2019-12
Konstruksjonsflyt ut -39.7 2020-05
Boligpriser 410 2020-06
Boliglån Godkjenninger 40.01 2020-06
Byggbestillinger 4 2020-03
Bygg Pmi 55.3 2020-06
Hjem-Lån 1893 2020-06
Hjem Eierskap Rate 65.1 2018-12
Landsomfattende boligpriser 441 2020-07

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 305623 2020-08
Coronavirus dødsfall 46210 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 344 2020-08
Sykehussenger 2.54 2017-12
sykehus 28.82 2018-12
ICU-senger 228 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Storbritannia - Økonomiske indikatorer.