Markeder Siste Referanse
Valuta 1.36 2021-01
Aksjemarkedet 6721 2021-01
10-årig statsobligasjon 0.29 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 16 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -8.6 2020-09
Arbeidsledighet 4.9 2020-10
Inflasjon 0.3 2020-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-11
Rentesats 0.1 2020-12
Handelsbalanse -4995 2020-11
Nåværende situasjon -15734 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 80.7 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2019-12
Forretningstillit 0 2020-12
Produksjon PMI 57.5 2020-12
Service PMI 49.4 2020-12
Forbrukertillit -26 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -3.8 2020-11
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 3433494 2021-01
Coronavirus dødsfall 89860 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 344 2021-01
Sykehussenger 2.54 2017-12
sykehus 28.82 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 16 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -8.6 2020-09
BNP 2827 2019-12
Bnp Faste Priser 497909 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 528306 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 86556 2020-09
Bnp Per Innbygger 43688 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46699 2019-12
Indeks for økonomisk aktivitet -8.9 2020-11
Bnp Fra Landbruk 3253 2020-09
Bnp Fra Construction 28813 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 43202 2020-09
Bnp Fra Mining 4926 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 24565 2020-09
Bnp Fra Tjenester 351636 2020-09
Bnp Fra Transport 16335 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.9 2020-10
Sysselsatte 32522 2020-09
Arbeidsledige 2664 2020-11
Full Jobb 24460 2020-09
Deltid Sysselsettingen 8061 2020-09
Klimatiske forandringer 64.3 2020-11
Sysselsetting 75.2 2020-09
Yrkesdeltakelse 79.2 2020-09
Langtids arbeidsledighet 1 2020-09
Arbeidsledighet for unge 14.5 2020-09
Lønnskostnader 131 2020-06
Produktivitet 103 2020-09
Ledige Stillinger 547 2020-10
Lønn 560 2020-10
Minstelønn 8.72 2020-04
Lønnsveksten 2.7 2020-10
Lønninger innen produksjon 624 2020-10
Befolkning 66.65 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2020-12
Pensjonsalder Menn 66 2020-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 29.5 2020-09
Arbeidsledighetsrate -144 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.3 2020-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-11
Konsumprisindeksen Kpi 109 2020-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2020-11
Kjerne Konsumprisindeks 110 2020-11
KjerneInflasjon 1.1 2020-11
Bnp-Deflatoren 108 2020-09
produsentprisene endring -0.8 2020-11
MatInflasjon -0.6 2020-11
Kjerneprodusentpriser 110 2020-11
KPI Housing Utilities 105 2020-11
Kpi Transport 112 2020-11
Inflasjonsforventning 3.8 2020-12
Produsentpriser 108 2020-11
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 0.9 2020-11

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.1 2020-12
Internbankrente 0.03 2021-01
Pengemengde 89969 2020-12
Pengemengden M1 2130633 2020-11
Pengemengden M2 2767678 2020-11
Pengemengden M3 3195821 2020-11
Bankenes balanse 4278469 2020-11
Sentralbankers balanse 901791 2021-01
Valutareserver 186656 2020-12
Lån Til Privat Sektor 2642975 2020-03
Innskudd Rente 0 2020-12
Utlånsrente 0.35 2020-12
Privat gjeld til BNP 224 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -4995 2020-11
Nåværende situasjon -15734 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2019-12
Eksport 50309 2020-11
Import 55304 2020-11
Utenlandsgjeld 7217761 2020-09
Kapitalstrømmer 32374 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer -2748 2020-09
Gullreserver 310 2020-09
Råoljeproduksjon 889 2020-09
Auto Eksporter 90597 2020-11
Varer Handelsbalanse -16012 2020-11
Terrorisme - Hovedsiden 5.16 2019-12
Turisme Inntekter 780 2020-03
Turistankomster 1446 2020-03
Våpen Salg 741 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 80.7 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -31571 2020-11
Offentlige Utgifter 94563 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 39.3 2019-12
Statsgjeld 2100 2020-11
Asylsøknader 3160 2020-08
Kreditt-Rating 90 2021-01
Statens Inntekter 53879 2020-11
Militære Utgifter 46883 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 27.8 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.8 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0 2020-12
Produksjon PMI 57.5 2020-12
Service PMI 49.4 2020-12
Industriell Produksjon -4.7 2020-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.1 2020-11
Industriproduksjonen -3.8 2020-11
Kapasitetsutnyttelsen 73.9 2020-12
Fabrikkordre -25 2020-12
Nye ordere 11100 2020-09
Lagerendringer 4954 2020-09
Konkurser 2672 2020-09
Bedriftens Fortjeneste 126492 2020-09
ZEW økonomisk sentiment 16.9 2020-12
Bil Produksjon 106243 2020-11
Bilregistreringer 132682 2020-12
Liten - Forretnings - Feeling -2 2020-12
Internett-hastighet 16921 2017-03
IP-adresser 27493519 2017-03
Konkurranseevne Index 81.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 9 2019-12
Sammensatt Pmi 50.4 2020-12
Korrupsjon Index 77 2019-12
Korrupsjon Rank 12 2019-12
Råolje Rigs 5 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 8 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 25690 2020-10
Ledende økonomisk indeks 4.1 2020-11
Gruvedrift Produksjon -13.5 2020-11
Privat investering 9.4 2020-09
Stål~~pos=trunc 702 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -26 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -3.8 2020-11
Butikkhandel (Årlig) 2.4 2020-11
Forbruk 314245 2020-09
Disponibel personlig inntekt 371357 2020-09
Privat sparing 16.5 2020-09
Bankenes Utlånsrente 1.1 2020-12
Cbi Varehandelen -3 2020-12
Konsumerkreditt -1539 2020-11
Bensinpriser 1.59 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 87.7 2020-06
Detaljhandel eksklusive brensel -2.6 2020-11

Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger 15930 2020-06
Konstruksjonsflyt ut -1.4 2020-11
Boligpriser 437 2020-12
Boliglån Godkjenninger 105 2020-11
Byggbestillinger 0.6 2020-09
Bygg Pmi 54.6 2020-12
Hjem-Lån 5678 2020-11
Hjem Eierskap Rate 65.2 2018-12
Landsomfattende boligpriser 461 2020-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 3433494 2021-01
Coronavirus dødsfall 89860 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 344 2021-01
Sykehussenger 2.54 2017-12
sykehus 28.82 2018-12
ICU-senger 228 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Storbritannia - Økonomiske indikatorer.