Markeder Siste Referanse
Valuta 1.3 2020-01
Aksjemarkedet 7673 2020-01
10-årig statsobligasjon 0.63 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2019-09
Arbeidsledighet 3.8 2019-10
Inflasjon 1.3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-12
Rentesats 0.75 2019-12
Handelsbalanse 4031 2019-11
Nåværende situasjon -15860 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -4.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 80.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2019-12
Forretningstillit -44 2019-12
Produksjon PMI 47.5 2019-12
Service PMI 50 2019-12
Forbrukertillit -11 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.6 2019-12
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2019-09
BNP 2825 2018-12
Bnp Faste Priser 522525 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 548011 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 87746 2019-09
Bnp Per Innbygger 42986 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40158 2018-12
Indeks for økonomisk aktivitet 0.6 2019-11
Bnp Fra Landbruk 3003 2019-09
Bnp Fra Construction 29262 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 45925 2019-09
Bnp Fra Mining 3004 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 22489 2019-09
Bnp Fra Tjenester 374073 2019-09
Bnp Fra Transport 19432 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2019-10
Sysselsatte 32801 2019-09
Arbeidsledige 1240 2019-11
Full Jobb 24238 2019-09
Deltid Sysselsettingen 8564 2019-09
Klimatiske forandringer 28.8 2019-11
Sysselsetting 76.2 2019-09
Yrkesdeltakelse 79.2 2019-09
Langtids arbeidsledighet 1 2019-06
Arbeidsledighet for unge 11.4 2019-09
Lønnskostnader 109 2019-09
Produktivitet 101 2019-09
Ledige Stillinger 794 2019-10
Lønn 542 2019-10
Minstelønn 8.21 2019-04
Lønnsveksten 3.2 2019-10
Lønninger innen produksjon 620 2019-10
Befolkning 66.19 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.5 2019-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.2 2019-09
Arbeidsledighetsrate 24 2019-09
Levelønn Family 1300 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 895 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2330 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1320 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 108 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 109 2019-12
KjerneInflasjon 1.4 2019-12
Bnp-Deflatoren 107 2019-09
produsentprisene endring 0.9 2019-12
MatInflasjon 1.7 2019-12
Kjerneprodusentpriser 114 2019-12
KPI Housing Utilities 106 2019-12
Kpi Transport 112 2019-12
Inflasjonsforventning 2.3 2019-12
Produsentpriser 116 2019-12
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 2.2 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.75 2019-12
Internbankrente 0.73 2020-01
Pengemengde 82560 2019-12
Pengemengden M1 1796451 2019-11
Pengemengden M2 2443631 2019-11
Pengemengden M3 2869370 2019-11
Bankenes balanse 4006620 2019-11
Sentralbankers balanse 580694 2020-01
Valutareserver 182716 2019-12
Lån Til Privat Sektor 2530428 2019-09
Innskudd Rente 0.5 2019-12
Utlånsrente 1 2019-12
Privat gjeld til BNP 224 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4031 2019-11
Nåværende situasjon -15860 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -4.3 2018-12
Eksport 59835 2019-11
Import 55804 2019-11
Utenlandsgjeld 6940251 2019-09
Kapitalstrømmer 35873 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 15164 2019-09
Gullreserver 310 2019-12
Råoljeproduksjon 1044 2019-08
Varer Handelsbalanse -5256 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 5.41 2018-12
Turisme Inntekter 2390 2019-09
Turistankomster 3140 2019-09
Våpen Salg 741 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 80.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -1806 2019-11
Offentlige Utgifter 98715 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 39.3 2019-12
Statsgjeld -4878 2019-11
Asylsøknader 4415 2019-10
Kreditt-Rating 92 2020-01
Statens Inntekter 58139 2019-11
Militære Utgifter 46883 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -44 2019-12
Produksjon PMI 47.5 2019-12
Service PMI 50 2019-12
Industriell Produksjon -1.6 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.2 2019-11
Industriproduksjonen -2 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 81.5 2019-12
Fabrikkordre -28 2019-12
Nye ordere 10875 2019-09
Lagerendringer -8400 2019-09
Konkurser 4355 2019-09
Bedriftens Fortjeneste 114104 2019-09
ZEW økonomisk sentiment -38.3 2019-12
Bil Produksjon 107753 2019-11
Bilregistreringer 148997 2019-12
Liten - Forretnings - Feeling -34 2019-12
Internett-hastighet 16921 2017-03
IP-adresser 27493519 2017-03
Konkurranseevne Index 81.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 9 2019-12
Sammensatt Pmi 49.3 2019-12
Korrupsjon Index 80 2018-12
Korrupsjon Rank 11 2018-12
Råolje Rigs 10 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 8 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 24869 2019-09
Ledende økonomisk indeks 0.1 2019-11
Gruvedrift Produksjon -2.5 2019-11
Privat investering 0 2019-09
Stål~~pos=trunc 550 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -11 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.6 2019-12
Butikkhandel (Årlig) 0.9 2019-12
Forbruk 341829 2019-09
Disponibel personlig inntekt 351816 2019-09
Privat sparing 5.5 2019-09
Bankenes Utlånsrente 1.75 2019-12
Cbi Varehandelen 0 2019-12
Konsumerkreditt 563 2019-11
Bensinpriser 1.67 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 84 2019-06
Detaljhandel eksklusive brensel -0.8 2019-12
Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger 37220 2019-06
Konstruksjonsflyt ut 2 2019-11
Boligpriser 412 2019-12
Boliglån Godkjenninger 64.99 2019-11
Byggbestillinger -6.8 2019-09
Bygg Pmi 44.4 2019-12
Hjem-Lån 4052 2019-11
Hjem Eierskap Rate 65.1 2018-12
Boliglån Applications 43715 2019-11
Landsomfattende boligpriser 429 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Storbritannia - Økonomiske indikatorer.