Markeder Siste Referanse
Valuta 1.4 2021-04
Aksjemarkedet 6913 2021-04
10-årig statsobligasjon 0.75 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -7.3 2020-12
Arbeidsledighet 4.9 2021-02
Inflasjon 0.4 2021-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2021-02
Rentesats 0.1 2021-03
Handelsbalanse -7123 2021-02
Nåværende situasjon -26300 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 100 2021-12
Offentlige Budsjetter -16.9 2021-12
Forretningstillit -22 2021-03
Produksjon PMI 58.9 2021-03
Service PMI 56.3 2021-03
Forbrukertillit -16 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) 2.1 2021-02
Bedriftens Skattesats 19 2021-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 4390783 2021-04
Coronavirus dødsfall 127274 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 344 2021-04
Sykehussenger 2.54 2017-12
sykehus 28.82 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -7.3 2020-12
BNP 2829 2019-12
Bnp Faste Priser 504742 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 538785 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 93469 2020-12
Bnp Per Innbygger 43688 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46699 2019-12
Indeks for økonomisk aktivitet -7.8 2021-02
Bnp Fra Landbruk 2922 2020-12
Bnp Fra Construction 29141 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 45261 2020-12
Bnp Fra Mining 4719 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 24633 2020-12
Bnp Fra Tjenester 359787 2020-12
Bnp Fra Transport 17224 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.9 2021-02
Sysselsatte 32430 2021-01
Arbeidsledige 2674 2021-03
Full Jobb 24472 2020-12
Deltid Sysselsettingen 7903 2020-12
Klimatiske forandringer 10.1 2021-03
Sysselsetting 75.1 2021-01
Yrkesdeltakelse 79.1 2021-01
Langtids arbeidsledighet 1 2020-09
Arbeidsledighet for unge 14.5 2020-09
Lønnskostnader 112 2020-12
Produktivitet 100 2020-12
Ledige Stillinger 607 2021-02
Lønn 568 2021-02
Minstelønn 8.72 2020-04
Lønnsveksten 4.5 2021-02
Lønninger innen produksjon 632 2021-02
Befolkning 67.03 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2020-12
Pensjonsalder Menn 66 2020-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 29.9 2020-12
Arbeidsledighetsrate -73 2021-01

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2021-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2021-02
Konsumprisindeksen Kpi 109 2021-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2021-02
Kjerne Konsumprisindeks 110 2021-02
KjerneInflasjon 0.9 2021-02
Bnp-Deflatoren 108 2020-12
produsentprisene endring 0.9 2021-02
MatInflasjon -0.6 2021-02
Kjerneprodusentpriser 111 2021-02
KPI Housing Utilities 105 2021-02
Kpi Transport 115 2021-02
Inflasjonsforventning 2.7 2021-03
Produsentpriser 110 2021-02
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 1.4 2021-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.1 2021-03
Internbankrente 0.08 2021-04
Pengemengde 94642 2021-03
Pengemengden M1 2216139 2021-02
Pengemengden M2 2841549 2021-02
Pengemengden M3 3284227 2021-02
Bankenes balanse 4254940 2021-02
Sentralbankers balanse 939052 2021-04
Valutareserver 178148 2021-03
Lån Til Privat Sektor 2654482 2020-12
Innskudd Rente 0 2021-03
Utlånsrente 0.35 2021-03
Privat gjeld til BNP 190 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -7123 2021-02
Nåværende situasjon -26300 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2020-12
Eksport 46179 2021-02
Import 53302 2021-02
Utenlandsgjeld 7287334 2020-12
Kapitalstrømmer 37969 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer -2769 2020-12
Gullreserver 310 2020-12
Råoljeproduksjon 980 2020-12
Auto Eksporter 87319 2021-02
Varer Handelsbalanse -16442 2021-02
Terrorisme - Hovedsiden 5.16 2019-12
Turisme Inntekter 780 2020-03
Turistankomster 1446 2020-03
Våpen Salg 429 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 100 2021-12
Offentlige Budsjetter -16.9 2021-12
Regjeringens budsjetter verdi -19147 2021-02
Offentlige Utgifter 104020 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 54.4 2021-12
Statsgjeld 2131 2021-02
Asylsøknader 3160 2020-08
Kreditt-Rating 90 2021-04
Statens Inntekter 63187 2021-02
Militære Utgifter 49916 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2021-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 20 2021-12
Sosial sikkerhetsrate 27.8 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.8 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -22 2021-03
Produksjon PMI 58.9 2021-03
Service PMI 56.3 2021-03
Industriell Produksjon -3.5 2021-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 1 2021-02
Industriproduksjonen -4.2 2021-02
Kapasitetsutnyttelsen 73.9 2020-12
Fabrikkordre -5 2021-03
Nye ordere 9923 2020-12
Lagerendringer 2601 2020-12
Konkurser 3071 2020-12
Bedriftens Fortjeneste 116632 2020-12
ZEW økonomisk sentiment 60.4 2021-03
Bil Produksjon 105008 2021-02
Bilregistreringer 283964 2021-03
Liten - Forretnings - Feeling -7 2021-03
Internett-hastighet 16921 2017-03
IP-adresser 27493519 2017-03
Konkurranseevne Index 81.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 9 2019-12
Sammensatt Pmi 56.4 2021-03
Korrupsjon Index 77 2020-12
Korrupsjon Rank 11 2020-12
Råolje Rigs 9 2021-03
Enkle Å Gjøre Forretninger 8 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 25690 2020-10
Ledende økonomisk indeks -1.6 2021-02
Gruvedrift Produksjon -11.3 2021-02
Privat investering 5.9 2020-12
Stål~~pos=trunc 710 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -16 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) 2.1 2021-02
Butikkhandel (Årlig) -3.7 2021-02
Forbruk 318772 2020-12
Disponibel personlig inntekt 370173 2020-12
Privat sparing 15.6 2020-12
Bankenes Utlånsrente 1.1 2021-03
Cbi Varehandelen -45 2021-03
Konsumerkreditt -1246 2021-02
Bensinpriser 1.73 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 88.9 2020-09
Detaljhandel eksklusive brensel 2.4 2021-02

Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger 42110 2020-12
Konstruksjonsflyt ut -4.3 2021-02
Boligpriser 439 2021-03
Boliglån Godkjenninger 87.67 2021-02
Byggbestillinger -12.9 2020-12
Bygg Pmi 61.7 2021-03
Hjem-Lån 6171 2021-02
Hjem Eierskap Rate 65.2 2018-12
Landsomfattende boligpriser 463 2021-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 4390783 2021-04
Coronavirus dødsfall 127274 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 344 2021-04
Sykehussenger 2.54 2017-12
sykehus 28.82 2018-12
ICU-senger 228 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Storbritannia - Økonomiske indikatorer.