Markeder Siste Referanse
Valuta 1.27 2019-06
Aksjemarkedet 7408 2019-06
10-årig statsobligasjon 0.82 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-03
Arbeidsledighet 3.8 2019-04
Inflasjon 2 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-05
Rentesats 0.75 2019-06
Handelsbalanse -2740 2019-04
Nåværende situasjon -23707 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 84.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Forretningstillit -13 2019-06
Produksjon PMI 49.4 2019-05
Service PMI 51 2019-05
Forbrukertillit -10 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) -0.5 2019-05
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-03
BNP 2622 2017-12
Bnp Faste Priser 514019 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 527584 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 87495 2019-03
Bnp Per Innbygger 42514 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39753 2017-12
Bnp Fra Landbruk 2832 2019-03
Bnp Fra Construction 28576 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 46254 2019-03
Bnp Fra Mining 4883 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 20967 2019-03
Bnp Fra Tjenester 367030 2019-03
Bnp Fra Transport 19930 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2019-04
Sysselsatte 32746 2019-03
Arbeidsledige 1103 2019-05
Full Jobb 24149 2019-03
Deltid Sysselsettingen 8597 2019-03
Klimatiske forandringer 23.2 2019-05
Sysselsetting 76.1 2019-03
Yrkesdeltakelse 79.2 2019-03
Langtids arbeidsledighet 1 2018-12
Arbeidsledighet for unge 10.4 2019-03
Lønnskostnader 106 2018-12
Produktivitet 101 2019-03
Ledige Stillinger 837 2019-04
Lønn 532 2019-04
Minstelønn 8.21 2019-04
Lønnsveksten 3.1 2019-04
Lønninger innen produksjon 612 2019-04
Befolkning 66.19 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.5 2019-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.2 2019-03
Arbeidsledighetsrate 32 2019-03
Levelønn Family 1300 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 895 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2330 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1320 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 108 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 108 2019-05
KjerneInflasjon 1.7 2019-05
Bnp-Deflatoren 105 2019-03
produsentprisene endring 1.8 2019-05
MatInflasjon 1 2019-05
Kjerneprodusentpriser 114 2019-05
KPI Housing Utilities 107 2019-05
Kpi Transport 112 2019-05
Inflasjonsforventning 2.6 2019-05
Produsentpriser 116 2019-05
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 3 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.75 2019-06
Internbankrente 0.78 2019-06
Pengemengde 82640 2019-05
Pengemengden M1 1767821 2019-04
Pengemengden M2 2421438 2019-04
Pengemengden M3 2871072 2019-04
Bankenes balanse 3858644 2019-04
Sentralbankers balanse 593867 2019-06
Valutareserver 165204 2019-05
Lån Til Privat Sektor 2480613 2019-03
Innskudd Rente 0.5 2019-05
Utlånsrente 1 2019-05
Privat gjeld til BNP 224 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2740 2019-04
Nåværende situasjon -23707 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.9 2018-12
Eksport 53472 2019-04
Import 56212 2019-04
Utenlandsgjeld 6621492 2018-12
Kapitalstrømmer 34972 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 15947 2018-12
Gullreserver 310 2019-06
Råoljeproduksjon 1129 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 5.61 2017-12
Turisme Inntekter 1150 2019-02
Turistankomster 2200 2019-02
Våpen Salg 741 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 84.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2429 2019-05
Offentlige Utgifter 94208 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 38.5 2018-12
Statsgjeld -4463 2019-05
Asylsøknader 3315 2019-02
Kreditt-Rating 94.83
Statens Inntekter 56684 2019-05
Militære Utgifter 46883 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -13 2019-06
Produksjon PMI 49.4 2019-05
Service PMI 51 2019-05
Industriell Produksjon -1 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.7 2019-04
Industriproduksjonen -0.8 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 80.7 2019-06
Fabrikkordre -15 2019-06
Nye ordere 11975 2019-03
Lagerendringer 4600 2019-03
Konkurser 4188 2019-03
Bedriftens Fortjeneste 115312 2019-03
ZEW økonomisk sentiment -63.7 2019-06
Bil Produksjon 70971 2019-04
Bilregistreringer 183724 2019-05
Liten - Forretnings - Feeling -13 2019-06
Internett-hastighet 16921 2017-03
IP-adresser 27493519 2017-03
Konkurranseevne Index 81.99 2018-12
Konkurranseevne Rank 8 2018-12
Sammensatt Pmi 50.9 2019-05
Korrupsjon Index 80 2018-12
Korrupsjon Rank 11 2018-12
Råolje Rigs 11 2019-03
Enkle Å Gjøre Forretninger 9 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 28662 2019-03
Ledende økonomisk indeks 0.3 2019-04
Gruvedrift Produksjon 0.1 2019-04
Privat investering 0.5 2019-03
Stål~~pos=trunc 644 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -10 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) -0.5 2019-05
Butikkhandel (Årlig) 2.3 2019-05
Forbruk 339082 2019-03
Disponibel personlig inntekt 344938 2018-12
Privat sparing 4.8 2018-12
Bankenes Utlånsrente 1.75 2019-06
Konsumerkreditt 942 2019-04
Bensinpriser 1.65 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 87.1 2018-12
Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger 35660 2018-12
Konstruksjonsflyt ut 2.4 2019-04
Boligpriser 770 2019-05
Boliglån Godkjenninger 66.26 2019-04
Byggbestillinger 6.6 2019-03
Bygg Pmi 48.6 2019-05
Hjem Eierskap Rate 65 2017-12
Boliglån Applications 42989 2019-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Storbritannia - Økonomiske indikatorer.