Siste Forrige
Valuta 1.08 1.07
Aksjemarkedet 7021 7019 Poeng
Bnp Vekstrate -0.1 0.8 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 8.7 Prosent
Arbeidsledighet 3.6 3.8 Prosent
Inflasjon 9.9 10.1 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 0.6 Prosent
Rentesats 2.25 1.75 Prosent
Handelsbalanse -7793 -11387 Nok Million
Nåværende situasjon -51700 -7300 Nok Million
Nåværende situasjon mot BNP -2.6 -2.5 Prosent Av Bnp
Regjeringens gjeld mot BNP 95.9 93.9 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -6 -14.5 Prosent Av Bnp
Forretningstillit -21 -34 Poeng
Produksjon PMI 48.5 47.3 Poeng
Service PMI 49.2 50.9 Poeng
Forbrukertillit -49 -44 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) -1.6 0.4 Prosent
Bedriftens Skattesats 19 19 Prosent
Personalinntekt skattesats 45 45 Prosent
Siste Forrige
Bnp Vekstrate -0.1 0.8 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 8.7 Prosent
BNP 3187 2757 Usd Billion
Bnp Faste Priser 568719 569182 Nok Million
Brutto Nasjonal Produkt 608636 606343 Nok Million
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 101351 100787 Nok Million
Bnp Per Innbygger 46209 43166 USD
Bnp Per Innbygger Ppp 45839 42821 USD
Hele året BNP-vekst 7.4 -11 Prosent
Månedlig BNP (månedlig) 0.2 -0.6 Prosent
Månedlig BNP (årlig) 2.3 1.9 Prosent
Bnp Fra Landbruk 3362 3342 Nok Million
Bnp Fra Construction 32051 30873 Nok Million
Bnp Fra Manufacturing 49900 49265 Nok Million
Bnp Fra Mining 3948 3957 Nok Million
Bnp Fra Forvaltningsloven 25177 25408 Nok Million
Bnp Fra Tjenester 406933 405112 Nok Million
Bnp Fra Transport 20778 20059 Nok Million
Siste Forrige
Arbeidsledighet 3.6 3.8 Prosent
Sysselsatte 32792 32746 Tusen
Arbeidsledige 1534 1528 Tusen
Full Jobb 24578 24612 Tusen
Deltid Sysselsettingen 8168 8180 Tusen
Klimatiske forandringer 6.3 -14.5 Tusen
Sysselsetting 75.4 75.5 Prosent
Yrkesdeltakelse 78.3 78.6 Prosent
Arbeidsledighet for unge 9.1 10.4 Prosent
Lønnskostnader 110 110 Poeng
Produktivitet 102 102 Poeng
Ledige Stillinger 1266 1280 Tusen
Lønn 613 612 Gbp / Uke
Minstelønn 9.5 8.91 GBP / time
Lønnsveksten 5.5 5.2 Prosent
Lønninger innen produksjon 666 664 Gbp / Uke
Befolkning 67.53 67.08 Million
Pensjonsalder Kvinner 66 66
Pensjonsalder Menn 66 66
Reell inntekt eksklusiv bonuser -3.07 -2.79 Prosent
Reell inntekt inkludert bonuser -2.86 -1.67 Prosent
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 31.8 31.8 Timer
Arbeidsledighetsrate 40 160 Tusen
Arbeidsdeltagelse uten bønder 29727 29656 Tusen
Siste Forrige
Inflasjon 9.9 10.1 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 0.6 Prosent
Konsumprisindeksen Kpi 123 123 Poeng
Harmoniserte Konsumprisindeks 123 123 Poeng
Kjerne Konsumprisindeks 119 119 Poeng
KjerneInflasjon 6.3 6.2 Prosent
Bnp-Deflatoren 110 109 Poeng
produsentprisene endring 16.1 17.1 Prosent
MatInflasjon 13.1 12.6 Prosent
Kjerneprodusentpriser (månedlig) 0.3 0.8 Prosent
Kjerneprodusentpriser (årlig) 13.7 14.4 Prosent
Input produsentpriser 150 152 Poeng
Produsentprisvekst (månedlig) -0.1 1.6 Prosent
Kjerneprodusentpriser 132 132 Poeng
KPI Housing Utilities 130 130 Poeng
Kpi Transport 137 139 Poeng
Inflasjonsforventning 6.3 6 Prosent
Produsentpriser 133 133 Poeng
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 12.3 12.3 Prosent
Siste Forrige
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 225 225 doser per 100 personer
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 151248820 151227151 doser
Coronavirus tilfeller 22243056 22240042 Personer
Coronavirus dødsfall 162147 162008 Personer
Sykehussenger 2.42 2.45 per 1000 personer
sykehus 29.61 28.75 per - en - million - mennesker
Siste Forrige
Rentesats 2.25 1.75 Prosent
Internbankrente 2.8 2.8 Prosent
Pengemengde 94708 94913 Nok Million
Pengemengden M1 2460186 2451924 Nok Million
Pengemengden M2 3082372 3070326 Nok Million
Pengemengden M3 3578663 3574081 Nok Million
Bankenes balanse 4522767 4520271 Nok Million
Sentralbankers balanse 1077141 1077869 Nok Million
Valutareserver 180782 184043 Usd Million
Lån Til Privat Sektor 2698489 2663478 Nok Million
Innskudd Rente 1 0.75 Prosent
Gjennomsnittlig rente for mellombanker over natten 2.19 2.19 Prosent
Utlånsrente 1.5 1.25 Prosent
Privat gjeld til BNP 184 208 Prosent
Siste Forrige
Handelsbalanse -7793 -11387 Nok Million
Nåværende situasjon -51700 -7300 Nok Million
Nåværende situasjon mot BNP -2.6 -2.5 Prosent Av Bnp
Eksport 61051 58608 Nok Million
Import 68844 69995 Nok Million
Utenlandsgjeld 7317114 7344995 Nok Million
Kapitalstrømmer 29124 12283 Nok Million
Utenlandske Direkte Investeringer -2198 -10541 Nok Million
Gullreserver 310 310 Tonn
Råoljeproduksjon 768 768 BBL/D/1K
Ikke-amerikansk varehandelsbalanse -10194 -12290 Nok Million
Auto Eksporter 46460 54028 Enheter
Varer Handelsbalanse -19362 -22847 Nok Million
Terrorisme - Hovedsiden 4.77 5.17
Turisme Inntekter 2110 1660 Nok Million
Turistankomster 2730 2150 Tusen
Våpen Salg 429 907 SIPRI - TIV - Million
Siste Forrige
Regjeringens gjeld mot BNP 95.9 93.9 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -6 -14.5 Prosent Av Bnp
Regjeringens budsjetter verdi -11820 -2870 Nok Million
Offentlige Utgifter 112261 115663 Nok Million
Statens Utgifter Til Bnp 44.6 51.6 Prosent Av Bnp
Statsgjeld 2428 2417 GBP - milliarder
Fiscal Utgifter 73164 77123 Nok Million
Rentebetalinger på statsgjeld 8241 6087 Nok Million
Public Sector Net Låneopptak -11056 -2106 Nok Million
Skatteinntekter 51430 59191 Nok Million
Asylsøknader 15452 21961 Personer
Kreditt-Rating 90
Statens Inntekter 69625 79076 Nok Million
Militære Utgifter 58485 56856 Usd Million
Siste Forrige
Bedriftens Skattesats 19 19 Prosent
Personalinntekt skattesats 45 45 Prosent
Salgsskatt 20 20 Prosent
Sosial sikkerhetsrate 27.8 27.8 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.8 13.8 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14 14 Prosent
Siste Forrige
Forretningstillit -21 -34 Poeng
Produksjon PMI 48.5 47.3 Poeng
Service PMI 49.2 50.9 Poeng
Industriell Produksjon 1.1 2.4 Prosent
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.3 -0.9 Prosent
Industriproduksjonen 1.1 1.3 Prosent
Fabrikkordre -2 -7 Netto balanse
Nye ordere 11617 12967 Nok Million
Lagerendringer 16468 16086 Nok Million
Konkurser 5629 4995 Selskaper
Bedriftens Fortjeneste 134096 139210 Nok Million
Bil Produksjon 58043 72946 Enheter
Bilregistreringer 68858 112162
Liten - Forretnings - Feeling -18 -31
Brc Butikkhandel Monitor (Årlig) 0.5 1.6 Prosent
Strømpris 299 299 GBP/MWh
Internett-hastighet 16921 16337 KBps
IP-adresser 27493519 26782989 IP
Industriproduksjonen (Månedlig) 0.1 -1.6 Prosent
Konkurranseevne Index 81.2 81.99 Poeng
Konkurranseevne Rank 9 8
Sammensatt Pmi 48.4 49.6 Poeng
Korrupsjon Index 78 77 Poeng
Korrupsjon Rank 11 11
Råolje Rigs 9 8
Enkle Å Gjøre Forretninger 8 9
Elektrisitets~~pos=trunc 69877 69911 Gigawatt-Time
Ledende økonomisk indeks 0 -0.1 Prosent
Gruvedrift Produksjon 6.1 25.4 Prosent
Privat investering 3.8 -0.6 Prosent
Siste Forrige
Forbrukertillit -49 -44 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) -1.6 0.4 Prosent
Butikkhandel (Årlig) -5.4 -3.2 Prosent
Forbruk 358328 358536 Nok Million
Disponibel personlig inntekt 373440 374155 Nok Million
Privat sparing 6.6 6.5 Prosent
Bankenes Utlånsrente 3.25 2.75 Prosent
Netto Utlån Til Enkeltpersoner (Månedlig) 6476 7080 Nok Million
Cbi Varehandelen -20 37 Netto balanse
Konsumerkreditt 1425 1781 Nok Million
Bensinpriser 1.99 2.22 Usd / Liter
Husholdninger Gjeld Til Bnp 84.9 86.4 Prosent Av Bnp
Detaljhandel eksklusive brensel -1.6 0.4 Prosent
Siste Forrige
Nyestartede boliger 51730 42350 Enheter
Konstruksjonsflyt ut 4.3 4.1 Prosent
Boligpriser 507 506 Poeng
Boliglån Godkjenninger 63.77 63.18 Tusen
Gjennomsnittlige boligpriser 294260 293221 NOK
Boligprisindeksen (Månedlig) 0.4 -0.1 Prosent
Boligprisindeksen (Årlig) 11.5 11.8 Prosent
Rics Hus Pris Balance 53 62 Prosent
Byggbestillinger -12.09 13.91 Prosent
Bygg Pmi 49.2 48.9 Poeng
Hjem-Lån 5051 5308 Nok Million
Hjem Eierskap Rate 65.2 65 Prosent
Boliglånsrente 4.89 4.55 Prosent
Landsomfattende boligpriser 546 541 Poeng
Pris til leieforhold 130 129


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Storbritannia - Økonomiske indikatorer.