Markeder Siste Referanse
Valuta 1.29 2019-10
Aksjemarkedet 7144 2019-10
10-årig statsobligasjon 0.71 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-06
Arbeidsledighet 3.9 2019-08
Inflasjon 1.7 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-09
Rentesats 0.75 2019-09
Handelsbalanse -1546 2019-08
Nåværende situasjon -25200 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 84.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Forretningstillit -32 2019-09
Produksjon PMI 48.3 2019-09
Service PMI 49.5 2019-09
Forbrukertillit -12 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-09
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-06
BNP 2825 2018-12
Bnp Faste Priser 520735 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 544804 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 87238 2019-06
Bnp Per Innbygger 42986 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40158 2018-12
Indeks for økonomisk aktivitet 1.1 2019-08
Bnp Fra Landbruk 3011 2019-06
Bnp Fra Construction 29082 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 45925 2019-06
Bnp Fra Mining 3056 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 22499 2019-06
Bnp Fra Tjenester 372728 2019-06
Bnp Fra Transport 19417 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.9 2019-08
Sysselsatte 32693 2019-07
Arbeidsledige 1193 2019-09
Full Jobb 24172 2019-06
Deltid Sysselsettingen 8605 2019-06
Klimatiske forandringer 21.1 2019-09
Sysselsetting 75.9 2019-07
Yrkesdeltakelse 79 2019-07
Langtids arbeidsledighet 1 2019-03
Arbeidsledighet for unge 11.2 2019-06
Lønnskostnader 106 2019-03
Produktivitet 101 2019-06
Ledige Stillinger 813 2019-08
Lønn 542 2019-07
Minstelønn 8.21 2019-04
Lønnsveksten 3.8 2019-08
Lønninger innen produksjon 614 2019-07
Befolkning 66.19 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.5 2019-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32 2019-06
Arbeidsledighetsrate -56 2019-07
Levelønn Family 1300 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 895 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2330 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1320 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 108 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-08
Kjerne Konsumprisindeks 108 2019-09
KjerneInflasjon 1.7 2019-09
Bnp-Deflatoren 106 2019-06
produsentprisene endring 1.2 2019-09
MatInflasjon 1.8 2019-09
Kjerneprodusentpriser 115 2019-09
KPI Housing Utilities 107 2019-09
Kpi Transport 112 2019-09
Inflasjonsforventning 2.9 2019-09
Produsentpriser 116 2019-09
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 2.4 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.75 2019-09
Internbankrente 0.78 2019-10
Pengemengde 83023 2019-09
Pengemengden M1 1791497 2019-08
Pengemengden M2 2454441 2019-08
Pengemengden M3 2896725 2019-08
Bankenes balanse 3907434 2019-08
Sentralbankers balanse 587148 2019-10
Valutareserver 162876 2019-09
Lån Til Privat Sektor 2488339 2019-06
Innskudd Rente 0.5 2019-09
Utlånsrente 1 2019-09
Privat gjeld til BNP 224 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1546 2019-08
Nåværende situasjon -25200 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.9 2018-12
Eksport 55494 2019-08
Import 57040 2019-08
Utenlandsgjeld 6692718 2019-06
Kapitalstrømmer 20873 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 25425 2019-06
Gullreserver 310 2019-09
Råoljeproduksjon 993 2019-06
Varer Handelsbalanse -9806 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 5.61 2017-12
Turisme Inntekter 2340 2019-06
Turistankomster 3530 2019-06
Våpen Salg 741 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 84.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1819 2019-08
Offentlige Utgifter 99449 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 38.5 2018-12
Statsgjeld -5766 2019-08
Asylsøknader 2875 2019-06
Kreditt-Rating 94.83
Statens Inntekter 59213 2019-08
Militære Utgifter 46883 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -32 2019-09
Produksjon PMI 48.3 2019-09
Service PMI 49.5 2019-09
Industriell Produksjon -1.8 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.6 2019-08
Industriproduksjonen -1.7 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 79 2019-09
Fabrikkordre -28 2019-09
Nye ordere 10922 2019-06
Lagerendringer -705 2019-06
Konkurser 4320 2019-06
Bedriftens Fortjeneste 111745 2019-06
ZEW økonomisk sentiment -68.8 2019-09
Bil Produksjon 92158 2019-08
Bilregistreringer 343255 2019-09
Liten - Forretnings - Feeling -24 2019-09
Internett-hastighet 16921 2017-03
IP-adresser 27493519 2017-03
Konkurranseevne Index 81.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 9 2019-12
Sammensatt Pmi 49.3 2019-09
Korrupsjon Index 80 2018-12
Korrupsjon Rank 11 2018-12
Råolje Rigs 14 2019-09
Enkle Å Gjøre Forretninger 9 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 23402 2019-06
Ledende økonomisk indeks 0.3 2019-08
Gruvedrift Produksjon -7.5 2019-08
Privat investering -0.4 2019-06
Stål~~pos=trunc 563 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -12 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 3.1 2019-09
Forbruk 338155 2019-06
Disponibel personlig inntekt 356111 2019-06
Privat sparing 6.8 2019-06
Bankenes Utlånsrente 1.75 2019-09
Cbi Varehandelen -16 2019-09
Konsumerkreditt 901 2019-08
Bensinpriser 1.57 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 86.6 2019-03
Detaljhandel eksklusive brensel 0.2 2019-09
Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger 37220 2019-06
Konstruksjonsflyt ut 2.4 2019-08
Boligpriser 401 2019-09
Boliglån Godkjenninger 65.55 2019-08
Byggbestillinger -4.7 2019-06
Bygg Pmi 43.3 2019-09
Hjem-Lån 3854 2019-08
Hjem Eierskap Rate 65 2017-12
Boliglån Applications 42576 2019-08
Landsomfattende boligpriser 430 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Storbritannia - Økonomiske indikatorer.