Markeder Siste Referanse
Valuta 1.3 2020-10
Aksjemarkedet 5860 2020-10
10-årig statsobligasjon 0.27 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -19.8 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -21.5 2020-06
Arbeidsledighet 4.5 2020-08
Inflasjon 0.5 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-09
Rentesats 0.1 2020-09
Handelsbalanse 1364 2020-08
Nåværende situasjon -2764 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 80.7 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2019-12
Forretningstillit 0 2020-12
Produksjon PMI 53.3 2020-10
Service PMI 52.3 2020-10
Forbrukertillit -31 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) 1.5 2020-09
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 810467 2020-10
Coronavirus dødsfall 44347 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 344 2020-10
Sykehussenger 2.54 2017-12
sykehus 28.82 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -19.8 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -21.5 2020-06
BNP 2827 2019-12
Bnp Faste Priser 424962 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 464971 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 74495 2020-06
Bnp Per Innbygger 43688 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46699 2019-12
Indeks for økonomisk aktivitet -9.3 2020-08
Bnp Fra Landbruk 3068 2020-06
Bnp Fra Construction 19419 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 36050 2020-06
Bnp Fra Mining 5009 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 24321 2020-06
Bnp Fra Tjenester 303576 2020-06
Bnp Fra Transport 13197 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.5 2020-08
Sysselsatte 32591 2020-07
Arbeidsledige 2732 2020-09
Full Jobb 24390 2020-07
Deltid Sysselsettingen 8200 2020-07
Klimatiske forandringer 28 2020-09
Sysselsetting 75.6 2020-07
Yrkesdeltakelse 79.2 2020-07
Langtids arbeidsledighet 0.9 2020-03
Arbeidsledighet for unge 13.6 2020-07
Lønnskostnader 131 2020-06
Produktivitet 98.1 2020-06
Ledige Stillinger 488 2020-08
Lønn 550 2020-08
Minstelønn 8.72 2020-04
Lønnsveksten 0 2020-08
Lønninger innen produksjon 616 2020-08
Befolkning 66.65 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2020-12
Pensjonsalder Menn 66 2020-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 27.3 2020-07
Arbeidsledighetsrate -153 2020-07

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.5 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 109 2020-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 110 2020-09
KjerneInflasjon 1.3 2020-09
Bnp-Deflatoren 112 2020-06
produsentprisene endring -0.9 2020-09
MatInflasjon -0.1 2020-09
Kjerneprodusentpriser 115 2020-09
KPI Housing Utilities 106 2020-09
Kpi Transport 113 2020-09
Inflasjonsforventning 3.2 2020-09
Produsentpriser 115 2020-09
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 1.1 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.1 2020-09
Internbankrente 0.05 2020-10
Pengemengde 88174 2020-09
Pengemengden M1 2070594 2020-08
Pengemengden M2 2713066 2020-08
Pengemengden M3 3178694 2020-08
Bankenes balanse 4259306 2020-08
Sentralbankers balanse 870904 2020-10
Valutareserver 173644 2020-09
Lån Til Privat Sektor 2642975 2020-03
Innskudd Rente 0 2020-09
Utlånsrente 0.35 2020-09
Privat gjeld til BNP 224 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1364 2020-08
Nåværende situasjon -2764 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2019-12
Eksport 51828 2020-08
Import 50464 2020-08
Utenlandsgjeld 7265322 2020-06
Kapitalstrømmer 28806 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer -5474 2020-06
Gullreserver 310 2020-06
Råoljeproduksjon 1039 2020-06
Auto Eksporter 43244 2020-08
Varer Handelsbalanse -9010 2020-08
Terrorisme - Hovedsiden 5.41 2018-12
Turisme Inntekter 780 2020-03
Turistankomster 1446 2020-03
Våpen Salg 741 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 80.7 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -36101 2020-09
Offentlige Utgifter 85728 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 39.3 2019-12
Statsgjeld 2060 2020-09
Asylsøknader 2265 2020-06
Kreditt-Rating 91 2020-10
Statens Inntekter 52469 2020-09
Militære Utgifter 46883 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 27.8 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.8 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0 2020-12
Produksjon PMI 53.3 2020-10
Service PMI 52.3 2020-10
Industriell Produksjon -6.4 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.3 2020-08
Industriproduksjonen -8.4 2020-08
Kapasitetsutnyttelsen 64.5 2020-09
Fabrikkordre -34 2020-10
Nye ordere 6173 2020-06
Lagerendringer -4048 2020-06
Konkurser 2974 2020-06
Bedriftens Fortjeneste 83581 2020-06
ZEW økonomisk sentiment 7.4 2020-10
Bil Produksjon 51039 2020-08
Bilregistreringer 328041 2020-09
Liten - Forretnings - Feeling -2 2020-09
Internett-hastighet 16921 2017-03
IP-adresser 27493519 2017-03
Konkurranseevne Index 81.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 9 2019-12
Sammensatt Pmi 52.9 2020-10
Korrupsjon Index 77 2019-12
Korrupsjon Rank 12 2019-12
Råolje Rigs 6 2020-09
Enkle Å Gjøre Forretninger 8 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 29731 2019-12
Ledende økonomisk indeks 8 2020-08
Gruvedrift Produksjon -5 2020-08
Privat investering -26.5 2020-06
Stål~~pos=trunc 545 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -31 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) 1.5 2020-09
Butikkhandel (Årlig) 4.7 2020-09
Forbruk 258318 2020-06
Disponibel personlig inntekt 354494 2020-06
Privat sparing 28.1 2020-06
Bankenes Utlånsrente 1.1 2020-09
Cbi Varehandelen 11 2020-09
Konsumerkreditt 300 2020-08
Bensinpriser 1.47 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 84.5 2020-03
Detaljhandel eksklusive brensel 1.6 2020-09

Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger 15930 2020-06
Konstruksjonsflyt ut -13 2020-08
Boligpriser 431 2020-09
Boliglån Godkjenninger 84.72 2020-08
Byggbestillinger -45 2020-06
Bygg Pmi 56.8 2020-09
Hjem-Lån 3147 2020-08
Hjem Eierskap Rate 65.2 2018-12
Landsomfattende boligpriser 451 2020-09

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 810467 2020-10
Coronavirus dødsfall 44347 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 344 2020-10
Sykehussenger 2.54 2017-12
sykehus 28.82 2018-12
ICU-senger 228 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Storbritannia - Økonomiske indikatorer.