Markeder Siste Referanse
Valuta 1.38 2021-10
Aksjemarkedet 7205 2021-10
10-årig statsobligasjon 1.17 2021-10
30 År Bond Yield 1.36 2021-10
5 År Note Yield 0.85 2021-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 5.5 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 23.6 2021-06
Arbeidsledighet 4.5 2021-08
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 139 2021-10
Inflasjon 3.1 2021-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2021-09
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 95096399 2021-10
Rentesats 0.1 2021-09
Handelsbalanse -3716 2021-08
Nåværende situasjon -8605 2021-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 97.2 2020-12
Offentlige Budsjetter -14.2 2020-12
Forretningstillit 2 2021-12
Produksjon PMI 57.7 2021-10
Service PMI 58 2021-10
Forbrukertillit -17 2021-10
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2021-09
Bedriftens Skattesats 19 2021-12
Personalinntekt skattesats 45 2021-12
Coronavirus tilfeller 8689949 2021-10
Coronavirus dødsfall 138629 2021-10
Coronavirus gjenopprettet 344 2021-10
Sykehussenger 2.54 2017-12
sykehus 28.82 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 5.5 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 23.6 2021-06
BNP 2708 2020-12
Bnp Faste Priser 546556 2021-06
Brutto Nasjonal Produkt 572325 2021-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 94508 2021-06
Bnp Per Innbygger 39103 2020-12
Bnp Per Innbygger Ppp 41627 2020-12
Indeks for økonomisk aktivitet 6.9 2021-08
Bnp Fra Landbruk 3146 2021-06
Bnp Fra Construction 31269 2021-06
Bnp Fra Manufacturing 49036 2021-06
Bnp Fra Mining 3347 2021-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 25379 2021-06
Bnp Fra Tjenester 392539 2021-06
Bnp Fra Transport 17664 2021-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.5 2021-08
Sysselsatte 32416 2021-07
Arbeidsledige 2113 2021-09
Full Jobb 24440 2021-07
Deltid Sysselsettingen 7976 2021-07
Klimatiske forandringer -51.1 2021-09
Sysselsetting 75.3 2021-07
Yrkesdeltakelse 78.9 2021-07
Arbeidsledighet for unge 12.2 2021-07
Lønnskostnader 107 2021-06
Produktivitet 102 2021-06
Ledige Stillinger 1102 2021-08
Lønn 581 2021-08
Minstelønn 8.91 2021-04
Lønnsveksten 7.2 2021-08
Lønninger innen produksjon 638 2021-08
Befolkning 67.2 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2021-12
Pensjonsalder Menn 66 2021-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 31.5 2021-07
Arbeidsledighetsrate 235 2021-07
Arbeidsdeltagelse uten bønder 29180 2021-09

Helse Siste Referanse
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 139 2021-10
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 95096399 2021-10
Coronavirus tilfeller 8689949 2021-10
Coronavirus dødsfall 138629 2021-10
Coronavirus gjenopprettet 344 2021-10
Sykehussenger 2.54 2017-12
sykehus 28.82 2018-12
ICU-senger 228 2014-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.1 2021-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2021-09
Konsumprisindeksen Kpi 112 2021-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 112 2021-09
Kjerne Konsumprisindeks 113 2021-09
KjerneInflasjon 2.9 2021-09
Bnp-Deflatoren 106 2021-06
produsentprisene endring 6.7 2021-09
MatInflasjon 0.8 2021-09
Input Producer Prices 125 2021-09
Kjerneprodusentpriser 117 2021-09
KPI Housing Utilities 108 2021-09
Kpi Transport 122 2021-09
Inflasjonsforventning 4.1 2021-09
Produsentpriser 115 2021-09
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 4.9 2021-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.1 2021-09
Internbankrente 0.21 2021-10
Pengemengde 95367 2021-09
Pengemengden M1 2285831 2021-08
Pengemengden M2 2896859 2021-08
Pengemengden M3 3387453 2021-08
Bankenes balanse 4332409 2021-08
Sentralbankers balanse 1025014 2021-10
Valutareserver 202169 2021-09
Lån Til Privat Sektor 2673081 2021-06
Innskudd Rente 0 2021-09
Utlånsrente 0.35 2021-09
Privat gjeld til BNP 213 2020-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3716 2021-08
Nåværende situasjon -8605 2021-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2020-12
Eksport 49770 2021-08
Import 53486 2021-08
Utenlandsgjeld 7092969 2021-06
Kapitalstrømmer 11258 2021-06
Utenlandske Direkte Investeringer 19112 2021-06
Gullreserver 310 2021-06
Råoljeproduksjon 633 2021-06
Auto Eksporter 29200 2021-08
Varer Handelsbalanse -14927 2021-08
Terrorisme - Hovedsiden 5.16 2019-12
Turisme Inntekter 248 2021-03
Turistankomster 195 2021-03
Våpen Salg 429 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 97.2 2020-12
Offentlige Budsjetter -14.2 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi -21778 2021-09
Offentlige Utgifter 116448 2021-06
Statens Utgifter Til Bnp 52.1 2020-12
Statsgjeld 2219 2021-09
Asylsøknader 10158 2021-06
Kreditt-Rating 90 2021-10
Statens Inntekter 62295 2021-09
Militære Utgifter 58485 2020-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2021-12
Personalinntekt skattesats 45 2021-12
Salgsskatt 20 2021-12
Sosial sikkerhetsrate 27.8 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.8 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14 2021-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 2 2021-12
Produksjon PMI 57.7 2021-10
Service PMI 58 2021-10
Industriell Produksjon 3.7 2021-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.8 2021-08
Industriproduksjonen 4.1 2021-08
Fabrikkordre 9 2021-10
Nye ordere 13364 2021-06
Lagerendringer 2996 2021-06
Konkurser 3116 2021-06
Bedriftens Fortjeneste 128529 2021-06
Bil Produksjon 37246 2021-08
Bilregistreringer 215312 2021-09
Liten - Forretnings - Feeling 27 2021-09
Internett-hastighet 16921 2017-03
IP-adresser 27493519 2017-03
Industriproduksjonen (Månedlig) 0.5 2021-08
Konkurranseevne Index 81.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 9 2019-12
Sammensatt Pmi 56.8 2021-10
Korrupsjon Index 77 2020-12
Korrupsjon Rank 11 2020-12
Råolje Rigs 8 2021-08
Enkle Å Gjøre Forretninger 8 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 70630 2020-12
Ledende økonomisk indeks 2.9 2021-08
Gruvedrift Produksjon -0.5 2021-08
Privat investering 4.5 2021-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -17 2021-10
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2021-09
Butikkhandel (Årlig) -1.3 2021-09
Forbruk 336063 2021-06
Disponibel personlig inntekt 369491 2021-06
Privat sparing 11.3 2021-06
Bankenes Utlånsrente 1.1 2021-09
Cbi Varehandelen 11 2021-09
Konsumerkreditt 400 2021-08
Bensinpriser 1.84 2021-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 91.2 2021-03
Detaljhandel eksklusive brensel -0.6 2021-09

Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger 42900 2021-06
Konstruksjonsflyt ut 10.1 2021-08
Boligpriser 461 2021-09
Boliglån Godkjenninger 74.5 2021-08
Byggbestillinger 135 2021-06
Bygg Pmi 52.6 2021-09
Hjem-Lån 5300 2021-08
Hjem Eierskap Rate 65.2 2018-12
Boliglånsrente 3.61 2021-09
Landsomfattende boligpriser 496 2021-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Storbritannia - Økonomiske indikatorer.