Markeder Siste Referanse
Valuta 1.29 2019-04
Aksjemarkedet 7523 2019-04
10-årig statsobligasjon 1.22 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2018-12
Arbeidsledighet 3.9 2019-02
Inflasjon 1.9 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-03
Rentesats 0.75 2019-03
Handelsbalanse -4860 2019-02
Nåværende situasjon -23707 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 84.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Forretningstillit -23 2019-03
Produksjon PMI 55.1 2019-03
Service PMI 48.9 2019-03
Forbrukertillit -13 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2019-03
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2018-12
BNP 2622 2017-12
Bnp Faste Priser 511482 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 527584 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 85462 2018-12
Bnp Per Innbygger 42514 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39753 2017-12
Bnp Fra Landbruk 2884 2018-12
Bnp Fra Construction 28286 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 45256 2018-12
Bnp Fra Mining 4789 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 20942 2018-12
Bnp Fra Tjenester 365834 2018-12
Bnp Fra Transport 20043 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.9 2019-02
Sysselsatte 32721 2019-01
Arbeidsledige 1066 2019-03
Full Jobb 24146 2019-01
Deltid Sysselsettingen 8575 2019-01
Klimatiske forandringer 28.3 2019-03
Sysselsetting 76.1 2019-01
Yrkesdeltakelse 79.3 2019-01
Langtids arbeidsledighet 1.1 2018-09
Arbeidsledighet for unge 10.6 2019-01
Lønnskostnader 106 2018-12
Produktivitet 102 2018-12
Ledige Stillinger 852 2019-02
Lønn 529 2019-02
Minstelønn 8.21 2019-04
Lønnsveksten 3.5 2019-02
Lønninger innen produksjon 607 2019-02
Befolkning 66.19 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.5 2019-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.2 2019-01
Arbeidsledighetsrate 179 2019-01
Levelønn Family 1300 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 895 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2330 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1320 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.9 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 107 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 107 2019-03
KjerneInflasjon 1.8 2019-03
Bnp-Deflatoren 105 2018-12
produsentprisene endring 2.4 2019-03
MatInflasjon 0.8 2019-03
Kjerneprodusentpriser 114 2019-03
KPI Housing Utilities 104 2019-03
Kpi Transport 110 2019-03
Inflasjonsforventning 2.7 2019-03
Produsentpriser 115 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.75 2019-03
Internbankrente 0.82 2019-04
Pengemengde 82694 2019-03
Pengemengden M1 1761779 2019-02
Pengemengden M2 2403750 2019-02
Pengemengden M3 2843833 2019-02
Bankenes balanse 3793092 2019-02
Sentralbankers balanse 592313 2019-01
Valutareserver 169493 2019-03
Lån Til Privat Sektor 2439096 2018-09
Innskudd Rente 0.5 2019-03
Utlånsrente 1 2019-03
Privat gjeld til BNP 229 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -4860 2019-02
Nåværende situasjon -23707 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.9 2018-12
Eksport 54791 2019-02
Import 59651 2019-02
Utenlandsgjeld 6621492 2018-12
Kapitalstrømmer 34972 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 15947 2018-12
Gullreserver 310 2019-03
Råoljeproduksjon 1086 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.61 2017-12
Turisme Inntekter 1680 2018-12
Turistankomster 2850 2018-12
Våpen Salg 1214 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 84.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 6093 2019-02
Offentlige Utgifter 92768 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 38.5 2018-12
Statsgjeld 664 2019-02
Asylsøknader 3840 2018-11
Kreditt-Rating 94.83
Statens Inntekter 64489 2019-02
Militære Utgifter 48383 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -23 2019-03
Produksjon PMI 55.1 2019-03
Service PMI 48.9 2019-03
Industriell Produksjon 0.1 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.6 2019-02
Industriproduksjonen 0.6 2019-02
Kapasitetsutnyttelsen 81.3 2019-03
Fabrikkordre 1 2019-03
Nye ordere 10747 2018-12
Lagerendringer 4241 2018-12
Konkurser 4725 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 112291 2018-12
ZEW økonomisk sentiment -62 2019-04
Bil Produksjon 123203 2019-02
Bilregistreringer 458054 2019-03
Liten - Forretnings - Feeling -31 2019-03
Internett-hastighet 16921 2017-03
IP-adresser 27493519 2017-03
Konkurranseevne Index 81.99 2018-12
Konkurranseevne Rank 8 2018-12
Sammensatt Pmi 50 2019-03
Korrupsjon Index 80 2018-12
Korrupsjon Rank 11 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 9 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 32455 2019-01
Ledende økonomisk indeks 0.3 2019-02
Gruvedrift Produksjon 4.9 2019-02
Privat investering -0.9 2018-12
Stål~~pos=trunc 485 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -13 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2019-03
Butikkhandel (Årlig) 6.7 2019-03
Forbruk 336990 2018-12
Disponibel personlig inntekt 344938 2018-12
Privat sparing 4.8 2018-12
Bankenes Utlånsrente 1.75 2019-03
Konsumerkreditt 1145 2019-02
Bensinpriser 1.61 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 86.5 2018-09
Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger 35660 2018-12
Konstruksjonsflyt ut 3.3 2019-02
Boligpriser 755 2019-03
Boliglån Godkjenninger 64.34 2019-02
Byggbestillinger -10.5 2018-12
Bygg Pmi 49.7 2019-03
Hjem Eierskap Rate 65 2017-12
Boliglån Applications 39083 2019-02


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Storbritannia - Økonomiske indikatorer.