Siste Forrige
Valuta 1.26 1.26
Aksjemarkedet 7513 7390 Poeng
Bnp Vekstrate 0.8 1.3 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 8.7 6.6 Prosent
Arbeidsledighet 3.7 3.8 Prosent
Inflasjon 9 7 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 2.5 1.1 Prosent
Rentesats 1 0.75 Prosent
Handelsbalanse -11552 -9195 Nok Million
Nåværende situasjon -7300 -28917 Nok Million
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 -3.1 Prosent Av Bnp
Regjeringens gjeld mot BNP 94 82.7 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -14.8 -2.4 Prosent Av Bnp
Forretningstillit -34 -9 Poeng
Produksjon PMI 55.8 55.2 Poeng
Service PMI 58.9 62.6 Poeng
Forbrukertillit -40 -38 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 1.4 -1.2 Prosent
Bedriftens Skattesats 19 19 Prosent
Personalinntekt skattesats 45 45 Prosent
Siste Forrige
Bnp Vekstrate 0.8 1.3 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 8.7 6.6 Prosent
BNP 2708 2831 Usd Billion
Bnp Faste Priser 569055 564812 Nok Million
Brutto Nasjonal Produkt 606343 580080 Nok Million
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 102334 97093 Nok Million
Bnp Per Innbygger 41811 46612 USD
Bnp Per Innbygger Ppp 41627 46406 USD
Hele året BNP-vekst 7.4 -9.3 Prosent
Månedlig BNP (månedlig) -0.1 0 Prosent
Månedlig BNP (årlig) 6.4 9.3 Prosent
Bnp Fra Landbruk 3362 3342 Nok Million
Bnp Fra Construction 32051 30873 Nok Million
Bnp Fra Manufacturing 49900 49265 Nok Million
Bnp Fra Mining 3948 3957 Nok Million
Bnp Fra Forvaltningsloven 25177 25408 Nok Million
Bnp Fra Tjenester 406933 405112 Nok Million
Bnp Fra Transport 20778 20059 Nok Million
Siste Forrige
Arbeidsledighet 3.7 3.8 Prosent
Sysselsatte 32569 32485 Tusen
Arbeidsledige 1612 1669 Tusen
Full Jobb 24472 24444 Tusen
Deltid Sysselsettingen 8097 8042 Tusen
Klimatiske forandringer -56.9 -81.6 Tusen
Sysselsetting 75.7 75.5 Prosent
Yrkesdeltakelse 78.6 78.6 Prosent
Arbeidsledighet for unge 10.6 11.3 Prosent
Lønnskostnader 110 110 Poeng
Produktivitet 102 103 Poeng
Ledige Stillinger 1295 1288 Tusen
Lønn 615 601 Gbp / Uke
Minstelønn 9.5 8.91 GBP / time
Lønnsveksten 7 5.6 Prosent
Lønninger innen produksjon 670 645 Gbp / Uke
Befolkning 67.08 66.8 Million
Pensjonsalder Kvinner 66 66
Pensjonsalder Menn 66 66
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32 31.9 Timer
Arbeidsledighetsrate 83 10 Tusen
Arbeidsdeltagelse uten bønder 29559 29524 Tusen
Siste Forrige
Inflasjon 9 7 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 2.5 1.1 Prosent
Konsumprisindeksen Kpi 120 117 Poeng
Harmoniserte Konsumprisindeks 120 117 Poeng
Kjerne Konsumprisindeks 117 116 Poeng
KjerneInflasjon 6.2 5.7 Prosent
Bnp-Deflatoren 108 107 Poeng
produsentprisene endring 14 11.9 Prosent
MatInflasjon 6.7 5.9 Prosent
Kjerneprodusentpriser (månedlig) 1.6 1.8 Prosent
Kjerneprodusentpriser (årlig) 13 11.8 Prosent
Input produsentpriser 143 141 Poeng
Produsentprisvekst (månedlig) 2.3 1.9 Prosent
Kjerneprodusentpriser 127 125 Poeng
KPI Housing Utilities 128 113 Poeng
Kpi Transport 133 132 Poeng
Inflasjonsforventning 6 6.1 Prosent
Produsentpriser 127 124 Poeng
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 11.1 9 Prosent
Siste Forrige
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 209 209 doser per 100 personer
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 142656613 142620597 doser
Coronavirus tilfeller 22232377 22203799 Personer
Coronavirus dødsfall 162147 162008 Personer
Sykehussenger 2.42 2.45 per 1000 personer
sykehus 29.61 28.75 per - en - million - mennesker
ICU-senger 228 228 per 1000 personer
Siste Forrige
Rentesats 1 0.75 Prosent
Internbankrente 1.36 1.36 Prosent
Pengemengde 94557 95598 Nok Million
Pengemengden M1 2425104 2385190 Nok Million
Pengemengden M2 3031444 2993506 Nok Million
Pengemengden M3 3562321 3527939 Nok Million
Bankenes balanse 4519849 4524669 Nok Million
Sentralbankers balanse 1087872 1088102 Nok Million
Valutareserver 190766 200329 Usd Million
Lån Til Privat Sektor 2698489 2663478 Nok Million
Innskudd Rente 0.25 0 Prosent
Gjennomsnittlig rente for mellombanker over natten 0.94 0.94 Prosent
Utlånsrente 0.75 0.5 Prosent
Privat gjeld til BNP 213 190 Prosent
Siste Forrige
Handelsbalanse -11552 -9195 Nok Million
Nåværende situasjon -7300 -28917 Nok Million
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 -3.1 Prosent Av Bnp
Eksport 56087 55372 Nok Million
Import 67639 64567 Nok Million
Utenlandsgjeld 7344995 7175906 Nok Million
Kapitalstrømmer 12283 23288 Nok Million
Utenlandske Direkte Investeringer -10541 10789 Nok Million
Gullreserver 310 310 Tonn
Råoljeproduksjon 829 803 BBL/D/1K
Ikke-amerikansk varehandelsbalanse -13804 -13142 Nok Million
Auto Eksporter 55767 50786 Enheter
Varer Handelsbalanse -23897 -21614 Nok Million
Terrorisme - Hovedsiden 5.16 5.41
Turisme Inntekter 1152 386 Nok Million
Turistankomster 1308 277 Tusen
Våpen Salg 429 907 SIPRI - TIV - Million
Siste Forrige
Regjeringens gjeld mot BNP 94 82.7 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -14.8 -2.4 Prosent Av Bnp
Regjeringens budsjetter verdi -18083 -10614 Nok Million
Offentlige Utgifter 115215 117221 Nok Million
Statens Utgifter Til Bnp 52 39.1 Prosent Av Bnp
Statsgjeld 2344 2327 GBP - milliarder
Fiscal Utgifter 81609 86200 Nok Million
Rentebetalinger på statsgjeld 2926 8205 Nok Million
Public Sector Net Låneopptak -17319 -9850 Nok Million
Skatteinntekter 53674 74893 Nok Million
Asylsøknader 21961 17437 Personer
Kreditt-Rating 90
Statens Inntekter 73762 71946 Nok Million
Militære Utgifter 58485 56856 Usd Million
Siste Forrige
Bedriftens Skattesats 19 19 Prosent
Personalinntekt skattesats 45 45 Prosent
Salgsskatt 20 20 Prosent
Sosial sikkerhetsrate 27.8 27.8 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.8 13.8 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14 14 Prosent
Siste Forrige
Forretningstillit -34 -9 Poeng
Produksjon PMI 55.8 55.2 Poeng
Service PMI 58.9 62.6 Poeng
Industriell Produksjon 0.7 2.1 Prosent
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.2 -0.3 Prosent
Industriproduksjonen 1.9 3.5 Prosent
Fabrikkordre 26 14 Netto balanse
Nye ordere 12967 13326 Nok Million
Lagerendringer 14159 1290 Nok Million
Konkurser 4896 4627 Selskaper
Bedriftens Fortjeneste 139210 128935 Nok Million
Bil Produksjon 76900 61657 Enheter
Bilregistreringer 116167 243479
Liten - Forretnings - Feeling -31 -5
Brc Butikkhandel Monitor (Årlig) -1.7 -0.4 Prosent
Internett-hastighet 16921 16337 KBps
IP-adresser 27493519 26782989 IP
Industriproduksjonen (Månedlig) -0.2 -0.6 Prosent
Konkurranseevne Index 81.2 81.99 Poeng
Konkurranseevne Rank 9 8
Sammensatt Pmi 58.2 60.9 Poeng
Korrupsjon Index 78 77 Poeng
Korrupsjon Rank 11 11
Råolje Rigs 5 5
Enkle Å Gjøre Forretninger 8 9
Elektrisitets~~pos=trunc 69773 54684 Gigawatt-Time
Ledende økonomisk indeks 0.8 0.8 Prosent
Gruvedrift Produksjon -1 0.1 Prosent
Privat investering -0.5 1 Prosent
Siste Forrige
Forbrukertillit -40 -38 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 1.4 -1.2 Prosent
Butikkhandel (Årlig) -4.9 1.3 Prosent
Forbruk 358229 356660 Nok Million
Disponibel personlig inntekt 374155 376979 Nok Million
Privat sparing 6.5 8.3 Prosent
Bankenes Utlånsrente 2 1.75 Prosent
Netto Utlån Til Enkeltpersoner (Månedlig) 8277 6118 Nok Million
Cbi Varehandelen -35 9 Netto balanse
Konsumerkreditt 1303 1563 Nok Million
Bensinpriser 2.04 2.14 Usd / Liter
Husholdninger Gjeld Til Bnp 87.7 86.9 Prosent Av Bnp
Detaljhandel eksklusive brensel 1.4 -0.9 Prosent
Siste Forrige
Nyestartede boliger 41600 42400 Enheter
Konstruksjonsflyt ut 4.7 7 Prosent
Boligpriser 493 488 Poeng
Boliglån Godkjenninger 70.69 70.99 Tusen
Gjennomsnittlige boligpriser 286079 283001 NOK
Boligprisindeksen (Månedlig) 1.1 1.5 Prosent
Boligprisindeksen (Årlig) 10.8 11 Prosent
Rics Hus Pris Balance 80.25 77.52 Prosent
Byggbestillinger 13.4 35.4 Prosent
Bygg Pmi 58.2 59.1 Poeng
Hjem-Lån 6974 4673 Nok Million
Hjem Eierskap Rate 65.2 65 Prosent
Boliglånsrente 4.1 3.99 Prosent
Landsomfattende boligpriser 534 529 Poeng


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Storbritannia - Økonomiske indikatorer.