Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-08
Aksjemarkedet 3385 2019-08
10-årig statsobligasjon 0.36 2019-07
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2019-06
Arbeidsledighet 7.5 2019-06
Inflasjon 1 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2019-07
Rentesats 0 2019-07
Handelsbalanse 20612 2019-06
Nåværende situasjon 23.09 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 85.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Forretningstillit -0.12 2019-07
Produksjon PMI 47 2019-08
Service PMI 53.4 2019-08
Forbrukertillit -7.1 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2019-06
Bedriftens Skattesats 23.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2019-06
BNP 13670 2018-12
Bnp Faste Priser 2670 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 572 2019-03
Bnp Per Innbygger 40979 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40028 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.5 2019-06
Sysselsatte 160 2019-03
Arbeidsledige 12294 2019-06
Langtids arbeidsledighet 3.5 2019-03
Arbeidsledighet for unge 15.4 2019-06
Lønnskostnader 99.6 2019-03
Produktivitet 105 2019-06
Lønnsveksten 2.5 2019-03
Befolkning 341 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-06
Full Jobb 115273 2019-03
Yrkesdeltakelse 57.1 2019-03
Deltid Sysselsettingen 31595 2019-03
Pensjonsalder Menn 64.36 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.96 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 104 2019-07
KjerneInflasjon 0.9 2019-07
Bnp-Deflatoren 111 2019-03
Produsentpriser 104 2019-06
produsentprisene endring 0.7 2019-06
Importprisene 101 2019-06
MatInflasjon 1.7 2019-07
KPI Housing Utilities 105 2019-07
Kpi Transport 108 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-07
Internbankrente -0.45 2019-08
Pengemengden M1 8606082 2019-06
Pengemengden M2 12055405 2019-06
Pengemengden M3 12679647 2019-06
Sentralbankers balanse 4688182 2019-07
Valutareserver 73.27 2019-07
Lån Til Privat Sektor 11289475 2019-06
Innskudd Rente -0.4 2019-07
Utlånsrente 0.25 2019-08
Lånevekst 3.3 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 20612 2019-06
Nåværende situasjon 23.09 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.9 2018-12
Eksport 189875 2019-06
Import 169263 2019-06
Utenlandsgjeld 14431879 2019-03
Kapitalstrømmer 52.63 2019-06
Gullreserver 505 2019-06
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 85.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Offentlige Utgifter 546 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 46.8 2018-12
Kreditt-Rating 13.59
Statsgjeld 9859513 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 23.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 2018-12
Salgsskatt 20.8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -0.12 2019-07
Produksjon PMI 47 2019-08
Service PMI 53.4 2019-08
Sammensatt Pmi 51.8 2019-08
Industriell Produksjon -2.6 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.6 2019-06
Industriproduksjonen -2.8 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 81.9 2019-09
Lagerendringer 5.76 2019-03
ZEW økonomisk sentiment -43.6 2019-08
Bilregistreringer 897 2019-06
Industri Sentiment -7.4 2019-07
Gruvedrift Produksjon -11.3 2019-06
Tjenester Sentiment 10.6 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.1 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 2.6 2019-06
Forbruk 1433 2019-03
Disponibel personlig inntekt 1798017 2019-03
Privat sparing 12.6 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 13661865 2019-06
Bankenes Utlånsrente 1.95 2019-06
Konsumerkreditt 705648 2019-06
Økonomisk optimismeindeks 103 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.7 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.49 2018-12
Forbruker tillit Prisutvikling 20.6 2019-07
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 1 2019-06
Boligpriser 116 2019-03
Bygg Pmi 50.6 2019-07
Hjem Eierskap Rate 66.1 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Euroområdet - Økonomiske indikatorer.