Markeder Siste Referanse
Valuta 1.09 2020-04
Aksjemarkedet 2893 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-12
Arbeidsledighet 7.3 2020-02
Inflasjon 0.7 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2020-03
Rentesats 0 2020-03
Handelsbalanse 1294 2020-01
Nåværende situasjon 8.68 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP 3.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 85.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Forretningstillit -0.28 2020-03
Produksjon PMI 44.5 2020-03
Service PMI 26.4 2020-03
Forbrukertillit -11.6 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2020-02
Bedriftens Skattesats 23.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-12
BNP 14000 2019-12
Bnp Faste Priser 2846 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 623 2019-12
Bnp Per Innbygger 40979 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40028 2018-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.3 2020-02
Sysselsatte 161 2019-12
Arbeidsledige 12047 2020-02
Langtids arbeidsledighet 3.2 2019-09
Arbeidsledighet for unge 15.5 2020-02
Lønnskostnader 113 2019-12
Produktivitet 102 2019-12
Lønn 1887 2019-09
Lønnsveksten 2.3 2019-12
Befolkning 342 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-12
Full Jobb 117278 2019-09
Yrkesdeltakelse 57.4 2019-09
Deltid Sysselsettingen 31534 2019-09
Pensjonsalder Menn 64.36 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.96 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2020-03
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-02
KjerneInflasjon 1 2020-03
Bnp-Deflatoren 106 2019-12
Produsentpriser 104 2020-02
produsentprisene endring -1.3 2020-02
Importprisene 100 2020-01
MatInflasjon 1.8 2020-02
KPI Housing Utilities 105 2020-02
Kpi Transport 106 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-03
Internbankrente -0.22 2020-04
Pengemengden M1 9059070 2020-02
Pengemengden M2 12484479 2020-02
Pengemengden M3 13147011 2020-02
Sentralbankers balanse 4691998 2019-12
Valutareserver 73.71 2020-02
Lån Til Privat Sektor 4585619 2020-02
Innskudd Rente -0.5 2020-03
Utlånsrente 0.25 2020-04
Lånevekst 3.8 2020-02

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1294 2020-01
Nåværende situasjon 8.68 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP 3.1 2018-12
Eksport 184032 2020-01
Import 182738 2020-01
Utenlandsgjeld 15089198 2019-09
Kapitalstrømmer 9.87 2020-01
Gullreserver 505 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 85.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Offentlige Utgifter 583 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 46.8 2018-12
Kreditt-Rating 13.59
Statsgjeld 9859513 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 23.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 2018-12
Salgsskatt 20.8 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -0.28 2020-03
Produksjon PMI 44.5 2020-03
Service PMI 26.4 2020-03
Sammensatt Pmi 29.7 2020-03
Industriell Produksjon -1.9 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.3 2020-01
Industriproduksjonen -1.4 2020-01
Kapasitetsutnyttelsen 80.9 2020-03
Lagerendringer 0.6 2019-12
ZEW økonomisk sentiment -49.5 2020-03
Bilregistreringer 879 2020-02
Industri Sentiment -10.8 2020-03
Gruvedrift Produksjon -11.2 2020-01
Tjenester Sentiment -2.2 2020-03

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -11.6 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2020-02
Butikkhandel (Årlig) 3 2020-02
Forbruk 1529 2019-12
Disponibel personlig inntekt 1819486 2019-09
Privat sparing 13.04 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 11532208 2020-02
Bankenes Utlånsrente 1.88 2020-02
Konsumerkreditt 721659 2020-02
Økonomisk optimismeindeks 94.5 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.8 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.49 2018-12
Forbruker tillit Prisutvikling 23 2020-03

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 6 2020-01
Boligpriser 120 2019-09
Bygg Pmi 33.5 2020-03
Hjem Eierskap Rate 66.2 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Euroområdet - Økonomiske indikatorer.