Markeder Siste Referanse
Valuta 1.2 2021-04
Aksjemarkedet 3940 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.7 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -4.9 2020-12
Arbeidsledighet 8.3 2021-02
Inflasjon 1.3 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2021-03
Rentesats 0 2021-03
Handelsbalanse 17652 2021-02
Nåværende situasjon 13.28 2021-02
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 84 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2019-12
Forretningstillit 0.3 2021-03
Produksjon PMI 62.5 2021-03
Service PMI 49.6 2021-03
Forbrukertillit -10.8 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) 3 2021-02
Bedriftens Skattesats 22.7 2020-12
Personalinntekt skattesats 41.7 2020-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.7 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -4.9 2020-12
BNP 13336 2019-12
Bnp Faste Priser 2701 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 581 2020-12
Bnp Per Innbygger 41388 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 47037 2019-12
Bnp Vekst Annualisert -2.6 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.3 2021-02
Sysselsatte 158 2020-12
Arbeidsledige 13571 2021-02
Langtids arbeidsledighet 2.8 2020-09
Arbeidsledighet for unge 17.3 2021-02
Lønnskostnader 116 2020-12
Produktivitet 104 2020-12
Lønn 1876 2020-09
Lønnsveksten 3.5 2020-12
Befolkning 342 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.4 2020-12
Full Jobb 114987 2020-12
Yrkesdeltakelse 56.8 2020-09
Deltid Sysselsettingen 31160 2020-12
Pensjonsalder Menn 64.61 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 64.29 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.3 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2021-03
Konsumprisindeksen Kpi 107 2021-03
Kjerne Konsumprisindeks 105 2021-03
KjerneInflasjon 0.9 2021-03
Bnp-Deflatoren 107 2020-12
Produsentpriser 106 2021-02
produsentprisene endring 1.5 2021-02
Importprisene 101 2021-02
MatInflasjon 0.7 2021-03
KPI Housing Utilities 107 2021-03
Kpi Transport 108 2021-03

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-03
Internbankrente -0.54 2021-04
Pengemengden M1 10457201 2021-02
Pengemengden M2 13914867 2021-02
Pengemengden M3 14667564 2021-02
Sentralbankers balanse 7514267 2021-04
Valutareserver 69.28 2021-03
Lån Til Privat Sektor 4846893 2021-02
Innskudd Rente -0.5 2021-03
Utlånsrente 0.25 2021-04
Lånevekst 3 2021-02

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 17652 2021-02
Nåværende situasjon 13.28 2021-02
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2019-12
Eksport 178646 2021-02
Import 160994 2021-02
Utenlandsgjeld 14846541 2020-12
Kapitalstrømmer 43.57 2021-02
Gullreserver 505 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 84 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2019-12
Offentlige Utgifter 599 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 47.1 2019-12
Kreditt-Rating 13.59
Statsgjeld 10027177 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22.7 2020-12
Personalinntekt skattesats 41.7 2020-12
Salgsskatt 20.7 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0.3 2021-03
Produksjon PMI 62.5 2021-03
Service PMI 49.6 2021-03
Sammensatt Pmi 53.2 2021-03
Industriell Produksjon -1.6 2021-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -1 2021-02
Industriproduksjonen -1.8 2021-02
Kapasitetsutnyttelsen 77.6 2021-03
Lagerendringer -2.19 2020-12
ZEW økonomisk sentiment 66.3 2021-04
Bilregistreringer 701 2021-03
Industri Sentiment 2 2021-03
Gruvedrift Produksjon -8.4 2021-02
Tjenester Sentiment -9.3 2021-03

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -10.8 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) 3 2021-02
Butikkhandel (Årlig) -2.9 2021-02
Forbruk 1415 2020-12
Disponibel personlig inntekt 1844286 2020-09
Privat sparing 19.75 2020-12
Privat-Sektor-Kreditt 11971235 2021-02
Bankenes Utlånsrente 1.82 2021-02
Konsumerkreditt 690980 2021-02
Økonomisk optimismeindeks 101 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 61.5 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.84 2019-12
Forbruker tillit Prisutvikling 18.6 2021-03

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -5.8 2021-02
Boligpriser 127 2020-12
Bygg Pmi 50.1 2021-03
Hjem Eierskap Rate 65.8 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Euroområdet - Økonomiske indikatorer.