Markeder Siste Referanse
Valuta 1.16 2021-10
Aksjemarkedet 4156 2021-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.2 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 14.3 2021-06
Arbeidsledighet 7.5 2021-08
Inflasjon 3.4 2021-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2021-09
Rentesats 0 2021-09
Handelsbalanse 4810 2021-08
Nåværende situasjon 17.6 2021-08
Nåværende situasjon mot BNP 3 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 98 2020-12
Offentlige Budsjetter -7.2 2020-12
Forretningstillit 1.72 2021-09
Produksjon PMI 58.6 2021-09
Service PMI 56.4 2021-09
Forbrukertillit -4.8 2021-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2021-08
Bedriftens Skattesats 22.7 2020-12
Personalinntekt skattesats 41.7 2020-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.2 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 14.3 2021-06
BNP 12933 2020-12
Bnp Faste Priser 2777 2021-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 596 2021-06
Bnp Per Innbygger 38543 2020-12
Bnp Per Innbygger Ppp 43681 2020-12
Bnp Vekst Annualisert 9.2 2021-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.5 2021-08
Sysselsatte 159 2021-06
Arbeidsledige 12162 2021-08
Langtids arbeidsledighet 3.2 2021-03
Arbeidsledighet for unge 16.5 2021-07
Lønnskostnader 116 2021-06
Produktivitet 104 2021-06
Lønn 1903 2021-03
Lønnsveksten -0.4 2021-06
Befolkning 342 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.7 2021-06
Full Jobb 116145 2021-06
Yrkesdeltakelse 73.6 2021-06
Deltid Sysselsettingen 30913 2021-06
Pensjonsalder Menn 64.61 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 64.29 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.4 2021-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2021-09
Konsumprisindeksen Kpi 108 2021-09
Kjerne Konsumprisindeks 107 2021-09
KjerneInflasjon 1.9 2021-09
Bnp-Deflatoren 108 2021-06
Produsentpriser 115 2021-08
produsentprisene endring 13.4 2021-08
Importprisene 107 2021-08
MatInflasjon 1.9 2021-09
KPI Housing Utilities 110 2021-09
Kpi Transport 112 2021-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-09
Internbankrente -0.57 2021-10
Pengemengden M1 10948089 2021-08
Pengemengden M2 14349959 2021-08
Pengemengden M3 15105186 2021-08
Sentralbankers balanse 8314285 2021-10
Valutareserver 71.29 2021-09
Lån Til Privat Sektor 4872130 2021-08
Innskudd Rente -0.5 2021-09
Utlånsrente 0.25 2021-10
Lånevekst 4.2 2021-08

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4810 2021-08
Nåværende situasjon 17.6 2021-08
Nåværende situasjon mot BNP 3 2020-12
Eksport 184269 2021-08
Import 179459 2021-08
Utenlandsgjeld 15388937 2021-06
Kapitalstrømmer 2.95 2021-07
Gullreserver 505 2021-06

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 98 2020-12
Offentlige Budsjetter -7.2 2020-12
Offentlige Utgifter 607 2021-06
Statens Utgifter Til Bnp 54.1 2020-12
Kreditt-Rating 13.59
Statsgjeld 11107741 2020-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22.7 2020-12
Personalinntekt skattesats 41.7 2020-12
Salgsskatt 20.7 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 1.72 2021-09
Produksjon PMI 58.6 2021-09
Service PMI 56.4 2021-09
Sammensatt Pmi 56.2 2021-09
Industriell Produksjon 5.1 2021-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.6 2021-08
Industriproduksjonen 6.1 2021-08
Kapasitetsutnyttelsen 82.9 2021-09
Lagerendringer 22.52 2021-06
ZEW økonomisk sentiment 21 2021-10
Bilregistreringer 661 2021-09
Industri Sentiment 14.1 2021-09
Gruvedrift Produksjon -3.2 2021-08
Tjenester Sentiment 15.1 2021-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -4.8 2021-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2021-08
Butikkhandel (Årlig) 0 2021-08
Forbruk 1438 2021-06
Disponibel personlig inntekt 1857846 2021-03
Privat sparing 19.04 2021-06
Privat-Sektor-Kreditt 12131644 2021-08
Bankenes Utlånsrente 1.71 2021-08
Konsumerkreditt 697658 2021-08
Økonomisk optimismeindeks 118 2021-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 62.8 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 96.19 2020-12
Forbruker tillit Prisutvikling 33.1 2021-09

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -1.6 2021-08
Boligpriser 132 2021-06
Bygg Pmi 50 2021-09
Hjem Eierskap Rate 65.8 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Euroområdet - Økonomiske indikatorer.