Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-04
Aksjemarkedet 3504 2019-04
10-årig statsobligasjon 3.23 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2018-12
Arbeidsledighet 7.8 2019-02
Inflasjon 1.4 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 1 2019-03
Rentesats 0 2019-04
Handelsbalanse 17938 2019-02
Nåværende situasjon 15.5 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP 3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 85.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Forretningstillit 0.53 2019-03
Produksjon PMI 47.8 2019-04
Service PMI 52.5 2019-04
Forbrukertillit -7.9 2019-04
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-02
Bedriftens Skattesats 23.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2018-12
BNP 12590 2017-12
Bnp Faste Priser 2651 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 561 2018-12
Bnp Per Innbygger 40089 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39175 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.8 2019-02
Sysselsatte 159 2018-12
Arbeidsledige 12642 2019-02
Langtids arbeidsledighet 3.5 2018-09
Arbeidsledighet for unge 16.1 2019-02
Lønnskostnader 117 2018-12
Produktivitet 105 2018-12
Lønnsveksten 2.3 2018-12
Befolkning 341 2017-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2018-12
Full Jobb 116892 2018-09
Yrkesdeltakelse 57.3 2018-09
Deltid Sysselsettingen 30964 2018-09
Pensjonsalder Menn 64.36 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.96 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 1 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-03
KjerneInflasjon 0.8 2019-03
Bnp-Deflatoren 110 2018-12
Produsentpriser 106 2019-02
produsentprisene endring 3 2019-02
Importprisene 101 2019-02
MatInflasjon 1.3 2019-03
KPI Housing Utilities 105 2019-03
Kpi Transport 105 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-04
Internbankrente -0.35 2019-04
Pengemengden M1 8367356 2019-02
Pengemengden M2 11796749 2019-02
Pengemengden M3 12438717 2019-02
Sentralbankers balanse 4669003 2018-12
Valutareserver 70.45 2019-03
Lån Til Privat Sektor 11177863 2019-02
Innskudd Rente -0.4 2019-04
Utlånsrente 0.25 2019-04
Lånevekst 3.3 2019-02
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 17938 2019-02
Nåværende situasjon 15.5 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP 3 2018-12
Eksport 183341 2019-02
Import 165403 2019-02
Utenlandsgjeld 14185222 2018-12
Kapitalstrømmer 11.68 2019-02
Gullreserver 505 2019-03
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 85.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Offentlige Utgifter 546 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 47.1 2017-12
Kreditt-Rating 13.59
Statsgjeld 9859513 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 23.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 2018-12
Salgsskatt 20.8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0.53 2019-03
Produksjon PMI 47.8 2019-04
Service PMI 52.5 2019-04
Sammensatt Pmi 51.3 2019-04
Industriell Produksjon -0.3 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.2 2019-02
Industriproduksjonen -1.9 2019-01
Kapasitetsutnyttelsen 83.6 2019-03
Lagerendringer 12.09 2018-12
ZEW økonomisk sentiment 4.5 2019-04
Bilregistreringer 893 2019-03
Gruvedrift Produksjon -5.6 2019-01
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.9 2019-04
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 2.8 2019-02
Forbruk 1424 2018-12
Disponibel personlig inntekt 1769770 2018-09
Privat sparing 12.33 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 13471492 2019-02
Bankenes Utlånsrente 1.99 2019-02
Konsumerkreditt 685594 2019-02
Økonomisk optimismeindeks 106 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.6 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 94 2017-12
Forbruker tillit Prisutvikling 17 2019-03
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 5.2 2019-02
Boligpriser 114 2018-12
Bygg Pmi 52.2 2019-03
Hjem Eierskap Rate 66.1 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Euroområdet - Økonomiske indikatorer.