Markeder Siste Referanse
Valuta 1.21 2021-01
Aksjemarkedet 3555 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 12.5 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -4.3 2020-09
Arbeidsledighet 8.3 2020-11
Inflasjon -0.3 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-12
Rentesats 0 2021-01
Handelsbalanse 25789 2020-11
Nåværende situasjon 26.81 2020-11
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 77.6 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2019-12
Forretningstillit -0.41 2020-12
Produksjon PMI 54.7 2021-01
Service PMI 45 2021-01
Forbrukertillit -15.5 2021-01
Butikkhandel (Månedlig) -6.1 2020-11
Bedriftens Skattesats 22.7 2020-12
Personalinntekt skattesats 41.7 2020-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 12.5 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -4.3 2020-09
BNP 13336 2019-12
Bnp Faste Priser 2721 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 572 2020-09
Bnp Per Innbygger 41388 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 47037 2019-12
Bnp Vekst Annualisert 60 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.3 2020-11
Sysselsatte 157 2020-09
Arbeidsledige 13609 2020-11
Langtids arbeidsledighet 2.8 2020-09
Arbeidsledighet for unge 18.4 2020-11
Lønnskostnader 105 2020-09
Produktivitet 103 2020-09
Lønn 1734 2020-06
Lønnsveksten 2.2 2020-09
Befolkning 342 2019-12
Arbeidsledighetsrate 1 2020-09
Full Jobb 114041 2020-06
Yrkesdeltakelse 55.6 2020-06
Deltid Sysselsettingen 30428 2020-06
Pensjonsalder Menn 64.61 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 64.29 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.3 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 105 2020-12
KjerneInflasjon 0.2 2020-12
Bnp-Deflatoren 106 2020-09
Produsentpriser 102 2020-11
produsentprisene endring -1.9 2020-11
Importprisene 99.4 2020-11
MatInflasjon 0.9 2020-12
KPI Housing Utilities 105 2020-12
Kpi Transport 104 2020-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-01
Internbankrente -0.55 2021-01
Pengemengden M1 10131347 2020-11
Pengemengden M2 13608209 2020-11
Pengemengden M3 14334439 2020-11
Sentralbankers balanse 6979324 2021-01
Valutareserver 71.04 2020-12
Lån Til Privat Sektor 4841090 2020-11
Innskudd Rente -0.5 2021-01
Utlånsrente 0.25 2021-01
Lånevekst 3.1 2020-11

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 25789 2020-11
Nåværende situasjon 26.81 2020-11
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2019-12
Eksport 196723 2020-11
Import 170934 2020-11
Utenlandsgjeld 15138461 2020-09
Kapitalstrømmer 37.98 2020-11
Gullreserver 505 2020-09

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 77.6 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2019-12
Offentlige Utgifter 595 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 47.1 2019-12
Kreditt-Rating 13.59
Statsgjeld 10027177 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22.7 2020-12
Personalinntekt skattesats 41.7 2020-12
Salgsskatt 20.7 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -0.41 2020-12
Produksjon PMI 54.7 2021-01
Service PMI 45 2021-01
Sammensatt Pmi 47.5 2021-01
Industriell Produksjon -0.6 2020-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.5 2020-11
Industriproduksjonen -0.3 2020-11
Kapasitetsutnyttelsen 76.3 2020-12
Lagerendringer -26.18 2020-09
ZEW økonomisk sentiment 58.3 2021-01
Bilregistreringer 913 2020-12
Industri Sentiment -7.2 2020-12
Gruvedrift Produksjon -3.2 2020-11
Tjenester Sentiment -17.4 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -15.5 2021-01
Butikkhandel (Månedlig) -6.1 2020-11
Butikkhandel (Årlig) -2.9 2020-11
Forbruk 1461 2020-09
Disponibel personlig inntekt 1771923 2020-06
Privat sparing 17.32 2020-09
Privat-Sektor-Kreditt 11924560 2020-11
Bankenes Utlånsrente 1.82 2020-11
Konsumerkreditt 702415 2020-11
Økonomisk optimismeindeks 90.4 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.4 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.75 2019-12
Forbruker tillit Prisutvikling 14.8 2020-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -1.3 2020-11
Boligpriser 125 2020-09
Bygg Pmi 45.5 2020-12
Hjem Eierskap Rate 65.9 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Euroområdet - Økonomiske indikatorer.