Markeder Siste Referanse
Valuta 1.16 2020-10
Aksjemarkedet 2978 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 12.7 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -4.3 2020-09
Arbeidsledighet 8.3 2020-09
Inflasjon -0.3 2020-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-10
Rentesats 0 2020-10
Handelsbalanse 14705 2020-08
Nåværende situasjon 21.8 2020-08
Nåværende situasjon mot BNP 2.7 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 84.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2019-12
Forretningstillit -0.74 2020-10
Produksjon PMI 54.4 2020-10
Service PMI 46.2 2020-10
Forbrukertillit -15.5 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) 4.4 2020-08
Bedriftens Skattesats 22.7 2020-12
Personalinntekt skattesats 41.7 2020-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 12.7 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -4.3 2020-09
BNP 13336 2019-12
Bnp Faste Priser 2722 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 499 2020-06
Bnp Per Innbygger 41388 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 47037 2019-12
Bnp Vekst Annualisert -39.4 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.3 2020-09
Sysselsatte 156 2020-06
Arbeidsledige 13612 2020-09
Langtids arbeidsledighet 2.3 2020-06
Arbeidsledighet for unge 17.6 2020-09
Lønnskostnader 116 2020-06
Produktivitet 104 2020-06
Lønn 1869 2020-03
Lønnsveksten 5.2 2020-06
Befolkning 342 2019-12
Arbeidsledighetsrate -2.9 2020-06
Full Jobb 114041 2020-06
Yrkesdeltakelse 55.6 2020-06
Deltid Sysselsettingen 30428 2020-06
Pensjonsalder Menn 64.61 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 64.29 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.3 2020-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-10
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 105 2020-09
KjerneInflasjon 0.2 2020-10
Bnp-Deflatoren 108 2020-06
Produsentpriser 101 2020-08
produsentprisene endring -2.5 2020-08
Importprisene 99.1 2020-08
MatInflasjon 1.4 2020-09
KPI Housing Utilities 104 2020-09
Kpi Transport 103 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-10
Internbankrente -0.53 2020-10
Pengemengden M1 9952127 2020-09
Pengemengden M2 13460280 2020-09
Pengemengden M3 14180065 2020-09
Sentralbankers balanse 6743525 2020-10
Valutareserver 74.28 2020-09
Lån Til Privat Sektor 4843747 2020-09
Innskudd Rente -0.5 2020-10
Utlånsrente 0.25 2020-10
Lånevekst 3.1 2020-09

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 14705 2020-08
Nåværende situasjon 21.8 2020-08
Nåværende situasjon mot BNP 2.7 2019-12
Eksport 156258 2020-08
Import 141553 2020-08
Utenlandsgjeld 15182057 2020-06
Kapitalstrømmer 37.88 2020-08
Gullreserver 505 2020-06

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 84.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2019-12
Offentlige Utgifter 564 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 47.1 2019-12
Kreditt-Rating 13.59
Statsgjeld 10022826 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22.7 2020-12
Personalinntekt skattesats 41.7 2020-12
Salgsskatt 20.7 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -0.74 2020-10
Produksjon PMI 54.4 2020-10
Service PMI 46.2 2020-10
Sammensatt Pmi 49.4 2020-10
Industriell Produksjon -7.2 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.7 2020-08
Industriproduksjonen -7.7 2020-08
Kapasitetsutnyttelsen 76.3 2020-12
Lagerendringer 2.88 2020-06
ZEW økonomisk sentiment 52.3 2020-10
Bilregistreringer 881 2020-09
Industri Sentiment -9.6 2020-10
Gruvedrift Produksjon -10.3 2020-08
Tjenester Sentiment -11.8 2020-10

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -15.5 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) 4.4 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 3.7 2020-08
Forbruk 1282 2020-06
Disponibel personlig inntekt 1771923 2020-06
Privat sparing 24.63 2020-06
Privat-Sektor-Kreditt 11866323 2020-09
Bankenes Utlånsrente 1.73 2020-08
Konsumerkreditt 705146 2020-09
Økonomisk optimismeindeks 90.9 2020-10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.2 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.75 2019-12
Forbruker tillit Prisutvikling 13.3 2020-10

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -0.9 2020-08
Boligpriser 124 2020-06
Bygg Pmi 47.5 2020-09
Hjem Eierskap Rate 66.2 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Euroområdet - Økonomiske indikatorer.