Markeder Siste Referanse
Valuta 1.18 2021-07
Aksjemarkedet 4097 2021-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.3 2021-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.3 2021-03
Arbeidsledighet 7.9 2021-05
Inflasjon 1.9 2021-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2021-06
Rentesats 0 2021-07
Handelsbalanse 7500 2021-05
Nåværende situasjon 4.3 2021-05
Nåværende situasjon mot BNP 3 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 98 2020-12
Offentlige Budsjetter -7.2 2020-12
Forretningstillit 1.71 2021-06
Produksjon PMI 62.6 2021-07
Service PMI 60.4 2021-07
Forbrukertillit -4.4 2021-07
Butikkhandel (Månedlig) 4.6 2021-05
Bedriftens Skattesats 22.7 2020-12
Personalinntekt skattesats 41.7 2020-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.3 2021-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.3 2021-03
BNP 12933 2020-12
Bnp Faste Priser 2701 2021-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 587 2021-03
Bnp Per Innbygger 38439 2020-12
Bnp Per Innbygger Ppp 43681 2020-12
Bnp Vekst Annualisert -1.3 2021-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.9 2021-05
Sysselsatte 158 2021-03
Arbeidsledige 12792 2021-05
Langtids arbeidsledighet 3.2 2021-03
Arbeidsledighet for unge 17.5 2021-05
Lønnskostnader 105 2021-03
Produktivitet 105 2021-03
Lønn 1901 2020-12
Lønnsveksten 2.2 2021-03
Befolkning 342 2020-12
Arbeidsledighetsrate -0.3 2021-03
Full Jobb 113811 2021-03
Yrkesdeltakelse 56.9 2020-12
Deltid Sysselsettingen 30507 2021-03
Pensjonsalder Menn 64.61 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 64.29 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.9 2021-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2021-06
Konsumprisindeksen Kpi 108 2021-06
Kjerne Konsumprisindeks 107 2021-06
KjerneInflasjon 0.9 2021-06
Bnp-Deflatoren 107 2020-12
Produsentpriser 109 2021-05
produsentprisene endring 9.6 2021-05
Importprisene 104 2021-05
MatInflasjon 0.2 2021-06
KPI Housing Utilities 108 2021-06
Kpi Transport 110 2021-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-07
Internbankrente -0.56 2021-07
Pengemengden M1 10648487 2021-05
Pengemengden M2 14099035 2021-05
Pengemengden M3 14847000 2021-05
Sentralbankers balanse 7926550 2021-07
Valutareserver 70.99 2021-06
Lån Til Privat Sektor 4859750 2021-05
Innskudd Rente -0.5 2021-07
Utlånsrente 0.25 2021-07
Lånevekst 3.9 2021-05

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 7500 2021-05
Nåværende situasjon 4.3 2021-05
Nåværende situasjon mot BNP 3 2020-12
Eksport 188153 2021-05
Import 180662 2021-05
Utenlandsgjeld 14846541 2020-12
Kapitalstrømmer 35.92 2021-05
Gullreserver 505 2021-03

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 98 2020-12
Offentlige Budsjetter -7.2 2020-12
Offentlige Utgifter 601 2021-03
Statens Utgifter Til Bnp 54.1 2020-12
Kreditt-Rating 13.59
Statsgjeld 11107741 2020-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22.7 2020-12
Personalinntekt skattesats 41.7 2020-12
Salgsskatt 20.7 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 1.71 2021-06
Produksjon PMI 62.6 2021-07
Service PMI 60.4 2021-07
Sammensatt Pmi 60.6 2021-07
Industriell Produksjon 20.5 2021-05
Industriell Produksjon (Månedlig) -1 2021-05
Industriproduksjonen 22.1 2021-05
Kapasitetsutnyttelsen 82.5 2021-06
Lagerendringer 9.76 2021-03
ZEW økonomisk sentiment 61.2 2021-07
Bilregistreringer 706 2021-06
Industri Sentiment 12.7 2021-06
Gruvedrift Produksjon 0.7 2021-05
Tjenester Sentiment 17.9 2021-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -4.4 2021-07
Butikkhandel (Månedlig) 4.6 2021-05
Butikkhandel (Årlig) 9 2021-05
Forbruk 1385 2021-03
Disponibel personlig inntekt 1826293 2020-12
Privat sparing 21.54 2021-03
Privat-Sektor-Kreditt 12063706 2021-05
Bankenes Utlånsrente 1.75 2021-05
Konsumerkreditt 690482 2021-05
Økonomisk optimismeindeks 118 2021-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 62.7 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 96.27 2020-12
Forbruker tillit Prisutvikling 27.1 2021-06

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 13.6 2021-05
Boligpriser 129 2021-03
Bygg Pmi 50.3 2021-06
Hjem Eierskap Rate 65.8 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Euroområdet - Økonomiske indikatorer.