Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-12
Aksjemarkedet 3684 2019-12
10-årig statsobligasjon 0.31 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-09
Arbeidsledighet 7.5 2019-10
Inflasjon 1 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-10
Rentesats 0 2019-11
Handelsbalanse 18654 2019-09
Nåværende situasjon 35.84 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 3.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 87.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Forretningstillit -0.23 2019-11
Produksjon PMI 46.9 2019-11
Service PMI 51.9 2019-11
Forbrukertillit -7.2 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.6 2019-10
Bedriftens Skattesats 23.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-09
BNP 13670 2018-12
Bnp Faste Priser 2840 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 626 2019-09
Bnp Per Innbygger 40979 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40028 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.5 2019-10
Sysselsatte 160 2019-06
Arbeidsledige 12334 2019-10
Langtids arbeidsledighet 3.3 2019-06
Arbeidsledighet for unge 15.6 2019-10
Lønnskostnader 110 2019-06
Produktivitet 102 2019-09
Lønn 1868 2019-06
Lønnsveksten 2.7 2019-06
Befolkning 341 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.1 2019-09
Full Jobb 116319 2019-06
Yrkesdeltakelse 57.3 2019-06
Deltid Sysselsettingen 31875 2019-06
Pensjonsalder Menn 64.36 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.96 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-10
KjerneInflasjon 1.3 2019-11
Bnp-Deflatoren 105 2019-09
Produsentpriser 104 2019-10
produsentprisene endring -1.9 2019-10
Importprisene 101 2019-10
MatInflasjon 1.2 2019-10
KPI Housing Utilities 105 2019-10
Kpi Transport 107 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-11
Internbankrente -0.44 2019-12
Pengemengden M1 8883344 2019-10
Pengemengden M2 12334521 2019-10
Pengemengden M3 12959913 2019-10
Sentralbankers balanse 4698291 2019-11
Valutareserver 73.9 2019-10
Lån Til Privat Sektor 11423245 2019-10
Innskudd Rente -0.5 2019-11
Utlånsrente 0.25 2019-12
Lånevekst 3.5 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 18654 2019-09
Nåværende situasjon 35.84 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 3.1 2018-12
Eksport 196210 2019-09
Import 177556 2019-09
Utenlandsgjeld 14695242 2019-06
Kapitalstrømmer 35.32 2019-09
Gullreserver 505 2019-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 87.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Offentlige Utgifter 580 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 46.8 2018-12
Kreditt-Rating 13.59
Statsgjeld 9859513 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 23.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 2018-12
Salgsskatt 20.8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -0.23 2019-11
Produksjon PMI 46.9 2019-11
Service PMI 51.9 2019-11
Sammensatt Pmi 50.6 2019-11
Industriell Produksjon -1.7 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.1 2019-09
Industriproduksjonen -1.7 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 81.2 2019-12
Lagerendringer -0.63 2019-09
ZEW økonomisk sentiment 11.2 2019-12
Bilregistreringer 907 2019-10
Industri Sentiment -9.2 2019-11
Gruvedrift Produksjon -9.3 2019-09
Tjenester Sentiment 9.3 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.2 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.6 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 1.4 2019-10
Forbruk 1527 2019-09
Disponibel personlig inntekt 1813179 2019-06
Privat sparing 13.3 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 13789743 2019-10
Bankenes Utlånsrente 1.92 2019-10
Konsumerkreditt 717037 2019-10
Økonomisk optimismeindeks 101 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.6 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.49 2018-12
Forbruker tillit Prisutvikling 19.4 2019-11
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -0.7 2019-09
Boligpriser 118 2019-06
Bygg Pmi 50.6 2019-11
Hjem Eierskap Rate 66.2 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Euroområdet - Økonomiske indikatorer.