Markeder Siste Referanse
Valuta 1.1 2019-10
Aksjemarkedet 3556 2019-10
10-årig statsobligasjon 0 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-06
Arbeidsledighet 7.4 2019-08
Inflasjon 0.9 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-08
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse 24790 2019-07
Nåværende situasjon 29.84 2019-07
Nåværende situasjon mot BNP 2.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 85.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Forretningstillit -0.22 2019-09
Produksjon PMI 45.7 2019-09
Service PMI 51.6 2019-09
Forbrukertillit -6.5 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-08
Bedriftens Skattesats 23.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-06
BNP 13670 2018-12
Bnp Faste Priser 2671 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 570 2019-06
Bnp Per Innbygger 40979 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40028 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.4 2019-08
Sysselsatte 160 2019-06
Arbeidsledige 12074 2019-08
Langtids arbeidsledighet 3.5 2019-03
Arbeidsledighet for unge 15.4 2019-08
Lønnskostnader 110 2019-06
Produktivitet 105 2019-06
Lønnsveksten 2.7 2019-06
Befolkning 341 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-06
Full Jobb 116319 2019-06
Yrkesdeltakelse 57.3 2019-06
Deltid Sysselsettingen 31875 2019-06
Pensjonsalder Menn 64.36 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.96 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.9 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-08
Kjerne Konsumprisindeks 104 2019-08
KjerneInflasjon 1 2019-09
Bnp-Deflatoren 111 2019-06
Produsentpriser 104 2019-08
produsentprisene endring -0.8 2019-08
Importprisene 101 2019-08
MatInflasjon 1.9 2019-08
KPI Housing Utilities 105 2019-08
Kpi Transport 108 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Internbankrente -0.44 2019-10
Pengemengden M1 8782660 2019-08
Pengemengden M2 12245139 2019-08
Pengemengden M3 12872613 2019-08
Sentralbankers balanse 4695111 2019-10
Valutareserver 75.88 2019-08
Lån Til Privat Sektor 11398937 2019-08
Innskudd Rente -0.5 2019-09
Utlånsrente 0.25 2019-10
Lånevekst 3.4 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 24790 2019-07
Nåværende situasjon 29.84 2019-07
Nåværende situasjon mot BNP 2.9 2018-12
Eksport 206493 2019-07
Import 181704 2019-07
Utenlandsgjeld 14695242 2019-06
Kapitalstrømmer 6.16 2019-07
Gullreserver 505 2019-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 85.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Offentlige Utgifter 554 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 46.8 2018-12
Kreditt-Rating 13.59
Statsgjeld 9859513 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 23.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 2018-12
Salgsskatt 20.8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -0.22 2019-09
Produksjon PMI 45.7 2019-09
Service PMI 51.6 2019-09
Sammensatt Pmi 50.1 2019-09
Industriell Produksjon -2.8 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.4 2019-08
Industriproduksjonen -2.7 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 81.9 2019-09
Lagerendringer 7.71 2019-06
ZEW økonomisk sentiment -22.4 2019-09
Bilregistreringer 1048 2019-08
Industri Sentiment -8.8 2019-09
Gruvedrift Produksjon -4.9 2019-08
Tjenester Sentiment 9.5 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -6.5 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 2.1 2019-08
Forbruk 1430 2019-06
Disponibel personlig inntekt 1798017 2019-03
Privat sparing 13.3 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 13730055 2019-08
Bankenes Utlånsrente 1.94 2019-08
Konsumerkreditt 714162 2019-08
Økonomisk optimismeindeks 102 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.6 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.49 2018-12
Forbruker tillit Prisutvikling 19.5 2019-09
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 1.1 2019-07
Boligpriser 118 2019-06
Bygg Pmi 50.5 2019-09
Hjem Eierskap Rate 66.1 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Euroområdet - Økonomiske indikatorer.