Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2019-02
Aksjemarkedet 3271 2019-02
10-årig statsobligasjon -0.38 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2018-12
Arbeidsledighet 7.9 2018-12
Inflasjon 1.4 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -1 2019-01
Rentesats 0 2019-01
Handelsbalanse 16991 2018-12
Nåværende situasjon 32.99 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 86.7 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.9 2017-12
Forretningstillit 0.69 2019-01
Produksjon PMI 49.2 2019-02
Service PMI 52.3 2019-02
Forbrukertillit -7.4 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) -1.6 2018-12
Bedriftens Skattesats 23.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2018-12
BNP 12590 2017-12
Bnp Faste Priser 2652 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 556 2018-09
Bnp Per Innbygger 40089 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39175 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.9 2018-12
Sysselsatte 158 2018-09
Arbeidsledige 12829 2018-12
Langtids arbeidsledighet 3.5 2018-09
Arbeidsledighet for unge 16.6 2018-12
Lønnskostnader 106 2018-09
Produktivitet 105 2018-12
Lønnsveksten 2.4 2018-09
Befolkning 341 2017-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2018-12
Full Jobb 116892 2018-09
Yrkesdeltakelse 57.3 2018-09
Deltid Sysselsettingen 30964 2018-09
Pensjonsalder Menn 64.36 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.96 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -1 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-01
KjerneInflasjon 1.1 2019-01
Bnp-Deflatoren 110 2018-09
Produsentpriser 105 2018-12
produsentprisene endring 3 2018-12
Importprisene 101 2018-12
MatInflasjon 1.3 2019-01
KPI Housing Utilities 105 2019-01
Kpi Transport 104 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-01
Internbankrente -0.34 2019-02
Pengemengden M1 8279860 2018-12
Pengemengden M2 11700944 2018-12
Pengemengden M3 12368206 2018-12
Sentralbankers balanse 4669003 2018-12
Valutareserver 66.07 2019-01
Lån Til Privat Sektor 11126123 2018-12
Innskudd Rente -0.4 2019-01
Utlånsrente 0.25 2019-02
Lånevekst 3.3 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 16991 2018-12
Nåværende situasjon 32.99 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 3 2018-12
Eksport 176503 2018-12
Import 159512 2018-12
Utenlandsgjeld 14450132 2018-09
Kapitalstrømmer 24.05 2018-11
Gullreserver 505 2019-03
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 86.7 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.9 2017-12
Offentlige Utgifter 543 2018-09
Statens Utgifter Til Bnp 47.1 2017-12
Kreditt-Rating 13.59
Statsgjeld 9685501 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 23.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 2018-12
Salgsskatt 20.8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0.69 2019-01
Produksjon PMI 49.2 2019-02
Service PMI 52.3 2019-02
Sammensatt Pmi 51.4 2019-02
Industriell Produksjon -4.2 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.9 2018-12
Industriproduksjonen -4 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 83.6 2019-03
Lagerendringer 24.92 2018-09
ZEW økonomisk sentiment -16.6 2019-02
Bilregistreringer 927 2019-01
Gruvedrift Produksjon -7.4 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.4 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) -1.6 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 0.8 2018-12
Forbruk 1421 2018-09
Disponibel personlig inntekt 1769770 2018-09
Privat sparing 12.3 2018-09
Privat-Sektor-Kreditt 13372817 2018-12
Bankenes Utlånsrente 1.97 2018-12
Konsumerkreditt 686015 2018-12
Økonomisk optimismeindeks 106 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.7 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 94 2017-12
Forbruker tillit Prisutvikling 15.5 2019-01
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 0.7 2018-12
Boligpriser 113 2018-09
Bygg Pmi 50.6 2019-01
Hjem Eierskap Rate 66.1 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Euroområdet - Økonomiske indikatorer.