EUROOMRÅDET - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2018-06
Arbeidsledighet 8.3 2018-06
Inflasjon 2.1 2018-07
Rentesats 0 2018-07
Handelsbalanse 22510 2018-06
Regjeringens gjeld mot BNP 86.7 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 1.14 2018-08
Aksjemarkedet 3373 Poeng 2018-08
10-årig statsobligasjon -0.42 % 2018-08
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 % 2018-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 % 2018-06
BNP 12590 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 2636 Eur Billion 2018-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 546 Eur Billion 2018-03
Bnp Per Innbygger 40089 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39175 USD 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.3 % 2018-06
Sysselsatte 157 Million 2018-03
Arbeidsledige 13473 Tusen 2018-06
Langtids arbeidsledighet 4.1 % 2018-03
Arbeidsledighet for unge 16.9 % 2018-06
Lønnskostnader 102 Indekspoeng 2018-03
Produktivitet 105 Indekspoeng 2018-03
Lønnsveksten 1.8 % 2018-03
Befolkning 341 Million 2017-12
Arbeidsledighetsrate 0.4 % 2018-03
Full Jobb 113842 Tusen 2018-03
Yrkesdeltakelse 57 % 2018-03
Deltid Sysselsettingen 31245 Tusen 2018-03
Pensjonsalder Menn 64.36 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.96 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.1 % 2018-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 % 2018-07
Konsumprisindeksen Kpi 104 Indekspoeng 2018-07
Kjerne Konsumprisindeks 103 Indekspoeng 2018-07
KjerneInflasjon 1.1 % 2018-07
Bnp-Deflatoren 109 Indekspoeng 2018-03
Produsentpriser 104 Indekspoeng 2018-06
produsentprisene endring 3.6 % 2018-06
Importprisene 101 Indekspoeng 2018-06
MatInflasjon 2 % 2018-07
KPI Housing Utilities 103 Indekspoeng 2018-07
Kpi Transport 107 Indekspoeng 2018-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 % 2018-07
Internbankrente -0.36 % 2018-08
Pengemengden M1 8032853 Eur Million 2018-06
Pengemengden M2 11485969 Eur Million 2018-06
Pengemengden M3 12133659 Eur Million 2018-06
Sentralbankers balanse 4605004 Eur Million 2018-07
Valutareserver 66.1 Usd Billion 2018-06
Lån Til Privat Sektor 10993434 Eur Million 2018-06
Innskudd Rente -0.4 % 2018-07
Utlånsrente 0.25 % 2018-08
Lånevekst 2.9 % 2018-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 22510 Eur Million 2018-06
Eksport 198564 Eur Million 2018-06
Import 176054 Eur Million 2018-06
Nåværende situasjon 28.5 Eur Billion 2018-06
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 % 2017-12
Utenlandsgjeld 13810662 Eur Million 2018-03
Kapitalstrømmer -14.74 Eur Billion 2018-05
Gullreserver 505 Tonn 2018-06
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 86.7 % 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.9 % of GDP 2017-12
Offentlige Utgifter 539 Eur Billion 2018-03
Statens Utgifter Til Bnp 47.1 % 2017-12
Kreditt-Rating 13.59
Statsgjeld 9685501 Eur Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 1.29 Indekspoeng 2018-07
Produksjon PMI 55.1 2018-07
Service PMI 54.2 Indekspoeng 2018-07
Sammensatt Pmi 54.3 Indekspoeng 2018-07
Industriell Produksjon 2.5 % 2018-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.7 % 2018-06
Industriproduksjonen 3 % 2018-06
Kapasitetsutnyttelsen 84.1 % 2018-09
Lagerendringer 4.1 Eur Billion 2018-03
ZEW økonomisk sentiment -11.1 2018-08
Bilregistreringer 943 Tusen 2018-06
Gruvedrift Produksjon -2.1 % 2018-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -0.6 Indekspoeng 2018-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 % 2018-06
Butikkhandel (Årlig) 1.2 % 2018-06
Forbruk 1413 Eur Billion 2018-03
Disponibel personlig inntekt 1742505 Eur Million 2018-03
Privat sparing 11.98 % 2018-03
Privat-Sektor-Kreditt 13298600 Eur Million 2018-06
Bankenes Utlånsrente 2.03 % 2018-06
Konsumerkreditt 671392 Eur Million 2018-06
Økonomisk optimismeindeks 112 2018-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58 % of GDP 2017-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.6 % 2017-12
Forbruker tillit Prisutvikling 18 Indekspoeng 2018-07
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 1.8 % 2018-05
Boligpriser 110 Indekspoeng 2018-03
Bygg Pmi 50.3 2018-07
Hjem Eierskap Rate 66.4 % 2016-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 23.3 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 % 2018-12
Salgsskatt 20.8 % 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Euroområdet - Økonomiske indikatorer.