Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2020-01
Aksjemarkedet 3751 2020-01
10-årig statsobligasjon 0 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-09
Arbeidsledighet 7.5 2019-11
Inflasjon 1.3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-12
Rentesats 0 2020-01
Handelsbalanse 20720 2019-11
Nåværende situasjon 36.59 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP 3.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 87.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Forretningstillit -0.25 2019-12
Produksjon PMI 46.3 2019-12
Service PMI 52.8 2019-12
Forbrukertillit -8.1 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) 1 2019-11
Bedriftens Skattesats 23.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-09
BNP 13670 2018-12
Bnp Faste Priser 2840 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 626 2019-09
Bnp Per Innbygger 40979 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40028 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.5 2019-11
Sysselsatte 160 2019-09
Arbeidsledige 12219 2019-11
Langtids arbeidsledighet 3.2 2019-09
Arbeidsledighet for unge 15.6 2019-11
Lønnskostnader 104 2019-09
Produktivitet 102 2019-09
Lønn 1868 2019-06
Lønnsveksten 2.6 2019-09
Befolkning 341 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.1 2019-09
Full Jobb 116319 2019-06
Yrkesdeltakelse 57.3 2019-06
Deltid Sysselsettingen 31534 2019-09
Pensjonsalder Menn 64.36 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.96 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-12
KjerneInflasjon 1.3 2019-12
Bnp-Deflatoren 105 2019-09
Produsentpriser 104 2019-11
produsentprisene endring -1.4 2019-11
Importprisene 100 2019-11
MatInflasjon 1.7 2019-12
KPI Housing Utilities 105 2019-12
Kpi Transport 107 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-01
Internbankrente -0.42 2020-01
Pengemengden M1 8931888 2019-11
Pengemengden M2 12374327 2019-11
Pengemengden M3 13007563 2019-11
Sentralbankers balanse 4691998 2019-12
Valutareserver 73.22 2019-12
Lån Til Privat Sektor 4588362 2019-11
Innskudd Rente -0.5 2020-01
Utlånsrente 0.25 2020-01
Lånevekst 3.5 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 20720 2019-11
Nåværende situasjon 36.59 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP 3.1 2018-12
Eksport 197745 2019-11
Import 177025 2019-11
Utenlandsgjeld 15089198 2019-09
Kapitalstrømmer 41.59 2019-11
Gullreserver 505 2019-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 87.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Offentlige Utgifter 580 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 46.8 2018-12
Kreditt-Rating 13.59
Statsgjeld 9859513 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 23.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 2018-12
Salgsskatt 20.8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -0.25 2019-12
Produksjon PMI 46.3 2019-12
Service PMI 52.8 2019-12
Sammensatt Pmi 50.9 2019-12
Industriell Produksjon -1.5 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.2 2019-11
Industriproduksjonen -1.6 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 81.2 2019-12
Lagerendringer -0.63 2019-09
ZEW økonomisk sentiment 25.6 2020-01
Bilregistreringer 1013 2019-12
Industri Sentiment -9.3 2019-12
Gruvedrift Produksjon -3.1 2019-11
Tjenester Sentiment 11.4 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -8.1 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) 1 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 2.2 2019-11
Forbruk 1527 2019-09
Disponibel personlig inntekt 1813179 2019-06
Privat sparing 13.04 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 11438737 2019-11
Bankenes Utlånsrente 1.91 2019-11
Konsumerkreditt 718805 2019-11
Økonomisk optimismeindeks 102 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.8 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.49 2018-12
Forbruker tillit Prisutvikling 20.5 2019-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 1.4 2019-11
Boligpriser 120 2019-09
Bygg Pmi 51.3 2019-12
Hjem Eierskap Rate 66.2 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Euroområdet - Økonomiske indikatorer.