Markeder Siste Referanse
Valuta 1.14 2019-06
Aksjemarkedet 3453 2019-06
10-årig statsobligasjon 0.87 2019-05
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-03
Arbeidsledighet 7.6 2019-04
Inflasjon 1.2 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-05
Rentesats 0 2019-06
Handelsbalanse 15672 2019-04
Nåværende situasjon 19.2 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP 3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 85.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Forretningstillit 0.3 2019-05
Produksjon PMI 47.8 2019-06
Service PMI 53.4 2019-06
Forbrukertillit -7.2 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2019-04
Bedriftens Skattesats 23.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-03
BNP 12590 2017-12
Bnp Faste Priser 2664 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 572 2019-03
Bnp Per Innbygger 40089 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39175 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.6 2019-04
Sysselsatte 160 2019-03
Arbeidsledige 12443 2019-04
Langtids arbeidsledighet 3.5 2018-12
Arbeidsledighet for unge 15.8 2019-04
Lønnskostnader 99.6 2019-03
Produktivitet 105 2019-03
Lønnsveksten 2.5 2019-03
Befolkning 341 2017-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-03
Full Jobb 116162 2018-12
Yrkesdeltakelse 57.4 2018-12
Deltid Sysselsettingen 31393 2018-12
Pensjonsalder Menn 64.36 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.96 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.2 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 104 2019-05
KjerneInflasjon 0.8 2019-05
Bnp-Deflatoren 111 2019-03
Produsentpriser 105 2019-04
produsentprisene endring 2.6 2019-04
Importprisene 101 2019-04
MatInflasjon 1.1 2019-05
KPI Housing Utilities 105 2019-05
Kpi Transport 107 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-06
Internbankrente -0.38 2019-06
Pengemengden M1 8491838 2019-04
Pengemengden M2 11943808 2019-04
Pengemengden M3 12565781 2019-04
Sentralbankers balanse 4690441 2019-06
Valutareserver 70.73 2019-05
Lån Til Privat Sektor 11233883 2019-04
Innskudd Rente -0.4 2019-06
Utlånsrente 0.25 2019-06
Lånevekst 3.4 2019-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 15672 2019-04
Nåværende situasjon 19.2 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP 3 2018-12
Eksport 192861 2019-04
Import 177189 2019-04
Utenlandsgjeld 14185222 2018-12
Kapitalstrømmer -31.16 2019-04
Gullreserver 505 2019-06
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 85.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Offentlige Utgifter 546 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 46.8 2018-12
Kreditt-Rating 13.59
Statsgjeld 9859513 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 23.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 2018-12
Salgsskatt 20.8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0.3 2019-05
Produksjon PMI 47.8 2019-06
Service PMI 53.4 2019-06
Sammensatt Pmi 52.1 2019-06
Industriell Produksjon -0.4 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.5 2019-04
Industriproduksjonen -0.5 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 82.8 2019-06
Lagerendringer 5.76 2019-03
ZEW økonomisk sentiment -20.2 2019-06
Bilregistreringer 961 2019-05
Gruvedrift Produksjon -7.8 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.2 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 1.5 2019-04
Forbruk 1433 2019-03
Disponibel personlig inntekt 1787679 2018-12
Privat sparing 12.33 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 13596000 2019-04
Bankenes Utlånsrente 2.01 2019-04
Konsumerkreditt 694574 2019-04
Økonomisk optimismeindeks 105 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.7 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.49 2018-12
Forbruker tillit Prisutvikling 23.2 2019-05
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 3.9 2019-04
Boligpriser 114 2018-12
Bygg Pmi 50.6 2019-05
Hjem Eierskap Rate 66.1 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Euroområdet - Økonomiske indikatorer.