Siste Forrige
Valuta 1.07 1.06
Aksjemarkedet 3708 3657 Poeng
Bnp Vekstrate 0.3 0.3 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 5.1 4.7 Prosent
Arbeidsledighet 6.8 6.9 Prosent
Inflasjon 7.4 7.4 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2.4 Prosent
Rentesats 0 0 Prosent
Handelsbalanse -16382 -8778 Eur Million
Nåværende situasjon 8.66 11.43 Eur Billion
Nåværende situasjon mot BNP 3 3.1 Prosent Av Bnp
Regjeringens gjeld mot BNP 95.6 97.2 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -5.1 -7.1 Prosent Av Bnp
Forretningstillit 1.98 1.67 Poeng
Produksjon PMI 55.5 56.5 Poeng
Service PMI 57.7 55.6 Poeng
Forbrukertillit -21.1 -22 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 0.4 Prosent
Bedriftens Skattesats 22.7 23 Prosent
Personalinntekt skattesats 41.7 41.7 Prosent
Siste Forrige
Bnp Vekstrate 0.3 0.3 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 5.1 4.7 Prosent
BNP 13011 13407 Usd Billion
Bnp Faste Priser 2862 2855 Eur Billion
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 617 596 Eur Billion
Bnp Per Innbygger 34424 36837 USD
Bnp Per Innbygger Ppp 43681 46914 USD
Hele året BNP-vekst 5.3 -6.4 Prosent
Bnp Vekst Annualisert 1.2 9.4 Prosent
Siste Forrige
Arbeidsledighet 6.8 6.9 Prosent
Sysselsatte 163 162 Million
Arbeidsledige 11274 11350 Tusen
Langtids arbeidsledighet 3.2 3.3 Prosent
Arbeidsledighet for unge 13.9 14 Prosent
Lønnskostnader 119 108 Poeng
Produktivitet 105 104 Poeng
Lønn 1963 1900 Eur / Måned
Lønnsveksten 1.5 2.2 Prosent
Befolkning 342 342 Million
Arbeidsledighetsrate 0.5 0.4 Prosent
Full Jobb 117967 118180 Tusen
Yrkesdeltakelse 74.5 73.6 Prosent
Deltid Sysselsettingen 31354 30851 Tusen
Pensjonsalder Menn 64.61 64.52
Pensjonsalder Kvinner 64.29 64.2
Siste Forrige
Inflasjon 7.4 7.4 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2.4 Prosent
Konsumprisindeksen Kpi 115 114 Poeng
Kjerne Konsumprisindeks 110 109 Poeng
KjerneInflasjon 3.5 2.9 Prosent
Bnp-Deflatoren 111 110 Poeng
Produsentpriser 146 139 Poeng
produsentprisene endring 36.8 31.5 Prosent
Importprisene 116 114 Poeng
MatInflasjon 7.4 5.7 Prosent
Produsentprisvekst (månedlig) 5.3 1.1 Prosent
Forventninger til salgspris 60.8 57.2 Poeng
KPI Housing Utilities 124 125 Poeng
Kpi Transport 123 124 Poeng
Siste Forrige
Rentesats 0 0 Prosent
Internbankrente -0.58 -0.58 Prosent
Pengemengden M1 11460571 11396991 Eur Million
Pengemengden M2 14916414 14851050 Eur Million
Pengemengden M3 15679280 15607837 Eur Million
Sentralbankers balanse 8810309 8796118 Eur Million
Valutareserver 81.69 78.29 Usd Billion
Lån Til Privat Sektor 4896629 4856214 Eur Million
Innskudd Rente -0.5 -0.5 Prosent
Utlånsrente 0.25 0.25 Prosent
Lånevekst 4.5 4.4 Prosent
Siste Forrige
Handelsbalanse -16382 -8778 Eur Million
Nåværende situasjon 8.66 11.43 Eur Billion
Nåværende situasjon mot BNP 3 3.1 Prosent Av Bnp
Eksport 250082 215682 Eur Million
Import 266464 224460 Eur Million
Utenlandsgjeld 16025333 15787640 Eur Million
Kapitalstrømmer -17.41 1.82 Eur Billion
Gullreserver 505 505 Tonn
Crude Oil Imports from Russia 8528 8905 Tusen Tonn
Naturgassimport 1770940 1589865 Terajoule
Natural Gas Imports from Russia 232774 262175 Terajoule
Siste Forrige
Regjeringens gjeld mot BNP 95.6 97.2 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -5.1 -7.1 Prosent Av Bnp
Offentlige Utgifter 615 612 Eur Billion
Statens Utgifter Til Bnp 54.1 47 Prosent Av Bnp
Kreditt-Rating 13.59
Statsgjeld 11107741 10027455 Eur Million
Siste Forrige
Bedriftens Skattesats 22.7 23 Prosent
Personalinntekt skattesats 41.7 41.7 Prosent
Salgsskatt 20.7 20.8 Prosent
Siste Forrige
Forretningstillit 1.98 1.67 Poeng
Produksjon PMI 55.5 56.5 Poeng
Service PMI 57.7 55.6 Poeng
Sammensatt Pmi 55.8 54.9 Poeng
Industriell Produksjon -0.8 1.7 Prosent
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.8 0.5 Prosent
Industriproduksjonen -0.4 2.1 Prosent
Kapasitetsutnyttelsen 82.6 81.9 Prosent
Lagerendringer 37.71 21.71 Eur Billion
ZEW økonomisk sentiment -29.5 -43
Bilregistreringer 581 575 Tusen
Industri Sentiment 7.9 9
Gruvedrift Produksjon -7 -3.1 Prosent
Tjenester Sentiment 13.5 13.6
Siste Forrige
Forbrukertillit -21.1 -22 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 0.4 Prosent
Butikkhandel (Årlig) 0.8 5.2 Prosent
Forbruk 1494 1503 Eur Billion
Disponibel personlig inntekt 1875766 1889142 Eur Million
Privat sparing 13.34 15.03 Prosent
Privat-Sektor-Kreditt 12555021 12498171 Eur Million
Bankenes Utlånsrente 1.68 1.69 Prosent
Konsumerkreditt 698034 695226 Eur Million
Økonomisk optimismeindeks 105 107
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.9 61.2 Prosent Av Bnp
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 96.79 96.19 Prosent
Forbruker tillit Prisutvikling 50 62.9 Poeng
Siste Forrige
Konstruksjonsflyt ut 3.3 8.9 Prosent
Boligpriser 139 137 Poeng
Bygg Pmi 50.4 52.8 Poeng
Hjem Eierskap Rate 65.6 65.8 Prosent


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Euroområdet - Økonomiske indikatorer.