Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2018-09
Arbeidsledighet 8.1 2018-10
Inflasjon 2 2018-11
Rentesats 0 2018-10
Handelsbalanse 13142 2018-09
Regjeringens gjeld mot BNP 86.7 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 1.14 2018-12
Aksjemarkedet 3040 Poeng 2018-12
10-årig statsobligasjon -0.29 % 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 % 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 % 2018-09
BNP 12590 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 2646 Eur Billion 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 556 Eur Billion 2018-09
Bnp Per Innbygger 40089 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39175 USD 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.1 % 2018-10
Sysselsatte 158 Million 2018-09
Arbeidsledige 13080 Tusen 2018-10
Langtids arbeidsledighet 3.9 % 2018-06
Arbeidsledighet for unge 17.3 % 2018-10
Lønnskostnader 114 Indekspoeng 2018-06
Produktivitet 105 Indekspoeng 2018-09
Lønnsveksten 1.9 % 2018-06
Befolkning 341 Million 2017-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 % 2018-09
Full Jobb 115128 Tusen 2018-06
Yrkesdeltakelse 57.2 % 2018-06
Deltid Sysselsettingen 31590 Tusen 2018-06
Pensjonsalder Menn 64.36 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.96 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2 % 2018-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 % 2018-10
Konsumprisindeksen Kpi 104 Indekspoeng 2018-10
Kjerne Konsumprisindeks 103 Indekspoeng 2018-10
KjerneInflasjon 1 % 2018-11
Bnp-Deflatoren 110 Indekspoeng 2018-09
Produsentpriser 106 Indekspoeng 2018-10
produsentprisene endring 4.9 % 2018-10
Importprisene 101 Indekspoeng 2018-10
MatInflasjon 1.6 % 2018-10
KPI Housing Utilities 105 Indekspoeng 2018-10
Kpi Transport 107 Indekspoeng 2018-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 % 2018-10
Internbankrente -0.35 % 2018-12
Pengemengden M1 8201643 Eur Million 2018-10
Pengemengden M2 11630647 Eur Million 2018-10
Pengemengden M3 12271797 Eur Million 2018-10
Sentralbankers balanse 4645821 Eur Million 2018-09
Valutareserver 66.37 Usd Billion 2018-10
Lån Til Privat Sektor 11089860 Eur Million 2018-10
Innskudd Rente -0.4 % 2018-10
Utlånsrente 0.25 % 2018-12
Lånevekst 3.2 % 2018-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 13142 Eur Million 2018-09
Eksport 184813 Eur Million 2018-09
Import 171671 Eur Million 2018-09
Nåværende situasjon 24.07 Eur Billion 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 % 2017-12
Utenlandsgjeld 14295210 Eur Million 2018-06
Kapitalstrømmer 67.87 Eur Billion 2018-09
Gullreserver 505 Tonn 2018-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 86.7 % 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.9 % of GDP 2017-12
Offentlige Utgifter 543 Eur Billion 2018-09
Statens Utgifter Til Bnp 47.1 % 2017-12
Kreditt-Rating 13.59
Statsgjeld 9685501 Eur Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 1.09 Indekspoeng 2018-11
Produksjon PMI 51.8 2018-11
Service PMI 53.4 Indekspoeng 2018-11
Sammensatt Pmi 52.7 Indekspoeng 2018-11
Industriell Produksjon 0.9 % 2018-09
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.3 % 2018-09
Industriproduksjonen 1.2 % 2018-09
Kapasitetsutnyttelsen 83.9 % 2018-12
Lagerendringer 24.92 Eur Billion 2018-09
ZEW økonomisk sentiment -22 2018-11
Bilregistreringer 806 Tusen 2018-10
Gruvedrift Produksjon -18.7 % 2018-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -3.9 Indekspoeng 2018-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 % 2018-10
Butikkhandel (Årlig) 1.7 % 2018-10
Forbruk 1421 Eur Billion 2018-09
Disponibel personlig inntekt 1758164 Eur Million 2018-06
Privat sparing 12.08 % 2018-06
Privat-Sektor-Kreditt 13381019 Eur Million 2018-10
Bankenes Utlånsrente 1.99 % 2018-10
Konsumerkreditt 683520 Eur Million 2018-10
Økonomisk optimismeindeks 110 2018-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.8 % of GDP 2018-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 94 % 2017-12
Forbruker tillit Prisutvikling 21.1 Indekspoeng 2018-11
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 4.6 % 2018-09
Boligpriser 112 Indekspoeng 2018-06
Bygg Pmi 53 2018-11
Hjem Eierskap Rate 66.4 % 2016-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 23.3 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 % 2018-12
Salgsskatt 20.8 % 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Euroområdet - Økonomiske indikatorer.