EUROOMRÅDET - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2018-06
Arbeidsledighet 8.1 2018-08
Inflasjon 2.1 2018-09
Rentesats 0 2018-09
Handelsbalanse 11671 2018-08
Regjeringens gjeld mot BNP 86.7 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 1.16 2018-10
Aksjemarkedet 3257 Poeng 2018-10
10-årig statsobligasjon -0.34 % 2018-10
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 % 2018-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 % 2018-06
BNP 12590 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 2639 Eur Billion 2018-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 552 Eur Billion 2018-06
Bnp Per Innbygger 40089 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39175 USD 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.1 % 2018-08
Sysselsatte 158 Million 2018-06
Arbeidsledige 13131 Tusen 2018-08
Langtids arbeidsledighet 4.1 % 2018-03
Arbeidsledighet for unge 16.6 % 2018-08
Lønnskostnader 114 Indekspoeng 2018-06
Produktivitet 105 Indekspoeng 2018-06
Lønnsveksten 1.9 % 2018-06
Befolkning 341 Million 2017-12
Arbeidsledighetsrate 0.4 % 2018-06
Full Jobb 113842 Tusen 2018-03
Yrkesdeltakelse 57 % 2018-03
Deltid Sysselsettingen 31245 Tusen 2018-03
Pensjonsalder Menn 64.36 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.96 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.1 % 2018-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 % 2018-08
Konsumprisindeksen Kpi 104 Indekspoeng 2018-08
Kjerne Konsumprisindeks 103 Indekspoeng 2018-08
KjerneInflasjon 0.9 % 2018-09
Bnp-Deflatoren 109 Indekspoeng 2018-06
Produsentpriser 105 Indekspoeng 2018-08
produsentprisene endring 4.2 % 2018-08
Importprisene 101 Indekspoeng 2018-07
MatInflasjon 1.9 % 2018-08
KPI Housing Utilities 104 Indekspoeng 2018-08
Kpi Transport 107 Indekspoeng 2018-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 % 2018-09
Internbankrente -0.35 % 2018-10
Pengemengden M1 8083911 Eur Million 2018-08
Pengemengden M2 11508741 Eur Million 2018-08
Pengemengden M3 12150620 Eur Million 2018-08
Sentralbankers balanse 4645821 Eur Million 2018-09
Valutareserver 64.63 Usd Billion 2018-08
Lån Til Privat Sektor 11053849 Eur Million 2018-08
Innskudd Rente -0.4 % 2018-09
Utlånsrente 0.25 % 2018-10
Lånevekst 3.1 % 2018-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 11671 Eur Million 2018-08
Eksport 181517 Eur Million 2018-08
Import 169846 Eur Million 2018-08
Nåværende situasjon 31.93 Eur Billion 2018-07
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 % 2017-12
Utenlandsgjeld 13810662 Eur Million 2018-03
Kapitalstrømmer 6.13 Eur Billion 2018-07
Gullreserver 505 Tonn 2018-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 86.7 % 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.9 % of GDP 2017-12
Offentlige Utgifter 542 Eur Billion 2018-06
Statens Utgifter Til Bnp 47.1 % 2017-12
Kreditt-Rating 13.59
Statsgjeld 9685501 Eur Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 1.21 Indekspoeng 2018-09
Produksjon PMI 53.2 2018-09
Service PMI 54.7 Indekspoeng 2018-09
Sammensatt Pmi 54.1 Indekspoeng 2018-09
Industriell Produksjon 0.9 % 2018-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 1 % 2018-08
Industriproduksjonen 1.1 % 2018-08
Kapasitetsutnyttelsen 84.1 % 2018-09
Lagerendringer 15.8 Eur Billion 2018-06
ZEW økonomisk sentiment -19.4 2018-10
Bilregistreringer 1169 Tusen 2018-08
Gruvedrift Produksjon -8.7 % 2018-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -2.9 Indekspoeng 2018-09
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 % 2018-08
Butikkhandel (Årlig) 1.8 % 2018-08
Forbruk 1419 Eur Billion 2018-06
Disponibel personlig inntekt 1742505 Eur Million 2018-03
Privat sparing 12.08 % 2018-06
Privat-Sektor-Kreditt 13347319 Eur Million 2018-08
Bankenes Utlånsrente 2.02 % 2018-08
Konsumerkreditt 677865 Eur Million 2018-08
Økonomisk optimismeindeks 111 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.8 % of GDP 2018-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 94 % 2017-12
Forbruker tillit Prisutvikling 20.1 Indekspoeng 2018-09
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2.6 % 2018-07
Boligpriser 112 Indekspoeng 2018-06
Bygg Pmi 51.6 2018-09
Hjem Eierskap Rate 66.4 % 2016-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 23.3 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 % 2018-12
Salgsskatt 20.8 % 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Euroområdet - Økonomiske indikatorer.