Markeder Siste Referanse
Valuta 1.18 2020-08
Aksjemarkedet 3250 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -12.1 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -15 2020-06
Arbeidsledighet 7.8 2020-06
Inflasjon 0.4 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-07
Rentesats 0 2020-07
Handelsbalanse 9394 2020-05
Nåværende situasjon -10.52 2020-05
Nåværende situasjon mot BNP 2.7 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 84.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2019-12
Forretningstillit -1.8 2020-07
Produksjon PMI 51.8 2020-07
Service PMI 54.7 2020-07
Forbrukertillit -15 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 5.7 2020-06
Bedriftens Skattesats 23.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -12.1 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -15 2020-06
BNP 13336 2019-12
Bnp Faste Priser 2411 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 600 2020-03
Bnp Per Innbygger 41388 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 47037 2019-12
Bnp Vekst Annualisert -40.3 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.8 2020-06
Sysselsatte 160 2020-03
Arbeidsledige 12685 2020-06
Langtids arbeidsledighet 3.2 2019-12
Arbeidsledighet for unge 17 2020-06
Lønnskostnader 103 2020-03
Produktivitet 102 2020-03
Lønn 1893 2019-12
Lønnsveksten 3.4 2020-03
Befolkning 342 2019-12
Arbeidsledighetsrate -0.2 2020-03
Full Jobb 117338 2019-12
Yrkesdeltakelse 57.6 2019-12
Deltid Sysselsettingen 31924 2019-12
Pensjonsalder Menn 64.36 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.96 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-07
Konsumprisindeksen Kpi 106 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 106 2020-06
KjerneInflasjon 1.2 2020-07
Bnp-Deflatoren 106 2020-03
Produsentpriser 100 2020-06
produsentprisene endring -3.7 2020-06
Importprisene 99.4 2020-06
MatInflasjon 3 2020-06
KPI Housing Utilities 104 2020-06
Kpi Transport 104 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-07
Internbankrente -0.47 2020-08
Pengemengden M1 9704303 2020-06
Pengemengden M2 13182065 2020-06
Pengemengden M3 13885325 2020-06
Sentralbankers balanse 6322604 2020-07
Valutareserver 79.21 2020-06
Lån Til Privat Sektor 4828885 2020-06
Innskudd Rente -0.5 2020-07
Utlånsrente 0.25 2020-08
Lånevekst 3 2020-06

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 9394 2020-05
Nåværende situasjon -10.52 2020-05
Nåværende situasjon mot BNP 2.7 2019-12
Eksport 143296 2020-05
Import 133902 2020-05
Utenlandsgjeld 15316859 2020-03
Kapitalstrømmer 19.64 2020-05
Gullreserver 505 2020-03

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 84.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2019-12
Offentlige Utgifter 581 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 47.1 2019-12
Kreditt-Rating 13.59
Statsgjeld 10022826 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 23.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 41.5 2018-12
Salgsskatt 20.8 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -1.8 2020-07
Produksjon PMI 51.8 2020-07
Service PMI 54.7 2020-07
Sammensatt Pmi 54.9 2020-07
Industriell Produksjon -20.9 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 12.4 2020-05
Industriproduksjonen -22.1 2020-05
Kapasitetsutnyttelsen 72.1 2020-09
Lagerendringer 10.27 2020-03
ZEW økonomisk sentiment 59.6 2020-07
Bilregistreringer 685 2020-06
Industri Sentiment -16.2 2020-07
Gruvedrift Produksjon -9.1 2020-05
Tjenester Sentiment -26.1 2020-07

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -15 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 5.7 2020-06
Butikkhandel (Årlig) 1.3 2020-06
Forbruk 1459 2020-03
Disponibel personlig inntekt 1830723 2020-03
Privat sparing 16.9 2020-03
Privat-Sektor-Kreditt 11783111 2020-06
Bankenes Utlånsrente 1.6 2020-06
Konsumerkreditt 702817 2020-06
Økonomisk optimismeindeks 82.3 2020-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.9 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.75 2019-12
Forbruker tillit Prisutvikling 17.5 2020-07

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -11.9 2020-05
Boligpriser 122 2020-03
Bygg Pmi 48.9 2020-07
Hjem Eierskap Rate 66.2 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Euroområdet - Økonomiske indikatorer.