Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.13 1.13 1.13 1.12 1.11 1.1
Aksjemarkedet 3305.73 3258 3221 3185 3150 3079
10-årig statsobligasjon -0.73 0.06 0.13 0.2 0.28 0.34
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.20 0.1 0.3 0.2 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.10 1 1.2 1.1 1.2 1.5
Arbeidsledighet 7.80 7.7 7.5 7.4 7.1 6.8
Inflasjon 1.50 1.6 1.4 1.2 1.3 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 1 0.2 0.3 0.5 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.75
Handelsbalanse 1547.90 20500 20000 11800 12000 13000
Nåværende situasjon 9.33 32.2 29.6 21.5 29.5 25.1
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 2.6 2.6 2.6 2.6 1.9
Regjeringens gjeld mot BNP 86.70 85.2 85.2 85.2 85.2 84.4
Offentlige Budsjetter -0.90 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
Forretningstillit 0.69 0.25 0.25 0.51 0.99 1
Produksjon PMI 47.60 47.6 51.5 51.7 52.3 53.1
Service PMI 52.70 52.7 51.5 52.9 52.8 53.3
Forbrukertillit -7.20 -7.2 -14.6 -12.4 -9.8 -6.6
Butikkhandel (Månedlig) 1.30 0.5 0.4 -0.7 0.3 0.4
Bedriftens Skattesats 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personalinntekt skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.20 0.1 0.3 0.2 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.10 1 1.2 1.1 1.2 1.5
BNP 12589.50 14300 14300 14300 14300 14800
Bnp Faste Priser 2651.45 2638 2650 2653 2683 2724
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 561.04 547 556 559 568 576
Bnp Per Innbygger 40088.65 41500 41500 41500 41500 42300
Bnp Per Innbygger Ppp 39175.25 40500 40500 40500 40500 41200
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 7.80 7.7 7.5 7.4 7.1 6.8
Arbeidsledige 12757.00 12700 12650 12570 12500 12100
Sysselsatte 158.90 159 160 161 162 163
Langtids arbeidsledighet 3.50 3.4 3.4 3.3 3.3 3
Arbeidsledighet for unge 16.50 16 15.7 15.5 15.1 14
Produktivitet 105.20 106 106 107 107 109
Lønnskostnader 116.60 105 116 109 119 122
Lønnsveksten 2.30 2.3 2.4 2.6 2.4 2.4
Befolkning 340.72 344 344 344 342 342
Full Jobb 116891.60 117100 117500 117900 118100 119000
Arbeidsledighetsrate 0.30 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3
Yrkesdeltakelse 57.30 58.4 58.6 58.8 59 59.5
Deltid Sysselsettingen 30964.20 32400 32600 32900 33200 34200
Pensjonsalder Menn 64.36 64.5 64.5 64.5 64.5 64.75
Pensjonsalder Kvinner 63.96 64.2 64.2 64.2 64.2 64.5
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 1.50 1.6 1.4 1.2 1.3 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 1 0.2 0.3 0.5 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 103.30 105 106 106 105 107
Kjerne Konsumprisindeks 102.07 104 105 105 105 106
KjerneInflasjon 1.00 1 1.1 1.2 1.2 1.4
Bnp-Deflatoren 110.14 111 112 112 113 115
Produsentpriser 105.50 105 105 107 107 109
produsentprisene endring 3.00 2.3 1.7 1.8 1.7 1.9
Importprisene 100.60 101 101 102 103 105
MatInflasjon 1.80 1.5 1.4 1.3 1.5 1.7
KPI Housing Utilities 105.23 104 104 105 106 108
Kpi Transport 104.44 105 107 108 106 108
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.75
Internbankrente -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 0.16
Pengemengden M1 8294556.00 8660000 8810000 8950000 9160000 10900000
Pengemengden M2 11717261.00 12400000 12500000 12700000 12900000 13800000
Pengemengden M3 12374319.00 13900000 14100000 14200000 14400000 15900000
Valutareserver 66.78 78 80 82 85 97
Sentralbankers balanse 4669003.00 5080000 5150000 5320000 5450000 6020000
Lån Til Privat Sektor 11157541.00 11270000 11320000 11360000 11400000 11700000
Innskudd Rente -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 0.25
Utlånsrente 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1
Lånevekst 3.20 3.2 3.2 3.3 3.4 3.3
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 1547.90 20500 20000 11800 12000 13000
Nåværende situasjon 9.33 32.2 29.6 21.5 29.5 25.1
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 2.6 2.6 2.6 2.6 1.9
Import 181835.30 174500 171000 169000 166000 172000
Eksport 183383.20 195000 191000 180800 178000 185000
Utenlandsgjeld 14450131.93 14700000 14800000 14900000 15000000 15400000
Kapitalstrømmer 81.51 34.2 55.1 20.5 44.5 41.2
Gullreserver 504.80 505 505 505 505 505
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 86.70 85.2 85.2 85.2 85.2 84.4
Offentlige Budsjetter -0.90 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
Offentlige Utgifter 545.63 541 543 543 552 560
Statens Utgifter Til Bnp 47.10 46.5 46.5 46.5 46.5 46.8
Statsgjeld 9685501.30 10500000 10500000 10500000 10500000 10900000
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personalinntekt skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Salgsskatt 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit 0.69 0.25 0.25 0.51 0.99 1
Produksjon PMI 47.60 47.6 51.5 51.7 52.3 53.1
Service PMI 52.70 52.7 51.5 52.9 52.8 53.3
Sammensatt Pmi 51.30 51.3 51.7 52 52.5 53.2
Industriell Produksjon -1.10 1.6 3.2 3 2.9 2.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.40 0.3 -0.4 -0.6 0.4 0.3
Industriproduksjonen -1.90 1.5 2.2 1.9 2.1 2.3
Kapasitetsutnyttelsen 83.60 84.1 84 84 84.1 84.5
Lagerendringer 12.09 4.5 7.1 7.5 6.5 6
ZEW økonomisk sentiment -2.50 -18 -16 -12 -14 -4
Bilregistreringer 926.05 917 932 951 978 985
Gruvedrift Produksjon -5.60 -4 -2 0.5 0.7 1.5
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit -7.20 -7.2 -14.6 -12.4 -9.8 -6.6
Butikkhandel (Månedlig) 1.30 0.5 0.4 -0.7 0.3 0.4
Butikkhandel (Årlig) 2.20 0.5 0.9 1.2 1.1 1.7
Forbruk 1424.12 1420 1423 1425 1441 1463
Disponibel personlig inntekt 1769770.00 1743236 1760694 1774637 1791007 1817872
Privat sparing 12.30 12.5 12.5 12.7 12.7 13.2
Privat-Sektor-Kreditt 13430150.70 14000000 14200000 14400000 14900000 15400000
Bankenes Utlånsrente 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 2.49
Økonomisk optimismeindeks 106.10 105 106 106 106 105
Konsumerkreditt 686041.96 663178 674140 679501 694247 704660
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.60 55 55 55 55 53.7
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 94.00 89.9 89.9 89.9 89.9 87.1
Forbruker tillit Prisutvikling 18.00 17.2 16.4 16 15 15.5
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konstruksjonsflyt ut -0.70 1.6 1.8 2 1.7 1.6
Boligpriser 113.37 114 115 116 117 121
Bygg Pmi 52.60 50.9 52 53.2 52.9 52.5
Hjem Eierskap Rate 66.10 65.9 65.9 65.9 65.9 65.5


Euroområdet - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.