Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Aksjemarkedet 3709.73 3570 3528 3487 3446 3366
10-årig statsobligasjon 0.00 0.11 0.12 0.13 0.15 0.18
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.20 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.20 1 0.7 0.8 1 1.1
Arbeidsledighet 7.50 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3
Inflasjon 0.70 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.5 0.7 0.3 0.4 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 18653.90 12000 20900 20900 19000 13000
Nåværende situasjon 25.71 29.5 30.1 27.5 24.5 25.1
Nåværende situasjon mot BNP 3.10 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7
Regjeringens gjeld mot BNP 87.90 86 84.9 84.9 84.9 84.9
Offentlige Budsjetter -0.50 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
Forretningstillit -0.19 -0.1 0.36 0.51 0.45 1
Produksjon PMI 45.90 49.9 51.1 52.5 52.7 53.1
Service PMI 52.20 52.8 52.6 53.2 53 53.3
Forbrukertillit -7.60 -7 -7.8 -7.2 -7.4 -6.6
Butikkhandel (Månedlig) 0.10 0.3 0.4 0.2 -0.6 0.4
Bedriftens Skattesats 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personalinntekt skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.20 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.20 1 0.7 0.8 1 1.1
BNP 13669.95 14000 14800 14800 14800 14800
Bnp Faste Priser 2838.48 2844 2848 2856 2867 2875
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 624.19 594 595 629 630 600
Bnp Per Innbygger 40978.90 41500 42300 42300 42300 42300
Bnp Per Innbygger Ppp 40027.90 40500 41200 41200 41200 41200
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 7.50 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3
Langtids arbeidsledighet 3.30 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3
Arbeidsledighet for unge 15.90 15.9 15.8 15.8 15.7 15.7
Lønnskostnader 110.50 119 120 102 113 122
Lønn 1868.00 1848 1850 1903 1902 1893
Lønnsveksten 2.70 2.4 2.5 2.4 2.6 2.4
Befolkning 341.15 342 342 342 342 342
Arbeidsledighetsrate 0.10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.1
Yrkesdeltakelse 57.30 59 59.1 59.2 59.4 59.5
Pensjonsalder Menn 64.36 64.5 64.75 64.75 64.75 64.75
Pensjonsalder Kvinner 63.96 64.2 64.5 64.5 64.5 64.5
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 0.70 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.5 0.7 0.3 0.4 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 105.44 105 106 107 107 106
Kjerne Konsumprisindeks 104.83 104 105 106 106 106
KjerneInflasjon 1.10 1 1.2 1.4 1.4 1.3
Produsentpriser 104.10 107 107 106 105 109
produsentprisene endring -1.20 0.2 0.7 1.4 1.4 1.5
MatInflasjon 1.20 1.5 1.4 1.5 1.6 1.7
KPI Housing Utilities 105.34 106 107 106 106 107
Kpi Transport 106.60 106 107 108 108 108
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.44 -0.35 -0.1 -0.43 -0.43 -0.1
Pengemengden M1 8808619.00 8980000 9090000 9150000 9360000 9650000
Pengemengden M2 12269448.00 12900000 13200000 13700000 14000000 14400000
Pengemengden M3 12893769.00 13400000 13600000 14000000 14400000 14900000
Valutareserver 73.90 82 82 84 85 91
Sentralbankers balanse 4695111.00 4850000 4950000 5050000 5110000 5190000
Lån Til Privat Sektor 11398568.00 11238281 11274572 11379791 11512554 11361902
Innskudd Rente -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Utlånsrente 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lånevekst 3.40 3.6 3.7 3.7 3.8 4
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 18653.90 12000 20900 20900 19000 13000
Nåværende situasjon 25.71 29.5 30.1 27.5 24.5 25.1
Nåværende situasjon mot BNP 3.10 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7
Import 177556.50 166000 170100 176000 174500 172000
Eksport 196210.40 178000 191000 195000 183800 185000
Utenlandsgjeld 14695242.50 14200000 14600000 14600000 14500000 14400000
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 87.90 86 84.9 84.9 84.9 84.9
Offentlige Budsjetter -0.50 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
Offentlige Utgifter 577.08 578 579 582 583 585
Statens Utgifter Til Bnp 46.80 47 46.6 46.6 46.6 46.6
Statsgjeld 9859512.70 10500000 10900000 10900000 10900000 10900000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personalinntekt skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Salgsskatt 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit -0.19 -0.1 0.36 0.51 0.45 1
Produksjon PMI 45.90 49.9 51.1 52.5 52.7 53.1
Service PMI 52.20 52.8 52.6 53.2 53 53.3
Sammensatt Pmi 50.60 52.5 52.2 52.7 52.5 53.2
Industriell Produksjon -1.70 -1 0.5 1.5 1.6 1.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.10 -0.6 0.7 -0.6 -0.4 0.3
Industriproduksjonen -1.70 -1.6 -0.1 1 1.2 1.4
ZEW økonomisk sentiment -1.00 -4 -20 -6 -8 -4
Bilregistreringer 851.37 978 919 936 957 985
Gruvedrift Produksjon -9.30 -0.6 1.1 0.9 1 2.5
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit -7.60 -7 -7.8 -7.2 -7.4 -6.6
Butikkhandel (Månedlig) 0.10 0.3 0.4 0.2 -0.6 0.4
Butikkhandel (Årlig) 3.10 1.1 1.5 1.9 1.8 1.7
Forbruk 1429.75 1435 1437 1441 1444 1451
Disponibel personlig inntekt 1813179.00 1801279 1810603 1827684 1831311 1821094
Privat-Sektor-Kreditt 13770785.00 13506818 13617855 13771160 13908493 13655393
Bankenes Utlånsrente 1.89 1.99 2.24 1.96 1.96 2.24
Økonomisk optimismeindeks 100.80 102 104 105 105 105
Konsumerkreditt 713957.71 692990 695102 711294 721097 700613
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.60 55 53.7 53.7 53.7 53.7
Forbruker tillit Prisutvikling 21.50 18 19 17 18 19
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konstruksjonsflyt ut 1.20 1.7 1.5 1.8 1.9 1.6
Boligpriser 117.82 117 117 119 120 121
Bygg Pmi 50.70 50.1 52 53 52.9 52.5
Hjem Eierskap Rate 66.20 65.9 65.5 65.5 65.5 65.5


Euroområdet - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.