Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 1.06 1.04 1.03 1.03 1.02 1.01
Aksjemarkedet 3657.03 3578 3452 3330 3213 2991

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 0.30 0 0.4 0.5 0.7 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 5.10 2.8 1 1.5 2 2.4
Arbeidsledighet 6.80 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7
Inflasjon 7.40 6.3 5.8 5 3.4 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5
Rentesats 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Handelsbalanse -16382.40 11700 7600 17400 17500 17000
Nåværende situasjon 8.66 19 33 31 32 34
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4
Regjeringens gjeld mot BNP 95.60 101 101 101 97 97
Offentlige Budsjetter -5.10 -4 -4 -4 -2.4 -2.4
Forretningstillit 1.98 1.7 1.8 1.2 1.4 0.7
Produksjon PMI 55.50 54.8 54.3 54 54.2 54
Service PMI 57.70 56.8 54 55 54.8 54.6
Forbrukertillit -21.10 -21.9 -19 -17 -11 -6
Butikkhandel (Månedlig) -0.40 1 -0.4 0.7 1 0.6
Bedriftens Skattesats 22.70 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Personalinntekt skattesats 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 0.30 0 0.4 0.5 0.7 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 5.10 2.8 1 1.5 2 2.4
BNP 13011.01 14200 14200 14200 14800 14800
Bnp Faste Priser 2862.02 2863 2876 2898 2919 2967
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 616.83 618 602 626 629 641
Bnp Per Innbygger 34423.50 38800 38800 38800 39600 39600
Bnp Per Innbygger Ppp 43681.04 47000 47000 47000 47700 47700

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 6.80 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7
Sysselsatte 162.55 159 160 160 161 161
Arbeidsledige 11274.00 11700 11750 11690 11650 11550
Langtids arbeidsledighet 3.20 3.2 3.2 3 3.1 3.4
Arbeidsledighet for unge 13.90 14 13.9 13.9 13.8 13.8
Produktivitet 104.60 104 105 105 105 107
Lønnskostnader 118.70 109 120 111 122 125
Lønn 1963.00 1961 2022 2020 2014 2064
Lønnsveksten 1.50 3.2 3 2.9 2.6 2.2
Befolkning 342.41 345 345 345 345 345
Pensjonsalder Menn 64.61 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Kvinner 64.29 65 65 65 65 65
Yrkesdeltakelse 74.50 73.6 73.7 74 74.1 74.1
Arbeidsledighetsrate 0.50 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 7.40 6.3 5.8 5 3.4 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 115.11 114 115 116 118 118
Kjerne Konsumprisindeks 109.73 110 110 110 111 112
KjerneInflasjon 3.50 3 2.5 2.2 1.8 1.5
Bnp-Deflatoren 110.62 115 116 116 114 119
Produsentpriser 146.20 142 141 141 145 145
produsentprisene endring 36.80 28 19 8 4.2 2.5
MatInflasjon 7.40 3.2 2.1 2 1.8 1.5
Produsentprisvekst (månedlig) 5.30 2.5 1.3 0.2 0.4 0.4
KPI Housing Utilities 124.03 115 116 121 129 123
Kpi Transport 122.74 123 124 124 125 126

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Internbankrente -0.58 -0.58 -0.33 -0.08 -0.08 0.17
Pengemengden M1 11460571.00 11510000 11690000 11880000 11920000 12210000
Pengemengden M2 14916414.00 15440000 15540000 15600000 15760000 16100000
Pengemengden M3 15679280.00 15900000 16100000 16200000 16340000 16800000
Valutareserver 81.69 82 81 84 85 91
Sentralbankers balanse 8810309.00 8750000 8880000 8940000 8910000 8950000
Lån Til Privat Sektor 4896629.00 4990964 4936689 5069916 4994562 5191594
Utlånsrente 0.25 0.25 0.5 0.75 0.75 1
Lånevekst 4.50 3.7 3.5 3.3 2.6 2.5
Innskudd Rente -0.50 -0.5 -0.25 0 0 0.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -16382.40 11700 7600 17400 17500 17000
Nåværende situasjon 8.66 19 33 31 32 34
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4
Import 266464.40 204500 209800 207600 212500 215000
Eksport 250082.00 216200 217400 225000 230000 232000
Utenlandsgjeld 16025333.04 16700000 16800000 17000000 17100000 17500000
Kapitalstrømmer -17.41 21 23 19 16 22
Gullreserver 504.77 505 505 505 505 505

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 95.60 101 101 101 97 97
Offentlige Budsjetter -5.10 -4 -4 -4 -2.4 -2.4
Offentlige Utgifter 615.14 628 618 624 627 639
Statens Utgifter Til Bnp 54.10 50 50 50 48 48
Statsgjeld 11107741.00 12700000 12700000 12700000 13400000 13400000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 22.70 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Personalinntekt skattesats 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7
Salgsskatt 20.70 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forretningstillit 1.98 1.7 1.8 1.2 1.4 0.7
Produksjon PMI 55.50 54.8 54.3 54 54.2 54
Service PMI 57.70 56.8 54 55 54.8 54.6
Sammensatt Pmi 55.80 54 54.6 54.9 54.4 54
Industriell Produksjon -0.80 1.8 2.5 4.1 3.6 3.2
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.80 0.7 -0.8 0.5 0.8 0.4
Industriproduksjonen -0.40 1.6 2.6 4 3.8 3.4
Kapasitetsutnyttelsen 82.60 82.5 82.5 82.6 82.8 83.6
ZEW økonomisk sentiment -29.50 25 19 20 16 12
Bilregistreringer 581.19 751 685 792 748 950
Tjenester Sentiment 13.50 11 16 19 15 12
Gruvedrift Produksjon -7.00 2.5 2.4 3.4 3.2 2.6
Industri Sentiment 7.90 9.5 4.2 3.6 4.8 5

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit -21.10 -21.9 -19 -17 -11 -6
Butikkhandel (Månedlig) -0.40 1 -0.4 0.7 1 0.6
Butikkhandel (Årlig) 0.80 5.5 4.5 3.8 2.8 2.2
Forbruk 1493.87 1479 1518 1516 1524 1553
Disponibel personlig inntekt 1875766.00 1929098 1908033 1903902 1913281 1949596
Privat sparing 13.34 12.6 12.2 12.5 12.6 12.2
Privat-Sektor-Kreditt 12555021.00 12524444 12608871 12744977 12881452 13063602
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.90 63 63 63 61 61
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 96.79 97 97 97 95 95
Bankenes Utlånsrente 1.68 1.68 1.93 2.18 2.18 2.43
Økonomisk optimismeindeks 105.00 110 106 107 108 104
Konsumerkreditt 698033.67 715945 705246 709569 711994 726599
Forbruker tillit Prisutvikling 50.00 30 22 23 19 25

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konstruksjonsflyt ut 3.30 1.8 2.9 3.8 3.6 2.7
Boligpriser 139.41 133 134 132 134 136
Hjem Eierskap Rate 65.60 65.4 65.4 65.4 65.2 65.2
Bygg Pmi 50.40 53.4 53.2 54 53.4 54.2


Euroområdet - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.