Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
Aksjemarkedet 3425.64 3484 3447 3410 3374 3302
10-årig statsobligasjon 8.22 9.05 9.95 10.95 12.04 14.57
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.40 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.20 1.2 1.1 1.2 1.4 1.5
Arbeidsledighet 7.70 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2
Inflasjon 1.70 1.4 1.2 1.3 1.2 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.2 0.3 0.5 0.9 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalanse 22532.90 20000 11800 12000 20900 13000
Nåværende situasjon 15.50 29.6 21.5 29.5 30.1 25.1
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7
Regjeringens gjeld mot BNP 85.10 83 83 83 81 81
Offentlige Budsjetter -0.50 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7
Forretningstillit 0.42 0.25 0.51 0.99 1.15 1
Produksjon PMI 47.90 49.8 51.7 52.3 52 53.1
Service PMI 52.80 51.5 52.9 52.8 52.6 53.3
Forbrukertillit -7.90 -10.6 -12.4 -9.8 -7.8 -6.6
Butikkhandel (Månedlig) 0.00 0.4 -0.7 0.3 0.4 0.4
Bedriftens Skattesats 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personalinntekt skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.40 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.20 1.2 1.1 1.2 1.4 1.5
BNP 12589.50 14300 14300 14300 14800 14800
Bnp Faste Priser 2662.19 2650 2653 2683 2699 2724
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 561.04 556 559 568 569 576
Bnp Per Innbygger 40088.65 41500 41500 41500 42300 42300
Bnp Per Innbygger Ppp 39175.25 40500 40500 40500 41200 41200
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 7.70 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2
Arbeidsledige 12545.00 12650 12570 12500 12440 12100
Langtids arbeidsledighet 3.50 3.4 3.3 3.3 3.2 3
Arbeidsledighet for unge 16.00 15.7 15.5 15.1 14.7 14
Lønnskostnader 116.60 116 109 119 120 122
Lønnsveksten 2.30 2.4 2.6 2.4 2.5 2.4
Befolkning 340.72 344 344 342 342 342
Arbeidsledighetsrate 0.30 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3
Yrkesdeltakelse 57.30 58.6 58.8 59 59.1 59.5
Pensjonsalder Menn 64.36 64.5 64.5 64.5 64.75 64.75
Pensjonsalder Kvinner 63.96 64.2 64.2 64.2 64.5 64.5
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 1.70 1.4 1.2 1.3 1.2 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.2 0.3 0.5 0.9 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 105.10 106 106 105 106 107
Kjerne Konsumprisindeks 104.37 105 105 105 105 106
KjerneInflasjon 1.30 1.1 1.2 1.2 1.4 1.4
Produsentpriser 105.40 106 107 107 107 109
produsentprisene endring 2.90 2.5 1.8 1.7 1.8 1.9
MatInflasjon 1.10 1.4 1.3 1.5 1.6 1.7
KPI Housing Utilities 105.02 104 105 106 107 108
Kpi Transport 107.18 107 108 106 107 108
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Internbankrente -0.37 -0.35 -0.35 -0.35 -0.1 -0.1
Pengemengden M1 8461872.00 8810000 8950000 9160000 9160000 10900000
Pengemengden M2 11888306.00 12500000 12700000 12900000 12900000 13800000
Valutareserver 70.45 80 82 85 85 97
Sentralbankers balanse 4685377.00 5150000 5320000 5450000 5450000 6020000
Lån Til Privat Sektor 11195048.00 11320000 11360000 11400000 11400000 11700000
Innskudd Rente -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.25 0.25
Utlånsrente 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1
Lånevekst 3.20 3.2 3.3 3.4 3.4 3.3
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse 22532.90 20000 11800 12000 20900 13000
Nåværende situasjon 15.50 29.6 21.5 29.5 30.1 25.1
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7
Import 183095.50 171000 169000 166000 170100 172000
Eksport 205628.50 191000 180800 178000 191000 185000
Utenlandsgjeld 14185222.30 14800000 14900000 15000000 15100000 15400000
Gullreserver 504.80 505 505 505 505 505
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 85.10 83 83 83 81 81
Offentlige Budsjetter -0.50 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7
Offentlige Utgifter 545.63 543 543 552 553 560
Statens Utgifter Til Bnp 46.80 47 47 47 46.6 46.6
Statsgjeld 9859512.70 10500000 10500000 10500000 10900000 10900000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personalinntekt skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Salgsskatt 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit 0.42 0.25 0.51 0.99 1.15 1
Produksjon PMI 47.90 49.8 51.7 52.3 52 53.1
Service PMI 52.80 51.5 52.9 52.8 52.6 53.3
Sammensatt Pmi 51.50 51.7 52 52.5 52.2 53.2
Industriell Produksjon -0.60 3.2 3 2.9 2.5 2.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.30 -0.4 -0.6 0.4 0.4 0.3
Industriproduksjonen 0.30 2.2 1.9 2.1 2.4 2.3
Lagerendringer 12.09 7.1 7.5 6.5 5.1 6
ZEW økonomisk sentiment -1.60 5.1 -3 -2 1 -4
Bilregistreringer 934.92 932 951 978 919 985
Gruvedrift Produksjon -3.40 -2 0.5 0.7 1.1 1.5
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit -7.90 -10.6 -12.4 -9.8 -7.8 -6.6
Butikkhandel (Månedlig) 0.00 0.4 -0.7 0.3 0.4 0.4
Butikkhandel (Årlig) 1.90 0.9 1.2 1.1 1.5 1.7
Forbruk 1424.12 1423 1425 1441 1444 1463
Disponibel personlig inntekt 1787679.00 1760694 1774637 1809131 1812707 1836268
Privat-Sektor-Kreditt 13520393.70 14200000 14400000 14900000 14900000 15400000
Bankenes Utlånsrente 1.99 1.99 1.99 1.99 2.24 2.24
Økonomisk optimismeindeks 104.00 106 106 106 106 105
Konsumerkreditt 690270.39 673879 679499 694362 699934 704778
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.60 55 55 55 53.7 53.7
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.49 89.9 89.9 89.9 87.1 87.1
Forbruker tillit Prisutvikling 15.70 16.4 16 15 15.5 15.5
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konstruksjonsflyt ut 6.30 1.8 2 1.7 1.5 1.6
Boligpriser 114.04 115 116 117 118 121
Bygg Pmi 52.10 52 53.2 52.9 53.4 52.5
Hjem Eierskap Rate 66.10 65.9 65.9 65.9 65.5 65.5


Euroområdet - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.