Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.19 1.18 1.18 1.17 1.17 1.15
Aksjemarkedet 4109.05 3978 3865 3756 3649 3446

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 2.00 3.2 1.4 0.8 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 13.70 3.4 4.9 6.2 2.9 2.2
Arbeidsledighet 7.70 8.3 8.4 8.1 7.9 7.7
Inflasjon 2.20 2 2.1 1.2 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.5 0.5 0.4 0.3 0.6
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 7500.00 26700 14000 7800 22000 32000
Nåværende situasjon 4.30 25.1 28.9 32 26 30
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 3.2 3.2 3 3 3
Regjeringens gjeld mot BNP 98.00 102 102 101 101 101
Offentlige Budsjetter -7.20 -8 -8 -4 -4 -4
Forretningstillit 1.90 1.1 0.9 0.5 0.7 1
Produksjon PMI 62.80 58.2 52 52.6 53.2 52
Service PMI 60.40 56.9 53.8 54 54.5 55
Forbrukertillit -4.40 -10 -12 -7 -6 -8
Butikkhandel (Månedlig) 4.60 -0.6 0.7 1.2 1 0.6
Bedriftens Skattesats 22.70 22.7 23.3 22.7 22.7 22.7
Personalinntekt skattesats 41.70 41.7 41.5 41.7 41.7 41.7

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 2.00 3.2 1.4 0.8 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 13.70 3.4 4.9 6.2 2.9 2.2
BNP 12933.36 12700 12700 13400 13400 13400
Bnp Faste Priser 2761.46 2820 2843 2869 2842 2906
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 587.17 591 614 624 604 628
Bnp Per Innbygger 38438.75 39200 39200 40100 40100 40100
Bnp Per Innbygger Ppp 43681.04 46200 46200 47000 47000 47000

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 7.70 8.3 8.4 8.1 7.9 7.7
Arbeidsledige 12517.00 13700 14200 13700 13600 13200
Sysselsatte 157.62 157 156 158 159 159
Langtids arbeidsledighet 3.20 4.4 4.2 4 3.9 3.7
Arbeidsledighet for unge 17.30 17.9 18 17.7 17.5 17.5
Produktivitet 104.80 104 104 104 104 105
Lønnskostnader 104.70 120 125 122 110 125
Lønn 1901.00 1807 1942 1987 1988 2044
Lønnsveksten 2.20 5.1 4.5 4.6 3.2 2.9
Befolkning 342.41 343 343 345 345 345
Arbeidsledighetsrate -0.30 0.5 0.7 0.6 0.4 0.5
Yrkesdeltakelse 56.90 56.5 56.7 56.9 57 57.3
Pensjonsalder Menn 64.61 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Kvinner 64.29 64.75 64.75 65 65 65

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 2.20 2 2.1 1.2 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.5 0.5 0.4 0.3 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 107.70 107 107 108 109 109
Kjerne Konsumprisindeks 106.53 106 106 107 108 108
KjerneInflasjon 0.70 1.4 1.4 1.3 1.4 1.6
Bnp-Deflatoren 107.09 109 109 108 108 111
Produsentpriser 109.30 107 106 109 111 108
produsentprisene endring 9.60 5.1 2.5 1.9 2 1.7
MatInflasjon 0.20 1 1.4 1.6 1.8 2
KPI Housing Utilities 107.78 106 107 108 109 108
Kpi Transport 109.99 105 106 110 111 107

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Pengemengden M1 10772351.00 11060000 11280000 11410000 11510000 11880000
Internbankrente -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
Pengemengden M2 14197631.00 14300000 15200000 15290000 15440000 15600000
Pengemengden M3 14950623.00 14900000 15600000 15800000 15900000 16200000
Valutareserver 70.99 75 79 77 82 85
Sentralbankers balanse 7950657.00 7990000 8050000 8110000 8190000 8340000
Lån Til Privat Sektor 4866171.00 5070000 5090000 5060000 5089000 5120000
Innskudd Rente -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Utlånsrente 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lånevekst 4.00 2.7 2.5 2.6 2.2 2

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 7500.00 26700 14000 7800 22000 32000
Nåværende situasjon 4.30 25.1 28.9 32 26 30
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 3.2 3.2 3 3 3
Import 180662.30 169200 164000 201200 162200 169000
Eksport 188152.60 195900 196000 209000 184200 201000
Utenlandsgjeld 14846540.52 16400000 16600000 16500000 16700000 17000000
Kapitalstrømmer 35.92 15 17 14 21 19
Gullreserver 504.77 505 505 505 505 505

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 98.00 102 102 101 101 101
Offentlige Budsjetter -7.20 -8 -8 -4 -4 -4
Offentlige Utgifter 601.39 607 605 602 601 600
Statens Utgifter Til Bnp 54.10 54 54 50 50 50
Statsgjeld 11107741.00 12200000 12200000 12700000 12700000 12700000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 22.70 22.7 23.3 22.7 22.7 22.7
Personalinntekt skattesats 41.70 41.7 41.5 41.7 41.7 41.7
Salgsskatt 20.70 20.7 20.8 20.8 20.7 20.7

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 1.90 1.1 0.9 0.5 0.7 1
Produksjon PMI 62.80 58.2 52 52.6 53.2 52
Service PMI 60.40 56.9 53.8 54 54.5 55
Sammensatt Pmi 60.60 55.1 52.8 53.4 54 54.9
Industriell Produksjon 20.50 6.5 5 4.2 4.7 3.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.00 -1.2 0.7 0.9 0.7 0.5
Industriproduksjonen 22.10 8.2 5.6 3.4 4.3 3.2
Kapasitetsutnyttelsen 82.90 82 80 81 81.5 82
ZEW økonomisk sentiment 61.20 38 10 5 12 15
Bilregistreringer 706.09 870 980 380 720 1050
Gruvedrift Produksjon 0.70 5.1 4.8 4 4.8 3.4
Industri Sentiment 14.60 9.1 4 4.2 2.5 3.6
Tjenester Sentiment 19.30 12 10 15 11 25

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit -4.40 -10 -12 -7 -6 -8
Butikkhandel (Månedlig) 4.60 -0.6 0.7 1.2 1 0.6
Butikkhandel (Årlig) 9.00 3.8 4.5 5.1 5.5 3.8
Forbruk 1385.18 1510 1487 1471 1425 1520
Disponibel personlig inntekt 1857846.00 1905847 1915781 1973032 1911724 1957929
Privat sparing 21.54 13.6 13.8 12.9 12.6 12.5
Privat-Sektor-Kreditt 12071097.00 12188812 12225468 12375388 12336661 12469978
Bankenes Utlånsrente 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Økonomisk optimismeindeks 119.00 109 105 104 106 107
Konsumerkreditt 695061.02 727336 736332 736648 715218 752532
Husholdninger Gjeld Til Bnp 62.70 65 65 63 63 63
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 96.27 101 101 97 97 97
Forbruker tillit Prisutvikling 30.00 19 20 19 20 23

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konstruksjonsflyt ut 13.60 5.9 5.1 3.6 4 3.8
Boligpriser 129.09 134 130 128 130 125
Bygg Pmi 50.30 54.9 52 52.9 53.4 54
Hjem Eierskap Rate 65.80 65 65 64.6 64.6 64.6


Euroområdet - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.