Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
Aksjemarkedet 3134.92 2943 2910 2877 2845 2781
10-årig statsobligasjon -0.31 0.04 0.07 0.12 0.16 0.2
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.20 0.4 0.3 0.5 0.7 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 2 1.2 2.1 2 2.3
Arbeidsledighet 7.90 7.7 7.5 7.4 7.1 6.8
Inflasjon 1.60 1.9 1.8 1.9 1.9 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.3 0.4 0.3 0.5 0.6
Rentesats 0.00 0 0 0.25 0.25 0.75
Handelsbalanse 18967.90 30500 29000 20800 26000 25000
Nåværende situasjon 23.20 40.2 25.6 36.2 40.2 34.4
Nåværende situasjon mot BNP 3.50 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 86.70 85.2 85.2 85.2 85.2 84.4
Offentlige Budsjetter -0.90 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
Forretningstillit 0.82 0.75 1.15 1.1 1.1 1
Produksjon PMI 51.40 50.4 52.1 54.5 54.3 53.1
Service PMI 51.20 52.1 53.4 55.1 54.6 53.3
Forbrukertillit -6.20 -10.8 -7.2 -6.6 -4.2 -6.6
Butikkhandel (Månedlig) 0.60 0.5 0.4 0.7 0.3 0.5
Bedriftens Skattesats 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personalinntekt skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.20 0.4 0.3 0.5 0.7 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 2 1.2 2.1 2 2.3
BNP 12589.50 14300 14300 14300 14300 14800
Bnp Faste Priser 2646.23 2644 2650 2660 2699 2761
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 555.80 549 556 559 567 580
Bnp Per Innbygger 40088.65 41500 41500 41500 41500 42300
Bnp Per Innbygger Ppp 39175.25 40500 40500 40500 40500 41200
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 7.90 7.7 7.5 7.4 7.1 6.8
Arbeidsledige 12949.00 13000 12900 12700 12500 12100
Sysselsatte 158.29 159 160 161 162 164
Langtids arbeidsledighet 3.90 3.8 3.7 3.7 3.6 3.2
Arbeidsledighet for unge 16.90 16 15.7 15.5 15.1 14
Produktivitet 105.30 107 108 109 110 112
Lønnskostnader 106.40 102 112 106 119 120
Lønnsveksten 2.40 2.3 2.4 2.6 2.4 2.4
Befolkning 340.72 344 344 344 344 346
Full Jobb 115128.40 115400 115900 116400 117000 119000
Arbeidsledighetsrate 0.20 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6
Yrkesdeltakelse 57.20 58.4 58.6 58.8 59 60
Deltid Sysselsettingen 31590.10 32400 32600 32900 33200 34200
Pensjonsalder Menn 64.36 64.5 64.5 64.5 64.5 64.75
Pensjonsalder Kvinner 63.96 64.2 64.2 64.2 64.2 64.5
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 1.60 1.9 1.8 1.9 1.9 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.3 0.4 0.3 0.5 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 104.29 105 106 106 106 109
Kjerne Konsumprisindeks 103.69 104 105 105 105 107
KjerneInflasjon 1.00 1.2 1.5 1.6 1.7 1.9
Bnp-Deflatoren 109.78 112 112 113 114 116
Produsentpriser 105.90 106 106 108 109 112
produsentprisene endring 4.00 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2
Importprisene 100.90 104 105 106 106 108
MatInflasjon 1.20 2 2.1 2.2 1.9 2
KPI Housing Utilities 104.69 104 105 106 107 109
Kpi Transport 105.09 105 108 108 108 110
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 0.00 0 0 0.25 0.25 0.75
Internbankrente -0.33 -0.35 -0.35 -0.3 -0.25 -0.25
Pengemengden M1 8248937.00 8660000 8810000 8950000 9160000 10900000
Pengemengden M2 11671079.00 12400000 12500000 12700000 12900000 13800000
Pengemengden M3 12305126.00 13900000 14100000 14200000 14400000 15900000
Valutareserver 67.33 78 80 82 85 97
Sentralbankers balanse 4669003.00 5080000 5150000 5320000 5450000 6020000
Lån Til Privat Sektor 11111772.00 11270000 11320000 11360000 11400000 11700000
Innskudd Rente -0.40 -0.4 -0.4 -0.35 -0.3 -0.3
Utlånsrente 0.25 0.25 0.25 0.3 0.35 0.35
Lånevekst 3.30 3.2 3.2 3.2 3.2 2.8
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 18967.90 30500 29000 20800 26000 25000
Nåværende situasjon 23.20 40.2 25.6 36.2 40.2 34.4
Nåværende situasjon mot BNP 3.50 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5
Import 184042.60 178500 165000 165000 162000 165000
Eksport 203010.50 209000 194000 185800 188000 190000
Utenlandsgjeld 14450131.93 14700000 14800000 14900000 15000000 15400000
Kapitalstrømmer 14.62 34.2 55.1 20.5 44.5 41.2
Gullreserver 504.77 505 505 505 505 505
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 86.70 85.2 85.2 85.2 85.2 84.4
Offentlige Budsjetter -0.90 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
Offentlige Utgifter 542.69 550 548 554 554 566
Statens Utgifter Til Bnp 47.10 46.5 46.5 46.5 46.5 46.8
Statsgjeld 9685501.30 10500000 10500000 10500000 10500000 11500000
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personalinntekt skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Salgsskatt 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit 0.82 0.75 1.15 1.1 1.1 1
Produksjon PMI 51.40 50.4 52.1 54.5 54.3 53.1
Service PMI 51.20 52.1 53.4 55.1 54.6 53.3
Sammensatt Pmi 51.10 51.2 53.4 55.1 54.1 52.7
Industriell Produksjon -3.30 2.6 3.2 3 2.9 2.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.70 0.3 -0.4 -0.6 0.4 0.3
Industriproduksjonen -3.10 3.6 4 3.8 3.7 3.9
Kapasitetsutnyttelsen 83.90 84.1 84 84 84.1 84.5
Lagerendringer 24.92 4.5 7.1 7.5 6.5 6
ZEW økonomisk sentiment -21.00 -2 10.5 15.4 22 25
Bilregistreringer 862.12 917 932 951 978 992
Gruvedrift Produksjon -8.20 1.4 1.5 1.4 1.7 2.1
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit -6.20 -10.8 -7.2 -6.6 -4.2 -6.6
Butikkhandel (Månedlig) 0.60 0.5 0.4 0.7 0.3 0.5
Butikkhandel (Årlig) 1.10 2.5 2.4 2.6 2.4 2.3
Forbruk 1420.77 1424 1424 1428 1449 1483
Disponibel personlig inntekt 1758164.00 1830000 1850000 1870000 1890000 1980000
Privat sparing 12.30 11.1 10.7 10.7 10.5 10.5
Privat-Sektor-Kreditt 13426917.40 14000000 14200000 14400000 14900000 15400000
Bankenes Utlånsrente 2.02 1.99 1.99 2.04 2.09 2.09
Økonomisk optimismeindeks 107.30 105 106 106 106 105
Konsumerkreditt 685301.74 709000 711000 715000 720000 732000
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.70 55 55 55 55 53.7
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 94.00 89.9 89.9 89.9 89.9 87.1
Forbruker tillit Prisutvikling 18.60 17.2 16.4 16 15 15
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konstruksjonsflyt ut 0.90 2.6 2.8 2.4 1.9 2.1
Boligpriser 111.58 114 115 116 117 121
Bygg Pmi 53.10 54.1 53.8 53.2 53.7 52.5
Hjem Eierskap Rate 66.40 65.9 65.9 65.9 65.9 65.5


Euroområdet - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.