Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 1.21 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19
Aksjemarkedet 3624.04 3517 3440 3364 3291 3143

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 12.50 -2.7 3.8 2 1 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -4.30 -2.8 12.6 7.5 4 2.3
Arbeidsledighet 8.30 9.4 9.7 9.6 9.5 8.8
Inflasjon -0.30 0.6 1.3 1.2 1.4 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 25789.30 23000 26500 18200 14000 22000
Nåværende situasjon 26.81 32 28 25.1 28.9 30
Nåværende situasjon mot BNP 2.30 3.6 3.6 3.6 3.6 3.2
Regjeringens gjeld mot BNP 77.60 98 98 98 98 92
Offentlige Budsjetter -0.60 -4 -4 -4 -4 -1.2
Forretningstillit -0.41 -0.3 0.5 0.3 -0.1 0.2
Produksjon PMI 55.20 51 54 53.2 52 52
Service PMI 46.40 50 53.6 52.5 51 51
Forbrukertillit -13.90 -14 -10 -11 -12 -8
Butikkhandel (Månedlig) -6.10 1 0.9 -0.6 0.6 0.6
Bedriftens Skattesats 22.70 22.7 22.7 22.7 23.3 22.7
Personalinntekt skattesats 41.70 41.7 41.7 41.7 41.5 41.7

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 12.50 -2.7 3.8 2 1 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -4.30 -2.8 12.6 7.5 4 2.3
BNP 13335.84 12700 12700 12700 12700 13400
Bnp Faste Priser 2721.37 2710 2664 2724 2767 2818
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 572.43 607 584 568 586 631
Bnp Per Innbygger 41387.60 39200 39200 39200 39200 40100
Bnp Per Innbygger Ppp 47037.10 46200 46200 46200 46200 47000

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 8.30 9.4 9.7 9.6 9.5 8.8
Arbeidsledige 13609.00 14800 15500 14700 14800 12900
Sysselsatte 157.39 154 151 152 154 159
Langtids arbeidsledighet 2.80 4.7 4.9 4.8 4.6 4
Arbeidsledighet for unge 18.40 19.5 19.8 19.7 19.6 19.6
Produktivitet 102.90 102 102 103 103 107
Lønnskostnader 105.00 114 103 116 125 116
Lønn 1734.00 1908 1875 1753 1942 1937
Lønnsveksten 2.20 0.2 1.1 1.2 1.5 1.7
Befolkning 341.90 343 343 343 343 344
Arbeidsledighetsrate 1.00 0.4 0.6 0.5 0.7 0.7
Yrkesdeltakelse 55.60 55.6 56.2 56.5 56.7 57.3
Pensjonsalder Menn 64.61 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Kvinner 64.29 64.75 64.75 64.75 64.75 65

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon -0.30 0.6 1.3 1.2 1.4 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 105.15 106 107 106 107 108
Kjerne Konsumprisindeks 104.93 105 107 106 106 108
KjerneInflasjon 0.20 0.6 1.2 1.4 1.5 1.6
Bnp-Deflatoren 106.47 107 109 108 108 110
Produsentpriser 102.50 103 102 102 111 105
produsentprisene endring -1.90 -0.7 1 1.9 2 2
MatInflasjon 0.90 1.6 1.7 1.9 2.3 2.3
KPI Housing Utilities 104.70 106 105 105 106 108
Kpi Transport 103.91 105 105 104 105 107

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Pengemengden M1 10131347.00 9950000 9910000 9860000 9880000 9880000
Internbankrente -0.56 -0.57 -0.57 -0.57 0.4 -0.57
Pengemengden M2 13608209.00 14800000 14600000 14300000 15200000 15600000
Pengemengden M3 14334439.00 15400000 15200000 14900000 15600000 16200000
Valutareserver 71.04 79 86 88 91 91
Sentralbankers balanse 6979324.00 7250000 7420000 7820000 7750000 7550000
Lån Til Privat Sektor 4841090.00 4950000 5010000 5070000 5090000 5080000
Innskudd Rente -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Utlånsrente 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lånevekst 3.10 1.8 1 0.9 0.7 1.5

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 25789.30 23000 26500 18200 14000 22000
Nåværende situasjon 26.81 32 28 25.1 28.9 30
Nåværende situasjon mot BNP 2.30 3.6 3.6 3.6 3.6 3.2
Import 170933.50 162500 144000 164200 164000 169000
Eksport 196722.80 189000 162200 187900 186000 191000
Utenlandsgjeld 15182056.57 16500000 16200000 16400000 16600000 17000000
Kapitalstrømmer 35.60 22 18 15 15 20
Gullreserver 504.77 505 505 505 505 505

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 77.60 98 98 98 98 92
Offentlige Budsjetter -0.60 -4 -4 -4 -4 -1.2
Offentlige Utgifter 594.98 612 609 607 605 606
Statens Utgifter Til Bnp 47.10 50 50 50 50 47
Statsgjeld 10027177.00 12200000 12200000 12200000 12200000 12700000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 22.70 22.7 22.7 22.7 23.3 22.7
Personalinntekt skattesats 41.70 41.7 41.7 41.7 41.5 41.7
Salgsskatt 20.70 20.7 20.7 20.7 20.8 20.7

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit -0.41 -0.3 0.5 0.3 -0.1 0.2
Produksjon PMI 55.20 51 54 53.2 52 52
Service PMI 46.40 50 53.6 52.5 51 51
Sammensatt Pmi 49.10 50.6 53.7 52.9 51 51
Industriell Produksjon -0.60 4.5 15 6.5 5 5
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.50 1 0.9 -1.2 0.7 0.5
Industriproduksjonen -0.30 4.5 18 8.2 5.6 2.5
Kapasitetsutnyttelsen 76.30 75 78 77 80 82
ZEW økonomisk sentiment 58.30 4 19 14 4 6
Bilregistreringer 822.17 340 670 870 980 1050
Gruvedrift Produksjon -3.20 3.6 14 5.1 4.8 4.8
Industri Sentiment -7.20 -12 -10 -12 -14 -10
Tjenester Sentiment -17.40 -8 -12 -7 -3 2

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit -13.90 -14 -10 -11 -12 -8
Butikkhandel (Månedlig) -6.10 1 0.9 -0.6 0.6 0.6
Butikkhandel (Årlig) -2.90 1.9 10 3.8 4.5 2
Forbruk 1460.66 1458 1422 1443 1486 1517
Disponibel personlig inntekt 1771923.00 1727950 1779463 1995185 1846958 1797068
Privat sparing 17.32 12.8 12.7 13 12.5 12
Privat-Sektor-Kreditt 11924560.00 13600000 13400000 13000000 12900000 12500000
Bankenes Utlånsrente 1.82 1.81 1.81 1.81 2.74 1.81
Økonomisk optimismeindeks 90.40 95 94 95 98 101
Konsumerkreditt 702415.33 687554 694085 793020 715935 715056
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.40 65 65 65 65 63
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.75 101 101 101 101 97
Forbruker tillit Prisutvikling 14.80 15.9 18 19 20 23

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konstruksjonsflyt ut -1.30 2.5 16.2 5.9 5.1 2.4
Boligpriser 125.48 119 112 116 119 119
Bygg Pmi 45.50 51 54.2 53.4 52 53.8
Hjem Eierskap Rate 65.90 65 65 65 65 64.6


Euroområdet - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.