Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17 1.16
Aksjemarkedet 3987.64 3891 3806 3722 3641 3477

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate -0.70 1.4 3.2 1 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -4.90 12.6 7.5 4 4.6 2.7
Arbeidsledighet 8.30 9.1 9.6 9.4 9 8.5
Inflasjon 1.30 1.3 1.2 1.4 1.5 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 0.3 0.5 0.5 0.4 0.6
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 6279.20 26500 18200 14000 22000 22000
Nåværende situasjon 5.84 28 25.1 28.9 28 30
Nåværende situasjon mot BNP 2.30 3.6 3.6 3.6 3.2 3.2
Regjeringens gjeld mot BNP 84.00 119 119 119 116 116
Offentlige Budsjetter -0.60 -4 -4 -4 -2 -2
Forretningstillit 0.30 0.5 0.3 0.4 0.5 1
Produksjon PMI 62.50 54 53.2 52 52.6 52
Service PMI 49.60 53.6 52.5 51 54 55
Forbrukertillit -10.80 -16 -11 -12 -7 -8
Butikkhandel (Månedlig) -5.90 0.9 -0.6 0.7 1.2 0.6
Bedriftens Skattesats 22.70 22.7 22.7 23.3 22.7 22.7
Personalinntekt skattesats 41.70 41.7 41.7 41.5 41.7 41.7

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate -0.70 1.4 3.2 1 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -4.90 12.6 7.5 4 4.6 2.7
BNP 13335.84 12700 12700 12700 13400 13400
Bnp Faste Priser 2701.40 2598 2724 2767 2809 2885
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 581.20 570 568 586 604 621
Bnp Per Innbygger 41387.60 39200 39200 39200 40100 40100
Bnp Per Innbygger Ppp 47037.10 46200 46200 46200 47000 47000

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 8.30 9.1 9.6 9.4 9 8.5
Arbeidsledige 13571.00 14500 14700 14200 13700 13200
Sysselsatte 157.95 151 152 154 156 159
Langtids arbeidsledighet 2.80 3.8 4.4 4.2 4 3.7
Arbeidsledighet for unge 17.30 17.4 18.1 12.9 18.4 17.9
Produktivitet 104.30 102 103 103 103 105
Lønnskostnader 116.50 106 118 125 118 120
Lønn 1876.00 1925 1772 1942 1904 1937
Lønnsveksten 3.50 1.8 1.2 1.5 1.6 1.7
Befolkning 342.41 343 343 343 345 345
Arbeidsledighetsrate 0.30 0.6 0.5 0.7 0.6 0.5
Yrkesdeltakelse 56.80 56.2 56.5 56.7 56.9 57.3
Pensjonsalder Menn 64.61 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Kvinner 64.29 64.75 64.75 64.75 65 65

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 1.30 1.3 1.2 1.4 1.5 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 0.3 0.5 0.5 0.4 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 105.54 106 107 109 107 108
Kjerne Konsumprisindeks 104.46 105 107 108 106 108
KjerneInflasjon 0.90 1.2 1.4 1.4 1.5 1.6
Bnp-Deflatoren 107.09 108 109 117 109 110
Produsentpriser 105.60 104 102 111 105 107
produsentprisene endring 1.50 1 1.6 2 1.9 1.7
MatInflasjon 0.80 1.5 1.4 1.8 1.6 2
KPI Housing Utilities 105.99 106 105 109 106 108
Kpi Transport 106.73 106 105 110 105 107

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Pengemengden M1 10457201.00 11510000 11060000 11280000 11410000 11880000
Internbankrente -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
Pengemengden M2 13914867.00 14600000 14300000 15200000 15290000 15600000
Pengemengden M3 14667564.00 15200000 14900000 15600000 15800000 16200000
Valutareserver 68.38 77 88 91 88 92
Sentralbankers balanse 7505021.00 7420000 7820000 7750000 7690000 7650000
Lån Til Privat Sektor 4846893.00 4980000 5070000 5090000 5060000 5120000
Innskudd Rente -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Utlånsrente 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lånevekst 3.00 2.2 1.9 2 1.7 1.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 6279.20 26500 18200 14000 22000 22000
Nåværende situasjon 5.84 28 25.1 28.9 28 30
Nåværende situasjon mot BNP 2.30 3.6 3.6 3.6 3.2 3.2
Import 156834.50 144000 164200 164000 167200 169000
Eksport 163113.70 162200 187900 186000 195000 191000
Utenlandsgjeld 14846540.52 16200000 16400000 16600000 16500000 17000000
Kapitalstrømmer 10.20 18 15 17 14 19
Gullreserver 504.77 505 505 505 505 505

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 84.00 119 119 119 116 116
Offentlige Budsjetter -0.60 -4 -4 -4 -2 -2
Offentlige Utgifter 599.06 609 607 605 602 600
Statens Utgifter Til Bnp 47.10 50 50 50 47 47
Statsgjeld 10027177.00 12200000 12200000 12200000 12700000 12700000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 22.70 22.7 22.7 23.3 22.7 22.7
Personalinntekt skattesats 41.70 41.7 41.7 41.5 41.7 41.7
Salgsskatt 20.70 20.7 20.7 20.8 20.7 20.7

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 0.30 0.5 0.3 0.4 0.5 1
Produksjon PMI 62.50 54 53.2 52 52.6 52
Service PMI 49.60 53.6 52.5 51 54 55
Sammensatt Pmi 53.20 53.7 52.9 51 53.4 54.9
Industriell Produksjon 0.10 15 6.5 5 4.2 3.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.80 0.9 -1.2 0.7 0.9 0.5
Industriproduksjonen -0.20 18 8.2 5.6 3.4 3.2
Kapasitetsutnyttelsen 77.60 80 82 80 81 82
ZEW økonomisk sentiment 74.00 38 25 10 5 15
Bilregistreringer 699.88 670 870 980 380 1050
Gruvedrift Produksjon -6.10 14 5.1 4.8 4 3.4
Industri Sentiment 2.00 6 4.5 2 1 3.6
Tjenester Sentiment -9.30 7.5 4 9 15 25

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit -10.80 -16 -11 -12 -7 -8
Butikkhandel (Månedlig) -5.90 0.9 -0.6 0.7 1.2 0.6
Butikkhandel (Årlig) -6.40 10 3.8 4.5 3.6 2.7
Forbruk 1415.09 1387 1443 1486 1472 1511
Disponibel personlig inntekt 1844286.00 1735525 1995185 1846958 1918057 1969845
Privat sparing 19.75 14 13.6 13.8 12.9 12.5
Privat-Sektor-Kreditt 11971235.00 13400000 13000000 12900000 12165682 12500000
Bankenes Utlånsrente 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82
Økonomisk optimismeindeks 101.00 102 105 104 101 107
Konsumerkreditt 690980.38 676691 792886 715935 729972 749681
Husholdninger Gjeld Til Bnp 61.50 65 65 65 63 63
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.75 101 101 101 97 97
Forbruker tillit Prisutvikling 18.60 18 19 20 19 23

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konstruksjonsflyt ut -1.90 16.2 5.9 5.1 3.6 3.8
Boligpriser 127.23 136 134 130 128 125
Bygg Pmi 50.10 54.2 53.4 52 52.9 54
Hjem Eierskap Rate 65.80 65 65 65 64.6 64.6


Euroområdet - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.