Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 1.18 1.18 1.17 1.17 1.17 1.16
Aksjemarkedet 3144.95 3129 3060 2993 2928 2796

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -11.80 2.9 1.6 1.4 0.8 1
Bnp Årlig Vekstrate -14.70 -4.8 -0.6 12.6 7.5 4
Arbeidsledighet 8.10 9.6 9.4 9.1 9 8.8
Inflasjon -0.30 0.3 0.6 1.3 1.2 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.4 0.5 0.3 0.5 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 14705.40 13000 22000 29500 16200 14000
Nåværende situasjon 21.80 25.1 32 28 25.1 28.9
Nåværende situasjon mot BNP 2.70 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6
Regjeringens gjeld mot BNP 84.10 102 98 98 98 98
Offentlige Budsjetter -0.60 -8.4 -4 -4 -4 -4
Forretningstillit -1.19 -1 -0.3 0.5 0.3 -0.1
Produksjon PMI 54.40 50.1 51 54 53.2 52
Service PMI 46.20 47 50 53.6 52.5 51
Forbrukertillit -15.50 -16.5 -14 -10 -11 -12
Butikkhandel (Månedlig) 4.40 -0.7 1 0.9 -0.6 0.6
Bedriftens Skattesats 22.70 23.3 22.7 22.7 22.7 23.3
Personalinntekt skattesats 41.70 41.5 41.7 41.7 41.7 41.5

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -11.80 2.9 1.6 1.4 0.8 1
Bnp Årlig Vekstrate -14.70 -4.8 -0.6 12.6 7.5 4
BNP 13335.84 11800 12700 12700 12700 12700
Bnp Faste Priser 2416.14 2724 2708 2722 2721 2767
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 498.91 576 604 598 562 586
Bnp Per Innbygger 41387.60 38300 39200 39200 39200 39200
Bnp Per Innbygger Ppp 47037.10 45200 46200 46200 46200 46200

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 8.10 9.6 9.4 9.1 9 8.8
Arbeidsledige 13188.00 15900 15100 14800 14700 14800
Sysselsatte 155.60 149 150 154 155 157
Langtids arbeidsledighet 2.30 5 4.7 4.9 4.8 4.6
Arbeidsledighet for unge 18.10 18.1 17.9 17.6 17.5 17.3
Produktivitet 104.10 99.9 100 100 100 100
Lønnskostnader 115.70 122 111 104 117 125
Lønn 1869.00 1893 1855 1873 1890 1942
Lønnsveksten 5.20 -2 0.2 1.1 1.2 1.5
Befolkning 341.90 342 343 343 343 343
Arbeidsledighetsrate -2.90 -1.6 -0.4 0.6 0.5 0.7
Yrkesdeltakelse 55.60 55.2 55.6 56.2 56.5 56.7
Pensjonsalder Menn 64.61 64.75 65 65 65 65
Pensjonsalder Kvinner 64.29 64.5 64.75 64.75 64.75 64.75

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon -0.30 0.3 0.6 1.3 1.2 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.4 0.5 0.3 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 104.97 106 106 107 106 107
Kjerne Konsumprisindeks 104.94 105 105 107 106 107
KjerneInflasjon 0.20 0.6 0.9 1.2 1.4 1.5
Bnp-Deflatoren 107.56 106 107 109 109 108
Produsentpriser 101.40 109 104 103 103 111
produsentprisene endring -2.50 -0.6 0.2 2.3 1.9 2
MatInflasjon 1.40 1.7 1.6 1.7 1.9 2.3
KPI Housing Utilities 103.77 106 106 105 105 107
Kpi Transport 103.00 107 105 105 104 109

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Pengemengden M1 9855236.00 9850000 9950000 9910000 9860000 9880000
Internbankrente -0.53 -0.1 -0.51 -0.51 -0.51 0.4
Pengemengden M2 13323997.00 14400000 14800000 14600000 14300000 15200000
Pengemengden M3 14017388.00 14900000 15400000 15200000 14900000 15600000
Valutareserver 74.28 85 84 86 88 91
Sentralbankers balanse 6743525.00 6810000 6790000 6740000 6820000 6950000
Lån Til Privat Sektor 4863807.00 5010000 5070000 5060000 5070000 5090000
Innskudd Rente -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Utlånsrente 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lånevekst 3.00 0.2 0.6 1 0.9 0.7

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse 14705.40 13000 22000 29500 16200 14000
Nåværende situasjon 21.80 25.1 32 28 25.1 28.9
Nåværende situasjon mot BNP 2.70 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6
Import 141553.10 147000 152500 142000 154200 147000
Eksport 156258.50 169000 182000 158200 176900 178000
Utenlandsgjeld 15182056.57 16100000 16500000 16200000 16400000 16600000
Kapitalstrømmer -5.01 -8 22 18 15 15
Gullreserver 504.80 505 505 505 505 505

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 84.10 102 98 98 98 98
Offentlige Budsjetter -0.60 -8.4 -4 -4 -4 -4
Offentlige Utgifter 564.21 605 612 609 607 605
Statens Utgifter Til Bnp 47.10 55 50 50 50 50
Statsgjeld 10022826.20 11500000 12200000 12200000 12200000 12200000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 22.70 23.3 22.7 22.7 22.7 23.3
Personalinntekt skattesats 41.70 41.5 41.7 41.7 41.7 41.5
Salgsskatt 20.70 20.8 20.7 20.7 20.7 20.8

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit -1.19 -1 -0.3 0.5 0.3 -0.1
Produksjon PMI 54.40 50.1 51 54 53.2 52
Service PMI 46.20 47 50 53.6 52.5 51
Sammensatt Pmi 49.40 48 50.6 53.7 52.9 51
Industriell Produksjon -7.20 -3.2 4.5 15 6.5 5
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.70 -0.4 1 0.9 -1.2 0.7
Industriproduksjonen -7.70 -3.6 4.5 18 8.2 5.6
Kapasitetsutnyttelsen 72.10 77 75 78 77 80
ZEW økonomisk sentiment 52.30 2 4 19 14 4
Bilregistreringer 881.01 690 620 610 630 750
Gruvedrift Produksjon -10.30 -2.8 3.6 14 5.1 4.8
Industri Sentiment -11.10 -16 -12 -10 -12 -14
Tjenester Sentiment -11.10 -12 -8 -12 -7 -3

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit -15.50 -16.5 -14 -10 -11 -12
Butikkhandel (Månedlig) 4.40 -0.7 1 0.9 -0.6 0.6
Butikkhandel (Årlig) 3.70 -3 1.9 10 3.8 4.5
Forbruk 1282.21 1463 1459 1454 1444 1486
Disponibel personlig inntekt 1830723.00 1817872 1736841 1819739 2061394 1846958
Privat sparing 24.63 16.4 12.8 12.7 13 12.5
Privat-Sektor-Kreditt 11847061.00 13200000 13600000 13400000 13000000 12900000
Bankenes Utlånsrente 1.73 2.24 1.74 1.74 1.74 2.74
Økonomisk optimismeindeks 91.10 91 95 94 95 98
Konsumerkreditt 707946.54 704660 687554 709795 793020 715935
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.20 68 65 65 65 65
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.75 99 101 101 101 101
Forbruker tillit Prisutvikling 12.50 16 16 18 19 20

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konstruksjonsflyt ut -0.90 -3.2 2.5 16.2 5.9 5.1
Boligpriser 123.98 114 113 117 116 120
Bygg Pmi 47.50 50.1 51 54.2 53.4 52
Hjem Eierskap Rate 66.20 65.5 65 65 65 65


Euroområdet - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.