Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.09 1.08 1.08 1.08 1.07 1.06
Aksjemarkedet 2952.76 2866 2803 2741 2681 2561

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -3.80 -12.5 4.5 2.9 1.6 1
Bnp Årlig Vekstrate -3.20 -14.7 -8 -4.8 -0.6 4
Arbeidsledighet 7.40 9.5 10.5 11 11.2 10.4
Inflasjon 0.30 0.1 0.3 0.5 1.1 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 28207.30 23000 13300 13000 23500 14000
Nåværende situasjon 40.66 27.5 24.5 25.1 32 28.9
Nåværende situasjon mot BNP 3.10 3 3 3 2.8 2.8
Regjeringens gjeld mot BNP 84.10 95 95 95 96 96
Offentlige Budsjetter -0.60 -7.9 -7.9 -7.9 -4 -4
Forretningstillit -1.81 -2 -1.3 -1 -0.3 -0.1
Produksjon PMI 39.50 42 46 50.1 51 52
Service PMI 28.70 41 43 47 50 51
Forbrukertillit -18.80 -18 -18.4 -16.5 -14 -12
Butikkhandel (Månedlig) -11.20 -1 -0.6 0.4 1 0.4
Bedriftens Skattesats 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personalinntekt skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -3.80 -12.5 4.5 2.9 1.6 1
Bnp Årlig Vekstrate -3.20 -14.7 -8 -4.8 -0.6 4
BNP 14000.00 11800 11800 11800 12000 12000
Bnp Faste Priser 2736.97 2730 2786 2709 2721 2818
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 623.10 598 586 593 619 617
Bnp Per Innbygger 40978.90 38300 38300 38300 38700 38700
Bnp Per Innbygger Ppp 40027.90 38200 38200 38200 38700 38700

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 7.40 9.5 10.5 11 11.2 10.4
Arbeidsledige 12156.00 12440 12440 12100 12100 11900
Sysselsatte 160.58 162 162 163 163 163
Langtids arbeidsledighet 3.20 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4
Arbeidsledighet for unge 15.80 15.8 15.8 15.8 16 16
Produktivitet 102.30 101 100 99.9 100 100
Lønnskostnader 113.20 114 106 116 116 119
Lønn 1887.00 1916 1936 1932 1932 1983
Lønnsveksten 2.30 2.5 2.6 2.4 2.4 2.6
Befolkning 341.90 342 342 342 343 343
Full Jobb 117277.70 118500 118500 119000 119000 120000
Arbeidsledighetsrate -0.20 0.3 0.4 0.1 0.1 0.2
Yrkesdeltakelse 57.60 59.2 59.4 59.5 59.5 59.5
Deltid Sysselsettingen 31533.60 33400 33400 34200 34200 34900
Pensjonsalder Menn 64.36 64.75 64.75 64.75 64.75 65
Pensjonsalder Kvinner 63.96 64.5 64.5 64.5 64.5 64.75

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 0.30 0.1 0.3 0.5 1.1 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 105.43 106 106 106 106 107
Kjerne Konsumprisindeks 105.26 106 106 106 106 108
KjerneInflasjon 0.90 1.4 1.4 1.3 1.3 1.5
Bnp-Deflatoren 105.64 105 105 106 107 108
Produsentpriser 102.40 106 105 106 104 108
produsentprisene endring -2.80 1.1 1.2 1.5 1.5 1.8
Importprisene 100.20 103 103 105 105 105
MatInflasjon 3.60 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9
KPI Housing Utilities 103.92 105 105 106 106 107
Kpi Transport 103.33 107 107 108 106 109

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Pengemengden M1 9335181.00 9150000 9360000 9650000 9650000 9650000
Internbankrente -0.32 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
Pengemengden M2 12774486.00 13700000 14000000 14400000 14400000 16200000
Pengemengden M3 13472987.00 14000000 14400000 14900000 14900000 14900000
Valutareserver 79.24 84 85 91 91 96
Sentralbankers balanse 5282926.00 4850000 4950000 5110000 5110000 5250000
Lån Til Privat Sektor 4699887.00 4386828 4490235 4355913 4671688 4530150
Innskudd Rente -0.50 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6
Utlånsrente 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lånevekst 3.40 1.4 0.5 -0.4 0.2 0.7

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse 28207.30 23000 13300 13000 23500 14000
Nåværende situasjon 40.66 27.5 24.5 25.1 32 28.9
Nåværende situasjon mot BNP 3.10 3 3 3 2.8 2.8
Import 165048.80 155000 171500 159000 172500 165000
Eksport 193256.10 175000 187800 179000 196000 185000
Utenlandsgjeld 14517167.75 14600000 14500000 14400000 14400000 14600000
Kapitalstrømmer 12.85 36 36 41.2 41.2 39
Gullreserver 504.77 505 505 505 505 505

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 84.10 95 95 95 96 96
Offentlige Budsjetter -0.60 -7.9 -7.9 -7.9 -4 -4
Offentlige Utgifter 582.74 556 569 555 579 577
Statens Utgifter Til Bnp 47.10 52 52 52 47 47
Statsgjeld 9859512.70 10500000 10500000 10500000 10500000 11100000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personalinntekt skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Salgsskatt 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit -1.81 -2 -1.3 -1 -0.3 -0.1
Produksjon PMI 39.50 42 46 50.1 51 52
Service PMI 28.70 41 43 47 50 51
Sammensatt Pmi 30.50 41 43 48 50.6 51
Industriell Produksjon -12.90 1.5 1.6 1.4 1.4 2
Industriell Produksjon (Månedlig) -11.30 -0.6 -0.4 0.3 0.3 0.4
Industriproduksjonen -13.50 1 1.2 1.4 1.4 1.7
Kapasitetsutnyttelsen 69.70 84.2 84.2 84.5 84.5 84.9
Lagerendringer 0.60 5.1 5.1 6 6 5.4
ZEW økonomisk sentiment 46.00 20 -32 -27 -27 -6
Bilregistreringer 200.77 936 957 985 985 985
Gruvedrift Produksjon -15.60 0.9 1 2.5 2.5 2.2
Industri Sentiment -30.40 -27 -19 -16 -12 -14
Tjenester Sentiment -35.00 -20 -16 -12 -8 -3

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit -18.80 -18 -18.4 -16.5 -14 -12
Butikkhandel (Månedlig) -11.20 -1 -0.6 0.4 1 0.4
Butikkhandel (Årlig) -9.20 -2.9 -1.8 -0.7 1 1
Forbruk 1529.45 1464 1497 1456 1520 1514
Disponibel personlig inntekt 1824413.00 1746545 1783096 1736841 1813467 1806315
Privat sparing 13.04 12.9 12.9 13.2 13.2 13.4
Privat-Sektor-Kreditt 11685008.00 10875681 11166487 10902414 11614898 11338511
Bankenes Utlånsrente 1.80 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97
Økonomisk optimismeindeks 67.00 89 91 95 97 98
Konsumerkreditt 714226.28 680947 697944 687722 709941 715231
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.90 53.7 53.7 53.7 53.7 52.9
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.75 87.1 87.1 87.1 87.1 86.5
Forbruker tillit Prisutvikling 29.10 17 18 19 19 20

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konstruksjonsflyt ut -15.40 1 0.9 1.6 1.6 2.2
Boligpriser 120.37 119 120 121 121 123
Bygg Pmi 15.10 41 48 50.1 51 52
Hjem Eierskap Rate 66.20 65.5 65.5 65.5 65.5 65


Euroområdet - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.