Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 1.16 1.16 1.15 1.15 1.14 1.13
Aksjemarkedet 4166.83 4074 3965 3858 3755 3556

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 2.20 1.5 1 0.6 0.5 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 14.30 4.9 6.2 4.5 3.2 2.2
Arbeidsledighet 7.50 7.8 8.1 7.9 7.8 7.7
Inflasjon 3.40 2.4 1.5 1.1 1.4 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.5 0.4 0.3 0.4 0.6
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 4810.10 32000 7800 22000 23600 32000
Nåværende situasjon 30.20 28.9 32 26 23.4 30
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 3.2 3 3 3 3
Regjeringens gjeld mot BNP 98.00 102 101 101 101 101
Offentlige Budsjetter -7.20 -8 -4 -4 -4 -4
Forretningstillit 1.72 0.9 0.5 0.7 0.8 1
Produksjon PMI 58.60 55.6 54 53.2 53.8 54
Service PMI 56.40 54.6 54 54.5 54.7 55
Forbrukertillit -4.00 -12 -7 -6 -7 -8
Butikkhandel (Månedlig) 0.30 0.7 1.2 1 -0.4 0.6
Bedriftens Skattesats 22.70 23.3 22.7 22.7 22.7 22.7
Personalinntekt skattesats 41.70 41.5 41.7 41.7 41.7 41.7

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 2.20 1.5 1 0.6 0.5 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 14.30 4.9 6.2 4.5 3.2 2.2
BNP 12933.36 13600 14200 14200 14200 14200
Bnp Faste Priser 2777.14 2767 2858 2885 2902 2921
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 595.52 586 619 625 622 633
Bnp Per Innbygger 38543.24 39200 40100 40100 40100 40100
Bnp Per Innbygger Ppp 43681.04 46200 47000 47000 47000 47000

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 7.50 7.8 8.1 7.9 7.8 7.7
Arbeidsledige 12162.00 12200 13200 13600 13400 13200
Sysselsatte 158.95 158 158 159 160 160
Langtids arbeidsledighet 3.20 4.2 4 3.9 3.8 3.7
Arbeidsledighet for unge 16.50 12.9 16.7 17 16.8 16.7
Produktivitet 104.40 104 104 104 105 105
Lønnskostnader 115.80 125 122 109 120 125
Lønn 1903.00 1942 1981 1991 1964 2039
Lønnsveksten -0.40 4.5 4.6 3.2 3 2.9
Befolkning 342.41 343 345 345 345 345
Arbeidsledighetsrate 0.70 0.7 0.6 0.4 0.3 0.5
Yrkesdeltakelse 73.60 72.8 72.8 72.9 73 73.3
Pensjonsalder Menn 64.61 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Kvinner 64.29 64.75 65 65 65 65

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 3.40 2.4 1.5 1.1 1.4 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.5 0.4 0.3 0.4 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 107.98 108 108 109 109 109
Kjerne Konsumprisindeks 106.35 107 107 108 108 108
KjerneInflasjon 1.90 1.7 1.3 1.4 1.5 1.6
Bnp-Deflatoren 108.27 110 110 109 110 112
Produsentpriser 114.90 111 110 113 117 113
produsentprisene endring 13.40 7.5 2.5 2 1.8 1.7
MatInflasjon 1.90 1.4 1.6 1.8 2.1 2
KPI Housing Utilities 109.13 107 108 109 111 109
Kpi Transport 112.17 113 113 114 114 115

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Pengemengden M1 10948089.00 11280000 11410000 11510000 11690000 11880000
Internbankrente -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57
Pengemengden M2 14349959.00 15200000 15290000 15440000 15540000 15600000
Pengemengden M3 15105186.00 15600000 15800000 15900000 16100000 16200000
Valutareserver 71.29 79 77 82 84 85
Sentralbankers balanse 8314285.00 8320000 8290000 8250000 8280000 8340000
Lån Til Privat Sektor 4872130.00 5090000 5060000 5089000 5084786 5120000
Innskudd Rente -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Utlånsrente 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lånevekst 4.20 3.4 2.6 2.2 2.3 2

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse 4810.10 32000 7800 22000 23600 32000
Nåværende situasjon 30.20 28.9 32 26 23.4 30
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 3.2 3 3 3 3
Import 179459.30 164000 201200 162200 175800 169000
Eksport 184269.40 196000 209000 184200 199400 201000
Utenlandsgjeld 15388936.92 16600000 16500000 16700000 16800000 17000000
Kapitalstrømmer 2.95 17 14 21 23 19
Gullreserver 504.77 505 505 505 505 505

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 98.00 102 101 101 101 101
Offentlige Budsjetter -7.20 -8 -4 -4 -4 -4
Offentlige Utgifter 607.33 605 602 601 635 600
Statens Utgifter Til Bnp 54.10 54 50 50 50 50
Statsgjeld 11107741.00 12200000 12700000 12700000 12700000 12700000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 22.70 23.3 22.7 22.7 22.7 22.7
Personalinntekt skattesats 41.70 41.5 41.7 41.7 41.7 41.7
Salgsskatt 20.70 20.8 20.7 20.7 20.7 20.7

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit 1.72 0.9 0.5 0.7 0.8 1
Produksjon PMI 58.60 55.6 54 53.2 53.8 54
Service PMI 56.40 54.6 54 54.5 54.7 55
Sammensatt Pmi 56.20 54.7 54.2 54 54.6 54.9
Industriell Produksjon 5.10 5 4.2 4.7 4.3 3.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.60 0.7 0.9 0.7 -0.8 0.5
Industriproduksjonen 6.10 5.6 3.4 4.3 3.7 3.2
Kapasitetsutnyttelsen 82.90 80 81 81.5 82 82
ZEW økonomisk sentiment 21.00 10 5 12 19 15
Bilregistreringer 660.96 980 380 720 910 1050
Gruvedrift Produksjon -3.20 4.8 4 4.8 4 3.4
Industri Sentiment 14.10 9 5.1 4 4.2 3.6
Tjenester Sentiment 15.10 10 15 11 16 19

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit -4.00 -12 -7 -6 -7 -8
Butikkhandel (Månedlig) 0.30 0.7 1.2 1 -0.4 0.6
Butikkhandel (Årlig) 0.00 4.5 5.1 5.5 4.5 3.8
Forbruk 1438.38 1486 1486 1473 1503 1519
Disponibel personlig inntekt 1857846.00 1917980 1973032 1941449 1917297 1960176
Privat sparing 19.04 14 12.9 12.6 12.2 12.5
Privat-Sektor-Kreditt 12131644.00 12332814 12375388 12336661 12410672 12579470
Bankenes Utlånsrente 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
Økonomisk optimismeindeks 117.80 110 111 110 106 107
Konsumerkreditt 697658.17 736332 736648 726339 719983 752532
Husholdninger Gjeld Til Bnp 62.80 65 63 63 63 63
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 96.19 101 97 97 97 97
Forbruker tillit Prisutvikling 33.10 25 19 20 22 23

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konstruksjonsflyt ut -1.60 5.1 3.6 4 3.6 3.8
Boligpriser 132.43 134 136 133 134 132
Bygg Pmi 50.00 52 52.9 53.4 53.2 54
Hjem Eierskap Rate 65.80 65 64.6 64.6 64.6 64.6


Euroområdet - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.