Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Aksjemarkedet 3480.18 3435 3398 3360 3323 3250
10-årig statsobligasjon 0.58 0.94 1.02 1.1 1.19 1.39
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.40 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.20 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5
Arbeidsledighet 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
Inflasjon 1.30 1.2 1.3 1.2 1.3 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.3 0.5 0.7 0.3 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.25
Handelsbalanse 23033.60 11800 12000 20900 20900 13000
Nåværende situasjon 13.32 21.5 29.5 30.1 27.5 25.1
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7
Regjeringens gjeld mot BNP 85.10 83 83 81 81 81
Offentlige Budsjetter -0.50 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7
Forretningstillit 0.17 0.19 0.22 0.36 0.51 1
Produksjon PMI 47.60 51.7 52.3 52 52.5 53.1
Service PMI 53.60 52.9 52.8 52.6 53.2 53.3
Forbrukertillit -7.20 -12.4 -9.8 -7.8 -7.2 -6.6
Butikkhandel (Månedlig) -0.30 -0.7 0.3 0.4 0.2 0.4
Bedriftens Skattesats 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personalinntekt skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.40 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.20 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5
BNP 13669.95 14000 14000 14800 14800 14800
Bnp Faste Priser 2664.10 2653 2683 2689 2701 2724
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 571.94 559 568 569 580 576
Bnp Per Innbygger 40978.90 41500 41500 42300 42300 42300
Bnp Per Innbygger Ppp 40027.90 40500 40500 41200 41200 41200
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
Langtids arbeidsledighet 3.50 3.3 3.3 3.2 3.2 3
Arbeidsledighet for unge 15.70 15.5 15.1 14.7 14.5 14
Lønnskostnader 99.60 109 119 120 102 122
Lønnsveksten 2.50 2.6 2.4 2.5 2.4 2.4
Befolkning 340.72 344 342 342 342 342
Arbeidsledighetsrate 0.30 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Yrkesdeltakelse 57.40 58.8 59 59.1 59.2 59.5
Pensjonsalder Menn 64.36 64.5 64.5 64.75 64.75 64.75
Pensjonsalder Kvinner 63.96 64.2 64.2 64.5 64.5 64.5
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 1.30 1.2 1.3 1.2 1.3 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.3 0.5 0.7 0.3 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 105.41 106 105 105 106 107
Kjerne Konsumprisindeks 104.72 105 105 104 105 106
KjerneInflasjon 1.10 1.1 1.2 1.4 1.4 1.4
Produsentpriser 105.00 107 107 107 107 109
produsentprisene endring 1.60 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9
MatInflasjon 1.30 1.3 1.5 1.4 1.5 1.7
KPI Housing Utilities 105.05 105 106 106 107 108
Kpi Transport 107.13 108 106 106 107 108
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.25
Internbankrente -0.41 -0.35 -0.35 -0.1 -0.38 -0.1
Pengemengden M1 8551886.00 8850000 8980000 9090000 9150000 9650000
Pengemengden M2 12011083.00 12700000 12900000 13200000 13700000 14400000
Valutareserver 70.31 79 82 82 84 91
Sentralbankers balanse 4690441.00 4820000 4950000 5050000 5110000 5510000
Lån Til Privat Sektor 11261102.00 11360000 11400000 11260963 11351779 11700000
Innskudd Rente -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2
Utlånsrente 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Lånevekst 3.30 3.3 3.4 3.4 3.3 3.3
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 23033.60 11800 12000 20900 20900 13000
Nåværende situasjon 13.32 21.5 29.5 30.1 27.5 25.1
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7
Import 180337.60 169000 166000 170100 176000 172000
Eksport 203371.20 180800 178000 191000 195000 185000
Utenlandsgjeld 14431879.12 14900000 15000000 15100000 14383815 15400000
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 85.10 83 83 81 81 81
Offentlige Budsjetter -0.50 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7
Offentlige Utgifter 546.04 543 552 553 554 560
Statens Utgifter Til Bnp 46.80 47 47 46.6 46.6 46.6
Statsgjeld 9859512.70 10500000 10500000 10900000 10900000 10900000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personalinntekt skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Salgsskatt 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 0.17 0.19 0.22 0.36 0.51 1
Produksjon PMI 47.60 51.7 52.3 52 52.5 53.1
Service PMI 53.60 52.9 52.8 52.6 53.2 53.3
Sammensatt Pmi 52.20 52 52.5 52.2 52.7 53.2
Industriell Produksjon -0.50 0.7 1.5 1.9 1.8 1.8
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.90 -0.6 0.4 0.4 -0.6 0.3
Industriproduksjonen -0.60 0.2 0.8 1.1 1 1.4
ZEW økonomisk sentiment -20.30 -8 -2 1 4 -4
Bilregistreringer 896.89 951 978 919 936 985
Gruvedrift Produksjon -6.50 -4.2 -0.6 1.1 0.9 2.5
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit -7.20 -12.4 -9.8 -7.8 -7.2 -6.6
Butikkhandel (Månedlig) -0.30 -0.7 0.3 0.4 0.2 0.4
Butikkhandel (Årlig) 1.30 1.2 1.1 1.5 1.9 1.7
Forbruk 1433.28 1425 1441 1444 1453 1463
Disponibel personlig inntekt 1787679.00 1774637 1791007 1794547 1812707 1817872
Privat-Sektor-Kreditt 13622056.60 14400000 14900000 13533291 13709679 15400000
Bankenes Utlånsrente 2.00 1.99 1.99 2.24 2.01 2.24
Økonomisk optimismeindeks 103.30 102 102 104 105 105
Konsumerkreditt 700217.16 679501 694247 695193 699934 704660
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.70 55 55 53.7 53.7 53.7
Forbruker tillit Prisutvikling 21.90 16 15 15.5 16 17
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konstruksjonsflyt ut 2.00 2 1.7 1.5 1.8 1.6
Boligpriser 115.85 116 117 117 119 121
Bygg Pmi 50.80 53.2 52.9 53.4 53 52.5
Hjem Eierskap Rate 66.10 65.9 65.9 65.5 65.5 65.5


Euroområdet - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.