Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.18 1.18 1.17 1.17 1.17 1.16
Aksjemarkedet 3250.25 3175 3106 3037 2971 2838

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -12.10 7.5 2.9 1.6 1.4 1
Bnp Årlig Vekstrate -15.00 -8 -4.8 -0.6 12.6 4
Arbeidsledighet 7.80 9.5 9.6 9.4 9.1 8.8
Inflasjon 0.40 0.1 0.3 0.6 1.3 1.4
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 -0.3 0.4 0.5 0.3 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 9394.20 13300 13000 29500 16200 14000
Nåværende situasjon -10.52 24.5 25.1 32 28 28.9
Nåværende situasjon mot BNP 2.70 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6
Regjeringens gjeld mot BNP 84.10 102 102 98 98 98
Offentlige Budsjetter -0.60 -8.4 -8.4 -4 -4 -4
Forretningstillit -1.80 -1.3 -1 -0.3 0.5 -0.1
Produksjon PMI 51.80 52 50.1 51 54 52
Service PMI 54.70 43 47 50 53.6 51
Forbrukertillit -15.00 -18.4 -16.5 -14 -10 -12
Butikkhandel (Månedlig) 5.70 -1.6 -0.7 1 0.9 0.6
Bedriftens Skattesats 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personalinntekt skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -12.10 7.5 2.9 1.6 1.4 1
Bnp Årlig Vekstrate -15.00 -8 -4.8 -0.6 12.6 4
BNP 13335.84 11800 11800 12700 12700 12700
Bnp Faste Priser 2411.11 2786 2708 2726 3088 2816
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 600.29 585 597 597 676 621
Bnp Per Innbygger 41387.60 38300 38300 39200 39200 39200
Bnp Per Innbygger Ppp 47037.10 45200 45200 46200 46200 46200

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 7.80 9.5 9.6 9.4 9.1 8.8
Arbeidsledige 12685.00 14700 15900 15100 14800 14800
Sysselsatte 160.37 152 149 150 154 157
Langtids arbeidsledighet 3.20 4.4 5 4.7 4.9 4.6
Arbeidsledighet for unge 17.00 16 16 15.8 15.5 15.5
Produktivitet 102.00 98.4 99.9 100 100 100
Lønnskostnader 103.20 101 111 103 104 113
Lønn 1893.00 1836 1855 1897 1914 1883
Lønnsveksten 3.40 -2.6 -2 0.2 1.1 1.5
Befolkning 341.90 342 342 343 343 343
Arbeidsledighetsrate -0.20 0.5 -0.7 0.4 0.3 0.5
Yrkesdeltakelse 57.60 55 55.2 55.6 56.2 56.7
Pensjonsalder Menn 64.36 64.75 64.75 65 65 65
Pensjonsalder Kvinner 63.96 64.5 64.5 64.75 64.75 64.75

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 0.40 0.1 0.3 0.6 1.3 1.4
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 -0.3 0.4 0.5 0.3 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 105.69 105 106 106 107 107
Kjerne Konsumprisindeks 105.59 105 105 105 107 107
KjerneInflasjon 1.20 0.5 0.6 0.9 1.2 1.5
Bnp-Deflatoren 106.15 105 106 107 108 107
Produsentpriser 100.50 102 109 103 102 111
produsentprisene endring -3.70 -2 -0.6 0.2 2.3 2
MatInflasjon 3.00 1.4 1.7 1.6 1.7 2.3
KPI Housing Utilities 103.90 105 106 106 105 107
Kpi Transport 103.77 106 107 105 105 109

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Pengemengden M1 9704303.00 9760000 9850000 9950000 9910000 9880000
Internbankrente -0.47 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
Pengemengden M2 13182065.00 14000000 14400000 14800000 14600000 15200000
Pengemengden M3 13885325.00 14400000 14900000 15400000 15200000 15600000
Valutareserver 79.21 82 85 84 86 91
Sentralbankers balanse 6322604.00 5750000 5810000 5790000 5740000 5650000
Lån Til Privat Sektor 4828885.00 4950000 5010000 5070000 5060000 5090000
Innskudd Rente -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Utlånsrente 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lånevekst 3.00 0.5 0.2 0.6 1 0.7

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 9394.20 13300 13000 29500 16200 14000
Nåværende situasjon -10.52 24.5 25.1 32 28 28.9
Nåværende situasjon mot BNP 2.70 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6
Import 133902.20 145500 147000 152500 142000 147000
Eksport 143296.40 168800 169000 182000 158200 178000
Utenlandsgjeld 15316858.56 15500000 16100000 16500000 16200000 16600000
Kapitalstrømmer 19.64 -12 -8 22 18 15
Gullreserver 504.80 505 505 505 505 505

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 84.10 102 102 98 98 98
Offentlige Budsjetter -0.60 -8.4 -8.4 -4 -4 -4
Offentlige Utgifter 581.48 595 605 612 609 605
Statens Utgifter Til Bnp 47.10 55 55 50 50 50
Statsgjeld 10022826.20 11500000 11500000 12200000 12200000 12200000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personalinntekt skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Salgsskatt 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit -1.80 -1.3 -1 -0.3 0.5 -0.1
Produksjon PMI 51.80 52 50.1 51 54 52
Service PMI 54.70 43 47 50 53.6 51
Sammensatt Pmi 54.90 43 48 50.6 53.7 51
Industriell Produksjon -20.90 -7 -3.2 4.5 15 5
Industriell Produksjon (Månedlig) 12.40 -1.6 -0.4 1 0.9 0.7
Industriproduksjonen -22.10 -9 -3.6 4.5 18 5.6
Kapasitetsutnyttelsen 72.10 72 77 75 78 80
ZEW økonomisk sentiment 59.60 16 2 4 19 4
Bilregistreringer 684.51 580 690 620 610 750
Gruvedrift Produksjon -9.10 -6 -2.8 3.6 14 4.8
Industri Sentiment -16.20 -19 -16 -12 -8 -14
Tjenester Sentiment -26.10 -16 -12 -8 -12 -3

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit -15.00 -18.4 -16.5 -14 -10 -12
Butikkhandel (Månedlig) 5.70 -1.6 -0.7 1 0.9 0.6
Butikkhandel (Årlig) 1.30 -4.8 -3 1.9 10 4.5
Forbruk 1458.97 1498 1457 1450 1643 1515
Disponibel personlig inntekt 1830723.00 1783096 1736841 1813467 2054289 1806315
Privat sparing 16.90 13.2 13.4 12.8 12.7 12.5
Privat-Sektor-Kreditt 11783111.00 12700000 13200000 13600000 13400000 12900000
Bankenes Utlånsrente 1.60 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
Økonomisk optimismeindeks 82.30 85 91 95 94 98
Konsumerkreditt 702817.49 697944 687554 709844 791372 715056
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.90 68 68 65 65 65
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.75 99 99 101 101 101
Forbruker tillit Prisutvikling 17.50 15 16 16 18 20

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konstruksjonsflyt ut -11.90 -6.8 -3.2 2.5 16.2 5.1
Boligpriser 121.81 112 114 113 117 120
Bygg Pmi 48.90 48 50.1 51 54.2 52
Hjem Eierskap Rate 66.20 65.5 65.5 65 65 65


Euroområdet - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.