Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.10 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Aksjemarkedet 3526.24 3485 3444 3404 3364 3286
10-årig statsobligasjon 0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.18
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.20 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.20 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5
Arbeidsledighet 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
Inflasjon 1.00 0.9 1.1 1.2 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.3 0.5 0.7 0.3 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 24789.70 11800 12000 20900 19000 13000
Nåværende situasjon 23.09 21.5 29.5 30.1 27.5 25.1
Nåværende situasjon mot BNP 2.90 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7
Regjeringens gjeld mot BNP 85.10 83 83 81 81 81
Offentlige Budsjetter -0.50 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7
Forretningstillit 0.11 0.19 0.22 0.36 0.51 1
Produksjon PMI 47.00 48.7 51.1 52 52.5 53.1
Service PMI 53.50 53.7 52.8 52.6 53.2 53.3
Forbrukertillit -7.10 -7.8 -9.8 -7.8 -7.2 -6.6
Butikkhandel (Månedlig) -0.60 -0.7 0.3 0.4 0.2 0.4
Bedriftens Skattesats 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personalinntekt skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.20 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.20 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5
BNP 13669.95 14000 14000 14800 14800 14800
Bnp Faste Priser 2671.26 2675 2686 2703 2709 2727
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 569.90 563 572 575 578 581
Bnp Per Innbygger 40978.90 41500 41500 42300 42300 42300
Bnp Per Innbygger Ppp 40027.90 40500 40500 41200 41200 41200
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
Langtids arbeidsledighet 3.50 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3
Arbeidsledighet for unge 15.60 15.5 15.5 15.4 15.4 15.4
Lønnskostnader 110.50 103 113 102 113 116
Lønnsveksten 2.70 2.6 2.4 2.5 2.4 2.4
Befolkning 341.15 344 342 342 342 342
Arbeidsledighetsrate 0.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1
Yrkesdeltakelse 57.10 58.8 59 59.1 59.2 59.5
Pensjonsalder Menn 64.36 64.5 64.5 64.75 64.75 64.75
Pensjonsalder Kvinner 63.96 64.2 64.2 64.5 64.5 64.5
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 1.00 0.9 1.1 1.2 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.3 0.5 0.7 0.3 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 105.06 105 105 106 107 106
Kjerne Konsumprisindeks 104.32 104 104 105 106 106
KjerneInflasjon 0.90 0.8 1 1.2 1.4 1.3
Produsentpriser 104.60 106 106 107 106 107
produsentprisene endring 0.20 0.2 0.7 1.1 1.4 1.5
MatInflasjon 1.90 1.7 1.5 1.4 1.5 1.7
KPI Housing Utilities 104.96 105 106 107 106 107
Kpi Transport 107.87 107 106 107 108 108
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
Pengemengden M1 8685860.00 8850000 8980000 9090000 9150000 9650000
Pengemengden M2 12130349.00 12400000 12900000 13200000 13700000 14400000
Pengemengden M3 12768182.00 13200000 13400000 13600000 14000000 14900000
Valutareserver 73.27 79 82 82 84 91
Sentralbankers balanse 4674603.00 4720000 4850000 4950000 5050000 5190000
Lån Til Privat Sektor 11338768.00 11186253 11260535 11352946 11447528 11429443
Innskudd Rente -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Utlånsrente 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lånevekst 3.40 3.4 3.6 3.7 3.7 4
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 24789.70 11800 12000 20900 19000 13000
Nåværende situasjon 23.09 21.5 29.5 30.1 27.5 25.1
Nåværende situasjon mot BNP 2.90 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7
Import 181703.50 169000 166000 170100 176000 172000
Eksport 206493.20 180800 178000 191000 195000 185000
Utenlandsgjeld 14431879.12 14500000 14200000 14600000 14600000 14400000
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 85.10 83 83 81 81 81
Offentlige Budsjetter -0.50 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7
Offentlige Utgifter 553.63 554 556 560 561 565
Statens Utgifter Til Bnp 46.80 47 47 46.6 46.6 46.6
Statsgjeld 9859512.70 10500000 10500000 10900000 10900000 10900000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personalinntekt skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Salgsskatt 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 0.11 0.19 0.22 0.36 0.51 1
Produksjon PMI 47.00 48.7 51.1 52 52.5 53.1
Service PMI 53.50 53.7 52.8 52.6 53.2 53.3
Sammensatt Pmi 51.90 52.2 52.5 52.2 52.7 53.2
Industriell Produksjon -2.00 -2.2 -1 0.5 1.5 1.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.40 -1 -0.6 0.7 -0.6 0.3
Industriproduksjonen -2.00 -3.4 -1.6 -0.1 1 1.4
ZEW økonomisk sentiment -22.40 -22.4 -24 -20 -6 -4
Bilregistreringer 896.89 951 978 919 936 985
Gruvedrift Produksjon -8.40 -4.2 -0.6 1.1 0.9 2.5
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit -7.10 -7.8 -9.8 -7.8 -7.2 -6.6
Butikkhandel (Månedlig) -0.60 -0.7 0.3 0.4 0.2 0.4
Butikkhandel (Årlig) 2.20 1.8 1.1 1.5 1.9 1.7
Forbruk 1429.75 1431 1438 1447 1450 1460
Disponibel personlig inntekt 1798017.00 1789237 1809131 1823189 1823189 1836268
Privat-Sektor-Kreditt 13710938.60 13503286 13533564 13712518 13853131 13736568
Bankenes Utlånsrente 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
Økonomisk optimismeindeks 103.10 102 102 104 105 105
Konsumerkreditt 713710.69 685089 694362 699934 715527 704778
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.70 55 55 53.7 53.7 53.7
Forbruker tillit Prisutvikling 20.70 20 18 19 17 19
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konstruksjonsflyt ut 1.10 2 1.7 1.5 1.8 1.6
Boligpriser 115.85 116 117 117 119 121
Bygg Pmi 49.10 48.6 50.1 52 53 52.5
Hjem Eierskap Rate 66.10 65.9 65.9 65.5 65.5 65.5


Euroområdet - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.