Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 1.09 1.1 1.1 1.1 1.09 1.09
Aksjemarkedet 3574.97 3585 3547 3509 3472 3397
10-årig statsobligasjon 0.00 0.41 0.45 0.49 0.54 0.64

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate 0.10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.90 0.9 1.1 1 1.1 1.2
Arbeidsledighet 7.40 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
Inflasjon 1.40 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4
Inflasjonen (Månedlig) -1.00 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 23130.90 19900 23000 13300 13000 14000
Nåværende situasjon 51.19 30.1 27.5 24.5 25.1 28.9
Nåværende situasjon mot BNP 3.10 3 3 3 3 2.8
Regjeringens gjeld mot BNP 87.90 84.9 84.9 84.9 84.9 83.8
Offentlige Budsjetter -0.50 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1
Forretningstillit -0.23 -0.12 0.18 0.06 1 0.75
Produksjon PMI 49.10 49 52.5 52.7 53.1 53.4
Service PMI 52.80 52.6 53.2 53 53.3 54
Forbrukertillit -6.60 -7.2 -7.2 -7.4 -6.6 -3.6
Butikkhandel (Månedlig) -1.60 0.4 0.2 -0.6 0.4 0.4
Bedriftens Skattesats 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personalinntekt skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate 0.10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.90 0.9 1.1 1 1.1 1.2
BNP 13669.95 14800 14800 14800 14800 15400
Bnp Faste Priser 2843.57 2835 2842 2848 2875 2909
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 626.10 592 626 628 633 641
Bnp Per Innbygger 40978.90 42300 42300 42300 42300 43100
Bnp Per Innbygger Ppp 40027.90 41200 41200 41200 41200 41200

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbeidsledighet 7.40 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
Sysselsatte 160.58 162 162 162 163 163
Arbeidsledige 12160.00 12440 12440 12440 12100 11900
Langtids arbeidsledighet 3.20 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Arbeidsledighet for unge 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Produktivitet 101.90 108 108 108 109 109
Lønnskostnader 103.50 102 114 106 106 109
Lønn 1887.00 1905 1916 1936 1932 1983
Lønnsveksten 2.60 2.5 2.5 2.6 2.4 2.6
Befolkning 341.15 342 342 342 342 343
Full Jobb 117277.70 118500 118500 118500 119000 120000
Arbeidsledighetsrate 0.30 0.3 0.3 0.4 0.1 0.2
Yrkesdeltakelse 57.40 59.1 59.2 59.4 59.5 59.5
Pensjonsalder Menn 64.36 64.75 64.75 64.75 64.75 65
Pensjonsalder Kvinner 63.96 64.5 64.5 64.5 64.5 64.75
Deltid Sysselsettingen 31533.60 33400 33400 33400 34200 34900

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflasjon 1.40 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4
Inflasjonen (Månedlig) -1.00 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 104.37 106 107 106 107 108
Kjerne Konsumprisindeks 102.91 105 106 106 106 108
KjerneInflasjon 1.10 1.2 1.4 1.4 1.3 1.5
Bnp-Deflatoren 104.98 105 106 106 106 108
Produsentpriser 104.40 105 106 105 106 108
produsentprisene endring -0.70 -0.1 1.1 1.2 1.5 1.8
Importprisene 100.40 103 103 103 105 105
MatInflasjon 1.70 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9
KPI Housing Utilities 105.70 107 106 106 107 108
Kpi Transport 106.86 107 108 108 108 110

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.44 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
Pengemengden M1 8943593.00 9090000 9150000 9360000 9650000 9650000
Pengemengden M2 12379927.00 13200000 13700000 14000000 14400000 16200000
Pengemengden M3 13002797.00 13600000 14000000 14400000 14900000 14900000
Valutareserver 74.53 82 84 85 91 96
Sentralbankers balanse 4691998.00 4750000 4850000 4950000 5110000 5250000
Lån Til Privat Sektor 4575474.00 4521446 4566607 4593313 4625804 4681314
Innskudd Rente -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Utlånsrente 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lånevekst 3.70 3.7 3.7 3.8 4 3.6

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalanse 23130.90 19900 23000 13300 13000 14000
Nåværende situasjon 51.19 30.1 27.5 24.5 25.1 28.9
Nåværende situasjon mot BNP 3.10 3 3 3 3 2.8
Import 162961.20 178100 172000 174500 172000 175000
Eksport 186092.10 198000 195000 187800 179000 188000
Utenlandsgjeld 15089197.68 14600000 14600000 14500000 14400000 14600000
Kapitalstrømmer 52.12 36 36 36 41.2 39
Gullreserver 504.77 505 505 505 505 505

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 87.90 84.9 84.9 84.9 84.9 83.8
Offentlige Budsjetter -0.50 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1
Offentlige Utgifter 580.25 576 580 582 587 594
Statens Utgifter Til Bnp 46.80 46.6 46.6 46.6 46.6 46.5
Statsgjeld 9859512.70 10500000 10500000 10500000 10500000 11100000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bedriftens Skattesats 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personalinntekt skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Salgsskatt 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forretningstillit -0.23 -0.12 0.18 0.06 1 0.75
Produksjon PMI 49.10 49 52.5 52.7 53.1 53.4
Service PMI 52.80 52.6 53.2 53 53.3 54
Sammensatt Pmi 51.60 50.9 52.7 52.5 53.2 53.7
Industriell Produksjon -4.10 -1.6 1.5 1.6 1.4 2
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.10 0.7 -0.6 -0.4 0.3 0.4
Industriproduksjonen -4.50 -2 1 1.2 1.4 1.7
Kapasitetsutnyttelsen 80.90 84.2 84.2 84.2 84.5 84.9
Lagerendringer -0.63 5.1 5.1 5.1 6 5.4
ZEW økonomisk sentiment 10.40 15 -6 -8 -4 -6
Bilregistreringer 862.75 919 936 957 985 985
Gruvedrift Produksjon -8.40 -2 0.9 1 2.5 2.2
Industri Sentiment -7.30 -8 -7 -9 -6 -4
Tjenester Sentiment 11.00 8.5 9 10 12 11

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forbrukertillit -6.60 -7.2 -7.2 -7.4 -6.6 -3.6
Butikkhandel (Månedlig) -1.60 0.4 0.2 -0.6 0.4 0.4
Butikkhandel (Årlig) 1.30 1.5 1.9 1.8 1.7 1.7
Forbruk 1527.11 1519 1524 1531 1544 1562
Disponibel personlig inntekt 1819486.00 1796668 1818165 1824035 1839500 1861574
Privat sparing 13.04 12.9 12.9 12.9 13.2 13.4
Privat-Sektor-Kreditt 11450046.00 11226233 11321790 11422902 11575997 11714908
Bankenes Utlånsrente 1.88 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
Økonomisk optimismeindeks 102.80 102 102 102 105 104
Konsumerkreditt 721916.66 691823 707589 715743 729858 738616
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.80 53.7 53.7 53.7 53.7 52.9
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.49 87.1 87.1 87.1 87.1 86.5
Forbruker tillit Prisutvikling 20.70 19 17 18 19 20

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Konstruksjonsflyt ut -3.70 -0.7 1 0.9 1.6 2.2
Boligpriser 119.54 117 119 120 121 123
Bygg Pmi 51.90 48 50.6 51.5 52.5 52
Hjem Eierskap Rate 66.20 65.5 65.5 65.5 65.5 65


Euroområdet - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.