Markeder Siste Referanse
Valuta 0.7 2019-06
Aksjemarkedet 6666 2019-06
10-årig statsobligasjon 1.33 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-03
Arbeidsledighet 5.2 2019-05
Inflasjon 1.3 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-03
Rentesats 1.25 2019-06
Handelsbalanse 4871 2019-04
Nåværende situasjon -2900 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2018-12
Forretningstillit 7 2019-05
Produksjon PMI 52.7 2019-05
Service PMI 52.5 2019-05
Forbrukertillit 101 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -0.1 2019-04
Bygningstillatelser -4.7 2019-04
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-03
BNP 1323 2017-12
Bnp Faste Priser 463907 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 458418 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 109559 2019-03
Bnp Per Innbygger 55926 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 44649 2017-12
Bnp Fra Landbruk 10747 2019-03
Bnp Fra Construction 33733 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 26118 2019-03
Bnp Fra Mining 36408 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 24583 2019-03
Bnp Fra Verktøy 11270 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.2 2019-05
Sysselsatte 12868 2019-05
Arbeidsledige 705 2019-05
Full Jobb 2426 2019-05
Deltid Sysselsettingen 39837 2019-05
Arbeidsledighetsrate 42264 2019-05
Yrkesdeltakelse 66 2019-05
Arbeidsledighet for unge 11.9 2019-05
Lønnskostnader 104 2019-03
Produktivitet 99.9 2019-03
Ledige Stillinger 245 2019-03
Jobbannonser 152689 2019-05
Lønn 1225 2018-12
Minstelønn 741 2019-07
Lønnsveksten 2.3 2019-03
Lønninger innen produksjon 1340 2018-12
Befolkning 24.7 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 65.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 65.5 2018-12
Sysselsetting 62.4 2019-04
Levelønn Family 2790 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1770 2018-12
Lønn Høy Dyktige 6120 2018-12
Lønn Lav Dyktige 2710 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.3 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 114 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 115 2019-03
KjerneInflasjon 1.6 2019-03
Bnp-Deflatoren 105 2019-03
Produsentpriser 111 2019-03
produsentprisene endring 1.9 2019-03
Eksportpriser 109 2019-03
Importprisene 112 2019-03
MatInflasjon 2.3 2019-03
KPI Housing Utilities 122 2019-03
Kpi Transport 104 2019-03
Inflasjonsforventning 3.3 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.25 2019-06
Internbankrente 1.4 2019-05
Pengemengde 113 2019-04
Pengemengden M1 359 2019-04
Pengemengden M3 2154 2019-04
Bankenes balanse 4405 2019-03
Sentralbankers balanse 180317 2019-06
Valutareserver 79919 2019-05
Lån Til Privat Sektor 962 2019-04
Innskudd Rente 1.85 2019-05
Privat gjeld til BNP 205 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4871 2019-04
Nåværende situasjon -2900 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2018-12
Eksport 40425 2019-04
Import 35554 2019-04
Utenlandsgjeld 2095650 2019-03
Kjøpsbetingelser 97.4 2019-03
Kapitalstrømmer 812 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 80891 2018-12
Turistankomster 700400 2019-04
Gullreserver 68.7 2019-06
Råoljeproduksjon 332 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 2.83 2017-12
Våpen Salg 38 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 7020 2019-04
Offentlige Utgifter 90142 2019-03
Statens Inntekter 46453 2019-04
Fiscal Utgifter 39433 2019-04
Asylsøknader 1724 2018-07
Kreditt-Rating 97.44
Militære Utgifter 26836 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 7 2019-05
Produksjon PMI 52.7 2019-05
Service PMI 52.5 2019-05
Industriell Produksjon 1.2 2019-03
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.5 2019-03
Industriproduksjonen -1.3 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 80.88 2019-05
Nye ordere 36 2019-06
Lagerendringer 460 2019-03
Konkurser 615 2019-04
Bedriftens Fortjeneste 93026 2019-03
Bilregistreringer 14330 2018-12
Totalt Vehicle Sales 75550 2019-04
Ledende økonomisk indeks -0.08 2019-05
Liten - Forretnings - Feeling -4.92 2019-03
Internett-hastighet 11063 2017-03
IP-adresser 9859878 2017-03
Forretninger Varelager 0.7 2019-03
Konkurranseevne Index 78.85 2018-12
Konkurranseevne Rank 14 2018-12
Sammensatt Pmi 53.1 2019-06
Korrupsjon Index 77 2018-12
Korrupsjon Rank 13 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 18 2018-12
Gruvedrift Produksjon 3.2 2019-03
Privat investering -1.7 2019-03
Stål~~pos=trunc 472 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 101 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -0.1 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 2.9 2019-04
Forbruk 262566 2019-03
Disponibel personlig inntekt 309216 2019-03
Privat sparing 2.8 2019-03
Konsumerkreditt 2830 2019-04
Privat-Sektor-Kreditt 0.2 2019-04
Bankenes Utlånsrente 8.66 2019-05
Bensinpriser 1.02 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 120 2018-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser -4.7 2019-04
Nyboligsalg 4036 2019-04
Boligpriser -3 2019-03
Konstruksjonsflyt ut -1.9 2019-03
Bygg Pmi 40.4 2019-05
Hjem Eierskap Rate 65 2016-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Australia - Økonomiske indikatorer.