Markeder Siste Referanse
Valuta 0.68 2019-08
Aksjemarkedet 6510 2019-08
10-årig statsobligasjon 0.93 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-03
Arbeidsledighet 5.2 2019-07
Inflasjon 1.6 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2019-06
Rentesats 1 2019-08
Handelsbalanse 8036 2019-06
Nåværende situasjon -2900 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2018-12
Forretningstillit 4 2019-07
Produksjon PMI 51.3 2019-07
Service PMI 43.9 2019-07
Forbrukertillit 100 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-06
Bygningstillatelser -1.2 2019-06
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-03
BNP 1432 2018-12
Bnp Faste Priser 463907 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 458418 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 109559 2019-03
Bnp Per Innbygger 56919 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 45439 2018-12
Bnp Fra Landbruk 10747 2019-03
Bnp Fra Construction 33733 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 26118 2019-03
Bnp Fra Mining 36408 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 24583 2019-03
Bnp Fra Verktøy 11270 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.2 2019-07
Sysselsatte 12908 2019-07
Arbeidsledige 713 2019-07
Full Jobb 34474 2019-07
Deltid Sysselsettingen 6654 2019-07
Arbeidsledighetsrate 41127 2019-07
Yrkesdeltakelse 66.1 2019-07
Arbeidsledighet for unge 11.9 2019-07
Lønnskostnader 104 2019-03
Produktivitet 99.9 2019-03
Ledige Stillinger 243 2019-06
Jobbannonser 161427 2019-07
Lønn 1238 2019-06
Minstelønn 741 2019-07
Lønnsveksten 2.3 2019-06
Lønninger innen produksjon 1338 2019-06
Befolkning 25.18 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 65.5 2018-12
Sysselsetting 62.6 2019-07
Levelønn Family 2790 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1770 2018-12
Lønn Høy Dyktige 6120 2018-12
Lønn Lav Dyktige 2710 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.6 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 115 2019-06
Kjerne Konsumprisindeks 116 2019-06
KjerneInflasjon 1.6 2019-06
Bnp-Deflatoren 105 2019-03
Produsentpriser 112 2019-06
produsentprisene endring 2 2019-06
Eksportpriser 113 2019-06
Importprisene 113 2019-06
MatInflasjon 2.4 2019-06
KPI Housing Utilities 121 2019-06
Kpi Transport 107 2019-06
Inflasjonsforventning 3.5 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 1 2019-08
Internbankrente 1.1 2019-07
Pengemengde 113 2019-06
Pengemengden M1 360 2019-06
Pengemengden M3 2157 2019-06
Bankenes balanse 4483 2019-06
Sentralbankers balanse 167452 2019-08
Valutareserver 65280 2019-07
Lån Til Privat Sektor 962 2019-06
Innskudd Rente 1.65 2019-07
Privat gjeld til BNP 205 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 8036 2019-06
Nåværende situasjon -2900 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2018-12
Eksport 42378 2019-06
Import 34342 2019-06
Utenlandsgjeld 2095650 2019-03
Kjøpsbetingelser 100 2019-06
Kapitalstrømmer 812 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 80891 2018-12
Turistankomster 660300 2019-06
Gullreserver 68.7 2019-06
Råoljeproduksjon 353 2019-04
Terrorisme - Hovedsiden 2.83 2017-12
Våpen Salg 38 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 13326 2019-05
Offentlige Utgifter 90142 2019-03
Statens Inntekter 53576 2019-05
Fiscal Utgifter 40251 2019-05
Asylsøknader 1724 2018-07
Kreditt-Rating 97.44
Militære Utgifter 26836 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 4 2019-07
Produksjon PMI 51.3 2019-07
Service PMI 43.9 2019-07
Industriell Produksjon 1.2 2019-03
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.5 2019-03
Industriproduksjonen -1.3 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 80.89 2019-07
Nye ordere 36 2019-06
Lagerendringer 460 2019-03
Konkurser 708 2019-06
Bedriftens Fortjeneste 93026 2019-03
Bilregistreringer 14330 2018-12
Totalt Vehicle Sales 117817 2019-06
Ledende økonomisk indeks -0.1 2019-06
Liten - Forretnings - Feeling 0.84 2019-06
Internett-hastighet 11063 2017-03
IP-adresser 9859878 2017-03
Forretninger Varelager 0.7 2019-03
Konkurranseevne Index 78.85 2018-12
Konkurranseevne Rank 14 2018-12
Sammensatt Pmi 52.1 2019-07
Korrupsjon Index 77 2018-12
Korrupsjon Rank 13 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 18 2018-12
Industri Sentiment 51.6 2019-07
Gruvedrift Produksjon 3.2 2019-03
Privat investering -1.7 2019-03
Tjenester Sentiment 52.3 2019-07
Stål~~pos=trunc 476 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 100 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 2.7 2019-06
Forbruk 262566 2019-03
Disponibel personlig inntekt 309216 2019-03
Privat sparing 2.8 2019-03
Konsumerkreditt 2830 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 0.1 2019-06
Bankenes Utlånsrente 8.03 2019-07
Bensinpriser 0.98 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 120 2018-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser -1.2 2019-06
Nyboligsalg 4568 2019-06
Boligpriser -3 2019-03
Konstruksjonsflyt ut -1.9 2019-03
Bygg Pmi 39.1 2019-07
Hjem-Lån 45987 2019-06
Hjem Eierskap Rate 65 2016-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Australia - Økonomiske indikatorer.