Markeder Siste Referanse
Valuta 0.69 2020-01
Aksjemarkedet 7072 2020-01
10-årig statsobligasjon 1.18 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-09
Arbeidsledighet 5.2 2019-11
Inflasjon 1.7 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-09
Rentesats 0.75 2019-12
Handelsbalanse 5800 2019-11
Nåværende situasjon 7855 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2018-12
Forretningstillit 0 2019-11
Produksjon PMI 48.3 2019-12
Service PMI 48.7 2019-12
Forbrukertillit 95.1 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2019-11
Bygningstillatelser 11.8 2019-11
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-09
BNP 1432 2018-12
Bnp Faste Priser 477294 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 474787 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 109237 2019-09
Bnp Per Innbygger 56919 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 45439 2018-12
Bnp Fra Landbruk 9841 2019-09
Bnp Fra Construction 33758 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 25840 2019-09
Bnp Fra Mining 41963 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 25206 2019-09
Bnp Fra Verktøy 11521 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.2 2019-11
Sysselsatte 12954 2019-11
Arbeidsledige 708 2019-11
Full Jobb 4158 2019-11
Deltid Sysselsettingen 35698 2019-11
Arbeidsledighetsrate 39856 2019-11
Yrkesdeltakelse 66 2019-11
Arbeidsledighet for unge 11.5 2019-11
Lønnskostnader 104 2019-09
Produktivitet 100 2019-09
Ledige Stillinger 237 2019-12
Jobbannonser 142569 2019-12
Lønn 1238 2019-06
Minstelønn 741 2019-07
Lønnsveksten 2.2 2019-09
Lønninger innen produksjon 1338 2019-06
Befolkning 25.18 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 65.5 2018-12
Sysselsetting 62.6 2019-11
Levelønn Family 2790 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1770 2018-12
Lønn Høy Dyktige 6120 2018-12
Lønn Lav Dyktige 2710 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 115 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 116 2019-09
KjerneInflasjon 1.6 2019-09
Bnp-Deflatoren 105 2019-09
Produsentpriser 112 2019-09
produsentprisene endring 1.6 2019-09
Eksportpriser 115 2019-09
Importprisene 114 2019-09
MatInflasjon 2.3 2019-09
KPI Housing Utilities 122 2019-09
Kpi Transport 107 2019-09
Inflasjonsforventning 4 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.75 2019-12
Internbankrente 1.22 2019-09
Pengemengde 115 2019-11
Pengemengden M1 1058 2019-11
Pengemengden M3 2156 2019-11
Bankenes balanse 4807 2019-09
Sentralbankers balanse 161463 2020-01
Valutareserver 83844 2019-12
Lån Til Privat Sektor 972 2019-11
Innskudd Rente 1.3 2019-12
Privat gjeld til BNP 205 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5800 2019-11
Nåværende situasjon 7855 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2018-12
Eksport 40893 2019-11
Import 35093 2019-11
Utenlandsgjeld 2189706 2019-09
Kjøpsbetingelser 101 2019-09
Kapitalstrømmer -7893 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 80891 2018-12
Turistankomster 815900 2019-11
Gullreserver 68.74 2019-12
Råoljeproduksjon 375 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 2.65 2018-12
Våpen Salg 38 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 4749 2019-11
Offentlige Utgifter 93553 2019-09
Statens Inntekter 44122 2019-11
Fiscal Utgifter 39373 2019-11
Asylsøknader 1724 2018-07
Kreditt-Rating 100 2020-01
Statsgjeld 401749 2019-09
Militære Utgifter 26836 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0 2019-11
Produksjon PMI 48.3 2019-12
Service PMI 48.7 2019-12
Industriell Produksjon 1.9 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.2 2019-06
Industriproduksjonen -3.1 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 81.07 2019-11
Nye ordere 31 2019-12
Lagerendringer -941 2019-09
Konkurser 748 2019-11
Bedriftens Fortjeneste 97460 2019-09
Bilregistreringer 14330 2018-12
Totalt Vehicle Sales 84239 2019-12
Ledende økonomisk indeks -0.09 2019-11
Liten - Forretnings - Feeling 1.21 2019-09
Internett-hastighet 11063 2017-03
IP-adresser 9859878 2017-03
Forretninger Varelager -0.4 2019-09
Konkurranseevne Index 78.75 2019-12
Konkurranseevne Rank 16 2019-12
Sammensatt Pmi 49.6 2019-12
Korrupsjon Index 77 2018-12
Korrupsjon Rank 13 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 14 2019-12
Industri Sentiment 49.2 2019-12
Gruvedrift Produksjon 6.5 2019-06
Privat investering -0.2 2019-09
Tjenester Sentiment 49.8 2019-12
Stål~~pos=trunc 448 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 95.1 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 2.9 2019-11
Forbruk 267716 2019-09
Disponibel personlig inntekt 320300 2019-09
Privat sparing 4.8 2019-09
Konsumerkreditt 2926 2019-11
Privat-Sektor-Kreditt 0.1 2019-11
Bankenes Utlånsrente 7.92 2019-12
Bensinpriser 1.02 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 119 2019-06
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 11.8 2019-11
Nyboligsalg 4374 2019-11
Boligpriser 2.4 2019-09
Konstruksjonsflyt ut -0.4 2019-09
Bygg Pmi 38.9 2019-12
Hjem-Lån 18594 2019-11
Hjem Eierskap Rate 65 2016-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Australia - Økonomiske indikatorer.