AUSTRALIA - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2017-12
Arbeidsledighet 5.6 2018-04
Inflasjon 1.9 2018-03
Rentesats 1.5 2018-05
Handelsbalanse 1527 2018-03
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 0.76 2018-05
Aksjemarkedet 6032 Poeng 2018-05
10-årig statsobligasjon 2.8 % 2018-05
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 % 2017-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 % 2017-12
BNP 1205 Usd Billion 2016-12
Bnp Faste Priser 432685 Aud Million 2017-12
Brutto Nasjonal Produkt 432308 Aud Million 2017-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 107702 Aud Million 2017-12
Bnp Per Innbygger 55671 USD 2016-12
Bnp Per Innbygger Ppp 44414 USD 2016-12
Bnp Fra Landbruk 10893 Aud Million 2017-12
Bnp Fra Construction 32280 Aud Million 2017-12
Bnp Fra Manufacturing 25233 Aud Million 2017-12
Bnp Fra Mining 25384 Aud Million 2017-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 23682 Aud Million 2017-12
Bnp Fra Verktøy 10429 Aud Million 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.6 % 2018-04
Sysselsatte 12501 Tusen 2018-04
Arbeidsledige 741 Tusen 2018-04
Full Jobb 32700 Personer 2018-04
Deltid Sysselsettingen -10017 Personer 2018-04
Arbeidsledighetsrate 22600 Personer 2018-04
Yrkesdeltakelse 65.6 % 2018-04
Arbeidsledighet for unge 12.6 % 2018-04
Lønnskostnader 101 Indekspoeng 2017-12
Produktivitet 100 Indekspoeng 2017-12
Ledige Stillinger 221 Tusen 2018-03
Jobbannonser 176418 2018-04
Lønn 1192 Aud / Uke 2017-12
Minstelønn 695 Aud / Uke 2017-07
Lønnsveksten 2.1 % 2018-03
Lønninger innen produksjon 1309 Aud / Uke 2017-12
Befolkning 24.7 Million 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 65.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 65.5 2018-12
Sysselsetting 61.9 % 2018-03
Levelønn Family 3420 AUD / måned 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 2420 AUD / måned 2017-12
Lønn Høy Dyktige 6110 AUD / måned 2017-12
Lønn Lav Dyktige 2440 AUD / måned 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.9 % 2018-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 % 2018-03
Konsumprisindeksen Kpi 113 Indekspoeng 2018-03
Kjerne Konsumprisindeks 114 Indekspoeng 2018-03
KjerneInflasjon 1.9 % 2018-03
Bnp-Deflatoren 105 Indekspoeng 2017-12
Produsentpriser 109 Indekspoeng 2018-03
produsentprisene endring 1.7 % 2018-03
Eksportpriser 94.7 Indekspoeng 2018-03
Importprisene 106 Indekspoeng 2018-03
MatInflasjon 0.5 % 2018-03
KPI Housing Utilities 121 Indekspoeng 2018-03
Kpi Transport 104 Indekspoeng 2018-03
Inflasjonsforventning 3.7 % 2018-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 % 2018-05
Internbankrente 2.21 % 2018-04
Pengemengde 108 Nok - Billion 2018-03
Pengemengden M1 356 Nok - Billion 2018-03
Pengemengden M3 2068 Nok - Billion 2018-03
Bankenes balanse 4224 Nok - Billion 2018-03
Sentralbankers balanse 190425 Aud Million 2018-05
Valutareserver 72752 Aud Million 2018-04
Lån Til Privat Sektor 912 Nok - Billion 2018-03
Innskudd Rente 1.9 % 2018-04
Privat gjeld til BNP 205 % 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1527 Aud Million 2018-03
Eksport 34840 Aud Million 2018-03
Import 33314 Aud Million 2018-03
Nåværende situasjon -14024 Aud Million 2017-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 % 2017-12
Utenlandsgjeld 1941517 Aud Million 2017-12
Kjøpsbetingelser 89.1 Indekspoeng 2018-03
Kapitalstrømmer 13577 Aud Million 2017-12
Utenlandske Direkte Investeringer 60499 Aud Million 2017-12
Turistankomster 872400 2018-03
Gullreserver 72.8 Tonn 2018-03
Råoljeproduksjon 240 BBL/D/1K 2018-01
Terrorisme - Hovedsiden 3.09 2016-12
Våpen Salg 97 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 % 2017-12
Offentlige Budsjetter -1.9 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -2049 Aud Million 2018-03
Offentlige Utgifter 83164 Aud Million 2017-12
Statens Inntekter 36003 Aud Million 2018-03
Fiscal Utgifter 38052 Aud Million 2018-03
Asylsøknader 3281 Personer 2017-09
Kreditt-Rating 97.44
Statens Utgifter Til Bnp 36.2 % 2015-12
Militære Utgifter 26102 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 10 Indekspoeng 2018-04
Produksjon PMI 58.3 2018-04
Service PMI 55.2 Indekspoeng 2018-04
Industriell Produksjon 1.7 % 2017-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0 % 2017-12
Industriproduksjonen 2.4 % 2017-12
Kapasitetsutnyttelsen 82.45 % 2018-04
Nye ordere 31 Indekspoeng 2018-03
Lagerendringer 14 Aud Million 2017-12
Konkurser 645 Selskaper 2018-02
Bedriftens Fortjeneste 81045 Aud Million 2017-12
Bilregistreringer 14079 Tusen 2017-12
Totalt Vehicle Sales 82930 2018-04
Ledende økonomisk indeks 0.2 % 2018-04
Liten - Forretnings - Feeling 7.92 2018-03
Internett-hastighet 11063 KBps 2017-03
IP-adresser 9859878 IP 2017-03
Forretninger Varelager 0.2 % 2017-12
Konkurranseevne Index 5.19 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 21 2018-12
Sammensatt Pmi 55.3 Indekspoeng 2018-04
Korrupsjon Index 77 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 13 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 14 2017-12
Gruvedrift Produksjon 1.1 % 2017-12
Privat investering -0.2 % 2017-12
Stål~~pos=trunc 482 Tusen Tonn 2018-03
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 102 Indekspoeng 2018-05
Butikkhandel (Månedlig) 0 % 2018-03
Butikkhandel (Årlig) 2.6 % 2018-03
Forbruk 254902 Aud Million 2017-12
Disponibel personlig inntekt 296667 Aud Million 2017-12
Privat sparing 2.7 % 2017-12
Konsumerkreditt 2719 Nok - Billion 2018-03
Privat-Sektor-Kreditt 0.5 % 2018-03
Bankenes Utlånsrente 8.65 % 2018-04
Bensinpriser 1.11 Usd / Liter 2018-04
Husholdninger Gjeld Til Bnp 121 % of GDP 2017-09
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 2.6 % 2018-03
Nyboligsalg 5418 2018-03
Boligpriser 1 % 2017-12
Konstruksjonsflyt ut 0.2 % 2018-03
Bygg Pmi 55.37 Indekspoeng 2018-04
Hjem Eierskap Rate 65 % 2016-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 % 2018-12
Salgsskatt 10 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 11.5 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.5 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 52.6 mm 2015-12
Temperatur 28.06 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Australia - Økonomiske indikatorer.