Markeder Siste Referanse
Valuta 0.71 2019-02
Aksjemarkedet 6167 2019-02
10-årig statsobligasjon 2.08 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.8 2018-09
Arbeidsledighet 5 2019-01
Inflasjon 1.8 2018-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2018-12
Rentesats 1.5 2019-01
Handelsbalanse 3681 2018-12
Nåværende situasjon -10688 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2017-12
Forretningstillit 4 2019-01
Produksjon PMI 52.5 2019-01
Service PMI 44.3 2019-01
Forbrukertillit 104 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2018-12
Bygningstillatelser -8.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.8 2018-09
BNP 1323 2017-12
Bnp Faste Priser 460827 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 447653 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 111181 2018-09
Bnp Per Innbygger 55926 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 44649 2017-12
Bnp Fra Landbruk 11101 2018-09
Bnp Fra Construction 35037 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 26179 2018-09
Bnp Fra Mining 35800 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 23769 2018-09
Bnp Fra Verktøy 11189 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5 2019-01
Sysselsatte 12752 2019-01
Arbeidsledige 673 2019-01
Full Jobb 65370 2019-01
Deltid Sysselsettingen -26290 2019-01
Arbeidsledighetsrate 39080 2019-01
Yrkesdeltakelse 65.7 2019-01
Arbeidsledighet for unge 11.5 2019-01
Lønnskostnader 102 2018-09
Produktivitet 101 2018-09
Ledige Stillinger 243 2018-12
Jobbannonser 171392 2019-01
Lønn 1207 2018-06
Minstelønn 719 2018-07
Lønnsveksten 2.3 2018-12
Lønninger innen produksjon 1304 2018-06
Befolkning 24.7 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 65.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 65.5 2018-12
Sysselsetting 62.4 2019-01
Levelønn Family 2790 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1770 2018-12
Lønn Høy Dyktige 6120 2018-12
Lønn Lav Dyktige 2710 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.8 2018-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2018-12
Konsumprisindeksen Kpi 114 2018-12
Kjerne Konsumprisindeks 115 2018-12
KjerneInflasjon 1.8 2018-12
Bnp-Deflatoren 103 2018-09
Produsentpriser 111 2018-12
produsentprisene endring 2 2018-12
Eksportpriser 104 2018-12
Importprisene 113 2018-12
MatInflasjon 1.5 2018-12
KPI Housing Utilities 122 2018-12
Kpi Transport 106 2018-12
Inflasjonsforventning 3.7 2019-02
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2019-01
Internbankrente 2.2 2019-01
Pengemengde 115 2018-12
Pengemengden M1 355 2018-12
Pengemengden M3 2097 2018-12
Bankenes balanse 4278 2018-09
Sentralbankers balanse 162261 2019-02
Valutareserver 61319 2019-01
Lån Til Privat Sektor 953 2018-12
Innskudd Rente 1.85 2019-01
Privat gjeld til BNP 206 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3681 2018-12
Nåværende situasjon -10688 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2017-12
Eksport 37924 2018-12
Import 34244 2018-12
Utenlandsgjeld 2031327 2018-09
Kjøpsbetingelser 92.7 2018-12
Kapitalstrømmer 11116 2018-09
Utenlandske Direkte Investeringer 60499 2017-12
Turistankomster 802200 2018-11
Gullreserver 68.7 2019-03
Råoljeproduksjon 281 2018-08
Terrorisme - Hovedsiden 2.83 2017-12
Våpen Salg 97 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -292 2018-12
Offentlige Utgifter 87057 2018-09
Statens Inntekter 40511 2018-12
Fiscal Utgifter 40803 2018-12
Asylsøknader 2042 2018-04
Kreditt-Rating 97.44
Militære Utgifter 26102 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 4 2019-01
Produksjon PMI 52.5 2019-01
Service PMI 44.3 2019-01
Industriell Produksjon 2.8 2018-09
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.8 2018-09
Industriproduksjonen -0.7 2018-09
Kapasitetsutnyttelsen 81.45 2019-01
Nye ordere 34 2018-12
Lagerendringer 47 2018-09
Konkurser 564 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 90221 2018-09
Bilregistreringer 14079 2017-12
Totalt Vehicle Sales 87528 2018-12
Ledende økonomisk indeks -0.01 2019-01
Liten - Forretnings - Feeling -1.12 2018-12
Internett-hastighet 11063 2017-03
IP-adresser 9859878 2017-03
Forretninger Varelager 0 2018-09
Konkurranseevne Index 78.85 2018-12
Konkurranseevne Rank 14 2018-12
Sammensatt Pmi 51.5 2019-01
Korrupsjon Index 77 2018-12
Korrupsjon Rank 13 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 18 2018-12
Gruvedrift Produksjon 6.1 2018-09
Privat investering -0.5 2018-09
Stål~~pos=trunc 449 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 104 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 3.2 2018-12
Forbruk 260656 2018-09
Disponibel personlig inntekt 303619 2018-09
Privat sparing 2.4 2018-09
Konsumerkreditt 2803 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 0.2 2018-12
Bankenes Utlånsrente 8.66 2019-01
Bensinpriser 0.94 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 121 2018-06
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser -8.4 2018-12
Nyboligsalg 4622 2018-12
Boligpriser -1.5 2018-09
Konstruksjonsflyt ut -2.8 2018-09
Bygg Pmi 43.1 2019-01
Hjem Eierskap Rate 65 2016-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Australia - Økonomiske indikatorer.