Markeder Siste Referanse
Valuta 0.68 2019-10
Aksjemarkedet 6685 2019-10
10-årig statsobligasjon 1.07 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2019-06
Arbeidsledighet 5.2 2019-09
Inflasjon 1.6 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2019-06
Rentesats 0.75 2019-10
Handelsbalanse 5926 2019-08
Nåværende situasjon 5853 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2018-12
Forretningstillit 0 2019-09
Produksjon PMI 54.7 2019-09
Service PMI 51.5 2019-09
Forbrukertillit 92.8 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-08
Bygningstillatelser -1.1 2019-08
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2019-06
BNP 1432 2018-12
Bnp Faste Priser 465885 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 464323 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 107275 2019-06
Bnp Per Innbygger 56919 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 45439 2018-12
Bnp Fra Landbruk 10618 2019-06
Bnp Fra Construction 33319 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 25618 2019-06
Bnp Fra Mining 37875 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 24676 2019-06
Bnp Fra Verktøy 11176 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.2 2019-09
Sysselsatte 12927 2019-08
Arbeidsledige 717 2019-08
Full Jobb 26200 2019-09
Deltid Sysselsettingen -11400 2019-09
Arbeidsledighetsrate 14700 2019-09
Yrkesdeltakelse 66.1 2019-09
Arbeidsledighet for unge 11.7 2019-09
Lønnskostnader 105 2019-06
Produktivitet 100 2019-06
Ledige Stillinger 236 2019-09
Jobbannonser 157638 2019-09
Lønn 1238 2019-06
Minstelønn 741 2019-07
Lønnsveksten 2.3 2019-06
Lønninger innen produksjon 1338 2019-06
Befolkning 25.18 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 65.5 2018-12
Sysselsetting 62.7 2019-08
Levelønn Family 2790 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1770 2018-12
Lønn Høy Dyktige 6120 2018-12
Lønn Lav Dyktige 2710 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.6 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 115 2019-06
Kjerne Konsumprisindeks 116 2019-06
KjerneInflasjon 1.6 2019-06
Bnp-Deflatoren 107 2019-06
Produsentpriser 112 2019-06
produsentprisene endring 2 2019-06
Eksportpriser 113 2019-06
Importprisene 113 2019-06
MatInflasjon 2.4 2019-06
KPI Housing Utilities 121 2019-06
Kpi Transport 107 2019-06
Inflasjonsforventning 3.6 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.75 2019-10
Internbankrente 1.22 2019-09
Pengemengde 113 2019-08
Pengemengden M1 1023 2019-08
Pengemengden M3 2131 2019-08
Bankenes balanse 4483 2019-06
Sentralbankers balanse 174749 2019-10
Valutareserver 69039 2019-09
Lån Til Privat Sektor 955 2019-08
Innskudd Rente 1.35 2019-09
Privat gjeld til BNP 205 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5926 2019-08
Nåværende situasjon 5853 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2018-12
Eksport 40982 2019-08
Import 35056 2019-08
Utenlandsgjeld 2139816 2019-06
Kjøpsbetingelser 100 2019-06
Kapitalstrømmer -4163 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 80891 2018-12
Turistankomster 790400 2019-07
Gullreserver 68.74 2019-09
Råoljeproduksjon 362 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.83 2017-12
Våpen Salg 38 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -9001 2019-06
Offentlige Utgifter 91328 2019-06
Statens Inntekter 38823 2019-06
Fiscal Utgifter 47824 2019-06
Asylsøknader 1724 2018-07
Kreditt-Rating 97.44
Militære Utgifter 26836 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0 2019-09
Produksjon PMI 54.7 2019-09
Service PMI 51.5 2019-09
Industriell Produksjon 1.9 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.2 2019-06
Industriproduksjonen -3.1 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 81.87 2019-09
Nye ordere 25 2019-09
Lagerendringer -1982 2019-06
Konkurser 846 2019-07
Bedriftens Fortjeneste 98026 2019-06
Bilregistreringer 14330 2018-12
Totalt Vehicle Sales 88181 2019-09
Ledende økonomisk indeks -0.09 2019-09
Liten - Forretnings - Feeling 0.84 2019-06
Internett-hastighet 11063 2017-03
IP-adresser 9859878 2017-03
Forretninger Varelager -0.9 2019-06
Konkurranseevne Index 78.75 2019-12
Konkurranseevne Rank 16 2019-12
Sammensatt Pmi 52 2019-09
Korrupsjon Index 77 2018-12
Korrupsjon Rank 13 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 18 2018-12
Industri Sentiment 50.3 2019-09
Gruvedrift Produksjon 6.5 2019-06
Privat investering -0.5 2019-06
Tjenester Sentiment 52.4 2019-09
Stål~~pos=trunc 501 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 92.8 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 2.3 2019-08
Forbruk 263544 2019-06
Disponibel personlig inntekt 310782 2019-06
Privat sparing 2.3 2019-06
Konsumerkreditt 2909 2019-08
Privat-Sektor-Kreditt 0.2 2019-08
Bankenes Utlånsrente 8.03 2019-09
Bensinpriser 1.01 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 119 2019-03
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser -1.1 2019-08
Nyboligsalg 4548 2019-08
Boligpriser -0.7 2019-06
Konstruksjonsflyt ut -3.8 2019-06
Bygg Pmi 42.6 2019-09
Hjem-Lån 49792 2019-08
Hjem Eierskap Rate 65 2016-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Australia - Økonomiske indikatorer.