Markeder Siste Referanse
Valuta 0.71 2020-10
Aksjemarkedet 6156 2020-10
10-årig statsobligasjon 0.8 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -7 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -6.3 2020-06
Arbeidsledighet 6.9 2020-09
Inflasjon -0.3 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) -1.9 2020-06
Rentesats 0.25 2020-10
Handelsbalanse 2643 2020-08
Nåværende situasjon 17738 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 0.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 45.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.2 2019-12
Forretningstillit -4 2020-09
Produksjon PMI 46.7 2020-09
Service PMI 36.2 2020-09
Forbrukertillit 105 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) -4 2020-08
Bygningstillatelser -1.6 2020-08
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 27520 2020-10
Coronavirus dødsfall 905 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 25015 2020-10
Sykehussenger 3.84 2016-12
sykehus 55.89 2016-12
Medisinske leger 3.87 2017-12
sykepleiere 12.98 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -7 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -6.3 2020-06
BNP 1393 2019-12
Bnp Faste Priser 445799 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 447165 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 104432 2020-06
Bnp Per Innbygger 57071 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 49756 2019-12
Bnp Fra Landbruk 9151 2020-06
Bnp Fra Construction 30249 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 24409 2020-06
Bnp Fra Mining 41872 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 26229 2020-06
Bnp Fra Verktøy 11156 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.9 2020-09
Sysselsatte 12572 2020-09
Arbeidsledige 937 2020-09
Full Jobb -20100 2020-09
Deltid Sysselsettingen -9400 2020-09
Arbeidsledighetsrate -29500 2020-09
Yrkesdeltakelse 64.8 2020-09
Arbeidsledighet for unge 14.5 2020-09
Lønnskostnader 94 2020-06
Produktivitet 100 2019-12
Ledige Stillinger 226 2020-03
Jobbannonser 118424 2020-09
Lønn 1305 2020-06
Minstelønn 754 2020-07
Lønnsveksten 1.8 2020-06
Lønninger innen produksjon 1381 2020-06
Befolkning 25.6 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2019-12
Pensjonsalder Menn 66 2019-12
Sysselsetting 60.3 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.3 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) -1.9 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 114 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 117 2020-06
KjerneInflasjon 1.2 2020-06
Bnp-Deflatoren 105 2020-06
Produsentpriser 111 2020-06
produsentprisene endring -0.4 2020-06
Eksportpriser 109 2020-06
Importprisene 111 2020-06
MatInflasjon 4.1 2020-06
KPI Housing Utilities 122 2020-06
Kpi Transport 99.3 2020-06
Inflasjonsforventning 3.4 2020-10

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2020-10
Pengemengde 167 2020-08
Pengemengden M1 1283 2020-08
Pengemengden M3 2378 2020-08
Bankenes balanse 5410 2020-06
Sentralbankers balanse 294952 2020-10
Valutareserver 61558 2020-09
Lån Til Privat Sektor 992 2020-08
Innskudd Rente 0.55 2020-09
Privat gjeld til BNP 200 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2643 2020-08
Nåværende situasjon 17738 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 0.2 2019-12
Eksport 32638 2020-08
Import 29996 2020-08
Utenlandsgjeld 2176567 2020-06
Kjøpsbetingelser 98.3 2020-06
Kapitalstrømmer -18636 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer 52011 2019-12
Turistankomster 3030 2020-08
Gullreserver 60.7 2020-06
Råoljeproduksjon 353 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.65 2018-12
Våpen Salg 148 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 45.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.2 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -33613 2020-09
Offentlige Utgifter 99676 2020-06
Statens Inntekter 33349 2020-09
Fiscal Utgifter 66962 2020-09
Kreditt-Rating 100 2020-10
Statsgjeld 463654 2020-05
Militære Utgifter 26836 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 11.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -4 2020-09
Produksjon PMI 46.7 2020-09
Service PMI 36.2 2020-09
Industriell Produksjon 2.5 2020-03
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.1 2020-03
Industriproduksjonen 2.7 2020-03
Kapasitetsutnyttelsen 76.89 2020-09
Nye ordere -10 2020-09
Lagerendringer -4085 2020-06
Konkurser 275 2020-08
Bedriftens Fortjeneste 109606 2020-06
Bilregistreringer 14504 2019-12
Totalt Vehicle Sales 68985 2020-09
Ledende økonomisk indeks 0.22 2020-09
Liten - Forretnings - Feeling -9.68 2020-06
Internett-hastighet 11063 2017-03
IP-adresser 9859878 2017-03
Forretninger Varelager -3 2020-06
Konkurranseevne Index 78.75 2019-12
Konkurranseevne Rank 16 2019-12
Sammensatt Pmi 53.6 2020-10
Korrupsjon Index 77 2019-12
Korrupsjon Rank 12 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 14 2019-12
Industri Sentiment 54.2 2020-10
Gruvedrift Produksjon 4.3 2020-03
Privat investering -5.9 2020-06
Tjenester Sentiment 53.8 2020-10
Stål~~pos=trunc 391 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 105 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) -4 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 2.3 2020-01
Forbruk 233518 2020-06
Disponibel personlig inntekt 331505 2020-06
Privat sparing 19.8 2020-06
Konsumerkreditt 2976 2020-08
Privat-Sektor-Kreditt 0 2020-08
Bankenes Utlånsrente 6.51 2020-09
Bensinpriser 0.82 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 119 2020-03

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser -1.6 2020-08
Nyboligsalg 6204 2020-09
Boligpriser -1.8 2020-06
Konstruksjonsflyt ut -0.7 2020-06
Bygg Pmi 45.2 2020-09
Hjem-Lån 16276 2020-08
Hjem Eierskap Rate 65 2016-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 27520 2020-10
Coronavirus dødsfall 905 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 25015 2020-10
Sykehussenger 3.84 2016-12
sykehus 55.89 2016-12
Medisinske leger 3.87 2017-12
sykepleiere 12.98 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Australia - Økonomiske indikatorer.