Markeder Siste Referanse
Valuta 0.71 2019-04
Aksjemarkedet 6260 2019-04
10-årig statsobligasjon 1.95 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2018-12
Arbeidsledighet 5 2019-03
Inflasjon 1.8 2018-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2018-12
Rentesats 1.5 2019-04
Handelsbalanse 4801 2019-02
Nåværende situasjon -7203 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2017-12
Forretningstillit 0 2019-03
Produksjon PMI 51 2019-03
Service PMI 44.8 2019-03
Forbrukertillit 101 2019-04
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-02
Bygningstillatelser 19.1 2019-02
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2018-12
BNP 1323 2017-12
Bnp Faste Priser 461547 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 453201 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 110681 2018-12
Bnp Per Innbygger 55926 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 44649 2017-12
Bnp Fra Landbruk 10698 2018-12
Bnp Fra Construction 34105 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 25824 2018-12
Bnp Fra Mining 36287 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 24447 2018-12
Bnp Fra Verktøy 11122 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5 2019-03
Sysselsatte 12792 2019-03
Arbeidsledige 680 2019-03
Full Jobb 48264 2019-03
Deltid Sysselsettingen -22609 2019-03
Arbeidsledighetsrate 25655 2019-03
Yrkesdeltakelse 65.7 2019-03
Arbeidsledighet for unge 11.7 2019-03
Lønnskostnader 104 2018-12
Produktivitet 100 2018-12
Ledige Stillinger 245 2019-03
Jobbannonser 166509 2019-03
Lønn 1225 2018-12
Minstelønn 719 2018-07
Lønnsveksten 2.3 2018-12
Lønninger innen produksjon 1340 2018-12
Befolkning 24.7 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 65.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 65.5 2018-12
Sysselsetting 62.3 2019-03
Levelønn Family 2790 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1770 2018-12
Lønn Høy Dyktige 6120 2018-12
Lønn Lav Dyktige 2710 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.8 2018-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2018-12
Konsumprisindeksen Kpi 114 2018-12
Kjerne Konsumprisindeks 115 2018-12
KjerneInflasjon 1.8 2018-12
Bnp-Deflatoren 104 2018-12
Produsentpriser 111 2018-12
produsentprisene endring 2 2018-12
Eksportpriser 104 2018-12
Importprisene 113 2018-12
MatInflasjon 1.5 2018-12
KPI Housing Utilities 122 2018-12
Kpi Transport 106 2018-12
Inflasjonsforventning 3.9 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2019-04
Internbankrente 2.02 2019-03
Pengemengde 112 2019-02
Pengemengden M1 356 2019-02
Pengemengden M3 2126 2019-02
Bankenes balanse 4341 2018-12
Sentralbankers balanse 162243 2019-04
Valutareserver 77092 2019-03
Lån Til Privat Sektor 960 2019-02
Innskudd Rente 1.85 2019-03
Privat gjeld til BNP 206 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4801 2019-02
Nåværende situasjon -7203 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2017-12
Eksport 39833 2019-02
Import 35032 2019-02
Utenlandsgjeld 2084046 2018-12
Kjøpsbetingelser 92.7 2018-12
Kapitalstrømmer 9862 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 60499 2017-12
Turistankomster 927200 2019-02
Gullreserver 68.7 2019-03
Råoljeproduksjon 323 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 2.83 2017-12
Våpen Salg 97 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 10724 2019-02
Offentlige Utgifter 89290 2018-12
Statens Inntekter 47646 2019-02
Fiscal Utgifter 36922 2019-02
Asylsøknader 1724 2018-07
Kreditt-Rating 97.44
Militære Utgifter 26102 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0 2019-03
Produksjon PMI 51 2019-03
Service PMI 44.8 2019-03
Industriell Produksjon 2.8 2018-09
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.8 2018-09
Industriproduksjonen -0.7 2018-09
Kapasitetsutnyttelsen 80.97 2019-03
Nye ordere 34 2018-12
Lagerendringer 685 2018-12
Konkurser 629 2019-02
Bedriftens Fortjeneste 90060 2018-12
Bilregistreringer 14079 2017-12
Totalt Vehicle Sales 87528 2018-12
Ledende økonomisk indeks 0.2 2019-03
Liten - Forretnings - Feeling -1.12 2018-12
Internett-hastighet 11063 2017-03
IP-adresser 9859878 2017-03
Forretninger Varelager -0.2 2018-12
Konkurranseevne Index 78.85 2018-12
Konkurranseevne Rank 14 2018-12
Sammensatt Pmi 50.6 2019-04
Korrupsjon Index 77 2018-12
Korrupsjon Rank 13 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 18 2018-12
Gruvedrift Produksjon 6.1 2018-09
Privat investering 2 2018-12
Stål~~pos=trunc 385 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 101 2019-04
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 2.9 2019-02
Forbruk 261905 2018-12
Disponibel personlig inntekt 306322 2018-12
Privat sparing 2.5 2018-12
Konsumerkreditt 2825 2019-02
Privat-Sektor-Kreditt 0.3 2019-02
Bankenes Utlånsrente 8.66 2019-03
Bensinpriser 1.02 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 120 2018-09
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 19.1 2019-02
Nyboligsalg 4583 2019-02
Boligpriser -2.4 2018-12
Konstruksjonsflyt ut -3.1 2018-12
Bygg Pmi 45.6 2019-03
Hjem Eierskap Rate 65 2016-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Australia - Økonomiske indikatorer.