Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 0.60 0.6 0.59 0.59 0.59 0.58
Aksjemarkedet 5067.50 4976 4887 4799 4712 4539
10-årig statsobligasjon 0.78 0.81 0.85 0.88 0.92 1

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 0.50 -5 -0.4 0.6 0.7 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 2.20 -2 -0.9 -0.5 1.1 1.5
Arbeidsledighet 5.10 9 10.5 9.5 9 8
Inflasjon 1.80 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Handelsbalanse 5210.00 2500 3200 5500 1500 5000
Nåværende situasjon 955.00 -5000 -3000 -3900 -2800 -5000
Nåværende situasjon mot BNP 0.20 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7
Regjeringens gjeld mot BNP 40.70 44 44 44 43 43
Offentlige Budsjetter -0.60 -4.5 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5
Forretningstillit -4.00 -27 -20 -16 -12 -5
Produksjon PMI 53.70 33 40 42 44 49
Service PMI 47.00 36 41 48 49 50.5
Forbrukertillit 91.90 63 70 77 80 85
Butikkhandel (Månedlig) 0.50 -1.5 0.2 0.4 0.3 0.5
Bygningstillatelser 19.90 -8 -3.5 1 1.7 2.5
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 0.50 -5 -0.4 0.6 0.7 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 2.20 -2 -0.9 -0.5 1.1 1.5
BNP 1450.00 1480 1480 1480 1520 1520
Bnp Faste Priser 480379.00 470491 475713 477977 485663 485147
Brutto Nasjonal Produkt 472070.00 465895 472930 469710 477263 476755
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 109651.00 109000 110000 109000 111000 111000
Bnp Per Innbygger 56919.40 57990 57990 57990 58450 58450
Bnp Per Innbygger Ppp 45439.30 46400 46400 46400 45380 46800
Bnp Fra Landbruk 9826.00 10063 9746 9777 9934 9924
Bnp Fra Construction 33085.00 33289 33708 32920 33449 33413
Bnp Fra Manufacturing 26442.00 25753 25734 26310 26733 26704
Bnp Fra Mining 42615.00 40987 41773 42402 43084 43038
Bnp Fra Forvaltningsloven 25533.00 24700 25166 25405 25814 25786
Bnp Fra Verktøy 11532.00 11439 11466 11474 11659 11646

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 5.10 9 10.5 9.5 9 8
Sysselsatte 13015.12 12000 11600 11800 11900 12500
Arbeidsledige 699.05 910 1200 990 910 880
Deltid Sysselsettingen 20000.00 -25000 -15000 3400 4000 21000
Full Jobb 6700.00 -45000 -60000 -30000 20000 5000
Arbeidsledighetsrate 26700.00 -65000 -75000 -26600 24000 26000
Yrkesdeltakelse 66.00 66.1 65.9 66 66 66.1
Arbeidsledighet for unge 12.20 16.5 18.5 17.5 17 15
Lønnskostnader 104.70 106 107 107 107 110
Produktivitet 100.20 101 101 101 101 101
Ledige Stillinger 226.50 237 235 235 235 237
Jobbannonser 151145.85 150000 156000 155000 154500 151000
Lønn 1257.00 1266 1267 1287 1286 1317
Lønninger innen produksjon 1350.60 1369 1370 1383 1382 1415
Lønnsveksten 2.20 2.3 2.4 2.4 2.3 2.3
Minstelønn 740.80 760 760 760 760 780
Befolkning 25.60 25.9 26.1 26.14 26.6 26.62
Pensjonsalder Kvinner 65.50 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 65.50 66 66 66 66 66
Levelønn Family 2790.00 2854 2856 2857 2854 2923
Lønn Å Leve Av Individuell 1770.00 1811 1812 1812 1811 1854
Sysselsetting 62.60 58 56.5 57.5 58 60.5
Lønn Lav Dyktige 2710.00 2772 2774 2775 2772 2839
Lønn Høy Dyktige 6120.00 6261 6264 6267 6261 6411

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 1.80 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
Konsumprisindeksen Kpi 116.20 117 118 118 118 121
Kjerne Konsumprisindeks 116.66 118 118 119 119 121
KjerneInflasjon 1.60 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9
Produsentpriser 112.40 114 114 115 115 117
produsentprisene endring 1.40 1.8 2 2.1 2.1 2.3
Eksportpriser 108.80 108 110 113 113 111
Importprisene 114.30 116 114 114 114 110
MatInflasjon 2.60 1.9 1.9 2 2.1 2.1
Inflasjonsforventning 4.00 3.6 3.3 3.9 4 4
KPI Housing Utilities 121.90 124 124 124 124 127
Kpi Transport 108.60 109 109 111 111 113

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Pengemengden M1 1098.77 372 372 372 372 382
Valutareserver 83597.00 75000 73000 72000 72000 75000
Bankenes balanse 4757.86 4650 4700 4600 4650 4500
Innskudd Rente 0.90 1.15 1.15 1.35 1.15 1.85
Privat gjeld til BNP 205.30 204 204 204 204 202

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse 5210.00 2500 3200 5500 1500 5000
Nåværende situasjon 955.00 -5000 -3000 -3900 -2800 -5000
Nåværende situasjon mot BNP 0.20 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7
Import 34911.00 35500 36300 35000 34500 36000
Eksport 40122.00 38000 39500 40500 36000 41000
Utenlandsgjeld 2172006.00 2100466 2179000 2179000 2179000 2213174
Kjøpsbetingelser 95.20 93.1 96.49 99.12 99.56 101
Kapitalstrømmer -1833.00 12800 13100 13100 13100 12685
Utenlandske Direkte Investeringer 80891.00 81000 81000 81000 81000 90000
Turistankomster 766600.00 500000 550000 680000 700000 1000000
Gullreserver 68.74 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 40.70 44 44 44 43 43
Offentlige Budsjetter -0.60 -4.5 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5
Regjeringens budsjetter verdi 9274.00 -700 -500 -500 -500 -295
Offentlige Utgifter 94271.00 91691 93190 93800 95308 95207
Statens Inntekter 47888.00 38700 37600 37600 37600 39055
Fiscal Utgifter 38613.00 39400 38100 38100 38100 39350
Statsgjeld 403036.00 419000 421000 430000 433000 440000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 11.50 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit -4.00 -27 -20 -16 -12 -5
Produksjon PMI 53.70 33 40 42 44 49
Service PMI 47.00 36 41 48 49 50.5
Industriell Produksjon 3.80 -6 -7.5 -3.3 -1.3 0.7
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.50 -1.4 -3.5 -2 0.3 0.41
Industriproduksjonen 0.10 -5 -7.5 -3.5 -1.5 0.8
Konkurser 397.00 670 710 560 650 590
Bedriftens Fortjeneste 94066.00 1.3 94000 91500 91500 90500
Totalt Vehicle Sales 81690.00 60000 70000 82000 90000 85000
Bilregistreringer 14330.43 14350 14350 14350 14350 14550
Ledende økonomisk indeks -0.40 0.1 0 0.1 0.1 0.2
Liten - Forretnings - Feeling -3.76 -2 -1 -1 1 1
Gruvedrift Produksjon 8.00 -5 -8 2.5 3.5 4.5
Industri Sentiment 49.70 48 48 49 50 50.5
Tjenester Sentiment 38.50 36 41 46 48 50.5
Privat investering -2.80 1 1.3 1.3 1.1 1.13
Forretninger Varelager 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
Sammensatt Pmi 39.40 39 40.5 44 47 50.5

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit 91.90 63 70 77 80 85
Butikkhandel (Månedlig) 0.50 -1.5 0.2 0.4 0.3 0.5
Butikkhandel (Årlig) 2.30 2.1 2.8 2.6 2.7 2.8
Forbruk 268845.00 264725 266567 267501 271802 271513
Disponibel personlig inntekt 319158.00 307674 318859 317562 322669 322326
Privat sparing 3.60 1.9 1.7 2 2 1.6
Konsumerkreditt 2962.32 2802 2900 2922 2981 2966
Privat-Sektor-Kreditt 0.40 0.3 0.4 0.2 0.4 0.6
Husholdninger Gjeld Til Bnp 119.80 125 124 124 124 126
Bankenes Utlånsrente 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92
Bensinpriser 0.96 0.91 0.87 0.82 0.78 0.74

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bygningstillatelser 19.90 -8 -3.5 1 1.7 2.5
Nyboligsalg 4715.00 4100 4300 4400 4500 4900
Boligpriser 3.90 1.3 0.8 2.1 2.1 2.1
Hjem-Lån 20734.10 19200 19500 19800 20100 20900
Hjem Eierskap Rate 65.00 64 64 64 64 64
Konstruksjonsflyt ut -3.00 0.6 0.2 0.2 0.4 0.5
Bygg Pmi 37.90 36 38 40 41 43


Australia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.