AUSTRALIA - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER

Australia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 0.90 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8
Arbeidsledighet 5.30 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6
Inflasjon 2.10 2.1 1.8 1.7 1.7 2.5
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 2
Handelsbalanse 1551.00 600 2000 1354 1339 -500
Regjeringens gjeld mot BNP 41.90 42.5 42.5 41 41 38
Markeder Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 0.73
0.73 0.72 0.72 0.71 0.7
Aksjemarkedet 6191.20
6308 6263 6219 6176 6005
10-årig statsobligasjon 2.72
2.6 2.64 2.69 2.73 2.9
BNP Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 0.90
0.8 0.6 0.7 0.7 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 3.40
2.7 2.7 2.3 2.3 2.4
BNP 1323.42
1450 1450 1580 1580 1720
Bnp Faste Priser 441942.00
436153 444886 448237 452107 466952
Brutto Nasjonal Produkt 442164.00
435784 443361 450675 452334 465352
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 110021.00
110000 111000 113000 113000 117000
Bnp Per Innbygger 55925.93
56220 56220 56890 56890 57160
Bnp Per Innbygger Ppp 44648.71
45100 45100 45500 45500 46000
Bnp Fra Landbruk 10402.00
10687 10667 10558 10641 11197
Bnp Fra Construction 33503.00
32703 33741 33620 34274 35415
Bnp Fra Manufacturing 25521.00
25828 26019 26517 26108 27310
Bnp Fra Mining 26745.00
25310 26077 26943 27360 27370
Bnp Fra Forvaltningsloven 24245.00
23719 24324 24646 24803 25531
Bnp Fra Verktøy 10636.00
10652 10747 10748 10881 11280
Arbeidskraft Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 5.30
5.4 5.5 5.5 5.6 5.6
Sysselsatte 12631.28
12660 12710 12820 12900 13500
Arbeidsledige 708.77
712 709 707 706 702
Deltid Sysselsettingen 10250.00
8537 7589 7526 7524 6900
Full Jobb 33700.00
13447 11039 10482 10397 10376
Arbeidsledighetsrate 44000.00
23014 17100 22869 22881 15600
Yrkesdeltakelse 65.70
65.6 65.6 65.8 65.7 66
Arbeidsledighet for unge 11.70
12.2 12 12.8 12.2 13
Produktivitet 101.80
102 101 101 102 102
Lønnskostnader 100.60
101 101 101 101 101
Ledige Stillinger 234.20
246 253 257 259 257
Jobbannonser 177241.00
177013 177068 176990 176924 176792
Lønn 1207.40
1210 1210 1230 1230 1300
Lønninger innen produksjon 1304.50
1310 1310 1350 1350 1400
Lønnsveksten 2.10
2.3 2.4 2.4 1.99 3.3
Minstelønn 719.20
719 719 740 740 760
Befolkning 24.70
25.2 25.3 25.4 25.5 26
Pensjonsalder Kvinner 65.50
65.5 65.5 65.25 65 66
Pensjonsalder Menn 65.50
65.5 65.5 66 66 66
Levelønn Family 3420.00
3500 3500 3600 3442 3600
Lønn Å Leve Av Individuell 2420.00
2431 2432 2431 2431 2430
Lønn Lav Dyktige 2440.00
2481 2481 2506 2494 2506
Lønn Høy Dyktige 6110.00
6200 6200 6200 6144 6300
Sysselsetting 62.10
62.12 62.15 62.17 62.19 62.22
Prisene Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflasjon 2.10
2.1 1.8 1.7 1.7 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.40
0.6 0.4 0.4 0.5 1
Konsumprisindeksen Kpi 113.00
114 115 115 115 121
Kjerne Konsumprisindeks 114.25
115 115 116 116 120
KjerneInflasjon 1.90
1.9 1.9 1.82 1.83 2.1
Bnp-Deflatoren 106.48
107 107 107 108 111
Produsentpriser 109.40
110 111 111 111 115
produsentprisene endring 1.50
2.2 1.9 1.7 1.8 1.9
Eksportpriser 96.50
96.2 94.78 93.27 92.78 94
Importprisene 110.00
110 110 109 109 106
MatInflasjon 0.30
1.6 1.5 1.4 1.5 2
Inflasjonsforventning 4.00
4 3.9 4.1 4 3.9
KPI Housing Utilities 120.80
122 123 123 123 129
Kpi Transport 105.50
103 105 106 108 111
Penger Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Rentesats 1.50
1.5 1.5 1.5 1.5 2
Internbankrente 2.26
2.26 2.26 2.26 2.26 2.76
Pengemengde 108.69
109 109 109 109 109
Pengemengden M1 352.84
354 357 359 362 389
Pengemengden M3 2074.81
2081 2090 2099 2108 2180
Bankenes balanse 4268.34
4100 4075 4050 4060 4100
Sentralbankers balanse 172822.00
178384 178833 178826 178826 178826
Valutareserver 70975.00
70221 71740 71511 71538 71558
Lån Til Privat Sektor 927.00
933 941 949 955 994
Innskudd Rente 1.90
1.9 1.9 1.9 1.9 2.4
Privat gjeld til BNP 204.90
200 200 196 196 191
Handel Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalanse 1551.00
600 2000 1354 1339 -500
Eksport 36070.00
31200 33000 36165 36166 34500
Import 34519.00
30600 31000 34811 34827 35000
Nåværende situasjon -13472.00
-13243 -19000 -13023 -12978 -22900
Nåværende situasjon mot BNP -3.10
-2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.3
Utenlandsgjeld 2045588.00
2072865 2092303 2113446 2135704 2366661
Kjøpsbetingelser 87.70
87.22 86.74 85.37 85.48 88.47
Utenlandske Direkte Investeringer 60499.00
51675 52665 50966 49267 56688
Kapitalstrømmer 12538.00
13182 13482 12477 12526 12677
Turistankomster 774400.00
680500 1022100 785600 780800 1080400
Gullreserver 72.80
72.79 72.79 72.79 72.79 72.79
Råoljeproduksjon 272.00
274 274 274 274 274
Terrorisme - Hovedsiden 3.09
2.18 1.93 1.82 1.71 2.39
Våpen Salg 97.00
94.08 88.88 89.28 89.68 102
Regjeringen Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 41.90
42.5 42.5 41 41 38
Offentlige Budsjetter -1.90
-1.2 -1.2 -0.8 -0.8 -0.3
Regjeringens budsjetter verdi 10417.00
4379 8202 5759 8399 9014
Offentlige Utgifter 85568.00
82714 85590 86657 87536 89835
Statens Inntekter 49256.00
42339 45435 43612 46262 46873
Fiscal Utgifter 38839.00
37960 37801 37853 37863 37859
Militære Utgifter 26102.32
25466 24976 24690 24404 25993
Asylsøknader 2042.00
2091 2088 2089 2089 2089
Statens Utgifter Til Bnp 36.20
35.96 35.97 35.97 35.97 36.01
Virksomhet Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Forretningstillit 4.00
11 10 9 6.06 6
Produksjon PMI 56.70
56.4 57.1 56.2 55.8 52
Service PMI 52.20
53.8 55 53.5 54.74 52.2
Industriell Produksjon 4.40
2.41 2.47 1.29 2.23 2.63
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.20
0.52 0.15 0.1 0.59 0.48
Industriproduksjonen 6.50
-0.6 0.5 1.25 2.58 1
Kapasitetsutnyttelsen 82.27
82.21 82.23 82.22 82.22 82.22
Nye ordere 31.00
47.51 38.51 45.01 43.89 42.7
Lagerendringer 1160.00
797 662 591 559 466
Konkurser 764.00
660 660 659 658 658
Bedriftens Fortjeneste 88467.00
88769 68900 87184 87048 59900
Totalt Vehicle Sales 85551.00
112960 99100 103819 102978 101000
Bilregistreringer 14078.61
14200 14200 14260 14260 14350
Ledende økonomisk indeks 0.10
0.2 0.1 0 -0.2 0.1
Liten - Forretnings - Feeling 1.54
-4.81 2.15 -2.76 3.48 0.37
Internett-hastighet 11063.10
13737 14067 14383 14695 16567
IP-adresser 9859878.00
9945263 9942116 9949235 9951342 9953818
Privat investering -2.50
0.74 0.34 0.7 0.68 1.23
Gruvedrift Produksjon 4.40
0.9 1.2 3.56 4.38 4
Stål~~pos=trunc 515.57
512 516 516 516 516
Forretninger Varelager 0.60
0.5 0.3 0.6 0.2 0.4
Konkurranseevne Index 5.19
5.21 5.21 5.19 5.19 5.25
Konkurranseevne Rank 21.00
22 23 20 19 25
Sammensatt Pmi 52.00
55.1 53.9 53.5 53.8 56.5
Korrupsjon Index 77.00
77 76 76 76 74
Korrupsjon Rank 13.00
11 11 11 10 8
Enkle Å Gjøre Forretninger 14.00
16 16 12 11 17
Forbruker Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Forbrukertillit 100.50
101 104 99 105 104
Butikkhandel (Månedlig) 0.00
0.31 0.29 0.29 0.29 0.29
Butikkhandel (Årlig) 3.20
3.56 2.3 3.71 3.77 2.6
Forbruk 258440.00
255947 262252 262661 264384 275259
Disponibel personlig inntekt 298813.00
301173 302807 304614 306406 323574
Privat sparing 1.00
1.53 1.44 1.56 1.64 1.56
Konsumerkreditt 2750.93
2769 2795 2821 2846 3073
Privat-Sektor-Kreditt 0.40
0.36 0.35 0.35 0.35 0.35
Husholdninger Gjeld Til Bnp 121.70
122 122 122 122 123
Bankenes Utlånsrente 8.65
8.65 8.65 8.65 8.65 9.15
Bensinpriser 1.07
1.09 1.03 0.97 0.92 0.73
Bolig Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bygningstillatelser -5.20
-2.2 3.2 0.41 0.41 2
Nyboligsalg 5065.00
5200 5000 4900 5791 5550
Boligpriser -0.70
-0.5 -1.5 -0.4 -0.57 2.1
Hjem Eierskap Rate 65.00
64 64 63.5 63.5 64
Konstruksjonsflyt ut 1.60
0.8 1.5 0.6 0.55 0.2
Bygg Pmi 51.80
55.7 56 55.6 54 50
Skatter Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bedriftens Skattesats 30.00
30 30 30 30 27.5
Personalinntekt skattesats 45.00
45 45 45 45 45
Salgsskatt 10.00
10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.50
9.5 9.5 9.5 9.5 9.25
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.00
2 2 2 2 2.5
Klima Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatur 28.06
16.54 25.05 26.96 19.26 22.17
nedbør 52.60
19.33 36.65 71.17 40.27 39.33