Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Aksjemarkedet 7239.73 7104 6969 6836 6706 6454
Valuta 0.70 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67
10-årig statsobligasjon 1.57 1.6 1.67 1.73 1.8 1.94

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate -1.90 1.5 3 2.5 4 3
Bnp Årlig Vekstrate 3.90 0.3 1.4 3.2 3 3
Arbeidsledighet 5.20 5 4.8 4.3 4.2 4.2
Inflasjon 3.00 3.2 3.2 2.8 2.6 2.3
Inflasjonen (Månedlig) 0.80 0.8 0.7 0.6 0.4 0.6
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Handelsbalanse 11220.00 13000 10000 9000 8000 5500
Nåværende situasjon 23886.00 15500 10000 -2000 6000 1600
Nåværende situasjon mot BNP 2.50 3.4 1.2 1.2 1.2 1.2
Regjeringens gjeld mot BNP 24.80 40.4 40.4 40.4 40.4 42.8
Offentlige Budsjetter -4.30 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
Forretningstillit 21.00 25 19 16 13 10
Service PMI 47.60 52 54 52 51 51
Produksjon PMI 54.80 60 58 55 53 53
Forbrukertillit 105.30 108 110 110 112 100
Butikkhandel (Månedlig) 4.90 0.5 0.5 0.2 0.4 0.4
Bygningstillatelser -12.90 -6.5 -2 3 3 3
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate -1.90 1.5 3 2.5 4 3
Bnp Årlig Vekstrate 3.90 0.3 1.4 3.2 3 3
BNP 1330.90 1370 1450 1450 1450 1450
Bnp Faste Priser 504046.00 502714 517480 530370 519167 517795
Brutto Nasjonal Produkt 514723.00 506406 526729 548442 530165 521598
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 122096.00 113000 120000 126000 126000 116000
Bnp Per Innbygger 58020.45 56100 56100 56100 56100 57300
Bnp Per Innbygger Ppp 48697.84 49000 49000 49000 49000 49600
Bnp Fra Landbruk 13263.00 12496 12881 13499 13661 12871
Bnp Fra Construction 35801.00 34263 36094 37348 36875 35291
Bnp Fra Manufacturing 28736.00 28135 29216 30000 29598 28979
Bnp Fra Mining 49989.00 49721 50287 50728 51489 51212
Bnp Fra Forvaltningsloven 27988.00 27969 28096 28655 28828 28808
Bnp Fra Verktøy 11781.00 11742 11764 12186 12134 12094

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 5.20 5 4.8 4.3 4.2 4.2
Sysselsatte 12835.20 13000 13500 13600 14000 13900
Arbeidsledige 707.30 700 680 670 660 660
Deltid Sysselsettingen -5900.00 12000 12000 10000 8000 10500
Full Jobb -40400.00 15000 15000 18000 18000 18000
Arbeidsledighetsrate -46300.00 38000 45000 40000 40000 38500
Yrkesdeltakelse 64.70 66.1 66.2 66.3 66.2 66.3
Arbeidsledighet for unge 13.10 11 11 11 10 11
Lønnskostnader 106.20 109 111 112 113 110
Produktivitet 102.60 102 102 102 103 102
Ledige Stillinger 333.70 276 240 280 230 226
Jobbannonser 203428.00 183000 170000 175000 170000 175000
Lønn 1305.80 1349 1349 1349 1349 1349
Lønninger innen produksjon 1432.80 1520 1500 1500 1500 1480
Lønnsveksten 2.20 2.3 2 2 2 2.3
Minstelønn 772.60 772 790 790 790 790
Befolkning 25.68 26.62 26.62 26.62 26.62 27.1
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Pensjonsalder Menn 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Sysselsetting 61.50 62 62.6 62.8 62.8 62.5

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 3.00 3.2 3.2 2.8 2.6 2.3
Inflasjonen (Månedlig) 0.80 0.8 0.7 0.6 0.4 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 119.70 122 122 122 123 124
Kjerne Konsumprisindeks 119.76 122 120 120 121 122
KjerneInflasjon 2.10 1.6 1.6 1.2 1.2 1.6
Produsentpriser 114.90 117 115 115 117 117
produsentprisene endring 2.90 2.5 1.8 1.5 1.5 1.9
Eksportpriser 145.80 148 132 120 109 108
Importprisene 113.90 112 112 112 112 111
MatInflasjon 1.30 1.2 2 2 1.5 2.3
KPI Housing Utilities 123.40 130 125 125 127 128
Kpi Transport 113.40 114 115 116 116 117
Inflasjonsforventning 4.60 3.6 3.5 3.5 3.5 3.6

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Pengemengden M1 1561.49 1452 1457 1463 1463 1473
Valutareserver 75966.00 78000 72000 70000 65000 63000
Bankenes balanse 5169.50 5100 4900 4800 4400 4400
Sentralbankers balanse 615750.00 600000 580000 560000 530000 470000
Lån Til Privat Sektor 1042.22 987 1016 1049 1070 1016
Innskudd Rente 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Privat gjeld til BNP 211.77 215 220 220 220 220

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse 11220.00 13000 10000 9000 8000 5500
Nåværende situasjon 23886.00 15500 10000 -2000 6000 1600
Nåværende situasjon mot BNP 2.50 3.4 1.2 1.2 1.2 1.2
Import 31833.00 33000 32000 32000 31000 36500
Eksport 43053.00 46000 42000 41000 39000 42000
Utenlandsgjeld 2201681.00 2200000 2200000 2200000 2200000 2300000
Kjøpsbetingelser 128.00 90.76 117 107 96.89 97.3
Kapitalstrømmer -21835.00 -5000 -5000 9000 12000 9000
Utenlandske Direkte Investeringer 29274.00 38000 38000 48000 48000 48000
Turistankomster 4410.00 20000 40000 40000 60000 100000
Gullreserver 79.85 75 75 75 75 80

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 24.80 40.4 40.4 40.4 40.4 42.8
Offentlige Budsjetter -4.30 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
Regjeringens budsjetter verdi -13373.00 -229 -5000 -7000 -6000 -7000
Offentlige Utgifter 114778.00 109713 110938 114368 118221 113005
Statens Inntekter 36420.00 41000 38000 36000 37000 40000
Fiscal Utgifter 49792.00 44000 43000 43000 43000 47000
Statsgjeld 626303.00 615000 615000 615000 635000 615000
Statens Utgifter Til Bnp 27.70 28 28 28 28 27.2

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 11.50 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit 21.00 25 19 16 13 10
Service PMI 47.60 52 54 52 51 51
Produksjon PMI 54.80 60 58 55 53 53
Industriell Produksjon 0.80 2 2 2 1.2 1.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.20 -0.5 0.5 0.3 0.3 0.41
Industriproduksjonen 9.50 2.1 1.5 0.8 0.8 1.3
Kapasitetsutnyttelsen 81.47 83 85 86 85 85
Konkurser 313.00 330 400 450 400 530
Bedriftens Fortjeneste 122960.00 117500 110500 90000 88000 95700
Bilregistreringer 18531.00 20850 22000 24500 19000 24000
Totalt Vehicle Sales 80639.00 87000 88000 88000 90000 87000
Ledende økonomisk indeks 0.16 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Liten - Forretnings - Feeling 3.78 5 8 8 6 2
Sammensatt Pmi 55.70 53 52 53 54 53.7
Forretninger Varelager -1.90 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3
Gruvedrift Produksjon -4.10 2.5 2.5 4.5 4 4.5
Privat investering -2.20 0.9 0.6 0.6 1.2 1.1
Tjenester Sentiment 55.70 50 52 52 53 53.5
Industri Sentiment 59.20 58 56 55 54 54.5

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit 105.30 108 110 110 112 100
Butikkhandel (Månedlig) 4.90 0.5 0.5 0.2 0.4 0.4
Butikkhandel (Årlig) -0.70 1.1 1.9 1.5 2 2.5
Forbruk 258305.00 266228 272338 280082 266054 274215
Disponibel personlig inntekt 361219.00 335000 330000 320000 310000 320000
Privat sparing 19.80 8 8.2 8.3 8.3 8
Konsumerkreditt 3158.36 3011 3076 3188 3236 3102
Privat-Sektor-Kreditt 0.50 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5
Bankenes Utlånsrente 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
Bensinpriser 1.21 0.83 1.09 1.04 0.99 0.94
Husholdninger Gjeld Til Bnp 123.40 124 125 126 126 126

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bygningstillatelser -12.90 -6.5 -2 3 3 3
Nyboligsalg 5590.00 5700 5700 5800 5800 5500
Boligpriser 167.20 170 174 177 176 178
Konstruksjonsflyt ut -0.30 1.5 1.5 0.5 0.7 0.7
Bygg Pmi 57.00 53 54 52 55 50
Hjem-Lån 19840.00 20500 19000 20000 20000 19000
Hjem Eierskap Rate 66.20 64 64 64 64 64


Australia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.