Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 0.77 0.78 0.77 0.77 0.77 0.76
Aksjemarkedet 6673.30 6553 6435 6320 6206 5977
10-årig statsobligasjon 1.73 1.96 2.04 2.13 2.22 2.4

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 3.30 1.5 0.7 0.8 0.9 0.9
Bnp Årlig Vekstrate -3.80 -0.3 7.6 5.6 3.9 3
Arbeidsledighet 6.40 6.2 6.4 6.2 6 5.9
Inflasjon 0.90 1 1.5 3.6 2.6 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 1 0.2 0.7 0.7 0.6
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Handelsbalanse 6785.00 4400 4700 5000 -500 5000
Nåværende situasjon 10024.00 5300 4000 3000 2500 -1600
Nåværende situasjon mot BNP 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.5
Regjeringens gjeld mot BNP 45.10 69 69 69 69 72
Offentlige Budsjetter -4.30 -11 -11 -5.5 -5.5 -4.2
Forretningstillit 10.00 12 8 4 5 8
Produksjon PMI 55.30 53 52.5 52.3 52.5 53
Service PMI 54.30 52 50 50 50.5 50.5
Forbrukertillit 109.10 108 102 102 103 98
Butikkhandel (Månedlig) 0.60 0.3 0.8 0.6 0.5 0.4
Bygningstillatelser 10.90 1.7 2 2.2 2.5 3
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 3.30 1.5 0.7 0.8 0.9 0.9
Bnp Årlig Vekstrate -3.80 -0.3 7.6 5.6 3.9 3
BNP 1392.70 1370 1370 1370 1370 1480
Bnp Faste Priser 476043.00 494046 495724 502701 494609 509447
Brutto Nasjonal Produkt 474063.00 483356 490470 500611 492551 507328
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 105954.00 111000 114000 112000 110000 113000
Bnp Per Innbygger 57071.20 56100 56100 56100 56100 57300
Bnp Per Innbygger Ppp 49756.30 49000 49000 49000 49000 49600
Bnp Fra Landbruk 8816.00 9014 9541 9310 9160 9435
Bnp Fra Construction 32897.00 34700 34619 34739 34180 35205
Bnp Fra Manufacturing 26660.00 28100 27579 28153 27700 28531
Bnp Fra Mining 49672.00 50324 54390 52454 51609 53157
Bnp Fra Forvaltningsloven 28014.00 27286 29702 29583 29107 29980
Bnp Fra Verktøy 11694.00 11709 12463 12349 12150 12515

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 6.40 6.2 6.4 6.2 6 5.9
Sysselsatte 12939.90 12600 12700 12800 12500 12900
Arbeidsledige 877.64 850 820 800 780 740
Deltid Sysselsettingen 14300.00 4000 6000 4000 12000 10500
Full Jobb 59000.00 20000 30000 23000 15000 18000
Arbeidsledighetsrate 29100.00 24000 26000 27000 27000 28500
Yrkesdeltakelse 66.10 66 66 66.1 66.1 66.3
Arbeidsledighet for unge 13.90 14.5 14.3 14.1 14 13
Lønnskostnader 92.60 105 102 105 114 110
Produktivitet 102.90 102 102 102 102 102
Ledige Stillinger 254.40 210 214 218 226 226
Jobbannonser 161582.00 108000 107000 105000 103000 105000
Lønn 1304.70 1312 1318 1318 1349 1349
Lønninger innen produksjon 1381.30 1400 1400 1413 1425 1425
Minstelønn 753.80 770 770 770 770 790
Lønnsveksten 1.40 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3
Befolkning 25.68 26.6 26.6 26.6 26.62 27.1
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Pensjonsalder Menn 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Sysselsetting 61.80 60 60.2 60.3 60.5 60.5

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 0.90 1 1.5 3.6 2.6 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 1 0.2 0.7 0.7 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 117.20 118 116 120 120 123
Kjerne Konsumprisindeks 117.99 118 119 118 122 119
KjerneInflasjon 1.20 1.2 1.2 1.4 1.4 1.8
Produsentpriser 112.30 114 113 113 117 116
produsentprisene endring -0.10 1.1 1.3 1.5 1.9 1.9
Eksportpriser 109.10 112 112 112 111 108
Importprisene 105.90 112 113 114 112 111
MatInflasjon 2.30 2.8 2.5 2.1 2.1 2.3
Inflasjonsforventning 3.40 3.3 3.5 3.6 3.6 3.6
KPI Housing Utilities 120.80 124 123 126 124 127
Kpi Transport 103.60 108 101 106 106 109

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Pengemengden M1 1376.39 1275 1275 1275 1300 1300
Sentralbankers balanse 348739.00 320000 310000 305000 310000 330000
Bankenes balanse 5283.40 5150 5200 5200 5000 5000
Valutareserver 54829.00 65000 68000 70000 72000 78000
Innskudd Rente 0.15 0.25 0.25 0.25 1.85 0.25
Privat gjeld til BNP 200.00 202 202 202 202 202

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 6785.00 4400 4700 5000 -500 5000
Nåværende situasjon 10024.00 5300 4000 3000 2500 -1600
Nåværende situasjon mot BNP 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.5
Import 30483.00 34500 35000 35500 36000 36500
Eksport 37268.00 39200 40000 40500 41000 42000
Utenlandsgjeld 2187215.00 2479000 2500000 2550000 2600000 2700000
Kjøpsbetingelser 103.00 90.91 99.11 99.56 90.76 90.76
Utenlandske Direkte Investeringer 52011.00 48000 48000 48000 48000 55000
Kapitalstrømmer -9296.00 1300 4000 6000 9000 9000
Turistankomster 8820.00 9000 15000 30000 40000 85000
Gullreserver 79.85 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 45.10 69 69 69 69 72
Offentlige Budsjetter -4.30 -11 -11 -5.5 -5.5 -4.2
Regjeringens budsjetter verdi -7904.00 -12500 -11600 -8000 -229 -6000
Offentlige Utgifter 103794.00 99072 110124 109606 107842 111077
Statens Inntekter 44160.00 35600 37000 38000 38000 38000
Fiscal Utgifter 52064.00 47200 45000 43300 44000 47000
Statsgjeld 611100.00 615000 621000 629000 635000 615000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 11.50 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit 10.00 12 8 4 5 8
Produksjon PMI 55.30 53 52.5 52.3 52.5 53
Service PMI 54.30 52 50 50 50.5 50.5
Industriell Produksjon -2.00 -1.3 4.5 3.5 2 1.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.30 0.3 0.6 0.5 0.5 0.41
Industriproduksjonen -1.80 -1.5 6.5 5 2.1 1.3
Kapasitetsutnyttelsen 80.96 75 75.5 76 76.5 78.5
Konkurser 462.00 500 530 560 590 630
Bedriftens Fortjeneste 117394.00 98000 97300 96900 97500 95700
Totalt Vehicle Sales 79666.00 85000 85000 87000 87000 87000
Bilregistreringer 14504.15 12850 12850 12850 12850 14000
Ledende økonomisk indeks 0.30 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
Liten - Forretnings - Feeling 17.52 -3 -1 1 1 2
Gruvedrift Produksjon -2.20 3.5 7 5 4.5 4.5
Industri Sentiment 56.60 55.3 55 55.1 55.3 54.5
Tjenester Sentiment 54.10 54.5 54.2 54.3 54.5 53.5
Privat investering 3.00 1.1 -0.5 -0.3 0.9 1.1
Forretninger Varelager -0.50 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5
Sammensatt Pmi 54.40 54.3 54.1 54 54.3 53.7

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit 109.10 108 102 102 103 98
Butikkhandel (Månedlig) 0.60 0.3 0.8 0.6 0.5 0.4
Butikkhandel (Årlig) 0.80 1 1.5 1.9 2.5 2.9
Forbruk 253648.00 267890 253001 267852 263540 271446
Disponibel personlig inntekt 349346.00 356314 356314 362515 368590 371372
Privat sparing 18.90 15 13 10 10 6
Konsumerkreditt 2996.91 2987 3215 3143 3114 3207
Privat-Sektor-Kreditt 0.20 0.4 0.2 0.3 0.6 0.5
Husholdninger Gjeld Til Bnp 121.40 125 125 125 125 126
Bankenes Utlånsrente 6.51 6.51 6.51 6.51 8.66 6.51
Bensinpriser 1.03 0.94 0.89 0.85 0.81 0.77

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bygningstillatelser 10.90 1.7 2 2.2 2.5 3
Nyboligsalg 4143.00 6000 6100 5950 5700 5500
Boligpriser 0.80 1.8 2 2.3 2.3 2.1
Hjem-Lån 19936.30 12900 13100 13350 13500 14000
Hjem Eierskap Rate 65.00 64 64 64 64 64
Konstruksjonsflyt ut -0.90 0.4 0.3 0.4 0.5 0.7
Bygg Pmi 57.60 48 42 42 43 47


Australia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.