AUSTRALIA - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER

Australia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 1.00 0.8 0.9 0.6 0.7 0.8
Arbeidsledighet 5.40 5.5 5.5 5.4 5.4 5.6
Inflasjon 1.90 2.3 2.5 2.3 2.2 2.5
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 2
Handelsbalanse 827.00 600 2000 652 630 -500
Regjeringens gjeld mot BNP 41.90 42.5 42.5 41 41 38
Markeder Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 0.74
0.73 0.71 0.7 0.69 0.64
Aksjemarkedet 6285.90
6047 5913 5783 5655 5171
10-årig statsobligasjon 2.62
2.71 2.84 2.98 3.12 3.77
BNP Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 1.00
0.8 0.9 0.6 0.7 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 3.10
2.9 2.7 2.9 3.2 2.9
BNP 1323.42
1450 1450 1580 1580 1720
Bnp Faste Priser 437246.00
437363 444367 449926 441832 468686
Brutto Nasjonal Produkt 440282.00
437378 444793 453050 441554 469134
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 108617.00
111000 111000 112000 110000 117000
Bnp Per Innbygger 55925.93
56220 56220 56890 56890 57160
Bnp Per Innbygger Ppp 44648.71
45100 45100 45500 45500 46000
Bnp Fra Landbruk 10243.00
10729 10699 10540 11699 11285
Bnp Fra Construction 32447.00
32660 33556 33388 32832 35393
Bnp Fra Manufacturing 25955.00
25864 26028 26708 25862 27453
Bnp Fra Mining 26142.00
25407 26102 26900 26285 27531
Bnp Fra Forvaltningsloven 24022.00
23739 24319 24719 24035 25650
Bnp Fra Verktøy 10448.00
10659 10744 10751 10666 11332
Arbeidskraft Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 5.40
5.5 5.5 5.4 5.4 5.6
Sysselsatte 12573.57
12660 12710 12820 12900 13500
Arbeidsledige 714.10
719 717 716 715 713
Deltid Sysselsettingen 9668.00
8387 7304 7392 7372 6900
Full Jobb 41200.00
7790 8923 9255 9362 9403
Arbeidsledighetsrate 50900.00
19803 17100 20440 20454 15600
Yrkesdeltakelse 65.70
65.6 65.6 65.8 65.7 66
Arbeidsledighet for unge 11.30
12.2 12 12.8 12.2 13
Produktivitet 100.90
102 102 102 102 102
Lønnskostnader 101.10
102 102 102 102 103
Ledige Stillinger 234.20
246 253 257 259 257
Jobbannonser 175660.00
174971 174286 173779 173431 172755
Lønn 1191.50
1210 1210 1230 1230 1300
Lønninger innen produksjon 1309.40
1310 1310 1350 1350 1400
Lønnsveksten 2.10
2.3 2.4 2.4 1.99 3.3
Minstelønn 719.20
719 719 740 740 760
Befolkning 24.70
25.2 25.3 25.4 25.5 26
Pensjonsalder Kvinner 65.50
65.5 65.5 65.25 65 66
Pensjonsalder Menn 65.50
65.5 65.5 66 66 66
Levelønn Family 3420.00
3500 3500 3600 3442 3600
Lønn Å Leve Av Individuell 2420.00
2431 2432 2431 2431 2430
Lønn Lav Dyktige 2440.00
2481 2481 2506 2494 2506
Lønn Høy Dyktige 6110.00
6200 6200 6200 6144 6300
Sysselsetting 62.10
61.9 61.9 61.9 61.9 61.9
Prisene Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflasjon 1.90
2.3 2.5 2.3 2.2 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.40
0.8 0.3 0.4 0.5 1
Konsumprisindeksen Kpi 112.60
114 115 115 116 121
Kjerne Konsumprisindeks 113.73
115 115 116 117 120
KjerneInflasjon 1.90
1.9 1.9 2.08 2.06 2.1
Bnp-Deflatoren 106.16
107 108 108 108 112
Produsentpriser 109.10
110 111 111 112 115
produsentprisene endring 1.70
2.2 1.9 1.7 1.8 1.9
Eksportpriser 94.70
97.82 96.25 94.5 93.67 95.01
Importprisene 106.30
107 106 106 106 105
MatInflasjon 0.50
1.9 1.7 2.1 2.15 3
Inflasjonsforventning 3.90
4 3.9 4.1 4 3.9
KPI Housing Utilities 120.60
122 123 123 122 129
Kpi Transport 103.80
103 105 106 105 111
Penger Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Rentesats 1.50
1.5 1.5 1.5 1.5 2
Internbankrente 2.18
2.18 2.18 2.18 2.18 2.68
Pengemengde 107.71
108 108 108 108 108
Pengemengden M1 356.37
360 363 366 369 399
Pengemengden M3 2070.32
2084 2094 2104 2114 2197
Bankenes balanse 4224.39
4100 4075 4050 4060 4100
Sentralbankers balanse 173209.00
172639 172521 172520 172520 172520
Valutareserver 75790.00
74152 75044 75031 75042 75051
Lån Til Privat Sektor 914.97
920 923 926 928 942
Innskudd Rente 1.90
1.9 1.9 1.9 1.9 2.4
Privat gjeld til BNP 204.90
200 200 196 196 191
Handel Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalanse 827.00
600 2000 652 630 -500
Eksport 35562.00
31200 33000 35736 35737 34500
Import 34735.00
30600 31000 35084 35107 35000
Nåværende situasjon -10469.00
-10962 -19000 -11361 -11636 -22900
Nåværende situasjon mot BNP -3.10
-2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.3
Utenlandsgjeld 2005834.00
2065766 2083966 2105488 2127384 2353772
Kjøpsbetingelser 89.10
91.65 90.3 89.19 88.7 90.86
Utenlandske Direkte Investeringer 60499.00
51675 52665 50966 49267 56688
Kapitalstrømmer 7339.00
10767 11251 11517 11692 11645
Turistankomster 609300.00
680500 1022100 785600 780800 1080400
Gullreserver 72.80
72.79 72.79 72.79 72.79 72.79
Råoljeproduksjon 292.00
281 280 280 280 280
Terrorisme - Hovedsiden 3.09
2.18 1.93 1.82 1.71 2.39
Våpen Salg 97.00
94.08 88.88 89.28 89.68 102
Regjeringen Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 41.90
42.5 42.5 41 41 38
Offentlige Budsjetter -1.90
-1.2 -1.2 -0.8 -0.8 -0.3
Regjeringens budsjetter verdi 10417.00
4379 8202 5759 8399 9014
Offentlige Utgifter 84615.00
82688 85572 87069 84339 90255
Statens Inntekter 49256.00
42339 45435 43612 46262 46873
Fiscal Utgifter 38839.00
37960 37801 37853 37863 37859
Militære Utgifter 26102.32
25466 24976 24690 24404 25993
Asylsøknader 2042.00
2091 2088 2089 2089 2089
Statens Utgifter Til Bnp 36.20
35.96 35.97 35.97 35.97 36.01
Virksomhet Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Forretningstillit 6.00
11 10 9 6.06 6
Produksjon PMI 57.40
56.4 57.1 56.2 55.8 52
Service PMI 63.00
53.8 55 53.5 57.05 52.2
Industriell Produksjon 1.70
0.56 0.93 0.92 1.58 1.32
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.00
0.57 0.59 0.5 0.48 0.47
Industriproduksjonen 2.40
-0.6 0.5 0.18 1.17 1
Kapasitetsutnyttelsen 82.39
82.25 82.27 82.27 82.27 82.27
Nye ordere 49.00
47.51 38.51 45.01 43.89 42.7
Lagerendringer 1222.00
619 505 530 489 450
Konkurser 619.00
656 652 651 650 650
Bedriftens Fortjeneste 86499.00
87481 68900 86032 86016 59900
Totalt Vehicle Sales 130300.00
90991 99100 93152 92779 101000
Bilregistreringer 14078.61
14200 14200 14260 14260 14350
Ledende økonomisk indeks 0.01
0.2 0.1 0 -0.2 0.1
Liten - Forretnings - Feeling 7.92
5.7 10.4 5.66 8.79 8.15
Internett-hastighet 11063.10
13737 14067 14383 14695 16567
IP-adresser 9859878.00
9945263 9942116 9949235 9951342 9953818
Privat investering 0.40
1.01 1.02 1.09 1.15 1.25
Gruvedrift Produksjon 1.10
0.9 1.2 3.07 3.37 4
Stål~~pos=trunc 518.03
507 509 511 510 510
Forretninger Varelager 0.70
0.5 0.3 0.6 0.2 0.4
Konkurranseevne Index 5.19
5.21 5.21 5.19 5.19 5.25
Konkurranseevne Rank 21.00
22 23 20 19 25
Sammensatt Pmi 52.90
55.1 53.9 53.5 53.8 56.5
Korrupsjon Index 77.00
77 76 76 76 74
Korrupsjon Rank 13.00
11 11 11 10 8
Enkle Å Gjøre Forretninger 14.00
16 16 12 11 17
Forbruker Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Forbrukertillit 106.10
101 104 99 105 104
Butikkhandel (Månedlig) 0.40
0.29 0.3 0.3 0.3 0.3
Butikkhandel (Årlig) 2.80
3.14 2.3 3.2 3.23 2.6
Forbruk 256004.00
256219 262019 263428 259144 276357
Disponibel personlig inntekt 297957.00
301900 303767 305675 307557 325777
Privat sparing 2.10
2.5 2.49 2.56 2.48 2.49
Konsumerkreditt 2730.17
2762 2785 2807 2829 3023
Privat-Sektor-Kreditt 0.20
0.35 0.34 0.34 0.34 0.34
Husholdninger Gjeld Til Bnp 121.70
122 122 122 122 123
Bankenes Utlånsrente 8.65
8.65 8.65 8.65 8.65 9.15
Bensinpriser 1.11
1.05 0.99 0.94 0.89 0.49
Bolig Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bygningstillatelser -3.20
-2.2 3.2 0.4 0.4 2
Nyboligsalg 4958.00
5200 5000 4900 5882 5550
Boligpriser -0.70
1.2 2 -0.4 0.57 2.1
Hjem Eierskap Rate 65.00
64 64 63.5 63.5 64
Konstruksjonsflyt ut 0.20
0.8 1.5 0.6 0.66 0.2
Bygg Pmi 50.60
55.7 56 55.6 54 50
Skatter Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bedriftens Skattesats 30.00
30 30 30 30 27.5
Personalinntekt skattesats 45.00
45 45 45 45 45
Salgsskatt 10.00
10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.50
9.5 9.5 9.5 9.5 9.25
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.00
2 2 2 2 2.5
Klima Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatur 28.06
16.54 25.05 26.96 19.26 22.17
nedbør 52.60
19.33 36.65 71.17 40.27 39.33