Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67
Aksjemarkedet 6057.90 5949 5842 5737 5633 5426
10-årig statsobligasjon 0.90 0.95 0.99 1.03 1.07 1.16

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -0.30 1.4 1.8 1.7 0.6 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 1.40 -6 -5 1.1 1.3 1.5
Arbeidsledighet 7.10 8.2 8.3 8.3 7.9 7.3
Inflasjon 2.20 0.3 0.3 0.8 1.3 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 1.5 0.5 0.6 0.4 0.7
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Handelsbalanse 8025.00 4200 -500 1500 5000 -500
Nåværende situasjon 8395.00 3000 1500 -2800 -3200 -5000
Nåværende situasjon mot BNP 0.20 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7
Regjeringens gjeld mot BNP 45.10 50 50 49 49 49
Offentlige Budsjetter -0.20 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
Forretningstillit -20.00 -5 1 3 5 5
Produksjon PMI 51.50 54 54.5 54.8 54.5 54
Service PMI 31.60 38 45 47 49 50.5
Forbrukertillit 93.70 92 94 96 96 97
Butikkhandel (Månedlig) 16.90 0.2 0.4 0.3 0.8 0.5
Bygningstillatelser -16.40 -3.5 1 1.7 2 2.5
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -0.30 1.4 1.8 1.7 0.6 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 1.40 -6 -5 1.1 1.3 1.5
BNP 1392.70 1320 1320 1370 1370 1370
Bnp Faste Priser 478811.00 463457 456266 484078 485036 463110
Brutto Nasjonal Produkt 475348.00 460857 449378 480577 481528 456118
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 108668.00 107000 104000 110000 110000 106000
Bnp Per Innbygger 56919.40 57990 57990 58450 58450 58450
Bnp Per Innbygger Ppp 45439.30 46400 46400 46400 45380 46800
Bnp Fra Landbruk 9137.00 9103 8866 9238 9256 8999
Bnp Fra Construction 32882.00 32867 31381 33244 33309 31852
Bnp Fra Manufacturing 26992.00 25063 25103 27289 27343 25479
Bnp Fra Mining 41771.00 40589 40098 42230 42314 40699
Bnp Fra Forvaltningsloven 25911.00 24527 24275 26196 26248 24639
Bnp Fra Verktøy 11354.00 11185 10968 11479 11502 11132

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 7.10 8.2 8.3 8.3 7.9 7.3
Sysselsatte 12154.09 11600 11800 11900 11800 12500
Arbeidsledige 927.59 1200 990 910 800 880
Deltid Sysselsettingen -138584.00 -15000 3400 4000 6000 21000
Full Jobb -89100.00 -60000 -30000 20000 30000 5000
Arbeidsledighetsrate -227700.00 -75000 -26600 24000 26000 26000
Yrkesdeltakelse 62.90 64.5 65 66 66 66.1
Arbeidsledighet for unge 16.10 18.5 17.5 17 17 15
Lønnskostnader 104.80 107 107 107 107 110
Produktivitet 100.20 101 101 101 101 101
Ledige Stillinger 226.50 215 215 235 235 237
Jobbannonser 63428.15 64500 66000 68000 70000 90000
Lønn 1257.00 1267 1287 1286 1286 1317
Lønninger innen produksjon 1350.60 1370 1383 1382 1382 1415
Lønnsveksten 2.10 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3
Minstelønn 753.80 754 754 754 754 770
Befolkning 25.60 26.1 26.14 26.6 26.6 26.62
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66.5
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66.5
Sysselsetting 58.40 56.5 57.5 58 58 60.5

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 2.20 0.3 0.3 0.8 1.3 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 1.5 0.5 0.6 0.4 0.7
Konsumprisindeksen Kpi 116.60 116 117 118 118 119
Kjerne Konsumprisindeks 117.22 118 118 119 119 120
KjerneInflasjon 1.80 1.2 1 1.2 1.4 1.8
Produsentpriser 112.60 113 114 114 115 116
produsentprisene endring 1.30 0.8 1 1.6 1.8 2.3
Eksportpriser 111.70 110 113 113 113 111
Importprisene 113.10 114 114 114 114 110
MatInflasjon 3.20 2.6 2.4 2.2 2.1 2.1
Inflasjonsforventning 3.30 3.6 3.9 4 4 4
KPI Housing Utilities 122.30 122 122 123 124 125
Kpi Transport 106.50 107 109 107 108 111

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Pengemengden M1 1241.69 1350 1300 1275 1275 1300
Valutareserver 60813.00 63000 72000 72000 72000 75000
Sentralbankers balanse 280977.00 279000 281000 280000 278000 276000
Bankenes balanse 5510.55 5700 5600 5650 5500 4500
Innskudd Rente 0.60 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Privat gjeld til BNP 205.30 204 204 204 204 202

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 8025.00 4200 -500 1500 5000 -500
Nåværende situasjon 8395.00 3000 1500 -2800 -3200 -5000
Nåværende situasjon mot BNP 0.20 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7
Import 27717.00 35300 35000 34500 35000 36000
Eksport 35742.00 39500 40500 36000 40000 41000
Utenlandsgjeld 2328330.00 2309000 2379000 2479000 2500000 2600000
Kjøpsbetingelser 98.80 96.49 99.12 99.56 99.56 101
Kapitalstrømmer -11599.00 9000 9000 13100 10000 12685
Utenlandske Direkte Investeringer 52011.00 40000 40000 48000 48000 48000
Turistankomster 2250.00 50000 150000 200000 300000 400000
Gullreserver 79.90 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 45.10 50 50 49 49 49
Offentlige Budsjetter -0.20 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
Regjeringens budsjetter verdi -35675.00 -17500 -18500 -11500 -11000 -295
Offentlige Utgifter 96125.00 90821 89747 97182 97375 91094
Statens Inntekter 43870.00 30600 30600 37600 37000 39055
Fiscal Utgifter 79545.00 48100 49100 49100 48000 39350
Statsgjeld 424164.00 441000 450000 451000 452000 455000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 11.50 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit -20.00 -5 1 3 5 5
Produksjon PMI 51.50 54 54.5 54.8 54.5 54
Service PMI 31.60 38 45 47 49 50.5
Industriell Produksjon 2.50 -7.5 -3.3 -1.3 4.5 0.7
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.10 -3.5 -2 0.3 0.6 0.41
Industriproduksjonen 2.70 -1.5 -3.5 -1.5 1.2 0.8
Kapasitetsutnyttelsen 74.48 75.95 75 75 75 81.95
Konkurser 410.00 710 560 650 600 590
Bedriftens Fortjeneste 95029.00 94000 91500 91500 91300 90500
Totalt Vehicle Sales 110234.00 70000 82000 90000 90000 85000
Bilregistreringer 14504.15 10650 10650 12850 12850 12850
Ledende økonomisk indeks 0.20 0 0.1 0.1 0.3 0.2
Liten - Forretnings - Feeling -4.93 -1 -1 1 2.5 1
Gruvedrift Produksjon 4.30 -8 2.5 3.5 3.2 4.5
Industri Sentiment 51.20 51.8 52.2 52.4 52.5 52.7
Tjenester Sentiment 53.10 53.5 53.7 53.7 53.5 53.7
Privat investering -1.60 1.3 1.3 1.1 -0.5 1.13
Forretninger Varelager -1.20 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5
Sammensatt Pmi 52.70 53 53.5 53.7 53.7 53.8

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 93.70 92 94 96 96 97
Butikkhandel (Månedlig) 16.90 0.2 0.4 0.3 0.8 0.5
Butikkhandel (Årlig) 2.30 -1.5 -1.1 1 1.5 2.8
Forbruk 265949.00 259715 255572 268874 269406 259405
Disponibel personlig inntekt 323419.00 310691 303200 326977 327623 307748
Privat sparing 5.50 1.7 2 2 2 1.6
Konsumerkreditt 2999.49 2825 2790 3027 3039 2831
Privat-Sektor-Kreditt -0.10 0.4 0.2 0.4 0.2 0.6
Husholdninger Gjeld Til Bnp 119.50 124 124 124 124 126
Bankenes Utlånsrente 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92
Bensinpriser 0.72 0.68 0.65 0.62 0.59 0.56

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bygningstillatelser -16.40 -3.5 1 1.7 2 2.5
Nyboligsalg 3647.00 4300 4400 4500 4300 4900
Boligpriser 1.60 0.8 1.6 1.8 2 2.1
Hjem-Lån 13707.00 7500 8800 9100 10500 12900
Hjem Eierskap Rate 65.00 64 64 64 64 64
Konstruksjonsflyt ut -1.00 0.2 0.2 0.4 0.3 0.5
Bygg Pmi 35.50 38 40 41 41 43


Australia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.