Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71
Aksjemarkedet 7392.49 7169 7003 6840 6682 6375
10-årig statsobligasjon 1.22 1.33 1.39 1.45 1.52 1.67

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.80 0.9 1.1 0.7 0.9 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 1.10 6.5 4.6 3.8 4 3
Arbeidsledighet 4.90 5 5 4.8 4.8 4.5
Inflasjon 1.10 2.8 2.4 2.3 1.8 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Handelsbalanse 9681.00 8000 -500 5000 6000 5500
Nåværende situasjon 18283.00 5000 3500 2000 -2000 1600
Nåværende situasjon mot BNP 2.50 1.2 1.2 0.4 0.4 0.4
Regjeringens gjeld mot BNP 24.80 40.4 40.4 40.4 40.4 42.8
Offentlige Budsjetter -4.30 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
Forretningstillit 11.00 19 15 10 11 10
Produksjon PMI 63.20 61 60 58 55 53
Service PMI 57.80 58 56 54 52 51
Forbrukertillit 108.80 109 103 100 100 98
Butikkhandel (Månedlig) -1.80 0.6 0.5 0.5 0.2 0.4
Bygningstillatelser -7.10 2.2 2.5 2.5 2.5 3
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.80 0.9 1.1 0.7 0.9 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 1.10 6.5 4.6 3.8 4 3
BNP 1330.90 1370 1370 1450 1450 1450
Bnp Faste Priser 501065.00 503450 495098 514913 520105 530361
Brutto Nasjonal Produkt 510848.00 498149 486146 518224 530260 533771
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 115937.00 116000 118727 116000 120000 119000
Bnp Per Innbygger 56307.28 56100 56100 56100 56100 57300
Bnp Per Innbygger Ppp 48697.84 49000 49000 49000 49000 49600
Bnp Fra Landbruk 12627.00 10207 11476 12841 13107 13226
Bnp Fra Construction 34574.00 35098 36584 34646 35888 35685
Bnp Fra Manufacturing 27893.00 28048 27701 28336 28953 29186
Bnp Fra Mining 49257.00 55089 38925 51181 51129 52716
Bnp Fra Forvaltningsloven 27926.00 30081 26224 29417 28987 30299
Bnp Fra Verktøy 11529.00 12574 11930 12164 11967 12529

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 4.90 5 5 4.8 4.8 4.5
Sysselsatte 13154.23 13100 13000 13000 13000 12900
Arbeidsledige 679.15 730 720 720 700 740
Deltid Sysselsettingen -22500.00 4000 12000 12000 10000 10500
Full Jobb 51600.00 23000 15000 15000 18000 18000
Arbeidsledighetsrate 29100.00 27000 27000 27000 27000 28500
Yrkesdeltakelse 66.20 66 66.1 66.2 66.3 66.3
Arbeidsledighet for unge 10.70 11.1 11 11 11 11
Lønnskostnader 102.10 105 114 114 114 110
Produktivitet 103.00 102 102 102 102 102
Ledige Stillinger 362.50 218 226 240 280 226
Jobbannonser 211854.00 165000 163000 170000 175000 175000
Lønn 1280.30 1318 1349 1349 1349 1349
Lønninger innen produksjon 1458.00 1520 1520 1500 1500 1480
Lønnsveksten 1.50 2.3 2.3 2 2 2.3
Minstelønn 772.60 772 772 790 790 790
Befolkning 25.68 26.6 26.62 26.62 26.62 27.1
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Pensjonsalder Menn 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Sysselsetting 62.80 62.5 62.5 62.6 62.8 62.5

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 1.10 2.8 2.4 2.3 1.8 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 117.90 119 122 120 121 123
Kjerne Konsumprisindeks 118.36 119 122 120 120 122
KjerneInflasjon 1.10 1.4 1.4 1.4 1.2 1.8
Produsentpriser 112.80 113 113 114 114 116
produsentprisene endring 0.20 1.5 1 1.5 1.3 1.9
Eksportpriser 121.30 112 111 111 111 108
Importprisene 106.10 114 112 112 112 111
MatInflasjon 0.70 2.1 2.1 2 2 2.3
Inflasjonsforventning 3.70 4 3.6 3.5 3.5 3.6
KPI Housing Utilities 120.90 126 130 124 124 126
Kpi Transport 106.90 106 106 109 109 108

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Pengemengden M1 1461.09 1447 1452 1457 1463 1473
Sentralbankers balanse 550355.00 490000 470000 450000 440000 370000
Bankenes balanse 5169.50 5000 4800 4700 4600 4500
Valutareserver 64734.00 60000 61000 61000 60000 63000
Lån Til Privat Sektor 1000.74 1098 1055 1044 1040 1060
Innskudd Rente 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Privat gjeld til BNP 211.77 215 215 220 220 220

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 9681.00 8000 -500 5000 6000 5500
Nåværende situasjon 18283.00 5000 3500 2000 -2000 1600
Nåværende situasjon mot BNP 2.50 1.2 1.2 0.4 0.4 0.4
Import 32552.00 35500 36000 36000 35000 36500
Eksport 42233.00 40500 41000 42000 41000 42000
Utenlandsgjeld 2126051.00 2180000 2200000 2200000 2200000 2300000
Kjøpsbetingelser 114.30 103 90.76 98.67 98.67 97.3
Utenlandske Direkte Investeringer 29274.00 48000 48000 48000 55000 55000
Kapitalstrømmer -15363.00 6000 9000 9000 9000 9000
Turistankomster 36190.00 30000 40000 80000 90000 100000
Gullreserver 79.85 72 70 75 75 80

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 24.80 40.4 40.4 40.4 40.4 42.8
Offentlige Budsjetter -4.30 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
Regjeringens budsjetter verdi 6809.00 -13600 -229 -229 -6000 -9000
Offentlige Utgifter 104151.00 111613 95781 109513 108109 112798
Statens Inntekter 55260.00 41000 40000 40000 39000 38000
Fiscal Utgifter 48451.00 45300 44000 43000 43000 47000
Statens Utgifter Til Bnp 27.70 28 28 28 28 27.2
Statsgjeld 583023.00 609000 615000 615000 635000 615000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 11.50 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 11.00 19 15 10 11 10
Produksjon PMI 63.20 61 60 58 55 53
Service PMI 57.80 58 56 54 52 51
Industriell Produksjon -1.60 3.5 2 2 2 1.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.20 0.5 0.5 0.5 0.3 0.41
Industriproduksjonen -0.50 5 2.1 1.5 0.8 1.3
Kapasitetsutnyttelsen 83.89 84.7 85 85 86 81.7
Konkurser 431.00 460 500 400 450 630
Bedriftens Fortjeneste 110721.00 96900 97500 95500 90000 95700
Totalt Vehicle Sales 110664.00 75000 87000 88000 88000 87000
Bilregistreringer 23361.00 29850 21850 23000 29500 24000
Ledende økonomisk indeks -0.07 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Liten - Forretnings - Feeling 19.77 5 5 8 8 2
Gruvedrift Produksjon -2.50 5 4.5 4.5 4.5 4.5
Industri Sentiment 56.80 60 58 56 55 54.5
Tjenester Sentiment 44.20 56 53 52 52 53.5
Privat investering 6.30 -0.3 0.9 0.9 0.9 1.1
Forretninger Varelager 2.10 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
Sammensatt Pmi 45.20 55 55 52 53 53.7

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 108.80 109 103 100 100 98
Butikkhandel (Månedlig) -1.80 0.6 0.5 0.5 0.2 0.4
Butikkhandel (Årlig) 25.00 2.5 2.1 1.9 1.5 2.5
Forbruk 268245.00 257022 280944 277236 278438 285553
Disponibel personlig inntekt 342480.00 330000 335000 330000 330000 320000
Privat sparing 11.60 10 10 10 10 6
Konsumerkreditt 3059.06 3262 3006 3141 3149 3235
Privat-Sektor-Kreditt 0.40 0.3 0.6 0.6 0.6 0.5
Husholdninger Gjeld Til Bnp 123.50 124 124 125 126 126
Bankenes Utlånsrente 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
Bensinpriser 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87 0.83

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bygningstillatelser -7.10 2.2 2.5 2.5 2.5 3
Nyboligsalg 5841.00 5950 5700 5700 5800 5500
Boligpriser 5.40 3 2 1 1 2
Hjem-Lån 23437.40 22350 20500 19000 20000 19000
Hjem Eierskap Rate 65.00 64 64 64 64 64
Konstruksjonsflyt ut 2.40 0.4 0.5 0.5 0.5 0.7
Bygg Pmi 55.50 58 56 54 52 50


Australia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.