Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72
Aksjemarkedet 6634.10 6515 6397 6282 6169 5942
10-årig statsobligasjon 1.01 1.05 1.09 1.14 1.19 1.28

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 3.30 2 1.7 0.6 0.7 0.9
Bnp Årlig Vekstrate -3.80 -4 -2.5 5.3 4 2.3
Arbeidsledighet 7.00 7.5 7.3 6.9 6.6 6.3
Inflasjon 0.70 0.4 0.5 0.4 2.3 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 1.60 0.7 0.4 0.2 0.7 0.7
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Handelsbalanse 7456.00 -500 4700 5000 5000 -500
Nåværende situasjon 10024.00 7500 5300 4000 3000 2500
Nåværende situasjon mot BNP 0.20 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Regjeringens gjeld mot BNP 45.10 50 49 49 49 49
Offentlige Budsjetter -0.20 -10 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
Forretningstillit 5.00 -4 -5 -3 1 5
Produksjon PMI 52.10 54 53 52.5 52.3 52.5
Service PMI 51.40 40 42 44 46 50.5
Forbrukertillit 107.70 105 100 102 102 103
Butikkhandel (Månedlig) 1.40 0.4 0.3 0.8 0.6 0.5
Bygningstillatelser 3.80 1 1.7 2 2.2 2.5
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 3.30 2 1.7 0.6 0.7 0.9
Bnp Årlig Vekstrate -3.80 -4 -2.5 5.3 4 2.3
BNP 1392.70 1320 1370 1370 1370 1370
Bnp Faste Priser 476043.00 477044 483145 485128 495085 488016
Brutto Nasjonal Produkt 474063.00 454861 464967 470865 465052 465323
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 105954.00 108000 109000 112000 110000 110000
Bnp Per Innbygger 57071.20 54200 56100 56100 56100 56100
Bnp Per Innbygger Ppp 49756.30 48300 49000 49000 49000 49000
Bnp Fra Landbruk 8816.00 8940 8815 9337 9169 9146
Bnp Fra Construction 32897.00 31812 32124 31852 31459 32543
Bnp Fra Manufacturing 26660.00 25338 26330 25703 25385 25921
Bnp Fra Mining 49672.00 48614 49213 53227 51659 49733
Bnp Fra Forvaltningsloven 28014.00 25681 26684 29067 29135 26272
Bnp Fra Verktøy 11694.00 11084 11044 11747 11602 11339

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 7.00 7.5 7.3 6.9 6.6 6.3
Sysselsatte 12773.89 12000 12200 12300 12400 12500
Arbeidsledige 960.89 990 950 920 900 880
Deltid Sysselsettingen 81780.00 55000 4000 6000 4000 12000
Full Jobb 97000.00 -30000 20000 30000 23000 15000
Arbeidsledighetsrate 178800.00 25000 24000 26000 27000 27000
Yrkesdeltakelse 65.80 65 66 66 66.1 66.1
Arbeidsledighet for unge 15.60 15.7 15.5 15.3 15.1 15
Lønnskostnader 94.00 107 107 96.16 96.16 109
Produktivitet 100.20 103 102 102 102 102
Ledige Stillinger 206.00 210 210 214 218 226
Jobbannonser 129544.25 110000 108000 107000 105000 103000
Lønn 1304.70 1283 1285 1335 1335 1313
Lønninger innen produksjon 1381.30 1379 1380 1413 1413 1411
Minstelønn 753.80 754 770 770 770 770
Lønnsveksten 1.40 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3
Befolkning 25.60 26.14 26.6 26.6 26.6 26.62
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66.5 66.5 66.5 66.5
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66.5 66.5 66.5 66.5
Sysselsetting 61.20 59.8 60 60.2 60.3 60.5

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 0.70 0.4 0.5 0.4 2.3 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 1.60 0.7 0.4 0.2 0.7 0.7
Konsumprisindeksen Kpi 116.20 117 117 115 117 119
Kjerne Konsumprisindeks 117.49 118 119 118 119 119
KjerneInflasjon 1.20 1 1.2 1.2 1.4 1.4
Produsentpriser 111.70 113 114 113 113 115
produsentprisene endring -0.40 0.8 1.1 1.3 1.5 1.9
Eksportpriser 103.40 111 112 112 112 111
Importprisene 107.00 112 112 113 114 112
MatInflasjon 3.40 3.2 2.8 2.5 2.1 2.1
Inflasjonsforventning 3.50 3.2 3.3 3.5 3.6 3.6
KPI Housing Utilities 121.50 122 123 122 124 125
Kpi Transport 102.70 109 107 99.7 102 111

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Pengemengden M1 1305.09 1300 1275 1275 1275 1300
Sentralbankers balanse 300575.00 300000 320000 310000 305000 310000
Bankenes balanse 5329.88 5600 5650 5500 5000 4500
Valutareserver 61581.00 62000 65000 68000 70000 72000
Innskudd Rente 0.40 0.55 0.55 0.55 0.55 0.7
Privat gjeld til BNP 200.00 204 202 202 202 202

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse 7456.00 -500 4700 5000 5000 -500
Nåværende situasjon 10024.00 7500 5300 4000 3000 2500
Nåværende situasjon mot BNP 0.20 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Import 28264.00 34100 34500 35000 35500 36000
Eksport 35720.00 38500 39200 40000 40500 41000
Utenlandsgjeld 2176567.00 2379000 2479000 2500000 2550000 2600000
Kjøpsbetingelser 96.60 90.91 99.11 99.56 100 90.76
Utenlandske Direkte Investeringer 52011.00 40000 48000 48000 48000 48000
Kapitalstrømmer -18636.00 -5000 1300 4000 6000 9000
Turistankomster 3720.00 6000 9000 15000 30000 40000
Gullreserver 79.62 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 45.10 50 49 49 49 49
Offentlige Budsjetter -0.20 -10 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
Regjeringens budsjetter verdi -10974.00 -295 -38500 -29600 -28000 -229
Offentlige Utgifter 103794.00 93575 96886 107770 107946 95727
Statens Inntekter 41827.00 30600 30600 37000 38000 39055
Fiscal Utgifter 52801.00 69100 67200 65000 63300 60000
Statsgjeld 602042.00 608000 615000 621000 629000 635000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 11.50 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit 5.00 -4 -5 -3 1 5
Produksjon PMI 52.10 54 53 52.5 52.3 52.5
Service PMI 51.40 40 42 44 46 50.5
Industriell Produksjon -2.30 -3.3 -1.3 4.5 3.5 2
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.30 -2 0.3 0.6 0.5 0.41
Industriproduksjonen -6.20 -3.5 -1.5 6.5 5 2.1
Kapasitetsutnyttelsen 77.93 75 75 75.5 76 76.5
Konkurser 298.00 450 500 530 560 590
Bedriftens Fortjeneste 117394.00 98700 98000 97300 96900 97500
Totalt Vehicle Sales 81220.00 82000 85000 85000 87000 87000
Bilregistreringer 14504.15 10650 12850 12850 12850 12850
Ledende økonomisk indeks 0.12 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2
Liten - Forretnings - Feeling -11.56 -5 -3 -1 1 1
Gruvedrift Produksjon 1.20 2.5 3.5 7 5 4.5
Industri Sentiment 55.80 55.7 55.3 55 55.1 55.3
Tjenester Sentiment 55.10 54.7 54.5 54.2 54.3 54.5
Privat investering -3.00 1.5 1.1 -0.5 -0.3 0.9
Forretninger Varelager -0.50 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5
Sammensatt Pmi 54.90 54.5 54.3 54.1 54 54.3

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit 107.70 105 100 102 102 103
Butikkhandel (Månedlig) 1.40 0.4 0.3 0.8 0.6 0.5
Butikkhandel (Årlig) 2.30 -1.1 1 1.5 1.9 2.5
Forbruk 253648.00 261323 261979 247593 263794 267333
Disponibel personlig inntekt 349346.00 306392 315334 349075 344765 313439
Privat sparing 18.90 17 15 13 10 10
Konsumerkreditt 2975.98 2822 2921 3146 3095 2887
Privat-Sektor-Kreditt 0.00 0.2 0.4 0.2 0.3 0.6
Husholdninger Gjeld Til Bnp 119.40 124 125 125 125 126
Bankenes Utlånsrente 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.66
Bensinpriser 0.88 0.88 0.74 0.7 0.67 0.83

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bygningstillatelser 3.80 1 1.7 2 2.2 2.5
Nyboligsalg 6121.00 5800 6000 6100 5950 5700
Boligpriser -1.80 1.6 1.8 2 2.3 2.1
Hjem-Lån 17389.30 13650 12900 13100 13350 13500
Hjem Eierskap Rate 65.00 64 64 64 64 64
Konstruksjonsflyt ut -2.60 0.2 0.4 0.3 0.4 0.5
Bygg Pmi 55.30 43 42 42 42 43


Australia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.