Australia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 0.90 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
Arbeidsledighet 5.00 5.2 5.3 5.1 5 5.3
Inflasjon 1.90 2.1 2.2 2.3 2.2 2.4
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 2
Handelsbalanse 3017.00 2000 3088 3099 3101 -500
Regjeringens gjeld mot BNP 41.90 42.5 41 41 41 38
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 0.73
0.71 0.71 0.7 0.7 0.68
Aksjemarkedet 5736.00
6121 6078 6035 5992 5823
10-årig statsobligasjon 2.70
2.71 2.75 2.79 2.83 3
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 0.90
0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 3.40
3 2.7 2.5 2.4 2.4
BNP 1323.42
1450 1580 1580 1580 1720
Bnp Faste Priser 441942.00
446186 449989 452991 452549 468317
Brutto Nasjonal Produkt 442164.00
444656 452438 453218 452776 466711
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 110021.00
112000 113000 113000 113000 117000
Bnp Per Innbygger 55925.93
56220 56890 56890 56890 57160
Bnp Per Innbygger Ppp 44648.71
45100 45500 45500 45500 46000
Bnp Fra Landbruk 10402.00
10699 10600 10662 10652 11229
Bnp Fra Construction 33503.00
33840 33751 34341 34307 35518
Bnp Fra Manufacturing 25521.00
26095 26621 26159 26134 27389
Bnp Fra Mining 26745.00
26153 27048 27414 27387 27450
Bnp Fra Forvaltningsloven 24245.00
24396 24742 24851 24827 25606
Bnp Fra Verktøy 10636.00
10778 10790 10902 10891 11313
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 5.00
5.2 5.3 5.1 5 5.3
Sysselsatte 12671.54
12710 12820 12900 12910 13500
Arbeidsledige 672.05
662 650 642 637 627
Deltid Sysselsettingen -9461.00
4847 7117 6818 6818 6900
Full Jobb 42300.00
19719 15334 14508 14274 14184
Arbeidsledighetsrate 32800.00
17100 22961 23201 23167 15600
Yrkesdeltakelse 65.60
65.6 65.8 65.7 65.58 66
Arbeidsledighet for unge 11.30
12 12.8 12.2 12.2 13
Produktivitet 101.80
101 101 102 102 102
Lønnskostnader 100.60
101 101 101 101 101
Ledige Stillinger 240.90
243 243 241 239 237
Jobbannonser 175905.00
174886 174170 173664 173324 172668
Lønn 1207.40
1210 1230 1230 1230 1300
Lønninger innen produksjon 1304.50
1310 1350 1350 1338 1400
Lønnsveksten 2.30
2.4 2.4 2.35 2.27 3.3
Minstelønn 719.20
719 740 740 740 760
Befolkning 24.70
25.3 25.4 25.5 25.32 26
Pensjonsalder Kvinner 65.50
65.5 65.5 65.5 65.5 66
Pensjonsalder Menn 65.50
65.5 65.5 65.5 65.5 66
Levelønn Family 2790.00
3500 3600 2822 2825 3600
Lønn Å Leve Av Individuell 1770.00
1781 1779 1778 1776 1777
Lønn Lav Dyktige 2710.00
2481 2506 2700 2703 2506
Lønn Høy Dyktige 6120.00
6200 6200 6151 6144 6300
Sysselsetting 62.20
62.26 62.3 62.33 62.35 62.4
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 1.90
2.1 2.2 2.3 2.2 2.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.40
0.4 0.4 0.5 0.44 1
Konsumprisindeksen Kpi 113.50
114 115 116 116 120
Kjerne Konsumprisindeks 114.60
115 116 116 117 120
KjerneInflasjon 1.80
1.9 1.8 1.8 1.9 2.1
Bnp-Deflatoren 106.48
107 107 108 108 111
Produsentpriser 110.30
111 111 111 113 115
produsentprisene endring 2.10
1.9 1.7 1.8 2.12 1.9
Eksportpriser 100.10
100 98.5 97.16 96.34 97.39
Importprisene 112.10
112 111 111 110 107
MatInflasjon 1.60
1.5 1.4 1.5 1.3 2
Inflasjonsforventning 3.60
3.9 4.1 4 3.79 3.9
KPI Housing Utilities 121.30
122 123 124 124 128
Kpi Transport 106.30
105 106 108 109 110
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 1.50
1.5 1.5 1.5 1.5 2
Internbankrente 2.49
2.49 2.49 2.49 2.49 2.99
Pengemengde 109.68
110 110 110 110 110
Pengemengden M1 357.10
360 363 366 369 394
Pengemengden M3 2092.84
2109 2124 2139 2153 2271
Bankenes balanse 4278.05
4075 4050 4060 4391 4100
Sentralbankers balanse 164291.00
163198 163143 163144 163144 163144
Valutareserver 64038.00
66115 66752 66485 66452 66465
Lån Til Privat Sektor 944.03
960 974 987 999 1064
Innskudd Rente 1.90
1.9 1.9 1.9 1.9 2.4
Privat gjeld til BNP 205.50
200 196 196 196 191
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse 3017.00
2000 3088 3099 3101 -500
Eksport 37496.00
33000 37677 37685 37686 34500
Import 34479.00
31000 34589 34587 34585 35000
Nåværende situasjon -13472.00
-19000 -13023 -12978 -12989 -22900
Nåværende situasjon mot BNP -3.10
-2.6 -3 -3 -3 -3.3
Utenlandsgjeld 2045588.00
2092303 2113446 2135704 2159481 2366661
Kjøpsbetingelser 89.30
89.04 88.36 87.9 87.82 90.76
Utenlandske Direkte Investeringer 60499.00
52665 50966 49267 47569 56688
Kapitalstrømmer 12538.00
13482 12477 12526 12690 12677
Turistankomster 741700.00
1022100 785600 780800 722800 1080400
Gullreserver 68.70
68.69 67.36 67.36 67.18 67.37
Råoljeproduksjon 285.00
280 280 280 280 280
Terrorisme - Hovedsiden 3.09
3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
Våpen Salg 97.00
88.88 89.28 89.68 90.09 102
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 41.90
42.5 41 41 41 38
Offentlige Budsjetter -1.90
-1.2 -0.8 -0.8 -0.8 -0.3
Regjeringens budsjetter verdi -5446.00
-3163 -5787 -3172 -4884 -2379
Offentlige Utgifter 85568.00
85840 86996 87707 87622 90098
Statens Inntekter 31157.00
33978 32557 35050 33294 35813
Fiscal Utgifter 36603.00
37627 38343 38222 38177 38192
Militære Utgifter 26102.32
24976 24690 24404 24118 25993
Asylsøknader 2042.00
2282 2298 2292 2294 2294
Statens Utgifter Til Bnp 36.20
36.2 36.2 36.2 36.2 36.2
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forretningstillit 4.00
10 9 5.51 5.73 6
Produksjon PMI 58.30
57.1 56.2 55.8 58.35 52
Service PMI 51.10
55 53.5 53.87 53.87 52.2
Industriell Produksjon 3.50
2.85 1.41 2.24 2.62 2.9
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.20
0.06 0.03 0.59 0.57 0.49
Industriproduksjonen 1.90
0.5 -0.67 1.91 2.47 1
Kapasitetsutnyttelsen 82.10
82.18 82.17 82.17 82.17 82.17
Nye ordere 31.00
30.1 36.96 35.44 32.32 34.61
Lagerendringer 1160.00
662 591 559 524 466
Konkurser 635.00
662 675 677 678 678
Bedriftens Fortjeneste 88467.00
68900 87184 87048 86998 59900
Totalt Vehicle Sales 90718.00
99100 94422 94629 94821 101000
Bilregistreringer 14078.61
14200 14260 14260 14505 14350
Ledende økonomisk indeks -0.07
0.1 0 -0.2 0 0.1
Liten - Forretnings - Feeling -4.01
2.8 -2.14 4 -0.31 0.87
Internett-hastighet 11063.10
14067 14383 14695 14967 16567
IP-adresser 9859878.00
9942116 9949235 9951342 9951220 9953818
Privat investering -2.50
0.34 0.7 0.68 0.96 1.23
Gruvedrift Produksjon 4.50
1.2 4.79 4.78 3.37 4
Stål~~pos=trunc 433.73
461 466 464 463 463
Forretninger Varelager 0.60
0.3 0.6 0.2 0.51 0.4
Konkurranseevne Index 78.85
79.35 79.35 79.35 79.35 81.85
Konkurranseevne Rank 14.00
14 14 14 14 14
Sammensatt Pmi 52.00
53.9 53.5 53.8 51.95 56.5
Korrupsjon Index 77.00
77 77 77 77 77
Korrupsjon Rank 13.00
13 13 13 13 13
Enkle Å Gjøre Forretninger 18.00
16 15 16 17 17
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forbrukertillit 104.30
104 99 104 104 104
Butikkhandel (Månedlig) 0.20
0.27 0.29 0.29 0.29 0.29
Butikkhandel (Årlig) 3.50
2.3 3.92 3.97 4.02 2.6
Forbruk 258440.00
263018 263688 264901 264643 276063
Disponibel personlig inntekt 298813.00
302807 304614 306406 308164 323574
Privat sparing 1.00
1.44 1.56 1.64 1.51 1.56
Konsumerkreditt 2783.41
2819 2855 2891 2926 3212
Privat-Sektor-Kreditt 0.40
0.42 0.41 0.41 0.41 0.41
Husholdninger Gjeld Til Bnp 122.20
124 124 125 125 126
Bankenes Utlånsrente 8.65
8.65 8.65 8.65 8.65 9.15
Bensinpriser 1.14
1.12 1.1 1.08 1.06 0.99
Bolig Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bygningstillatelser 3.30
3.2 0.31 0.35 0.37 2
Nyboligsalg 4821.00
5000 4900 5451 5448 5550
Boligpriser -0.70
-1.5 -0.4 -0.57 -0.54 2.1
Hjem Eierskap Rate 65.00
64 63.5 63.5 64.38 64
Konstruksjonsflyt ut 1.60
1.5 0.6 0.55 1.23 0.2
Bygg Pmi 46.40
56 55.6 54 47.06 50
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 30.00
30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00
45 45 45 45 45
Salgsskatt 10.00
10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.50
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.00
2 2 2 2 2.5
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatur 28.06
25.05 26.96 19.26 23.25 22.17
nedbør 52.60
36.65 71.17 40.27 40.27 39.33AUSTRALIA - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER