Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Aksjemarkedet 7143.18 6923 6774 6629 6486 6210
Valuta 0.70 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66
10-årig statsobligasjon 3.29 3.49 3.61 3.74 3.87 4.14

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 3.40 2.3 1.4 1 1.6 1
Bnp Årlig Vekstrate 4.20 4.3 7 6 5 2.8
Arbeidsledighet 3.90 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8
Inflasjon 5.10 5 5 4.2 4 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 2.10 0.6 0.7 0.6 0.4 0.6
Rentesats 0.35 0.5 0.75 1 1.5 2
Handelsbalanse 9314.00 11000 10000 7500 8000 5500
Nåværende situasjon 12677.00 -2000 6000 1600 1600 1600
Nåværende situasjon mot BNP 2.30 2.2 1.2 1.2 1 0.5
Regjeringens gjeld mot BNP 24.80 40.4 40.4 42.8 42.8 43.8
Offentlige Budsjetter -7.80 -5 -5 -5 -4.5 -4.5
Service PMI 57.80 58 54 51 55 51
Forretningstillit 10.00 16 13 10 8 10
Produksjon PMI 58.50 54 53 53 50 53
Forbrukertillit 90.40 99.2 112 100 105 100
Butikkhandel (Månedlig) 1.60 0.2 0.4 0.4 1 0.4
Bygningstillatelser -18.50 7 6 3 10 3
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 3.40 2.3 1.4 1 1.6 1
Bnp Årlig Vekstrate 4.20 4.3 7 6 5 2.8
BNP 1330.90 1450 1450 1450 1450 1550
Bnp Faste Priser 521931.00 525135 536023 539963 553247 568738
Brutto Nasjonal Produkt 521833.00 534521 554288 550754 553143 568631
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 120176.00 122000 127000 131000 127000 131000
Bnp Per Innbygger 58020.45 56100 56100 57300 57300 57300
Bnp Per Innbygger Ppp 48697.84 49000 49000 49600 49600 49600
Bnp Fra Landbruk 14942.00 13071 13642 14665 15839 16282
Bnp Fra Construction 36525.00 36628 37746 38342 38717 39801
Bnp Fra Manufacturing 29254.00 29649 30320 30759 31009 31877
Bnp Fra Mining 49606.00 51031 51269 53638 52582 54055
Bnp Fra Forvaltningsloven 28448.00 28512 28960 29947 30155 30999
Bnp Fra Verktøy 11684.00 11938 12316 12624 12385 12732

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 3.90 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8
Sysselsatte 13389.90 13500 13400 13500 13600 13900
Arbeidsledige 551.27 630 640 660 660 650
Deltid Sysselsettingen -88400.00 -10000 8000 10500 3500 10500
Full Jobb 92400.00 18000 -10000 20000 8000 18000
Arbeidsledighetsrate 4000.00 40000 40000 38500 -30000 38500
Yrkesdeltakelse 66.30 66.3 66.2 66.3 66.3 66.3
Arbeidsledighet for unge 8.27 9.2 8.9 8.8 9 10
Lønnskostnader 105.40 108 111 118 115 110
Produktivitet 103.00 102 103 103 103 102
Ledige Stillinger 423.50 380 330 300 300 226
Jobbannonser 242536.15 205000 190000 175000 170000 175000
Lønn 1328.90 1340 1370 1400 1390 1420
Lønninger innen produksjon 1462.00 1520 1540 1580 1600 1620
Lønnsveksten 2.40 2.2 2 2 1.5 2
Minstelønn 772.60 790 790 790 790 810
Befolkning 25.68 26.62 26.62 27.1 27.1 27.1
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Pensjonsalder Menn 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Sysselsetting 63.80 64 63.8 63.5 63.4 63

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 5.10 5 5 4.2 4 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 2.10 0.6 0.7 0.6 0.4 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 123.90 125 126 126 129 130
Kjerne Konsumprisindeks 122.75 122 123 124 125 125
KjerneInflasjon 3.70 2.8 2.6 2 1.8 1.6
Produsentpriser 118.30 118 119 119 121 122
produsentprisene endring 4.90 3.5 3.3 2.5 2 1.9
Eksportpriser 178.00 160 155 148 1140 128
Importprisene 126.60 120 118 111 110 111
MatInflasjon 4.30 2 1.8 1.5 1.3 1
KPI Housing Utilities 129.00 127 130 131 134 134
Kpi Transport 121.50 122 123 124 124 125
Inflasjonsforventning 5.00 6 6.1 5.5 5 2.9

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 0.35 0.5 0.75 1 1.5 2
Pengemengden M1 1677.71 1663 1633 1600 1570 1493
Valutareserver 77499.00 70000 65000 63000 64000 63000
Sentralbankers balanse 617224.00 630000 620000 600000 590000 550000
Lån Til Privat Sektor 1094.42 1084 1084 1060 1150 1070
Innskudd Rente 0.05 0.2 0.45 0.7 1.2 1.45
Privat gjeld til BNP 211.77 220 220 220 220 235

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse 9314.00 11000 10000 7500 8000 5500
Nåværende situasjon 12677.00 -2000 6000 1600 1600 1600
Nåværende situasjon mot BNP 2.30 2.2 1.2 1.2 1 0.5
Import 40139.00 36000 35000 34500 35000 36500
Eksport 49453.00 47000 45000 42000 43000 42000
Utenlandsgjeld 2224079.00 2280000 2300000 2250000 2250000 2200000
Kjøpsbetingelser 140.60 133 131 133 1036 115
Kapitalstrømmer -6470.00 -5000 12000 12000 12000 9000
Utenlandske Direkte Investeringer 33394.00 38000 38000 38000 48000 48000
Turistankomster 161720.00 100000 160000 150000 120000 200000
Gullreserver 79.85 75 75 80 80 80

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 24.80 40.4 40.4 42.8 42.8 43.8
Offentlige Budsjetter -7.80 -5 -5 -5 -4.5 -4.5
Regjeringens budsjetter verdi -1806.00 -12000 -6000 -7000 -4000 -8000
Offentlige Utgifter 114956.00 112579 115587 122812 121853 125265
Statens Inntekter 49073.00 36000 37000 40000 42000 39000
Fiscal Utgifter 50879.00 48000 43000 47000 46000 47000
Statsgjeld 626303.00 615000 615000 615000 615000 615000
Statens Utgifter Til Bnp 27.70 28 28 27.2 27.2 26.9

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 11.50 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Service PMI 57.80 58 54 51 55 51
Forretningstillit 10.00 16 13 10 8 10
Produksjon PMI 58.50 54 53 53 50 53
Industriell Produksjon 1.39 2 1.2 1.5 2 1.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.20 0.3 0.3 0.3 -0.3 0.41
Industriproduksjonen 4.43 0.8 1.8 1.3 2 1.3
Kapasitetsutnyttelsen 83.90 82.5 82 82 81 85
Konkurser 463.00 450 400 530 380 530
Bedriftens Fortjeneste 131840.00 110000 98000 95700 93000 95700
Bilregistreringer 21999.00 25500 20000 22000 21000 28000
Totalt Vehicle Sales 81065.00 88000 90000 92000 90000 92000
Ledende økonomisk indeks -0.20 0.2 0.3 0.3 -0.1 0.2
Liten - Forretnings - Feeling 7.99 16 6 2 -5 2
Sammensatt Pmi 55.90 53 54 53.7 50 53.7
Forretninger Varelager 1.10 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3
Gruvedrift Produksjon -0.61 4.5 3 3 2 4.5
Privat investering 1.10 0.6 1.2 1.1 1 1.1
Industri Sentiment 58.80 55 54 54.5 53 54.5
Tjenester Sentiment 56.10 52 53 53.5 52 53.5

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit 90.40 99.2 112 100 105 100
Butikkhandel (Månedlig) 1.60 0.2 0.4 0.4 1 0.4
Butikkhandel (Årlig) 4.80 1.5 2 2.5 3 2.5
Forbruk 274577.00 276342 283096 276386 291052 299201
Disponibel personlig inntekt 359612.00 360000 365000 360000 364000 320000
Privat sparing 13.60 8.3 8.3 8 7 8
Konsumerkreditt 3287.10 3152 3200 3200 3350 3265
Privat-Sektor-Kreditt 0.40 0.5 0.7 0.5 0.3 0.5
Bankenes Utlånsrente 6.51 6.66 6.91 7.16 7.66 7.91
Bensinpriser 1.21 1.25 1.3 1.34 1.39 1.39
Husholdninger Gjeld Til Bnp 119.30 123 123 126 124 127

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bygningstillatelser -18.50 7 6 3 10 3
Nyboligsalg 5310.00 5800 5800 5500 5000 5500
Boligpriser 183.90 197 196 192 190 189
Konstruksjonsflyt ut -0.40 0.5 0.7 0.2 0.6 0.7
Bygg Pmi 55.90 52 55 50 54 50
Hjem-Lån 21570.00 22000 22000 19000 19400 20000
Hjem Eierskap Rate 66.20 64 64 64 64 64


Australia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.