Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75
Aksjemarkedet 6982.70 6857 6733 6613 6493 6254
10-årig statsobligasjon 1.76 1.84 1.91 2 2.08 2.25

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 3.10 0.7 0.9 1 0.7 0.9
Bnp Årlig Vekstrate -1.10 8.6 6.3 4.2 3 3
Arbeidsledighet 5.60 5.5 5.2 5 4.8 4.5
Inflasjon 1.10 3.7 2.8 2.2 2 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.7 0.3 0.4 0.3 0.6
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Handelsbalanse 5574.00 5000 5000 -500 6000 5500
Nåværende situasjon 14523.00 8000 5000 3500 2000 1600
Nåværende situasjon mot BNP 2.50 1.2 1.2 1.2 0.4 0.4
Regjeringens gjeld mot BNP 24.80 36.1 40.4 40.4 40.4 42.8
Offentlige Budsjetter -4.30 -11 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
Forretningstillit 26.00 18 10 5 6 8
Produksjon PMI 61.70 56.5 55.3 55.5 54 53
Service PMI 61.00 58 54 50.5 50.5 50.5
Forbrukertillit 118.80 115 109 103 100 98
Butikkhandel (Månedlig) 1.30 0.8 0.6 0.5 0.5 0.4
Bygningstillatelser 17.40 6 2.2 2.5 2.5 3
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 3.10 0.7 0.9 1 0.7 0.9
Bnp Årlig Vekstrate -1.10 8.6 6.3 4.2 3 3
BNP 1392.70 1370 1370 1370 1370 1480
Bnp Faste Priser 491525.00 500570 506645 512169 506271 527534
Brutto Nasjonal Produkt 495434.00 495411 505746 516242 510297 531729
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 110814.00 116000 114000 115000 114000 119000
Bnp Per Innbygger 57071.20 56100 56100 56100 56100 57300
Bnp Per Innbygger Ppp 49756.30 49000 49000 49000 49000 49600
Bnp Fra Landbruk 11462.00 9837 9607 11943 11806 12302
Bnp Fra Construction 33123.00 34972 35116 34514 34117 35550
Bnp Fra Manufacturing 27046.00 27798 28412 28182 27857 29027
Bnp Fra Mining 48871.00 54793 52497 50924 50337 52451
Bnp Fra Forvaltningsloven 28221.00 29961 29762 29406 29068 30288
Bnp Fra Verktøy 11611.00 12585 12451 12099 11959 12462

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 5.60 5.5 5.2 5 4.8 4.5
Sysselsatte 13077.59 13000 13100 13000 13000 12900
Arbeidsledige 778.09 750 730 720 720 740
Deltid Sysselsettingen 91505.00 6000 4000 12000 12000 10500
Full Jobb -20799.00 30000 23000 15000 15000 18000
Arbeidsledighetsrate 70706.00 26000 27000 27000 27000 28500
Yrkesdeltakelse 66.30 66.5 66 66.1 66.2 66.3
Arbeidsledighet for unge 11.80 11.3 11.1 11 11 11
Lønnskostnader 100.00 102 105 114 114 110
Produktivitet 102.50 102 102 102 102 102
Ledige Stillinger 288.70 214 218 226 240 226
Jobbannonser 196611.66 178000 165000 163000 170000 175000
Lønn 1280.30 1318 1318 1349 1349 1349
Lønninger innen produksjon 1458.00 1490 1520 1520 1500 1480
Lønnsveksten 1.40 2 2.3 2.3 2 2.3
Minstelønn 753.80 770 770 770 770 790
Befolkning 25.68 26.6 26.6 26.62 26.62 27.1
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Pensjonsalder Menn 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Sysselsetting 62.60 62.2 62.3 62.5 62.6 62.5

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 1.10 3.7 2.8 2.2 2 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.7 0.3 0.4 0.3 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 117.90 119 119 120 120 122
Kjerne Konsumprisindeks 118.36 119 119 120 120 122
KjerneInflasjon 1.10 1.6 1.4 1.4 1.4 1.8
Produsentpriser 112.80 113 113 117 114 117
produsentprisene endring 0.20 1.3 1.5 1.9 1.5 1.9
Eksportpriser 121.30 116 112 111 111 108
Importprisene 106.10 113 114 112 112 111
MatInflasjon 0.70 1.5 2.1 2.1 2 2.3
KPI Housing Utilities 120.90 126 125 123 123 126
Kpi Transport 106.90 103 106 106 109 108
Inflasjonsforventning 3.20 4.2 4 3.6 3.5 3.6

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Pengemengden M1 1437.22 1475 1425 1400 1300 1300
Valutareserver 61532.00 60000 60000 61000 61000 63000
Sentralbankers balanse 423176.00 430000 420000 410000 390000 370000
Bankenes balanse 5169.50 5100 5000 4800 4700 4500
Lån Til Privat Sektor 1001.61 1091 1053 1025 1032 1056
Innskudd Rente 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Privat gjeld til BNP 200.00 202 202 202 202 202

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 5574.00 5000 5000 -500 6000 5500
Nåværende situasjon 14523.00 8000 5000 3500 2000 1600
Nåværende situasjon mot BNP 2.50 1.2 1.2 1.2 0.4 0.4
Import 32700.00 35000 35500 36000 36000 36500
Eksport 38274.00 40000 40500 41000 42000 42000
Utenlandsgjeld 2165261.00 2170000 2180000 2200000 2200000 2300000
Kjøpsbetingelser 114.30 103 98.68 98.67 98.67 97.3
Kapitalstrømmer -9999.00 4000 6000 9000 9000 9000
Utenlandske Direkte Investeringer 29274.00 48000 48000 48000 48000 55000
Turistankomster 6260.00 15000 30000 40000 40000 85000
Gullreserver 79.85 76 72 70 75 80

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 24.80 36.1 40.4 40.4 40.4 42.8
Offentlige Budsjetter -4.30 -11 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
Regjeringens budsjetter verdi -1126.00 -13600 -11000 -229 -6000 -9000
Offentlige Utgifter 104618.00 111062 110331 109012 107757 112282
Statens Inntekter 47682.00 37000 38000 38000 38000 38000
Fiscal Utgifter 48808.00 48000 45300 44000 43000 47000
Statens Utgifter Til Bnp 27.70 34.8 28 28 28 27.2
Statsgjeld 583254.00 621000 629000 635000 635000 615000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 11.50 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 26.00 18 10 5 6 8
Produksjon PMI 61.70 56.5 55.3 55.5 54 53
Service PMI 61.00 58 54 50.5 50.5 50.5
Industriell Produksjon -3.00 4.5 3.5 2 2 1.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.30 0.6 0.5 0.5 0.5 0.41
Industriproduksjonen -1.80 6.5 5 2.1 1.5 1.3
Kapasitetsutnyttelsen 82.35 81.8 81.7 81.9 81.5 81.7
Konkurser 439.00 330 460 500 400 630
Bedriftens Fortjeneste 109698.00 97300 96900 97500 97500 95700
Totalt Vehicle Sales 92347.00 112000 75000 87000 88000 87000
Bilregistreringer 21360.00 24850 20850 21850 23000 24000
Ledende økonomisk indeks 0.38 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Liten - Forretnings - Feeling 19.77 9 5 5 8 2
Forretninger Varelager 0.00 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
Sammensatt Pmi 58.90 54.1 52 53.3 52 53.7
Gruvedrift Produksjon -3.80 7 5 4.5 4.5 4.5
Industri Sentiment 59.70 55 55.1 55.3 55.3 54.5
Tjenester Sentiment 58.80 54.2 53.8 53 52 53.5
Privat investering 3.00 -0.5 -0.3 0.9 0.9 1.1

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit 118.80 115 109 103 100 98
Butikkhandel (Månedlig) 1.30 0.8 0.6 0.5 0.5 0.4
Butikkhandel (Årlig) 9.10 1.5 1.9 2.5 2.5 2.9
Forbruk 264679.00 255619 269879 275796 272619 284069
Disponibel personlig inntekt 338128.00 356314 356314 368590 368590 371372
Privat sparing 12.00 13 10 10 10 6
Konsumerkreditt 3033.56 3244 3163 3123 3125 3216
Privat-Sektor-Kreditt 0.40 0.2 0.3 0.6 0.6 0.5
Bankenes Utlånsrente 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
Bensinpriser 1.08 1.03 0.97 0.93 0.88 0.84
Husholdninger Gjeld Til Bnp 122.60 125 125 125 125 126

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bygningstillatelser 17.40 6 2.2 2.5 2.5 3
Nyboligsalg 9691.00 6100 5950 5700 5700 5500
Boligpriser 3.00 2 2.3 2.3 1 2.1
Konstruksjonsflyt ut -0.90 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7
Bygg Pmi 59.10 55 54 53 52 50
Hjem-Lån 22413.00 23000 22350 20500 19000 19000
Hjem Eierskap Rate 65.00 64 64 64 64 64


Australia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.