Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 0.70 0.7 0.7 0.69 0.69 0.68
Aksjemarkedet 5952.30 5858 5753 5650 5548 5343
10-årig statsobligasjon 0.83 0.85 0.89 0.93 0.97 1.05

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -7.00 1.4 1.8 1.7 0.6 0.9
Bnp Årlig Vekstrate -6.30 -6 -5 1.1 1.3 1.5
Arbeidsledighet 6.80 7 9.5 8.3 7.9 7.3
Inflasjon -0.30 0.3 0.3 0.5 1.5 1.9
Inflasjonen (Månedlig) -1.90 1.2 0.7 0.5 -0.9 0.7
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Handelsbalanse 4607.00 4200 -500 1500 5000 -500
Nåværende situasjon 17738.00 3000 1500 -2800 -3200 -5000
Nåværende situasjon mot BNP 0.20 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7
Regjeringens gjeld mot BNP 45.10 50 50 49 49 49
Offentlige Budsjetter -0.20 -10 -10 -5.5 -5.5 -5.5
Forretningstillit -8.00 -10 -10 -5 -3 5
Produksjon PMI 49.30 49.7 51 51.5 51.8 52.5
Service PMI 42.50 43 42.5 43.5 46 50.5
Forbrukertillit 93.80 77 91 90 92 97
Butikkhandel (Månedlig) 3.20 0.2 0.4 0.3 0.8 0.5
Bygningstillatelser 12.00 -3.5 1 1.7 2 2.5
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -7.00 1.4 1.8 1.7 0.6 0.9
Bnp Årlig Vekstrate -6.30 -6 -5 1.1 1.3 1.5
BNP 1392.70 1320 1320 1370 1370 1370
Bnp Faste Priser 445799.00 463457 456266 484078 485036 463110
Brutto Nasjonal Produkt 447165.00 460857 449378 480577 481528 456118
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 104432.00 107000 115944 110000 110000 118727
Bnp Per Innbygger 57071.20 54200 54200 56100 56100 56100
Bnp Per Innbygger Ppp 49756.30 48300 48300 49000 49000 49000
Bnp Fra Landbruk 9151.00 9103 8866 9238 9256 8999
Bnp Fra Construction 30249.00 32867 31381 33244 33309 31852
Bnp Fra Manufacturing 24409.00 25063 25103 27289 27343 25479
Bnp Fra Mining 41872.00 40589 40098 42230 42314 40699
Bnp Fra Forvaltningsloven 26229.00 24527 24275 26196 26248 24639
Bnp Fra Verktøy 11156.00 11185 10968 11479 11502 11132

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 6.80 7 9.5 8.3 7.9 7.3
Sysselsatte 12583.41 11600 11800 11900 11800 12500
Arbeidsledige 921.78 1200 990 910 800 880
Deltid Sysselsettingen 74817.00 50000 3400 4000 6000 21000
Full Jobb 36200.00 -60000 -30000 20000 30000 5000
Arbeidsledighetsrate 111000.00 25000 50 24000 26000 26000
Yrkesdeltakelse 64.80 64.8 65 66 66 66.1
Arbeidsledighet for unge 14.30 18.5 17.5 17 17 15
Lønnskostnader 94.00 107 107 107 107 110
Produktivitet 100.20 101 101 101 101 101
Ledige Stillinger 226.50 215 215 235 235 237
Jobbannonser 109103.37 64500 66000 68000 70000 90000
Lønn 1304.70 1267 1287 1286 1286 1317
Lønninger innen produksjon 1381.30 1370 1383 1382 1382 1415
Minstelønn 753.80 754 754 754 754 770
Lønnsveksten 1.80 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3
Befolkning 25.60 26.1 26.14 26.6 26.6 26.62
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66.5
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66.5
Sysselsetting 60.30 59.8 59.8 60 60.2 60.5

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon -0.30 0.3 0.3 0.5 1.5 1.9
Inflasjonen (Månedlig) -1.90 1.2 0.7 0.5 -0.9 0.7
Konsumprisindeksen Kpi 114.40 116 117 117 116 119
Kjerne Konsumprisindeks 117.07 118 118 119 119 119
KjerneInflasjon 1.20 1.2 1 1.2 1.2 1.4
Produsentpriser 111.20 113 115 114 115 117
produsentprisene endring -0.40 0.8 1 1.6 1.8 2.3
Eksportpriser 109.00 110 113 113 113 111
Importprisene 110.90 114 114 114 114 110
MatInflasjon 4.10 3.6 3.2 2.8 2.5 2.1
Inflasjonsforventning 3.10 3.3 3.2 3.3 3.5 3.6
KPI Housing Utilities 121.50 122 122 123 123 125
Kpi Transport 99.30 107 109 107 101 111

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Pengemengden M1 1273.06 1350 1300 1275 1275 1300
Sentralbankers balanse 299846.00 279000 281000 280000 278000 276000
Bankenes balanse 5410.35 5700 5600 5650 5500 4500
Valutareserver 59671.00 63000 72000 72000 72000 75000
Innskudd Rente 0.55 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Privat gjeld til BNP 200.00 204 204 202 202 202

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 4607.00 4200 -500 1500 5000 -500
Nåværende situasjon 17738.00 3000 1500 -2800 -3200 -5000
Nåværende situasjon mot BNP 0.20 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7
Import 29890.00 35300 35000 34500 35000 36000
Eksport 34496.00 39500 40500 36000 40000 41000
Utenlandsgjeld 2176567.00 2309000 2379000 2479000 2500000 2600000
Kjøpsbetingelser 98.30 96.49 99.12 99.56 99.56 101
Utenlandske Direkte Investeringer 52011.00 40000 40000 48000 48000 48000
Kapitalstrømmer -18636.00 9000 9000 13100 10000 12685
Turistankomster 3530.00 50000 150000 200000 300000 400000
Gullreserver 60.70 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 45.10 50 50 49 49 49
Offentlige Budsjetter -0.20 -10 -10 -5.5 -5.5 -5.5
Regjeringens budsjetter verdi -35675.00 -17500 -18500 -11500 -11000 -295
Offentlige Utgifter 99676.00 90821 89747 97182 97375 91094
Statens Inntekter 43870.00 30600 30600 37600 37000 39055
Fiscal Utgifter 79545.00 48100 49100 49100 48000 39350
Statsgjeld 463654.00 441000 450000 451000 452000 455000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 11.50 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit -8.00 -10 -10 -5 -3 5
Produksjon PMI 49.30 49.7 51 51.5 51.8 52.5
Service PMI 42.50 43 42.5 43.5 46 50.5
Industriell Produksjon 2.50 -7.5 -3.3 -1.3 4.5 0.7
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.10 -3.5 -2 0.3 0.6 0.41
Industriproduksjonen 2.70 -1.5 -3.5 -1.5 1.2 0.8
Kapasitetsutnyttelsen 76.13 75.95 75 75 75 81.95
Konkurser 373.00 710 560 650 600 590
Bedriftens Fortjeneste 109606.00 94000 91500 91500 91300 90500
Totalt Vehicle Sales 60986.00 70000 82000 90000 90000 85000
Bilregistreringer 14504.15 10650 10650 12850 12850 12850
Ledende økonomisk indeks 0.48 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2
Liten - Forretnings - Feeling -9.68 -1 -1 1 2.5 1
Gruvedrift Produksjon 4.30 -8 2.5 3.5 3.2 4.5
Industri Sentiment 55.50 55.5 54 53 53.5 53
Tjenester Sentiment 50.00 50 49.7 50.5 51 52
Privat investering -5.90 1.3 1.3 1.1 -0.5 1.13
Forretninger Varelager -3.00 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5
Sammensatt Pmi 50.50 50.5 50.3 50.8 51.4 52

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 93.80 77 91 90 92 97
Butikkhandel (Månedlig) 3.20 0.2 0.4 0.3 0.8 0.5
Butikkhandel (Årlig) 2.30 -1.5 -1.1 1 1.5 2.8
Forbruk 233518.00 259715 274359 268874 269406 280944
Disponibel personlig inntekt 331505.00 310691 303200 326977 327623 307748
Privat sparing 19.80 1.7 2 2 2 1.6
Konsumerkreditt 2973.56 2827 2792 3028 3026 2834
Privat-Sektor-Kreditt -0.10 0.4 0.2 0.4 0.2 0.6
Husholdninger Gjeld Til Bnp 119.40 124 124 124 124 126
Bankenes Utlånsrente 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57
Bensinpriser 0.91 0.78 0.74 0.7 0.67 0.63

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bygningstillatelser 12.00 -3.5 1 1.7 2 2.5
Nyboligsalg 5978.00 5900 5800 6000 6100 5700
Boligpriser -1.80 -0.8 1.6 1.8 2 2.1
Hjem-Lån 14332.80 13800 13650 12900 13100 13500
Hjem Eierskap Rate 65.00 64 64 64 64 64
Konstruksjonsflyt ut -0.70 0.2 0.2 0.4 0.3 0.5
Bygg Pmi 37.90 38 40 41 41 43


Australia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.