Markeder Siste Referanse
Valuta 1.31 2019-10
Aksjemarkedet 16424 2019-10
10-årig statsobligasjon 1.57 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-06
Bnp Vekst Annualisert 3.7 2019-06
Arbeidsledighet 5.5 2019-09
Inflasjon 1.9 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2019-09
Rentesats 1.75 2019-09
Handelsbalanse -955 2019-08
Nåværende situasjon -6380 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 89.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit 48.7 2019-09
Produksjon PMI 51 2019-09
Forbrukertillit 53 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-07
Bygningstillatelser 8964826 2019-08
Bedriftens Skattesats 26.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-06
Bnp Vekst Annualisert 3.7 2019-06
BNP 1709 2018-12
Bnp Faste Priser 2085470 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 2272620 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 426101 2019-06
Bnp Per Innbygger 51358 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 44051 2018-12
Bnp Fra Landbruk 42265 2019-07
Bnp Fra Construction 137465 2019-07
Bnp Fra Manufacturing 202491 2019-07
Bnp Fra Mining 148819 2019-07
Bnp Fra Forvaltningsloven 132427 2019-07
Bnp Fra Tjenester 1394150 2019-07
Bnp Fra Transport 88815 2019-07
Bnp Fra Verktøy 43436 2019-07
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.5 2019-09
Sysselsatte 19165 2019-09
Arbeidsledige 1113 2019-09
Full Jobb 70 2019-09
Deltid Sysselsettingen -16.3 2019-09
Arbeidsledighetsrate 53.7 2019-09
Yrkesdeltakelse 65.7 2019-09
Arbeidsledighet for unge 11.9 2019-09
Lønnskostnader 109 2019-06
Produktivitet 106 2019-06
Lønn 25.54 2019-07
Minstelønn 14 2019-12
Lønninger innen produksjon 26.05 2019-07
Befolkning 37.31 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Forandring i ADP arbeidsledighet 28.2 2019-09
Gjennomsnittlig timeslønn 28.93 2019-09
Sysselsetting 62.1 2019-09
Ledige Stillinger 581595 2019-06
Levelønn Family 2580 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1930 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 17015 2019-07
Lønnsveksten 2.7 2019-07
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.9 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 136 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 134 2019-09
KjerneInflasjon 1.9 2019-09
Bnp-Deflatoren 110 2019-06
Produsentpriser 118 2019-08
produsentprisene endring -1 2019-08
Eksportpriser 111 2019-08
Importprisene 120 2019-08
MatInflasjon 3.7 2019-09
KPI Housing Utilities 145 2019-09
Kpi Transport 140 2019-09
Engrospriser 104 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2019-09
Internbankrente 1.98 2019-10
Pengemengde 96129 2019-08
Pengemengden M1 1051590 2019-08
Pengemengden M2 1754608 2019-08
Pengemengden M3 2555147 2019-08
Bankenes balanse 6073558 2019-07
Sentralbankers balanse 120053 2019-08
Valutareserver 85238 2019-09
Lån Til Privat Sektor 469481 2019-08
Innskudd Rente 1.83 2019-10
Utenlandske - Lager - Investering 4989 2019-08
Privat gjeld til BNP 266 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -955 2019-08
Nåværende situasjon -6380 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.6 2018-12
Eksport 50582 2019-08
Import 51537 2019-08
Utenlandsgjeld 2736179 2019-06
Kjøpsbetingelser 92 2019-08
Kapitalstrømmer 0 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 21668 2019-06
Gullreserver 0 2019-06
Råoljeproduksjon 4265 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.53 2017-12
Turistankomster 4712926 2019-07
Våpen Salg 84 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 89.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1470 2019-07
Offentlige Utgifter 424534 2019-06
Statens Inntekter 27845 2019-07
Fiscal Utgifter 27055 2019-07
Asylsøknader 5187 2018-04
Kreditt-Rating 98.74
Statsgjeld 671 2018-12
Militære Utgifter 21352 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 26.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
Salgsskatt 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 14.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.37 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 48.7 2019-09
Produksjon PMI 51 2019-09
Industriell Produksjon -1.12 2019-07
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.84 2019-07
Industriproduksjonen -1.15 2019-07
Kapasitetsutnyttelsen 83.3 2019-06
Nye ordere 55797950 2019-07
Lagerendringer 14022 2019-06
Konkurser 177 2019-08
Bedriftens Fortjeneste 90428 2019-06
Bilregistreringer 186107 2019-08
Ledende økonomisk indeks 0 2019-07
Internett-hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Konkurranseevne Index 79.59 2019-12
Konkurranseevne Rank 14 2019-12
Korrupsjon Index 81 2018-12
Korrupsjon Rank 9 2018-12
Råolje Rigs 132 2019-09
Enkle Å Gjøre Forretninger 22 2018-12
Produksjon Salg 0.8 2019-08
Gruvedrift Produksjon -4.36 2019-07
Stål~~pos=trunc 1060 2019-08
Engros salg 1.7 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 53 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-07
Detaljomsetningen Ex Autos -0.1 2019-07
Butikkhandel (Årlig) 1.2 2019-07
Forbruk 1177341 2019-06
Disponibel personlig inntekt 1271464 2019-06
Privat sparing 1.7 2019-06
Konsumerkreditt 637142 2019-08
Privat-Sektor-Kreditt 4463906 2019-08
Bankenes Utlånsrente 3.95 2019-10
Bensinpriser 0.92 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 101 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 174 2019-06
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 8964826 2019-08
Nyestartede boliger 221 2019-09
Boligpriser 103 2019-08
Hjem Eierskap Rate 66.3 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Canada - Økonomiske indikatorer.