Markeder Siste Referanse
Valuta 1.32 2019-02
Aksjemarkedet 15838 2019-02
10-årig statsobligasjon 1.9 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2018-09
Bnp Vekst Annualisert 2 2018-09
Arbeidsledighet 5.8 2019-01
Inflasjon 2 2018-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2018-12
Rentesats 1.75 2019-01
Handelsbalanse -2060 2018-11
Nåværende situasjon -10343 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -3 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 89.6 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.9 2017-12
Forretningstillit 54.7 2019-01
Produksjon PMI 53 2019-01
Forbrukertillit 54.12 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 2018-11
Bygningstillatelser 8812068 2018-12
Bedriftens Skattesats 26.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2018-09
Bnp Vekst Annualisert 2 2018-09
BNP 1653 2017-12
Bnp Faste Priser 2059104 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 2206964 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 441856 2018-09
Bnp Per Innbygger 51316 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 44018 2017-12
Bnp Fra Landbruk 34879 2018-11
Bnp Fra Construction 140822 2018-11
Bnp Fra Manufacturing 202727 2018-11
Bnp Fra Mining 148809 2018-11
Bnp Fra Forvaltningsloven 129254 2018-11
Bnp Fra Tjenester 1371333 2018-11
Bnp Fra Transport 88115 2018-11
Bnp Fra Verktøy 44078 2018-11
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.8 2019-01
Sysselsatte 18874 2019-01
Arbeidsledige 1162 2019-01
Full Jobb 30.9 2019-01
Deltid Sysselsettingen 36 2019-01
Arbeidsledighetsrate 66.8 2019-01
Yrkesdeltakelse 65.6 2019-01
Arbeidsledighet for unge 11.2 2019-01
Lønnskostnader 106 2018-09
Produktivitet 106 2018-09
Lønn 25.46 2018-11
Minstelønn 15 2019-12
Lønninger innen produksjon 25.65 2018-11
Befolkning 36.96 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Forandring i ADP arbeidsledighet -13 2018-12
Gjennomsnittlig timeslønn 27.96 2019-01
Sysselsetting 61.8 2019-01
Ledige Stillinger 551170 2018-09
Levelønn Family 2580 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1930 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 16749 2018-10
Lønnsveksten 2 2018-11
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2 2018-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2018-12
Konsumprisindeksen Kpi 133 2018-12
Kjerne Konsumprisindeks 133 2018-12
KjerneInflasjon 1.7 2018-12
Bnp-Deflatoren 109 2018-09
Produsentpriser 117 2018-12
produsentprisene endring 2.2 2018-12
Eksportpriser 111 2018-11
Importprisene 120 2018-11
MatInflasjon 2.9 2018-12
KPI Housing Utilities 142 2018-12
Kpi Transport 138 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2019-01
Internbankrente 2.14 2019-02
Pengemengde 93833 2018-12
Pengemengden M1 1008129 2018-12
Pengemengden M2 1668746 2018-12
Pengemengden M3 2428480 2018-12
Bankenes balanse 5901984 2018-11
Sentralbankers balanse 116050 2018-12
Valutareserver 87872 2019-01
Lån Til Privat Sektor 433205 2018-12
Innskudd Rente 0.1 2017-12
Utenlandske - Lager - Investering -18961 2018-12
Privat gjeld til BNP 267 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2060 2018-11
Nåværende situasjon -10343 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -3 2017-12
Eksport 48329 2018-11
Import 50390 2018-11
Utenlandsgjeld 2550999 2018-09
Kjøpsbetingelser 92.3 2018-11
Kapitalstrømmer 0 2018-09
Utenlandske Direkte Investeringer 9262 2018-09
Gullreserver 0 2018-09
Råoljeproduksjon 4329 2018-10
Terrorisme - Hovedsiden 3.53 2017-12
Turistankomster 1744313 2018-11
Våpen Salg 87 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 89.6 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.9 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -2219 2018-11
Offentlige Utgifter 417220 2018-09
Statens Inntekter 25534 2018-11
Fiscal Utgifter 26053 2018-11
Asylsøknader 5187 2018-04
Kreditt-Rating 98.74
Statsgjeld 671 2018-12
Militære Utgifter 19837 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 26.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
Salgsskatt 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 13.81 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.23 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.58 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 54.7 2019-01
Produksjon PMI 53 2019-01
Industriell Produksjon 4.2 2018-10
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.65 2018-10
Industriproduksjonen 3.32 2018-10
Kapasitetsutnyttelsen 82.6 2018-09
Nye ordere 56982776 2018-12
Lagerendringer 6608 2018-09
Konkurser 237 2018-11
Bedriftens Fortjeneste 85053 2018-09
Bilregistreringer 118185 2018-12
Ledende økonomisk indeks -0.1 2018-11
Internett-hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Konkurranseevne Index 79.92 2018-12
Konkurranseevne Rank 12 2018-12
Korrupsjon Index 81 2018-12
Korrupsjon Rank 9 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 22 2018-12
Gruvedrift Produksjon 4.96 2018-10
Stål~~pos=trunc 1150 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 54.12 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 2018-11
Detaljomsetningen Ex Autos -0.6 2018-11
Butikkhandel (Årlig) 0.5 2018-11
Forbruk 1161382 2018-09
Disponibel personlig inntekt 1230932 2018-09
Privat sparing 0.8 2018-09
Konsumerkreditt 619914 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 4336073 2018-12
Bankenes Utlånsrente 3.95 2019-02
Bensinpriser 0.81 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 100 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 176 2018-09
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 8812068 2018-12
Nyestartede boliger 208 2019-01
Boligpriser 103 2018-12
Hjem Eierskap Rate 66.5 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Canada - Økonomiske indikatorer.