Markeder Siste Referanse
Valuta 1.33 2019-08
Aksjemarkedet 16038 2019-08
10-årig statsobligasjon 1.17 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-03
Bnp Vekst Annualisert 0.4 2019-03
Arbeidsledighet 5.7 2019-07
Inflasjon 2 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-07
Rentesats 1.75 2019-08
Handelsbalanse 136 2019-06
Nåværende situasjon -17347 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 90.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit 54.2 2019-07
Produksjon PMI 50.2 2019-07
Forbrukertillit 55.6 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-06
Bygningstillatelser 8011944 2019-06
Bedriftens Skattesats 26.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-03
Bnp Vekst Annualisert 0.4 2019-03
BNP 1709 2018-12
Bnp Faste Priser 2065958 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 2220740 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 431706 2019-03
Bnp Per Innbygger 51358 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 44051 2018-12
Bnp Fra Landbruk 40605 2019-05
Bnp Fra Construction 137926 2019-05
Bnp Fra Manufacturing 206292 2019-05
Bnp Fra Mining 153029 2019-05
Bnp Fra Forvaltningsloven 131926 2019-05
Bnp Fra Tjenester 1384958 2019-05
Bnp Fra Transport 89569 2019-05
Bnp Fra Verktøy 42586 2019-05
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.7 2019-07
Sysselsatte 19030 2019-07
Arbeidsledige 1150 2019-07
Full Jobb -11.6 2019-07
Deltid Sysselsettingen -12.6 2019-07
Arbeidsledighetsrate -24.2 2019-07
Yrkesdeltakelse 65.6 2019-07
Arbeidsledighet for unge 11.4 2019-07
Lønnskostnader 108 2019-03
Produktivitet 106 2019-03
Lønn 25.6 2019-05
Minstelønn 14 2019-12
Lønninger innen produksjon 25.93 2019-05
Befolkning 37.31 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Forandring i ADP arbeidsledighet 73.7 2019-07
Gjennomsnittlig timeslønn 28.99 2019-07
Sysselsetting 61.9 2019-07
Ledige Stillinger 506140 2019-03
Levelønn Family 2580 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1930 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 16942 2019-05
Lønnsveksten 3.4 2019-05
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 137 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 134 2019-07
KjerneInflasjon 2 2019-07
Bnp-Deflatoren 109 2019-03
Produsentpriser 118 2019-06
produsentprisene endring -1.7 2019-06
Eksportpriser 110 2019-06
Importprisene 121 2019-06
MatInflasjon 3.8 2019-07
KPI Housing Utilities 144 2019-07
Kpi Transport 144 2019-07
Engrospriser 105 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2019-08
Internbankrente 1.96 2019-08
Pengemengde 95547 2019-06
Pengemengden M1 1026561 2019-06
Pengemengden M2 1721566 2019-06
Pengemengden M3 2506925 2019-06
Bankenes balanse 6145493 2019-06
Sentralbankers balanse 118362 2019-07
Valutareserver 85260 2019-07
Lån Til Privat Sektor 459193 2019-06
Innskudd Rente 1.81 2019-08
Utenlandske - Lager - Investering -3980 2019-06
Privat gjeld til BNP 266 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 136 2019-06
Nåværende situasjon -17347 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.6 2018-12
Eksport 50307 2019-06
Import 50172 2019-06
Utenlandsgjeld 2684119 2019-03
Kjøpsbetingelser 91.5 2019-06
Kapitalstrømmer -89 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 12178 2019-03
Gullreserver 0 2018-12
Råoljeproduksjon 4129 2019-04
Terrorisme - Hovedsiden 3.53 2017-12
Turistankomster 3889172 2019-06
Våpen Salg 84 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 90.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 707 2019-05
Offentlige Utgifter 422881 2019-03
Statens Inntekter 27590 2019-05
Fiscal Utgifter 24455 2019-05
Asylsøknader 5187 2018-04
Kreditt-Rating 98.74
Statsgjeld 671 2018-12
Militære Utgifter 21352 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 26.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
Salgsskatt 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 14.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.37 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 54.2 2019-07
Produksjon PMI 50.2 2019-07
Industriell Produksjon 3.14 2019-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.42 2019-05
Industriproduksjonen 3.05 2019-05
Kapasitetsutnyttelsen 80.9 2019-03
Nye ordere 56779434 2019-06
Lagerendringer 17717 2019-03
Konkurser 212 2019-06
Bedriftens Fortjeneste 90428 2019-06
Bilregistreringer 189850 2019-06
Ledende økonomisk indeks 0.2 2019-05
Internett-hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Konkurranseevne Index 79.92 2018-12
Konkurranseevne Rank 12 2018-12
Korrupsjon Index 81 2018-12
Korrupsjon Rank 9 2018-12
Råolje Rigs 121 2019-07
Enkle Å Gjøre Forretninger 22 2018-12
Produksjon Salg -1.2 2019-06
Gruvedrift Produksjon -0.89 2019-05
Stål~~pos=trunc 970 2019-06
Engros salg 0.6 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 55.6 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-06
Detaljomsetningen Ex Autos 0.9 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 1 2019-06
Forbruk 1177409 2019-03
Disponibel personlig inntekt 1255960 2019-03
Privat sparing 1.1 2019-03
Konsumerkreditt 631764 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 4429304 2019-06
Bankenes Utlånsrente 3.95 2019-08
Bensinpriser 0.95 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 101 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 173 2019-03
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 8011944 2019-06
Nyestartede boliger 222 2019-07
Boligpriser 103 2019-06
Hjem Eierskap Rate 66.3 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Canada - Økonomiske indikatorer.