Markeder Siste Referanse
Valuta 1.32 2019-06
Aksjemarkedet 16523 2019-06
10-årig statsobligasjon 1.46 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-03
Bnp Vekst Annualisert 0.4 2019-03
Arbeidsledighet 5.4 2019-05
Inflasjon 2.4 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-05
Rentesats 1.75 2019-05
Handelsbalanse -966 2019-04
Nåværende situasjon -17347 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 90.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit 55.9 2019-05
Produksjon PMI 49.1 2019-05
Forbrukertillit 56.76 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-04
Bygningstillatelser 9331943 2019-04
Bedriftens Skattesats 26.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-03
Bnp Vekst Annualisert 0.4 2019-03
BNP 1653 2017-12
Bnp Faste Priser 2065958 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 2220740 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 431706 2019-03
Bnp Per Innbygger 51316 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 44018 2017-12
Bnp Fra Landbruk 40469 2019-03
Bnp Fra Construction 136783 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 205763 2019-03
Bnp Fra Mining 144900 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 130981 2019-03
Bnp Fra Tjenester 1381334 2019-03
Bnp Fra Transport 88553 2019-03
Bnp Fra Verktøy 43216 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.4 2019-05
Sysselsatte 19057 2019-05
Arbeidsledige 1082 2019-05
Full Jobb 27.7 2019-05
Deltid Sysselsettingen 0 2019-05
Arbeidsledighetsrate 27.7 2019-05
Yrkesdeltakelse 65.7 2019-05
Arbeidsledighet for unge 10 2019-05
Lønnskostnader 108 2019-03
Produktivitet 106 2019-03
Lønn 25.53 2019-03
Minstelønn 14 2019-12
Lønninger innen produksjon 25.73 2019-03
Befolkning 37.31 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Forandring i ADP arbeidsledighet -16 2019-05
Gjennomsnittlig timeslønn 28.5 2019-05
Sysselsetting 62.2 2019-05
Ledige Stillinger 547770 2018-12
Levelønn Family 2580 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1930 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 16874 2019-02
Lønnsveksten 1.9 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.4 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 137 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 134 2019-05
KjerneInflasjon 2.1 2019-05
Bnp-Deflatoren 109 2019-03
Produsentpriser 120 2019-04
produsentprisene endring 1.8 2019-04
Eksportpriser 112 2019-04
Importprisene 122 2019-04
MatInflasjon 3.5 2019-05
KPI Housing Utilities 144 2019-05
Kpi Transport 144 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2019-05
Internbankrente 1.98 2019-06
Pengemengde 94833 2019-04
Pengemengden M1 1013044 2019-04
Pengemengden M2 1705170 2019-04
Pengemengden M3 2492515 2019-04
Bankenes balanse 5951298 2019-04
Sentralbankers balanse 116937 2019-05
Valutareserver 85704 2019-05
Lån Til Privat Sektor 447987 2019-04
Innskudd Rente 1.81 2019-06
Utenlandske - Lager - Investering -12800 2019-04
Privat gjeld til BNP 266 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -966 2019-04
Nåværende situasjon -17347 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.6 2018-12
Eksport 50700 2019-04
Import 51670 2019-04
Utenlandsgjeld 2684119 2019-03
Kjøpsbetingelser 92.1 2019-04
Kapitalstrømmer -89 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 12178 2019-03
Gullreserver 0 2018-12
Råoljeproduksjon 3985 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 3.53 2017-12
Turistankomster 2079426 2019-04
Våpen Salg 84 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 90.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -14900 2019-03
Offentlige Utgifter 422881 2019-03
Statens Inntekter 27797 2019-03
Fiscal Utgifter 40708 2019-03
Asylsøknader 5187 2018-04
Kreditt-Rating 98.74
Statsgjeld 671 2018-12
Militære Utgifter 21352 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 26.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
Salgsskatt 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 14.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.37 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 55.9 2019-05
Produksjon PMI 49.1 2019-05
Industriell Produksjon 0.32 2019-03
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.82 2019-03
Industriproduksjonen 1.73 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 80.9 2019-03
Nye ordere 57494428 2019-04
Lagerendringer 17717 2019-03
Konkurser 278 2019-04
Bedriftens Fortjeneste 85116 2019-03
Bilregistreringer 185390 2019-04
Ledende økonomisk indeks 0.5 2019-03
Internett-hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Konkurranseevne Index 79.92 2018-12
Konkurranseevne Rank 12 2018-12
Korrupsjon Index 81 2018-12
Korrupsjon Rank 9 2018-12
Råolje Rigs 70 2019-05
Enkle Å Gjøre Forretninger 22 2018-12
Gruvedrift Produksjon -5.36 2019-03
Stål~~pos=trunc 1120 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 56.76 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-04
Detaljomsetningen Ex Autos 0.1 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 3.7 2019-04
Forbruk 1177409 2019-03
Disponibel personlig inntekt 1255960 2019-03
Privat sparing 1.1 2019-03
Konsumerkreditt 621786 2019-04
Privat-Sektor-Kreditt 4395053 2019-04
Bankenes Utlånsrente 3.95 2019-06
Bensinpriser 0.99 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 101 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 173 2019-03
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 9331943 2019-04
Nyestartede boliger 202 2019-05
Boligpriser 103 2019-04
Hjem Eierskap Rate 66.4 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Canada - Økonomiske indikatorer.