Markeder Siste Referanse
Valuta 1.36 2020-07
Aksjemarkedet 15521 2020-07
10-årig statsobligasjon 0.53 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.1 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.9 2020-03
Bnp Vekst Annualisert -8.2 2020-03
Arbeidsledighet 13.7 2020-05
Inflasjon -0.4 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-05
Rentesats 0.25 2020-06
Handelsbalanse -677 2020-05
Nåværende situasjon -11093 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.1 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 89.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.5 2019-12
Forretningstillit 58.2 2020-06
Produksjon PMI 47.8 2020-06
Forbrukertillit 42.33 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) -26.4 2020-04
Bygningstillatelser 7406109 2020-05
Bedriftens Skattesats 26.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 33 2020-12
Coronavirus tilfeller 106167 2020-07
Coronavirus dødsfall 8711 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 70247 2020-07
Sykehussenger 2.5 2018-12
sykehus 19.67 2017-12
Medisinske leger 2.76 2018-12
sykepleiere 10.86 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.1 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.9 2020-03
Bnp Vekst Annualisert -8.2 2020-03
BNP 1736 2019-12
Bnp Faste Priser 2057160 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 2279760 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 438786 2020-03
Bnp Per Innbygger 51589 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 49031 2019-12
Bnp Fra Landbruk 40836 2020-04
Bnp Fra Construction 105571 2020-04
Bnp Fra Manufacturing 141691 2020-04
Bnp Fra Mining 127593 2020-04
Bnp Fra Forvaltningsloven 122920 2020-04
Bnp Fra Tjenester 1173523 2020-04
Bnp Fra Transport 59292 2020-04
Bnp Fra Verktøy 42980 2020-04

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 13.7 2020-05
Sysselsatte 16474 2020-05
Arbeidsledige 2619 2020-05
Full Jobb 219 2020-05
Deltid Sysselsettingen 70.3 2020-05
Arbeidsledighetsrate 290 2020-05
Yrkesdeltakelse 61.4 2020-05
Arbeidsledighet for unge 29.7 2020-05
Lønnskostnader 112 2020-03
Produktivitet 111 2020-03
Lønn 27.26 2020-04
Minstelønn 14 2019-12
Lønninger innen produksjon 27.19 2020-04
Befolkning 37.78 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Forandring i ADP arbeidsledighet 208 2020-05
Gjennomsnittlig timeslønn 31.34 2020-05
Sysselsetting 52.9 2020-05
Ledige Stillinger 562910 2019-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder 14271 2020-04
Lønnsveksten 9.1 2020-04

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.4 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 136 2020-05
Kjerne Konsumprisindeks 135 2020-05
KjerneInflasjon 0.7 2020-05
Bnp-Deflatoren 112 2020-03
Produsentpriser 114 2020-05
produsentprisene endring -4.9 2020-05
Eksportpriser 104 2020-05
Importprisene 122 2020-05
MatInflasjon 3.1 2020-05
KPI Housing Utilities 146 2020-05
Kpi Transport 140 2020-05
Engrospriser 84.4 2020-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2020-06
Internbankrente 0.56 2020-07
Pengemengde 312564 2020-05
Pengemengden M1 1219655 2020-05
Pengemengden M2 1963419 2020-05
Pengemengden M3 2871404 2020-05
Bankenes balanse 7146824 2020-04
Sentralbankers balanse 470381 2020-05
Valutareserver 87372 2020-05
Lån Til Privat Sektor 528855 2020-05
Innskudd Rente 0.18 2020-07
Utenlandske - Lager - Investering 49035 2020-04
Privat gjeld til BNP 263 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -677 2020-05
Nåværende situasjon -11093 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.1 2019-12
Eksport 34610 2020-05
Import 35286 2020-05
Utenlandsgjeld 2849143 2020-03
Kjøpsbetingelser 84.9 2020-05
Kapitalstrømmer -48 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 10352 2020-03
Gullreserver 0 2019-12
Råoljeproduksjon 4523 2020-03
Oljeeksport 2465 2020-05
Terrorisme - Hovedsiden 3.59 2018-12
Turistankomster 67654 2020-04
Våpen Salg 84 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 89.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -14794 2020-03
Offentlige Utgifter 424726 2020-03
Statens Inntekter 25790 2020-03
Fiscal Utgifter 38020 2020-03
Asylsøknader 5187 2018-04
Kreditt-Rating 100 2020-07
Statsgjeld 685 2019-12
Militære Utgifter 21352 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 26.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 33 2020-12
Salgsskatt 5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 14.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.37 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 58.2 2020-06
Produksjon PMI 47.8 2020-06
Industriell Produksjon -19.28 2020-04
Industriell Produksjon (Månedlig) -16.1 2020-04
Industriproduksjonen -29.42 2020-04
Kapasitetsutnyttelsen 79.8 2020-03
Nye ordere 35128077 2020-04
Lagerendringer -1994 2020-03
Konkurser 108 2020-04
Bedriftens Fortjeneste 104877 2019-12
Bilregistreringer 47168 2020-04
Ledende økonomisk indeks -11.6 2020-04
Internett-hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Konkurranseevne Index 79.59 2019-12
Konkurranseevne Rank 14 2019-12
Korrupsjon Index 77 2019-12
Korrupsjon Rank 12 2019-12
Råolje Rigs 23 2020-05
Enkle Å Gjøre Forretninger 23 2019-12
Produksjon Salg -28.5 2020-04
Gruvedrift Produksjon -17.75 2020-04
Stål~~pos=trunc 830 2020-05
Engros salg -21.6 2020-04

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 42.33 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) -26.4 2020-04
Detaljomsetningen Ex Autos -22 2020-04
Butikkhandel (Årlig) -32.5 2020-04
Forbruk 1159845 2020-03
Disponibel personlig inntekt 1319436 2020-03
Privat sparing 6.1 2020-03
Konsumerkreditt 614980 2020-05
Privat-Sektor-Kreditt 4613784 2020-05
Bankenes Utlånsrente 2.45 2020-06
Bensinpriser 0.78 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 102 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 172 2020-03

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 7406109 2020-05
Nyestartede boliger 212 2020-06
Boligpriser 104 2020-05
Hjem Eierskap Rate 66.3 2017-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 106167 2020-07
Coronavirus dødsfall 8711 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 70247 2020-07
Sykehussenger 2.5 2018-12
sykehus 19.67 2017-12
Medisinske leger 2.76 2018-12
sykepleiere 10.86 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Canada - Økonomiske indikatorer.