Markeder Siste Referanse
Valuta 1.31 2020-10
Aksjemarkedet 16304 2020-10
10-årig statsobligasjon 0.64 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -11.5 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -13 2020-06
Bnp Vekst Annualisert -38.7 2020-06
Arbeidsledighet 9 2020-09
Inflasjon 0.5 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-09
Rentesats 0.25 2020-09
Handelsbalanse -2446 2020-08
Nåværende situasjon -8626 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.1 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 89.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.5 2019-12
Forretningstillit 54.3 2020-09
Produksjon PMI 56 2020-09
Forbrukertillit 42.08 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2020-08
Bygningstillatelser 8073309 2020-08
Bedriftens Skattesats 26.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 33 2020-12
Coronavirus tilfeller 209148 2020-10
Coronavirus dødsfall 9862 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 175805 2020-10
Sykehussenger 2.5 2018-12
sykehus 19.67 2017-12
Medisinske leger 2.76 2018-12
sykepleiere 10.86 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -11.5 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -13 2020-06
Bnp Vekst Annualisert -38.7 2020-06
BNP 1736 2019-12
Bnp Faste Priser 1820369 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 1972932 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 376060 2020-06
Bnp Per Innbygger 51589 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 49031 2019-12
Bnp Fra Landbruk 42418 2020-07
Bnp Fra Construction 140552 2020-07
Bnp Fra Manufacturing 187217 2020-07
Bnp Fra Mining 123645 2020-07
Bnp Fra Forvaltningsloven 132968 2020-07
Bnp Fra Tjenester 1330029 2020-07
Bnp Fra Transport 69153 2020-07
Bnp Fra Verktøy 44920 2020-07

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9 2020-09
Sysselsatte 18470 2020-09
Arbeidsledige 1833 2020-09
Full Jobb 334 2020-09
Deltid Sysselsettingen 44.2 2020-09
Arbeidsledighetsrate 378 2020-09
Yrkesdeltakelse 65 2020-09
Arbeidsledighet for unge 18.9 2020-09
Lønnskostnader 116 2020-06
Produktivitet 122 2020-06
Lønn 26.85 2020-07
Minstelønn 14 2020-06
Lønninger innen produksjon 26.82 2020-07
Befolkning 37.78 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Forandring i ADP arbeidsledighet -241 2020-09
Gjennomsnittlig timeslønn 30.5 2020-09
Sysselsetting 59.1 2020-09
Ledige Stillinger 562910 2019-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder 14368 2020-06
Lønnsveksten 8.7 2020-07

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.5 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 137 2021-09
Kjerne Konsumprisindeks 136 2020-09
KjerneInflasjon 1 2020-09
Bnp-Deflatoren 109 2020-06
Produsentpriser 115 2020-08
produsentprisene endring -2.3 2020-08
Eksportpriser 110 2020-08
Importprisene 121 2020-08
MatInflasjon 1.6 2021-09
KPI Housing Utilities 147 2021-09
Kpi Transport 140 2021-09
Engrospriser 96.4 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2020-09
Internbankrente 0.49 2020-10
Pengemengde 401691 2020-08
Pengemengden M1 1331801 2020-08
Pengemengden M2 2061892 2020-08
Pengemengden M3 2944908 2020-08
Bankenes balanse 7053365 2020-08
Sentralbankers balanse 532945 2020-09
Valutareserver 90157 2020-09
Lån Til Privat Sektor 496485 2020-08
Innskudd Rente 0.06 2020-10
Utenlandske - Lager - Investering 15510 2020-08
Privat gjeld til BNP 263 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2446 2020-08
Nåværende situasjon -8626 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.1 2019-12
Eksport 44929 2020-08
Import 47375 2020-08
Utenlandsgjeld 2884367 2020-06
Kjøpsbetingelser 90.6 2020-08
Kapitalstrømmer 0 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer 11823 2020-06
Gullreserver 0 2020-03
Råoljeproduksjon 3655 2020-06
Oljeeksport 4649 2020-08
Terrorisme - Hovedsiden 3.59 2018-12
Turistankomster 158664 2020-08
Våpen Salg 188 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 89.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -28228 2020-07
Offentlige Utgifter 416091 2020-06
Statens Inntekter 21585 2020-07
Fiscal Utgifter 47848 2020-07
Asylsøknader 5187 2018-04
Kreditt-Rating 100 2020-10
Statsgjeld 685 2019-12
Militære Utgifter 21352 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 26.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 33 2020-12
Salgsskatt 5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 14.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.37 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 54.3 2020-09
Produksjon PMI 56 2020-09
Industriell Produksjon -12.76 2020-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 7.45 2020-06
Industriproduksjonen -12.54 2020-06
Kapasitetsutnyttelsen 70.3 2020-06
Nye ordere 50875770 2020-08
Lagerendringer -37851 2020-06
Konkurser 138 2020-08
Bedriftens Fortjeneste 104877 2019-12
Bilregistreringer 171584 2020-08
Ledende økonomisk indeks 3 2020-07
Internett-hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Konkurranseevne Index 79.59 2019-12
Konkurranseevne Rank 14 2019-12
Korrupsjon Index 77 2019-12
Korrupsjon Rank 12 2019-12
Råolje Rigs 53 2020-08
Enkle Å Gjøre Forretninger 23 2019-12
Produksjon Salg -2 2020-08
Gruvedrift Produksjon -23.2 2020-06
Stål~~pos=trunc 780 2020-09
Engros salg 0.3 2020-08

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 42.08 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2020-08
Detaljomsetningen Ex Autos 0.5 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 3.5 2020-08
Forbruk 998375 2020-06
Disponibel personlig inntekt 1474308 2020-06
Privat sparing 28.2 2020-06
Konsumerkreditt 622751 2020-08
Privat-Sektor-Kreditt 4618784 2020-08
Bankenes Utlånsrente 2.45 2020-10
Bensinpriser 0.79 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 106 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 167 2020-06

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 8073309 2020-08
Nyestartede boliger 209 2020-09
Boligpriser 106 2020-09
Hjem Eierskap Rate 66.3 2017-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 209148 2020-10
Coronavirus dødsfall 9862 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 175805 2020-10
Sykehussenger 2.5 2018-12
sykehus 19.67 2017-12
Medisinske leger 2.76 2018-12
sykepleiere 10.86 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Canada - Økonomiske indikatorer.