Markeder Siste Referanse
Valuta 1.24 2021-10
Aksjemarkedet 21216 2021-10
10-årig statsobligasjon 1.65 2021-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.3 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 12.7 2021-06
Bnp Vekst Annualisert -1.1 2021-06
Arbeidsledighet 6.9 2021-09
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 152 2021-10
Inflasjon 4.4 2021-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2021-09
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 57983037 2021-10
Rentesats 0.25 2021-09
Handelsbalanse 1939 2021-08
Nåværende situasjon 3581 2021-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 118 2020-12
Offentlige Budsjetter -15.9 2020-12
Forretningstillit 70.4 2021-09
Produksjon PMI 57 2021-09
Forbrukertillit 55.37 2021-10
Butikkhandel (Månedlig) 2.1 2021-08
Bygningstillatelser 9664403 2021-08
Bedriftens Skattesats 26.5 2021-12
Personalinntekt skattesats 33 2021-12
Coronavirus tilfeller 1690258 2021-10
Coronavirus dødsfall 28644 2021-10
Coronavirus gjenopprettet 1381016 2021-10
Sykehussenger 2.52 2019-12
sykehus 19.67 2017-12
Medisinske leger 2.8 2020-12
sykepleiere 10.86 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.3 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 12.7 2021-06
Bnp Vekst Annualisert -1.1 2021-06
BNP 1643 2020-12
Bnp Faste Priser 2071190 2021-06
Brutto Nasjonal Produkt 2443296 2021-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 459534 2021-06
Bnp Per Innbygger 48617 2020-12
Bnp Per Innbygger Ppp 45857 2020-12
Bnp Fra Landbruk 41037 2021-07
Bnp Fra Construction 143510 2021-07
Bnp Fra Manufacturing 185966 2021-07
Bnp Fra Mining 154487 2021-07
Bnp Fra Forvaltningsloven 138761 2021-07
Bnp Fra Tjenester 1397405 2021-07
Bnp Fra Transport 72252 2021-07
Bnp Fra Verktøy 41172 2021-07

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.9 2021-09
Sysselsatte 19131 2021-09
Arbeidsledige 1422 2021-09
Full Jobb 194 2021-09
Deltid Sysselsettingen -36.5 2021-09
Arbeidsledighetsrate 157 2021-09
Yrkesdeltakelse 65.5 2021-09
Arbeidsledighet for unge 11.3 2021-09
Lønnskostnader 117 2021-06
Produktivitet 111 2021-06
Lønn 27.36 2021-07
Minstelønn 14.35 2021-10
Lønninger innen produksjon 27.93 2021-07
Befolkning 38.01 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2020-12
Pensjonsalder Menn 65 2020-12
Forandring i ADP arbeidsledighet 9.6 2021-09
Gjennomsnittlig timeslønn 30.91 2021-09
Sysselsetting 60.9 2021-09
Ledige Stillinger 731905 2021-06
Arbeidsdeltagelse uten bønder 16614 2021-07
Lønnsveksten 1.77 2021-07

Helse Siste Referanse
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 152 2021-10
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 57983037 2021-10
Coronavirus tilfeller 1690258 2021-10
Coronavirus dødsfall 28644 2021-10
Coronavirus gjenopprettet 1381016 2021-10
Sykehussenger 2.52 2019-12
sykehus 19.67 2017-12
Medisinske leger 2.8 2020-12
sykepleiere 10.86 2017-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.4 2021-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2021-09
Konsumprisindeksen Kpi 143 2021-09
Kjerne Konsumprisindeks 141 2021-09
KjerneInflasjon 3.7 2021-09
Bnp-Deflatoren 119 2021-06
Produsentpriser 116 2021-09
produsentprisene endring 15 2021-09
Eksportpriser 127 2021-08
Importprisene 130 2021-08
MatInflasjon 3.9 2021-09
KPI Housing Utilities 154 2021-09
Kpi Transport 153 2021-09
Engrospriser 125 2021-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2021-09
Internbankrente 0.46 2021-10
Pengemengde 380482 2021-07
Pengemengden M1 1565089 2021-07
Pengemengden M2 2265475 2021-07
Pengemengden M3 3075281 2021-07
Bankenes balanse 1072738 2021-07
Sentralbankers balanse 496691 2021-09
Valutareserver 106270 2021-09
Lån Til Privat Sektor 484957 2021-07
Innskudd Rente 0.2 2021-10
Utenlandske - Lager - Investering 26300 2021-08
Privat gjeld til BNP 304 2020-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1939 2021-08
Nåværende situasjon 3581 2021-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2020-12
Eksport 54444 2021-08
Import 52506 2021-08
Utenlandsgjeld 3074252 2021-06
Kjøpsbetingelser 98 2021-08
Kapitalstrømmer 1905 2021-06
Utenlandske Direkte Investeringer 12017 2021-06
Gullreserver 100 2021-06
Råoljeproduksjon 4442 2021-06
Oljeeksport 8424 2021-08
Terrorisme - Hovedsiden 3.17 2019-12
Turistankomster 258469 2021-07
Våpen Salg 200 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 118 2020-12
Offentlige Budsjetter -15.9 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi -11980 2021-07
Offentlige Utgifter 447597 2021-06
Statens Inntekter 29333 2021-07
Fiscal Utgifter 39319 2021-07
Asylsøknader 1160 2021-05
Kreditt-Rating 100 2021-10
Statsgjeld 721 2020-12
Militære Utgifter 22854 2020-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 26.5 2021-12
Personalinntekt skattesats 33 2021-12
Salgsskatt 5 2021-12
Sosial sikkerhetsrate 14.38 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.66 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 2021-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 70.4 2021-09
Produksjon PMI 57 2021-09
Industriell Produksjon 4.6 2021-07
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.1 2021-07
Industriproduksjonen 2.3 2021-07
Kapasitetsutnyttelsen 82 2021-06
Nye ordere 60575256 2021-08
Lagerendringer 8308 2021-06
Konkurser 137 2021-08
Bedriftens Fortjeneste 105545 2021-06
Bilregistreringer 149778 2021-08
Ledende økonomisk indeks -0.1 2021-07
Internett-hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Forretnings Klima Indicator 4.73 2021-09
Konkurranseevne Index 79.59 2019-12
Konkurranseevne Rank 14 2019-12
Korrupsjon Index 77 2020-12
Korrupsjon Rank 11 2020-12
Råolje Rigs 153 2021-09
Enkle Å Gjøre Forretninger 23 2019-12
Produksjon Salg -3.2 2021-09
Gruvedrift Produksjon 13.2 2021-07
Liten - Forretnings - Feeling 57.83 2021-09
Stål~~pos=trunc 1070 2020-12
Engros salg 0.3 2021-08

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 55.37 2021-10
Butikkhandel (Månedlig) 2.1 2021-08
Detaljomsetningen Ex Autos 2.8 2021-08
Butikkhandel (Årlig) 8.4 2021-08
Forbruk 1148842 2021-06
Disponibel personlig inntekt 1463752 2021-06
Privat sparing 14.2 2021-06
Konsumerkreditt 793616 2021-07
Bankenes Utlånsrente 2.45 2021-10
Bensinpriser 1.09 2021-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 109 2021-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 173 2021-06

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 9664403 2021-08
Nyestartede boliger 251 2021-09
Boligpriser 118 2021-09
Hjem Eierskap Rate 68.55 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Canada - Økonomiske indikatorer.