Markeder Siste Referanse
Valuta 1.34 2019-04
Aksjemarkedet 16669 2019-04
10-årig statsobligasjon 1.75 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2018-12
Bnp Vekst Annualisert 0.4 2018-12
Arbeidsledighet 5.8 2019-03
Inflasjon 1.9 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-03
Rentesats 1.75 2019-03
Handelsbalanse -2895 2019-02
Nåværende situasjon -15483 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -3 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 90.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.9 2017-12
Forretningstillit 54.3 2019-03
Produksjon PMI 50.5 2019-03
Forbrukertillit 50.76 2019-04
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-02
Bygningstillatelser 7829124 2019-02
Bedriftens Skattesats 26.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2018-12
Bnp Vekst Annualisert 0.4 2018-12
BNP 1653 2017-12
Bnp Faste Priser 2063439 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 2193020 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 424259 2018-12
Bnp Per Innbygger 51316 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 44018 2017-12
Bnp Fra Landbruk 40890 2019-01
Bnp Fra Construction 138115 2019-01
Bnp Fra Manufacturing 204074 2019-01
Bnp Fra Mining 144781 2019-01
Bnp Fra Forvaltningsloven 130228 2019-01
Bnp Fra Tjenester 1375957 2019-01
Bnp Fra Transport 88871 2019-01
Bnp Fra Verktøy 43268 2019-01
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.8 2019-03
Sysselsatte 18923 2019-03
Arbeidsledige 1157 2019-03
Full Jobb -6.4 2019-03
Deltid Sysselsettingen -0.9 2019-03
Arbeidsledighetsrate -7.2 2019-03
Yrkesdeltakelse 65.7 2019-03
Arbeidsledighet for unge 10.7 2019-03
Lønnskostnader 107 2018-12
Produktivitet 106 2018-12
Lønn 25.44 2019-01
Minstelønn 14 2019-12
Lønninger innen produksjon 25.15 2019-01
Befolkning 37.31 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Forandring i ADP arbeidsledighet 13.2 2019-03
Gjennomsnittlig timeslønn 28.25 2019-03
Sysselsetting 61.9 2019-03
Ledige Stillinger 547770 2018-12
Levelønn Family 2580 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1930 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 16833 2019-01
Lønnsveksten 2 2019-01
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.9 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 135 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 133 2019-03
KjerneInflasjon 1.6 2019-03
Bnp-Deflatoren 108 2018-12
Produsentpriser 117 2019-02
produsentprisene endring 1.2 2019-02
Eksportpriser 113 2019-02
Importprisene 121 2019-02
MatInflasjon 3.6 2019-03
KPI Housing Utilities 144 2019-03
Kpi Transport 141 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2019-03
Internbankrente 2.02 2019-04
Pengemengde 94101 2019-02
Pengemengden M1 1001502 2019-02
Pengemengden M2 1680339 2019-02
Pengemengden M3 2438126 2019-02
Bankenes balanse 5900031 2019-02
Sentralbankers balanse 114373 2019-03
Valutareserver 83416 2019-03
Lån Til Privat Sektor 431113 2019-02
Innskudd Rente 0.1 2017-12
Utenlandske - Lager - Investering 12045 2019-02
Privat gjeld til BNP 267 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2895 2019-02
Nåværende situasjon -15483 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -3 2017-12
Eksport 47970 2019-02
Import 50870 2019-02
Utenlandsgjeld 2691144 2018-12
Kjøpsbetingelser 93.1 2019-02
Kapitalstrømmer -27 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 17199 2018-12
Gullreserver 0 2018-12
Råoljeproduksjon 4379 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 3.53 2017-12
Turistankomster 1491861 2019-01
Våpen Salg 87 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 90.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.9 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -1536 2019-01
Offentlige Utgifter 417805 2018-12
Statens Inntekter 29096 2019-01
Fiscal Utgifter 28945 2019-01
Asylsøknader 5187 2018-04
Kreditt-Rating 98.74
Statsgjeld 671 2018-12
Militære Utgifter 19837 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 26.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
Salgsskatt 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 13.81 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.23 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.58 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 54.3 2019-03
Produksjon PMI 50.5 2019-03
Industriell Produksjon 1.19 2019-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.15 2019-01
Industriproduksjonen 1.86 2019-01
Kapasitetsutnyttelsen 81.7 2018-12
Nye ordere 56269832 2019-02
Lagerendringer 13422 2018-12
Konkurser 245 2019-02
Bedriftens Fortjeneste 83963 2018-12
Bilregistreringer 124058 2019-02
Ledende økonomisk indeks 0.3 2019-01
Internett-hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Konkurranseevne Index 79.92 2018-12
Konkurranseevne Rank 12 2018-12
Korrupsjon Index 81 2018-12
Korrupsjon Rank 9 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 22 2018-12
Gruvedrift Produksjon -0.13 2019-01
Stål~~pos=trunc 1040 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 50.76 2019-04
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-02
Detaljomsetningen Ex Autos 0.6 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 1.8 2019-02
Forbruk 1166783 2018-12
Disponibel personlig inntekt 1237732 2018-12
Privat sparing 1.1 2018-12
Konsumerkreditt 618244 2019-02
Privat-Sektor-Kreditt 4348747 2019-02
Bankenes Utlånsrente 3.95 2019-04
Bensinpriser 0.94 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 100 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 176 2018-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 7829124 2019-02
Nyestartede boliger 192 2019-03
Boligpriser 103 2019-02
Hjem Eierskap Rate 66.4 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Canada - Økonomiske indikatorer.