Markeder Siste Referanse
Valuta 1.31 2020-01
Aksjemarkedet 17559 2020-01
10-årig statsobligasjon 1.57 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-06
Bnp Vekst Annualisert 1.3 2019-09
Arbeidsledighet 5.6 2019-12
Inflasjon 2.2 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-11
Rentesats 1.75 2019-12
Handelsbalanse -1089 2019-11
Nåværende situasjon -9855 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 89.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit 51.9 2019-12
Produksjon PMI 50.4 2019-12
Forbrukertillit 51.5 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) -1.2 2019-10
Bygningstillatelser 8071522 2019-11
Bedriftens Skattesats 26.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-06
Bnp Vekst Annualisert 1.3 2019-09
BNP 1709 2018-12
Bnp Faste Priser 2099200 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 2285996 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 443216 2019-09
Bnp Per Innbygger 51358 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 44051 2018-12
Bnp Fra Landbruk 40418 2019-10
Bnp Fra Construction 142526 2019-10
Bnp Fra Manufacturing 197546 2019-10
Bnp Fra Mining 147158 2019-10
Bnp Fra Forvaltningsloven 133636 2019-10
Bnp Fra Tjenester 1401573 2019-10
Bnp Fra Transport 88786 2019-10
Bnp Fra Verktøy 43339 2019-10
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.6 2019-12
Sysselsatte 19127 2019-12
Arbeidsledige 1143 2019-12
Full Jobb 38.4 2019-12
Deltid Sysselsettingen -3.2 2019-12
Arbeidsledighetsrate 35.2 2019-12
Yrkesdeltakelse 65.5 2019-12
Arbeidsledighet for unge 11.1 2019-12
Lønnskostnader 110 2019-09
Produktivitet 107 2019-09
Lønn 25.79 2019-10
Minstelønn 14 2019-12
Lønninger innen produksjon 25.89 2019-10
Befolkning 37.31 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Forandring i ADP arbeidsledighet 46.2 2019-12
Gjennomsnittlig timeslønn 28.91 2019-12
Sysselsetting 61.8 2019-12
Ledige Stillinger 581595 2019-06
Levelønn Family 2580 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1930 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 17016 2019-08
Lønnsveksten 3.3 2019-10
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.2 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 136 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 135 2019-11
KjerneInflasjon 1.9 2019-11
Bnp-Deflatoren 110 2019-09
Produsentpriser 118 2019-11
produsentprisene endring -0.4 2019-11
Eksportpriser 112 2019-11
Importprisene 121 2019-11
MatInflasjon 3.4 2019-11
KPI Housing Utilities 146 2019-11
Kpi Transport 142 2019-11
Engrospriser 104 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2019-12
Internbankrente 2.05 2020-01
Pengemengde 96564 2019-11
Pengemengden M1 1075046 2019-11
Pengemengden M2 1788170 2019-11
Pengemengden M3 2603204 2019-11
Bankenes balanse 6152683 2019-10
Sentralbankers balanse 117356 2019-11
Valutareserver 85297 2019-12
Lån Til Privat Sektor 476856 2019-11
Innskudd Rente 1.8 2020-01
Utenlandske - Lager - Investering -1750 2019-11
Privat gjeld til BNP 266 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1089 2019-11
Nåværende situasjon -9855 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.6 2018-12
Eksport 48695 2019-11
Import 49784 2019-11
Utenlandsgjeld 2694641 2019-09
Kjøpsbetingelser 92.5 2019-11
Kapitalstrømmer 0 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 13386 2019-09
Gullreserver 0 2019-06
Råoljeproduksjon 4390 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 3.59 2018-12
Turistankomster 2432630 2019-10
Våpen Salg 84 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 89.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -3254 2019-10
Offentlige Utgifter 427558 2019-09
Statens Inntekter 25465 2019-10
Fiscal Utgifter 26937 2019-10
Asylsøknader 5187 2018-04
Kreditt-Rating 98 2020-01
Statsgjeld 685 2019-12
Militære Utgifter 21352 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 26.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
Salgsskatt 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 14.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.37 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 51.9 2019-12
Produksjon PMI 50.4 2019-12
Industriell Produksjon -1.87 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.11 2019-09
Industriproduksjonen -0.65 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 81.7 2019-09
Nye ordere 55620451 2019-10
Lagerendringer 4201 2019-09
Konkurser 218 2019-11
Bedriftens Fortjeneste 91041 2019-09
Bilregistreringer 146259 2019-11
Ledende økonomisk indeks -0.1 2019-10
Internett-hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Konkurranseevne Index 79.59 2019-12
Konkurranseevne Rank 14 2019-12
Korrupsjon Index 81 2018-12
Korrupsjon Rank 9 2018-12
Råolje Rigs 135 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 23 2019-12
Produksjon Salg -0.7 2019-10
Gruvedrift Produksjon -6.15 2019-09
Stål~~pos=trunc 985 2019-11
Engros salg -1.1 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 51.5 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) -1.2 2019-10
Detaljomsetningen Ex Autos -0.5 2019-10
Butikkhandel (Årlig) -0.6 2019-10
Forbruk 1180781 2019-09
Disponibel personlig inntekt 1298848 2019-09
Privat sparing 3.2 2019-09
Konsumerkreditt 638549 2019-11
Privat-Sektor-Kreditt 4500784 2019-11
Bankenes Utlånsrente 3.95 2020-01
Bensinpriser 0.91 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 102 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 174 2019-09
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 8071522 2019-11
Nyestartede boliger 197 2019-12
Boligpriser 103 2019-11
Hjem Eierskap Rate 66.3 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Canada - Økonomiske indikatorer.