Markeder Siste Referanse
Valuta 1.32 2019-12
Aksjemarkedet 16948 2019-12
10-årig statsobligasjon 1.59 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-06
Bnp Vekst Annualisert 1.3 2019-09
Arbeidsledighet 5.9 2019-11
Inflasjon 1.9 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-10
Rentesats 1.75 2019-12
Handelsbalanse -1078 2019-10
Nåværende situasjon -9855 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 89.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit 60 2019-11
Produksjon PMI 51.4 2019-11
Forbrukertillit 52.65 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.1 2019-09
Bygningstillatelser 8275179 2019-10
Bedriftens Skattesats 26.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-06
Bnp Vekst Annualisert 1.3 2019-09
BNP 1709 2018-12
Bnp Faste Priser 2099200 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 2285996 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 443216 2019-09
Bnp Per Innbygger 51358 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 44051 2018-12
Bnp Fra Landbruk 41003 2019-09
Bnp Fra Construction 143310 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 200823 2019-09
Bnp Fra Mining 147162 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 133332 2019-09
Bnp Fra Tjenester 1401225 2019-09
Bnp Fra Transport 87603 2019-09
Bnp Fra Verktøy 43119 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.9 2019-11
Sysselsatte 19092 2019-11
Arbeidsledige 1194 2019-11
Full Jobb -38.4 2019-11
Deltid Sysselsettingen -32.8 2019-11
Arbeidsledighetsrate -71.2 2019-11
Yrkesdeltakelse 65.6 2019-11
Arbeidsledighet for unge 11.6 2019-11
Lønnskostnader 110 2019-09
Produktivitet 107 2019-09
Lønn 25.55 2019-09
Minstelønn 14 2019-12
Lønninger innen produksjon 26.04 2019-09
Befolkning 37.31 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Forandring i ADP arbeidsledighet -22.6 2019-10
Gjennomsnittlig timeslønn 28.95 2019-11
Sysselsetting 61.7 2019-11
Ledige Stillinger 581595 2019-06
Levelønn Family 2580 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1930 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 17016 2019-08
Lønnsveksten 4 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.9 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 137 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 135 2019-10
KjerneInflasjon 1.9 2019-10
Bnp-Deflatoren 110 2019-09
Produsentpriser 118 2019-10
produsentprisene endring -1.3 2019-10
Eksportpriser 111 2019-10
Importprisene 121 2019-10
MatInflasjon 3.7 2019-10
KPI Housing Utilities 146 2019-10
Kpi Transport 141 2019-10
Engrospriser 102 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2019-12
Internbankrente 1.98 2019-12
Pengemengde 96113 2019-10
Pengemengden M1 1068064 2019-10
Pengemengden M2 1780400 2019-10
Pengemengden M3 2587398 2019-10
Bankenes balanse 6265890 2019-09
Sentralbankers balanse 118283 2019-10
Valutareserver 85013 2019-11
Lån Til Privat Sektor 470575 2019-10
Innskudd Rente 1.83 2019-12
Utenlandske - Lager - Investering 4763 2019-09
Privat gjeld til BNP 266 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1078 2019-10
Nåværende situasjon -9855 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.6 2018-12
Eksport 49913 2019-10
Import 50992 2019-10
Utenlandsgjeld 2736179 2019-06
Kjøpsbetingelser 91.5 2019-10
Kapitalstrømmer 0 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 13386 2019-09
Gullreserver 0 2019-06
Råoljeproduksjon 4320 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 3.59 2018-12
Turistankomster 3145532 2019-09
Våpen Salg 84 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 89.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -578 2019-09
Offentlige Utgifter 427558 2019-09
Statens Inntekter 27252 2019-09
Fiscal Utgifter 25704 2019-09
Asylsøknader 5187 2018-04
Kreditt-Rating 98 2019-12
Statsgjeld 685 2019-12
Militære Utgifter 21352 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 26.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
Salgsskatt 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 14.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.37 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 60 2019-11
Produksjon PMI 51.4 2019-11
Industriell Produksjon -1.87 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.11 2019-09
Industriproduksjonen -0.65 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 83.3 2019-06
Nye ordere 56825120 2019-09
Lagerendringer 4201 2019-09
Konkurser 218 2019-10
Bedriftens Fortjeneste 91041 2019-09
Bilregistreringer 169967 2019-09
Ledende økonomisk indeks 0.1 2019-09
Internett-hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Konkurranseevne Index 79.59 2019-12
Konkurranseevne Rank 14 2019-12
Korrupsjon Index 81 2018-12
Korrupsjon Rank 9 2018-12
Råolje Rigs 145 2019-10
Enkle Å Gjøre Forretninger 23 2019-12
Produksjon Salg -0.2 2019-09
Gruvedrift Produksjon -6.15 2019-09
Stål~~pos=trunc 1115 2019-10
Engros salg 1 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 52.65 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.1 2019-09
Detaljomsetningen Ex Autos 0.2 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 1 2019-09
Forbruk 1180781 2019-09
Disponibel personlig inntekt 1298848 2019-09
Privat sparing 3.2 2019-09
Konsumerkreditt 639989 2019-10
Privat-Sektor-Kreditt 4496633 2019-10
Bankenes Utlånsrente 3.95 2019-11
Bensinpriser 0.88 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 101 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 174 2019-06
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 8275179 2019-10
Nyestartede boliger 201 2019-11
Boligpriser 103 2019-09
Hjem Eierskap Rate 66.3 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Canada - Økonomiske indikatorer.