Markeder Siste Referanse
Valuta 1.27 2021-01
Aksjemarkedet 17945 2021-01
10-årig statsobligasjon 0.81 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 8.9 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -5.2 2020-09
Bnp Vekst Annualisert 40.5 2020-09
Arbeidsledighet 8.6 2020-12
Inflasjon 1 2020-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-11
Rentesats 0.25 2020-12
Handelsbalanse -3340 2020-11
Nåværende situasjon -7528 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.1 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 88.6 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.5 2019-12
Forretningstillit 46.7 2020-12
Produksjon PMI 57.9 2020-12
Forbrukertillit 47.98 2021-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2020-10
Bygningstillatelser 9424461 2020-11
Bedriftens Skattesats 26.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 33 2020-12
Coronavirus tilfeller 702183 2021-01
Coronavirus dødsfall 17865 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 601910 2021-01
Sykehussenger 2.5 2018-12
sykehus 19.67 2017-12
Medisinske leger 2.76 2018-12
sykepleiere 10.86 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 8.9 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -5.2 2020-09
Bnp Vekst Annualisert 40.5 2020-09
BNP 1736 2019-12
Bnp Faste Priser 2003084 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 2208752 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 435642 2020-09
Bnp Per Innbygger 51589 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 49031 2019-12
Bnp Fra Landbruk 46418 2020-10
Bnp Fra Construction 138309 2020-10
Bnp Fra Manufacturing 186802 2020-10
Bnp Fra Mining 134062 2020-10
Bnp Fra Forvaltningsloven 134948 2020-10
Bnp Fra Tjenester 1367436 2020-10
Bnp Fra Transport 70825 2020-10
Bnp Fra Verktøy 42068 2020-10

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.6 2020-12
Sysselsatte 18553 2020-12
Arbeidsledige 1756 2020-12
Full Jobb 36.5 2020-12
Deltid Sysselsettingen -99 2020-12
Arbeidsledighetsrate -62.6 2020-12
Yrkesdeltakelse 64.9 2020-12
Arbeidsledighet for unge 17.7 2020-12
Lønnskostnader 115 2020-09
Produktivitet 112 2020-09
Lønn 27.28 2020-10
Minstelønn 14 2020-06
Lønninger innen produksjon 26.76 2020-10
Befolkning 37.78 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Forandring i ADP arbeidsledighet 40.8 2020-11
Gjennomsnittlig timeslønn 30.48 2020-12
Sysselsetting 59.3 2020-12
Ledige Stillinger 512760 2020-03
Arbeidsdeltagelse uten bønder 15107 2020-07
Lønnsveksten 5.9 2020-10

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1 2020-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-11
Konsumprisindeksen Kpi 138 2020-11
Kjerne Konsumprisindeks 137 2020-11
KjerneInflasjon 1.5 2020-11
Bnp-Deflatoren 112 2020-09
Produsentpriser 102 2020-12
produsentprisene endring 1.5 2020-12
Eksportpriser 109 2020-11
Importprisene 122 2020-11
MatInflasjon 1.9 2020-11
KPI Housing Utilities 149 2020-11
Kpi Transport 141 2020-11
Engrospriser 96.9 2020-11

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2020-12
Internbankrente 0.45 2021-01
Pengemengde 436446 2020-09
Pengemengden M1 1379967 2020-10
Pengemengden M2 2105411 2020-10
Pengemengden M3 2900739 2020-10
Bankenes balanse 7096122 2020-09
Sentralbankers balanse 534839 2020-11
Valutareserver 90428 2020-12
Lån Til Privat Sektor 493080 2020-09
Innskudd Rente 0.06 2021-01
Utenlandske - Lager - Investering 11783 2020-11
Privat gjeld til BNP 263 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3340 2020-11
Nåværende situasjon -7528 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.1 2019-12
Eksport 46763 2020-11
Import 50103 2020-11
Utenlandsgjeld 3026494 2020-09
Kjøpsbetingelser 90 2020-11
Kapitalstrømmer 0 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 10338 2020-09
Gullreserver 0 2020-06
Råoljeproduksjon 3789 2020-09
Oljeeksport 4900 2020-11
Terrorisme - Hovedsiden 3.17 2019-12
Turistankomster 139916 2020-10
Våpen Salg 188 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 88.6 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -18506 2020-10
Offentlige Utgifter 425273 2020-09
Statens Inntekter 24067 2020-10
Fiscal Utgifter 40997 2020-10
Asylsøknader 5187 2018-04
Kreditt-Rating 100 2021-01
Statsgjeld 721 2020-12
Militære Utgifter 21352 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 26.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 33 2020-12
Salgsskatt 5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 14.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.37 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 46.7 2020-12
Produksjon PMI 57.9 2020-12
Industriell Produksjon -7.9 2020-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.41 2020-09
Industriproduksjonen -4.24 2020-09
Kapasitetsutnyttelsen 76.5 2020-09
Nye ordere 52026890 2020-10
Lagerendringer -35960 2020-09
Konkurser 165 2020-11
Bedriftens Fortjeneste 80952 2020-09
Bilregistreringer 131745 2020-11
Ledende økonomisk indeks 0.4 2020-10
Internett-hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Forretnings Klima Indicator 1.29 2020-12
Konkurranseevne Index 79.59 2019-12
Konkurranseevne Rank 14 2019-12
Korrupsjon Index 77 2019-12
Korrupsjon Rank 12 2019-12
Råolje Rigs 100 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 23 2019-12
Produksjon Salg 0.3 2020-10
Gruvedrift Produksjon -15.4 2020-09
Stål~~pos=trunc 885 2020-11
Engros salg 1 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 47.98 2021-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2020-10
Detaljomsetningen Ex Autos 0 2020-10
Butikkhandel (Årlig) 7.5 2020-10
Forbruk 1133623 2020-09
Disponibel personlig inntekt 1416188 2020-09
Privat sparing 14.6 2020-09
Konsumerkreditt 626249 2020-09
Privat-Sektor-Kreditt 4638279 2020-09
Bankenes Utlånsrente 2.45 2020-12
Bensinpriser 0.85 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 111 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 171 2020-09

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 9424461 2020-11
Nyestartede boliger 228 2020-12
Boligpriser 108 2020-11
Hjem Eierskap Rate 66.3 2017-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 702183 2021-01
Coronavirus dødsfall 17865 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 601910 2021-01
Sykehussenger 2.5 2018-12
sykehus 19.67 2017-12
Medisinske leger 2.76 2018-12
sykepleiere 10.86 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Canada - Økonomiske indikatorer.