Siste Forrige
Valuta 1.27 1.28
Aksjemarkedet 20749 20532 Poeng
Bnp Vekstrate 1.6 1.3 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 3.3 3.8 Prosent
Bnp Vekst Annualisert 6.7 5.5 Prosent
Arbeidsledighet 5.2 5.3 Prosent
Inflasjon 6.8 6.7 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 1.4 Prosent
Rentesats 1 0.5 Prosent
Handelsbalanse 2486 3081 Cad Million
Nåværende situasjon -797 808 Cad Million
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 -2.1 Prosent Av Bnp
Regjeringens gjeld mot BNP 118 86.8 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -14.9 -1.7 Prosent Av Bnp
Forretningstillit 66.3 74.2 Poeng
Produksjon PMI 56.2 58.9 Poeng
Forbrukertillit 52.23 49.98 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 0 0.2 Prosent
Bygningstillatelser 11665880 12864671 CAD tusen
Bedriftens Skattesats 26.5 26.5 Prosent
Personalinntekt skattesats 33 33 Prosent
Siste Forrige
Bnp Vekstrate 1.6 1.3 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 3.3 3.8 Prosent
Bnp Vekst Annualisert 6.7 5.5 Prosent
BNP 1644 1742 Usd Billion
Bnp Faste Priser 2125350 2091318 Cad Million
Brutto Nasjonal Produkt 2576444 2492104 Cad Million
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 461075 452446 Cad Million
Bnp Per Innbygger 42108 44958 USD
Bnp Per Innbygger Ppp 45857 49007 USD
Månedlig BNP (månedlig) 0.5 1.1 Prosent
Bnp Fra Landbruk 42208 41614 Cad Million
Bnp Fra Construction 156390 152255 Cad Million
Bnp Fra Manufacturing 192160 191352 Cad Million
Bnp Fra Mining 156626 151405 Cad Million
Bnp Fra Forvaltningsloven 139041 137835 Cad Million
Bnp Fra Tjenester 1450353 1436901 Cad Million
Bnp Fra Transport 76221 73955 Cad Million
Bnp Fra Verktøy 42798 43823 Cad Million
Siste Forrige
Arbeidsledighet 5.2 5.3 Prosent
Sysselsatte 19600 19585 Tusen
Arbeidsledige 1086 1100 Tusen
Full Jobb -31.6 92.7 Tusen
Deltid Sysselsettingen 47.1 -20.3 Tusen
Arbeidsledighetsrate 15.3 72.5 Tusen
Yrkesdeltakelse 65.3 65.4 Prosent
Arbeidsledighet for unge 10.1 9.8 Prosent
Lønnskostnader 121 121 Poeng
Produktivitet 107 108 Poeng
Lønn 28.53 28.27 Cad / Hour
Minstelønn 15 14.35 Cad / Hour
Lønninger innen produksjon 28.9 28.94 Cad / Hour
Befolkning 38.01 37.78 Million
Pensjonsalder Kvinner 65 65
Pensjonsalder Menn 65 65
Forandring i ADP arbeidsledighet 475 -301 Tusen
Gjennomsnittlig timeslønn 31.8 30.92 CAD
Sysselsetting 61.9 61.9 Prosent
Ledige Stillinger 731905 553480
Arbeidsdeltagelse uten bønder 17311 17219 Tusen
Lønnsveksten 4.3 2.1 Prosent
Siste Forrige
Inflasjon 6.8 6.7 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 1.4 Prosent
Konsumprisindeksen Kpi 150 149 Poeng
Kjerne Konsumprisindeks 146 145 Poeng
KjerneInflasjon 5.7 5.5 Prosent
Bnp-Deflatoren 122 120 Poeng
Produsentpriser 130 129 Poeng
produsentprisene endring 16.4 17.9 Prosent
Eksportpriser 151 143 Poeng
Importprisene 140 137 Poeng
MatInflasjon 8.8 7.7 Prosent
Råvarepriser (årlig) 38.4 42.6 Prosent
KPI median 4.4 4 Prosent
KPI trimmet-gjennomsnitt 5.1 4.8 Prosent
Produsentprisvekst (månedlig) 0.8 3.4 Prosent
KPI Housing Utilities 162 160 Poeng
Kpi Transport 166 166 Poeng
Engrospriser 161 164 Poeng
Siste Forrige
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 224 224 doser per 100 personer
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 85210622 85197697 doser
Coronavirus tilfeller 3855100 3850782 Personer
Coronavirus dødsfall 40799 40706 Personer
Sykehussenger 2.52 2.55 per 1000 personer
sykehus 18.86 19.29 per - en - million - mennesker
Medisinske leger 2.8 2.78 per 1000 personer
sykepleiere 10.94 10.87 per 1000 personer
Siste Forrige
Rentesats 1 0.5 Prosent
Internbankrente 2.09 2.09 Prosent
Pengemengde 360491 379336 Cad Million
Pengemengden M1 1648335 1648590 Cad Million
Pengemengden M2 2348469 2344869 Cad Million
Pengemengden M3 3225482 3212386 Cad Million
Bankenes balanse 1031861 1031879 Cad Million
Sentralbankers balanse 483292 486872 Cad Million
Valutareserver 105618 103764 Usd Million
Lån Til Privat Sektor 533268 532994 Cad Million
Innskudd Rente 1.76 1.77 Prosent
Utenlandske - Lager - Investering 46938 7493 Cad Million
Investering i utenlandske verdipapirer -23983 -9914 Cad Million
Privat gjeld til BNP 304 275 Prosent
Siste Forrige
Handelsbalanse 2486 3081 Cad Million
Nåværende situasjon -797 808 Cad Million
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 -2.1 Prosent Av Bnp
Eksport 63628 59838 Cad Million
Import 61143 56758 Cad Million
Utenlandsgjeld 3334890 3251324 Cad Million
Kjøpsbetingelser 108 104 Poeng
Kapitalstrømmer 3488 -3855 Cad Million
Utenlandske Direkte Investeringer 19439 18182 Cad Million
Gullreserver 0 0 Tonn
Råoljeproduksjon 4361 4700 BBL/D/1K
Oljeeksport 13241 10903 Cad Million
Terrorisme - Hovedsiden 3.17 3.59
Turistankomster 761360 560300
Våpen Salg 200 211 SIPRI - TIV - Million
Siste Forrige
Regjeringens gjeld mot BNP 118 86.8 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -14.9 -1.7 Prosent Av Bnp
Regjeringens budsjetter verdi -25750 5470 Cad Million
Offentlige Utgifter 446939 444530 Cad Million
Statens Inntekter 39403 43200 Cad Million
Fiscal Utgifter 61839 35215 Cad Million
Asylsøknader 1160 1115 Personer
Kreditt-Rating 100
Statsgjeld 1049 721 Cad - Milliarder
Militære Utgifter 22854 22204 Usd Million
Siste Forrige
Bedriftens Skattesats 26.5 26.5 Prosent
Personalinntekt skattesats 33 33 Prosent
Salgsskatt 5 5 Prosent
Sosial sikkerhetsrate 14.38 14.09 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.66 7.37 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 6.72 Prosent
Siste Forrige
Forretningstillit 66.3 74.2 Poeng
Produksjon PMI 56.2 58.9 Poeng
Industriell Produksjon 5.07 2.35 Prosent
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.98 -0.17 Prosent
Industriproduksjonen 3.64 0.32 Prosent
Kapasitetsutnyttelsen 82.9 81.7 Prosent
Nye ordere 71892126 68566800 HVA - THO
Lagerendringer 9913 -12137 Cad Million
Konkurser 239 199 Selskaper
Bedriftens Fortjeneste 140919 138352 Cad Million
Bilregistreringer 144597 105630 Enheter
Internett-hastighet 16206 14855 KBps
IP-adresser 15582991 15135509 IP
Forretnings Klima Indicator 4.73 3.96 Poeng
Konkurranseevne Index 79.59 79.92 Poeng
Konkurranseevne Rank 14 12
Korrupsjon Index 74 77 Poeng
Korrupsjon Rank 13 11
Råolje Rigs 107 185
Enkle Å Gjøre Forretninger 23 22
Produksjon Salg 1.6 2.5 Prosent
Gruvedrift Produksjon 6.45 1.02 Prosent
Liten - Forretnings - Feeling 61.6 64.9 Poeng
Stål~~pos=trunc 1070 1035 Tusen Tonn
Engros salg 0.2 0.3 Prosent
Siste Forrige
Forbrukertillit 52.23 49.98 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 0 0.2 Prosent
Detaljomsetningen Ex Autos 2.4 2.1 Prosent
Butikkhandel (Årlig) 2.7 7.7 Prosent
Forbruk 1195840 1192886 Cad Million
Disponibel personlig inntekt 1425156 1471864 Cad Million
Privat sparing 6.4 11 Prosent
Konsumerkreditt 704486 704827 Cad Million
Bankenes Utlånsrente 3.2 3.2 Prosent
Bensinpriser 1.41 1.43 Usd / Liter
Husholdninger Gjeld Til Bnp 108 109 Prosent Av Bnp
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 179 177 Prosent
Siste Forrige
Bygningstillatelser 11665880 12864671 CAD tusen
Nyestartede boliger 267 248 Tusen Enheter
Boligpriser 125 125 Poeng
Boligprisindeksen (Månedlig) 0.3 1.2 Prosent
Boligprisindeksen (Årlig) 9.4 11 Prosent
Hjem Eierskap Rate 68.55 66.3 Prosent


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Canada - Økonomiske indikatorer.