Markeder Siste Referanse
Valuta 1.25 2021-04
Aksjemarkedet 19204 2021-04
10-årig statsobligasjon 1.56 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.3 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -3.2 2020-12
Bnp Vekst Annualisert 9.6 2020-12
Arbeidsledighet 7.5 2021-03
Inflasjon 1.1 2021-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2021-02
Rentesats 0.25 2021-03
Handelsbalanse 1039 2021-02
Nåværende situasjon -7261 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 88.6 2019-12
Offentlige Budsjetter -15.9 2020-12
Forretningstillit 72.9 2021-03
Produksjon PMI 58.5 2021-03
Forbrukertillit 52.41 2021-04
Butikkhandel (Månedlig) -1.1 2021-01
Bygningstillatelser 10150320 2021-02
Bedriftens Skattesats 26.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 33 2020-12
Coronavirus tilfeller 1113907 2021-04
Coronavirus dødsfall 23591 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 997202 2021-04
Sykehussenger 2.5 2018-12
sykehus 19.67 2017-12
Medisinske leger 2.76 2018-12
sykepleiere 10.86 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.3 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -3.2 2020-12
Bnp Vekst Annualisert 9.6 2020-12
BNP 1736 2019-12
Bnp Faste Priser 2045925 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 2275416 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 447012 2020-12
Bnp Per Innbygger 51589 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 49031 2019-12
Bnp Fra Landbruk 48337 2021-01
Bnp Fra Construction 142947 2021-01
Bnp Fra Manufacturing 190210 2021-01
Bnp Fra Mining 153453 2021-01
Bnp Fra Forvaltningsloven 133995 2021-01
Bnp Fra Tjenester 1374697 2021-01
Bnp Fra Transport 71945 2021-01
Bnp Fra Verktøy 41053 2021-01

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.5 2021-03
Sysselsatte 18834 2021-03
Arbeidsledige 1517 2021-03
Full Jobb 175 2021-03
Deltid Sysselsettingen 128 2021-03
Arbeidsledighetsrate 303 2021-03
Yrkesdeltakelse 65.2 2021-03
Arbeidsledighet for unge 14 2021-03
Lønnskostnader 115 2020-12
Produktivitet 112 2020-12
Lønn 27.67 2021-01
Minstelønn 14.25 2020-10
Lønninger innen produksjon 28.39 2021-01
Befolkning 37.78 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2020-12
Pensjonsalder Menn 65 2020-12
Forandring i ADP arbeidsledighet 635 2021-03
Gjennomsnittlig timeslønn 30.52 2021-03
Sysselsetting 60.3 2021-03
Ledige Stillinger 560215 2020-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 15980 2020-12
Lønnsveksten 8.3 2021-01

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.1 2021-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2021-02
Konsumprisindeksen Kpi 139 2021-02
Kjerne Konsumprisindeks 137 2021-02
KjerneInflasjon 1.2 2021-02
Bnp-Deflatoren 113 2020-12
Produsentpriser 109 2021-03
produsentprisene endring 9.4 2021-03
Eksportpriser 116 2021-02
Importprisene 122 2021-02
MatInflasjon 1.8 2021-02
KPI Housing Utilities 149 2021-02
Kpi Transport 147 2021-02
Engrospriser 113 2021-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2021-03
Internbankrente 0.44 2021-04
Pengemengde 461067 2021-01
Pengemengden M1 1410954 2021-01
Pengemengden M2 2141765 2021-01
Pengemengden M3 2948218 2021-01
Bankenes balanse 481809 2021-01
Sentralbankers balanse 552386 2021-03
Valutareserver 83375 2021-03
Lån Til Privat Sektor 481809 2021-01
Innskudd Rente 0.16 2021-04
Utenlandske - Lager - Investering 8520 2021-02
Privat gjeld til BNP 263 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1039 2021-02
Nåværende situasjon -7261 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2020-12
Eksport 49856 2021-02
Import 48817 2021-02
Utenlandsgjeld 3147435 2020-12
Kjøpsbetingelser 95.1 2021-02
Kapitalstrømmer 0 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer 2482 2020-12
Gullreserver 0 2020-06
Råoljeproduksjon 4908 2020-12
Oljeeksport 6206 2021-02
Terrorisme - Hovedsiden 3.17 2019-12
Turistankomster 120921 2021-01
Våpen Salg 200 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 88.6 2019-12
Offentlige Budsjetter -15.9 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi -20010 2021-01
Offentlige Utgifter 427753 2020-12
Statens Inntekter 28083 2021-01
Fiscal Utgifter 48092 2021-01
Asylsøknader 1080 2021-02
Kreditt-Rating 100 2021-04
Statsgjeld 721 2020-12
Militære Utgifter 22279 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 26.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 33 2020-12
Salgsskatt 5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 14.09 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.37 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 72.9 2021-03
Produksjon PMI 58.5 2021-03
Industriell Produksjon -1.92 2021-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.7 2021-01
Industriproduksjonen -1.25 2021-01
Kapasitetsutnyttelsen 79.2 2020-12
Nye ordere 54410588 2021-02
Lagerendringer 1721 2020-12
Konkurser 157 2021-02
Bedriftens Fortjeneste 82529 2020-12
Bilregistreringer 118542 2021-02
Ledende økonomisk indeks 0.7 2021-01
Internett-hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Forretnings Klima Indicator 2.87 2021-03
Konkurranseevne Index 79.59 2019-12
Konkurranseevne Rank 14 2019-12
Korrupsjon Index 77 2020-12
Korrupsjon Rank 11 2020-12
Råolje Rigs 108 2021-03
Enkle Å Gjøre Forretninger 23 2019-12
Produksjon Salg -1.6 2021-02
Gruvedrift Produksjon -2.34 2021-01
Stål~~pos=trunc 1070 2020-12
Engros salg -0.7 2021-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 52.41 2021-04
Butikkhandel (Månedlig) -1.1 2021-01
Detaljomsetningen Ex Autos -1.2 2021-01
Butikkhandel (Årlig) 1.3 2021-01
Forbruk 1135859 2020-12
Disponibel personlig inntekt 1397720 2020-12
Privat sparing 12.7 2020-12
Konsumerkreditt 785756 2021-01
Privat-Sektor-Kreditt 4638279 2020-09
Bankenes Utlånsrente 2.45 2021-04
Bensinpriser 0.99 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 113 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 170 2020-12

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 10150320 2021-02
Nyestartede boliger 335 2021-03
Boligpriser 111 2021-02
Hjem Eierskap Rate 68.55 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1113907 2021-04
Coronavirus dødsfall 23591 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 997202 2021-04
Sykehussenger 2.5 2018-12
sykehus 19.67 2017-12
Medisinske leger 2.76 2018-12
sykepleiere 10.86 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Canada - Økonomiske indikatorer.