Markeder Siste Referanse
Valuta 1.41 2020-03
Aksjemarkedet 12913 2020-03
10-årig statsobligasjon 0.7 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2019-12
Bnp Vekst Annualisert 0.3 2019-12
Arbeidsledighet 5.6 2020-02
Inflasjon 2.2 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-02
Rentesats 0.25 2020-03
Handelsbalanse -1473 2020-01
Nåværende situasjon -8757 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 89.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit 54.1 2020-02
Produksjon PMI 51.8 2020-02
Forbrukertillit 53.03 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2020-01
Bygningstillatelser 9245709 2020-01
Bedriftens Skattesats 26.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 33 2020-12
Coronavirus tilfeller 6671 2020-03
Coronavirus dødsfall 67 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 1014 2020-03
Sykehussenger 2.5 2018-12
sykehus 19.67 2017-12
Medisinske leger 2.76 2018-12
sykepleiere 10.86 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2019-12
Bnp Vekst Annualisert 0.3 2019-12
BNP 1740 2019-12
Bnp Faste Priser 2100493 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 2314532 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 437752 2019-12
Bnp Per Innbygger 51358 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 44051 2018-12
Bnp Fra Landbruk 40058 2019-12
Bnp Fra Construction 142530 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 199234 2019-12
Bnp Fra Mining 145909 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 134370 2019-12
Bnp Fra Tjenester 1410032 2019-12
Bnp Fra Transport 89599 2019-12
Bnp Fra Verktøy 43668 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.6 2020-02
Sysselsatte 19189 2020-02
Arbeidsledige 1134 2020-02
Full Jobb 37.6 2020-02
Deltid Sysselsettingen -7.3 2020-02
Arbeidsledighetsrate 30.3 2020-02
Yrkesdeltakelse 65.5 2020-02
Arbeidsledighet for unge 10.3 2020-02
Lønnskostnader 111 2019-12
Produktivitet 107 2019-12
Lønn 26.32 2020-01
Minstelønn 14 2019-12
Lønninger innen produksjon 26.92 2020-01
Befolkning 37.78 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Forandring i ADP arbeidsledighet 7.2 2020-02
Gjennomsnittlig timeslønn 29.4 2020-02
Sysselsetting 61.8 2020-02
Ledige Stillinger 562910 2019-09
Levelønn Family 2580 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1930 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 17030 2019-11
Lønnsveksten 4 2020-01

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.2 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 137 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 135 2020-02
KjerneInflasjon 1.8 2020-02
Bnp-Deflatoren 111 2019-12
Produsentpriser 117 2020-01
produsentprisene endring 0.5 2020-01
Eksportpriser 111 2020-01
Importprisene 121 2020-01
MatInflasjon 2.4 2020-02
KPI Housing Utilities 147 2020-02
Kpi Transport 144 2020-02
Engrospriser 104 2020-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2020-03
Internbankrente 1.27 2020-03
Pengemengde 97235 2020-01
Pengemengden M1 1102040 2020-02
Pengemengden M2 1814298 2020-02
Pengemengden M3 2653381 2020-02
Bankenes balanse 6370521 2020-01
Sentralbankers balanse 122856 2020-02
Valutareserver 87568 2020-02
Lån Til Privat Sektor 490678 2020-02
Innskudd Rente 0.85 2020-03
Utenlandske - Lager - Investering 17011 2020-01
Privat gjeld til BNP 266 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1473 2020-01
Nåværende situasjon -8757 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.6 2018-12
Eksport 48136 2020-01
Import 49609 2020-01
Utenlandsgjeld 2752969 2019-12
Kjøpsbetingelser 91.9 2020-01
Kapitalstrømmer 0 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 10630 2019-12
Gullreserver 0 2019-06
Råoljeproduksjon 4630 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 3.59 2018-12
Turistankomster 1567317 2020-01
Våpen Salg 84 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 89.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 415 2020-01
Offentlige Utgifter 428371 2019-12
Statens Inntekter 30326 2020-01
Fiscal Utgifter 28116 2020-01
Asylsøknader 5187 2018-04
Kreditt-Rating 98 2020-03
Statsgjeld 685 2019-12
Militære Utgifter 21352 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 26.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 33 2020-12
Salgsskatt 5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 14.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.37 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 54.1 2020-02
Produksjon PMI 51.8 2020-02
Industriell Produksjon -1.04 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.46 2019-12
Industriproduksjonen -0.79 2019-12
Kapasitetsutnyttelsen 81.2 2019-12
Nye ordere 56564116 2020-01
Lagerendringer 10498 2019-12
Konkurser 222 2020-01
Bedriftens Fortjeneste 88863 2019-12
Bilregistreringer 112845 2020-01
Ledende økonomisk indeks 0.3 2019-12
Internett-hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Konkurranseevne Index 79.59 2019-12
Konkurranseevne Rank 14 2019-12
Korrupsjon Index 77 2019-12
Korrupsjon Rank 12 2019-12
Råolje Rigs 249 2020-02
Enkle Å Gjøre Forretninger 23 2019-12
Produksjon Salg -0.2 2020-01
Gruvedrift Produksjon -2.31 2019-12
Stål~~pos=trunc 1020 2020-02
Engros salg 1.8 2020-01

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 53.03 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2020-01
Detaljomsetningen Ex Autos -0.1 2020-01
Butikkhandel (Årlig) 3.4 2020-01
Forbruk 1187371 2019-12
Disponibel personlig inntekt 1309956 2019-12
Privat sparing 3 2019-12
Konsumerkreditt 636621 2020-02
Privat-Sektor-Kreditt 4533892 2020-02
Bankenes Utlånsrente 3.45 2020-03
Bensinpriser 0.55 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 102 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 174 2019-12

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 9245709 2020-01
Nyestartede boliger 210 2020-02
Boligpriser 104 2020-02
Hjem Eierskap Rate 66.3 2017-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 6671 2020-03
Coronavirus dødsfall 67 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 1014 2020-03
Sykehussenger 2.5 2018-12
sykehus 19.67 2017-12
Medisinske leger 2.76 2018-12
sykepleiere 10.86 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Canada - Økonomiske indikatorer.