Markeder Siste Referanse
Valuta 4.08 2019-08
Aksjemarkedet 100315 2019-08
10-årig statsobligasjon 7.22 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2019-03
Arbeidsledighet 12 2019-06
Inflasjon 3.22 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.19 2019-07
Rentesats 6 2019-07
Kontanter - Reserve - Ratio 21 2019-08
Handelsbalanse 2290 2019-07
Nåværende situasjon -2914 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.77 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 77.22 2018-12
Offentlige Budsjetter -7.1 2018-12
Forretningstillit 59.4 2019-08
Produksjon PMI 49.9 2019-07
Service PMI 52.2 2019-07
Forbrukertillit 47 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-06
Bedriftens Skattesats 34 2019-12
Personalinntekt skattesats 27.5 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2019-03
BNP 1869 2018-12
Bnp Faste Priser 290916 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 1676582 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 265612 2019-03
Bnp Per Innbygger 11026 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 14283 2018-12
Bnp Fra Landbruk 24062 2019-03
Bnp Fra Construction 13327 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 27659 2019-03
Bnp Fra Mining 2378 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 39508 2019-03
Bnp Fra Tjenester 175564 2019-03
Bnp Fra Transport 8104 2019-03
Bnp Fra Verktøy 7018 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12 2019-06
Sysselsatte 93.34 2019-06
Arbeidsledige 12.77 2019-06
Yrkesdeltakelse 62.1 2019-06
Lønnskostnader 102 2019-06
Lønn 2290 2019-06
Minstelønn 998 2019-08
Befolkning 208 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Sysselsetting 54.6 2019-06
Levelønn Family 2360 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1390 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 48.44 2019-06
Produktivitet 102 2019-06
Lønn Høy Dyktige 4730 2018-12
Lønninger innen produksjon 2280 2019-06
Lønn Lav Dyktige 1440 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.22 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.19 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 5224 2019-07
KjerneInflasjon 3.27 2019-07
Bnp-Deflatoren 3 2018-12
Produsentpriser 794 2019-07
Eksportpriser 128 2019-06
Importprisene 115 2019-06
MatInflasjon 4.13 2019-07
KPI Housing Utilities 8981 2019-07
Kpi Transport 4966 2019-07
produsentprisene endring 6.5 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 6 2019-07
Kontanter - Reserve - Ratio 21 2019-08
Pengemengde 271345 2019-07
Pengemengden M1 367425 2019-07
Pengemengden M2 2878391 2019-06
Pengemengden M3 6462156 2019-06
Bankenes balanse 6413995 2019-05
Valutareserver 385730 2019-07
Lån Til Privat Sektor 596543 2019-06
Innskudd Rente 6.19 2019-03
Sentralbankers balanse 3553065374 2019-05
Internbankrente 5.49 2019-08
Lånevekst 0.4 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2290 2019-07
Nåværende situasjon -2914 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.77 2018-12
Eksport 20054 2019-07
Import 17761 2019-07
Utenlandsgjeld 680070 2019-06
Kjøpsbetingelser 111 2019-06
Kapitalstrømmer -2530 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 2200 2019-06
Pengeoverføringer 211 2019-06
Gullreserver 67.4 2019-06
Råoljeproduksjon 2604 2019-04
Terrorisme - Hovedsiden 1.39 2017-12
Turistankomster 6621 2018-12
Våpen Salg 111 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 77.22 2018-12
Offentlige Budsjetter -7.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -30102 2019-06
Offentlige Utgifter 104275 2019-06
Statens Inntekter 137735 2019-07
Kreditt-Rating 34.34
Statsgjeld 5498995 2019-06
Militære Utgifter 30769 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2019-12
Personalinntekt skattesats 27.5 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 28.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 59.4 2019-08
Produksjon PMI 49.9 2019-07
Service PMI 52.2 2019-07
Sammensatt Pmi 51.6 2019-07
Industriell Produksjon -5.9 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.6 2019-06
Industriproduksjonen -4.4 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 77.2 2019-06
Lagerendringer 4517 2019-03
Bil Produksjon 266371 2019-07
Bilregistreringer 244 2019-07
Totalt Vehicle Sales 195854 2019-07
Ledende økonomisk indeks 0.3 2019-06
Liten - Forretnings - Feeling 55.4 2019-07
Internett-hastighet 6819 2017-03
IP-adresser 26855780 2017-03
Konkurranseevne Index 59.51 2018-12
Konkurranseevne Rank 72 2018-12
Korrupsjon Index 35 2018-12
Korrupsjon Rank 105 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 109 2018-12
Gruvedrift Produksjon -16.3 2019-06
Stål~~pos=trunc 2823 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 47 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-06
Butikkhandel (Årlig) -0.3 2019-06
Forbruk 1111387 2019-03
Konsumerkreditt 1873643 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 3105021 2019-06
Bankenes Utlånsrente 53.24 2019-06
Bensinpriser 1.14 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 28.2 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 130 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Brasil - Økonomiske indikatorer.