Markeder Siste Referanse
Valuta 3.92 2019-04
Aksjemarkedet 95923 2019-04
10-årig statsobligasjon 8.88 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2018-12
Arbeidsledighet 12.4 2019-02
Inflasjon 4.58 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.75 2019-03
Rentesats 6.5 2019-03
Kontanter - Reserve - Ratio 21 2019-04
Handelsbalanse 4990 2019-03
Nåværende situasjon -1134 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP -0.77 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 77.22 2018-12
Offentlige Budsjetter -7.1 2018-12
Forretningstillit 58.4 2019-04
Produksjon PMI 52.8 2019-03
Service PMI 52.7 2019-03
Forbrukertillit 114 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-02
Bedriftens Skattesats 34 2019-12
Personalinntekt skattesats 27.5 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2018-12
BNP 2056 2017-12
Bnp Faste Priser 295811 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 1753529 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 283392 2018-12
Bnp Per Innbygger 10889 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 14103 2017-12
Bnp Fra Landbruk 13121 2018-12
Bnp Fra Construction 14074 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 29703 2018-12
Bnp Fra Mining 2718 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 39680 2018-12
Bnp Fra Tjenester 182391 2018-12
Bnp Fra Transport 8581 2018-12
Bnp Fra Verktøy 6801 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.4 2019-02
Sysselsatte 92.13 2019-02
Arbeidsledige 13.1 2019-02
Yrkesdeltakelse 61.6 2019-02
Lønnskostnader 121 2019-02
Lønn 2285 2019-02
Minstelønn 998 2019-04
Befolkning 208 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2017-12
Pensjonsalder Menn 65 2017-12
Sysselsetting 53.9 2019-02
Levelønn Family 2360 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1390 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 173 2019-02
Produktivitet 121 2019-02
Lønn Høy Dyktige 4730 2018-12
Lønninger innen produksjon 2297 2019-02
Lønn Lav Dyktige 1440 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.58 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.75 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 5177 2019-03
KjerneInflasjon 3.8 2019-03
Bnp-Deflatoren 3 2018-12
Produsentpriser 777 2019-03
Eksportpriser 123 2019-02
Importprisene 118 2019-02
MatInflasjon 6.74 2019-03
KPI Housing Utilities 8865 2019-03
Kpi Transport 4957 2019-03
produsentprisene endring 10.3 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 6.5 2019-03
Kontanter - Reserve - Ratio 21 2019-04
Pengemengde 286742 2019-03
Pengemengden M1 370874 2019-03
Pengemengden M2 2784070 2019-02
Pengemengden M3 6266456 2019-02
Bankenes balanse 6343650 2018-12
Valutareserver 384165 2019-03
Lån Til Privat Sektor 635813 2019-02
Innskudd Rente 8.51 2017-12
Sentralbankers balanse 3480346400 2018-12
Lånevekst 0.3 2019-02
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4990 2019-03
Nåværende situasjon -1134 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP -0.77 2018-12
Eksport 18120 2019-03
Import 13130 2019-03
Utenlandsgjeld 663801 2019-03
Kjøpsbetingelser 104 2019-02
Kapitalstrømmer -636 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 8400 2019-02
Pengeoverføringer 193 2019-02
Gullreserver 67.4 2019-03
Råoljeproduksjon 2769 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 1.39 2017-12
Turistankomster 6589 2017-12
Våpen Salg 45 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 77.22 2018-12
Offentlige Budsjetter -7.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -45013 2019-02
Offentlige Utgifter 103641 2019-02
Statens Inntekter 115062 2019-02
Kreditt-Rating 34.34
Statsgjeld 5336550 2019-02
Militære Utgifter 25751 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2019-12
Personalinntekt skattesats 27.5 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.8 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 28.8 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 58.4 2019-04
Produksjon PMI 52.8 2019-03
Service PMI 52.7 2019-03
Sammensatt Pmi 53.1 2019-03
Industriell Produksjon 2 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.7 2019-02
Industriproduksjonen 3.8 2019-02
Kapasitetsutnyttelsen 78 2019-02
Lagerendringer -59238 2018-12
Bil Produksjon 240546 2019-03
Bilregistreringer 209 2019-03
Totalt Vehicle Sales 170483 2019-03
Ledende økonomisk indeks -0.73 2019-02
Liten - Forretnings - Feeling 60.5 2019-03
Internett-hastighet 6819 2017-03
IP-adresser 26855780 2017-03
Konkurranseevne Index 59.51 2018-12
Konkurranseevne Rank 72 2018-12
Korrupsjon Index 35 2018-12
Korrupsjon Rank 105 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 109 2018-12
Gruvedrift Produksjon -9.9 2019-02
Stål~~pos=trunc 2662 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 114 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 3.9 2019-02
Forbruk 1157084 2018-12
Konsumerkreditt 1814903 2019-02
Privat-Sektor-Kreditt 3032632 2019-02
Bankenes Utlånsrente 53.15 2019-02
Bensinpriser 1.11 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 27.1 2018-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 129 2019-02


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Brasil - Økonomiske indikatorer.