Markeder Siste Referanse
Valuta 4.18 2019-11
Aksjemarkedet 108367 2019-11
10-årig statsobligasjon 6.66 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-06
Arbeidsledighet 11.8 2019-09
Inflasjon 2.54 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-10
Rentesats 5 2019-10
Kontanter - Reserve - Ratio 21 2019-10
Handelsbalanse 1206 2019-10
Nåværende situasjon -3487 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -0.77 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 77.22 2018-12
Offentlige Budsjetter -7.1 2018-12
Forretningstillit 59.3 2019-10
Produksjon PMI 52.2 2019-10
Service PMI 51.2 2019-10
Forbrukertillit 47.3 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-08
Bedriftens Skattesats 34 2019-12
Personalinntekt skattesats 27.5 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-06
BNP 1869 2018-12
Bnp Faste Priser 296244 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 1750128 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 282666 2019-06
Bnp Per Innbygger 11026 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 14283 2018-12
Bnp Fra Landbruk 22227 2019-06
Bnp Fra Construction 13831 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 29822 2019-06
Bnp Fra Mining 2343 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 39921 2019-06
Bnp Fra Tjenester 179131 2019-06
Bnp Fra Transport 8248 2019-06
Bnp Fra Verktøy 6825 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 11.8 2019-09
Sysselsatte 93.8 2019-09
Arbeidsledige 12.52 2019-09
Yrkesdeltakelse 62.1 2019-09
Lønnskostnader 111 2019-09
Lønn 2298 2019-09
Minstelønn 998 2019-11
Befolkning 208 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Sysselsetting 54.8 2019-09
Levelønn Family 2360 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1390 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 157 2019-09
Produktivitet 111 2019-09
Lønn Høy Dyktige 4730 2018-12
Lønninger innen produksjon 2282 2019-09
Lønn Lav Dyktige 1440 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.54 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 5233 2019-10
KjerneInflasjon 3.38 2019-08
Bnp-Deflatoren 3 2018-12
Produsentpriser 799 2019-10
Eksportpriser 131 2019-08
Importprisene 114 2019-08
MatInflasjon 3.01 2019-10
KPI Housing Utilities 9141 2019-10
Kpi Transport 4968 2019-10
produsentprisene endring 3.3 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 5 2019-10
Kontanter - Reserve - Ratio 21 2019-10
Pengemengde 292347 2019-10
Pengemengden M1 382564 2019-09
Pengemengden M2 2947883 2019-09
Pengemengden M3 6650580 2019-09
Bankenes balanse 6590246 2019-08
Valutareserver 369836 2019-10
Lån Til Privat Sektor 583123 2019-09
Innskudd Rente 5.64 2019-09
Sentralbankers balanse 3550247451 2019-08
Internbankrente 5.23 2019-11
Lånevekst 1 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1206 2019-10
Nåværende situasjon -3487 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -0.77 2018-12
Eksport 18231 2019-10
Import 17025 2019-10
Utenlandsgjeld 674076 2019-09
Kjøpsbetingelser 114 2019-08
Kapitalstrømmer -3483 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 6306 2019-09
Pengeoverføringer 257 2019-09
Gullreserver 67.36 2019-12
Råoljeproduksjon 2775 2019-07
Terrorisme - Hovedsiden 1.39 2017-12
Turistankomster 6621 2018-12
Våpen Salg 111 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 77.22 2018-12
Offentlige Budsjetter -7.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -45920 2019-09
Offentlige Utgifter 123394 2019-09
Statens Inntekter 113933 2019-09
Kreditt-Rating 34.34
Statsgjeld 5580375 2019-09
Militære Utgifter 30769 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2019-12
Personalinntekt skattesats 27.5 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 28.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 59.3 2019-10
Produksjon PMI 52.2 2019-10
Service PMI 51.2 2019-10
Sammensatt Pmi 51.8 2019-10
Industriell Produksjon 1.1 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.3 2019-09
Industriproduksjonen 1.6 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 78 2019-09
Lagerendringer -776 2019-06
Bil Produksjon 288512 2019-10
Bilregistreringer 253 2019-10
Totalt Vehicle Sales 187816 2019-09
Ledende økonomisk indeks 0.07 2019-08
Liten - Forretnings - Feeling 57.5 2019-10
Internett-hastighet 6819 2017-03
IP-adresser 26855780 2017-03
Konkurranseevne Index 60.93 2019-12
Konkurranseevne Rank 71 2019-12
Korrupsjon Index 35 2018-12
Korrupsjon Rank 105 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 124 2019-12
Gruvedrift Produksjon -2.7 2019-09
Stål~~pos=trunc 2403 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 47.3 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 1.3 2019-08
Forbruk 1133226 2019-06
Konsumerkreditt 1930776 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 3210488 2019-09
Bankenes Utlånsrente 51.26 2019-09
Bensinpriser 1.09 2019-10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 27.9 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 129 2019-10


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Brasil - Økonomiske indikatorer.