Markeder Siste Referanse
Valuta 4.13 2019-10
Aksjemarkedet 104302 2019-10
10-årig statsobligasjon 6.75 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-06
Arbeidsledighet 11.8 2019-08
Inflasjon 2.89 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.04 2019-09
Rentesats 5.5 2019-09
Kontanter - Reserve - Ratio 21 2019-09
Handelsbalanse 2250 2019-09
Nåværende situasjon -4274 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -0.77 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 77.22 2018-12
Offentlige Budsjetter -7.1 2018-12
Forretningstillit 59.4 2019-09
Produksjon PMI 53.4 2019-09
Service PMI 51.8 2019-09
Forbrukertillit 47.3 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-08
Bedriftens Skattesats 34 2019-12
Personalinntekt skattesats 27.5 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-06
BNP 1869 2018-12
Bnp Faste Priser 296244 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 1750128 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 282666 2019-06
Bnp Per Innbygger 11026 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 14283 2018-12
Bnp Fra Landbruk 22227 2019-06
Bnp Fra Construction 13831 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 29822 2019-06
Bnp Fra Mining 2343 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 39921 2019-06
Bnp Fra Tjenester 179131 2019-06
Bnp Fra Transport 8248 2019-06
Bnp Fra Verktøy 6825 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 11.8 2019-08
Sysselsatte 93.63 2019-08
Arbeidsledige 12.57 2019-08
Yrkesdeltakelse 62.1 2019-08
Lønnskostnader 104 2019-08
Lønn 2298 2019-08
Minstelønn 998 2019-10
Befolkning 208 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Sysselsetting 54.7 2019-08
Levelønn Family 2360 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1390 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 121 2019-08
Produktivitet 104 2019-08
Lønn Høy Dyktige 4730 2018-12
Lønninger innen produksjon 2285 2019-07
Lønn Lav Dyktige 1440 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.89 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.04 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 5228 2019-09
KjerneInflasjon 3.38 2019-08
Bnp-Deflatoren 3 2018-12
Produsentpriser 793 2019-09
Eksportpriser 131 2019-07
Importprisene 117 2019-07
MatInflasjon 3.56 2019-09
KPI Housing Utilities 9197 2019-09
Kpi Transport 4946 2019-09
produsentprisene endring 4.5 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 5.5 2019-09
Kontanter - Reserve - Ratio 21 2019-09
Pengemengde 282617 2019-08
Pengemengden M1 380617 2019-09
Pengemengden M2 2895941 2019-08
Pengemengden M3 6547968 2019-08
Bankenes balanse 6463516 2019-07
Valutareserver 376434 2019-09
Lån Til Privat Sektor 588201 2019-08
Innskudd Rente 5.14 2019-07
Sentralbankers balanse 3550247451 2019-08
Internbankrente 5.33 2019-10
Lånevekst 1.1 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2250 2019-09
Nåværende situasjon -4274 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -0.77 2018-12
Eksport 18740 2019-09
Import 16494 2019-09
Utenlandsgjeld 680130 2019-09
Kjøpsbetingelser 112 2019-07
Kapitalstrømmer -4084 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 9470 2019-08
Pengeoverføringer 290 2019-08
Gullreserver 67.36 2019-09
Råoljeproduksjon 2557 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 1.39 2017-12
Turistankomster 6621 2018-12
Våpen Salg 111 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 77.22 2018-12
Offentlige Budsjetter -7.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -63644 2019-08
Offentlige Utgifter 111045 2019-08
Statens Inntekter 119950 2019-08
Kreditt-Rating 34.34
Statsgjeld 5617716 2019-08
Militære Utgifter 30769 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2019-12
Personalinntekt skattesats 27.5 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 28.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 59.4 2019-09
Produksjon PMI 53.4 2019-09
Service PMI 51.8 2019-09
Sammensatt Pmi 52.5 2019-09
Industriell Produksjon -2.3 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.8 2019-08
Industriproduksjonen -2.3 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 78.1 2019-08
Lagerendringer -776 2019-06
Bil Produksjon 247300 2019-09
Bilregistreringer 235 2019-09
Totalt Vehicle Sales 187816 2019-09
Ledende økonomisk indeks 0.07 2019-08
Liten - Forretnings - Feeling 58.6 2019-09
Internett-hastighet 6819 2017-03
IP-adresser 26855780 2017-03
Konkurranseevne Index 60.93 2019-12
Konkurranseevne Rank 71 2019-12
Korrupsjon Index 35 2018-12
Korrupsjon Rank 105 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 109 2018-12
Gruvedrift Produksjon -1.7 2019-08
Stål~~pos=trunc 2524 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 47.3 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 1.3 2019-08
Forbruk 1133226 2019-06
Konsumerkreditt 1911072 2019-08
Privat-Sektor-Kreditt 3133874 2019-08
Bankenes Utlånsrente 52.06 2019-08
Bensinpriser 1.05 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 27.9 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 130 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Brasil - Økonomiske indikatorer.