Markeder Siste Referanse
Valuta 3.82 2019-06
Aksjemarkedet 102013 2019-06
10-årig statsobligasjon 7.68 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2019-03
Arbeidsledighet 12.5 2019-04
Inflasjon 4.66 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.13 2019-05
Rentesats 6.5 2019-06
Kontanter - Reserve - Ratio 21 2019-06
Handelsbalanse 6422 2019-05
Nåværende situasjon -62 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP -0.77 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 77.22 2018-12
Offentlige Budsjetter -7.1 2018-12
Forretningstillit 56.9 2019-06
Produksjon PMI 50.2 2019-05
Service PMI 47.8 2019-05
Forbrukertillit 48.4 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.6 2019-04
Bedriftens Skattesats 34 2019-12
Personalinntekt skattesats 27.5 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2019-03
BNP 2056 2017-12
Bnp Faste Priser 290916 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 1676582 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 265612 2019-03
Bnp Per Innbygger 10889 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 14103 2017-12
Bnp Fra Landbruk 24062 2019-03
Bnp Fra Construction 13327 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 27659 2019-03
Bnp Fra Mining 2378 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 39508 2019-03
Bnp Fra Tjenester 175564 2019-03
Bnp Fra Transport 8104 2019-03
Bnp Fra Verktøy 7018 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.5 2019-04
Sysselsatte 92.37 2019-04
Arbeidsledige 13.18 2019-04
Yrkesdeltakelse 61.9 2019-04
Lønnskostnader 117 2019-04
Lønn 2295 2019-04
Minstelønn 998 2019-06
Befolkning 208 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2017-12
Pensjonsalder Menn 65 2017-12
Sysselsetting 54.2 2019-04
Levelønn Family 2360 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1390 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 130 2019-04
Produktivitet 117 2019-04
Lønn Høy Dyktige 4730 2018-12
Lønninger innen produksjon 2303 2019-03
Lønn Lav Dyktige 1440 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.66 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.13 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 5214 2019-05
KjerneInflasjon 3.94 2019-05
Bnp-Deflatoren 3 2018-12
Produsentpriser 789 2019-05
Eksportpriser 129 2019-04
Importprisene 119 2019-04
MatInflasjon 6.36 2019-05
KPI Housing Utilities 8973 2019-05
Kpi Transport 5008 2019-05
produsentprisene endring 10.3 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 6.5 2019-06
Kontanter - Reserve - Ratio 21 2019-06
Pengemengde 277876 2019-05
Pengemengden M1 365697 2019-05
Pengemengden M2 2826046 2019-04
Pengemengden M3 6322219 2019-04
Bankenes balanse 6343650 2018-12
Valutareserver 386162 2019-05
Lån Til Privat Sektor 623927 2019-04
Innskudd Rente 6.19 2019-03
Sentralbankers balanse 3504944574 2019-03
Internbankrente 5.51 2019-06
Lånevekst 0 2019-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 6422 2019-05
Nåværende situasjon -62 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP -0.77 2018-12
Eksport 21390 2019-05
Import 14970 2019-05
Utenlandsgjeld 663801 2019-03
Kjøpsbetingelser 108 2019-04
Kapitalstrømmer 536 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 6957 2019-04
Pengeoverføringer 286 2019-03
Gullreserver 67.4 2019-06
Råoljeproduksjon 2746 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 1.39 2017-12
Turistankomster 6589 2017-12
Våpen Salg 111 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 77.22 2018-12
Offentlige Budsjetter -7.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -28050 2019-04
Offentlige Utgifter 118159 2019-04
Statens Inntekter 139030 2019-04
Kreditt-Rating 34.34
Statsgjeld 5479643 2019-04
Militære Utgifter 30769 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2019-12
Personalinntekt skattesats 27.5 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 28.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 56.9 2019-06
Produksjon PMI 50.2 2019-05
Service PMI 47.8 2019-05
Sammensatt Pmi 48.4 2019-05
Industriell Produksjon -3.9 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.3 2019-04
Industriproduksjonen -1.1 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 77.8 2019-04
Lagerendringer 4517 2019-03
Bil Produksjon 275700 2019-05
Bilregistreringer 245 2019-05
Totalt Vehicle Sales 198779 2019-05
Ledende økonomisk indeks -0.47 2019-04
Liten - Forretnings - Feeling 55.8 2019-06
Internett-hastighet 6819 2017-03
IP-adresser 26855780 2017-03
Konkurranseevne Index 59.51 2018-12
Konkurranseevne Rank 72 2018-12
Korrupsjon Index 35 2018-12
Korrupsjon Rank 105 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 109 2018-12
Gruvedrift Produksjon -24 2019-04
Stål~~pos=trunc 2886 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 48.4 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.6 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 1.7 2019-04
Forbruk 1111387 2019-03
Konsumerkreditt 1843929 2019-04
Privat-Sektor-Kreditt 3065858 2019-04
Bankenes Utlånsrente 53.57 2019-04
Bensinpriser 1.16 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 28.2 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 130 2019-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Brasil - Økonomiske indikatorer.