Markeder Siste Referanse
Valuta 3.76 2019-02
Aksjemarkedet 96574 2019-02
10-årig statsobligasjon 9.01 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2018-09
Arbeidsledighet 11.6 2018-12
Inflasjon 3.78 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.32 2019-01
Rentesats 6.5 2019-02
Kontanter - Reserve - Ratio 21 2019-01
Handelsbalanse 2190 2019-01
Nåværende situasjon -815 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.48 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 74.04 2017-12
Offentlige Budsjetter -7.8 2017-12
Forretningstillit 64.5 2019-02
Produksjon PMI 52.7 2019-01
Service PMI 52 2019-01
Forbrukertillit 114 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) -2.2 2018-12
Bedriftens Skattesats 34 2019-12
Personalinntekt skattesats 27.5 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2018-09
BNP 2056 2017-12
Bnp Faste Priser 299801 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 1683526 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 289188 2018-09
Bnp Per Innbygger 10889 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 14103 2017-12
Bnp Fra Landbruk 18536 2018-09
Bnp Fra Construction 14112 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 32190 2018-09
Bnp Fra Mining 2699 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 40058 2018-09
Bnp Fra Tjenester 180835 2018-09
Bnp Fra Transport 8824 2018-09
Bnp Fra Verktøy 6412 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 11.6 2018-12
Sysselsatte 93 2018-12
Arbeidsledige 12.2 2018-12
Yrkesdeltakelse 61.7 2018-12
Lønnskostnader 93.07 2018-12
Lønn 2254 2018-12
Minstelønn 998 2019-02
Befolkning 208 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2017-12
Pensjonsalder Menn 65 2017-12
Sysselsetting 54.5 2018-12
Levelønn Family 2360 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1390 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder -334 2018-12
Produktivitet 93.07 2018-12
Lønn Høy Dyktige 4730 2018-12
Lønninger innen produksjon 2227 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1440 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.78 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.32 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 5117 2019-01
KjerneInflasjon 3.67 2019-01
Bnp-Deflatoren 3.8 2017-12
Produsentpriser 753 2019-01
Eksportpriser 129 2018-12
Importprisene 125 2018-12
MatInflasjon 4.21 2019-01
KPI Housing Utilities 8809 2019-01
Kpi Transport 4904 2019-01
produsentprisene endring 8.8 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 6.5 2019-02
Kontanter - Reserve - Ratio 21 2019-01
Pengemengde 279106 2019-01
Pengemengden M1 370559 2019-01
Pengemengden M2 2830230 2018-12
Pengemengden M3 6243572 2018-12
Bankenes balanse 6244140 2018-09
Valutareserver 376984 2019-01
Lån Til Privat Sektor 653917 2018-12
Innskudd Rente 8.51 2017-12
Sentralbankers balanse 3477385752 2018-11
Lånevekst 1.8 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2190 2019-01
Nåværende situasjon -815 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.48 2017-12
Eksport 18579 2019-01
Import 16387 2019-01
Utenlandsgjeld 663801 2019-03
Kjøpsbetingelser 103 2018-12
Kapitalstrømmer -1345 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 8950 2018-12
Pengeoverføringer 202 2018-11
Gullreserver 67.4 2019-03
Råoljeproduksjon 2522 2018-08
Terrorisme - Hovedsiden 1.39 2017-12
Turistankomster 6589 2017-12
Våpen Salg 45 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 74.04 2017-12
Offentlige Budsjetter -7.8 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -68042 2018-12
Offentlige Utgifter 148424 2018-12
Statens Inntekter 160430 2019-01
Kreditt-Rating 34.34
Statsgjeld 5271982 2018-12
Militære Utgifter 25751 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2019-12
Personalinntekt skattesats 27.5 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.8 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 28.8 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 64.5 2019-02
Produksjon PMI 52.7 2019-01
Service PMI 52 2019-01
Sammensatt Pmi 52.3 2019-01
Industriell Produksjon -3.6 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.2 2018-12
Industriproduksjonen -5.2 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 77.5 2018-12
Lagerendringer -7098 2018-09
Bil Produksjon 196767 2019-01
Bilregistreringer 200 2019-01
Totalt Vehicle Sales 163796 2019-01
Ledende økonomisk indeks 0.21 2018-12
Liten - Forretnings - Feeling 63.3 2019-01
Internett-hastighet 6819 2017-03
IP-adresser 26855780 2017-03
Konkurranseevne Index 59.51 2018-12
Konkurranseevne Rank 72 2018-12
Korrupsjon Index 35 2018-12
Korrupsjon Rank 105 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 109 2018-12
Gruvedrift Produksjon 6.6 2018-12
Stål~~pos=trunc 2644 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 114 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) -2.2 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 0.6 2018-12
Forbruk 1105841 2018-09
Konsumerkreditt 1790980 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 3042118 2018-12
Bankenes Utlånsrente 48.88 2018-12
Bensinpriser 1.14 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 26.7 2018-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 129 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Brasil - Økonomiske indikatorer.