Markeder Siste Referanse
Valuta 5.4 2020-07
Aksjemarkedet 98697 2020-07
10-årig statsobligasjon 6.48 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.5 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.3 2020-03
Arbeidsledighet 12.9 2020-05
Inflasjon 2.13 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.26 2020-06
Rentesats 2.25 2020-06
Kontanter - Reserve - Ratio 21 2020-06
Handelsbalanse 7463 2020-06
Nåværende situasjon 1326 2020-05
Nåværende situasjon mot BNP -2.7 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 75.79 2019-12
Offentlige Budsjetter -5.9 2019-12
Forretningstillit 47.6 2020-07
Produksjon PMI 51.6 2020-06
Service PMI 35.9 2020-06
Forbrukertillit 47.3 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 13.9 2020-05
Bedriftens Skattesats 34 2020-12
Personalinntekt skattesats 27.5 2020-12
Coronavirus tilfeller 1864681 2020-07
Coronavirus dødsfall 72100 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 1157837 2020-07
Sykehussenger 2.3 2012-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.5 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.3 2020-03
BNP 1840 2019-12
Bnp Faste Priser 291912 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 1758716 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 285060 2020-03
Bnp Per Innbygger 11122 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 14652 2019-12
Bnp Fra Landbruk 25137 2020-03
Bnp Fra Construction 12825 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 27687 2020-03
Bnp Fra Mining 2484 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 39465 2020-03
Bnp Fra Tjenester 175789 2020-03
Bnp Fra Transport 7979 2020-03
Bnp Fra Verktøy 6916 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.9 2020-05
Sysselsatte 85.94 2020-05
Arbeidsledige 12.71 2020-05
Yrkesdeltakelse 56.8 2020-05
Lønnskostnader 106 2020-05
Lønn 2460 2020-05
Minstelønn 1045 2020-07
Befolkning 210 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Sysselsetting 49.5 2020-05
Arbeidsdeltagelse uten bønder -332 2020-05
Produktivitet 106 2020-05
Lønninger innen produksjon 2455 2020-04

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.13 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.26 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 5325 2020-06
KjerneInflasjon 1.93 2020-06
Bnp-Deflatoren 4.2 2019-12
Produsentpriser 880 2020-06
Eksportpriser 123 2020-04
Importprisene 108 2020-04
MatInflasjon 7.61 2020-06
KPI Housing Utilities 9107 2020-06
Kpi Transport 4825 2020-06
produsentprisene endring 7.7 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2020-06
Kontanter - Reserve - Ratio 21 2020-06
Pengemengde 381680 2020-06
Pengemengden M1 518600 2020-06
Pengemengden M2 3521510 2020-05
Pengemengden M3 7196266 2020-05
Bankenes balanse 7416539 2020-04
Valutareserver 348781 2020-06
Lån Til Privat Sektor 565136 2020-05
Innskudd Rente 2.03 2020-05
Sentralbankers balanse 4009742429 2020-05
Internbankrente 3.56 2020-07
Lånevekst 0.3 2020-05

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 7463 2020-06
Nåværende situasjon 1326 2020-05
Nåværende situasjon mot BNP -2.7 2019-12
Eksport 17912 2020-06
Import 10449 2020-06
Utenlandsgjeld 633825 2020-06
Kjøpsbetingelser 114 2020-04
Kapitalstrømmer 1472 2020-05
Utenlandske Direkte Investeringer 2552 2020-05
Pengeoverføringer 268 2020-05
Gullreserver 67.4 2020-03
Råoljeproduksjon 2973 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.53 2018-12
Turistankomster 6353 2019-12
Våpen Salg 111 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 75.79 2019-12
Offentlige Budsjetter -5.9 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -140401 2020-05
Offentlige Utgifter 180630 2020-05
Statens Inntekter 77415 2020-05
Kreditt-Rating 42 2020-07
Statsgjeld 5929085 2020-05
Militære Utgifter 30769 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2020-12
Personalinntekt skattesats 27.5 2020-12
Salgsskatt 17 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 39.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 28.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 47.6 2020-07
Produksjon PMI 51.6 2020-06
Service PMI 35.9 2020-06
Sammensatt Pmi 40.5 2020-06
Industriell Produksjon -21.9 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 7 2020-05
Industriproduksjonen -31.3 2020-04
Kapasitetsutnyttelsen 69.6 2020-05
Lagerendringer 27685 2020-03
Bil Produksjon 98708 2020-06
Bilregistreringer 133 2020-06
Totalt Vehicle Sales 102400 2020-06
Ledende økonomisk indeks -9.73 2020-04
Liten - Forretnings - Feeling 42 2020-06
Internett-hastighet 6819 2017-03
IP-adresser 26855780 2017-03
Konkurranseevne Index 60.93 2019-12
Konkurranseevne Rank 71 2019-12
Korrupsjon Index 35 2019-12
Korrupsjon Rank 106 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 124 2019-12
Gruvedrift Produksjon 10.2 2020-04
Stål~~pos=trunc 2188 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 47.3 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 13.9 2020-05
Butikkhandel (Årlig) -7.2 2020-05
Forbruk 1162204 2020-03
Konsumerkreditt 2029024 2020-05
Privat-Sektor-Kreditt 3376332 2020-05
Bankenes Utlånsrente 42.74 2020-05
Bensinpriser 0.73 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 30.4 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 130 2020-05

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1864681 2020-07
Coronavirus dødsfall 72100 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 1157837 2020-07
Sykehussenger 2.3 2012-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Brasil - Økonomiske indikatorer.