Markeder Siste Referanse
Valuta 4.2 2020-01
Aksjemarkedet 118376 2020-01
10-årig statsobligasjon 6.73 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-09
Arbeidsledighet 11.2 2019-11
Inflasjon 4.31 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 1.15 2019-12
Rentesats 4.5 2019-12
Kontanter - Reserve - Ratio 21 2019-12
Handelsbalanse 5599 2019-12
Nåværende situasjon -5691 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.77 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 77.22 2018-12
Offentlige Budsjetter -7.1 2018-12
Forretningstillit 65.3 2020-01
Produksjon PMI 50.2 2019-12
Service PMI 51 2019-12
Forbrukertillit 47.3 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2019-11
Bedriftens Skattesats 34 2019-12
Personalinntekt skattesats 27.5 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-09
BNP 1869 2018-12
Bnp Faste Priser 305146 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 1789953 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 299569 2019-09
Bnp Per Innbygger 11026 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 14283 2018-12
Bnp Fra Landbruk 19674 2019-09
Bnp Fra Construction 14282 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 32266 2019-09
Bnp Fra Mining 2827 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 39927 2019-09
Bnp Fra Tjenester 183635 2019-09
Bnp Fra Transport 8719 2019-09
Bnp Fra Verktøy 6551 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 11.2 2019-11
Sysselsatte 94.42 2019-11
Arbeidsledige 11.86 2019-11
Yrkesdeltakelse 62 2019-11
Lønnskostnader 99.31 2019-12
Lønn 2332 2019-11
Minstelønn 998 2019-12
Befolkning 208 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Sysselsetting 55.1 2019-11
Levelønn Family 2360 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1390 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder -307 2019-12
Produktivitet 99.31 2019-12
Lønn Høy Dyktige 4730 2018-12
Lønninger innen produksjon 2282 2019-10
Lønn Lav Dyktige 1440 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.31 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 1.15 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 5320 2019-12
KjerneInflasjon 3.41 2019-12
Bnp-Deflatoren 3 2018-12
Produsentpriser 827 2019-12
Eksportpriser 123 2019-10
Importprisene 114 2019-10
MatInflasjon 6.36 2019-12
KPI Housing Utilities 9131 2019-12
Kpi Transport 5060 2019-12
produsentprisene endring 3.3 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.5 2019-12
Kontanter - Reserve - Ratio 21 2019-12
Pengemengde 316587 2019-12
Pengemengden M1 434633 2019-12
Pengemengden M2 2999376 2019-11
Pengemengden M3 6695727 2019-11
Bankenes balanse 6629894 2019-09
Valutareserver 356884 2019-12
Lån Til Privat Sektor 576076 2019-11
Innskudd Rente 3.72 2019-12
Sentralbankers balanse 3442882417 2019-10
Internbankrente 4.95 2020-01
Lånevekst 1.1 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5599 2019-12
Nåværende situasjon -5691 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.77 2018-12
Eksport 18155 2019-12
Import 12555 2019-12
Utenlandsgjeld 668221 2019-12
Kjøpsbetingelser 107 2019-10
Kapitalstrømmer -2249 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 9430 2019-12
Pengeoverføringer 262 2019-10
Gullreserver 67.36 2019-12
Råoljeproduksjon 2927 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 2.53 2018-12
Turistankomster 6621 2018-12
Våpen Salg 111 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 77.22 2018-12
Offentlige Budsjetter -7.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -53157 2019-11
Offentlige Utgifter 118425 2019-11
Statens Inntekter 147501 2019-12
Kreditt-Rating 42 2020-01
Statsgjeld 5602290 2019-11
Militære Utgifter 30769 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2019-12
Personalinntekt skattesats 27.5 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 28.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 65.3 2020-01
Produksjon PMI 50.2 2019-12
Service PMI 51 2019-12
Sammensatt Pmi 50.9 2019-12
Industriell Produksjon -1.7 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.2 2019-11
Industriproduksjonen -0.6 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 78.2 2019-11
Lagerendringer 24590 2019-09
Bil Produksjon 170500 2019-12
Bilregistreringer 263 2019-12
Totalt Vehicle Sales 215348 2019-12
Ledende økonomisk indeks 0.18 2019-11
Liten - Forretnings - Feeling 63.4 2020-01
Internett-hastighet 6819 2017-03
IP-adresser 26855780 2017-03
Konkurranseevne Index 60.93 2019-12
Konkurranseevne Rank 71 2019-12
Korrupsjon Index 35 2019-12
Korrupsjon Rank 106 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 124 2019-12
Gruvedrift Produksjon -8.9 2019-11
Stål~~pos=trunc 2604 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 47.3 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 2.9 2019-11
Forbruk 1188425 2019-09
Konsumerkreditt 1969963 2019-11
Privat-Sektor-Kreditt 3212735 2019-11
Bankenes Utlånsrente 50.16 2019-11
Bensinpriser 1.13 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 28.3 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 129 2019-10


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Brasil - Økonomiske indikatorer.