Markeder Siste Referanse
Valuta 5.29 2020-04
Aksjemarkedet 74073 2020-04
10-årig statsobligasjon 7.88 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-12
Arbeidsledighet 11.6 2020-02
Inflasjon 4.01 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.25 2020-02
Rentesats 3.75 2020-03
Kontanter - Reserve - Ratio 21 2020-02
Handelsbalanse 4713 2020-03
Nåværende situasjon -3904 2020-02
Nåværende situasjon mot BNP -0.77 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 77.22 2018-12
Offentlige Budsjetter -7.1 2018-12
Forretningstillit 60.3 2020-03
Produksjon PMI 48.4 2020-03
Service PMI 34.5 2020-03
Forbrukertillit 47.3 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -1 2020-01
Bedriftens Skattesats 34 2020-12
Personalinntekt skattesats 27.5 2020-12
Coronavirus tilfeller 11516 2020-04
Coronavirus dødsfall 506 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 127 2020-04
Sykehussenger 2.3 2012-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-12
BNP 2020 2019-12
Bnp Faste Priser 302109 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 1840603 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 280576 2019-12
Bnp Per Innbygger 11026 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 14283 2018-12
Bnp Fra Landbruk 13754 2019-12
Bnp Fra Construction 13748 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 30267 2019-12
Bnp Fra Mining 2849 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 39869 2019-12
Bnp Fra Tjenester 186025 2019-12
Bnp Fra Transport 8663 2019-12
Bnp Fra Verktøy 6775 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 11.6 2020-02
Sysselsatte 93.71 2020-02
Arbeidsledige 12.34 2020-02
Yrkesdeltakelse 61.7 2020-02
Lønnskostnader 96.75 2020-02
Lønn 2375 2020-02
Minstelønn 1045 2020-04
Befolkning 210 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Sysselsetting 54.5 2020-02
Levelønn Family 2360 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1390 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder -307 2019-12
Produktivitet 96.75 2020-02
Lønn Høy Dyktige 4730 2018-12
Lønninger innen produksjon 2407 2020-02
Lønn Lav Dyktige 1440 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.01 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.25 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 5345 2020-02
KjerneInflasjon 3.21 2020-02
Bnp-Deflatoren 4.2 2019-12
Produsentpriser 826 2020-02
Eksportpriser 125 2020-01
Importprisene 112 2020-01
MatInflasjon 5.12 2020-02
KPI Housing Utilities 9145 2020-02
Kpi Transport 5065 2020-02
produsentprisene endring 7.7 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 3.75 2020-03
Kontanter - Reserve - Ratio 21 2020-02
Pengemengde 303197 2020-02
Pengemengden M1 401834 2020-02
Pengemengden M2 3036685 2020-02
Pengemengden M3 6786077 2020-02
Bankenes balanse 6782615 2019-11
Valutareserver 362460 2020-02
Lån Til Privat Sektor 552295 2020-02
Innskudd Rente 2.78 2020-01
Sentralbankers balanse 3477860068 2019-12
Internbankrente 4.47 2020-04
Lånevekst 0.6 2020-02

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4713 2020-03
Nåværende situasjon -3904 2020-02
Nåværende situasjon mot BNP -0.77 2018-12
Eksport 19239 2020-03
Import 14525 2020-03
Utenlandsgjeld 672028 2020-03
Kjøpsbetingelser 112 2020-01
Kapitalstrømmer -3138 2020-02
Utenlandske Direkte Investeringer 5996 2020-02
Pengeoverføringer 261 2019-12
Gullreserver 67.36 2019-12
Råoljeproduksjon 3107 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 2.53 2018-12
Turistankomster 6621 2018-12
Våpen Salg 111 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 77.22 2018-12
Offentlige Budsjetter -7.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -49360 2020-02
Offentlige Utgifter 108253 2020-02
Statens Inntekter 116430 2020-02
Kreditt-Rating 42 2020-04
Statsgjeld 5611015 2020-02
Militære Utgifter 30769 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2020-12
Personalinntekt skattesats 27.5 2020-12
Salgsskatt 17 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 39.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 28.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 60.3 2020-03
Produksjon PMI 48.4 2020-03
Service PMI 34.5 2020-03
Sammensatt Pmi 37.6 2020-03
Industriell Produksjon -0.4 2020-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.5 2020-02
Industriproduksjonen -0.5 2020-02
Kapasitetsutnyttelsen 78 2020-01
Lagerendringer -43973 2019-12
Bil Produksjon 189958 2020-03
Bilregistreringer 164 2020-03
Totalt Vehicle Sales 165140 2020-02
Ledende økonomisk indeks 0.24 2020-01
Liten - Forretnings - Feeling 60.1 2020-03
Internett-hastighet 6819 2017-03
IP-adresser 26855780 2017-03
Konkurranseevne Index 60.93 2019-12
Konkurranseevne Rank 71 2019-12
Korrupsjon Index 35 2019-12
Korrupsjon Rank 106 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 124 2019-12
Gruvedrift Produksjon 0.4 2020-02
Stål~~pos=trunc 2704 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 47.3 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -1 2020-01
Butikkhandel (Årlig) 1.3 2020-01
Forbruk 1239127 2019-12
Konsumerkreditt 2047577 2020-02
Privat-Sektor-Kreditt 3291800 2020-02
Bankenes Utlånsrente 46.67 2020-02
Bensinpriser 0.86 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 29.8 2019-09

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 129 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 11516 2020-04
Coronavirus dødsfall 506 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 127 2020-04
Sykehussenger 2.3 2012-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Brasil - Økonomiske indikatorer.