Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 3.76 3.9 3.95 3.99 4.04 4.14
Aksjemarkedet 103855.53 99150 97363 95616 93889 90538
10-årig statsobligasjon 7.31 7.6 7.73 7.85 7.98 8.25
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate -0.20 0.4 0.7 0.6 0.8 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 0.50 0.9 0.8 1.5 1.7 2.2
Arbeidsledighet 12.30 11.5 11.9 11.8 11.7 11.7
Inflasjon 3.37 3.9 3.9 4.1 3.8 4
Inflasjonen (Månedlig) 0.01 0.6 0.3 -0.2 0.3 0.2
Rentesats 6.50 6.25 5.75 5.75 5.75 5.75
Handelsbalanse 5020.00 4900 3000 4500 4500 3000
Nåværende situasjon 662.00 -200 -4350 -1200 450 -3400
Nåværende situasjon mot BNP -0.77 -1.8 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6
Regjeringens gjeld mot BNP 77.22 80 80 82 82 82
Offentlige Budsjetter -7.10 -7.9 -7.9 -7.6 -7.6 -7.6
Forretningstillit 56.90 58 58 60 62 62
Service PMI 48.20 50.9 51.1 50.4 50.9 50.7
Produksjon PMI 51.00 51.5 50.4 50 49.3 50
Forbrukertillit 47.00 49.5 51 53 55 53
Butikkhandel (Månedlig) -0.10 0.3 0.7 0.5 0.8 1
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 30 30
Personalinntekt skattesats 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate -0.20 0.4 0.7 0.6 0.8 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 0.50 0.9 0.8 1.5 1.7 2.2
BNP 1868.63 2020 2020 2350 2350 2350
Bnp Faste Priser 290915.92 302500 298177 295280 295861 304737
Brutto Nasjonal Produkt 1676582.03 1698678 1767557 1701731 1705084 1806444
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 265611.69 291790 285659 269596 270127 291944
Bnp Per Innbygger 11026.24 11500 11500 11730 11730 11730
Bnp Per Innbygger Ppp 14282.70 14500 14500 16500 16500 16500
Bnp Fra Landbruk 24062.49 18703 13226 24423 24472 13517
Bnp Fra Construction 13326.75 14239 14187 13527 13553 14499
Bnp Fra Manufacturing 27659.12 32480 29940 28074 28129 30599
Bnp Fra Mining 2378.27 2723 2740 2414 2419 2800
Bnp Fra Forvaltningsloven 39507.69 40419 39998 40100 40179 40878
Bnp Fra Tjenester 175563.57 182462 183850 178197 178548 187895
Bnp Fra Transport 8104.45 8903 8650 8226 8242 8840
Bnp Fra Verktøy 7018.03 6470 6855 7123 7137 7006
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 12.30 11.5 11.9 11.8 11.7 11.7
Sysselsatte 92.95 93.18 91.5 91.5 91.8 92
Arbeidsledige 12.98 12.6 12.3 12.3 12 12
Lønnskostnader 116.60 100 100 100 100 115
Lønn 2289.00 2350 2420 2350 2360 2470
Minstelønn 998.00 998 998 1050 1050 1050
Befolkning 208.49 210 209 211 211 211
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Levelønn Family 2360.00 2450 2450 2450 2450 2550
Lønn Å Leve Av Individuell 1390.00 1500 1500 1500 1500 1550
Arbeidsdeltagelse uten bønder 32.14 100 -300 20 50 80
Produktivitet 116.60 100 100 100 113 115
Lønn Høy Dyktige 4730.00 4500 4500 4500 4600 4600
Lønninger innen produksjon 2277.00 2350 2390 2390 2410 2440
Lønn Lav Dyktige 1440.00 1400 1400 1400 1400 1450
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 3.37 3.9 3.9 4.1 3.8 4
Inflasjonen (Månedlig) 0.01 0.6 0.3 -0.2 0.3 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 5214.27 5279 5300 5390 5412 5512
KjerneInflasjon 3.55 3.5 3.6 3.7 3.5 3.7
Produsentpriser 795.94 837 822 854 891 946
Eksportpriser 128.66 134 134 134 135 135
Importprisene 118.93 122 122 122 124 124
MatInflasjon 3.99 5 4.2 3.7 3.5 4
produsentprisene endring 7.30 8.3 9 10 12 15
KPI Housing Utilities 8979.64 9197 9131 9228 9321 9496
Kpi Transport 4992.05 5113 5094 5161 5182 5298
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 6.50 6.25 5.75 5.75 5.75 5.75
Innskudd Rente 6.19 8.51 8.51 9.51 6.19 9.51
Lånevekst 0.60 0.8 0.5 0.3 0.3 0.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 5020.00 4900 3000 4500 4500 3000
Nåværende situasjon 662.00 -200 -4350 -1200 450 -3400
Nåværende situasjon mot BNP -0.77 -1.8 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6
Import 13027.00 18100 18000 19000 18500 22000
Eksport 18047.00 23000 24000 23500 23800 25000
Kjøpsbetingelser 108.18 110 110 110 110 109
Utenlandske Direkte Investeringer 7070.10 4800 5300 7100 6500 6000
Råoljeproduksjon 2560.00 2900 2900 2900 2900 3000
Turistankomster 6621.00 6750 6750 6850 6850 6850
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 77.22 80 80 82 82 82
Offentlige Budsjetter -7.10 -7.9 -7.9 -7.6 -7.6 -7.6
Offentlige Utgifter 105533.40 120710 149611 117250 107327 152903
Statsgjeld 5480569.48 5482798 5571938 5700000 5800000 5995350
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 30 30
Personalinntekt skattesats 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Salgsskatt 17.00 17 17 17 17 17
Sosial sikkerhetsrate 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 56.90 58 58 60 62 62
Service PMI 48.20 50.9 51.1 50.4 50.9 50.7
Produksjon PMI 51.00 51.5 50.4 50 49.3 50
Sammensatt Pmi 49.00 52 52.8 53.5 52 51.5
Industriell Produksjon 7.10 1.4 3.3 3 2.3 2.1
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.20 0.4 0.8 0.6 0.5 1.3
Industriproduksjonen 11.20 1.5 2.3 2 1.8 1.6
Bil Produksjon 233113.00 260000 255000 260000 267000 265000
Bilregistreringer 223.00 218 220 225 230 240
Ledende økonomisk indeks 0.54 0.3 0.8 0.5 0.6 1
Gruvedrift Produksjon -18.20 1.8 1.4 1.2 1.5 1.2
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 47.00 49.5 51 53 55 53
Butikkhandel (Månedlig) -0.10 0.3 0.7 0.5 0.8 1
Butikkhandel (Årlig) 1.00 3.3 2.5 2.2 2.7 2.1
Forbruk 1111386.80 1115793 1166340 1128058 1130280 1192000
Bankenes Utlånsrente 52.93 53.15 53.15 54.15 53.57 54.15
Bensinpriser 1.15 1.18 1.15 1.12 1.09 1.09
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Boligpriser 129.50 129 129 130 130 130


Brasil - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.