Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 5.27 5.3 5.36 5.41 5.47 5.58
Aksjemarkedet 73095.52 68809 66716 64686 62720 58789
10-årig statsobligasjon 7.84 8.07 8.17 8.28 8.39 8.61

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 0.50 -4 -0.5 0.6 0.7 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 1.70 -6 -3.5 -0.5 0.6 2.3
Arbeidsledighet 11.60 12 11.9 11.9 11.7 11.6
Inflasjon 4.01 3.5 3.3 2.9 3.3 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.25 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2
Rentesats 3.75 3.5 3.5 3.5 3.75 5
Kontanter - Reserve - Ratio 21.00 21 21 21 21 25
Handelsbalanse 4713.26 1300 900 3000 2500 3000
Nåværende situasjon -3904.00 -4500 -3900 -5900 -3500 -2800
Nåværende situasjon mot BNP -0.77 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7
Regjeringens gjeld mot BNP 77.22 82 82 82 85 85
Offentlige Budsjetter -7.10 -10.5 -10.5 -10.5 -9 -9
Forretningstillit 60.30 58 61 62 63 62
Produksjon PMI 48.40 43 49 51 52 52
Service PMI 50.40 44 48 49 50 50.8
Forbrukertillit 47.30 36 40 46 47 50
Butikkhandel (Månedlig) -1.00 -2 0.3 0.7 0.5 1
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 30 30
Personalinntekt skattesats 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 0.50 -4 -0.5 0.6 0.7 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 1.70 -6 -3.5 -0.5 0.6 2.3
BNP 2020.00 2150 2150 2150 2250 2250
Bnp Faste Priser 302108.70 288816 299811 300598 303921 307512
Brutto Nasjonal Produkt 1840602.87 1706082 1759208 1831400 1851646 1873522
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 280575.97 266981 294326 279173 282259 285594
Bnp Per Innbygger 11026.24 10910 11730 11730 11900 11900
Bnp Per Innbygger Ppp 14282.70 14133 16500 16500 14133 15028
Bnp Fra Landbruk 13754.22 22219 19330 13685 13837 14000
Bnp Fra Construction 13748.20 13051 14032 13679 13831 13994
Bnp Fra Manufacturing 30267.16 29173 31701 30116 30449 30808
Bnp Fra Mining 2848.68 2288 2778 2834 2866 2900
Bnp Fra Forvaltningsloven 39868.79 38999 39229 39669 40108 40582
Bnp Fra Tjenester 186025.11 174417 180425 185095 187141 189352
Bnp Fra Transport 8663.07 8010 8567 8620 8715 8818
Bnp Fra Verktøy 6775.01 6601 6437 6741 6816 6896

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 11.60 12 11.9 11.9 11.7 11.6
Sysselsatte 93.71 93.2 93.5 92 92 92.5
Arbeidsledige 12.34 12 12.1 12 12 12
Yrkesdeltakelse 61.70 62.1 62.1 62.5 62.5 62.5
Lønnskostnader 96.75 100 100 115 115 115
Lønn 2361.00 2360 2440 2470 2370 2550
Minstelønn 1045.00 1045 1045 1045 1120 1120
Befolkning 210.15 211 211 212 212 214
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Levelønn Family 2360.00 2450 2450 2550 2550 2450
Lønn Å Leve Av Individuell 1390.00 1500 1500 1550 1550 1550
Produktivitet 96.75 113 114 115 115 117
Arbeidsdeltagelse uten bønder -307.31 50 75 -310 40 80
Lønn Høy Dyktige 4730.00 4600 4600 4600 4600 4600
Lønninger innen produksjon 2407.00 2410 2420 2440 2410 2500
Sysselsetting 54.50 54.6 54.7 54.8 54.8 55.1

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 4.01 3.5 3.3 2.9 3.3 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.25 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 5344.75 5397 5400 5475 5521 5666
KjerneInflasjon 3.21 3.1 3.1 3 3.2 3.4
Produsentpriser 825.69 852 850 885 888 957
Eksportpriser 125.47 135 133 135 135 135
Importprisene 111.59 124 120 124 124 122
MatInflasjon 5.12 4.5 4.1 3.6 3.6 3.8
produsentprisene endring 7.70 7.1 7.3 7 7.5 8.1
KPI Housing Utilities 9145.09 9294 9501 9395 9447 9724
Kpi Transport 5064.54 5167 5109 5207 5232 5389

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 3.75 3.5 3.5 3.5 3.75 5
Kontanter - Reserve - Ratio 21.00 21 21 21 21 25
Valutareserver 359394.00 380000 383500 384000 384000 387000
Bankenes balanse 6782615.15 6850000 6900000 6930000 6930000 6980000
Innskudd Rente 2.78 2.53 2.53 9.51 2.53 9.76
Lånevekst 0.60 0.3 0.6 0.5 0.5 0.5
Sentralbankers balanse 3477860068.00 3850000000 3850000000 3850000000 3850000000 4129251291

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse 4713.26 1300 900 3000 2500 3000
Nåværende situasjon -3904.00 -4500 -3900 -5900 -3500 -2800
Nåværende situasjon mot BNP -0.77 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7
Import 14525.39 11700 14900 14500 15500 15800
Eksport 19238.65 13000 14000 16000 18000 18000
Utenlandsgjeld 672027.80 697000 685000 734000 734000 734000
Kjøpsbetingelser 112.44 109 111 109 109 111
Kapitalstrømmer -3138.10 -700 -420 -1030 -1030 -750
Utenlandske Direkte Investeringer 5996.29 6500 5100 6000 6000 5500
Pengeoverføringer 260.80 275 280 285 285 270
Gullreserver 67.36 67.5 67.5 67.5 67.5 67.6
Råoljeproduksjon 3107.00 3000 3200 3200 3200 3500
Turistankomster 6621.00 6850 6850 6850 6900 6900
Våpen Salg 111.00 70 70 70 70 70

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 77.22 82 82 82 85 85
Offentlige Budsjetter -7.10 -10.5 -10.5 -10.5 -9 -9
Regjeringens budsjetter verdi -49360.00 -60000 -50000 -90000 -65000 -75000
Offentlige Utgifter 107567.21 101144 121288 205895 108213 210630
Statens Inntekter 116430.00 119000 120000 146000 146000 148000
Militære Utgifter 30769.00 27500 27500 27500 27500 28100
Statsgjeld 5550452.10 5800000 5880000 5880000 5880000 5995350

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 30 30
Personalinntekt skattesats 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Salgsskatt 17.00 17 17 17 17 17
Sosial sikkerhetsrate 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit 60.30 58 61 62 63 62
Produksjon PMI 48.40 43 49 51 52 52
Service PMI 50.40 44 48 49 50 50.8
Sammensatt Pmi 50.90 41 49 50.5 51 52
Industriell Produksjon -0.40 -5 -0.5 1.5 1.8 2.2
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.50 -5 0.5 0.8 0.9 1.1
Industriproduksjonen -0.50 -7 -0.5 0.7 1.5 2.5
Kapasitetsutnyttelsen 78.00 78 78.5 79 79 80
Totalt Vehicle Sales 165140.00 178000 186000 190000 190000 196000
Bil Produksjon 204197.00 267000 266000 265000 265000 270000
Bilregistreringer 201.00 230 235 240 240 250
Ledende økonomisk indeks 0.24 0.3 0.5 0.6 0.6 0.8
Gruvedrift Produksjon 0.40 -3 -5 -1.5 0.5 1.5

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit 47.30 36 40 46 47 50
Butikkhandel (Månedlig) -1.00 -2 0.3 0.7 0.5 1
Butikkhandel (Årlig) 1.30 -2.7 -1.3 1.5 1.7 1.9
Forbruk 1239127.03 1118538 1167626 1232931 1246562 1261289
Konsumerkreditt 2047577.00 1817660 1896987 1992492 2059862 2038320
Privat-Sektor-Kreditt 3291800.00 3260000 3290000 3310000 3310000 3420000
Bankenes Utlånsrente 46.67 46.67 46.67 46.67 46.92 46.92
Bensinpriser 0.86 0.82 0.78 0.74 0.7 0.67

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Boligpriser 129.10 130 129 130 129 130


Brasil - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.