Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 5.40 5.53 5.6 5.68 5.75 5.91
10-årig statsobligasjon 11.06 11.55 11.86 12.18 12.51 13.18

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate -0.10 0.4 0.5 0.3 0.3 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 4.00 2.2 1.3 1.8 1.9 2.1
Arbeidsledighet 12.10 12.4 12.2 12 12 11
Inflasjon 10.06 10.5 8 7 5.5 4.25
Inflasjonen (Månedlig) 0.73 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
Rentesats 9.25 10.75 11.75 12 12 8
Kontanter - Reserve - Ratio 21.00 21 21 21 21 21
Handelsbalanse 3936.01 4600 5820 4400 5000 4600
Nåværende situasjon -5900.00 -2800 -130 -1300 -3700 -3100
Nåværende situasjon mot BNP -0.72 -1 -1 -1 -1 -1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 88.83 99 99 99 99 100
Offentlige Budsjetter -13.40 -7 -7 -7 -7 -7.5
Forretningstillit 56.00 58.5 57 55 52 50
Produksjon PMI 49.80 51 50 52 51 55
Service PMI 53.60 52.1 51 53 50.6 51.3
Butikkhandel (Månedlig) 0.60 0.1 0.6 1 1.1 1.1
Bedriftens Skattesats 34.00 30 30 34 34 34
Personalinntekt skattesats 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate -0.10 0.4 0.5 0.3 0.3 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 4.00 2.2 1.3 1.8 1.9 2.1
BNP 1444.73 1750 1750 1750 1750 1890
Bnp Faste Priser 306899.40 312841 304914 304407 312424 318785
Brutto Nasjonal Produkt 2153201.95 2064306 2051843 2133431 2191960 2103527
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 430490.80 385987 416265 402482 438240 393321
Bnp Per Innbygger 8228.79 11100 11100 11100 11200 11200
Bnp Per Innbygger Ppp 14063.98 14600 14600 14600 14600 14650
Bnp Fra Landbruk 17963.07 14208 28422 24148 18286 14478
Bnp Fra Construction 14970.41 13917 13477 13650 15240 14181
Bnp Fra Manufacturing 31514.53 32732 29771 30165 32082 33354
Bnp Fra Mining 2677.79 2508 2307 2511 2726 2556
Bnp Fra Forvaltningsloven 38604.31 39865 38461 38847 39299 40623
Bnp Fra Tjenester 186511.67 191534 180551 182750 189869 195173
Bnp Fra Transport 8822.59 8662 8340 8422 8981 8826
Bnp Fra Verktøy 6693.24 7024 7142 7130 6814 7157

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbeidsledighet 12.10 12.4 12.2 12 12 11
Sysselsatte 92.98 91 89 89 91 92
Arbeidsledige 12.90 12.8 12.5 12.5 12 12
Yrkesdeltakelse 61.90 58.2 58.3 58.5 59 60
Lønnskostnader 70.30 90 87 85 75 73
Lønn 2489.00 2570 2650 2650 2790 2810
Minstelønn 1100.00 1200 1200 1200 1200 1280
Befolkning 211.82 215 215 215 215 217
Pensjonsalder Kvinner 62.00 60 62 60 60 60
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Arbeidsdeltagelse uten bønder 324.10 90 210 310 -150 -130
Produktivitet 70.30 92 95 98 100 105
Lønninger innen produksjon 2466.00 2680 2700 2700 2750 2840
Sysselsetting 54.10 53 53 53.2 52 52

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflasjon 10.06 10.5 8 7 5.5 4.25
Inflasjonen (Månedlig) 0.73 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 6120.04 6271 6232 6360 6457 6731
KjerneInflasjon 7.29 5.3 4.2 3.8 2.8 2.8
Produsentpriser 161.19 179 179 182 185 200
Eksportpriser 115.26 120 119 121 120 120
Importprisene 113.02 111 100 110 113 113
MatInflasjon 7.94 11.3 10.7 9.7 9.8 5
produsentprisene endring 28.90 25 20 17 15 8
KPI Housing Utilities 10840.40 10610 10694 11279 11353 11835
Kpi Transport 6210.61 6248 6279 6304 6323 6342

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Rentesats 9.25 10.75 11.75 12 12 8
Kontanter - Reserve - Ratio 21.00 21 21 21 21 21
Pengemengde 409183.52 415000 420100 430400 450900 470000
Pengemengden M1 632584.95 620000 660500 650500 720120 770000
Pengemengden M2 4153807.25 4300900 4500100 4500600 4700200 5200000
Pengemengden M3 8646205.22 9000200 9300600 9500000 9700250 10500700
Valutareserver 362204.00 372300 370250 372200 375100 396700
Bankenes balanse 8900233.38 9119854 9327160 9525513 9715009 10672600
Lån Til Privat Sektor 688054.00 723013 732720 732720 752134 760200
Innskudd Rente 4.58 6.08 7.08 7.33 7.33 7.33
Lånevekst 1.80 1.3 0.9 0.8 0.7 0.7
Internbankrente 4.72 4.5 5.5 7 8 8
Sentralbankers balanse 4156955771.00 4300900300 4310600500 4400210600 4400900800 4600400400

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalanse 3936.01 4600 5820 4400 5000 4600
Nåværende situasjon -5900.00 -2800 -130 -1300 -3700 -3100
Nåværende situasjon mot BNP -0.72 -1 -1 -1 -1 -1.5
Import 20421.43 20600 20700 21600 20900 21800
Eksport 24357.43 25200 26520 26000 25900 26400
Utenlandsgjeld 663647.05 683000 691000 691000 665000 665000
Kjøpsbetingelser 101.98 108 119 110 106 106
Kapitalstrømmer -5804.00 161 -1243 -275 -761 -380
Utenlandske Direkte Investeringer -3900.00 4100 3800 3500 3000 4000
Pengeoverføringer 389.74 340 320 310 320 315
Gullreserver 129.65 67.6 67.7 67.7 67.7 67.6
Råoljeproduksjon 3000.80 2950 2980 3000 3020 3100
Turistankomster 6353.00 5500 5500 5500 5500 6000
Våpen Salg 170.00 70 70 70 70 70

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 88.83 99 99 99 99 100
Offentlige Budsjetter -13.40 -7 -7 -7 -7 -7.5
Regjeringens budsjetter verdi -26608.00 -50000 -49000 -49000 -49000 -49000
Offentlige Utgifter 126990.51 118715 186446 130152 129403 132121
Statens Inntekter 193900.00 140000 134800 141500 181200 190000
Militære Utgifter 25101.00 29000 29000 29000 29000 29000
Statsgjeld 6978912.93 6830000 6890000 6890000 6900000 6900000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bedriftens Skattesats 34.00 30 30 34 34 34
Personalinntekt skattesats 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Salgsskatt 17.00 17 17 17 17 17
Sosial sikkerhetsrate 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forretningstillit 56.00 58.5 57 55 52 50
Produksjon PMI 49.80 51 50 52 51 55
Service PMI 53.60 52.1 51 53 50.6 51.3
Sammensatt Pmi 52.00 52 51.6 51.6 51.3 51.3
Industriell Produksjon -4.40 0.3 0.2 1 2.9 2.9
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.20 0.8 0.8 0.5 0.7 0.7
Industriproduksjonen -5.60 0.3 0.2 0.5 0.8 2
Kapasitetsutnyttelsen 80.50 81.4 81.6 81.6 81.6 81.6
Lagerendringer -11000.10 60000 -25000 -8700 -64800 -62000
Totalt Vehicle Sales 156146.00 130000 135000 145000 145600 145600
Bil Produksjon 210925.00 1999500 184100 190100 177800 180600
Bilregistreringer 207.00 175 175 170 200 220
Ledende økonomisk indeks 0.69 0.8 0.8 0.5 0.8 0.8
Liten - Forretnings - Feeling 57.70 58 52.3 55 53.3 53.3
Gruvedrift Produksjon 5.00 2.9 -3 2.2 2.2 2.2
Stål~~pos=trunc 3100.00 3087 3088 3089 3089 3089

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Butikkhandel (Månedlig) 0.60 0.1 0.6 1 1.1 1.1
Butikkhandel (Årlig) -4.20 4 1.3 1.8 1.8 1.8
Forbruk 1337948.24 1338360 1270084 1275019 1362031 1363789
Konsumerkreditt 2640874.00 2750900 2840100 2945075 3100900 3500400
Privat-Sektor-Kreditt 4350823.00 4160900 4200500 4300320 4370660 4651600
Bankenes Utlånsrente 45.18 46.68 47.68 47.93 47.93 47.93
Økonomisk optimismeindeks 74.10 79 80 78 78 80
Husholdninger Gjeld Til Bnp 36.20 38 37 37 37 37
Bensinpriser 1.17 1.11 1.06 1 0.95 0.91

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Boligpriser 137.70 140 142 142 145 150


Brasil - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.