Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 5.32 5.38 5.44 5.49 5.55 5.66
Aksjemarkedet 100031.83 96991 94040 91179 88408 82866
10-årig statsobligasjon 6.37 6.45 6.54 6.63 6.72 6.89

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -1.50 9 1.2 0.7 0.5 0.8
Bnp Årlig Vekstrate -0.30 -8 -6.5 0.6 5 3.5
Arbeidsledighet 12.90 13.5 13.3 13 12.7 12.3
Inflasjon 2.13 1.7 1.6 1.8 2.1 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.26 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Rentesats 2.25 2 2 2 2.5 3
Kontanter - Reserve - Ratio 21.00 21 21 21 25 25
Handelsbalanse 7463.40 3900 3000 2500 4500 3000
Nåværende situasjon 1326.40 -1500 -1800 -2300 -2600 -2800
Nåværende situasjon mot BNP -2.70 -3.2 -3.2 -3.3 -3.3 -3.3
Regjeringens gjeld mot BNP 75.79 86 86 88 88 85
Offentlige Budsjetter -5.90 -10.5 -10.5 -9 -9 -9
Forretningstillit 47.60 46 45 48 51 55
Produksjon PMI 51.60 51 51 51.8 52.5 52.5
Service PMI 35.90 32 38 43 45 50.8
Forbrukertillit 47.30 40 46 47 49 50
Butikkhandel (Månedlig) 13.90 0.3 0.7 0.5 0.8 1
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 30 30 30
Personalinntekt skattesats 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -1.50 9 1.2 0.7 0.5 0.8
Bnp Årlig Vekstrate -0.30 -8 -6.5 0.6 5 3.5
BNP 1839.76 1690 1690 1760 1760 1760
Bnp Faste Priser 291912.45 292945 282472 293664 306508 292358
Brutto Nasjonal Produkt 1758716.18 1718921 1720964 1769268 1846652 1781197
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 285059.50 287586 262339 286770 299312 271520
Bnp Per Innbygger 11121.74 10400 10400 11100 11100 11100
Bnp Per Innbygger Ppp 14651.60 13700 13700 14400 14400 14400
Bnp Fra Landbruk 25137.07 18887 12860 25288 26394 13310
Bnp Fra Construction 12825.35 13711 12855 12902 13467 13304
Bnp Fra Manufacturing 27686.97 30975 28300 27853 29071 29290
Bnp Fra Mining 2483.50 2714 2664 2498 2608 2757
Bnp Fra Forvaltningsloven 39465.21 38330 37277 39702 41438 38582
Bnp Fra Tjenester 175788.56 176293 173933 176843 184578 180021
Bnp Fra Transport 7978.92 8371 8100 8027 8378 8383
Bnp Fra Verktøy 6916.01 6289 6335 6958 7262 6556

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 12.90 13.5 13.3 13 12.7 12.3
Sysselsatte 85.94 85.9 85.7 85.9 86.3 91
Arbeidsledige 12.71 13 13.1 12.8 12.7 12.5
Yrkesdeltakelse 56.80 56.8 58.8 59.5 60 61.5
Lønnskostnader 106.39 100 115 115 115 115
Lønn 2460.00 2440 2470 2370 2410 2550
Minstelønn 1045.00 1045 1045 1120 1120 1120
Befolkning 210.15 211 212 212 212 214
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Produktivitet 106.39 107 108 108 108 109
Arbeidsdeltagelse uten bønder -331.90 50 -310 40 50 80
Lønninger innen produksjon 2455.00 2420 2440 2410 2420 2500
Sysselsetting 49.50 49.3 49.9 50.5 51 52

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 2.13 1.7 1.6 1.8 2.1 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.26 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 5325.46 5317 5405 5445 5423 5568
KjerneInflasjon 1.93 2.3 2.3 2.7 2.9 3
Produsentpriser 879.96 847 882 900 919 944
Eksportpriser 122.78 124 124 124 124 125
Importprisene 108.15 109 110 110 110 111
MatInflasjon 7.61 6.5 6 5.8 5.6 5
produsentprisene endring 7.70 6.9 6.7 6.5 6.7 7
KPI Housing Utilities 9106.74 9354 9277 9299 9294 9555
Kpi Transport 4825.09 5030 5141 5128 4911 5295

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 2.25 2 2 2 2.5 3
Kontanter - Reserve - Ratio 21.00 21 21 21 25 25
Valutareserver 348781.00 353500 354000 358000 360000 379000
Bankenes balanse 7416539.22 7440000 7460000 7400000 7350000 7000000
Innskudd Rente 2.03 2.03 2.03 2.03 2.53 2.53
Lånevekst 0.30 0.6 0.5 0.5 0.2 0.5
Sentralbankers balanse 4009742429.00 3990000000 3980000000 3960000000 3930000000 3850000000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 7463.40 3900 3000 2500 4500 3000
Nåværende situasjon 1326.40 -1500 -1800 -2300 -2600 -2800
Nåværende situasjon mot BNP -2.70 -3.2 -3.2 -3.3 -3.3 -3.3
Import 10449.00 14900 14500 15500 14000 15800
Eksport 17912.00 19000 16000 18000 18500 18000
Utenlandsgjeld 633825.30 636000 640000 643000 646000 660000
Kjøpsbetingelser 113.53 113 113 113 113 113
Kapitalstrømmer 1471.80 1000 700 300 -500 -750
Utenlandske Direkte Investeringer 2551.92 2800 3500 4500 5000 6000
Pengeoverføringer 268.10 280 285 287 289 290
Gullreserver 67.40 67.5 67.5 67.5 67.5 67.6
Råoljeproduksjon 2973.00 3200 3200 3200 3200 3500
Turistankomster 6353.00 5500 5500 6500 6500 6500
Våpen Salg 111.00 70 70 70 70 70

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 75.79 86 86 88 88 85
Offentlige Budsjetter -5.90 -10.5 -10.5 -9 -9 -9
Regjeringens budsjetter verdi -140401.00 -170000 -180000 -185000 -190000 -195000
Offentlige Utgifter 180629.95 118510 193479 113563 183830 200251
Statens Inntekter 77415.35 55000 50000 60000 70000 108000
Militære Utgifter 30769.00 27500 27500 27500 27500 28100
Statsgjeld 5929085.15 5880000 5930000 5950000 5970000 5995350

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 30 30 30
Personalinntekt skattesats 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Salgsskatt 17.00 17 17 17 17 17
Sosial sikkerhetsrate 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit 47.60 46 45 48 51 55
Produksjon PMI 51.60 51 51 51.8 52.5 52.5
Service PMI 35.90 32 38 43 45 50.8
Sammensatt Pmi 40.50 42 48 50 51 52
Industriell Produksjon -21.90 -0.5 1.5 1.8 8 2.2
Industriell Produksjon (Månedlig) 7.00 0.5 0.8 0.9 1 1.1
Industriproduksjonen -31.30 -3.5 -1.8 1.5 6 2.5
Kapasitetsutnyttelsen 69.60 69.8 72 74 75.5 76.2
Totalt Vehicle Sales 102400.00 65000 80000 100000 110000 176000
Bil Produksjon 98708.00 75000 95000 110000 125000 190000
Bilregistreringer 133.00 150 200 220 240 250
Ledende økonomisk indeks -9.73 -0.3 0.1 0.3 0.5 0.8
Liten - Forretnings - Feeling 42.00 48 50 50 53 54
Gruvedrift Produksjon 10.20 -5 -1.5 0.5 0.9 1.5

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 47.30 40 46 47 49 50
Butikkhandel (Månedlig) 13.90 0.3 0.7 0.5 0.8 1
Butikkhandel (Årlig) -7.20 -2.3 -2 1.7 5.6 1.9
Forbruk 1162204.32 1140886 1158584 1169178 1220315 1199134
Konsumerkreditt 2029024.00 1853545 1872342 2063592 2130475 1937874
Privat-Sektor-Kreditt 3376332.00 3380000 3390000 3370000 3350000 3320000
Bankenes Utlånsrente 42.74 42.74 42.74 42.74 43.24 43.24
Husholdninger Gjeld Til Bnp 30.40 30.8 30.9 40 40.3 40.5
Bensinpriser 0.73 0.69 0.66 0.63 0.59 0.57

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 130.30 131 131 132 132 132


Brasil - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.