Markeder Siste Referanse
Valuta 63.74 2019-12
Aksjemarkedet 2899 2019-12
10-årig statsobligasjon 6.4 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-09
Arbeidsledighet 4.6 2019-10
Inflasjon 3.8 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-10
Rentesats 6.5 2019-11
Handelsbalanse 14150 2019-09
Nåværende situasjon 12900 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 13.5 2017-12
Offentlige Budsjetter 2.7 2018-12
Forretningstillit -5 2019-11
Produksjon PMI 45.6 2019-11
Service PMI 55.6 2019-11
Forbrukertillit -13 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -1.2 2019-09
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 13 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-09
BNP 1658 2018-12
Bnp Faste Priser 21836 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4604 2019-06
Bnp Per Innbygger 11729 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 27147 2018-12
Bnp Fra Landbruk 600 2019-06
Bnp Fra Construction 1102 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 2680 2019-06
Bnp Fra Mining 2028 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 1633 2019-06
Bnp Fra Transport 1473 2019-06
Bnp Fra Verktøy 503 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.6 2019-10
Sysselsatte 72.1 2019-10
Arbeidsledige 3.5 2019-10
Sysselsetting 59.5 2019-10
Yrkesdeltakelse 67.9 2019-06
Produktivitet 1.5 2017-12
Ledige Stillinger 1755036 2019-08
Lønn 45541 2019-09
Minstelønn 11163 2018-05
Lønnsveksten 3.1 2019-09
Lønninger innen produksjon 42597 2019-09
Befolkning 147 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 60.5 2019-12
Levelønn Family 23700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 14500 2018-12
Lønn Høy Dyktige 48300 2018-12
Lønn Lav Dyktige 19900 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.8 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 588 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 100 2019-10
KjerneInflasjon 3.7 2019-10
Bnp-Deflatoren 120 2019-06
Produsentpriser 668 2019-10
produsentprisene endring -4.9 2019-10
MatInflasjon 4.7 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 6.5 2019-11
Internbankrente 6.89 2019-10
Pengemengde 9355 2019-10
Pengemengden M1 22135 2019-10
Pengemengden M2 48083 2019-10
Sentralbankers balanse 2339 2019-11
Valutareserver 540917 2019-10
Lån Til Privat Sektor 29129105 2019-08
Innskudd Rente 5.11 2019-09
Kontanter - Reserve - Ratio 8 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 14150 2019-09
Nåværende situasjon 12900 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Eksport 35040 2019-09
Import 20892 2019-09
Utenlandsgjeld 472 2019-09
Kapitalstrømmer 13834 2019-06
Gullreserver 2242 2019-12
Råoljeproduksjon 10900 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 10206 2019-03
Pengeoverføringer 474 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 4.9 2018-12
Våpen Salg 6409 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 13.5 2017-12
Offentlige Budsjetter 2.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 3071 2019-10
Offentlige Utgifter 4044 2019-06
Statens Inntekter 2863058790 2019-09
Statsgjeld 13538 2019-06
Fiscal Utgifter 24637086 2019-09
Kreditt-Rating 55 2019-12
Militære Utgifter 64193 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 13 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -5 2019-11
Produksjon PMI 45.6 2019-11
Service PMI 55.6 2019-11
Industriell Produksjon 2.6 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) 5.5 2019-10
Industriproduksjonen 3.7 2019-10
Kapasitetsutnyttelsen 64 2019-09
Lagerendringer 846 2019-06
Bil Produksjon 135 2019-09
Bilregistreringer 103 2019-10
Totalt Vehicle Sales 152057 2019-10
Ledende økonomisk indeks 2.2 2019-10
Internett-hastighet 11846 2017-03
IP-adresser 19163474 2017-03
Konkurser 3088 2019-06
Sementproduksjon 5.96 2019-09
Konkurranseevne Index 66.74 2019-12
Konkurranseevne Rank 43 2019-12
Sammensatt Pmi 53.3 2019-10
Bedriftens Fortjeneste 11689 2019-09
Korrupsjon Index 28 2018-12
Korrupsjon Rank 138 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 28 2019-12
Gruvedrift Produksjon 0.9 2019-10
Stål~~pos=trunc 5950 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -13 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -1.2 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 1.6 2019-10
Forbruk 11904 2019-06
Konsumerkreditt 16734573 2019-08
Privat-Sektor-Kreditt 45863678 2019-08
Bankenes Utlånsrente 8.28 2019-09
Bensinpriser 0.72 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17.5 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 6.3 2018-12
Konstruksjonsflyt ut 1 2019-10
Hjem Eierskap Rate 87.3 2016-12
Nyestartede boliger 6.5 2019-10


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Russland - Økonomiske indikatorer.