Markeder Siste Referanse
Valuta 71.5 2020-05
Aksjemarkedet 2733 2020-05
10-årig statsobligasjon 5.47 2020-05

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2020-03
Arbeidsledighet 4.7 2020-03
Inflasjon 3.1 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2020-04
Rentesats 5.5 2020-05
Handelsbalanse 9313 2020-03
Nåværende situasjon 21700 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 14.6 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.8 2019-12
Forretningstillit -7 2020-04
Produksjon PMI 31.3 2020-04
Service PMI 12.2 2020-04
Forbrukertillit -11 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 10.2 2020-03
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 13 2020-12
Coronavirus tilfeller 344481 2020-05
Coronavirus dødsfall 3541 2020-05
Coronavirus gjenopprettet 99825 2020-05

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2020-03
BNP 1750 2019-12
Bnp Faste Priser 25155 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7321 2019-12
Bnp Per Innbygger 11729 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 27147 2018-12
Bnp Fra Landbruk 954 2019-12
Bnp Fra Construction 1914 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 3079 2019-12
Bnp Fra Mining 2062 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 1613 2019-12
Bnp Fra Transport 1440 2019-12
Bnp Fra Verktøy 641 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.7 2020-03
Sysselsatte 71.4 2020-03
Arbeidsledige 3.49 2020-03
Sysselsetting 59.1 2020-03
Yrkesdeltakelse 62 2020-03
Produktivitet 2.8 2018-12
Ledige Stillinger 1651014 2019-11
Lønn 47257 2020-02
Minstelønn 12130 2020-01
Lønnsveksten 5.7 2020-02
Lønninger innen produksjon 43243 2019-11
Befolkning 147 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 55.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 60.5 2019-12
Levelønn Family 23700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 14500 2018-12
Lønn Høy Dyktige 48300 2018-12
Lønn Lav Dyktige 19900 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.1 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2020-04
Konsumprisindeksen Kpi 605 2020-04
Kjerne Konsumprisindeks 100 2020-04
KjerneInflasjon 2.9 2020-04
Bnp-Deflatoren 119 2019-12
Produsentpriser 606 2020-04
produsentprisene endring -10.4 2020-04
MatInflasjon 2.2 2020-03

Penger Siste Referanse
Rentesats 5.5 2020-05
Internbankrente 6.72 2020-02
Pengemengde 10241 2020-03
Pengemengden M1 25136 2020-03
Pengemengden M2 52327 2020-03
Sentralbankers balanse 50797025 2020-03
Valutareserver 566012 2020-04
Lån Til Privat Sektor 29602154 2020-02
Innskudd Rente 4.32 2020-03
Kontanter - Reserve - Ratio 8 2020-05

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 9313 2020-03
Nåværende situasjon 21700 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Eksport 29612 2020-03
Import 20299 2020-03
Utenlandsgjeld 450 2020-03
Kapitalstrømmer 10370 2019-12
Gullreserver 2242 2019-12
Råoljeproduksjon 10880 2020-01
Utenlandske Direkte Investeringer 5885 2019-12
Pengeoverføringer 584 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 4.9 2018-12
Våpen Salg 6409 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 14.6 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 123 2020-04
Offentlige Utgifter 4227 2019-12
Statens Inntekter 922333969 2020-03
Statsgjeld 12565 2019-12
Fiscal Utgifter 5070596 2020-02
Kreditt-Rating 55 2020-05
Militære Utgifter 64193 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 13 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -7 2020-04
Produksjon PMI 31.3 2020-04
Service PMI 12.2 2020-04
Industriell Produksjon -6.6 2020-04
Industriell Produksjon (Månedlig) -9.2 2020-04
Industriproduksjonen -10 2020-04
Kapasitetsutnyttelsen 59 2020-04
Lagerendringer -615 2019-12
Bil Produksjon 111 2020-03
Bilregistreringer 38922 2020-04
Totalt Vehicle Sales 38922 2020-04
Ledende økonomisk indeks 0.9 2020-03
Internett-hastighet 11846 2017-03
IP-adresser 19163474 2017-03
Konkurser 2538 2020-03
Sementproduksjon 4.26 2020-03
Konkurranseevne Index 66.74 2019-12
Konkurranseevne Rank 43 2019-12
Sammensatt Pmi 13.9 2020-04
Bedriftens Fortjeneste 1847 2020-02
Korrupsjon Index 28 2019-12
Korrupsjon Rank 137 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 28 2019-12
Gruvedrift Produksjon -3.2 2020-04
Stål~~pos=trunc 4700 2020-04

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -11 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 10.2 2020-03
Butikkhandel (Årlig) 5.6 2020-03
Forbruk 13378 2019-12
Konsumerkreditt 17914782 2020-02
Privat-Sektor-Kreditt 47516936 2020-02
Bankenes Utlånsrente 7.75 2020-03
Bensinpriser 0.61 2020-04
Husholdninger Gjeld Til Bnp 19.2 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 8 2019-12
Konstruksjonsflyt ut 2.3 2020-02
Hjem Eierskap Rate 89 2018-12
Nyestartede boliger 5.3 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 344481 2020-05
Coronavirus dødsfall 3541 2020-05
Coronavirus gjenopprettet 99825 2020-05
ICU-senger 641 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Russland - Økonomiske indikatorer.