RUSSLAND - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.38 2017-12
Arbeidsledighet 4.9 2018-04
Inflasjon 2.4 2018-05
Rentesats 7.25 2018-06
Handelsbalanse 15316 2018-04
Regjeringens gjeld mot BNP 12.6 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 63.59 2018-06
Aksjemarkedet 2254 Poeng 2018-06
10-årig statsobligasjon 7.86 % 2018-06
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.38 % 2017-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 % 2018-03
BNP 1283 Usd Billion 2016-12
Bnp Faste Priser 19992 Rub Billion 2018-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7490 Rub Billion 2017-12
Bnp Per Innbygger 11099 USD 2016-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24026 USD 2016-12
Bnp Fra Landbruk 447 Rub Billion 2018-03
Bnp Fra Construction 713 Rub Billion 2018-03
Bnp Fra Manufacturing 2189 Rub Billion 2018-03
Bnp Fra Mining 1879 Rub Billion 2018-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 1613 Rub Billion 2018-03
Bnp Fra Transport 1347 Rub Billion 2018-03
Bnp Fra Verktøy 657 Rub Billion 2018-03
Brutto Nasjonal Produkt 65166840 Rub - Millioner 2015-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.9 % 2018-04
Sysselsatte 72.3 Million 2018-04
Arbeidsledige 3.7 Million 2018-04
Sysselsetting 59.6 % 2018-04
Yrkesdeltakelse 62.7 % 2018-04
Produktivitet -0.2 % 2016-12
Ledige Stillinger 1526865 Personer 2018-05
Lønn 43550 Rub / Måned 2018-04
Minstelønn 11163 Rub / Måned 2018-05
Lønnsveksten 7.8 % 2018-04
Lønninger innen produksjon 39826 Rub / Måned 2018-03
Befolkning 147 Million 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Levelønn Family 28300 Rub / Måned 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 20400 Rub / Måned 2017-12
Lønn Høy Dyktige 46100 Rub / Måned 2017-12
Lønn Lav Dyktige 18300 Rub / Måned 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.4 % 2018-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 % 2018-05
Konsumprisindeksen Kpi 560 Indekspoeng 2018-05
Kjerne Konsumprisindeks 100 Indekspoeng 2018-05
KjerneInflasjon 2 % 2018-05
Bnp-Deflatoren 111 Indekspoeng 2018-03
Produsentpriser 660 Indekspoeng 2018-05
produsentprisene endring 12 % 2018-05
MatInflasjon 0.9 % 2018-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 7.25 % 2018-06
Internbankrente 7.22 % 2018-04
Pengemengde 8712 Rub Billion 2018-04
Pengemengden M1 19758 Rub Billion 2018-04
Pengemengden M2 43122 Rub Billion 2018-04
Sentralbankers balanse 1957 Rub Billion 2018-06
Valutareserver 456640 Usd Million 2018-05
Lån Til Privat Sektor 25443198 Rub - Millioner 2018-04
Innskudd Rente 7.01 % 2016-12
Kontanter - Reserve - Ratio 7 % 2018-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 15316 Usd Million 2018-04
Eksport 36245 Usd Million 2018-04
Import 20929 Usd Million 2018-04
Nåværende situasjon 28800 Usd Million 2018-03
Nåværende situasjon mot BNP 1.8 % 2016-12
Utenlandsgjeld 525 Usd Billion 2018-03
Kapitalstrømmer 8300 Usd Million 2018-03
Gullreserver 1910 Tonn 2018-06
Råoljeproduksjon 10552 BBL/D/1K 2018-02
Utenlandske Direkte Investeringer 4300 Usd Million 2018-03
Pengeoverføringer 440 Usd Million 2017-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.33 2016-12
Våpen Salg 6148 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 12.6 % 2017-12
Offentlige Budsjetter -1.5 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 459 Rub Billion 2018-05
Offentlige Utgifter 3975 Rub Billion 2017-12
Statens Inntekter 10831922 Rub - Millioner 2018-04
Statsgjeld 11560 Rub Billion 2017-12
Fiscal Utgifter 10032791 Rub - Millioner 2018-04
Kreditt-Rating 43.26
Militære Utgifter 55327 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -2 Indekspoeng 2018-05
Produksjon PMI 49.8 2018-05
Service PMI 54.1 Indekspoeng 2018-05
Industriell Produksjon 3.7 % 2018-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.5 % 2018-05
Industriproduksjonen 5.4 % 2018-05
Kapasitetsutnyttelsen 64 % 2018-04
Lagerendringer -1033 Rub Billion 2017-12
Bil Produksjon 125 Tusen Enheter 2018-02
Bilregistreringer 147525 2018-05
Totalt Vehicle Sales 147525 2018-05
Ledende økonomisk indeks 1.7 % 2018-04
Internett-hastighet 11846 KBps 2017-03
IP-adresser 19163474 IP 2017-03
Konkurser 3680 Selskaper 2017-12
Sementproduksjon 2.73 Millioner - av - Ton 2018-02
Konkurranseevne Index 4.64 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 38 2018-12
Sammensatt Pmi 53.4 2018-05
Bedriftens Fortjeneste 2531 Rub Billion 2018-03
Korrupsjon Index 29 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 135 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 35 2017-12
Gruvedrift Produksjon 1.3 % 2018-05
Stål~~pos=trunc 6030 Tusen Tonn 2018-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -8 Indekspoeng 2018-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 % 2018-04
Butikkhandel (Årlig) 2.4 % 2018-04
Forbruk 12421 Rub Billion 2017-12
Konsumerkreditt 12697540 Rub - Millioner 2018-04
Privat-Sektor-Kreditt 38140738 Rub - Millioner 2018-04
Bankenes Utlånsrente 8.92 % 2018-04
Disponibel personlig inntekt 5.7 % 2018-04
Bensinpriser 0.72 Usd / Liter 2018-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16.2 Prosent 2017-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 1 % 2017-12
Konstruksjonsflyt ut 1.4 % 2018-04
Hjem Eierskap Rate 87.3 % 2016-12
Nyestartede boliger 4.5 Million - sq - Måler 2018-04
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 13 % 2018-12
Salgsskatt 18 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 47.5 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 47.5 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 30.73 mm 2015-12
Temperatur -20.43 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Russland - Økonomiske indikatorer.