Markeder Siste Referanse
Valuta 64.29 2019-06
Aksjemarkedet 2743 2019-06
10-årig statsobligasjon 7.66 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2019-03
Arbeidsledighet 4.7 2019-04
Inflasjon 5.1 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-05
Rentesats 7.5 2019-06
Handelsbalanse 13705 2019-04
Nåværende situasjon 32800 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 13.5 2017-12
Offentlige Budsjetter 2.7 2018-12
Forretningstillit -1 2019-05
Produksjon PMI 49.8 2019-05
Service PMI 52 2019-05
Forbrukertillit -16 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -1.5 2019-04
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 13 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2019-03
BNP 1578 2017-12
Bnp Faste Priser 24554 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7594 2018-12
Bnp Per Innbygger 11441 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24766 2017-12
Bnp Fra Landbruk 890 2018-12
Bnp Fra Construction 2044 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 2928 2018-12
Bnp Fra Mining 2084 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 1643 2018-12
Bnp Fra Transport 1461 2018-12
Bnp Fra Verktøy 630 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.7 2019-04
Sysselsatte 71.4 2019-04
Arbeidsledige 3.6 2019-04
Sysselsetting 59 2019-04
Yrkesdeltakelse 62.1 2019-02
Produktivitet 1.5 2017-12
Ledige Stillinger 1571616 2019-05
Lønn 47020 2019-04
Minstelønn 11163 2018-05
Lønnsveksten 1.6 2019-04
Lønninger innen produksjon 40200 2019-02
Befolkning 147 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 60.5 2019-12
Levelønn Family 23700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 14500 2018-12
Lønn Høy Dyktige 48300 2018-12
Lønn Lav Dyktige 19900 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.1 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 588 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 100 2019-05
KjerneInflasjon 4.7 2019-05
Bnp-Deflatoren 120 2018-12
Produsentpriser 686 2019-04
produsentprisene endring 10.7 2019-04
MatInflasjon 6.7 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 7.5 2019-06
Internbankrente 8.4 2019-04
Pengemengde 9114 2019-04
Pengemengden M1 21174 2019-04
Pengemengden M2 46436 2019-04
Sentralbankers balanse 2424 2019-06
Valutareserver 495232 2019-05
Lån Til Privat Sektor 28298414 2019-03
Innskudd Rente 5.82 2019-04
Kontanter - Reserve - Ratio 8 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 13705 2019-04
Nåværende situasjon 32800 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Eksport 35655 2019-04
Import 21950 2019-04
Utenlandsgjeld 468 2019-03
Kapitalstrømmer 33093 2018-12
Gullreserver 2119 2019-03
Råoljeproduksjon 10931 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 1417 2018-12
Pengeoverføringer 317 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.23 2017-12
Våpen Salg 6409 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 13.5 2017-12
Offentlige Budsjetter 2.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 1150 2019-05
Offentlige Utgifter 4067 2018-12
Statens Inntekter 12594629 2019-04
Statsgjeld 12591 2018-12
Fiscal Utgifter 10704678 2019-04
Kreditt-Rating 43.26
Militære Utgifter 64193 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 13 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 30 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -1 2019-05
Produksjon PMI 49.8 2019-05
Service PMI 52 2019-05
Industriell Produksjon 4.6 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.2 2019-04
Industriproduksjonen 4.7 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 63 2019-02
Lagerendringer -586 2018-12
Bil Produksjon 148 2019-04
Bilregistreringer 137624 2019-05
Totalt Vehicle Sales 137624 2019-05
Ledende økonomisk indeks 1.6 2019-04
Internett-hastighet 11846 2017-03
IP-adresser 19163474 2017-03
Konkurser 3282 2018-12
Sementproduksjon 4.94 2019-04
Konkurranseevne Index 65.62 2018-12
Konkurranseevne Rank 43 2018-12
Sammensatt Pmi 51.5 2019-05
Bedriftens Fortjeneste 3861 2019-03
Korrupsjon Index 28 2018-12
Korrupsjon Rank 138 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 31 2018-12
Gruvedrift Produksjon 4.2 2019-04
Stål~~pos=trunc 5600 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -16 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -1.5 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 1.2 2019-04
Forbruk 12812 2018-12
Konsumerkreditt 15430745 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 43729159 2019-03
Bankenes Utlånsrente 9.23 2019-03
Bensinpriser 0.7 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17.2 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 6.3 2018-12
Konstruksjonsflyt ut 0 2019-04
Hjem Eierskap Rate 87.3 2016-12
Nyestartede boliger 4.8 2019-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Russland - Økonomiske indikatorer.