Markeder Siste Referanse
Valuta 75.8 2021-04
Aksjemarkedet 3598 2021-04
10-årig statsobligasjon 7.08 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.5 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -1.8 2020-12
Arbeidsledighet 5.7 2021-02
Inflasjon 5.79 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.66 2021-03
Rentesats 4.5 2021-03
Handelsbalanse 8315 2021-02
Nåværende situasjon 16800 2021-03
Nåværende situasjon mot BNP 3.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 14.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.8 2019-12
Forretningstillit -0.3 2021-03
Produksjon PMI 51.1 2021-03
Service PMI 55.8 2021-03
Forbrukertillit -21 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) -1.9 2021-02
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 13 2020-12
Coronavirus tilfeller 4693469 2021-04
Coronavirus dødsfall 105193 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 4310557 2021-04

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.5 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -1.8 2020-12
BNP 1700 2019-12
Bnp Faste Priser 24996 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7225 2020-12
Bnp Per Innbygger 12012 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 27044 2019-12
Bnp Fra Landbruk 952 2020-12
Bnp Fra Construction 1913 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 3276 2020-12
Bnp Fra Mining 1836 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 1661 2020-12
Bnp Fra Transport 1339 2020-12
Bnp Fra Verktøy 633 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.7 2021-02
Sysselsatte 70.8 2021-02
Arbeidsledige 4.24 2021-02
Sysselsetting 58.6 2021-02
Yrkesdeltakelse 62.1 2021-02
Produktivitet 2 2019-12
Lønn 49516 2021-01
Minstelønn 12792 2021-01
Lønnsveksten 0.1 2021-01
Lønninger innen produksjon 46376 2021-01
Befolkning 147 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 55.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 60.5 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.79 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.66 2021-03
Konsumprisindeksen Kpi 635 2021-03
Kjerne Konsumprisindeks 101 2021-03
KjerneInflasjon 5.38 2021-03
Bnp-Deflatoren 124 2020-12
Produsentpriser 222 2021-03
produsentprisene endring 16 2021-03
MatInflasjon 7.58 2021-03

Penger Siste Referanse
Rentesats 4.5 2021-03
Internbankrente 4.9 2021-04
Pengemengde 12538 2021-02
Pengemengden M1 32158 2021-02
Pengemengden M2 58178 2021-02
Sentralbankers balanse 49500246 2021-02
Valutareserver 573322 2021-03
Lån Til Privat Sektor 34008301 2021-01
Innskudd Rente 3.21 2021-02
Kontanter - Reserve - Ratio 8 2021-03

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 8315 2021-02
Nåværende situasjon 16800 2021-03
Nåværende situasjon mot BNP 3.9 2019-12
Eksport 29268 2021-02
Import 20953 2021-02
Utenlandsgjeld 459 2021-03
Kapitalstrømmer 6012 2020-12
Gullreserver 2299 2020-12
Råoljeproduksjon 9655 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer 3886 2020-12
Oljeeksport 20200 2021-03
Pengeoverføringer 714 2020-12
Terrorisme - Hovedsiden 4.54 2019-12
Våpen Salg 3203 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 14.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 205 2021-03
Offentlige Utgifter 4409 2020-12
Statens Inntekter 5077663 2021-02
Statsgjeld 16945 2020-12
Fiscal Utgifter 5757871 2021-02
Kreditt-Rating 55 2021-04
Militære Utgifter 64144 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 13 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -0.3 2021-03
Produksjon PMI 51.1 2021-03
Service PMI 55.8 2021-03
Industriell Produksjon 1.1 2021-03
Industriell Produksjon (Månedlig) 12.2 2021-03
Industriproduksjonen 4.2 2021-03
Kapasitetsutnyttelsen 61 2021-03
Lagerendringer -202 2020-12
Bil Produksjon 128 2020-12
Bilregistreringer 148676 2021-03
Totalt Vehicle Sales 148676 2021-03
Ledende økonomisk indeks -2.8 2021-02
Internett-hastighet 11846 2017-03
IP-adresser 19163474 2017-03
Konkurser 2467 2020-12
Sementproduksjon 3.31 2020-12
Konkurranseevne Index 66.74 2019-12
Konkurranseevne Rank 43 2019-12
Sammensatt Pmi 54.6 2021-03
Bedriftens Fortjeneste 1359 2021-01
Korrupsjon Index 30 2020-12
Korrupsjon Rank 129 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 28 2019-12
Gruvedrift Produksjon -5.6 2021-03
Stål~~pos=trunc 5700 2021-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -21 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) -1.9 2021-02
Butikkhandel (Årlig) -1.3 2021-02
Forbruk 12722 2020-12
Konsumerkreditt 20430479 2021-01
Privat-Sektor-Kreditt 54438780 2021-01
Bankenes Utlånsrente 5.89 2021-02
Bensinpriser 0.64 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 21.2 2020-09

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 8 2019-12
Konstruksjonsflyt ut 0 2021-02
Hjem Eierskap Rate 89 2018-12
Nyestartede boliger 5.5 2021-02

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 4693469 2021-04
Coronavirus dødsfall 105193 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 4310557 2021-04
ICU-senger 641 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Russland - Økonomiske indikatorer.