Markeder Siste Referanse
Valuta 63.91 2019-04
Aksjemarkedet 2561 2019-04
10-årig statsobligasjon 8.24 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.7 2018-12
Arbeidsledighet 4.7 2019-03
Inflasjon 5.3 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-03
Rentesats 7.75 2019-03
Handelsbalanse 15671 2019-02
Nåværende situasjon 32800 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.2 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 13.5 2017-12
Offentlige Budsjetter 2.7 2018-12
Forretningstillit -2 2019-03
Produksjon PMI 52.8 2019-03
Service PMI 54.4 2019-03
Forbrukertillit -16 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 8.7 2019-03
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 13 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.7 2018-12
BNP 1578 2017-12
Bnp Faste Priser 24554 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7594 2018-12
Bnp Per Innbygger 11441 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24766 2017-12
Bnp Fra Landbruk 890 2018-12
Bnp Fra Construction 2044 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 2928 2018-12
Bnp Fra Mining 2084 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 1643 2018-12
Bnp Fra Transport 1461 2018-12
Bnp Fra Verktøy 630 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.7 2019-03
Sysselsatte 71.5 2019-02
Arbeidsledige 3.66 2019-02
Sysselsetting 59.1 2019-02
Yrkesdeltakelse 62.1 2019-02
Produktivitet 1.5 2017-12
Ledige Stillinger 1485830 2019-01
Lønn 43030 2019-02
Minstelønn 11163 2018-05
Lønnsveksten 0 2019-03
Lønninger innen produksjon 47231 2018-12
Befolkning 147 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 60.5 2019-12
Levelønn Family 23700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 14500 2018-12
Lønn Høy Dyktige 48300 2018-12
Lønn Lav Dyktige 19900 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.3 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 585 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 100 2019-03
KjerneInflasjon 4.6 2019-03
Bnp-Deflatoren 120 2018-12
Produsentpriser 682 2019-03
produsentprisene endring 10.9 2019-03
MatInflasjon 6.7 2019-02
Penger Siste Referanse
Rentesats 7.75 2019-03
Internbankrente 8.39 2019-03
Pengemengde 9030 2019-02
Pengemengden M1 20944 2019-02
Pengemengden M2 46213 2019-02
Sentralbankers balanse 2436 2019-04
Valutareserver 487803 2019-03
Lån Til Privat Sektor 27847666 2019-01
Innskudd Rente 6.24 2019-02
Kontanter - Reserve - Ratio 8 2019-02
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 15671 2019-02
Nåværende situasjon 32800 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.2 2017-12
Eksport 34043 2019-02
Import 18372 2019-02
Utenlandsgjeld 468 2019-03
Kapitalstrømmer 33093 2018-12
Gullreserver 2119 2019-03
Råoljeproduksjon 11051 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 1417 2018-12
Pengeoverføringer 317 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.23 2017-12
Våpen Salg 6148 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 13.5 2017-12
Offentlige Budsjetter 2.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 546 2019-03
Offentlige Utgifter 4067 2018-12
Statens Inntekter 5044556 2019-02
Statsgjeld 12591 2018-12
Fiscal Utgifter 4478996 2019-02
Kreditt-Rating 43.26
Militære Utgifter 55327 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 13 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 30 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -2 2019-03
Produksjon PMI 52.8 2019-03
Service PMI 54.4 2019-03
Industriell Produksjon 1.2 2019-03
Industriell Produksjon (Månedlig) 10.3 2019-03
Industriproduksjonen 0.3 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 63 2019-02
Lagerendringer -586 2018-12
Bil Produksjon 134 2019-02
Bilregistreringer 160180 2019-03
Totalt Vehicle Sales 160180 2019-03
Ledende økonomisk indeks 0.6 2019-03
Internett-hastighet 11846 2017-03
IP-adresser 19163474 2017-03
Konkurser 3013 2018-09
Sementproduksjon 3.01 2019-02
Konkurranseevne Index 65.62 2018-12
Konkurranseevne Rank 43 2018-12
Sammensatt Pmi 54.6 2019-03
Bedriftens Fortjeneste 1264 2019-01
Korrupsjon Index 28 2018-12
Korrupsjon Rank 138 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 31 2018-12
Gruvedrift Produksjon 4.3 2019-03
Stål~~pos=trunc 5230 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -16 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 8.7 2019-03
Butikkhandel (Årlig) 1.6 2019-03
Forbruk 12812 2018-12
Konsumerkreditt 15220767 2019-01
Privat-Sektor-Kreditt 43068433 2019-01
Bankenes Utlånsrente 9.23 2019-01
Bensinpriser 0.68 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16.9 2018-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 6.3 2018-12
Konstruksjonsflyt ut 0.2 2019-03
Hjem Eierskap Rate 87.3 2016-12
Nyestartede boliger 5 2019-02


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Russland - Økonomiske indikatorer.