Markeder Siste Referanse
Valuta 63.78 2019-10
Aksjemarkedet 2753 2019-10
10-årig statsobligasjon 6.58 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0.9 2019-06
Arbeidsledighet 4.5 2019-09
Inflasjon 4 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-09
Rentesats 7 2019-09
Handelsbalanse 12006 2019-08
Nåværende situasjon 12900 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 13.5 2017-12
Offentlige Budsjetter 2.7 2018-12
Forretningstillit -2 2019-09
Produksjon PMI 46.3 2019-09
Service PMI 53.6 2019-09
Forbrukertillit -13 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -1.2 2019-09
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 13 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0.9 2019-06
BNP 1658 2018-12
Bnp Faste Priser 21836 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4604 2019-06
Bnp Per Innbygger 11729 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24791 2017-12
Bnp Fra Landbruk 600 2019-06
Bnp Fra Construction 1102 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 2680 2019-06
Bnp Fra Mining 2028 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 1633 2019-06
Bnp Fra Transport 1473 2019-06
Bnp Fra Verktøy 503 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.5 2019-09
Sysselsatte 72.5 2019-08
Arbeidsledige 3.3 2019-09
Sysselsetting 59.9 2019-08
Yrkesdeltakelse 67.9 2019-06
Produktivitet 1.5 2017-12
Ledige Stillinger 1755036 2019-08
Lønn 45100 2019-08
Minstelønn 11163 2018-05
Lønnsveksten 2.4 2019-08
Lønninger innen produksjon 45105 2019-07
Befolkning 147 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 60.5 2019-12
Levelønn Family 23700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 14500 2018-12
Lønn Høy Dyktige 48300 2018-12
Lønn Lav Dyktige 19900 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 588 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 100 2019-09
KjerneInflasjon 4 2019-09
Bnp-Deflatoren 120 2019-06
Produsentpriser 669 2019-09
produsentprisene endring -1.2 2019-09
MatInflasjon 5.6 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 7 2019-09
Internbankrente 7.34 2019-08
Pengemengde 9368 2019-08
Pengemengden M1 21954 2019-08
Pengemengden M2 47585 2019-08
Sentralbankers balanse 2529 2019-10
Valutareserver 530923 2019-09
Lån Til Privat Sektor 29129105 2019-08
Innskudd Rente 5.27 2019-08
Kontanter - Reserve - Ratio 8 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 12006 2019-08
Nåværende situasjon 12900 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Eksport 33837 2019-08
Import 21831 2019-08
Utenlandsgjeld 472 2019-09
Kapitalstrømmer 13834 2019-06
Gullreserver 2219 2019-09
Råoljeproduksjon 10756 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 10206 2019-03
Pengeoverføringer 474 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 5.23 2017-12
Våpen Salg 6409 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 13.5 2017-12
Offentlige Budsjetter 2.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2986 2019-09
Offentlige Utgifter 4044 2019-06
Statens Inntekter 25657817 2019-08
Statsgjeld 13538 2019-06
Fiscal Utgifter 21675530 2019-08
Kreditt-Rating 43.26
Militære Utgifter 64193 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 13 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -2 2019-09
Produksjon PMI 46.3 2019-09
Service PMI 53.6 2019-09
Industriell Produksjon 3 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.7 2019-09
Industriproduksjonen 3.2 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 64 2019-09
Lagerendringer 846 2019-06
Bil Produksjon 110 2019-07
Bilregistreringer 157129 2019-09
Totalt Vehicle Sales 157129 2019-09
Ledende økonomisk indeks 2 2019-09
Internett-hastighet 11846 2017-03
IP-adresser 19163474 2017-03
Konkurser 3088 2019-06
Sementproduksjon 6.59 2019-07
Konkurranseevne Index 66.74 2019-12
Konkurranseevne Rank 43 2019-12
Sammensatt Pmi 51.4 2019-09
Bedriftens Fortjeneste 9111 2019-07
Korrupsjon Index 28 2018-12
Korrupsjon Rank 138 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 31 2018-12
Gruvedrift Produksjon 3.1 2019-08
Stål~~pos=trunc 5900 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -13 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -1.2 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 0.7 2019-09
Forbruk 11904 2019-06
Konsumerkreditt 16734573 2019-08
Privat-Sektor-Kreditt 45863678 2019-08
Bankenes Utlånsrente 8.52 2019-08
Bensinpriser 0.71 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17.5 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 6.3 2018-12
Konstruksjonsflyt ut 0.3 2019-08
Hjem Eierskap Rate 87.3 2016-12
Nyestartede boliger 6.5 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Russland - Økonomiske indikatorer.