Markeder Siste Referanse
Valuta 66.54 2019-08
Aksjemarkedet 2673 2019-08
10-årig statsobligasjon 7.29 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.4 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.9 2019-06
Arbeidsledighet 4.5 2019-07
Inflasjon 4.6 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-07
Rentesats 7.25 2019-07
Handelsbalanse 12508 2019-06
Nåværende situasjon 12100 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 13.5 2017-12
Offentlige Budsjetter 2.7 2018-12
Forretningstillit -1 2019-07
Produksjon PMI 49.3 2019-07
Service PMI 50.4 2019-07
Forbrukertillit -15 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 2.3 2019-07
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 13 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.4 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.9 2019-06
BNP 1658 2018-12
Bnp Faste Priser 20201 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3266 2019-03
Bnp Per Innbygger 11729 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24791 2017-12
Bnp Fra Landbruk 416 2019-03
Bnp Fra Construction 728 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 2322 2019-03
Bnp Fra Mining 2002 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 1620 2019-03
Bnp Fra Transport 1425 2019-03
Bnp Fra Verktøy 642 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.5 2019-07
Sysselsatte 72 2019-06
Arbeidsledige 3.4 2019-07
Sysselsetting 59.4 2019-06
Yrkesdeltakelse 67.7 2019-03
Produktivitet 1.5 2017-12
Ledige Stillinger 1571616 2019-05
Lønn 49840 2019-06
Minstelønn 11163 2018-05
Lønnsveksten 3.5 2019-07
Lønninger innen produksjon 47231 2018-12
Befolkning 147 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 60.5 2019-12
Levelønn Family 23700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 14500 2018-12
Lønn Høy Dyktige 48300 2018-12
Lønn Lav Dyktige 19900 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.6 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 590 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 100 2019-07
KjerneInflasjon 4.5 2019-07
Bnp-Deflatoren 121 2019-03
Produsentpriser 675 2019-07
produsentprisene endring 1.1 2019-07
MatInflasjon 6.3 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 7.25 2019-07
Internbankrente 7.99 2019-06
Pengemengde 9193 2019-06
Pengemengden M1 21718 2019-06
Pengemengden M2 47348 2019-06
Sentralbankers balanse 2340 2019-08
Valutareserver 519797 2019-07
Lån Til Privat Sektor 28558068 2019-05
Innskudd Rente 5.79 2019-06
Kontanter - Reserve - Ratio 8 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 12508 2019-06
Nåværende situasjon 12100 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Eksport 32476 2019-06
Import 19968 2019-06
Utenlandsgjeld 482 2019-06
Kapitalstrømmer 31355 2019-03
Gullreserver 2119 2019-03
Råoljeproduksjon 10835 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 10206 2019-03
Pengeoverføringer 375 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 5.23 2017-12
Våpen Salg 6409 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 13.5 2017-12
Offentlige Budsjetter 2.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2028 2019-07
Offentlige Utgifter 4036 2019-03
Statens Inntekter 1858351785 2019-06
Statsgjeld 12803 2019-03
Fiscal Utgifter 15946165 2019-06
Kreditt-Rating 43.26
Militære Utgifter 64193 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 13 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -1 2019-07
Produksjon PMI 49.3 2019-07
Service PMI 50.4 2019-07
Industriell Produksjon 2.8 2019-07
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.7 2019-07
Industriproduksjonen 2.8 2019-07
Kapasitetsutnyttelsen 64 2019-07
Lagerendringer 144 2019-03
Bil Produksjon 138 2019-06
Bilregistreringer 139968 2019-07
Totalt Vehicle Sales 139968 2019-07
Ledende økonomisk indeks 1.7 2019-07
Internett-hastighet 11846 2017-03
IP-adresser 19163474 2017-03
Konkurser 2927 2019-03
Sementproduksjon 6.43 2019-06
Konkurranseevne Index 65.62 2018-12
Konkurranseevne Rank 43 2018-12
Sammensatt Pmi 50.2 2019-07
Bedriftens Fortjeneste 6743 2019-05
Korrupsjon Index 28 2018-12
Korrupsjon Rank 138 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 31 2018-12
Gruvedrift Produksjon 3 2019-07
Stål~~pos=trunc 5875 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -15 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 2.3 2019-07
Butikkhandel (Årlig) 1 2019-07
Forbruk 11315 2019-03
Konsumerkreditt 16002003 2019-05
Privat-Sektor-Kreditt 44560071 2019-05
Bankenes Utlånsrente 9.03 2019-06
Bensinpriser 0.73 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17.2 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 6.3 2018-12
Konstruksjonsflyt ut 0.2 2019-07
Hjem Eierskap Rate 87.3 2016-12
Nyestartede boliger 5.9 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Russland - Økonomiske indikatorer.