Markeder Siste Referanse
Valuta 73.72 2020-08
Aksjemarkedet 2972 2020-08
10-årig statsobligasjon 5.94 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2020-03
Arbeidsledighet 6.2 2020-06
Inflasjon 3.4 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-07
Rentesats 4.25 2020-07
Handelsbalanse 3673 2020-05
Nåværende situasjon 600 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 3.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 12.2 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.8 2019-12
Forretningstillit -5 2020-07
Produksjon PMI 48.4 2020-07
Service PMI 58.5 2020-07
Forbrukertillit -30 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 6.7 2020-05
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 13 2020-12
Coronavirus tilfeller 877135 2020-08
Coronavirus dødsfall 14725 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 683592 2020-08

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2020-03
BNP 1700 2019-12
Bnp Faste Priser 20459 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3263 2020-03
Bnp Per Innbygger 12012 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 27044 2019-12
Bnp Fra Landbruk 424 2020-03
Bnp Fra Construction 709 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 2333 2020-03
Bnp Fra Mining 1908 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 1650 2020-03
Bnp Fra Transport 1357 2020-03
Bnp Fra Verktøy 624 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.2 2020-06
Sysselsatte 70.1 2020-06
Arbeidsledige 4.61 2020-06
Sysselsetting 58 2020-06
Yrkesdeltakelse 61.7 2020-05
Produktivitet 2.8 2018-12
Ledige Stillinger 1651014 2019-11
Lønn 50747 2020-05
Minstelønn 12130 2020-01
Lønnsveksten 1 2020-05
Lønninger innen produksjon 44320 2020-05
Befolkning 147 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 55.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 60.5 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.4 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-07
Konsumprisindeksen Kpi 610 2020-07
Kjerne Konsumprisindeks 100 2020-07
KjerneInflasjon 2.9 2020-06
Bnp-Deflatoren 124 2020-03
Produsentpriser 625 2020-06
produsentprisene endring -8.3 2020-06
MatInflasjon 3.6 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 4.25 2020-07
Internbankrente 4.46 2020-08
Pengemengde 11516 2020-06
Pengemengden M1 27817 2020-06
Pengemengden M2 54393 2020-06
Sentralbankers balanse 45914845 2020-05
Valutareserver 591753 2020-07
Lån Til Privat Sektor 31471767 2020-04
Innskudd Rente 4.11 2020-05
Kontanter - Reserve - Ratio 8 2020-06

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3673 2020-05
Nåværende situasjon 600 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 3.9 2019-12
Eksport 20898 2020-05
Import 17225 2020-05
Utenlandsgjeld 477 2020-06
Kapitalstrømmer 21541 2020-03
Gullreserver 2299 2020-03
Råoljeproduksjon 10945 2020-04
Utenlandske Direkte Investeringer -1611 2020-03
Oljeeksport 25577 2020-03
Pengeoverføringer 535 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 4.9 2018-12
Våpen Salg 4718 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 12.2 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -956 2020-06
Offentlige Utgifter 4227 2020-03
Statens Inntekter 15373974 2020-05
Statsgjeld 12760 2020-03
Fiscal Utgifter 14986506 2020-05
Kreditt-Rating 55 2020-08
Militære Utgifter 64193 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 13 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -5 2020-07
Produksjon PMI 48.4 2020-07
Service PMI 58.5 2020-07
Industriell Produksjon -9.4 2020-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.4 2020-06
Industriproduksjonen -6.4 2020-06
Kapasitetsutnyttelsen 59 2020-04
Lagerendringer 436 2020-03
Bil Produksjon 30.6 2020-04
Bilregistreringer 122622 2020-06
Totalt Vehicle Sales 141924 2020-07
Ledende økonomisk indeks -6.4 2020-06
Internett-hastighet 11846 2017-03
IP-adresser 19163474 2017-03
Konkurser 2538 2020-03
Sementproduksjon 4.08 2020-04
Konkurranseevne Index 66.74 2019-12
Konkurranseevne Rank 43 2019-12
Sammensatt Pmi 48.9 2020-06
Bedriftens Fortjeneste 3246 2020-05
Korrupsjon Index 28 2019-12
Korrupsjon Rank 137 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 28 2019-12
Gruvedrift Produksjon -14.2 2020-06
Stål~~pos=trunc 5600 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -30 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 6.7 2020-05
Butikkhandel (Årlig) -7.7 2020-06
Forbruk 11859 2020-03
Konsumerkreditt 18072093 2020-04
Privat-Sektor-Kreditt 49543860 2020-04
Bankenes Utlånsrente 7.24 2020-05
Bensinpriser 0.65 2020-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 18.8 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 8 2019-12
Konstruksjonsflyt ut -3.1 2020-05
Hjem Eierskap Rate 89 2018-12
Nyestartede boliger 5.5 2020-06

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 877135 2020-08
Coronavirus dødsfall 14725 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 683592 2020-08
ICU-senger 641 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Russland - Økonomiske indikatorer.