Markeder Siste Referanse
Valuta 66.05 2020-02
Aksjemarkedet 2916 2020-02
10-årig statsobligasjon 6.15 2020-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-09
Arbeidsledighet 4.7 2020-01
Inflasjon 2.4 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-01
Rentesats 6 2020-02
Handelsbalanse 15466 2019-12
Nåværende situasjon 16300 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 14.6 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.8 2019-12
Forretningstillit -3 2020-01
Produksjon PMI 47.9 2020-01
Service PMI 54.1 2020-01
Forbrukertillit -13 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -24.5 2020-01
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 13 2020-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-09
BNP 1658 2018-12
Bnp Faste Priser 23496 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4996 2019-09
Bnp Per Innbygger 11729 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 27147 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1420 2019-09
Bnp Fra Construction 1275 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 2795 2019-09
Bnp Fra Mining 1982 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1654 2019-09
Bnp Fra Transport 1505 2019-09
Bnp Fra Verktøy 465 2019-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.7 2020-01
Sysselsatte 71.4 2020-01
Arbeidsledige 3.48 2020-01
Sysselsetting 59.1 2020-01
Yrkesdeltakelse 62.7 2019-12
Produktivitet 2.3 2018-12
Ledige Stillinger 1651014 2019-11
Lønn 62239 2019-12
Minstelønn 12130 2020-01
Lønnsveksten 6.9 2019-12
Lønninger innen produksjon 43243 2019-11
Befolkning 147 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 60.5 2019-12
Levelønn Family 23700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 14500 2018-12
Lønn Høy Dyktige 48300 2018-12
Lønn Lav Dyktige 19900 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.4 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 595 2020-01
Kjerne Konsumprisindeks 100 2020-01
KjerneInflasjon 2.7 2020-01
Bnp-Deflatoren 119 2019-09
Produsentpriser 666 2020-01
produsentprisene endring -0.7 2020-01
MatInflasjon 4 2019-11

Penger Siste Referanse
Rentesats 6 2020-02
Internbankrente 6.35 2019-12
Pengemengde 9658 2019-12
Pengemengden M1 23862 2019-12
Pengemengden M2 51680 2019-12
Sentralbankers balanse 2612 2020-02
Valutareserver 562306 2020-01
Lån Til Privat Sektor 29765417 2019-11
Innskudd Rente 4.74 2019-12
Kontanter - Reserve - Ratio 8 2019-11

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 15466 2019-12
Nåværende situasjon 16300 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Eksport 39596 2019-12
Import 24130 2019-12
Utenlandsgjeld 482 2019-12
Kapitalstrømmer 8602 2019-09
Gullreserver 2242 2019-12
Råoljeproduksjon 10836 2019-10
Utenlandske Direkte Investeringer 8977 2019-09
Pengeoverføringer 507 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 4.9 2018-12
Våpen Salg 6409 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 14.6 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -160 2020-01
Offentlige Utgifter 4046 2019-09
Statens Inntekter 39110301 2019-12
Statsgjeld 14052 2019-09
Fiscal Utgifter 36995283 2019-12
Kreditt-Rating 55 2020-02
Militære Utgifter 64193 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 13 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -3 2020-01
Produksjon PMI 47.9 2020-01
Service PMI 54.1 2020-01
Industriell Produksjon 1.1 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) -17.3 2020-01
Industriproduksjonen 3.9 2020-01
Kapasitetsutnyttelsen 62 2020-01
Lagerendringer 1441 2019-09
Bil Produksjon 116 2019-12
Bilregistreringer 102102 2020-01
Totalt Vehicle Sales 102102 2020-01
Ledende økonomisk indeks 1.6 2020-01
Internett-hastighet 11846 2017-03
IP-adresser 19163474 2017-03
Konkurser 2971 2019-09
Sementproduksjon 3.24 2019-12
Konkurranseevne Index 66.74 2019-12
Konkurranseevne Rank 43 2019-12
Sammensatt Pmi 52.6 2020-01
Bedriftens Fortjeneste 14267 2019-11
Korrupsjon Index 28 2019-12
Korrupsjon Rank 137 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 28 2019-12
Gruvedrift Produksjon -0.4 2020-01
Stål~~pos=trunc 6000 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -13 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -24.5 2020-01
Butikkhandel (Årlig) 2.7 2020-01
Forbruk 12756 2019-09
Konsumerkreditt 17384938 2019-11
Privat-Sektor-Kreditt 47150355 2019-11
Bankenes Utlånsrente 7.8 2019-12
Bensinpriser 0.71 2020-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 18.1 2019-06

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 6.3 2018-12
Konstruksjonsflyt ut 1 2020-01
Hjem Eierskap Rate 89 2018-12
Nyestartede boliger 4.8 2020-01


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Russland - Økonomiske indikatorer.