Markeder Siste Referanse
Valuta 61.58 2020-01
Aksjemarkedet 3197 2020-01
10-årig statsobligasjon 6.2 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-09
Arbeidsledighet 4.6 2019-11
Inflasjon 3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-12
Rentesats 6.25 2019-12
Handelsbalanse 12270 2019-11
Nåværende situasjon 16300 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 13.5 2017-12
Offentlige Budsjetter 2.7 2018-12
Forretningstillit -6 2019-12
Produksjon PMI 47.5 2019-12
Service PMI 53.1 2019-12
Forbrukertillit -13 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-11
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 13 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-09
BNP 1658 2018-12
Bnp Faste Priser 23496 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4996 2019-09
Bnp Per Innbygger 11729 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 27147 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1420 2019-09
Bnp Fra Construction 1275 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 2795 2019-09
Bnp Fra Mining 1982 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1654 2019-09
Bnp Fra Transport 1505 2019-09
Bnp Fra Verktøy 465 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.6 2019-11
Sysselsatte 72.7 2019-11
Arbeidsledige 3.51 2019-11
Sysselsetting 60 2019-11
Yrkesdeltakelse 68.2 2019-09
Produktivitet 1.5 2017-12
Ledige Stillinger 1651014 2019-11
Lønn 46549 2019-10
Minstelønn 11163 2018-05
Lønnsveksten 3.8 2019-10
Lønninger innen produksjon 44173 2019-10
Befolkning 147 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 60.5 2019-12
Levelønn Family 23700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 14500 2018-12
Lønn Høy Dyktige 48300 2018-12
Lønn Lav Dyktige 19900 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 593 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 100 2019-12
KjerneInflasjon 3.1 2019-12
Bnp-Deflatoren 119 2019-09
Produsentpriser 662 2019-11
produsentprisene endring -6.3 2019-11
MatInflasjon 4 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 6.25 2019-12
Internbankrente 6.74 2019-11
Pengemengde 9394 2019-11
Pengemengden M1 22528 2019-11
Pengemengden M2 49195 2019-11
Sentralbankers balanse 2648 2020-01
Valutareserver 554359 2019-12
Lån Til Privat Sektor 29568285 2019-10
Innskudd Rente 4.99 2019-10
Kontanter - Reserve - Ratio 8 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 12270 2019-11
Nåværende situasjon 16300 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Eksport 35436 2019-11
Import 23166 2019-11
Utenlandsgjeld 472 2019-09
Kapitalstrømmer 8602 2019-09
Gullreserver 2242 2019-12
Råoljeproduksjon 10860 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 10206 2019-03
Pengeoverføringer 474 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 4.9 2018-12
Våpen Salg 6409 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 13.5 2017-12
Offentlige Budsjetter 2.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 3025 2019-11
Offentlige Utgifter 4046 2019-09
Statens Inntekter 32159960 2019-10
Statsgjeld 14052 2019-09
Fiscal Utgifter 27703578 2019-10
Kreditt-Rating 55 2020-01
Militære Utgifter 64193 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 13 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -6 2019-12
Produksjon PMI 47.5 2019-12
Service PMI 53.1 2019-12
Industriell Produksjon 0.3 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.5 2019-11
Industriproduksjonen 0.1 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 64 2019-12
Lagerendringer 1441 2019-09
Bil Produksjon 140 2019-10
Bilregistreringer 156848 2019-11
Totalt Vehicle Sales 179235 2019-12
Ledende økonomisk indeks 1.6 2019-11
Internett-hastighet 11846 2017-03
IP-adresser 19163474 2017-03
Konkurser 3088 2019-06
Sementproduksjon 5.46 2019-10
Konkurranseevne Index 66.74 2019-12
Konkurranseevne Rank 43 2019-12
Sammensatt Pmi 51.8 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 13002 2019-10
Korrupsjon Index 28 2018-12
Korrupsjon Rank 138 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 28 2019-12
Gruvedrift Produksjon 1.4 2019-11
Stål~~pos=trunc 5620 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -13 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 2.3 2019-11
Forbruk 12756 2019-09
Konsumerkreditt 17159763 2019-10
Privat-Sektor-Kreditt 46728048 2019-10
Bankenes Utlånsrente 8.17 2019-10
Bensinpriser 0.73 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 18.1 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 6.3 2018-12
Konstruksjonsflyt ut 0.2 2019-11
Hjem Eierskap Rate 87.3 2016-12
Nyestartede boliger 7.8 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Russland - Økonomiske indikatorer.