Markeder Siste Referanse
Valuta 75.28 2021-01
Aksjemarkedet 3383 2021-01
10-årig statsobligasjon 6.27 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.2 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -3.4 2020-09
Arbeidsledighet 6.1 2020-11
Inflasjon 4.9 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2020-12
Rentesats 4.25 2020-12
Handelsbalanse 7084 2020-11
Nåværende situasjon 5500 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 3.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 12.2 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.8 2019-12
Forretningstillit -7.3 2020-12
Produksjon PMI 49.7 2020-12
Service PMI 48 2020-12
Forbrukertillit -26 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -1.2 2020-11
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 13 2020-12
Coronavirus tilfeller 3698273 2021-01
Coronavirus dødsfall 68971 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 3081536 2021-01

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.2 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -3.4 2020-09
BNP 1700 2019-12
Bnp Faste Priser 22689 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4696 2020-09
Bnp Per Innbygger 12012 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 27044 2019-12
Bnp Fra Landbruk 1444 2020-09
Bnp Fra Construction 1267 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 2804 2020-09
Bnp Fra Mining 1701 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1650 2020-09
Bnp Fra Transport 1354 2020-09
Bnp Fra Verktøy 451 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.1 2020-11
Sysselsatte 70.7 2020-11
Arbeidsledige 4.62 2020-11
Sysselsetting 58.5 2020-11
Yrkesdeltakelse 62.3 2020-09
Produktivitet 2.8 2018-12
Lønn 49539 2020-10
Minstelønn 12130 2020-01
Lønnsveksten 0.5 2020-10
Lønninger innen produksjon 45798 2020-10
Befolkning 147 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 55.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 60.5 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.9 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 621 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 100 2020-12
KjerneInflasjon 4.21 2020-12
Bnp-Deflatoren 123 2020-09
Produsentpriser 671 2020-11
produsentprisene endring 2.4 2020-11
MatInflasjon 6.6 2020-11

Penger Siste Referanse
Rentesats 4.25 2020-12
Internbankrente 5.15 2021-01
Pengemengde 12135 2020-11
Pengemengden M1 30395 2020-11
Pengemengden M2 56123 2020-11
Sentralbankers balanse 51492441 2020-11
Valutareserver 595774 2020-12
Lån Til Privat Sektor 33232936 2020-10
Innskudd Rente 3.25 2020-11
Kontanter - Reserve - Ratio 8 2020-11

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 7084 2020-11
Nåværende situasjon 5500 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 3.9 2019-12
Eksport 29802 2020-11
Import 22718 2020-11
Utenlandsgjeld 470 2020-12
Kapitalstrømmer 5087 2020-09
Gullreserver 2299 2020-09
Råoljeproduksjon 9562 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer -1611 2020-03
Oljeeksport 25577 2020-03
Pengeoverføringer 535 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 4.54 2019-12
Våpen Salg 4718 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 12.2 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -4102 2020-12
Offentlige Utgifter 4262 2020-09
Statens Inntekter 33179915 2020-11
Statsgjeld 14573 2020-09
Fiscal Utgifter 35590255 2020-11
Kreditt-Rating 55 2021-01
Militære Utgifter 64193 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 13 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -7.3 2020-12
Produksjon PMI 49.7 2020-12
Service PMI 48 2020-12
Industriell Produksjon -2.6 2020-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.1 2020-11
Industriproduksjonen 1.1 2020-11
Kapasitetsutnyttelsen 62 2020-12
Lagerendringer 1510 2020-09
Bil Produksjon 137 2020-11
Bilregistreringer 1598825 2020-12
Totalt Vehicle Sales 166666 2020-12
Ledende økonomisk indeks -3.7 2020-11
Internett-hastighet 11846 2017-03
IP-adresser 19163474 2017-03
Konkurser 2538 2020-03
Sementproduksjon 4.04 2020-11
Konkurranseevne Index 66.74 2019-12
Konkurranseevne Rank 43 2019-12
Sammensatt Pmi 48.3 2020-12
Bedriftens Fortjeneste 8425 2020-10
Korrupsjon Index 28 2019-12
Korrupsjon Rank 137 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 28 2019-12
Gruvedrift Produksjon -7.6 2020-11
Stål~~pos=trunc 5855 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -26 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -1.2 2020-11
Butikkhandel (Årlig) -3.1 2020-11
Forbruk 11692 2020-09
Konsumerkreditt 19666283 2020-10
Privat-Sektor-Kreditt 52899219 2020-10
Bankenes Utlånsrente 5.88 2020-11
Bensinpriser 0.64 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 20.2 2020-06

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 8 2019-12
Konstruksjonsflyt ut 0 2020-11
Hjem Eierskap Rate 89 2018-12
Nyestartede boliger 9.4 2020-11

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 3698273 2021-01
Coronavirus dødsfall 68971 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 3081536 2021-01
ICU-senger 641 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Russland - Økonomiske indikatorer.