Markeder Siste Referanse
Valuta 66.21 2019-02
Aksjemarkedet 2473 2019-02
10-årig statsobligasjon 8.27 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2018-09
Arbeidsledighet 4.8 2018-12
Inflasjon 5 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 1 2019-01
Rentesats 7.75 2019-02
Handelsbalanse 18856 2018-12
Nåværende situasjon 38800 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 2.2 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 13.5 2017-12
Offentlige Budsjetter 2.7 2018-12
Forretningstillit -2 2019-01
Produksjon PMI 50.9 2019-02
Service PMI 54.9 2019-01
Forbrukertillit -17 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2018-11
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 13 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2018-09
BNP 1578 2017-12
Bnp Faste Priser 23114 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4582 2018-09
Bnp Per Innbygger 11441 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24766 2017-12
Bnp Fra Landbruk 1454 2018-09
Bnp Fra Construction 1383 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 2702 2018-09
Bnp Fra Mining 1893 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1594 2018-09
Bnp Fra Transport 1489 2018-09
Bnp Fra Verktøy 461 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.8 2018-12
Sysselsatte 72.6 2018-12
Arbeidsledige 3.7 2018-12
Sysselsetting 59.9 2018-12
Yrkesdeltakelse 62.9 2018-12
Produktivitet 1.5 2017-12
Ledige Stillinger 1485830 2019-01
Lønn 55150 2018-12
Minstelønn 11163 2018-05
Lønnsveksten 2.5 2018-12
Lønninger innen produksjon 40462 2018-10
Befolkning 147 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Levelønn Family 23700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 14500 2018-12
Lønn Høy Dyktige 48300 2018-12
Lønn Lav Dyktige 19900 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 1 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 580 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 101 2019-01
KjerneInflasjon 4.1 2019-01
Bnp-Deflatoren 117 2018-09
Produsentpriser 676 2019-01
produsentprisene endring 9.5 2019-01
MatInflasjon 5.3 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 7.75 2019-02
Internbankrente 8.72 2018-12
Pengemengde 9339 2018-12
Pengemengden M1 21624 2018-12
Pengemengden M2 47108 2018-12
Sentralbankers balanse 2637 2019-02
Valutareserver 475945 2019-01
Lån Til Privat Sektor 27491225 2018-12
Innskudd Rente 5.64 2018-12
Kontanter - Reserve - Ratio 8 2019-02
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 18856 2018-12
Nåværende situasjon 38800 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 2.2 2017-12
Eksport 41357 2018-12
Import 22501 2018-12
Utenlandsgjeld 454 2018-12
Kapitalstrømmer 29325 2018-09
Gullreserver 2113 2019-03
Råoljeproduksjon 11014 2018-10
Utenlandske Direkte Investeringer -4245 2018-09
Pengeoverføringer 309 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 5.23 2017-12
Våpen Salg 6148 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 13.5 2017-12
Offentlige Budsjetter 2.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 283 2019-01
Offentlige Utgifter 3930 2018-09
Statens Inntekter 33081510 2018-11
Statsgjeld 12132 2018-09
Fiscal Utgifter 28456044 2018-11
Kreditt-Rating 43.26
Militære Utgifter 55327 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 13 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 30 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -2 2019-01
Produksjon PMI 50.9 2019-02
Service PMI 54.9 2019-01
Industriell Produksjon 1.1 2019-01
Industriell Produksjon (Månedlig) -21.5 2019-01
Industriproduksjonen -1 2019-01
Kapasitetsutnyttelsen 65 2018-11
Lagerendringer 1787 2018-09
Bil Produksjon 125 2018-12
Bilregistreringer 103064 2019-01
Totalt Vehicle Sales 103064 2019-01
Ledende økonomisk indeks 1.9 2018-12
Internett-hastighet 11846 2017-03
IP-adresser 19163474 2017-03
Konkurser 3013 2018-09
Sementproduksjon 2.99 2018-12
Konkurranseevne Index 65.62 2018-12
Konkurranseevne Rank 43 2018-12
Sammensatt Pmi 53.6 2019-01
Bedriftens Fortjeneste 12842 2018-11
Korrupsjon Index 28 2018-12
Korrupsjon Rank 138 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 31 2018-12
Gruvedrift Produksjon 4.8 2019-01
Stål~~pos=trunc 5870 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -17 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2018-11
Butikkhandel (Årlig) 2.3 2018-12
Forbruk 12243 2018-09
Konsumerkreditt 14790659 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 42281884 2018-12
Bankenes Utlånsrente 9.24 2018-12
Disponibel personlig inntekt 0.1 2018-12
Bensinpriser 0.68 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16.5 2018-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 1 2017-12
Konstruksjonsflyt ut 2.6 2018-12
Hjem Eierskap Rate 87.3 2016-12
Nyestartede boliger 17.1 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Russland - Økonomiske indikatorer.