Markeder Siste Referanse
Valuta 76.63 2020-10
Aksjemarkedet 2797 2020-10
10-årig statsobligasjon 6.01 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -8 2020-06
Arbeidsledighet 6.3 2020-09
Inflasjon 3.7 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-09
Rentesats 4.25 2020-09
Handelsbalanse 3718 2020-08
Nåværende situasjon 2500 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 3.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 12.2 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.8 2019-12
Forretningstillit -5 2020-09
Produksjon PMI 48.9 2020-09
Service PMI 53.7 2020-09
Forbrukertillit -22 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 8.2 2020-07
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 13 2020-12
Coronavirus tilfeller 1447335 2020-10
Coronavirus dødsfall 24952 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 1096560 2020-10

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -8 2020-06
BNP 1700 2019-12
Bnp Faste Priser 20076 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3896 2020-06
Bnp Per Innbygger 12012 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 27044 2019-12
Bnp Fra Landbruk 602 2020-06
Bnp Fra Construction 1046 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 2454 2020-06
Bnp Fra Mining 1700 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 1666 2020-06
Bnp Fra Transport 1182 2020-06
Bnp Fra Verktøy 479 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.3 2020-09
Sysselsatte 70.5 2020-08
Arbeidsledige 4.78 2020-09
Sysselsetting 58.3 2020-08
Yrkesdeltakelse 61.7 2020-05
Produktivitet 2.8 2018-12
Lønn 47649 2020-08
Minstelønn 12130 2020-01
Lønnsveksten 0.1 2020-08
Lønninger innen produksjon 45925 2020-06
Befolkning 147 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 55.5 2019-12
Pensjonsalder Menn 60.5 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.7 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 609 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 100 2020-09
KjerneInflasjon 3.27 2020-09
Bnp-Deflatoren 116 2020-06
Produsentpriser 663 2020-09
produsentprisene endring 0 2020-09
MatInflasjon 4.9 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 4.25 2020-09
Internbankrente 4.27 2020-10
Pengemengde 11951 2020-08
Pengemengden M1 29027 2020-08
Pengemengden M2 55294 2020-08
Sentralbankers balanse 49994110 2020-08
Valutareserver 583426 2020-09
Lån Til Privat Sektor 32003133 2020-07
Innskudd Rente 3.24 2020-08
Kontanter - Reserve - Ratio 8 2020-06

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3718 2020-08
Nåværende situasjon 2500 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 3.9 2019-12
Eksport 23263 2020-08
Import 19545 2020-08
Utenlandsgjeld 461 2020-09
Kapitalstrømmer 676 2020-06
Gullreserver 2300 2020-06
Råoljeproduksjon 8925 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer -1611 2020-03
Oljeeksport 25577 2020-03
Pengeoverføringer 535 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 4.9 2018-12
Våpen Salg 4718 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 12.2 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -1778 2020-09
Offentlige Utgifter 4252 2020-06
Statens Inntekter 23670775 2020-08
Statsgjeld 13054 2020-06
Fiscal Utgifter 25237421 2020-08
Kreditt-Rating 55 2020-10
Militære Utgifter 64193 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 13 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -5 2020-09
Produksjon PMI 48.9 2020-09
Service PMI 53.7 2020-09
Industriell Produksjon -5 2020-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 0 2020-09
Industriproduksjonen -4.1 2020-08
Kapasitetsutnyttelsen 62 2020-09
Lagerendringer 1113 2020-06
Bil Produksjon 82.4 2020-08
Bilregistreringer 154409 2020-09
Totalt Vehicle Sales 154409 2020-09
Ledende økonomisk indeks -3.3 2020-09
Internett-hastighet 11846 2017-03
IP-adresser 19163474 2017-03
Konkurser 2538 2020-03
Sementproduksjon 6.2 2020-08
Konkurranseevne Index 66.74 2019-12
Konkurranseevne Rank 43 2019-12
Sammensatt Pmi 53.7 2020-09
Bedriftens Fortjeneste 5370 2020-07
Korrupsjon Index 28 2019-12
Korrupsjon Rank 137 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 28 2019-12
Gruvedrift Produksjon -11.8 2020-08
Stål~~pos=trunc 5550 2020-08

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -22 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 8.2 2020-07
Butikkhandel (Årlig) -3 2020-09
Forbruk 9411 2020-06
Konsumerkreditt 18584205 2020-07
Privat-Sektor-Kreditt 50587338 2020-07
Bankenes Utlånsrente 6.15 2020-08
Bensinpriser 0.59 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 20.1 2020-03

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 8 2019-12
Konstruksjonsflyt ut -0.6 2020-08
Hjem Eierskap Rate 89 2018-12
Nyestartede boliger 6 2020-08

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1447335 2020-10
Coronavirus dødsfall 24952 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 1096560 2020-10
ICU-senger 641 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Russland - Økonomiske indikatorer.