Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 73.90 73.74 74.22 74.71 75.21 76.21
Aksjemarkedet 3422.67 3401 3336 3272 3210 3085
10-årig statsobligasjon 6.16 6.17 6.21 6.26 6.31 6.41

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate -3.20 1.1 1.8 1.4 0.7 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -3.40 1.1 7.5 3.6 3 3.2
Arbeidsledighet 6.10 6.3 6 5.7 5.5 5.5
Inflasjon 4.90 4.2 3.6 3.4 3.5 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.80 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Rentesats 4.25 4 4 4 4 4.75
Handelsbalanse 7084.00 19900 10100 12700 18600 18600
Nåværende situasjon 5500.00 22300 14500 11400 13500 15000
Nåværende situasjon mot BNP 3.90 1.9 1.9 1.9 1.9 2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 12.20 18.5 18.5 18.5 18.5 18.3
Offentlige Budsjetter 1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -0.5
Forretningstillit -7.30 -3 -2 -2 -5 -1
Produksjon PMI 49.70 51 53.5 52.5 51 52
Service PMI 48.00 52 54 53 52.3 52.3
Forbrukertillit -26.00 -16 -14 -10 -9 -8
Butikkhandel (Månedlig) -1.20 7 1.8 -0.2 18 18
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate -3.20 1.1 1.8 1.4 0.7 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -3.40 1.1 7.5 3.6 3 3.2
BNP 1699.90 1580 1580 1580 1580 1710
Bnp Faste Priser 22688.80 24451 20684 21582 24481 25184
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4695.80 7116 3299 4188 4853 7330
Bnp Per Innbygger 12011.50 11000 11000 11000 11000 12100
Bnp Per Innbygger Ppp 27043.90 25900 26800 26800 26800 27200
Bnp Fra Landbruk 1443.90 928 429 647 1539 955
Bnp Fra Construction 1266.70 1860 716 1124 1465 1916
Bnp Fra Manufacturing 2804.30 2993 2359 2638 2862 3082
Bnp Fra Mining 1700.70 2004 1928 1828 2005 2064
Bnp Fra Forvaltningsloven 1649.90 1568 1668 1791 1689 1615
Bnp Fra Transport 1353.80 1399 1372 1270 1577 1441
Bnp Fra Verktøy 450.90 623 631 515 488 642

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 6.10 6.3 6 5.7 5.5 5.5
Sysselsatte 70.70 70.9 71.1 71.4 71.6 72.2
Arbeidsledige 4.62 4.9 4.6 4.5 4.4 4.4
Sysselsetting 58.50 58.5 60 60 60.7 60.7
Yrkesdeltakelse 62.30 62.5 62.4 62.5 62.7 62.7
Produktivitet 2.80 1.7 1.7 1.7 1.7 2
Lønn 49539.00 51559 52957 50096 50530 51641
Lønninger innen produksjon 45798.00 47089 46660 46198 46714 47742
Lønnsveksten 0.50 1.2 1.6 1.7 2 2.2
Minstelønn 12130.00 12900 12900 12900 12900 14100
Befolkning 146.80 147 147 147 147 147
Pensjonsalder Kvinner 55.50 56 56 56 56.5 56.5
Pensjonsalder Menn 60.50 61 61 61 61.5 61.5

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 4.90 4.2 3.6 3.4 3.5 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.80 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 621.20 625 630 630 643 665
Kjerne Konsumprisindeks 100.50 100 100 100 100 100
KjerneInflasjon 4.21 3.8 3.8 3.8 4 4
Bnp-Deflatoren 123.15 129 120 127 127 132
Produsentpriser 671.40 673 642 679 692 712
produsentprisene endring 2.40 3 2.7 2.4 3 3
MatInflasjon 6.60 4.3 4.3 4.7 5.2 5.2

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 4.25 4 4 4 4 4.75
Internbankrente 4.55 4.41 4.16 4.16 8.48 4.16
Pengemengden M2 56122.60 56000 55800 55900 56000 55800
Valutareserver 595774.00 544300 544300 544300 565000 565000
Sentralbankers balanse 51492441.00 51958000 52123000 52223000 52257000 55658000
Lån Til Privat Sektor 33232936.00 28909780 31182184 33943715 33879865 29777073
Innskudd Rente 3.30 3.3 3.05 3.05 5.85 3.05
Kontanter - Reserve - Ratio 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 7084.00 19900 10100 12700 18600 18600
Nåværende situasjon 5500.00 22300 14500 11400 13500 15000
Nåværende situasjon mot BNP 3.90 1.9 1.9 1.9 1.9 2.2
Import 22718.00 20900 19300 20500 23900 24100
Eksport 29802.00 31000 32000 35000 37000 39000
Kapitalstrømmer 5087.03 14200 14200 14200 14200 14200
Gullreserver 2298.65 2465 2465 2465 2680 2680
Råoljeproduksjon 9562.00 11500 11500 11500 11500 11500
Våpen Salg 4718.00 8500 8500 8500 8500 8500
Utenlandske Direkte Investeringer -1611.00 2000 5000 6000 7000 9000

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 12.20 18.5 18.5 18.5 18.5 18.3
Offentlige Budsjetter 1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -0.5
Regjeringens budsjetter verdi -2511.71 -800 -800 -800 -850 -850
Offentlige Utgifter 4262.40 4109 4274 4571 4163 4232
Statens Inntekter 33179915.00 34600000 34600000 34600000 35800000 35800000
Fiscal Utgifter 35590255.20 8300000 16000000 25000000 37700000 37700000
Militære Utgifter 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 0 0 0 0

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit -7.30 -3 -2 -2 -5 -1
Produksjon PMI 49.70 51 53.5 52.5 51 52
Service PMI 48.00 52 54 53 52.3 52.3
Industriell Produksjon -2.60 3.5 10.5 2.5 3.8 3.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.10 6.2 2.8 0.5 3.8 3
Industriproduksjonen 1.10 1.5 3.2 3.8 4 4
Kapasitetsutnyttelsen 62.00 60 61 62 63 63
Lagerendringer 1510.50 -520 -520 -520 -440 -440
Bil Produksjon 146.90 120 135 125 130 140
Bilregistreringer 1598825.00 178000 178000 178000 185000 185000
Ledende økonomisk indeks -3.70 2 2 2 2.3 2.3
Gruvedrift Produksjon -7.60 -3 2.5 2.5 3.4 2.6
Sammensatt Pmi 48.30 51 54 52 53.2 52.9
Konkurser 2538.00 3090 3090 3090 3120 3120
Bedriftens Fortjeneste 8425.20 2600 5800 10350 14000 15000

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit -26.00 -16 -14 -10 -9 -8
Butikkhandel (Månedlig) -1.20 7 1.8 -0.2 18 18
Butikkhandel (Årlig) -3.10 2.5 5.8 4.5 4.2 3.7
Forbruk 11692.20 13004 11989 10117 12967 13394
Konsumerkreditt 19666283.00 17076260 18404371 19664627 15664963 17588548
Bankenes Utlånsrente 6.01 6.24 5.99 5.99 8.98 5.99
Bensinpriser 0.64 0.61 0.61 0.57 0.58 0.58

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Boligpriser 8.00 4.2 4.2 4.2 3.6 3.6
Konstruksjonsflyt ut 0.00 1 1.5 2.8 3.5 3.5
Nyestartede boliger 9.40 20.1 20.1 20.1 22.4 22.4
Hjem Eierskap Rate 89.00 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5


Russland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.