Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 64.00 61.74 64.07 66.49 68.99 74.29
10-årig statsobligasjon 9.49 10.1 9.8 9.2 10 11.84

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate -0.80 -4 -2 -1.5 -2 1
Bnp Årlig Vekstrate 3.50 -12 -12 -10.5 -5 -3
Arbeidsledighet 4.10 5.3 5.4 5.5 5.8 6.5
Inflasjon 17.80 17 15.6 14 12 7
Inflasjonen (Månedlig) 1.60 0.8 0.2 0.4 0.3 0.6
Rentesats 11.00 9 7 6 6 6
Handelsbalanse 21173.00 31000 21500 19000 21000 3200
Nåværende situasjon 58200.00 35000 30000 20000 18000 15000
Nåværende situasjon mot BNP 6.80 8 8 8 6 3
Regjeringens gjeld mot BNP 18.20 20 20 20 23 23
Offentlige Budsjetter 0.80 -2 -2 -2 -1.7 -0.7
Forretningstillit -2.00 -2 -1 -1 -1 -1
Service PMI 44.50 50.5 51 51.7 51.7 52
Produksjon PMI 48.20 44.7 46.2 47.5 48.9 50.1
Forbrukertillit -21.00 -12 -9 -8 -8 -6
Butikkhandel (Månedlig) 5.80 3 0.1 10.5 5.5 12.5
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate -0.80 -4 -2 -1.5 -2 1
Bnp Årlig Vekstrate 3.50 -12 -12 -10.5 -5 -3
BNP 1483.50 1778 1778 1778 1600 1600
Bnp Faste Priser 26426.40 19715 21064 23652 25105 22942
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7511.00 3977 4316 6722 7135 6521
Bnp Per Innbygger 11786.62 11900 11900 11900 11900 11000
Bnp Per Innbygger Ppp 26456.40 26800 26800 26800 26800 26800
Hele året BNP-vekst 4.70 -12 -11 -10.5 -5 -5
Bnp Fra Landbruk 1001.50 553 1231 896 951 869
Bnp Fra Construction 2005.30 942 1064 1795 1905 1741
Bnp Fra Manufacturing 3458.80 2475 2645 3096 3286 3003
Bnp Fra Mining 2078.10 1689 1638 1860 1974 1804
Bnp Fra Forvaltningsloven 1711.90 1453 1470 1532 1626 1486
Bnp Fra Transport 1425.60 1260 1307 1276 1354 1238
Bnp Fra Verktøy 675.20 443 420 604 641 586

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 4.10 5.3 5.4 5.5 5.8 6.5
Sysselsatte 71.40 71 70.5 71 71.2 71
Arbeidsledige 3.10 3.2 3.1 3.1 3.1 3.2
Sysselsetting 59.40 59.4 59.3 59.6 59.3 59.1
Yrkesdeltakelse 61.92 62.9 62.9 63.1 63.1 63.8
Produktivitet -0.40 2 2 2 2 2.5
Lønn 57344.00 57606 54140 77994 56771 79242
Lønninger innen produksjon 53095.00 51208 50873 63699 52564 64718
Lønnsveksten 2.60 -2 -1 0 -1 1.6
Minstelønn 13890.00 14000 14000 14000 14000 15100
Befolkning 145.55 145 145 145 145 145
Pensjonsalder Kvinner 56.50 57 57 57 57.5 57.5
Pensjonsalder Menn 61.50 62 62 62 62.5 62.5

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 17.80 17 15.6 14 12 7
Inflasjonen (Månedlig) 1.60 0.8 0.2 0.4 0.3 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 752.10 757 756 768 829 822
KjerneInflasjon 20.37 17.5 16.5 12 10 6
Bnp-Deflatoren 146.76 161 165 167 164 179
Produsentpriser 300.10 299 305 311 327 340
produsentprisene endring 31.50 25 23.8 21.1 16 9.5
MatInflasjon 20.48 21 17 16 14 9

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 11.00 9 7 6 6 6
Internbankrente 15.31 13.31 11.31 10.31 10.31 10.31
Pengemengden M2 68203.50 70950 72600 76900 75000 83200
Valutareserver 593052.00 570500 550500 531000 502500 518000
Sentralbankers balanse 59688863.00 60000000 62000000 64000000 64000000 69000000
Lån Til Privat Sektor 39702093.00 32367718 33697822 35533373 37716988 34467372
Innskudd Rente 6.37 4.37 2.37 1.37 1.37 1.37
Kontanter - Reserve - Ratio 2.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse 21173.00 31000 21500 19000 21000 3200
Nåværende situasjon 58200.00 35000 30000 20000 18000 15000
Nåværende situasjon mot BNP 6.80 8 8 8 6 3
Import 24754.00 15000 20500 25000 23000 26800
Eksport 45927.00 46000 42000 44000 44000 30000
Kapitalstrømmer 58000.00 14200 14200 14200 14200 14200
Gullreserver 2301.64 2315 2315 2400 2400 2420
Råoljeproduksjon 10598.00 10500 10000 9800 9700 9000
Utenlandske Direkte Investeringer 12433.00 -3000 2000 2000 2000 2000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 18.20 20 20 20 23 23
Offentlige Budsjetter 0.80 -2 -2 -2 -1.7 -0.7
Regjeringens budsjetter verdi 412.62 550 -650 -850 -450 -850
Offentlige Utgifter 4369.80 3867 3820 3911 4151 3794
Statsgjeld 15873.58 16000 16000 16000 16000 20000
Fiscal Utgifter 6206782.00 26000000 36700000 530000000 11000000 57000000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 0 0 0 0

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forretningstillit -2.00 -2 -1 -1 -1 -1
Service PMI 44.50 50.5 51 51.7 51.7 52
Produksjon PMI 48.20 44.7 46.2 47.5 48.9 50.1
Industriell Produksjon 3.00 0.2 -2.1 -3 -2 1
Industriell Produksjon (Månedlig) 9.90 6.5 3.5 3 3 3
Industriproduksjonen -0.30 3.2 3.2 3 3 3
Kapasitetsutnyttelsen 61.00 64 64 65 65 65
Bilregistreringer 32706.00 137000 140000 150000 150000 150000
Gruvedrift Produksjon 7.80 4.5 4.5 5 5 1.1
Sammensatt Pmi 44.40 49.6 50.6 52.1 52.1 52.1
Konkurser 2831.00 2700 2800 3000 3000 3000
Bedriftens Fortjeneste 5113.80 16200 21500 25000 25000 29000

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit -21.00 -12 -9 -8 -8 -6
Butikkhandel (Månedlig) 5.80 3 0.1 10.5 5.5 12.5
Butikkhandel (Årlig) 2.20 -3.8 -4 -3 -2 1.5
Forbruk 13796.10 10977 11674 12348 13106 11977
Konsumerkreditt 25011345.00 19953512 21115652 22385154 23760778 21713599
Bankenes Utlånsrente 9.07 7.07 5.07 4.07 4.07 4.07
Bensinpriser 0.69 0.71 0.74 0.76 0.79 0.79
Husholdninger Gjeld Til Bnp 22.00 20 19 19 19 18.5

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Boligpriser 23.33 8 4 -1 -2 -4
Nyestartede boliger 8.90 4.8 4.8 17.8 17.8 18
Hjem Eierskap Rate 89.00 85 85 85 85 85
Konstruksjonsflyt ut 5.90 4 4 4.2 4.2 4.2


Russland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.