Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 63.78 64.81 65.26 65.72 66.18 67.1
Aksjemarkedet 2928.76 2907 2878 2850 2822 2767
10-årig statsobligasjon 6.39 6.45 6.5 6.55 6.6 6.71
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.70 1.8 1.6 1.8 1.7 2
Arbeidsledighet 4.60 4.5 4.8 4.8 5.1 5.1
Inflasjon 3.50 3.8 3.2 3 2.9 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.6 0.5 0.6 0.3 0.6
Rentesats 6.50 6.5 6.5 6.25 6.25 6.25
Handelsbalanse 14150.00 19800 17500 14400 14400 19900
Nåværende situasjon 12900.00 44100 38400 30500 35200 46000
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 5.5 5 5 5 5
Regjeringens gjeld mot BNP 13.50 19 21 21 21 21
Offentlige Budsjetter 2.70 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
Forretningstillit -5.00 -2 -4 -1 1 2
Produksjon PMI 45.60 52.8 53 53.4 53.2 53.5
Service PMI 55.60 54 54.2 53.8 53.6 54
Forbrukertillit -13.00 -12 -8 -5 -6 -7
Butikkhandel (Månedlig) -1.20 25.1 6.5 1.3 -0.5 22.8
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.70 1.8 1.6 1.8 1.7 2
BNP 1657.60 1750 1820 1820 1820 1820
Bnp Faste Priser 21835.80 24995 20524 22229 22207 25495
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4603.70 7731 3318 4687 4682 7885
Bnp Per Innbygger 11729.10 12100 12500 12500 12500 12500
Bnp Per Innbygger Ppp 27147.30 25400 25900 25900 25900 25900
Bnp Fra Landbruk 599.50 906 423 610 610 924
Bnp Fra Construction 1101.50 2081 740 1121 1120 2122
Bnp Fra Manufacturing 2680.50 2980 2360 2729 2726 3040
Bnp Fra Mining 2028.10 2122 2034 2065 2063 2164
Bnp Fra Forvaltningsloven 1632.70 1673 1646 1662 1660 1706
Bnp Fra Transport 1473.30 1487 1447 1500 1498 1517
Bnp Fra Verktøy 502.80 642 652 512 511 655
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 4.60 4.5 4.8 4.8 5.1 5.1
Lønn 45541.00 56403 43762 46080 49723 57643
Lønnsveksten 3.10 2.7 2.4 2.5 2.9 3
Lønninger innen produksjon 42597.00 47939 48034 44505 44483 48994
Minstelønn 11163.00 12000 12500 12500 12500 12500
Befolkning 146.90 148 148 148 148 148
Pensjonsalder Kvinner 55.50 55.5 56 56 56 56
Pensjonsalder Menn 60.50 60.5 61 61 61 61
Lønn Høy Dyktige 48300.00 49024 49121 49459 49508 50103
Lønn Lav Dyktige 19900.00 20198 20238 20378 20398 20643
Levelønn Family 23700.00 24056 24103 24269 24293 24585
Lønn Å Leve Av Individuell 14500.00 14718 14746 14848 14863 15041
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 3.50 3.8 3.2 3 2.9 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.6 0.5 0.6 0.3 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 588.40 597 604 607 605 615
Kjerne Konsumprisindeks 100.20 100 100 100 100 100
KjerneInflasjon 3.50 3.9 3.5 3.3 3.1 3.1
Produsentpriser 667.80 724 696 703 713 742
produsentprisene endring -4.90 3.6 3 2.8 2.6 2.5
MatInflasjon 4.70 4.9 4.5 4.2 3.9 3.5
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 6.50 6.5 6.5 6.25 6.25 6.25
Internbankrente 6.89 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34
Pengemengden M2 48083.00 48200 48200 48500 48900 49200
Valutareserver 542029.00 535000 540000 545000 550000 555000
Lån Til Privat Sektor 29129105.00 27986067 28751189 29238366 29624300 28545788
Innskudd Rente 5.11 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27
Kontanter - Reserve - Ratio 8.00 8 8 8 8 8
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 14150.00 19800 17500 14400 14400 19900
Nåværende situasjon 12900.00 44100 38400 30500 35200 46000
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 5.5 5 5 5 5
Import 20892.00 25600 24600 25700 23500 29900
Eksport 35040.00 45400 42100 40100 38200 49800
Gullreserver 2241.86 2260 2315 2355 2415 2465
Råoljeproduksjon 10900.00 10650 10700 10900 10850 10800
Utenlandske Direkte Investeringer 10206.00 7500 9100 5000 -1600 9800
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 13.50 19 21 21 21 21
Offentlige Budsjetter 2.70 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
Offentlige Utgifter 4043.50 4141 4100 4116 4112 4223
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 0 0 0 0
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit -5.00 -2 -4 -1 1 2
Produksjon PMI 45.60 52.8 53 53.4 53.2 53.5
Service PMI 55.60 54 54.2 53.8 53.6 54
Industriell Produksjon 2.60 2.6 2.1 2.5 2.3 2.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 5.50 4.5 12.9 -0.8 1.6 4.2
Industriproduksjonen 3.70 2.2 2.3 2.6 2.7 2.9
Bil Produksjon 134.70 128 129 145 152 158
Bilregistreringer 103.00 171000 169200 172000 171200 178000
Ledende økonomisk indeks 2.20 1.5 1.6 1.8 1.5 2
Sammensatt Pmi 53.30 53.2 54 54.5 54.2 54.5
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit -13.00 -12 -8 -5 -6 -7
Butikkhandel (Månedlig) -1.20 25.1 6.5 1.3 -0.5 22.8
Butikkhandel (Årlig) 1.60 1.6 1.7 1.8 1.6 1.9
Forbruk 11903.70 13042 11496 12118 12106 13303
Bankenes Utlånsrente 8.28 8.52 8.52 8.52 8.52 8.52
Bensinpriser 0.72 0.66 0.64 0.62 0.6 0.57
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Boligpriser 6.30 5.5 4.2 4.2 4.2 4.2
Konstruksjonsflyt ut 1.00 1 1.2 1.4 1.5 1.7
Hjem Eierskap Rate 87.30 85 84.4 84.4 84.4 84.4
Nyestartede boliger 6.50 18.2 5.9 6.2 6.2 20.1


Russland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.