Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 75.80 76.4 76.91 77.41 77.93 78.96
Aksjemarkedet 3598.44 3500 3434 3368 3304 3175
10-årig statsobligasjon 7.08 7.22 7.27 7.33 7.38 7.5

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 1.50 1.8 2.5 0.7 0.5 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -1.80 7.5 3.6 3 3.1 3.2
Arbeidsledighet 5.70 6.4 6.6 6.3 6 5.5
Inflasjon 5.79 4.6 4.1 3.8 3.7 4
Inflasjonen (Månedlig) 0.66 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
Rentesats 4.50 5 5.25 5.5 6 6
Handelsbalanse 8315.00 10100 12700 18600 13100 14900
Nåværende situasjon 16800.00 14500 11400 13500 23500 16000
Nåværende situasjon mot BNP 3.90 3.8 3.8 3.8 3.1 3.1
Regjeringens gjeld mot BNP 14.60 18.5 18.5 18.5 17.9 17.9
Offentlige Budsjetter 1.80 -1.2 -1.2 -1.2 -0.5 -0.5
Forretningstillit -0.30 -2 -2 -5 -2 -1
Produksjon PMI 51.10 52.4 52.7 52.9 52.5 50.7
Service PMI 55.80 54 53 52.3 52 51.7
Forbrukertillit -21.00 -17 -13 -11 -9 -8
Butikkhandel (Månedlig) -1.90 1.8 -0.2 18 8.3 17.5
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 1.50 1.8 2.5 0.7 0.5 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -1.80 7.5 3.6 3 3.1 3.2
BNP 1699.90 1710 1710 1710 1778 1778
Bnp Faste Priser 24995.50 20254 21582 24481 23369 24117
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7225.30 3231 4188 4853 4837 4991
Bnp Per Innbygger 12011.50 11000 11000 11000 11900 11900
Bnp Per Innbygger Ppp 27043.90 26200 26200 26200 26800 26800
Bnp Fra Landbruk 952.10 420 647 1539 1487 1535
Bnp Fra Construction 1912.70 702 1124 1465 1305 1346
Bnp Fra Manufacturing 3275.90 2310 2638 2862 2888 2981
Bnp Fra Mining 1836.40 1888 1828 2005 1752 1808
Bnp Fra Forvaltningsloven 1661.30 1634 1791 1689 1699 1754
Bnp Fra Transport 1339.10 1344 1270 1577 1394 1439
Bnp Fra Verktøy 633.00 618 515 488 464 479

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 5.70 6.4 6.6 6.3 6 5.5
Sysselsatte 70.80 71.1 71.4 71.6 71.9 72.2
Arbeidsledige 4.24 4.7 4.8 4.7 4.5 4.4
Sysselsetting 58.60 58.7 58.9 60 60.3 60.5
Yrkesdeltakelse 62.10 62.4 62.5 62.7 62.9 63.1
Produktivitet 2.00 1.7 1.7 1.7 2 2
Lønn 49516.00 52957 50096 70594 50457 72006
Lønninger innen produksjon 46376.00 46660 46198 47079 47257 48020
Lønnsveksten 0.10 1.6 1.7 1.9 1.9 2
Minstelønn 12792.00 12792 12792 12792 12900 12900
Befolkning 146.70 147 147 147 146 146
Pensjonsalder Kvinner 55.50 56 56 56.5 56.5 56.5
Pensjonsalder Menn 60.50 61 61 61.5 61.5 61.5

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 5.79 4.6 4.1 3.8 3.7 4
Inflasjonen (Månedlig) 0.66 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 634.70 636 634 645 658 671
KjerneInflasjon 5.38 4.5 4.5 3.2 3.3 3.5
Bnp-Deflatoren 123.89 121 128 129 128 134
Produsentpriser 221.50 675 696 757 755 733
produsentprisene endring 16.00 8 5 3 3.5 4.5
MatInflasjon 7.58 5.5 4.8 4 3.8 3.3

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 4.50 5 5.25 5.5 6 6
Internbankrente 4.90 5.37 5.87 8.48 6.37 6.37
Pengemengden M2 58178.20 61700 65000 67000 64500 68000
Valutareserver 573322.00 600300 610500 615500 619500 621000
Sentralbankers balanse 49500246.00 52123000 52223000 52257000 53580000 55658000
Lån Til Privat Sektor 34008301.00 30534483 33943715 33879865 34130653 35222834
Innskudd Rente 3.21 3.42 3.92 5.85 4.42 4.42
Kontanter - Reserve - Ratio 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 8315.00 10100 12700 18600 13100 14900
Nåværende situasjon 16800.00 14500 11400 13500 23500 16000
Nåværende situasjon mot BNP 3.90 3.8 3.8 3.8 3.1 3.1
Import 20953.00 19300 20500 23900 21100 24100
Eksport 29268.00 32000 35000 37000 35000 39000
Gullreserver 2298.53 2299 2305 2305 2305 2400
Råoljeproduksjon 9655.00 10500 10900 10900 11500 11500
Utenlandske Direkte Investeringer 3886.00 5000 6000 7000 3000 9000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 14.60 18.5 18.5 18.5 17.9 17.9
Offentlige Budsjetter 1.80 -1.2 -1.2 -1.2 -0.5 -0.5
Regjeringens budsjetter verdi 205.02 -800 -800 -850 -850 -850
Offentlige Utgifter 4409.10 4185 4571 4163 4390 4531
Statens Inntekter 5077663.30 34600000 34600000 35800000 35800000 35800000
Fiscal Utgifter 5757870.60 16000000 25000000 37700000 37700000 37700000
Militære Utgifter 64144.00 70000 70000 70000 70000 70000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 0 0 0 0

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit -0.30 -2 -2 -5 -2 -1
Produksjon PMI 51.10 52.4 52.7 52.9 52.5 50.7
Service PMI 55.80 54 53 52.3 52 51.7
Industriell Produksjon 1.10 3.5 2.5 2.3 2.8 3.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 12.20 2.8 0.5 3.8 10 3
Industriproduksjonen 4.20 3.2 3.8 4 3.3 3
Kapasitetsutnyttelsen 61.00 63 63 63 64 65
Bil Produksjon 127.60 135 125 130 135 140
Bilregistreringer 148676.00 178000 178000 185000 185000 185000
Ledende økonomisk indeks -2.80 7 5.5 3.8 2.8 3
Gruvedrift Produksjon -5.60 2.5 1.5 1.7 4 5
Sammensatt Pmi 54.60 54 53.8 53.2 52.4 52.1
Konkurser 2467.00 3090 3090 3120 3120 3120
Bedriftens Fortjeneste 1359.40 5800 10350 14000 3300 15000

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit -21.00 -17 -13 -11 -9 -8
Butikkhandel (Månedlig) -1.90 1.8 -0.2 18 8.3 17.5
Butikkhandel (Årlig) -1.30 12 4.5 4.2 3.7 2.7
Forbruk 12722.30 11740 10117 12967 12043 12428
Konsumerkreditt 20430479.00 18022085 19664627 15664963 20548060 21205598
Bankenes Utlånsrente 5.89 6.02 6.52 8.98 7.02 7.02
Bensinpriser 0.64 0.6 0.57 0.58 0.51 0.49

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Boligpriser 8.00 4.2 4.2 3.6 3.6 3.6
Konstruksjonsflyt ut 0.00 1.5 2.8 3.5 3.8 4.2
Nyestartede boliger 5.50 5 4.2 4 3.5 3.8
Hjem Eierskap Rate 89.00 85.5 85.5 85.5 85 85


Russland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.