Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 63.99 66.06 66.67 67.28 67.9 69.16
Aksjemarkedet 2755.52 2636 2607 2579 2551 2496
10-årig statsobligasjon 7.54 8.01 8.1 8.18 8.27 8.44
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.80 0.4 0.2 0.3 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 0.50 1.5 1.6 1.5 1.6 2
Arbeidsledighet 4.70 5 5 5.1 5.2 5.4
Inflasjon 5.10 5.5 5.5 5 4.8 4.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6
Rentesats 7.50 7.75 7.5 7 6.75 6.5
Handelsbalanse 13705.00 13000 14800 19800 17500 19900
Nåværende situasjon 32800.00 25100 32700 44100 38400 46000
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 5.5 5.5 5.5 5 5
Regjeringens gjeld mot BNP 13.50 19 19 19 21 21
Offentlige Budsjetter 2.70 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7
Forretningstillit -1.00 -4 -2 -2 -4 2
Produksjon PMI 49.80 50.5 52.5 52.8 53 53.5
Service PMI 52.00 54.4 53.6 54 54.2 54
Forbrukertillit -16.00 -17 -16 -12 -8 -7
Butikkhandel (Månedlig) -1.50 2 -1.6 25.1 6.5 22.8
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.80 0.4 0.2 0.3 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 0.50 1.5 1.6 1.5 1.6 2
BNP 1577.52 1750 1750 1750 1820 1820
Bnp Faste Priser 24553.50 21787 23238 24922 24946 25420
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7593.90 4278 4606 7708 7715 7862
Bnp Per Innbygger 11441.00 12100 12100 12100 12500 12500
Bnp Per Innbygger Ppp 24765.95 25400 25400 25400 25900 25900
Bnp Fra Landbruk 889.70 675 1461 903 904 921
Bnp Fra Construction 2043.80 1125 1391 2074 2077 2116
Bnp Fra Manufacturing 2927.70 2619 2717 2972 2975 3031
Bnp Fra Mining 2084.50 1964 1903 2116 2118 2158
Bnp Fra Forvaltningsloven 1643.00 1635 1603 1668 1669 1701
Bnp Fra Transport 1460.80 1451 1497 1483 1484 1512
Bnp Fra Verktøy 630.50 501 463 640 641 653
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 4.70 5 5 5.1 5.2 5.4
Arbeidsledige 3.60 3.59 3.47 3.75 3.92 3.96
Sysselsetting 59.00 59 59.5 59.5 60 60.4
Yrkesdeltakelse 62.10 62 62.2 62.2 62.5 62.7
Lønn 47020.00 46031 42275 56403 43762 57643
Lønnsveksten 1.60 0.4 1.2 1.5 1.7 2.2
Lønninger innen produksjon 40200.00 40427 39766 47939 48034 48994
Minstelønn 11163.00 12000 12000 12000 12500 12500
Befolkning 146.90 147 147 147 147 147
Pensjonsalder Kvinner 55.50 55.5 55.5 55.5 56 56
Pensjonsalder Menn 60.50 60.5 60.5 60.5 61 61
Lønn Høy Dyktige 48300.00 37750 38051 49024 49121 50103
Lønn Lav Dyktige 19900.00 13152 13257 20198 20238 20643
Levelønn Family 23700.00 23594 23782 24056 24103 24585
Lønn Å Leve Av Individuell 14500.00 14859 14978 14718 14746 15041
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 5.10 5.5 5.5 5 4.8 4.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 588.50 594 596 604 613 628
Kjerne Konsumprisindeks 100.30 100 100 100 100 100
KjerneInflasjon 4.70 4.8 5.1 4.9 4.7 4
Produsentpriser 698.00 717 726 724 696 742
produsentprisene endring 8.60 5.1 4.5 3.6 3 2.5
MatInflasjon 6.70 7.5 7.1 6.5 5.9 4.5
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 7.50 7.75 7.5 7 6.75 6.5
Internbankrente 8.40 8.64 8.64 8.64 8.39 8.14
Pengemengden M2 46436.50 46497 47290 47900 47900 49200
Valutareserver 495232.00 485000 494000 500000 500000 510000
Sentralbankers balanse 2312.70 1881 1870 1866 1866 2040
Lån Til Privat Sektor 28298414.00 26234164 29100099 27786424 27786424 29421346
Innskudd Rente 5.82 6.37 6.37 6.37 6.12 5.87
Kontanter - Reserve - Ratio 8.00 8 8 8 8 8
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse 13705.00 13000 14800 19800 17500 19900
Nåværende situasjon 32800.00 25100 32700 44100 38400 46000
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 5.5 5.5 5.5 5 5
Import 21950.00 24900 21400 25600 24600 29900
Eksport 35655.00 37900 36200 45400 42100 49800
Gullreserver 2119.20 2060 2060 2080 2080 2150
Råoljeproduksjon 10931.00 10750 10500 10450 10300 10200
Utenlandske Direkte Investeringer 1417.00 3600 -2200 7500 9100 9800
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 13.50 19 19 19 21 21
Offentlige Budsjetter 2.70 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7
Regjeringens budsjetter verdi 1149.60 1600 700 -1100 920 -800
Offentlige Utgifter 4067.40 3993 3951 4128 4132 4211
Statens Inntekter 12594628.70 18100000 24300000 33400000 9500000 34600000
Fiscal Utgifter 10704677.60 16500000 23600000 34500000 8500000 35400000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 0 0 0 0
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit -1.00 -4 -2 -2 -4 2
Produksjon PMI 49.80 50.5 52.5 52.8 53 53.5
Service PMI 52.00 54.4 53.6 54 54.2 54
Industriell Produksjon 0.90 1.7 3.2 2.6 2.1 2.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.10 -0.4 2.5 4.5 12.9 4.2
Industriproduksjonen -1.00 2.9 2.5 2.2 2.3 2.9
Lagerendringer -586.50 985 1550 -580 190 -520
Bil Produksjon 147.50 130 136 128 129 158
Bilregistreringer 137624.00 155000 155700 171000 169200 178000
Ledende økonomisk indeks 1.60 1.5 1.6 1.5 1.6 2
Sammensatt Pmi 51.50 54 53.8 53.8 54 54.5
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit -16.00 -17 -16 -12 -8 -7
Butikkhandel (Månedlig) -1.50 2 -1.6 25.1 6.5 22.8
Butikkhandel (Årlig) 1.20 2.2 1.5 1.6 1.7 1.9
Forbruk 12811.80 11563 12308 13004 13017 13264
Bankenes Utlånsrente 9.23 9.48 9.48 9.48 9.23 8.98
Bensinpriser 0.70 0.66 0.64 0.63 0.61 0.61
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Boligpriser 6.30 5.5 5.5 5.5 4.2 4.2
Konstruksjonsflyt ut 0.00 1.5 1.1 1 1.2 1.7
Hjem Eierskap Rate 87.30 85 85 85 84.4 84.4
Nyestartede boliger 4.80 5.7 5.6 18.2 5.9 20.1


Russland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.