Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 65.54 64.22 64.79 65.36 65.95 67.13
Aksjemarkedet 2675.13 2672 2643 2615 2587 2532
10-årig statsobligasjon 7.20 7.38 7.45 7.53 7.61 7.77
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate -0.40 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 0.90 1.4 1.2 1.6 1.8 2
Arbeidsledighet 4.50 5 5.1 5.2 5.1 5.4
Inflasjon 4.60 4.5 4.2 4.3 4.1 4.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6
Rentesats 7.25 7.25 7 6.75 6.75 6.5
Handelsbalanse 12508.00 14800 19800 17500 14400 19900
Nåværende situasjon 12100.00 32700 44100 38400 30500 46000
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 5.5 5.5 5 5 5
Regjeringens gjeld mot BNP 13.50 19 19 21 21 21
Offentlige Budsjetter 2.70 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7
Forretningstillit -1.00 -2 -2 -4 -1 2
Produksjon PMI 49.30 52.5 52.8 53 53.4 53.5
Service PMI 50.40 53.6 54 54.2 53.8 54
Forbrukertillit -15.00 -16 -12 -8 -5 -7
Butikkhandel (Månedlig) 2.30 -1.6 25.1 6.5 1.3 22.8
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate -0.40 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 0.90 1.4 1.2 1.6 1.8 2
BNP 1657.60 1750 1750 1820 1820 1820
Bnp Faste Priser 20201.10 23438 24848 20524 20565 25345
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3266.10 4646 7685 3318 3325 7839
Bnp Per Innbygger 11729.10 12100 12100 12500 12500 12500
Bnp Per Innbygger Ppp 24790.65 25400 25400 25900 25900 25900
Bnp Fra Landbruk 416.00 1474 900 423 423 918
Bnp Fra Construction 728.00 1403 2068 740 741 2110
Bnp Fra Manufacturing 2322.50 2740 2963 2360 2364 3022
Bnp Fra Mining 2001.80 1919 2110 2034 2038 2152
Bnp Fra Forvaltningsloven 1620.30 1617 1663 1646 1649 1696
Bnp Fra Transport 1424.70 1510 1478 1447 1450 1508
Bnp Fra Verktøy 641.90 467 638 652 653 651
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 4.50 5 5.1 5.2 5.1 5.4
Lønn 49840.00 42693 57069 46080 49723 58781
Lønnsveksten 3.50 2.2 2.7 2.4 2.5 3
Lønninger innen produksjon 47231.00 40158 48506 41165 41205 49961
Minstelønn 11163.00 12000 12000 12500 12500 12500
Befolkning 146.90 147 147 147 147 147
Pensjonsalder Kvinner 55.50 55.5 55.5 56 56 56
Pensjonsalder Menn 60.50 60.5 60.5 61 61 61
Lønn Høy Dyktige 48300.00 38427 49604 49459 49508 51092
Lønn Lav Dyktige 19900.00 13388 20437 20378 20398 21050
Levelønn Family 23700.00 24017 24340 24269 24293 25070
Lønn Å Leve Av Individuell 14500.00 15126 14892 14848 14863 15338
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 4.60 4.5 4.2 4.3 4.1 4.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 590.20 591 599 610 613 624
Kjerne Konsumprisindeks 100.20 100 100 100 100 100
KjerneInflasjon 4.50 5.1 4.9 4.7 4.5 4
Produsentpriser 675.10 726 724 696 703 742
produsentprisene endring 1.10 4.5 3.6 3 2.7 2.5
MatInflasjon 6.30 6.1 6.3 5.9 5.5 4.5
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 7.25 7.25 7 6.75 6.75 6.5
Internbankrente 7.99 8.32 8.32 8.07 8.07 8.07
Pengemengden M2 47348.20 46497 47900 47900 48500 49200
Valutareserver 519797.00 494000 500000 500000 495000 510000
Lån Til Privat Sektor 28558068.00 26841327 27821120 28751189 28961627 28377542
Innskudd Rente 5.79 5.73 5.73 5.48 5.48 5.48
Kontanter - Reserve - Ratio 8.00 8 8 8 8 8
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 12508.00 14800 19800 17500 14400 19900
Nåværende situasjon 12100.00 32700 44100 38400 30500 46000
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 5.5 5.5 5 5 5
Import 19968.00 21400 25600 24600 25700 29900
Eksport 32476.00 36200 45400 42100 40100 49800
Gullreserver 2119.20 2060 2080 2080 2095 2150
Råoljeproduksjon 10835.00 10500 10450 10300 10300 10200
Utenlandske Direkte Investeringer 10206.00 -2200 7500 9100 5000 9800
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 13.50 19 19 21 21 21
Offentlige Budsjetter 2.70 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7
Offentlige Utgifter 4035.60 3985 4116 4100 4108 4199
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 0 0 0 0
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit -1.00 -2 -2 -4 -1 2
Produksjon PMI 49.30 52.5 52.8 53 53.4 53.5
Service PMI 50.40 53.6 54 54.2 53.8 54
Industriell Produksjon 2.80 3.2 2.6 2.1 2.5 2.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.70 2.5 4.5 12.9 -0.8 4.2
Industriproduksjonen 2.80 2.5 2.2 2.3 2.6 2.9
Bil Produksjon 138.00 136 128 129 145 158
Bilregistreringer 139968.00 155700 171000 169200 172000 178000
Ledende økonomisk indeks 1.70 1.6 1.5 1.6 1.8 2
Sammensatt Pmi 50.20 53.8 53.8 54 53.5 54.5
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit -15.00 -16 -12 -8 -5 -7
Butikkhandel (Månedlig) 2.30 -1.6 25.1 6.5 1.3 22.8
Butikkhandel (Årlig) 1.00 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
Forbruk 11314.80 12414 12966 11496 11518 13225
Bankenes Utlånsrente 9.03 9.14 9.14 8.89 8.89 8.89
Bensinpriser 0.73 0.71 0.69 0.68 0.66 0.66
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Boligpriser 6.30 5.5 5.5 4.2 4.2 4.2
Konstruksjonsflyt ut 0.20 1.1 1 1.2 1.4 1.7
Hjem Eierskap Rate 87.30 85 85 84.4 84.4 84.4
Nyestartede boliger 5.90 5.6 18.2 5.9 6.2 20.1


Russland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.