Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 71.15 71.77 72.24 72.72 73.2 74.17
Aksjemarkedet 2801.66 2748 2696 2644 2594 2493
10-årig statsobligasjon 6.06 6.11 6.15 6.2 6.25 6.34

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate 0.30 3.5 1 0.3 0.5 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 -11 -7.4 1.1 8 6.3
Arbeidsledighet 6.10 6.5 7.3 8 7.7 7.5
Inflasjon 3.00 3.6 3.9 3.6 3.3 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4
Rentesats 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 5
Handelsbalanse 6236.00 12600 11300 10100 12700 13100
Nåværende situasjon 21700.00 9000 8900 22300 14500 13500
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 9.5 9.5 11 11 11
Regjeringens gjeld mot BNP 14.60 17.2 17.2 18.5 18.5 18.5
Offentlige Budsjetter 1.80 -5.2 -5.2 -3.7 -3.7 -3.7
Forretningstillit -6.00 -4 -7 -3 -2 -5
Service PMI 47.80 47 48.5 51.7 52 52.3
Produksjon PMI 49.40 43.8 46.2 48.7 49.2 50.5
Forbrukertillit -11.00 -15 -14 -9 -10 -9
Butikkhandel (Månedlig) 6.70 -0.5 15.5 7 1.8 18
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate 0.30 3.5 1 0.3 0.5 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 -11 -7.4 1.1 8 6.3
BNP 1699.90 1250 1250 1580 1580 1580
Bnp Faste Priser 20458.70 22634 23294 20684 22095 24761
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7321.30 4813 6780 7402 7907 7207
Bnp Per Innbygger 11729.10 12500 12500 12900 12900 12900
Bnp Per Innbygger Ppp 27147.30 25900 25900 25900 26374 27474
Bnp Fra Landbruk 424.50 1368 884 429 458 939
Bnp Fra Construction 708.60 1228 1772 716 765 1884
Bnp Fra Manufacturing 2332.90 2693 2851 2359 2520 3031
Bnp Fra Mining 1907.50 1910 1910 1928 2060 2030
Bnp Fra Forvaltningsloven 1650.30 1594 1494 1668 1782 1588
Bnp Fra Transport 1357.30 1450 1333 1372 1466 1417
Bnp Fra Verktøy 624.40 448 593 631 674 631

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 6.10 6.5 7.3 8 7.7 7.5
Sysselsatte 70.00 72.7 72.9 72.9 72.9 73
Arbeidsledige 4.50 3.92 3.96 3.96 3.96 3.96
Sysselsetting 58.00 60 60.4 60.4 60.4 60.7
Yrkesdeltakelse 62.00 62.5 62.7 62.7 62.7 63
Produktivitet 2.80 2 2 2 2 2
Lønn 49306.00 46862 64106 52454 50785 65709
Lønninger innen produksjon 43243.00 43832 44540 44540 44540 45654
Lønnsveksten -2.00 2.9 3 3 3 2.5
Minstelønn 12130.00 12130 12130 12900 12900 12900
Befolkning 146.80 147 147 147 147 147
Pensjonsalder Kvinner 55.50 56 56 56 56 56.5
Pensjonsalder Menn 60.50 61 61 61 61 61.5

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 3.00 3.6 3.9 3.6 3.3 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 606.70 609 616 622 627 637
Kjerne Konsumprisindeks 100.30 100 100 100 100 100
KjerneInflasjon 2.90 3.5 3.8 3.8 3.8 4
Bnp-Deflatoren 123.75 123 123 128 128 127
Produsentpriser 589.30 616 647 673 601 666
produsentprisene endring -14.10 -8 -2 3 2 3
MatInflasjon 3.90 4.2 4.5 4.5 4.5 5.5

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 5
Internbankrente 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72
Pengemengden M2 53068.00 48900 49200 49200 49200 49800
Valutareserver 566134.00 550000 544300 544300 544300 565000
Sentralbankers balanse 48178231.00 48927000 51441000 54458000 58323000 65257000
Lån Til Privat Sektor 30842912.00 28265900 27541622 31182184 33310345 29276744
Innskudd Rente 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
Kontanter - Reserve - Ratio 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 6236.00 12600 11300 10100 12700 13100
Nåværende situasjon 21700.00 9000 8900 22300 14500 13500
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 9.5 9.5 11 11 11
Import 17233.00 20500 23700 20900 19300 23900
Eksport 23469.00 33100 35000 31000 32000 37000
Kapitalstrømmer 21536.07 14200 14200 14200 14200 14200
Gullreserver 2299.20 2415 2465 2465 2465 2680
Råoljeproduksjon 10889.00 11000 11000 11500 11500 11500
Våpen Salg 6409.00 8500 8500 8500 8500 8500
Utenlandske Direkte Investeringer 5885.00 -1600 9800 9800 9800 9800

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 14.60 17.2 17.2 18.5 18.5 18.5
Offentlige Budsjetter 1.80 -5.2 -5.2 -3.7 -3.7 -3.7
Regjeringens budsjetter verdi -409.12 920 -800 -800 -800 -850
Offentlige Utgifter 4226.90 3898 3914 4273 4565 4161
Statens Inntekter 13187157.70 9500000 34600000 34600000 34600000 35800000
Fiscal Utgifter 12244694.90 8500000 35400000 35400000 35400000 36700000
Militære Utgifter 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 0 0 0 0

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit -6.00 -4 -7 -3 -2 -5
Service PMI 47.80 47 48.5 51.7 52 52.3
Produksjon PMI 49.40 43.8 46.2 48.7 49.2 50.5
Industriell Produksjon -9.60 -3.2 -2 3.5 10.5 8
Industriell Produksjon (Månedlig) -5.50 1.6 4.2 4.2 4.2 3.8
Industriproduksjonen -7.20 2.7 2.9 2.9 2.9 3.2
Kapasitetsutnyttelsen 59.00 65 66 66 66 66
Lagerendringer 436.20 190 -520 -520 -520 -440
Bil Produksjon 30.60 152 158 158 158 165
Bilregistreringer 63033.00 171200 178000 178000 178000 185000
Ledende økonomisk indeks -10.90 1.5 2 2 2 2.3
Gruvedrift Produksjon -13.50 -4 4.2 4.2 4.2 3.4
Sammensatt Pmi 48.90 47.5 49.1 52 52 53.2
Konkurser 2538.00 3380 3090 3090 3090 3120
Bedriftens Fortjeneste 2509.10 2000 17700 17700 17700 17700

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit -11.00 -15 -14 -9 -10 -9
Butikkhandel (Månedlig) 6.70 -0.5 15.5 7 1.8 18
Butikkhandel (Årlig) -19.20 -4.8 -1.9 2.5 5.8 4.2
Forbruk 13378.50 12288 12388 13526 14449 13169
Konsumerkreditt 18204126.00 16387597 16268124 18404371 19660456 17293016
Bankenes Utlånsrente 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62
Bensinpriser 0.67 0.64 0.61 0.57 0.55 0.52

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 8.00 4.2 4.2 4.2 4.2 3.6
Konstruksjonsflyt ut 2.30 1.5 1.7 1.7 1.7 2.1
Nyestartede boliger 3.50 6.2 20.1 20.1 20.1 22.4
Hjem Eierskap Rate 89.00 84.4 84.4 84.4 84.4 84


Russland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.