Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 64.09 65.37 65.89 66.4 66.92 67.97
Aksjemarkedet 2744.35 2718 2689 2660 2632 2575
10-årig statsobligasjon 6.68 7.08 7.14 7.21 7.27 7.4
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 0.90 1.2 1.6 1.8 1.7 2
Arbeidsledighet 4.30 4.5 4.8 4.8 5.1 5.1
Inflasjon 4.00 3.8 3.2 3 2.9 3
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 0.6 0.5 0.6 0.3 0.6
Rentesats 7.00 6.5 6.5 6.25 6.25 6.25
Handelsbalanse 12006.00 19800 17500 14400 14400 19900
Nåværende situasjon 12900.00 44100 38400 30500 35200 46000
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 5.5 5 5 5 5
Regjeringens gjeld mot BNP 13.50 19 21 21 21 21
Offentlige Budsjetter 2.70 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
Forretningstillit -2.00 -2 -4 -1 1 2
Produksjon PMI 46.30 52.8 53 53.4 53.2 53.5
Service PMI 53.60 54 54.2 53.8 53.6 54
Forbrukertillit -13.00 -12 -8 -5 -6 -7
Butikkhandel (Månedlig) 3.40 25.1 6.5 1.3 -0.5 22.8
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 0.90 1.2 1.6 1.8 1.7 2
BNP 1657.60 1750 1820 1820 1820 1820
Bnp Faste Priser 21835.80 23461 23484 20524 20565 23930
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4603.70 4650 4655 3318 3325 4743
Bnp Per Innbygger 11729.10 12100 12500 12500 12500 12500
Bnp Per Innbygger Ppp 24790.65 25400 25900 25900 25900 25900
Bnp Fra Landbruk 599.50 1475 1477 423 423 1505
Bnp Fra Construction 1101.50 1404 1406 740 741 1432
Bnp Fra Manufacturing 2680.50 2743 2746 2360 2364 2798
Bnp Fra Mining 2028.10 1921 1923 2034 2038 1960
Bnp Fra Forvaltningsloven 1632.70 1618 1620 1646 1649 1651
Bnp Fra Transport 1473.30 1512 1513 1447 1450 1542
Bnp Fra Verktøy 502.80 468 468 652 653 477
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 4.30 4.5 4.8 4.8 5.1 5.1
Lønn 45100.00 56403 43762 46080 49723 57643
Lønnsveksten 3.00 2.7 2.4 2.5 2.9 3
Lønninger innen produksjon 45105.00 47939 48034 44505 44483 48994
Minstelønn 11163.00 12000 12500 12500 12500 12500
Befolkning 146.90 148 148 148 148 148
Pensjonsalder Kvinner 55.50 55.5 56 56 56 56
Pensjonsalder Menn 60.50 60.5 61 61 61 61
Lønn Høy Dyktige 48300.00 49024 49121 49459 49508 50103
Lønn Lav Dyktige 19900.00 20198 20238 20378 20398 20643
Levelønn Family 23700.00 24056 24103 24269 24293 24585
Lønn Å Leve Av Individuell 14500.00 14718 14746 14848 14863 15041
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 4.00 3.8 3.2 3 2.9 3
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 0.6 0.5 0.6 0.3 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 587.50 604 611 604 607 628
Kjerne Konsumprisindeks 100.20 100 100 100 100 100
KjerneInflasjon 4.00 3.9 3.5 3.3 3.1 3.1
Produsentpriser 671.10 724 696 703 713 742
produsentprisene endring 0.30 3.6 3 2.8 2.6 2.5
MatInflasjon 5.60 4.9 4.5 4.2 3.9 3.5
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 7.00 6.5 6.5 6.25 6.25 6.25
Internbankrente 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34
Pengemengden M2 47585.30 48200 48200 48500 48900 49200
Valutareserver 530923.00 535000 540000 545000 550000 555000
Lån Til Privat Sektor 29129105.00 27786424 27821120 28751189 28961627 29421346
Innskudd Rente 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27
Kontanter - Reserve - Ratio 8.00 8 8 8 8 8
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 12006.00 19800 17500 14400 14400 19900
Nåværende situasjon 12900.00 44100 38400 30500 35200 46000
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 5.5 5 5 5 5
Import 21831.00 25600 24600 25700 23500 29900
Eksport 33837.00 45400 42100 40100 38200 49800
Gullreserver 2219.18 2260 2315 2355 2415 2465
Råoljeproduksjon 10756.00 10650 10700 10900 10850 10800
Utenlandske Direkte Investeringer 10206.00 7500 9100 5000 -1600 9800
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 13.50 19 21 21 21 21
Offentlige Budsjetter 2.70 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
Offentlige Utgifter 4043.50 3989 3993 4100 4108 4069
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 0 0 0 0
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit -2.00 -2 -4 -1 1 2
Produksjon PMI 46.30 52.8 53 53.4 53.2 53.5
Service PMI 53.60 54 54.2 53.8 53.6 54
Industriell Produksjon 3.00 2.6 2.1 2.5 2.3 2.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.70 4.5 12.9 -0.8 1.6 4.2
Industriproduksjonen 3.20 2.2 2.3 2.6 2.7 2.9
Bil Produksjon 110.20 128 129 145 152 158
Bilregistreringer 157129.00 171000 169200 172000 171200 178000
Ledende økonomisk indeks 1.60 1.5 1.6 1.8 1.5 2
Sammensatt Pmi 51.40 53.2 54 54.5 54.2 54.5
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit -13.00 -12 -8 -5 -6 -7
Butikkhandel (Månedlig) 3.40 25.1 6.5 1.3 -0.5 22.8
Butikkhandel (Årlig) 0.80 1.6 1.7 1.8 1.6 1.9
Forbruk 11903.70 12427 12439 11496 11518 12675
Bankenes Utlånsrente 8.70 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
Bensinpriser 0.71 0.63 0.61 0.62 0.6 0.61
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Boligpriser 6.30 5.5 4.2 4.2 4.2 4.2
Konstruksjonsflyt ut 0.30 1 1.2 1.4 1.5 1.7
Hjem Eierskap Rate 87.30 85 84.4 84.4 84.4 84.4
Nyestartede boliger 5.80 18.2 5.9 6.2 6.2 20.1


Russland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.