Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 78.39 79.87 80.39 80.92 81.46 82.54
Aksjemarkedet 2903.28 2855 2800 2747 2694 2589
10-årig statsobligasjon 6.27 6.33 6.38 6.43 6.48 6.58

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate 0.30 3.5 1 0.3 0.5 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -8.00 -4 -2.2 1.1 7.5 3
Arbeidsledighet 6.40 6.5 6.2 6.3 6 5.5
Inflasjon 3.60 3.6 3.9 3.6 3.3 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4
Rentesats 4.25 4 4 4 4 4.5
Handelsbalanse 4253.00 7400 19900 10100 12700 18600
Nåværende situasjon 600.00 9000 8900 22300 14500 13500
Nåværende situasjon mot BNP 3.90 2 2 1.5 1.5 1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 12.20 17.2 17.2 18.5 18.5 18.5
Offentlige Budsjetter 1.80 -5.2 -5.2 -3.7 -3.7 -3.7
Forretningstillit -5.00 -7 -7 -3 -2 -5
Produksjon PMI 51.10 52.5 50.7 51 53.5 51
Service PMI 58.20 57 56.5 55.7 54 52.3
Forbrukertillit -30.00 -15 -14 -9 -10 -9
Butikkhandel (Månedlig) 8.20 -0.5 15.5 7 1.8 18
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate 0.30 3.5 1 0.3 0.5 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -8.00 -4 -2.2 1.1 7.5 3
BNP 1699.90 1250 1250 1580 1580 1580
Bnp Faste Priser 20076.20 23183 24602 20684 21582 25340
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3263.20 4927 7160 3299 3508 7375
Bnp Per Innbygger 12011.50 10500 10500 11000 11000 11000
Bnp Per Innbygger Ppp 27043.90 25900 25900 25900 26800 26800
Bnp Fra Landbruk 601.70 1401 933 429 647 961
Bnp Fra Construction 1045.50 1258 1872 716 1124 1928
Bnp Fra Manufacturing 2454.40 2758 3011 2359 2638 3101
Bnp Fra Mining 1700.40 1956 2017 1928 1828 2077
Bnp Fra Forvaltningsloven 1665.90 1632 1577 1668 1791 1625
Bnp Fra Transport 1181.70 1485 1408 1372 1270 1450
Bnp Fra Verktøy 478.80 459 627 631 515 646

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 6.40 6.5 6.2 6.3 6 5.5
Sysselsatte 70.50 70 70.5 70.9 71.1 71.6
Arbeidsledige 4.81 3.92 3.96 3.96 3.96 3.96
Sysselsetting 58.30 60 60.4 60.4 60.4 60.7
Yrkesdeltakelse 61.70 61.3 61.5 61.8 62.1 62.7
Produktivitet 2.80 -4.5 -4.5 1.7 1.7 1.7
Lønn 49844.00 45769 63173 51559 52957 64436
Lønninger innen produksjon 45925.00 42810 51506 47089 46660 52536
Lønnsveksten 2.30 0.5 1.5 1.2 1.6 2
Minstelønn 12130.00 12130 12130 12900 12900 12900
Befolkning 146.80 147 147 147 147 147
Pensjonsalder Kvinner 55.50 56 56 56 56 56.5
Pensjonsalder Menn 60.50 61 61 61 61 61.5

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 3.60 3.6 3.9 3.6 3.3 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 610.00 609 616 622 628 637
Kjerne Konsumprisindeks 100.30 100 100 100 100 100
KjerneInflasjon 3.10 3.5 3.8 3.8 3.8 4
Bnp-Deflatoren 116.00 123 123 128 120 127
Produsentpriser 658.80 616 742 673 638 757
produsentprisene endring -0.80 -8 -2 3 2 3
MatInflasjon 4.80 4.2 4.5 4.5 4.5 5.5

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 4.25 4 4 4 4 4.5
Internbankrente 4.27 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02
Pengemengden M2 54687.40 48900 49200 49200 49200 49800
Valutareserver 594422.00 550000 544300 544300 544300 565000
Sentralbankers balanse 48905414.00 48927000 51441000 51958000 52123000 52257000
Lån Til Privat Sektor 31575549.00 28950739 29088235 31182184 33729248 29960882
Innskudd Rente 3.51 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26
Kontanter - Reserve - Ratio 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 4253.00 7400 19900 10100 12700 18600
Nåværende situasjon 600.00 9000 8900 22300 14500 13500
Nåværende situasjon mot BNP 3.90 2 2 1.5 1.5 1.5
Import 19425.00 19700 23100 20900 19300 23900
Eksport 23678.00 27100 30000 31000 32000 37000
Kapitalstrømmer 21541.28 14200 14200 14200 14200 14200
Gullreserver 2299.90 2415 2465 2465 2465 2680
Råoljeproduksjon 8993.00 11000 11000 11500 11500 11500
Våpen Salg 4718.00 8500 8500 8500 8500 8500
Utenlandske Direkte Investeringer -1611.00 -2500 -1600 2000 5000 7000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 12.20 17.2 17.2 18.5 18.5 18.5
Offentlige Budsjetter 1.80 -5.2 -5.2 -3.7 -3.7 -3.7
Regjeringens budsjetter verdi -1691.69 920 -800 -800 -800 -850
Offentlige Utgifter 4227.40 4131 4134 4274 4544 4258
Statens Inntekter 21013576.30 9500000 34600000 34600000 34600000 35800000
Fiscal Utgifter 22278897.60 27000000 38400000 8300000 16000000 37700000
Militære Utgifter 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 0 0 0 0

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit -5.00 -7 -7 -3 -2 -5
Produksjon PMI 51.10 52.5 50.7 51 53.5 51
Service PMI 58.20 57 56.5 55.7 54 52.3
Industriell Produksjon -7.20 -3.2 -2 3.5 10.5 3.8
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.90 1.6 4.2 4.2 4.2 3.8
Industriproduksjonen -4.10 2.7 2.9 2.9 2.9 3.2
Kapasitetsutnyttelsen 61.00 55 58 60 61 63
Lagerendringer 436.20 190 -520 -520 -520 -440
Bil Produksjon 112.80 100 105 120 135 130
Bilregistreringer 137517.00 171200 178000 178000 178000 185000
Ledende økonomisk indeks -4.30 1.5 2 2 2 2.3
Gruvedrift Produksjon -11.80 -4 4.2 4.2 4.2 3.4
Sammensatt Pmi 57.30 57.5 56.1 55 54 53.2
Konkurser 2538.00 3380 3090 3090 3090 3120
Bedriftens Fortjeneste 5370.20 6125 7900 2600 5800 14000

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit -30.00 -15 -14 -9 -10 -9
Butikkhandel (Månedlig) 8.20 -0.5 15.5 7 1.8 18
Butikkhandel (Årlig) -2.70 -4.8 -1.9 2.5 5.8 4.2
Forbruk 11859.00 12595 13084 11989 12748 13477
Konsumerkreditt 18292676.00 16784643 17181669 18404371 19473127 17697119
Bankenes Utlånsrente 6.38 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13
Bensinpriser 0.59 0.64 0.61 0.57 0.55 0.52

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 8.00 4.2 4.2 4.2 4.2 3.6
Konstruksjonsflyt ut -0.60 -5.5 -3.8 -1 1.7 3.5
Nyestartede boliger 6.00 6.2 20.1 20.1 20.1 22.4
Hjem Eierskap Rate 89.00 86 86 85.5 85.5 85.5


Russland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.