Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 61.91 62.47 62.88 63.3 63.72 64.56
Aksjemarkedet 3140.00 3050 3022 2994 2966 2911
10-årig statsobligasjon 6.21 6.31 6.36 6.41 6.46 6.56
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.80 0.8 0.9 1 1.2 1.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.70 1.6 1.8 1.7 2 2.2
Arbeidsledighet 4.60 4.8 4.8 5.1 5.1 5
Inflasjon 3.00 2.4 3.3 3.7 4 4.3
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.3 0.6 0.3 0.6 0.4
Rentesats 6.25 5.75 5.25 5.25 5.25 5
Handelsbalanse 12270.00 17500 14400 13700 19900 18600
Nåværende situasjon 16300.00 26500 11000 7000 19800 18200
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
Regjeringens gjeld mot BNP 14.60 17.2 17.2 17.2 17.2 18.5
Offentlige Budsjetter 1.80 1 1 1 1 0.8
Forretningstillit -6.00 -4 -1 1 2 1
Produksjon PMI 47.50 52 53.4 53.2 53.5 54
Service PMI 53.10 54.2 53.8 53.6 54 54.5
Forbrukertillit -13.00 -10 -5 -6 -7 -7
Butikkhandel (Månedlig) 0.50 6.5 1.3 -0.5 22.8 21
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.80 0.8 0.9 1 1.2 1.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.70 1.6 1.8 1.7 2 2.2
BNP 1657.60 1780 1780 1780 1780 1910
Bnp Faste Priser 23495.70 20309 21967 23629 23966 24493
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4995.80 3284 4631 5024 5096 5208
Bnp Per Innbygger 11729.10 12500 12500 12500 12500 12900
Bnp Per Innbygger Ppp 27147.30 25900 25900 25900 25900 25900
Bnp Fra Landbruk 1420.00 418 603 1428 1448 1480
Bnp Fra Construction 1274.80 732 1108 1282 1300 1329
Bnp Fra Manufacturing 2795.20 2335 2697 2811 2851 2914
Bnp Fra Mining 1982.40 2012 2040 1994 2022 2067
Bnp Fra Forvaltningsloven 1654.20 1629 1642 1664 1687 1724
Bnp Fra Transport 1505.20 1432 1482 1514 1535 1569
Bnp Fra Verktøy 465.00 645 506 468 474 485
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 4.60 4.8 4.8 5.1 5.1 5
Sysselsatte 72.70 72.7 72.7 72.7 72.9 73
Arbeidsledige 3.51 3.92 3.92 3.92 3.96 3.96
Sysselsetting 60.00 60 60 60 60.4 60.7
Yrkesdeltakelse 62.90 62.5 62.5 62.5 62.7 63
Produktivitet 2.30 2 2 2 2 2
Lønn 46549.00 47436 50582 46862 47945 49144
Lønnsveksten 3.80 2.4 2.5 2.9 3 2.5
Lønninger innen produksjon 44173.00 44505 44651 43832 45498 46636
Minstelønn 12130.00 12130 12130 12130 12130 12900
Befolkning 146.90 147 147 147 147 147
Pensjonsalder Kvinner 55.50 56 56 56 56 56.5
Pensjonsalder Menn 60.50 61 61 61 61 61.5
Lønn Høy Dyktige 48300.00 49459 49508 49701 49749 50993
Lønn Lav Dyktige 19900.00 20378 20398 20477 20497 21009
Levelønn Family 23700.00 24269 24293 24387 24411 25021
Lønn Å Leve Av Individuell 14500.00 14848 14863 14921 14935 15308
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 3.00 2.4 3.3 3.7 4 4.3
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.3 0.6 0.3 0.6 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 592.60 599 608 609 614 640
Kjerne Konsumprisindeks 100.10 100 100 100 100 100
KjerneInflasjon 3.10 2.6 3.2 3.5 3.8 4
Bnp-Deflatoren 119.17 124 124 124 124 129
Produsentpriser 662.50 703 713 686 679 693
produsentprisene endring -6.30 3 2.8 2.6 2.5 2
MatInflasjon 4.00 3.3 3.8 4.2 4.5 5.5
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 6.25 5.75 5.25 5.25 5.25 5
Internbankrente 6.74 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89
Pengemengden M2 49195.30 48200 48500 48900 49200 49800
Valutareserver 554359.00 540000 545000 550000 544300 565000
Lån Til Privat Sektor 29568285.00 28449245 28893709 29508234 30159651 30823163
Innskudd Rente 4.58 5.85 5.11 5.11 5.85 5.85
Kontanter - Reserve - Ratio 8.00 8 8 8 8 8
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 12270.00 17500 14400 13700 19900 18600
Nåværende situasjon 16300.00 26500 11000 7000 19800 18200
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
Import 23166.00 23600 22800 22500 24200 27500
Eksport 35436.00 38100 34500 36200 41000 43500
Kapitalstrømmer 8601.95 12000 12000 14200 14200 14200
Gullreserver 2241.86 2315 2355 2415 2465 2680
Råoljeproduksjon 10860.00 10600 10900 10850 10800 10400
Våpen Salg 6409.00 8500 8500 8500 8500 8500
Utenlandske Direkte Investeringer 8977.00 9100 5000 -1600 9800 9800
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 14.60 17.2 17.2 17.2 17.2 18.5
Offentlige Budsjetter 1.80 1 1 1 1 0.8
Regjeringens budsjetter verdi 3025.42 920 920 920 -800 -850
Offentlige Utgifter 4046.20 4057 4068 4069 4127 4218
Statens Inntekter 34936334.10 9500000 9500000 9500000 34600000 35800000
Fiscal Utgifter 30730837.10 8500000 8500000 8500000 35400000 36700000
Militære Utgifter 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 0 0 0 0
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit -6.00 -4 -1 1 2 1
Produksjon PMI 47.50 52 53.4 53.2 53.5 54
Service PMI 53.10 54.2 53.8 53.6 54 54.5
Industriell Produksjon 2.10 2.1 2.5 2.3 2.5 2.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.50 12.9 -0.8 1.6 4.2 3.8
Industriproduksjonen 0.10 2.3 2.6 2.7 2.9 3.2
Kapasitetsutnyttelsen 64.00 65 65 65 66 66
Lagerendringer 1441.30 190 190 190 -520 -440
Bil Produksjon 139.50 129 145 152 158 165
Bilregistreringer 179235.00 169200 172000 171200 178000 185000
Ledende økonomisk indeks 1.60 1.6 1.8 1.5 2 2.3
Gruvedrift Produksjon 1.40 3 3 3 4.2 3.4
Sammensatt Pmi 51.80 54 54.5 54.2 54.5 55
Konkurser 3088.00 3380 3380 3380 3090 3120
Bedriftens Fortjeneste 13001.90 3200 3200 3200 17700 17700
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit -13.00 -10 -5 -6 -7 -7
Butikkhandel (Månedlig) 0.50 6.5 1.3 -0.5 22.8 21
Butikkhandel (Årlig) 2.30 1.7 1.8 1.6 1.9 2.4
Forbruk 12755.60 11375 11975 12828 13011 13297
Konsumerkreditt 17159763.00 15512991 16331002 17107860 17502958 17888023
Bankenes Utlånsrente 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17
Bensinpriser 0.73 0.8 0.82 0.84 0.86 0.86
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Boligpriser 6.30 4.2 4.2 4.2 4.2 3.6
Konstruksjonsflyt ut 0.20 1.2 1.4 1.5 1.7 2.1
Hjem Eierskap Rate 89.00 84.4 84.4 84.4 84.4 84
Nyestartede boliger 7.80 5.9 6.2 6.2 20.1 22.4


Russland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.