Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 78.80 79.32 79.84 80.37 80.9 81.97
Aksjemarkedet 2401.11 2355 2310 2266 2223 2137
10-årig statsobligasjon 7.07 7.12 7.18 7.23 7.29 7.4

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate 0.80 -1.4 -3.1 -3.5 -2 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 1.70 0.3 -13 -9.8 -4.5 1.9
Arbeidsledighet 4.60 4.8 5.5 6.1 7.3 7.5
Inflasjon 2.30 2.4 3.3 3.7 4 4.3
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.4 0.6 0.3 0.6 0.4
Rentesats 6.00 6 5.25 5.25 5.25 5
Handelsbalanse 12484.00 17500 14400 13700 19900 18600
Nåværende situasjon 16300.00 26500 11000 7000 19800 18200
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
Regjeringens gjeld mot BNP 14.60 17.2 17.2 17.2 17.2 18.5
Offentlige Budsjetter 1.80 -8.2 -8.2 -8.2 -8.2 -4.5
Forretningstillit -2.00 -9 -23 -18 -16 -7
Produksjon PMI 48.20 45.3 39.5 43.8 46.2 50.5
Service PMI 52.00 48.5 41.9 47 48.5 52.3
Forbrukertillit -13.00 -18 -39 -37 -30 -15
Butikkhandel (Månedlig) -24.50 6.5 1.3 -0.5 22.8 21
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate 0.80 -1.4 -3.1 -3.5 -2 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 1.70 0.3 -13 -9.8 -4.5 1.9
BNP 1750.00 1312 1312 1312 1312 1614
Bnp Faste Priser 23495.70 20221 20890 22728 22438 22865
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4995.80 3269 4404 4833 4771 4862
Bnp Per Innbygger 11729.10 10861 10861 10861 10861 11316
Bnp Per Innbygger Ppp 27147.30 26374 26374 26374 26374 27474
Bnp Fra Landbruk 1420.00 416 574 1374 1356 1382
Bnp Fra Construction 1274.80 729 1054 1233 1217 1241
Bnp Fra Manufacturing 2795.20 2325 2564 2704 2669 2720
Bnp Fra Mining 1982.40 2004 1940 1918 1893 1929
Bnp Fra Forvaltningsloven 1654.20 1622 1562 1600 1580 1610
Bnp Fra Transport 1505.20 1426 1409 1456 1437 1465
Bnp Fra Verktøy 465.00 643 481 450 444 453

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbeidsledighet 4.60 4.8 5.5 6.1 7.3 7.5
Sysselsatte 71.10 72.7 72.7 72.7 72.9 73
Arbeidsledige 3.43 3.92 3.92 3.92 3.96 3.96
Sysselsetting 58.90 60 60 60 60.4 60.7
Yrkesdeltakelse 62.70 62.5 62.5 62.5 62.7 63
Produktivitet 2.30 2 2 2 2 2
Lønn 46674.00 47436 50582 46862 64106 65709
Lønninger innen produksjon 43243.00 44505 44651 43832 44540 45654
Lønnsveksten 6.50 2.4 2.5 2.9 3 2.5
Minstelønn 12130.00 12130 12130 12130 12130 12900
Befolkning 146.80 147 147 147 147 147
Pensjonsalder Kvinner 55.50 56 56 56 56 56.5
Pensjonsalder Menn 60.50 61 61 61 61 61.5
Levelønn Family 23700.00 24269 24293 24387 24411 25021
Lønn Å Leve Av Individuell 14500.00 14848 14863 14921 14935 15308
Lønn Lav Dyktige 19900.00 20378 20398 20477 20497 21009
Lønn Høy Dyktige 48300.00 49459 49508 49701 49749 50993

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflasjon 2.30 2.4 3.3 3.7 4 4.3
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.4 0.6 0.3 0.6 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 596.50 599 608 609 616 643
Kjerne Konsumprisindeks 100.10 100 100 100 100 100
KjerneInflasjon 2.40 2.6 3.2 3.5 3.8 4
Bnp-Deflatoren 119.17 124 124 124 124 129
Produsentpriser 662.50 696 713 686 742 757
produsentprisene endring -1.20 1 2.8 2.6 2.5 2
MatInflasjon 1.80 3.3 3.8 4.2 4.5 5.5

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Rentesats 6.00 6 5.25 5.25 5.25 5
Internbankrente 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Pengemengden M2 51314.20 48200 48500 48900 49200 49800
Valutareserver 570381.00 540000 545000 550000 544300 565000
Lån Til Privat Sektor 29492307.00 28326712 27476884 28383267 28404156 28943835
Innskudd Rente 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56
Kontanter - Reserve - Ratio 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalanse 12484.00 17500 14400 13700 19900 18600
Nåværende situasjon 16300.00 26500 11000 7000 19800 18200
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
Import 17041.00 23600 22800 22500 24200 27500
Eksport 29525.00 38100 34500 36200 41000 43500
Kapitalstrømmer 10370.26 12000 12000 14200 14200 14200
Gullreserver 2241.86 2315 2355 2415 2465 2680
Råoljeproduksjon 10871.00 11000 11500 12000 12200 11400
Våpen Salg 6409.00 8500 8500 8500 8500 8500
Utenlandske Direkte Investeringer 8977.00 9100 5000 -1600 9800 9800

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 14.60 17.2 17.2 17.2 17.2 18.5
Offentlige Budsjetter 1.80 -8.2 -8.2 -8.2 -8.2 -4.5
Regjeringens budsjetter verdi -272.18 920 920 920 -800 -850
Offentlige Utgifter 4046.20 4040 3868 3914 3864 3938
Statens Inntekter 2590165.50 9500000 9500000 9500000 34600000 35800000
Fiscal Utgifter 2222352.10 8500000 8500000 8500000 35400000 36700000
Militære Utgifter 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 0 0 0 0

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forretningstillit -2.00 -9 -23 -18 -16 -7
Produksjon PMI 48.20 45.3 39.5 43.8 46.2 50.5
Service PMI 52.00 48.5 41.9 47 48.5 52.3
Industriell Produksjon 3.30 -1.6 2.5 2.3 2.5 2.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.60 12.9 -0.8 1.6 4.2 3.8
Industriproduksjonen 5.00 -2 2.6 2.7 2.9 3.2
Kapasitetsutnyttelsen 62.00 65 65 65 66 66
Lagerendringer 1441.30 190 190 190 -520 -440
Bil Produksjon 94.10 129 145 152 158 165
Bilregistreringer 119073.00 169200 172000 171200 178000 185000
Ledende økonomisk indeks 2.90 1.6 1.8 1.5 2 2.3
Gruvedrift Produksjon 2.30 -4 3 3 4.2 3.4
Sammensatt Pmi 50.90 47 42 47.5 49.1 53.2
Konkurser 2971.00 3380 3380 3380 3090 3120
Bedriftens Fortjeneste 1238.70 2000 3200 3200 17700 17700

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forbrukertillit -13.00 -18 -39 -37 -30 -15
Butikkhandel (Månedlig) -24.50 6.5 1.3 -0.5 22.8 21
Butikkhandel (Årlig) 4.70 1.7 1.8 1.6 1.9 2.4
Forbruk 12755.60 11326 11388 12339 12182 12413
Konsumerkreditt 17704535.00 15446176 15530198 16455642 16777601 17096376
Bankenes Utlånsrente 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42
Bensinpriser 0.71 -0.58 -0.55 -0.52 -0.48 -0.48

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Boligpriser 6.30 4.2 4.2 4.2 4.2 3.6
Konstruksjonsflyt ut 2.30 1.2 1.4 1.5 1.7 2.1
Nyestartede boliger 4.60 5.9 6.2 6.2 20.1 22.4
Hjem Eierskap Rate 89.00 84.4 84.4 84.4 84.4 84


Russland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.