Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 73.08 74.43 75.15 75.88 76.62 78.11
Aksjemarkedet 3804.33 3640 3548 3458 3371 3202
10-årig statsobligasjon 6.92 7.06 7.14 7.22 7.29 7.45

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate -0.20 2.5 0.7 0.5 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -0.70 3.6 3 3.1 2.2 2.5
Arbeidsledighet 4.80 5.5 5.4 5 4.9 4.6
Inflasjon 6.50 5 3.8 3.7 3 4
Inflasjonen (Månedlig) 0.69 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3
Rentesats 6.50 7 7.5 7.5 7.5 7
Handelsbalanse 10206.00 12500 11100 8900 6000 8900
Nåværende situasjon 19900.00 6000 13500 23500 4600 12700
Nåværende situasjon mot BNP 3.90 3.8 3.8 3.1 3.1 3.1
Regjeringens gjeld mot BNP 17.80 18.5 18.5 17.9 17.9 17.9
Offentlige Budsjetter -3.80 -1.2 -1.2 -0.5 -0.5 -0.5
Forretningstillit 0.70 0.8 -5 -2 -2 -1
Service PMI 56.50 53 52.3 52 52.5 51.7
Produksjon PMI 49.20 52.7 52.9 52.5 51 50.7
Forbrukertillit -18.00 -13 -11 -9 -8 -8
Butikkhandel (Månedlig) 0.60 -0.2 18 8.3 8 17.5
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate -0.20 2.5 0.7 0.5 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -0.70 3.6 3 3.1 2.2 2.5
BNP 1483.50 1710 1710 1778 1778 1778
Bnp Faste Priser 20514.80 21582 24481 25745 25770 26389
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3193.20 4409 4853 7442 7449 7628
Bnp Per Innbygger 11786.60 11000 11000 11900 11900 11900
Bnp Per Innbygger Ppp 26456.40 26200 26200 26800 26800 26800
Bnp Fra Landbruk 439.50 647 1539 981 982 1005
Bnp Fra Construction 712.00 1124 1465 1970 1972 2019
Bnp Fra Manufacturing 2478.40 2638 2862 3374 3377 3459
Bnp Fra Mining 1798.20 1828 2005 1891 1893 1939
Bnp Fra Forvaltningsloven 1641.70 1791 1689 1711 1713 1754
Bnp Fra Transport 1308.70 1270 1577 1379 1381 1414
Bnp Fra Verktøy 679.90 515 488 652 653 668

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 4.80 5.5 5.4 5 4.9 4.6
Sysselsatte 71.20 71.4 71.6 71.9 71.9 72.2
Arbeidsledige 3.60 4.8 4.7 4.5 4.5 4.4
Sysselsetting 59.00 58.9 60 60.3 60.3 60.5
Yrkesdeltakelse 62.20 62.5 62.7 62.9 62.9 63.1
Produktivitet 2.60 1.7 1.7 2 2 2
Lønn 56614.00 50096 70594 56257 57690 72006
Lønninger innen produksjon 51466.00 46198 57083 52444 52444 58225
Lønnsveksten 3.30 1.7 1.9 1.9 1.9 2
Minstelønn 12792.00 12792 12792 12900 12900 12900
Befolkning 146.20 146 146 145 145 145
Pensjonsalder Kvinner 55.50 56 56.5 56.5 56.5 56.5
Pensjonsalder Menn 60.50 61 61.5 61.5 61.5 61.5

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 6.50 5 3.8 3.7 3 4
Inflasjonen (Månedlig) 0.69 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 647.40 640 645 658 667 671
KjerneInflasjon 6.55 6.5 3.2 3.3 3.5 3.5
Bnp-Deflatoren 130.50 126 129 135 134 134
Produsentpriser 239.20 227 220 229 248 229
produsentprisene endring 31.10 17 10 3.5 3.8 4.5
MatInflasjon 7.90 6.8 4 3.8 3.5 3.3

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 6.50 7 7.5 7.5 7.5 7
Internbankrente 6.84 7.34 7.84 7.84 7.84 7.34
Pengemengden M2 59194.10 65000 67000 62500 64500 68000
Valutareserver 591529.00 610500 615500 619500 620500 621000
Sentralbankers balanse 50453617.00 52223000 52257000 53580000 53580000 55658000
Lån Til Privat Sektor 35632246.00 33879865 34130653 35928584 36416155 34983919
Innskudd Rente 3.33 3.83 4.33 4.33 4.33 3.83
Kontanter - Reserve - Ratio 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 10206.00 12500 11100 8900 6000 8900
Nåværende situasjon 19900.00 6000 13500 23500 4600 12700
Nåværende situasjon mot BNP 3.90 3.8 3.8 3.1 3.1 3.1
Import 24610.00 29500 32900 30100 30000 32100
Eksport 34816.00 42000 44000 39000 36000 41000
Gullreserver 2295.42 2302 2305 2307 2315 2400
Råoljeproduksjon 9859.00 10900 10900 11500 11500 11500
Utenlandske Direkte Investeringer 3886.00 6000 7000 3000 3000 9000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 17.80 18.5 18.5 17.9 17.9 17.9
Offentlige Budsjetter -3.80 -1.2 -1.2 -0.5 -0.5 -0.5
Offentlige Utgifter 4344.10 4694 4163 4541 4546 4655
Fiscal Utgifter 16756845.80 25000000 37700000 37700000 37700000 37700000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 0 0 0 0

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 0.70 0.8 -5 -2 -2 -1
Service PMI 56.50 53 52.3 52 52.5 51.7
Produksjon PMI 49.20 52.7 52.9 52.5 51 50.7
Industriell Produksjon 10.40 2.5 2.3 2.8 3.2 3.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.30 0.5 3.8 10 11.5 3
Industriproduksjonen 14.20 3.8 4 3.3 3.2 3
Kapasitetsutnyttelsen 60.00 63 63 64 64 65
Bil Produksjon 136.20 125 130 135 137 140
Ledende økonomisk indeks 8.50 5.5 3.8 2.8 2.5 3
Gruvedrift Produksjon -1.80 1.5 1.7 4 2.5 5
Sammensatt Pmi 55.00 53.8 53.2 52.4 52.6 52.1
Konkurser 2321.00 3090 3120 3120 3120 3120
Bedriftens Fortjeneste 9466.20 10350 14000 3300 7200 15000

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit -18.00 -13 -11 -9 -8 -8
Butikkhandel (Månedlig) 0.60 -0.2 18 8.3 8 17.5
Butikkhandel (Årlig) 10.90 4.5 4.2 3.7 3.5 2.7
Forbruk 11696.90 10305 12967 13104 13117 13432
Konsumerkreditt 21642373.00 19995627 20548060 21824423 22118505 21061762
Bankenes Utlånsrente 6.42 6.92 7.42 7.42 7.42 6.92
Bensinpriser 0.67 0.64 0.61 0.57 0.55 0.52

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Boligpriser 13.55 9 7 6 5 4
Konstruksjonsflyt ut 7.70 2.8 3.5 3.8 4 4.2
Nyestartede boliger 5.00 4.2 4 3.5 3.8 3.8
Hjem Eierskap Rate 89.00 85.5 85.5 85 85 85


Russland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.