Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.34 1.34 1.35 1.36 1.36 1.38
Aksjemarkedet 16612.81 15968 15836 15704 15574 15317
10-årig statsobligasjon 1.77 1.65 1.69 1.72 1.76 1.84
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.6 0.2 0.5 0.4 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 2.1 2.5 1.7 1.9 1.9
Bnp Vekst Annualisert 0.40 1.3 1.9 1.5 1.9 1.6
Arbeidsledighet 5.80 5.8 5.8 6.3 6 6.7
Inflasjon 1.90 1.7 1.9 2.1 2.1 2.2
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
Handelsbalanse -2894.80 -1100 -3000 500 -3300 3200
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 90.60 93 93 93 90 90
Offentlige Budsjetter -0.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Forretningstillit 54.30 52 55 55 57 52
Produksjon PMI 50.50 54.9 54.9 54 53.5 52
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.6 0.2 0.5 0.4 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 2.1 2.5 1.7 1.9 1.9
Bnp Vekst Annualisert 0.40 1.3 1.9 1.5 1.9 1.6
BNP 1653.04 2000 2000 2000 2160 2160
Bnp Faste Priser 2063439.00 2094018 2112872 2098517 2102644 2138389
Brutto Nasjonal Produkt 2193020.00 2241434 2262138 2230301 2234687 2272677
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 424259.00 456956 452902 431471 432320 439669
Bnp Per Innbygger 51315.89 52200 52200 52200 53000 53000
Bnp Per Innbygger Ppp 44017.59 44700 44700 44700 45280 45280
Bnp Fra Landbruk 40890.00 41169 41281 41285 41667 42070
Bnp Fra Construction 138115.00 147232 142541 137722 140739 140339
Bnp Fra Manufacturing 204074.00 206028 207265 204538 207951 208424
Bnp Fra Mining 144781.00 155447 154501 153175 147532 156086
Bnp Fra Forvaltningsloven 130228.00 131340 132289 131832 132702 134336
Bnp Fra Tjenester 1375957.00 1389450 1402527 1396719 1402100 1423257
Bnp Fra Transport 88871.00 89573 91040 89949 90560 91658
Bnp Fra Verktøy 43268.00 42948 44156 43834 44090 44667
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 5.80 5.8 5.8 6.3 6 6.7
Deltid Sysselsettingen -0.90 3.79 3.83 3.83 -10 3.83
Full Jobb -6.40 15.39 15.27 15.26 30 15.26
Yrkesdeltakelse 65.70 65.2 65.1 66 65.8 65
Arbeidsledighet for unge 10.70 10.92 10.91 12 11.8 11.8
Produktivitet 106.22 111 111 112 112 113
Lønn 25.44 25.55 25.87 26.34 26.05 27.13
Lønninger innen produksjon 25.15 25.59 25.92 27.23 25.75 28.05
Minstelønn 14.00 14 14 14 14 15.5
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Levelønn Family 2580.00 2711 2706 2644 2642 2724
Forandring i ADP arbeidsledighet 13.20 24.75 24.21 23.59 23.59 23.9
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 1.90 1.7 1.9 2.1 2.1 2.2
Konsumprisindeksen Kpi 135.40 136 136 136 138 139
Kjerne Konsumprisindeks 133.10 133 134 135 136 138
KjerneInflasjon 1.60 1.6 1.5 1.9 2.1 2.2
Produsentpriser 117.10 123 124 122 122 127
produsentprisene endring 1.20 3 4 4.5 4.3 4.1
MatInflasjon 3.60 2.2 1.4 1.9 2.1 2.4
KPI Housing Utilities 143.80 143 144 145 147 148
Kpi Transport 140.60 143 141 141 144 144
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
Internbankrente 2.02 2.02 2.02 2.02 2.27 2.27
Innskudd Rente 0.10 0.1 0.1 0.1 0.35 0.35
Privat gjeld til BNP 266.61 260 260 260 255 255
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse -2894.80 -1100 -3000 500 -3300 3200
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
Import 50870.00 50800 51000 49000 54300 49800
Eksport 47970.00 49700 48000 49500 51000 53000
Råoljeproduksjon 4379.00 4200 4000 4450 4450 4300
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 90.60 93 93 93 90 90
Offentlige Budsjetter -0.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Offentlige Utgifter 417805.00 373899 427650 424908 425743 432981
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit 54.30 52 55 55 57 52
Produksjon PMI 50.50 54.9 54.9 54 53.5 52
Industriell Produksjon 1.19 4.1 2.7 2.2 2 0.9
Ledende økonomisk indeks 0.30 0.2 -0.1 0.1 0.1 0.2
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbruk 1166783.00 1106434 1190417 1186618 1188952 1209164
Bankenes Utlånsrente 3.95 3.95 3.95 3.95 4.2 4.2
Bensinpriser 0.94 0.91 0.89 0.86 0.84 0.84
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Boligpriser 103.20 103 103 104 104 106


Canada - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.