Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Aksjemarkedet 21216.15 20853 20497 20147 19801 19130
Valuta 1.24 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28
10-årig statsobligasjon 1.68 1.73 1.81 1.89 1.98 2.17

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate -0.30 2.7 1 0.6 1.2 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 12.70 4.4 3 2.5 4 3.1
Bnp Vekst Annualisert -1.10 3.8 2 2 1.2 2
Arbeidsledighet 6.90 7 6.9 6.7 6.5 6.5
Inflasjon 4.40 3.7 3.2 2.9 2.7 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75
Handelsbalanse 1938.60 1500 1000 1500 1000 200
Nåværende situasjon 3581.00 -1800 -4000 -8000 -5000 -15600
Nåværende situasjon mot BNP -1.90 -0.6 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 117.80 120 120 113 113 113
Offentlige Budsjetter -15.90 -8 -4 -4 -4 -4
Forretningstillit 70.40 68 65 60 55 58
Produksjon PMI 57.00 55 53 51 53 53
Forbrukertillit 55.37 53 52 53 51 51
Butikkhandel (Månedlig) 2.10 0.4 0.4 0.3 0.7 0.4
Bygningstillatelser 9664403.00 9208000 10143053 10206018 9900000 10331948
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate -0.30 2.7 1 0.6 1.2 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 12.70 4.4 3 2.5 4 3.1
Bnp Vekst Annualisert -1.10 3.8 2 2 1.2 2
BNP 1643.40 1670 1670 1740 1740 1740
Bnp Faste Priser 2071190.00 2170465 2139611 2139498 2122970 2205939
Brutto Nasjonal Produkt 2443296.00 2306767 2392944 2455227 2504378 2467125
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 459534.00 446264 465437 477175 471022 479866
Bnp Per Innbygger 48617.09 51100 51100 51100 51100 51600
Bnp Per Innbygger Ppp 45856.63 48050 48050 48050 48050 48870
Bnp Fra Landbruk 41037.00 49090 46211 44525 42678 50612
Bnp Fra Construction 143510.00 147190 152874 148504 149250 151753
Bnp Fra Manufacturing 185966.00 194033 194850 192648 193405 200048
Bnp Fra Mining 154487.00 155595 156663 157923 160666 160418
Bnp Fra Forvaltningsloven 138761.00 140568 142090 141882 144311 144926
Bnp Fra Tjenester 1397405.00 1431911 1444765 1425984 1453301 1476300
Bnp Fra Transport 72252.00 75805 74334 73252 75142 78155
Bnp Fra Verktøy 41172.00 43125 42547 44378 42819 44461

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 6.90 7 6.9 6.7 6.5 6.5
Sysselsatte 19131.20 19100 19120 191400 19100 19100
Arbeidsledige 1421.80 1380 1350 1300 1300 1280
Deltid Sysselsettingen -36.50 100 200 150 -20 80
Full Jobb 193.60 60 80 20 50 20
Arbeidsledighetsrate 157.10 80 120 170 150 23
Yrkesdeltakelse 65.50 65.6 65.2 65.8 65.5 65.6
Arbeidsledighet for unge 11.30 11.5 11.2 11 11 11
Lønnskostnader 117.14 117 117 116 121 121
Produktivitet 110.73 111 113 116 116 110
Lønn 27.36 28.27 28.15 28.17 28.18 29.26
Lønninger innen produksjon 27.93 29.02 28.28 27.99 28.77 30.03
Minstelønn 14.35 14.35 14.35 14.35 14.5 14.5
Befolkning 38.01 38.49 38.83 38.83 38.83 38.83
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Ledige Stillinger 731905.00 700000 675000 650000 600000 580000
Arbeidsdeltagelse uten bønder 16613.90 17100 18400 18000 18000 17800
Forandring i ADP arbeidsledighet 9.60 40 100 80 50 55
Gjennomsnittlig timeslønn 30.91 30.9 31 31 31.1 31
Sysselsetting 60.90 60.9 61 61.3 61.5 60.9
Lønnsveksten 1.77 2.5 2 3.1 3 3.5

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 4.40 3.7 3.2 2.9 2.7 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 142.90 142 144 146 147 146
Kjerne Konsumprisindeks 140.70 140 141 143 144 143
KjerneInflasjon 3.70 3.2 2.9 2.6 2.2 2
Bnp-Deflatoren 118.90 117 120 122 122 120
Produsentpriser 115.90 111 110 116 116 113
produsentprisene endring 15.00 8.5 1.1 0.8 0.3 2
Eksportpriser 127.40 134 132 130 128 120
Importprisene 130.00 122 122 122 122 122
MatInflasjon 3.90 2.3 2.1 1.8 1.7 2
KPI Housing Utilities 154.40 154 155 157 159 158
Kpi Transport 153.20 154 154 154 154 154
Engrospriser 124.60 120 118 120 121 120

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75
Internbankrente 0.46 0.46 0.46 0.46 0.71 0.96
Pengemengden M1 1580843.00 1540000 1520000 1500000 1500000 1480000
Pengemengden M2 2283153.00 2200000 2100000 2050000 2050000 2000000
Pengemengden M3 3104184.00 3020000 3000000 2950000 2950000 2800000
Valutareserver 106270.00 88600 89000 88500 88500 87500
Bankenes balanse 1076449.00 1107089 1086254 1067204 1050000 1033151
Sentralbankers balanse 496691.00 490450 477933 460415 450000 450380
Lån Til Privat Sektor 487157.00 475000 470000 470000 470000 460000
Innskudd Rente 0.20 0.2 0.2 0.2 0.45 0.7
Utenlandske - Lager - Investering 26300.00 5000 4500 3000 3000 7500
Privat gjeld til BNP 304.10 290 300 300 300 300

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse 1938.60 1500 1000 1500 1000 200
Nåværende situasjon 3581.00 -1800 -4000 -8000 -5000 -15600
Nåværende situasjon mot BNP -1.90 -0.6 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 52505.90 51300 50000 50500 50500 51000
Eksport 54444.50 52800 51000 52000 51500 51200
Utenlandsgjeld 3074252.00 3060000 3030000 3000000 2980000 3000000
Kapitalstrømmer 1905.00 1800 -1000 500 900 1200
Utenlandske Direkte Investeringer 12017.00 14300 14000 14900 16000 15900
Gullreserver 100.10 3 3 3 3 3
Råoljeproduksjon 4442.00 4490 4520 4590 4610 4650
Turistankomster 600982.00 400000 600000 800000 1000000 1000000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 117.80 120 120 113 113 113
Offentlige Budsjetter -15.90 -8 -4 -4 -4 -4
Regjeringens budsjetter verdi -11980.00 -7000 -12000 -3500 -3000 -3000
Offentlige Utgifter 447597.00 439476 452775 454229 458787 466812
Statens Inntekter 29333.00 27000 28000 28500 25000 29000
Fiscal Utgifter 39319.00 40300 39000 41000 41000 40000
Statsgjeld 721.36 750 760 760 760 760
Militære Utgifter 22854.00 21600 22000 22000 22000 22000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 14.38 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.66 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit 70.40 68 65 60 55 58
Produksjon PMI 57.00 55 53 51 53 53
Industriell Produksjon 4.60 2.3 2 2.1 2.1 2.3
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.10 0.6 0.6 0.3 0.3 0.5
Industriproduksjonen 2.30 2.1 2.1 2.3 1.5 1.5
Kapasitetsutnyttelsen 82.00 83 83 84 84 84.5
Nye ordere 60575256.00 58297379 58561273 58825166 58825166 59352952
Konkurser 137.00 160 210 230 230 220
Bedriftens Fortjeneste 105545.00 95000 96000 98000 95000 94100
Bilregistreringer 149778.00 165000 180000 165000 175000 150000
Ledende økonomisk indeks -0.10 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3
Produksjon Salg -3.20 1.4 1.7 1.5 1 2
Liten - Forretnings - Feeling 57.83 62.5 64 61 58 55
Gruvedrift Produksjon 13.20 3.5 3.5 2.5 2 3.5
Engros salg 0.30 1 2 1.8 1 1.5

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit 55.37 53 52 53 51 51
Butikkhandel (Månedlig) 2.10 0.4 0.4 0.3 0.7 0.4
Butikkhandel (Årlig) 8.40 3 3 3 2 3.5
Detaljomsetningen Ex Autos 2.80 2.4 1.4 0.3 0.5 0.4
Forbruk 1148842.00 1227302 1190950 1182642 1177563 1227870
Disponibel personlig inntekt 1463752.00 1381930 1370000 1394795 1300000 1320228
Privat sparing 14.20 7.1 6 6.3 4 4
Konsumerkreditt 798152.00 825678 810671 812397 830078 851274
Bankenes Utlånsrente 2.45 2.45 2.45 2.45 2.7 2.95
Husholdninger Gjeld Til Bnp 109.07 112 112 114 114 113
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 172.93 172 172 172 172 173
Bensinpriser 1.09 1.04 0.98 0.93 0.89 0.84

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bygningstillatelser 9664403.00 9208000 10143053 10206018 9900000 10331948
Nyestartede boliger 251.20 220 220 220 220 220
Boligpriser 118.50 113 114 115 115 115
Hjem Eierskap Rate 68.55 64 64 64 64 64


Canada - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.