Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.41 1.41 1.41 1.42 1.43 1.44
Aksjemarkedet 13622.92 13436 13281 13129 12978 12677
10-årig statsobligasjon 0.82 0.79 0.83 0.86 0.9 0.97

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 0.10 -2.5 -1 0.4 1.1 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.50 -4 -3.5 -3 1.1 1.8
Bnp Vekst Annualisert 0.30 -9.5 -4.5 -1 1.5 1.7
Arbeidsledighet 5.60 7 7.2 7.4 7.6 6.5
Inflasjon 2.20 2.2 2.1 1.9 2 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Handelsbalanse -982.70 -1600 -800 3200 -1000 3200
Nåværende situasjon -8757.00 -15000 -18000 -16000 -15100 -15800
Nåværende situasjon mot BNP -2.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 89.70 97 97 97 95 95
Offentlige Budsjetter -0.70 -3.8 -3.8 -3.8 -2.3 -2.3
Forretningstillit 26.00 30 42 48 50 52.5
Produksjon PMI 46.10 45 49 51.5 52 52.5
Forbrukertillit 53.03 45 48 51 52 53
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 -2 0.3 0.3 0.5 0.4
Bygningstillatelser 9245709.00 7800000 7900000 8150000 8180000 8250000
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 0.10 -2.5 -1 0.4 1.1 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.50 -4 -3.5 -3 1.1 1.8
Bnp Vekst Annualisert 0.30 -9.5 -4.5 -1 1.5 1.7
BNP 1740.00 1760 1760 1760 1810 1810
Bnp Faste Priser 2100493.00 2009112 2025240 2037478 2123598 2074153
Brutto Nasjonal Produkt 2314532.00 2191073 2209101 2245096 2339992 2285508
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 437752.00 415481 425808 424619 442567 432263
Bnp Per Innbygger 51357.80 52000 52000 52000 52800 52800
Bnp Per Innbygger Ppp 44051.05 42365 45280 45280 42365 43141
Bnp Fra Landbruk 40140.00 39200 38991 38856 40499 39556
Bnp Fra Construction 142739.00 136614 137542 138254 144098 140743
Bnp Fra Manufacturing 200066.00 192237 193721 193257 201426 196736
Bnp Fra Mining 145257.00 147041 140754 141532 147514 144079
Bnp Fra Forvaltningsloven 134192.00 128109 128919 130339 135848 132685
Bnp Fra Tjenester 1411334.00 1338770 1353811 1367731 1425542 1392350
Bnp Fra Transport 88123.00 85869 85183 86911 90585 88475
Bnp Fra Verktøy 42932.00 42107 41670 42358 44148 43120

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 5.60 7 7.2 7.4 7.6 6.5
Sysselsatte 19189.40 19200 19110 19350 19350 19500
Arbeidsledige 1133.80 1290 1390 1410 1370 1280
Deltid Sysselsettingen -7.30 -100 -10 -10 -10 15
Full Jobb 37.60 -300 -40 -20 20 15.26
Arbeidsledighetsrate 30.30 -400 -50 -30 10 30
Yrkesdeltakelse 65.50 65.6 65.4 65 65 66
Arbeidsledighet for unge 10.30 12 11.9 11.8 11.8 11.3
Lønnskostnader 110.79 111 113 114 114 118
Produktivitet 106.79 106 106 106 107 107
Lønn 26.32 26.25 26.18 27.14 27.11 28.01
Lønninger innen produksjon 26.92 26.42 26.57 28.21 27.73 29.11
Minstelønn 14.00 15.5 15.5 15.5 15.5 16
Befolkning 37.78 37.1 37.81 38.01 38.01 38.36
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Ledige Stillinger 562910.00 558000 561000 560000 550000 570000
Levelønn Family 2580.00 2638 2645 2657 2657 2742
Lønn Å Leve Av Individuell 1930.00 1973 1978 1988 1988 2052
Arbeidsdeltagelse uten bønder 17123.50 17400 17500 17600 17600 18000
Forandring i ADP arbeidsledighet 7.20 25 50 10 20 28
Sysselsetting 61.80 62.1 62 62.2 62.2 62.2
Lønnsveksten 4.00 2.3 2.5 3 3 3.2

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 2.20 2.2 2.1 1.9 2 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 137.40 139 139 139 140 142
Kjerne Konsumprisindeks 135.40 137 137 138 138 140
KjerneInflasjon 1.80 2 2.1 2 2 2
Bnp-Deflatoren 111.30 113 113 113 114 116
Produsentpriser 116.70 118 118 119 118 121
produsentprisene endring -0.30 0.5 0.7 1 1.2 1.5
MatInflasjon 2.40 2.2 2 2.2 2.1 2.2
KPI Housing Utilities 146.70 147 148 149 150 152
Kpi Transport 144.00 146 143 146 147 149

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Internbankrente 0.78 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
Pengemengden M1 1102040.00 1060000 1073000 1073000 1073000 1105284
Pengemengden M2 1814298.00 1745000 1755000 1755000 1755000 1812439
Bankenes balanse 6370521.00 5750000 5830000 6200000 6200000 6500000
Valutareserver 86100.00 87800 87000 86000 86000 86000
Sentralbankers balanse 122856.00 119300 120200 125000 125000 125000
Innskudd Rente 0.54 0.4 0.4 0.35 0.4 0.6
Privat gjeld til BNP 266.50 262 262 262 262 258

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse -982.70 -1600 -800 3200 -1000 3200
Nåværende situasjon -8757.00 -15000 -18000 -16000 -15100 -15800
Nåværende situasjon mot BNP -2.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Import 49323.70 51600 51000 51200 51300 51300
Eksport 48341.00 50000 50200 50500 50300 50800
Kapitalstrømmer 0.00 -7 -10 -8 -8 -8
Utenlandske Direkte Investeringer 10630.00 11400 10500 10500 10500 11391
Gullreserver 0.00 4 4 4 4 4
Råoljeproduksjon 4630.00 4550 4650 4800 4800 4900
Turistankomster 1567317.00 1150000 1800000 1900000 1750000 2100000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 89.70 97 97 97 95 95
Offentlige Budsjetter -0.70 -3.8 -3.8 -3.8 -2.3 -2.3
Regjeringens budsjetter verdi 415.00 1035 -1100 1036 1036 1036
Offentlige Utgifter 428371.00 408735 412055 415520 433083 422999
Statens Inntekter 30326.00 25993 25300 25300 25300 25977
Statsgjeld 685.45 705 705 705 705 705
Militære Utgifter 21352.00 21600 21600 21600 21600 21700

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit 26.00 30 42 48 50 52.5
Produksjon PMI 46.10 45 49 51.5 52 52.5
Industriell Produksjon -1.04 1.8 1.9 1.5 1.5 1.8
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.46 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
Industriproduksjonen -0.79 1.8 2 2 1.9 1.8
Kapasitetsutnyttelsen 81.20 82 83.2 83 82.5 83
Konkurser 222.00 245 238 230 230 230
Bedriftens Fortjeneste 88863.00 82000 81500 80100 80100 80100
Bilregistreringer 112845.00 180000 160000 115000 190000 125000
Ledende økonomisk indeks 0.10 -0.5 0.2 0.2 0.3 0.4
Gruvedrift Produksjon -2.31 1.1 1.6 1.8 1.8 2
Engros salg 1.80 -3.2 0.7 0.9 1.1 1

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit 53.03 45 48 51 52 53
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 -2 0.3 0.3 0.5 0.4
Butikkhandel (Årlig) 3.40 -5.5 -3.7 0.9 2.5 3.5
Detaljomsetningen Ex Autos -0.10 -2 0.2 0.3 0.4 0.4
Forbruk 1187371.00 1128849 1140274 1151750 1200432 1172481
Disponibel personlig inntekt 1309956.00 1220605 1253388 1270657 1324366 1293529
Privat sparing 3.00 1.9 2.1 3 3 3
Konsumerkreditt 636621.00 606623 617044 621878 643624 633071
Privat-Sektor-Kreditt 4533892.00 4600000 4680000 4680000 4680000 4730098
Bankenes Utlånsrente 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 173.68 175 175 175 175 175
Bensinpriser 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45 0.43

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bygningstillatelser 9245709.00 7800000 7900000 8150000 8180000 8250000
Nyestartede boliger 210.07 130 160 190 213 213
Boligpriser 103.80 103 103 103 103 103
Hjem Eierskap Rate 66.30 63 63 63 63 64


Canada - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.