Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 1.31 1.32 1.33 1.33 1.34 1.35
Aksjemarkedet 16246.97 16044 15859 15677 15497 15136
10-årig statsobligasjon 0.65 0.64 0.67 0.7 0.73 0.79

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -11.50 4.3 3.5 1.9 2.1 2.7
Bnp Årlig Vekstrate -13.00 -5.7 1.1 12 6 2.5
Bnp Vekst Annualisert -38.70 5 3.5 3.2 3 3.8
Arbeidsledighet 9.00 10.1 9.7 9.3 9 8.5
Inflasjon 0.50 0.5 0.9 1.1 1.4 1.6
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75
Handelsbalanse -2445.90 3200 -2000 -1200 -1100 3200
Nåværende situasjon -8626.00 -9000 -12100 -13500 -14200 -15800
Nåværende situasjon mot BNP -2.10 -2.7 -2.4 -2.4 -2.4 -2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 89.70 97 95 95 95 95
Offentlige Budsjetter -1.50 -16 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Forretningstillit 54.30 54 55 56 57 57.7
Produksjon PMI 56.00 55 54.5 54 53.5 53
Forbrukertillit 42.08 48 51 51.9 52.5 53
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 0.3 0.5 0.7 0.4 0.4
Bygningstillatelser 8073309.00 7970000 8100000 8200000 8230000 8250000
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -11.50 4.3 3.5 1.9 2.1 2.7
Bnp Årlig Vekstrate -13.00 -5.7 1.1 12 6 2.5
Bnp Vekst Annualisert -38.70 5 3.5 3.2 3 3.8
BNP 1736.43 1590 1670 1670 1670 1670
Bnp Faste Priser 1820369.00 2138389 1981696 2079815 2038813 2170465
Brutto Nasjonal Produkt 1972932.00 2272677 2184373 2283768 2209684 2306767
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 376060.00 439669 414126 442759 421187 446264
Bnp Per Innbygger 51588.80 50100 50100 51100 51100 51100
Bnp Per Innbygger Ppp 49031.38 47200 48050 48050 48050 48050
Bnp Fra Landbruk 42418.00 42070 38398 41693 46906 42701
Bnp Fra Construction 140552.00 140339 134522 138702 156150 142444
Bnp Fra Manufacturing 187217.00 208424 187975 184662 196718 211551
Bnp Fra Mining 123645.00 156086 136858 140934 134376 158427
Bnp Fra Forvaltningsloven 132968.00 134336 126911 132392 147662 136352
Bnp Fra Tjenester 1330029.00 1423257 1330970 1315654 1446178 1444606
Bnp Fra Transport 69153.00 91658 84998 77852 72960 93032
Bnp Fra Verktøy 44920.00 44667 41355 43871 48518 45337

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 9.00 10.1 9.7 9.3 9 8.5
Sysselsatte 18469.90 18400 18600 18900 19100 19100
Arbeidsledige 1832.60 2000 1910 1830 1650 1480
Deltid Sysselsettingen 44.20 20 10 20 20 10
Full Jobb 334.00 80 50 30 50 20
Arbeidsledighetsrate 378.20 100 60 50 70 30
Yrkesdeltakelse 65.00 65 65 65.1 65.3 65.6
Arbeidsledighet for unge 18.90 22.6 21.9 21.5 21.1 19.5
Lønnskostnader 116.31 113 115 116 120 117
Produktivitet 122.39 122 122 122 122 122
Lønn 26.85 27.13 27.49 27.75 28.11 28
Lønninger innen produksjon 26.82 28.05 28.76 27.42 27.18 28.95
Minstelønn 14.00 14.25 14.25 14.25 14.25 14.5
Befolkning 37.78 38.01 38.01 38.01 38.01 38.36
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Ledige Stillinger 562910.00 560000 550000 550000 560000 570000
Arbeidsdeltagelse uten bønder 14368.20 16100 16400 16900 17000 17100
Forandring i ADP arbeidsledighet -240.80 100 70 90 85 40
Gjennomsnittlig timeslønn 30.50 30.8 31 31.2 31.3 31.4
Sysselsetting 59.10 58.7 60 60.4 60.7 60.9
Lønnsveksten 8.70 3.8 3.7 3.5 3.3 3.5

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 0.50 0.5 0.9 1.1 1.4 1.6
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 136.90 139 137 138 139 142
Kjerne Konsumprisindeks 135.80 138 136 137 138 141
KjerneInflasjon 1.00 0.9 1.1 1.5 1.7 2
Bnp-Deflatoren 109.30 111 112 112 110 113
Produsentpriser 114.80 127 127 116 115 133
produsentprisene endring -2.30 -0.4 0.7 1.1 1.3 1.5
Eksportpriser 109.50 110 111 110 110 109
Importprisene 120.90 122 123 123 122 122
MatInflasjon 1.60 2.2 2.4 2.6 2.8 2.8
KPI Housing Utilities 147.30 148 147 148 148 152
Kpi Transport 140.40 144 144 140 144 147
Engrospriser 96.40 90.5 89.9 90.3 90.5 90.9

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75
Internbankrente 0.49 2.27 0.51 0.51 0.51 2.52
Pengemengden M1 1331801.00 1073000 1073000 1073000 1073000 1105284
Pengemengden M2 2061892.00 1755000 1755000 1755000 1755000 1812439
Bankenes balanse 7088792.00 7200000 7215000 7227000 7240000 7250000
Valutareserver 90157.00 91000 90500 89700 89000 88600
Sentralbankers balanse 532945.00 543900 545000 546000 547100 548000
Innskudd Rente 0.06 0.35 0.21 0.21 0.21 0.6
Utenlandske - Lager - Investering 15510.00 -4500 -3100 -1500 800 2300
Privat gjeld til BNP 263.10 269 266 266 266 260

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse -2445.90 3200 -2000 -1200 -1100 3200
Nåværende situasjon -8626.00 -9000 -12100 -13500 -14200 -15800
Nåværende situasjon mot BNP -2.10 -2.7 -2.4 -2.4 -2.4 -2.2
Import 47375.20 48000 49500 50100 50500 51300
Eksport 44929.30 46000 48300 49000 49700 50800
Utenlandsgjeld 2884367.00 2878000 2860000 2850000 2830000 2820000
Kapitalstrømmer 0.00 -10 -25 10 15 -8
Utenlandske Direkte Investeringer 11823.00 13000 13500 14000 14230 14300
Gullreserver 0.00 0 0 4 4 4
Råoljeproduksjon 3655.00 4800 4800 4800 4800 4900
Turistankomster 141772.00 350000 580000 900000 1130000 1300000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 89.70 97 95 95 95 95
Offentlige Budsjetter -1.50 -16 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Regjeringens budsjetter verdi -28228.00 -6500 -3000 1000 1100 1300
Offentlige Utgifter 416091.00 432981 404422 432357 466022 439476
Statens Inntekter 21585.00 23000 25500 26300 26700 27000
Fiscal Utgifter 47848.00 51000 50500 49500 48400 47200
Militære Utgifter 21352.00 21600 21600 21600 21600 21700
Statsgjeld 685.45 850 820 820 820 820

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 14.09 13.81 14.09 14.09 14.09 13.81
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.37 7.23 7.37 7.37 7.37 7.23
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 6.58 6.72 6.72 6.72 6.58

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit 54.30 54 55 56 57 57.7
Produksjon PMI 56.00 55 54.5 54 53.5 53
Industriell Produksjon -12.76 -1.5 0.5 10 3.5 2.3
Industriell Produksjon (Månedlig) 7.45 0.8 0.6 0.5 0.4 0.6
Industriproduksjonen -12.54 -1.3 0.5 10.5 5.5 2.1
Kapasitetsutnyttelsen 70.30 73 75 78 80 80.7
Nye ordere 50875770.00 52800000 53500000 54100000 54900000 55200000
Konkurser 138.00 205 218 227 230 230
Bedriftens Fortjeneste 104877.00 80100 81900 82100 83500 85000
Bilregistreringer 171584.00 145000 110000 115000 120000 125000
Ledende økonomisk indeks 3.00 0.5 0.3 0.5 0.4 0.4
Produksjon Salg -2.00 0.6 0.9 1.5 2.5 1.5
Gruvedrift Produksjon -23.20 -4.5 -3 18 6.5 3.5
Engros salg 0.30 0.9 1.1 1 1.2 1

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit 42.08 48 51 51.9 52.5 53
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 0.3 0.5 0.7 0.4 0.4
Butikkhandel (Årlig) 3.50 0.9 6.5 2.5 3 3.5
Detaljomsetningen Ex Autos 0.50 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
Forbruk 998375.00 1209164 1119716 1161488 1118180 1227302
Disponibel personlig inntekt 1474308.00 1282690 1235289 1333950 1651225 1301930
Privat sparing 28.20 15 10 8.5 7.9 7.1
Konsumerkreditt 622751.00 642431 606336 646629 687945 652068
Privat-Sektor-Kreditt 4618784.00 4623000 4618000 4615000 4614000 4613000
Bankenes Utlånsrente 2.45 4.2 2.45 2.45 2.45 4.45
Husholdninger Gjeld Til Bnp 106.16 106 106 105 105 104
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 166.78 170 171 171 171 172
Bensinpriser 0.79 0.84 0.7 0.67 0.64 0.8

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bygningstillatelser 8073309.00 7970000 8100000 8200000 8230000 8250000
Nyestartede boliger 208.98 190 213 215 221 213
Boligpriser 106.50 105 105 105 105 104
Hjem Eierskap Rate 66.30 63 63 63 64 64


Canada - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.