Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.25 1.25 1.26 1.27 1.27 1.29
Aksjemarkedet 20289.28 19908 19535 19167 18806 18107
10-årig statsobligasjon 1.20 1.27 1.34 1.41 1.49 1.65

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.40 2.1 2.7 1 0.6 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 0.30 6 5.4 3 2.5 3.1
Bnp Vekst Annualisert 5.60 3 3.8 2 2 2
Arbeidsledighet 7.80 7.9 7.6 7.1 6.6 6.5
Inflasjon 3.10 3.1 2.7 2.1 1.9 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Handelsbalanse -1390.00 -100 3200 3200 1000 200
Nåværende situasjon 1180.00 -9500 -11800 -14000 -13000 -15600
Nåværende situasjon mot BNP -1.90 -0.6 -0.6 -1.5 -1.5 -1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 117.80 115 115 115 113 113
Offentlige Budsjetter -15.90 -8 -8 -4 -4 -4
Forretningstillit 71.90 60 58 55 55 58
Produksjon PMI 56.50 56 55 53 51 53
Forbrukertillit 55.70 52.5 53 52 53 55
Butikkhandel (Månedlig) -2.10 0.7 0.4 0.4 0.3 0.4
Bygningstillatelser 9467239.00 10017123 10080088 10143053 10206018 10331948
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.40 2.1 2.7 1 0.6 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 0.30 6 5.4 3 2.5 3.1
Bnp Vekst Annualisert 5.60 3 3.8 2 2 2
BNP 1643.40 1670 1670 1670 1740 1740
Bnp Faste Priser 2077771.00 2093279 2170465 2156405 2107303 2223254
Brutto Nasjonal Produkt 2380740.00 2252731 2306767 2398288 2343678 2472635
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 463686.00 434852 446264 471151 460422 485756
Bnp Per Innbygger 48617.09 51100 51100 51100 51100 51600
Bnp Per Innbygger Ppp 45856.63 48050 48050 48050 48050 48870
Bnp Fra Landbruk 49228.00 48948 50822 49764 50459 52397
Bnp Fra Construction 148149.00 146251 148614 153474 151853 153221
Bnp Fra Manufacturing 187665.00 196446 197382 194728 192357 203500
Bnp Fra Mining 158633.00 147200 156870 158111 162599 161733
Bnp Fra Forvaltningsloven 137159.00 140705 141910 141524 140588 146309
Bnp Fra Tjenester 1388850.00 1437356 1445340 1446731 1423571 1490145
Bnp Fra Transport 70601.00 73857 76396 74130 72366 78764
Bnp Fra Verktøy 41304.00 43680 43524 42405 42337 44873

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 7.80 7.9 7.6 7.1 6.6 6.5
Sysselsatte 18789.90 18900 19000 19000 19100 19100
Arbeidsledige 1591.60 1550 1480 1400 1300 1180
Deltid Sysselsettingen 263.90 200 100 200 150 80
Full Jobb -33.20 50 20 20 20 20
Arbeidsledighetsrate 230.70 70 70 70 70 23
Yrkesdeltakelse 65.20 65.5 65.6 65.2 65.8 65.6
Arbeidsledighet for unge 13.60 15.5 15.5 15.1 14.8 13.5
Lønnskostnader 114.02 120 117 119 118 123
Produktivitet 110.03 112 111 113 116 110
Lønn 27.63 27.87 28.55 28.43 28.49 29.54
Lønninger innen produksjon 27.58 27.51 29.3 28.56 28.43 30.33
Minstelønn 14.35 14.25 14.35 14.35 14.35 15
Befolkning 38.01 38.49 38.49 38.83 38.83 38.83
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Ledige Stillinger 553480.00 570000 570000 575000 575000 580000
Arbeidsdeltagelse uten bønder 16321.10 17000 17100 18400 18000 17800
Forandring i ADP arbeidsledighet -294.20 85 40 100 80 55
Gjennomsnittlig timeslønn 30.66 31.3 31.4 31.5 31.2 31.6
Sysselsetting 60.10 60.7 60.9 61 61.3 60.9
Lønnsveksten -0.10 3.3 3.5 3 3.1 3.5

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 3.10 3.1 2.7 2.1 1.9 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 141.40 141 141 143 144 143
Kjerne Konsumprisindeks 139.20 139 139 141 142 142
KjerneInflasjon 2.70 2.4 2.5 2.2 2.1 2
Bnp-Deflatoren 116.20 115 116 119 118 118
Produsentpriser 114.50 110 108 110 115 110
produsentprisene endring 16.80 8.8 5.5 1.1 0.8 2
Eksportpriser 124.60 116 110 110 110 110
Importprisene 122.40 122 122 122 122 122
MatInflasjon 1.30 2.4 2.1 1.2 1.4 2
KPI Housing Utilities 152.80 152 153 153 156 155
Kpi Transport 150.80 145 146 152 154 148
Engrospriser 124.80 115 113 113 114 115

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Internbankrente 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.69
Pengemengden M1 1534862.00 1457087 1462527 1467967 1473407 1484288
Pengemengden M2 2225461.00 2195246 2202912 2210578 2218244 2233576
Pengemengden M3 2989239.00 3041538 3044856 3048174 3051492 3058128
Valutareserver 89053.00 89000 88600 89000 88500 87500
Bankenes balanse 1043716.00 1030313 1027089 1026254 1027204 1033151
Sentralbankers balanse 476713.00 476968 477450 477933 478415 479380
Lån Til Privat Sektor 460100.00 480000 465000 450000 460000 460000
Innskudd Rente 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.45
Utenlandske - Lager - Investering 20786.00 4500 5000 4500 3000 7500
Privat gjeld til BNP 304.10 290 290 300 300 300

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -1390.00 -100 3200 3200 1000 200
Nåværende situasjon 1180.00 -9500 -11800 -14000 -13000 -15600
Nåværende situasjon mot BNP -1.90 -0.6 -0.6 -1.5 -1.5 -1.5
Import 50916.20 51500 51300 50000 50500 51000
Eksport 49530.00 49700 50800 51000 52000 51200
Utenlandsgjeld 3036227.00 3330000 3360000 3360000 3360000 3450000
Kapitalstrømmer -38.00 15 15 15 10 -5
Utenlandske Direkte Investeringer 19620.00 12230 14300 14000 14900 15900
Gullreserver 0.00 3 3 3 3 3
Råoljeproduksjon 4025.00 4800 4900 5000 5000 4900
Turistankomster 140287.00 200000 400000 600000 800000 1000000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 117.80 115 115 115 113 113
Offentlige Budsjetter -15.90 -8 -8 -4 -4 -4
Regjeringens budsjetter verdi -13980.00 -8500 -7000 -4000 -3500 -3000
Offentlige Utgifter 440315.00 462037 439476 450852 440586 464828
Statens Inntekter 34517.00 26700 27000 28000 28500 29000
Fiscal Utgifter 64021.00 46400 45200 40200 39000 28000
Statsgjeld 721.36 820 820 820 820 790
Militære Utgifter 22854.00 21600 21600 22000 22000 22000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 14.38 14.09 13.81 13.81 13.81 13.81
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.66 7.37 7.23 7.23 7.23 7.23
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 6.72 6.58 6.58 6.58 6.58

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 71.90 60 58 55 55 58
Produksjon PMI 56.50 56 55 53 51 53
Industriell Produksjon 18.28 3.5 2.3 2 2.1 2.3
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.30 0.4 0.6 0.6 0.3 0.5
Industriproduksjonen 32.70 5.5 2.1 2.1 2.3 1.5
Kapasitetsutnyttelsen 81.70 83 84 83 84 83.5
Nye ordere 54137642.00 58033486 58297379 58561273 58825166 59352952
Konkurser 155.00 150 190 210 230 220
Bedriftens Fortjeneste 100719.00 83500 85000 86000 88000 90100
Bilregistreringer 151912.00 175000 155000 180000 165000 150000
Ledende økonomisk indeks -0.30 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3
Produksjon Salg -0.60 2.5 1.4 1.7 1.5 2
Gruvedrift Produksjon 13.18 6.5 3.5 3.5 2.5 3.5
Engros salg 0.50 1.2 1 2 1.8 1.5

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 55.70 52.5 53 52 53 55
Butikkhandel (Månedlig) -2.10 0.7 0.4 0.4 0.3 0.4
Butikkhandel (Årlig) 24.60 3.5 3 3 3 3.5
Detaljomsetningen Ex Autos -2.00 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
Forbruk 1148288.00 1146618 1227302 1197195 1169935 1234308
Disponibel personlig inntekt 1435000.00 1371225 1381930 1370000 1394795 1450228
Privat sparing 13.10 7.9 7.1 6 6.3 4
Konsumerkreditt 786228.00 837166 833586 810671 805884 859428
Bankenes Utlånsrente 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.7
Husholdninger Gjeld Til Bnp 111.59 116 116 117 117 118
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 167.70 171 172 172 172 173
Bensinpriser 1.13 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bygningstillatelser 9467239.00 10017123 10080088 10143053 10206018 10331948
Nyestartede boliger 282.07 250 220 220 220 220
Boligpriser 116.70 112 113 114 115 115
Hjem Eierskap Rate 68.55 64 64 64 64 64


Canada - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.