Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.31 1.31 1.31 1.32 1.32 1.33
Aksjemarkedet 17559.02 16996 16891 16789 16686 16483
10-årig statsobligasjon 1.57 1.69 1.76 1.83 1.91 2.06
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 1.5 1.6 1.7 1.5 1.9
Bnp Vekst Annualisert 1.30 1.6 1.8 1.6 1.8 1.8
Arbeidsledighet 5.60 6 6 5.9 5.8 5.8
Inflasjon 2.20 2.1 2.2 2.1 1.9 2.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
Handelsbalanse -1088.90 -3300 -1600 -800 3200 3200
Nåværende situasjon -9855.00 -15000 -17500 -15000 -15000 -12288
Nåværende situasjon mot BNP -2.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 89.70 90 90 90 90 89
Offentlige Budsjetter -0.70 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
Forretningstillit 51.90 57 55.8 54.5 52 54
Produksjon PMI 50.40 52.3 52.8 53.3 52.5 52.5
Forbrukertillit 51.50 54 53.3 53.5 53.8 54
Butikkhandel (Månedlig) -1.20 0.5 0.2 0.3 0.3 0.3
Bygningstillatelser 8071522.00 8200000 8500000 8350000 8150000 8250000
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 1.5 1.6 1.7 1.5 1.9
Bnp Vekst Annualisert 1.30 1.6 1.8 1.6 1.8 1.8
BNP 1709.30 2160 2160 2160 2160 2290
Bnp Faste Priser 2099200.00 2105611 2125804 2134886 2130688 2171171
Brutto Nasjonal Produkt 2285996.00 2266710 2317016 2324858 2320286 2364371
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 443216.00 441868 439806 450751 449864 458412
Bnp Per Innbygger 51357.80 53000 53000 53000 53000 53000
Bnp Per Innbygger Ppp 44051.05 45280 45280 45280 45280 45280
Bnp Fra Landbruk 40418.00 40967 41867 41700 41024 41804
Bnp Fra Construction 142526.00 141538 144246 145746 144664 147413
Bnp Fra Manufacturing 197546.00 205554 203372 204237 200509 204319
Bnp Fra Mining 147158.00 148934 155840 149664 149365 152203
Bnp Fra Forvaltningsloven 133636.00 134772 135537 135599 135641 138218
Bnp Fra Tjenester 1401573.00 1403446 1415781 1425046 1422597 1449626
Bnp Fra Transport 88786.00 89499 90713 89092 90118 91830
Bnp Fra Verktøy 43339.00 44363 44463 43852 43989 44825
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 5.60 6 6 5.9 5.8 5.8
Sysselsatte 19127.40 19100 19200 19110 19350 19500
Arbeidsledige 1142.80 1340 1360 1370 1360 1380
Deltid Sysselsettingen -3.20 -10 26 11 15 15
Full Jobb 38.40 30 18 20 20 15.26
Arbeidsledighetsrate 35.20 20 44 31 30 30
Yrkesdeltakelse 65.50 65.8 65.6 65.4 65 66
Arbeidsledighet for unge 11.10 11.8 12 11.9 11.8 11.3
Lønnskostnader 109.95 111 111 113 113 117
Produktivitet 106.95 107 107 108 108 109
Lønn 25.79 26.12 26.25 26.19 26.56 27.41
Lønninger innen produksjon 25.89 26.34 26.42 26.69 26.67 27.52
Minstelønn 14.00 15.5 15.5 15.5 15.5 16
Befolkning 37.31 37.1 37.81 37.81 38.01 38.36
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Arbeidsdeltagelse uten bønder 17016.20 17200 17400 17500 17600 18000
Ledige Stillinger 581595.00 540000 558000 561000 560000 570000
Levelønn Family 2580.00 2641 2638 2645 2657 2742
Lønn Å Leve Av Individuell 1930.00 1975 1973 1978 1988 2052
Forandring i ADP arbeidsledighet 46.20 -15 25 50 10 28
Sysselsetting 61.80 62 62.1 62 62.2 62.2
Lønnsveksten 3.30 2.4 2.3 2.5 3 3.2
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 2.20 2.1 2.2 2.1 1.9 2.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 136.40 138 139 139 139 142
Kjerne Konsumprisindeks 134.80 136 137 137 138 140
KjerneInflasjon 1.90 2.1 2 2.1 2 2
Bnp-Deflatoren 110.20 111 113 113 112 115
Produsentpriser 117.50 122 121 121 127 133
produsentprisene endring -0.40 2.3 2.7 2.9 3 3
MatInflasjon 3.40 2.1 2.2 2 2.2 2.2
KPI Housing Utilities 145.90 147 147 148 149 152
Kpi Transport 141.50 144 146 143 144 147
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
Pengemengden M1 1075046.00 1028431 1060000 1073000 1073000 1105284
Internbankrente 2.05 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
Pengemengden M2 1788170.00 1695954 1745000 1755000 1755000 1812439
Sentralbankers balanse 117356.00 118500 119300 120200 125000 125000
Bankenes balanse 6152683.00 5730000 5750000 5830000 6200000 6500000
Valutareserver 85297.00 86000 87800 87000 86000 86000
Innskudd Rente 1.80 0.35 1.83 1.83 0.35 0.6
Privat gjeld til BNP 266.50 262 262 262 262 258
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse -1088.90 -3300 -1600 -800 3200 3200
Nåværende situasjon -9855.00 -15000 -17500 -15000 -15000 -12288
Nåværende situasjon mot BNP -2.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Import 49783.50 54300 51600 51000 49800 49800
Eksport 48694.60 51000 50000 50200 53000 53000
Utenlandske Direkte Investeringer 13386.00 11638 11400 10500 10500 11391
Kapitalstrømmer 0.00 -7 -7 -10 -8 -8
Gullreserver 0.00 4 4 4 4 4
Råoljeproduksjon 4390.00 4450 4550 4650 4800 4900
Turistankomster 2432630.00 3114800 3310000 3100000 3100000 2523100
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 89.70 90 90 90 90 89
Offentlige Budsjetter -0.70 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
Regjeringens budsjetter verdi -3254.00 1035 1035 -1100 1036 1036
Offentlige Utgifter 427558.00 430472 433492 434826 433971 442217
Statens Inntekter 25465.00 25993 25970 25300 25300 25977
Militære Utgifter 21352.00 21600 21600 21600 21600 21700
Statsgjeld 685.45 684 705 705 705 705
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit 51.90 57 55.8 54.5 52 54
Produksjon PMI 50.40 52.3 52.8 53.3 52.5 52.5
Industriell Produksjon -1.87 1.6 1.8 1.9 1.5 1.8
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.11 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
Industriproduksjonen -0.65 1.3 1.8 2 2 1.8
Kapasitetsutnyttelsen 81.70 83 83 83.2 83 83
Konkurser 218.00 270 245 238 230 230
Bedriftens Fortjeneste 91041.00 83500 82000 81500 80100 80100
Bilregistreringer 146259.00 180000 180000 160000 115000 125000
Ledende økonomisk indeks -0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4
Engros salg -1.10 0.5 1.1 1.7 1.9 2.5
Gruvedrift Produksjon -6.15 1.5 1.7 1.6 2 2
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 51.50 54 53.3 53.5 53.8 54
Butikkhandel (Månedlig) -1.20 0.5 0.2 0.3 0.3 0.3
Butikkhandel (Årlig) -0.60 2.7 3.2 3.8 4.1 4.1
Detaljomsetningen Ex Autos -0.50 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3
Forbruk 1180781.00 1192517 1195069 1200854 1198493 1221264
Disponibel personlig inntekt 1298848.00 1274479 1291807 1320928 1318331 1343379
Privat sparing 3.20 2.12 1.9 2.1 3 3
Konsumerkreditt 638549.00 631387 642009 650294 649589 661931
Privat-Sektor-Kreditt 4500784.00 4600000 4600000 4680000 4680000 4730098
Bankenes Utlånsrente 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 174.01 172 175 175 175 175
Bensinpriser 0.91 1 1.02 1.05 1.07 1.08
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bygningstillatelser 8071522.00 8200000 8500000 8350000 8150000 8250000
Nyestartede boliger 197.33 210 223 215 210 210
Boligpriser 103.20 104 104 104 105 105
Hjem Eierskap Rate 66.30 63 63 63 63 64


Canada - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.