Canada - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 0.70 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
Arbeidsledighet 5.80 5.9 6 5.8 5.8 6.7
Inflasjon 2.20 2.4 2.3 2.3 2.5 2.2
Rentesats 1.75 1.75 2 2.25 2.5 2.75
Handelsbalanse -416.30 -1700 -1500 -1100 -3000 3200
Regjeringens gjeld mot BNP 89.60 94 93 93 93 93
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 1.31
1.29 1.3 1.31 1.31 1.34
Aksjemarkedet 15155.50
16025 15918 15813 15710 15300
10-årig statsobligasjon 2.36
2.54 2.59 2.64 2.69 2.91
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 0.70
0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.90
2.1 2.7 2.6 2.7 1.5
Bnp Vekst Annualisert 2.90
2.1 1.8 2.2 2.28 1.9
BNP 1653.04
1800 2000 2000 2000 2160
Bnp Faste Priser 1891153.00
1860000 1928484 1940323 1959463 1900000
Brutto Nasjonal Produkt 2195332.00
2196396 2227189 2252411 2230028 2267240
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 412095.00
397690 422278 422809 420114 425000
Bnp Per Innbygger 51315.89
51700 52200 52200 52200 53000
Bnp Per Innbygger Ppp 44017.59
44150 44700 44700 44700 45280
Bnp Fra Landbruk 27682.00
28535 28632 28801 29359 30500
Bnp Fra Construction 125947.00
127597 130642 131132 130746 120000
Bnp Fra Manufacturing 185315.00
186878 188527 188893 188576 180000
Bnp Fra Mining 159727.00
157001 159836 161786 160397 136000
Bnp Fra Forvaltningsloven 110825.00
111811 113077 113667 115142 111000
Bnp Fra Tjenester 1251704.00
1260757 1272835 1281144 1290325 1330000
Bnp Fra Transport 80919.00
81139 82466 83044 83206 82200
Bnp Fra Verktøy 40061.00
40815 40834 40162 42654 39200
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 5.80
5.9 6 5.8 5.8 6.7
Sysselsatte 18705.00
18743 18792 18840 18888 18100
Arbeidsledige 1141.70
1300 1135 1132 1130 1340
Deltid Sysselsettingen -22.60
4.1 3.72 3.79 3.83 3.83
Full Jobb 33.90
15.55 14.79 15.39 15.27 15.26
Arbeidsledighetsrate 11.20
17.65 17.68 17.68 17.68 17.68
Yrkesdeltakelse 65.20
65.6 65.6 65.2 65.1 65
Arbeidsledighet for unge 11.00
12 11.5 10.92 10.91 11.8
Produktivitet 109.99
111 111 111 111 114
Lønnskostnader 116.80
119 118 118 118 123
Lønn 24.87
25 24.6 24.86 24.86 25.8
Lønninger innen produksjon 25.06
27.4 27.9 25.06 25.06 30
Minstelønn 14.00
14 15 15 15 15
Befolkning 36.96
37.3 37.77 37.84 37.91 37.9
Pensjonsalder Kvinner 65.00
65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00
65 65 65 65 65
Ledige Stillinger 547300.00
487848 466671 475127 477103 436540
Levelønn Family 2580.00
2750 2830 2578 2567 2800
Lønn Å Leve Av Individuell 1930.00
1971 1942 1928 1913 1916
Arbeidsdeltagelse uten bønder 16632.00
16000 16846 16905 16963 16000
Forandring i ADP arbeidsledighet -23.00
34.53 18.89 24.75 24.21 23.9
Sysselsetting 61.50
61.7 61.5 61.5 61.5 62.2
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 2.20
2.4 2.3 2.3 2.5 2.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.40
0.2 0.11 0.12 0.12 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 133.70
134 136 137 137 140
Kjerne Konsumprisindeks 131.80
132 133 133 134 139
KjerneInflasjon 1.50
1.6 1.5 1.6 1.5 2.2
Bnp-Deflatoren 117.60
118 118 118 118 118
Produsentpriser 118.90
122 124 126 126 134
produsentprisene endring 6.20
6.3 5.8 5.4 5.8 4.1
Eksportpriser 128.40
120 129 129 129 126
Importprisene 136.60
136 137 137 137 139
MatInflasjon 1.80
1.5 1.8 1.6 1.4 2.4
KPI Housing Utilities 141.50
143 143 144 145 149
Kpi Transport 138.40
139 141 144 142 145
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 1.75
1.75 2 2.25 2.5 2.75
Internbankrente 2.22
2.19 2.44 2.69 2.94 3.19
Pengemengde 94210.00
95249 96537 97804 99068 110291
Pengemengden M1 992223.00
1005963 1019619 1033233 1046804 1167042
Pengemengden M2 1632627.00
1652037 1671074 1689989 1708711 1869193
Pengemengden M3 2366746.00
2384795 2405132 2425114 2444889 2613653
Bankenes balanse 5652859.00
5673343 5660865 5664968 5659122 5660942
Sentralbankers balanse 115823.00
112000 115898 115963 115919 127000
Valutareserver 82088.00
82123 82058 82058 82057 82057
Lån Til Privat Sektor 414713.00
370000 434470 443598 452439 383000
Innskudd Rente 0.10
0.1 0.35 0.6 0.85 1.1
Utenlandske - Lager - Investering 7695.00
11067 10098 10195 10167 10170
Privat gjeld til BNP 266.61
265 260 260 260 255
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse -416.30
-1700 -1500 -1100 -3000 3200
Eksport 50374.60
50400 50500 49700 48000 53000
Import 50790.90
52100 52000 50800 51000 49800
Nåværende situasjon -15880.00
-16262 -15772 -16534 -15706 -16213
Nåværende situasjon mot BNP -3.00
-2.8 -2.5 -2.5 -2.5 -1.9
Utenlandsgjeld 2534415.00
623 2652090 2687012 2722827 628
Kjøpsbetingelser 94.00
88.24 93.89 93.88 93.88 90.65
Utenlandske Direkte Investeringer 11674.00
12942 12742 12952 12683 12803
Kapitalstrømmer 0.00
-4 6.46 6.72 6.68 -8
Gullreserver 0.00
3 -0.05 -0.04 -0.06 4
Råoljeproduksjon 3783.00
4400 4000 4200 4000 4300
Terrorisme - Hovedsiden 2.96
2.96 2.96 2.96 2.96 2.96
Turistankomster 4317732.00
1612900 2355000 3157600 2538100 2600600
Våpen Salg 87.00
175 182 188 194 143
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 89.60
94 93 93 93 93
Offentlige Budsjetter -0.90
-0.8 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Regjeringens budsjetter verdi -1875.00
1216 1202 1138 1133 1142
Offentlige Utgifter 366209.00
370044 374621 375730 377638 381980
Statens Inntekter 25127.00
26337 26249 26185 26180 26189
Fiscal Utgifter 24980.00
25046 25047 25047 25047 25047
Militære Utgifter 19837.10
20557 20576 20594 20612 20304
Asylsøknader 5187.00
4667 4680 4675 4675 4676
Statsgjeld 671.25
666 678 684 690 716
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forretningstillit 61.80
59 60 58 57 52
Produksjon PMI 53.90
55 55.4 54.29 54.9 52
Industriell Produksjon 3.04
1.9 2.52 4.1 2.7 0.9
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.65
0.7 0.13 0.12 0.12 0.5
Industriproduksjonen 2.82
0.9 3.1 3.15 3.12 0.7
Kapasitetsutnyttelsen 85.50
85 85.2 85 84 83
Nye ordere 58830069.00
58945983 58899404 58912593 58906471 58908149
Lagerendringer 14112.00
10016 8984 8447 8219 8248
Konkurser 209.00
217 214 215 215 215
Bedriftens Fortjeneste 76692.00
64200 77455 77314 77625 70100
Bilregistreringer 177825.00
165846 175145 175414 171524 173124
Ledende økonomisk indeks 0.10
0.1 0 0.2 -0.1 0.2
Internett-hastighet 16205.66
19635 20107 20573 21035 24998
IP-adresser 15582991.00
16349225 16540539 16644885 16715889 17626330
Stål~~pos=trunc 1120.00
1091 1090 1089 1088 1087
Gruvedrift Produksjon 4.47
1 4.51 4.51 4.51 1.3
Konkurranseevne Index 79.92
80.42 80.42 80.42 80.42 82.92
Konkurranseevne Rank 12.00
12 12 12 12 12
Korrupsjon Index 82.00
82 82 82 82 82
Korrupsjon Rank 8.00
8 8 8 8 8
Enkle Å Gjøre Forretninger 22.00
20 22 21 20 14
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forbrukertillit 57.05
51.9 55.99 56.17 56.09 53.8
Butikkhandel (Månedlig) -0.10
0.36 0.37 0.37 0.37 0.3
Butikkhandel (Årlig) 3.60
4.03 4.22 4.34 4.41 4.51
Detaljomsetningen Ex Autos -0.40
0.38 0.35 0.35 0.35 0.3
Forbruk 1083677.00
1096510 1105759 1111853 1123432 1110000
Disponibel personlig inntekt 1248172.00
1267401 1276470 1285571 1294633 1375230
Privat sparing 3.40
3.72 3.67 3.55 3.55 5
Konsumerkreditt 622367.00
594000 636252 642776 649231 614000
Privat-Sektor-Kreditt 4294167.00
4339098 4388192 4437693 4487016 4920366
Bankenes Utlånsrente 3.95
3.7 3.95 4.2 4.45 4.7
Husholdninger Gjeld Til Bnp 99.40
99.3 99.04 99.03 98.9 98.66
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 171.31
173 172 172 174 175
Bensinpriser 0.94
0.93 0.91 0.89 0.88 0.81
Bolig Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bygningstillatelser 8055824.00
8089102 8084072 8084368 8084431 8084410
Nyestartede boliger 205.93
201 201 201 201 201
Boligpriser 103.30
103 103 103 103 106
Hjem Eierskap Rate 66.50
65 66.63 66.88 67.12 63
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 26.50
26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00
33 33 33 33 33
Salgsskatt 5.00
5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 13.81
13.81 13.81 13.81 13.81 13.81
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.23
7.23 7.23 7.23 7.23 7.23
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.58
6.58 6.58 6.58 6.58 6.58
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
nedbør 32.85
36.32 25.6 39.23 38.82 38.63
Temperatur -18.18
-11.62 -20.46 7.71 2.97 -5.36CANADA - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER