Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38 1.39
Aksjemarkedet 15908.45 15726 15544 15366 15189 14836
10-årig statsobligasjon 0.54 0.56 0.58 0.61 0.63 0.68

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -2.10 9 4.3 3.5 1.9 1.5
Bnp Årlig Vekstrate -0.90 -14 -7 1.1 1.5 1.8
Bnp Vekst Annualisert -8.20 25 8 7 6 3.8
Arbeidsledighet 12.30 11.7 10.5 9.5 9 7.5
Inflasjon -0.40 0.5 0.5 0.9 1.1 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Handelsbalanse -676.70 -1500 -2000 -1200 -1100 -500
Nåværende situasjon -11093.00 -18000 -16000 -15100 -14500 -15800
Nåværende situasjon mot BNP -2.10 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 89.70 97 97 95 95 95
Offentlige Budsjetter -1.50 -16 -16 -13.5 -13.5 -13.5
Forretningstillit 58.20 58.3 58 57.5 57.3 57.7
Produksjon PMI 47.80 44 45 47 49 51
Forbrukertillit 44.09 48 51 52 52.3 53
Butikkhandel (Månedlig) -26.40 0.3 0.3 0.5 0.7 0.4
Bygningstillatelser 7406109.00 7900000 8150000 8180000 8200000 8250000
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -2.10 9 4.3 3.5 1.9 1.5
Bnp Årlig Vekstrate -0.90 -14 -7 1.1 1.5 1.8
Bnp Vekst Annualisert -8.20 25 8 7 6 3.8
BNP 1736.43 1590 1590 1670 1670 1670
Bnp Faste Priser 2057160.00 1804750 1954376 2079789 2088017 1989555
Brutto Nasjonal Produkt 2279760.00 1968733 2152515 2304837 2313956 2191260
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 438786.00 379990 408417 443613 445368 415768
Bnp Per Innbygger 51588.80 50100 50100 50100 51100 51100
Bnp Per Innbygger Ppp 49031.38 47200 47200 48050 48050 48050
Bnp Fra Landbruk 40836.00 35366 37933 41417 41580 38616
Bnp Fra Construction 105571.00 122392 132768 139716 140269 135158
Bnp Fra Manufacturing 141691.00 172533 185020 187885 188629 188350
Bnp Fra Mining 127593.00 126110 136144 142696 143260 138594
Bnp Fra Forvaltningsloven 122920.00 114936 124839 130376 130891 127086
Bnp Fra Tjenester 1173523.00 1206989 1312462 1310449 1315634 1336086
Bnp Fra Transport 59292.00 76102 83963 77916 78224 85475
Bnp Fra Verktøy 42980.00 37557 40840 44335 44511 41575

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 12.30 11.7 10.5 9.5 9 7.5
Sysselsatte 17427.40 16100 17000 17300 17600 18000
Arbeidsledige 2452.60 3000 2700 2300 1900 1280
Deltid Sysselsettingen 464.80 100 20 10 20 10
Full Jobb 488.10 150 80 50 30 20
Arbeidsledighetsrate 952.90 250 100 60 50 30
Yrkesdeltakelse 63.80 65.4 65 65 65.1 66
Arbeidsledighet for unge 27.50 26.5 25.8 20.8 19.5 18
Lønnskostnader 112.10 114 115 116 116 119
Produktivitet 110.55 110 110 110 110 110
Lønn 27.26 26.56 27.49 27.75 28.21 28.45
Lønninger innen produksjon 27.19 26.96 28.76 27.42 28.14 29.77
Minstelønn 14.00 14.5 15 15 15 15
Befolkning 37.78 37.1 38.01 38.01 38.01 38.36
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Ledige Stillinger 562910.00 561000 560000 550000 550000 570000
Arbeidsdeltagelse uten bønder 14271.20 15800 16300 16900 17150 17100
Forandring i ADP arbeidsledighet 208.40 50 100 70 90 40
Sysselsetting 56.00 52.3 53 54 55 58
Lønnsveksten 9.10 4 3.8 3.7 3.5 3.5

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon -0.40 0.5 0.5 0.9 1.1 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 136.10 137 137 138 138 139
Kjerne Konsumprisindeks 134.80 137 137 138 138 140
KjerneInflasjon 0.70 1.5 1.8 1.9 2 2
Bnp-Deflatoren 111.70 111 112 113 113 114
Produsentpriser 113.60 118 119 116 115 121
produsentprisene endring -4.90 0.7 1 1.2 1.3 1.5
Eksportpriser 103.90 109 110 111 110 109
Importprisene 122.40 124 124 122 122 122
MatInflasjon 3.10 2.8 2.6 2.4 2.6 2.8
KPI Housing Utilities 145.60 146 147 148 147 150
Kpi Transport 139.70 141 144 140 141 146
Engrospriser 84.40 84 83.7 83.5 83.6 84

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Internbankrente 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
Pengemengden M1 1219655.00 1073000 1073000 1073000 1073000 1105284
Pengemengden M2 1963419.00 1755000 1755000 1755000 1755000 1812439
Bankenes balanse 7161761.00 7170000 7200000 7215000 7227000 7250000
Valutareserver 87277.00 87000 86000 86000 86000 86000
Sentralbankers balanse 470381.00 475000 478000 479000 480000 482000
Innskudd Rente 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
Privat gjeld til BNP 263.10 265 265 260 260 260

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -676.70 -1500 -2000 -1200 -1100 -500
Nåværende situasjon -11093.00 -18000 -16000 -15100 -14500 -15800
Nåværende situasjon mot BNP -2.10 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Import 35286.20 43500 48000 49500 50100 51300
Eksport 34609.50 42000 46000 48300 49000 50800
Utenlandsgjeld 2849143.00 2860000 2865000 2840000 2830000 2750000
Kapitalstrømmer -48.00 -30 -10 -25 10 -8
Utenlandske Direkte Investeringer 10352.00 12500 13000 13500 14000 14300
Gullreserver 0.00 0 0 0 4 4
Råoljeproduksjon 4523.00 4650 4800 4800 4800 4900
Turistankomster 67654.00 72000 89000 95000 1190000 1890000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 89.70 97 97 95 95 95
Offentlige Budsjetter -1.50 -16 -16 -13.5 -13.5 -13.5
Regjeringens budsjetter verdi -14794.00 -5000 -3500 -3000 1000 1036
Offentlige Utgifter 424726.00 367458 398846 429398 431097 406026
Statens Inntekter 25790.00 25300 25000 25500 26300 27000
Fiscal Utgifter 38020.00 40000 41000 40500 39500 35000
Militære Utgifter 21352.00 21600 21600 21600 21600 21700
Statsgjeld 685.45 705 705 695 695 705

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit 58.20 58.3 58 57.5 57.3 57.7
Produksjon PMI 47.80 44 45 47 49 51
Industriell Produksjon -19.28 -3 -1.5 0.5 1 1.3
Industriell Produksjon (Månedlig) -16.10 -1.5 -0.5 0.3 0.5 0.6
Industriproduksjonen -29.42 -2 -1 -0.5 0.3 1.8
Kapasitetsutnyttelsen 79.80 80.5 81.9 82.5 82.7 83
Nye ordere 35128077.00 37000000 38800000 40000000 42000000 49000000
Konkurser 152.00 238 230 230 230 230
Bedriftens Fortjeneste 104877.00 81500 80100 81900 82100 85000
Bilregistreringer 47168.00 90000 105000 110000 115000 125000
Ledende økonomisk indeks -11.60 -0.5 0.2 0.3 0.5 0.4
Produksjon Salg -28.50 0.4 0.6 0.9 1.3 1.5
Gruvedrift Produksjon -17.75 -5.5 -4 -3 -2 -1
Engros salg -21.60 0.7 0.9 1.1 1 1

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 44.09 48 51 52 52.3 53
Butikkhandel (Månedlig) -26.40 0.3 0.3 0.5 0.7 0.4
Butikkhandel (Årlig) -32.50 -3.7 0.9 2.5 3 3.5
Detaljomsetningen Ex Autos -22.00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4
Forbruk 1159845.00 1016732 1104280 1172603 1177243 1124157
Disponibel personlig inntekt 1319436.00 1117009 1218259 1333950 1339228 1240188
Privat sparing 6.10 6.5 5.5 4.5 3.9 3.1
Konsumerkreditt 614980.00 549905 596233 645587 624205 606965
Privat-Sektor-Kreditt 4613784.00 4625000 4623000 4618000 4615000 4613000
Bankenes Utlånsrente 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 172.22 175 175 175 175 175
Bensinpriser 0.78 0.74 0.7 0.67 0.64 0.6

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bygningstillatelser 7406109.00 7900000 8150000 8180000 8200000 8250000
Nyestartede boliger 211.68 220 190 213 215 213
Boligpriser 104.20 104 104 104 104 104
Hjem Eierskap Rate 66.30 63 63 63 63 64


Canada - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.