Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.32 1.33 1.34 1.34 1.35 1.36
Aksjemarkedet 16939.61 16912 16786 16660 16534 16288
10-årig statsobligasjon 1.61 1.52 1.58 1.64 1.71 1.84
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 1.3 1.5 1.6 1.7 1.5
Bnp Vekst Annualisert 1.30 1.2 1 1.3 1.5 1.6
Arbeidsledighet 5.90 5.9 6 6.2 6.4 6.4
Inflasjon 1.90 2 2.1 2.2 2.2 2.2
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.5 1.25 1.25
Handelsbalanse -1078.50 500 -3300 -1600 -800 3200
Nåværende situasjon mot BNP -2.60 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 89.70 93 90 90 90 90
Offentlige Budsjetter -0.70 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Forretningstillit 60.00 56 57 55.8 54.5 52
Produksjon PMI 51.40 51.8 52.3 52.8 53.3 52.5
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 1.3 1.5 1.6 1.7 1.5
Bnp Vekst Annualisert 1.30 1.2 1 1.3 1.5 1.6
BNP 1709.30 2000 2160 2160 2160 2160
Bnp Faste Priser 2099200.00 2098517 2102644 2096947 2099013 2138389
Brutto Nasjonal Produkt 2285996.00 2230301 2234687 2254051 2256272 2272677
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 443216.00 431471 432320 438182 438613 439669
Bnp Per Innbygger 51357.80 52200 53000 53000 53000 53000
Bnp Per Innbygger Ppp 44051.05 44700 45280 45280 45280 45280
Bnp Fra Landbruk 41003.00 41285 41667 41076 40954 42070
Bnp Fra Construction 143310.00 137722 140739 138835 139029 140339
Bnp Fra Manufacturing 200823.00 204538 207951 208849 206514 208424
Bnp Fra Mining 147162.00 153175 147532 147074 154856 156086
Bnp Fra Forvaltningsloven 133332.00 131832 132702 132946 133290 134336
Bnp Fra Tjenester 1401225.00 1396719 1402100 1402054 1405467 1423257
Bnp Fra Transport 87603.00 89949 90560 89881 89666 91658
Bnp Fra Verktøy 43119.00 43834 44090 43864 43549 44667
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 5.90 5.9 6 6.2 6.4 6.4
Deltid Sysselsettingen -32.80 -10 -10 26 11 15
Full Jobb -38.40 -15 30 18 20 15.26
Yrkesdeltakelse 65.60 65.6 65.8 65.6 65.4 65
Arbeidsledighet for unge 11.60 12 11.8 12 11.9 11.8
Produktivitet 106.95 107 108 108 109 109
Lønn 25.55 26.34 26.05 26.13 26.33 27.13
Lønninger innen produksjon 26.04 27.23 25.75 26.36 26.49 28.05
Minstelønn 14.00 14 15.5 15.5 15.5 15.5
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Levelønn Family 2580.00 2644 2642 2642 2639 2724
Forandring i ADP arbeidsledighet -22.60 -15 -10 25 50 10
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 1.90 2 2.1 2.2 2.2 2.2
Konsumprisindeksen Kpi 136.60 136 138 139 139 139
Kjerne Konsumprisindeks 134.70 135 136 137 137 138
KjerneInflasjon 1.90 1.9 2.1 2 2.1 2.2
Produsentpriser 117.50 119 121 121 121 123
produsentprisene endring -1.30 1.8 2.3 2.7 2.9 3
MatInflasjon 3.70 2.9 2.1 2.2 2 2.2
KPI Housing Utilities 145.70 145 147 147 148 148
Kpi Transport 141.30 141 144 146 143 144
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.5 1.25 1.25
Internbankrente 1.98 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97
Innskudd Rente 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
Privat gjeld til BNP 266.50 265 262 262 262 262
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -1078.50 500 -3300 -1600 -800 3200
Nåværende situasjon mot BNP -2.60 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Import 50991.80 49000 54300 51600 51000 49800
Eksport 49913.30 49500 51000 50000 50200 53000
Råoljeproduksjon 4320.00 4450 4450 4550 4650 4800
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 89.70 93 90 90 90 90
Offentlige Budsjetter -0.70 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Offentlige Utgifter 427558.00 424908 425743 429224 429647 432981
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 14.09 13.81 13.81 13.81 14.09 13.81
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.37 7.23 7.23 7.23 7.37 7.23
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 6.58 6.58 6.58 6.72 6.58
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 60.00 56 57 55.8 54.5 52
Produksjon PMI 51.40 51.8 52.3 52.8 53.3 52.5
Industriell Produksjon -1.87 1.1 1.6 1.8 1.9 1.5
Ledende økonomisk indeks 0.10 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbruk 1180781.00 1186618 1188952 1195070 1196248 1209164
Bankenes Utlånsrente 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
Bensinpriser 0.88 0.81 0.78 0.76 0.74 0.7
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Boligpriser 103.20 104 104 104 104 105


Canada - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.