Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Aksjemarkedet 20380.31 19786 19382 18986 18600 17849
Valuta 1.28 1.29 1.3 1.31 1.31 1.33
10-årig statsobligasjon 2.80 2.95 3.07 3.2 3.33 3.61

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 1.60 0.8 0.6 1 0.8 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 3.30 3.6 2.6 2.1 2.5 3.5
Bnp Vekst Annualisert 6.70 4.1 3.5 3.2 2.7 3
Arbeidsledighet 5.20 5.6 5.5 5.5 5.3 5.5
Inflasjon 6.80 5.9 5.1 4.5 3.5 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2
Rentesats 1.00 1.5 2.5 2.75 2.75 2.5
Handelsbalanse 2485.70 3642 4063 4600 7092 6500
Nåværende situasjon -797.00 3000 4000 -4600 -4600 -4600
Nåværende situasjon mot BNP -1.90 0.3 0.3 0.3 -0.7 -0.7
Regjeringens gjeld mot BNP 117.80 99 99 99 97 97
Offentlige Budsjetter -14.90 -2.5 -2.5 -2.5 -0.5 -0.5
Forretningstillit 66.30 65 60 58 56 58
Produksjon PMI 56.20 58 56 55 53 53
Forbrukertillit 52.23 51 53 53 54 55
Butikkhandel (Månedlig) 0.10 0.3 0.7 0.7 0.5 0.4
Bygningstillatelser 11665880.00 10206018 9900000 10331948 10331948 10583808
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 1.60 0.8 0.6 1 0.8 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 3.30 3.6 2.6 2.1 2.5 3.5
Bnp Vekst Annualisert 6.70 4.1 3.5 3.2 2.7 3
BNP 1644.04 1740 1740 1740 1740 1740
Bnp Faste Priser 2125350.00 2153122 2137842 2145692 2169982 2245932
Brutto Nasjonal Produkt 2576444.00 2479040 2530948 2556899 2630549 2722619
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 461075.00 485710 484550 464210 470758 487234
Bnp Per Innbygger 42108.17 44500 44500 44500 44500 45600
Bnp Per Innbygger Ppp 45856.63 46456 47072 47567 48028 49375
Månedlig BNP (månedlig) 0.50 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
Bnp Fra Landbruk 42208.00 41885 37607 41570 43263 43025
Bnp Fra Construction 156390.00 152872 149752 151275 160300 156570
Bnp Fra Manufacturing 192160.00 193978 188410 195285 196964 202120
Bnp Fra Mining 156626.00 155209 160358 156372 160542 161845
Bnp Fra Forvaltningsloven 139041.00 142269 142068 141198 142517 146140
Bnp Fra Tjenester 1450353.00 1441510 1458477 1468627 1486612 1520029
Bnp Fra Transport 76221.00 73018 76071 77639 78127 80356
Bnp Fra Verktøy 42798.00 44585 42606 42992 43868 44497

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 5.20 5.6 5.5 5.5 5.3 5.5
Sysselsatte 19600.50 19110 19155 19204 19254 19406
Arbeidsledige 1085.80 1300 1300 1280 1210 1280
Deltid Sysselsettingen 47.10 150 -20 80 70 140
Full Jobb -31.60 20 50 50 30 20
Arbeidsledighetsrate 15.30 170 150 23 80 23
Yrkesdeltakelse 65.30 65.8 65.5 65.5 65.5 65.6
Arbeidsledighet for unge 10.10 11 11 11 11 12
Lønnskostnader 120.53 116 122 124 124 128
Produktivitet 107.08 110 110 112 112 113
Lønn 28.27 28.17 28.31 29.09 29.12 30.11
Lønninger innen produksjon 28.94 27.99 28.25 29.3 29.81 30.33
Minstelønn 15.00 15.55 15.7 15.7 16 16.5
Befolkning 38.01 38.83 38.83 38.83 39.16 39.16
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Ledige Stillinger 731905.00 670000 600000 580000 580000 580000
Arbeidsdeltagelse uten bønder 17219.00 17331 17389 17448 17507 17683
Sysselsetting 61.90 61.3 61.5 61.5 61.3 60.9
Forandring i ADP arbeidsledighet 475.00 80 50 55 70 55
Gjennomsnittlig timeslønn 31.80 31 31.1 31 31.2 31
Lønnsveksten 2.40 3.1 3 3 3 3.5

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 6.80 5.9 5.1 4.5 3.5 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 149.80 150 150 150 154 153
Kjerne Konsumprisindeks 146.10 144 145 145 149 148
KjerneInflasjon 5.70 3.7 3.3 2.8 2.6 2
Bnp-Deflatoren 122.20 126 126 128 126 130
Produsentpriser 129.80 129 126 126 134 128
produsentprisene endring 16.40 11.9 8.2 6.4 3.9 2
Eksportpriser 151.30 142 128 125 120 120
Importprisene 139.90 148 130 126 120 130
MatInflasjon 8.80 6.4 6.2 5.7 4.3 2
Kpi Transport 166.30 167 168 168 168 169
KPI Housing Utilities 161.90 162 162 164 166 167
Engrospriser 161.00 141 145 140 140 130

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 1.00 1.5 2.5 2.75 2.75 2.5
Internbankrente 2.06 2.56 3.56 3.81 3.81 3.56
Pengemengden M1 1648335.00 1601901 1607743 1613584 1619425 1636949
Pengemengden M2 2348469.00 2313695 2326225 2363835 2376378 2388924
Pengemengden M3 3225482.00 3177429 3189429 3201429 3213428 3253428
Valutareserver 105618.00 95500 92500 90500 90500 90500
Bankenes balanse 1031861.00 1067204 1050000 1033151 1044751 1057277
Sentralbankers balanse 483292.00 503887 504453 505018 505584 507280
Lån Til Privat Sektor 533268.00 521239 522936 524632 528025 531984
Innskudd Rente 1.80 2.3 3.3 3.55 3.55 3.3
Utenlandske - Lager - Investering 46938.00 40000 35000 40000 45000 25000
Privat gjeld til BNP 304.10 300 300 300 300 300

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse 2485.70 3642 4063 4600 7092 6500
Nåværende situasjon -797.00 3000 4000 -4600 -4600 -4600
Nåværende situasjon mot BNP -1.90 0.3 0.3 0.3 -0.7 -0.7
Import 61142.70 54627 55045 55353 53710 52000
Eksport 63628.40 58269 59108 59953 60802 58500
Utenlandsgjeld 3334890.00 3000000 2980000 3000000 3000000 3250000
Kapitalstrømmer 3488.00 500 900 1200 1200 800
Utenlandske Direkte Investeringer 19439.00 14900 16000 15900 15900 15900
Gullreserver 0.00 3 3 3 3 3
Råoljeproduksjon 4361.00 4690 4610 4650 4700 4750
Turistankomster 761360.00 800000 1000000 1000000 1000000 1200000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 117.80 99 99 99 97 97
Offentlige Budsjetter -14.90 -2.5 -2.5 -2.5 -0.5 -0.5
Regjeringens budsjetter verdi 5470.00 -21353 -20263 3636 -18075 3904
Offentlige Utgifter 446939.00 460986 460456 456088 456325 472296
Statens Inntekter 43200.00 29575 28837 28005 27681 27000
Fiscal Utgifter 35215.00 31333 30577 29723 27820 27500
Statsgjeld 1048.75 850 850 850 700 700
Militære Utgifter 22854.00 22000 22000 22000 22000 22400

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 14.38 14.38 14.38 14.38 14.38 14.38
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.66 7.23 7.66 7.66 7.66 7.66
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.72 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forretningstillit 66.30 65 60 58 56 58
Produksjon PMI 56.20 58 56 55 53 53
Industriell Produksjon 5.07 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.98 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5
Industriproduksjonen 3.64 2.3 1.5 1.5 1.5 1.5
Kapasitetsutnyttelsen 82.90 84 84 84.5 84.5 84.5
Nye ordere 71892126.00 58825166 58825166 59352952 59352952 60408525
Konkurser 239.00 230 230 220 220 220
Bedriftens Fortjeneste 101747.00 98000 95000 94100 92000 92000
Bilregistreringer 144597.00 165000 175000 150000 150000 150000
Produksjon Salg 1.60 1.5 1 2 2 1.6
Gruvedrift Produksjon 6.45 2.5 2 3 3 3
Liten - Forretnings - Feeling 64.90 61 58 55 55 54
Engros salg 0.20 1.8 1 1.5 1.5 1.5

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit 52.23 51 53 53 54 55
Butikkhandel (Månedlig) 0.10 0.3 0.7 0.7 0.5 0.4
Butikkhandel (Årlig) 7.40 3 2 3 3 3
Detaljomsetningen Ex Autos 2.10 0.3 0.5 1 1 1
Forbruk 1195840.00 1180425 1179819 1223901 1220953 1263686
Disponibel personlig inntekt 1425156.00 1494795 1520000 1520228 1520228 1600228
Privat sparing 6.40 6.3 4 4 4 4
Konsumerkreditt 704486.00 718031 718700 719152 722098 744322
Bankenes Utlånsrente 3.20 3.7 4.7 4.95 4.95 4.7
Husholdninger Gjeld Til Bnp 107.91 114 114 113 113 122
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 179.47 172 172 173 173 173
Bensinpriser 1.41 1.46 1.51 1.56 1.62 1.62

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bygningstillatelser 11665880.00 10206018 9900000 10331948 10331948 10583808
Nyestartede boliger 267.33 250 245 240 230 200
Boligpriser 125.10 125 127 125 125 130
Hjem Eierskap Rate 68.55 64 64 64 64 64


Canada - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.