Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Aksjemarkedet 6988.28 6817 6653 6492 6336 6034
Valuta 1.37 1.37 1.36 1.35 1.34 1.33
10-årig statsobligasjon 0.85 0.93 1.02 1.13 1.24 1.5
1 Month Bill Yield 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.1
2 År Note Yield 0.29 0.32 0.35 0.39 0.42 0.51
20 Year bond Yield 1.16 1.07 1.13 1.19 1.25 1.39
3 Måned Bill Yield 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.12
3 Års Note Yield 0.38 0.42 0.46 0.51 0.56 0.68
52 Uke Bill Yield 0.17 0.18 0.2 0.22 0.24 0.29
6 Måned Bill Yield 0.14 0.15 0.17 0.18 0.2 0.24
7 År Note Yield 0.59 0.65 0.71 0.78 0.86 1.04

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 4.80 1.5 1.2 1.4 1.2 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 22.20 7.8 4.7 6.8 5.1 3.6
Arbeidsledighet 4.60 4.6 5.1 4.9 4.7 4.3
Inflasjon 3.20 3.2 2.3 2.2 1.9 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Handelsbalanse -3117.00 -100 -100 -400 -600 -800
Nåværende situasjon -12828.00 -20000 -27400 -18700 -17400 -22600
Nåværende situasjon mot BNP -3.50 -4.8 -4.8 -4.6 -4.6 -4.6
Regjeringens gjeld mot BNP 97.20 107 107 109 109 109
Offentlige Budsjetter -14.20 -10.3 -10.3 -4.4 -4.4 -4.4
Service PMI 55.00 55.1 54.5 55.2 54.4 54
Forretningstillit 27.00 27 15 20 12 5
Produksjon PMI 60.30 59 56.4 55.1 55.4 53.6
Forbrukertillit -8.00 -8 5 1 4 -2
Butikkhandel (Månedlig) -0.90 1.5 0.6 1.2 1 0.7
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 4.80 1.5 1.2 1.4 1.2 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 22.20 7.8 4.7 6.8 5.1 3.6
BNP 2707.74 2860 2860 3200 3200 3200
Bnp Faste Priser 520661.00 537306 528465 530515 547215 547490
Brutto Nasjonal Produkt 534021.00 575918 564108 570334 561256 584416
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 91340.00 96530 97862 98081 95998 101385
Bnp Per Innbygger 39102.90 41100 41100 41900 41900 41900
Bnp Per Innbygger Ppp 41627.13 43200 43200 44910 44910 44910
Indeks for økonomisk aktivitet 7.50 5.2 3.8 4 4.5 6.5
Bnp Fra Landbruk 2824.00 3125 3059 3016 2968 3169
Bnp Fra Construction 29812.00 30587 30511 31839 31332 31609
Bnp Fra Manufacturing 44812.00 47226 47388 47859 47097 49094
Bnp Fra Mining 4566.00 5290 4941 4876 4799 5119
Bnp Fra Forvaltningsloven 24706.00 26477 25791 26386 25966 26719
Bnp Fra Tjenester 352324.00 383919 376697 376282 370293 390258
Bnp Fra Transport 16949.00 17723 18034 18102 17813 18683

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 4.60 4.6 5.1 4.9 4.7 4.3
Sysselsatte 32357.00 32450 32600 32700 32680 32850
Arbeidsledige 2193.30 2150 2050 2110 2220 1980
Sysselsetting 75.20 75.4 75.8 75.7 75.8 76.2
Klimatiske forandringer -58.60 -40 -32 45 -60 -26
Yrkesdeltakelse 78.90 78.9 79 79 79.1 79.2
Arbeidsledighet for unge 12.90 12.9 13.4 13.2 13 12.9
Lønnskostnader 112.80 116 116 117 117 119
Produktivitet 100.70 102 102 102 102 103
Ledige Stillinger 1034.00 1200 1050 950 840 760
Lønn 578.00 591 589 590 596 606
Lønninger innen produksjon 648.00 656 654 654 659 672
Lønnsveksten 8.30 5.6 3.6 3.8 3.4 2.8
Minstelønn 8.91 8.91 8.91 8.91 9.15 9.15
Befolkning 67.20 67.5 67.5 67.81 67.81 67.81
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 31.10 31 31 31 32 32
Arbeidsledighetsrate 183.00 66 50 75 45 30

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 3.20 3.2 2.3 2.2 1.9 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 112.09 113 112 112 113 114
Harmoniserte Konsumprisindeks 112.09 113 112 112 113 114
Kjerne Konsumprisindeks 112.50 113 113 112 113 115
KjerneInflasjon 3.10 2.9 2.3 1.6 1.5 2.1
Bnp-Deflatoren 107.99 112 110 112 110 112
produsentprisene endring 5.90 6.7 5.4 2.5 1.8 2.3
MatInflasjon 0.30 0.5 1 1.5 1.6 1.8
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 4.80 4.9 3.4 3.6 3.2 2.6
Produsentpriser 114.40 115 115 113 115 117
Inflasjonsforventning 3.10 3.6 3.4 3.2 3 2.4
Kjerneprodusentpriser 115.90 117 117 114 116 119
KPI Housing Utilities 108.20 110 107 108 110 109
Kpi Transport 122.70 117 117 118 121 119

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Internbankrente 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.32
Pengemengde 95101.00 97500 99100 101500 101950 102900
Pengemengden M1 2283728.00 2298000 2250800 2295100 2324500 2360800
Pengemengden M2 2896740.00 2926000 2919100 2934200 2956600 2989100
Pengemengden M3 3369861.00 3382000 3410000 3460000 3480000 3550000
Sentralbankers balanse 999511.00 995600 1025200 1051500 1079200 1126100
Bankenes balanse 4296072.00 4360000 4450000 4630000 4650000 4700000
Lån Til Privat Sektor 2673081.00 2720000 2780000 2850000 2821000 2870000
Innskudd Rente 0.00 0 0 0 0 0.25
Utlånsrente 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.6
Privat gjeld til BNP 212.80 216 216 219 219 219

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -3117.00 -100 -100 -400 -600 -800
Nåværende situasjon -12828.00 -20000 -27400 -18700 -17400 -22600
Nåværende situasjon mot BNP -3.50 -4.8 -4.8 -4.6 -4.6 -4.6
Import 51832.00 52100 52800 53600 54200 55500
Eksport 48715.00 52000 52700 53200 53600 54700
Utenlandsgjeld 7147294.00 7402000 7457000 7511000 7508000 7577000
Kapitalstrømmer 27999.00 16400 12900 22600 17500 16600
Utenlandske Direkte Investeringer 11963.00 -10400 9900 18900 12800 10500
Gullreserver 310.29 310 310 310 310 310
Råoljeproduksjon 766.00 800 800 800 850 850
Varer Handelsbalanse -12706.00 -12200 -10800 -12800 -13800 -14800
Turisme Inntekter 248.00 1050 2500 2950 3870 3600
Turistankomster 195.00 1950 2440 2990 4200 4500

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 97.20 107 107 109 109 109
Offentlige Budsjetter -14.20 -10.3 -10.3 -4.4 -4.4 -4.4
Regjeringens budsjetter verdi -10353.00 -32200 -18440 -17500 -27400 -12600
Offentlige Utgifter 111997.00 105134 108909 112782 117709 112830
Statens Utgifter Til Bnp 52.10 46.7 46.7 42 42 42
Statsgjeld 2216.00 2490 2210 2060 2150 2300
Statens Inntekter 70022.00 66200 62270 57600 60200 65270
Asylsøknader 10158.00 1250 1910 1150 1290 1810

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 27.80 29.05 29.05 29.05 29.05 29.05
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.80 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.00 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Service PMI 55.00 55.1 54.5 55.2 54.4 54
Forretningstillit 27.00 27 15 20 12 5
Produksjon PMI 60.30 59 56.4 55.1 55.4 53.6
Industriell Produksjon 3.80 4 5 3.2 4.4 2.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.20 0.7 1 0.8 0.6 0.7
Industriproduksjonen 6.00 4.2 6 4.5 5.1 3.6
Nye ordere 13364.00 13200 12180 12500 12900 13600
Fabrikkordre 18.00 15 18 14 12 8
Konkurser 3116.00 3400 5800 5100 4400 4400
Bedriftens Fortjeneste 116726.00 117200 115000 119000 120000 122000
Bil Produksjon 53438.00 119200 87000 81000 119500 99000
Bilregistreringer 68033.00 289000 136000 256200 196000 169000
Liten - Forretnings - Feeling 27.00 27 30 9 15 5
Ledende økonomisk indeks 3.60 1.5 1.2 1.4 1.2 0.9
Gruvedrift Produksjon -15.30 -8 6.5 3.6 4.2 2.3
Privat investering 2.40 2.5 1.6 1.5 1.9 1.2
Sammensatt Pmi 54.80 55 54 54.4 54.2 53.8

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit -8.00 -8 5 1 4 -2
Butikkhandel (Månedlig) -0.90 1.5 0.6 1.2 1 0.7
Butikkhandel (Årlig) 0.00 6.5 2.6 3.4 4.5 3.4
Forbruk 324194.00 346484 331016 322771 340728 342933
Disponibel personlig inntekt 366704.00 396613 387571 391640 385406 401524
Privat sparing 19.90 13 10 9 8.5 7
Bankenes Utlånsrente 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.35
Bensinpriser 1.86 1.77 1.68 1.6 1.52 1.44
Husholdninger Gjeld Til Bnp 90.00 92 92 88 88 88
Cbi Varehandelen 60.00 45 15 5 12 9
Konsumerkreditt -42.00 -773 -715 2.14 317 -741

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Nyestartede boliger 46010.00 40900 46330 49600 34900 42710
Konstruksjonsflyt ut 8.60 3.7 5.1 4.3 4.6 3.8
Boligpriser 453.43 458 465 462 458 466
Boliglån Godkjenninger 75.15 71 66 74 76 78
Landsomfattende boligpriser 496.44 502 506 512 509 515
Hjem-Lån -1366.00 4900 3600 4000 3400 2900
Hjem Eierskap Rate 65.20 64 64 63 63 63
Bygg Pmi 55.20 54.9 53.8 54 54.2 54.5
Byggbestillinger 135.20 45 27 10.5 5.1 4.4


Storbritannia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.