Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 1.22 1.21 1.2 1.18 1.17 1.14
Aksjemarkedet 7169.28 7016 6827 6644 6466 6124
10-årig statsobligasjon 2.24 2.45 2.6 2.76 2.93 3.3

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 0.80 0.1 0.8 -1 0.5 0.1
Bnp Årlig Vekstrate 8.70 1.7 2.7 2.5 1.9 1.3
Arbeidsledighet 3.80 3.8 3.7 3.6 3.8 4
Inflasjon 9.10 9.5 10 11 7.4 3.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4
Rentesats 1.25 1.25 2 2.5 2.5 2.75
Handelsbalanse -8503.00 -600 -800 -800 -1000 -500
Nåværende situasjon -51700.00 -15200 -21400 -23200 -24600 -25500
Nåværende situasjon mot BNP -3.50 -5.3 -5.3 -5.3 -4.8 -4.8
Regjeringens gjeld mot BNP 94.00 97.9 97.9 97.9 97.8 97.8
Offentlige Budsjetter -15.00 -5.4 -5.4 -5.4 -3.9 -3.9
Forretningstillit -34.00 -34 -45 -40 -15 7
Produksjon PMI 53.40 53.4 54.2 53.6 54 52.9
Service PMI 53.40 53.4 53.8 54 54.4 53.6
Forbrukertillit -41.00 -42 -25 -19 -5 5
Butikkhandel (Månedlig) -0.50 0.2 -0.9 0.7 1 0.4
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 0.80 0.1 0.8 -1 0.5 0.1
Bnp Årlig Vekstrate 8.70 1.7 2.7 2.5 1.9 1.3
BNP 2707.74 3200 3200 3200 3400 3400
Bnp Faste Priser 569055.00 561914 572758 578932 579867 586458
Brutto Nasjonal Produkt 606343.00 582055 595742 621502 617864 629581
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 102334.00 97302 98658 99520 104278 100814
Bnp Per Innbygger 41811.36 41900 41900 41900 42700 42700
Bnp Per Innbygger Ppp 41627.13 44910 44910 44910 46700 46700
Hele året BNP-vekst 7.40 3.4 3.4 3.4 2.5 2.5
Månedlig BNP (månedlig) -0.30 0.1 0.4 0.5 0.6 0.4
Månedlig BNP (årlig) 3.40 2.1 3.6 3.2 2.9 2.5
Bnp Fra Landbruk 3362.00 3199 3242 3426 3426 3470
Bnp Fra Construction 32051.00 31801 31630 31645 32660 32056
Bnp Fra Manufacturing 49900.00 49870 49941 50497 50848 51153
Bnp Fra Mining 3948.00 3404 4238 4056 4023 4109
Bnp Fra Forvaltningsloven 25177.00 25810 26160 26043 25655 26382
Bnp Fra Tjenester 406933.00 399212 409980 415240 414665 420638
Bnp Fra Transport 20778.00 17964 19033 20560 21173 20828

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 3.80 3.8 3.7 3.6 3.8 4
Sysselsatte 32707.00 32780 32880 32980 3300 33240
Arbeidsledige 1584.20 1910 1950 1940 1920 1870
Deltid Sysselsettingen 8145.00 8400 8400 8400 8500 8500
Full Jobb 24562.00 24800 24700 24600 24600 24800
Sysselsetting 75.60 75.6 75.7 75.9 76.2 76.3
Klimatiske forandringer -19.70 -25 10 16 12 -5
Yrkesdeltakelse 78.70 79 79 79.2 79.4 79.4
Arbeidsledighet for unge 10.80 10.8 10.7 10.6 10.8 10.9
Produktivitet 101.90 102 102 103 103 103
Lønnskostnader 109.60 115 116 115 114 118
Ledige Stillinger 1300.00 1190 1080 1020 980 850
Lønn 604.00 616 618 630 641 648
Lønninger innen produksjon 655.00 680 676 688 698 707
Lønnsveksten 6.80 6.8 5.9 5 4.2 2.8
Minstelønn 9.50 9.52 9.52 9.52 9.52 10.14
Befolkning 67.08 67.44 67.44 67.44 67.95 67.95
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Arbeidsledighetsrate 177.00 30 45 36 30 25
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 31.90 32.1 32.2 32.2 32 31.9

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 9.10 9.5 10 11 7.4 3.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 120.80 122 124 128 126 132
Harmoniserte Konsumprisindeks 120.80 122 124 128 126 132
Kjerne Konsumprisindeks 117.70 119 121 125 124 128
KjerneInflasjon 5.90 6.4 7.5 8.5 6.7 2.8
Bnp-Deflatoren 108.40 114 115 118 116 122
produsentprisene endring 15.70 8.8 6.9 3.6 3.2 2.5
MatInflasjon 8.60 3.4 2.2 1.8 2 2
Produsentprisvekst (månedlig) 1.60 0.6 0.4 0.3 0.4 0.4
Kjerneprodusentpriser (månedlig) 1.50 0.5 0.3 0.4 0.6 0.5
Kjerneprodusentpriser (årlig) 14.80 8.5 6.7 3.5 3.4 2.5
Inflasjonsforventning 6.10 3.6 2.7 2.4 2.5 2.3
KPI Housing Utilities 128.60 118 119 124 122 129
Kpi Transport 133.80 134 135 135 136 136
Kjerneprodusentpriser 129.50 123 125 124 129 128
Produsentpriser 129.40 123 123 123 128 126
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 11.70 10.4 8.9 8.2 5.6 3.6

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 1.25 1.25 2 2.5 2.5 2.75
Pengemengde 95171.00 98950 98500 98900 99700 105100
Pengemengden M1 2421112.00 2384500 2340500 2360800 2382000 2420800
Internbankrente 1.66 1.66 2.41 2.91 2.91 3.16
Pengemengden M2 3037813.00 3006600 3029600 3049100 3069100 3129100
Pengemengden M3 3556292.00 3540000 3510000 3550000 3570000 3660000
Sentralbankers balanse 1087758.00 1088000 1092400 1096500 1097100 1099100
Bankenes balanse 4519499.00 4522000 4529000 4532000 4555000 4620000
Lån Til Privat Sektor 2698489.00 2761000 2784000 2810000 2840000 2910000
Innskudd Rente 0.25 0.25 1 1.5 1.5 1.75
Utlånsrente 0.75 0.75 1.5 2 2 2.25
Privat gjeld til BNP 212.80 215 215 215 211 211

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -8503.00 -600 -800 -800 -1000 -500
Nåværende situasjon -51700.00 -15200 -21400 -23200 -24600 -25500
Nåværende situasjon mot BNP -3.50 -5.3 -5.3 -5.3 -4.8 -4.8
Import 66881.00 62200 62900 63500 64200 66100
Eksport 58378.00 61600 62100 62700 63200 65600
Utenlandsgjeld 7344995.00 7308000 7349000 7277000 7304000 7429000
Kapitalstrømmer 29124.00 14500 12700 11600 15500 17500
Utenlandske Direkte Investeringer -2198.00 12800 -6800 10500 17600 12600
Gullreserver 310.29 310 310 310 310 310
Råoljeproduksjon 846.00 850 870 900 920 850
Ikke-amerikansk varehandelsbalanse -10988.00 -7400 -7800 -8100 -7700 -8600
Varer Handelsbalanse -20893.00 -13800 -14200 -14800 -13600 -16700
Turisme Inntekter 1152.00 2870 4500 3600 2890 5910
Turistankomster 1308.00 3200 4890 4500 4150 6500

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 94.00 97.9 97.9 97.9 97.8 97.8
Offentlige Budsjetter -15.00 -5.4 -5.4 -5.4 -3.9 -3.9
Regjeringens budsjetter verdi -13990.00 -14800 -15200 -12300 -25710 -7500
Offentlige Utgifter 115215.00 109100 118648 111200 117404 110600
Statens Utgifter Til Bnp 52.00 42 42 42 41.9 41.9
Statsgjeld 2363.20 2450 2410 2440 2490 2510
Fiscal Utgifter 74018.00 81500 82600 82900 98460 80700
Statens Inntekter 66577.00 66700 67400 70600 72750 73200
Asylsøknader 15452.00 16500 12600 9900 8650 7100

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 27.80 29.05 29.05 29.05 29.05 29.05
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.80 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.00 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forretningstillit -34.00 -34 -45 -40 -15 7
Produksjon PMI 53.40 53.4 54.2 53.6 54 52.9
Service PMI 53.40 53.4 53.8 54 54.4 53.6
Industriell Produksjon 0.70 1.5 2.4 2.6 2.3 2.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.60 0.6 0.8 0.7 0.6 0.5
Industriproduksjonen 0.50 3.2 4.4 3.6 3.2 2.5
Fabrikkordre 18.00 15 10 8 12 5
Nye ordere 12967.00 12900 13200 13600 13800 14180
Konkurser 4896.00 5000 5200 5100 4900 3900
Bedriftens Fortjeneste 139210.00 137000 138000 139000 141000 145000
Bil Produksjon 62284.00 65000 82000 67000 92800 99000
Bilregistreringer 124394.00 172000 227000 108000 250000 110000
Liten - Forretnings - Feeling -31.00 15 11 12 15 19
Brc Butikkhandel Monitor (Årlig) -1.50 -0.5 1.2 0.5 0.9 1.9
Industriproduksjonen (Månedlig) -1.00 -0.3 0.2 0.4 0.5 0.3
Ledende økonomisk indeks 0.20 0 0.8 0.7 0.5 0.3
Gruvedrift Produksjon 18.80 15.2 32 2.3 2.6 2
Sammensatt Pmi 53.10 53.1 51.6 50.5 51.8 53.4
Privat investering -0.60 1.9 1.4 1.2 0.9 0.7

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit -41.00 -42 -25 -19 -5 5
Butikkhandel (Månedlig) -0.50 0.2 -0.9 0.7 1 0.4
Butikkhandel (Årlig) -4.70 2 4 3.4 3.2 2.6
Forbruk 358229.00 351639 364575 365577 365035 370329
Disponibel personlig inntekt 374155.00 375772 387157 383509 381264 388494
Privat sparing 6.50 6.5 6.6 7 6.4 6
Bankenes Utlånsrente 2.25 2.25 3 3.5 3.5 3.75
Husholdninger Gjeld Til Bnp 87.70 88 88 88 85 85
Bensinpriser 2.19 2.27 2.35 2.44 2.52 2.52
Konsumerkreditt 1399.00 690 385 1019 1312 1032
Cbi Varehandelen -5.00 -9 11 9 10 11

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Nyestartede boliger 42350.00 34900 45800 42710 50200 44710
Konstruksjonsflyt ut 3.90 -22.3 4.2 3.8 3.6 4.2
Boligpriser 498.52 501 496 498 505 514
Boliglån Godkjenninger 65.97 55 51 54 56 62
Boligprisindeksen (Månedlig) 1.00 0.5 0.6 0.4 0.3 0.5
Boligprisindeksen (Årlig) 10.50 11.7 7.6 4.5 3.6 3.4
Hjem-Lån 4121.00 3400 4400 2900 3200 3600
Hjem Eierskap Rate 65.20 65 65 65 64.5 64.5
Boliglånsrente 4.25 4.32 4.4 4.5 4.6 4.8
Landsomfattende boligpriser 541.84 547 534 531 548 549
Bygg Pmi 56.40 56.2 54.9 54.5 53.8 52.9
Byggbestillinger 13.40 -88 2.1 1.4 3 3.6


Storbritannia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.