Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.28 1.22 1.21 1.21 1.2 1.18
Aksjemarkedet 7211.64 7331 7255 7179 7104 6957
10-årig statsobligasjon 0.70 0.52 0.56 0.59 0.63 0.72
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate -0.20 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.30 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5
Arbeidsledighet 3.90 3.7 3.8 3.9 3.9 3.8
Inflasjon 1.70 2 2.1 1.9 1.9 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.2 0.3 0.2 0.3 0.6
Rentesats 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Handelsbalanse -1546.00 -3600 -3300 -3200 -3200 -3100
Nåværende situasjon -25200.00 -24600 -19200 -21200 -16700 -22800
Nåværende situasjon mot BNP -3.90 -4 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Regjeringens gjeld mot BNP 84.70 83.4 82.5 82.5 82.5 82.5
Offentlige Budsjetter -2.00 -1.2 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Service PMI 49.50 50.6 52 53.2 51.9 52.5
Forretningstillit -32.00 -20 -28 -12 -8 -2
Produksjon PMI 48.30 48 51.2 50.7 50.5 49.5
Forbrukertillit -12.00 -12 -17 -12 -8 -6
Butikkhandel (Månedlig) -0.20 -0.6 0.5 -0.4 -0.3 0.5
Bedriftens Skattesats 19.00 19 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate -0.20 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.30 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5
BNP 2825.21 2910 3020 3020 3020 3020
Bnp Faste Priser 520735.00 517620 518131 528657 528025 525384
Brutto Nasjonal Produkt 544804.00 533915 534443 551551 552431 541924
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 87238.00 86488 86573 89218 88459 87785
Bnp Per Innbygger 42986.00 43200 43800 43800 43800 43800
Bnp Per Innbygger Ppp 40158.00 40500 41100 41100 41100 41100
Bnp Fra Landbruk 3011.00 2919 2921 3062 3053 2962
Bnp Fra Construction 29082.00 28625 28654 29812 29489 29055
Bnp Fra Manufacturing 45925.00 45799 45844 47842 46568 46486
Bnp Fra Mining 3056.00 4846 4851 3129 3099 4919
Bnp Fra Forvaltningsloven 22499.00 21193 21214 22720 22814 21511
Bnp Fra Tjenester 372728.00 370224 370590 377026 377946 375777
Bnp Fra Transport 19417.00 20284 20304 19787 19689 20588
Indeks for økonomisk aktivitet 1.10 1 1.2 1.2 1.5 1.5
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 3.90 3.7 3.8 3.9 3.9 3.8
Arbeidsledige 1192.60 1200 1205 1240 1250 1290
Sysselsetting 75.90 76 75.8 75.7 75.7 75.8
Klimatiske forandringer 21.10 26 32 19 32 22
Yrkesdeltakelse 79.00 79.3 79.4 79.4 79.5 79.5
Langtids arbeidsledighet 1.00 1.2 1.2 1.3 1.1 1.4
Arbeidsledighet for unge 11.20 10 10.2 10.4 11.3 11.1
Lønnskostnader 105.50 109 109 109 109 113
Produktivitet 101.00 100 101 101 101 102
Ledige Stillinger 813.00 825 815 809 802 805
Lønn 542.00 548 549 549 557 566
Lønninger innen produksjon 614.00 629 630 626 636 649
Lønnsveksten 3.80 3.8 3.5 3.4 3.4 3.2
Minstelønn 8.21 8.21 8.21 8.5 8.5 8.5
Befolkning 66.19 66.34 66.5 66.5 66.5 66.5
Pensjonsalder Kvinner 65.50 65.5 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 65.50 65.5 65.5 66 66 66
Levelønn Family 1300.00 1347 1346 1346 1344 1390
Lønn Å Leve Av Individuell 895.00 927 926 926 925 957
Arbeidsledighetsrate -56.00 150 125 55 51 110
Lønn Lav Dyktige 1320.00 1368 1366 1366 1365 1411
Lønn Høy Dyktige 2330.00 2414 2412 2412 2409 2491
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 1.70 2 2.1 1.9 1.9 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.2 0.3 0.2 0.3 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 108.38 109 109 109 110 112
Kjerne Konsumprisindeks 108.12 109 109 109 110 111
KjerneInflasjon 1.50 1.8 1.7 1.8 1.8 2
Bnp-Deflatoren 105.98 108 108 109 108 110
produsentprisene endring 1.60 2 1.8 2 1.9 2.2
MatInflasjon 1.80 1.5 1.3 1.4 1.5 1.7
Inflasjonsforventning 2.90 2.8 2.4 2 2.1 2
Produsentpriser 116.10 117 117 117 118 120
KPI Housing Utilities 107.20 108 106 107 109 110
Kpi Transport 114.90 114 113 113 115 116
Kjerneprodusentpriser 114.80 116 116 116 116 118
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Internbankrente 0.78 0.85 0.85 0.76 0.76 0.85
Pengemengden M1 1791497.00 1845400 1892000 1924000 1946000 1990800
Pengemengden M2 2454441.00 2523800 2561000 2599000 2623000 2679100
Bankenes balanse 3907434.00 3980000 4010000 4062000 4091000 4110000
Sentralbankers balanse 587148.00 599000 608000 611000 619000 624200
Lån Til Privat Sektor 2488339.00 2590000 2620000 2512610 2523176 2680000
Innskudd Rente 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
Utlånsrente 1.00 1 1 1 1 1
Privat gjeld til BNP 224.00 222 219 219 219 219
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -1546.00 -3600 -3300 -3200 -3200 -3100
Nåværende situasjon -25200.00 -24600 -19200 -21200 -16700 -22800
Nåværende situasjon mot BNP -3.90 -4 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Import 57040.00 59100 59200 59400 59620 59800
Eksport 55494.00 55500 55900 56200 56450 56700
Utenlandsgjeld 6692718.00 6700000 6515000 6522000 6591000 6801000
Kapitalstrømmer 20873.00 34200 12500 17100 12600 30900
Utenlandske Direkte Investeringer 25425.00 15600 25200 17500 -12300 12900
Gullreserver 310.29 310 310 310 310 310
Råoljeproduksjon 993.00 800 750 750 750 750
Turisme Inntekter 2340.00 2250 1950 2710 2850 2490
Turistankomster 3530.00 2990 3480 4150 3610 3040
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 84.70 83.4 82.5 82.5 82.5 82.5
Offentlige Budsjetter -2.00 -1.2 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Regjeringens budsjetter verdi -1819.00 1900 5500 -4900 -2700 2100
Offentlige Utgifter 99449.00 93881 93974 99666 100841 95289
Statens Utgifter Til Bnp 38.50 38 38.4 38.4 38.4 38.4
Statsgjeld -5766.00 -2840 -1120 -3780 -3400 -2460
Statens Inntekter 59213.00 59870 64980 58990 60500 61870
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 19.00 19 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Sosial sikkerhetsrate 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.00 12 12 12 12 12
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Service PMI 49.50 50.6 52 53.2 51.9 52.5
Forretningstillit -32.00 -20 -28 -12 -8 -2
Produksjon PMI 48.30 48 51.2 50.7 50.5 49.5
Industriell Produksjon -1.80 1.1 1.5 1.4 1.3 1.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.60 0.4 0.2 -0.6 0.5 0.5
Industriproduksjonen -1.70 0.9 1.1 1 0.9 1.2
Kapasitetsutnyttelsen 79.00 79.6 79.4 79.5 79.4 79.5
Fabrikkordre -28.00 -12 -18 -10 -12 -8
Konkurser 4320.00 4500 4700 5100 4900 4600
ZEW økonomisk sentiment -68.80 -50 -60 -40 -20 -17
Bil Produksjon 92158.00 75000 121100 106700 121000 81000
Bilregistreringer 343255.00 151000 465000 236000 341000 154000
Liten - Forretnings - Feeling -24.00 -24 -16 -18 -12 -7
Ledende økonomisk indeks 0.30 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5
Privat investering -0.40 -0.8 0.1 1.1 0.9 0.5
Gruvedrift Produksjon -7.50 0.5 1 1.5 1.2 1.5
Stål~~pos=trunc 563.00 770 650 690 600 850
Sammensatt Pmi 49.30 52.4 52.9 53.2 52.9 52.8
Elektrisitets~~pos=trunc 23402.00 30100 27200 25200 26400 30200
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit -12.00 -12 -17 -12 -8 -6
Butikkhandel (Månedlig) -0.20 -0.6 0.5 -0.4 -0.3 0.5
Butikkhandel (Årlig) 2.70 1.5 1.9 2.2 2 2.2
Forbruk 338155.00 341034 341371 340935 342889 346149
Disponibel personlig inntekt 356111.00 349077 349422 357740 361097 354313
Privat sparing 6.80 7.5 7.9 7.7 8 7.9
Bankenes Utlånsrente 1.75 2.5 1.75 1.75 1.75 1.75
Husholdninger Gjeld Til Bnp 86.60 87 85 85 85 85
Konsumerkreditt 901.00 702 584 584 1090 713
Bensinpriser 1.57 1.48 1.44 1.36 1.32 1.45
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Nyestartede boliger 37220.00 32440 33260 30890 32460 34750
Konstruksjonsflyt ut 2.40 0.5 1 1.4 1.1 1.2
Boligpriser 401.10 409 415 419 422 427
Boliglån Godkjenninger 65.55 69.5 71.9 74.5 72.5 75
Hjem Eierskap Rate 65.00 62.5 62 62 62 62
Boliglån Applications 42576.00 47200 49500 50200 49500 52600
Byggbestillinger -4.70 -3.6 -2 1 1.6 1.5
Bygg Pmi 43.30 49.9 52.4 53.7 52.5 52.1


Storbritannia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.