Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Aksjemarkedet 6503.33 6523 6397 6272 6150 5907
Valuta 1.39 1.38 1.38 1.37 1.36 1.34
10-årig statsobligasjon 0.82 0.85 0.91 0.98 1.06 1.21

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 1.00 -3.6 2.1 1.6 1 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -7.80 -6.8 17.5 7.5 3.2 2
Arbeidsledighet 5.10 6.8 8.1 7.9 7.4 5.5
Inflasjon 0.70 1 1.6 1.9 1.8 2
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Handelsbalanse -6202.00 -3100 5850 4240 -2800 -2800
Nåværende situasjon -15734.00 -18700 -18900 -16200 -14400 -17600
Nåværende situasjon mot BNP -3.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6
Regjeringens gjeld mot BNP 80.70 110 110 110 110 112
Offentlige Budsjetter -1.80 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -3.3
Forretningstillit -22.00 -8 -10 -16 -8 -6
Service PMI 49.70 51 54 53.2 52 52.9
Produksjon PMI 54.90 51.2 55 53.6 52 52.6
Forbrukertillit -23.00 -16 -14 -16 -14 -10
Butikkhandel (Månedlig) -8.20 1 -1.6 -0.8 0.6 0.6
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 18
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 1.00 -3.6 2.1 1.6 1 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -7.80 -6.8 17.5 7.5 3.2 2
BNP 2829.11 2460 2460 2460 2460 2990
Bnp Faste Priser 502253.00 492363 504332 535252 513842 524119
Brutto Nasjonal Produkt 528306.00 505797 536828 567929 545212 556116
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 92583.00 88624 86238 93048 89326 91112
Bnp Per Innbygger 43688.40 40100 40100 40100 40100 42500
Bnp Per Innbygger Ppp 46699.30 45200 45200 45200 45200 45910
Indeks for økonomisk aktivitet -6.50 -0.3 17.5 12.6 3.2 2
Bnp Fra Landbruk 2917.00 3040 3604 3497 3357 3424
Bnp Fra Construction 30111.00 28242 23975 30974 29735 30330
Bnp Fra Manufacturing 44893.00 42509 42467 46442 44584 45476
Bnp Fra Mining 4522.00 4721 5812 5295 5084 5185
Bnp Fra Forvaltningsloven 24652.00 22602 28699 26407 25351 25858
Bnp Fra Tjenester 357971.00 349345 360273 378009 362888 370146
Bnp Fra Transport 16952.00 17326 15788 17560 16858 17195

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 5.10 6.8 8.1 7.9 7.4 5.5
Sysselsatte 32393.00 29100 29750 29950 30100 32200
Arbeidsledige 2597.10 3200 3000 2700 2550 1850
Sysselsetting 75.00 75.6 75.7 75.8 76 76.5
Klimatiske forandringer -20.00 150 -86 -40 -32 -26
Yrkesdeltakelse 79.10 78.4 78.6 78.9 78.8 78.8
Langtids arbeidsledighet 1.00 2.2 1.7 1.8 1.5 1.2
Arbeidsledighet for unge 14.50 16.3 17.6 17.4 16.9 15.4
Produktivitet 104.50 98.6 99.1 99.5 100 101
Lønnskostnader 109.60 111 117 112 111 113
Ledige Stillinger 599.00 510 560 640 690 750
Lønn 571.00 553 542 573 580 589
Lønninger innen produksjon 629.00 632 606 636 639 649
Lønnsveksten 4.70 2.8 2.2 2.5 1.6 1.5
Minstelønn 8.72 8.72 9.15 9.15 9.15 9.5
Befolkning 66.65 67.33 67.33 67.33 67.33 67.71
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 30.10 29 30 29 31 32
Arbeidsledighetsrate -114.00 -84 36 25 50 30

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 0.70 1 1.6 1.9 1.8 2
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 109.00 110 110 111 111 113
Harmoniserte Konsumprisindeks 108.95 110 110 111 111 113
Kjerne Konsumprisindeks 109.60 110 111 111 112 114
KjerneInflasjon 1.40 1.5 1.4 1.3 1.6 2
Bnp-Deflatoren 108.98 105 113 110 111 113
produsentprisene endring -0.20 0.4 1.2 1.1 1.6 1.9
MatInflasjon -0.70 0.8 1.2 1.1 1.5 1.9
Inflasjonsforventning 3.30 2.9 2.2 1.7 1.9 1.9
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 1.40 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8
Produsentpriser 109.00 109 109 109 110 112
KPI Housing Utilities 105.00 107 108 108 107 109
Kpi Transport 114.30 113 113 115 116 119
Kjerneprodusentpriser 110.90 110 112 111 112 114

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Internbankrente 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Pengemengde 92324.00 89400 88700 91500 95100 102900
Pengemengden M1 2182630.00 2120800 2159000 2198000 2250800 2360800
Pengemengden M2 2811560.00 2819100 2859100 2876000 2899100 2989100
Pengemengden M3 3263167.00 3380000 3480000 3522000 3550000 3650000
Bankenes balanse 4237483.00 4450000 4510000 4550000 4590000 4700000
Sentralbankers balanse 921709.00 928200 937200 951600 945200 936100
Lån Til Privat Sektor 2654482.00 2820000 2860000 2860000 2880000 2920000
Innskudd Rente 0.00 0 0 0 0 0
Utlånsrente 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Privat gjeld til BNP 224.00 230 230 230 230 227

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse -6202.00 -3100 5850 4240 -2800 -2800
Nåværende situasjon -15734.00 -18700 -18900 -16200 -14400 -17600
Nåværende situasjon mot BNP -3.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6
Import 52814.00 45900 47200 49100 51500 55500
Eksport 46612.00 51750 51440 52000 52700 54700
Utenlandsgjeld 7217761.00 7651000 7754000 7702000 7697000 7627000
Kapitalstrømmer 32374.00 21900 18900 16400 12900 16600
Utenlandske Direkte Investeringer -2748.00 15900 16200 -10400 9900 10500
Gullreserver 310.29 310 310 310 310 310
Råoljeproduksjon 884.00 750 800 800 800 800
Varer Handelsbalanse -14315.00 -10200 -13260 -12200 -10800 -14800
Turisme Inntekter 780.00 1510 1850 1800 1940 2240
Turistankomster 1446.00 2500 2800 2650 2440 2910

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 80.70 110 110 110 110 112
Offentlige Budsjetter -1.80 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -3.3
Regjeringens budsjetter verdi -8750.00 -4460 -22600 -32200 -10440 -3840
Offentlige Utgifter 104228.00 108880 109000 108200 109500 111200
Statens Utgifter Til Bnp 39.30 43 43 43 43 40
Statsgjeld 2114.60 2450 2110 1990 2010 2200
Statens Inntekter 80287.00 54320 49800 51200 62270 65270
Asylsøknader 3160.00 1320 1380 1250 1910 1810

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 18
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 27.80 25.8 27.8 27.8 25.8 25.8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.00 14 14 14 12 14

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit -22.00 -8 -10 -16 -8 -6
Service PMI 49.70 51 54 53.2 52 52.9
Produksjon PMI 54.90 51.2 55 53.6 52 52.6
Industriell Produksjon -3.30 1.5 16 5.1 5 2
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.20 -0.2 0.8 0.6 1 1
Industriproduksjonen -2.50 2 19 5.9 6 2
Kapasitetsutnyttelsen 73.90 75 78 77 75 82
Nye ordere 9923.00 11280 12500 13200 12180 14180
Fabrikkordre -24.00 -2 10 9 12 8
Konkurser 3071.00 4200 4500 4200 5800 4400
Bedriftens Fortjeneste 116632.00 108000 114000 112200 115000 122000
ZEW økonomisk sentiment 35.80 25 16 9 5 1
Bil Produksjon 86052.00 74000 108000 119200 87000 99000
Bilregistreringer 90249.00 264000 185000 289000 136000 169000
Liten - Forretnings - Feeling -7.00 -2 -2 15 6 6
Ledende økonomisk indeks 1.00 -3.6 2.1 1.6 1 0.5
Stål~~pos=trunc 710.00 850 850 800 800 850
Privat investering 1.30 3.6 1.1 0.6 2.5 0.8
Gruvedrift Produksjon -14.00 2.2 18.7 6.2 6.2 2.3
Sammensatt Pmi 49.80 51.4 54.5 53.2 52 52

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit -23.00 -16 -14 -16 -14 -10
Butikkhandel (Månedlig) -8.20 1 -1.6 -0.8 0.6 0.6
Butikkhandel (Årlig) -5.90 2.2 7.4 1.4 1.5 2
Forbruk 318772.00 316333 310053 337813 324301 330787
Disponibel personlig inntekt 371357.00 341619 414594 399209 383240 390905
Privat sparing 16.50 15 12 13 10 7
Bankenes Utlånsrente 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Husholdninger Gjeld Til Bnp 87.70 92 92 92 92 88
Cbi Varehandelen -45.00 -60 12 9 7 -4
Konsumerkreditt -965.00 -2898 -777 -898 -996 -1016
Bensinpriser 1.63 1.55 1.47 1.4 1.33 1.26

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Nyestartede boliger 35710.00 30250 29460 30900 32330 38710
Konstruksjonsflyt ut -3.70 1.4 21 6.5 5.1 2.5
Boligpriser 434.50 432 415 419 418 425
Boliglån Godkjenninger 103.00 95 76 62 66 78
Hjem-Lån 5586.00 2200 2500 2900 3600 3600
Hjem Eierskap Rate 65.20 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
Landsomfattende boligpriser 458.32 452 436 438 440 445
Byggbestillinger -12.90 1.8 37 4.5 5 5
Bygg Pmi 49.20 51 55 53.2 50 51


Storbritannia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.