Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Aksjemarkedet 5415.50 5336 5232 5131 5031 4832
Valuta 1.23 1.23 1.22 1.21 1.21 1.19
10-årig statsobligasjon 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44 0.51

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 0.00 -4.9 -1.6 1.2 0.7 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.10 -10 -4 -2 1.4 1.2
Arbeidsledighet 3.90 7 6.9 6.8 6.5 6
Inflasjon 1.70 1.2 1.2 1.4 1.6 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.2 0.3 0.6 0.3 0.4
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Handelsbalanse 4212.00 6800 5830 4950 5850 5200
Nåværende situasjon -5551.00 -16200 -11700 -12800 -18700 -14400
Nåværende situasjon mot BNP -3.80 -3.4 -3.4 -3.4 -3 -3
Regjeringens gjeld mot BNP 80.80 85 85 85 90 90
Offentlige Budsjetter -1.80 -7.2 -7.2 -7.2 -8.6 -8.6
Service PMI 34.50 42 45 49.2 51 52
Forretningstillit 23.00 -60 -38 -14 -12 -8
Produksjon PMI 47.80 43 49.5 50.5 51.2 52
Forbrukertillit -9.00 -36 -26 -20 -16 -14
Butikkhandel (Månedlig) -0.30 -2.4 -1.3 1.5 1 0.6
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 0.00 -4.9 -1.6 1.2 0.7 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.10 -10 -4 -2 1.4 1.2
BNP 2910.00 3020 3020 3020 3090 3090
Bnp Faste Priser 523617.00 503421 516535 513145 530948 519302
Brutto Nasjonal Produkt 550397.00 525563 539854 539389 558103 545862
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 86917.00 84640 86797 85179 88134 86201
Bnp Per Innbygger 42986.00 43800 43800 43800 44100 44100
Bnp Per Innbygger Ppp 40158.00 41100 41100 41100 38267 41400
Indeks for økonomisk aktivitet 0.60 1.2 1.5 1.5 1.5 1.8
Bnp Fra Landbruk 3057.00 2949 3014 2996 3100 3032
Bnp Fra Construction 29507.00 28294 29132 28917 29920 29264
Bnp Fra Manufacturing 45202.00 44304 45094 44298 45835 44830
Bnp Fra Mining 3034.00 2957 3077 2973 3076 3009
Bnp Fra Forvaltningsloven 22740.00 21724 22143 22285 23058 22553
Bnp Fra Tjenester 375147.00 359881 369527 367644 380399 372056
Bnp Fra Transport 19688.00 18962 19454 19294 19964 19526

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 3.90 7 6.9 6.8 6.5 6
Sysselsatte 32985.00 32950 33000 33000 33000 33100
Arbeidsledige 1246.10 1340 1360 1410 1410 1550
Deltid Sysselsettingen 8522.00 8550 8550 8500 8500 8500
Full Jobb 24463.00 24100 24100 24200 24200 24400
Sysselsetting 76.50 75.7 75.7 75.8 75.8 75.5
Klimatiske forandringer 17.30 19 32 22 22 25
Yrkesdeltakelse 79.60 79.4 79.5 79.5 79.5 79.6
Langtids arbeidsledighet 0.90 0.8 0.5 0.5 0.2 0.2
Arbeidsledighet for unge 11.20 11.1 10.8 10.8 10.5 10.5
Produktivitet 101.60 102 101 102 102 102
Lønnskostnader 109.40 113 113 113 113 117
Ledige Stillinger 817.00 809 802 805 805 805
Lønn 547.00 556 560 561 566 582
Lønnsveksten 3.10 3.4 3.3 3.2 3.4 3.6
Lønninger innen produksjon 619.00 636 638 640 640 663
Minstelønn 8.21 8.72 8.72 8.72 8.72 9.15
Befolkning 66.65 66.95 66.95 66.95 67.33 67.33
Pensjonsalder Kvinner 65.50 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 65.50 66 66 66 66 66
Levelønn Family 1300.00 1344 1343 1342 1344 1390
Lønn Å Leve Av Individuell 895.00 925 925 924 925 957
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 31.90 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
Arbeidsledighetsrate 184.00 55 51 110 110 50
Lønn Lav Dyktige 1320.00 1365 1364 1362 1365 1411
Lønn Høy Dyktige 2330.00 2409 2407 2405 2409 2491

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 1.70 1.2 1.2 1.4 1.6 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.2 0.3 0.6 0.3 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 108.60 109 110 110 110 112
Harmoniserte Konsumprisindeks 108.60 109 110 110 110 112
Kjerne Konsumprisindeks 108.60 109 109 110 110 112
KjerneInflasjon 1.70 1 1.1 1.4 1.5 1.6
Bnp-Deflatoren 106.48 107 108 108 108 110
produsentprisene endring 0.40 1.2 1.5 1.4 1.8 2.2
MatInflasjon 1.20 1.4 1.5 1.6 1.7 2
Inflasjonsforventning 2.30 2 2.1 2 2 2
Produsentpriser 115.60 117 118 117 118 120
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 2.50 1.9 1.9 2.2 2.2 2.5
KPI Housing Utilities 106.20 108 108 108 108 110
Kpi Transport 112.40 114 113 114 114 116
Kjerneprodusentpriser 114.40 116 116 116 116 119

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Internbankrente 0.64 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
Pengemengde 82598.00 111500 111500 119400 119400 126400
Pengemengden M1 1814637.00 1924000 1946000 1990800 1990800 2090800
Pengemengden M2 2471137.00 2599000 2623000 2679100 2679100 2829100
Pengemengden M3 2889575.00 3321000 3321000 3420000 3420000 3420000
Bankenes balanse 4019148.00 4062000 4091000 4110000 4110000 4290000
Sentralbankers balanse 580694.00 611000 619000 624200 624200 636200
Lån Til Privat Sektor 2530428.00 2405904 2496697 2479819 2565854 2509577
Innskudd Rente -0.15 -0.15 -0.15 1 -0.15 1.25
Utlånsrente 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Privat gjeld til BNP 224.00 219 219 219 219 217

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse 4212.00 6800 5830 4950 5850 5200
Nåværende situasjon -5551.00 -16200 -11700 -12800 -18700 -14400
Nåværende situasjon mot BNP -3.80 -3.4 -3.4 -3.4 -3 -3
Import 58273.00 47400 45620 47800 48900 49500
Eksport 62485.00 54200 51450 52750 54750 54700
Utenlandsgjeld 6940251.00 7622000 7791000 7801000 7801000 7917000
Kapitalstrømmer 35873.00 17100 12600 30900 30900 27900
Utenlandske Direkte Investeringer 15164.00 17500 -12300 12900 12900 9900
Gullreserver 310.29 310 310 310 310 310
Råoljeproduksjon 1019.00 800 750 750 750 750
Varer Handelsbalanse -3720.00 -12000 -10600 -13200 -13200 -10800
Turisme Inntekter 2310.00 2710 2850 2490 2490 2540
Turistankomster 3210.00 2000 2500 3040 3020 3140

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 80.80 85 85 85 90 90
Offentlige Budsjetter -1.80 -7.2 -7.2 -7.2 -8.6 -8.6
Regjeringens budsjetter verdi 5756.00 -4900 -2700 2100 2100 1800
Offentlige Utgifter 100767.00 96046 97992 98752 102178 99937
Statens Utgifter Til Bnp 39.30 39.8 39.8 39.8 40.3 40.3
Statsgjeld 394.00 -3800 -3400 -2460 -2460 -2440
Statens Inntekter 66402.00 58990 60500 61870 61870 62270
Asylsøknader 3935.00 2590 2590 2210 2210 2010

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.00 12 12 12 12 12

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Service PMI 34.50 42 45 49.2 51 52
Forretningstillit 23.00 -60 -38 -14 -12 -8
Produksjon PMI 47.80 43 49.5 50.5 51.2 52
Industriell Produksjon -2.90 1.4 1.3 1.6 1.6 1.7
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.10 -0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Industriproduksjonen -3.60 1 0.9 1.2 1.2 1.4
Kapasitetsutnyttelsen 79.20 79.5 79.4 79.5 79.5 79.1
Nye ordere 11353.00 16100 16100 16480 16480 17180
Fabrikkordre -29.00 -30 -26 -18 -16 -12
Konkurser 4284.00 5100 4900 4600 4600 4800
Bedriftens Fortjeneste 113724.00 116000 116000 115000 115000 118000
ZEW økonomisk sentiment -58.50 -48 -36 -27 -22 -18
Bil Produksjon 122171.00 106700 121000 81000 81000 91000
Bilregistreringer 79594.00 236000 341000 154000 154000 176000
Liten - Forretnings - Feeling 36.00 -18 -12 -7 -7 -6
Ledende økonomisk indeks 0.00 0.5 0.4 0.5 0.3 0.4
Stål~~pos=trunc 586.00 690 600 850 850 850
Privat investering -0.50 1.1 0.9 0.5 0.5 0.7
Gruvedrift Produksjon 0.80 -2 1.2 1.5 1.5 1.7
Sammensatt Pmi 36.00 42 46 50 51.4 52
Elektrisitets~~pos=trunc 29731.00 25200 26400 30200 30200 30400

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit -9.00 -36 -26 -20 -16 -14
Butikkhandel (Månedlig) -0.30 -2.4 -1.3 1.5 1 0.6
Butikkhandel (Årlig) 0.00 -3.2 -2 -2.2 1 1.5
Forbruk 341502.00 329494 337170 334672 346283 338688
Disponibel personlig inntekt 356697.00 342587 346929 349563 361691 353758
Privat sparing 6.20 9 10 12 11 11
Bankenes Utlånsrente 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Husholdninger Gjeld Til Bnp 83.90 85 85 85 85 86
Cbi Varehandelen -3.00 -36 -24 -17 -12 -7
Konsumerkreditt 877.00 1097 725 1284 655 1299
Bensinpriser 1.47 1.4 1.33 1.26 1.2 1.14

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Nyestartede boliger 34260.00 30890 32460 34750 34750 38750
Konstruksjonsflyt ut 1.60 1.4 1.1 1.2 1.2 1.5
Boligpriser 415.02 412 416 420 420 428
Boliglån Godkjenninger 73.55 69.5 72.5 75 75 80
Hjem-Lån 3997.00 4000 4200 3800 3800 4500
Hjem Eierskap Rate 65.10 62 62 62 62 61.5
Landsomfattende boligpriser 438.04 436 438 440 440 446
Boliglån Applications 46815.00 45200 49500 52600 52600 54400
Byggbestillinger -0.40 1 1.6 1.5 1.5 2
Bygg Pmi 52.60 38 40 44 47 50


Storbritannia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.