Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.27 1.25 1.25 1.24 1.23 1.21
Aksjemarkedet 7416.69 7079 7006 6934 6862 6721
10-årig statsobligasjon 0.82 0.92 0.95 0.99 1.02 1.1
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.50 -0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 1.1 1.3 1.2 1.3 1.5
Arbeidsledighet 3.80 3.8 3.6 3.7 3.8 3.8
Inflasjon 2.00 2.1 1.9 2 2.1 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.1 0.3 0.2 0.3 0.6
Rentesats 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.25
Handelsbalanse -2740.00 -2900 -3300 -3600 -3300 -3100
Nåværende situasjon -23707.00 -20500 -18700 -24600 -19200 -22800
Nåværende situasjon mot BNP -3.90 -4 -4 -4 -4.2 -4.2
Regjeringens gjeld mot BNP 84.70 83.4 83.4 83.4 82.5 82.5
Offentlige Budsjetter -2.00 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4 -1.4
Forretningstillit -13.00 -12 -14 -10 -6 2
Produksjon PMI 49.40 51.2 52.5 52.9 53.4 52.9
Service PMI 51.00 50.1 50.9 52.6 54 52.5
Forbrukertillit -10.00 -9 -14 -12 -10 -6
Butikkhandel (Månedlig) -0.50 -0.7 -0.2 -0.6 0.5 0.5
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 17 17
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.50 -0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 1.1 1.3 1.2 1.3 1.5
BNP 2622.43 2890 2890 2890 2950 2950
Bnp Faste Priser 514019.00 512417 516980 517620 520701 525384
Brutto Nasjonal Produkt 527584.00 527925 531918 533915 534443 541924
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 87495.00 86337 87000 86488 88632 87785
Bnp Per Innbygger 42514.49 43200 43200 43200 43800 43800
Bnp Per Innbygger Ppp 39753.24 40700 40700 40700 41100 41100
Bnp Fra Landbruk 2832.00 2901 2903 2919 2869 2962
Bnp Fra Construction 28576.00 28246 28811 28625 28947 29055
Bnp Fra Manufacturing 46254.00 45992 46183 45799 46855 46486
Bnp Fra Mining 4883.00 4776 4890 4846 4946 4919
Bnp Fra Forvaltningsloven 20967.00 21058 21219 21193 21240 21511
Bnp Fra Tjenester 367030.00 365782 368827 370224 371801 375777
Bnp Fra Transport 19930.00 19758 20044 20284 20189 20588
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 3.80 3.8 3.6 3.7 3.8 3.8
Arbeidsledige 1102.80 1125 1190 1200 1205 1290
Sysselsetting 76.10 75.9 76 76 75.8 75.8
Klimatiske forandringer 23.20 15 24 26 32 22
Yrkesdeltakelse 79.20 79.2 79.2 79.3 79.4 79.5
Langtids arbeidsledighet 1.00 1.1 1.1 1.2 1.2 1.4
Arbeidsledighet for unge 10.40 10.3 10 10 10.2 11.1
Lønnskostnader 105.60 107 109 109 109 113
Produktivitet 101.10 102 103 104 104 106
Ledige Stillinger 837.00 845 836 825 815 805
Lønn 532.00 537 543 547 548 565
Lønninger innen produksjon 612.00 618 625 628 625 648
Minstelønn 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.5
Lønnsveksten 3.10 3.4 3.6 3.6 3.5 3.2
Befolkning 66.19 66.36 66.36 66.57 66.95 66.95
Pensjonsalder Kvinner 65.50 65.5 65.5 65.5 66 66
Pensjonsalder Menn 65.50 65.5 65.5 65.5 65.5 66
Levelønn Family 1300.00 1272 1274 1347 1346 1390
Lønn Å Leve Av Individuell 895.00 879 881 927 926 957
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.20 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
Arbeidsledighetsrate 32.00 85 65 150 125 110
Lønn Lav Dyktige 1320.00 1220 1222 1368 1366 1411
Lønn Høy Dyktige 2330.00 2182 2186 2414 2412 2491
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 2.00 2.1 1.9 2 2.1 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.1 0.3 0.2 0.3 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 107.90 108 109 109 109 112
Kjerne Konsumprisindeks 107.70 108 108 109 109 111
KjerneInflasjon 1.70 1.9 1.6 1.6 1.8 2
Bnp-Deflatoren 105.28 106 107 108 108 110
produsentprisene endring 1.80 1.8 1.8 2 2.1 2.2
MatInflasjon 1.00 0.9 1.2 1.5 1.3 1.7
Inflasjonsforventning 2.60 2.5 2.2 2.2 2.1 2
Produsentpriser 115.80 116 117 117 118 120
KPI Housing Utilities 107.10 106 107 108 107 110
Kpi Transport 112.50 113 113 114 113 116
Kjerneprodusentpriser 114.10 114 115 116 116 118
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.25
Internbankrente 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 1.04
Pengemengden M1 1767821.00 1791000 1831000 1885400 1892000 1990800
Pengemengden M2 2421438.00 2466000 2496000 2523800 2561000 2689100
Bankenes balanse 3858644.00 3890000 3920000 3980000 4010000 4110000
Sentralbankers balanse 593867.00 599000 605000 611000 616000 630200
Lån Til Privat Sektor 2480613.00 2456818 2471019 2486470 2512861 2523767
Innskudd Rente 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Utlånsrente 1.00 1 1 1 1 1.25
Privat gjeld til BNP 224.00 222 222 222 219 219
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse -2740.00 -2900 -3300 -3600 -3300 -3100
Nåværende situasjon -23707.00 -20500 -18700 -24600 -19200 -22800
Nåværende situasjon mot BNP -3.90 -4 -4 -4 -4.2 -4.2
Import 56212.00 57800 58500 59100 59200 59800
Eksport 53472.00 54900 55200 55500 55900 56700
Utenlandsgjeld 6621492.00 6453125 6383104 6700950 6707571 6801464
Kapitalstrømmer 34972.00 16500 16500 38200 12500 36900
Utenlandske Direkte Investeringer 15947.00 22500 -9700 15600 25200 12900
Gullreserver 310.30 310 310 310 310 310
Råoljeproduksjon 1129.00 800 800 800 750 750
Turisme Inntekter 1150.00 2600 2700 2250 1950 2490
Turistankomster 2200.00 4010 3490 2990 3480 3040
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 84.70 83.4 83.4 83.4 82.5 82.5
Offentlige Budsjetter -2.00 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4 -1.4
Regjeringens budsjetter verdi -2429.00 -4400 -2200 1900 5500 2100
Offentlige Utgifter 94208.00 92751 92677 93881 95433 95289
Statens Utgifter Til Bnp 38.50 38 38 38 38.4 38.4
Statsgjeld -4463.00 -3210 -3200 -2840 -1120 -2460
Statens Inntekter 56684.00 57420 58900 59870 64980 61870
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 17 17
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Sosial sikkerhetsrate 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.00 12 12 12 12 12
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit -13.00 -12 -14 -10 -6 2
Produksjon PMI 49.40 51.2 52.5 52.9 53.4 52.9
Service PMI 51.00 50.1 50.9 52.6 54 52.5
Industriell Produksjon -1.00 0.9 0.8 1.1 1.5 1.8
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.70 -0.3 0.6 0.4 0.2 0.5
Industriproduksjonen -0.80 0.7 0.5 0.9 1.1 1.5
Kapasitetsutnyttelsen 80.70 79.9 79.5 79.6 79.4 79.5
Fabrikkordre -15.00 -6 -8 -5 -7 -8
Konkurser 4188.00 4900 4800 4500 4700 4600
ZEW økonomisk sentiment -63.70 -48 -40 -36 -18 -12
Bil Produksjon 70971.00 136500 134000 115000 154100 125000
Bilregistreringer 183724.00 245000 362000 151000 475000 174000
Liten - Forretnings - Feeling -13.00 -22 -28 -24 -16 -7
Ledende økonomisk indeks 0.30 -0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
Gruvedrift Produksjon 0.10 -1.4 0.1 0.5 1 1.5
Privat investering 0.50 -2.2 -1.6 -0.8 0.1 0.5
Stål~~pos=trunc 644.00 640 640 770 650 850
Sammensatt Pmi 50.90 50.2 51.1 52.4 52.9 52.8
Elektrisitets~~pos=trunc 28662.00 25100 26000 30100 27200 30200
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit -10.00 -9 -14 -12 -10 -6
Butikkhandel (Månedlig) -0.50 -0.7 -0.2 -0.6 0.5 0.5
Butikkhandel (Årlig) 2.30 3.4 1.9 1.5 1.9 2.2
Forbruk 339082.00 338610 340429 341034 343490 346149
Disponibel personlig inntekt 344938.00 345151 346492 349077 349422 354313
Privat sparing 4.80 4.9 5.1 6.2 6 7.9
Bankenes Utlånsrente 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
Husholdninger Gjeld Til Bnp 87.10 87 87 87 85 85
Konsumerkreditt 942.00 1483 883 703 639 714
Bensinpriser 1.65 1.59 1.55 1.51 1.48 1.48
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Nyestartede boliger 35660.00 43400 45100 34420 42500 36750
Konstruksjonsflyt ut 2.40 0.5 0.6 0.5 1 1.2
Boligpriser 769.80 769 775 785 789 795
Boliglån Godkjenninger 66.26 70.2 75.4 74.5 77.9 80.9
Hjem Eierskap Rate 65.00 62.5 62.5 62.5 62 62
Boliglån Applications 42989.00 45400 44900 47200 49500 52600
Byggbestillinger 6.60 4.5 12.6 2.9 -2 1.5
Bygg Pmi 48.60 49.7 51.2 52.6 53.4 54


Storbritannia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.