Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.31 1.3 1.29 1.28 1.27 1.26
Aksjemarkedet 7430.63 7490 7417 7344 7272 7131
10-årig statsobligasjon 0.51 0.79 0.85 0.91 0.98 1.13
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.40 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.10 0.9 1.4 1.5 1.5 1.7
Arbeidsledighet 3.80 3.8 3.9 3.9 3.8 4
Inflasjon 1.30 1.4 1.8 2 1.9 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.6 0.4
Rentesats 0.75 0.75 0.75 0.5 0.5 0.75
Handelsbalanse 4031.00 -8300 -7200 -6200 -3100 -2800
Nåværende situasjon -15860.00 -19200 -21200 -16700 -22800 -20800
Nåværende situasjon mot BNP -4.30 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.4
Regjeringens gjeld mot BNP 80.80 81.3 81.3 81.3 81.3 78.2
Offentlige Budsjetter -1.80 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
Service PMI 52.90 50.4 50.2 51.9 52.5 52.9
Forretningstillit 23.00 23 12 -8 -14 -2
Produksjon PMI 49.80 49.9 50.7 50.5 49.5 50.6
Forbrukertillit -11.00 -17 -12 -8 -6 -2
Butikkhandel (Månedlig) -0.60 0.5 -0.4 -0.3 0.5 0.5
Bedriftens Skattesats 19.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.40 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.10 0.9 1.4 1.5 1.5 1.7
BNP 2825.21 3020 3020 3020 3020 3090
Bnp Faste Priser 522525.00 522886 522786 525138 530363 539379
Brutto Nasjonal Produkt 548011.00 541785 548697 550751 556231 565687
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 87746.00 88351 88010 88185 89062 90576
Bnp Per Innbygger 42986.00 43800 43800 43800 43800 44100
Bnp Per Innbygger Ppp 40158.00 41100 41100 41100 41100 41400
Bnp Fra Landbruk 3003.00 3032 3025 3018 3048 3100
Bnp Fra Construction 29262.00 29517 29218 29408 29701 30206
Bnp Fra Manufacturing 45925.00 47370 46139 46155 46614 47406
Bnp Fra Mining 3004.00 3098 3070 3019 3049 3101
Bnp Fra Forvaltningsloven 22489.00 22495 22604 22601 22826 23214
Bnp Fra Tjenester 374073.00 373305 374469 375943 379684 386139
Bnp Fra Transport 19432.00 19592 19508 19529 19723 20059
Indeks for økonomisk aktivitet 0.60 1.2 1.2 1.5 1.5 1.8
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 3.80 3.8 3.9 3.9 3.8 4
Sysselsatte 32901.00 32650 32650 32650 32700 32900
Arbeidsledige 1241.20 1290 1340 1360 1410 1550
Deltid Sysselsettingen 8544.00 8550 8550 8550 8500 8500
Full Jobb 24357.00 24100 24100 24100 24200 24400
Sysselsetting 76.30 75.8 75.7 75.7 75.8 75.5
Klimatiske forandringer 14.90 32 19 32 22 25
Yrkesdeltakelse 79.40 79.4 79.4 79.5 79.5 79.6
Langtids arbeidsledighet 0.90 1 1 0.9 0.9 0.9
Arbeidsledighet for unge 11.40 11.4 11.4 11.3 11.3 11.3
Lønnskostnader 109.40 111 113 113 113 117
Produktivitet 101.30 102 102 101 102 102
Ledige Stillinger 805.00 815 809 802 805 805
Lønn 544.00 549 557 560 561 580
Lønninger innen produksjon 622.00 626 636 639 642 663
Lønnsveksten 3.20 3.5 3.4 3.4 3.2 3.3
Minstelønn 8.21 8.21 8.72 8.72 8.72 8.9
Befolkning 66.19 66.95 66.95 66.95 66.95 67.33
Pensjonsalder Kvinner 65.50 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 65.50 65.5 66 66 66 66
Levelønn Family 1300.00 1346 1344 1344 1342 1386
Lønn Å Leve Av Individuell 895.00 926 925 925 924 954
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.00 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
Arbeidsledighetsrate 208.00 40 55 51 110 50
Lønn Lav Dyktige 1320.00 1366 1364 1364 1362 1407
Lønn Høy Dyktige 2330.00 2412 2408 2408 2405 2484
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 1.30 1.4 1.8 2 1.9 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.6 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 108.50 108 110 111 111 113
Harmoniserte Konsumprisindeks 108.50 108 110 111 111 113
Kjerne Konsumprisindeks 108.60 109 109 110 110 113
KjerneInflasjon 1.40 1.4 1.6 1.8 1.7 2.3
Bnp-Deflatoren 106.53 107 108 109 109 111
produsentprisene endring 0.90 1 1.2 1.5 1.4 2.2
MatInflasjon 1.70 1.5 1.4 1.5 1.6 2
Inflasjonsforventning 2.30 2.4 2 2.1 2 2
Produsentpriser 115.80 116 117 118 117 120
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 2.20 1.8 1.9 1.9 2.2 2.5
KPI Housing Utilities 106.20 106 109 109 108 111
Kpi Transport 112.10 112 115 114 114 117
Kjerneprodusentpriser 114.40 115 116 116 116 119
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 0.75 0.75 0.75 0.5 0.5 0.75
Internbankrente 0.69 0.7 0.7 0.7 0.7 0.95
Pengemengde 82560.00 111500 111500 111500 119400 126400
Pengemengden M1 1796451.00 1892000 1924000 1946000 1990800 2090800
Pengemengden M2 2443631.00 2561000 2599000 2623000 2679100 2829100
Pengemengden M3 2869370.00 3321000 3321000 3321000 3420000 3420000
Bankenes balanse 4006620.00 4010000 4062000 4091000 4110000 4290000
Sentralbankers balanse 580694.00 608000 611000 619000 624200 636200
Lån Til Privat Sektor 2530428.00 2487667 2500481 2543080 2568384 2612047
Innskudd Rente 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Utlånsrente 1.00 1 1 1 1 1.25
Privat gjeld til BNP 224.00 219 219 219 219 217
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 4031.00 -8300 -7200 -6200 -3100 -2800
Nåværende situasjon -15860.00 -19200 -21200 -16700 -22800 -20800
Nåværende situasjon mot BNP -4.30 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.4
Import 55804.00 68200 69400 70620 67800 64500
Eksport 59835.00 59900 62200 64450 62750 58700
Utenlandsgjeld 6940251.00 7515000 7622000 7791000 7801000 7917000
Kapitalstrømmer 35873.00 12500 17100 12600 30900 27900
Utenlandske Direkte Investeringer 15164.00 25200 17500 -12300 12900 9900
Gullreserver 310.29 310 310 310 310 310
Råoljeproduksjon 1044.00 800 800 750 750 750
Turisme Inntekter 2320.00 1950 2710 2850 2490 2540
Turistankomster 3430.00 3480 4150 3610 3040 3240
Varer Handelsbalanse -5256.00 -11800 -12000 -10600 -13200 -10800
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 80.80 81.3 81.3 81.3 81.3 78.2
Offentlige Budsjetter -1.80 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
Regjeringens budsjetter verdi -493.00 5500 -4900 -2700 2100 1800
Offentlige Utgifter 98715.00 98512 99818 99209 100196 101899
Statens Utgifter Til Bnp 39.30 40 40 40 40 39.9
Statsgjeld -4040.00 -1100 -3800 -3400 -2460 -2440
Statens Inntekter 62220.00 64980 58990 60500 61870 62270
Asylsøknader 4415.00 2590 2590 2590 2210 2010
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 19.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.00 12 12 12 12 12
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Service PMI 52.90 50.4 50.2 51.9 52.5 52.9
Forretningstillit 23.00 23 12 -8 -14 -2
Produksjon PMI 49.80 49.9 50.7 50.5 49.5 50.6
Industriell Produksjon -1.60 1.5 1.4 1.3 1.6 1.7
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.20 0.2 -0.6 0.5 0.5 0.4
Industriproduksjonen -2.00 1.1 1 0.9 1.2 1.4
Kapasitetsutnyttelsen 81.50 79.4 79.5 79.4 79.5 79.1
Nye ordere 10875.00 16100 16100 16100 16480 17180
Fabrikkordre -22.00 -18 -10 -12 -8 -4
Konkurser 4355.00 4700 5100 4900 4600 4800
Bedriftens Fortjeneste 114104.00 116000 116000 116000 115000 118000
ZEW økonomisk sentiment -39.00 -60 -40 -20 -17 -12
Bil Produksjon 107753.00 121100 106700 121000 81000 91000
Bilregistreringer 148997.00 465000 236000 341000 154000 176000
Liten - Forretnings - Feeling -34.00 -16 -18 -12 -7 -6
Ledende økonomisk indeks 0.10 0.3 0.5 0.4 0.5 0.6
Privat investering 0.00 0.1 1.1 0.9 0.5 0.7
Gruvedrift Produksjon -2.50 -4 -2 1.2 1.5 1.7
Stål~~pos=trunc 550.00 650 690 600 850 850
Sammensatt Pmi 52.40 50.2 50.2 52.9 50 50
Elektrisitets~~pos=trunc 28193.00 27200 25200 26400 30200 30400
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit -11.00 -17 -12 -8 -6 -2
Butikkhandel (Månedlig) -0.60 0.5 -0.4 -0.3 0.5 0.5
Butikkhandel (Årlig) 0.90 1.9 2.2 2 2.2 2.2
Forbruk 341829.00 337570 339734 343538 346956 352855
Disponibel personlig inntekt 351816.00 350944 355340 353575 357093 363164
Privat sparing 5.50 6.5 7.2 7.5 7.9 8.5
Bankenes Utlånsrente 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
Husholdninger Gjeld Til Bnp 84.00 85 85 85 85 86
Cbi Varehandelen 0.00 -8 -6 -4 -1 1
Konsumerkreditt 563.00 584 1154 789 713 725
Bensinpriser 1.67 1.78 1.82 1.87 1.91 1.91
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Nyestartede boliger 37220.00 33260 30890 32460 34750 38750
Konstruksjonsflyt ut 2.00 1 1.4 1.1 1.2 1.5
Boligpriser 412.10 409 412 416 420 428
Boliglån Godkjenninger 64.99 67 69.5 72.5 75 80
Hjem-Lån 4052.00 3700 4000 4200 3800 4500
Hjem Eierskap Rate 65.10 62 62 62 62 61.5
Landsomfattende boligpriser 429.46 434 436 438 440 446
Boliglån Applications 46815.00 43700 45200 49500 52600 54400
Byggbestillinger -6.80 -2 1 1.6 1.5 2
Bygg Pmi 44.40 49.1 53.7 52.5 52.1 53.6


Storbritannia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.