Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 1.36 1.36 1.35 1.35 1.34 1.33
Aksjemarkedet 7585.01 7405 7254 7106 6962 6680
10-årig statsobligasjon 1.22 1.23 1.32 1.4 1.49 1.7

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate 1.10 0.5 0.4 0.8 0.7 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 6.80 8.4 1.7 2.5 3.2 2.3
Arbeidsledighet 4.10 4.2 4.3 4.3 4.2 4
Inflasjon 5.40 5.8 5.1 3.9 3.3 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Rentesats 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.75
Handelsbalanse 626.00 600 -600 -800 -800 -500
Nåværende situasjon -24444.00 -18200 -23400 -20200 -24600 -28500
Nåværende situasjon mot BNP -3.50 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.2
Regjeringens gjeld mot BNP 94.90 97.9 97.9 97.9 97.9 97.8
Offentlige Budsjetter -14.90 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -2.6
Forretningstillit 2.00 5 12 11 5 1
Produksjon PMI 57.90 55.1 55.4 54.2 53.6 52.9
Service PMI 53.60 55.2 54.4 53.8 54 53.6
Forbrukertillit -19.00 -10 -6 -2 -4 5
Butikkhandel (Månedlig) -3.70 1.2 1 -0.9 0.7 0.4
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate 1.10 0.5 0.4 0.8 0.7 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 6.80 8.4 1.7 2.5 3.2 2.3
BNP 2707.74 3200 3200 3200 3200 3400
Bnp Faste Priser 553412.00 561510 555847 567247 571121 584257
Brutto Nasjonal Produkt 580080.00 606304 582055 594582 598643 612411
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 95269.00 101589 96115 97651 98318 100579
Bnp Per Innbygger 41811.36 41900 41900 41900 41900 42700
Bnp Per Innbygger Ppp 41627.13 44910 44910 44910 44910 46700
Månedlig BNP (månedlig) 0.90 0.4 0.7 0.4 0.5 0.4
Månedlig BNP (årlig) 8.00 6.5 2.2 3.6 3.2 2.5
Bnp Fra Landbruk 3157.00 3307 3199 3236 3258 3333
Bnp Fra Construction 30798.00 32657 31801 31568 31784 32515
Bnp Fra Manufacturing 48628.00 52207 49870 49844 50184 51338
Bnp Fra Mining 4127.00 4314 3404 4230 4259 4357
Bnp Fra Forvaltningsloven 25472.00 27404 25810 26109 26287 26892
Bnp Fra Tjenester 399202.00 399642 399212 409182 411976 421452
Bnp Fra Transport 18533.00 18666 17964 18996 19126 19566

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbeidsledighet 4.10 4.2 4.3 4.3 4.2 4
Sysselsatte 32475.00 32400 32380 32420 32450 32500
Arbeidsledige 1881.10 1890 1910 1950 1940 1870
Deltid Sysselsettingen 8085.00 8200 8400 8400 8500 8500
Full Jobb 24391.00 24700 24800 24700 24600 24800
Sysselsetting 75.50 75.7 75.6 75.7 75.9 76.3
Klimatiske forandringer -43.30 45 45 -30 -26 -12
Yrkesdeltakelse 78.70 78.8 79 79 79.2 79.4
Arbeidsledighet for unge 11.10 11.2 11.3 11.3 11.2 11.1
Produktivitet 101.10 102 102 102 103 103
Lønnskostnader 107.50 116 112 112 112 114
Ledige Stillinger 1247.00 1250 1190 1080 1020 850
Lønn 588.00 597 602 607 612 626
Lønninger innen produksjon 643.00 662 665 663 669 684
Lønnsveksten 4.20 5.1 4.4 3.9 4 2.3
Minstelønn 8.91 8.91 9.52 9.52 9.52 10.14
Befolkning 67.08 67.44 67.44 67.44 67.44 67.95
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 31.40 31.6 31.7 31.7 31.8 31.9
Arbeidsledighetsrate 60.00 75 45 36 30 25

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflasjon 5.40 5.8 5.1 3.9 3.3 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 115.10 116 117 117 119 122
Harmoniserte Konsumprisindeks 115.05 116 117 117 119 122
Kjerne Konsumprisindeks 114.80 115 116 116 117 120
KjerneInflasjon 4.20 4.5 3.4 2.5 2.1 2.3
Bnp-Deflatoren 105.91 114 111 110 109 112
produsentprisene endring 9.30 8.8 6.9 3.6 2.3 2.3
MatInflasjon 4.20 4.5 3.4 2.2 1.8 2
Kjerneprodusentpriser (månedlig) 0.50 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5
Kjerneprodusentpriser (årlig) 8.70 8.1 6.5 4.1 3.2 2.5
Produsentprisvekst (månedlig) 0.30 0.5 0.6 0.4 0.3 0.4
Inflasjonsforventning 4.00 4.5 3.6 2.7 2.4 2.3
Produsentpriser 118.80 120 120 120 122 124
Kjerneprodusentpriser 120.20 121 121 121 124 127
KPI Housing Utilities 112.10 111 113 113 116 119
Kpi Transport 127.80 128 129 129 130 130
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 7.50 8.5 6.4 4.9 4.2 3

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Rentesats 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.75
Pengemengde 95157.00 97500 98950 98500 98900 105100
Pengemengden M1 2363869.00 2395100 2384500 2340500 2360800 2420800
Internbankrente 0.56 0.81 1.06 1.31 1.56 1.81
Pengemengden M2 2978842.00 3024200 3006600 3029600 3049100 3129100
Pengemengden M3 3495651.00 3520000 3540000 3510000 3550000 3660000
Sentralbankers balanse 1117150.00 1119500 1129200 1116400 1126100 1154100
Bankenes balanse 4493375.00 4540000 4590000 4580000 46300000 4680000
Lån Til Privat Sektor 2663299.00 2710000 2761000 2784000 2810000 2910000
Innskudd Rente 0.15 0.4 0.65 0.9 1.15 1.4
Utlånsrente 0.50 0.75 1 1.25 1.5 1.75
Privat gjeld til BNP 212.80 215 215 215 215 211

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalanse 626.00 600 -600 -800 -800 -500
Nåværende situasjon -24444.00 -18200 -23400 -20200 -24600 -28500
Nåværende situasjon mot BNP -3.50 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.2
Import 56444.00 58600 62200 62900 63500 66100
Eksport 57070.00 59200 61600 62100 62700 65600
Utenlandsgjeld 7175906.00 7211000 7308000 7349000 7277000 7429000
Kapitalstrømmer 10608.00 22600 17500 18700 16600 18900
Utenlandske Direkte Investeringer 17968.00 18900 12800 -6800 10500 12600
Gullreserver 310.29 310 310 310 310 310
Råoljeproduksjon 834.00 950 1050 850 920 850
Ikke-amerikansk varehandelsbalanse -5665.00 -6200 -7400 -7800 -8100 -8600
Varer Handelsbalanse -11337.00 -12800 -13800 -14200 -14800 -16700
Turisme Inntekter 386.00 1950 2870 4500 3600 5910
Turistankomster 277.00 1990 3200 4890 4500 6500

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 94.90 97.9 97.9 97.9 97.9 97.8
Offentlige Budsjetter -14.90 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -2.6
Regjeringens budsjetter verdi -17384.00 -17500 -27400 -26300 -12600 -10200
Offentlige Utgifter 117492.00 116746 118428 120429 121252 124041
Statens Utgifter Til Bnp 52.00 42 42 42 42 41.9
Statsgjeld 2317.70 2400 2450 2410 2440 2510
Statens Inntekter 61095.00 57600 60200 71200 65270 68140
Asylsøknader 17437.00 2500 7500 12600 6900 7100

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 27.80 29.05 29.05 29.05 29.05 29.05
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.80 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.00 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forretningstillit 2.00 5 12 11 5 1
Produksjon PMI 57.90 55.1 55.4 54.2 53.6 52.9
Service PMI 53.60 55.2 54.4 53.8 54 53.6
Industriell Produksjon 0.10 1 1.5 2.4 2.6 2.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.00 0.1 0.6 0.8 0.7 0.5
Industriproduksjonen 0.40 2.5 3.2 4.4 3.6 2.5
Fabrikkordre 24.00 14 12 10 8 5
Nye ordere 12112.00 12500 12900 13200 13600 14180
Konkurser 3765.00 4100 4400 4200 4300 4100
Bedriftens Fortjeneste 124619.00 132000 130000 126000 128000 134000
Bil Produksjon 75756.00 91000 119500 125100 99000 110000
Bilregistreringer 108596.00 206200 196000 297000 169000 185000
Liten - Forretnings - Feeling 0.00 5 15 11 12 19
Industriproduksjonen (Månedlig) 1.10 0.2 -0.3 0.2 0.4 0.3
Ledende økonomisk indeks 1.10 0.5 0.4 0.8 0.7 0.3
Gruvedrift Produksjon -1.20 0.5 15.2 32 2.3 2
Privat investering -2.50 1.5 1.9 1.4 1.2 0.7
Sammensatt Pmi 53.60 54.4 54.2 53.6 53.8 53.4

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forbrukertillit -19.00 -10 -6 -2 -4 5
Butikkhandel (Månedlig) -3.70 1.2 1 -0.9 0.7 0.4
Butikkhandel (Årlig) -0.90 3.4 4.5 4 3.4 2.6
Forbruk 342787.00 340291 341776 351357 353756 361893
Disponibel personlig inntekt 376979.00 403945 375772 386403 389042 397990
Privat sparing 8.30 7 6.5 6.6 7 6
Bankenes Utlånsrente 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5
Husholdninger Gjeld Til Bnp 86.90 88 88 88 88 85
Konsumerkreditt 1233.00 14 587 381 1272 1302
Cbi Varehandelen 8.00 5 12 11 9 11
Bensinpriser 1.97 1.87 1.78 1.69 1.6 1.52

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Nyestartede boliger 42400.00 49600 34900 45800 42710 44710
Konstruksjonsflyt ut 6.80 2 -22.3 4.2 3.8 3.2
Boligpriser 476.10 481 483 482 493 510
Boliglån Godkjenninger 66.96 61 55 51 54 62
Boligprisindeksen (Månedlig) 1.10 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5
Boligprisindeksen (Årlig) 9.80 9.5 7.6 4.5 3.6 3.4
Hjem-Lån 3693.00 4000 3400 4400 2900 3600
Hjem Eierskap Rate 65.20 65 65 65 65 64.5
Landsomfattende boligpriser 508.34 507 527 519 527 545
Bygg Pmi 54.30 54 54.2 53.8 54.5 52.9
Byggbestillinger 10.70 15.1 -88 5.1 4.4 3.6


Storbritannia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.