Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Aksjemarkedet 7139.80 6939 6804 6672 6543 6284
Valuta 1.40 1.38 1.37 1.36 1.36 1.34
10-årig statsobligasjon 0.78 0.85 0.91 0.98 1.06 1.21

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 1.30 4.8 4.2 2.3 1.5 0.9
Bnp Årlig Vekstrate -7.30 17.5 7.5 3.8 4 6.5
Arbeidsledighet 4.90 5.5 5.8 5.6 6.4 6.1
Inflasjon 0.70 1.4 1.6 1.8 1.7 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Handelsbalanse -7123.00 -1150 240 -2800 1200 -800
Nåværende situasjon -26300.00 -18000 -20000 -27400 -18700 -22600
Nåværende situasjon mot BNP -3.50 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6 -3.6
Regjeringens gjeld mot BNP 100.20 107 107 107 110 110
Offentlige Budsjetter -16.90 -10 -10 -10 -4.4 -4.4
Service PMI 61.00 54 53.2 52 53.2 52.9
Forretningstillit 38.00 -10 15 5 -6 -6
Produksjon PMI 60.90 55 53.6 52 52.8 52.6
Forbrukertillit -15.00 -14 -10 -8 -6 -6
Butikkhandel (Månedlig) 5.40 -1.6 -0.8 0.6 1.2 0.7
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 1.30 4.8 4.2 2.3 1.5 0.9
Bnp Årlig Vekstrate -7.30 17.5 7.5 3.8 4 6.5
BNP 2829.11 2460 2460 2460 2990 2990
Bnp Faste Priser 504742.00 500781 535811 523922 524932 557977
Brutto Nasjonal Produkt 538785.00 540220 574316 559259 560336 595611
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 93469.00 88427 96261 97021 97208 103327
Bnp Per Innbygger 43688.40 41100 41100 41100 41900 41900
Bnp Per Innbygger Ppp 46699.30 45200 45200 45200 45910 45910
Indeks for økonomisk aktivitet -7.80 15.9 7.5 3.8 4 6.5
Bnp Fra Landbruk 2922.00 3229 3116 3033 3039 3230
Bnp Fra Construction 29141.00 23587 30502 30248 30307 32215
Bnp Fra Manufacturing 45261.00 42427 47095 46981 47071 50035
Bnp Fra Mining 4719.00 5801 5275 4898 4908 5217
Bnp Fra Forvaltningsloven 24633.00 28715 26403 25569 25618 27231
Bnp Fra Tjenester 359787.00 361905 382851 373459 374178 397734
Bnp Fra Transport 17224.00 16041 17674 17879 17913 19041

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 4.90 5.5 5.8 5.6 6.4 6.1
Sysselsatte 32430.00 29750 29950 30100 30900 32200
Arbeidsledige 2673.70 2900 2800 2550 2510 2050
Sysselsetting 75.10 75.2 75.4 75.8 76 76.2
Klimatiske forandringer 10.10 -86 -40 -32 -60 -26
Yrkesdeltakelse 79.10 78.4 78.5 78.8 79 79.2
Langtids arbeidsledighet 1.00 2.5 2.2 2 1.5 1.4
Arbeidsledighet for unge 14.30 14.9 15.2 15 15.8 15.8
Produktivitet 100.00 99.1 99.5 100 101 101
Lønnskostnader 112.00 118 112 114 114 116
Ledige Stillinger 607.00 560 640 690 710 750
Lønn 568.00 542 574 580 582 589
Lønninger innen produksjon 632.00 606 637 641 641 651
Lønnsveksten 4.50 2.2 2.5 1.6 1.7 1.5
Minstelønn 8.72 9.15 9.15 9.15 9.15 9.5
Befolkning 67.03 67.33 67.33 67.33 67.71 67.71
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 29.60 30 29 31 31 32
Arbeidsledighetsrate -73.00 36 25 50 75 30

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 0.70 1.4 1.6 1.8 1.7 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 109.41 110 111 111 111 113
Harmoniserte Konsumprisindeks 109.41 110 111 111 111 113
Kjerne Konsumprisindeks 110.00 111 111 112 112 114
KjerneInflasjon 1.10 1.4 1.3 1.6 1.5 1.8
Bnp-Deflatoren 107.73 114 110 110 110 112
produsentprisene endring 1.90 1.9 1.5 1.6 1.7 2.3
MatInflasjon -1.40 0.8 1.1 1.5 1.4 2.4
Inflasjonsforventning 2.80 2.2 1.7 1.9 2 1.9
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 1.50 1.7 1.4 1.5 1.6 2.2
Produsentpriser 110.60 110 109 110 112 113
KPI Housing Utilities 105.20 107 108 107 107 109
Kpi Transport 115.90 113 115 116 118 119
Kjerneprodusentpriser 111.90 112 112 112 114 115

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Internbankrente 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Pengemengde 95668.00 99700 100500 99100 101500 102900
Pengemengden M1 2241764.00 2259000 2298000 2250800 2295100 2360800
Pengemengden M2 2862773.00 2899100 2926000 2919100 2934200 2989100
Pengemengden M3 3318055.00 3380000 3422000 3410000 3460000 3550000
Bankenes balanse 4248948.00 4360000 4450000 4590000 4630000 4700000
Sentralbankers balanse 951774.00 937200 951600 945200 941500 936100
Lån Til Privat Sektor 2654482.00 2860000 2860000 2880000 2890000 2920000
Innskudd Rente 0.00 0 0 0 0 0
Utlånsrente 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Privat gjeld til BNP 190.30 230 230 230 227 227

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse -7123.00 -1150 240 -2800 1200 -800
Nåværende situasjon -26300.00 -18000 -20000 -27400 -18700 -22600
Nåværende situasjon mot BNP -3.50 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6 -3.6
Import 53302.00 47200 49100 51500 52600 55500
Eksport 46179.00 47440 52000 52700 53200 54700
Utenlandsgjeld 7287334.00 7754000 7702000 7697000 7664000 7627000
Kapitalstrømmer 37969.00 18900 16400 12900 22600 16600
Utenlandske Direkte Investeringer -2769.00 16200 -10400 9900 18900 10500
Gullreserver 310.29 310 310 310 310 310
Råoljeproduksjon 980.00 750 750 750 800 800
Varer Handelsbalanse -16442.00 -13260 -12200 -10800 -12800 -14800
Turisme Inntekter 780.00 1850 1800 1940 1750 2240
Turistankomster 1446.00 2800 2650 2440 2890 2910

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 100.20 107 107 107 110 110
Offentlige Budsjetter -16.90 -10 -10 -10 -4.4 -4.4
Regjeringens budsjetter verdi -28005.00 -32600 -32200 -18440 -17500 -12600
Offentlige Utgifter 104020.00 109000 108200 109500 108400 111200
Statens Utgifter Til Bnp 54.40 46 46 46 42 42
Statsgjeld 2141.70 2510 2490 2210 2060 2300
Statens Inntekter 65089.00 49800 51200 62270 57600 65270
Asylsøknader 3160.00 1380 1250 1910 1150 1810

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 27.80 27.8 27.8 25.8 27.8 27.8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.00 14 14 12 14 14

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Service PMI 61.00 54 53.2 52 53.2 52.9
Forretningstillit 38.00 -10 15 5 -6 -6
Produksjon PMI 60.90 55 53.6 52 52.8 52.6
Industriell Produksjon -3.50 14.8 5.1 5 3.2 2.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.00 0.8 0.6 1 0.8 0.7
Industriproduksjonen -4.20 19 5.9 6 4.5 3.6
Kapasitetsutnyttelsen 73.90 78 77 75 76 80
Nye ordere 9923.00 12500 13200 12180 12500 13600
Fabrikkordre -8.00 10 9 12 10 8
Konkurser 2384.00 4500 4200 5800 5100 4400
Bedriftens Fortjeneste 116632.00 114000 112200 115000 119000 122000
ZEW økonomisk sentiment 60.40 25 9 5 10 5
Bil Produksjon 115498.00 108000 119200 87000 81000 99000
Bilregistreringer 141583.00 185000 289000 136000 256200 169000
Liten - Forretnings - Feeling 29.00 -2 15 6 9 5
Ledende økonomisk indeks -1.60 4.8 4.2 2.3 1.5 0.9
Stål~~pos=trunc 710.00 850 800 800 800 850
Privat investering 5.90 4 4.5 3.6 2.5 1.5
Gruvedrift Produksjon -11.30 10.6 6.2 4 3.6 2.3
Sammensatt Pmi 60.70 54.5 53.2 53.4 54 53.8

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit -15.00 -14 -10 -8 -6 -6
Butikkhandel (Månedlig) 5.40 -1.6 -0.8 0.6 1.2 0.7
Butikkhandel (Årlig) 7.20 7.4 6.5 2.6 2 3.4
Forbruk 318772.00 315550 343237 330885 331523 352393
Disponibel personlig inntekt 370173.00 415684 395510 384240 384980 409215
Privat sparing 15.60 12 13 10 9 7
Bankenes Utlånsrente 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Bensinpriser 1.77 1.55 1.47 1.37 1.33 1.26
Husholdninger Gjeld Til Bnp 88.90 92 92 92 88 88
Konsumerkreditt -535.00 -774 -928 -837 -556 -891
Cbi Varehandelen 20.00 20 9 7 5 9

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Nyestartede boliger 42110.00 29460 30900 32330 34600 38710
Konstruksjonsflyt ut -4.30 25.1 6.5 5.1 4.3 3.8
Boligpriser 439.00 436 430 425 422 429
Boliglån Godkjenninger 82.74 76 62 66 74 78
Hjem-Lån 11832.00 6500 4900 3600 4000 2900
Hjem Eierskap Rate 65.20 64 64 64 63 63
Landsomfattende boligpriser 476.44 468 466 464 460 466
Bygg Pmi 61.60 55 53.2 53.8 54 54.5
Byggbestillinger -12.90 37 4.5 5 4.4 3.7


Storbritannia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.