Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.23 1.21 1.2 1.19 1.18 1.17
Aksjemarkedet 7128.18 7141 7069 6998 6927 6788
10-årig statsobligasjon 0.52 0.63 0.66 0.69 0.72 0.78
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate -0.20 0.2 0.4 0.3 0.5 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.20 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5
Arbeidsledighet 3.90 3.6 3.7 3.8 3.9 3.8
Inflasjon 2.10 1.9 2 2.1 1.9 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.2 0.6
Rentesats 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Handelsbalanse 1779.00 -3300 -3600 -3300 -3200 -3100
Nåværende situasjon -30045.00 -18700 -24600 -19200 -21200 -22800
Nåværende situasjon mot BNP -3.90 -4 -4 -4.2 -4.2 -4.2
Regjeringens gjeld mot BNP 84.70 83.4 83.4 82.5 82.5 82.5
Offentlige Budsjetter -2.00 -1.2 -1.2 -1.4 -1.4 -1.4
Service PMI 51.40 50.9 52.6 52 53.2 52.5
Forretningstillit -32.00 -14 -10 -6 -2 2
Produksjon PMI 48.00 48.5 50.9 51.2 50.7 49.5
Forbrukertillit -11.00 -14 -12 -10 -8 -6
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 -0.2 -0.6 0.5 -0.4 0.5
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 17 17 17
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate -0.20 0.2 0.4 0.3 0.5 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.20 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5
BNP 2825.21 2910 2910 3020 3020 3020
Bnp Faste Priser 513029.00 516980 517620 520701 521215 525384
Brutto Nasjonal Produkt 537794.00 531918 533915 544785 545323 541924
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 85921.00 87388 86741 87884 87971 88042
Bnp Per Innbygger 42986.00 43200 43200 43800 43800 43800
Bnp Per Innbygger Ppp 40158.00 40500 40500 41100 41100 41100
Bnp Fra Landbruk 2832.00 2903 2919 2880 2883 2962
Bnp Fra Construction 28324.00 28811 28625 29056 29085 29055
Bnp Fra Manufacturing 45071.00 46183 45799 46730 46776 46486
Bnp Fra Mining 4815.00 4890 4846 4895 4900 4919
Bnp Fra Forvaltningsloven 20825.00 21219 21193 21123 21144 21511
Bnp Fra Tjenester 367577.00 368827 370224 371979 372346 375777
Bnp Fra Transport 20081.00 20044 20284 20337 20357 20588
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 3.90 3.6 3.7 3.8 3.9 3.8
Arbeidsledige 1163.40 1190 1200 1205 1240 1290
Sysselsetting 76.10 76 76 75.8 75.7 75.8
Klimatiske forandringer 28.00 24 26 32 19 22
Yrkesdeltakelse 79.30 79.2 79.3 79.4 79.4 79.5
Langtids arbeidsledighet 1.00 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4
Arbeidsledighet for unge 11.30 10 10 10.2 10.4 11.1
Lønnskostnader 105.50 109 109 109 109 113
Produktivitet 100.90 103 104 104 105 106
Ledige Stillinger 820.00 836 825 815 809 805
Lønn 538.00 543 547 549 554 565
Lønninger innen produksjon 612.00 625 628 626 636 648
Lønnsveksten 3.70 3.6 3.6 3.5 3.4 3.2
Minstelønn 8.21 8.21 8.21 8.21 8.5 8.5
Befolkning 66.19 66.36 66.57 66.95 66.95 66.95
Pensjonsalder Kvinner 65.50 65.5 65.5 66 66 66
Pensjonsalder Menn 65.50 65.5 65.5 65.5 66 66
Levelønn Family 1300.00 1274 1347 1346 1344 1390
Lønn Å Leve Av Individuell 895.00 881 927 926 925 957
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.10 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
Arbeidsledighetsrate 115.00 65 150 125 55 110
Lønn Lav Dyktige 1320.00 1222 1368 1366 1365 1411
Lønn Høy Dyktige 2330.00 2186 2414 2412 2409 2491
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 2.10 1.9 2 2.1 1.9 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.2 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 107.90 109 109 109 110 112
Kjerne Konsumprisindeks 107.70 108 109 109 110 111
KjerneInflasjon 1.90 1.6 1.6 1.8 1.9 2
Bnp-Deflatoren 105.87 107 108 108 109 110
produsentprisene endring 1.80 1.8 2 2.1 2 2.2
MatInflasjon 1.40 1.2 1.5 1.3 1.4 1.7
Inflasjonsforventning 2.80 2.2 2.2 2.1 2 2
Produsentpriser 116.10 117 117 118 118 120
KPI Housing Utilities 107.10 107 108 107 109 110
Kpi Transport 113.40 113 114 113 115 116
Kjerneprodusentpriser 114.60 115 116 116 116 118
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Internbankrente 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
Pengemengden M1 1764751.00 1831000 1885400 1892000 1944000 1990800
Pengemengden M2 2437574.00 2496000 2523800 2561000 2599000 2689100
Bankenes balanse 3878267.00 3920000 3980000 4010000 4062000 4110000
Sentralbankers balanse 592355.00 605000 611000 616000 622000 630200
Lån Til Privat Sektor 2488339.00 2471019 2486470 2512861 2515342 2523767
Innskudd Rente 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Utlånsrente 1.00 1 1 1 1 1
Privat gjeld til BNP 224.00 222 222 219 219 219
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 1779.00 -3300 -3600 -3300 -3200 -3100
Nåværende situasjon -30045.00 -18700 -24600 -19200 -21200 -22800
Nåværende situasjon mot BNP -3.90 -4 -4 -4.2 -4.2 -4.2
Import 53630.00 58500 59100 59200 59400 59800
Eksport 55409.00 55200 55500 55900 56200 56700
Utenlandsgjeld 6432146.00 6383104 6700950 6515764 6522196 6801464
Kapitalstrømmer 16784.00 16500 38200 12500 17100 36900
Utenlandske Direkte Investeringer -15010.00 -9700 15600 25200 17500 12900
Gullreserver 310.30 310 310 310 310 310
Råoljeproduksjon 1082.00 800 800 750 750 750
Turisme Inntekter 1650.00 2700 2250 1950 2710 2490
Turistankomster 2940.00 3490 2990 3480 4150 3040
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 84.70 83.4 83.4 82.5 82.5 82.5
Offentlige Budsjetter -2.00 -1.2 -1.2 -1.4 -1.4 -1.4
Regjeringens budsjetter verdi 2652.00 -2200 1900 5500 -4900 2100
Offentlige Utgifter 94259.00 92918 94034 94861 94955 95445
Statens Utgifter Til Bnp 38.50 38 38 38.4 38.4 38.4
Statsgjeld 1971.00 -3200 -2840 -1120 -3780 -2460
Statens Inntekter 67887.00 58900 59870 64980 58990 61870
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 17 17 17
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Sosial sikkerhetsrate 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.00 12 12 12 12 12
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Service PMI 51.40 50.9 52.6 52 53.2 52.5
Forretningstillit -32.00 -14 -10 -6 -2 2
Produksjon PMI 48.00 48.5 50.9 51.2 50.7 49.5
Industriell Produksjon -0.60 0.8 1.1 1.5 1.4 1.8
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.10 0.6 0.4 0.2 -0.6 0.5
Industriproduksjonen -1.40 0.5 0.9 1.1 1 1.5
Kapasitetsutnyttelsen 79.00 79.5 79.6 79.4 79.5 79.5
Fabrikkordre -13.00 -8 -5 -7 -10 -8
Konkurser 4320.00 4800 4500 4700 5100 4600
ZEW økonomisk sentiment -80.60 -40 -36 -18 -20 -12
Bil Produksjon 109226.00 134000 115000 154100 138700 125000
Bilregistreringer 157198.00 362000 151000 475000 246000 174000
Liten - Forretnings - Feeling -24.00 -28 -24 -16 -18 -7
Ledende økonomisk indeks -0.20 0.2 0.4 0.3 0.5 0.5
Privat investering -0.50 -1.6 -0.8 0.1 1.1 0.5
Gruvedrift Produksjon 2.80 0.1 0.5 1 1.5 1.5
Stål~~pos=trunc 618.00 640 770 650 690 850
Sammensatt Pmi 50.70 51.1 52.4 52.9 53.2 52.8
Elektrisitets~~pos=trunc 24572.00 26000 30100 27200 25200 30200
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit -11.00 -14 -12 -10 -8 -6
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 -0.2 -0.6 0.5 -0.4 0.5
Butikkhandel (Årlig) 3.30 1.9 1.5 1.9 2.2 2.2
Forbruk 340546.00 340429 341034 343307 343646 346149
Disponibel personlig inntekt 346349.00 346492 349077 350852 351198 354313
Privat sparing 4.40 5.1 6.2 6 6.5 7.9
Bankenes Utlånsrente 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Husholdninger Gjeld Til Bnp 87.10 87 87 85 85 85
Konsumerkreditt 1046.00 867 702 584 1061 713
Bensinpriser 1.57 1.53 1.49 1.45 1.41 1.41
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Nyestartede boliger 36630.00 36220 32440 33260 30890 34750
Konstruksjonsflyt ut -0.20 0.6 0.5 1 1.4 1.2
Boligpriser 764.20 775 785 789 791 795
Boliglån Godkjenninger 66.44 65.4 69.5 71.9 74.5 75
Hjem Eierskap Rate 65.00 62.5 62.5 62 62 62
Boliglån Applications 42653.00 44900 47200 49500 50200 52600
Byggbestillinger 6.60 12.6 2.9 -2 1 1.5
Bygg Pmi 45.30 47 52.6 53.4 53.7 54


Storbritannia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.