Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Aksjemarkedet 6164.37 6035 5919 5803 5691 5466
Valuta 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22 1.21
10-årig statsobligasjon 0.18 0.22 0.24 0.25 0.27 0.31

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -2.20 10.5 4.8 1 0.8 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -1.70 -8.4 -4.3 -2.3 17.5 3.2
Arbeidsledighet 3.90 6.9 6.8 6.5 6.3 6
Inflasjon 0.50 0.8 1.2 1.9 1.8 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.3 0.6 0.3 0.3 0.4
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Handelsbalanse 305.00 5830 6950 6850 6240 5200
Nåværende situasjon -21146.00 -11700 -12800 -18700 -18900 -14400
Nåværende situasjon mot BNP -3.80 -4 -4 -4.4 -4.4 -4.4
Regjeringens gjeld mot BNP 80.70 100 100 96 96 96
Offentlige Budsjetter -1.80 -11 -11 -7.6 -7.6 -7.6
Forretningstillit -87.00 -38 -14 -12 -10 -8
Service PMI 47.10 45 49.2 51 54 52
Produksjon PMI 50.10 49.5 50.5 51.2 55 52
Forbrukertillit -30.00 -26 -20 -16 -14 -14
Butikkhandel (Månedlig) 12.00 -1.3 1.5 1 -1.6 0.6
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -2.20 10.5 4.8 1 0.8 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -1.70 -8.4 -4.3 -2.3 17.5 3.2
BNP 2827.11 2280 2280 2460 2460 2460
Bnp Faste Priser 512458.00 509248 501389 500671 602138 517433
Brutto Nasjonal Produkt 537361.00 529327 523217 525002 631399 539960
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 85928.00 85660 83133 83952 100965 85793
Bnp Per Innbygger 43688.40 39800 39800 40100 40100 40100
Bnp Per Innbygger Ppp 46699.30 44100 44100 45200 45200 45200
Indeks for økonomisk aktivitet -24.50 -8.4 -4.3 -2.3 17.5 3.2
Bnp Fra Landbruk 3054.00 2974 2925 2984 3588 3018
Bnp Fra Construction 28694.00 28657 27926 28034 33715 28820
Bnp Fra Manufacturing 44760.00 44422 43291 43731 52593 44676
Bnp Fra Mining 3024.00 3072 2956 2954 3553 3051
Bnp Fra Forvaltningsloven 22710.00 21891 21690 22188 26684 22384
Bnp Fra Tjenester 366378.00 364109 359000 357951 430494 370488
Bnp Fra Transport 18775.00 19175 18728 18343 22061 19328

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 3.90 6.9 6.8 6.5 6.3 6
Sysselsatte 32991.00 28000 28250 29100 29750 30100
Arbeidsledige 2801.70 4100 3850 2500 2100 1750
Sysselsetting 76.40 74.8 75.1 75.6 76.2 76
Klimatiske forandringer 528.90 72 22 -66 -42 -32
Yrkesdeltakelse 79.50 77.9 78.2 78.4 78.6 78.8
Langtids arbeidsledighet 0.90 2.8 2.5 2.2 1.7 1.5
Arbeidsledighet for unge 11.80 11.5 11.5 11.2 11 11
Produktivitet 100.60 98.5 99 98.6 99.1 100
Lønnskostnader 113.70 105 108 110 111 109
Ledige Stillinger 476.00 420 470 510 560 600
Lønn 529.00 524 533 541 535 542
Lønninger innen produksjon 596.00 596 608 618 603 617
Lønnsveksten 1.00 -3.4 -2 0.5 1.2 1.6
Minstelønn 8.72 8.72 8.72 8.72 9.15 9.15
Befolkning 66.65 66.95 66.95 67.33 67.33 67.33
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 29.10 30.3 32.3 32.3 32.3 32.3
Arbeidsledighetsrate 6.00 -20 10 42 36 50

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 0.50 0.8 1.2 1.9 1.8 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.3 0.6 0.3 0.3 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 108.47 109 110 111 110 112
Harmoniserte Konsumprisindeks 108.47 109 110 111 110 112
Kjerne Konsumprisindeks 109.00 109 110 110 111 111
KjerneInflasjon 1.20 0.7 1 1.2 1.4 1.6
Bnp-Deflatoren 107.52 107 108 110 109 110
produsentprisene endring -1.40 -1.2 -0.8 0.4 1.2 1.6
MatInflasjon 1.80 1.5 1.6 1.7 1.6 2
Inflasjonsforventning 3.00 1.5 1.2 1.6 1.5 1.6
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 1.00 0.5 0.9 1.4 1.6 1.5
Produsentpriser 114.30 115 115 116 116 117
KPI Housing Utilities 105.80 108 107 108 108 110
Kpi Transport 110.60 113 113 114 113 116
Kjerneprodusentpriser 114.80 113 113 115 116 115

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Internbankrente 0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
Pengemengde 85897.00 85900 86800 89400 88700 95100
Pengemengden M1 2017972.00 2046000 2090800 2120800 2159000 2250800
Pengemengden M2 2674979.00 2723000 2779100 2819100 2859100 2899100
Pengemengden M3 3149039.00 3221000 3380000 3380000 3480000 3550000
Bankenes balanse 4314103.00 4391000 4410000 4450000 4510000 4590000
Sentralbankers balanse 771952.00 819000 724200 712200 715200 736200
Lån Til Privat Sektor 2642975.00 2770000 2850000 2820000 2860000 2880000
Innskudd Rente 0.00 0 1 0 0 1.25
Utlånsrente 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Privat gjeld til BNP 224.00 232 232 230 230 230

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 305.00 5830 6950 6850 6240 5200
Nåværende situasjon -21146.00 -11700 -12800 -18700 -18900 -14400
Nåværende situasjon mot BNP -3.80 -4 -4 -4.4 -4.4 -4.4
Import 37407.00 42620 43800 45900 47200 49500
Eksport 37712.00 48450 50750 52750 53440 54700
Utenlandsgjeld 7206055.00 7491000 7551000 7551000 7754000 7697000
Kapitalstrømmer -5388.00 12600 9900 21900 18900 12900
Utenlandske Direkte Investeringer -17870.00 -12300 -12900 15900 16200 9900
Gullreserver 310.30 310 310 310 310 310
Råoljeproduksjon 1068.00 750 750 750 800 800
Varer Handelsbalanse -7490.00 -8600 -13200 -10200 -13260 -10800
Turisme Inntekter 2310.00 1850 1490 1510 1850 2040
Turistankomster 3210.00 2500 2240 2820 2420 2840

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 80.70 100 100 96 96 96
Offentlige Budsjetter -1.80 -11 -11 -7.6 -7.6 -7.6
Regjeringens budsjetter verdi -49780.00 -27000 -12000 -2100 2500 1800
Offentlige Utgifter 96136.00 107500 110200 108880 109000 109500
Statens Utgifter Til Bnp 39.30 49 49 43 43 43
Statsgjeld -54499.00 -42400 -20460 -4460 -22600 -10440
Statens Inntekter 40734.00 30500 33870 34320 36800 42270
Asylsøknader 1175.00 1250 1270 1320 1380 1910

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 27.80 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.00 14 14 14 14 14

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit -87.00 -38 -14 -12 -10 -8
Service PMI 47.10 45 49.2 51 54 52
Produksjon PMI 50.10 49.5 50.5 51.2 55 52
Industriell Produksjon -24.40 -6 -3 4.5 16 5
Industriell Produksjon (Månedlig) -20.30 0.5 -1.6 1.5 0.8 1
Industriproduksjonen -28.50 -7 -4 5 19 6
Kapasitetsutnyttelsen 55.10 65 76 79 78 75
Nye ordere 12972.00 8100 9480 11280 12500 12180
Fabrikkordre -58.00 -26 -18 5 10 12
Konkurser 3883.00 5900 6600 4200 4500 5800
Bedriftens Fortjeneste 109555.00 101000 107000 108000 114000 115000
ZEW økonomisk sentiment 39.00 16 -12 -6 2 5
Bil Produksjon 5314.00 101000 65000 65000 108000 87000
Bilregistreringer 145377.00 271000 114000 264000 185000 136000
Liten - Forretnings - Feeling -84.00 -42 -20 -20 15 6
Ledende økonomisk indeks -10.40 10.5 4.8 1 0.8 0.7
Stål~~pos=trunc 700.00 600 850 850 850 850
Privat investering -0.30 3.8 -2 -2 1.1 2.5
Gruvedrift Produksjon -23.60 -7.6 -3.2 2.5 18.7 6.2
Sammensatt Pmi 47.70 46 50 51.4 54.5 52
Elektrisitets~~pos=trunc 29731.00 26400 30200 30200 30200 30400

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit -30.00 -26 -20 -16 -14 -14
Butikkhandel (Månedlig) 12.00 -1.3 1.5 1 -1.6 0.6
Butikkhandel (Årlig) -13.10 -6.3 -2.2 1 7.4 1.5
Forbruk 330817.00 331545 326139 323208 388710 336575
Disponibel personlig inntekt 354826.00 341771 341359 348493 419119 352283
Privat sparing 8.60 10 12 11 9 8
Bankenes Utlånsrente 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Husholdninger Gjeld Til Bnp 83.80 95 95 92 92 92
Cbi Varehandelen -37.00 -24 -17 5 12 7
Konsumerkreditt -4597.00 722 1243 -3691 1338 1283
Bensinpriser 1.35 1.28 1.22 1.16 1.1 1.05

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Nyestartede boliger 34260.00 29460 27750 30250 29460 32330
Konstruksjonsflyt ut -44.00 -7 -3.2 4.5 21 5.1
Boligpriser 409.70 401 402 406 410 418
Boliglån Godkjenninger 9.27 42.5 48 52.5 58 66
Hjem-Lån 1224.00 4200 1800 2200 2500 3600
Hjem Eierskap Rate 65.10 62 62 62 61.5 61.5
Landsomfattende boligpriser 431.70 425 426 430 436 440
Byggbestillinger 4.00 -6.3 -2 1.8 7.2 5
Bygg Pmi 55.30 49 44 51 55 50


Storbritannia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.