Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Aksjemarkedet 6007.05 5930 5816 5702 5592 5370
Valuta 1.29 1.29 1.28 1.27 1.26 1.25
10-årig statsobligasjon 0.17 0.19 0.2 0.22 0.23 0.27

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -20.40 14 4.8 1 0.8 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -21.70 -8.4 -4.3 -2.3 17.5 3.2
Arbeidsledighet 4.10 4.9 6.8 6.5 6.3 6
Inflasjon 0.20 0.2 0.9 1.9 1.8 2
Inflasjonen (Månedlig) -0.40 0.3 0.6 0.3 0.3 0.4
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Handelsbalanse 1074.00 830 4950 5850 4240 1200
Nåværende situasjon -21146.00 -11700 -12800 -18700 -18900 -14400
Nåværende situasjon mot BNP -3.80 -4 -4 -4.4 -4.4 -4.4
Regjeringens gjeld mot BNP 80.70 100 100 96 96 96
Offentlige Budsjetter -1.80 -11 -11 -7.6 -7.6 -7.6
Forretningstillit -1.00 -38 -14 -12 -10 -8
Service PMI 58.80 55.1 49.2 51 54 52
Produksjon PMI 55.20 53.8 50.5 51.2 55 52
Forbrukertillit -27.00 -26 -20 -16 -14 -14
Butikkhandel (Månedlig) 0.80 -1.3 1.5 1 -1.6 0.6
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -20.40 14 4.8 1 0.8 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -21.70 -8.4 -4.3 -2.3 17.5 3.2
BNP 2827.11 2280 2280 2460 2460 2460
Bnp Faste Priser 408046.00 509248 501389 500671 479454 517433
Brutto Nasjonal Produkt 537361.00 529327 523217 525002 631399 539960
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 64002.00 85660 83133 83952 75202 85793
Bnp Per Innbygger 43688.40 39800 39800 40100 40100 40100
Bnp Per Innbygger Ppp 46699.30 44100 44100 45200 45200 45200
Indeks for økonomisk aktivitet -11.70 -9.2 -6.3 -2.3 17.5 3.2
Bnp Fra Landbruk 3054.00 2974 2925 2984 3588 3018
Bnp Fra Construction 28694.00 28657 27926 28034 33715 28820
Bnp Fra Manufacturing 44760.00 44422 43291 43731 52593 44676
Bnp Fra Mining 3024.00 3072 2956 2954 3553 3051
Bnp Fra Forvaltningsloven 22710.00 21891 21690 22188 26684 22384
Bnp Fra Tjenester 366378.00 364109 359000 357951 430494 370488
Bnp Fra Transport 18775.00 19175 18728 18343 22061 19328

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 4.10 4.9 6.8 6.5 6.3 6
Sysselsatte 32979.00 28000 28250 29100 29750 30100
Arbeidsledige 2737.90 3600 3850 2500 2300 1750
Sysselsetting 76.50 74.8 75.1 75.6 75.7 76
Klimatiske forandringer 73.70 72 22 -66 -42 -32
Yrkesdeltakelse 79.80 77.9 78.2 78.4 78.6 78.8
Langtids arbeidsledighet 0.90 2.8 2.5 2.2 1.7 1.5
Arbeidsledighet for unge 12.90 13.3 13.3 13 12.8 12.6
Produktivitet 98.10 98.5 99 98.6 99.1 100
Lønnskostnader 113.70 108 108 113 113 109
Ledige Stillinger 434.00 420 470 510 560 600
Lønn 539.00 537 533 535 528 539
Lønninger innen produksjon 606.00 611 608 611 592 614
Lønnsveksten -1.00 -1 -2 -0.6 -0.2 1.1
Minstelønn 8.72 8.72 8.72 8.72 9.15 9.15
Befolkning 66.65 66.95 66.95 67.33 67.33 67.33
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 26.30 27 28 29 30 31
Arbeidsledighetsrate -12.00 -20 10 42 36 50

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 0.20 0.2 0.9 1.9 1.8 2
Inflasjonen (Månedlig) -0.40 0.3 0.6 0.3 0.3 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 108.61 109 109 111 111 112
Harmoniserte Konsumprisindeks 108.61 109 109 111 111 112
Kjerne Konsumprisindeks 109.00 109 111 110 111 114
KjerneInflasjon 0.90 0.7 1 1.2 1.4 1.6
Bnp-Deflatoren 114.19 107 107 110 116 110
produsentprisene endring -0.90 -1.2 -0.8 0.4 1.2 1.6
MatInflasjon 0.40 0.5 0.8 0.8 1.2 1.5
Inflasjonsforventning 3.00 2.8 2 1.6 1.5 1.9
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 0.50 0.5 0.9 1.1 1.2 1.5
Produsentpriser 115.10 115 120 116 116 123
KPI Housing Utilities 106.30 107 107 108 108 109
Kpi Transport 113.80 112 113 114 113 115
Kjerneprodusentpriser 114.80 113 118 115 116 121

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Internbankrente 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Pengemengde 87768.00 85900 86800 89400 88700 95100
Pengemengden M1 2063928.00 2046000 2090800 2120800 2159000 2250800
Pengemengden M2 2713963.00 2723000 2779100 2819100 2859100 2899100
Pengemengden M3 3198359.00 3221000 3380000 3380000 3480000 3550000
Bankenes balanse 4267699.00 4391000 4410000 4450000 4510000 4590000
Sentralbankers balanse 854517.00 865000 875200 871200 795200 811200
Lån Til Privat Sektor 2642975.00 2770000 2850000 2820000 2860000 2880000
Innskudd Rente 0.00 0 0 0 0 0
Utlånsrente 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Privat gjeld til BNP 224.00 232 232 230 230 230

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 1074.00 830 4950 5850 4240 1200
Nåværende situasjon -21146.00 -11700 -12800 -18700 -18900 -14400
Nåværende situasjon mot BNP -3.80 -4 -4 -4.4 -4.4 -4.4
Import 49143.00 47620 45800 45900 47200 51500
Eksport 50217.00 48450 50750 51750 51440 52700
Utenlandsgjeld 7206055.00 7491000 7551000 7551000 7754000 7697000
Kapitalstrømmer -5388.00 12600 9900 21900 18900 12900
Utenlandske Direkte Investeringer -17870.00 -12300 -12900 15900 16200 9900
Gullreserver 310.30 310 310 310 310 310
Råoljeproduksjon 1004.00 750 750 750 800 800
Varer Handelsbalanse -8635.00 -8600 -13200 -10200 -13260 -10800
Turisme Inntekter 780.00 1250 1490 1510 1850 1940
Turistankomster 1446.00 1200 2100 2500 2800 2440

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 80.70 100 100 96 96 96
Offentlige Budsjetter -1.80 -11 -11 -7.6 -7.6 -7.6
Regjeringens budsjetter verdi -25944.00 -42400 -20460 -4460 -22600 -10440
Offentlige Utgifter 82686.00 101500 110200 108880 109000 109500
Statens Utgifter Til Bnp 39.30 49 49 43 43 43
Statsgjeld 2004.00 2200 2500 2450 2110 2010
Statens Inntekter 56571.00 30500 33870 34320 36800 42270
Asylsøknader 2265.00 1250 1270 1320 1380 1910

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 27.80 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.00 14 14 14 14 14

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit -1.00 -38 -14 -12 -10 -8
Service PMI 58.80 55.1 49.2 51 54 52
Produksjon PMI 55.20 53.8 50.5 51.2 55 52
Industriell Produksjon -7.80 -6 -3 4.5 16 5
Industriell Produksjon (Månedlig) 5.20 0.5 -1.6 1.5 0.8 1
Industriproduksjonen -9.40 -7 -4 5 19 6
Kapasitetsutnyttelsen 64.50 65 71 75 78 75
Nye ordere 6173.00 8100 9480 11280 12500 12180
Fabrikkordre -44.00 -40 -18 5 10 12
Konkurser 2974.00 5900 6600 4200 4500 5800
Bedriftens Fortjeneste 83581.00 101000 107000 108000 114000 115000
ZEW økonomisk sentiment 35.10 35 2 5 2 5
Bil Produksjon 85696.00 101000 65000 65000 108000 87000
Bilregistreringer 87226.00 271000 114000 264000 185000 136000
Liten - Forretnings - Feeling -2.00 -2 -12 -20 -2 6
Ledende økonomisk indeks -7.60 14 4.8 1 0.8 0.7
Stål~~pos=trunc 515.00 600 850 850 850 850
Privat investering -31.40 18 -2 -2 1.1 2.5
Gruvedrift Produksjon -1.80 -7.6 -3.2 2.5 18.7 6.2
Sammensatt Pmi 59.10 54.9 50 51.4 54.5 52
Elektrisitets~~pos=trunc 29731.00 26400 30200 30200 30200 30400

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit -27.00 -26 -20 -16 -14 -14
Butikkhandel (Månedlig) 0.80 -1.3 1.5 1 -1.6 0.6
Butikkhandel (Årlig) 2.80 1 -2.2 2.2 7.4 1.5
Forbruk 254336.00 331545 326139 323208 298845 336575
Disponibel personlig inntekt 354826.00 341771 341359 346665 416921 352283
Privat sparing 8.60 10 12 11 9 8
Bankenes Utlånsrente 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Husholdninger Gjeld Til Bnp 84.50 95 95 92 92 92
Cbi Varehandelen -6.00 -12 -17 5 12 7
Konsumerkreditt 1220.00 722 1243 -3639 -449 1283
Bensinpriser 1.54 1.46 1.39 1.32 1.25 1.19

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Nyestartede boliger 34260.00 29460 27750 30250 29460 32330
Konstruksjonsflyt ut -12.80 -7 -3.2 4.5 21 5.1
Boligpriser 423.76 412 402 406 410 418
Boliglån Godkjenninger 66.28 42.5 48 52.5 58 66
Hjem-Lån 2673.00 3200 1800 2200 2500 3600
Hjem Eierskap Rate 65.20 62 62 61.5 61.5 61.5
Landsomfattende boligpriser 445.50 438 426 430 436 440
Byggbestillinger -45.00 -6.3 -2 1.8 37 5
Bygg Pmi 54.60 51.5 44 51 55 50


Storbritannia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.