Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Aksjemarkedet 6390.58 6128 6009 5893 5778 5550
Valuta 1.34 1.33 1.32 1.31 1.3 1.29
10-årig statsobligasjon 0.36 0.34 0.37 0.39 0.42 0.48

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 15.50 -2.6 1 2.1 1.6 1
Bnp Årlig Vekstrate -9.60 -6.4 -2.3 17.5 7.5 3.2
Arbeidsledighet 4.80 7.5 7.8 8.1 7.9 7.4
Inflasjon 0.70 0.7 0.9 1.6 1.5 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.6 0.3 0.3 0.4 0.4
Rentesats 0.10 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Handelsbalanse 613.00 -3100 5850 4240 2900 -2800
Nåværende situasjon -2764.00 -12800 -18700 -18900 -16200 -14400
Nåværende situasjon mot BNP -3.80 -4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Regjeringens gjeld mot BNP 80.70 100 96 96 96 96
Offentlige Budsjetter -1.80 -11 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Forretningstillit 0.00 -14 -12 -10 -16 -8
Service PMI 45.80 49.2 51 54 53.2 52
Produksjon PMI 55.60 54.5 51.2 55 53.6 52
Forbrukertillit -33.00 -28 -16 -14 -16 -14
Butikkhandel (Månedlig) 1.20 1.5 1 -1.6 -0.8 0.6
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 15.50 -2.6 1 2.1 1.6 1
Bnp Årlig Vekstrate -9.60 -6.4 -2.3 17.5 7.5 3.2
BNP 2827.11 2280 2460 2460 2460 2460
Bnp Faste Priser 490861.00 508870 517761 499330 527676 525154
Brutto Nasjonal Produkt 464971.00 512950 528539 546341 499844 529364
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 85755.00 89812 92787 87532 92187 92686
Bnp Per Innbygger 43688.40 39800 40100 40100 40100 40100
Bnp Per Innbygger Ppp 46699.30 44100 45200 45200 45200 45200
Indeks for økonomisk aktivitet -8.40 -7.4 -2.3 17.5 12.6 3.2
Bnp Fra Landbruk 3242.00 3103 3186 3605 3298 3202
Bnp Fra Construction 27526.00 29105 29520 22817 20875 30036
Bnp Fra Manufacturing 42784.00 43590 44662 42359 38754 44984
Bnp Fra Mining 5073.00 4921 4967 5886 5385 5079
Bnp Fra Forvaltningsloven 24439.00 22588 23628 28577 26145 23310
Bnp Fra Tjenester 346613.00 361182 367164 356702 326344 372740
Bnp Fra Transport 16360.00 18391 18345 15506 14187 18979

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 4.80 7.5 7.8 8.1 7.9 7.4
Sysselsatte 32507.00 28250 29100 29750 29950 30100
Arbeidsledige 2633.70 3850 2500 2300 2100 1750
Sysselsetting 75.30 75.1 75.6 75.7 75.8 76
Klimatiske forandringer -29.80 22 -66 -42 -16 -32
Yrkesdeltakelse 79.10 78.2 78.4 78.6 78.9 78.8
Langtids arbeidsledighet 0.90 2.5 2.2 1.7 1.8 1.5
Arbeidsledighet for unge 14.10 16.8 17.1 17.4 17.2 16.7
Produktivitet 103.00 99 98.6 99.1 99.5 100
Lønnskostnader 131.40 102 107 131 133 104
Ledige Stillinger 525.00 470 510 560 550 600
Lønn 553.00 532 535 528 559 538
Lønninger innen produksjon 622.00 608 611 592 628 614
Lønnsveksten 1.30 -2 -0.6 -0.2 1 1.1
Minstelønn 8.72 8.72 8.72 9.15 9.15 9.15
Befolkning 66.65 66.95 67.33 67.33 67.33 67.33
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 28.50 28 29 30 29 31
Arbeidsledighetsrate -164.00 10 42 36 25 50

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 0.70 0.7 0.9 1.6 1.5 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.6 0.3 0.3 0.4 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 109.10 109 110 110 111 111
Harmoniserte Konsumprisindeks 109.05 109 110 110 111 111
Kjerne Konsumprisindeks 109.90 111 110 111 111 114
KjerneInflasjon 1.50 1 1.2 1.4 1.3 1.6
Bnp-Deflatoren 109.12 103 106 114 114 105
produsentprisene endring -1.40 -0.8 0.4 1.2 1.1 1.6
MatInflasjon 0.60 0.8 0.8 1.2 1.1 1.5
Inflasjonsforventning 3.20 2 1.6 1.5 1.7 1.9
Detaljhandel - Pris - Hovedsiden 1.30 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5
Produsentpriser 107.90 120 116 116 116 123
KPI Housing Utilities 104.70 107 107 108 108 109
Kpi Transport 113.10 113 113 113 115 115
Kjerneprodusentpriser 110.30 118 115 116 116 121

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 0.10 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Internbankrente 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Pengemengde 88720.00 86800 89400 88700 91500 95100
Pengemengden M1 2083871.00 2090800 2120800 2159000 2198000 2250800
Pengemengden M2 2726605.00 2779100 2819100 2859100 2876000 2899100
Pengemengden M3 3211756.00 3380000 3380000 3480000 3522000 3550000
Bankenes balanse 4295471.00 4410000 4450000 4510000 4550000 4590000
Sentralbankers balanse 886061.00 875200 871200 795200 799600 811200
Lån Til Privat Sektor 2642975.00 2850000 2820000 2860000 2860000 2880000
Innskudd Rente 0.00 0 0 0 0 0
Utlånsrente 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Privat gjeld til BNP 224.00 232 230 230 230 230

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse 613.00 -3100 5850 4240 2900 -2800
Nåværende situasjon -2764.00 -12800 -18700 -18900 -16200 -14400
Nåværende situasjon mot BNP -3.80 -4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Import 49150.00 45800 45900 47200 49100 51500
Eksport 49763.00 50750 51750 51440 52000 52700
Utenlandsgjeld 7265322.00 7551000 7551000 7754000 7702000 7697000
Kapitalstrømmer 28806.00 9900 21900 18900 16400 12900
Utenlandske Direkte Investeringer -5474.00 -12900 15900 16200 -10400 9900
Gullreserver 310.29 310 310 310 310 310
Råoljeproduksjon 935.00 750 750 800 800 800
Varer Handelsbalanse -9348.00 -13200 -10200 -13260 -12200 -10800
Turisme Inntekter 780.00 1490 1510 1850 1800 1940
Turistankomster 1446.00 2100 2500 2800 2650 2440

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 80.70 100 96 96 96 96
Offentlige Budsjetter -1.80 -11 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Regjeringens budsjetter verdi -22318.00 -20460 -4460 -22600 -32200 -10440
Offentlige Utgifter 92384.00 110200 108880 109000 108200 109500
Statens Utgifter Til Bnp 39.30 49 43 43 43 43
Statsgjeld 2076.80 2500 2450 2110 1990 2010
Statens Inntekter 58832.00 33870 34320 36800 38200 42270
Asylsøknader 3160.00 1270 1320 1380 1250 1910

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 27.80 25.8 27.8 27.8 27.8 25.8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.00 12 14 14 14 12

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit 0.00 -14 -12 -10 -16 -8
Service PMI 45.80 49.2 51 54 53.2 52
Produksjon PMI 55.60 54.5 51.2 55 53.6 52
Industriell Produksjon -6.30 -5.2 4.5 16 5.1 5
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.50 2.5 1.5 0.8 0.6 1
Industriproduksjonen -7.90 -6.6 5 19 5.9 6
Kapasitetsutnyttelsen 73.90 71 75 78 77 75
Nye ordere 11100.00 9480 11280 12500 13200 12180
Fabrikkordre -40.00 -27 5 10 9 12
Konkurser 2672.00 6600 4200 4500 4200 5800
Bedriftens Fortjeneste 126492.00 107000 108000 114000 112200 115000
ZEW økonomisk sentiment -2.90 2 5 2 9 5
Bil Produksjon 110179.00 65000 65000 108000 119200 87000
Bilregistreringer 140945.00 114000 264000 185000 289000 136000
Liten - Forretnings - Feeling -2.00 -12 -12 -2 15 6
Ledende økonomisk indeks 15.50 -2.6 1 2.1 1.6 1
Stål~~pos=trunc 565.00 850 850 850 800 850
Privat investering 8.80 -2 -2 1.1 0.6 2.5
Gruvedrift Produksjon -9.90 -3.2 2.5 18.7 6.2 6.2
Sammensatt Pmi 47.40 50 51.4 54.5 53.2 52
Elektrisitets~~pos=trunc 29731.00 30200 30200 30200 30200 30400

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit -33.00 -28 -16 -14 -16 -14
Butikkhandel (Månedlig) 1.20 1.5 1 -1.6 -0.8 0.6
Butikkhandel (Årlig) 5.80 -2.2 2.2 7.4 1.4 1.5
Forbruk 304469.00 326756 330736 303524 327304 337212
Disponibel personlig inntekt 354494.00 345781 358210 416530 381081 356846
Privat sparing 28.10 17.5 15 12 13 10
Bankenes Utlånsrente 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Husholdninger Gjeld Til Bnp 84.50 95 92 92 92 92
Cbi Varehandelen -25.00 -4 5 12 9 7
Konsumerkreditt -590.00 713 -3060 -580 -669 725
Bensinpriser 1.52 1.45 1.33 1.26 1.2 1.37

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Nyestartede boliger 15930.00 27750 30250 29460 30900 32330
Konstruksjonsflyt ut -10.00 -11.6 4.5 21 6.5 5.1
Boligpriser 431.90 402 406 410 415 418
Boliglån Godkjenninger 97.53 48 52.5 58 62 66
Hjem-Lån 4286.00 1800 2200 2500 2900 3600
Hjem Eierskap Rate 65.20 62 61.5 61.5 61.5 61.5
Landsomfattende boligpriser 458.27 426 430 436 438 440
Byggbestillinger 0.60 -2 1.8 37 4.5 5
Bygg Pmi 53.10 44 51 55 53.2 50


Storbritannia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.