JAPAN - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER

Japan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 0.70 0.7 0.3 0.3 0.3 0.5
Arbeidsledighet 2.40 2.3 2.3 2.3 2.4 2.8
Inflasjon 1.20 1.3 1.3 1.4 1.1 1.5
Rentesats -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 0 0.1
Handelsbalanse 139.56 62.98 -122 4.08 -167 410
Regjeringens gjeld mot BNP 253.00 254 256 256 256 258
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 112.36
114 115 116 116 118
Aksjemarkedet 22532.08
23944 23633 23325 23022 21848
10-årig statsobligasjon 0.15
0.15 0.16 0.18 0.2 0.29
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 0.70
0.7 0.3 0.3 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.00
1.1 0.9 0.7 1.3 1
Bnp Vekst Annualisert 3.00
1.7 1.8 1.9 1.16 2.9
BNP 4872.14
4900 5110 5110 5110 5400
Bnp Faste Priser 537599.20
543355 538449 541362 544588 550435
Brutto Nasjonal Produkt 562569.10
569825 562054 566507 569882 577250
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 129862.00
130000 129000 131000 132000 131000
Bnp Per Innbygger 48556.93
49500 50100 50100 50100 51000
Bnp Per Innbygger Ppp 39002.22
40000 41500 41500 41500 43000
Bnp Fra Landbruk 4272.10
4340 4311 4302 4328 4397
Bnp Fra Construction 28365.30
28819 28621 28564 28734 29195
Bnp Fra Manufacturing 107759.60
109484 108729 108514 109160 110910
Bnp Fra Mining 213.80
217 216 215 217 220
Bnp Fra Forvaltningsloven 26247.90
26668 26484 26432 26589 27015
Bnp Fra Tjenester 21864.70
22215 22061 22018 22149 22504
Bnp Fra Transport 24250.60
24639 24469 24420 24566 24960
Bnp Fra Verktøy 8743.10
8883 8822 8804 8857 8999
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 2.40
2.3 2.3 2.3 2.4 2.8
Sysselsatte 66620.00
66784 66922 67054 67176 67966
Arbeidsledige 1670.00
1659 1648 1638 1630 1598
Deltid Sysselsettingen 7283.00
7338 7380 7422 7463 7837
Full Jobb 22173.00
22086 22105 22108 22107 22107
Sysselsetting 60.20
59.2 61.2 59.5 61.2 60.5
Yrkesdeltakelse 61.70
60.8 61.5 61.5 61.97 62.5
Arbeidsledighet for unge 4.10
3.9 3.91 3.91 3.91 3.91
Produktivitet 102.00
98.44 103 98.5 103 98.53
Ledige Stillinger 964.10
963 961 959 958 953
Lønn 304876.00
689000 328000 559000 314000 707000
Lønninger innen produksjon 340191.00
825000 356000 578000 352000 846000
Lønnsveksten 0.90
1.62 1.71 1.6 1.68 1.66
Minstelønn 848.00
848 870 870 870 900
Befolkning 126.71
126 127 126 126 124
Pensjonsalder Kvinner 62.00
62 62 62 62 63
Pensjonsalder Menn 62.00
62 62 62 62 63
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 1.20
1.3 1.3 1.4 1.1 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.00
0.2 0.2 0.3 0.08 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 101.70
103 102 102 103 106
Kjerne Konsumprisindeks 101.30
102 102 102 102 105
KjerneInflasjon 1.00
1 1.2 1.3 1.04 2
Bnp-Deflatoren 104.20
105 102 105 102 105
Produsentpriser 102.00
103 103 104 105 108
Eksportpriser 97.60
97.6 97.4 97.1 97.1 97.4
Importprisene 101.80
100 100 100 100 101
MatInflasjon 1.80
1.6 1.7 2.6 1.4 1.9
produsentprisene endring 3.00
3.2 2.9 2.7 2.5 1.8
KPI Housing Utilities 99.60
101 101 101 101 104
Kpi Transport 99.80
100 101 101 101 104
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats -0.10
-0.1 -0.1 -0.1 0 0.1
Internbankrente -0.08
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 0.03
Pengemengde 99819.30
99783 99772 99768 99766 99768
Pengemengden M1 760836.30
769648 778482 787023 795412 866578
Pengemengden M2 1006523.60
1015314 1022933 1030018 1037120 1101027
Pengemengden M3 1340548.90
1348754 1356974 1365139 1373245 1443605
Sentralbankers balanse 545534.90
556365 566597 576270 585562 658470
Valutareserver 1259700.00
1261331 1263060 1264778 1266462 1280074
Lån Til Privat Sektor 459756.30
460125 460002 459976 459970 459966
Innskudd Rente 0.32
0.32 0.32 0.32 0.32 0.42
Utenlandske - Lager - Investering 52.60
-120 -51.38 -51.39 -51.39 250
Investing i utenlandske obligasjoner 1016.90
179 178 178 178 178
Privat gjeld til BNP 229.40
226 227 228 228 227
Lånevekst 2.30
2.2 2.4 2.3 2.51 2.4
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse 139.56
62.98 -122 4.08 -167 410
Eksport 6726.65
6724 6700 6690 6685 6450
Import 6587.09
6586 6822 6686 6852 6040
Nåværende situasjon 1838.40
1799 1918 1828 1861 1847
Nåværende situasjon mot BNP 4.02
3.5 3 3 3 3.12
Utenlandsgjeld 426882.00
429624 432772 432465 432932 424855
Kjøpsbetingelser 95.90
97.31 97.21 96.71 96.71 96.31
Utenlandske Direkte Investeringer 13545.00
12620 12612 12614 12619 12620
Kapitalstrømmer 19120.00
5107 42654 12661 14389 12456
Turisme Inntekter 17929000.00
19900225 22054451 20535670 21600476 21146828
Turistankomster 2577800.00
2637100 2644200 2648200 2650800 2655500
Gullreserver 765.20
765 765 765 765 765
Terrorisme - Hovedsiden 3.60
2.2 3.6 1.5 1.5 1.3
Råoljeproduksjon 4.00
3.99 3.99 3.99 3.99 3.99
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 253.00
254 256 256 256 258
Offentlige Budsjetter -4.50
-4.4 -4.5 -4.5 -4.5 -4.4
Regjeringens budsjetter verdi -113831.00
-54452 -54475 -54475 -54475 -54453
Offentlige Utgifter 106792.20
108270 107531 107540 108180 109680
Militære Utgifter 46555.98
46566 46686 46807 46927 47183
Asylsøknader 759.00
270 277 270 269 271
Statens Utgifter Til Bnp 39.05
39.05 39.05 39.05 39.05 39.05
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forretningstillit 19.00
17 21 20 18.3 2
Service PMI 50.20
52.5 52 51.3 50.8 50.8
Produksjon PMI 52.50
51.9 52 53 51.78 51
Industriell Produksjon 0.20
3 -0.04 0.3 0.9 4
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.20
0.7 0.5 -0.2 0.1 0.1
Industriproduksjonen 0.30
2.5 0.03 0.02 0.01 3
Kapasitetsutnyttelsen 101.40
102 101 102 101 102
Nye ordere 1208.56
1116 1119 1120 1120 1120
Maskiner Bestillinger 6.80
-0.6 1.7 -1.4 0.12 0.2
Lagerendringer 443.30
226 285 327 393 423
Konkurser 621.00
672 670 670 668 669
Bedriftens Fortjeneste 26401.12
24598 22164 26552 23405 25516
Sammenfallende-Hovedsiden 117.50
118 118 118 118 118
Økonomi-følgere undersøkelse 48.60
48.42 48.4 48.43 48.41 48.42
Bil Produksjon 684742.00
688575 826652 794641 679238 694206
Bilregistreringer 265059.00
229486 251137 273989 255317 234962
Ledende økonomisk indeks 104.40
104 104 104 104 104
Liten - Forretnings - Feeling 14.00
13 15 12 10 -4
Internett-hastighet 20171.96
22872 23231 23638 24122 27785
IP-adresser 43689566.00
43485720 43487420 43486465 43487120 43487808
Privat investering 12.80
10.53 9.97 5.91 7.43 8.34
Gruvedrift Produksjon -7.20
-3.65 -2.56 -1.98 -1.69 -1.36
Ikke - Manufacturing - Pmi 22.00
24 24 26 21 21
Stål~~pos=trunc 8805.14
8664 8737 8673 8645 8670
Sementproduksjon 4963.00
4956 4971 4972 4971 4971
Konkurranseevne Index 82.47
5.49 5.49 5.49 5.49 5.49
Konkurranseevne Rank 5.00
9 9 9 9 9
Sammensatt Pmi 50.70
51.24 51.52 51.55 51.54 51.54
Enkle Å Gjøre Forretninger 34.00
36 36 36 36 39
Korrupsjon Index 73.00
73 73 73 73 73
Korrupsjon Rank 20.00
20 20 20 20 20
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forbrukertillit 43.40
44 43.9 43.9 43.42 43.9
Butikkhandel (Månedlig) 0.90
0.8 0.06 0.06 0.06 1.2
Butikkhandel (Årlig) 2.70
-0.9 1.7 2.1 1.43 0.9
Husholdningenes Utgifter 2.80
0.71 -0.63 -0.7 -0.71 2
Forbruk 301316.40
304597 301895 303426 305234 308566
Disponibel personlig inntekt 422.64
767 365 610 427 820
Privat sparing 21.20
50 5 42 10 48
Bankenes Utlånsrente 1.00
1 1.1 1.1 1.1 1.2
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.40
58.8 58 57.5 57.3 57.83
Konsumerkreditt 334396.00
337370 337479 336246 337233 336742
Bensinpriser 1.36
1.19 1.12 1.06 0.98 0.84
Bolig Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Nyestartede boliger 1.60
0.6 -0.21 -0.13 -0.14 1.5
Byggbestillinger 0.50
2.2 -1.89 -1.89 -1.88 2.2
Boligpriser 112.36
112 115 114 115 118
Hjem Eierskap Rate 61.70
61.8 61.82 61.84 61.86 62.11
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 30.86
30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Personalinntekt skattesats 55.95
55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Salgsskatt 8.00
8 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 29.20
29.2 29.2 29.2 29.2 29.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.75
14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.45
14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatur 4.06
8.85 2.06 19.56 16.55 12.24
nedbør 102.03
108 82.4 136 136 139