Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 110.59 109 110 110 111 112
Aksjemarkedet 21281.85 20480 20151 19826 19506 18883
10-årig statsobligasjon -0.02 0 0 0 0 0
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.3 0.7 1.2 0.9 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 0.00 0.9 1.4 1.3 1.2 0.9
Bnp Vekst Annualisert 1.40 1.8 1.9 1.28 2.7 2.9
Arbeidsledighet 2.40 2.4 2.3 2.4 2.5 2.8
Inflasjon 0.30 0.9 1.3 1.1 1.4 1.5
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3
Rentesats -0.10 -0.1 -0.1 0 0 0.1
Handelsbalanse -55.29 -480 -490 -470 400 410
Nåværende situasjon mot BNP 4.02 3 3 3 3 3.12
Regjeringens gjeld mot BNP 253.00 256 256 256 256 258
Offentlige Budsjetter -4.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.4
Forretningstillit 19.00 21 20 18.3 10 2
Service PMI 51.60 52 51.3 51.6 51.4 50.8
Produksjon PMI 50.30 52 50 51.7 51.4 51
Forbrukertillit 41.90 43.9 43.9 42.91 43.9 43.9
Butikkhandel (Månedlig) 0.90 0.13 0.08 0.07 0.7 1.2
Bedriftens Skattesats 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Personalinntekt skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.3 0.7 1.2 0.9 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 0.00 0.9 1.4 1.3 1.2 0.9
Bnp Vekst Annualisert 1.40 1.8 1.9 1.28 2.7 2.9
BNP 4872.14 5110 5110 5110 5110 5400
Bnp Faste Priser 534336.90 537188 539789 539573 534246 539589
Brutto Nasjonal Produkt 555909.30 560523 564292 561707 556162 561724
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 127536.10 128000 129000 127000 126000 109000
Bnp Per Innbygger 48556.93 50100 50100 50100 50100 51000
Bnp Per Innbygger Ppp 39002.22 41500 41500 41500 41500 43000
Bnp Fra Landbruk 4480.70 4521 4512 4539 4494 4539
Bnp Fra Construction 29714.00 29981 29922 30100 29803 30101
Bnp Fra Manufacturing 109203.90 110187 109968 110624 109532 110627
Bnp Fra Mining 231.70 234 233 235 232 235
Bnp Fra Forvaltningsloven 26247.90 26484 26432 26589 26327 26590
Bnp Fra Tjenester 21996.40 22194 22150 22282 22062 22283
Bnp Fra Transport 25233.60 25461 25410 25562 25309 25562
Bnp Fra Verktøy 9567.30 9653 9634 9692 9596 9692
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 2.40 2.4 2.3 2.4 2.5 2.8
Sysselsetting 60.00 61.2 59.5 61.2 59.6 60.5
Yrkesdeltakelse 61.40 61.5 61.5 62.06 61.3 62.5
Lønn 692030.00 328000 559000 314000 698000 711000
Lønninger innen produksjon 839280.00 356000 578000 352000 837000 846000
Minstelønn 874.00 874 874 874 900 925
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 0.30 0.9 1.3 1.1 1.4 1.5
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 101.50 102 102 103 103 105
Kjerne Konsumprisindeks 101.40 102 102 102 103 105
KjerneInflasjon 0.70 1 1.1 1.2 1.2 1.5
Produsentpriser 100.90 103 104 105 105 105
Eksportpriser 93.90 97.4 97.1 97.1 97.5 97.4
Importprisene 95.20 100 100 100 103 103
MatInflasjon -1.10 0.4 0.3 1.4 1 1.3
produsentprisene endring 0.60 2.9 2.7 2.5 2.4 1.8
KPI Housing Utilities 99.60 101 101 101 101 103
Kpi Transport 99.10 101 101 101 102 103
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats -0.10 -0.1 -0.1 0 0 0.1
Internbankrente -0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
Innskudd Rente 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
Lånevekst 2.40 2.4 2.3 2.21 2.5 2.4
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse -55.29 -480 -490 -470 400 410
Nåværende situasjon mot BNP 4.02 3 3 3 3 3.12
Import 7079.28 7410 7450 7450 5900 6040
Eksport 7024.00 6930 6960 6980 6300 6450
Kjøpsbetingelser 98.60 97.21 96.71 96.71 94.44 94.36
Kapitalstrømmer 1839.00 42654 12661 18373 12461 12456
Turistankomster 2631800.00 2284000 2378500 2358100 2426600 2451200
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 253.00 256 256 256 256 258
Offentlige Budsjetter -4.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.4
Regjeringens budsjetter verdi -60963.00 -54475 -54475 -54475 -54475 -54453
Offentlige Utgifter 107931.50 107559 107566 108406 107336 108410
Statens Utgifter Til Bnp 39.05 39.3 39.3 39.3 39.3 39.6
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Personalinntekt skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Salgsskatt 8.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 29.20 29.2 29.2 29.2 29.2 29.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit 19.00 21 20 18.3 10 2
Service PMI 51.60 52 51.3 51.6 51.4 50.8
Produksjon PMI 50.30 52 50 51.7 51.4 51
Industriell Produksjon -1.90 3.83 0.3 0.9 2.2 4
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.10 0.5 -0.2 0.1 0.4 0.1
Maskiner Bestillinger -0.10 1.7 -1.4 0.17 0.3 0.2
Sammenfallende-Hovedsiden 102.30 113 113 113 113 113
Økonomi-følgere undersøkelse 45.60 49.03 49.09 49.06 49.07 49.07
Bil Produksjon 763078.00 826652 794641 682658 694222 694206
Bilregistreringer 217762.00 253838 273989 260056 230921 234962
Liten - Forretnings - Feeling 14.00 15 12 10 5 -4
Ikke - Manufacturing - Pmi 24.00 24 26 21 22 21
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 41.90 43.9 43.9 42.91 43.9 43.9
Butikkhandel (Månedlig) 0.90 0.13 0.08 0.07 0.7 1.2
Butikkhandel (Årlig) 1.30 1.7 2.1 1.86 1.2 0.9
Forbruk 301521.80 301008 302553 303801 300802 303810
Disponibel personlig inntekt 849.90 365 610 427 795 820
Privat sparing 54.30 5 42 10 51 48
Bankenes Utlånsrente 1.00 1 1 1 1 1
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.40 58 57.5 57.3 57.6 57.6
Bensinpriser 1.30 1.28 1.25 1.22 1.19 1.19
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Boligpriser 110.40 115 114 115 116 118


Japan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.