Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 111.70 109 109 110 110 111
Aksjemarkedet 23479.15 22915 22665 22420 22174 21683
10-årig statsobligasjon -0.04 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate -1.60 0.8 0.7 0.5 0.6 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -0.40 -1.2 0.8 1 1.2 1.3
Bnp Vekst Annualisert -6.30 1.4 1.7 1.7 1.9 2.2
Arbeidsledighet 2.20 2.4 2.2 2.5 2.8 3
Inflasjon 0.80 0.9 1.4 1.5 1.5 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Rentesats -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Handelsbalanse -1312.60 700 500 -180 910 1010
Nåværende situasjon 524.00 3080 1250 1150 510 440
Nåværende situasjon mot BNP 3.50 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9
Regjeringens gjeld mot BNP 238.20 244 244 244 244 249
Offentlige Budsjetter -3.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Forretningstillit 0.00 12 9 9 5 5
Service PMI 51.00 50 51 53 52 51.9
Produksjon PMI 48.80 49.2 50.9 51 50.2 51
Forbrukertillit 39.10 43 42 41 43.9 43.9
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 -0.3 0.5 0.5 1.2 1.2
Bedriftens Skattesats 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62
Personalinntekt skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate -1.60 0.8 0.7 0.5 0.6 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -0.40 -1.2 0.8 1 1.2 1.3
Bnp Vekst Annualisert -6.30 1.4 1.7 1.7 1.9 2.2
BNP 4971.32 5400 5400 5400 5400 5700
Bnp Faste Priser 531244.00 530281 543605 545343 537619 544608
Brutto Nasjonal Produkt 564586.40 552573 566527 570232 571361 578789
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 126651.10 126000 130000 131000 128000 130000
Bnp Per Innbygger 48919.60 50200 50200 50200 50200 50900
Bnp Per Innbygger Ppp 39293.50 43000 43000 43000 43000 43000
Bnp Fra Landbruk 4685.40 4629 4723 4732 4742 4803
Bnp Fra Construction 29224.80 28874 29459 29517 29575 29960
Bnp Fra Manufacturing 112294.90 110947 113193 113418 113642 115120
Bnp Fra Mining 225.20 222 227 227 228 231
Bnp Fra Forvaltningsloven 26309.00 25993 26519 26572 26625 26971
Bnp Fra Tjenester 21744.70 21484 21919 21962 22006 22292
Bnp Fra Transport 25280.00 24977 25482 25533 25583 25916
Bnp Fra Verktøy 9761.20 9644 9839 9859 9878 10007

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbeidsledighet 2.20 2.4 2.2 2.5 2.8 3
Sysselsetting 60.80 60.4 61 61.3 61.5 62
Yrkesdeltakelse 62.10 61.3 61.3 61.3 62.5 62.5
Arbeidsledighet for unge 3.80 3.8 3.8 3.9 3.9 4.4
Produktivitet 95.90 109 96 102 101 101
Ledige Stillinger 957.93 960 990 990 990 1000
Lønn 688358.00 321681 564942 308533 695242 706365
Lønninger innen produksjon 827161.00 357791 583144 340137 835433 848800
Lønnsveksten 0.00 1 1.1 1.2 1 1.6
Minstelønn 901.00 901 901 901 925 950
Befolkning 126.25 126 126 126 125 125
Pensjonsalder Kvinner 62.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Menn 62.00 63 63 63 63 63
Jobber til applikasjonsforhold 1.57 1.56 1.58 1.59 1.6 1.6

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflasjon 0.80 0.9 1.4 1.5 1.5 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 102.30 102 103 103 104 106
Kjerne Konsumprisindeks 102.20 102 103 103 103 105
KjerneInflasjon 0.70 0.8 1 1.2 1 1.6
Produsentpriser 102.50 103 103 102 104 106
MatInflasjon 1.90 1.2 0.8 0.8 1.3 1.3
produsentprisene endring 1.70 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5
KPI Housing Utilities 100.40 100 101 101 102 104
Kpi Transport 99.90 100 99.63 99.67 101 103

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Rentesats -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Internbankrente -0.08 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
Sentralbankers balanse 578335.20 599897 600000 600000 618694 629114
Innskudd Rente -0.22 0.32 -0.33 -0.33 0.32 0.42
Utenlandske - Lager - Investering -214.40 150 200 200 250 250
Investing i utenlandske obligasjoner 1420.50 150 150 150 150 178
Lånevekst 1.90 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4
Privat gjeld til BNP 221.10 228 228 228 228 228

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalanse -1312.60 700 500 -180 910 1010
Nåværende situasjon 524.00 3080 1250 1150 510 440
Nåværende situasjon mot BNP 3.50 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9
Import 6743.14 6500 6100 6300 6740 6540
Eksport 5430.51 7000 6600 6500 6950 7050
Utenlandske Direkte Investeringer 20481.66 8000 15000 15000 15000 12540
Turisme Inntekter 13968000.00 28016246 20000000 20000000 20000000 21000000
Turistankomster 2661000.00 2060000 2150000 2200000 2450000 2502100
Råoljeproduksjon 4.00 3 3 3 3 3.17

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 238.20 244 244 244 244 249
Offentlige Budsjetter -3.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Offentlige Utgifter 110193.10 106123 110022 111050 111515 112965
Militære Utgifter 45362.00 46807 47143 47143 47143 47143
Statens Utgifter Til Bnp 38.90 39.6 39.6 39.6 39.6 40.5

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bedriftens Skattesats 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62
Personalinntekt skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 29.20 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forretningstillit 0.00 12 9 9 5 5
Service PMI 51.00 50 51 53 52 51.9
Produksjon PMI 48.80 49.2 50.9 51 50.2 51
Industriell Produksjon -3.10 -2.4 2 2 2 2.1
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.20 -0.3 0.5 0.5 0.1 0.1
Industriproduksjonen -3.20 1.2 0.5 0.5 3 3
Maskiner Bestillinger -12.50 -5.2 0.5 0.5 0.2 0.2
Konkurser 773.00 680 650 650 680 680
Bedriftens Fortjeneste 17323.17 21000 24000 24000 20491 22000
Sammenfallende-Hovedsiden 94.70 94.5 105 102 107 106
Økonomi-følgere undersøkelse 41.90 44 49 51 51 49
Bil Produksjon 690311.00 760000 680000 700000 650000 690000
Bilregistreringer 192821.00 345000 250000 270000 200000 205000
Ledende økonomisk indeks 91.60 93.6 99 98 101 100
Liten - Forretnings - Feeling -9.00 -10 -8 -6 -4 5
Maskinverktøy Ordre 80775.00 108450 89100 104870 107950 116150
Gruvedrift Produksjon -7.00 -1.52 -2 -2 -2 -1.32
Ikke - Manufacturing - Pmi 20.00 21 21 21 16 19
Privat investering 7.10 6.2 5.1 3.6 2.9 3.4
Reuters - Tankan - Indeks -5.00 -12 -8 -6 -2 -4
Sammensatt Pmi 50.10 51 52 52 52 51.5

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forbrukertillit 39.10 43 42 41 43.9 43.9
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 -0.3 0.5 0.5 1.2 1.2
Butikkhandel (Årlig) -2.60 -0.4 2 2 0.9 0.9
Husholdningenes Utgifter -4.80 0.6 1.5 1.5 2 2
Forbruk 293982.10 295999 303728 305729 297510 301378
Disponibel personlig inntekt 889.50 388 715 374 900 912
Privat sparing 59.20 5 40 40 48 48
Bankenes Utlånsrente 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.70 58.8 59 59 59 57.6
Konsumerkreditt 322298.00 317790 323776 325521 326166 330406
Bensinpriser 1.39 1.24 1.27 1.3 1.35 1.35

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Nyestartede boliger -7.90 -6 5 5 1.5 1.5
Byggbestillinger 21.40 5 -10 -10 2.2 2.2
Boligpriser 111.96 118 117 117 117 120
Hjem Eierskap Rate 61.70 61.84 62.09 62.09 62.09 62.09


Japan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.