Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 106.70 107 108 108 109 109
Aksjemarkedet 23198.82 22325 21827 21341 20863 19909
10-årig statsobligasjon 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -0.60 3.8 1.1 0.9 1.5 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -1.70 -3.4 -4 2 2.2 3.6
Bnp Vekst Annualisert -2.20 -3.4 -4 2 5 3.4
Arbeidsledighet 2.80 3.8 3.7 3.6 3.6 3.8
Inflasjon 0.10 -0.6 -0.4 0.2 0.6 1
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.3 0.3 -0.1 0.2 0.4
Rentesats -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Handelsbalanse -268.82 -180 910 300 0 1010
Nåværende situasjon 167.54 750 510 2250 2250 440
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 2.5 2.5 2.2 2.2 2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 236.60 250 250 255 255 255
Offentlige Budsjetter -3.80 -20 -20 -10.2 -10.2 -10.2
Forretningstillit -34.00 -27 -8 -12 -6 5
Produksjon PMI 45.20 48 49.2 50.5 50 51
Service PMI 45.40 50 50.5 51.6 51 51.9
Forbrukertillit 29.50 36 38 40 42 42
Butikkhandel (Månedlig) 13.10 -2.8 1.2 0.8 1.2 0.7
Bedriftens Skattesats 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62
Personalinntekt skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -0.60 3.8 1.1 0.9 1.5 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -1.70 -3.4 -4 2 2.2 3.6
Bnp Vekst Annualisert -2.20 -3.4 -4 2 5 3.4
BNP 5081.77 4750 4750 4900 4900 4900
Bnp Faste Priser 526460.70 521092 508241 536954 538007 526538
Brutto Nasjonal Produkt 549639.30 544017 530480 560596 561695 549578
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 126064.40 125000 130398 129000 129000 131050
Bnp Per Innbygger 49187.80 47200 47200 48200 48200 48200
Bnp Per Innbygger Ppp 41429.30 40900 40900 40900 41400 41400
Bnp Fra Landbruk 4685.40 4526 4498 4779 4788 4660
Bnp Fra Construction 29224.80 28231 28056 29809 29868 29066
Bnp Fra Manufacturing 112294.90 108477 107803 114541 114765 111684
Bnp Fra Mining 225.20 218 216 230 230 224
Bnp Fra Forvaltningsloven 26309.00 25414 25257 26835 26888 26166
Bnp Fra Tjenester 21744.70 21005 20875 22180 22223 21626
Bnp Fra Transport 25280.00 24420 24269 25786 25836 25142
Bnp Fra Verktøy 9761.20 9429 9371 9956 9976 9708

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 2.80 3.8 3.7 3.6 3.6 3.8
Sysselsetting 60.20 59.9 60.2 60.2 60.2 61
Yrkesdeltakelse 61.90 61.3 62.5 62.5 62.5 62.5
Arbeidsledighet for unge 4.00 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6
Produktivitet 85.10 102 101 101 101 101
Ledige Stillinger 742.49 650 690 790 790 800
Lønn 543312.00 305635 689735 318590 302892 693183
Lønninger innen produksjon 536151.00 336943 828815 340020 330050 832959
Lønnsveksten -1.70 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5
Minstelønn 901.00 901 925 925 925 950
Befolkning 126.01 126 125 125 125 125
Pensjonsalder Kvinner 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Jobber til applikasjonsforhold 1.11 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 0.10 -0.6 -0.4 0.2 0.6 1
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.3 0.3 -0.1 0.2 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 101.70 101 102 102 102 103
Kjerne Konsumprisindeks 101.60 101 101 102 102 102
KjerneInflasjon 0.00 -0.9 -0.8 -0.2 0.6 1
Produsentpriser 99.60 97.67 104 103 100 106
MatInflasjon 1.50 1.5 1.3 1.3 1.2 1.3
produsentprisene endring -0.90 -3.2 1.5 1.5 0.8 1.5
KPI Housing Utilities 100.40 99.2 100 100 101 101
Kpi Transport 97.80 97.61 99.5 100 98.39 100

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Internbankrente -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
Sentralbankers balanse 665885.20 650000 638000 628000 620000 629114
Innskudd Rente -0.16 -0.05 -0.1 -0.1 0 0
Utenlandske - Lager - Investering -578.60 200 250 250 250 250
Investing i utenlandske obligasjoner 1146.40 150 150 150 150 178
Lånevekst 6.30 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
Privat gjeld til BNP 223.80 228 228 228 228 228

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -268.82 -180 910 300 0 1010
Nåværende situasjon 167.54 750 510 2250 2250 440
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 2.5 2.5 2.2 2.2 2.2
Import 5130.86 4800 5800 5500 5800 6200
Eksport 4862.03 5600 6000 5800 5800 5200
Utenlandske Direkte Investeringer -18025.57 15000 15000 15000 15000 12540
Turisme Inntekter 39000.00 8000000 10000000 12000000 1500000 21000000
Turistankomster 2600.00 1900000 2100000 2200000 2200000 2502100

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 236.60 250 250 255 255 255
Offentlige Budsjetter -3.80 -20 -20 -10.2 -10.2 -10.2
Offentlige Utgifter 110232.10 114256 11370 11370 112458 110720
Militære Utgifter 45362.00 47143 47143 47143 47143 47143
Statens Utgifter Til Bnp 38.90 39.6 39.6 39.6 39.6 40.5

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62
Personalinntekt skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 29.20 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit -34.00 -27 -8 -12 -6 5
Produksjon PMI 45.20 48 49.2 50.5 50 51
Service PMI 45.40 50 50.5 51.6 51 51.9
Industriell Produksjon -17.70 2 2 2 2 2.1
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.70 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
Industriproduksjonen -17.70 -5 1.5 1.5 2 3
Maskiner Bestillinger 1.70 0.5 0.2 0.2 5 0.2
Konkurser 780.00 650 680 680 680 680
Bedriftens Fortjeneste 15136.00 15000 17000 16000 18000 20000
Sammenfallende-Hovedsiden 76.40 88 95 100 99 101
Økonomi-følgere undersøkelse 41.10 40 45 40 40 49
Bil Produksjon 251384.00 500000 600000 600000 580000 590000
Bilregistreringer 207473.00 200000 150000 140000 180000 205000
Ledende økonomisk indeks 85.00 89 90 95 95 100
Liten - Forretnings - Feeling -45.00 -30 -10 16 12 15
Gruvedrift Produksjon -5.70 -2 -2 -2 -2 -1.32
Maskinverktøy Ordre 69784.00 60870 80950 95950 85000 85150
Reuters - Tankan - Indeks -44.00 -35 -2 -2 5 -4
Privat investering 0.10 -3.6 2.9 2.9 2.9 3.4
Ikke - Manufacturing - Pmi -17.00 -14 -10 8 12 15
Sammensatt Pmi 44.90 49 50.3 51.2 52 51.2

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 29.50 36 38 40 42 42
Butikkhandel (Månedlig) 13.10 -2.8 1.2 0.8 1.2 0.7
Butikkhandel (Årlig) -1.20 -3.2 -2 1 3 1.2
Husholdningenes Utgifter -1.20 -3.5 2 2 3 2
Forbruk 291686.90 292411 307343 297521 298104 308880
Disponibel personlig inntekt 843.85 358 854 406 438 885
Privat sparing 62.10 10 48 15 48 48
Bankenes Utlånsrente 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 59.00 59 59 59 59 57.6
Konsumerkreditt 318095.00 311340 309189 324457 325093 320320
Bensinpriser 1.26 1.12 1.06 1.01 0.96 0.91

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Nyestartede boliger -12.80 -3 -1.5 -1.5 2 1.5
Byggbestillinger -13.40 -8 -12 -12 5 2.2
Boligpriser 115.93 115 116 116 116 117
Hjem Eierskap Rate 61.70 62.09 62.09 62.09 62.09 62.09


Japan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.