Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 103.67 104 105 105 105 106
Aksjemarkedet 28546.18 27912 27289 26681 26085 24891
10-årig statsobligasjon 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 5.30 0.9 1.5 0.6 0.5 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -5.80 2 8.5 4 2.6 2
Bnp Vekst Annualisert 22.90 2 5 2.3 3.4 3.4
Arbeidsledighet 2.90 3 2.8 3 3.1 3.2
Inflasjon -1.20 0.2 0.6 0.4 0.3 0.7
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 -0.1 0.2 0.1 0.4 0.4
Rentesats -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Handelsbalanse 751.01 200 0 300 1010 1010
Nåværende situasjon 1878.40 1250 1250 1600 440 650
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 3.2 3.2 3.2 3.2 3
Regjeringens gjeld mot BNP 236.60 255 255 255 255 260
Offentlige Budsjetter -3.80 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -7
Forretningstillit -10.00 -2 2 4 5 10
Produksjon PMI 49.70 50.5 50 51 51 50.5
Service PMI 45.70 51.6 51 52 51.9 51.6
Forbrukertillit 31.80 40 42 43 42 42
Butikkhandel (Månedlig) -2.00 0.8 1.2 0.3 0.7 0.6
Bedriftens Skattesats 30.62 30.86 30.62 30.62 30.86 30.86
Personalinntekt skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 5.30 0.9 1.5 0.6 0.5 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -5.80 2 8.5 4 2.6 2
Bnp Vekst Annualisert 22.90 2 5 2.3 3.4 3.4
BNP 5081.77 4900 4900 4900 4900 5100
Bnp Faste Priser 507615.70 513731 537068 526049 549366 527088
Brutto Nasjonal Produkt 533803.90 536273 560780 555309 571451 550216
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 118937.50 130398 129000 133000 131050 131050
Bnp Per Innbygger 49187.80 48200 48200 48200 48200 49100
Bnp Per Innbygger Ppp 41429.30 40900 41400 41400 41400 41780
Bnp Fra Landbruk 4883.30 4545 4779 5084 4598 4663
Bnp Fra Construction 28935.10 28348 29809 31709 30493 29085
Bnp Fra Manufacturing 117923.20 108926 114541 121840 112067 111758
Bnp Fra Mining 381.00 218 230 244 238 224
Bnp Fra Forvaltningsloven 27095.30 25520 26835 28545 26948 26183
Bnp Fra Tjenester 22059.10 21092 22180 23593 22573 21641
Bnp Fra Transport 22885.30 24522 25786 27429 25895 25159
Bnp Fra Verktøy 16498.00 9468 9956 10591 9818 9715

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 2.90 3 2.8 3 3.1 3.2
Sysselsetting 60.60 60.2 60.2 60.5 61 61
Yrkesdeltakelse 62.30 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Arbeidsledighet for unge 4.80 4.9 4.7 4.9 5 5
Produktivitet 96.70 98.2 99.3 100 101 101
Ledige Stillinger 780.16 740 790 790 800 900
Lønn 314090.00 687997 318773 544873 729355 691437
Lønninger innen produksjon 358193.00 827847 346178 540087 884547 831987
Lønnsveksten -2.20 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
Minstelønn 902.00 902 902 902 915 940
Befolkning 126.01 125 125 125 125 124
Pensjonsalder Kvinner 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Jobber til applikasjonsforhold 1.06 1.02 1.6 1.6 1.6 1.6

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon -1.20 0.2 0.6 0.4 0.3 0.7
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 -0.1 0.2 0.1 0.4 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 101.10 102 102 102 102 102
Kjerne Konsumprisindeks 101.10 102 102 102 102 103
KjerneInflasjon -1.00 -0.2 0.3 0.6 0.9 1.1
Produsentpriser 100.30 104 102 100 106 106
MatInflasjon -0.80 1.8 1.6 1.5 1.5 1.3
produsentprisene endring -2.00 -2.1 0.8 1.1 1.1 1.5
KPI Housing Utilities 100.40 100 101 101 101 102
Kpi Transport 98.60 100 98.39 98.99 98.59 99.29

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Internbankrente -0.07 -0.1 -0.1 -0.1 0.04 -0.1
Sentralbankers balanse 702582.20 730000 690000 670000 660000 650000
Innskudd Rente -0.15 -0.16 -0.15 -0.15 -0.12 -0.13
Utenlandske - Lager - Investering 169.90 250 250 250 250 250
Investing i utenlandske obligasjoner 272.40 150 150 150 150 178
Lånevekst 6.20 3.8 3.4 3 3 2.4
Privat gjeld til BNP 223.80 228 228 228 228 228

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 751.01 200 0 300 1010 1010
Nåværende situasjon 1878.40 1250 1250 1600 440 650
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 3.2 3.2 3.2 3.2 3
Import 5955.24 5800 5800 6000 6200 6200
Eksport 6706.25 5800 6100 6300 6200 6700
Turisme Inntekter 1075000.00 1200000 1500000 1700000 21000000 21000000
Turistankomster 58700.00 50000 100000 150000 175000 1200000

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 236.60 255 255 255 255 260
Offentlige Budsjetter -3.80 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -7
Offentlige Utgifter 114508.90 125000 127000 130000 131000 140000
Militære Utgifter 45362.00 47143 47143 47143 47143 47143
Statens Utgifter Til Bnp 38.90 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 30.62 30.86 30.62 30.62 30.86 30.86
Personalinntekt skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 29.20 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit -10.00 -2 2 4 5 10
Produksjon PMI 49.70 50.5 50 51 51 50.5
Service PMI 45.70 51.6 51 52 51.9 51.6
Industriell Produksjon -3.90 -2 5 3.5 2.3 2.3
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.50 2.5 2.9 1.4 1.1 1.1
Industriproduksjonen -3.10 -1 6 4 4 3
Kapasitetsutnyttelsen 92.60 97 99 100 102 106
Maskiner Bestillinger 1.50 1.2 5 2.9 2.9 0.2
Konkurser 558.00 710 720 690 680 680
Bedriftens Fortjeneste 12398.44 16000 18000 18000 20000 20000
Sammenfallende-Hovedsiden 89.10 93 97 100 101 101
Økonomi-følgere undersøkelse 35.50 40 40 44 49 49
Bil Produksjon 730653.00 650000 620000 730000 590000 590000
Bilregistreringer 210696.00 300000 220000 260000 205000 230000
Ledende økonomisk indeks 96.60 95 95 97 100 100
Liten - Forretnings - Feeling -27.00 -15 -6 9 15 8
Gruvedrift Produksjon -2.90 0.4 4 3 1.3 1
Maskinverktøy Ordre 97975.00 85950 85000 89000 85150 90150
Reuters - Tankan - Indeks -1.00 -12 -9 -4 -4 -4
Privat investering -10.60 2.9 2.9 2.9 3.4 3.4
Ikke - Manufacturing - Pmi -5.00 -12 -4 2 11 19
Sammensatt Pmi 46.70 51.2 52 52.1 51.2 52

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit 31.80 40 42 43 42 42
Butikkhandel (Månedlig) -2.00 0.8 1.2 0.3 0.7 0.6
Butikkhandel (Årlig) 0.70 1 3 1.5 1.2 1.4
Husholdningenes Utgifter 1.10 1.3 1.7 0.8 0.8 2
Forbruk 280783.50 307343 297698 291498 308880 308880
Disponibel personlig inntekt 383.99 868 406 916 872 872
Privat sparing 16.80 15 52 20 56 60
Bankenes Utlånsrente 1.00 1 1 1 1.1 1
Husholdninger Gjeld Til Bnp 63.70 64.2 64.5 64.6 65 67
Konsumerkreditt 429339.00 422911 445971 471309 340809 433907
Bensinpriser 1.31 1.16 1.06 1.01 1.1 1.1

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Nyestartede boliger -3.70 -2 2 2 2 1.5
Byggbestillinger -4.70 -7.6 5 2 2 2.2
Boligpriser 114.95 116 116 116 117 119
Hjem Eierskap Rate 61.70 62.09 62.09 62.09 62.09 62.09


Japan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.