Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 104.71 105 105 106 106 107
Aksjemarkedet 23521.27 22968 22456 21955 21464 20482
10-årig statsobligasjon 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -7.90 1.1 0.9 1.5 0.6 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -9.90 -3 2 8.5 4 2.6
Bnp Vekst Annualisert -28.10 -4 2 5 2.3 3.4
Arbeidsledighet 3.00 3 3 2.8 3 3.1
Inflasjon 0.00 0.1 0.2 0.6 0.4 0.3
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.3 -0.1 0.2 0.1 0.4
Rentesats -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Handelsbalanse 674.98 910 200 0 300 1010
Nåværende situasjon 2102.76 510 1250 1250 1600 440
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 3.5 3.2 3.2 3.2 3.2
Regjeringens gjeld mot BNP 236.60 250 255 255 255 255
Offentlige Budsjetter -3.80 -20 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2
Forretningstillit -27.00 -18 -12 -6 -1 5
Produksjon PMI 48.00 49.2 50.5 50 51 51
Service PMI 46.60 50.5 51.6 51 52 51.9
Forbrukertillit 32.70 38 40 42 43 42
Butikkhandel (Månedlig) 4.60 1.2 0.8 1.2 0.3 0.7
Bedriftens Skattesats 30.62 30.86 30.62 30.62 30.62 30.86
Personalinntekt skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -7.90 1.1 0.9 1.5 0.6 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -9.90 -3 2 8.5 4 2.6
Bnp Vekst Annualisert -28.10 -4 2 5 2.3 3.4
BNP 5081.77 4750 4900 4900 4900 4900
Bnp Faste Priser 484837.80 513731 537068 526049 504231 527088
Brutto Nasjonal Produkt 511805.80 536273 560780 555309 532278 550216
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 122557.90 122000 129000 133000 127000 125000
Bnp Per Innbygger 49187.80 47200 48200 48200 48200 48200
Bnp Per Innbygger Ppp 41429.30 40900 40900 41400 41400 41400
Bnp Fra Landbruk 4685.40 4545 4779 5084 4873 4663
Bnp Fra Construction 29224.80 28348 29809 31709 30394 29085
Bnp Fra Manufacturing 112294.90 108926 114541 121840 116787 111758
Bnp Fra Mining 225.20 218 230 244 234 224
Bnp Fra Forvaltningsloven 26309.00 25520 26835 28545 27361 26183
Bnp Fra Tjenester 21744.70 21092 22180 23593 22614 21641
Bnp Fra Transport 25280.00 24522 25786 27429 26291 25159
Bnp Fra Verktøy 9761.20 9468 9956 10591 10152 9715

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 3.00 3 3 2.8 3 3.1
Sysselsetting 60.30 60.2 60.2 60.2 60.5 61
Yrkesdeltakelse 62.10 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Arbeidsledighet for unge 4.70 3.6 4.1 4.1 3.9 3.6
Produktivitet 90.90 95.2 98.2 99.3 100 101
Ledige Stillinger 723.75 690 790 790 790 800
Lønn 302028.00 687997 318773 544873 420623 691437
Lønninger innen produksjon 329030.00 827847 346178 540087 560671 831987
Lønnsveksten -1.30 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5
Minstelønn 902.00 902 902 902 902 915
Befolkning 126.01 125 125 125 125 125
Pensjonsalder Kvinner 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Jobber til applikasjonsforhold 1.04 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 0.00 0.1 0.2 0.6 0.4 0.3
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.3 -0.1 0.2 0.1 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 102.00 104 102 102 102 106
Kjerne Konsumprisindeks 101.30 102 102 102 102 103
KjerneInflasjon -0.30 -0.3 -0.2 0.3 0.6 0.9
Produsentpriser 100.10 104 102 100 102 106
MatInflasjon 2.90 2.1 1.8 1.6 1.5 1.3
produsentprisene endring -0.80 0.5 0.5 0.8 1.1 1.5
KPI Housing Utilities 100.40 103 100 100 101 104
Kpi Transport 99.10 102 100 100 98.39 104

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Internbankrente -0.10 -0.06 -0.1 -0.1 -0.1 0.04
Sentralbankers balanse 689993.10 638000 628000 620000 620000 629114
Innskudd Rente -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.12
Utenlandske - Lager - Investering -94.00 250 250 250 250 250
Investing i utenlandske obligasjoner 419.80 150 150 150 150 178
Lånevekst 6.40 4.4 3.8 3.4 3 2.4
Privat gjeld til BNP 223.80 228 228 228 228 228

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse 674.98 910 200 0 300 1010
Nåværende situasjon 2102.76 510 1250 1250 1600 440
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 3.5 3.2 3.2 3.2 3.2
Import 5380.13 5500 5800 5800 6000 6200
Eksport 6055.11 5700 5800 6100 6300 6200
Utenlandske Direkte Investeringer 5547.17 15000 15000 15000 15000 12540
Turisme Inntekter 956000.00 10000000 12000000 1500000 1700000 21000000
Turistankomster 8700.00 8000 15000 52000 150000 175000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 236.60 250 255 255 255 255
Offentlige Budsjetter -3.80 -20 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2
Offentlige Utgifter 109609.00 11370 11370 112458 110000 110720
Militære Utgifter 45362.00 47143 47143 47143 47143 47143
Statens Utgifter Til Bnp 38.90 39.6 40.5 40.5 40.5 40.5

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 30.62 30.86 30.62 30.62 30.62 30.86
Personalinntekt skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 29.20 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit -27.00 -18 -12 -6 -1 5
Produksjon PMI 48.00 49.2 50.5 50 51 51
Service PMI 46.60 50.5 51.6 51 52 51.9
Industriell Produksjon -13.80 -4 -2 5 3.5 2.3
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.00 0.3 2.5 2.9 1.4 1.1
Industriproduksjonen -13.80 -3 -1 6 4 3
Kapasitetsutnyttelsen 84.60 92.1 94 97 100 102
Maskiner Bestillinger 0.20 1.2 1.2 5 2.9 0.2
Konkurser 565.00 680 710 720 690 680
Bedriftens Fortjeneste 12413.98 17000 16000 18000 18000 20000
Sammenfallende-Hovedsiden 79.40 85 93 97 100 101
Økonomi-følgere undersøkelse 49.30 45 40 40 44 49
Bil Produksjon 606013.00 600000 600000 580000 580000 590000
Bilregistreringer 252371.00 150000 140000 180000 180000 205000
Ledende økonomisk indeks 88.80 90 95 95 97 100
Liten - Forretnings - Feeling -44.00 -38 -20 -6 9 15
Gruvedrift Produksjon -4.40 -1.5 0.4 4 3 1.3
Maskinverktøy Ordre 84143.00 70950 85950 85000 89000 85150
Reuters - Tankan - Indeks -26.00 -21 -12 -9 -4 -4
Privat investering -11.30 2.9 2.9 2.9 2.9 3.4
Ikke - Manufacturing - Pmi -12.00 -11 8 12 19 25
Sammensatt Pmi 46.70 50.3 51.2 52 52.1 51.2

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit 32.70 38 40 42 43 42
Butikkhandel (Månedlig) 4.60 1.2 0.8 1.2 0.3 0.7
Butikkhandel (Årlig) -1.90 -2 1 3 1.5 1.2
Husholdningenes Utgifter -6.90 1 1.3 1.7 0.8 2
Forbruk 268662.00 285153 297698 291498 279408 292567
Disponibel personlig inntekt 436.28 863 406 916 584 885
Privat sparing 19.70 48 15 48 25 23
Bankenes Utlånsrente 1.00 1 1 1 1 1.1
Husholdninger Gjeld Til Bnp 59.30 59 59 59 59 57.6
Konsumerkreditt 434386.00 312410 324457 471309 451761 320532
Bensinpriser 1.28 1.16 1.06 1.01 0.96 1.1

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Nyestartede boliger -9.10 -1.5 -1.5 2 2 1.5
Byggbestillinger 28.50 -12 -12 5 2 2.2
Boligpriser 112.07 116 116 116 116 117
Hjem Eierskap Rate 61.70 62.09 62.09 62.09 62.09 62.09


Japan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.