Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 6.93 7 7.03 7.05 7.08 7.14
Aksjemarkedet 2976.53 3036 2990 2945 2901 2814
10-årig statsobligasjon 3.07 3.22 3.24 3.27 3.3 3.35
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 1.50 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 6.00 5.9 5.7 5.8 5.8 5.6
Arbeidsledighet 3.62 3.7 3.8 3.9 4 4.5
Inflasjon 4.50 2.4 2 2.1 2 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Rentesats 4.15 3.95 3.8 3.8 3.65 4
Kontanter - Reserve - Ratio 13.00 12 12 12 12 12
Handelsbalanse 472.10 150 600 550 130 110
Nåværende situasjon 491.89 250 520 520 520 80.28
Nåværende situasjon mot BNP 0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
Regjeringens gjeld mot BNP 50.50 52.5 52.5 52.5 52.5 54
Offentlige Budsjetter -4.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Forretningstillit 50.20 49.7 50.5 51.1 50.5 50.5
Service PMI 52.50 52.8 52 52.5 52 52.2
Produksjon PMI 51.50 49.8 50.2 50.7 50.1 50.4
Ikke - Manufacturing - Pmi 53.50 51 52.5 52.5 52 52
Forbrukertillit 124.60 116 120 120 115 110
Butikkhandel (Månedlig) 0.53 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 1.50 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 6.00 5.9 5.7 5.8 5.8 5.6
BNP 13608.15 15900 15900 15900 15900 17490
Brutto Nasjonal Produkt 896915.60 923375 922478 922926 948937 1002077
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 380771.80 392005 391624 391814 402857 425417
Bnp Per Innbygger 7755.00 8730 8730 8730 8730 9200
Bnp Per Innbygger Ppp 16186.80 18450 18450 18450 18450 19700
Bnp Fra Landbruk 70466.70 9028 23868 44252 74554 78729
Bnp Fra Construction 70904.30 11472 29927 49219 75017 79218
Bnp Fra Manufacturing 317108.70 73161 155185 237068 335501 354289
Bnp Fra Tjenester 534233.10 131248 265669 404323 565219 596871
Bnp Fra Transport 42802.10 9664 20825 32473 45285 47821
Bnp Faste Priser 990865.10 224496 473765 733518 1048335 1107042
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 3.62 3.7 3.8 3.9 4 4.5
Sysselsatte 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
Arbeidsledige 948.00 938 920 940 920 910
Lønn 82461.00 89300 89300 89300 89300 94900
Lønninger innen produksjon 72088.00 80500 80500 80500 80500 84100
Minstelønn 2480.00 2480 2550 2550 2550 2620
Befolkning 1400.05 1412 1412 1400 1406 1411
Pensjonsalder Kvinner 50.00 50 50 50 50 50
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 4.50 2.4 2 2.1 2 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 104.50 105 105 105 107 109
Kjerne Konsumprisindeks 101.40 104 104 104 103 105
KjerneInflasjon 1.40 1.9 2 2 1.8 1.7
Bnp-Deflatoren 684.89 701 699 699 699 712
Produsentpriser 99.50 102 102 101 100 102
produsentprisene endring -0.50 1.4 1.8 1.8 1.9 1.3
Eksportpriser 101.10 102 103 101 105 108
Importprisene 96.40 102 105 102 106 108
MatInflasjon 17.40 10 7.5 6.8 4.9 2.1
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 4.15 3.95 3.8 3.8 3.65 4
Kontanter - Reserve - Ratio 13.00 12 12 12 12 12
Internbankrente 3.17 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
Pengemengden M2 198650.00 202800 205805 209400 212600 220250
Valutareserver 3108000.00 3120000 3100000 3100000 300000 3100000
Sentralbankers balanse 371130.48 340000 350000 350000 350000 370063
Bankenes balanse 1140.00 1900 1800 1700 1300 1800
Lån Til Privat Sektor 21030.00 30475 26991 25871 22250 23496
Innskudd Rente 0.35 0.35 0.35 0.1 0.35 0.35
Lånevekst 12.30 13 13 12.7 12.4 12
Utlånsrente 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Reverse Reporenten 2.50 2.5 2.45 2.45 2.4 2.4
Fast Asset Investment 5.40 5.5 5.3 5.3 5.7 5.3
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 472.10 150 600 550 130 110
Nåværende situasjon 491.89 250 520 520 520 80.28
Nåværende situasjon mot BNP 0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
Import 1910.57 1600 1550 1650 1740 1800
Eksport 2382.68 1850 2150 2200 2230 2210
Utenlandsgjeld 19652.14 23000 23000 23000 23000 24500
Kjøpsbetingelser 104.88 100 98.1 99.02 99.06 100
Kapitalstrømmer -97.60 400 200 200 620 620
Utenlandske Direkte Investeringer 1367.10 400 720 720 1500 1500
Turistankomster 3054.00 3150 3150 3150 3150 3170
Råoljeproduksjon 3806.00 3600 3700 3700 3576 3576
Turisme Inntekter 5.97 6.75 6.75 6.75 6.75 7.15
Våpen Salg 1040.00 1809 1060 1060 1060 1060
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 50.50 52.5 52.5 52.5 52.5 54
Offentlige Budsjetter -4.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Regjeringens budsjetter verdi -13.80 -530 -500 -500 -496 -496
Offentlige Utgifter 220904.10 227421 227200 227310 233717 246805
Statens Inntekter 11263.00 15200 19200 19200 13000 14000
Fiscal Utgifter 15876.00 26500 31500 26500 31000 3200
Militære Utgifter 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 13.00 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate 48.00 48 48 48 48 48
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 37.00 37 37 37 37 37
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit 50.20 49.7 50.5 51.1 50.5 50.5
Service PMI 52.50 52.8 52 52.5 52 52.2
Produksjon PMI 51.50 49.8 50.2 50.7 50.1 50.4
Ikke - Manufacturing - Pmi 53.50 51 52.5 52.5 52 52
Industriell Produksjon 6.90 5.7 5.2 5.2 5.2 5
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.58 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
Industriproduksjonen 7.00 5.6 5 5 5.5 5.4
Lagerendringer 15873.10 13212 14445 14445 14445 14445
Totalt Vehicle Sales 2659000.00 2450000 2000000 2250000 2550000 2650000
Bil Produksjon 2185380.00 2000000 1450000 1750000 1980000 2050000
Bilregistreringer 2213089.00 1960000 1700000 1800000 2000000 2100000
Gruvedrift Produksjon 5.60 0.4 1.2 1.2 1.2 1.6
Stål~~pos=trunc 80287.00 82000 81500 81500 79000 81000
Kapasitetsutnyttelsen 77.50 76 76.2 76.2 76.5 76
Sammensatt Pmi 52.60 50 50 51 51.4 51.6
Sementproduksjon 19935.00 16500 19500 20500 18000 19000
Bedriftens Fortjeneste 5610070.00 1200000 2850000 4400000 6750000 6950000
Elektrisitets~~pos=trunc 654400.00 560000 580000 580000 670000 680000
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 124.60 116 120 120 115 110
Butikkhandel (Månedlig) 0.53 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Butikkhandel (Årlig) 8.00 8 7.8 7.8 7.5 7.5
Forbruk 348209.60 358482 358134 358308 368406 389036
Disponibel personlig inntekt 42359.00 41567 41488 41527 41527 43853
Privat sparing 36.10 34 34 34 34 34
Bankenes Utlånsrente 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Konsumerkreditt 432954.13 397430 413193 429561 458065 483717
Bensinpriser 0.73 0.77 0.79 0.81 0.83 0.83
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54.60 53 54 54 55 55
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Boligpriser 6.60 8 7 6.5 6 6
Nyboligsalg 139440.00 41500 62000 62000 145100 151500


Kina - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.