Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 6.49 6.5 6.52 6.54 6.56 6.61
Aksjemarkedet 3467.71 3465 3380 3297 3216 3060
10-årig statsobligasjon 2.89 2.95 2.98 3.01 3.04 3.1

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.30 1.1 1.3 1.5 1.5 1.1
Bnp Årlig Vekstrate 7.90 6.3 5.6 5.6 6 5.9
Arbeidsledighet 5.00 5.2 5.1 5.1 5.1 5.2
Inflasjon 1.10 1.8 3.1 3.2 3.1 3.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.40 0.3 0.5 -0.2 0.3 0.2
Rentesats 3.85 3.85 3.85 4 4 4.25
Kontanter - Reserve - Ratio 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Handelsbalanse 515.30 390 910 1020 1000 1010
Nåværende situasjon 751.00 400 340 -250 600 400
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 0.3 0.3 0.9 0.9 0.9
Regjeringens gjeld mot BNP 66.80 65 65 70 70 70
Offentlige Budsjetter -3.70 -3.2 -3.2 -3 -3 -3
Forretningstillit 50.90 52 52 51.8 51.6 52
Service PMI 50.30 53 52.2 52 51 51.5
Ikke - Manufacturing - Pmi 53.50 51 53 52.8 52 52.9
Produksjon PMI 51.30 52 51.7 51.5 51.5 50.7
Forbrukertillit 121.80 124 120 118 119 120
Butikkhandel (Månedlig) 0.70 0.3 0.3 1.1 0.3 0.5
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.30 1.1 1.3 1.5 1.5 1.1
Bnp Årlig Vekstrate 7.90 6.3 5.6 5.6 6 5.9
BNP 14722.73 14600 14600 15700 15700 15700
Brutto Nasjonal Produkt 1009151.00 1050806 1065663 1065663 1069700 1128538
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 435682.60 448606 460081 460081 461824 487226
Bnp Per Innbygger 8405.18 8840 8840 9020 9020 9020
Bnp Per Innbygger Ppp 16410.80 17700 17700 18210 18210 18210
Bnp Faste Priser 532167.00 765029 1072881 263271 564097 1136181
Bnp Fra Landbruk 28402.00 51156 82108 11967 30106 86953
Bnp Fra Construction 33335.00 51387 77083 12690 35335 81631
Bnp Fra Manufacturing 174606.00 237291 330603 85505 185082 350109
Bnp Fra Tjenester 296611.00 426528 585000 153495 314408 619514
Bnp Fra Transport 22704.00 31422 43889 10631 24066 46479

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 5.00 5.2 5.1 5.1 5.1 5.2
Sysselsatte 78657.00 77820 77820 77820 77820 77820
Arbeidsledige 1060.00 1070 1060 1000 1020 1050
Lønn 97379.00 96500 96500 99100 99100 99100
Lønninger innen produksjon 82783.00 84100 84100 87600 87600 87600
Minstelønn 2480.00 2540 2540 2650 2650 2650
Befolkning 1443.50 1465 1465 1495 1495 1495
Pensjonsalder Kvinner 55.00 50 50 50 50 50
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 1.10 1.8 3.1 3.2 3.1 3.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.40 0.3 0.5 -0.2 0.3 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 100.20 114 115 104 103 119
Kjerne Konsumprisindeks 100.90 103 108 102 101 103
KjerneInflasjon 0.90 0.9 1.4 1.3 1.3 1.4
Bnp-Deflatoren 689.46 702 711 712 711 733
Produsentpriser 107.40 104 106 106 106 106
produsentprisene endring 8.80 10.2 11.3 4.7 2 2
Eksportpriser 97.80 104 106 107 107 108
Importprisene 110.40 98 98 100 100 102
MatInflasjon -1.70 0.3 0.4 1.9 2.1 3

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 3.85 3.85 3.85 4 4 4.25
Kontanter - Reserve - Ratio 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Internbankrente 3.13 3.13 3.13 3.28 3.28 3.28
Pengemengde 8430.00 8315 8887 9210 9210 9220
Pengemengden M1 63750.00 62265 59800 63300 63300 60841
Pengemengden M2 231780.00 228000 220250 231000 231000 225000
Sentralbankers balanse 389897.36 390000 390000 350000 340000 370063
Bankenes balanse 2120.00 1250 1300 1700 1400 1800
Valutareserver 3214000.00 3150000 3190000 3190000 3190000 3200000
Lån Til Privat Sektor 36700.00 38000 30000 35000 35000 25000
Innskudd Rente 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Lånevekst 12.30 12.4 13 13.2 13.2 13
Utlånsrente 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Reverse Reporenten 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Fast Asset Investment 12.60 4.5 5.3 5.1 5.1 5.3

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 515.30 390 910 1020 1000 1010
Nåværende situasjon 751.00 400 340 -250 600 400
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 0.3 0.3 0.9 0.9 0.9
Import 2298.90 2280 2200 2180 2240 2200
Eksport 2814.20 2670 3110 3200 3240 3210
Utenlandsgjeld 24007.90 23000 24500 24500 24500 24500
Kjøpsbetingelser 88.59 106 108 107 107 106
Utenlandske Direkte Investeringer 909.60 420 510 970 970 1500
Kapitalstrømmer -751.00 220 -150 -240 230 -220
Turistankomster 3188.00 2500 2500 3100 3100 3100
Råoljeproduksjon 4024.00 3950 3790 3820 3820 3810
Turisme Inntekter 6.63 2 2 4.5 4.5 4.5

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 66.80 65 65 70 70 70
Offentlige Budsjetter -3.70 -3.2 -3.2 -3 -3 -3
Regjeringens budsjetter verdi -178.30 -610 -720 -720 -720 -450
Offentlige Utgifter 238874.00 28500 28500 29100 29100 29100
Statens Inntekter 20662.00 12000 14000 17000 17000 15000
Fiscal Utgifter 28123.00 31000 3200 3000 3000 3200
Militære Utgifter 244934.00 300000 300000 300000 300000 300000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 13.00 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate 48.00 48 48 48 48 48
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 37.00 37 37 37 37 37
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 50.90 52 52 51.8 51.6 52
Service PMI 50.30 53 52.2 52 51 51.5
Ikke - Manufacturing - Pmi 53.50 51 53 52.8 52 52.9
Produksjon PMI 51.30 52 51.7 51.5 51.5 50.7
Industriell Produksjon 8.30 4.4 5 4.5 4.5 5.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.56 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
Industriproduksjonen 8.70 5.1 5.4 5.9 5.9 5.4
Lagerendringer 6718.00 14445 14445 15000 15000 15000
Totalt Vehicle Sales 2020000.00 2580000 2650000 2320000 2210000 2150000
Bil Produksjon 1555000.00 2100000 2500000 2600000 2700000 2800000
Bilregistreringer 1569000.00 1840000 1900000 1500000 1700000 2400000
Gruvedrift Produksjon 0.70 2.2 1.6 1.9 1.9 1.6
Stål~~pos=trunc 93900.00 99000 93000 86000 84000 83000
Kapasitetsutnyttelsen 78.40 77.1 76 76.8 76.7 76
Sammensatt Pmi 50.60 53 51.6 51.4 51 50.6
Sementproduksjon 22433.00 23800 22000 20100 21500 20000
Elektrisitets~~pos=trunc 686000.00 660200 722982 722982 740000 764714
Bedriftens Fortjeneste 3424740.00 6012000 6950000 4600000 4600000 7150000

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 121.80 124 120 118 119 120
Butikkhandel (Månedlig) 0.70 0.3 0.3 1.1 0.3 0.5
Butikkhandel (Årlig) 12.10 4.2 5.1 3.9 4 4
Forbruk 387176.10 410207 408858 408858 410407 432981
Disponibel personlig inntekt 43834.00 45028 46289 46289 46464 49020
Bankenes Utlånsrente 2.95 2.95 2.95 3.1 3.1 3.1
Husholdninger Gjeld Til Bnp 61.70 61.5 62 61 61 64
Konsumerkreditt 516127.95 504733 515906 530896 542062 546345
Bensinpriser 0.91 0.86 0.82 0.78 0.74 0.7

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Boligpriser 4.70 4.6 4.8 5 5 5.3
Nyboligsalg 84633.00 115000 160500 160500 160500 165500


Kina - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.