Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 6.40 6.45 6.47 6.49 6.51 6.55
Aksjemarkedet 3589.11 3486 3401 3318 3238 3082
10-årig statsobligasjon 2.98 3.01 3.04 3.06 3.09 3.15

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 0.20 1.3 1.5 1.5 1.2 1.1
Bnp Årlig Vekstrate 4.90 5.6 5.6 6 5.5 5.9
Arbeidsledighet 4.90 5.1 5.1 5.1 5 5.2
Inflasjon 0.70 1 1.2 1.7 1.9 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.3 -0.2 0.3 0.2 0.2
Rentesats 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
Kontanter - Reserve - Ratio 12.00 12 12 12 12 12
Handelsbalanse 667.58 210 420 700 850 910
Nåværende situasjon 528.00 340 -250 600 600 400
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 0.3 0.9 0.9 0.9 0.9
Regjeringens gjeld mot BNP 66.80 69 72 72 72 70
Offentlige Budsjetter -3.70 -3.2 -3 -3 -3 -3
Forretningstillit 49.60 52 51.8 51.6 51.5 52
Service PMI 53.40 50.2 52 51 50.5 51.5
Ikke - Manufacturing - Pmi 53.20 51 50.8 51 52 50.9
Produksjon PMI 50.00 50.3 50.5 50.5 51 51.3
Forbrukertillit 117.50 120 118 119 117 120
Butikkhandel (Månedlig) 0.30 0.3 1.1 0.3 0.5 0.5
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 0.20 1.3 1.5 1.5 1.2 1.1
Bnp Årlig Vekstrate 4.90 5.6 5.6 6 5.5 5.9
BNP 14722.73 15600 16700 16700 16700 16700
Brutto Nasjonal Produkt 1009151.00 1065663 1065663 1069700 1064654 1128538
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 435682.60 460081 460081 461824 459645 487226
Bnp Per Innbygger 8405.18 8840 9020 9020 9020 9020
Bnp Per Innbygger Ppp 16410.80 17700 18210 18210 18210 18210
Bnp Faste Priser 513488.00 962233 258889 544297 541730 1019005
Bnp Fra Landbruk 28402.00 82108 11967 30106 29964 86953
Bnp Fra Construction 33335.00 77083 12690 35335 35168 81631
Bnp Fra Manufacturing 174606.00 330603 85505 185082 184209 350109
Bnp Fra Tjenester 296611.00 585000 153495 314408 312925 619514
Bnp Fra Transport 22704.00 43889 10631 24066 23953 46479

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 4.90 5.1 5.1 5.1 5 5.2
Sysselsatte 78657.00 78820 79000 79000 79000 77820
Arbeidsledige 1042.00 1060 1000 920 910 950
Lønn 97379.00 102500 108100 108100 108100 108100
Lønninger innen produksjon 82783.00 84100 87600 87600 87600 87600
Minstelønn 2480.00 2540 2650 2650 2650 2650
Befolkning 1443.50 1465 1495 1495 1495 1495
Pensjonsalder Kvinner 55.00 50 50 50 50 50
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 0.70 1 1.2 1.7 1.9 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.3 -0.2 0.3 0.2 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 100.60 113 102 102 103 115
Kjerne Konsumprisindeks 101.20 102 101 102 102 103
KjerneInflasjon 1.20 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4
Bnp-Deflatoren 689.46 695 696 698 701 714
Produsentpriser 110.30 106 106 106 106 106
produsentprisene endring 10.70 9.9 4.7 4 3.9 3
Eksportpriser 106.50 108 107 107 105 108
Importprisene 115.70 110 105 105 100 102
MatInflasjon -5.20 0.4 1.9 2.1 2.9 3

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
Kontanter - Reserve - Ratio 12.00 12 12 12 12 12
Internbankrente 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35
Pengemengde 8690.00 8887 9210 9210 8900 9220
Pengemengden M1 62460.00 63000 63300 63300 61000 60841
Pengemengden M2 234280.00 237000 239000 239000 228000 225000
Sentralbankers balanse 379487.47 390000 350000 340000 350000 370063
Bankenes balanse 1660.00 1300 1700 1400 1300 1800
Valutareserver 3201000.00 3190000 3190000 3190000 3270000 3200000
Lån Til Privat Sektor 29278.00 30000 35000 35000 32000 25000
Innskudd Rente 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Lånevekst 11.90 11.9 12.2 12.2 12.5 13
Utlånsrente 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Reverse Reporenten 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Fast Asset Investment 7.30 6.3 5.1 4.2 4 3.9

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse 667.58 210 420 700 850 910
Nåværende situasjon 528.00 340 -250 600 600 400
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 0.3 0.9 0.9 0.9 0.9
Import 2389.80 2700 2580 2340 2250 2200
Eksport 3057.37 2910 3000 3040 3100 3110
Utenlandsgjeld 24007.90 25000 24500 24500 24500 24500
Kjøpsbetingelser 92.05 94.8 98.18 102 107 106
Utenlandske Direkte Investeringer 1292.60 510 970 970 1000 1500
Kapitalstrømmer -528.00 -150 240 230 400 250
Turistankomster 3188.00 2500 3100 3100 3100 3100
Råoljeproduksjon 4056.00 4290 3920 3960 3890 3810
Turisme Inntekter 6.63 2 4.5 4.5 4.5 4.5

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 66.80 69 72 72 72 70
Offentlige Budsjetter -3.70 -3.2 -3 -3 -3 -3
Regjeringens budsjetter verdi -435.10 -720 -720 -720 -720 -450
Offentlige Utgifter 238874.00 28500 29100 29100 29100 29100
Statens Inntekter 12372.00 14000 17000 21000 21000 15000
Fiscal Utgifter 17443.00 39000 25000 29000 29000 40000
Militære Utgifter 244934.00 300000 300000 300000 300000 300000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 13.00 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate 48.00 48 48 48 48 48
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 27.00 37 37 27 27 27
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit 49.60 52 51.8 51.6 51.5 52
Service PMI 53.40 50.2 52 51 50.5 51.5
Ikke - Manufacturing - Pmi 53.20 51 50.8 51 52 50.9
Produksjon PMI 50.00 50.3 50.5 50.5 51 51.3
Industriell Produksjon 3.10 5 4.5 4.5 4.1 5.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.05 0.5 0.4 0.4 0.2 0.3
Industriproduksjonen 5.50 4.9 5 4.7 4.6 4.9
Lagerendringer 6718.00 8000 15000 15000 15000 12000
Totalt Vehicle Sales 2067099.00 1950000 2020000 2110000 2001010 2150000
Bil Produksjon 1767000.00 1900000 2200000 2300000 2100000 2500000
Bilregistreringer 1751000.00 1900000 1500000 1700000 1750000 2400000
Gruvedrift Produksjon 2.50 0.8 1.9 1.9 1.1 1.6
Stål~~pos=trunc 83200.00 81000 80000 79000 79000 83000
Kapasitetsutnyttelsen 77.10 77 76.8 76.7 76.8 76
Sammensatt Pmi 51.40 51.6 51.4 51 51.3 50.6
Sementproduksjon 21516.68 22000 20100 21500 21500 20000
Elektrisitets~~pos=trunc 738350.00 722982 722982 740000 740000 764714
Bedriftens Fortjeneste 5605140.00 5950000 5600000 5600000 6500000 7150000

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit 117.50 120 118 119 117 120
Butikkhandel (Månedlig) 0.30 0.3 1.1 0.3 0.5 0.5
Butikkhandel (Årlig) 4.40 2.1 0.9 1.4 2 4
Forbruk 387176.10 408858 408858 410407 408471 432981
Disponibel personlig inntekt 43834.00 46289 46289 46464 46245 49020
Bankenes Utlånsrente 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Husholdninger Gjeld Til Bnp 61.30 64 67 70 70 74
Konsumerkreditt 523687.81 515906 530896 547096 552491 546345
Bensinpriser 0.90 0.86 0.81 0.77 0.73 0.7

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Boligpriser 3.80 4 3.9 3.8 3.8 3.3
Nyboligsalg 108062.00 110500 100500 100500 103700 125500


Kina - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.