Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 7.03 7.07 7.1 7.13 7.16 7.21
Aksjemarkedet 2932.39 2882 2837 2792 2747 2661
10-årig statsobligasjon 3.23 3.31 3.33 3.36 3.39 3.44
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 1.50 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2
Bnp Årlig Vekstrate 6.00 6.1 6 5.9 5.8 5.8
Arbeidsledighet 3.61 3.8 3.7 3.8 3.9 4
Inflasjon 3.80 1.9 2 2 2.1 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2
Rentesats 4.20 4.05 3.95 3.8 3.8 3.5
Kontanter - Reserve - Ratio 13.00 12.75 12 12 12 12
Handelsbalanse 428.09 550 150 150 150 130
Nåværende situasjon 549.00 72.22 250 520 520 80.28
Nåværende situasjon mot BNP 0.40 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Regjeringens gjeld mot BNP 50.50 51.9 52.5 52.5 52.5 52.5
Offentlige Budsjetter -4.20 -3.8 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Forretningstillit 49.30 50.9 49.7 50.5 51.1 50.5
Produksjon PMI 51.70 50.3 49.8 50.2 50.7 50.1
Ikke - Manufacturing - Pmi 52.80 52 51 52.5 52.5 52
Service PMI 51.10 52.9 52.8 52 52.5 52
Forbrukertillit 124.10 118 116 120 120 115
Butikkhandel (Månedlig) 0.46 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 1.50 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2
Bnp Årlig Vekstrate 6.00 6.1 6 5.9 5.8 5.8
BNP 13608.15 14200 14900 14900 14900 14900
Brutto Nasjonal Produkt 896915.60 875143 874318 925901 949834 925901
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 380771.80 367574 367227 388893 403237 388893
Bnp Per Innbygger 7755.00 8250 8730 8730 8730 8730
Bnp Per Innbygger Ppp 16186.80 16800 18450 18450 18450 18450
Bnp Fra Landbruk 43005.00 68683 68618 9296 24576 72666
Bnp Fra Construction 45134.00 65578 65516 11160 11150 69382
Bnp Fra Manufacturing 233457.00 323775 323470 76362 76290 342554
Bnp Fra Tjenester 376925.00 498219 497750 129656 262360 527116
Bnp Fra Transport 31894.00 43024 42983 10126 10116 45519
Bnp Faste Priser 697798.00 955228 954328 226239 477538 1010631
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 3.61 3.8 3.7 3.8 3.9 4
Sysselsatte 77586.00 77740 77820 77820 77820 77820
Arbeidsledige 947.00 946 938 920 940 920
Lønn 82461.00 86100 89300 89300 89300 89300
Lønninger innen produksjon 72088.00 76500 80500 80500 80500 80500
Minstelønn 2480.00 2480 2480 2550 2550 2550
Befolkning 1395.38 1398 1400 1400 1400 1400
Pensjonsalder Kvinner 50.00 50 50 50 50 50
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 3.80 1.9 2 2 2.1 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 103.80 104 104 104 105 106
Kjerne Konsumprisindeks 1.50 104 104 104 104 106
Produsentpriser 98.40 100 102 102 101 102
produsentprisene endring -1.60 -0.4 1.4 1.8 1.8 1.9
MatInflasjon 15.50 6 1.9 1.8 1.8 1.9
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 4.20 4.05 3.95 3.8 3.8 3.5
Kontanter - Reserve - Ratio 13.00 12.75 12 12 12 12
Internbankrente 3.84 3.48 3.38 3.23 3.23 2.93
Bankenes balanse 661.30 1200 1900 1800 1700 1300
Lån Til Privat Sektor 6189.00 1200 1900 1800 23964 1500
Innskudd Rente 0.35 0.35 0.25 0.1 0.1 -0.2
Lånevekst 12.40 12.9 13.2 13 12.7 12.4
Reverse Reporenten 2.50 2.5 2.5 2.45 2.45 2.4
Fast Asset Investment 5.20 5.6 5.5 5.3 5.3 5.7
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 428.09 550 150 150 150 130
Nåværende situasjon 549.00 72.22 250 520 520 80.28
Nåværende situasjon mot BNP 0.40 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Import 1701.19 1500 1600 1550 1550 1940
Eksport 2129.28 2150 1750 2250 2250 2330
Utenlandsgjeld 19652.14 18500 19000 19000 20812 19000
Kjøpsbetingelser 102.49 94.8 94.8 100 98.1 94.8
Utenlandske Direkte Investeringer 1107.80 1400 400 720 720 1500
Turistankomster 3054.00 3100 3150 3150 3150 3150
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 50.50 51.9 52.5 52.5 52.5 52.5
Offentlige Budsjetter -4.20 -3.8 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Regjeringens budsjetter verdi -191.60 -530 -530 -500 -500 -496
Offentlige Utgifter 220906.00 234381 234160 247975 233939 247975
Statens Inntekter 13617.00 11200 15200 19200 19200 13000
Fiscal Utgifter 25543.00 31000 26500 30000 30000 26800
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 13.00 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate 48.00 48 48 48 48 48
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 37.00 37 37 37 37 37
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 49.30 50.9 49.7 50.5 51.1 50.5
Produksjon PMI 51.70 50.3 49.8 50.2 50.7 50.1
Ikke - Manufacturing - Pmi 52.80 52 51 52.5 52.5 52
Service PMI 51.10 52.9 52.8 52 52.5 52
Industriell Produksjon 4.70 5.4 5.7 5.2 5.2 5.2
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.17 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
Industriproduksjonen 4.60 5.8 5.6 5 5 5.5
Gruvedrift Produksjon 3.90 2.7 0.4 1.2 1.2 1.2
Sammensatt Pmi 52.00 51 50 50 51 51.4
Bedriftens Fortjeneste 4593350.00 6400000 1200000 3300000 3300000 6750000
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 124.10 118 116 120 120 115
Butikkhandel (Månedlig) 0.46 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5
Butikkhandel (Årlig) 7.20 8 8 7.8 7.8 7.5
Forbruk 348209.60 336878 336560 356417 368754 356417
Bankenes Utlånsrente 3.25 3.25 3.15 3 3 2.7
Bensinpriser 0.71 0.69 0.67 0.65 0.63 0.6
Husholdninger Gjeld Til Bnp 53.60 53 53 54 54 55
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Boligpriser 7.80 8 8 7 6.5 6


Kina - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.