Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 6.50 6.52 6.55 6.57 6.6 6.65
Aksjemarkedet 3606.75 3499 3392 3289 3188 2988
10-årig statsobligasjon 3.16 3.18 3.21 3.23 3.26 3.31

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 2.60 1.6 1 1.1 1.3 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 6.50 6.7 5.1 5.3 5.6 5.9
Arbeidsledighet 5.20 5.5 5.4 5.4 5.1 5.2
Inflasjon 0.20 0.5 1.9 2.2 1.9 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.5 0.1 0.3 0.3 0.2
Rentesats 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
Kontanter - Reserve - Ratio 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Handelsbalanse 781.74 640 500 320 1010 1010
Nåværende situasjon 942.00 305 250 400 340 400
Nåværende situasjon mot BNP 1.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.9
Regjeringens gjeld mot BNP 52.60 65 65 65 65 70
Offentlige Budsjetter -2.80 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4.4
Forretningstillit 51.90 51 51.7 52 52 52
Service PMI 56.30 53 52.9 53 52.2 51.5
Ikke - Manufacturing - Pmi 55.70 52.5 51.4 51 53 52.9
Produksjon PMI 53.00 52 53 52 51.7 50.7
Forbrukertillit 124.00 128 124 124 120 120
Butikkhandel (Månedlig) 1.24 0.8 0.4 0.3 0.3 0.5
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 2.60 1.6 1 1.1 1.3 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 6.50 6.7 5.1 5.3 5.6 5.9
BNP 14342.90 14600 14600 14600 14600 15700
Brutto Nasjonal Produkt 988528.90 1054760 1038944 1040921 1043887 1105476
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 422018.80 450294 443542 444386 445652 471945
Bnp Per Innbygger 8254.30 8840 8840 8840 8840 9020
Bnp Per Innbygger Ppp 16116.70 17700 17700 17700 17700 18210
Bnp Fra Landbruk 77754.00 10868 27382 50674 50818 53816
Bnp Fra Construction 72995.70 10006 29990 51088 51234 54257
Bnp Fra Manufacturing 313071.10 68973 152441 239043 239724 253867
Bnp Fra Tjenester 553976.80 130900 270950 421618 422819 447766
Bnp Fra Transport 41561.70 8392 19459 31383 31472 33329
Bnp Faste Priser 1015986.00 220340 479901 761094 763262 808294

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 5.20 5.5 5.4 5.4 5.1 5.2
Sysselsatte 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
Arbeidsledige 1126.00 1000 980 970 960 950
Lønn 93383.00 96500 96500 96500 96500 99100
Lønninger innen produksjon 78147.00 84100 84100 84100 84100 87600
Minstelønn 2480.00 2540 2540 2540 2540 2650
Befolkning 1400.05 1406 1406 1406 1411 1417
Pensjonsalder Kvinner 50.00 50 50 50 50 50
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 0.20 0.5 1.9 2.2 1.9 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.5 0.1 0.3 0.3 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 111.50 113 112 114 114 116
Kjerne Konsumprisindeks 100.40 106 102 102 108 108
KjerneInflasjon 0.40 1 1.1 0.9 1.4 1.4
Bnp-Deflatoren 692.50 696 706 708 706 719
Produsentpriser 107.80 104 104 101 106 106
produsentprisene endring -0.40 -0.1 0.3 0.7 1.5 2
Eksportpriser 97.80 103 103 104 108 108
Importprisene 95.40 96 94 98 100 102
MatInflasjon 1.20 -1.2 0.6 1.5 1 3

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
Kontanter - Reserve - Ratio 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Internbankrente 3.00 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77
Pengemengde 8430.00 8162 7947 7947 7887 7887
Pengemengden M1 62560.00 62265 62265 56818 56818 58841
Pengemengden M2 218680.00 214200 214200 218000 220250 220250
Sentralbankers balanse 387675.54 380000 340000 360000 360000 370063
Bankenes balanse 1260.00 2100 1900 1700 1300 1800
Valutareserver 3216500.00 3200000 3100000 3150000 3190000 3200000
Lån Til Privat Sektor 17200.00 41000 36000 38000 30000 25000
Innskudd Rente 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Lånevekst 12.80 13.5 12 12.4 13 13
Utlånsrente 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Reverse Reporenten 2.20 2 2 2 2 2
Fast Asset Investment 2.90 3.2 4.9 4.5 5.3 5.3

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 781.74 640 500 320 1010 1010
Nåværende situasjon 942.00 305 250 400 340 400
Nåværende situasjon mot BNP 1.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.9
Import 2037.54 1700 1750 2150 2100 2200
Eksport 2819.28 2340 2250 2470 3110 3210
Utenlandsgjeld 20573.00 23000 23000 23000 24500 24500
Kjøpsbetingelser 102.52 94.8 110 107 94.8 94.8
Utenlandske Direkte Investeringer 1443.70 1300 1350 1200 1500 1500
Kapitalstrømmer -942.00 320 450 220 -150 220
Turistankomster 3188.00 1500 1500 1500 1500 2500
Råoljeproduksjon 3918.00 3920 3840 3950 3790 3810
Turisme Inntekter 5.97 2 2 2 2 4.5
Våpen Salg 1040.00 1060 1060 1060 1060 1060

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 52.60 65 65 65 65 70
Offentlige Budsjetter -2.80 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4.4
Regjeringens budsjetter verdi 570.70 -420 -420 -610 -720 -450
Offentlige Utgifter 238874.00 28500 28500 28500 28500 29100
Statens Inntekter 10956.00 17000 14000 12000 14000 14000
Fiscal Utgifter 18407.00 27800 33000 29000 3200 3200
Militære Utgifter 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 13.00 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate 48.00 48 48 48 48 48
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 37.00 37 37 37 37 37
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit 51.90 51 51.7 52 52 52
Service PMI 56.30 53 52.9 53 52.2 51.5
Ikke - Manufacturing - Pmi 55.70 52.5 51.4 51 53 52.9
Produksjon PMI 53.00 52 53 52 51.7 50.7
Industriell Produksjon 7.30 6.3 5.9 4.4 5 5
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.10 0.7 1.2 0.5 0.5 0.3
Industriproduksjonen 7.70 7.2 5.9 5.1 5.4 5.4
Lagerendringer 6609.00 14445 14445 14445 14445 14445
Totalt Vehicle Sales 2830000.00 2400000 2580000 2580000 2650000 2650000
Bil Produksjon 2331000.00 1930000 1910000 2100000 2500000 2800000
Bilregistreringer 2375000.00 2450000 2200000 2220000 2300000 2400000
Gruvedrift Produksjon 4.90 1.9 1.7 2.2 1.6 1.6
Stål~~pos=trunc 87660.00 85000 92000 90000 83000 83000
Kapasitetsutnyttelsen 78.00 76.9 76.5 76.5 76 76
Sammensatt Pmi 55.80 53 54 53 51.6 50.6
Sementproduksjon 21333.00 22400 19900 19800 19000 20000
Elektrisitets~~pos=trunc 631500.00 651642 651642 660200 722982 764714
Bedriftens Fortjeneste 5744500.00 4500000 5750000 6012000 6950000 7150000

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit 124.00 128 124 124 120 120
Butikkhandel (Månedlig) 1.24 0.8 0.4 0.3 0.3 0.5
Butikkhandel (Årlig) 4.60 4.9 4.3 4.2 5.1 6
Forbruk 385895.60 411751 405576 406348 407506 431549
Disponibel personlig inntekt 42359.00 45197 44519 44604 44731 47370
Bankenes Utlånsrente 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Konsumerkreditt 488547.51 469882 479953 499985 511542 541723
Bensinpriser 0.68 0.7 0.48 0.46 0.66 0.66
Husholdninger Gjeld Til Bnp 59.10 61 62 61.5 62 64

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Boligpriser 3.80 5.2 5.7 5.6 5.6 6.5
Nyboligsalg 154567.00 19000 65000 115000 160500 165500


Kina - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.