Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 6.72 6.72 6.74 6.77 6.79 6.84
Aksjemarkedet 3130.24 3058 2972 2889 2807 2652
10-årig statsobligasjon 2.75 2.85 2.87 2.9 2.93 2.98

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 1.30 1.5 1.2 1.1 1.3 1.1
Bnp Årlig Vekstrate 4.80 4 3.5 4.9 3.7 5.4
Arbeidsledighet 6.10 4.8 5 5.2 5.2 5.2
Inflasjon 2.10 2 1.9 1.8 1.3 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2
Rentesats 3.70 3.65 3.45 3.45 3.45 3.75
Kontanter - Reserve - Ratio 11.25 11 11 11 11 11
Handelsbalanse 51.12 70 85 91 91 95
Nåværende situasjon 895.00 600 600 400 400 400
Nåværende situasjon mot BNP 1.80 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9
Regjeringens gjeld mot BNP 66.80 72 72 70 70 75
Offentlige Budsjetter -3.70 -3 -3 -3 -3 -3.1
Forretningstillit 47.40 51.6 51.5 52 51.2 52
Service PMI 36.20 53 52 51.5 51.8 50.5
Ikke - Manufacturing - Pmi 41.90 51 52 50.9 50.9 51.3
Produksjon PMI 46.00 49.1 51 51.3 50.3 51.3
Forbrukertillit 113.20 119 117 120 120 120
Butikkhandel (Månedlig) -0.69 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 1.30 1.5 1.2 1.1 1.3 1.1
Bnp Årlig Vekstrate 4.80 4 3.5 4.9 3.7 5.4
BNP 14722.73 16700 16700 16700 16700 17400
Brutto Nasjonal Produkt 1133518.00 1049517 1044471 1189060 1175458 1253270
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 435682.60 453110 450931 457031 451803 481711
Bnp Per Innbygger 10430.73 9020 9020 9020 9020 9090
Bnp Per Innbygger Ppp 16410.80 18210 18210 18210 18210 18350
Bnp Fra Landbruk 10953.80 29653 53420 87157 11359 91863
Bnp Fra Construction 13029.00 34407 56020 84065 13511 88605
Bnp Fra Manufacturing 93551.50 181404 276709 390831 97013 411936
Bnp Fra Tjenester 153037.40 306038 463229 639554 158700 674090
Bnp Fra Transport 10430.30 23102 35901 49367 10816 52033
Bnp Faste Priser 256322.10 532875 817721 1149464 265806 1211535

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 6.10 4.8 5 5.2 5.2 5.2
Sysselsatte 74652.00 79000 79000 79000 79000 80000
Arbeidsledige 1102.00 920 910 950 950 980
Lønn 97379.00 108100 108100 108100 108100 112400
Lønninger innen produksjon 82783.00 87600 87600 87600 87600 90500
Minstelønn 2590.00 2650 2650 2650 2650 2750
Befolkning 1412.60 1414 1414 1414 1425 1425
Pensjonsalder Kvinner 55.00 50 50 50 50 50
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 2.10 2 1.9 1.8 1.3 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 102.50 102 103 103 104 105
Kjerne Konsumprisindeks 100.90 102 102 102 102 102
KjerneInflasjon 0.90 0.9 0.8 0.5 0.6 0.5
Bnp-Deflatoren 696.46 710 710 709 706 723
Produsentpriser 108.50 116 118 117 118 121
produsentprisene endring 8.00 8 6.9 5 4.2 3
Eksportpriser 108.93 107 105 105 105 108
Importprisene 117.10 115 114 112 112 102
MatInflasjon 1.90 1.1 1.3 3 3.5 3

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 3.70 3.65 3.45 3.45 3.45 3.75
Kontanter - Reserve - Ratio 11.25 11 11 11 11 11
Internbankrente 3.26 3.21 3.01 3.01 3.01 3.01
Pengemengde 9560.00 9810 9900 9220 9220 8829
Pengemengden M1 63610.00 63300 61000 60841 60841 60841
Pengemengden M2 249970.00 255000 250000 245000 245000 225000
Valutareserver 3119700.00 3200000 3270000 3200000 3200000 3200000
Sentralbankers balanse 389336.03 420000 440000 430000 430000 400000
Bankenes balanse 645.40 2400 1900 1200 3000 1200
Lån Til Privat Sektor 9102.00 25000 32000 25000 25000 25000
Innskudd Rente 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Lånevekst 10.90 11.2 11.8 12 12 12
Fast Asset Investment 6.80 4.2 4 3.9 3.9 3.9
Reverse Reporenten 2.10 2 2 1.9 1.9 1.9

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse 51.12 70 85 91 91 95
Nåværende situasjon 895.00 600 600 400 400 400
Nåværende situasjon mot BNP 1.80 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9
Import 222.50 234 225 220 220 235
Eksport 273.62 304 310 311 311 330
Utenlandsgjeld 27466.00 24500 24500 24500 24500 24500
Kjøpsbetingelser 93.02 92.72 92.11 95.09 93.75 106
Kapitalstrømmer -895.00 230 400 250 250 250
Utenlandske Direkte Investeringer 744.70 500 1400 1900 550 1500
Turistankomster 0.00 1000 1000 1200 1200 1570
Råoljeproduksjon 4185.00 3960 3890 3810 3810 3810
Turisme Inntekter 6.63 4.5 4.5 4.5 4.5 5

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 66.80 72 72 70 70 75
Offentlige Budsjetter -3.70 -3 -3 -3 -3 -3.1
Offentlige Utgifter 245679.00 29100 29100 29100 29100 29100
Statens Inntekter 12256.00 21000 21000 15000 15000 18000
Fiscal Utgifter 17346.00 42000 36000 39000 41000 38000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 13.00 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate 39.02 39.02 39.02 39.02 39.02 39.02
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 28.52 28.52 28.52 28.52 28.52 28.52
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forretningstillit 47.40 51.6 51.5 52 51.2 52
Service PMI 36.20 53 52 51.5 51.8 50.5
Ikke - Manufacturing - Pmi 41.90 51 52 50.9 50.9 51.3
Produksjon PMI 46.00 49.1 51 51.3 50.3 51.3
Industriell Produksjon -2.90 4.5 4.1 5.5 5.7 4.1
Industriell Produksjon (Månedlig) -7.08 0.4 0.2 0.3 0.5 0.3
Industriproduksjonen -4.60 3.7 4.6 4.9 5.3 4.8
Lagerendringer 6718.00 15000 15000 12000 12000 10000
Totalt Vehicle Sales 1181000.00 2110000 2001010 2150000 2150000 2050000
Bil Produksjon 996000.00 2300000 2100000 2500000 2500000 2700000
Bilregistreringer 965000.00 1700000 1750000 2400000 2500000 2400000
Ledende økonomisk indeks 97.47 105 105 110 110 110
Kapasitetsutnyttelsen 75.80 76.7 76.8 77 77.3 77
Sammensatt Pmi 37.20 51 51.3 50.6 51.5 50.6
Sementproduksjon 19471.00 21500 21500 20000 20000 20000
Elektrisitets~~pos=trunc 608600.00 700000 710000 700000 680000 720000
Bedriftens Fortjeneste 2658230.00 4300000 6500000 8000000 8000000 7150000
Gruvedrift Produksjon 9.50 7.9 6.3 5 4.2 5
Stål~~pos=trunc 92800.00 79000 80000 85000 85000 85000

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit 113.20 119 117 120 120 120
Butikkhandel (Månedlig) -0.69 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6
Butikkhandel (Årlig) -11.10 1.4 2 4 3.1 3
Forbruk 387176.10 402663 400727 406148 401502 428080
Disponibel personlig inntekt 47412.00 45587 45368 49735 49166 52421
Bensinpriser 1.00 1.03 1.07 1.11 1.15 1.15
Konsumerkreditt 543894.00 536773 547014 568168 565585 598849
Husholdninger Gjeld Til Bnp 61.60 70 70 74 74 76

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Boligpriser 0.70 2.8 3.8 3.3 3.3 3.5
Nyboligsalg 33248.00 100500 133700 175500 42000 180000


Kina - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.