Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 6.82 6.86 6.88 6.91 6.94 6.99
Aksjemarkedet 3216.88 3118 3023 2931 2842 2663
10-årig statsobligasjon 3.11 3.14 3.16 3.19 3.22 3.27

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate 11.50 0.6 0.9 0.9 1 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 3.20 3.3 3.5 4.4 5.1 5.6
Arbeidsledighet 5.60 5.5 5.6 5.5 5.4 5.1
Inflasjon 2.40 2.3 2.2 2.3 1.9 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.2 0.2 0.5 0.1 0.2
Rentesats 3.85 3.85 3.7 3.7 3.7 3.7
Kontanter - Reserve - Ratio 12.50 12.5 12 11 11 11
Handelsbalanse 589.25 650 590 640 500 410
Nåværende situasjon 1196.00 950 720 305 250 340
Nåværende situasjon mot BNP 1.00 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Regjeringens gjeld mot BNP 50.50 55 55 54 54 54
Offentlige Budsjetter -2.80 -4.7 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9
Forretningstillit 51.00 51.4 50.5 51 51.7 52
Service PMI 54.00 53 52 53 50 52.2
Ikke - Manufacturing - Pmi 55.20 54.9 52 51.5 50.4 53
Produksjon PMI 53.10 53.4 50.1 52 49 50.7
Forbrukertillit 117.20 118 118 118 124 120
Butikkhandel (Månedlig) 1.25 0.5 0.8 0.8 0.4 0.5
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate 11.50 0.6 0.9 0.9 1 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 3.20 3.3 3.5 4.4 5.1 5.6
BNP 14342.90 14400 14400 15200 15200 15200
Brutto Nasjonal Produkt 988528.90 911715 1023127 1032024 1038944 1080423
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 422018.80 387055 436789 440588 443542 461250
Bnp Per Innbygger 8254.30 8130 8130 8840 8840 8840
Bnp Per Innbygger Ppp 16116.70 16450 16450 17700 17700 17700
Bnp Fra Landbruk 26053.00 43715 72933 10634 27382 77017
Bnp Fra Construction 28535.00 48621 73386 9791 29990 77496
Bnp Fra Manufacturing 145044.00 234188 328208 67486 152441 346587
Bnp Fra Tjenester 257802.00 399411 552931 128078 270950 583895
Bnp Fra Transport 18515.00 32079 44300 8211 19459 46781
Bnp Faste Priser 456614.00 724607 1025545 215590 479901 1082976

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 5.60 5.5 5.6 5.5 5.4 5.1
Sysselsatte 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
Arbeidsledige 1005.00 940 920 920 910 910
Lønn 90501.00 92300 92300 94900 94900 94900
Lønninger innen produksjon 78147.00 80500 80500 84100 84100 84100
Minstelønn 2480.00 2550 2550 2620 2620 2620
Befolkning 1400.05 1412 1406 1406 1406 1411
Pensjonsalder Kvinner 50.00 50 50 50 50 50
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 2.40 2.3 2.2 2.3 1.9 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.2 0.2 0.5 0.1 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 111.40 112 114 115 112 116
Kjerne Konsumprisindeks 100.50 102 102 102 103 104
KjerneInflasjon 0.50 0.5 0.7 1 1.1 1.4
Bnp-Deflatoren 684.89 701 700 701 698 713
Produsentpriser 105.90 102 104 101 100 106
produsentprisene endring -2.00 -1.4 -0.8 -0.1 0.3 1.5
Eksportpriser 104.30 103 102 103 105 108
Importprisene 93.30 92 93 96 94 100
MatInflasjon 11.20 9.8 8.9 11 13 10

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 3.85 3.85 3.7 3.7 3.7 3.7
Kontanter - Reserve - Ratio 12.50 12.5 12 11 11 11
Internbankrente 3.05 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
Pengemengden M2 213680.00 215300 216600 214200 212600 220250
Sentralbankers balanse 365052.29 390000 360000 380000 340000 370063
Bankenes balanse 1280.00 1700 1300 1900 1500 1800
Valutareserver 3165000.00 3170000 318000 300000 3100000 3190000
Lån Til Privat Sektor 35800.00 32000 34000 41000 36000 30000
Innskudd Rente 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Lånevekst 13.00 12.7 12.4 13.5 12 13
Utlånsrente 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Reverse Reporenten 2.20 2.2 2.2 2 2 2
Fast Asset Investment -0.30 0.7 5.1 5.1 4.9 5.3

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 589.25 650 590 640 500 410
Nåværende situasjon 1196.00 950 720 305 250 340
Nåværende situasjon mot BNP 1.00 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Import 1763.34 1730 1740 1700 1750 1900
Eksport 2352.59 2380 2330 2340 2250 2310
Utenlandsgjeld 20573.00 23000 23000 23000 23000 24500
Kjøpsbetingelser 111.79 112 110 107 112 108
Utenlandske Direkte Investeringer 890.00 850 910 1300 1350 1500
Kapitalstrømmer -1196.00 140 620 320 450 -150
Turistankomster 3188.00 2000 2000 2200 3000 3000
Råoljeproduksjon 3876.00 3700 3876 3920 3840 3790
Turisme Inntekter 5.97 5 5 5 5 6.15
Våpen Salg 1040.00 1060 1060 1060 1060 1060

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 50.50 55 55 54 54 54
Offentlige Budsjetter -2.80 -4.7 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9
Regjeringens budsjetter verdi -460.20 -450 -650 -420 -250 -720
Offentlige Utgifter 238874.00 27800 27800 28500 28500 28500
Statens Inntekter 12043.00 18200 17000 13000 14000 14000
Fiscal Utgifter 16426.00 26500 31000 27800 33000 3200
Militære Utgifter 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 13.00 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate 48.00 48 48 48 48 48
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 37.00 37 37 37 37 37
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit 51.00 51.4 50.5 51 51.7 52
Service PMI 54.00 53 52 53 50 52.2
Ikke - Manufacturing - Pmi 55.20 54.9 52 51.5 50.4 53
Produksjon PMI 53.10 53.4 50.1 52 49 50.7
Industriell Produksjon 5.60 5.2 4.9 6.3 5.9 5
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.02 0.8 0.7 0.7 1.2 0.3
Industriproduksjonen 6.00 4.7 4.5 5.2 4.9 5.4
Lagerendringer 6609.00 14445 14445 14445 14445 14445
Totalt Vehicle Sales 2186000.00 2290000 2350000 2350000 2580000 2650000
Bil Produksjon 1694000.00 1770000 1880000 1930000 1810000 2050000
Bilregistreringer 1755000.00 1760000 1730000 1750000 1800000 1900000
Gruvedrift Produksjon 1.60 1.8 2.2 1.9 1.7 1.6
Stål~~pos=trunc 94845.00 93200 89000 85000 87000 83000
Kapasitetsutnyttelsen 74.40 70.2 76.5 76.5 76.5 76
Sammensatt Pmi 55.10 54 51.4 53 50 51.6
Sementproduksjon 22489.04 22500 22800 22400 19900 19000
Elektrisitets~~pos=trunc 680100.00 630776 681250 651642 651642 722982
Bedriftens Fortjeneste 3716650.00 3400000 3750000 4500000 5750000 6950000

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 117.20 118 118 118 124 120
Butikkhandel (Månedlig) 1.25 0.5 0.8 0.8 0.4 0.5
Butikkhandel (Årlig) 0.50 0.7 1.5 4.2 3.3 4.5
Forbruk 385895.60 353955 399402 402875 405576 421768
Disponibel personlig inntekt 42359.00 40546 43842 44223 44519 46297
Privat sparing 36.10 34 34 34 34 34
Bankenes Utlånsrente 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Konsumerkreditt 468701.79 424343 448108 459753 479953 473202
Bensinpriser 0.61 0.5 0.48 0.46 0.43 0.41
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.20 54 55 55 55 55

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 4.80 4.7 4.8 5.2 5.7 5.6
Nyboligsalg 86769.00 86000 95100 141000 127000 151500


Kina - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.