Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 6.49 6.52 6.54 6.57 6.6 6.65
Aksjemarkedet 3472.93 3368 3265 3166 3069 2876
10-årig statsobligasjon 3.19 3.21 3.24 3.26 3.29 3.34

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 0.60 1 1.1 1.3 1.5 1.1
Bnp Årlig Vekstrate 18.30 5.1 5.3 5.6 5.6 5.9
Arbeidsledighet 5.30 5.4 5.4 5.1 5.1 5.2
Inflasjon 0.40 1.1 1.8 3.1 3.2 3.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.50 0.9 0.5 0.7 -0.2 0.2
Rentesats 3.85 3.85 3.85 3.85 4 4.25
Kontanter - Reserve - Ratio 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Handelsbalanse 137.98 640 500 110 1010 1010
Nåværende situasjon 1237.65 250 400 340 -250 400
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 0.3 0.3 0.3 0.9 0.9
Regjeringens gjeld mot BNP 66.80 65 65 65 70 70
Offentlige Budsjetter -3.70 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
Forretningstillit 51.90 51.7 52 52 51.8 52
Service PMI 54.30 52.9 53 52.2 52 51.5
Ikke - Manufacturing - Pmi 56.30 51.4 51 53 52.8 52.9
Produksjon PMI 50.60 53 52 51.7 51.5 50.7
Forbrukertillit 127.00 124 124 120 118 120
Butikkhandel (Månedlig) 1.75 0.4 0.3 0.3 1.1 0.5
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 0.60 1 1.1 1.3 1.5 1.1
Bnp Årlig Vekstrate 18.30 5.1 5.3 5.6 5.6 5.9
BNP 14342.90 14600 14600 14600 15700 15700
Brutto Nasjonal Produkt 1009151.00 1038944 1040921 1065663 1065663 1128538
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 422018.80 443542 444386 445652 445652 471945
Bnp Per Innbygger 8254.30 8840 8840 8840 9020 9020
Bnp Per Innbygger Ppp 16116.70 17700 17700 17700 18210 18210
Bnp Fra Landbruk 11332.00 27382 50674 82108 82108 86953
Bnp Fra Construction 12017.00 29990 51088 77083 77083 81631
Bnp Fra Manufacturing 80971.00 152441 239043 330603 330603 350109
Bnp Fra Tjenester 145355.00 270950 421618 585000 585000 619514
Bnp Fra Transport 10067.00 19459 31383 43889 43889 46479
Bnp Faste Priser 249310.00 479901 761094 1072881 1072881 1136181

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 5.30 5.4 5.4 5.1 5.1 5.2
Sysselsatte 78657.00 77820 77820 77820 77820 77820
Arbeidsledige 1186.00 980 970 960 960 950
Lønn 93383.00 96500 96500 96500 99100 99100
Lønninger innen produksjon 78147.00 84100 84100 84100 87600 87600
Minstelønn 2480.00 2540 2540 2540 2650 2650
Befolkning 1400.05 1406 1406 1406 1417 1417
Pensjonsalder Kvinner 55.00 50 50 50 50 50
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 0.40 1.1 1.8 3.1 3.2 3.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.50 0.9 0.5 0.7 -0.2 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 100.90 113 112 108 115 119
Kjerne Konsumprisindeks 100.00 102 103 108 102 103
KjerneInflasjon 0.30 1.1 0.9 1.4 1.3 1.4
Bnp-Deflatoren 689.46 694 700 705 714 736
Produsentpriser 103.90 104 104 106 106 106
produsentprisene endring 4.40 2.3 1.7 1.5 1 2
Eksportpriser 100.50 103 104 106 107 108
Importprisene 95.40 94 98 98 100 102
MatInflasjon -0.70 0.6 1.5 1 1.9 3

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 3.85 3.85 3.85 3.85 4 4.25
Kontanter - Reserve - Ratio 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Internbankrente 2.72 3.4 3.4 3.4 3.55 3.55
Pengemengde 8650.00 7947 8315 8887 9210 9220
Pengemengden M1 61610.00 62265 62265 59800 63300 60841
Pengemengden M2 227650.00 226200 228000 220250 231000 225000
Sentralbankers balanse 382772.77 340000 360000 360000 350000 370063
Bankenes balanse 2730.00 1610 1650 1300 1700 1800
Valutareserver 3170000.00 3100000 3150000 3190000 3190000 3200000
Lån Til Privat Sektor 33400.00 36000 38000 30000 35000 25000
Innskudd Rente 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Lånevekst 12.60 12 12.4 13 13.2 13
Utlånsrente 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Reverse Reporenten 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Fast Asset Investment 25.60 4.9 4.5 5.3 5.1 5.3

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 137.98 640 500 110 1010 1010
Nåværende situasjon 1237.65 250 400 340 -250 400
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 0.3 0.3 0.3 0.9 0.9
Import 2273.36 1750 2150 2100 2180 2200
Eksport 2411.34 2250 2470 3110 3200 3210
Utenlandsgjeld 24007.90 23000 23000 24500 24500 24500
Kjøpsbetingelser 105.35 107 110 94.8 108 106
Utenlandske Direkte Investeringer 448.60 450 420 510 970 1500
Kapitalstrømmer -1302.00 450 220 -150 -240 -220
Turistankomster 3188.00 1500 1500 1500 2500 2500
Råoljeproduksjon 3831.00 3840 3950 3790 3820 3810
Turisme Inntekter 6.63 2 2 2 4.5 4.5
Våpen Salg 760.00 1060 1060 1060 1060 1060

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 66.80 65 65 65 70 70
Offentlige Budsjetter -3.70 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
Regjeringens budsjetter verdi -52.20 -420 -610 -720 -720 -450
Offentlige Utgifter 238874.00 28500 28500 28500 29100 29100
Statens Inntekter 41805.00 14000 12000 14000 17000 15000
Fiscal Utgifter 35733.00 38000 31000 3200 3000 3200
Militære Utgifter 266449.00 300000 300000 300000 300000 300000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 13.00 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate 48.00 48 48 48 48 48
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 37.00 37 37 37 37 37
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 51.90 51.7 52 52 51.8 52
Service PMI 54.30 52.9 53 52.2 52 51.5
Ikke - Manufacturing - Pmi 56.30 51.4 51 53 52.8 52.9
Produksjon PMI 50.60 53 52 51.7 51.5 50.7
Industriell Produksjon 14.10 6.8 4.4 5 4.5 5.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.60 1.2 0.5 0.5 0.4 0.3
Industriproduksjonen 15.20 5.9 5.1 5.4 5.9 5.4
Lagerendringer 6609.00 14445 14445 14445 15000 15000
Totalt Vehicle Sales 2525691.00 2580000 2580000 2650000 2320000 2150000
Bil Produksjon 1883000.00 1910000 2100000 2500000 2600000 2800000
Bilregistreringer 1874000.00 1220000 1320000 1300000 1500000 2400000
Gruvedrift Produksjon 2.90 1.7 2.2 1.6 1.9 1.6
Stål~~pos=trunc 83000.00 92000 90000 83000 83000 83000
Bedriftens Fortjeneste 1114010.00 5750000 6012000 6950000 4600000 7150000
Elektrisitets~~pos=trunc 657900.00 651642 660200 722982 722982 764714
Kapasitetsutnyttelsen 77.20 77.1 77.1 76 76.8 76
Sammensatt Pmi 53.10 54 53 51.6 51.4 50.6
Sementproduksjon 19702.00 19900 19800 19000 20100 20000

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit 127.00 124 124 120 118 120
Butikkhandel (Månedlig) 1.75 0.4 0.3 0.3 1.1 0.5
Butikkhandel (Årlig) 34.20 4.3 4.2 5.1 3.9 4
Forbruk 385895.60 405576 406348 407506 407506 431549
Disponibel personlig inntekt 43834.00 44519 44604 46289 46289 49020
Bankenes Utlånsrente 2.95 2.95 2.95 2.95 3.1 3.1
Konsumerkreditt 502742.42 479953 499985 515906 524073 546345
Bensinpriser 0.79 0.67 0.64 0.66 0.58 0.55
Husholdninger Gjeld Til Bnp 61.10 62 61.5 62 61 64

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Boligpriser 4.60 4.7 4.6 4.8 5 5.3
Nyboligsalg 35055.00 65000 115000 160500 160500 165500


Kina - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.