Land Siste Forrige
Østerrike 82.71 83.02
Belgia 104 103
Canada 173 168
Kina 99.9 93.4
Kypros 134 145
Czech-Republic 58.92 58.87
Danmark 214 213
Estland 66.3 68.41
Euroområdet 96.19 93.79
Finland 119 114
Frankrike 98.12 95.27
Tyskland 84.7 83.43
Ungarn 32.71 31.31
Irland 112 121
Italia 61.69 60.89
Latvia 32.19 33.47
Litauen 36.42 37.32
Nederland 191 199
New-Zealand 166 163
Norge 208 203
Polen 57.67 59.65
Portugal 92.93 92.29
Slovakia 69.39 67.37
Slovenia 44.43 45.13
Sør-Afrika 77.1 72.8
Spania 93.01 95.62
Sverige 172 159


- Husholdninger Gjeld Til Inntekt - Data - Økonomiske Indikatorer