Land Siste Forrige
Danmark 214 213
Norge 208 203
Nederland 189 191
Canada 177 173
Sverige 172 159
New-Zealand 166 163
Kypros 131 134
Finland 119 114
Irland 107 112
Belgia 106 104
Frankrike 102 98.12
Kina 99.9 93.4
Euroområdet 96.19 93.79
Spania 94.93 93.01
Portugal 92.93 92.29
Tyskland 87.16 84.7
Østerrike 85.28 82.71
Sør-Afrika 77.1 72.8
Slovakia 72.24 69.39
Estland 66.3 68.41
Italia 64.36 61.69
Czech-Republic 58.92 58.87
Polen 55.9 57.67
Slovenia 42.87 44.43
Litauen 36.34 36.42
Ungarn 35.72 32.71
Latvia 30.84 32.19


- Husholdninger Gjeld Til Inntekt - Data - Økonomiske Indikatorer