Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 91.19 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
Aksjemarkedet 31425.04 30540 29942 29353 28780 27634
10-årig statsobligasjon 1.40 1.45 1.49 1.54 1.58 1.68

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 4.10 1.5 2.5 2.9 1.7 1.7
Bnp Årlig Vekstrate -2.40 -0.6 3.4 3.7 3.8 2
Arbeidsledighet 6.30 6.4 6.5 6.5 6.5 4.4
Arbeidsdeltagelse uten bønder 49.00 200 280 230 250 280
Inflasjon 1.40 1.4 1.6 1.6 1.7 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.1 0.2 0.3 0.6 0.7
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Handelsbalanse -66613.00 -47000 -51000 -50000 -53000 -53000
Nåværende situasjon -178513.00 -142000 -117000 -99000 -117000 -117000
Nåværende situasjon mot BNP -2.30 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Regjeringens gjeld mot BNP 107.60 125 125 125 125 122
Offentlige Budsjetter -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
Forretningstillit 60.80 55 53 51 53.4 53.4
Service PMI 58.90 56.1 54 52 50.5 50.8
Produksjon PMI 58.60 57 54 52 51 51
Ikke - Manufacturing - Pmi 58.70 50 51 51 50 52
Forbrukertillit 76.80 95 90 82 88 95
Butikkhandel (Månedlig) 5.30 1.7 0.3 0.4 2.4 2.4
Bygningstillatelser 1886.00 1300 1310 1470 1200 1300
Bedriftens Skattesats 21.00 21 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 37.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 4.10 1.5 2.5 2.9 1.7 1.7
Bnp Årlig Vekstrate -2.40 -0.6 3.4 3.7 3.8 2
BNP 21433.20 21500 21500 21500 21500 22790
Bnp Faste Priser 18783.90 18897 17891 19285 19494 19884
Brutto Nasjonal Produkt 18755.02 19117 18036 19449 19468 19857
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3462.86 3355 3202 3437 3589 3661
Bnp Per Innbygger 55809.00 54200 54200 54200 54200 55000
Bnp Per Innbygger Ppp 62682.80 60500 60500 60500 60500 61100
Bnp Fra Landbruk 262.50 263 244 272 272 278
Bnp Fra Construction 654.30 661 637 679 679 693
Bnp Fra Manufacturing 2213.20 2187 2030 2295 2297 2343
Bnp Fra Mining 421.80 497 453 437 438 447
Bnp Fra Forvaltningsloven 2185.70 2220 2206 2267 2269 2314
Bnp Fra Tjenester 12772.10 13019 12250 13245 13257 13523
Bnp Fra Transport 497.80 566 454 516 517 527
Bnp Fra Verktøy 296.30 301 306 307 308 314

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 6.30 6.4 6.5 6.5 6.5 4.4
Arbeidsdeltagelse uten bønder 49.00 200 280 230 250 280
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 6.00 90 270 120 105 110
Regjerings Payrolls 43.00 10 10 50 2 60
Produksjons Payrolls -10.00 2 20 10 2 2
Nye arbeidsledige 730.00 600 500 350 300 270
Nye ledigmeldte 4419.00 5000 4500 4500 3900 2700
Forandring i ADP arbeidsledighet 174.00 250 350 270 250 250
Sysselsatte 150031.00 152000 155000 157000 158000 159000
Arbeidsledige 10130.00 9000 8500 7000 6890 6200
Gjennomsnittlig timeslønn 0.20 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 35.00 34.8 34.5 34.4 34.4 34.4
Yrkesdeltakelse 61.40 61.9 61.9 61.9 62.7 62.7
Langtids arbeidsledighet 2.51 2 1.8 1.5 1.6 1.2
Arbeidsledighet for unge 11.20 11.3 11.4 11.4 11.4 9.6
Produktivitet 111.09 110 111 110 111 111
Lønnskostnader 117.56 118 122 120 126 126
Ledige Stillinger 6178.00 5600 6100 6500 6200 6600
Ledige Stillinger 6646.00 6800 7200 6500 6600 5900
Challenger Nedbemanning 79552.00 71000 50000 45000 55000 55000
Lønn 25.18 24.92 25.66 25.78 26.01 26.94
Lønninger innen produksjon 23.23 23.3 23.36 23.96 24.08 24.95
Lønnsveksten 2.31 3.2 3.6 4 3.4 3.6
Minstelønn 7.25 9.5 9.5 9.5 9.5 11
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.70 0.7 0.8 0.8 0.8 0.6
Befolkning 329.48 331 331 331 333 335
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Sysselsetting 57.50 58.8 60.9 60.9 60.8 61
Arbeidsløse krav 4-ukers gjennomsnitt 807.75 600 500 450 350 300
Full Jobb 124990.00 128302 129000 131000 133627 133627
Deltid Sysselsettingen 24627.00 27500 27500 27500 26500 26500

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 1.40 1.4 1.6 1.6 1.7 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.1 0.2 0.3 0.6 0.7
Konsumprisindeksen Kpi 262.23 262 261 264 266 270
Kjerne Konsumprisindeks 270.03 271 270 274 276 279
KjerneInflasjon 1.40 1.5 1.4 1.8 1.5 1.7
Bnp-Deflatoren 114.40 115 115 116 116 118
Produsentpriser 121.30 120 119 120 125 124
produsentprisene endring 1.70 1.4 1.5 1.3 1.8 1.8
Eksportpriser 128.70 125 126 127 128 129
Importprisene 126.30 126 126 127 128 128
MatInflasjon 3.80 3.5 2.7 2.5 2.3 2.3
KPI Housing Utilities 274.34 274 276 277 278 283
Kpi Transport 205.63 207 199 206 207 210
Kjerne Pce Price Index 114.68 115 115 116 116 119
Kjerneprodusentpriser 121.00 121 121 121 121 121
Inflasjonsforventning 3.05 3.1 3 2.9 2.5 2.5
Pce - Pris - Hovedsiden 112.53 113 113 114 114 116

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Internbankrente 0.19 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25
Valutareserver 144890.00 143200 139700 138000 130150 130150
Sentralbankers balanse 7551414.00 7161339 7185597 7202000 7206458 7009422
Bankenes balanse 20749.70 20382618 20272113 20101100 20056716 20556716
Privat gjeld til BNP 220.20 228 228 228 228 224
Reporenten 0.03 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse -66613.00 -47000 -51000 -50000 -53000 -53000
Nåværende situasjon -178513.00 -142000 -117000 -99000 -117000 -117000
Nåværende situasjon mot BNP -2.30 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Import 256572.00 242000 251000 253000 259000 259000
Eksport 189959.00 195000 200000 203000 206000 206000
Utenlandsgjeld 21314655.00 22220502 22386165 22406171 22500000 22934407
Kjøpsbetingelser 105.06 99.41 100 100 100 101
Kapitalstrømmer -600.00 62000 40200 47000 35000 23000
Utenlandske Direkte Investeringer 40052.00 50000 50000 52000 53000 54000
Råoljeproduksjon 11063.00 11000 11000 11200 11000 12000
Varer Handelsbalanse -83740.00 -72000 -73000 -74000 -73000 -74500
Turisme Inntekter 5096.00 6400 7840 8920 9460 21200
Turistankomster 906682.00 1500000 1800000 2000000 2000100 4760100

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 107.60 125 125 125 125 122
Offentlige Budsjetter -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
Regjeringens budsjetter verdi -163000.00 -62500 -145000 -115000 -62490 -62490
Offentlige Utgifter 3317.97 3328 3483 3450 3443 3512
Statens Inntekter 384651.00 280000 360000 350000 340000 340000
Fiscal Utgifter 547483.00 395000 355000 355000 350000 350000
Statens Utgifter Til Bnp 44.00 40.3 40.3 40.3 40.3 38.4
Militære Utgifter 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 21.00 21 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 37.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit 60.80 55 53 51 53.4 53.4
Service PMI 58.90 56.1 54 52 50.5 50.8
Produksjon PMI 58.60 57 54 52 51 51
Ikke - Manufacturing - Pmi 58.70 50 51 51 50 52
Sammensatt Pmi 58.80 52 50 51 50.4 50.8
Industriell Produksjon -1.80 -0.6 3.4 4.2 0.9 0.9
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.90 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3
Industriproduksjonen -1.00 2.9 3.5 1.9 0.7 0.7
Kapasitetsutnyttelsen 75.60 74.6 76.3 77 78.4 78.4
Varige Forbruksvarer Bestillinger 3.40 0.4 3 3.7 0.3 0.3
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 2.30 0.3 0.8 1.7 0.5 0.5
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 1.40 0.6 0.8 0.7 0.2 0.2
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 1.40 1 1.2 1.2 0.3 0.3
Fabrikkordre 1.10 0.8 1.5 1.7 0.5 0.5
Forretninger Varelager 0.60 0.2 0.5 0.3 0.3 0.2
Lagerendringer 48.05 25 20 47 33 45
Engros Varelager 1.30 0.2 0.5 0.6 0.6 0.2
Konkurser 21655.00 35000 24000 22000 30000 30000
Bedriftens Fortjeneste 2018.50 1750 1900 1950 1870 1870
Nfib Forretninger Optimisme Index 95.00 100 104 100 99 102
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 12.10 8 7 12 4 4
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 23.10 22 12 15 5 5
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 14.00 2 4 3 2.5 2.5
Ism New York-Indeksen 51.20 48 52 53 52 52
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 17.20 2 8 6 3 3
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.66 0 0.5 0.3 -0.6 -0.2
Chicago-Pmi 59.50 57 50 51 52 54
Totalt Vehicle Sales 16.60 16.5 16.5 17.1 17.1 17.3
Bil Produksjon 2.04 2.8 3 2.7 2.5 2.5
Bilregistreringer 324.56 240 270 360 400 400
Råoljelagrene Change 1.29 2.6 10 -5 -5 2.6
Bensin Aksjer Endre 12.00 210 430 -15 -15 2000
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre -338.00 120 80 -40 20 20
Ledende økonomisk indeks 124.44 130 129 131 127 128
Råolje Rigs 306.00 275 280 282 280 290
API for råoljeaksjer 1.03 -2 3.5 -5 -5 2
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks 26.00 10 12 8 4 5
Gruvedrift Produksjon -11.50 -2.1 3.8 4 2.3 2.3
Stål~~pos=trunc 6900.00 6440 6750 6810 6810 7350

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit 76.80 95 90 82 88 95
Butikkhandel (Månedlig) 5.30 1.7 0.3 0.4 2.4 2.4
Butikkhandel (Årlig) 7.40 4.8 2.1 2.4 1.8 1.8
Detaljomsetningen Ex Autos 5.90 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4
Forbruk 13000.26 13040 12263 13403 13499 13769
Disponibel personlig inntekt 19217.70 16451 18508 18303 17997 18357
Personlige Utgifter 2.40 0.5 0.5 0.4 0.7 1
Personalinntekt 10.00 0.2 0.3 0.6 0.6 0.3
Privat sparing 20.50 12 10 8 9.5 9.5
Konsumerkreditt 9.73 -13.85 19.17 15.59 10.1 10.3
Privat-Sektor-Kreditt 10347.68 10700 10600 107000 9900 9900
Bankenes Utlånsrente 3.25 3.25 3.25 3.25 3.75 3.75
Økonomisk optimismeindeks 51.90 52.9 50 53 53 49
Redbook - Hovedsiden 2.90 1.1 1.7 2 3 2.1
Chain Store Salget 3827.00 2300 2600 2500 6000 6000
Husholdninger Gjeld Til Bnp 76.20 79 79 79 79 79
Bensinpriser 0.66 0.59 0.56 0.53 0.51 0.48

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bygningstillatelser 1886.00 1300 1310 1470 1200 1300
Nyestartede boliger 1580.00 1200 1310 1450 1170 1270
Nyboligsalg 923.00 620 640 620 560 590
Ikke bekreftede boligsalg 13.00 2.5 3.8 4 1.7 1.7
Boligsalg 6690.00 5800 6000 5900 5200 4700
Kostnader konstruksjon 1.70 0.4 1.2 0.6 0.6 0.4
Boligpriser 1.10 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3
NAHB boligprisindeks 84.00 78 72 70 75 63
Boliglånsrente 3.08 3.07 3.17 3.25 3.3 3.5
Boliglån Applications -11.40 1.7 -0.6 2.6 2.6 0.6
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 240.75 222 226 227 225 224
Hjem Eierskap Rate 65.80 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


USA - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.