Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 97.90 96.06 96.48 96.91 97.33 98
Aksjemarkedet 28994.41 28206 27912 27622 27334 26768
10-årig statsobligasjon 1.68 1.87 1.93 1.98 2.05 2.17
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 2.10 1.8 2 1.8 1.7 1.9
Bnp Årlig Vekstrate 2.10 1.9 2 1.7 1.7 1.8
Arbeidsledighet 3.50 3.8 3.8 3.9 3.9 4.1
Arbeidsdeltagelse uten bønder 145.00 180 169 150 170 170
Inflasjon 2.30 2 1.5 1.7 2 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 -0.2 0.5 0.3 0.1 0.1
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
Handelsbalanse -43086.00 -55000 -51000 -49000 -62000 -53000
Nåværende situasjon -124094.00 -129000 -125000 -120000 -125000 -137000
Nåværende situasjon mot BNP -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2
Regjeringens gjeld mot BNP 106.10 109 109 109 109 110
Offentlige Budsjetter -3.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.5
Forretningstillit 47.20 51 51.6 51.4 52 52.4
Produksjon PMI 51.70 51.2 50.6 50.9 50.4 50.2
Service PMI 53.20 52.1 51.5 52 50.8 52.1
Ikke - Manufacturing - Pmi 55.00 52 52 52 52 50
Forbrukertillit 99.10 98.4 88 86 86.7 85
Butikkhandel (Månedlig) 0.30 -0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
Bygningstillatelser 1416.00 1150 1100 1150 1115 1200
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 37.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 2.10 1.8 2 1.8 1.7 1.9
Bnp Årlig Vekstrate 2.10 1.9 2 1.7 1.7 1.8
BNP 20494.10 21990 21990 21990 21990 22390
Bnp Faste Priser 19121.11 19287 19402 19446 19446 19796
Brutto Nasjonal Produkt 19409.89 19538 19711 19740 19740 20095
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3330.47 3413 3404 3387 3387 3448
Bnp Per Innbygger 54541.70 56200 56200 56200 56200 57200
Bnp Per Innbygger Ppp 55681.05 57500 57500 57500 57500 58500
Bnp Fra Landbruk 243.10 216 243 243 243 247
Bnp Fra Construction 651.40 655 668 666 666 678
Bnp Fra Manufacturing 2190.40 2220 2211 2204 2204 2244
Bnp Fra Mining 548.70 503 549 548 548 558
Bnp Fra Forvaltningsloven 2212.00 2215 2256 2249 2249 2290
Bnp Fra Tjenester 13201.10 13242 13394 13355 13355 13595
Bnp Fra Transport 559.00 553 572 570 570 580
Bnp Fra Verktøy 282.60 288 300 300 300 305
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 3.50 3.8 3.8 3.9 3.9 4.1
Arbeidsdeltagelse uten bønder 145.00 180 169 150 170 170
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 139.00 170 165 140 161 161
Regjerings Payrolls 6.00 10 20 10 9 9
Produksjons Payrolls -12.00 12 -6 -10 -2 2
Nye arbeidsledige 211.00 216 220 220 238 267
Nye ledigmeldte 1731.00 1650 1680 1700 1700 1700
Forandring i ADP arbeidsledighet 202.00 180 145 160 150 150
Sysselsatte 158803.00 157100 157500 156900 154000 153000
Arbeidsledige 5753.00 6200 5900 5900 6280 6390
Gjennomsnittlig timeslønn 0.10 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.30 34.5 34.5 34.5 34.4 34.4
Yrkesdeltakelse 63.20 62.8 62.9 62.7 62.9 62.9
Langtids arbeidsledighet 0.72 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
Arbeidsledighet for unge 8.10 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
Produktivitet 107.53 109 110 110 111 112
Lønnskostnader 112.00 116 116 116 116 120
Ledige Stillinger 6465.00 7400 7200 7400 6800 6600
Ledige Stillinger 6800.00 7100 7000 6900 6800 6600
Challenger Nedbemanning 32843.00 65000 48000 50000 51000 55000
Lønn 23.79 24.18 24.39 24.52 24.55 25.48
Lønninger innen produksjon 22.57 22.85 23.01 23.08 23.13 24.01
Lønnsveksten 5.34 4 4.1 3.6 3.2 3.8
Minstelønn 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 9
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.70 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6
Befolkning 327.17 330 330 330 331 333
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Deltid Sysselsettingen 26992.00 25900 25800 26500 27500 26500
Lønn Lav Dyktige 1960.00 2038 2040 2031 2023 2100
Lønn Høy Dyktige 4520.00 4701 4705 4683 4665 4842
Sysselsetting 61.00 60.7 61 61 60.8 60.4
Levelønn Family 2380.00 2475 2478 2466 2456 2549
Lønn Å Leve Av Individuell 1660.00 1726 1728 1720 1713 1778
Full Jobb 131755.00 131279 131400 131500 132302 133627
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 2.30 2 1.5 1.7 2 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 -0.2 0.5 0.3 0.1 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 258.50 259 259 261 264 269
Kjerne Konsumprisindeks 265.92 267 268 269 271 277
KjerneInflasjon 2.30 2.1 1.8 1.7 2 2
Bnp-Deflatoren 112.66 114 114 115 115 117
Produsentpriser 118.80 120 120 121 121 124
produsentprisene endring 1.30 1.7 1.8 2 2.2 2.1
Eksportpriser 125.20 126 125 123 119 119
Importprisene 125.00 126 125 125 126 126
MatInflasjon 1.80 1.6 1.8 1.6 1.9 1.9
Pce - Pris - Hovedsiden 110.37 112 114 114 121 121
Kjerne Pce Price Index 112.40 118 119 119 120 120
Kjerneprodusentpriser 118.10 118 119 119 121 121
KPI Housing Utilities 268.24 269 270 272 274 279
Kpi Transport 208.48 213 216 213 213 217
Inflasjonsforventning 2.53 2.6 2.5 2.4 2.5 2.4
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
Internbankrente 1.80 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
Valutareserver 127938.00 128900 129200 129200 129200 123602
Sentralbankers balanse 4121396.00 3795838 3812838 3850000 3850000 3800000
Bankenes balanse 17642592.00 17556618 17756618 17756618 16856715 16856716
Privat gjeld til BNP 196.70 189 189 189 189 185
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse -43086.00 -55000 -51000 -49000 -62000 -53000
Nåværende situasjon -124094.00 -129000 -125000 -120000 -125000 -137000
Nåværende situasjon mot BNP -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2
Import 251716.00 265000 260000 259000 268000 269000
Eksport 208630.00 210000 209000 210000 206000 216000
Kjøpsbetingelser 106.33 99.84 100 98.72 94.64 94.64
Kapitalstrømmer 73136.00 45000 20000 -25000 22000 25000
Utenlandske Direkte Investeringer 50582.00 48032 49000 49500 52152 53000
Råoljeproduksjon 12655.00 12900 13000 13200 13500 14000
Turistankomster 6712574.00 6260800 6360800 6580000 6580000 6760100
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 106.10 109 109 109 109 110
Offentlige Budsjetter -3.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.5
Regjeringens budsjetter verdi -13273.00 -120000 -7000 91000 -62500 -62490
Offentlige Utgifter 3310.37 3320 3362 3367 3367 3427
Statens Inntekter 335805.00 236075 300000 300000 325000 340000
Fiscal Utgifter 349078.00 388812 399000 399000 345000 350000
Militære Utgifter 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394
Statens Utgifter Til Bnp 38.00 38.9 38.9 38.9 38.9 38.7
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 37.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit 47.20 51 51.6 51.4 52 52.4
Produksjon PMI 51.70 51.2 50.6 50.9 50.4 50.2
Service PMI 53.20 52.1 51.5 52 50.8 52.1
Ikke - Manufacturing - Pmi 55.00 52 52 52 52 50
Sammensatt Pmi 53.10 51.9 51 50.5 51.1 51.9
Industriell Produksjon -1.00 1.5 1.2 1.6 1.1 0.9
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.30 -0.5 0.6 0.3 0.2 0.2
Industriproduksjonen -1.30 0.8 0.6 1 0.9 0.7
Kapasitetsutnyttelsen 77.02 77.8 77.5 77.8 78.6 78.4
Varige Forbruksvarer Bestillinger -2.00 0.2 0.5 0.2 1.4 0.3
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 0.80 0.1 1.3 0.8 1.3 0.5
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.00 0.4 0.2 0.2 1.1 1.1
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.30 0.4 0.3 0.3 1 0.3
Fabrikkordre -0.70 0.1 0.5 0.2 0.8 0.3
Forretninger Varelager -0.20 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Lagerendringer 69.44 72 75 75 75 75
Engros Varelager -0.10 -0.4 0.5 -0.4 0.2 0.2
Konkurser 22910.00 23000 22800 23500 25000 30000
Bedriftens Fortjeneste 1868.66 1825 1790 1820 1850 1870
Nfib Forretninger Optimisme Index 102.70 102 98 96 93 93
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 17.00 11 11 10 9 5
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 4.80 8 5 2 10 4
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden -5.00 -8 -4 1 -3 -3
Ism New York-Indeksen 39.10 47.6 51 52 55.9 54
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden -3.20 -6 10 5 2 5
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden -0.35 -0.2 -0.2 0.2 0.05 -0.5
Chicago-Pmi 48.90 49.4 52 50 54 54
Totalt Vehicle Sales 17.10 17 17 17 17.3 17.3
Bil Produksjon 2.53 2.5 2.58 2.75 2.9 2.8
Bilregistreringer 345.67 460 410 420 440 445
Råoljelagrene Change -0.41 5 3 3 2.6 2.6
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre -92.00 25 90 100 -200 -200
Bensin Aksjer Endre 1745.00 500 600 -500 2000 2000
Ledende økonomisk indeks 129.78 127 127 126 126 125
Råolje Rigs 676.00 640 660 680 650 750
API for råoljeaksjer 1.60 -3.2 2 3.5 2 2
Gruvedrift Produksjon 1.40 3 2.5 2 3.2 3
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 99.10 98.4 88 86 86.7 85
Butikkhandel (Månedlig) 0.30 -0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
Butikkhandel (Årlig) 5.80 2 2 2.2 2 1.8
Detaljomsetningen Ex Autos 0.70 -0.5 0.3 0.4 0.4 0.4
Forbruk 13353.12 13352 13515 13580 13580 13825
Disponibel personlig inntekt 16702.70 16583 16732 16891 16987 17292
Personlige Utgifter 0.40 0.5 0.2 0.3 0.5 0.5
Personalinntekt 0.50 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3
Privat sparing 7.90 8.5 8.2 8.3 8.9 9.5
Konsumerkreditt 12.51 10.1 13.4 9.6 15.98 16.27
Privat-Sektor-Kreditt 9996.19 9956 10000 10000 10200 9900
Bankenes Utlånsrente 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Økonomisk optimismeindeks 57.40 50 51 52 49 49
Redbook - Hovedsiden 5.30 4.5 4.5 4 4 4
Chain Store Salget 4386.00 3300 3150 3250 6500 6000
Husholdninger Gjeld Til Bnp 75.00 78 78 78 79 79
Bensinpriser 0.67 0.74 0.75 0.77 0.79 0.79
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bygningstillatelser 1416.00 1150 1100 1150 1115 1200
Nyestartede boliger 1608.00 1150 1240 1150 1180 1070
Nyboligsalg 719.00 710 650 600 550 460
Ikke bekreftede boligsalg 7.40 1.3 1.5 -0.5 1.2 1.7
Boligsalg 5540.00 5150 5200 5180 4600 4700
Kostnader konstruksjon 0.60 -0.5 0.3 0.5 0.4 0.4
NAHB boligprisindeks 75.00 74 73 68 67 65
Boligpriser 0.20 0.1 0.3 -0.2 0.2 0.3
Boliglånsrente 3.87 4.45 3.99 3.99 4.45 4.7
Boliglån Applications -1.20 2.7 1.5 -3.5 0.9 0.9
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 218.43 222 221 220 218 222
Hjem Eierskap Rate 64.80 64.8 64.5 64.5 64.5 64.5


USA - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.