Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 100.26 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
Aksjemarkedet 21017.00 20786 20379 19979 19589 18808
10-årig statsobligasjon 0.62 0.63 0.65 0.67 0.69 0.73

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 2.10 -17 -3.6 -3 1 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 2.30 -6.5 -2.3 1.8 2.3 2.2
Arbeidsledighet 3.50 15 18 20 19 15
Arbeidsdeltagelse uten bønder 273.00 -600 -400 -170 -100 -90
Inflasjon 2.30 0.5 -0.2 -0.1 0.4 1
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 -2 -1.3 -0.5 0.1 0.2
Rentesats 0.25 0 0 0 0 0.25
Handelsbalanse -39932.00 -50000 -49000 -62000 -10000 -63000
Nåværende situasjon -109800.00 -125000 -120000 -125000 -125000 -137000
Nåværende situasjon mot BNP -2.30 -2.1 -2.1 -2.1 -2 -2
Regjeringens gjeld mot BNP 106.90 110 110 110 111 111
Offentlige Budsjetter -4.60 -12.9 -12.9 -12.9 -10.2 -10.2
Forretningstillit 49.10 30 48 51 52 53.4
Produksjon PMI 48.50 41.7 44 47 50 50
Service PMI 39.10 37.9 43 46 48 50.5
Ikke - Manufacturing - Pmi 57.30 35 47 52 53 50
Forbrukertillit 89.10 50 57 65 76 88
Butikkhandel (Månedlig) -0.50 -0.2 0.4 0.9 1.7 2.4
Bygningstillatelser 1452.00 1100 1150 1115 1115 1200
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 2.10 -17 -3.6 -3 1 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 2.30 -6.5 -2.3 1.8 2.3 2.2
BNP 21200.00 21990 21990 21990 22390 22390
Bnp Faste Priser 19221.97 17785 18681 19568 19664 19998
Brutto Nasjonal Produkt 19515.46 18068 18963 19867 19964 20304
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3325.89 3120 3254 3386 3402 3460
Bnp Per Innbygger 54541.70 56200 56200 56200 57200 57200
Bnp Per Innbygger Ppp 55681.05 57500 57500 57500 58500 54811
Bnp Fra Landbruk 243.10 223 238 247 249 253
Bnp Fra Construction 651.40 612 636 663 666 678
Bnp Fra Manufacturing 2190.40 2026 2140 2230 2241 2279
Bnp Fra Mining 548.70 504 536 559 561 571
Bnp Fra Forvaltningsloven 2212.00 2068 2161 2252 2263 2301
Bnp Fra Tjenester 13201.10 12278 12897 13439 13505 13734
Bnp Fra Transport 559.00 524 546 569 572 582
Bnp Fra Verktøy 282.60 275 276 288 289 294

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 3.50 15 18 20 19 15
Arbeidsdeltagelse uten bønder 273.00 -600 -400 -170 -100 -90
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 228.00 -560 -320 161 161 161
Regjerings Payrolls 45.00 -40 -80 9 9 9
Produksjons Payrolls 15.00 -200 -100 -2 -2 2
Nye arbeidsledige 6648.00 220 220 238 238 267
Nye ledigmeldte 3029.00 1680 1700 1700 1700 1700
Forandring i ADP arbeidsledighet -27.00 -600 -400 150 150 150
Sysselsatte 158759.00 157500 156900 154000 154000 153000
Arbeidsledige 5787.00 5900 5900 6280 6280 6390
Gjennomsnittlig timeslønn 0.30 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.40 33.6 33.8 34.4 34.4 34.4
Yrkesdeltakelse 63.40 62.9 62.7 62.9 62.9 62.9
Langtids arbeidsledighet 0.67 3.17 3.17 3.17 2.17 0.17
Arbeidsledighet for unge 7.70 10.2 10.2 10.2 9.2 7.2
Produktivitet 108.17 110 110 111 111 112
Lønnskostnader 111.63 113 114 114 114 118
Ledige Stillinger 6864.00 7200 7400 6800 6800 6600
Ledige Stillinger 6963.00 2000 1900 2100 3800 3600
Challenger Nedbemanning 222288.00 48000 50000 51000 51000 55000
Lønn 23.96 23.92 24.17 24.36 24.56 25.14
Lønnsveksten 3.30 1.9 2 2.2 2.5 3.2
Lønninger innen produksjon 22.53 22.51 22.72 23.06 23.09 23.79
Minstelønn 7.25 7.25 7.25 7.25 9 9
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.70 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6
Befolkning 329.13 330 330 331 331 333
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Sysselsetting 61.10 61 61 60.8 60.8 60.4
Levelønn Family 2380.00 2425 2428 2432 2440 2510
Lønn Å Leve Av Individuell 1660.00 1692 1693 1697 1702 1751
Full Jobb 131109.00 131400 131500 132302 132302 133627
Deltid Sysselsettingen 27726.00 25800 26500 27500 27500 26500
Lønn Lav Dyktige 1960.00 1997 1999 2003 2009 2067
Lønn Høy Dyktige 4520.00 4606 4610 4619 4633 4767

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 2.30 0.5 -0.2 -0.1 0.4 1
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 -2 -1.3 -0.5 0.1 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 259.05 257 256 258 260 261
Kjerne Konsumprisindeks 267.07 268 269 271 272 277
KjerneInflasjon 2.40 1.8 1.7 2 2 2
Bnp-Deflatoren 113.04 113 112 113 114 114
Produsentpriser 118.70 120 121 121 121 124
produsentprisene endring 1.30 1.8 2 2.2 2.2 2.1
Eksportpriser 124.40 125 123 119 119 119
Importprisene 124.40 125 125 126 126 126
MatInflasjon 1.80 1.8 1.6 1.9 1.9 1.9
Kjerne Pce Price Index 112.92 119 119 120 120 120
Kjerneprodusentpriser 118.40 119 119 121 121 121
KPI Housing Utilities 270.28 268 267 268 271 271
Kpi Transport 207.77 214 209 208 209 210
Inflasjonsforventning 2.54 2.5 2.4 2.5 2.5 2.4
Pce - Pris - Hovedsiden 110.78 114 114 121 121 121

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 0.25 0 0 0 0 0.25
Internbankrente 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
Valutareserver 128425.00 129200 129200 129200 129200 123602
Sentralbankers balanse 4119939.00 3812838 3850000 3850000 3850000 3800000
Bankenes balanse 17816501.00 17756618 17756618 16856715 16856715 16856716
Privat gjeld til BNP 196.70 189 189 189 189 185

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse -39932.00 -50000 -49000 -62000 -10000 -63000
Nåværende situasjon -109800.00 -125000 -120000 -125000 -125000 -137000
Nåværende situasjon mot BNP -2.30 -2.1 -2.1 -2.1 -2 -2
Import 247476.00 200000 179000 158000 170000 219000
Eksport 207543.00 150000 130000 120000 160000 206000
Kjøpsbetingelser 106.51 100 98.72 94.64 94.64 94.64
Kapitalstrømmer 122883.00 20000 -25000 22000 22000 25000
Utenlandske Direkte Investeringer 51575.00 49000 49500 52152 52152 53000
Råoljeproduksjon 12779.00 12800 13000 12900 12700 12700
Turistankomster 5796272.00 4900000 5100000 5800000 6200000 6760100

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 106.90 110 110 110 111 111
Offentlige Budsjetter -4.60 -12.9 -12.9 -12.9 -10.2 -10.2
Regjeringens budsjetter verdi -235335.00 -99000 -99000 -20000 -20000 -10000
Offentlige Utgifter 3331.06 3082 3234 3391 3408 3466
Statens Inntekter 187951.00 300000 300000 325000 325000 340000
Fiscal Utgifter 423286.00 399000 399000 345000 345000 350000
Militære Utgifter 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394
Statens Utgifter Til Bnp 37.80 38 38 38 38.3 38.3

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 35 35
Salgsskatt 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit 49.10 30 48 51 52 53.4
Produksjon PMI 48.50 41.7 44 47 50 50
Service PMI 39.10 37.9 43 46 48 50.5
Ikke - Manufacturing - Pmi 57.30 35 47 52 53 50
Sammensatt Pmi 40.50 39 43.4 46 48 50.4
Industriell Produksjon 0.00 1.2 1.6 1.1 1.1 0.9
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.60 -1.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Industriproduksjonen -0.40 0.6 1 0.9 0.9 0.7
Kapasitetsutnyttelsen 77.00 77.2 77.8 78.6 78.6 78.4
Varige Forbruksvarer Bestillinger 1.20 0.5 0.2 1.4 1.4 0.3
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 0.10 1.3 0.8 1.3 1.3 0.5
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport -0.60 0.2 0.2 1.1 1.1 1.1
Fabrikk Bestillinger Ex Transport -0.90 0.3 0.3 1 1 0.3
Fabrikkordre 0.00 0.5 0.2 0.8 0.8 0.3
Forretninger Varelager -0.10 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
Lagerendringer 13.07 75 75 75 75 75
Engros Varelager -0.50 0.5 -0.4 0.2 0.2 0.2
Konkurser 22780.00 22800 23500 25000 25000 30000
Bedriftens Fortjeneste 1908.20 1790 1820 1850 1850 1870
Nfib Forretninger Optimisme Index 104.50 98 96 93 93 93
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden -21.50 -25 -7 10 10 4
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden -12.70 -41 -37 9 9 5
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 2.00 -27 1 -3 -3 -3
Ism New York-Indeksen 12.90 9 12 45 48 52
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.16 -3 -1.6 -1 0 -0.6
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden -70.00 10 5 2 2 5
Chicago-Pmi 47.80 45 48 50.2 51 52
Totalt Vehicle Sales 17.04 17 17 17.3 17.3 17.3
Bil Produksjon 2.62 2.58 2.75 2.9 2.9 2.8
Bilregistreringer 356.45 410 420 440 440 445
Råoljelagrene Change 13.83 3 3 2.6 2.6 2.6
Bensin Aksjer Endre 7524.00 600 -500 2000 2000 2000
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre -19.00 90 100 -200 -200 -200
Ledende økonomisk indeks 129.99 127 126 126 126 125
Råolje Rigs 624.00 660 680 650 650 750
API for råoljeaksjer 10.49 2 3.5 2 2 2
Gruvedrift Produksjon 2.10 2.5 2 3.2 3.2 3

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit 89.10 50 57 65 76 88
Butikkhandel (Månedlig) -0.50 -0.2 0.4 0.9 1.7 2.4
Butikkhandel (Årlig) 4.30 -3 2.2 2 2 1.8
Detaljomsetningen Ex Autos -0.40 -0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Forbruk 13413.81 12389 13046 13655 13722 13956
Disponibel personlig inntekt 16853.81 15338 16182 16966 17241 17340
Personlige Utgifter 0.20 -2 -1.7 -1 0.5 0.7
Personalinntekt 0.60 -2.3 -1.9 -0.8 -0.5 0.3
Privat sparing 8.20 8.2 8.3 8.9 8.9 9.5
Konsumerkreditt 12.02 7.9 8.72 20.61 12.3 21.07
Privat-Sektor-Kreditt 10072.83 10000 10000 10200 10200 9900
Bankenes Utlånsrente 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Økonomisk optimismeindeks 53.90 42 47 49 49 49
Redbook - Hovedsiden 6.30 4.5 4 4 4 4
Chain Store Salget 2294.00 3150 3250 6500 6500 6000
Bensinpriser 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.5
Husholdninger Gjeld Til Bnp 75.20 78 78 79 79 79

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bygningstillatelser 1452.00 1100 1150 1115 1115 1200
Nyestartede boliger 1599.00 1240 1150 1180 1180 1070
Nyboligsalg 765.00 650 600 550 550 460
Ikke bekreftede boligsalg 9.40 1.5 -0.5 1.2 1.2 1.7
Boligsalg 5770.00 2000 2200 2600 2700 3200
Kostnader konstruksjon -1.30 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4
Boligpriser 0.30 0.3 -0.2 0.2 0.2 0.3
NAHB boligprisindeks 72.00 15 9 12 68 65
Boliglånsrente 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47
Boliglån Applications 15.30 1.5 -3.5 0.9 0.9 0.9
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 218.62 221 220 218 218 222
Hjem Eierskap Rate 65.10 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


USA - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.