Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Aksjemarkedet 27021.80 26726 26355 25989 25626 24919
Valuta 98.22 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
10-årig statsobligasjon 1.78 1.87 1.92 1.97 2.02 2.12
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 2.00 1.9 2.1 1.8 2 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 2.30 2.4 2.3 1.9 2 1.7
Arbeidsledighet 3.70 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9
Arbeidsdeltagelse uten bønder 130.00 179 150 180 169 170
Inflasjon 1.70 1.9 1.9 1.8 1.5 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.2 0.2 -0.2 0.5 0.1
Rentesats 2.00 2 2 2 2 2.25
Handelsbalanse -53989.00 -56000 -60000 -55000 -43000 -62000
Nåværende situasjon -130400.00 -131000 -134000 -129000 -125000 -125000
Nåværende situasjon mot BNP -2.40 -2.2 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 106.10 108 108 109 109 109
Offentlige Budsjetter -3.80 -5 -5 -4.8 -4.8 -4.8
Ikke - Manufacturing - Pmi 56.40 56 53 52 52 52
Service PMI 50.70 51.5 52.2 52.1 51.5 50.8
Forretningstillit 49.10 49.4 51.5 51 52.6 52
Produksjon PMI 50.30 50.1 50.7 51.2 50.6 50.4
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 0.3 0.3 -0.2 0.2 0.4
Forbrukertillit 92.00 92 92 90 88 86.7
Bygningstillatelser 1419.00 1297 1210 1150 1100 1115
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 35 35 35
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 2.00 1.9 2.1 1.8 2 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 2.30 2.4 2.3 1.9 2 1.7
BNP 20494.10 21200 21200 21990 21990 21990
Bnp Faste Priser 19023.02 19182 19216 19287 19403 19542
Brutto Nasjonal Produkt 19324.33 19451 19466 19538 19711 19797
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3339.90 3381 3399 3413 3407 3457
Bnp Per Innbygger 54541.70 55100 55100 56200 56200 56200
Bnp Per Innbygger Ppp 55681.05 56900 56900 58500 58500 58500
Bnp Fra Landbruk 212.40 217 219 218 218 222
Bnp Fra Construction 642.80 662 657 655 656 669
Bnp Fra Manufacturing 2178.20 2191 2204 2196 2198 2242
Bnp Fra Mining 494.00 440 477 475 475 485
Bnp Fra Forvaltningsloven 2173.60 2233 2230 2221 2223 2268
Bnp Fra Tjenester 12995.40 13130 13184 13132 13145 13408
Bnp Fra Transport 542.40 559 556 554 554 565
Bnp Fra Verktøy 282.40 288 288 287 287 293
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 3.70 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9
Arbeidsdeltagelse uten bønder 130.00 179 150 180 169 170
Regjerings Payrolls 34.00 13 8 10 20 9
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 96.00 166 142 170 165 161
Produksjons Payrolls 3.00 -12 15 12 -6 -2
Nye arbeidsledige 204.00 201 209 216 220 238
Nye ledigmeldte 1670.00 1630 1650 1650 1680 1700
Forandring i ADP arbeidsledighet 195.00 160 145 180 145 150
Arbeidsledige 6044.00 5900 6150 6200 5900 6280
Sysselsatte 157878.00 157000 157000 157100 157500 154000
Gjennomsnittlig timeslønn 0.40 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.40 34.5 34.4 34.5 34.5 34.4
Yrkesdeltakelse 63.20 63 62.9 62.8 62.9 62.9
Langtids arbeidsledighet 0.71 0.71 0.71 0.81 0.81 0.81
Produktivitet 107.54 107 107 107 108 108
Ledige Stillinger 7471.00 6900 6800 7400 6800 6800
Ledige Stillinger 7217.00 7200 7200 7100 7000 6800
Challenger Nedbemanning 53480.00 61000 48000 65000 48000 51000
Lønn 23.59 23.98 24.13 24.18 24.38 24.9
Lønninger innen produksjon 22.19 22.69 22.93 22.85 22.99 23.66
Minstelønn 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.60 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6
Befolkning 327.17 326 326 326 326 326
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Deltid Sysselsettingen 26974.00 26800 27000 2690 2690 2750
Lønn Lav Dyktige 1960.00 1846 2048 2038 2040 2114
Lønn Høy Dyktige 4520.00 4542 4723 4701 4705 4875
Full Jobb 130789.00 130449 131679 130679 131400 132302
Levelønn Family 2380.00 2381 2487 2475 2478 2567
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 1.70 1.9 1.9 1.8 1.5 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.2 0.2 -0.2 0.5 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 256.30 257 258 259 259 263
Kjerne Konsumprisindeks 264.25 265 265 267 268 271
KjerneInflasjon 2.40 2.4 2 2.1 1.8 2
Bnp-Deflatoren 112.18 113 113 113 114 116
Produsentpriser 118.60 119 120 120 120 122
produsentprisene endring 1.80 1.9 1.9 1.7 1.8 2.2
MatInflasjon 1.70 1.9 1.8 1.6 1.8 1.9
KPI Housing Utilities 267.26 265 266 269 270 272
Kpi Transport 211.08 216 208 213 216 213
Inflasjonsforventning 2.41 2.3 2.4 2.6 2.5 2.5
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 2.00 2 2 2 2 2.25
Internbankrente 2.16 2.13 2.13 2.13 2.13 2.38
Sentralbankers balanse 3744394.00 3836945 3805838 3795838 3792838 3750000
Privat gjeld til BNP 196.70 192 192 189 189 189
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -53989.00 -56000 -60000 -55000 -43000 -62000
Nåværende situasjon -130400.00 -131000 -134000 -129000 -125000 -125000
Nåværende situasjon mot BNP -2.40 -2.2 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5
Import 261391.00 262000 258000 255000 260000 268000
Eksport 207401.00 213000 198000 200000 217000 206000
Kjøpsbetingelser 106.25 99.74 99.74 99.74 99.14 92.43
Langsiktig Tic flyt 99054.00 49156 49370 49413 49413 49404
Råoljeproduksjon 12082.00 12800 13000 12900 13500 13500
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 106.10 108 108 109 109 109
Offentlige Budsjetter -3.80 -5 -5 -4.8 -4.8 -4.8
Regjeringens budsjetter verdi -200344.00 -62101 -62737 -62737 -152737 -62500
Offentlige Utgifter 3293.82 3316 3309 3320 3360 3366
Statens Utgifter Til Bnp 38.00 38.6 38.6 38.9 38.9 38.9
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 35 35 35
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Salgsskatt 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ikke - Manufacturing - Pmi 56.40 56 53 52 52 52
Service PMI 50.70 51.5 52.2 52.1 51.5 50.8
Forretningstillit 49.10 49.4 51.5 51 52.6 52
Produksjon PMI 50.30 50.1 50.7 51.2 50.6 50.4
Sammensatt Pmi 50.70 52.2 52 51.9 51 51.1
Industriell Produksjon 0.40 0.8 1.4 1.5 1.2 1.1
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.60 0.2 0.1 -0.5 0.6 0.2
Industriproduksjonen -0.40 -1.4 0.4 0.8 0.6 0.9
Kapasitetsutnyttelsen 77.88 78.1 78 77.8 77.5 78.6
Varige Forbruksvarer Bestillinger 2.10 1.5 -0.5 0.2 0.5 1.4
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 1.40 1.1 -0.3 0.1 1.3 1.3
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport -0.40 0.3 -0.2 0.4 0.2 1.1
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.30 0.5 -0.8 0.4 0.3 1
Fabrikkordre 1.40 1.8 -0.5 0.1 0.5 0.8
Forretninger Varelager 0.40 0.5 0.3 0.1 0.3 0.2
Engros Varelager 0.20 0.1 -0.2 -0.4 0.5 0.2
Bedriftens Fortjeneste 1882.97 2050 2060 1950 1960 2150
Nfib Forretninger Optimisme Index 103.10 102 97 94 98 93
Ism New York-Indeksen 50.30 54 55 52 51 55.9
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 2.70 -4 -3 4 10 2
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden -0.36 -0.3 -0.3 -0.15 -0.2 0.05
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 16.80 10 12 11 14 9
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 2.00 4.2 15 8 5 10
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 1.00 -2 -6 -10 -4 -3
Chicago-Pmi 50.40 52 51 50 52 54
Totalt Vehicle Sales 16.90 18 17 17 17 17.3
Bil Produksjon 2.67 2.5 2.7 2.8 2.8 2.5
Råoljelagrene Change 1.06 3.8 2.7 5 3 2.6
Bensin Aksjer Endre 781.00 -1200 500 500 600 2000
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 78.00 55 -170 -170 -120 -200
API for råoljeaksjer 0.59 5.2 -3.2 -3.2 2 2
Gruvedrift Produksjon 5.10 4 2.9 3 2.5 3.2
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 0.3 0.3 -0.2 0.2 0.4
Forbrukertillit 92.00 92 92 90 88 86.7
Butikkhandel (Årlig) 4.10 3.8 2.9 2 2 2
Detaljomsetningen Ex Autos 0.00 0.5 0.6 -0.5 0.3 0.4
Forbruk 13253.38 13332 13367 13352 13518 13594
Personlige Utgifter 0.60 0.3 0.5 0.5 0.2 0.5
Personalinntekt 0.10 0.1 0.4 0.4 0.3 0.3
Privat sparing 7.70 8 8.4 8.5 8.2 8.9
Konsumerkreditt 23.29 14.95 15.71 17.37 17.43 15.98
Bankenes Utlånsrente 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.5
Økonomisk optimismeindeks 50.80 53.9 51 50 51 49
Redbook - Hovedsiden 5.40 4 4.5 4.5 4.5 4
Chain Store Salget 3085.00 3750 7550 3600 3850 7300
Bensinpriser 0.69 0.66 0.64 0.62 0.61 0.61
Husholdninger Gjeld Til Bnp 76.30 78 78 78 78 79
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bygningstillatelser 1419.00 1297 1210 1150 1100 1115
Nyestartede boliger 1364.00 1273 1120 1150 1240 1180
Nyboligsalg 635.00 590 540 710 600 490
Ikke bekreftede boligsalg -0.30 1.2 2.6 1.9 1.5 1.2
Boligsalg 5420.00 5250 4800 4900 5200 4600
Kostnader konstruksjon 0.10 0.4 1.1 -0.5 0.3 0.4
Boligpriser 0.20 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2
NAHB boligprisindeks 68.00 65 63 61 62 59
Boliglånsrente 4.01 4.45 4.45 4.45 3.82 4.45
Boliglån Applications -0.10 3.5 2.7 2.7 1.5 0.9
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 217.65 221 220 216 220 225
Hjem Eierskap Rate 64.10 64.8 64.8 64.8 64.5 64.5


USA - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.