Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 97.15 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
Aksjemarkedet 25741.00 25450 24952 24461 23984 23028
10-årig statsobligasjon 0.67 0.69 0.71 0.74 0.76 0.8

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -5.00 15 5 1 1.5 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 0.30 -14 -3 2.3 2 2.2
Arbeidsledighet 11.10 12 10 9 8 7
Arbeidsdeltagelse uten bønder 4800.00 4000 1000 100 280 107
Inflasjon 0.10 0.2 0.9 0.4 0.1 1.5
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.4 0.5 0.1 0.2 0.6
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Handelsbalanse -54601.00 -34000 -62000 -37000 -31000 -63000
Nåværende situasjon -104204.00 -100000 -115000 -115000 -117000 -117000
Nåværende situasjon mot BNP -2.30 -2 -2 -2.1 -2.1 -2.1
Regjeringens gjeld mot BNP 106.90 120 120 125 125 125
Offentlige Budsjetter -4.60 -12.9 -12.9 -10.2 -10.2 -10.2
Forretningstillit 52.60 49 51 52 53 53.4
Produksjon PMI 49.80 51 51.1 49 50 50
Service PMI 46.70 51 50.8 50.1 50 50.5
Ikke - Manufacturing - Pmi 45.40 51 52 50 51 50
Forbrukertillit 78.10 77 75 76 80 88
Butikkhandel (Månedlig) 17.70 1.5 0.9 1.7 0.3 2.4
Bygningstillatelser 1220.00 1050 1000 1000 1200 1200
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -5.00 15 5 1 1.5 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 0.30 -14 -3 2.3 2 2.2
BNP 21427.70 19000 19000 21000 21000 21000
Bnp Faste Priser 18977.40 16444 18645 19414 19357 19056
Brutto Nasjonal Produkt 19212.08 16693 18930 19654 19596 19346
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3305.49 2864 3226 3382 3372 3297
Bnp Per Innbygger 55809.00 53240 53240 54200 54200 54200
Bnp Per Innbygger Ppp 62682.80 59770 59770 60500 60500 60500
Bnp Fra Landbruk 244.90 209 238 251 250 243
Bnp Fra Construction 653.80 560 634 669 667 648
Bnp Fra Manufacturing 2185.10 1884 2120 2235 2229 2166
Bnp Fra Mining 546.50 472 530 559 557 542
Bnp Fra Forvaltningsloven 2226.80 1902 2160 2278 2271 2208
Bnp Fra Tjenester 13286.30 11353 12888 13592 13552 13171
Bnp Fra Transport 561.20 481 544 574 572 556
Bnp Fra Verktøy 297.80 243 289 305 304 295

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 11.10 12 10 9 8 7
Arbeidsdeltagelse uten bønder 4800.00 4000 1000 100 280 107
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 4767.00 3900 970 90 270 105
Regjerings Payrolls 33.00 100 30 10 10 2
Produksjons Payrolls 356.00 500 90 2 20 2
Nye arbeidsledige 1427.00 220 238 238 238 267
Nye ledigmeldte 19290.00 14000 10000 6000 3000 4000
Forandring i ADP arbeidsledighet 2369.00 400 1500 1500 200 150
Sysselsatte 142182.00 146900 148000 152000 155000 153000
Arbeidsledige 17750.00 5900 6280 6280 6280 6390
Gjennomsnittlig timeslønn -1.20 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.2
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.50 34.2 34.4 34.4 34.2 34.4
Yrkesdeltakelse 61.50 61.5 61.6 61.9 61.9 62.7
Langtids arbeidsledighet 0.87 0.87 0.87 -0.13 -1.13 -2.13
Arbeidsledighet for unge 20.70 20.7 20.7 19.7 18.7 17.7
Produktivitet 108.03 109 109 110 111 111
Lønnskostnader 113.42 107 110 114 115 116
Ledige Stillinger 5347.00 4100 4800 4600 5100 5200
Ledige Stillinger 5046.00 1900 2100 3800 3200 3600
Challenger Nedbemanning 170219.00 150000 71000 71000 50000 55000
Lønn 24.74 22.8 23.36 24.22 25.25 24.72
Lønninger innen produksjon 22.54 21.42 22.11 22.68 22.93 23.39
Lønnsveksten -5.66 -3.8 -2 0.5 1 5.8
Minstelønn 7.25 7.25 7.25 9 9 9
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.80 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
Befolkning 329.13 330 331 331 331 333
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Sysselsetting 54.60 56 58.8 58.8 60.9 60.4
Full Jobb 116523.00 120500 125302 128302 129000 133627
Deltid Sysselsettingen 20741.00 26500 27500 27500 27500 26500

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 0.10 0.2 0.9 0.4 0.1 1.5
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.4 0.5 0.1 0.2 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 255.77 257 261 259 256 265
Kjerne Konsumprisindeks 265.44 269 268 270 269 273
KjerneInflasjon 1.20 1.5 1 1.2 1.3 1.5
Bnp-Deflatoren 113.49 113 114 114 114 116
Produsentpriser 117.50 119 119 120 119 122
produsentprisene endring -0.80 0.3 0.5 0.9 1.5 1.8
Eksportpriser 119.10 123 119 119 118 119
Importprisene 119.40 125 126 126 126 126
MatInflasjon 4.00 3 2 2 1.5 1.9
Kjerne Pce Price Index 112.50 119 120 120 120 120
Kjerneprodusentpriser 118.10 119 121 121 121 121
KPI Housing Utilities 270.82 268 271 271 271 275
Kpi Transport 191.42 210 210 205 192 214
Inflasjonsforventning 3.00 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4
Pce - Pris - Hovedsiden 110.11 114 121 121 121 121

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Internbankrente 0.30 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Valutareserver 132239.00 129200 129200 129200 129200 123602
Sentralbankers balanse 6975799.00 6827776 6917676 7161339 7255597 8586458
Bankenes balanse 20072300.00 22377366 24224722 26082618 28672113 32856716
Privat gjeld til BNP 196.70 200 200 200 189 185
Reporenten 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -54601.00 -34000 -62000 -37000 -31000 -63000
Nåværende situasjon -104204.00 -100000 -115000 -115000 -117000 -117000
Nåværende situasjon mot BNP -2.30 -2 -2 -2.1 -2.1 -2.1
Import 199115.00 219000 225000 232000 231000 239000
Eksport 144514.00 180000 190000 195000 200000 206000
Kjøpsbetingelser 104.87 98.72 94.64 94.64 93.84 94.64
Kapitalstrømmer 125285.00 -25000 22000 62000 40200 25000
Utenlandske Direkte Investeringer 34578.00 42500 46000 50000 50000 53000
Råoljeproduksjon 12716.00 10500 10500 11000 11000 11000
Varer Handelsbalanse -74338.00 -70000 -71000 -72000 -73000 -73000
Turistankomster 249143.00 1000000 1200000 1500000 1800000 2000100

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 106.90 120 120 125 125 125
Offentlige Budsjetter -4.60 -12.9 -12.9 -10.2 -10.2 -10.2
Regjeringens budsjetter verdi -398821.00 -149000 -145000 -115000 5000 -10000
Offentlige Utgifter 3337.96 2847 3231 3415 3405 3302
Statens Inntekter 173861.00 350000 300000 280000 360000 340000
Fiscal Utgifter 572682.00 499000 445000 395000 355000 350000
Militære Utgifter 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394
Statens Utgifter Til Bnp 37.80 42 42 40.3 40.3 40.3

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 35 35 35
Salgsskatt 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit 52.60 49 51 52 53 53.4
Produksjon PMI 49.80 51 51.1 49 50 50
Service PMI 46.70 51 50.8 50.1 50 50.5
Ikke - Manufacturing - Pmi 45.40 51 52 50 51 50
Sammensatt Pmi 46.80 49.4 51 48 50 50.4
Industriell Produksjon -15.30 -1.6 1.1 2.3 3.4 0.9
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.40 0.3 0.5 0.5 0.1 0.3
Industriproduksjonen -16.50 -1 0.9 2.9 3.5 0.7
Kapasitetsutnyttelsen 64.80 77.8 78.6 78.6 78.3 78.4
Varige Forbruksvarer Bestillinger 15.80 0.2 1.4 1.4 3 0.3
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 15.50 0.8 1.3 1.3 0.8 0.5
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 4.00 0.2 1.1 1.1 0.8 1.1
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 2.60 -4.3 1 1 1.2 0.3
Fabrikkordre 8.00 -5.2 0.8 0.8 1.5 0.3
Forretninger Varelager -1.30 0.3 0.2 0.2 0.5 0.2
Lagerendringer -67.15 64 35 25 20 33
Engros Varelager -1.20 -0.4 0.2 0.2 0.5 0.2
Konkurser 23114.00 45500 35000 35000 24000 30000
Bedriftens Fortjeneste 1672.33 1620 1750 1750 1900 1870
Nfib Forretninger Optimisme Index 94.40 91 93 95 97 99
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden -0.20 5 10 8 7 4
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 27.50 13 10 10 7 5
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 0.00 1 -3 2 4 2.5
Ism New York-Indeksen 39.50 42 45 48 52 52
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 2.61 -1.6 -1 0 0.5 -0.6
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden -6.10 5 2 2 8 5
Chicago-Pmi 36.60 48 50.2 51 49 52
Totalt Vehicle Sales 12.20 15 16.3 16.5 16.5 17.3
Bil Produksjon 0.54 1.2 1.6 1.8 2 2.5
Bilregistreringer 180.56 180 200 240 250 300
Råoljelagrene Change -7.20 3 2.6 2.6 10 2.6
Bensin Aksjer Endre 1199.00 -500 2000 2000 2000 2000
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 65.00 100 -200 -200 -200 -200
Ledende økonomisk indeks 117.99 126 126 126 126 125
Råolje Rigs 185.00 250 360 450 400 450
API for råoljeaksjer -8.16 3.5 2 2 3.5 2
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks 2.00 7 9 10 12 4
Gruvedrift Produksjon -14.10 -2 3.2 2.1 3.8 2.3

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 78.10 77 75 76 80 88
Butikkhandel (Månedlig) 17.70 1.5 0.9 1.7 0.3 2.4
Butikkhandel (Årlig) -6.10 2.2 3 3 2.1 1.8
Detaljomsetningen Ex Autos 12.40 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4
Forbruk 13180.84 11484 13011 13484 13444 13298
Disponibel personlig inntekt 17787.52 14244 16193 16911 18143 16549
Personlige Utgifter 8.20 -1.7 -1 0.5 0.5 0.7
Personalinntekt -4.20 -1.9 -0.8 -0.5 -0.5 0.3
Privat sparing 23.20 16 13 12 10 9.5
Konsumerkreditt -68.78 9.25 20.44 -12.32 -70.16 20.89
Privat-Sektor-Kreditt 10847.42 11000 10900 10700 10600 9900
Bankenes Utlånsrente 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Økonomisk optimismeindeks 47.00 47 49 49 50 49
Redbook - Hovedsiden -5.70 4 4 4 4 4
Chain Store Salget 1177.00 3250 3000 3500 4000 6000
Bensinpriser 0.49 0.47 0.44 0.42 0.4 0.38
Husholdninger Gjeld Til Bnp 75.40 78 79 79 79 79

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bygningstillatelser 1220.00 1050 1000 1000 1200 1200
Nyestartede boliger 974.00 1150 1180 1200 1210 1170
Nyboligsalg 676.00 690 650 620 640 560
Ikke bekreftede boligsalg -5.10 -1.5 1.2 2.5 1.8 1.7
Boligsalg 3910.00 2200 2500 2700 3000 3200
Kostnader konstruksjon -2.10 0.5 0.4 0.4 1.2 0.4
Boligpriser 0.20 0.2 0.4 0.3 0.5 0.3
NAHB boligprisindeks 58.00 61 55 58 52 55
Boliglånsrente 3.29 3.3 4.45 3.3 3.3 4.7
Boliglån Applications -1.80 -3.5 0.9 0.9 0.9 0.9
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 224.08 225 228 222 222 222
Hjem Eierskap Rate 65.30 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


USA - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.