Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Aksjemarkedet 27918.46 26675 26321 25970 25626 24950
Valuta 97.95 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
10-årig statsobligasjon 1.76 1.73 1.78 1.83 1.88 1.98
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 1.90 2.1 1.8 2 1.8 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 2.00 2.3 1.9 2 1.7 1.7
Arbeidsledighet 3.60 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9
Arbeidsdeltagelse uten bønder 128.00 150 180 169 150 170
Inflasjon 1.80 1.9 1.8 1.5 1.7 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.2 -0.2 0.5 0.3 0.1
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
Handelsbalanse -52450.00 -60000 -55000 -55000 -51000 -62000
Nåværende situasjon -128188.00 -134000 -129000 -125000 -120000 -125000
Nåværende situasjon mot BNP -2.40 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 106.10 108 109 109 109 109
Offentlige Budsjetter -3.80 -5 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
Ikke - Manufacturing - Pmi 54.70 53 52 52 52 52
Service PMI 50.60 52.2 52.1 51.5 52 50.8
Forretningstillit 48.30 50.5 51 51.6 51.4 52
Produksjon PMI 51.30 50.7 51.2 50.6 50.9 50.4
Butikkhandel (Månedlig) 0.30 0.3 -0.2 0.2 0.4 0.4
Forbrukertillit 95.70 92 90 88 86 86.7
Bygningstillatelser 1461.00 1210 1150 1100 1150 1115
Personalinntekt skattesats 37.00 37 35 35 35 35
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 1.90 2.1 1.8 2 1.8 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 2.00 2.3 1.9 2 1.7 1.7
BNP 20494.10 21200 21990 21990 21990 21990
Bnp Faste Priser 19112.54 19197 19122 19287 19403 19523
Brutto Nasjonal Produkt 19324.33 19445 19369 19538 19711 19775
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3326.59 3435 3421 3413 3407 3493
Bnp Per Innbygger 54541.70 55100 56200 56200 56200 56200
Bnp Per Innbygger Ppp 55681.05 56900 58500 58500 58500 58500
Bnp Fra Landbruk 238.50 217 216 218 218 221
Bnp Fra Construction 654.80 661 658 655 656 672
Bnp Fra Manufacturing 2167.30 2189 2180 2196 2198 2226
Bnp Fra Mining 538.60 440 438 475 475 447
Bnp Fra Forvaltningsloven 2211.80 2231 2222 2221 2223 2269
Bnp Fra Tjenester 13131.50 13117 13065 13132 13145 13340
Bnp Fra Transport 560.40 558 556 554 554 568
Bnp Fra Verktøy 294.60 287 286 287 287 292
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 3.60 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9
Arbeidsdeltagelse uten bønder 128.00 150 180 169 150 170
Regjerings Payrolls -3.00 8 10 20 10 9
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 131.00 142 170 165 140 161
Produksjons Payrolls -36.00 15 12 -6 -10 -2
Nye arbeidsledige 225.00 209 216 220 220 238
Nye ledigmeldte 1683.00 1650 1650 1680 1700 1700
Forandring i ADP arbeidsledighet 125.00 145 180 145 160 150
Arbeidsledige 5855.00 6150 6200 5900 5900 6280
Sysselsatte 158510.00 157000 157100 157500 156900 154000
Gjennomsnittlig timeslønn 0.20 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.40 34.4 34.5 34.5 34.5 34.4
Yrkesdeltakelse 63.30 62.9 62.8 62.9 62.7 62.9
Langtids arbeidsledighet 0.71 0.9 0.9 0.8 0.81 1.1
Produktivitet 107.51 109 109 110 110 111
Ledige Stillinger 7095.00 7000 7400 7200 7400 6800
Ledige Stillinger 7024.00 7200 7100 7000 6900 6800
Challenger Nedbemanning 50275.00 48000 65000 48000 50000 51000
Lønn 23.70 24.15 24.31 24.18 24.38 25.26
Lønninger innen produksjon 22.27 22.92 22.9 22.85 22.99 23.97
Minstelønn 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.70 0.8 0.8 0.6 0.7 0.6
Befolkning 327.17 328 329 329 329 329
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Deltid Sysselsettingen 27021.00 26850 25900 25800 26500 27500
Lønn Lav Dyktige 1960.00 2050 2050 2038 2040 2144
Lønn Høy Dyktige 4520.00 4728 4728 4701 4705 4945
Full Jobb 131545.00 131100 131279 131400 131500 132302
Levelønn Family 2380.00 2489 2489 2475 2478 2604
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 1.80 1.9 1.8 1.5 1.7 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.2 -0.2 0.5 0.3 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 257.27 258 259 259 261 263
Kjerne Konsumprisindeks 265.01 265 267 268 269 271
KjerneInflasjon 2.30 2 2.1 1.8 1.7 2
Bnp-Deflatoren 112.63 118 113 114 114 124
Produsentpriser 118.70 119 120 120 121 122
produsentprisene endring 1.10 1.5 1.7 1.8 2 2.2
MatInflasjon 2.10 1.8 1.6 1.8 1.6 1.9
KPI Housing Utilities 267.79 266 269 270 272 272
Kpi Transport 210.49 208 213 216 213 213
Inflasjonsforventning 2.33 2.4 2.6 2.5 2.4 2.5
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
Internbankrente 1.90 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
Sentralbankers balanse 3933202.00 3755838 3795838 3812838 3850000 3850000
Privat gjeld til BNP 196.70 192 189 189 189 189
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -52450.00 -60000 -55000 -55000 -51000 -62000
Nåværende situasjon -128188.00 -134000 -129000 -125000 -120000 -125000
Nåværende situasjon mot BNP -2.40 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Import 258440.00 262000 265000 260000 259000 268000
Eksport 205990.00 205000 210000 209000 210000 206000
Kjøpsbetingelser 106.33 99.74 99.74 99.84 100 92.43
Råoljeproduksjon 12365.00 12500 12900 13000 13200 13500
Turistankomster 6343310.00 6555000 6260800 6360800 6580000 6760100
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 106.10 108 109 109 109 109
Offentlige Budsjetter -3.80 -5 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
Regjeringens budsjetter verdi -134468.00 -62737 -62737 -62737 -152737 -62500
Offentlige Utgifter 3312.75 3262 3249 3320 3360 3318
Statens Utgifter Til Bnp 38.00 38.6 38.9 38.9 38.9 38.9
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Personalinntekt skattesats 37.00 37 35 35 35 35
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Salgsskatt 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ikke - Manufacturing - Pmi 54.70 53 52 52 52 52
Service PMI 50.60 52.2 52.1 51.5 52 50.8
Forretningstillit 48.30 50.5 51 51.6 51.4 52
Produksjon PMI 51.30 50.7 51.2 50.6 50.9 50.4
Sammensatt Pmi 50.90 52 51.9 51 50.5 51.1
Industriell Produksjon -1.10 1.4 1.5 1.2 1.6 1.1
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.80 0.1 -0.5 0.6 0.3 0.2
Industriproduksjonen -1.50 0.4 0.8 0.6 1 0.9
Kapasitetsutnyttelsen 76.70 78 77.8 77.5 77.8 78.6
Varige Forbruksvarer Bestillinger -1.10 -0.5 0.2 0.5 0.2 1.4
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense -1.20 -0.3 0.1 1.3 0.8 1.3
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport -0.30 -0.2 0.4 0.2 0.2 1.1
Fabrikk Bestillinger Ex Transport -0.10 -0.8 0.4 0.3 0.3 1
Fabrikkordre -0.60 -0.5 0.1 0.5 0.2 0.8
Forretninger Varelager 0.00 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2
Engros Varelager -0.40 -0.2 -0.4 0.5 -0.4 0.2
Bedriftens Fortjeneste 1857.53 1830 1825 1790 1820 1850
Nfib Forretninger Optimisme Index 102.40 97 94 98 96 93
Ism New York-Indeksen 47.70 51.5 52 51 52 55.9
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden -5.10 -3 4 10 5 2
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden -0.45 -0.3 -0.15 -0.2 0.2 0.05
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 5.60 12 11 11 10 9
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 2.90 1 8 5 2 10
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 8.00 -6 -10 -4 1 -3
Chicago-Pmi 43.20 51 50 52 50 54
Totalt Vehicle Sales 17.20 17 17 17 17 17.3
Bil Produksjon 2.20 2.75 2.5 2.58 2.75 2.9
Råoljelagrene Change 2.22 2.7 5 3 3 2.6
Bensin Aksjer Endre 1861.00 500 500 600 -500 2000
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 3.00 -170 25 90 100 -200
API for råoljeaksjer 5.95 -3.2 -3.2 2 3.5 2
Gruvedrift Produksjon 2.70 2.9 3 2.5 2 3.2
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Butikkhandel (Månedlig) 0.30 0.3 -0.2 0.2 0.4 0.4
Forbrukertillit 95.70 92 90 88 86 86.7
Butikkhandel (Årlig) 3.10 2.9 2 2 2.2 2
Detaljomsetningen Ex Autos 0.20 0.6 -0.5 0.3 0.4 0.4
Forbruk 13343.66 13332 13280 13352 13518 13559
Personlige Utgifter 0.20 0.5 0.5 0.2 0.3 0.5
Personalinntekt 0.30 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3
Privat sparing 8.30 8.4 8.5 8.2 8.3 8.9
Konsumerkreditt 9.51 15.71 17.37 14.06 23.69 15.98
Bankenes Utlånsrente 4.99 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Økonomisk optimismeindeks 52.90 51 50 51 52 49
Redbook - Hovedsiden 4.10 4.5 4.5 4.5 4 4
Chain Store Salget 3032.00 6700 3300 3150 3250 6500
Bensinpriser 0.69 0.61 0.59 0.58 0.56 0.53
Husholdninger Gjeld Til Bnp 75.00 78 78 78 78 79
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bygningstillatelser 1461.00 1210 1150 1100 1150 1115
Nyestartede boliger 1314.00 1120 1150 1240 1150 1180
Nyboligsalg 701.00 740 710 650 600 550
Ikke bekreftede boligsalg 3.90 0.6 1.3 1.5 -0.5 1.2
Boligsalg 5380.00 5200 5150 5200 5180 4600
Kostnader konstruksjon 0.50 1.1 -0.5 0.3 0.5 0.4
Boligpriser 0.20 0.3 0.1 0.3 -0.2 0.2
NAHB boligprisindeks 70.00 68 65 62 60 59
Boliglånsrente 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03
Boliglån Applications 9.60 2.7 2.7 1.5 -3.5 0.9
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 218.14 221 222 221 220 218
Hjem Eierskap Rate 64.80 64.8 64.8 64.5 64.5 64.5


USA - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.