Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 94.64 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
Aksjemarkedet 27173.96 26382 25865 25356 24861 23871
10-årig statsobligasjon 0.65 0.67 0.7 0.72 0.74 0.78

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -31.70 20 3 3.8 2.5 1.7
Bnp Årlig Vekstrate -9.10 -5 1 2.3 3.4 3.8
Arbeidsledighet 8.40 8.4 7.6 6.8 6.5 6.5
Arbeidsdeltagelse uten bønder 1371.00 915 1000 100 280 107
Inflasjon 1.30 1.2 1.6 1.4 1.1 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.4 0.5 0.1 0.2 0.6
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Handelsbalanse -63556.00 -59000 -55000 -47000 -51000 -53000
Nåværende situasjon -170541.00 -165000 -142000 -115000 -117000 -117000
Nåværende situasjon mot BNP -2.30 -3 -3 -2.6 -2.6 -2.6
Regjeringens gjeld mot BNP 106.90 120 120 125 125 125
Offentlige Budsjetter -4.60 -12.9 -12.9 -10.2 -10.2 -10.2
Forretningstillit 56.00 52 51 52 53 53.4
Service PMI 54.60 54.6 50.8 50.1 50 50.5
Produksjon PMI 53.50 53.5 52.1 49 50 50
Ikke - Manufacturing - Pmi 56.90 55 52 50 51 50
Forbrukertillit 78.90 78.9 76 77 80 88
Butikkhandel (Månedlig) 0.60 0.5 0.9 1.7 0.3 2.4
Bygningstillatelser 1470.00 1450 1380 1300 1310 1200
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -31.70 20 3 3.8 2.5 1.7
Bnp Årlig Vekstrate -9.10 -5 1 2.3 3.4 3.8
BNP 21427.70 19000 19000 21000 21000 21000
Bnp Faste Priser 17282.20 18185 19446 19448 17870 20185
Brutto Nasjonal Produkt 17403.55 18427 19705 19674 17995 20453
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3099.61 3210 3421 3453 3205 3551
Bnp Per Innbygger 55809.00 53240 53240 54200 54200 54200
Bnp Per Innbygger Ppp 62682.80 59770 59770 60500 60500 60500
Bnp Fra Landbruk 253.90 231 247 260 263 257
Bnp Fra Construction 655.10 619 660 670 677 685
Bnp Fra Manufacturing 2158.10 2081 2207 2208 2231 2291
Bnp Fra Mining 540.70 521 552 553 559 573
Bnp Fra Forvaltningsloven 2211.40 2101 2249 2262 2287 2335
Bnp Fra Tjenester 13083.80 12541 13419 13385 13529 13929
Bnp Fra Transport 548.50 531 567 561 567 588
Bnp Fra Verktøy 301.40 268 301 308 312 312

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 8.40 8.4 7.6 6.8 6.5 6.5
Arbeidsdeltagelse uten bønder 1371.00 915 1000 100 280 107
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 1027.00 900 870 90 270 105
Regjerings Payrolls 344.00 15 30 10 10 2
Produksjons Payrolls 29.00 30 40 2 20 2
Nye arbeidsledige 870.00 790 650 500 400 300
Nye ledigmeldte 12580.00 130000 10000 9000 8000 3900
Forandring i ADP arbeidsledighet 428.00 610 150 100 200 150
Sysselsatte 147288.00 148900 150000 152000 155000 158000
Arbeidsledige 13550.00 12500 11000 9000 8500 6890
Gjennomsnittlig timeslønn 0.40 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.60 34.6 34.5 34.4 34.5 34.4
Yrkesdeltakelse 61.70 61.5 61.6 61.9 61.9 62.7
Langtids arbeidsledighet 0.94 0.94 1.1 2 1.8 1.6
Arbeidsledighet for unge 14.70 14.65 14.65 13.85 13.55 13.55
Produktivitet 110.95 111 109 110 111 111
Lønnskostnader 116.86 109 110 115 118 116
Ledige Stillinger 6949.00 6100 5800 5600 6100 6200
Ledige Stillinger 6618.00 6300 6100 6800 7200 6600
Challenger Nedbemanning 115762.00 120000 71000 71000 50000 55000
Lønn 24.81 23.27 23.36 24.22 24.99 24.72
Lønninger innen produksjon 22.75 21.87 22.11 22.68 22.81 23.39
Lønnsveksten -1.14 -1.8 -2 0.5 1 5.8
Minstelønn 7.25 7.25 7.25 9 9 9
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.50 0.7 0.6 0.7 0.8 0.6
Befolkning 329.13 330 331 331 331 333
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Sysselsetting 56.50 56 58.8 58.8 60.9 60.8
Arbeidsløse krav 4-ukers gjennomsnitt 878.25 900 750 600 500 350
Full Jobb 122369.00 120500 125302 128302 129000 133627
Deltid Sysselsettingen 24973.00 26500 27500 27500 27500 26500

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 1.30 1.2 1.6 1.4 1.1 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.4 0.5 0.1 0.2 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 259.68 260 263 262 260 267
Kjerne Konsumprisindeks 268.75 269 270 271 270 274
KjerneInflasjon 1.70 1.7 1.6 1.5 1.4 1.5
Bnp-Deflatoren 112.76 114 115 115 114 116
Produsentpriser 118.40 119 121 120 119 123
produsentprisene endring -0.20 0.3 1.5 1.9 1.5 1.8
Eksportpriser 122.00 123 124 125 126 128
Importprisene 123.20 125 126 126 126 128
MatInflasjon 4.10 4.2 4 3.5 2.7 2.3
KPI Housing Utilities 272.87 271 273 274 275 277
Kpi Transport 202.39 212 212 207 198 215
Kjerne Pce Price Index 113.46 114 114 115 115 116
Kjerneprodusentpriser 118.90 119 121 121 121 121
Inflasjonsforventning 3.00 3 3.2 3.1 3 2.5
Pce - Pris - Hovedsiden 111.15 112 112 113 113 114

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Internbankrente 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
Valutareserver 140388.00 139200 141900 143200 139700 130150
Sentralbankers balanse 6961634.00 6827776 6917676 7161339 7255597 8586458
Bankenes balanse 20066411.00 22377366 24224722 26082618 28672113 32856716
Privat gjeld til BNP 220.20 230 230 228 228 228
Reporenten 0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -63556.00 -59000 -55000 -47000 -51000 -53000
Nåværende situasjon -170541.00 -165000 -142000 -115000 -117000 -117000
Nåværende situasjon mot BNP -2.30 -3 -3 -2.6 -2.6 -2.6
Import 231665.00 239000 245000 242000 251000 259000
Eksport 168109.00 180000 190000 195000 200000 206000
Kjøpsbetingelser 103.10 98.72 98.62 99.41 100 100
Kapitalstrømmer -88700.00 -85000 -22000 62000 40200 35000
Utenlandske Direkte Investeringer 26661.00 32500 46000 50000 50000 53000
Råoljeproduksjon 10436.00 10500 10500 11000 11000 11000
Varer Handelsbalanse -79320.00 -80000 -81000 -72000 -73000 -73000
Turisme Inntekter 4557.00 5010 6220 6400 7840 9460
Turistankomster 272506.00 1000000 1200000 1500000 1800000 2000100

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 106.90 120 120 125 125 125
Offentlige Budsjetter -4.60 -12.9 -12.9 -10.2 -10.2 -10.2
Regjeringens budsjetter verdi -200000.00 -149000 -145000 -115000 5000 -10000
Offentlige Utgifter 3370.90 3152 3371 3425 3486 3499
Statens Inntekter 223221.00 350000 300000 280000 360000 340000
Fiscal Utgifter 423316.00 499000 445000 395000 355000 350000
Statens Utgifter Til Bnp 37.80 42 42 40.3 40.3 40.3
Militære Utgifter 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 35 35 35
Salgsskatt 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit 56.00 52 51 52 53 53.4
Service PMI 54.60 54.6 50.8 50.1 50 50.5
Produksjon PMI 53.50 53.5 52.1 49 50 50
Ikke - Manufacturing - Pmi 56.90 55 52 50 51 50
Sammensatt Pmi 54.40 54.4 51 48 50 50.4
Industriell Produksjon -7.70 -6.6 -3.5 -0.6 3.4 0.9
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.40 0.3 0.5 0.5 0.1 0.3
Industriproduksjonen -6.90 -5 -1.5 2.9 3.5 0.7
Kapasitetsutnyttelsen 71.42 71.7 72.6 74.6 76.3 78.4
Varige Forbruksvarer Bestillinger 0.40 0.2 3.4 1.4 3 0.3
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 0.70 5.8 3.3 1.3 0.8 0.5
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.40 0.1 0.3 1.1 0.8 0.2
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 2.10 -4.3 1 1 1.2 0.3
Fabrikkordre 6.40 -5.2 0.8 0.8 1.5 0.5
Forretninger Varelager 0.10 0.3 0.2 0.2 0.5 0.2
Lagerendringer -286.41 -64 35 25 20 33
Engros Varelager -0.30 -0.4 0.2 0.2 0.5 0.2
Konkurser 22482.00 45500 35000 35000 24000 30000
Bedriftens Fortjeneste 1569.20 1620 1750 1750 1900 1870
Nfib Forretninger Optimisme Index 100.20 99 95 100 104 99
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 17.00 5 10 8 7 4
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 15.00 13 10 10 12 5
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 21.00 10 -3 2 4 2.5
Ism New York-Indeksen 42.90 42 45 48 52 52
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 8.00 5 2 2 8 3
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.79 0.2 0.1 0 0.5 -0.6
Chicago-Pmi 51.20 50.8 50.2 51 49 52
Totalt Vehicle Sales 15.19 15 16.3 16.5 16.5 17.3
Bil Produksjon 2.49 2.5 2.6 2.8 3 2.5
Bilregistreringer 310.92 280 300 340 350 300
Råoljelagrene Change -1.64 3 2.6 2.6 10 2.6
Bensin Aksjer Endre -4025.00 -500 -150 210 430 2000
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 66.00 100 -200 120 80 20
Ledende økonomisk indeks 122.77 123 128 130 129 127
Råolje Rigs 183.00 190 180 195 201 250
API for råoljeaksjer 0.69 3.5 -2 2 3.5 2
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks 18.00 7 9 10 12 4
Gruvedrift Produksjon -17.90 -12 -8 -2.1 3.8 2.3
Stål~~pos=trunc 5588.00 5280 6150 6440 6750 7150

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 78.90 78.9 76 77 80 88
Butikkhandel (Månedlig) 0.60 0.5 0.9 1.7 0.3 2.4
Butikkhandel (Årlig) 2.60 2.2 3 3 2.1 1.8
Detaljomsetningen Ex Autos 0.70 0.4 0.6 0.7 0.6 0.4
Forbruk 11819.58 12636 13487 13420 12221 14000
Disponibel personlig inntekt 17881.52 15629 16733 16931 18448 17369
Personlige Utgifter 1.90 -1.7 0.3 0.5 0.5 0.7
Personalinntekt 0.40 0.1 0.8 0.2 0.3 0.3
Privat sparing 17.80 16 13 12 10 9.5
Konsumerkreditt 12.25 10.38 21.72 -15.84 11.78 22.54
Privat-Sektor-Kreditt 10526.26 11000 10900 10700 10600 9900
Bankenes Utlånsrente 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Økonomisk optimismeindeks 45.00 47 49 49 50 49
Redbook - Hovedsiden 1.50 -1.5 -0.7 1.1 1.7 3
Chain Store Salget 1849.00 2250 3000 3500 4000 6000
Husholdninger Gjeld Til Bnp 75.20 78 79 79 79 79
Bensinpriser 0.58 0.47 0.44 0.42 0.4 0.38

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bygningstillatelser 1470.00 1450 1380 1300 1310 1200
Nyestartede boliger 1416.00 1300 1280 1200 1310 1170
Nyboligsalg 1011.00 920 750 620 640 560
Ikke bekreftede boligsalg 15.50 7 2.2 2.5 3.8 1.7
Boligsalg 6000.00 5900 5500 5800 6000 5200
Kostnader konstruksjon 0.10 0.5 0.4 0.4 1.2 0.4
Boligpriser 1.00 0.7 0.6 0.3 0.5 0.3
NAHB boligprisindeks 83.00 77 79 78 72 75
Boliglånsrente 3.10 3.07 4.45 3.07 3.07 4.7
Boliglån Applications 6.80 -3.5 1.7 0.9 -0.6 0.9
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 225.13 225 228 222 226 225
Hjem Eierskap Rate 67.90 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


USA - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.