Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Aksjemarkedet 31534.98 30653 29828 29028 28247 26747
Valuta 103.69 105 106 107 108 110
10-årig statsobligasjon 3.18 3.26 3.39 3.52 3.66 3.95

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate -1.50 2.2 2.8 2.5 2 2.5
Bnp Årlig Vekstrate 3.50 2 3 2 2.5 2.1
Arbeidsledighet 3.60 3.6 3.5 3.5 3.4 3.6
Arbeidsdeltagelse uten bønder 390.00 310 300 380 420 280
Inflasjon 8.60 8.4 7.8 6.3 4.9 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 1.00 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3
Rentesats 1.75 1.75 2.75 3.5 3.5 3.75
Handelsbalanse -87077.00 -85000 -60000 -49000 -70000 -51000
Nåværende situasjon -291418.00 -220000 -230000 -210000 -200000 -180000
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.2
Regjeringens gjeld mot BNP 137.20 138 138 138 138 138
Offentlige Budsjetter -16.70 -7.7 -7.7 -7.7 -5.6 -5.6
Forretningstillit 56.10 53 51 50 53 56
Produksjon PMI 52.40 52.4 53 51 52 52
Ikke - Manufacturing - Pmi 55.90 55.2 53 52 50 52
Service PMI 51.60 51.6 52 50.8 54 50.8
Forbrukertillit 50.00 50.2 53 50 53 60
Butikkhandel (Månedlig) -0.30 0.3 0.5 1 0.6 1
Bygningstillatelser 1695.00 1750 1700 1600 1550 1600
Bedriftens Skattesats 21.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate -1.50 2.2 2.8 2.5 2 2.5
Bnp Årlig Vekstrate 3.50 2 3 2 2.5 2.1
BNP 20936.60 21500 21500 22790 22790 23420
Bnp Faste Priser 19731.10 19756 20063 20202 20224 20627
Brutto Nasjonal Produkt 19933.63 19959 20299 20439 20432 20869
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3668.80 3665 3693 3681 3761 3759
Bnp Per Innbygger 58510.24 62200 62200 62200 63000 63000
Bnp Per Innbygger Ppp 60235.73 61500 61500 61500 62000 62000
Hele året BNP-vekst 5.70 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5
Bnp Fra Landbruk 238.80 248 245 244 245 249
Bnp Fra Construction 649.10 705 685 662 665 676
Bnp Fra Manufacturing 2380.90 2376 2390 2429 2440 2480
Bnp Fra Mining 419.80 425 420 428 430 437
Bnp Fra Forvaltningsloven 2246.40 2263 2313 2291 2303 2339
Bnp Fra Tjenester 13785.50 13647 13912 14061 14130 14356
Bnp Fra Transport 515.80 501 520 526 529 537
Bnp Fra Verktøy 271.60 296 286 277 278 283

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 3.60 3.6 3.5 3.5 3.4 3.6
Arbeidsdeltagelse uten bønder 390.00 310 300 380 420 280
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 333.00 290 270 350 400 310
Regjerings Payrolls 57.00 20 30 30 20 70
Produksjons Payrolls 18.00 21 20 30 40 20
Nye arbeidsledige 229.00 215 200 270 240 220
Nye ledigmeldte 1315.00 1420 1500 1600 1600 1700
Forandring i ADP arbeidsledighet 128.00 400 300 350 400 210
Sysselsatte 158426.00 158200 158900 159500 160000 165000
Arbeidsledige 5950.00 5900 6000 5900 6000 6000
Gjennomsnittlig timeslønn 0.30 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.60 34.6 35 35 34.8 35
Yrkesdeltakelse 62.30 62.3 62.5 62.5 62.4 62.5
Langtids arbeidsledighet 1.07 1.1 1 1 0.95 1
Arbeidsledighet for unge 7.80 7.8 7.7 7.7 7.6 7.7
Lønnskostnader 127.95 126 128 129 131 134
Produktivitet 110.98 112 110 114 114 112
Ledige Stillinger 11981.00 10000 9800 9600 9500 9000
Ledige Stillinger 11400.00 10100 9600 9000 8900 7900
Challenger Nedbemanning 20712.00 30000 28000 28000 25000 55000
Lønn 27.33 27.2 27.5 27.7 27.7 28.67
Lønninger innen produksjon 24.93 24.89 25.16 25.3 25.17 26.31
Lønnsveksten 11.67 5 4 3.6 2 4
Minstelønn 7.25 10 10 10 10 12.5
Sysselsetting Kostnadsindeks 1.40 1 0.6 0.4 0.6 0.6
Befolkning 332.40 333 333 335 335 335
Pensjonsalder Kvinner 66.17 66.33 66.33 66.33 66.33 66.5
Pensjonsalder Menn 66.17 66.33 66.33 66.33 66.33 66.5
Sysselsetting 60.10 60.5 60.8 61 60.7 60
Full Jobb 132800.00 133000 134500 135000 136000 135000
Deltid Sysselsettingen 25766.00 25300 25000 24600 24500 24600
Arbeidsløse krav 4-ukers gjennomsnitt 223.50 230 230 220 200 270

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 8.60 8.4 7.8 6.3 4.9 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 1.00 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 292.30 295 296 296 302 302
Kjerne Konsumprisindeks 292.29 295 295 296 300 304
KjerneInflasjon 6.00 6 5.4 4 3.7 2.7
Bnp-Deflatoren 123.55 127 128 129 130 131
Produsentpriser 138.66 139 141 141 145 148
produsentprisene endring 10.80 10.2 9 7 6 5
Eksportpriser 165.30 162 158 147 145 139
Importprisene 148.40 140 142 145 140 150
MatInflasjon 10.10 9 7.8 6.5 4.2 2
Produsentprisvekst (månedlig) 0.80 0.6 0.5 0.3 0.1 0.2
Kjerneprodusentpriser 134.50 136 138 140 142 145
Kjerne Pce Price Index 121.80 125 130 132 135 140
KPI Housing Utilities 297.87 304 306 306 308 311
Kpi Transport 274.28 276 276 278 279 280
Pce - Pris - Hovedsiden 121.32 124 125 128 130 135
Inflasjonsforventning 6.60 6 4.8 4 3.5 3

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 1.75 1.75 2.75 3.5 3.5 3.75
Internbankrente 2.23 1.4 2.1 2.55 2 3.2
Valutareserver 37610.00 40150 42500 42150 43000 42602
Sentralbankers balanse 8934346.00 8600000 8500000 8400000 8200000 8000000
Bankenes balanse 22653.50 21550 21000 20556 20000 20800
Lån Til Privat Sektor 2599.42 2420 2350 2400 2300 2400
Privat gjeld til BNP 235.50 228 228 224 224 224
Reporenten 1.46 1.1 1.48 1.63 1.78 2.2

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -87077.00 -85000 -60000 -49000 -70000 -51000
Nåværende situasjon -291418.00 -220000 -230000 -210000 -200000 -180000
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.2
Import 339697.00 320000 280000 269000 280000 271000
Eksport 252621.00 235000 220000 220000 210000 220000
Utenlandsgjeld 23370708.00 219000000 218000000 217000000 2150000000 22134407
Kjøpsbetingelser 114.66 116 111 101 104 92.67
Kapitalstrømmer 1300.00 45000 50000 23000 23000 23000
Utenlandske Direkte Investeringer 70681.00 70000 52000 54000 60000 54000
Råoljeproduksjon 11655.00 11850 11900 12200 12500 12600
Turisme Inntekter 10110.00 11600 15000 18200 18200 18200
Turistankomster 2269089.00 6000000 8000000 5760000 8000000 4760100
Varer Handelsbalanse -105942.00 -98000 -95000 -80500 -95000 -74500

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 137.20 138 138 138 138 138
Offentlige Budsjetter -16.70 -7.7 -7.7 -7.7 -5.6 -5.6
Regjeringens budsjetter verdi -66000.00 30000 -30000 20000 30000 50000
Offentlige Utgifter 3335.90 3441 3483 3426 3419 3498
Statens Inntekter 388993.00 480000 390000 370000 350000 370000
Statsgjeld 30499619.00 30820000 31020000 30900000 30600000 30000000
Fiscal Utgifter 455216.00 450000 420000 350000 320000 320000
Statens Utgifter Til Bnp 44.00 40.3 40.3 38.4 38.4 38.4

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 21.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Salgsskatt 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forretningstillit 56.10 53 51 50 53 56
Produksjon PMI 52.40 52.4 53 51 52 52
Ikke - Manufacturing - Pmi 55.90 55.2 53 52 50 52
Service PMI 51.60 51.6 52 50.8 54 50.8
Sammensatt Pmi 51.20 51.2 53 51.8 53 51.8
Industriell Produksjon 5.80 1 3 3.6 3 3.2
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.20 0.4 0.8 1.2 0.2 1.2
Industriproduksjonen 4.80 0.5 2 1 4 1
Kapasitetsutnyttelsen 79.04 79.3 79.5 79 79 77.5
Varige Forbruksvarer Bestillinger 0.70 1.5 1.2 0.8 0.5 0.8
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 0.60 0.6 0.2 0.4 0.3 0.4
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.70 0.2 0.4 0.4 0.7 0.2
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.30 0.2 0.6 0.4 0.5 0.4
Fabrikkordre 0.30 -0.4 0.6 0.2 0.8 0.2
Forretninger Varelager 1.20 0.5 0.2 0.3 0.4 0.3
Lagerendringer 149.60 100 90 45 60 45
Engros Varelager 2.20 0.4 0.5 0.5 0.5 0.2
Konkurser 13160.00 15000 16500 18000 20000 21000
Bedriftens Fortjeneste 2417.70 2400 2300 2270 2100 2070
Nfib Forretninger Optimisme Index 93.10 90 96 102 105 102
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden -3.30 4 7 5 20 15
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden -1.20 3.1 12 26 14 6
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden -9.00 -12 6 10 20 5
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.01 0.3 0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden -17.70 -17.7 -2 10 10 10
Chicago-Pmi 60.30 56 54 52 50 54
Totalt Vehicle Sales 12.70 14.4 14 15 15 18
Bil Produksjon 1.83 1.85 2 2.2 2.3 2.7
Bilregistreringer 266.28 240 220 230 240 260
Råoljelagrene Change 1.96 -3 -2 -2 -2 2.6
Bensin Aksjer Endre -710.00 -150 500 500 500 2000
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 74.00 100 100 100 100 -150
Ledende økonomisk indeks 133.17 125 122 120 120 128
Råolje Rigs 594.00 570 580 560 550 550
API for råoljeaksjer 5.61 3.5 6 6 2 0.5
Stål~~pos=trunc 7200.00 7200 7000 6500 6800 6350
Gruvedrift Produksjon 9.00 2 3 2 5 2
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks -1.00 20 6 5 12 5

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit 50.00 50.2 53 50 53 60
Butikkhandel (Månedlig) -0.30 0.3 0.5 1 0.6 1
Butikkhandel (Årlig) 8.09 4.5 2 4 2 4
Detaljomsetningen Ex Autos 0.50 0.6 0.5 0.3 0.4 1.2
Forbruk 13924.80 13939 14144 14095 14273 14391
Disponibel personlig inntekt 18380.74 18000 17600 17400 17000 17800
Personlige Utgifter 0.90 0.5 0.3 1 0.2 1
Personalinntekt 0.40 0.4 0.2 0.6 0.4 0.6
Privat sparing 4.40 6 5.9 6.3 7 9.5
Konsumerkreditt 38.07 23.85 24.46 23.37 48.52 23.86
Privat-Sektor-Kreditt 11203.44 10500 10200 10000 10500 10000
Bankenes Utlånsrente 3.94 4 4.5 5 5.25 3.75
Økonomisk optimismeindeks 38.10 41 48 50 52 50
Redbook - Hovedsiden 12.80 7.5 5 2.1 3 2.1
Chain Store Salget 2628.00 2500 2700 6700 2500 5800
Bensinpriser 1.17 1.21 1.26 1.3 1.35 1.35
Husholdninger Gjeld Til Bnp 78.50 80 82 82 80 82

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bygningstillatelser 1695.00 1750 1700 1600 1550 1600
Nyestartede boliger 1549.00 1700 1680 1570 1600 1500
Nyboligsalg 696.00 750 720 700 680 700
Ikke bekreftede boligsalg -13.58 3 6 7 3 7
Boligsalg 5410.00 5500 5400 5300 5200 5000
Kostnader konstruksjon 0.20 0.5 0.6 0.2 0.3 0.2
Boligpriser 386.50 360 355 345 340 380
NAHB boligprisindeks 67.00 69 70 74 80 80
Boliglånsrente 5.98 5.6 5.8 6 6.2 6
Boliglån Applications 4.20 2 2 0.6 1 0.6
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 305.63 286 283 280 270 284
Hjem Eierskap Rate 65.40 65.2 65.7 65.5 65.4 65.5


USA - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.