Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Aksjemarkedet 27222.97 26254 25914 25576 25243 24592
Valuta 96.95 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
10-årig statsobligasjon 2.03 2.04 2.08 2.11 2.15 2.22
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 3.10 2.2 2.1 1.8 2 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 3.20 2.4 2.3 1.9 2 1.7
Arbeidsledighet 3.70 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9
Arbeidsdeltagelse uten bønder 224.00 179 150 180 169 170
Inflasjon 1.60 1.7 1.9 1.8 1.5 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.1 0.2 -0.2 0.5 0.1
Rentesats 2.50 2.25 2.25 2 2 2.25
Handelsbalanse -55520.00 -56000 -60000 -55000 -55000 -62000
Nåværende situasjon -130400.00 -131000 -134000 -129000 -125000 -125000
Nåværende situasjon mot BNP -2.40 -2.2 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 106.10 108 108 109 109 109
Offentlige Budsjetter -3.80 -5 -5 -4.8 -4.8 -4.8
Ikke - Manufacturing - Pmi 55.10 56 53 52 52 52
Service PMI 51.50 52.4 52.2 52.1 51.5 50.8
Forretningstillit 51.70 51 53 51 52.6 52
Produksjon PMI 50.60 51.1 50.7 51.2 50.6 50.4
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 0.3 0.3 -0.2 0.2 0.4
Forbrukertillit 98.20 94 92 90 88 86.7
Bygningstillatelser 1220.00 1240 1210 1150 1100 1115
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 35 35 35
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 3.10 2.2 2.1 1.8 2 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 3.20 2.4 2.3 1.9 2 1.7
BNP 20494.10 21200 21200 21990 21990 21990
Bnp Faste Priser 18910.30 19113 19197 19270 19289 19523
Brutto Nasjonal Produkt 19156.23 19362 19445 19520 19539 19775
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3382.58 3412 3435 3447 3450 3493
Bnp Per Innbygger 54541.70 55100 55100 56200 56200 56200
Bnp Per Innbygger Ppp 55681.05 56900 56900 58500 58500 58500
Bnp Fra Landbruk 213.70 217 219 218 218 222
Bnp Fra Construction 642.70 662 657 655 656 669
Bnp Fra Manufacturing 2154.90 2191 2204 2196 2198 2242
Bnp Fra Mining 465.80 440 477 475 475 485
Bnp Fra Forvaltningsloven 2179.80 2233 2230 2221 2223 2268
Bnp Fra Tjenester 12887.20 13130 13184 13132 13145 13408
Bnp Fra Transport 543.50 559 556 554 554 565
Bnp Fra Verktøy 281.30 288 288 287 287 293
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 3.70 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9
Arbeidsdeltagelse uten bønder 224.00 179 150 180 169 170
Regjerings Payrolls 33.00 13 8 10 20 9
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 191.00 166 142 170 165 161
Produksjons Payrolls 17.00 -12 15 12 -6 -2
Nye arbeidsledige 216.00 201 209 216 220 238
Nye ledigmeldte 1686.00 1630 1650 1650 1680 1700
Forandring i ADP arbeidsledighet 102.00 160 145 180 145 150
Arbeidsledige 5975.00 5900 6150 6200 5900 6280
Sysselsatte 157005.00 157000 157000 157100 157500 154000
Gjennomsnittlig timeslønn 0.20 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.40 34.5 34.4 34.5 34.5 34.4
Yrkesdeltakelse 62.90 63 62.9 62.8 62.9 62.9
Langtids arbeidsledighet 0.87 0.9 0.9 0.9 0.8 1.1
Produktivitet 106.96 107 107 107 108 108
Ledige Stillinger 7230.00 6900 6800 7400 6800 6800
Ledige Stillinger 7323.00 7300 7200 7200 7100 6800
Challenger Nedbemanning 41977.00 61000 48000 65000 48000 51000
Lønn 23.43 23.59 23.78 23.9 24.11 24.54
Lønninger innen produksjon 22.03 22.32 22.6 22.59 22.67 23.32
Minstelønn 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.70 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6
Befolkning 327.17 326 326 326 326 326
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Deltid Sysselsettingen 26807.00 26800 27000 2690 2690 2750
Lønn Høy Dyktige 4520.00 4469 4656 4647 4651 4805
Lønn Lav Dyktige 1960.00 1816 2019 2015 2017 2083
Full Jobb 130148.00 130449 131679 130679 131400 132302
Levelønn Family 2380.00 2343 2451 2447 2449 2530
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 1.60 1.7 1.9 1.8 1.5 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.1 0.2 -0.2 0.5 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 255.31 256 258 259 259 263
Kjerne Konsumprisindeks 262.80 264 265 267 268 271
KjerneInflasjon 2.10 2 2 2.1 1.8 2
Bnp-Deflatoren 111.37 117 118 118 118 124
Produsentpriser 118.30 119 120 120 120 122
produsentprisene endring 1.70 2 1.9 1.7 1.8 2.2
MatInflasjon 1.90 1.9 1.8 1.6 1.8 1.9
KPI Housing Utilities 266.46 264 266 269 270 272
Kpi Transport 213.07 216 208 213 216 213
Inflasjonsforventning 2.67 2.3 2.4 2.6 2.5 2.5
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 2.50 2.25 2.25 2 2 2.25
Internbankrente 2.30 2.6 2.6 2.6 2.22 2.6
Sentralbankers balanse 3808157.00 3836945 3805838 3795838 3792838 3750000
Privat gjeld til BNP 196.70 192 192 189 189 189
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -55520.00 -56000 -60000 -55000 -55000 -62000
Nåværende situasjon -130400.00 -131000 -134000 -129000 -125000 -125000
Nåværende situasjon mot BNP -2.40 -2.2 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5
Import 266156.00 262000 258000 255000 260000 268000
Eksport 210636.00 213000 198000 200000 217000 206000
Kjøpsbetingelser 105.85 99.74 99.74 99.74 99.14 92.43
Langsiktig Tic flyt 3532.00 49156 49370 49413 49413 49404
Råoljeproduksjon 12162.00 12800 13000 12900 13500 13500
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 106.10 108 108 109 109 109
Offentlige Budsjetter -3.80 -5 -5 -4.8 -4.8 -4.8
Regjeringens budsjetter verdi -8000.00 -62101 -62737 -62737 -152737 -62500
Offentlige Utgifter 3211.03 3269 3262 3272 3275 3317
Statens Utgifter Til Bnp 38.00 38.6 38.6 38.9 38.9 38.9
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 35 35 35
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Salgsskatt 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ikke - Manufacturing - Pmi 55.10 56 53 52 52 52
Service PMI 51.50 52.4 52.2 52.1 51.5 50.8
Forretningstillit 51.70 51 53 51 52.6 52
Produksjon PMI 50.60 51.1 50.7 51.2 50.6 50.4
Sammensatt Pmi 51.50 52.2 52 51.9 51 51.1
Industriell Produksjon 1.30 1.6 1.9 1.5 1.2 1.1
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.00 0.2 0.1 -0.5 0.6 0.2
Industriproduksjonen 0.40 1.4 1.8 1.4 0.6 0.9
Kapasitetsutnyttelsen 77.92 78.1 78 77.8 77.5 78.6
Varige Forbruksvarer Bestillinger -1.30 1.5 -0.5 0.2 0.5 1.4
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense -0.60 1.1 -0.3 0.1 1.3 1.3
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.30 0.3 -0.2 0.4 0.2 1.1
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.10 0.5 -0.8 0.4 0.3 1
Fabrikkordre -0.70 1.8 -0.5 0.1 0.5 0.8
Forretninger Varelager 0.30 0.5 0.3 0.1 0.3 0.2
Engros Varelager 0.40 0.1 -0.2 -0.4 0.5 0.2
Bedriftens Fortjeneste 2012.30 2050 2060 1950 1960 2150
Nfib Forretninger Optimisme Index 103.30 102 97 94 98 93
Ism New York-Indeksen 50.00 60 57 52 51 55.9
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden -12.10 -4 -3 4 10 2
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden -0.05 -0.3 -0.3 -0.15 -0.2 0.05
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 21.80 10 12 11 14 9
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 4.30 5.2 15 8 5 10
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 3.00 -7 -6 -10 -4 -3
Chicago-Pmi 49.70 52 51 50 52 54
Totalt Vehicle Sales 17.30 18 17 17 17 17.3
Bil Produksjon 2.56 2.5 2.7 2.8 2.8 2.5
Råoljelagrene Change -3.12 3.8 2.7 5 3 2.6
Bensin Aksjer Endre 3565.00 -1200 500 500 600 2000
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 62.00 55 -170 -170 -120 -200
API for råoljeaksjer -1.40 5.2 -3.2 -3.2 2 2
Gruvedrift Produksjon 8.70 10 8.5 7 8 4
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 0.3 0.3 -0.2 0.2 0.4
Forbrukertillit 98.20 94 92 90 88 86.7
Butikkhandel (Årlig) 3.40 4.2 2.9 2 2 2
Detaljomsetningen Ex Autos 0.40 0.4 0.6 -0.5 0.3 0.4
Forbruk 13061.63 13264 13332 13310 13323 13559
Personlige Utgifter 0.40 0.3 0.5 0.5 0.2 0.5
Personalinntekt 0.50 0.1 0.4 0.4 0.3 0.3
Privat sparing 6.10 7 6 6 6.5 5.2
Konsumerkreditt 17.09 14.65 12.28 11.19 17.43 12.48
Bankenes Utlånsrente 5.50 5.5 5.5 5.5 5.25 5.5
Økonomisk optimismeindeks 56.60 53.9 51 50 51 49
Redbook - Hovedsiden 4.70 4 4.5 4.5 4.5 4
Chain Store Salget 3418.00 3750 7550 3600 3850 7300
Bensinpriser 0.72 0.74 0.72 0.7 0.68 0.68
Husholdninger Gjeld Til Bnp 76.30 78 78 78 78 79
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bygningstillatelser 1220.00 1240 1210 1150 1100 1115
Nyestartede boliger 1253.00 1215 1120 1150 1240 1180
Nyboligsalg 626.00 590 540 710 600 490
Ikke bekreftede boligsalg -0.70 1.2 2.6 1.9 1.5 1.2
Boligsalg 5340.00 5250 4800 4900 5200 4600
Kostnader konstruksjon -0.80 0.8 1.1 -0.5 0.3 0.4
Boligpriser 0.40 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2
NAHB boligprisindeks 65.00 65 63 61 62 59
Boliglånsrente 4.12 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45
Boliglån Applications -1.10 3.5 2.7 2.7 1.5 0.9
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 215.68 221 220 216 220 225
Hjem Eierskap Rate 64.20 64.8 64.8 64.8 64.5 64.5


USA - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.