Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 90.81 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
Aksjemarkedet 34549.05 33883 33219 32566 31930 30658
10-årig statsobligasjon 1.57 1.62 1.67 1.72 1.77 1.88

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 6.40 12.9 7.5 4 1.7 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 0.40 3.4 3.7 3.8 2.1 2
Arbeidsledighet 6.00 6 5.9 5.7 5.5 5
Arbeidsdeltagelse uten bønder 916.00 380 230 250 250 280
Inflasjon 2.60 3 2.2 1.7 2.2 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.2 0.3 0.6 0.6 0.7
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Handelsbalanse -74448.00 -63000 -60000 -63000 -52000 -63000
Nåværende situasjon -188484.00 -117000 -99000 -117000 -117000 -117000
Nåværende situasjon mot BNP -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Regjeringens gjeld mot BNP 107.60 125 125 125 125 122
Offentlige Budsjetter -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
Forretningstillit 60.70 58 56 53.4 53 53.4
Service PMI 64.70 55 52 50.5 52 50.8
Produksjon PMI 60.50 54 52 51 51.2 51
Ikke - Manufacturing - Pmi 62.70 51 51 50 52 52
Forbrukertillit 88.30 85 82 84 83 84
Butikkhandel (Månedlig) 9.80 1.3 0.4 2.4 2.4 2.4
Bygningstillatelser 1766.00 1510 1470 1400 1350 1300
Bedriftens Skattesats 21.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 6.40 12.9 7.5 4 1.7 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 0.40 3.4 3.7 3.8 2.1 2
BNP 21433.20 21500 21500 21500 21500 22790
Bnp Faste Priser 19087.57 19049 17891 19875 19498 19888
Brutto Nasjonal Produkt 18984.50 19271 18036 20131 19468 19857
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3543.30 3382 3202 3556 3594 3666
Bnp Per Innbygger 55809.00 54200 54200 54200 54200 55000
Bnp Per Innbygger Ppp 62682.80 60500 60500 60500 60500 61100
Bnp Fra Landbruk 266.20 265 244 225 272 278
Bnp Fra Construction 673.00 666 637 684 679 693
Bnp Fra Manufacturing 2234.40 2204 2030 2266 2297 2343
Bnp Fra Mining 428.50 501 453 455 438 447
Bnp Fra Forvaltningsloven 2179.80 2237 2206 2310 2269 2314
Bnp Fra Tjenester 12925.10 13124 12250 13580 13257 13523
Bnp Fra Transport 501.80 571 454 578 517 527
Bnp Fra Verktøy 289.30 303 306 297 308 314

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 6.00 6 5.9 5.7 5.5 5
Arbeidsdeltagelse uten bønder 916.00 380 230 250 250 280
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 780.00 270 120 105 105 110
Regjerings Payrolls 136.00 10 50 2 2 60
Produksjons Payrolls 53.00 20 10 2 2 2
Nye arbeidsledige 498.00 500 350 300 300 270
Nye ledigmeldte 3690.00 4500 4500 3900 3900 2700
Forandring i ADP arbeidsledighet 742.00 350 220 250 190 150
Sysselsatte 150848.00 155000 157000 158000 158000 159000
Arbeidsledige 9710.00 9000 8000 6890 6700 6200
Gjennomsnittlig timeslønn -0.10 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.90 34.7 34.7 34.6 34.8 34.4
Yrkesdeltakelse 61.50 61.7 61.9 62.7 62.7 62.7
Langtids arbeidsledighet 2.59 2.5 2.4 2.2 1.8 1.2
Arbeidsledighet for unge 11.10 11.1 11 10.8 10.6 10.6
Produktivitet 112.73 111 110 111 111 111
Lønnskostnader 116.23 122 119 126 120 125
Ledige Stillinger 7151.00 6800 7000 7100 7000 6600
Ledige Stillinger 7367.00 7200 6500 6600 6600 5900
Challenger Nedbemanning 22913.00 35000 45000 55000 50000 55000
Lønn 25.21 24.92 25.66 26.43 26.01 26.94
Lønninger innen produksjon 23.29 23.3 23.36 25.07 24.08 24.95
Lønnsveksten 4.41 3.6 4 3.4 2.9 3.6
Minstelønn 7.25 9.5 9.5 9.5 11 11
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.90 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6
Befolkning 329.48 331 331 333 333 335
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Sysselsetting 57.80 58.9 60.9 60.8 61 61
Arbeidsløse krav 4-ukers gjennomsnitt 560.00 500 450 350 350 300
Full Jobb 125803.00 129000 131000 133627 133627 133627
Deltid Sysselsettingen 25078.00 27500 27500 26500 26500 26500

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 2.60 3 2.2 1.7 2.2 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.2 0.3 0.6 0.6 0.7
Konsumprisindeksen Kpi 264.79 265 266 266 271 270
Kjerne Konsumprisindeks 271.21 271 274 274 275 279
KjerneInflasjon 1.60 1.6 1.8 1.5 1.5 1.7
Bnp-Deflatoren 115.51 116 116 116 117 118
Produsentpriser 123.10 120 120 122 125 124
produsentprisene endring 4.20 2.5 1.3 1.8 1.6 1.8
Eksportpriser 133.70 126 127 128 128 129
Importprisene 129.70 126 127 128 128 128
MatInflasjon 3.50 2.7 2.5 2.3 2 2.3
Kjerne Pce Price Index 115.08 115 116 116 116 119
Kjerneprodusentpriser 122.00 121 121 121 121 121
KPI Housing Utilities 276.03 280 279 278 281 283
Kpi Transport 215.76 201 207 207 214 210
Inflasjonsforventning 3.20 3 2.9 2.5 2.5 2.5
Pce - Pris - Hovedsiden 113.29 113 114 114 114 116

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Internbankrente 0.17 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25
Valutareserver 139048.00 139700 138000 130150 130150 130150
Sentralbankers balanse 7780962.00 7585597 7592000 7506458 7450000 7309422
Bankenes balanse 21189.80 20850 20700 20656 20600 20556
Privat gjeld til BNP 220.20 228 228 228 228 224
Reporenten 0.03 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse -74448.00 -63000 -60000 -63000 -52000 -63000
Nåværende situasjon -188484.00 -117000 -99000 -117000 -117000 -117000
Nåværende situasjon mot BNP -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Import 274478.00 263000 263000 269000 262000 269000
Eksport 200030.00 200000 203000 206000 210000 206000
Utenlandsgjeld 21358343.00 22386165 22406171 22500000 22500000 22934407
Kjøpsbetingelser 107.64 100 100 100 100 101
Kapitalstrømmer 72638.00 40200 47000 35000 35000 23000
Utenlandske Direkte Investeringer 45262.00 50000 52000 53000 53000 54000
Råoljeproduksjon 9862.00 11000 11200 11000 11000 12000
Varer Handelsbalanse -90604.00 -73000 -74000 -73000 -73000 -74500
Turisme Inntekter 4881.00 7840 8920 9460 9460 21200
Turistankomster 1046703.00 1800000 2000000 2000100 2000100 4760100

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 107.60 125 125 125 125 122
Offentlige Budsjetter -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
Regjeringens budsjetter verdi -660000.00 -315000 -95000 -62490 -10000 -10000
Offentlige Utgifter 3371.51 3355 3483 3377 3444 3513
Statens Inntekter 267614.00 360000 350000 340000 340000 340000
Fiscal Utgifter 927206.00 455000 455000 350000 350000 350000
Statens Utgifter Til Bnp 44.00 40.3 40.3 40.3 40.3 38.4
Militære Utgifter 718689.00 771394 771394 771394 771394 771394

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 21.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Salgsskatt 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 60.70 58 56 53.4 53 53.4
Service PMI 64.70 55 52 50.5 52 50.8
Produksjon PMI 60.50 54 52 51 51.2 51
Ikke - Manufacturing - Pmi 62.70 51 51 50 52 52
Sammensatt Pmi 63.50 56 53 50.4 53 50.8
Industriell Produksjon 1.00 12.2 6.5 4 3.6 3.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.40 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3
Industriproduksjonen 3.10 3.5 1.9 0.7 0.7 0.7
Kapasitetsutnyttelsen 74.39 76.3 77 77.4 77.2 78.4
Varige Forbruksvarer Bestillinger 0.50 6 3.7 0.3 0.3 0.3
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 0.50 1.8 1.7 0.5 0.5 0.5
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 1.60 1.8 0.7 0.2 0.5 0.2
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 1.70 1.2 1.2 0.3 0.6 0.3
Fabrikkordre 1.10 1.5 1.7 0.5 0.5 0.5
Forretninger Varelager 0.50 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2
Lagerendringer -85.47 20 47 33 25 45
Engros Varelager 1.40 0.5 0.6 0.6 0.6 0.2
Konkurser 21655.00 22000 22000 22300 22500 22000
Bedriftens Fortjeneste 1951.40 1900 1950 1870 1870 1870
Nfib Forretninger Optimisme Index 98.20 104 100 99 99 102
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 26.30 7 12 4 4 4
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 50.20 12 15 5 5 5
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 17.00 4 3 2.5 2.5 2.5
Ism New York-Indeksen 37.20 52 53 52 52 52
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 37.30 8 6 3 3 3
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 1.71 1.2 0.8 0.3 0.5 -0.2
Chicago-Pmi 72.10 50 51 52 52 54
Totalt Vehicle Sales 18.50 16.5 17.1 17.1 17.1 17.3
Bil Produksjon 1.42 2.3 2.4 2.5 2.6 2.5
Bilregistreringer 294.51 290 310 330 330 350
Råoljelagrene Change -7.99 10 -5 -5 -5 2.6
Bensin Aksjer Endre 737.00 430 -15 -15 -15 2000
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 60.00 80 -40 20 20 20
Ledende økonomisk indeks 126.42 129 131 127 127 128
Råolje Rigs 342.00 310 320 300 300 290
API for råoljeaksjer -7.70 3.5 -5 -2 4 2
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks 40.00 12 8 4 4 5
Gruvedrift Produksjon -8.80 3.8 4 2.3 2.3 2.3
Stål~~pos=trunc 7100.00 6750 6810 6810 6810 7350

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit 88.30 85 82 84 83 84
Butikkhandel (Månedlig) 9.80 1.3 0.4 2.4 2.4 2.4
Butikkhandel (Årlig) 27.70 2.1 2.4 1.8 1.8 1.8
Detaljomsetningen Ex Autos 8.40 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Forbruk 13333.84 13145 12263 13803 13494 13764
Disponibel personlig inntekt 21902.41 20451 18508 17891 18500 18357
Personlige Utgifter 4.20 0.6 0.4 0.7 0.7 1
Personalinntekt 21.10 0.3 0.6 0.6 0.6 0.3
Privat sparing 27.60 10 8 9.5 9.5 9.5
Konsumerkreditt 27.58 19.18 17.77 9.4 28.16 9.59
Privat-Sektor-Kreditt 10375.33 10600 107000 9900 9900 9900
Bankenes Utlånsrente 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Økonomisk optimismeindeks 54.40 50 53 53 53 49
Redbook - Hovedsiden 14.20 1.7 2 3 0.5 2.1
Chain Store Salget 1579.00 2600 2500 6000 6000 6000
Husholdninger Gjeld Til Bnp 78.00 79 79 79 79 79
Bensinpriser 0.75 0.59 0.56 0.52 0.51 0.48

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bygningstillatelser 1766.00 1510 1470 1400 1350 1300
Nyestartede boliger 1739.00 1410 1350 1270 1300 1270
Nyboligsalg 1021.00 840 820 860 800 650
Ikke bekreftede boligsalg 23.30 3.8 4 1.7 1.7 1.7
Boligsalg 6010.00 6400 6000 5600 5400 4700
Kostnader konstruksjon 0.20 1.2 0.6 0.6 -0.2 0.4
Boligpriser 0.90 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
NAHB boligprisindeks 83.00 78 76 75 73 63
Boliglånsrente 3.18 3.4 3.35 3.3 3.4 3.5
Boliglån Applications -0.90 -0.6 2.6 2.6 2.6 0.6
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 246.04 235 237 245 235 250
Hjem Eierskap Rate 65.60 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


USA - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.