Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 92.91 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Aksjemarkedet 35025.33 34202 33400 32612 31849 30371
10-årig statsobligasjon 1.28 1.34 1.41 1.47 1.54 1.69

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 6.40 7 5.1 4 2 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 0.40 3.7 3.8 2.1 2 2
Arbeidsledighet 5.90 5.6 5.5 5.5 5.3 5
Arbeidsdeltagelse uten bønder 850.00 430 550 350 500 280
Inflasjon 5.40 4.2 4 3.2 3 2.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 0.3 0.6 0.6 0.3 0.7
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Handelsbalanse -71240.00 -63000 -63000 -63000 -52000 -63000
Nåværende situasjon -195739.00 -180000 -177000 -157000 -140000 -137000
Nåværende situasjon mot BNP -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Regjeringens gjeld mot BNP 107.60 115 115 118 118 122
Offentlige Budsjetter -14.90 -10.2 -10.2 -7.7 -7.7 -7.7
Forretningstillit 60.60 56 53.4 53 55 53.4
Produksjon PMI 63.10 60 56 54.2 54 51
Ikke - Manufacturing - Pmi 60.10 58 54 52 52 52
Service PMI 59.80 59 55.5 52 53 50.8
Forbrukertillit 80.80 82 84 83 82 84
Butikkhandel (Månedlig) 0.60 0.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Bygningstillatelser 1598.00 1470 1400 1350 1300 1300
Bedriftens Skattesats 21.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 6.40 7 5.1 4 2 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 0.40 3.7 3.8 2.1 2 2
BNP 20936.60 21500 21500 21500 21500 22790
Bnp Faste Priser 19086.38 18756 19875 19509 19487 19899
Brutto Nasjonal Produkt 19261.10 18908 20131 19706 19666 20100
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3558.72 3356 3556 3590 3633 3662
Bnp Per Innbygger 53748.97 56200 56200 56200 56200 55000
Bnp Per Innbygger Ppp 60235.73 60500 60500 60500 60500 61100
Bnp Fra Landbruk 257.50 256 225 276 263 282
Bnp Fra Construction 684.40 668 684 699 699 713
Bnp Fra Manufacturing 2269.90 2128 2266 2319 2318 2366
Bnp Fra Mining 433.60 475 455 445 443 454
Bnp Fra Forvaltningsloven 2180.80 2313 2310 2263 2227 2308
Bnp Fra Tjenester 13167.60 12842 13580 13416 13444 13685
Bnp Fra Transport 510.20 476 578 521 521 531
Bnp Fra Verktøy 286.80 321 297 300 293 306

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 5.90 5.6 5.5 5.5 5.3 5
Arbeidsdeltagelse uten bønder 850.00 430 550 350 500 280
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 662.00 320 405 280 450 400
Regjerings Payrolls 188.00 50 2 2 2 60
Produksjons Payrolls 15.00 10 2 2 2 2
Nye arbeidsledige 419.00 350 300 300 300 270
Nye ledigmeldte 3236.00 3260 3200 3100 2900 2500
Forandring i ADP arbeidsledighet 692.00 420 250 190 200 150
Sysselsatte 151602.00 154000 155000 157000 157500 159000
Arbeidsledige 9484.00 9100 8890 8500 8200 7800
Gjennomsnittlig timeslønn 0.30 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.70 34.7 34.6 34.8 34.6 34.4
Yrkesdeltakelse 61.60 61.9 62.5 62.5 62.8 62.7
Langtids arbeidsledighet 2.47 2.2 2 1.8 1.8 1.2
Arbeidsledighet for unge 9.30 9 8.9 8.9 8.7 8.7
Produktivitet 112.73 113 112 112 111 111
Lønnskostnader 119.07 133 126 123 123 127
Ledige Stillinger 9478.00 8500 8000 7600 7500 6600
Ledige Stillinger 9209.00 7000 6600 6600 7000 5900
Challenger Nedbemanning 20476.00 35000 40000 40000 45000 55000
Lønn 25.68 27.89 26.43 26.01 26 26.94
Lønninger innen produksjon 23.71 25.39 25.07 24.02 24.01 24.88
Lønnsveksten 13.75 6.5 3.4 2.9 2 3.6
Minstelønn 7.25 9.5 9.5 11 11 11
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.90 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6
Befolkning 329.48 331 333 333 333 335
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Sysselsetting 58.00 59 59.4 60 60.1 61
Full Jobb 126201.00 131000 133627 133627 136000 133627
Deltid Sysselsettingen 25610.00 27500 26500 26500 26500 26500
Arbeidsløse krav 4-ukers gjennomsnitt 385.25 380 350 350 320 300

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 5.40 4.2 4 3.2 3 2.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 0.3 0.6 0.6 0.3 0.7
Konsumprisindeksen Kpi 270.98 271 272 273 279 279
Kjerne Konsumprisindeks 278.14 279 279 281 281 284
KjerneInflasjon 4.50 3.8 3.5 3.5 1.2 1.7
Bnp-Deflatoren 115.59 119 119 119 119 122
Produsentpriser 126.00 124 123 125 128 125
produsentprisene endring 7.30 4.4 2.8 1.6 1.5 1.8
Eksportpriser 140.50 130 128 128 126 129
Importprisene 134.10 128 12600 120 120 128
MatInflasjon 2.40 2.5 2.3 2 2 2.3
KPI Housing Utilities 280.37 285 285 285 289 292
Kpi Transport 237.70 211 212 223 245 217
Kjerne Pce Price Index 116.58 117 116 116 116 119
Kjerneprodusentpriser 124.80 125 126 128 127 130
Inflasjonsforventning 4.80 3.5 2.5 2.5 2 2.5
Pce - Pris - Hovedsiden 114.63 114 114 114 113 116

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Internbankrente 0.14 0.15 0.17 0.2 0.2 0.25
Valutareserver 141810.00 138000 130150 130150 130150 130150
Sentralbankers balanse 8201651.00 8092000 8006458 7900000 7800000 7500000
Bankenes balanse 21549.80 21000 20656 20600 20550 20556
Lån Til Privat Sektor 2487.89 2673 2673 2716 2600 2770
Privat gjeld til BNP 235.50 228 228 228 228 224
Reporenten 0.06 0.05 0.05 0.07 0.07 0.13

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -71240.00 -63000 -63000 -63000 -52000 -63000
Nåværende situasjon -195739.00 -180000 -177000 -157000 -140000 -137000
Nåværende situasjon mot BNP -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Import 277259.00 263000 269000 262000 274999 269000
Eksport 206018.00 203000 206000 210000 215000 206000
Utenlandsgjeld 21764799.00 21506171 21550000 21600000 216000000 21934407
Kjøpsbetingelser 107.64 102 1.02 107 105 101
Kapitalstrømmer 105300.00 47000 35000 35000 45000 23000
Utenlandske Direkte Investeringer 53916.00 52000 53000 53000 45000 54000
Råoljeproduksjon 11169.00 12200 13000 13500 14000 14000
Varer Handelsbalanse -88110.00 -80000 -73000 -73000 -70000 -74500
Turisme Inntekter 5480.00 8920 9460 9460 9460 21200
Turistankomster 1064726.00 2000000 2000100 2000100 2000100 4760100

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 107.60 115 115 118 118 122
Offentlige Budsjetter -14.90 -10.2 -10.2 -7.7 -7.7 -7.7
Regjeringens budsjetter verdi -174161.00 -125000 -140000 -110000 -30000 -10000
Offentlige Utgifter 3366.94 3652 3377 3447 3438 3515
Statens Inntekter 449000.00 360000 310000 280000 320000 340000
Statsgjeld 28529436.00 28300000 28500000 286000000 28620000 29000000
Fiscal Utgifter 623359.00 485000 450000 390000 350000 350000
Statens Utgifter Til Bnp 44.00 40.3 40.3 40.3 40.3 38.4
Militære Utgifter 766583.00 771394 771394 771394 771394 771394

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 21.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Salgsskatt 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 60.60 56 53.4 53 55 53.4
Produksjon PMI 63.10 60 56 54.2 54 51
Ikke - Manufacturing - Pmi 60.10 58 54 52 52 52
Service PMI 59.80 59 55.5 52 53 50.8
Sammensatt Pmi 59.70 58 55.4 53 56 50.8
Industriell Produksjon 9.80 6.5 4 3.6 3 3.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.40 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3
Industriproduksjonen 9.80 5.9 3 3 0.5 0.7
Kapasitetsutnyttelsen 75.40 76 76.6 77.2 77.4 78
Varige Forbruksvarer Bestillinger 2.30 1.7 0.3 0.3 1 0.3
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 1.70 1.7 0.5 0.5 0.6 0.5
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.30 0.7 0.2 0.5 0.2 0.2
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.70 1.2 0.3 0.6 0.2 0.3
Fabrikkordre 1.70 0.7 0.5 0.5 -0.4 0.5
Forretninger Varelager 0.50 0.3 0.3 0.3 0.5 0.2
Lagerendringer -86.98 47 33 25 100 45
Engros Varelager 1.30 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2
Konkurser 19911.00 22000 23300 22500 23000 22000
Bedriftens Fortjeneste 1983.80 1950 1870 1870 1900 1870
Nfib Forretninger Optimisme Index 102.50 100 99 99 95 102
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 43.00 12 8 8 4 4
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 21.90 15 5 5 5 5
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 22.00 3 2.5 2.5 5 2.5
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 31.10 26 13 17 12 10
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.09 0.8 0.3 0.5 1 -0.2
Chicago-Pmi 66.10 65 60 52 55 54
Totalt Vehicle Sales 15.36 17.1 17.1 17.5 17.7 17.5
Bil Produksjon 1.41 1.8 2.2 2.6 2.5 2.5
Bilregistreringer 405.23 350 330 420 450 450
Råoljelagrene Change 2.11 -5 -5 -5 -5 2.6
Bensin Aksjer Endre -121.00 -15 -15 -15 -15 2000
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre 49.00 75 -60 -120 100 20
Ledende økonomisk indeks 127.77 131 127 127 125 128
Råolje Rigs 387.00 390 400 380 370 390
API for råoljeaksjer 0.81 -5 -2 4 4 2
Gruvedrift Produksjon 17.80 4 2.3 2.3 2 2.3
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks 41.00 18 8 8 9 5
Stål~~pos=trunc 7100.00 7110 7010 7010 6810 7350

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 80.80 82 84 83 82 84
Butikkhandel (Månedlig) 0.60 0.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Butikkhandel (Årlig) 18.00 3.4 2.8 2.8 1.5 1.8
Detaljomsetningen Ex Autos 1.30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Forbruk 13353.33 12857 13803 13493 13634 13763
Disponibel personlig inntekt 18419.11 17508 17891 17500 17000 18357
Personlige Utgifter 0.00 0.4 0.7 0.7 0.5 1
Personalinntekt -2.00 0.6 0.6 0.6 1 0.3
Privat sparing 12.40 10 9.5 9.5 9.5 9.5
Konsumerkreditt 35.28 17.88 16.27 18.97 18.98 12.09
Privat-Sektor-Kreditt 10349.75 107000 9900 9900 9900 9900
Bankenes Utlånsrente 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Økonomisk optimismeindeks 54.30 53 53 53 54 49
Redbook - Hovedsiden 15.00 2 3 0.5 0.5 2.1
Chain Store Salget 2646.00 2500 5500 3000 2800 6000
Husholdninger Gjeld Til Bnp 79.50 79 79 79 79 79
Bensinpriser 0.81 0.77 0.73 0.7 0.66 0.63

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bygningstillatelser 1598.00 1470 1400 1350 1300 1300
Nyestartede boliger 1643.00 1450 1370 1300 1300 1270
Nyboligsalg 769.00 780 800 770 750 650
Ikke bekreftede boligsalg 13.10 4 1.7 1.7 1 1.7
Boligsalg 5860.00 5800 5600 5400 5500 4700
Kostnader konstruksjon -0.30 0.6 0.6 -0.2 0.8 0.4
Boligpriser 1.80 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3
NAHB boligprisindeks 80.00 76 75 73 75 63
Boliglånsrente 3.11 3.35 3.3 3.4 3.4 3.5
Boliglån Applications -4.00 2.6 2.6 2.6 2 0.6
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 257.10 257 265 270 270 275
Hjem Eierskap Rate 65.60 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


USA - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.