Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 91.82 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
Aksjemarkedet 29597.00 29002 28434 27875 27331 26242
10-årig statsobligasjon 0.85 0.86 0.89 0.92 0.94 1

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 33.10 3 3.8 2.5 2.9 1.7
Bnp Årlig Vekstrate -2.90 1 2.3 3.4 3.7 3.8
Arbeidsledighet 6.90 7.6 6.8 6.5 6.5 6.5
Arbeidsdeltagelse uten bønder 638.00 1000 100 280 130 107
Inflasjon 1.20 1.6 1.4 1.1 1.3 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.5 0.1 0.2 0.3 0.6
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Handelsbalanse -63862.00 -55000 -47000 -51000 -50000 -53000
Nåværende situasjon -170541.00 -142000 -142000 -117000 -99000 -117000
Nåværende situasjon mot BNP -2.30 -3 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Regjeringens gjeld mot BNP 106.90 120 125 125 125 125
Offentlige Budsjetter -4.60 -12.9 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2
Forretningstillit 59.30 51 52 53 51 53.4
Service PMI 57.70 51.8 51.1 50 52 50.5
Produksjon PMI 56.70 52.1 49 50 51 50
Ikke - Manufacturing - Pmi 56.60 52 50 51 51 50
Forbrukertillit 76.90 76 77 80 82 88
Butikkhandel (Månedlig) 0.30 0.9 1.7 0.3 0.4 2.4
Bygningstillatelser 1545.00 1380 1300 1310 1470 1200
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 37.00 37 35 35 35 35

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 33.10 3 3.8 2.5 2.9 1.7
Bnp Årlig Vekstrate -2.90 1 2.3 3.4 3.7 3.8
BNP 21427.70 19800 21500 21500 21500 21500
Bnp Faste Priser 18583.50 19523 19446 19448 17870 19875
Brutto Nasjonal Produkt 18755.02 19775 19705 19674 17995 20131
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3308.62 3493 3421 3453 3205 3556
Bnp Per Innbygger 55809.00 53240 54200 54200 54200 54200
Bnp Per Innbygger Ppp 62682.80 59770 60500 60500 60500 60500
Bnp Fra Landbruk 235.90 221 247 260 263 225
Bnp Fra Construction 615.80 672 660 670 677 684
Bnp Fra Manufacturing 1962.90 2226 2207 2208 2231 2266
Bnp Fra Mining 438.50 447 552 553 559 455
Bnp Fra Forvaltningsloven 2133.70 2269 2249 2262 2287 2310
Bnp Fra Tjenester 11847.20 13340 13419 13385 13529 13580
Bnp Fra Transport 438.90 568 567 561 567 578
Bnp Fra Verktøy 295.70 292 301 308 312 297

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 6.90 7.6 6.8 6.5 6.5 6.5
Arbeidsdeltagelse uten bønder 638.00 1000 100 280 130 107
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 906.00 870 90 270 120 105
Regjerings Payrolls -268.00 -30 10 10 50 2
Produksjons Payrolls 38.00 40 2 20 10 2
Nye arbeidsledige 778.00 650 500 400 350 300
Nye ledigmeldte 6071.00 10000 9000 8000 4500 3900
Forandring i ADP arbeidsledighet 365.00 150 100 200 170 150
Sysselsatte 149806.00 150000 152000 155000 157000 158000
Arbeidsledige 11061.00 11000 9000 8500 7000 6890
Gjennomsnittlig timeslønn 0.10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.2
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.80 34.5 34.5 34.5 34.4 34.4
Yrkesdeltakelse 61.70 61.6 61.9 61.9 61.9 62.7
Langtids arbeidsledighet 2.21 1.1 2 1.8 1.5 1.6
Arbeidsledighet for unge 11.70 12.4 11.6 11.3 11.3 11.3
Produktivitet 112.41 109 110 111 110 111
Lønnskostnader 114.04 114 116 118 117 121
Ledige Stillinger 6608.00 5800 5600 6100 6500 6200
Ledige Stillinger 6436.00 6100 6800 7200 6500 6600
Challenger Nedbemanning 80666.00 71000 71000 50000 45000 55000
Lønn 24.82 24.32 24.46 24.98 25.46 25.73
Lønninger innen produksjon 22.95 23.01 22.91 22.77 23.67 24.35
Lønnsveksten 2.11 2 1.5 1 2.8 5.8
Minstelønn 7.25 7.25 9 9 9 9
Sysselsetting Kostnadsindeks 0.50 0.6 0.7 0.8 0.8 0.6
Befolkning 329.13 331 331 331 331 333
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Sysselsetting 57.40 58.8 58.8 60.9 60.9 60.8
Arbeidsløse krav 4-ukers gjennomsnitt 748.50 750 600 500 450 350
Full Jobb 123593.00 125302 128302 129000 131000 133627
Deltid Sysselsettingen 26163.00 27500 27500 27500 27500 26500

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 1.20 1.6 1.4 1.1 1.3 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.5 0.1 0.2 0.3 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 260.33 263 262 260 264 267
Kjerne Konsumprisindeks 269.30 271 271 270 274 276
KjerneInflasjon 1.60 1.6 1.5 1.4 1.8 1.5
Bnp-Deflatoren 113.85 115 115 114 115 116
Produsentpriser 119.30 122 120 119 120 125
produsentprisene endring 0.50 1.5 1.9 1.5 1.3 1.8
Eksportpriser 123.10 124 125 126 127 128
Importprisene 123.20 126 126 126 127 128
MatInflasjon 3.90 4 3.5 2.7 2.5 2.3
KPI Housing Utilities 273.01 273 274 275 277 277
Kpi Transport 203.09 212 207 198 205 215
Kjerne Pce Price Index 114.03 114 115 115 116 116
Kjerneprodusentpriser 119.50 121 121 121 121 121
Inflasjonsforventning 2.84 3.2 3.1 3 2.9 2.5
Pce - Pris - Hovedsiden 111.68 112 113 113 114 114

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Internbankrente 0.22 2.6 0.24 0.24 0.24 2.85
Valutareserver 139478.00 141900 143200 139700 138000 130150
Sentralbankers balanse 7124894.00 6917676 7161339 7255597 7742000 8586458
Bankenes balanse 20115445.00 24224722 26082618 28672113 30101100 32856716
Privat gjeld til BNP 220.20 230 228 228 228 228
Reporenten 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse -63862.00 -55000 -47000 -51000 -50000 -53000
Nåværende situasjon -170541.00 -142000 -142000 -117000 -99000 -117000
Nåværende situasjon mot BNP -2.30 -3 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Import 240216.00 245000 242000 251000 253000 259000
Eksport 176354.00 190000 195000 200000 203000 206000
Kjøpsbetingelser 103.85 98.62 99.41 100 100 100
Kapitalstrømmer -79900.00 -22000 62000 40200 47000 35000
Utenlandske Direkte Investeringer 26661.00 46000 50000 50000 52000 53000
Råoljeproduksjon 10579.00 10500 11000 11000 11200 11000
Varer Handelsbalanse -80288.00 -81000 -72000 -73000 -74000 -73000
Turisme Inntekter 4119.00 6220 6400 7840 8920 9460
Turistankomster 734036.00 1200000 1500000 1800000 2000000 2000100

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 106.90 120 125 125 125 125
Offentlige Budsjetter -4.60 -12.9 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2
Regjeringens budsjetter verdi -284000.00 -62500 -145000 -115000 5000 -62490
Offentlige Utgifter 3327.01 3318 3371 3425 3486 3377
Statens Inntekter 237698.00 300000 280000 360000 350000 340000
Fiscal Utgifter 521769.00 445000 395000 355000 355000 350000
Statens Utgifter Til Bnp 37.80 42 40.3 40.3 40.3 40.3
Militære Utgifter 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 37.00 37 35 35 35 35
Salgsskatt 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit 59.30 51 52 53 51 53.4
Service PMI 57.70 51.8 51.1 50 52 50.5
Produksjon PMI 56.70 52.1 49 50 51 50
Ikke - Manufacturing - Pmi 56.60 52 50 51 51 50
Sammensatt Pmi 57.90 51 48 50 51 50.4
Industriell Produksjon -5.30 -3.5 -0.6 3.4 4.2 0.9
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.10 0.5 0.5 0.1 0.2 0.3
Industriproduksjonen -3.90 -1.5 2.9 3.5 1.9 0.7
Kapasitetsutnyttelsen 72.80 72.6 74.6 76.3 77 78.4
Varige Forbruksvarer Bestillinger 1.30 3.4 3.4 3 3.7 0.3
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 0.20 3.3 3.3 0.8 1.7 0.5
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 1.30 0.3 0.3 0.8 0.7 0.2
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.50 1 1 1.2 1.2 0.3
Fabrikkordre 1.10 0.8 0.8 1.5 1.7 0.5
Forretninger Varelager 0.70 0.2 0.2 0.5 0.3 0.2
Lagerendringer -4.33 35 25 20 47 33
Engros Varelager 0.90 0.2 0.2 0.5 0.6 0.2
Konkurser 22391.00 35000 35000 24000 22000 30000
Bedriftens Fortjeneste 2027.08 1750 1750 1900 1950 1870
Nfib Forretninger Optimisme Index 104.00 95 100 104 100 99
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden 6.30 10 8 7 12 4
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 26.30 15 10 12 15 5
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 15.00 11 2 4 3 2.5
Ism New York-Indeksen 65.10 45 48 52 53 52
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 12.00 2 2 8 6 3
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.83 0.1 0 0.5 0.3 -0.6
Chicago-Pmi 58.20 50.2 51 49 51 52
Totalt Vehicle Sales 16.20 16.3 16.5 16.5 17.1 17.3
Bil Produksjon 2.22 2.6 2.8 3 2.7 2.5
Bilregistreringer 340.29 300 340 350 360 300
Råoljelagrene Change -0.75 2.6 2.6 10 -5 2.6
Bensin Aksjer Endre 2180.00 -150 210 430 -15 2000
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre -18.00 -200 120 80 -40 20
Ledende økonomisk indeks 124.04 128 130 129 131 127
Råolje Rigs 320.00 180 195 201 207 250
API for råoljeaksjer 3.80 -2 -2 3.5 -5 2
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks 20.00 9 10 12 8 4
Gruvedrift Produksjon -14.40 -8 -2.1 3.8 4 2.3
Stål~~pos=trunc 6143.00 6150 6440 6750 6810 7150

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit 76.90 76 77 80 82 88
Butikkhandel (Månedlig) 0.30 0.9 1.7 0.3 0.4 2.4
Butikkhandel (Årlig) 5.70 3 3 2.1 2.4 1.8
Detaljomsetningen Ex Autos 0.20 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4
Forbruk 12915.88 13559 13487 13420 12221 13803
Disponibel personlig inntekt 17515.20 16592 16733 16931 18448 16891
Personlige Utgifter 0.50 0.3 0.5 0.5 0.4 0.7
Personalinntekt -0.70 0.8 0.2 0.3 0.6 0.3
Privat sparing 13.60 13 12 10 8 9.5
Konsumerkreditt 16.21 15.98 -15.84 11.78 -7.49 16.27
Privat-Sektor-Kreditt 10431.33 10900 10700 10600 107000 9900
Bankenes Utlånsrente 3.25 5.5 3.25 3.25 3.25 5.75
Økonomisk optimismeindeks 50.00 53 49 50 53 49
Redbook - Hovedsiden 2.80 -0.7 1.1 1.7 2 3
Chain Store Salget 1928.00 3000 3500 4000 4500 6000
Husholdninger Gjeld Til Bnp 75.20 79 79 79 79 79
Bensinpriser 0.57 0.55 0.52 0.5 0.47 0.52

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bygningstillatelser 1545.00 1380 1300 1310 1470 1200
Nyestartede boliger 1530.00 1280 1200 1310 1450 1170
Nyboligsalg 999.00 750 620 640 620 560
Ikke bekreftede boligsalg 20.20 2.2 2.5 3.8 4 1.7
Boligsalg 6850.00 5500 5800 6000 5900 5200
Kostnader konstruksjon 0.30 0.4 0.4 1.2 0.6 0.4
Boligpriser 1.70 0.6 0.3 0.5 0.4 0.3
NAHB boligprisindeks 90.00 85 78 72 70 75
Boliglånsrente 2.92 3.03 3.07 3.17 3.25 3.3
Boliglån Applications 3.90 1.7 1.7 -0.6 2.6 0.9
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 232.53 228 222 226 227 225
Hjem Eierskap Rate 67.40 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


USA - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.