Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 95.63 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Aksjemarkedet 34213.89 35253 34552 33865 33189 31881
10-årig statsobligasjon 1.77 1.86 1.93 2 2.07 2.23

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate 2.30 3.1 2 1.8 2.5 2.5
Bnp Årlig Vekstrate 4.90 2.1 2 3 2 2.1
Arbeidsledighet 3.90 4.4 4.6 4.3 4.5 4.3
Arbeidsdeltagelse uten bønder 199.00 350 500 400 280 280
Inflasjon 7.00 6.2 5 3.8 2.3 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.7 0.3 0.3 0.7 0.7
Rentesats 0.25 0.5 0.75 0.75 1 1.75
Handelsbalanse -80200.00 -82000 -59000 -70000 -49000 -51000
Nåværende situasjon -214774.00 -167000 -140000 -160000 -137000 -137000
Nåværende situasjon mot BNP -3.10 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.2
Regjeringens gjeld mot BNP 128.10 118 118 118 118 120
Offentlige Budsjetter -14.90 -7.7 -7.7 -7.7 -7.7 -5.2
Forretningstillit 58.70 53 55 53 56 56
Produksjon PMI 57.70 54.2 54 53 51 52
Service PMI 57.60 52 53 52 50.8 50.8
Ikke - Manufacturing - Pmi 62.00 58 52 52 52 52
Forbrukertillit 68.80 68 72 75 84 85
Butikkhandel (Månedlig) -1.90 0.6 0.3 0.5 1 1
Bygningstillatelser 1873.00 1550 1500 1450 1400 1400
Bedriftens Skattesats 21.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate 2.30 3.1 2 1.8 2.5 2.5
Bnp Årlig Vekstrate 4.90 2.1 2 3 2 2.1
BNP 20936.60 21500 21500 21500 22790 23420
Bnp Faste Priser 19478.89 19481 19456 19756 20063 19871
Brutto Nasjonal Produkt 19707.31 19709 19667 19959 20299 20104
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3585.04 3588 3639 3665 3693 3660
Bnp Per Innbygger 58510.24 56200 56200 56200 55000 57000
Bnp Per Innbygger Ppp 60235.73 60500 60500 60500 61100 61100
Bnp Fra Landbruk 237.40 276 263 248 245 282
Bnp Fra Construction 665.30 699 699 705 685 713
Bnp Fra Manufacturing 2320.20 2319 2318 2376 2390 2366
Bnp Fra Mining 408.00 445 443 425 420 454
Bnp Fra Forvaltningsloven 2245.90 2263 2227 2263 2313 2308
Bnp Fra Tjenester 13507.00 13416 13444 13647 13912 13685
Bnp Fra Transport 505.00 521 521 501 520 531
Bnp Fra Verktøy 277.70 300 293 296 286 306

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbeidsledighet 3.90 4.4 4.6 4.3 4.5 4.3
Arbeidsdeltagelse uten bønder 199.00 350 500 400 280 280
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 211.00 280 450 500 400 310
Regjerings Payrolls -12.00 -20 2 15 60 60
Produksjons Payrolls 26.00 40 35 20 20 20
Nye arbeidsledige 286.00 230 215 200 270 220
Nye ledigmeldte 1635.00 1800 1750 1700 1700 1700
Forandring i ADP arbeidsledighet 807.00 290 200 300 350 210
Sysselsatte 155975.00 156000 156500 157000 157500 158000
Arbeidsledige 6319.00 6700 6600 6300 6000 6000
Gjennomsnittlig timeslønn 0.60 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 34.70 34.8 34.9 35 35 35
Yrkesdeltakelse 61.90 62 62.3 62.5 62.5 62.5
Langtids arbeidsledighet 1.24 1.2 1.1 1 0.95 0.8
Arbeidsledighet for unge 8.20 8.7 8.9 8.6 8.8 8.8
Lønnskostnader 122.71 129 123 122 126 134
Produktivitet 111.28 114 114 114 114 116
Ledige Stillinger 9912.00 10600 10000 9800 9600 8600
Ledige Stillinger 10562.00 10000 9800 9600 9000 7900
Challenger Nedbemanning 19052.00 33000 35000 40000 40000 55000
Lønn 26.61 26.26 26.23 26.94 27.57 28.67
Lønninger innen produksjon 24.42 24.24 24.17 24.92 25.3 26.31
Lønnsveksten 9.77 3.9 2 3 3.6 4
Minstelønn 7.25 10 10 10 10 12.5
Sysselsetting Kostnadsindeks 1.30 1.4 0.7 0.6 0.6 0.6
Befolkning 329.48 333 333 333 335 335
Pensjonsalder Kvinner 66.17 66.33 66.33 66.33 66.33 66.5
Pensjonsalder Menn 66.17 66.33 66.33 66.33 66.33 66.5
Full Jobb 130191.00 130627 132000 134500 135000 135000
Sysselsetting 59.50 59.1 59.5 59.8 60 60
Deltid Sysselsettingen 25681.00 26500 26800 27000 26600 26600
Arbeidsløse krav 4-ukers gjennomsnitt 231.00 250 230 230 220 270

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflasjon 7.00 6.2 5 3.8 2.3 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.7 0.3 0.3 0.7 0.7
Konsumprisindeksen Kpi 280.19 281 285 285 287 292
Kjerne Konsumprisindeks 284.76 284 289 290 292 300
KjerneInflasjon 5.50 4.8 3.8 3.4 2.7 2.7
Bnp-Deflatoren 119.12 123 123 124 122 124
Produsentpriser 131.48 134 136 137 138 145
produsentprisene endring 9.70 8.6 7.5 6 5 5
Eksportpriser 143.90 148 149 145 144 139
Importprisene 137.50 143 145 142 145 150
MatInflasjon 6.30 5 3 1.8 2 2
KPI Housing Utilities 287.51 293 294 295 294 300
Kpi Transport 246.50 248 249 250 251 253
Kjerneprodusentpriser 129.80 132 136 138 140 145
Kjerne Pce Price Index 119.47 120 120 130 132 140
Pce - Pris - Hovedsiden 118.20 119 121 121 122 126
Inflasjonsforventning 6.00 5.5 4 2.8 3 3

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Rentesats 0.25 0.5 0.75 0.75 1 1.75
Internbankrente 0.26 0.2 0.45 0.45 0.7 0.9
Valutareserver 40816.00 42150 43150 43500 42150 42602
Sentralbankers balanse 8867834.00 8700000 8600000 8400000 8400000 8000000
Bankenes balanse 22845.70 21600 21050 21000 20556 20800
Lån Til Privat Sektor 2495.69 2416 2420 2450 2400 2400
Privat gjeld til BNP 235.50 228 228 228 224 224
Reporenten 0.05 0.07 0.17 0.17 0.23 0.33

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalanse -80200.00 -82000 -59000 -70000 -49000 -51000
Nåværende situasjon -214774.00 -167000 -140000 -160000 -137000 -137000
Nåværende situasjon mot BNP -3.10 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.2
Import 304388.00 292000 274000 280000 269000 271000
Eksport 224215.00 210000 215000 210000 220000 220000
Utenlandsgjeld 22824293.00 22900000 219000000 219000000 21934407 22134407
Kjøpsbetingelser 112.71 104 103 102 99.31 92.67
Kapitalstrømmer 223900.00 35000 45000 50000 23000 23000
Utenlandske Direkte Investeringer 74515.00 63000 50000 52000 54000 54000
Råoljeproduksjon 11473.00 11500 11650 11900 12200 14000
Varer Handelsbalanse -97780.00 -95000 -88000 -75000 -74500 -74500
Turisme Inntekter 6169.00 10460 11600 15000 18200 18200
Turistankomster 2002051.00 4000000 6000000 8000000 4760100 4760100

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 128.10 118 118 118 118 120
Offentlige Budsjetter -14.90 -7.7 -7.7 -7.7 -7.7 -5.2
Regjeringens budsjetter verdi -21303.00 -100000 50000 70000 50000 50000
Offentlige Utgifter 3381.57 3484 3462 3441 3483 3553
Statens Inntekter 486738.00 280000 390000 390000 370000 370000
Statsgjeld 29617215.00 286000000 28620000 28620000 29000000 30000000
Fiscal Utgifter 508041.00 380000 340000 320000 320000 320000
Statens Utgifter Til Bnp 44.00 40.3 40.3 40.3 38.4 38.4

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bedriftens Skattesats 21.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Salgsskatt 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forretningstillit 58.70 53 55 53 56 56
Produksjon PMI 57.70 54.2 54 53 51 52
Service PMI 57.60 52 53 52 50.8 50.8
Ikke - Manufacturing - Pmi 62.00 58 52 52 52 52
Sammensatt Pmi 57.00 53 56 53 51.8 51.8
Industriell Produksjon 3.70 3.6 3 2 3.6 3.2
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.10 0.3 0.4 0.8 1.2 1.2
Industriproduksjonen 3.50 3 0.5 2 1 1
Kapasitetsutnyttelsen 76.50 76.2 77.4 77.5 77 77
Varige Forbruksvarer Bestillinger 2.50 0.3 1 1.2 0.8 0.8
Varige Forbruksvarer Orders Ex Defense 2.00 0.5 0.6 1.2 0.4 0.4
Varige Forbruksvarer Orders Ex Transport 0.80 0.5 0.2 0.4 0.4 0.2
Fabrikk Bestillinger Ex Transport 0.80 0.6 0.2 0.6 0.4 0.4
Fabrikkordre 1.60 0.5 -0.4 0.6 0.2 0.2
Forretninger Varelager 1.30 0.6 0.5 0.2 0.3 0.3
Lagerendringer -66.77 25 100 90 45 45
Engros Varelager 1.40 1 0.4 0.5 0.5 0.2
Konkurser 16140.00 18550 19000 16500 18000 21000
Bedriftens Fortjeneste 2522.70 2370 2400 2300 2270 2070
Nfib Forretninger Optimisme Index 98.90 97 95 96 102 102
Ny-Empire-Stat-Produksjon-Hovedsiden -0.70 18 10 6 6 6
Philadelphia-Fed-Produksjon-Hovedsiden 23.20 12 10 7 5 5
Richmond-Fed-Produksjon-Hovedsiden 16.00 8.5 5 6 5 5
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Hovedsiden 0.37 0.5 1 0.9 -0.2 -0.2
Dallas - Fed - Manufacturing - Hovedsiden 8.10 17 12 10 10 10
Chicago-Pmi 63.10 58 55 52 54 54
Totalt Vehicle Sales 12.44 14.5 15.7 16 17.5 18
Bil Produksjon 1.78 1.6 1.8 2 2.7 2.7
Bilregistreringer 223.81 260 320 380 450 460
Råoljelagrene Change 0.52 4 -3 -2 -2 2.6
Bensin Aksjer Endre 5873.00 1000 -150 500 500 2000
Naturlig - Gass - Aksjer - Endre -206.00 -120 100 100 100 -150
Ledende økonomisk indeks 131.39 130 125 122 128 128
API for råoljeaksjer 1.40 4 4 4 4 0.5
Råolje Rigs 491.00 480 470 450 460 390
Stål~~pos=trunc 7200.00 7210 7200 7000 6500 6350
Kansas - Fed - Produksjon - Indeks 10.00 18 9 6 5 5
Gruvedrift Produksjon 11.00 6.8 2 3 2 2

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forbrukertillit 68.80 68 72 75 84 85
Butikkhandel (Månedlig) -1.90 0.6 0.3 0.5 1 1
Butikkhandel (Årlig) 16.90 5.8 4.5 2 4 4
Detaljomsetningen Ex Autos -2.30 0.8 0.8 1 1.2 1.2
Forbruk 13723.73 13803 13562 13939 14135 13688
Disponibel personlig inntekt 18168.77 17500 17000 17200 17400 17800
Personlige Utgifter 0.60 0.7 0.5 0.3 1 1
Personalinntekt 0.40 0.6 1 1 0.6 0.6
Privat sparing 6.90 9.5 9.5 8 8 9.5
Konsumerkreditt 39.99 19.8 38.95 28.65 40.79 41.65
Privat-Sektor-Kreditt 10715.59 10700 10500 10000 10000 10000
Bankenes Utlånsrente 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75
Økonomisk optimismeindeks 44.70 48 50 50 50 50
Redbook - Hovedsiden 15.20 11.5 7.5 5 2.1 2.1
Chain Store Salget 4222.00 3000 2800 2700 4200 5800
Bensinpriser 0.87 0.83 0.79 0.75 0.71 0.67
Husholdninger Gjeld Til Bnp 79.00 80 81 82 82 82

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bygningstillatelser 1873.00 1550 1500 1450 1400 1400
Nyestartede boliger 1702.00 1500 1400 1380 1370 1370
Nyboligsalg 744.00 770 750 720 700 700
Ikke bekreftede boligsalg -2.70 -10.7 5 6 7 7
Boligsalg 6180.00 6200 5900 5600 5500 5500
Kostnader konstruksjon 0.40 -0.2 0.8 0.3 0.2 0.2
NAHB boligprisindeks 83.00 73 75 76 63 63
Boligpriser 358.26 355 350 360 365 380
Boliglånsrente 3.64 3.5 3.7 3.8 4 4.5
Boliglån Applications 2.30 2.6 2 2 0.6 0.6
Sak Shiller Hjem Prisindeksen 279.54 279 272 273 275 284
Hjem Eierskap Rate 65.40 65.7 65.8 65.7 65.5 65.5


USA - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.