Benin - Regjeringens gjeld mot BNP - ForventningBenin Regjeringen Siste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 22.1 19 19 23 23 20
Offentlige Budsjetter -5.8 -5.45 -5.4 -5.33 -5.27 -4.86
Militære Utgifter 112 97.58 99.41 104 110 126
Kreditt-Rating 30
[+]