Mattel | Endring I Kontanter Og Verdipapirer

Last Quarter:

-293M USD

Siste År:

-78.8M USD