Mattel | Utsatt Skatt

Last Quarter:

-451M USD

Siste År:

-208M USD